You are on page 1of 1

BESLUT 1(3

)
B e s I u tsd a tu m P e r s o n n u m mer
2010-12-02 870405 0312
Utskriftsdatum CSN-nummer

2010-12-02 45147634

ABDI ALI, SOYANsi
C/O AMAL ABDI MOHAMED
APRIKOSGATAN 34 A
S 165 60 HASSELBY
00

§
CO

Studiemedel
Beslut om avslag
CSN beslutar att du inte kan fa Studiemedel for

20080929 - 20090215

20090223 - 20090705

Du har fatt for mycket Studiemedel utbetalt och maste darfor betala tillbaka pengama. Du kan
lasa mer under "For mycket utbetalt enligt detta beslut" i belopps- och utbetalningsplanen.

Skiil till beslut
CSN aterkraver felaktigt utbetalt Studiemedel.

Orsaken till aterkravet ar att CSN fatt i uppgift av University of Medicine and Pharmacy luliu
Hati att du endast varit studerande pa skolan fram till den 14 oktober 2008. Din ansokan om
Studiemedel kom in den 17 September 2008, du beviljades Studiemedel den 20 november och
du godkande din studief6rsakfan"den~21 november. Din forsta utbetalning mottog du den 25
november 2008.1 och med att du avbrot dina studier redan den 14 oktober sa var du val
medveten om att du inte hade ratt till Studiemedel nar du godkande din studieforsakran.

Internet Po s t a d r e s s Telefon och telefontid
www.csn.se CSN Postservice 0771-276 000
833 81 STROMSUND Man-fre 08.00-16.30