P. 1
Opinia Publ i Srodki Wplyw Na Nia

Opinia Publ i Srodki Wplyw Na Nia

|Views: 6|Likes:
Published by Michal Kowalczyk

More info:

Published by: Michal Kowalczyk on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2010

pdf

text

original

Co to jest opinia publiczna i jak wpływaja ˛ na nia srodki masowego przekazu?

˛´
Wspołczesny człowiek zyje w swiecie mediow, te zas zyja wydarzeniami, ktore na dłuzej lub krocej ´ ˙ ´ ´ ´˙ ˛ ´ ˙ ´ staja sie „tematami dnia”. Ludzie dyskutuja i mysla o kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta, ˛ ˛ ˛ ´˛ o psuja ˛cych sie windach, o grze reprezentacji swojego kraju. W ten sposob dziennikarze dostarczaja ˛ ´ ˛ tematow opinii publicznej. Ale dziennikarze takze kształtuja opinie. Dobrze, jesli to robia otwarcie: ´ ˙ ˛ ˛ ´ ˛ pisza komentarze. Gorzej, gdy czynia to skrycie — deformuja obraz wydarzen przemycaja ˛c ˛ ˛c ´, ˛c oceny. Lekcja uczy rozumiec, jak media wpływaja na opinie publiczna i tym samym bronic sie ´ ˛ ˛ ˛, ´ ˛ przed ukrytym wpływem.

Cele 
   Po zajeciach uczniowie powinni umiec: ˛ ´ odroznic opinie od faktow i prywatnych prze´˙ ´ ´ konan ´; zdefiniowac pojecie opinii publicznej; ´ ˛ wskazac roznice w interpretacjach zdarzen ´ ´˙ ´ prezentowanych w roznych gazetach; ´˙ wyjasnic, czemu nawet w demokracji poli´ ´ tyka pan ´stwa nie moze byc w pełni posłuszna ˙ ´ wszystkim oczekiwaniom opinii publicznej.

´ rodki dydaktyczne S
1. 2. 3. 4. Ankieta „Co sa ˛dzisz o tej wizycie?”. Jak opracowac wyniki ankiety? ´ Tekst „Co to jest opinia publiczna?”. Fragmenty korespondencji „Gazety Wyborczej” i „Trybuny” na temat wizyty Aleksandra Kwasniewskiego na Białorusi oraz egzempla´ rze gazet codziennych.

Przebieg zajec ˛´
1. Na pare dni przed lekcja o opinii publicznej ˛ ˛ przeprowadz klasie sondaz (materiał pomocni´w ˙ czy nr 1). Najlepiej byłoby przeprowadzic go row´ ´ nolegle w dwoch klasach, zeby uzyskac 30–50 od´ ˙ ´ powiedzi. Mozesz tez poprosic uczniow, aby prze˙ ˙ ´ ´ prowadzili ankiete wsrod swoich sa ˛ ´´ ˛siadow, ro´ dziny lub innych osob. Konieczne jest zadawanie ´ wszystkim badanym jednobrzmia ˛cych pytan ´. Rozdaj uczniom kopie kwestionariusza i popros o jego wypełnienie. Pytanie pia powinno ´ ˛te dotyczyc wydarzenia politycznego, ktore oma´ ´ wiac bedziesz w punkcie 6. Mozesz wprowadzic ´ ˛ ˙ ´ do kwestionariusza takze własne pytanie doty˙ cza jakiegos aktualnie dyskutowanego w klasie ˛ce ´ problemu — pamietaj jednak przy jego formuło˛ waniu, ze w odpowiedzi uczniowie musza wy˙ ˛ brac sposrod nastepuja ´ ´´ ˛ ˛cych odpowiedzi: tak; raczej tak; raczej nie; nie; nie mam zdania. Zadbaj o to, by uczniowie nie podpisywali kartek — ankieta ma byc anonimowa. ´

Wyznacz „socjologow”, ktorzy oblicza wy´ ´ ˛ niki ankiety i przedstawia je reszcie klasy. Za˛ daj wybranym uczniom przygotowanie prezentacji w domu — niech zrobia kolorowe plansze, ˛ na ktorych wyniki zostana ´ ˛przedstawione graficznie. Wskazowki, jak opracowac wyniki ankiety, ´ ´ zawiera materiał pomocniczy nr 2. 2. Lekcje na temat opinii publicznej rozpocznie ˛ prezentacja wynikow sondazu. Zwroc uwage, iz ´ ˙ ´´ ˛ ˙ jest to wynik sondazu przeprowadzonego na pro ˙ ´ bie młodziezy z odpowiedniej klasy szkoły sred˙ ´ niej w danej miejscowosci i w danym czasie. Pod´ kresl, ze badanie innej proby dałoby inne wy´ ˙ ´ niki (tak jak rozne sa na przykład odpowiedzi ´˙ ˛ osob o nizszym, srednim i wyzszym poziomie wy´ ˙ ´ ˙ kształcenia). Wyjasnij, ze socjologowie przepro´ ˙ wadzaja podobny sondaz korzystaja ˛cy ˙ ˛zazwyczaj z tzw. proby reprezentatywnej, w ktorej reprezen´ ´ towane sa rozne grupy wiekowe, zawodowe itd. ˛ ´˙ Podkresl, ze badanie opinii jest zawsze badaniem ´ ˙ tylko tego, co ludzie sa ˛ na dany temat, nie zas ˛dza ´ obiektywnej prawdy w jakiejs sprawie. Wiekszosc ´ ˛ ´´ bowiem nie zawsze ma racje. ˛ 3. Zainicjuj „burze mozgow” na temat, czym jest ˛ ´ ´ opinia publiczna i czy wszystkie zawarte w sondazu pytania były pytaniami własciwymi dla ba˙ ´ dania opinii publicznej. Zwroc uwage na rozroz´´ ˛ ´˙ nienia: prawda–opinia oraz prywatny–publiczny. Rozdaj materiał pomocniczy nr 3 i kaz prze˙ czytac zawarta w nim definicje. Na jej podsta´ ˛ ˛ wie uczniowie powinni ocenic, ktore pytania son´ ´ dazu były badaniem opinii publicznej, a ktore nie. ˙ ´ Uwaga: Badaniem opinii publicznej było tylko pytanie 1, 3 i 5 (chyba ze twoja szkoła znalazła juz ˙ ˙ jakies cudowne rozwia ´ ˛zanie problemu kapci, odwiecznego przedmiotu szkolnych dyskusji i konfliktow). Pytanie 2 dotyczy prywatnej opinii na ´ temat jakiegos produktu i jest typowym pyta´ niem dla badan rynku. Zwroc uwage, ze sa te´ ´´ ˛ ˙ ˛ maty, ktore przez wiele lat moga byc zagadnie´ ˛ ´ niami sfery prywatnej i nagle przejsc do sfery ´´ publicznej (na przykład długosc włosow u mez´´ ´ ˛˙ czyzn). Pytanie 4 jest zbyt ogolnikowe, by stac ´ ´ sie przedmiotem badania opinii publicznej. Nato˛ miast z powodzeniem mozna posłuzyc sie opinia ˙ ˙ ´ ˛ ˛ publiczna jesli problem ten przedstawia sie w od˛, ´ ˛

87

ze jest to sytuacja normalna: obywatele nie ´ ˙ maja zazwyczaj wyrobionej opinii o wielu spra˛ wach. ´ ´ ˛ Wielu nie bedzie miało zdania na ten temat. ktorzy mieli jakies zdanie w zada´ ´ ´ nej kwestii. „Rzeczpospolita”. Podziel klase na grupy.) ´ ´ 6. Spo˛ ´ srod wycinkow wybierz dwa. Na przykład: prezydent opozycja wyjazd na Białorus ´ wyjazd na Białorus ´ był wczesniej zaplano. po prawej. Pomoz ´ ˛ ˛b ´˙ uczniom zidentyfikowac. czym sie kierowali w swoich ˛ wyborach. inne ˛ ´ ´ zas odsuwa na dalszy plan lub pomija i wia ˙e sie ´ ˛z ˛ to z rozna ´ ˙ ˛interpretacja ˛całosci. ˙ — polityka prowadzona przez rza czy prezy˛d denta musi stanowic pewna logiczna całosc ´ ˛ ˛ ´´ i nie mozna rozpatrywac kazdego pocia ˛˙ ´ ˙ ˛gnie cia z osobna. ´ i wypisz je po kolei na srodku tablicy. ´ ˙ycie”. ze skoro dany polityk (lub ugru˛ ˙ powanie) został wybrany w wolnych wyborach. — zakłada sie. ze czym innym sa informacje o faktach. polec. bo odwołac ´ sprawiał wrazenie. ˛ ´ a nie opinii. 5. 7. aby uczniowie zreferowali klasie. lecz jedynie tak akcentuje wybrane zdarzenia. z jakimi ugrupowa´ niami politycznymi sa ˛zwia ˛zane poszczegolne ga´ zety. spytaj. Zwroc uwage na fakt. to narod poparł jego całosciowa wizje ´ ´ ˛ ˛ polityki i udzielił mu mandatu na jej realizowanie w taki sposob. Jednoczesnie powinna ona byc stosun´ ´ kowo obojetna uczniom — nie chodzi o dysku˛ sje merytoryczna ale o sposob prezentacji w me˛ ˛. Popros. tak by kazda grupa ˛ ˙ zaprezentowała stanowisko jednej gazety. prasa. 4. mozesz posłuzyc sie ˙ ˙ ´ ˛ materiałem pomocniczym nr 3. czy dana decyzja ´´ ´ jest słuszna czy nie. Uczniow. Zadaj uczniom pytanie: Czy w demokratycznym kraju prezydent nie powinien skonsultowac ´ z opinia publiczna swoich planow. co pisze ´˙ jedna gazeta. „Trybuna”. bo zaproszoton całej wizycie preno rowniez urzedni´ ˙ ˛ zydenta i opozycja to kow rza ˛cej wiek´ ˛dza ˛ docenia szosci ´ Zwroc uwage uczniow. ktora bedzie wyraz ˛ ´ ˛ ´nie inaczej komentowana przez gazety zwia ˛zane z roznymi ugrupo´˙ waniami. Zaznacz na tablicy ´ roznice w relacjach obu gazet — po lewej. jakie były argu´ ˙ menty obu stron w sporze (w naszym przypadku prezydenta i opozycji). ze gazety przeznaczaja przed˛ ´ ˙ ˛na stawienie danej sprawy rozna ilosc miejsca. Przedstawia on relacje „Gazety Wyborczej” i „Trybuny” z podrozy ´˙ prezydenta Aleksandra Kwasniewskiego na Bia´ łorus w marcu 1996.niesieniu do konkretnej sytuacji (np. „Zycie Warszawy”. Musisz wybrac ´ ˙ ˛cej ´ sprawe. inne ˛ zas spychaja materiał w gła numeru. ze kazda ˙ ˙ ˙ relacja w jakis sposob selekcjonuje informacje. skoro okazały ˛ ˛ ´ sie one kontrowersyjne? Podziel klase na grupy ˛ ˛ i popros. Podaj przykład ja˛ kiejs aktualnie tocza sie debaty politycznej i po´ ˛cej ˛ pros uczniow. i zwroc uwage. ´ ´ a wiec podkresla niektore tylko wydarzenia. Sprowokuj dyskusje na temat sposobow kształ˛ ´ towania sie opinii publicznej. To one informuja opinie ˛ ˛ publiczna o wydarzeniach na scenie publicznej ˛ i one je wyjasniaja oraz interpretuja Dzieki me´ ˛ ˛. ze w dyskusji politycz´´ ˛ ˙ nej najczesciej dostarczaja argumentow media: ˛´ ˛ ´ radio. (Jesli ´ nie masz dobrego pomysłu. Na przykład: spotkanie prezydenta z białoruska opozycja ˛ ˛ „Trybuna” „Gazeta Wyborcza” opozycja była rozczaspotkanie to nadaje rowana. (Pytanie o stosunek do tego wydarzenia powinienes rowniez wła ´ ´ ˙ ˛czyc do ankiety. ze wiele gazet ´´ ˛ ˙ w ogole nie zajmuje sie dyskusjami politykow: nie ´ ˛ ´ maja ˛one ambicji. ktora dota zajmowali sie tylko za´ ˛ ˛d ˛ interesowani. Stanowi tez przykład. aby uczniowie zrekonstruowali te fakty. ˛ ´ Popros. z ktorej ´ ´ korzystałes na pocza ´ ˛tku lekcji). jaki on uzna za najlepszy. by „Z ´ ktos zanotował informacje na ten temat w te´ lewizyjnych „Wiadomosciach”) dotycza ´ ˛cych jakiejs bieza dyskusji politycznej. w ktorych roznice ´´ ´ ´ ´˙ w interpretacji faktow sa najwyraz ´ ˛ ´niejsze. Przed lekcja popros uczniow o przyniesienie ˛ ´ ´ wycinkow prasowych z roznych gazet (zwroc ´ ´˙ ´´ uwage. Niektore gazety zajmuja sie na´ ˛ ˛ tomiast przede wszystkim polityka i one własnie ˛ ´ stawiaja ˛sobie za cel kształtowanie stosunku swoich czytelnikow do wydarzen na scenie publicz´ ´ nej. Zwroc ´´ uwage uczniow. Pozostałe pytania wreszcie dotycza faktow. ze wszystkie artykuły prasowe ´ ˙ na dany temat sa opisem tych samych faktow. aby kazda przedstawiła. by zajeli w tej sprawie stanowisko.był w tym momen´ wany i trudno go było cie niekorzystny. by wyrobic u czytelnika zycz´ ˙ liwy ba ´ niezyczliwy stosunek do danego poli˛dz ˙ tyka lub zjawiska. nie sa bowiem ´ ˛ ˛ ˛ dosc kompetentni. jak ´ dana sprawa jest przedstawiana w roznych ga´˙ zetach. ze demokracja nie moze polegac ´ ˙ ˙ ´ na konsultowaniu wszystkich działan rza ˛cych ´ ˛dza z opinia publiczna poniewaz: ˛ ˛. Pod˛ kresl. czy w kwestii kary smierci rza powinien słuchac opinii publicz´ ˛d ´ nej?). ze ´ ˙ ˛ ´´ ˙ jedne pisza o niej na pierwszych stronach. Zauwaz. z dnia na dzien staje w centrum ´ uwagi publicznej. Sa to tak zwane gazety opiniotworcze. aby oceniac. ´ diach. jakiego ´ ˙ typu materiału powinienes poszukac. ´ — administrowanie pan ´stwem polega na podejmowaniu nieustannych konkretnych decyzji. by były reprezentowane gazety opinio˛ ˙ tworcze: „Gazeta Wyborcza”. Zwroc ´ ´´ uwage. Podkresl. ˛ ˙ ˛ a czym innym ich interpretacja. telewizja. ˛ diom sprawa. ze zadna z gazet nie ´´ ˛ ´ ˙ ˙ pisze nieprawdy. 88 . co druga. ze ˙ ˙ Polska popiera polityke prezydenta Łuka˛ szenki Wyjasnij. o ktore spieraja sie politycy. by kształtowac opinie publiczna ´ ˛ ˛ w danej sprawie.

to głosowałbys/łabys na: ´ ˛ ´ ´ ´ a) Aleksandra Kwasniewskiego ´ b) Lecha Wałese ˛˛ c) nie poszedłbym/poszłabym głosowac ´ d) nie mam zdania 89 . mozesz zaprosic jej redaktorow — nalezy ˙ ´ ´ ˙ spytac ich. Popros o podanie przykładow braku dba´ ´ łosci polskich politykow o poparcie opinii publicz´ ´ nej i systematycznego zabiegania o nie. Wszystkie odpowiedzi sa anonimowe. Rozmowa ta powinna słuzyc jako przygotowanie do nastepnych zajec: ˙ ´ ˛ ˛´ „Jak mozna kształtowac opinie publiczna ˙ ´ ˛ ˛?”. czy ˙ ´ dana polityka jest dobra lub zła i jakie wywoła efekty. Gdyby II tura wyborow prezydenckich odbywała sie dzis. Wykaz ana˙ ˛. ˛ — wiele postulatow opinii publicznej nie jest ´ mozliwych do wykonania. Jakie opakowania coca-coli sa twoim zdaniem najwygodniejsze? ˛ a) puszka b) mała butelka szklana c) plastikowa butelka zwrotna d) butelka bez kaucji e) inne 3. — czesto opinia publiczna jest podzielona. Pojecia i terminy ˛ •opinia •opinia publiczna •sfera publiczna •sfera prywatna •opinia publiczna ukształtowana. ˛ 1. ˙ — nie zawsze mozna obiektywnie ocenic. ze uczniowie powinni miec obowia ˙ ˙ ´ ˛zek zmiany obuwia w szkole przez cały rok? a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) raczej nie d) zdecydowanie nie e) nie mam zdania 2. nieukształtowana i podzielona •prasa opiniotworcza •informacja •interpretacja •selekcja ´ informacji MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Ankieta „Co sa ˛dzisz o tej wizycie?” Uprzejmie prosimy o uwazne wypełnienie ponizszego kwestionariusza. 8. ˙ ˛ słuszne. Jesli w twojej szkole ukazuje sie gazetka ´ ˛ szkolna. dlaczego o niektorych wydarzeniach ´ ´ w zyciu szkoły pisza a o innych nie. — opinia publiczna w pan ´stwie demokratycznym rozstrzyga o celach. Niniejsza ankieta ˙ ˙ przeznaczona jest wyła ˛cznie do wykorzystania w charakterze pomocy naukowej na lekcji na temat opinii publicznej. czy prezydent powinien ba ´ ˛dz nie powinien jechac na Białorus. ani zainteresowana. Czy uwazasz. natomiast ich realizacja nalezy juz do sprawuja ˙ ˙ ˛cych władze. ˛ — w konkretnym wypadku wiekszosc obywateli ˛ ´´ tydzien wczesniej nie miała zadnego zdania ´ ´ ˙ na temat tego. ˙ logie pomiedzy wyborem tematu przez redaktora ˛ ˛ gazetki szkolnej i wyborem tematu przez profesjonalnego dziennikarza. ´ ´ Rza ˛cy polityk musi jednak wyjasniac oby˛dza ´ ´ watelom swoje postepowanie i starac sie prze˛ ´ ˛ konywac opinie publiczna ze jego działania sa ´ ˛ ˛.w ktorych opinia publiczna nie jest ani kom´ petentna.

Czy. . by warto było liczyc procenty. Wowczas takie rozroznienie nalezy ´ ´˙ ˙ uznac za nieciekawe i zrezygnowac z niego. ale sa to sytuacje wyja ˛ ˛tkowe (na przykład w przypadku zagrozenia wojna ˙ ˛) d) nie. demokratyczny rza powinien zawsze realizowac oczekiwania opinii pu˛d ´ blicznej e) nie mam zdania 5. ktore odpowia˙ ´ ´˙ ´ ˙ ´ ´ ´ dały na ankiete. . ze wybrane kryterium nie roznicuje odpowiedzi na dane pytanie — na przykład na ´ ˙ ´˙ prezydenta chłopcy i dziewczeta głosuja ˛ ˛bardzo podobnie. . Nastepnie trzeba obliczyc. na pytanie 1 padło: odpowiedzi — tak i raczej tak odpowiedzi — nie i raczej nie odpowiedzi — nie mam zdania… itd. aby obywatele zaakceptowali ´ ˛d ´ polityke odpowiadaja ˛ rzeczywistym wymogom sytuacji ˛ ˛ca c) tak. . bo czesto zdarza sie. Jestes uczniem/uczennica klasy . demokratycznie wybrany rza nie musi specjalnie liczyc sie z opinia ˛d ´ ˛ ˛publiczna ˛ b) tak. b) Wałesa. zaleznie od tego. Czy uwazasz. ´ ˛ ˛ ´ ze wsrod wyborcow Kwasniewskiego na pytanie 1 padło: ˙ ´´ ´ ´ odpowiedzi — tak i raczej tak odpowiedzi — nie i raczej nie odpowiedzi — nie poszedłbym odpowiedzi — nie mam zdania (tutaj tez suma procentow musi wynosic 100!). ´ ˛ MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 Wyniki powinny byc podane w procentach wedle schematu: ´ pytanie 1 odpowiedzi — tak i raczej tak odpowiedzi — nie i raczej nie odpowiedzi — nie mam zdania (pamietaj. . . . co wstrzymali sie od wyboru ˙ ´ ´ ´´ ˛ prezydenta. ze prezydent Kwasniewski dobrze zrobił. d) nie mam zdania. . . w ktorych ˛ ˛ ´ rza nie musi byc posłuszny oczekiwaniom opinii publicznej? ˛d ´ a) tak. Z podobnych wzgledow i dla wiekszej przejrzy´ ´ ˛ ´ ˛ stosci prezentacji zazwyczaj sumuje sie ze soba wypowiedzi: „tak i raczej tak” oraz „nie i raczej ´ ˛ ˛ nie”. ze opinia publiczna popiera rozwia ˛ ˛ ˙ ˛zania niewłasciwe lub ´ nierealne — wowczas rza powinien zabiegac o to. Jestes: ´ a) mezczyzna ˛˙ ˛ b) kobieta ˛ 7. c) nie poszedłbym. Obok wynikow sumarycznych nalezy przygotowac wyniki w podgrupach — podzielic wy´ ˙ ´ ´ pełnione ankiety na 3 grupy. w pan ´stwie demokratycznym zdarzaja sie takie sytuacje. twoim zdaniem. wizyte ˙ ˙ ´ ˛c ˛ na Białorusi? a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) raczej nie d) zdecydowanie nie e) nie mam zdania 6. klasy (jesli ankiete przeprowadziłes w dwoch roznych klasach) itd. . ze podgrupy musza ´ dostatecznie liczne. . . . Mozesz w podobny sposob zroznicowac wyniki w zaleznosci od płci osob. . . składaja w marcu 1996 r. . Pamietaj ˛ ´ ˛ ´ ´ ´˙ ˛ tylko. ze procenty poszczegolnych odpowiedzi na to samo pytanie powinny sie sumowac ˛ ˙ ´ ˛ ´ do 100!). 90 . czy respondent w pytaniu trzecim odpowiedział: ˙ a) Kwasniewski. . a wsrod tych. Bedzie sie tez ˙ ˛byc ´ ˛ ˛ ˙ zdarzac.4. .

Gdy opinie ludzi sa całkowicie rozstrzelone. prezes Zwia ˙ ˛zku Polakow na Białorusi. z ktorych zadne nie ˛ ˙ ˛ ˛ ´ ˙ zdobedzie poparcia wyraz ˛ ´nie wiekszego niz pozostałe. przypominaja ze Polska uznała ˛ ˛ ´ ˛ ˛c. ˛ ˛ Do tej umowy kazdy moze przysta ´. ze ˛ ˙ ´ ˛ ´ ´ ˙ opinia publiczna jest w danej kwestii podzielona. Nikołaja Statkiewicza (lider Socjaldemokratycznej Hramady). (…) Bardzo istotne było spotkanie z białoruska opozycja w polskim konsulacie w Brzesciu. ktory stwierdza. ktory jest istotny ´ ˛du ´ ´ dla duzej liczby ludzi i stanowi przedmiot dyskusji publicznej. pokazuja mu ostatni. Za głos opinii publicznej uwaza sie bowiem opinie znacza wiekszosci. ´ 91 . ktorego rozwia ´ ´ ´ ˛zanie nie jest zwykle dla wszystkich jednoznaczne. Hirihorija Tarasiewicza ˙ (były ambasador w Warszawie. jaki mi ˙ pokazano. Na przykład problemem długich włosow i fryzur meskich opinia pu´´ ´ ˛ bliczna zainteresowała sie w latach szescdziesia ˛ ´´ ˛tych XX wieku. zwracaja ´ ´ ´ ˛c sie w Brzesciu do przedstawicieli białoruskiej opozycji. (…) ´´ Niepokoj prezydenta Kwasniewskiego o przyszłosc białoruskiej pan ´ ´ ´´ ´stwowosci Aleksander ´ Łukaszenko rozwiał. Stanisława Szuszkiewicza (były przewodnicza Rady Naj´ ˛cy wyzszej). a nasze stosunki nie ulegna ˛zmianie”. 15. ze Polska popiera Białorus. aby nastepnie na powrot ´ ˛ ´ popasc w zapomnienie. ze w toku dyskusji wyłonia sie dwa lub trzy stanowiska. Polski prezydent dodał: „Jezeli podpisany zostanie taki dokument. Wowczas bedziemy mowic o tym. to pan ´stwo białoruskie pozostanie suwerenne. prawie powaznie zaproponował bia˙ ˙ ˛pic ˙ łoruski prezydent. ´ ˙ W publicznej dyskusji wyłania sie zazwyczaj jakies stanowisko dominuja ˛ ´ ˛ce. odwołany za krytykowanie polityki prezydenta). kiedy to długie włosy stały sie ˛ symbolem buntu owczesnej młodziezy. Opinia publiczna zawsze musi dotyczyc jakiegos problemu. w marcu 1992 r. na ˛ ˛ ´ ktore prezydent RP zaprosił m. Tak wiec istnieje wiele proble˙ ˛ mow. ze w unii uczest´ ˙ nicza suwerenne pan ˛ ´stwa. Wczesniej w czasie spotkania w Puszczy ˛ ´ ´ Białowieskiej zapewnił prezydenta Aleksandra Łukaszenke. konferencji prasowej przeczytał dziennikarzom jej art. mowimy. ˙ MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 Kwasniewski do Białorusinow: Jestesmy z Wami ´ ´ ´ Wiesław S. ze opinia publiczna na dany temat jeszcze sie nie ˛ ´ ˙ ˛ ukształtowała. Zdarza ˙ ˛ ˛ ˛cej ˛ ´ sie jednak. nawet Polska. zachowuja swoja niezaleznosc. W spotkaniu uczestniczył tez Tadeusz Gawin. Białorus ˛c ˛ ˙ ´´ ˛ ˛ ´ pozostanie wiec podmiotem prawa miedzynarodowego. ale na temat sa o nich. herb i flage.MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 Co to jest opinia publiczna∗ Opinia publiczna to zbior pogla ´w wyrazanych przez znaczna czesc społecznosci i doty´ ˛do ˙ ˛ ˛´´ ´ cza ˛cych jakiegos okreslonego zagadnienia. ∗ Na podstawie Encyclopaedia Britannica. Dzieki badaniom opinii publicznej nie uzyskujemy wie˛ dzy na temat faktow. swiezy jeszcze projekt umowy o unii z Rosja Na ˛c ´ ˙ ˛. ktore nagle zaczynaja ´ ´ ˛budzic zainteresowanie opinii publicznej. jako jedna z pierwszych. Debski z Wiskuli i Brzescia ˛ ´ Jestesmy z Wami — powtorzył dwa razy prezydent RP Aleksander Kwasniewski. ˙ niepodległosc Białorusi. Nie jest to jedyna mozliwa definicja opinii publicznej — niektorzy teoretycy ˙ ´ twierdza ze opinia publiczna to po prostu suma opinii obywateli na pewien temat ˛. Musi to byc zarazem problem. Fraze te Kwasniewski wypowiadał w sobote kilkakrotnie. Hienadzia Karpienke (wiceprzewodnicza parlamentarnej frakcji Działanie Obywatelskie — 18 deputo˛ ˛cy wanych). ktore stało sie przedmiotem otwartej debaty ba ´ ´ ´ ´ ˛ ˛dz kontrowersji. konstytucje. ale ˛ ˙ ´ Białorus niepodległa i suwerenna ´ ˛ ˛.in.

˛ ˙ 1. to winien zacho´ ´ ´ ˛ ˛ ˛ wac szczegolna wrazliwosc na zasady pluralizmu i zasady pan ´ ´ ˛ ˙ ´´ ´stwa prawa. ze polska dyplomacja swietnie wybrneła z trudnej ´ ´ ˙ ´ ˛ sytuacji. Tadeusz Gawin. drugi — prezydenckiej. ´ ˛ ˛ł ˛c. Niestety. prezes Zwia ˛zku Polakow na Białorusi: — W obecnosci dodatkowych gosci ´ ´ ´ uczestnicy nie w pełni byli szczerzy. Pokazał na dowod dokument. ´ ´ ´ Kwasniewski powiedział potem z ulga ze Białorus pozostanie niepodległym pan ´ ˛. ˙ ˙ ˛ ˙ (…) Choc w czasie konferencji prasowej obaj prezydenci zwracali sie do siebie po imieniu ´ ˛ i podkreslali. ogłoszono rozpad ZSRR. gdzie ´ w grudniu 1991 r. (…) ˛ Kwasniewski zrecznie wybrna z sytuacji zapewniaja ze za wczesnie mowic o szczegołach. a atmosfera wizyty — przynajmniej ˙ ´ pocza ˛tkowo — dosc napieta. ˛ Odpowiedział: — To nie były warunki. Zgodnie tez stwierdzano. ˛ ˛c uwage. czy mozna mowic o „serdecznej atmosferze spotkania” ˛ ˙ ´ ´ stwierdzi — ze byłoby to powiedziane na wyrost. to jednak rozmowy były trudne. tylko uwarunkowania. ze ˙ poprzednie umowy i traktaty pozostaja w mocy. A wymiana argumentow „czasami była ˙ ´ mocna”. ˛ Aleksander Kwasniewski był niedawno jeszcze politykiem opozycyjnym. by przy jego spotkaniach z politykami ˛ ˙ ´ ˛ zagranicznymi byli obecni przedstawiciele administracji rza ˛dowej. (…) Rozmowcy prezydenta podkreslali.wystepuja w czasie wyborow w koalicji z Białoruskim Frontem Narodowym. czy Łukaszenko wyraził zgode na spotkanie pod warunkiem udziału swoich ludzi. a jeden z uczestnikow rozmow ple´ ´ narnych zapytany przez „Trybune”. ´ Miało to zrownowazyc wrazenie. sekretarze KC PZPR ´ ˙ ˛ ´ ´ ˙ ´ — zartował Kwasniewski). Kwasniewski pojechał do odległego o 30 km Brze´ scia.1996 Kontrowersyjna wizyta polskiego prezydenta Białoruski bilans Czy wizyta Aleksandra Kwasniewskiego wzmocniła białoruskie da ˙enia do niepodległosci? ´ ˛z ´ Korespondencja Edward Krzemien. Wiskule ´ Podczas sobotniego spotkania z Aleksandrem Kwasniewskim prezydent Białorusi Aleksan´ der Łukaszenko przekonywał. ˙ ´ ´ ´ ´ — Kiedy negocjacje z NATO sie rozpoczna to niepokoje Białorusi trzeba bedzie wzia´ pod ˛ ˛. Kwasniewski dał ´ sobie narzucic taki własnie obyczaj wobec białoruskich opozycjonistow. (…) Przywodcy demokratycznej Europy nie rozmawiaja z prezydentem Łukaszenka z jasnych ´ ˛ ˛ powodow. ´´ ˛ Przy powitaniu nie było tradycyjnego „niedz ´wiadka”. iz wizyta doszła jednak do skutku. Nigdy prezydent ´ Wałesa — ani zaden z premierow — nie domagali sie. Opozycje czekało jednak rozczarowanie: pod naciskiem Łukaszenki Kwasniewski zgodził ˛ ´ sie. ktore prezydent ´ Łukaszenko tak drastycznie narusza od pewnego czasu. ze Polska popiera da ˙enia białoruskiego prezydenta do pełnej ´ ˙ ´ ˙ ˙ ˛z unii z Rosja i jego antydemokratyczne posuniecia wobec opozycji.04. jakie w Polsce to˙ warzyszyły wizycie oraz fakt odbycia przez polskiego prezydenta konsultacji w tej sprawie w czwartek. ˛ ˛ — Czas wizyty jest skrajnie nie sprzyjaja dla Kwasniewskiego i dla nas — powiedział mi ˛cy ´ Mikołaj Statkiewicz. Nie było na ˛ ˛cy ´ spotkaniu szefa BFN. Tu w konsulacie polskim czekali zaproszeni przez niego liderzy kilku partii opozycyjnych. Jesli Aleksander Kwasniewski zdecydował sie na taka rozmowe. Jednego z urzednikow polskich ˛ ´ spytałem. ze dobrze sie stało. Zianona Paz ´niaka. ze umowa z Rosja jest tylko pogłebieniem integracji gospo˙ ˛ ˛ darczej. W opozycyjnym Min ´sku dobrze tez odebrano podobno wahania. ˛ Po kilkugodzinnych rozmowach w rza ˛dowym osrodku wypoczynkowym Wiskule. aby w spotkaniu uczestniczyli wojewoda brzeski i dwaj wiceprzewodnicza parlamentu ˛ ˛cy — jeden z frakcji komunistycznej. ktory ma byc jutro podpisany przez niego i Jelcyna. Mozna ubolewac. Stało sie inaczej.1996 Adam Michnik 92 .04. ze sa rowiesnikami (razem mamy mniej lat niz niektorzy b. lider socjaldemokratycznej Hramady. ˙ ´ ´stwem. (…) 1. ze ´ ´ ´ ˙ ´ ˙ polski prezydent zachował sie ponizej standardu polskiej demokracji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->