You are on page 1of 4

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE – PREOCUPĂRI ALE AUTORITĂŢILOR LOCALE

PENTRU OPERAŢIONALIZAREA SERVICIILOR VOLUNTARE

Pentru a creşte capacitatea de răspuns, respectiv potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a
rezolva o situaţie de urgenţă sau dezastre (incendii, inundaţii, cutremure, alunecări de teren, accidente
tehnologice şi accidente produse prin electrocutare), două localităţi din judeţul Bacău, respectiv oraşul
Tg. Ocna, în parteneriat cu comunele Tg. Trotuş şi Pârgăreşti (acestea din urmă fără drept de finanţare) şi
comuna Livezi, în parteneriat cu comunele Berzunţi şi Bârsăneşti, au întocmit proiecte de accesare de
fonduri europene, având ca bază ghidul „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la
nivel local”.
Grupurile ţintă au fost reprezentate de persoanele care formează echipele speciale din cadrul
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă (angajaţi ai autorităţii publice locale şi voluntari care au
încheiat cu autoritatea publică locală contracte de voluntariat).
În luna august a anului trecut Consiliul Local al comunei Livezi a depus la Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative (pentru Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice - U.C.R.A.P),
proiectul cu titlul “Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”,
suma solicitată de la Autoritatea Contractantă fiind de 98.081 €.
Pentru implementarea proiectului, principalele activităţi care s-au avut în vedere au fost:
achiziţionarea de mijloace tehnice specifice necesare formaţiilor de intervenţie (motopompe, generatoare
de curent, drujbe, accesorii şi materiale PSI, echipamente de lucru si protecţie, etc), instruirea
personalului din formaţiile de intervenţie, desfăşurarea unor aplicaţii precum şi activităţi pentru asigurarea
vizibilităţii proiectului.
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
1) asigurarea în bune condiţii a misiunilor şi operaţiunilor specifice în situaţii de urgenţă (pentru cât mai
multe tipuri de riscuri) cu respectarea intervalelor de timp pentru timpii medii de alertare şi de răspuns
prin creşterea capacităţii de răspuns a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenta, până la 30
septembrie 2008.
2) creşterea calităţii vieţii comunităţii prin diminuarea pagubelor umane, materiale şi de mediu rezultate
în urma unor situaţii de urgenţă prin creşterea capacităţii de răspuns a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii
de Urgenţă, până la 30 septembrie 2008.
Obiectivul principal vizează creşterea capacităţii de răspuns a forţelor destinate intervenţiei,
respectiv a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, prin dotarea cu mijloace tehnice specifice şi
prin instruirea personalului angajat şi voluntar, până la 30 septembrie 2008.
Dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice locale pentru gestionarea eficientă a serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă prin continuarea procesului de modernizare este absolut necesară
pentru îndeplinirea principalelor scopuri: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi a
altor dezastre, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.
Acest proiect urmăreşte, în special, „introducerea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme
care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local şi mai ales managementul
serviciilor publice”. Serviciile voluntare antrenate în proiect vor fi dotate cu mijloace tehnice specifice
moderne, care vor determina o creştere şi o îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.
Personalul angajat şi voluntar din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă va fi
instruit de către şefii serviciilor, pentru a cunoaşte caracteristicile tehnice şi modul de utilizare a
mijloacelor tehnice achiziţionate, proiectul urmărind astfel şi „creşterea calificării personalului
specializat de la nivelul colectivităţilor locale în gestionarea serviciilor publice”.
Comunele Livezi, Berzunţi şi Bîrsăneşti sunt amplasate în centrul judeţului Bacău la distanţe
cuprinse între 30-45 km de municipiul Bacău şi cca 15-25 km faţă de municipiul Oneşti şi înregistrează
un grad de risc foarte ridicat la inundaţii, alunecări de teren, incendii (pădure/pajişte), accidente etc.,
conform „Schemei cu riscurile teritoriale” întocmit de fiecare Consiliu Local. Nici o comună învecinată
nu dispune de echipamente performante, neexistând astfel posibilitatea încheierii de parteneriate.

1

09. eliminând în timp metodele empirice (ex. pericolului producerii unor accidente tehnologice. grupurile ţintă vor înregistra următoarele beneficii: • succesul misiunilor este cu mult mai mare în condiţiile utilizării unor mijloace tehnice specifice moderne. asigurarea unui înalt grad de viabilitate. mijloace tehnice de care Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă a celor trei autorităţi publice locale nu dispun. Aceste servicii voluntare ar trebui dotate. • au posibilitatea de a se dezvolta profesional prin punerea în practică de noi metode de salvare. 6. Totodată.(termen final 30. Stabilirea echipei ce va întocmi documentaţia pentru achiziţia publică şi care va urmării întreaga procedură (comisia de achiziţii publice). avarii. pericolul producerii unor inundaţii ca urmare a blocării şi/sau modificării cursurilor unor ape curgătoare.2007 s-a încheiat contractul cu Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor iar din data de 18. se află la o distanţă de 15-20 km. explozii. 2.2008 s-a dat ordinul de începere al proiectului. accidente de transport al oamenilor. flexibilitate şi capacitatea de adaptare în sprijinirea forţelor specializare (profesioniste) în funcţie de natura misiunilor Prin achiziţionarea acestor mijloace tehnice necesare desfăşurării în bune condiţii a misiunilor (în general misiuni de salvare a oamenilor. accesorii şi alte materiale specifice tipurilor de riscuri. incendii izolate sau de mari proporţii. În acest sens s-au stabilit următoarele activităţi: 1.11. 3. timpul de deplasare a echipelor specializate profesioniste fiind astfel de 40-50 de minute în loc de 10-15 minute cât ar dura deplasarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul autorităţii publice locale. grupurilor ţintă şi beneficiarilor direcţi. mărfurilor obişnuite şi a celor periculoase. Berzunţi şi Bîrsăneşti există: pericolul apariţiei unor mişcări seismice. care trebuie să devină un sistem integrat cu structuri modulare şi mobile.2008) 5. bunurilor sau mediului înconjurător). Ca urmare a condiţiilor geografice. • acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă vor fi îndeplinite în condiţii de înaltă siguranţă (este cunoscut faptul că pentru acţiunile de intervenţie echiparea salvatorilor este esenţială pentru succesul misiunii). De asemenea Detaşamentul de Pompieri Oneşti din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr.01. Instruirea grupurilor ţintă în vederea utilizării mijloacelor tehnice achiziţionate Desfăşurarea unei aplicaţii. Cele trei autorităţi publice locale au încheiat contractul de parteneriat pentru derularea acestui proiect datorită specificului zonei în care sunt amplasate. Prezentarea mijloacelor tehnice achiziţionate. astfel încat capacitatea de răspuns în caz de dezastre majore fiind mult îmbunătăţită. Semnarea contractului de furnizare de produse şi executarea acestuia. aproprierea geografică va face posibilă desfăşurarea unor acţiuni de intervenţie comune în caz de situaţii de urgenţă. Întocmirea documentaţiei de atribuire atât pentru achiziţia publică a mijloacelor tehnice specifice serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă cât şi pentru publicaţiile care vor asigura vizibilitatea proiectului. fiind supuse la aceleaşi tipuri de riscuri în cazul unor situaţii de urgenţă. echipament şi complete de intervenţie. C-tin Ene” al judeţului Bacău. aparatură. Echipamentele şi materiale care se vor achiziţiona reprezintă sistemul logistic necesar activităţilor de intervenţie în caz de situaţie de urgenţă. Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu mijloace tehnice specifice moderne va determina îmbunătăţirea situaţiei grupurilor ţintă (angajaţii şi voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) după cum urmează: 2 . interoperabil cu sistemele logistice moderne ale protecţiei civile din tarile UE care trebuie să asigure o autonomie iniţială a unităţilor în funcţie de locul lor în cadrul structurii operaţionale. geologice şi meteorologice în cadrul judeţului Bacău unde sunt amplasate comunele Livezi. cu un minim de mijloace de intervenţie. pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a condiţiilor geologice şi meteorologice nefavorabile. Desfăşurarea procedurii de achiziţie publică a mijloacelor tehnice şi a publicaţiilor 4. conform legislaţiei în vigoare. în cadrul structurilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. La data de 30. stingerea incendiilor cu ajutorul motopompelor şi nu cu găleţile cu apă).

lanterne portabile. Pentru implementarea proiectului principalele activităţi sunt: achiziţionarea de mijloace tehnice specifice necesare formaţiilor de intervenţie (autospecială de stins incendii).4€.5-3 tf. instruirea personalului ce formează formaţiile de intervenţie şi desfăşurarea unei aplicaţii (deprinderea abilităţilor practice prin simularea unei situaţii de urgenţă). cort. în parteneriat cu comunele Tg. dulap de materiale PSI. Cutia de viteza 9. Cisterna de apa cu rezervor din inox cu capacitate intre 5000 l 3. Urmare a implementării proiectului vor fi achiziţionate următoarele mijloace tehnice de intervenţie: instalaţii de evacuare a apei-motopompe. aparat cu disc pentru tăiat profiluri şi ţevi. mai ales prin asigurarea protecţiei salvatorilor. Motor 8. pichet PSI. precum şi activităţi pentru asigurarea vizibilităţii proiectului. Scopul proiectului este acela de a creşte capacitatea de răspuns. Panou de comanda instalaţie 5. sistem de alarmare fix şi mobil. drujbă. • condiţiile de muncă se vor îmbunătăţii. dotat cu ABS 12. • va creşte numărul cetăţenilor care doresc să încheie contract de voluntariat cu autoritatea publică locală pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi ca urmare va creşte “concurenţa” între voluntari. în buget fiind prevăzută achiziţionarea unei „Autospeciale de stins incendii”. În cadrul proiectului s-au urmărit parcurgerea aceloraşi etape şi obiective ca şi în proiectul precedent. cu un buget de 147. aparat de ridicat şi tractat de 1. reflector special. Un alt proiect care s-a creat pe baza aceluiaşi ghid „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local” a fost cel întocmit de Consiliul Local al oraşului Tg. grupul ţintă va atrage respectul şi aprecierea întregii comunităţi locale.ajutor. • deoarece se vor putea desfăşura şi cursuri practice cu ajutorul echipamentelor achiziţionate (nu numai teoretice ca în prezent). camera video/foto etc. panou incendiu de exterior. bunurilor materiale şi mediului înconjurător. • prin buna lor pregătire profesională şi succesul misiunilor de salvare datorate în mare parte mijloacelor tehnice specifice moderne. stingătoare PSI. remorcă pentru transport echipamente la intervenţii.). Instalaţia de incendiu a maşinii : Pompa de incendiu(debit 250l/min la 35-40 bar) 2. animalelor. aparat de radio. cu următoarele dotări: 1. truse sanitare. Trotuş şi Pîrgăreşti. Saşiu 7. Culoare suprastructura (roşie) 6.155. Cabina conducător auto:  1+2 locuri  scaun şofer si însoţitor reglabile cu suspensie hidraulica  geamuri electrice faţă  oglinzi acţionate şi încălzite electric pe ambele părţi  tahometru digital  aer condiţionat acţionat manual 11. scări de acces. inundaţie. procesul de selecţie fiind mult uşurat. Grupurile ţintă sunt reprezentate de persoanele care formează echipele speciale din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă (angajaţi ai autorităţii publice locale şi voluntari care au încheiat cu autoritatea publică locală contracte de voluntariat). Alte cerinţe tehnice:  Posibilitate închidere rezervor combustibil 3 . • va creşte încrederea în sine în cazul misiunilor urmare a unor situaţii de urgenţă datorită utilizării unor echipamente moderne. Ocna. generatoare de curent. complet sanitar de salvare şi prim. Cu ajutorul acestor mijloace tehnice achiziţionate se vor desfăşura instruiri şi misiuni de salvare a vieţii oamenilor. grupurile ţintă vor fi mai bine instruite în cadrul cursurilor de perfecţionare desfăşurate pe plan local. Punţi 10. performante. Sistem de frane cu două circuite. respectiv potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă (incendiu. materiale şi echipamente de lucru. Instalaţie de refulare de înaltă/joasă presiune 4. materiale si echipamente PSI.

 Girofaruri albastre – 2 buc. 4 . o schimbare de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean. flexibile şi eficiente constituie o condiţie esenţială a transformării structurale a societăţii romaneşti. Componenta speciala:  Furtune de pompieri  Sorb  Distribuitor  Ejector  Colector  Aparate de respirat  ţevi de refulare cu perdea de apa  unelte de prima intervenţie si salvare  generator de curent  proiectoare portabile  costum aluminizat  scara de intervenţie  corzi de salvare  centuri de salvare  reducţii  racorduri  feşe furtun  pături ignifuge Termen de livrare: 20.11. perfecţionarea cadrului general legislativ. armonizarea cu reglementările europene vor reprezenta. în mare măsură. 13. administrative şi financiare. punand în mai mare măsura accentul pe eficienţă. a creşterii rolului cetăţeanului în luarea deciziilor. a realizării unei reforme profunde în toate domeniile vieţii social-economice.  Faruri ceata fata spate  Faruri de prioritate – 2 buc. Consolidarea autonomiei locale. Funcţionarea unei administraţii publice moderne.2008.