P. 1
Η παρεξήγηση - Αλμπέρ Καμύ

Η παρεξήγηση - Αλμπέρ Καμύ

|Views: 838|Likes:
Published by Konstantin

More info:

Published by: Konstantin on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

IIi\rKO~MIO (iENI'PO

M I K J11\ H gATP IK11 B 1 HA IOBlI Kll ,1\ 1'1 .. :ltl

\,

Oopyrigbt: Exa6a6t~ «(4w51:)\O"1» KK. Aa:~o<\;

AaxA:trmov :1, I oC) 711 i\O~V:(l, TY1A. :Hi .:1'7;\l7:1

Th .. Ao~ rr¢ciJ'roTlI7tDu: Albert Camus Le Muiel1l'elldu

AAM I] [ill) KAMf

a EUIAOTH TDN E"PI'tlN ru» ~EI PA1: !'lNETAf ADO rITf MAPll\ AAZO~'

1-1 rIAI)E.8IIrI-I~I-I

A • , , ,,,- ,'. 'l)'~ .

. 7C~yOp6\:.1E'l"<l! X(upl~ 1:lJV e:yypct<:pl'J ao:)EtCl 'l"'J'J EK6oT~ ){(.'l. E :stf.lr)u~· «va:-

'\!!i'1tW~ ~ ~"fl!J.ocrlSVOTI p.epou<; y) OAmJ1;OU XEtl.J.vov. x.aOl~<;xd! ,:Yjc:; I¥(}t.~'ta:<; ,Oll q"xYjv(i<O'J xwpk "'1)) ~"tYpa(1) Q'UYKoc,aOet:l"!"j :t£lu ~wypii-- 9fllJ• OTtOt~O~n(}"E rra,p~\JIiiM"r( ~ou Epj'QU o-ro <iia.1'po. Pa.D,WtpW'/f.l., 1ljlld~pl.X<T~ 1<"[ A. Em1:Gl~7t£:"ta.t ~vrN ~b""n:p(l a:rr:fIEyypacpll £/x{l!0"'r, '"trill Il'E'i:<l9Pci:o-TY],

M E-CQ;l'pacr'r] I'[ANNI J (1lllJAlOr

ISBN 960-24R-924-3

EXOOCTEtt:; «i~ WOrDilY)>> A (}Yjv« - I 'i&WlVC1. 10!JH

r

-H nAPESHr[I~I 1

To O£p.et 't1)s f1O:p'e:~'Yy)O'1)~ ,d\ll;l:,( 'Y) E~Op[(.(' 1"f)UaVOpb)~0U cr'tova~lAo xoollo" H VJ160Efr~ E iva;!l1o:plJ;&vYJtlrro IJ:MX Ai!'){~ !,Q'-copia:. 0, ~p:wal; EJ1(O''t,pi,qJEt (J1:if)~m'1{fjy€v6!ci 1"OU Kcqa'rlr j'Ev,iOAux YYj -y~~ »« OOAO~fjV'f)Of1 an6tYJ tJ-rJ'tfpa rou XO:'( 'l'~¥. (l.OEA~~ lOU nou Gev' :tov aVdyV{JJpt~ouv" II O(XCt!OAoy[ex 't1)C;, x6pY)~ yllx 'm ,cpoV()i dvm »« I);'ttopi(Je~. va., ~~O"E( ){QVla. 'O':ty) e~ActO'l]a' Xll!'to~UVa'l,6<pw~'" 0 Kallu o l8w<; trlt~p~e: 0 EU1"U,1;tu'ttpo<;, ~E!J:oyetDi'K6~ TIW [lEOa, )(CaAOU~eW;(, a'm' q>(J)~ Xill a~!)OaAacrcr'Ct., TQ:~U%p.tX 61J-w~ EY){A~[lctta OaiU~p(l[Jie:LVO~V 8i1tQ:WAoyia X(xt 7t~~i ,olxaLwO"Y), A'll dijAaO:~'t6 -ntx:pa~oyo dval x,ail¢V[f..Cj (J'WV x;ocrp.o" Yj' Map8a a7tO'tE'Aet E~iltPEq:'rJ :rcOU~v1UTTfJaltuE"1al

I

'tov xd.VQva.

II !JJl,\l(l TWU O€VEXq 'drcota 1no. va ,.EAJ][te;'1 X(,(( Yj

, _ '1, I, P. ':)" I "I t

'twpwYj )!;OMt!1"t) Et\lCH to T)~9'tAew 'tYjC;, a7t.oJ~ Ate! CJ1'rr'J'

npwnj- rJX'l')\!~ 'tYlc, 't:phll'i 7tp4~Yjc; «£"tfllJ'IX ty))) e~'E:uOep~a ~oti).ll XOA«Q1j Il.e: 't:uJi.t.'l(E~ (I;Rob TIav't:OV»; lIap' bAa aU1a Ooc 6pE:t '1,0 XOU~9.rto v« '~:e(fluY'et an j' 'U1: Garr.iAE,w "T'f)~ X6h~G1)C,'nJ~, ~1!ocvaO'tC1/r0v'VctC; .: ~~ 'r:'fj'J tXU'tooX'lO'v1a 'i[;~<;,

'1, I "I '

OE"0I\'f)!lIX KO:,1 n 't~Wp'Ul;

II I 11\ 1."I,:tl I l'u.s.1 I

---- __ --- -~----------~

I ~:./ I~~ ,. J

() I \~,v Itfj: 0& tV ,E ~ fJ fJ.:V "E. \I t:J c; eno :(otCJ ']; f:,l U 'tf) 'Trot;r r,

,~(iAf)Xr())lE~T()jI .. e~-(;u'ti~~ [).(ct\ 7tct~e~~1"f]ij·0s. Til 'tpia. 1tpr)..< Q''('JTC('t:6u;J\I,ou.v (),M:tV ct9(W~cr1] ,(J;rJ~~~a. Hatt~ouv ftpOC; 'eO:

MViX't{) X(!)pic; va ~XO~V .xct;rci:v!t(jO"_£( 1'0 vrr!llla t'lj~ ~t:I)~<;xcu 'l;Mpkwl ~7:})UV lJu~Gr6Q:a'td 1).( T~~a~Ct;ykat;)lnl'to; ~'O!J OaW); "(;()_U, Ko:~ 10; ·'tfl~~a. npl)(Jonwi t%o.uiJ ,~O'tl e:yXA'~~O:Ti'3g[ TIp-IV XO:'IJ()J.)V 'tQ' :ey){'X~!Ji~'t:c~, U M apOq; rc'pod'Orr XI;NTCt<; iJ.tX'!C.Ha 'nC;lj)uoXOUIJ1:E<; X8Jpt~ "Kat TIl Qa'AClui]'rt I~a(t p.' EV(J.V (oaVtX0: :E~(!J:ttl. II 1.J.1iV!l IJ.-E"''P? »a 1UP.UW!E~al ana l"ij'IJ xoupaf:r~, EV{;J ';\((;l(1,t,- Clta.oftv£':Cca 1tctpat'tYj- 1!:~\iYj fiTer) tYj ~(ji'~.0 'I \av 'ttAO~ ,!J.et·o vex ''}OVtURIlVV~!'

, ,:t- I

o vrJD'TQ~, ylCx. UlV n:ct.'t:Pt'od.~ClL yta. 'to\)~arO:1t"l1~E.VfiU< "tqu

- p.'~1'E,pa, - aOfAceYI'

- . , I" I .,

112/;.rfruTI,C( Q',Upi;OM reol) OlitD<:;. (J'e '~£p~'J(JtJv tYjV VT[O'"

, / I 'J:' ,

5tlWl] XOJ 'to ;XlZp(,(.x'1'~P« t()tU; :a,ltb OTWU' xat 1;0 l()~at'"

1 'i'- / j () I, . "

't'fpO.E-')l)tg,q;£pr)'IJ '1',r)ti EP~OU, 'Ytrt'COErt'tPfl,

'~ I

'lieu Kilit 110V()~.

~\'[ II 1'j':,1 ')\, tJ![ XOi'JO: M ()vo.; x,at n.J,p.uo:,wc;, 'leu., I1p~7ttt\itt

~(t vapyj.croulJ£.

>, ~l'1\I""lt JI.f6'Q:tCt, Oae '~ava:P%id'DlJl:tt; Mil (kr:, 1£AYjP(POOUP£ JUl.

v

.IIPliTTIIIPA31I

~ I( I I NU II PUTTl

~1J'n'I\I'A: ,(-')0: ~cpnipOn., MA peA: ~ou 'to 'TCE;

N' , (: ,',

MIITIWI\:r:u, 014v ; .. (r[lfec;.

~MI'HA: Ha ~f,tvapOq fLtNDr;~ ~111T EI'A: I1tv~;~p(l):.

~ItVI.'HA:, mlJat TtAfJ'JtHOr;,;

,nJ 1 "1' I":I'A: ,11:E.v itV'fJO'LI';(f]~e: ,to: 11JV 't,l{"'~.

}1i\I'HA: Tocrb 'Vb, -xe£Mn~Q (),;v~lv.a~ 1tAo_Urr~rJs. Mo.- ''ltpSTCEtVtl

,

t01J ,X_OTI;O p.ar;.

I'

M ,reEpa, EX EtC, a)a\a~E:t. ndC:L xwp6;:; 7t:OU OE'1) awxyvwpi~w.

JrurIl3J)A: Eip.CtL ~oupa(Jfl~Vl], natO! lJ.QU, aU'IO tiv i 0),0. 8i1m vo: '~EXOUpQ;o"'t'w.

31ArtM: JVf 1Wpti~ v) a<p~aE~c, TY) cppo)rriod. TOU cntLTlQU 0""E

, 1~' 0 I 1'1 I '0

p .. Eva. ;)1'0"[' a a,QU IJ.£VEI 0 fl.Q 1'0 ii:P{tJ lEJxEIJ Epb.

MIlTI'l P;\.: Ac;'V .£1 WIL m OouAELEc;rrou 1),,8 XOtJp&touv. '0 Xl, dvat 1" 1 OW:'LpO lJ.tac:; rp"i~ yuvai){a~. T(J !JOVI) 1WU f:1t(OU!JW dva( 'AirY) raA~\!:n p.axplcl ctr;' Tl)vJ{Qrrp .. CI. (ysAa ,aouvafJ;aJ EIVat xOu'tova 'to Ae£t xavdc" MapOa, 1),0: dvat 1J.c:ptxa 6paou~ TWU a (!J"OaVOWlt 't'~v cwayxl1 1YJ';; 'Op 110"Kda<;.

~lt\I'ell: ,L1SIJ d(]'a~ 'rouo 1p!tl ,r!a vo: 9't:acr:E !~, (I)e, Exd., 'I ~x EtC,

, ,. .... ,

va xav£:L<; ){a'!! xcx.Au'n;po .

.Mlfl'T!H'A; B'Epne, xa"Aa 7twc, 'X.wPCl're:u,(l). OjJ .. (J)c, '[I -ra (}£Ae:tc,. aow:cpopEi xo;vEkYLCI: vAa, otav 9"CaVE! 'to 'rEAoc, trjc, (O)~~ TOU. !lsv aVtt!).E:TuJ7t'i~E! "CC( n:payp.a'"ca crx) .. ljpa x: dAUytu'tCt: b1tWc,. EaO, J\1fipOa. T~)pa, otv EtV' riu'rei I~~ 1:1Jv "7j/\(xla (Jew. 'Av Kat ~EPW TtO)IAa.. Xf)pita(a n(m YEW~- 01Jxav TYJV 1ala XPOVld !LE,tjEva xat 7tf;j1j 8E tJ'Xt<yHr)V'T.a!

I ")"' I '\,

'1t7to"r (J. \Ao ano 1"pE:(\E<;'.

., '\., r ,

MAil~A: Ot TPEAE~ 'TOU~ bEV E~lJat 1t('J1:U't",(~ !).7tPOO1Ti r.r'T,t~

tnuk p:o:~, to ~ipEtq.

\ " r

~llITIWA: ,j ~, ;c. dqT~a{JUfJ.e (jtiJ'TCC

MANiA, (nra; (-')(:£ 'A'f.Yt XCiVslC; 7t(J.)~ 't,(Dpa umXPxolJ'V At~EtC,

_ J, "~

7tOU em'J ){(l!\lE 'TO (HOIUX.

~U In~p,,: Tt m:tpa~et, WjJ(J.U OE\) U'11fJ'X;(I)PI;) !k7tpc;Q''l:a a'H<; 1tpa..~E('<,! Ha 'O£Aa P,Q\lf} va TIW RtJJI:; xat).(a ,(ora Oa I)." ~PE'O"E VO: IJE bAETtO.l va; XCl{)'()YEAac;.

)iAllijA,: rivt't'at Xl auio, q,'{' opxl~q[JbL.

;\HI'HWA: 1101"£ aAA(),'\E ,0£ '!:n; doa ET!J:L

~ I I I I

,~b\ PHA; Xa:,llOye:A(~ '11:0 o(lll£a; TLO p .. ou .. tl~ :(DPE~ 7tOIJ 11EWU'

,

fJ.O\l(iXY) .

'HIT I'; 1';\, /).£Ta ar:p (mrmry, lJ.t~{J) 7t!J)<; \lat! 01),(1)1:;. ~l;\JlfM" (Xv:!;r:ruXTj: A [L"1'tEpa! Av dXtJ;(J.E l.LdtE~E! iCoAAa.

~ ~, ~ ., I . . ~

X.p~IJ.(l't"a, 1"fI)pa 00: p.1C0pouaa(J.E: v aqrt]lJol'JlJ.£ IW1rj 11]

Y'n Xlr,)p.l< ,opi(oV't"f.X, v-t Cl;qJ,~0'OUI.Le: 7ttrJw lJ.ct<; (J.u"Co "Co 1ttl.V&olE(O Kt aU1?;) "W cp't{!)X0 X(Jlpti), Na ~Exarrou(J:€ a:u't~ 1"1] 'X,(;)pa. J'fJ~ OAt~1lC;. TYjv Yjp-e-pa. 7t0V' Oa 'llaa'rE [.i7tpo'aia '',T't11 OaAr;{'J''J'Cl 1tOIJ '1"(xm fJV8tpe:U'IYjX(l", iO'tE 00. lbA6m:c; vo:

-, - ~~~- -- -- -----

, • .' • I

~"

'XO:[:koyi1,w, AAA~ Xp€~ct~ona.t ,rr,0AA4 :AEql"f~ y.~a\Ja '4~{jEt~ EAe:UOSr;Oc; !J .. npoqlt~,O'1'rl MAao:cro:. T\'o;U10 eEl)

j"" ,-1')" )It '11_-' , I ,

np£ne:~ v.q."n~ qJon agj[;fi q;(C:;,I\E~E,tC;, ,,~ C(I)1':0 ropE rtEt i;

C1O-XOAYjsdc; (1 'CI;u't6\l froU 0a'pO€!. Av ,eivcu expxEta 7rAoU_O'W<;, 'tIJ'W(, Il' 'c('U1i'O\l aP"t3a:tt 11 E:'A_WOE-pia p.OJJ ,LOIj

,)' .... ' ,: I

[+tA1]qe: 1Wf\U !pp,a, p:rr~'tplX:

,~'il rfEPA: 'Ox I, QUOAi~E!~ !L6vo ..

MAP'Qtt: M E'tt w,qw~crau ~~tY)/Jt. &rJ~'1iW;

JVUm~p1t 8EIJ ,~_tpw, OebAen: ()) XCiAa" OEV 'to)l, Itp6ae:,~ti' xq:~. 2epw,d:rr.o 11H;;ipa .• 7IWC;EtVa.! X.QlI\U't,EP-O: wi; p'l'lv 'tolJ~x'nta(,. nt'Q ,d'~OM [J.7topd~'h;J. r.rxD~OJg,qC; tlJJ't;9~ Tto\J6c: 'YVOJ pi,E.t(,, {nava:~J ,LlE X<:dpE,crat,; twpa Oe;.v (nc; 1?0"6,ap;GH 1'1<, A~~e:tC;.'

~IA1)€iA: l\aAu'l'Eptx, iTcr~. de: ifJ.' :aP€d'OH\I Ot JJTIo:!vt'Y~oL To ~rXA~~a e&\lCH -tYX.A'fJJ-f_Ci,mpE7tEt va ~S'PEt(,- au'to n:OU OEAt!(,. I{t7'~ +.lOW .rpaivt:,'t,(l-t 7Ht)~ ''to!~Ep.ei!;a7t' 1:1)\1 11;P~:l'T't)

", "_ - ,-, I '1

cr'rtYIJ.Yj j,llcpou '[0 I1xlup'trpw:; 1'1]'V 't!)plt 'TIDU an::/;(\l1'CJucrE:~

u'toy 'ta't8t~'!l').

MlITEJ' A:, (Jav 'to <TXEq;>t'1)'X(l. t\,naVTl1crad'tr.o (Juv#}e:!ct. MAJ'8k .~uv~Hw~;; UflWC; 'to '~t'pE·<;. ChWXCl!pie:(; 'dvat o-rra,\1(8<:.

l\'l.lli'E'PA: Xu.>pk. C<flcpI60'A(a; Mo: ,,·crU'v~OEU'.( ap'Xi.~E& f:LS to :QEVT£PO tYX'')91fJJX. Me 'to, npw1'tJ -r:ino'ta' &£\1 ap;d.~e:!;

JI 11,\ II I{ZI,I rll.~I·1

':17

J I - I lJ.~ _/1 r

'E,Vat }to/tit 'TCOU 't-EAEtW\l~~.'i.ll' Il.E''tlct, av CIt, 'Eux:atp(E~ C:~1Ja,,~

i17(aWE~. 'II ,crU\l~ Ona OE:P~EUi~ .1.1~ 'PYJ OUI). Ylcr-~, I r :q't!\l~{kw: 'I~ 'eO"TCp(IJ~S v' c('1tav,!;~O'(I). Il.~' 1tPQ6~o:om:A"(YfE V(/.IJ-YJV }W~-

., ! ( ) F ~., ... ,t

-to::~6J ClU'!(lV '!()v/Xv( PWn:{, X:a( '1J.8 f)ErJIZ(WO':6:' rrw!; O::t11'O'rQ

, I ,I ()'

1tpO'if(t;TI0~(iJ 'eva ,U,iJ4'

M~U'-flA: IVlY!'t:€pa, -WPETcet Vt:l..'tO~ a:xo'tWQ'au!kE.

I \,l' ,,'~

M IIT!WA. mo I1rya: .::..!,¥ouprJ., 1tpt1tEl, 1JrJ. 'tO\l, (JlW'rWGIQU!J.g.

MAPHA: To )\£~ p.' ,eIJt/;v 't(7chto 1t,ctptl~6VO_;

!\iIlrT~:I.'A: Elt),a~ Kblj.p(WJ1.fVfj~ 00: '(Je}_a tlUtb~ £-0(0 va \~a! ()) 'r€~elJ'ratD~.. Et\lat 'T~()!lf;p~· Ko:upaO't,tXd 'va ,(JXDT(;)iJt!C;. A1YQ rJ,8 vOt~~G Ci'iJ' ne04vw t,L~p_oO''t6: O-~'i'j Oa:Aa(jO';d. ~ !-twa ('J I a.ur:ljv eB(0 'I'Y]Y clre'5t4:&x: ,OCUtO rco~ OiAuJ d.w1;lva

, ;' r'

CPUjOVIJ;E: 1J.,a~!·

MAP~i\: 'tla ~vyOUI-'J; XI (Xv't.'~ 9q; ',vat [Wi IlEyO:A1j';Jp:a.

KOlJpayw.,· !tl1't6~a. D.f-'J ~ivcu 'fflj"A.A~au,t'& 1COU O'6.v

r '.MI '''\ f ... ~ . t..

IJ.EVOU,V va XctV8'~~., . .:'..e:pEt<; X'<XI\t:I. mtl~ oe» ·7t'cpOlH::rtcn y~a

CPdVQ'. {.,la lItiU 'to "td'·&'t reu, Oa -x.O"p;~Odl' K(U ~(jjv~,O!vl;

')' ,t: '(i:l_ f' r I

axofJ.12 (fJ. ttl),! Pt',;,6UIJ£ o"'tO 1Io'tap.(. ria 1'0\1 OPOt.)VE !",e't'!l

I , 'I , '1' 1:,\,1

r/.iit{J Ka.~po, KGrA-AlllJ.£\1O rJtQcppa~[J.a~ !la,--;! IJ.E :£tAAOt),C; no.u

"" '0 I , ()' I

oE " a SXrjIlV'1tj" tl:JXYl 't'O,I) xctt :lieu,· rl8xeUV 7t&(]e:IG"W

" I I M '1':"), -'

vepo, 'lLS ClVD!':{ta. 1'11. IJ:tI'ttct. JiU 'Keye<; I 'Ii l]'ttP'CX" 7t()J~

, ('J" () I ,

9~'rJl:Lepa· 7t(JU rx ytVEt Q }til ctp~fJfJ.O:~ G"'to<ppaT~a, Ot

~ 'I () "1' 1-' y ~ I

omo( IJ.Cls . ti.. U7t()gJtPDU\! J'I.!YO't8PCl. .. ..,,{Jnl~wl1:( n,W

IJx'AYfP'~ a_Ttd [J.a;, Koup,a')',w! Ha 'CD IJxacroujJ.£ (t:ITO '0(0 x(X~ TO't:fi: Oa:6p€~.:; tijV ~EX QupaOl'j ,

AlIlTmpi\: Nel~, X~\){!) xDupayw, MEPLXE:~ qmpE'C; Il.EVW lXa\l9~ IIGW)[l£v'l1 .p.t 11JV wta i'tu)40! 6DWi !la~ 6EV u1ti~€pal)

I \' 1 , .~' 1 I

1tO'tt. L vro 1t()U XelVOUI1E £L~a:L '31£'00'11 EVa t:Y}{X'~tJ.d.,

axpt6fijc,; t1lel 11~(JOA~bl]'J1j~ tL~a £Actcpp~6: O'~p{jj~vl a1',!~ ayvw(J't'EC; ~.(j.lE~, A'AN)eloc, Yj ~,0~ dVClL7tlO qX~Yjp+j tCJ.7T.O [lac;. I';' d.t:l"C'Ol!JWC; nOVat,), OTtl"l 'JXE~'WV:«L TClJ.Jc,; d",.aL

I

€-VOX/I·

(M nalvu 0 r£poi;;Ti'fjpiITj~. 10XOew,(I xiato arr' roy miyxo x (UP t;' va ,byaXE! Ai&,. jev xlvdri1! we; TO TiA6~ 1ft¢ ij"Xi7v~~J.

"

TIel 't (,J f!CL

~IAPf~A: Nat, }{01tux<relP£ TC;O)/J Tt]v tiA1YjqJopa!J.E 'ra QuO 7tctl1:t~l*a1'a, (l{dJJe;.'rat yld nptiJT'rj rpopaJ ilthp€,pa, EtV' ,aA~e£'tel ~WC;E}U:t xa1'w .~ ,&I,I.~OC; xavEl TIA1rrEC; 0'1C( 7t60~il;

~J1l'l'INiA: Ecru ~(P~Ls, ErO) bEV TI~ya 7W1iE. EXEl, Mou d~a.'V oflwC; TIWC; 0 ~Amc; }tq:1cdJ~oX()t~Et la TI4V1CC

II 11i\,IJI';~III'l1~11

, r .... r • '" , I

Kt.tl,ie:~ i(;( t.ni)().OC't'fJ. A'CkIJ,!)1: Epa, (:let. Ct.OEl.CX ,C()'t"C) IlEaa,

",\WrltE!'J\: Au't() m:· x:a.vtL WI .. {JV.E~p~UE(j'(~l • .MarOa~

N I' 'ot'.'1 " , ,,' e I

i\:IAPtM: aI, oape: 1jXIX va X()UOCiAa(JJ 1'f]V 't'u'X;'Y] .tJ.ou, 1";J&a-

to[J.IXL va.?l@w 1'f1 'X.(~pa, otcou (j ~A(OC; Of4 (jb~VEt 1a 7t?()b)\~fACrt~ ~{)t)",. zi 6\1 d IJ' E.6 to 'Y] Xa10tX la IlOU'o.

MIITIWA: A)\i[wvo! 'I~RUlJ!l1 axop.a. 1'f.oAAa. va x:ti'JOU!J.1 t8t;L t\v bAamx:ve: xaM, ,(Ja pOCI) O'tyoupa lJ..a~L IJOU, AAA& T~"

I ./ l:' " " t1

qw 't'(J'tE- oE. 011. p.TIOPCJ) »a. tI..JP((Jty ou:re: X(1! 0'10 crmtt

1)'01,). r'ta 'T(;UC;, (XvOp(;mQU~ 'r'~C; Y)At)d~,c; [-lOU ~tv u:rcap'X;Et

I '( 'I 'I 1 :c' 'I' J /

107to.<; xa1'(J.I\Ay)/\OC; yVJ. ,;EKoupa.rrYj,' QU cp1&VetCVa era-

, _ ' ,.~ , I '\; _,

tax! so» XQ;( 'to,U'1'O U(l). yta va l.mopEI I\~yo '1(1. -xmp-a.'uxt'.

, [' i ' 0' I () I 't"

o xal\u:'tep() fI. 'tav EXtt TC(}U IX 7tYlyalV(tl-tE V(1. :op~O"xa

I :. I

}{al TeN U1fiVO xal 1'0 1\ 'l')crp.D\ltfl.

.>

}{QTW,

(flil4'ap{}a xOl'ta~el '''f~ (li):TEpa T~~ nov q?tUYf;<l, 1~'kdvr; 6yalVE;t arro1:YJY dAAt) nopTaJ

__ _ -"' __ , -,_ •• .~~ ~ H,' __

~ _ . II.'~ • "",', ,'I .

o r£pQ.;;n:~plrq~ 71;ryya[ytl<1TO TfapaOUpOl 6A[,~£! TO nay XIZI Tr; J.faptrx, hWTti xpU6s;-'fcu. 0 yipoc; p.evee IJ.OVO~ a:Tr; axr;v~ Ylcr p.tplxa .AtJrTd. Mrca/V£l a PlC{V. E-rap.a'Ta,. )(OITa'~el p:iG'a 0"10 O(uju.ftrw. GAlrr:el -rp yrpo rr/(Jl() arc J 'to )fllpaOupo.

- - -

- I • " I I "I,. ~~, ,--,..I. U" 11 •• _.:.. II _ '

II II,U' I~III'I U::II

!'IAN: Me ax.QAauOYJae~;.

MlwrA! ~urxwperrt 11C:. oev !Ji7WPOOO'!l va XtX\UtJ aAAlC:)~. E>a

, ".I. ~ .' I 1_

((9Y(I) ap.ei'J(I)t; . .! vrs IJ.,E. va 'iJCJ), JJ.!a (7"tlYI:L~ 'to (J.€ P DC;, , 1tf:n)

00. !J.e;tVa<;.

PlAN: M Tw~d va 'pOEt x.a.w:k Xa:l B'E 00. 1J.7tOPe.cr(U W1..' )taVtt), au~o 'itCH:) (lE"Xw.

MAI'IA: he, 'epOSt Aomov X(in,(jW~ 'Jd; 0" av.a-:r'wp[qE~.

(Exc{vot; YUP"£l -TO xeq)(;~", tgi.:J an' '"G"r}v aAXr; 7rA~,u~~. 11 rJ: uaTjJ

~1i\!'lA., xOITa(ovto:c; r~p6) 'Crt,: E5o) s:tv.cu;

i'lAN: Nal, t6(;) rivaL. 1 I~\lt:dx,Q(Jr 1...pov,La Tt:I)U 1tt-paO::(l (l.urfJ,·rj. t1}\1 tc QFl'Q.· 11 ctOt:pcp~ I.LO.U' ~'rrr.Y 1J.1XP~ )tt ~,1C'(.t~~E ~ir"OCW1:~: 1:1'] yCdlJLlX. II J+lJLe~,a. 1).,Qu 86\1 ~p(k yq. 11"" ~y~Ala.Glf;L.

'rl I y ,~, I r

()'tE vb I,ll "a ltOJs DC: [J. ;£~0~(l\"E.'.

'~IAPiA: !lEV p.1tO~W 'Jq. TtLO"1:Et(tl -n;W~ Oe: IJ Ct,'1arV(;)ptaav Ct[J,WHJ<;,. M ~Ct. 1J,Y[iEPO: a\)ay\l(!Jpi~,Et o:p,icru)C; lC;YW lrr~·

[} I" // 1" I

I',IA\":av,f. sow".t XPOW1. TGOU 'E'Z.Et »o: f1E OEt. ,o't€ ¥Jll.OUV

I e Ii I I /'

€.!P.''1POG;. f-L Yf1Epa YEPO:€iS, 1'0 tp<m; 11)<; ap'l.}IJE va 1;YiV

Eyx.a:-ra'Ac:bt.EL Kt E"(,{:J v.oAte; itO!) tllv xxvayvwplcrll,

r iiI , I , l'

MAPlt\" avu7wp.0V«: .:.e:pw I p.1tY)xe:,S 1J,e:tja" X(U Elftt~: « \i1.A'fj'-

p.EpCO>. KriOtt1EC;. L1e:V Ckva:yvC:)pt(j'e:,~ -rlrW1a.

flAX: To ~J.U'a:M I.LOU tJ"CIlP:d: TIlaE, ME ,oex TQxaV 'X. (J)pt::; [1-~a At~:0. Mbu TtpoO'(jle:pav 'tijv [lTlJpa 7WU TlClpaYYE!Aa. ME ~p6(JE'lJ]'N, Of. fLE x611a~ocv, 'OAa ~1:av Trio Ol)(IXO/1,('1 a,n'

I". I".. /

mt "t'll fJL'xp.q;a\)'Iacr't'e:~.

~'L\IilA: 2epEL<; XCI<Aa '7t'WC; Oev ~rr:av xaOoAou OU!JXOAO, apxEt v(J.f1lAn~Q'~~. L ' (lJIjT~V "O'lv 1rEp11t1;{JJ(Jll p:n opoucrs::; »« 1') , E I . ,. '') 0 I , Ar:yEC;~ «1rw e:tp.,(w> X~ oNj.,Ct.1t,alpvave: rov j{aVOVlXO

'rmj::;'Spop;o,

!'IAN: Nat, r-a trW a)iAtwc; 'to cpaIJ1~~op.ouva;, llEpLIJ.Eva '];1;)

... ' I I ~ 1 'to- j

TI/l.ouato yeup.a 1:'Duao:(tJ101) utQ]J :x.o:.\ 1J.(1) O~!llJ(LV e:·va

II , ''\' , ~

1t,QTIjpt 1).1tupa. 1tap OA.I'1. let XPY)IJ.ct1:(l 1WU 'toue, eq(JJcra.'

.,., I I ; ,

ltlpax'tljxa )H c:y,p.lJ(J. 'Tlj f,ktAta'l:lrJU.

~tl\:T)'JA: 'Eq:>'t(lV€ 11.lCt. AE,~l),

l'lAN.: dEV TI]. 6p~'l{It. tl.JA~ "Ct, o~v ei,I.,lc(t Xtltl0aa 6tIXO"n-

,I "Ll 0 l:' I I ,

X:O<;, J. p. ,(1. EpW »a rpepw 1'1\1 m:pwucrta IlOU. Xl o» 1,l1t-O-

PE(JW 'tl)\l EUTUX_[O:, 'O-CO;IJ tlJ-aOa 'to Oava.fJ 'Tou~a't.Epa,.

II rIAl/I':t..III'IL~11

~----------------

xr.pr:riAaf;f'J< 11:(1)<; J.ixrJ. E)JOUVllYl,t al~'t~c; "etc; BUD xat a~()tJ 19 Ka't;&)~CI.£c(' ~)Ul\~O: (J.U':C0 TI(J!J £npe::rcE, AXAd. U1toOi't(,J 1I:C!)~ Oa 'vat OlJ'1Xr/AlJ vo: YUptcrst,IT'tf) rTTtl'tt '''[;f)U xct;t vo:

I I ~j

51J.:cpo:-vtal£{ eo» ymc; E..vaq "EWJC;,

MAl'lA: Me: l'w'tt va IJ.YjV fl..vayyd~Et(, TYjv acpl~~ d'OU~ n~oip:xpuv ne:pm't(;)Q'et<:; 11:0U da:o.t UTIOXpe-;(P~EVO~ ~tJ.. cpEp-< Od::; 01twc, 6ACJC, (j xocrtJ;o~, tha'J Oi.J\Sl<; va (J 'a.vayV())~lIT{JU\I, ),u, 1;' O\lOll.~ aoU Xt r/Aa 1Hl[~VO,U\J 'to op61J.~ ~Ou~, fl(;j~ Oex lJ.na'X.tlptCT't(:JUV tv&.\J. ~~vr), ~(t(:t'rL co» ~iv()c; 'WU~

, 'C I / '(') / ("l ' .I

:n:.ap()u(Jtacr't'Y)xE~ eYE: 'P.tel c,tlJ'0 xwpa, x~ vt» (}I\, (l.lJ1a

" J. I

DE'll ~W(lt qCJJ(J'ta ..

'I') M' I " I / P' I I

1;1.1\;\: ..... t:I.(J., apl(l, 1\;£\1 ElVat 'to(}"0 cr,QrXi.pa 1:(1. n:pa.yp.fl't'il.

'OA' aU1;~ O.a 'X.p71mlJ.£~r)lN uta. (J1i.ol& [.lOU, (00: E1tCJ1l.pEAy)()(;) 'TI]::; EUxa1pia~ vd. 'Ul~. ,tw At"'(o em 1 g~w .(-:)a 00) xaA0:t'e:pa ''n dv' Exdvo nOiJ Oa: ,'tt~ x:av[t e:l)rr\.)'X}-a-!~E'\lt~, Kt ulJ''r£pa Oa 1;t::; }taW\) va 11' Ct.w.(YVW~~crbU.\I, i\px-et WI ¢; P (I) 1:((; xa~aA)\'YiAE~ A~~E ~~.

"1\1'11\: !:lEV \J'1t~pxet 1tapaevac, 't'porwc". Na xavw; om,)c;

() " ()' 'N • . N'· ,J

. ~ )!.IIVE ,0 XCI; e:Vo;~. VrJ, TIE~~: «. (J. ~m. ·acp:r)I'JE~c, va

1, / .... I

IJ.l/\ YjO:CJl.N m: xa;pOtE,;,

l'li\:\: Ch xapots::;" aS\) EtVCf.! 1;,orao ~wxaAo.

~'lAL'It\: Ma Os Oa Xt?"~D'lp.()1tm~crElc,1tap~ a1tAEc, At~E~C:;, i::1€

I)' ,,' ,_ '1 r~1 . . . , ,a 't,Cl:V ourrxoAo\}(J_ , l\.E]'cs: « ~(,[J.at, ,0 )'-toc, a(le; x..t g.'TeO

I'

IS' I I 'EY 'r' I

OW YJ. Yt:lvar.xo; !J.Q.u. il.;'tJcrll J).a,~l Ti']~ 'JIll 'xwpa 1WU ay,a>-

'TIO~Q'all£, [J.7tPOO'T.G: O"'IT) OaAacr0'O: xcu rov '~:~w. Mo: OEv

.') ,. ~ ~ f

YJl'Gtv re lEla 1]EUw·x}a !+CC<;, l'h'lT~ ElXa 'tIJV «vaYl<'~ aa:~».

!'JAN: 'MllV drrC<t TC(.(paAoYll, Mapta. I1Ev €XOl TytV IXva:yxY:) 10U~., AviiOETCX" ,c(UTt( votJ.i~(rJ 'TIMsEX01JV 1]1 Otx~' lJ.ov.

E'",,"\, ' t , ~ ii,

r,.,rJ._N(OU, £W~~ av-rpa<:; .DEV ,Et)Jil( 7W'tE (J.OVO~.

~fA.PJA: hUYXWPE(J'€ tJ£, l(J(iJ(, va 'x,r.tf, 5{XtQ. I1,Ev EXW tp.mcrl0'1U\J,YJ G"E lbtota ana 't'01'E no IJ ~ P Oa[1£ Q" o;UT~ 1:):] xwpa'l X~ iio~xa· ~dxvw "Jti gpw eva ~p60"u).n'Q EU-rUXt-

f lIE" f • I 0' P I \ f I

Ci!J.EVO. - . I, up{J)7t'1) ElVat 'tocro ,I\tl')£p'~, 1 1H) TOTE nou

, f\' . ~ I 'I' ''1' "\ I I I I

YJpuaf1E 'EQU!, DE crE EWd. va XaiJ-o-ye:Aa<;; x.t EyW F.:X!JJ YlVEt

xct1tmOIT'!1) . AX! ytci'd\l' Cl\cp~crw 1I)v nalpi8u. IJ.OU:

I16:!J.E va. q;UyOU!,J.E, fiav, it. 6ptcrxE\ai £6(~ lJ wTuxla. l1IAN: Atv ~p6a.;p.E 'va bpat)!:!'! E6W TI)V ~urUxta. Tljv £U'rU-

I I

'l.}a' 11JV Ex,ouIfE.

, . I r · ~ I I

~IArlA, OpP.7)'"CI)(.(1: . ta't'~ os p.o::t;o::p~e(YJ eu-:ruxuJ.;

I'lAN: n ~ut'u'X.la 9€.v Etv:n 10 7t/:ry,. 0(, avOp(l)1tfJ.t txouv 'ta ){ae~'K.ov.m, TOUe; )tat 'to G(x6' !.Lpu,dya( va '~aVa6'p6) 'i'1] p:q'tEpa f-t0Y:, l1jV rca:-rpioa P.OJJ".

1111i\I'IEJII'II~11

:m

(] I fI,{ap/a xavcl fl-IO: Xe1povop.ia. () l'ta» T"I O"r~rj.tt'C"a. Ilxouve 60(J.r1:'ra. () rtp(:)~ 7rePVcl {J.np()(J'd 'o"'TOTCap.a(J~po.)

, " ,.,' , 1 I M I r

I'IA,N: hg'X'plJ'tClL LIE n:apaXCXAu) . a.pta.<puy~.

MAlliA: li'~tJ-aT:C£ co» X-tctu'ta., 8ev dvm, _Q,U)JIX"J,QV.

I , ' I( I ,I (1' "

!'lhN, ~W ra 6~/.J.aTa rt"ArJf!la(ouv: ctlO'E. XEL ' YJ cnrpw.~

XVE:1 rri(Jo) an' 'rYJV nopra,}

- - -~. -, - -- -

- ' .. ..e", I I I I,~ I P"'l ~tl...'" 'II - Il . ,- """'~ ,; ,I, _ •

r

Ai\~! I ! 1,;'1' I\A\i)'

L:KHNI1 'fETAl 'TIl

Hnopta r:n:o 6aeo~ avo/YEI. 0 ripo", Q~c{GtXI'~£, TO &v{/.i- 1'10 X (Vp/c" Wt Be! 1~ Af ap/a xca Bra/Vel cpr I ,rq\l ;ropTa nou oJryrd i!UJ.

rli\.;\i: l\o:( ,"t'filpa > 1t"~yCUVe: YP~'Y0plX. JrA&TIE,(<; .~ 7~Xlj d V(J.1

. ,

lLE"10IlEp:o~ IJ.01.il.

MArIA: 0~A(tJ va fLdv'w. tJo: _(f~TCM-.cv Xf!,( 00; nli;p!p~EV(t.l

;' ,j _ J' ,

xovt(; O'ou we; OTOU(JE O:VIXYV(I)P(JQUV,

rr AN: Dx.!;J O,all-~ 1tpOOW(J£~~,

(rupt'il 1:;0 x.erpd),''fYJt; aAAOV" (J-&TrX ~aV01rl)p!~E'~ XOVTa

'1 " )

'1"01.,1 XC(! TovxmTa~e, X «ta , rr-Poi1tV7rQ. '

lIAI'IA.: flaVE nt)Vt'E: %POV((J, ie'ou M'tIp£U't'~ka!J;.E,

'\)" )' ),', I I

rIAN: t..£ l\~y{j rrVfLTtAYjpwVOY1CU r.tVtE "f.2b.ilta.

~iAf'1A, xap.r;Ari;v.()vtac; W) 6)ist.);p.C( t'Y]~: Ei'val 1]'J1pwtY) \1:6- "/,,;1'1];, :rwu, XPJpi~()u(J£, (L;(Ui!a/vti~ 'cOY xocrd~tl ~a\la.) A y&Jtl')J(l 'ttl-' n:.O:v'to:, irE atwfL ctX&IJ.IX 'K! IXU't~ iiou8t1J KatCtA&_6a~vo:xctt ~8P(D JtCllCi: XCi"ra 'b'aOo~ };s Oa Q:E '00doc OtGX90penxd. lJ.EV ·~I).OUVc( 7t(jrtt (';:vo:ap:er,T"'1' i\),:)..a t(;JPa.

, ~-

- ~} I... ,~

II IIA Pi'EJ1I'll ~11

:f7

(lU't0 rcoa8EiO' xpt~J('n V(jp;l~O) mt_)~ Oa, lJ4is 'XWpb~!'1' rux: rt(~C; 'llTI08E(-C,'}' (Xj_.l91~O;AAE~C; 1~O: :'t1l1J a;y6:n:~ -liuu. ~MAI)IA: At &E\I ap.*djal,7\(,). Ma"Ef10, ,~'X€~C; T'rlV araTIYj C;OU,.

TO: OVStpd. crOv, 'iii xa(f~xo\)1'&' _emu·" MOl! '~(cpd)ytt< -rbrJO a1;%'I)/;.. K! t-rO-t t·tva·~ e« \1ft, ~e:X()1Jpa;Cf.;rJa( X"ov'Ca Ilou. Ma q{;) aty lJ.tcoPbJ »o: ~txoup~~o~t «'(}v$aO'ou., _XI an;64e: (ng_o/-'relQ:trd.\lw T_Qj) x;Aaiyov-r'Ct(,) tJ.1:J'Cd't:obpa;ov O-f.V

I" ~.

11RL,PW, »o. TQlJ7tOrpEP(JJ·

fM.N, qtp{yyoVl'ta¢ 'ITj\l Cina:V(l,) '!"ou:, K6:Vt[~!: (J(J.'I) 1t(t(oL

~IAP'i\: niGav.x, X.&V0) IJ!Xv,7Ccd&t:. Ma i(vx.o:rTe -r.oatJEUTuXI-

,/ ! "1/'0' ,

trl.LEva~ n<.d x.4't'co. X'CtI Qtv, E_lvat ~nJ) {\_tj, at; 1).0U nou o;utGl.

'fiX 6p,~~to: g~(;J I).E (~!)G(~m.N, Ll~ '0&1,(1) va p. jCtCf~1JW;

IJ,O\)Yj,

"IA:\: ,8t o.'a :1' cuVncrU) 1'((1 TCoA-U. Ki1v1:aAti6e: 'Aom-DV,

M aplcx ,TI(De; ~p8m:lvlX Xpf,(~~(l) 'If) lOyo fLOw.

~IAl'L\: ITo,,) A.oyrJ~

. I I ~ ~~: _ J·l···(i ~

1'1/\ N:: Aurto'!J nt;l) E#JJ.i)cr!1. Cf1;OY eilU'I{J j).QU, tnc» x.a '!CXl!/J.O(J..

j Y r

rfwc; 1j1);"~,;n;~a p.QU IJ-t Xpt_'~_rJ.,;;,o%rJN.

MAP1A: In)~r)c. 'E'lva~ (J, AOrne, 1tUU -np~'fttvvC( x?a.1:iiq;~r~. rMN: llotoc;;

~ f , ! .() . '

)I)\PI.\: Au'tuc; 'not) £6f1')(}:EC; -1":Jj\l IIp.q:>!l 1tOI)UTC.vcrXt 'rpn:~ W1.

'~~a:ELsp.a(i p.ou.

1'1'1\ 1'\: N(jIL(~O) /!(JjC; p.7CtJpC;) ,bAa »a. 1;(1. cr;ul+~t6aG{1}' AlJt_~

7lGU ~'f]1;W 'twpa t~Wl~ ·aQ'~lla-\l't:(). 8.s\I' e:tVrlttVIJ. xa:rcpl'tCHQ. _Nha~pa&,~Q; X(UI:.l~IX vuX'ttJ. yca NlJ. o(.ht~l:uiCJ'u), vq. 1tp.OO'r.t\liJ.''tOAtO"'t to, va rVWp(CYW xd).w'tspa 1X01e~ n:ou ay.arr.w x.a& Wi. 'tIC; xttvw (~'I;UXCO"p.i"E~,

MArIA, XOUv{OYTtU; TO X£'(jJd~k Hci\l"ta 0 X:!JJP!;O"llo,; :e,~va~ ouO"){O~OC;_rt(l 8uoavGpcilttouc; 1WU aya::rc~:6ul)t'Cu OR(J)l; npf- 71:£&.

fIAN: Al"piiJ.t,'to,~E.pe.~c; TIW~ q" aycmw 07tWt; 7tpbte:~. MA.plA:, 0X.(; o~&V'tpec; oev ,:~epovv v'C(ycmouv. 'lYrtQ,!(J.,oOEV 'rou~ !xaV6TCot~i. 2tpo,(;IV P.OYQ va ovetpe::~oV'"Cctt, va, O'xto/rrQv't"~t 'T{.( ,'Ilea 1Q~ XciO~)!HV1;a, va '~ll't.QU\l X.O:IV(:iu,pr~E-<,

'f -_, _ r., 'l~' I ,,",'

.'X.U!pec;, xGUvOlJ,PrtE~ '{ta~oo(;(~c;; i!JVWeIJ'E!l;: ~tpOiJfLE 'TCWC;

i " _ : _ _ _ _ t-, , _ t'l __ ~'

npcrm va'tQU~ (l'Yfl;1t_CC!:J-E, va_ (1cnpIl-4o[ltl-d''IE:'t,Q taW I). I

au~.ouc; XeE~~1"t, Y(f. 1"Ove; OlVOUp.t to xE'pt, vo: ,,(:pSf-kOUP.E IlETIJV tlnouO"ia tOlJ,~, th:ctvll-yanch; ~ OEI) oV€:WEutadt

/

'T!?tOtli:t.

r LAN.: n rUpEVEle; EOW; BtA{Jj V·DVO \hI~alJ_abPW 'tl:1 ~ ~'rtpa, IJiOu'i V(J.. 'V1l bO~O~_(Iru] WI 't'IJV x~VW Eu'tuXHJI.tevy). D~o y.!a~a6VEtprl ~, 'til' -XllfJ~XOV'to: 1tp~TGE!Va. 'ra ~S;"t5(;) CTIW~ Elva!. /J.£ .ea~pi.lUIJ''i;b:row 'XWP{l;.o:uta Xt E'(Ji~ '0.0: (1" ayo:rco~(jE-~ ltyQ'tEpO.

MAI~IA, yIJP{~Oy.t&C; -TO!) amJ7,Dp-;C(1:YjV 1rAatl}: M TCOps-ts;. \let flE 7tEirrst~ IJ.f;'tc.t Abyrn~ p:n%e,p~Il,-(l::[;C£ O'()Uj O'IU;)~ EYt0

III'IAlt['I:::II!'I!~11

I "

,00: '1cA~[GY(V 'llctU'tt'i'X I)::GU ,,(ta. »« P''lVCQWUW lW'tf)' Tn

~(JI)V~nbU OE~ ~Ota,tet xcdlfJAOU ;[J£'t1], q;(jJ\I~ 'nls~:r~1t'f](,

) A j / r M I

L'IAN, xaOe-rci, 7UW{J) -'rryt;:: <;, 1: '(UP11O'ou~E aU'rQ;, - '<lptq;.

\i,fX(JJ »« fL !acp~OT~r; 1101,1.0 '-E8~), "(ICt_ WJ. OW to: 1t,pU·ytJ.alQ;

I ,\,. 1_ ., I. .' .' _ I '~-'.' ~ /

nw XQ; O!lP a, .. u£;VEtVC.U X(lt 'tOQ'O 'tpt1p£pO' aUit'0'. tJ1tOl.!oCX-to

near\-!;(7. E.~lJca IJIJ. XOtP~1)O(;leVa ;6Pd3tJ xa't-{jJ (t1t' 'tYJV (0'111. :O'"'t€Yfl IJ.E~YJp.YJ'teprl ~~(JU; ''fa un6'Aorrcll Oct ,'to, oip~cr:OUp.E 'c:'w'x ep l 101) 0Jrou, 0: b)t6~~EPEto;K6lJ.il 1tW'; ot.\) '1tpO'}(Et·'ta~ Wi, erE '~Ex&:a0)" fi~v p;rwpd vo: ~8tx'avd~ W't'U';{l(JILE\!O~ d1?f)v~~opla xca q~ ArJal~o'Jt~. ll.£v ~1t6ptt '"!J(J.

, , , t ' Ii '1 t·'·'. '

I;L~ lVEt, TIl".LV't'C1. e::\!£Lt:; t.;E\lDt:;. ~JeAW va q~VC(''YtJPlO'W (111)\1

n:arr.piSa 11(1), WI, xa,'l)I.dElJ'Cl)'X,l9'p.ilJ,o)Jt; au t9u e; TIDV

, e, I ~ '/ _

a.yg.,:rr,w. !1'EV'. En(otcHXW' 't~1t:01:()f. 1t€P&OCO(\vr6;po ..

MAI'IA:. Nat; .p:a 'iJ' flE06C)QC;_ (IOU '6evdVCGt 1'] /Ca'Avlt$pYJ. Mn-o-

, . 1',):" . I .'. I. _ .

p~l~ va 'tCx: x.aV0VUJEt~ (f)f\. {~I;)"ra: XPYJO'tfJ,01tol{J)V'\~C;_ 'tt(; 1UO

. /, i "t-

i'Xrc)\E:C; f\.E~ElG.

I I r' • I \::<, ,

1'li\N': Elvq;t, KaA~, aq)bV 11.,' aU1iYJv OcxILaOw ,rJ;.)ij :11:,,/}-U' (i~XtO '~"

/" _/

MtKO vaOV5tpEl,J0lJ..at.

MAJ',W Ev%op;!ft va 'vat Ertcrl Ita.! '\ltI 'XEJ~ 81x-tO., 'O~wc; 'EyeD '&v ovetee:~OI.l!lt rdno't' cl,.'iJI.O aitQ au-ril 1YJ y:'wpa ,nOb; 'lJ.cur'tE 'c;v'tu'XFJliEV0t Kelt aE1J dX(ixa.v~v(J. liX'Ao-' XdO~XOV

(r . I i'_

.E~(Ot:X~()I .(J£V(J..

n !Hi: '1\"PYJO"S p,e. Hex fipm 'n.c; ){(t1"aAAljAe~ A'E~tt~,.

r

A1A:I)rA,~rX,a);;dnoV'Tac; 'tOY: .XI);! gea%O~dlj'Od; WJ. DVStpc:Vct:cr«J" Tt 11y)p'O:'1ea,SXSt (/;V IiI araRat:;! Axop.o:x! a» Of.

'1' "0 '" " . () I

9'4llrpwyw ,f,l-a"l ,(J()V, cmo O'uv'l eta: o&'v ,1;J,:n-opw va.; ,caO' 1';4-

VO~P:L BUIJ~UX(O:!J.:EV'l) ort:av €t!J-dLxo\Vra (1OU. Ha x~vw U7l0!i0V~. 8rt TISP~tLEVl.J p.;exp~ vo: 1tetrE~<;, Q:no '\'eX p-Uwt:<f!a:

In ,J t.. ,I A" i ~

·XGH't01'£v(/.. pv€:t Y) .cr£tpa !lOU ,'1) Q"'tjf,lEpC( .e:~!1:a.! ,Qu('r't"u-

~ '. .JJ" ~ J ~

XliJ[J.SVY) ewal Y(ft1'1 €!11,(11 'iJ!youP1J. -YU'X'1"Y/,1I acyaTCYJqfJU xa!

bEbCGf'l llW~: Wji'~ 'tY) cr'TLytf ~ E1tTa~, e'tD~f1Qs V(J. 1),1: ,8t{:}~E&<i' f!t aJitO !i ctyiJtY) ,tou 'avtpa O"ou :~mxi~§1 tet qruOtxa. AEV[J.-Jt;OpUuv »« xpa~(J"ou\!~I,rr6 nov rcpo<rtp.o,U\l.

PIAN, 7UJ.tPVOV:7:fX>rI TO ~7rp6(J'{tJ7rO- rr;C; I1Ta~ X6p'o., 'tQ.U }(-i;U Xa:-

" .1 I A j I. 'I I tl M I M'· I

!1-ay-eJ1wvra~ 'fr;~: _UtOEt\lO:.1 Cl,I\YjVEI('(', .. , apia. ,0: XrO!--

''rCt~'~ iJ-t. Ll tV arc'8'CAOD[J.o;~, (J;1tOK(JNEWJ.''iJ, A7tAW(j" p.t: Etl Tc t~

I I I I

cr't"W£(j'q;~' P,'~(X' vt:Jx:r;a fJ-QVQ6'nj P'7Il't:t:pU [tflU, >Cell G'tllV

<'<, / A!' f"

a:08p:~YJ _[lOU. iJ,~V ,.€tVGH wcro ,c..poo~po,

MAVIA,,~guyov1as anD XQVTa "tov: To'tt!I'i\I':ri·Q"IM.fX~pt Y) ay~nlJ !J<OU VI'$. crE 1Cp0crlat~~E!., tIT~ra!ve' {J.7rPOri:7:iCI'r'fj-V 7r.PPTct KCXt 1;QU Gdxwtl 'Ta &&ItJ.· xipta 'Trp;, )Koh a .1t(JJ~,: _dp.a~ GtTIOYUfiW1.liJ;E.V1J. 11 a< v' alJf.4XaA~~ £.lsTY)V(J;A~ ()ao: xcu IJ. j o;i~~vtl~ »« 7t.Er~~i'~w, (d"O'1'd~e", ,(jje~uye;,)

IIII,\fll'::::lll'I'I~11

l:KI I Nil I rEMI ITTI

o Ftav xa'Oe"tctt, Mncavrl I'J ycpo[)'7t1fpitr;< 'irOVxpa'rcl 'r:r;v 7rOpT(taVQ.lX~Yla Vet 7CGp&:a:el r; MapOa ;({Zt era/vet

I

i1p.eaaJc;, .

J'lAN: KaA1J'~Epa o:a~, II~pXPiJ;al ')"&0: 'TO oUJp:a'tW.

MAgAA~ .3tp_w, To e":Q~l).a'\JlJv, (I lpfrtE! 6.1J;0)~ npfirra sa 'Yp6.~-Cll <t:o: O'1iolx,do:: fJC{s 'at,a, G~bA(o:. [hie! va n«pET!7;O iJ!{j)'/q. xq;z y~p{rclg;fJ.e(1(uc;'.)

. (,);' "',\' 't

1'1 AN;(' 1),]tTJPeCL',:qs tJa"C; E &Wl,t 1JJ)l\un;tle«">'t;:\lQ~.

K~' 'r , l f

MAP6A: a_v~t 'RGt\J'l)l ~u'to n01) ~Pt1tEt v(J.·x.aV~L

I'IAN: At: [kQ!Cd':Et ~J.r'i\QUt; :aXAou4. M~1t@~tiw,H p.olr(xos;

'I - A I, , I.

"APHA.: U~\I rrv aU'!Q.

j-'lMl:M !Aa€! AOl116v,;

MAPf:M: 'Oatlltyo-rtpo Y[V£1(U xc(( p.6VCl.O'trJ.V e:fv'al.' avayx'fJ. 1'1/\ N: 11 &V';(.dC;., 6£ ~Cti(VE:'tO:t \/'aXIJUE(.(l·w'ta nou -ro.U AEvE.,

i\ I ,I ,J . J ,), /

MA PHi\: Ll'EV f;lTUJpg-( va. nEI XrJ.VEls n:CJJC;~~\llltXOI)CP0';, a7rAW':;'

o:tv CC}H)lJEl' noA.iJ xti'Aa, To £niOno gas Xtl( IJ;"ov0.1J,c(

_ .. J. _.

1'iXt;" X. U pIE:

AAM!II':P Ni\_~1 r

, 'C

flAJ)": Xa.~8X, Kapl.

~~A: Kapl. Au~,6 $,tv' 6:AO;

'N' ,I

rlAN: .' at,tw't'Q,

NLAI'6A: Hf,l8pO~llVtocxzy;, i61to~ i'1t'VV~a8W<. rIAN:Et~t,\puiv'ba OX-fW' £'rr~1),

MAPfi":' IIouj.evYY)fl~xCJ;rre;

rIt\-N, ,8~O'ffi(Xrr,xa: L't1J HOll!).La. MAP6A: EI1~yy6AI).O::;

X ,I I '1

nAN:· Wpt~ mcx,y:yeAIJ-O:.

~1Aj,'aA: flpeftt! wJ.'VC(! XiXVEk ~ 1tOAu1tloutno~ ~ TIOAl; o/'t(IJyJc_ y!Ct \JtX' ~Et XrupL; emlyyi11-W.

1 I ,iI. ' ,; J' I I

T'IAN, Xr.qJ.tIYE:A&>v.'fa'c;: uE\ltlp:a:t '''010 t;J'tWX;0f;, Xat EqJa:~

U7r.Ep~~aVOt; Y' I aurr:6,

MA~PHA, de aA,AO-rOVO: Eicrrr:t ''!'crt'X,oe;" qJU(HXtX. nAN: J\O''<PciA~s:.,

MA1'6A:, 11 p,6VlP.'f] ){Q:'Tot'xia,;, l'IAN: ET't[ IJOl][.1Ll,

. ' 1'- I I"

MiUl6k \.1,-~FX°_(J'(tO:'t£'1X1We;KE:{;

11M: 'OX(, ~P~O!Jll~' 1Ct;:jt.b "PIIJ l).'PpOt,~. (Ea \!C( ,fJ.~v xa.1'i~ },aGs -'(I MapOaJ Ari'O't'Y)VO:'AAll l).~P~<i 1:'~ (t~l:C(qo;«s. ,~il\1)AA: Sep4l. (IIrJ,uaJjJ nl1YQ:t\l~EcruXVd.E'J.{:d.;

, iI. I I

I'IAN: np){E~a II!J',.IXvc(.

, I. ; r"- I

MAI'ttA, C)vt;tpgU£'1(l1 fMGt :(JTqP.,7j: \:.a.~ Q ~PQqp~O'F·9~, (J,rxt;·:

, .1 LiE ['. I'" ._,

II 11P.1\!j~2111'1}l:'11

----------------

1'1 AN; i1EV~.i-p(jj. Auto f~U4pta 1',0;'( a:T~6: ito1)," npa:YiJ4 tel. MAI'HA; HiAEtE' va qxa1rt(Jt~OdtE' 80<:'.';

I'IAN: AEN'~:EpW. Et(XP"GCtTO;t c(Jto 'TQ 'lit 00: 6pUJ€:6W. M~Ji(1A: l\a1X., ~Gt, OE aae; nep_l!J.f~E~ xave1c;;;

nAN: {)'1d, xa\td~,

MAPfiA: rrw()£'t.UJ )"tCIJt; Oa; 'XE'J;f, l);a~1 aa~ w,!)~6TI)'Va, nAN: N(+~, p.,TmPW \I~ cr~ac; ty] od~w.

M.A1JtJA; 6cv lJTtapl€i ).oyoe,. Apxd. va '~,e:@w a» 1l(p6xe~'&Il(

.~ Ii' I I I r

ytcx; :o(a:rJi:t"ptpw 'Y) !XrI"t:UVOI.l(X''Ij ''to:VTQ;t'Y)'rIl,

nAN, 6IO'raX'1_lxa: !J.!~~at~p~G. N:a 10. H€A5tE VIX '(;O,Otit:E;.

MAPflA: OXt) 0'[ O"t: cpwvo:;a. (0 VTCr;pETTj.~: 6ya{ve}. H M apOa: e'1r!riTperpn O'TO r,tlv 'fO 81(l.ea'f~pla, X;6Jpic; va TO

i" - I). I ) D ). I' I ,j

uiarjr,UI€t· 't_U\l 7FQ1(1lt\ltl:E~~.€L xq;cc:_w., v.eY~1;e X,o.V1il

cr'I1] O&"Aq: O'o'.a •

I~I!\.N~ Nat.-

01 M~pOa gy)x(vvna'i xavsI va .6tiXet ll7:1J ,(jGr7y) ;;VOU 'ro()'

0'iJ'1i I, I '" I

0'''';1\'/9, tJ.c-ta fJ..B."favoE:,__' xa:r 19 xpa:ra c<v,QIX"L'd f,A'P;porrra

TT)~)

;\LAPflA, (X1J_O'rr;pa: A ~iX dO'a! 'EX'ET£ mxoy~\lEt(1; rIAN: Eila, Ilat! ofl_U)< X&;(PO~ nOLI 1''(1\1 'ao/~0rra, )LAJlHA: 0 'X}'' BEAw va TI 0): « E10"it:nCtV1'pEl-J..tvtJC;;»

nAN: r~ail pW1"an:'LE xavEva. CiAAO ~EV()OOlE-io 6E tJ;QU

I I J.

EXrJ.V(}.V 'au'tY] 'tY]V e:PO)I[y](rl1,

'lAP8A: ~-~IJ.:7tErt">lap.6~vf.1<Xt O"~(i epw't'~I),a1'OA6yw 7t(Ju l.tc(~ tiVf:L Y]' adl'CUvop.tx·~ OLEV6U\luY].

r I AN: napa~E\lD, N at, 'E.i~.ct(7taV1"pEIlEvO~. (:)a stoa TE- I1rAw-

pi ,

0"1"£. TIl I'J_Ep,a nou <.p0PqJ·

HAP8A: 'OXt, BEV 'P],J e:toa. lVh:mpEh'E- vo. iJ'ou 00XJE'TE TIl O(~;JOUVO"1) 'T1)C; yuvaixw; (nx~;

'E I~

l'IA;~: l P.ElV£ ,<J'n)v 1t~'tptcia "[:lJ~.

'[Apt~A: A! E-v't.a~e(. (7[),dVEI ';0 ec6)JoTYjc;.) '(iiAEtt »«

e' I I , .~ f ,

<Ja~iJ'EPQ1PW XC<1"tIlEXpt va E'Tm[J<(X(J<f;N'i,(_j oWIJ..a:no ITac;-;

rIAlS: Dx~, 8tx -TIEpqlEVW EOW. EA1d~(rJ vtl.IJ.'i]aac; f.VOXA6J.

r I , ") I A I i() - "

MAPeA~ 10:1"( »a -(.1 E\l.ox,I\Etn; UTI)'~ a! 6uO'a EIVat ita:·

'tOu~ m::Ni'tE~.

N # ')' " I I

nAN: [.rit,l).oc t;Vil~ 7tEJ\a'tllt; 110VOt; Ewal YJlp.tC( cpop!X 7tW

E;vO't)I1j'tlXOC, am) p.t~ 1J.E"(aAY] cruVTpmYla.

. \,i\l'eA, tv(~ -taxtonoul TO 8wfJ'rlrw: l'tCnl; U W'T-EU(r). m,lJc,

~ 0 ' ' - ,,,,. I ...

ot(]''XE'TE ()1C()1tO l)alJ.oua.:pafj~acrETe:. lO''tOP!£~. LlEV npo-

a~k.poulJ£ xtl(.I.la XftP&. a10U~ 7tE;A~'W:; fJ.a~. nmJJ~ 'Oa Btam'.irrwU_E:'tE, 8lO:A~~a1C: eva. '~quX(J n(J.IJooxdo. UEV

, . _. _ i' I "',

epxstIXk tJ% EOO-V xaVtt~.

I'IA~: .:1 E Olt 7t~ya1'WJI:N xaAa m O{)u),E:!€·<; <J("£<;.

:~I i\ PHA: M W:)()YjXE .bEt~caa '0 d{fJtPa:~n, lia x EpolcralJ.E 'CY)v YjlJ"ulia [.Lac;. Au'T~ ,OEV 7t)"l)P (;))1:E-'T CJ.t TI(J'U£ apxE_'ta. LTO xchw xa-1'(JJ ivac; xaAoc, 7rd,aTIjr;; a~iSE( TCC:P4O'O'O't£~o aTIo .. wu~ OOPUbWOq~ Oal),(;)\l8<;. /\U'rr) .TWIJ t'0'"rap.E dvat 0 !-r1Anc, TCEAiTYj(.

nAN: Mo: .. (ourr~~£J 1lO: ar.fc, y] ~w~ DEV dvc(t 1tO~E 'X!l.pOQ~

A' ·'·0 I / '1/ I

1.1E~1]; LlE- Vl,(j) , £'Tf. )(CLIJ.ta- CP()P~ (CfJI\U I.I,OVE~,;

~ 'Y' I \ 1 I

MAJlHA, al),,[I(lS-nuRtL;ovr:ac; r.o).) atiotoua: 1 )(DUO"ts, VOI.l.t~UJ

1t(1)<; ,x;pE-t(i~E.'rat WI. craq npoe:t80'l!OI~<rW. .i\irm:dvovtta~ e:ow

~ o, I .' £- 1 . ' v : ",

1):£0':6:( OEV E1..f.T:E nafa 'ti:x ()t)(,aw>!1.:a'Ti1EV0~ 'TtEli:atlj'Ll

e! ;~, "

txlJ'Hlj1.mpYj or-x'r...f!Ite 'T(X. 'llCl;'J'ta anD IJ.ac;. (")a 0'0:<;, 1i:Ept11:ot-

O r ~ r I' 1·1 0' I

11 oUIJ,e xaAa, xa! DE cpet.:\ltGt-i.,,0[J:al vo: TIara TI aVE Et 1'.£ p"ta

p..ipo: ita TrylJ urroo&x~ jJ.ac; .:I1Evr .... Y..E'TE 'TO oma{wp"d- V' :/X\JYjG"VXe:iT:E '(ta 1"0 !.wva~!a. 'Ilac;, &7t()S OEV TIp£rtt& WI tp()60:tJ'rt lJ;~mJJ!; P.aSE\JOX A~(j&1;6 p.E'tO WJ, -dcr'!~ Cl1t(J.t'"Pt 'ttxrk .~ 01..1. rlapTE 1a oq~at(;Jp.aT(i f.v6~ n&A~'CY) XQ;t

, I

'H)'to-ra nE-ptafJOUpo .

I' t t\ ,\; ~a<? ~~,!(:J O"U'Yyvr~)P:f). 'II Oi1a vf). O"a< oti~{J) 'tY] r1utJ.rcaOe:ta [LQu xi ,0X~· v(J.aa.t::,; AU~O'(I). M pUqJo::v1jXE- 7\(1)<; OEvE,tp.ad'tE 1'00-0 ~~ \1(,(0 EWXs cr~ov a).)\ov.

~IAI'{;A: N (J[J.t~(!)~ 'll(,l)s Yiq4~~W.1 v« (J(X<, 1t(d TIU)t;a~ lJ.E

"I i ! i 'M I

{l.U7n']<:rIX--rt; OlJ'U: cpu(j~xa XCU 1:0 a\vtL(kto. " au cpa~VE'TCU

I I ,,'. I i" ',/ ()

O't":~ E7njJ,Ewa't"E. (J E-VrJ. 0tp_O~1t'o.U'{lE arLC; 't"atpta<..,e:t 'Xal,a

1rpocrndU~crw »a a~ 'TO a,1t'O.oE'J~W. I:fAC; 6~6at6jVu)rrWC; 'TO 'xavw xwptc; x.Ono. Sa 'vat Tq)(:J'HIJ.9'tEPO va xpa't~-

I I r I \ I

O"QUiJ.E 't't~ a1tOO"'ro:crE(~, e't'CJ'l oE:V Etva~; b. v crUVe:'X.LcrE'1£ va·

[J-1)V xpatl.rrr 11) etcr1] TCOU '1~tpL(H~£L o ' Evav m:Aa't"~ '0' apYt')8oup.e: \),a G"a~ oe;X'toup.E _O"-ro. r;rJ.VQO';(ElO, Ilac;. I\v 6IlW~, 6rtw~ tpc(V'ra~QIJ.at, OtA~O'E'1'E ~d. xC('t"aActbtt£ 1tWC; QUO. i'uvillxee; 1WU atu; W)tXt&:'~ouv Eva oWI.ta'iW OEV dval ava"(xaO'fL~v£c; sa aile; 6EX1"duv eTTO 1tEpt'baAAov, TOUC;, -rotE, oAa Oa naVe:. xa)\d..

fIAN: AcrcpaAW~. (9,a ~!J.ouv ~u'YX~>P'0'toc;, o» O"ac; acprpJCt

, "ll

va vOIJ,w'ErfE '1'0 ClV'ttUE'W.

M-AN~A: LlEV. dO''tE 0 npw'TOC; rcDU rcpocrmiOr}Cre: »o: rc~PEt

",' J , 'I, I' 'j ,

a,u'tO '1'0. u<p.oc; ){( OU'tE J"rmxpxEt XaVEVCI. xaxo rr au'to.

T dJpa, \J9{lI~w TIW~ fJ,[)~'r)cr.a, apKE'ra xa6apa "(la \J' 0:71:0- ,~uy()UP.E xaGE O'urx.ucrfj.

PlAN: ITpaYIJ.!XTt, p.lA~(ja'tE xaOapa XIU VOfJ-t~w TILtJC; OEV

I , "11 0' ,

ElCiJ 'ttJw'ta{l.{l.o »a 1tpOG" EP:W ... -yw, 't't')VWpot ...

l\tAl'lt!,\: rU:.tIt[; KaVEk 6E crac; e:1),rw8i~Et va napnt 'W,

£' J I 11 , "

oJ¥:CtHJ!}~'1"anOu E"j,fJ\JV OMiOl 7tEAttn.:;.

, ]{ I , i

r IAN: _(!.t nma ElV aUTO;;

MAl'S1\.: Ot TCEpt(JO"O'tE:pot !Jlx~ tJ.~AOUV Yla oAa., 'tot 'to#Ola

II 111\ I'I~:'::I rr.11~i I

'TOt:Jc;, T'1V m;)\(ttx~ .. AuTo n()t:! ~r)'taiJ.E E.Lvca WI. W~

"1. ,I 1(0. M .I '1

P,ll(QUV ftC I: Ilac;: ~nq 1.0tE{j. . E~(X6lt IICXt; IlIA 1]Cfav ),la'1'O

'ci~olJ,6 'roue; 'xal Tf]V loi(JYf!x~ lO,UC; ~(l)~. K(ua:1Epa'fJ-~cra

, '() I I I ." ,

grr:(L xa: 'Y)XQvrr:a lJ.tlc; y~a 'raOTWtCC TCIIY)PWVOp.a<J't'E r:tVa.t

,. i ''I' I M I ( I I

XQ;,t, Y ,tlXOUIJ;E all aU'ta. ,a, omJc; EtVat cpu.mxo, 1] 'HI'-Yi

OEV m~p~~Ilf1.6~VEt ({CI.'t 1'0" u7t0'XpewcrYj v' ananct[1t xa~ '(Ht<; EpWt~aEIC; 'touc;. Av XCHY) !:J.Y]it~pa: 'to X~VEt x.ap.t~ cpQpa ~1<1laOtricpQpa, eyt;) 'rLPVOlJf,LIl(' Tl!av'j;il. 11 'J 'tfJ.. ,Xal!a·_ Aaba1iE b'A I auta, 0Xl ~a1JO O~ E'i~ilcrT£ dUllrpWVO~" ,tlAAa Oa &~'t'!:E 'l1;CiJ( EXF'JE axoiJ·a Tf,OAA~. va lJ.ae; rrd1E Xl {G"OJ~

:i 1.11, I , I I

avtlX:al\u~£1:E xanota E:UxC1.ptCITlJO/}, €X!:pQU Oa EXE>i.£

xaTWto'Y v« crae;. aXbUE.L o'tr1V p.(~a~E yta 'tvv Eau't6 -!Tac;,.

.\1" J ~ 'C/' '" ' I

r'IAN: uucr1uXCUG;, Q£V ~Ep(IJ V(j:, (L~,AaW "(til 'to'~EaU1:0' lJ.vu\

1 _ i 'I ~ '.1' 1 ,

1-1£1"(,( an;' Otl :au'ta oe OCt 1(1)J Xa!' 'X.PYjrrtp.o. Av 11 ota-

~av~ ·iLqUE8~) dvcu rrLJ:n0 p,Yj, ag 00: 'Xe"tE 'tilv E_lJXatp\~a »« 11£ YVWPtIrE:'rE, Kl (J.V lJ.dvw )'~a rcoAu; OE Oa d"Cl.~ toOd Y) EPXCl!pia. va tJ.&OE'tE nOlo<; c::t11.:tXl, aqJou '0£ Od. crac;. Il~AC:}.

Ml\r'~!\; E?mi~w »o: P:f) p.ou I<pa't~rrE'tE XaKta yt' au'ta rcbu

I I) " }!! I

tJa.:; E_LJ:ra. JP~IJXClj 1tctv.-ra 1i'~vElJ'xtlip,ta: »a dttY,Y(J) 'La

7tp~YIJ.a't'a 6,1t(!)i:; d\)a~ .. xat BEl) IJ.Twp0ucra \J(J., crac; (j(<P'~qlJ) WI ,rruv[~dcrs:n: 'cr' 'evav -:r:bVQ, 1D01.:) ,!ITO ,£1:0<;1 00: (j),at}o.

r , /, A"" / " J A I

--c:o.: 1'l,!fJlptp01,1<ra: IJ;CU;. Ino' TIDU Ase,) EI'IJat AOytXO. ,. ~olJ

1'1," 1 1 't:: ,I i"

'X:rrc, XWl\a~o'EV Ui1i'JpxE 't:fr7rO'1a. xt.itIJO 1J.€:ta~u ~a~,OE'V

~! "- '_. ;,- •• _', I. ~. _ I ~, • '.f, , .... ~

umzpxtt Aorrr;6~ Ra\lEVa~ JJfY:0C,. ha;t ~~~Vl'xa »a bpta-X(J- 1J.a{J'fS xa't"cv an' 1:'t]1J lOtci.O''tEr'l·

nAN~ need »a rrCG~ xPO:1:~qOJ xo:~(a. 3ipo) 1CW~ YJ ootSlb't'Y]TIl Dtl) O:U:'tOI1XEO(a~E1O:t. TIpE:TIEI »o: lJ.EO"{)XoA~crE-1

I I A ' ,

apxeTto~ xpO'Joc,'. ,"I 'rwpa oXa. Cl'e«; ,~cdvov'tcu xo:Oapa

," I !

a\Ja~wa [!ac;, rrpnr;n WI lllqf)aVQ!J,a1 XaPOUIJ.EIJOC; 1'1'

I

auero.

II

f

2:K1INll KK'nr

'~lIITI~PA: l\aAll~rt crCLt;, X6pt~,T(j 6b)[m.':nO cra.c, dvat, 81:OtjlO.

,,\1 ') I,

nAN: i....£1.(, EUj ... aptd"'t tI) TtO ,0. ItU~la _(J.ou.

(nfJ-'fI-ripa xaOc-rad

MIlJ[i)]'L\, crrry MapOa: L:uIJ.nA~p(J)fJES 1FYjV X(iyd:A(1~

~1;\ I'BA: N aL.

~1I1'I'EI'~: M nopw W1- oco; ME rruY,X.{J)pdtE, XOptE) riAXa 'Yl

, " I 'l' (') , I

aa'tU\iQIltlX OEV a(T'tit£J)E"ta!~l~'t'IJ:.t ,00't1'lE.!'tE I '1'], xOPY) !J.Ou

'Ttapb)~Et~E Vf}. O''fJI_I.E\(hO:Et rJ.'v ·~p()a'tE eO'(,~ Ylf}. X6YQuc, uydac" yla OOUAEIE(', ~' 'Yt('J:IUl~[O I alJa,~.ux~c,·

I'.IAN: l'noOh{JJ mJ)C; rrp()XEt~a.~ y(eX.- 1a~[B(-ava~ux~~· MIITEP!\: Ms :aqmpp.tl 1:'~'1J (1.UA~ '().(1.<, t(JJ~(~ ~1).'Pt6oA1a:, AblE TI(l/AAQ, xa.Xa "'(LIX 1:"1\1 q.UA~ tJ-dC;.

l'1A;.l: l.l pdYIJ.atl" tJ.0U V.LA Yju!lV yt I au.-d]lJ. ill~aXA(ju :~()tAiX 1CO)/J »a. ~Ctvao(;)a.u~b ·W p._EP()~ an' D1tOlJ cpu)l.d~a 'tLC;

..,;;, I i I

xa} UTEpSC; p .. QU EVW1WJa:W;.

MAI'Hi\: hth:~\)C('t_E XL ~AA0~E6O_~);

'(') , ,I - I -

l'IAX: it_}; ,1J.a,rcO:Ei x.alp()~ ,'!lOU ELla t11\l EUx,alpta »a

''roEpalj{l) tin{) 66&). MmJ 'V.EWE op.wc;rt~Exaa'to.

. '.

, _ ~ ur'. :l J.' _ ~ l ~.1

I""'-' ,j I I I

UIlTEI'A: n to[J..(j)~ ((\la.( eva 'rod"(). p.:(XPO Xwpw,

\ I I - '0 ' '" I ,

I"_A,': 11)1"0 6l\)a.taAYj Eta, Ila ~ a:YCf;W) rr.rJfI.lJ, )1.;(1)<; \)(J, I]"CXC;

1" QJ1"U), (XwOr.iVQ lJ.at Aiyo sa» !:J1"G '1rrh-t P.OU Ea(;).

JIUTr\I'/\: Ba p,dVS'lE TCOAU ->wtpo ~(;(:J:

I"II\X; UEV ~gp(_l). Oa. o-a~ ([JaVEl ,7t-ap~EVIJ, p.a. a}\~Of.La OEI:) UPll). fUl »« [J-E(V.E!<; ry' r;wi 1J.&PI)~ 7tpEnE: vo: urr.apxwv )\~/'YOl - Cf!(),iet;,arclEt; YVWPtp,lu;. ;\'11 OX!, y~ard va 11E(VEU; neptgQ'01"EPQ aTI~ Q"'lt Oa: 'll-eVE; XaTC()U rihAov. J\wJ\.ov,

I 't' I ( ,

Elvca (PlJiJ·txo va f.1yJv <;-£PC)) .axofJ.Ct 1'.( . J'a x aVo) ,

MAl'fM; J\ 1)1:0 De )\£_E( 'I In O'tlX .

nA8: Nat, p~a oc:v [l"TC-op<b vo. TCW !l1t(Yr'; afAD". )IIITEPA: KaAa, Qm0~~)\£1C(I') yp~YQ.ea Oa C~pdJti'tE.

J'IAN: A! 6Xd 1) ,xrxp¢(i !).o'.) etval 7tl'.n·0x~ Olav P.OU 8(VDUV

, I "'- r J ,

't'YJv £ux~a(pta a ?tQX l' (J) TWAU f~·~ yapa.avap .. vYJo:nc; .

I 1 I "'" I " I

~IAl'IM, aV/.!'l!o(.Lova: ., xapota .OS\I E'X,f.G xall·((x I:Txe,!~ 11-'

I

a.v~a.

"]i\)i,(JTYj p:YJ:r.ipa &'xvoVTa.; IT(U~ ,bEy axo!JoE Ta .lioyU{ rr;q M dpOac;; cIlatvEcT'!E TfJJAu xouparrl.tevYJ. M EVE'IE TJ,o)U)

~a(po 0" 'auto 'to ~Ew)8D'ZEtO~ .

1I_11J'I'lWA: Xpovta )(GH XPowJ.. Tocra TIOU 0'$ OU~IJ.a~ arro. nO'tt:. SE"t.,atJd. XlQAac, TCIJJC:; '~lJhUV "C·rJl.s:,'Icr.(r)~ va,'IJ.ou\I(X:

I

(J(JV tY:jv xOP'rl (lOU.

MA1'fM: M'qTEpat Of-V uTi:apy .. ~t Auyoq, WJ. o("(lyd~w 1:Eiota

11

I'

I

I!

It 11

.

r

I

.. I

II

II IIAI'I':211 I'I\'}';I I

I ..

-rrpa. Y[lfOC'Ia.

MII'I'j')['I\: AA'~(kla, MapOa,

1'IAN, n;oAu yp~yopa: Aq;~d''1E 1:(1., lW't'a )~(;L1t61J. KlllcD,aba:l'J(JJ'ra ma.o~IJ,a'ra tJac:; 1 xup1a [-tou ,1,a0>C; GAil va ~ no» OtfL%pqtxa, av dXa1:f. IT1:0 nAO.t, gV(1V alJ'tpa »« a-ae;

~orlOaet.

l\JIlTlWA: U t Nat!' Eix,(1 xG:no"CE, !-La 'to'!6: dX.aVE 'totia TtOA)\~ va xavouflE -~ou p.OALS La 1tpo"AaGatVctlJ.E ot OUO !la~, Kt LtO"t xaO(;)c; o~v EI.L['VE xa(~oc; vi;. crxeip~QulJ..e: () EVrJ.~ 'wva.AAOV, t()'J ~f::'/..a-(Ja TIpt v (lX6IJll' 7lIe:o,bst,

I'IAN: Nat~ X(1rraAa.baL'JO) , Ma ... (Qta'ra'~t) Eva "flO 7tOU 01t !JJ'Wpoucrt va craC;b()Yf()~crE~ [(J(uC; va !J:'1\l TO\l ~:X.ET.E ~ex&-

• _ J

iJE~ aX0!lCt,

MANM.: lVhl"CEra~ lJ.ac; m:pLflEvOUVE 1to);Jk OOU"ELEl;,

J " I '1]7 '

M rlTEP A; Eva: rIO! n ! Et!-LClt no"u i'ptGt, ~at .Qt "(P-tEl;

~~X:VO~\I v' ay(lTCfJU\) akop.(l xcu 'to i'LO '[ow;, 11 xapota cpOdp-£'t'at JJ.£ 1:0 rrtpaO"IJ.1l 't'tiu Xp6vOl:J, x UptE,

nAt\"; 11j[\lCH a)\~OEta, !-Lel,; OEI) ~E'X.vaet \)' ayaTIa.,

MAveA, p.~atYEl av&p.taa '!ous. a7!ocpaatO:Tlxa: 'l~vlX.~ i'l()~ nou Oa ltJ .. :reatV€ 2Q(:) Oil 'bpta'X,E 6,'It' XL 01t6W(]"6~TIfitt 1tEAaTIlt:;. M la, XlX.AOnp(Ja"Lpe::t"''l a3LrlqJoplll. 'Oaot epxov'td.t (60J 1tA¥JP(~)\lqu\l 'to oo)~'no, TIQ.tPVDUV 'to kA.E:tOl l!Cr.tl Os\) {GtOonlX.tv1 a\)o't~otJv 1""fJV xap8ux 10UC;,

~"

~m'nWL\: A.al'aUrral:dJpa.

fIA:'\: Katjl€votJlJ n:OJd.JK!X!p6 €B~);

1,1' t : ,'I. 1

MAPSt\; t\'i"€,p~Xm \)(.((1 X,t &[.LEl~KaVOIJIJ;e:: to TIiaV yux WJ., 11,,~'t-

vOUV. AAhm O[.L{uC; 1tOU '\1(.(( A!y6:n:po itAOUcr,W! WEUYQVV 't-Y;jV aAAy)!lepa. xwpk ip;sk. »a ',iXOUf~t xciv!::! "dn:O-'ta 1,('1

',I

rlV!OUC;.

f'IAN; 'Exw not-ACt :xp~IJ.C('ta Xl E:l1tO~[.LW WXI1EtvW «P'X'El0 ){a~p6cr1'o~£votOXE~O o:~, o» -Cpu(nxa IokE Of."I.'€r:rr:f., A! ~6x.alJ(J. v:a cra~ 1C1J) Trw,~ 1J,-7t~P.~'WJ.' aac; 1CAY)P(~i1u}' rtpOx:a'c:a~b"txdc.

1I!·t- j , y t

:r.urrl~ Pi\:: 'i\j /.. Uf:') t IV~! :IlI,)1'l) nov ~1)tO:fJiE.

~lAPeA: . AvdlJ;'tE JtAQUCno.; "(:60"0 10 xo:Alrrepo.- !VI Y) V.tAct't',e:: 6(tWs i£A~o yt«, crYjV x:aPOt& crfXq. Ll'&V fJ-1tQPOUjlE VCL xaVQUI~E '{lnota it" aUt~v. OtOVoe; i1a~ [.it ){aUP~~Et,

I I' 2" f 0 r __ ,

f1TIopnte VCl.nr[fIlWE'tc€ 'CTO owp.a:'t'tO 'lJ'ac;. ,'p~cr'tE 10

,){Ae::~oiO"(lC;,. KQ;~ Ily)v ~EXV&'tE 7C{t)C; bptcrxodau1E: 6". Eva (mt~t(O,TCOU~gV 111t,opd't,e va 'XctVE't£ ).byO yL~ 'D]V xapo&a.

T "y 1 1 I ~ ~

q. yXp'~'\.;a %po'VJ(J., 1tou 1tepaerav€Xa.\jrJN O'.IJrt'o 'TO cr1H't(

~uxp6., 'to.aD itot)6EV~EpOUti€ "n 'Ooc 1tEta'JJI+7C~,OE~a,. b.t&G 'to :aavwMw, OEV 1:)1t!tPXEt 'tt'l1D'rti 'tb. O{xtlo .e:q~l p-tIJ"CC f')a 'Xf;~E ofn rcpoaepC:po.wfJ>E Q"' 6'AOU~ 'tolJsrJ1CaV!Otn:; /!EA~'V~s

I ) l:'" I

!}.f.(i:; XJ &U"IO nov 't:ove; 'TtpO\T(P.tP(fll)~t::. 9EV ,ex. E~ rclX[.L!(l

~Xi&YJ fJ.E: t'Y]V xapOtlt rMp'n: 10 X'AEtO.f rJa~, ('T_()U ·1'0

" I

I '..L_. r l' ~~ .'

.11 J rAPI1EIII'II~f I

t[w:i:) xen Ptilv ·~£XV&Tt.O:U'\'(i: 'iJa~ '&~X~IiO:~O''te (J.nb ,rrUIJ"WC::-

I '(J'

POli, x ~ (J.V (j;'a~, X'a \a'P~PiJlJ IlE Wl l.ittV!!/trE TIEP!Q'tj,(HSP(;; .. a:

'vat TC,ciA( a TICI o'01J:qJi:P(,\I·

M !Ira,; :lut/pva TOXAe~t{, 'Exetvrry6yatvt! a1r' t.o .O(tJ{J;a'HO,[.V(0 ClU'f6~ T1),V )(.0,",17&(&1)

MU'!'lI]W M't]v \t't]/:; CiVEtS l.Lq~);lJ GY][.LC10tl'i', 'Kupte. EtViXt, 6tba'w: p£~lX.a npaYIJ>C1:CQ: lWlJ 58\) I~nopd -va 'tCf.. U~OCPEPEt

A9,YjaE:' 1);6; 7ta~oi tJ,OU, SE~ -d 11.-0; ! )t~t, [4V~:mj81)· nAE:~n~.

1 I' I! -g:.!' . ' .. . !Of

iXtrn:t ta, xepta: L~XO:uv IlXOP,G(, 't:Os:Y)DUVrcp:fj ,O_(r~xpEla'sE:-

Tat "(ta »a trriX,6j\JCJUlJ 'VO ;6&pfJ~ Evoe; '~v~pa.

llAPtC!J It'Ct)e; ta 7-.oy&a. v_au attc; xO:\lOI;J\) crx,E.<:fI-t:(X0!

dAN': "(J,~}, Q't)Y"kmptO'.'tt (-l&, otv'r' ctXOUCl'(i, xi"A1i. ta X6y~tq; crtt"r." Mo:; rtgl't~ !-L~ ,E~it~t& '((,ltO:taicra~,j);

MliTI~n!\:,; AI E[p;U_1 A1YQ ''tctpaYltEvYj, o:ut6dv' /)10. IJS\)

1 ' ",

~Tay TIi:b't!J)~ q.rr6atXEt6criJ'!a~ n;~C1'ti.~'rt,tle. JJ'1i.CX\!I.l,i!olf\;-

54

AOV [va, ~p67t(jt; rcou AEYELV.

TIAN: Ka'taXa.6atvw. 0lauOij.) Mrcopw

~ f J

ow~a't(Q p.ou,

l\UJTEPA,: ile:pdt.rte: ),xupte:. 0 Y~P9U1t-~P£T~t; (1(.((; mpLfLEve:t CT't0 OUi6pDfld. (0 flav Tf}V XOI,Ta(CI xat 8dxvc_, 7WJ( Xcl1'1 ,eiA~' va ''!iJC; nti.) HtAe:1(; rtiTto'ra,; fIAN,O£(l"taXT!Xa: 'OXt, XU?t!);. Ma... ~as EUXaPlcrtw TCOU IJ.E ~eX't~X(;t1'E.

.I

II

I

\

~KIINJI li~n OMlJ

~11J'1'lWI\: I\-;('~i \)11. '1'OU fLl}~'G'Uj "(la 'ra Z&~L(J. p.ou;-, !IIJ(')~ »a xa'La;)uXtat'J'e: rJ.v-r.0 iWU tuu eilte: -~ Tvr iip(}a o» 'til }{{JL·W.\e:. A v x(j:r(J.AiJ.~rJ..l:ve:, OGtE1iWyt. i1£v )(a'td.AatE Ar:JtJt,o.v Tmryw:. HD\ElVI% TIE.Or.1.vu., K~ Eye;) auto nnu' OtAu') -rc:'jpa, e:Lva~ WI. tpUYEl itO. va !1"R(JpEIJ(J) va ')'i[pw. xat va.. JUJlll.'fj()(;J q;1)'t~ 't'fJ "'~X't[J,. I' spaur.t! P E pctlJa rr.o)1.1; Yla sa ll.ftbp 0J W}' 'c.psP(1) :1a Xi,pw. ~r)u yupw' are' T()U~ acrxp!1ya.A01J_~ 't01) Kill

I i '/ t ,

'lfl. XpdT01J'(JJ T'0\1~!J(Jppmna 'tIN ~OP!J.toU 'To.u, 0"~(; 11.rJ.xpor;

"e()U OPOIJ.O() reo'.) ~a,E~ ]'&q: 'wnrJ'l',&p.t, I~ip.a~ 1tr)A~ yPt~ it' tXuTI)v '1YJv 'r-t)IE'J'Tat~ TI4'J()I17taOEta it0\JQa 'l'f)\I pi~Et 9"'C'f) VErt) X.1~:t TWU Oa I).' a.,CP~1"£t I.I,E W)IJ.I,.I.~Y~ T~\) aV~lJa, IJ,E

";~ ", r f

1a. XEpta (.(f;)~La x.t (L_ou'Jap.a. O:XO(J:~ K~l yta -WJ,;·crx,ourct-

" ) , .1 I

I}r)_UIi "tLS m'PJt),E~ TCM.i (~RE;-:l:axrr(j!Jv IT-'t"f) rcp_r)t;HI)Jl(), IJJJ-U

Trllj'rtYIJ.·~ iVil) Oil. ~t;J"'"~( C;-;'; Vcp!;, ] 'E.paa-a 7trJ,u! Ark

I "I' '0 I I I II I e, I

TI/)II. If UIJJl E(I/al. ,t't()t(J.I). pE:71Jt\ »a IW) ()(tJi'H.) "[(jli

II I lAP 1'.3unn;1 1

r." .)/

LKIlNl1 orsou

I

I I

j-

I

j\'IA!'H:\': '1\X&O[(Jct~ X'Cll lJX£~'t£.act(1 ~CPQU S8P$t~, 1).(1(j n:ep~'" fJlvQt.I'V Tt.(iK)&c,SOjJAW~C, ..

'MIITKP L\: XXE~'i61J-(JuiJau'7;6\) 1<01,1 6:vOpUJn0~_ ~()V EilU'ttJ [J.OU

'"I. /

p.Q.!I!AovCrx,e'(j)1"Op.QVV.

MAI'~A: KaALrr:e:pa Vi]. liX5CP1"Ei1r.t·& 1"0 ctUP!o. IIpocryetwcrau.

M Hrrl' A: I1 p 0-cry~tfl)(J(ju, ; n Ag~T)tCQU XPY)0'IfL07tf.nQU~g 0 7qCl/dpas Q"6ul M4pO"a. Ma Oct 'Qf-Act va ;IlOtJ'VIl a+roupll 1CW(, dva~ .~ 'tE:A~I)'7;at(X. cpopa· TtP_l::l avar~JJ.·~6[JtJ.a't'E va ~(l!a{r1:t n:P0O"j2t1.dp.Evrc" no:pa;~~vQ! () .'ltO:'r~p(tc, .. ao}) '7;0 ~A&yE. /_fU/,V~O£At va6y~7\et -ro <p6,~o -r:quxmpOqlUAaXa,

., " - _L" 0 I "

e!fu W 'l\j;.C;yl,IX: V(h i:;_<i,&;<jlGl1~~.O"~t:s 'rrrv E7RUf!,LO: yta 't.~IJ.lO-

~lJ"ta.

- . 'yt- ,.' ~ r I ,

MAJ'HA: ")\:.VOt; -etVW EW't'() Teal) arlU 'Xps:ta~E.'t{.(t xr Q"/.} 't"1[J.IP-

A t.e»: , I' ,

"[:·0ntct. 'V(Ji)/J.tI,f!, y~' (lUpW ttl/v ~QUP&:cr"'l .

. 1\1.1 1'1' 10;:1 11\: 'll~%tl~ Oh,w. '()_(J.(J,)~ nprt_rcet va o.tJ.(I"'oy~ISe:~q lnJ)~ a-l.vro~ fJ 'tfX~16H;J'l'fJ~ .ae 110 !t1be: t Xt1;{)o'XOU ,I,1,e ~_OUt; .~A~()lJ~; l\'IiWf:M: Nat: .. e1va~ 'ltW aGp1/PY)·!J.£va~ xat u:ilep6QAoul ,a_<peA~<;; ..

Tt Oa YIV(;trtV 0 x/Jrr(Ms '. e» rn ~a''[a&ma;crlJ.cVOt 0llO).:O-.

-.--~---------

r

!

I'

II H

MM_lIIW 1(./\ .\1 r

YoVCJaV 'til b~O'lllJli ~OUc; crtouc; '~1~t0uc; '(ouc;. I I apx~

"" I ()') 'l. I Ir I ,,/'

IlUTiJ OEIJSl Vllt xCt. [) IUU XOCA:0· \..( ulJ"[~8°; 1]GX.OIG.Xptcrtll

"Cou !1-" ~~O~Y[~Et. Nil 'n:A-t;l(o~vOI)IJ.f; )\om6'Y v.w: (~pa ap'/:.u"CEpa.

!III rfF.PA: 0 Xl, BEV 1>0 Oelve!) ,ano, j\J'/\OTE OEV cr.pE.qXtp£ o0'rE:

O?y~ mJ.rE obrw '(la T~ Q(JUAEtal)[1~ :Rat dx.~p.f, 'TIjV arr:at1QtJIJ.EIJ1/aOta9opla. l:~fJ;£P~ EYW ·dp.CtI ;roJ/.; x()upa(j[lbr~ Xl ecru E[tVE<;Jtolu euE~a.1tl·~. llpbtEt -MJmoIJ vo.

I I I 'I

'Em~EV(JLlp.E 010::-1 c:a. l\pa··fI..I.atct 7tavtd.crr~tJ.ct,. xCtL W),

I I ,;. I. I 40,' ,

m:pacroUjlE :n:r:tvU,) an: (JAa p.('J\JO xa.t tJ.Q\)(J yta I'l'(a Xtr~-

lJ.o,ta;

~lAr6,A: 'OxtYla -ro.' ·IP~~)aT,rJ., [.1.1X yta I.iytr )\-0'J1J.0IJl~ !J.ax?!~

I '" I / I ,.. (" '\ I

ano ~OWr Ita EVa. am'tt x.oVt'C( crl'~ hArIa-ITa. j v ErjEVtJ.cre:

xbupacre: ·0 ((j~~, e:ywxov 'tEll CJj va n:dla %.1 o:n I T~V 1t},.~~"fj \ lEV p.iTOpbJVO: lJTIT~?~PW ovtt ILIa [lipo: O:XD[UX ctUTII 't'~\)

I I ,I

r 11.. I ~ "~ , J

xa.-rctO"''t(J.IJ''Yj. EptI)O'El:JOlJP.e: et.J.El;; O.t dUl) an tXU"CO 1D tui»:

007;EtO, Xl tau 'YEp,aa-g Km "\tl 11.0\10 ~DU OkAE~<; dVlit ')0:

'\. I " I , I 1.

Xf\E:~O"n~ ''fa, [J4'ttq. :G'OU, bp.CclC; Ey~U1tOU v~w.O(l) rJ.XDIJ.rJ. IJ.E.<.

"~ , '() " I Oi~

O".!1JV xa;pdtct flot:) 10~r;O 0 l{J)V f:~X:QO't ,1J.fJU Xpovwv, tAw

VlJ,qJuY{,j Xl.lt Yla va 'to x.rx.~.o,pOu)O"W 0 I O:Y(I.l'/1!!1{i} IJ..E (JAY) !lou 't1/ OUW11.L'il. f1'P£7tSt. IJrt IJ.E. 60·~(J~cmc; :lJq f;PM, 'WlJ

I ~, ~ ,. ~.' '. 1

XDG'jlO p.QU, W'U !TWU P. £9EP:e:c; tJ Eva'J'UJITO ,(EIJ.aTfJ 5U),-

, , '-) '):" ,

vtrpa" (Jl£XP!a. aift rev r]l\wrrou 10ao /i.a:x}a,pcl).

II i IAI'Ii'z1J I"II~II'

MlITlIl'A.: Atv ~ep(u. MapOa, (_La V0~t~W 7t,(J)~ 00: ''ttl\! "l'tpO"np,oTEpO "'(lei '116v'a va'~tx acT"C W' C('TC' n"JwIJc" (J1tu)~ ~"F;'X/imTY]XIX an;' -rov rl68PCf>() co», napa va cr' axouw va fLtAac;

/

E't"crt.

MAI'tiA: 1:uYX~jp{(TE I.tE. S,E:Ptt~ xri"ti 1tbJ<; :Btl,! F.;''j...;tu 'a:xotro ya oe n~YJyC:)rJ(j), (Mr UgJor; al'PwJ r~a'i;f, 'nOa Ex.a\lCt (J,IJ ot:v d1..a Xtt(J.tVCl. 7tAat, fJ-01J, 11 O.a. y!VaflQU~ [J4xpta eou; Eyw at; Oal.L~:op9urra "l'tOTe va, lIe:: ~e::X&G"o) xicv

I I I' I 'f (I 1:' r

~a'jl~IX qJOp12'to rJapo<; Tr)t; 1,,{jJ"~~ ~:t XCl.V£~ v,~ (J,1]' cou oet-

1"10) TO ffE6I7rJl.MJrr:ou (jQU mp-dA('), crQU ~'t)T(~ va !-1E cruyxwpEcn:L~.

[;, t ... , , 1\J1' I ( }-I' I? ,

~IIlTE PA: . t trJlXt, ){aAO xo pttd" t', JY. a.F Ja. ",IX -r'fJ.·1JJ.,ba.l'IJIJJ

,1"1' ' , , . ~ I

OEO(xlCl. 1tW~ UTCd.p'tf)UV itPOCYliLlt-:t(X 7tOuotv p.rr:opSt WI "ret

XaXaAt1bE.L [J.w:. 'YPl~ Ort(l)S s'(w. Mel OiA'(jJ »a "E1tW!pe::kfJOw arc'l alJ't~, 't'0 ,rrTlYfl'~ yw: »c: '(rot.! ,it'W, E'OW xat Alyrj ~Jpa 1tpounaO(:) wx'i;r()1) 1t{J):. ax} arr6~e".

lLAPHA: '1\ (~).a ne::pljJ.Evoul.J"e (l)~ aupto;' 2ipElC; xaAIJ. 1tWC; TGord 6EV EVtpyrluctp.e: ErvO'L, 1UWC; 5e::v n¢£rctl )JU ,'t01) 'SoOt~ xg.tpoC;V!f.. 6q ~6(J!l(j, TC(J)C; 1C'P£TGEt va ev~p,rr1(TOUIJ.[ T{Opa

,r )

1WU TO\l £%_Qul)£ o-ro x£ptlla<;.

,MljrEl'A: 6ev ~epUJ. Mo; AXl «1to~e. A~ 'fOV ,a~~O:OUIJ.E XL aUT~ 'II] v0%'T;q.. Ac; ObJO"'OUp.E au~ T0 !-1lXP~ aV(J.b()A~~

'/1 " I () l

, IJ(,)~ vo. \lal l'WT~ 7t()U ,Q. p .. (l~ crOJa.eL

r

~'

J'

I

li{)

, I

YJ 'TW'tt.

AtAAIA

r

LiI:rTEPIJ IIPASJ I

~KIlNn IIP!lTU

.Eoro6wp.a1;W 'WU nay £W~ apxt(f:lVa (JXOTE:tVCa4€!. () Tia» }{,ClIra{e:" an' 'TO ~apcWupo.

!'IAN: Ll Ma~kl €.x'a BlXW, au'"C~ "I') wpa dvat 00'O;XGA'f]. (IJaua'Y].) Tt W1: xave:t apc<ye: twpa aut~ X)\WTIJ-€VYj iJTOU<:; "1eacreptc; ''10t x OUt: [voe, ~EVOOO:x. dou,;, [.I.E 't"YjV xa;pa~a xAwr't~, 'ra t);cX't"ta o"TE~l'\ia, bUO(O"!J.€vYj cr1Y)'J 1COAUOpdWx.: 11le;, T Ii 6paow: ,ekEt ,Xrl't(O Q'otluqrOa~f)\l1;at EU't"l)XI,a" mW;) d~~J, I1;v:dOe'ta ... (KOlTa'tt TO o(i)/la"CwJ As dV'(XL. Ji'J"(t duxJj 'X,wpk A6ya. Ilp6TIEt y.avEl~. va ,~EPEt 'tl, OiJtll Xl '£y(:) Oe:ActJ0Xa »a. Xr/.VOW;1S0UV Il£cra 0) auto 'to oW!J.,ahr),

MAJlHA: I~ATIi~(J) WI. tJ. Y) ga~ fJJfJXA{O, KUP!E. flphGEt_ V ~ aA)\a~~IJ 'tl~ 7tE'Ur:rt'tEC; CT:Q:C; X(l'L. 't(j 'JEp6.

'M iy , r

rIAN:, ,(j,1JO:!J'~\.:.W' 1HtJq av't"o E)'lVt,

MAP6A: '0 Xt. (j "(SpOijK1)pt't'rl~1iO "~exva' )C~~~a cpopa" J'lAN:tlev 7Wpa~'E.L nti\l1W~ :8:$ fl" 'EvoXf,_the XaOOAO)),

" '''' 'r'

MAP6A: 1 Uttl otV 1te'pa"Et;,

r "y I I P'

I'JAN: laT~ VO(l!"W rrw~ alJ"CO 7te:ptfiajJ:OCXVEto:.t 1J1:y)I1VIJ-t:p(U-

,

vtall.a;~·

MAI'tM: To ~Ai'lt.~E xal [J.OVO«(J~<;, 7tbJ_~ or CiUIJ;1Ctp~<pipw'tE cr"rJ,v O'ltowcrt)~7tntE nENX 'tYj~,

I'IA~, X(lfLPyE;AWV'T~C;: n p&.rrE~ vCJ.'O"u''r)'tjH'itTw. Ll~JO-'re;, (lOl) Aiyo 7.p,6'vo.

l\IArfl~, -evwtpya~ttcn: ~E AlYo 1e:uy~"Ce'. 6E: (JCX;s, IJ.EV£J !\m-

(A I 'I'" '1 ·'.j"l (

,U'f:O~. rupt~E:' TO xecpalll,()'/!C :rr;v ftllll"Yj p,:ep;l{l, ,l(,Ga XOl-

't' '/'11 (Iy r,

't.a.."u ctir 1'0' rrapa!dlupo. ilU.TYj'ro.v xf)t'!a~E:! .epWV'fj1JXa,

Au'to< eX £1 rcavTCl 'r't).II rcAa'1:~ yuptaflivrJ· AUT~: fll/i.a, l:vdj -'u:xwro'fto16:l fa rcpayp.d'taj

AunalJ.lXt,XUP!€, P;Cf cwta '[0. owtJ.a:tw (Jell sivat X'o;fJO:AGiJ avdo, oJt(D<; ;00: '10' tm0u[1o&crWl:t.

rIAl": EtVCH 6[1w~ XiXOi'tpq XI cwrro iX€t, IJJe:yaAU n:p'fJ 'o:1l!J'(la:1a. E~~AApUqJaivE'ta!V(J, 'to -' 'Jprt EmQl{Eud<<TE ~ 'twpcj; 't&A8J.;Jli:x,:[a\ hen '8t\! d~(X,~;,

, ' 1\ /t 'll' ,

JIAPflA: ,;x:ptr~tl1'. ", we; ullt.q, (po;'(VE1'a&;

I;'IA.\: r£·q(X_tp&'t,~!W.

- , 't""(....,r -i ~ ~ "r l'

~'I A-PH!\:sAoc; 1HI-V~ OJ\) , Tt,OAn;OI n:E 2<G:'!,ec; rrapdtcd\l(}U\l1:CH j'la

'lYjV ·aTC{).~da rou 'tpeXf)UtXE:'YOIj \I~PfjU .A~~E' VctbaAoU[h£ X,I rt;rr;o ,eVI?4 KOP6()V( naVel) Cirr.l) 'Xa{Je; Mp6ba''tl "fld. va.~ij\l, dv[tI(l;'\la-y(tM[tE:Vm t)tEII/Qt, 7tOLl6tab&touv ;"~;aIlAUJ.IJ;~VOt WJ.

. .. "I.." .. ~ _ _ ,I _ ~. __ .i .

o-rrx. OJW)\I T((t ,yta va l'uptCJ(;IV1J' 'ID' dtrIX01t'Dl,

1'1 J\IS. ylJP!~e' "pee; to p.rp(}(;' T"'lC;; As\) Elvat xa~ rrog:o t;v,o-

...... . J I:' I' 1 , t:

XA'11",(xo. jJY{JJ ()U-n: TCQU '[0 rrpOJ'E~~ ..

'" I'~i )" ,I M" I ,

ill i\ PH'A: ij(O"acr'IE lID' ~u ErnE,oetT.:;:. ' 'WX.ap,(!J'liE:t '1t·()U at ,ct ,!E:,-

AE(e~ 'Iot) n·avoo·xdoD 1+0;<; aq;~ ~qI~VQJ!JY :aol&cpopO. l' nap- 7.PuV IU' a.l'As,;;, ito~ x&7l:f)u)U<; '(l«'!Ol).<; ~J~a'va)) vo: 't(J '~~6:i\rj!)V \J"tOC 1t00!a.

nAN: ll'psm:t V(J,. qa~ no) 7!,())~ 8irJ''tt nOAu n(Xptl~tviJ XQ.7!,i)I~, ~€ 'vo[.d~(J) 1t~I)~ ,d0al couAEul tOt) .~bJO(lOXDU v! o::~~o:pdl!:.!-E1~I'i,attAE?~E:C; 'CnD ~tv(,io'6xdou "TO!), 0)a "~tye ){'Cf.V$k1I(!J~ p.' aU'1:r1 lUlU .1.L(jt), ),ht dV(k~ l1a~ va; O~Atw va (.I.;Set(; )~:E1t;.

J\IAP(-+A: At\! d\l.a!(lkPlbW~ aU'I6 /tou O'ki1f1Y)lu~ (a7r{)gQa:r]:Ia,Ttxd:) 1triiJ1'(t)~ tb/ aA~O~~(1 mo~ Yj P.:Q'tEPti4 ,I.lOU K~ ;ey(:). bUJ"t&~OlJp.e X&it(l)~ valJ(X'~~pO:~G'o!Jp.;e: TIEp,~(jq&lep().

I']AN: '1'0 X:dta:Mba a[J.tmtJ.~7tmc; oe:\! xa).JQ:'te 1i'1to·'t-« "l.o (o(ai-tepQ Yla va [.lE 'XgO::'t"~JJ'£"t~ I 1.l,C£O£V XlI'1aArx'fJa 'iO

I I I . " _

)'tll'tl. At. <pc(v-:Cc(~Q(J.CXl va 1t_e:pVW eo» Xl rxu"tQIJC; nov npo

1: i ~ I

:XCX{l.01JV Tn QU!T1t_tO''t:tfl..

~,IAPAA: nXt, ?kv e:tVc(l a~x6. LlE !lOla~e:t~ [.I.E xocxr,upyo. 0 A6yo~ dvctt aAAOc" LJ'E A(,O 1(POXEt "tctl »a E'Yxa,'t:aAE1~oup.£

1 'I " ~ 'I'

'to ~Evo6c)'x. do. Eow X.l'll "At yo X(ll@O I O'XEOlO:llJUiJ.£ »o: "W

, , (., , ' _" t .-

)t~EtO'Or.J[J.E, 1tPctlfUX EUXOAO jtll Ilac" 1l9DU ijJtaVl,1l Ilac;

tPXlJV1;fJ.t m:la't6C;. Me: -rov E~lOIJ.b (j(J,C;Dp,{jj~ xa.:w.A.a.bap,,€: 1toao oucrxo)\o !las dV(z1 va' a9'~IJouP£ 'to 1C(J.ALO lJ.ac, mrLYra'!l(J. .

PIA!\': r~' auto OiAt't,e.: »a ]J.E OtQ)~f.TE:

lWl8A; ~ac; '10 'ml Xl aA!\01:E .. ~!a'(a~OlJfJ.,E, itpo.n~n(t)V frW' OtJ!'ta(hl. Ano [.!.Eva ,e~(,(p'HGYTCXl6Aa., Xl SlID oe:v

"0 I I, _ t.

~EPW IlXO!.LCX 'n rcpe:JtEl 'V crn:Qtpa<Ha(IJ. ,

rlA_N: na x(J.vev(1 AOlo O.e:: Oa lOe:Aq; V(J.(J(J.r; -ytvw 6apoc;. Oa

.._ - '~'1'

xawJ) o/n OiAE'tE\ fJ-1)V 'to ~eX\Ja'1E WY'W, cr,we, tl6'·ww

c£~op.a. p.lct -ouo p.rpEc, W1'7tOlJ 'iJfJ. 'tax.'t.'QnrJl~Q'{') 't'L~, UTIOOtcrE.L~ !lOU )1,C EA7tt4W vo: bP(') ~6(0 'ty!V y!<rtl'Y.tQ: XCi.L 11] y&A~VY) 7t{)U IJ.OU XPELd:~E'tClL.

ftfI\1'6t\: Ka'tali.abalv(J) 'ty!V e:mOulJ.tll crCt~, 7qIJ't£W'tE [lE, x-~ti (J.1J'0€At'tE, Oa 1:0 crXf.'P"C (:) riXAi] !.J.tlX .({)Opa.

1111 \I'K:::lll\II~11

t. '.I, . I",

\~)a Emcr'tp,:: yE're: lJ'nlv 7ta1>-pt6a. (Ja<:;;

1;14N: '1Q"(,d~,

i\IAPHA: E[vat wpaia 1J rc(J;1'piSacrac;;

!'l/\N, xvrra(£! a 11: , 'rorrapaOup-o; Nru, rr.o/i:.V' (J)p(J.i(l.

l\II\PtlJ\: Il£xw (J.XOUCJEt '1tC1.l<; EXEL umX-px.ouv 1tap,(lALf.C; ,EV'1'E-

'1 I 1

f(,OJe; e:P'1p·e:C;"

I'JA.;"l: WvaL .a)\~OEla. ·Tbo:ofp"fjp.~c; ~ou ~£XlJ(i~ 1CW~Ui'tapxn xoajJ.o<;. 't'a xo:pa[-Ltl,'tc;t bAiJu:lC; 0'1:1')'J alJ.!J.0 'ta' lxv'f) 'cmo 'tet 6·~fJ.Iit:a '(to\! 7tQUAU~\) 'ty!q (laAcafO"ac;, Alna EtVaL ~a_ I.LOW;t 0l')p;E ia ~w~~. '(){j'(J ita tIXbp-aOta .. ,

Mt\I'ijA, YAwd: Oao llil 't1X bpaOta, XUptE .

!'IAN: Ta6po:otc£E7ttXpct'H:i !J.ta Q'trI'XtJO"'~ I N.at, dV(J.t,1WAU

1 ,

wpaw. "t.cupa,

I") "\ ' "'11 1 I "\ ') I I ()

.MAJ~fM" ae aAIlO 1'00/0: y!V e:X,W O'XE'P'CEt 7tOI\Ae:q 'Popec;, l

>(a~t6tw'tEC; [)';OU !J'lA YTcrO:V IL' O:U'trp/, Micro: 11't'1)V 'tpaxta ,a\J0i~'f), co» 11'] Q'"(][)';E:PtV~, O'XtCP'l0[J.CU' 1'1) (JaA(7;m:ra Xat 't(1.

'" J I' ,J ., I in I I"y" I )

A6uAlJUW1. 7tfJU optm<onal SX&Lalj(FYj, errspa CTlya.

't)' I, P,\ I I

A ilUl(l. 1-1.£ Xd.WJlJV' IJ(J. !IT) b{l.e:~(,) yupw '(lOU,

Ii

II

; :

I

I,

I

,

I ~ !I

I'

i i

Gli

M'APHA: .AIJ~O d'\!(XtOa'ujJ:~O"t0. E'\)(0 tp.ek ,eSw AtfiE a\lo1~Yl

, 'I "I'" .J I J .

TO 'TPW;V't'CXtpHAAO ,I)' "UC( l);irouH-7tOUX~ r(Q1J n:et(lVe 't'a

U\!'T PC( &"C'oy x~no 1''rj~ !7J;iA~~. (l1Ep~PRa\iry'"'Cv~'d J K! 0;\)'!0 r,;n&vn r~.& WI· alJa<r'tarn00'~l -:rOIJ~ ~\l6pw.:n:O"iJ,~ TIl~ '/.Wp(l:(, [lQ'u, YlCl,.,d YJJ.Gllp6:~~ 't;ou<~ I),Ot~~ek !J .. ' ,c;w't6't'o x~X eX't't!Co ~Pl~V'T~fPuMO nou EVa; ,,1yo mo Ol)\j(j;,!oc, ~lJtfJ.Qc, Oct '"(:[) Ct~'a\licr.e!. A U'T~ :1;YJV aV.btO] Q:,~t'OUIJ.

A' (l''l I.l,. I~I 0 I

rlAN: £.lEV <eAt_T~ x.ct:/OI\PU 1J:~i<,t():~t.\,Ia~ X-iJ;I 'TO '(f1 tV.fJ7t(IJPO,

MA.r8i\:,:, Hbw <p'Owimcop0 ;

I'L\N: H OE"W1e:~YJ 4vo,~~l') ]tou 'T(1 <p:uAXa ,[J,;ota:~OU\l (oJ.€' ~ouAou.Birx, [Tryv }('O('lid4g" £ulp.oyaJ ') (f(J)c,hO",t v 'av0(~alJ )q

I Ci.' /ii r

Qt!l:V(.r~wrcQt yupw.o-ac,.,('J;.v 't'GUC,I'J{lYJOouo:a-r:e:(J.-E 't'qV UTCfj·-

I

fJ-0Vl1Q"i(C, .

A I -I I j' I

~\{APfh\;: Ll€V ,1..t,TCOP'W m.o; Va.' t;fl'Wtptpu) tiu'!:tl tYJ,\ltup-(lm~

orm!) to t;pO~\l0nW,pO I.LO~~~'E!P;E 1:l]V .aVQ('~l] KeG! '\"1'))) avorqYI

11111\ I'V3111"II~J I

.liJ

;, 1,.1 ;. I.

~III'PHA: _ t,a'U! Iii;: kfH''"[;tx;'ttl: 81m;

I'lA N: ~lJr%ujp~aTEI.At\ o» napaGcd.~flj 'tl)' al)l.L~ WvtI.X iJ;1X~ I p:.a. ~gp.l~Uj1t,(tJ~ 'twpa 1l:7;OpqJ VrJ, crC4s_ 11.0 nw: n CflWY~

- ,I, 1./ I' . I 'I'

erac" l(a'1tp'CJj<['~ ~op(J. £XEl Xat( ~o IT.OAU (J;vOPU)1ftvo.

~h\I!~A_, ~I~UX; r'6Al,e.(J'];E;, XJIJ£Jtf; a~<{J~b.o}.(Cr To '1~'6vQoriv9p~i)mVQ 'frO\) I+.ou p.EV€t: it\i~l1] E::rnOU!hl(1i;, J:Ccxt lIlt 'V' ,C(rro-

i ," '0 ,I I e: 1,-1,

X1''Ij,?W aU1iO 7tqu Em 'jJj).(j) 't:tV:CH 11<:;, VEaY] \!~xa/t,o:O"c1:'@e:;'t'w

6/'/1. ~:_a £pJn6B(I.X ,ROV 0.0:_ bPE(}O~'VQ"1iO ¢pop.,Q tl0U. .

, ,j ,,t If "I, t~ / ':I ( "I ; ~ ,

PlAN, x~p;Or£fijA,.:\.a't,a~Aa Jrl(\)(_JJ")tOj\1.J X.q;ACX; 1:!C,- iXV!t,IOPiXO'-etC;

Q"a~, 8r;y UTtapXE;L A6iPC, )J,a. (J£ 'i·pqfJ<~e'IE,.,o;q;ou&sv 'l1PO){e:~'t,o:t va .a-laOl;) 'EP,7rOOW ,aero BeOIJ,O' qrec,. T'iTc01;a~6 J.I;E~

'I " {.\ I '(I'

t;m:ptr)x,w:t. v a\;lTtcr~a.v.w q,,(~·~_1t.~~IJ!J.~E.':; i\1a_t:;.

MAI'{~~: To 0.11 OE.V U70~p.'X.E_~ Myo_~v.a c\lant(t)o.gt1:c, @u't,Q

I l ,( '" '. 1

StVCt~ \f.Ctvepo, )H' Q'tJ'ts JJ,7I;{JF;;';~~ € v ,'iX,Ttox'tY]cre;'t'E:.

- I-I I i ~ I

r IAN; '. ,_,OWl.:; CTD:q .-'t:~TC~ 11: (ll(,. W'(JJ~o'f.\l f11WX 1YjO'_(l);

" ~-

- - " ~." , • j I r~' . i

r

AAM lll~j" I(,\~I r'

l\'L\PAk H otcdcrHYjaYJ (.lOU Xt i] KntOtJpJa. !+ou »o. aa-<; Xp'~~o:w p~(ikp~a d1t"'t'cx; cry};BVi. [.LOu.

"I'M~,: Av ~11:taA(.(ba Xf1Aa.., '~av(lI.l7r(livou~ iJ-npoiJ"Ca iJ"a:~m

I 0" I

op.o!TtOIJ , ea(l1"e::v(J)~~tEpa,

MAPHA: ' N a~, XCGl, X O;'Vcqu; acr'X;iJ!Jo, 1touO:'7tO!J;(lX p'uvO~xal:.tE an: j a,u to Us , ):a:~ EUxo:pta'td> ~~6vo 'xd~ lJ.oVO yw:-rf IIOU

"i.- I I t I ,'I I

,(J.,(ArJ'O'Q':'t€ ria. '1!( 'l(J)P$~ nov ,;8,pe'te xcu O'tX<; ..,rrtW iJuy-

yvWp.y),fhV Errva 1] U!<t'la vrt Xa{)f:'Cf.. TIuAu't~1l6 'XpdVO.

;\ _I, I, J !:' I 'I

anD P.EpOU~" I'.I.QU"npE1t,t,!V(J. 'O"a~ l't{t) 1tlj,J~- [J,EV 1t~'(E. %ap;t-

VO~, o 'XpbVf)(" o:cpou ~unlJ'fliJ'E; [lbrQ:~OUE1litUl!IJ.tE~ ItOU )(;O~f16_v<to(jO'a\l, K!tJ.v cl'J'ah~~ktfJ: 1tW,~, QiX'EtE Ve(. (.X~1:~)f;'tt

i;'l , I It') I tl ~ I I

£:oW"TO 'X:ct'til',?Epat:-s. \,'tct\l 1)P\~tl.' trt-o tiUJp,l;t'tW {fa,!"

I ,t'" , 'J:' I 1; 'I I

YjtJ.OUV dreoo') a:'nmpa(nO'fk€v1] vacra<; Q(tl)!.O,(j:)l ~(j)Pq; 9[lJt)q

f I " I 't:"'"

EU'XPlUXt 'H!/' V.:EtVE'tEy&a'tt ,XctVC('t"E- va~:uTI\!llO'Et [lE{fo;' I.J.-Ou

b, t~ i;.tyOpWm)joel~t anOp.EtVEt To xpw0"1ate crtYjV a.ra7!1j p.Ol! yta 'ill Qd'ActO'O"'tl xa~ 't'I~nA(bAo\lO'1:t-<; 'X.(~PE<;,

" ,

II I ri\I'I'~21 [1'1 P:I [

1m

1:L1rOptLrtV, Clt1 [1;~lVO}i, ~t c» .~ [L."li.ep(l craC;, 6eV8X8t ctn[Ocrfj rtt~p,'i].

i\IAPHA: II O&}.1]O'YJ ":"Y]~ 1J.1J'tfpa~ fLO'u dya;,( aOUvO:li"l JJ.TI,p.o';0;1:0: '(J't1] &X'~Ii;{JU'. AU'fl]&6V e,%s,I 'to'lJ.C; (O~QU~'AO"(OlJC; rtr.t

" i A I .. (, '() '''I,

W'J.' EU%E·'tCGt Vr/. [lEW€1:E.. t)11] ,O_e: 'O"X'EqJ'tE'tctt ty).I').,'r\/X.i]C5(1,

I "I I 1" '/ 'I, I P.

"n~ J.P(~(E<;. lX~p(ryta1\(E<;l QI~(v~ 0EV txra 'Xi1:tl\fjyou~,aOl'j,a-

pouc;yw; wi. c1C(~cm(JiJ.axpuv£l f1:rdJ s&il',

I'IA!\': Av Ka1:a)\a~il Xd.A6:,AfJt1tdv, E:crt1~ IJ.E -oextcrff.E ri:rr.o

~,. I . J . (~ .,

.evotr;t\pa:po'J, avw YJ ILYJitp& aceu; '(lITQ :aoIIX'fJ'Qpta.

~U~PfM: Ti -7!e:ptrrQ"o'tEph: f!np-~Et WJ, :~l]~~crE'~ tWIC; 'ta~t8(w't"~c;; (Avo{yel T'r{V rrbprra)

nAN: Nq; 'XP.pJ) Ao.m/;'v, Ma, 'XO:1"aAa'beTE ~EAO~" nO:WfCnV n(jj~, G)\rJ,. t:OW ~atw,;v',rat 7tctp~8\1a, Kctl 1] :y).,U)(J(!JtJ. Xctl m t1.yOp(J)1Im. J\V1'O toc.mh~'etvrt~ J:rP!XYIJ.C4't£)!~ 7tC1;,p&~E\lO',

~IA 1'1:+1\': II (T(!1C; WJ.EtyCU 0 Tf6:rc,O~ n;cn) 'to av'nfl;E:-:C:(1JTd~£'TI: 1FXp4~sVD~ ,

(II AIdpQ~6'ra(v~(,.)

AMI fiE,!' 1\ ,\All'

:EJUINII ~gtFljjPl[

1'-

nAN, xOfrtf'sl rr-pac; 'f1'Jv ·nopra: 'ld'(I>~ j -rtp&.:YPJl'Tt.·· {Tr'fiya[VSI XQV1Gt ato, xps-6'a'rI ){(tl xa(kratJ. '1'6 :pXJVO 'TWU ,Rata'o/E:rt(j;ut~ 1], 'KOTtEArt dVOCI VG. ,I..I,E X1X,Vtt Va OiA(tJ »o: qJuyw a:no :eow Vi"). 7[6:6) »« bPW ty) .Mapio:. rlct'tl XIE6(~ fJ:~JHLl~ 'tI kavo); AA1.&.6Xh 7l:_PE1t£t vtJ. ·cpp·on-i.Q:w yta T~ flY(liEp-a j;L0v xa( 'tiiv (X;Ot~:r4i~ [J.OI:J. '1\~ -~i"tJlija yta Ti:OAU >talpa. (J1r,XWVS1:ta.) Twpoc 1tpbm 6'Atl WI. x(J.v(Jvt'rJ'r·bU\} 'ft-Ea-a .cr'

J, \:', i \:' I

atYr;o s:o(t)'ti:Jo~f1d't to ~

IIbera ~uxp6 'E'~\JCU a;~~o.e:,~~ (lU 1: (J 'to OCt)iJ.rl"C'tO! ~E:V 'tu a\la'Yvwpi·~w., Tfi.rpa p.o~~~tt aa» (jTIiOll1&~ir'f)'l:S omIM):-'tw {}TCO!CtvO~7to1:E:~i)J'f]c; 1:. wpa~. onouul &V()pIi)T>()i tp-ravou:IJ [Loven itO: Oe:be-aou. To f.XW YV(UP1G"et -x & autO, 'I) (YUE: I);OU

_ ~ r

cpcnvc)tav 7tqJ~ x~n:ou urr~p'X E: !+Ml. ft1tav't'1jQTj. 10'('J~ -r0JP('(

ri1 6pw,e:t~. '(Kmt&(tt e~wJ NuX 't(~)~f;I. [(at l1(J. 'tlclP-Ct P.6<; 'I'1JV WUX~ floU o<.etVYj1'J 7CaAla crywvk~ nou -(J.ot~~E! ~e'J1;riA(4 1tAY1ri. Au'C~y 'tl]V ~EP(tJ xO;Aa .. g-(v(j(t (i trj'6"tJ4 TYJ~ t1.uu·v !rtC;l).ova~l!i~, _([)h6o~ TCfJU OEV t_YJ:-~ (X7t&\rr~q-f).

1111i\1'1Q.III'H~11

--------

7J

Kill 'ltQWsVf), plJIJ OC7tf.(V!I'nO"e:t !J.ba Q'~ .(VlZ_ ,o&J(J.&.-rm '~EVQ'-

e, I

,OO'j"EWI,J ..

(J JA.'fj(JuX(ri TO XOI)l}OUVI. L1':crl1a~i, A/yo, (.tiX xa'To~,v

r Ii .~ '~ tIt

XtU1t-ct.-'J.E:V iXXOiJr.s::Ti.ln T(n'f)"ta:. Me:ra ano fJ-,lCl. tJ'!'y.,.U)

, I I 'I'- I I I

~qO:!JX'c«,ctXOUrOVTa{ Or;!~ar:a Xl eva.; XTuno; fJ"T1jV

-nbpta. H 7fQ{Jl:(j(; avolrel Xl C:(J.qlctvt,c"TU( 0 YSPQ0"rr:r;plT"qC;: i'-rexf:TCI.' axtvr;:roc; -xcu (JuurrrfAo;.)

I'JAN: M&. ctuYXW:pd'CE', OE ()E'Aw ,dnQ1:c(. 'U O~~d.va teLl, o»

i I I,

Il,t~'toupy£~ 1] ·e:yxq.to;rj"-rtlGl).

(0 yepoc;_ TO.v.X{)Vra,e;l" (J£Td X,ItE{V[! -IT;',V ftoerd. Ta b0p.wra a n'c)!laXp UVO V T(1t J

r

7':/

EKJINH TPITH

'f ~ I). I 'I l'l:" (1T

T'lAN: ,0, XOUuDUV~ I\O:1"Oupya, f)-fX EXEtVO( OUTE: AE("Yl. ,1Q!-

"y, ,I,)') l' I I

rasE! ",Y} lao wpa,1'\ va -X:'ctVW;

('A t , f -')

i.J 1)0' x'wit"tj(J-a-ra O'TTjV ;rrop'fCt Xa:l {Jt7ra VEl r; M apOa;,

1IIIAI"E311I'm:H

~KlI Nil TgTA PTII

",Mt '1'1 dv' auTO;

M_i\_pf,M: To '[(ick! /tQU S n'17~O'arrE, L'It\N: Maq-6_j OE~~'tY]O"(t T!7tOICC

MAptM: A! '0 ytpoc; Oct TtapE~~Yll(J£. llDAA:E~CPOPE~ xatftAa~a1v[~ 'til p.uJ&IXn" 61t10~ AEW:'. (1Ja~c'1'o &t&XO aso rpctire'{" 0 fU1Y X&V£l ~l(Z- xlvY)CJ1l.) Nex .rov -rcdpW' reto'l!); I'IAN: o 'X.t , 'OXI.r, ait£vantcu;" qac;. EUxap~a:'tw rto1u.

I I '1" f'! I _ J' " I )

U1uT17 1'011 .XOI't:a!,.£( xrt! oyatva an TO '(J(j)f,UX7:W.

74

LJKIINH 11 EMTITH

o nay 1tatpv&' 1"orpAn,dvI, 170 xomi'e~ xal TO ~aya_(ja(et ~'rO 8/rix().

rIAl': 'gva 7tO't~Pl l';n;up« nap.' o'Aa 'ta Aecp't,~, 'ton, XrJ.t 't(~pa elJa <plt't"~cl:IJ'l ~(r~l, xt auTO a:rc~ AaU0C;. (J Ta/pvc! 'ro cpAl'r~dvl" rpcoAou_Od (JlW7r~, UO''f€PCt cnra.) n! (';) Eg p,OU!

N ", ') I 'I, I

a b~laxa. -ra \oy~a tJ.OU, »a Ey){a~Et\E:maaUT~ 'TT]

, ~ t: ' I? I

fJ-a'rClTf) E7n'X £lpYjOl) X~t IJ(J. _~aVrJ.opltrxa 't"flV aYIili'1CYj Tl')~

Mapfac;. _Na ' bPtQ'xa :!YJ ouvap. Y) va &aAE~W a'Ja~u;cra a'

I I) , I I

C(tJ't'O no,U npo'tLtJ-w »a ){CXVW Kat r1 au~'Q not) l1pE7rE(.

(1: '1 ') 1\" I ,/ /

e/la, ~, 'ttll1)JJOU,fJ£ 'tOTCE-TIpCd[J.tIJ'Q E\lOC; adtt)'t'DU.

(II/Vel. XW1toJv OUVIXTa t'ljv''Tropta.) Ac, ~tvca, (11 TCOp1'a (tvo[yel. Mrratvt:t r; p.rrrlpctJ

II 11,'\ I'F.SI I 1111l!1 I

~KIINII ,BKTlJ

It., ,J

MIlTEPi\: 2:U)'yV(t)(l1], xup~£, Tj }t0PYI !-1qu p,()t~Eme: TCtI)<; ffa~

£!,pf-pe -co 'to'aL

I"IA~; M,a:A(0'1CC

'I' I

MII'I'J~l'A: 0 'Yj11:ld.'tt:

l'JAN: Nat, 1'111.'];'[;

~IHTEPA: Ill17. »a TIc.tpt0 1Ci O[OXO.

~ I A I . " ...

!'IAN,. XaP.Oyc;,Nl: . URdy.ttt" o» etu; ~V0X/I,Yj(Ja. .

- I I

~flJ'J'EI'A: AEV rtE~pa~E.I. Av x.o:ta't"Yjv n:paYI.J.a'ttXo'tl]'t-c:t (lU'tO

'1:0. rraat OEV ·~''talJ 1'ta crllC;.

fIAN: AI yt' autO Yl xOPYJ dW; [J-ou 'to l'CflEpE ,/{(L\pk va. 'W

'r /

..,'f]TrJ9"(IJ .

i . I" voup"'''-.['·'':'vo: Nat. i;'tCH dva~, Oa'-'ta:v

]\011 ITt;;]! /\. (l-t: ucpo~ '" lAoV ",-I;. ,

xGt:Ali:te:pa '.Ja. ,.

rtM~" i'~n:Arp{'ror,;: AUTIa.l,.tal 1't \itJ't&, 7tta'tt~'te; P.E p.a 'Tj X()Pr) erac; OekfjlJ'E »a ~,ou ~' il.<p~qEt XL Cj'bJ ot Cj111V'ta-

rJ't1]xa 1t(VS···

mrnr.pt\; KtEyOJ 1'LJ1tap.o;t. Mil. DEI,} v-n;ap:(EL )j)'((J~':J.a n?o-

O'lrCd)EttE »o. .StXtlWAtJY1l0d't£. 'I l'rav eXn:k(;}S Eva AaOm;.

"

l'IAN: Rupial 1\iI1/n~JlA: NIXt.

j Ti I t:l' 'd,

rIA."i~ .arrmpa.mrrct:QCl puyw anO-rE

tI>umxa 'Bet aac; 'TIA1Jp&>O"(JJ 'to &lllJ.arw.

t .r ;

[.lE't1X 10 vEmvo.

]

Kcct'~Aa6aLIJ(JJ. ~ac; tpaiVE't'IlL 1ta.pa~'Evo, fJ.AAa I.-tIJ vop.ttJe:,'1'E l'tWC;e:!rraaue: unEuOuv'lj' yt 'al:.J"rO. AtrrOavQP,a~ yt~ .-:rat; Ilta O'u!J.'lt,aO£ta x:cu p.a:A~aTa liEyaAY), dfLWC; 'Yta »o:

I, ; I ~ 0 I , s ,

&tp.a~ e:Ll\tXPtV~<; ee» a~cr' avo~dt){m '1'00'0 dVE'rOC soro. r()

au~o Aom?v n;po'tt!J.fu va IJ-Y)v 7tllpa:TEt\lW ~~lo 11] OLa-

I

fJ, 0 V'Il 'P.O u .

JUlTlffiA:. apya:I!lD) 7tEtp&~CL, XUpLE. Ebacrte: EAruOe:pOC;, o» x:cu mcrTEUCt) tc(i)C; 'to Sdtr:VD l(]!J}C, crete; X<lVE\ v" aAlci~~1'e:

I, IT I, I t . I I

YVWIJ.'l··· l~a(J.Lct cropct UJW.XOUE! RO"vEtc; Q"'!T)-\' e:nU1liWIJYj

I.I.Lac,Q'~tYI.k~C;, fl·a ~cr'tEPC( bAa. recdpvouv 'tqv XYXVOVLX.O 'roue, pU~fJ-6,

PIAN: AU'TO Btv to TI~rr't,Ei)(U, x!:rpia. LI aV"C(J)c, GE Oa, ',(lE:AO:' OYtJ. ~a\;lTarr1'dTe: )'t{t>e, PE~YW olJcrapEa'-1'¥)[.d:\lo~. A V'tiO€"CIl. (Jar;

t' I , l"\,'

EI!lat EUyVWj,lIJJ\J yta. rov vpano reOl) 11E. ,oEX:rrlx.a't'e-.

I r

(J''7-;i~s!.) ~h'j t'1.h E.--: 1.'. ;:1'1); "J.,.'101"I(jp./J.~ ~('.rJ. 7'7·':, z';::',

I. I.· l

n:ipt(7fJrrEprj aTI 0, i't I,,~OC. _

l\LIITEf'A: FlVt%t 'qJUO'lXQ auto, X0p_tE. t1£v dXp. £~aAAOU ~o~at, 'CEpoUr; }6youc, ,,(to. va ca; 'P£poJ> E'X,Optxa.

I'M: N, {hE: O1)yx{v~at} ,JiuyxpaTI/fAevrr 'j (i(I)C,. Ma 1 rpJ qfJ.~ "to Mu) ~u16 dVO:I YLa'd' OSAW »a (Ja.~ (l,~"~crw 1J,t: xa1E<; EVtmt(~cn:~~ ~ Apyonpa ~0"(1)C; ~ava:yt:)pLiJO). gt!J.aL (J[)'oupot; y! 'au'tfJ. IIpo; 'to '['.ap(N6EV (XCV 'tbw'ta VrJ, x.avC!) e:ow

. ,j ,

xt'u OE crae, 'to x.pM~('J TW)C, au'to 'T,O rJRt'Vl. p.ou q;alve~at

fJ(J.V ~EVO.

I I ~ I ".

MIITIWi\: Nat, myoupa. l.JtlJa:~ IJ.e:ptxa TIprzyp.it"ta m)u l.a

VIW(lEl xaw:k a.,[J,$l'J(JJC,.

!'IAN: Nett, Exc/f,f.- StXLO. HAETrETE,E.LtJ;(J.t AL-yo a<p'llP'flI).tvOC,.

Ktu,O'upct OEV ~rva;'L X (106).CJll EUXO)_O »a yUPLO'El xavdc, eTE

Ii. ';' . /' M

lua xwpa itOU 'UY)v .f.."X,f.l exq)"I'Pst rto:r:r:oao rcdri.u' 'XG.lP,Q· e:

xata.'AabatVETE. EATIL~(I).

MH'n;I')\: ~a~ ,){'Gf.'t.a...Aa·fJrt(V{t). XJJptE. Xl7-l Oa_ 'Od)'G. TIoAu so: tax. "[:(j1tmo~cra 1:£ 'tIe, .o(;UAElE<c; '~~ 6T[W~ ,erc.&Oo[ld't E.

__ • " ,1'\." , ., ~ l_

AMa; VOIJ.l~(1) TW)s OE.') ne:pvilE\ '1tTC(yt{,( 0;'11 ~o X§~l p.a<;.

I'IA~: A !IlU-"[:'() ttval o'ty()l)po. h,e:(Jt1~ Ka't(J.)tptvWYLCl

7R

I E ~ _ ' i, J

'H1C0't'a, 1e:~<; E~cracr'"CE :ret 1Cpw"Ca vrpoawrro: rmu IJ,UV(J,-

V't"YJ0"et E.OW x.al ;nTUj~ Elva~ ~ucr~x.6,~o\!'t'a O"fL<:; e:'Vt(tJiJ:a. 'tlq 8ucrXQAL::c; TIOl) IJ.E j]E'Pt~'VOl)V. li'iTcpaA6J~ b)\aE~ap't~Jv't'cu ana ilEWX, ErtiJ, f,o'(udp.Q:t ~xo[J.ct' EV(JC, ~£VO<;.

MIITEPA: AIJ Ot 6QU)I.EtE<; ifri<:; OE') mXV6: x.a.)\a, oe::v IJ,7WP00f.l,£ va XdVOUf.lE 'dTw:ra. Au-uo b~bCHet p.e:cr'WJOX(1)pe:& onws xaL '1 ava:x.wPllcril ca; a-no EOL0, aX'Aa, ot:v EX{JJ x.at AdrOue, va crae; xpa-rw.

f'lAl\'; Ma xat ''to O'tL <JU[J-f1spta:-r~x:a'rE 'tLC, O''TEVOX tDpLE<:; 1J.{JU dvat rr..OAW, x.a.t TO 6:'TL IIpoar;;aO~aatE va IJ.G: xa:raAaG-e:TE. dE b.p~(JXW )\£·~~t<; Ita va Q'a<; m,) ;r;,OrfO 'Ta. AOrta crar., [.1' cqyl~OUV Xel( 1-1(1) x~vo'JV xaAO. (j{Gtve,I f1.ta XlVY}(Jr; tux»; CW·TryV.) BMm:TE ...

MfJTKPA: _m~aL [1gcra ato e:mir-yslp.a lJ.a~ ''TO va d[lIlO"TE

I • ,

EU'XO:ptQ''TEr., 1J.1CPQr., ,u'tour." TCEACG't'Er., fUt<;.

l1M, a]!o Oapp Uf1.E va: 'Ex. €'tE :8 iklO, tn aV(Jyj J ' l\:AtXa, EX'Tor., an;' -'T,O Ao-y(.t'p~aO'IJ.6., aa..; Oq:tE(AW >W! 't1] O"uyyvwp:~ P.Ou"

(rlxoup.na TO XEP' Toj) (fro jlEt'W7rO. {P~!vETca xaupaop.iVO(. M1Aafi OUOxoAt1.}

il)

1'< ' y. r ,I El'if',

~nl'nm\_: UE.\I E.1_pup,;E' ill}. tJY..c,..,1j1'1)G'oulJ..E: 'tt1ro~a.. v.;.,

AumilJ.a.~ 1"(,0:11 au~ '11') r;'ttrtJ.~ 6plcrxEa"CE {fS 1J.!av o;~EGcwkq-ro:.

!'JAN. ,(J~'1JP['E:'riXI. r5TO TpcuriGI: D! -OtN- .nE(p.a~e:t, b1)p.aata iXEt' It(IJ~ dr.d:cr'TE I1Up.o/C[)\lO! .aE oAa xea, Of. Oil CfUA'~~E-'t£ f/;ITO p,ivo; 11] xtl~6:n:pYl c('~alJ. v1')O'TJ. nUj1iE~'Ta y.e:, oev TCpbxE~'tClt TwrE vo: ~E:xaO'(i) tOO1tl'tt atu; X.l EA7ti~w n;o)\u 'W~'Y()pa vii. ~awxru~tCi(jJ f1.£ xalll'tEpEG 7tpOi:i7t(;)OE(JEt~.

l'li\.N~ RUPlcd

Ha '!IE:Aa... (J;'mp.aTa.J ME .cru'Y'X. wpd ~~. 'T()'t'a~1ot: 1J.-e xoupal1E: noM, (K&O.£1rtl (),1'O xpe6&''iiI.J (0(1 'O£Act va. a:a< w''''\P,ptcr't"~rr(JJ... Aurcap.a:tTIou \w,;t .avGtrxacrlJ;E:vm; ,,/

1 I.

CL<p~cr(,) '];0 rrnt'1'l cra~ ..

l\IlI'I'IWA: l:a~ i'ta.pri}taA(~l, xuptE:. (l/Jtuyc·d

HO

~KIlNH F.J3ilOMH

~KIlNfl OI\10n

o Flav x(krci4£,1 -rYj {J.f)-ripa ttou .rp£Jy£t. (h KlvrfleU; 'fOU rpav£FwvouV !J.tyaJr; ){oJpCUTr;. Walw:'tr11 va xcf(J.7r'rcral

'. 1 I ;

air 'fYjV xoupaO'YJ Xl aXOU(J.,iTt1 'TOW; ayX6JVEC; TOiJ trio

{J-a'q!Aipl,

, I I .,! I 1 I

M i\ Plii\, arpmJ ,r.tRMTa CP(l)"tI(]E 'TO XOPIU TOU ta» /lEE,1 (J£

(P,(r)V~ eJul'xpaTrUirvr; ~ KfJ lp,a'Jo:t.

'f'-./ ,I I

~11lTE1'/I., !:ITOV WID, -rova, (]TYJV /xpXYJ O'tya. UO'1:6pa rr/O

ouvccr&:: 'O'l:.t. M ~pOa! 6,~' I.... (XP~O:E~ vg_ 11£ 'tpct;60AOYOUV 'J.lm. ME 1Co:pt(f',J~EI; o ' q:.u~v -r:~v rrpa~YJ. ApyJ~f;tC"y,iJ.

, ' _,' A.' I J

vall aw~:yxa(JEt~ »« ·n:AE:~wv()j .. ue; p. ap£0u ctU'!oc, (JQU

o '1P011:0C, r= vi). crb~'lJe;tS TO.u~ OUf';O:YIJ.OUC, cou,

Mt\PflA:' Elval 0 P,QIJoc, :t~67t()(; yta v' aTtA07t'OtE.i<; ;t.a TI~na. :ET'~ (JUY'X,Ur.r0 ')tou ~~p[crx.ecrtit ["fpc, aV&YX1] a,n) TYJ ~(r~-

OEi~ jJ.!Ju.

, II j "l 1 I I A I

~H I'I'EI'A,; {'E1tEt »a ~EI\Et(f}VbUlJ.E. IJ.Ml wpa ap.XV'tEPfl.· ut: p ..

a~eaE1 au'Vo ")'taU xavouliE-1 Ma.pOa.

" ',I. ' ":i I '"i I

.Mt\PBi\: L.XE;'f(JU .'to cwpto XaAU7tEpaxl 'U.\.d. vaKavf)l)IJ.~ 1W1

rrt1,N: Sa ~ctvap0w aU~wjJ.a~1 lJ.t 'r'Yj Mapia X(1Jt Oa 7tw:

L' I I 8 I

« lJJy(t);·.E(f.La~». ,-.Ct: "ne; xa1}(I) eU1:UX.w:!kE'VES,. Elva! ~avEp6.

H Mapta tXE:t OtXto .. (11 vaff:tc:v&(tl. :1l1lrtd~a7'tAwvnJ U I 6e: 1);'_ (lpl(JE~ cwr:o 'to bpaSu 07r.()U 6~a f:'-OU ~atvo,\l't"at '\Qcra p.axptva. (S.a:;r;Al(J.v£! yld Ttl )ectAa. Ai.:] (J.EPIXSC; At.~£IC; TeQU Bev ax ouyovrrGt! fJ.f: (J.ta 1J(J) v~ averra/aOr; T'fj.) Nat ~ -OX};

(](OUVl£1"ca A/ro. KQ'fJ.r.X-rat. 11 aJo7v~e.tva" O"XC-OOY J(a<ra<tXOTE;tV1j. Maxpa ffUVrd;. 11 7ropta (lvmtY£I.{J.lt(x/v(jI)V 01

8. '. /. I . I I

-uo )f-uvarxe<; xpaTwvm;:; O''[a' X£R_'O: -'[ope; eva rpMr:;. ()

yrpou'rri7pi'IT/C; nc; aXDAouOt:!.) .

. -

/

ypY)yopa.

I\AIII [II.;!' Kt\ M II

~ ,Z '. P} 'J' ,( ,

O"Tp« 7tl:CJUJC(i'! 1"0 XpeOa1j:.. {J '(faCpv.€l 19 U7rYJp£n;<

'l· t ".

X'Jpl~ va Tal/ 7'CripfiUVdo-r;ot; Q!yuvatxe,; XI anoTpa:6!'f-

iai.)

1111J\1'1~3IH'II~11

I

MAl 6A: Ev'ta~E:~, AUT6 ~'t(J,V QAo. :2:8 Atya AE7t'1:& t:a Vfpa 'tau Tt01iX!J.OU ~)a qmvax0uciuv. J l&~,E )(aTu) tc:)pa, ~)a yueicroUf.lE va 'wvrtapou!J-'£ ,OcutXv,a:xo[)rrouf1.€ lit 1JEpa 'IOlJ rcrH'Cl(;L0U va kLlAO'uV' navw (or" 1'.orppaYf-L6:." ill~Aa!

MIITIWA: 'OX!, x/%A.a .e:(!~acrTEB&w. (](rlOETtZl)

MAPfM: Ma ... (K6:~<rare'~ r"Yj #'f/'ripa tJ7<.Vf.!'rfpa Age, rr:po- 1(A~'ftxd.) My) V9Iki(!l:(C; ltv..\f;aU10 IJ.E 'rpo6{~g:~., AI:; m;p&I~€-

), ), .~ )

W.lUIJ.E lompv &00.),.

MlnrmA: A~ neptjlkvolflJ.E. ELva! CJJPcdo xavek .\1([ TIEptl.kSVE1 x'at ~E'XOUp(lcr~o, J.lpeTIEt ~:rx 'to\! rJ.E'tcup.~PPU1J;€'lt-lX?l 'f>O 1to'trXp.;(, .~{!: E:y~Je;tflrxl' xoupaO"rJ.iv"~ an,? Twpa. ripada itOA?, xOUpaJJcel'jxa tb.fJ'D.ttv aVTtXrJJ ,!£AAo. tl'aAavte:Ue:Tal (fa. ,va 'val p.u:tox()q.llap.iv~.) T~)p!X ml). .8'r.v UTW7!tEU,&'tal ,.d 1tQ'ta. IO;up:ri'tClt. TEAr. t(!JOT }IW. 1;1. 'auTov tOV x6(Jp~o. A.:rr.b s:owxa:tntpa dAq. 01;(,1'01.) elVCU 'f,UXOACt. M 6,\10 7wtJi\ln' 'tov U'lt"JO ytF1lX<fO 6vnp.o:; Oa nEp6;O'E~ .(J I [vav &XAO U7!VO~qUX()Xii( %(_t)pk Qv€!pa;i(l aUTct 7tO-IJ rIa r~a~ totJ~ ~WVTttv0U<; dvC(! 'rpP!X1~ y&' ,"IYr~v aE 00;

,"_ , r I ~

V(.l;~ 7tGtpr:x, .evat; atJV€1:rl~. u:nvfJ~"

~IA PHA, rrpox4 if) 'H~i: Ac, e~I.J.f#J't E Xdpo0IJ.t;vtt; AorT~Dv! At\! dy,p .. Ahyou.s »o: 't(~:v .lLVJdJ ~l 'E(I}.P:(> wXO:PtatYJI-!-f'Jo't] 1trN a¢ OC( UTtoq?Epel. M a...." Mou rpcitv8-ra;( n~r)sta \JEpa :avEfja[vwv,. (flxaufl,J(J''ftpa'XtX(1.oyc/l4J M'Yj,1ecpcX, .~'lj't~po;) o:e 1[-1"0 SA¥;!, . (}(.( ~XOUV"CEA.q(;JrJEt.

N "j' "[' , (I' I ..'. >' 0'

1\'11 rr 11; I" A: .~t, (;) ra: .,' OC VE:pa 'q:yer;Cl;WOVv ,He:~:E!VO~ eev lJTt-

~Ul~E;1ia!1;.hw;m. K(JlptttaL TbJpa rWi &' yI)(JJP~~:eL ~! '00:

JtE~ .XQUprtO:-~, Epyacr!&; 'OAO: 'Yl' alJtov teAs~wottv., KOI- 1Jo6:1:·tXl Xi'l:!. O€\1 EX6( 1tLfl ,dmJ't.a \)' av'tt~8:twrt'd'tn" yux 'tinOTCt WJ. TtPOtJrcdOYlan, eEl) i'll'!' }Ul11 !OC' YX1td.L,;Yj&;Yjyt:rx 'to'll WlJio 'tOl). ATr:r"i)J,&X'T.t{Xf:.dno. 'to "c:r(lUPO TIOIJ dvtlt aVQ:I%acr1J.tW)~IJa' IJEPVOUV 0'1:1']\1 ~16.t1) 't'o0G O~~W\)'t.dvof, Kot[J.£i:t,a,~, BE 0l<:8q?'t~'!.(i, ;.d~01;,({ 7W~, .o~v b:e:~ )to:n~'X;'01J~O:; DlJ't£ Q01JAE&f~" XI: EY(;) YP!~ )Ct;H XQupaQ-kl~\)~ ;an) 'n'j'.(J)~, [)E'A(fJ VI].. ){O tjLYj 0(;) 'q;Jpa Ct.fJ.,~(r(IJ~ 'Xa~ so: p.'ijVEU7tV~'d'(l)' 7CQ'\E;Ylfl 7tcX;v-ro:. (21,CtJrr:,j.)i1EAt,e; -:rlnota, M:4~Ooc;

~M PHr\ ::()"j}. AXfJ0 U). 1 I ~PJp.,&1J ~I) "'Y !aKQ~O;{J) ~() o'opu60 rcqu

(J' ,I

, ~ xocV.Qvy 'ta ve.pa.

I r "' N "

Mrn',ltl't\: Mta 0"%&')'.11'"11. M;ovOIJ,!O:'·,O''tlyp..y).ah ~),{op.a ,p.!a

.1'1~(YIJ.~. A u l~ 't:q IJtty(t~ 'Yj EVTUXiq.giv,.cc! 6uV(x/c~.

r I ~ -r I n

M(lNM: 1 Itu'tI1Xtcl EtV/lt ,G~VctT1') p;r:'f(l;, xt TI8t)l.

MlilIWA.: To T€pt~, l\Il&'p(Ja, Tt(j)~ ~,O~AE: va <p0I'E~o;1C6~$; MAl'tt/\; 'Oy}, Btv 'TO "~~pct Mo:: I{a~ V(J. 1:0 j,~~pCt TI:aAt. 'to

~.

'\:I\.:\i III·; 1; Kfu\1 r

1I11A.l'I';':;III'II.~tl

I i'

I~ e" T' I ,

,~.o~O' ,~,)(ava. [) f;!Xa all;Orpa0'~trt{.

~fllrMU)A:M6A!~ ~OU "TO 'E;i-rr[; &.V ~~tpa 1'~ va tau aTIa-

I

V't'Yj!Jh)'

1MI'HA: T01J ,doEs AOinov;

·mrnWA: i\ve6Y,{xa 'Y,(o; )){}.,'l"OV Ef}-'lttJci.0"0) va 'to mtl, Met ~tt:J.v nOAu [(pya.

MArAA: Nat, ~!a\l' aOAI) apyo:'! j(! acpov npErcEt WI. cr'tQ mtJ: :Ex€: 1w}<; !J.' £XC(Vf; va 't' a"ltOpao-l(Jw. K~ ey~ otCr1'Mfl, M:il. ~Xd\)D~ lJ-Ov p.fAljaey(Ct 'He; X(;)PE;s7tOU Aa"lr.1'aptV, To: ),oy&a ·',,!;DV SrptavilV b'(l,Ot& !l~~ 'C~V )tapa!&. !lOU Xl ~W't·& iytvav Y)' dt;rit;., »« O''t'papw .eYflv,:dpv 'TfjU. HarpEAE!& TDU

I

alJ't'a,!lgtcp'D1X~ ..

MlTTEPA.: n !J,~iJs, M apOC(,. VOfLt~w 1\ W~ (jero 't6AOC; xa'Tt

I). 6 M I I I I

x('.('r;q:q.e. , 01,.1 emE 1twe:; :CHiJ(lo;VO'tiX\l cW'to ttl am'tt

~tvo.

MAPI1A, ,o.uva'C,a Xl 'aYV7rQjJ.oy~: fIpliy[M('tt; (W''tO'H) ',aTCh!

OE'\I' e,ilJa~ &p~6 -rou !-La o~Te XIXt ){(JNf.v6~. Kave:kfw'tS Of Olt ~pe:r d>(D tYl X'r]cr[!Q\l£a, 'ty) :~W1JXG'~CC Av '10 EiX~ ):tcnQ:1abE!,YPy]yorOtep.a" OCt dXE Y At.'tWi1"€I xat OEe 00:

IJ4iOatVe·1tO$E 7tW, ,c('U'!OTO O{1JIJ.£,1"lf2 ~'!.alJ(p~tcryp1\J(} rIa:

fr·, '0">' ,I l I J

vq: XJJ!!:th,E~TOIJ~ av PW1tOIJs, J:I"TH1J< ){( Ott 0' X6b"[iOt'; 8tvCd

'P't!ceyp;~VQC; "(Ia wi 1tEOat.0:ou\! at ctVOPc!')1WL Apx£'!rX "'];~Jpa ... ; (AXQuyt-rca arro, lJ.axpux a 06pUbO<; trOV ,dvouv

AY'AAIA

rnru I I PAS] I

LKl1Nll 11 pnT1I

LJ fJ.7J'repa, r; Mc1pOa xalQ ye-poiJ'lfYJperr;c;. 0 ytp,o, (JX0 IJn[(cl xo: -rCl:X1"Oli:()IE{ TanpaY/l.cx-ra. 11 a&p<p~ 6plaxeta: 1r/{JCI;) an I 'roY rrayxo, 'fWii(cl 1'11 p.aAAI&' njC; rrpor; 1'ex 7r{Cl(t} I I I !J.~ifipa Ota&xt'(el Try ox{/v~ Xat xa-r6U-

(J f I -

uve:wJI 7fP0C; 'TY)V nop'fa.

1'1"-;;- I';' I - , ()

M4-PtM ~ _~;WE<;1tUJ:c, 1'] Q:lJyY) oa:V a Pi'Yjcn: »a e' €l._

NIIITI~; 1M: N at. Au_pm 00. £lpnJt w:xap(O'-t~ ltE\J"tj rCou. Oa. EXOUV

') I ') 'i( I , ( ,

"!tI\E~CJ)a-£t OM],. ' ) P'(!)~ 't"(j).pct 'to !J.U\lO rrrllJ, ala- lo:vCiv·a.l

, /

q vaL 1) ~wupl;to:Yl.

", I ' ,i _ '" _r ,I

MiWtM.: 4_{~p.Epa 'Hi 1tpWt Cl.,V(J!Ja.voc j'ttl 1tpUYTYj <popa. 1).E;'Lct.

I I , lVl I / I.) _.

a. n:O "wqa "t.F0vta. ou q;(J;W~'tat 1t OJ~ axol)UJ_ Xt9Nit; TY)

OCO,acrcr(t. M £awv6~aipv ElIJ.W; Y!lf~' 1tfJU [J.qJJ 'PX e:'t~~ va 66:ACB- t~< <P(!)V~~.

~lII'n;I'r\:: Tb(Jo 'to x'aA0'tEprJ, M ap-O,e.(, 't&crp 'to XClAU'tEpO.

1V~ '. - () I / I ~ - i -

u1 8'1'0) IJ~(I"- av{J~J.a.t'LOG"r) 'Ypla, n.Dl.l vEl) I.LnrJpCI) »a lJ;fJtpa-

crt'0) "dTIota p:e: .(lilJa. Aupw OM Ha 700vE' xo:Au're:pa.

MA:P8A:. NcaJ6Ni. Oa nave xe;A~t~pa) 170 ~Ard~w. Ma Eau, t£'~ AUITacrrtt aAAQ XL: iGcre fJ-E crq:'~\1 §lrtux1al,lPU. 'Suvaytva

. I. I Iy'); r'l·· j I

1'OX.Opl1:U~X,~ TIDU Y]ILOUV ,(ii\AOTE. . '9 x:opp.t ~ou KatE!

~a:va, OtAw Va4~(fW.U! li(~ p.ou p.OVQ ....

"'.,.,' . '1\ P " M·' (J '\' "y

Mf1LciPA:: ! Q:JJp.oaWE(, .apCl.; I:..lE '(Ja\larV(I,jpt~CJ).

"A PitA:, M 'q'tipa ,.. (Ll UITa't,I, p;E:Ta aHOcTt:p.li.. )' I l~ifJ.at

.. ~ • J

~X:0!fu P[l·Qp·q?lJ;

i\f(lTEVA: L~IJEP(,X. '\~O npw1 dqu~.ToEyxA'IlI).a Eiv:u! U)POCto. MAP6A:Tt 1);e:.Vqta~~'! '1WP'(~ yta to Eyx-A'q(1.a !~~I).Epa'to 1!PWl ~avarEvv~ellXc(, neal) v,tJ. 6p'CJ) ~q X/;lpa nov, Oa liE:

I' I'

~a.\lEt ,tu."C'UXLI1!J.EYry.

lJIITEYA: Eyw 1I;a6) s« ~Exou~ad'tw'. Elf.lClt Eu'Xap~o'TIJfJ;E\}Y)

l; I 'I 't ''/ I ' .

1WU<;EPW ]twc;, YJ ~w'f] 'C;avapX!,,?Ei ytf.i: ct€:\lO:.

I 0 rc.p'Qij'lrr;pirr;~ e:f1rpa\vi~C-ra!(JT'Y) e1xa).ri, xa~!6aivE:l~ Ifd£1 rrpoc; 'TO p.ep'o,r; n;~' M'dpOCt~., 'fijI;" h'c/xw;!. T{J o!,a(iq,-

I, . . ./

''r(fpUJ Xi1! JPf/Uyt& Xii)p-tc; va l'ti ~ Aefrj. I J M&p.O¢ fO avoi-

yB! xta bli:tb'J:~sl ti:o'tcap6pa.)

:vm'n~ljA: T. EtV) (jJ.)T,O;·

','JArea, fJ:E '~ld'r)~ ~pi!p;r;.: To Q(o:g~T~Pt(J Tf)v.A(6;~(lCH:,

. r-t "I._ . I' I' ~

~IIITI\PA: ::'EpEl~,nws· 'tet fJ-tl1ilg: IhQlJEiNct( xOi)PMtJ,,;vo;,

11 I,IAI'I{~III'II~LI

([1 (J."rrreparrcnfwet -:-(J ola6aTljpm,xaV£'ti1& P.7rpOrJ''r4 (ITO 'T~arrEtt, ·'ro, (1,voiye:1 kat 'fO t:,a£a'~l. KOl!a{'e1 7rOAU: (Vpct r-t:.; g,'$.At~:&:;, (Jc~poa'C[d -r¥)t;.)

):IIHEl't\. p.t rpow~ OU6£1f{Jrr Aol1tQv, ,'t,O ':~'£'piX X(/)./J. nwc; £'10'1 Oa ·ytVb-rl!lN fila 1J,6F&', KtCt.l.l'tO OCt ''Wetv 176 'r.EAO~

t16U.

, r ! ic. -.

MA PHA, rpXEf:at x.currre:'X£''fct& f,17rP()r}'T(!. ,00'tO\l' ,1Tc;t:YX9;

M1]TEPct!

;\llrmPA: 1t(ftfjQ't p.E, 'tvlapOa, &PXE'tO: ,e~l)(Ja.. 'E~·~(JfJ. n,tO rr:OAU an' 'I'm '"(to ,~wu. D.ElJ 'TovavO:y\l(vp~cra XIJU' 10\1 (Jx.Q-

. I 1 I I

'tWrJ4t'. '1' (J>pa" lJ<7CapCJJ va nGt(jj WI. 'rOY (j")Jvtt.:V't'l']O'{1),(]'t:o

bU.OO 'tOU' 1C01'O:[.LdU,. tx€;~1m:u tei p.o:Uo-x'Xta Q)'XEl'ta~oUV 1:0

_,'1 1

TIPo(JW1tO -rou.

1\lAPIM: M l)'ti"Ra L I:i E 00. I). I Wp~crEtC;, 1J.6Vl).

MIITKi'A: Apxe1~' p;t ?~o#)tlcrer;, Nhip()a,. ~1J1t&[.Lat TCO'U (1t cJ.:<P~Vtl). K~ (I.\) q;lrd) :s.Xpi 01'JJ:L4(]~a ytd d'&V&, Oex d:tfJ 11:0): ~(J(JljV TIOAW xix).,~ If~~ll+bu, Mou .• a£lEE~,TCavTa1(jv ,""TIa~'to.U[l;E~O(]E?)a.g!J.;;. Ma' 1:i0pa i!t[;},a( 1HJAU KdlJpaiJ'I,I,8'V"l1 Xl 'YJ xetp8tu [).r~lJ 6i,lU((tTQ:I.(J'tovnDvo. A,tiJ :e:![l.ctt ~pXE-'t6: v~CJ. yux Vf]. xavII) CW1~ TIOU p,' ilp€Ci[t. ~~~d;AAO~ (J'tr);\) 1J,~Ct

1

'\10

:111

, I

, 1;" " 't, ", '''\

p.yt1:"e:p.afJtv ttva-~ G.ts~a V ava)'vClJP~'(Jel' to yw T1JC;, 0 pO AOt:_;

'Yt)'~ 1t:rivOJ !O"'nj )'"1/ 1'tA€.tWO"e:.

'0 "

MArOA: ,- "f,), nptlJ YjW1:-U-'X}(l 't1']'- KOpi'J~ ~1'j'~ ,TIpaYIJ.ft't01t0t-

'if0ei. ,8 Evxa;raAdbalvW 1: I (MUAE<.. 11 E:\I aVO:'Yvwpi~(JJ, 't(1

") , E' 'I;' ; I', 0 "(/"

'AOyuxctou_. tau vE Ii ql,,(:x.E~ Wi p.1]' J:r£uOfJ;Il'!"'ftTCO-1a;

MHTKIlA, aOiarpopa\ Ne.a, IlexI e"(w 116h~!; 'H~pa ~[if.(OaJt~dS dX_t). ~3DW. )to:l,7tWC; 1taVW &tY) 1'0 07tOlJ ,drc(J't6t osv €iv,a~, ~E~C(tO, E[.tdc; e:!XGqJ£ '1:1~ Ag1CQtO~o;E~ ,IJ.~~. (Me '1i:txpa.) Hay6:1r~'t1)~ ~'t]Tepa( y~a '"(:0 1m '!Y)c;; di;(/;t cr~IJ.Epa 'f) 7tE:1CoiB'f)cr1J p.au.

MAI'eA: 1J.,ev 'dQ,~(AOm6v ,diyolJePT) 1tCOC; j.-lW:IlTJtEpa, p.n'ope,(

,-,- )

v C(.ya7tae:~ ;~}{'(Z~ ''TIl\! )(_(jpYl TIJ-C;;

MrITEl\\:tJ.e 'O~I\UI 'WI-CIe ''liAYJy~)(J(J), M&'po.a, Q!,L<'uc; dVflt

"\ "A (0, I I~ fJ I ;

~l\ll!Ja« '7J:JO( O.E\! e:'!v'at. ~9 loW. " ayan,Ylyto; 1:0 y~o _,~W(Xt

mo ,Q;u'ya. TTl.

. 1:" f n' ( 1::' I

Mf\P6A, r,EO'IT(t) vq;;a\~'; .l.t.pal(l.(:tya;n:l:j, 'IllPV a::f.\r..,f,."/.. a,a~ e,tX(,!,EH

1..' 1 '!

PAOKAYJP'(l 'X~0WJ..

- N ,I! \: ,I' r '/,

MITI'EJ)t\: . 'en, -WpatlX,iA-ytlTI'''I'j' nov, savo;pOE !J.E't"a ,uno etXQrH

xplN&rJ. at(UTI~~, TOl1o ,(vpcdo., TtO'U va p.~;v 1J,1tOp0~ v~ '~i1(I)

I~'i . I (' ~1' )

:(tAAQ 1:li'X.X.P~tL 'tY)t:;, ,41/X..riJVO:rXI,'

Ii ' ", i, , "'.I.

MAPet\: 'Ll.€\1 E:t\lut Ct'1Jv,a.tEl »« 'to 't\t~ ClJJto X;.wptS ,OAt'f'i'j;

f '1L'

XWP(~- !ltft O'}(E'f71 yux. T1JV ){OP"l (tou.

'0'" ,~I , 'f I

l\IUTJrpl1:'X}~ oE 'oxe:p'tO(.Lat 'ttntJ'tYl Xt OIJ't"E ,E1t@:.VtiGT;r1't;W,

, i '.. ..,

1'£! a non:q;V'l;OIj.

MAPHA.,cpxsral XOV1'a fr;( ]tal J;iei ctir6;,;op;a: Atv ,$'AEYE'(, TO 1010 xCti TIpW~U1:e:poc. 0.1,' ocut& 'to: "I"p4vta.:, (Jl,)'iE1:.~~¢" ,va P,EVEtC; xav1:6. j.LUU XW v.d. maVEtC; In CT'taOEpo Xtpl i'W xopltl O{E:tVCpv nOlJ E1t'Pt'1tE ))0: iJtdJavoliv. T61":[ Ota:Xt(P't~Q"ouvo: 't'~V ,EAw{kp1a J<(XI 17,'(rV XbAQ:d'lj. ~uVE1,.tIJE.<; .. "1\ '0' '~)',A~~.t 'tlDpa,(~ rljplO:IJ;6~ rrou ytdu <lOU;

,Nil(Tj':J!A: 'i:;u'I(O/._Lrrfj., -dvat aA~Oe;~a. M.(l a:tr.6 at1IJ~O€la. _() 1COVPC, .r) tt(l} c" 1tPlj _i~\I&l.r)cro: 1:Wpo:. O"'taOrpa; apxEt6~ Y(ct Wi. p." O!.AA4~~Et. Nat, (J' q.u-y;() p.' ~h~~E Q yw< ItC'lJ.

,...., I ~J " () ,,~ I, ,I' "-Ii- ()-

4>[ pb·) , 1!r'1 0:.1' e; TIWC, ,a~U1{.)' 'OE;\l E Nat_ 9j!)JO'XO. .i . a n:Et

TIGvoq ywevrJ.v "eyKAYllJ.a.'d~~ ,M~ ){ocO<v_s :bA:€:ro:e:t~ ,a;u't6~,

I r III\I'I':~III \11~II!1:J

--------------------

!Il!

¢EV e.i va~o ti.A::qO~v6C; novae; [J.to:s (1.1] 1"z.pw;: ax.op.rt. OE\)

'If 1. !, A ' _j",.. I ,

£(}(J.p;(J.' TIt.; ''P,wve;c;. LlEVg!V(%.! fj,'r\AO a,p;o "C.fJV rrovo 'ffJ<;,

~av~c; 'ftqtJ v!(JJ.U,m »« '~G(V(1y£\IiJ!~1:a~ YJ aya7qJ, JbX TO I'm

- ~ r~ ~ ,.., (; )

T¥J~ xcu ~()!J EW,CH 'fJ.,rj_d.rW:XT,()C" ..:.epuJ aX(JIJ..ll rrUJ( cw't"Q':;

o Tt6\iO~ oe_v SXs,~ Aoyo~n. (l'€ a,A/:o W)VO) AAA4CJalJ.1I:Wi;;

j J,. I r ...... 1 ~ t ,

o XDQ'(J.o~ GADa; eXEt, O''X;E'-r~ [LE, 1'1) AOyo<Yj iYYW (J.1I;OpW vo:

I o, j ',,\ ./' ~

"'to n:w, EyillVWU ta box.qJ.C(;cra (H(a., E),(i) "110U ytWYj'1(it; Xa.l

tit) " l' r..»:

1j.r.'IJVe~; \'.1".l p;rro\Zf)Ur;r'€ WJ,,'tQlJQ{J)_m~ YJ qdYj. '1;()U 't"()

I ~ 'A. . I, ,J )" . ';.,)_ _. I

QC!).,.E. / \<;JT)UE'ilZtrrO TO I.LEi@OC;,. V(L)ptO"£ rLl\'f!.oU'C;TQnOlJ~,

'r7J(,)~XamJGt, .o:vOp(;)J:WVC; eA~~o.€pow;. _g\l(DE)'(:~e':IU!t1;lo; taW_, 1J.,ovll' y,t ,EP1JIj,TI' MEr~Aw@'a fbi;) Ile(Ja O'!'t)')v nA~'1), Ol'CDU o)tca W'J. xQ('fa,~~ ~(UPO') 11,0)) lJ'tE;P~~'. KCl\Je:k ft~*Pt T(bpa ·Of. (-I.e: ,~b'iJry[ o'to Q"'t0IJ.d; Xl aKhl~Cl XI sau 9'£,veotOe.c;

I I' /!?-I" I M I ,

iO x(jp~t IlOU XOlPlt;IXW'tct.f.0W 1'a R(nJ'l~Gt,l)Tgpa 0"'1"

''( I I)' 1 ~ M ~' "l

'OFK(~;(jl},ett,. ctU'tO '(Z iJ:.ou t(J 'it (,\y)pMgetq. . ":E.. 'tYJ .cl!Ka:t0AO~

r (./_ I' "'

ita -'tou TIE' )CXIJJ6W)U ytou. 1tia..c; WI !1!1W allal.peQ'"E:[~ 1l.t.J TCJ ,

I -f' 'i/-'- I ", . '"

nellJ [lOU aVYJR€-I, . \rJ.:r;aMJ..'riito 'AOt1C.f)V' it(J;I~, ytct BVaIJ

d::\J{lPMtW itOU i(Y)d&: '\.~' ~:tl)~ 'Hiu:, 0 Oavt.t'to~ tEll :elvoc! ·t"t7.tf)'t,Ct. 'trY ,(J7C.tJUCil'it{J. M n:opmJpl[ »« ~et&troIJP.e - i(jV ez;3E.P'P0 (..to!) ry<:J Xl EfJU '-ttl rtfJ ITOU. Aurr:h 7WU E:'YtVE: ',6ev EXEt"katJ.!ct O':Y]I..tctal:ay~a lJ.ixlti" f1la ~cu deli d'j_E ,rt-reO't,1 .ry,:1J(; »a Y%!)R:tcr.E.l. g00J €1,leVa, I.LOU, ta. '(J"~Ep7)cr,ei;" b'Xd.,

, ') 11' _.1 'I'-

f10u 'to; TI'rj8E~ (J. a: pt-TttL Mm;(f:J ''Va. I).()U 1tOCpt{d:xop . si

x,w '"CT[v Q:,a7t"l "C-q< 1.J\1rdpa~ !.LOU 'j{cuva, 0"6 Pt~€'l ]ita

Ole (XTti'XPil-1uJTtxa60/J.rxrC(, ~ryr-cdvtl 4p-b< TryV noe-r:a. ,ilAAd r;' lV1apBa: TI(;\J t();rraa(~uJ

)IAl'aA~ 'OXt) p:'ligpa~. (ll') p. ldo/'~\)E(C;.M '~IJ _qexva<7t(l)~ Eyd)~(jl, EY<:l tXdvd_~.b8\), urcapXE\ mao II}Yw Sp.EtVd ,WV1:« ITO.l) p.w.,v ti)'6x.Ar)pYl'~un1! e:~~) ,2Rd'JOQ ~'ttXv,tJ.ax.pla. 1\'

I I I j I I

c(IJ1'OX.~,I, tJ-(;lV6 ItXst~ uitUX_peWITll' 'va !J.EWE~C; x.ov tct ~(jLl.

"\fltfl~PA, 'Y~l)xa: E'.~vat aA~·O_EI~. lVil a._p'Orx, iJ~Q: F:Xidvo'l 1;dy

1. I

crxolwaa,.

(11 Map:Ga rxpecpEI to xf:¥l4AI JW:( x:~ve[ -rr-(i); K{)I'ra~(1 'f~V .rrQpra.)

(1\ QI rd (py((Z.r (JU!) Tt7)Ai .. J1q:,&:p:rp~ 'XP/.nlAr:iJv.el ra tut,TllX, Ih)Au uryd;)

-- ". , i '(j < '1~'

l:IA 1'8'/\, j-tE'V,IX ano (fUj)Jt~ p.t:t;va Tr(f' o; nou CJ.(§lJ naei uti V(l--

!\AM IIW' KAM r

II 111\ I 'h;ZII '1'1 i~1I

EfUlHa rr01!E !J.OU »a "He; 'npocptpttl. Ac; rtapou~e: Aotl'tOY 1:1] ((fJ~ lJ,aS tin" 't'ijv arx~. (;)[l c'il/at Teat-v Q~eo:h.

(11 p.YJ't,tpa trr;ycdvf:1 XOVT& t* J

1\I1I'tEPk Tov dXe:c;· avayvwpt!m;

~IAPaA, dTJx.wvovTa~ arroTop,a 7:0 XCCpaAl: 'QX~' OE\) "CO\) o:vay\)wptmi. '0 !X~ fy~\)E, EytW; ·po:-:r;i £'r<n i7tpE1C~ »a [(VEL To El1CSC; Xl EcrU 6't~ 0 XO~OS ,S_f.\) EXet AOYlX~,f1EV i:x.w; xat "UOCl'O aoow Vr:l.fUJIJ x-ttn:t~ rwt~v i:'n1J tPbJrt](J'l' rW:rt:l, Xl a» Wv oc'Yay\)r~p(t«, 't~pa 'W ~tpUJ ,xaAa, aU1:0

~ 0' I.:, 'I !

oe t ,D:til\rJ;..,s tmO~a.

MIT'rEi't\,; f)a".f)eAa vo. '~Epa 11:UX; aU'T;6 OE-V e:(\I' <!(A~OEW;.

r ' I ') 1

itapxouva:'t'tYIJ.e~ nou xtm X£tP0-re:pOL EYX: ,\·~IJ...(l·"w:c;

xata9E1:0UV 'ta aRAa.

MAFfiA: TO~EPU)' fJ-O: OX} I.kTCpOU-1:a cr" f;;'W],V ayv(uu'W' Xl CtOlacp,opo a5EpcpO.

I\HITlWA: T04:e: AOl7tO_V [J.1'tporr'ta (J,E TIotoV; . tn Jl1apOa XftfJ:f)A(~VEI ToO x'etpelA!;) !\fA-1'8A: M~pocr'ta <TE IJEva. (.rUUIT~J

MnTlwA,.apy~: Etvcxt 1t(xpa 'ttol;'U 'l'lpya Ma-pOa, D.EV IJ.KOp~iJ WJ., xcbJ(u .. dn:01:Cl 'TIte< "(ta ·(JEva. (rupl~sl nco; TI)V x6pYJ iTjC;.J 1aat~, MarOa;. '0 XL (.l)ultc1.df.a 'C,(N xcttpb 7taurrt xa.t6~ua X:cu O'-e: qH;\Oucra;

AfAl'AA: 0it, lL'l'tEpa.

'1,'_ "'ll' '11 1 I I, '1'

M r IT 1\ Pi\.: iJ1'YciEr~ &X.W. Cl.Et TIQ,I\Us )(Illp(l~ cutO to':-t e. I'XM

'C r /, I 'it '() .~ 1 ,II

'1ExaaEt crn:O Tt.0Tr f.-'X}!J »o: a .a,yy~l,(JJ.!J..U)~ rJJ.ENtltCl'fa

, I I (II I ~'" 0 .) ,

TWTE W1. rraya1H!J. 11 nvp;aXpl:)Vcl '1iyJ ivlI'X;p a fl.'all ara , ,

)1 j" I!, " )'11/ '"

rrou I\.tyo /llya Trp:; (XVOIY£{ -eo (:)pap.o. . wpa '1'0, l,Epu), IJ.;()U

TO. "'-en ~. xapttt1 IJ.OU. T(;Jpa -ro (~At1t(,) xaOClpa. t1f}J p.TWP(;) aAA() vo: ~.~(J(r). (() '§pd{)..UC; c.!vae (XVOlx"nlt;.)

~iAl'f-lA,~ XpaT(~VTac; 1:0 x.fxpaAl lJ.;S. -ta OUO Tr;~ X'SPI(X: Ma, lJ7tapXEl 'tt7tO'1'C4 1tW Ou'Vi't1'{) I'm cr€\JrJ.aTt,() '1''fJv t.t.,J'GEA7tti:rlll;

1

-rYJ~ x0'P·~t:; ceu;

M 11'1' I~l' A: '10' we; '1 xoupacr'1j XaLl) ai~a rta Airf) avanC!uO'1J.

,\AMJ! 1~1)' H,\ ~l \.

11111\,PI"'::::III'II~I,1

~KHNII .1E}"I'EPlI

i.1lyil·,) }\)1M EXINV m:p((Jq/)Tt:pTI .VX,YJ!· r~'ap~QllV .IJ.iP:t] Ila~~ lrl !'lIT 1 . 'ITt O&l~i1!Jt;I., /)rrr,()u () 6paOtV(J4. flJpq:.q tfE;@V?_~ XIXI,ltO: '(((Jpa t-fjIJuf'<!)BtO: a.1t) 't(X:.pu X'~Q: 1"Y)~ O&7\@(j~~,. 1!:llaEti'la Tl~ tJrrE~ axpe ()!'11a0'(ne~ - xa~' 'n~ i.p(J)VE:t; '\. (J)\l rAa~CIJ\l. y~a 'tt~ xpuaec,. OoIJ;I.li')l)Olec;, Xi'll 'H~' a;t,iA~I(q"t'€.C, VU:/ .. :U.C" M ~ (I aipac,. TC p l V (kXil:l),f,( \fi'to:crtt file;; e'oi;j, rJ.Jr,elJ...)~~.!Jf]~'t"ata1t-) 0}.." aUla .. I I t)''[,r: 'iW1.:0EV npn.K€T1Jii v' a1l;fJR<r~O"CJ) o:uti itrllJ )@X't't1.pdJ. i\xDV.a Xl-av ){OAA~(f.{JJ 'r' ((1):'1; p_.riJ TCa.V(IJ' (Jf[:lj rho' OE ()I axouryl!) t0V ~:x.o 1'(1')')

, '( (' I ~ I ') 'y

){UI,';OC~i!JV 'm.nE: . Jg: Wil] Jav(J(!.l Try l+iJpOJO'!a 't'f)'c,. 'yal\d'iac,

·()aYI,c!'!T~4s .. AU't9 ltr.jJJ )\():KTIlP(~ '~p1crx6'ta'~ nOA0 p.axplrX·,

/'1 '"'" " I [I'

11.-£ X.'l)et~S( jiJ.a IX1,€AEUI)TI"j aTCfJO"'tCl:lT~. ©rro to\) (,L!1rtjj I

''J;fj\) [l,W' I;)' y~~ ,tt :n: .. ~'p~ a.lJ'tI~ 7Cf)l) ~O?)",8 t 11;\16) :q(:JEl (0 "fla

I.~' , I, Jy' ')' ~ -, ,

7C;Xq::PldQ; a_l)'t"rN 't~)v 'HJn:1) TIf)U (ll)UI"E.~ p.,e: q:umX:rj, all'1'ri\l

·'tOV OlJ.prJN/) {._ft>pk (~p,1~r;ytO:. I 'ka va xopt.rtcrell 'iY{v n:dvGt (.Ul;): &XlH Wyt-~ 1"'fJ'JJUIP-~ xr;prJjJ':Yj)IJd xat .·dTIrJ't"~ yt0 1;YJ

:r.._r L J-.'C ". I ; ,,' i ,.

6Urr,i. VOU £\;:(1)I171:'t(; IltllJl Tt ()l) EWlll OLCtXU'T;fJ "(UPO) ]),OU,

\ I I( I":) I .1

I .1) 1JJ: E~VIX~ "t"( I 1 qJ.Yj(J,O; TIO,u IJ;:l:CfJpea VCI.. TI,ATrpO~rJ£_t xa\l€~C;

, I ,

rux 1'yJv tpW!ptpIJ'tYj'f-oi(J.la<; '[J,,:q't"EpfJ.t;.

X()\(e:t; qJr~pt<; \)1XTId)~~.I:El.aCf!UW ck p. '·(l.yGt"1t4!· A.c, x),dG"fil)\l 1)(n:~pt£C;rU,pM IJ.(J)J! I\~ (",' W~~!JfJU)J !J't"0 oLx.at:fJ rJpYTr' IMLJ! l\o:t,t p,tX(1t Wt nd)4V{i") '&:t:v 'n~/J~E~Tat "1ft (r~x:(;)rr{'f TrJ x.&i'ra11 pJilJ y~ct 'Wx 1ta_paxa)~~Ij(IJ Tf;v (~IJPtl.\}/)·

fl M ap8a· '1"piXal irpO~ -rY]v 1!Op 1'a , T'fJv XAd VEl a/fro ?:of!-a ,UZI XOAA&EJI i(17V 7r:Aanj -TYJi:; ana'Wu. SMnctrl (IE 4ypIE('

,

xpavy$e;,

. . rD' I A 'SJ' ')" I

!\IAI'9A: XL .ilEV1]frdv d.~1i.niJ;OiJ6iJu ~eta vacppo.V'H(J(1J 1'U1.:

'tQV' q;oepcp.o IlOU ~ru V(i. "[ieu' lr0pa ES6pm1:·~ (ft·~v· 'tOtd tJ;0U 'tl]~ 1rCt'!p.(Og;,C(xo.[Ul. -xi 1] (J.1]'ttpa [lOU p.' ~.o(/j)9f, y~Wt~ fl ·(lO(;J_[J~, WJ,. ,nAlJPWIJEt r i aotxQ, Alj'tOQ JC~pt t/;urr;,o "I'CotJ ~'OEAE.,. 'PIW -fyWll£V.l!) £-0(;) !);OV~~ \ [Ul'KP!tl -(l1t I 't.~.

(11:' )1 n I . . I i(')), .

JJJ.A:ocqu("). J[OIJ 10IJOf\(J..'X,'CIJ.P(U_,.: 1>4. %qv p.taaL AYJ [J:.OLl ~I

~"(jJ'0 Tt~pcwe: ,'[.l~_ '!·~V 1t@9a:W:O\l~ f-v'6(, x81J,cn()~. 7tOU Oa IJ. t

I -, t' "I) 0

e:'I'l;atpv€:. ;x,fl.t. nOll 'Gwpa; .~~p{jJ 1t(IJ~: ,on nptOtEtyO:L va p . E(

'ltO~E Tt!r,x,! /j,e;v l-l-TCQPWVa ~~(JfJ) !1:0V1] 'XttJptC; X(lVF_:'J~\) nA~(

fi"l I "1 I I r·

fJ.0!),OI\EnoVicts Ci"ou~a:u,!(JLi(" :l:q EXQn(J.~ yup.tl) IhDU

1" '.I! e t : "'1 . J I

1:tE£I!fXot~ x.al vOu\I{l., 'ft-e1J£[J;'7tOQf~OUV "to OQ:A!lqlj'~vo p.,e.pa

va EpeE! (JJ~ (.ow" ,~iETtOV't'a<; 6Aou~au '\:ouc, ,6)1.uuqaIYCJJYC;

)' '''i. '0 ",

tou~, f\(t(jU~ X~ Ot\(J. '111. E: \)l} /to!) y) 9"UJ1.:pta 'L:Qv< x:a~ <ret

tLdl:Jpp.oU'p:~~iJ 'WI)';; ,t(J'n:06i~OIJV~O 'K~);60'1.J)a 1;OU. (J 1(9

l\i~.\IIIEI) j\A)lr

lIIL\I'l'~2-III')!~11

-1)-". i , r! 1(' '('

.Ltx.et xa:tWp:rmpEl xaVel~ va ~apuy£L,va SI\W kp(d kl, VI'/..

, , . i i ., . ~ J'.~ _.... r

TI.tErrEl 'to XOPlll rou na.V(,p .a&va q.AAo X0Pflt, WJ. nsp.l-

A I. I I

TI '(X'/l£'1:tlt p:c; "Ca KutJ-"X'ra, IJE IJ.lIX 'l.Mpft. rcfJU 'T'tjv \.mrpa-

rn:ci~£"[:ca, Y] O~).,aqcra X:a:t OEV 'tY)VTIA·~LJl&.~Ol:lV .OL OwL

Vi ~I {'"I' /,. ,

l2JVW ~uW, '1:0 uI\.E!:LIJ..a a'tap.a.~~ OTI()V Xl a» tf) TtEpl<:f'EfEl<;,

Y) Y1'), dvat E-r(Jt crXE.c;lCX'(JIJ.tv:tj ylo.: vo: ,ry_~'X(DW)UflE TO 1tp6- (J{JJ7tO x:at va ~YfTap.E iAw(, . .u! ~-UJ{0 aU:f(}V vov X(JOP'O

f, I I , (' .,

O}'tQI; EL(J-aiJ'1E Ctva:yxwJ'!J.e:vot Wt xatCicpwyoUIJ.£ 0"1'0 -'lEO,

0lJ.w,::;qw TWU U'IT.ocpipw d.TI() 't'~'\) a6'(xGa., 3e: 00: Yf}lJCl-r!a-OJ. Xblpi:c; !.LtCl OEc:r~ (J' OOJrr~ T'rj YTf. anc}6tt')YIJ.EVy] a:it 1 't"lJ fl1JtEpa f10U I 1J.~)vrh ~OU1'1]Y!l'£v:~ cr't()Ey}{A-~IJ.Il, [1' acp~fJW au 'to\) 'tb~ x6t.rIJ.U X (I J pit; W); IJUPipt)\lhJ{)(;) IJ.£

/

1i(TIQ1a.

i-KJINII TPITJr

~h\PtM_: l'lowe, dv,' EXEt:

~A r ' I

~I}.I'IA: JVI'W. 'L(J.;1;l6t{,n;l »sa:

A '(, 1 "t 1

~IAPHA: LlE O~·I\PIJ.arj't€ met. 7CE/\!X'tEs_

~1.I\PIA: '!i:p,')'}lp,l.a »o: bflN -,,{:(';\) ~\)'rpd. tJl)tJ.

(j' I' ) ')

ia'rrOlo~ xru7ra trlv tr:op'rrx.

'L\I'AA, XI)I'ra~flVrac;: 1'Yfv: 1 Im()~ dvw (J a.')J'tpIX~ (iI1l-s;

~IAI'II\: 'lljrprr«IJE x'{e~ EB(;). 'EnpETIE \)(1. IJ;E. a'UVa.;7II1'~a'E~

q-~flJ.epCt.: ~(J 1tprlJ( Xl (JTu!}c;xa'ta:Ao:·bai\le:'1:£"TIap[[~~cve:IJTrfXI.4· rUJu OEV ~p()£ »o: I).E ~;?t~.

MAI'tM: IUnE n(tJ~ 7:l YU\lCllx.atqu ~ta;\J 1J1D E~tJJ'tEPt){(;. ~IAJII A: I :LX e: 'CfJUi; )/lYOIJG tfJU vr;. g,a.,(, 1'0 xp-U~n.M a 't(:)pa

, f' I

7C P E 1t £1 va 't f) \lJP_fJU (JIE.

MM'HA. nnu 'r(jV xm1a~il rJuviX£t'(Z: II(:AU Ol)IJXfJAO. ()

au ~uyl)c, erae, .8 E, .r;plcrXE'tCll It!Ct EOI;1. ,

,; '1" ;/ A I ~ I.

~IAI'IA: h nv ajJ'ta ,iWU (JUt) I\E't'E; iss» XplZTY)(J.E.o o.1l)I.lt2'1iVJ

IOU

II I fA I 'I'j:::I'11 'l ls.:I I

It II

'N' I ~J ! 'i\

~ll~Pt'lA~ . a(, 1),,0:' ECjJ.U·(e 1:0 '.lpa:O\1.

}IAJ11l\; Elval crrttt'J't'w1:o) ~tp(J) 't'IJUt; A0"(OUf, T:OU lOV ,txrxvav

r , I j 1.)1- "j ; I "

VrtP£llJtt cr' IltJ'1"O 'UJ tJ1t!Tl. IV a If) !JcpOe; rIfle; IJ.EXaVEl V

aVY](J.U1-W. lldt£: ,IJ'()lJO,,"tt ~epetE.

j , ,

MAPf:M,: d,EV f.Xw·'nrc01:a Va. lJac; 7r(I) , /1:apa p.r),W; Tt(I)C; [;

o:vtpac; Ga.~ OE bPGcrX:E'uxt met EC0,l.

."AP.IA: 'll-ta\) a8uva1:o Va cpurSt xc')pk El1'.£V();; 8e l'Ja~ X(X'T(.(/\C(,eaL,)w. ~ac; acp1j(JE opt0"TtXa ~d7te TH,)S Oa. ~ava'Yufi~

)LWHI\:tic: t)J)U' "'Eve 'dn:rJ~axa,tvOupyw 'lift Xhrc(J.. d"a~,

I j PI' I ~\ I,

~1!\prA. ';ir9"7W)\)'r~~,: M.1l -rorc ~,t OVJi!Y/l']; lrIlt'l () iX0Epq.()t;_

I]T1-(;; Bthp'icrxE-rat t:6(;J 'J I wJ''t(~, -ro crn:.('n; 6E'v '1"OV (J.W!I.yV(,)picraTE OLJ't"£ 0"c:tc; ()U~E Yi IJ.'~'TE:PO: aae;; I1EV E:t"iJ(J.(J'{t XIXPfjJJp.EVC:C; l'ta 't"() yLJPtIJW~ 'tot);

~I AI 'f)i\: () 6.\I1;Pctc; crw; 0:£. ~pla'KE't"al ma 56.1;) ytlJ.1; l ne Oo:V E.

un;

1\1 1 t

UAPHA: a a<; acpYjcH: 0PItJ;TtX(:J..

HAl>IA: AXOUIJ1:L A1to XT£t, U1W«EPM 'J' dUTf)V t-~') ~£y~ 1/upoc [J_E f)..~GXV a\l~fJ:0V~ TIQU t'lJ-t E~cx:v-r )"0IJE~ r;"kq TfjlJ Ijm)tJ.{N~ 110U. ''llpOa Eo(iJ. iJ7IFur'(lJ;svY] Cl.Tt' 1'q'v w)l['Yuxlo:

" I (I. _ I lrIt. I ~,

KCl.t OEV c:tp.W lX7t'Ocpacna'(J.EvY) »a yUY(tJ aTI() €O(lj XYJptc; v«

OUJ 'ITN ,civ.cpa (J.OlJ ~ 'rfJUXa'l.YJ'{,CJV WJ. p.a()(,) TI/JIj 00: P:ITOpicrtl) s«: TO\l ~tXvabpd).

1\IAJ'I1j\: A(J'lO ~f,1J dvaJ OOV},Wl OO(~ tJl)'J.

Mi\_PIA~ KavE'ts AaOo~. Kat (~M;CWl E:(I}Ctl Of)_\)/\e:La I:J(J.C;. LlEV G,tP(])t];v t) alJtPd~ p.ou XPlVEt '.f(j)a!~ Ilu't(~ 7WIJ 00: ''J,C/..S 7CN. a})/i xO!Jp&.(f't"'~:X(J. IJ. ' au ya era 1'.7CE?Of:tJlHCL 0 ,a\102(Jmo~ TWt:; ~p.(lEw(;), "L 1"EC, 'to np(I)t,d\lal o (XO<';P?',.C,

I ;... I • ) -.. , , " I.

q(x<; )nct '1.01,1 on;6~o EtJ(~) XaL :rrl). I.Ad. 'l:.Pf)\)Vl.. 0E'\/ (J.X(jI.,l'JR'tE:

I ":I I

(II 1\4 apia ~ctcpt!,a(s~al ·xru fJ.tvEl {.ua (J"'rIYp· 'fJ fJUJ).n:r;Il'if

~(jrra'ovra.; T'Y) MapOa. J\'avc.l va' try; Xap..oy£:Aa(J[! )Cal, va T'fJv Trkt;(Jul(JEI.)

~I.\ 1'11\: Aq-1:EJE~m\E.. i't(J1 Bt\ldv,cu.~ () J \0: \.I (LOU {A'iye

, I I I ,i '. I .

IJ.IJ·/~WJ. mlJe; a:lto lJ.cxpt) x()9t'tm qil~ c(p~~E V(J; Cfie:pvC:T:E:

J I 1;\ I ,!' I " /

Tfj'J~ (J.1A9u~ qs all. YJXaVtt;c 1JliJ.CXrJ"tE 'J'X EoO') .I1.()epWE'<;

XIX! .. ,

.,1APHi\: M'q 1.1.1 ayyl~E'1"f_. MdVE'te: ,11'lY] OtO'T) 'JtI..~.; I1EV u.na.PItt .. dnr.nl1 XOL\i!J IJ.E'ta~u IJ.ac;, (J Jaua-r;.J 0 rXV'rPIlC; 'Jac;' 'n.e()a')E fl'rt(J'ft, Xl au'(() r:ra~ ~~E~;(XMij\l(J) itfilC; OSV I siVIl!

l J- I 1 ..... I

Ka00}i()U (J.JJ"c:"£LfJ'. ~EV "6Xt~E 'Tnro'rcxma"\)(1. X«J..IJE:te EOM.

MAI'IA; Ma dIJO.IJ4;.E ,)\r;CTr::()V '-rpt)'+I, 1'PEA'~ ylfL 6E:crtP.(J! !lev IL rt()P I.:) W'J. Ilac;, mi'j:T6~(,J. II rJU d\la.:t~ M rJv(~ o» 1:()V tCI) ~90{P~ Oa mlj·tt~(r) aUT0 it(;[J 'ti;)pa 6tv 1),TtrJ'P(:) "lUIS; ya-nJ

I

«iJ. v1ialJ"HIL

11111\ l'I~2tll 'lI~JI

'T,q y'£?~(J.. 1,191) WJ-- :n:'IIi~OU~) 11) (WAUcp,tVQ, (W-C0 'rl'J 'l1:rctrT'tEtl'rO TCEial~MX '1tT1UjXEl IlEi.\)E;t aTfJlJ Xo:pwj; IlUU, ("'k( r,.r~ 1~{)e:tS

" ' i r () I .1",

1P£{\~ 1;(. 'Jtfjp;CUY~~ WtxVCJ, v..~J(Je-$It:; 'to: VUXVJ,. lM.[lJ vtl.

~(rjXitJ(J!,.N 11., -rapxn; an' 'tG· 11pb(J(OT!i(j . 'lOU.

. . JI.'I" , . . . .( .,/,

,~II\I'H'A:I~: I.Aa'tE WTI(;tfCl':JtC'J'HX'O( x.a;'l Xp:~qtl+,OTw~Ettca :ev(!,

A~~tA()"(W TUJU'Oe;V x.O:'r(£A«~;ocf\l{r)xa.O:6ArJ!J. 11:E.vcr' (JJ<J)~W

..... I '" t r , fIr )'

xfAAa ill A6)'((J" "t'f)~ o:yaJ:tYfl; (%11"0 XCl.pa !o:(,)~ Yj XI a;n').

, f'

Ifrm#.

MA I'rA. p.S (J;EYr1:AYJ nprJrfrriXOel(X: AXf;~rJ'te, 1'1(2' va 'tEA~t(;)~ \!f)t)rie: ~'ut:/} "tt; 7riltXv[8t, ·G:tV !J.Twpo6[u: V(J.'t' o\Jr;f1dc/J~),u[!£

, . A . ) ~ v : I

ETCH, . ~ u.·~ 1I1.V{):u!J;6't(jvl{a~p(J pile; P'[ 1\r),YW .. OiO'XfYJ1Gt.

11 [hE Itrlu xq:(Jo;pa aU'T,·rj Jt(j1J ODI{,) IJll l1a:()~tJ L

:'1,.\1'(-11\: _n. t» I). Tt Ii ~ C;J \}~ ytwl) 7tttJ cra;'P'~~ cere' (1; 1't: dpi'kl.

An;f;~t '1X()'1C.:lfJq[J:t 'tr)V a\I'tpo: OT4C; ]lUX WJ. 'tiju· fta:p'()U\le TO; xp~p.aT~. Im.lrK, x~vav£ K~ aJ.lo'te lJ,6: [1~ept)t.l)!J<:; aXAw(, 't~~tSt(;·n~.

~ .. A" "I _ [:1 __ I /; i ~I

MA PHA: UtO €(.VCttll;OUlJO;:lO, ~XE1 JtQu . optc:rX.£tat 'T{!)P~

-lWNEk 8Ell P;~Op5't WJ. TOV B21"

M ., I·i I, , " 11 I

)"1 (J.. a.ryh,)~tE·, [).EtYS1:E£){Ei ntJlJ e(eJ:ll(F~'L ,1~tr,fKtTat

EKE:!' rwu 'fO\l 1tC:Ta~aI1E Yj ~~Yj'1"tpa, fUJI) )<'t. £"(:) , af:.(Q:u TIfl~)1a 'TOV ~i7);f"IKm!J. ~IJC(IJ,E, Ii} 'H) fiu 00) 1D.U TIr) tC-<IWU,

rr '0 .". I I I

. t. (J.lJE %'(,jp.tG WI. 1)1tocpEpn X(X! -tt[1.aDt"E SV,EJ';, '1) 1·J;YJ'U.er~

I ./

I).eu )H -£yw TI.OU 'to).! :<JXO"t"(IJr.Ji'lILS,

MAPL\,· Onl!§OrJXtuPf:l: 'OX!" 0X!..· ..tYI:J stl1tU tpe1rl Tt6u xaOl)pm X( O:XOU.W 'ropaYI.La''t'a a\l~){oulJ-1"a, To '~Epa .e:j't:i

'_ ., . '. . _ J, '. _.1 _ 1)...1 '. ~' ~. I

itw..; Xt'X'tI XOi1W Ilt: 7tap~(J.E\lE El')h). Ila 6ev ttllCtt Ilxop.a

). I

t'tmp.'i] VOlf;lnw crl (lu.:'w ,"(:0 1:~€A;) TW:~XVtottlE\J xcrr;rih"a-

batV(.tJ Ibto'ttt, O'EIJ xa:rald6atw!j,._

JUAPfJi\; 0 'POAOe, Il()V OEV d.'9CiJ Vr;. rJO:S TIdall), [J~(.( 1J.()\If)va

1Ja:.~.TI i YlpOWD.e~IJW. t)q; TO Os::t'rE xa& [!O\lY) cr:tX.~,

MAI.rIJ~. k&\7r(UC; a(pr}PYfMtVa: I \q:d._ yta,1l te) ltO:va,'l:g.Cl:UTtO; M'A PAA: ~1'(JliO~O: 'Tr'Y'():!; [_kE puYrll'n::

MAPIA,. X(j)pt~ j(avux~paurrl: i,h-' QVDIUX 1Yj( ~'Y47CYJ~ l,lrm! liJ\]ltM: Tt ct~llcdve:t o;U'r~ .~ A~'~,Y)~

MAI;IA ET][t,a(vEt 0,)" w)ta ")t0V WlU dxi,~r)lJ\} X.CNIJ,OU r;md..,. p&-~quv 1>"a (J(J)(jtJoC4:, CW1~j JO ~Q:paA~p'{iI·J.~ nov an:p':)XV.El

I

"JE~ ,

~'I!\ I'ijr\; Nett,

( I'Y!'"" r-" i' -~' .. It

~'.I\ I'b\; nav rq; crt1J.V I(W) TO V&: .:r£PO:,T~ R('!)e" 1J TaIJ (X;OEPqt()~,

"1(,1;.t;;;_

!IiAPH,\; Av Oi"AE'1;E ;W1- [J.ri(Jf.:'t:E, EYI.VIii Xcl:n0!ci: rcQ:,pE~hrr"}dij, ~t) q(~ 1[1'(; x.~ s» .~e'P&J;'E 'Jr!V ~i)ci:[.L9 Do:; xa/1:it)\cL~£~E,'

1IIIAPF2111'11~11

Iy . 'V' 0 '

l\IAPIA, rupl_'_"oYTa~ npo; ,1'0 Tra7'r~t. IU[ TIt; ypo U:t; "lTD

err/;Oot; xal CPffi!V~ l)7rox(vqrq: U! (:)E'E l}'Ol) 1 TQ '~€Pl R(,)';

, ~,' I:' ., I I I

aU'!T] lJ xwp.(J)o~a G£V !J.TI:0WJUITe: va EtVD;t 7:apa aH.tt%'t¥]pq

xea nwc; XL EKdvo~ XL Ey~J Oa !tp.-(u.poup .. aV'CE. II ,~;.Jcr'T'IJ'-

" I , I r,' I

'1y.J. C:PXE'T('U a7C 'T(;)V (Jup-avo, l_..iJaf1-cc-ra (J.r.poc; (J-70 rpa-

7r£;(, xai P!)'tk X'tJP[~ va XOITa;E:I r1{ MapOa.J 'II IJe:JE VfJ. -aw;- YV(J)picrEt, »o: '~a\)a~jpEi 'W) .J]l;i'tt 'tOt), »a 0-::((; ){ctV[( EU'TU% ~i1P.E 'J,EI;. (.La OEV p.Teopo0,fIe: »a hPJ -r/.( }fJJ. raX)'~)li 16r1a. Xt £vw i~aXyE 1tc( va'bpEI ~ti;, Xaft'd)I.A-fjAE~ AE~tlt'; -'W\) rJxo~uj(;l'tl\). (K),al£d l( t mdc;l'fav 61;)0 rtapacpprJ'JEC;,. 1:uqiAEC; tJJ~pO(f1a(Jrr;o OaulJ.amoyw rcOU ~(.(va)"JPtlj'E X(JV1:a aae; ,'" yta'LL ~'1:av OaulJ.aawc;, BEV ~£pnE -n 'J7CsP\9a.vy] ){ap~ta, :n a~~a If\)X~ O'xOl:oJ(rtlTE! (-)a srrpE:m: I}(J. um:plJ-

_ ~ _ , I' I _ _ . J.

r,oaYEUOO'"Cl(j'~E yt aUTO\) , OTC())r.; UTtW~CP!l{VE1JQ[J.l)lJva Xf, tY(I).

1vl6.. a1(IJ.ovo, dcra,qTE 0 EXOpOr.; ,\iJLi, d'enE. 0 ~X.rJF:)~ 'r(}!J, Ecrde; nou [:.lIT.opEti-t€' V~ (.L~)\aT~ aOta~op~y('alJtQ\J> rr:ou En:p£m:~ »a ~paba't e -r:tx. [J.~AAt\i 'Jar.; kal vo: r; Y«(E rs xpau'YEe; aa» )/JX(]'L"E(,.

1\1" I I" (J r I /. I' /

)LAI'H-A~ a 1]'1 XpIVET£: ~xo!.La yt(l:n oe a. "~EPE.'tE rj/'iCl_ .fJ}J1'1]

, I ()' Y II' '/

17] O'tt'([J.lJ 'Y/ [),lJ'tEpct 11.0U a- XP ~a'JC.tr)pE(7r) yJ,fJ :r'Y)~.

'I' I () ") '., J ... '\l

() XlJfLO: . FJ.. yl\E'~q?e:( 'tiX nprJo::oma MGU. 1 (l)VOUfl' ""file;, ~~

A,ito "faxopp.taOa '~{:0"XtJta(J'1l)YV xa~ O(k~;pd)r),h r:n;(JtO(()

I "j) ~I, ~ ?)' I , I ()

IJ.EpOC; CimAa omf\(J.", Xa,t OE ril,E'TI:(I) Tl Elv (LV'!() T:~)I) , (1. l.tll:

,I f',1- , '/,'1' . I'

xttVf.t va rJ('j_A~I) T~S~(,jvr-£. I:'X./tl Qw,qmpe'):l,X'Y) y\)C,jIJi~' r=

(} I " , "\ I

'i:T)V IXV pC1J}n)JTI ROCP6(-C( xalYliX 'Va; 'to mIl xa'''\:JlEe~, 'Jr.};

.... t , 1. ' f

O[{Xpu(X qar:, I JlJ U nwn(lXf\OU\I & 7tO 0: l' P()(V~ .

/y ,I 'J ,I ~J

1IAI'M, YUPII,/)v:ra.; ,q7rEV(l·v'n Tr;~ ~[fJ..la:o~: IJlVa.l O(X.){PI)a. Yla

I' '\ I r I ,

7P"PF.:-C; xa(.tEV£~ y~a na» 'fa. , I u't(j (JEll 8W(lt 't{1\f)'tf.X: V·1tFO-

'1'WX rJLO GOl)t;;; 1'C0W) 7VJU Oil. IJ..E: xa"):aXM;Et apy01"Epa xat

I ""~ I

7UJU [.LTC rifE t va ctu; I:Jxr/'f(ij'7£_l X (J>p~s.x.ai)Eva 'rJtrJtaYIJ:()·

'1" "-' I ,A"\ 'I (J' ,"

~ [r\ [-'Hr\ : rn U'UJ. OE v JI. 7tr:lP-E"i "IIX (lE cruyxw'0r:Je L .n 1\ -~ E LIX, OE

1).' e:vhUXcpE.PE!-rirtO"\a, Mh:.Pl 1:rJpa [t8a .x! ctX{)UfJO: apXE't'a, (l,7tf)C(amrra )\omov vo: mOa.YCIJ X!' [Y(0 '[le;_ .'t'rJ qttp:a !J.{)U. !VI a (JE q~~(t) v' CO~!lXa:rEl)'t(:) !J.' aU'tlJut;. Tt ph1.JAEta €'Y,}IJEyd} !J.ti~L "CfJUC;. Au:rouc, '[(;UC; acp~'i(j) fJ'tr)y

"J , , ,,",.' I () I

1;pl)\fi£P()T~"Ca. rr~JUC;. xm dTalJ..u6pa "X/xOlrJ:.,'nluc;. " UTE_

I" J I ,. ,

tJnc;, ou:t: syr,) IJ..TIr~p()t)IJ.E vo: rrap.e: 11.E-T9 (.L~pOC; 'to)JC;" lJJJ.s-

dwXl 6;-n-v.rI()t. 11;U'TUX(;>C, 1,t(Ju IJ.S.'VEl 'to O·(~)tJ.a:'n0 IJhV, 'Oa.

'" ~ «\ j ~ , ./,

Viht (JJpal,U »o: TIE )CI,.VN lJ.s!JO:'J ~l.IT() IJ...WYj,

\ ,. I , () I. I I

~II\IJIA: J • [!jEte; 1.L7\'JpE~TE vo; TI£ aVE:'TE, (J X()!1,IJ.Ot; 1J.TI:O~£l W!I..

, I r 1/ ,I II I

Kq.1:c(ppEUIJEl, Eye,) f-7prra alJ't(JV T((JU r:t.ya1tM. . p~TC£t v«

}" I "I l'" I () I I;

I.,Yj'JW r:i w,rr'fj\/ T~ IJ-()wx~t4 ta»: -q up,:qIJ1j s:tvat EV(}. WlP-

"

:<lJtl!O,

(fl ill apOo: tl?XETCa r;:{(J(IJarr' Tr) Map/a; Xal Try!; tJ.tAa~1 rraV(t) car" 1:0 xapdAI T'fJqJ

10f\

1111i\PI':~III'II~rl 1!___:_17

Ml\fi~A: Ac" I)':~\I U1tSpbaAAOlJ[J.S. g"n:k Xa(J{J.TE '((;Vanpa

j , t .,.. rll ~. , ; J

(j(.L.C,Xt £:"((1) 'E"kGt,(Jr;1 "t'Y] jJ~'n'(E;P,q p.mJ. ).1' E'Trt q.7r: (VJ'[() , Vt:t-

vapx_ 'l.loveS. M a £.!JElc, OPi '[(.Iv la.'J(J:TE napa ,(l,Ul tLo"r)

I I I I rt Y I

cpopa, acpou 7tp0'1rOlj(J.E)~(I)C, xapYJKa'1~ fJ-a"t T')IJ TIJ r.:,wY)

" o, , t.: r iI' /

qac" XWplC,_ TCO'TE. va 0"_ac, 6t(J)'c,EI ana JUNTa 'T(lt). ~jJ£V(l 1)

tJ·y)'TEpo:' fJ,OU 1-1: EOtflJ~E. Tc;)pa £ival TCEOO:(J.EV"~ Xl ty<:) ~YiV

I ~ , ,

E"'/JJ.(J(J.; "'(l(l OE:U'Te(Yr)cpopa.

MAPIA: lIo.£A6 va (,L()(PM1"e:i fJ.a~( enxc, o:r[ fiXE, -~(j£Ac va crac;, )1;d.VE( EU'T1)XtO"ll~VEs xa~ TtC, OuD rraS. J\u"td Q,xt9'f/r

i o, ~ I I,

'tav, p.avoc, 0',(,0 t)tJ)!J.Cl1'W TOll -1:y! (,J'itYllYJ ltrit,j ea&L~ E't{j[-

l;J.a~cl/t"E 'TO O'aV(X:TO TOU,

JlI~NM, arrc:lrruJp.e,vcx; gip.cW"'r,s naTal tlE 'T()'i '!l.Vipa ITac;, ytll1'i Xt EKdvo( YW;JpllJ£ T'~V d.7rEki1:Lr:ria.. II trj"''CWE x: ~U:toc" 6n;wc, Xt eyco, T[;(j)~f:tYl:' tuOQ{() "TOU (TIT;~t. l'vI.{JU <paIIlO"CO:V 1twc, '1:0 Eyxl·0[J.11. ~1(J,;V "EJ) d":~IL<E:io 7tOU Oa Ila.C; EVCnvE 'tlJ !-l.1J'[~pa 1J.0lJ ,~L €1J.€:va YLC:r 1tct\lta. 1\ (1vta IJ£ mnov 00: 1J.7topOUaa -va Ci'ra.(){~Jav oy} ir1il IJ:q1E-pa. IJ.I)U nou' i:rXOTlila-e: 'llaX; iJ.t: IJJEva: ~Ia E.xawi AkOr;c" TtJ hXA7JIW e;(Wlt Xt aU"TQ p.Ui,{: l.i()va~ta: l%X0[J,C( )U O:IJ EY..E&C, XtJ,lOU(, (JU\lEPYOU~, K~l dvat ~ixa.trJ va m:O~v(l> 110V"fl, acp()u ,t~Y]cro: x.o:!., aK~TCI)rro: (Jjri~.

~I !UlnA, 07r1.(JOOX(})plr)VTClC; KiZ,~a:Vl'.(7~atpvoVTat;-ro (J'XA-f)PO utp()c;::Sa'!'; .q:fj 'Ita Kl6/i"(j;c,, IJ;,'~ p.' (X:yyi,'~£'r£, Me: TY'f\l ~oEa'

, , i I fJli

TW)C, es« (XVOPMTIW() XEP~ (J.TWPE't va [lQU E7ClfJIl/'IEl 1:1J

I ( I 'lb.1:' I ')"j

~~r,T1ad"W·. 7tpi\1 rtf. )aV(I), l.kf. "til a1{\E:i'fJ ().'t"Vf~11;01e: fJ..I\{VJU

~. . I -:. U - ;'

I'D:;!;) [J.rJla~£t [J£ fC"Yi 'P.P~X'r'~ "tpUcpe:pfrtYj1.YX 1'(I)V {'LV p'!Jm!)\J"

CWJO~V()1:J.&l va (lOU 'ctve~a[VE.t 'to aLp.rt.O"Tf; XE~tiAl.

,\ft\ PIA: M r <pof;()(J!X(J"'L"£. H(Z- Gac, acp~i:r{tj »a nd)aVE'k£ OnMc, 'T~) ErtIOUV.d'Cf. 1~!V·ctt 'ru.\f!~~. ,L1e: crr1.s t.,A-£nM mIX! Iscrdc,

, ~ I _ j' I

xQ;.,t .~ I L:1]:repa. (T,(le, O£~ £~'Jn: TIapa n:p6crfJJ1tIX n:p()0'xwpa,

11:@ '10; IJUV~'J"i:Trra Xll.l '):tX 'Jp .. (j:fJ. Gi't"Y] DtapXWl !J,;Lac;'tpa,yc,}Bia;<; "f\:91../ a-£ Ol:;{ 'T£Ae~';Ja1:t 7'[(J'TtL L1s"I CXMy()O:.\JtJI).ctt -rhw"t~ l'lq: I]",r;.(" r;U'tE 1)_{Gi()~ r;U-C:£ O"lJp.rc()VL(l,. i1EIJ ,1.11Wpr:l 7tta v'aytXnc:j xavEwJ.v. p.ll ()l).'t£ X~~ :IJ(:). p .. trJ(;" (Kpuf)s, TO neouMn6 TW 1).£,' f}"TCX xip,~ 1:Y]~J II cUl.Nle:tadvtJ.t ntl)(, /J;;S\! IJ.TIVPC';) W1. tTCa.\J(J;Ij'tJX.T~IJI!}.1 [ '6))rJ'tuxb [iOU' dW.H mit

~ , ,f l (j

(')u'JI1:-ry[ ){t (J/[Cf) 11£ 'Ja'~YJv t ta.

(II AI &pf)l1 ]XOU ixCt.VE: {uptxci 6~0{J.aTlX '{[poC; ITjV nopvCt.. tav{1,yiJpf~[;! :rjJ/'Js TI1 Mapkx..)

._--, ,

lOt!

_ __II IlAI'I';:=_,III'I],~11

~~------------------

IO!I

'~i,!r0 Kal Q"<r(J OclV(l..-'('()' Ot.V UTCap'X.£~ itd-rP(OG(, OU~t.- (tP;~V1j. (Ai' iva yi-Xw 7f£PltpPOY'y]'f:txo.1 1\0:1:'[ Of;V V,TWPEt xa\!d~ 'J(J. (J\)()!J.rX<JEl TCCnptOa tW'r~ crY) "('('I, 1:"0 cr~EPIllJ..E\)1') ClTC0

. I.. I 1 1.-"",

!f'(+J~; (Jitr)u () [\)eft:; 1"r(rJ€~ Tr)\) aANN.

,\1,,\1'1,\. xAa(ilo\rra~: U' (-hE p.ou, SEV lJ.J1(jPI:J WJ. UTC(J~EP(!) 1/1 Adyw !JCI.~, 1\ L 't:KE'tVOC; (;f; Oct 'to. UTIEcpEpE.

. 'I, ,/, I j

) I i\ PHA. nov esrtaae fJ'TY)V roup Ta. ,IU!'I 'OVTIX{ aTCOTOp:f).:

J\ V'tap.EiC(lrrnXE rivr1 "l] -rpila. ~E A{YO 0' aV1ClI.lE-ttp'n:(rc:E Xl Ecrt:l,c,_. (1'e-A(!JVTas.) IlprJt; 'H 'C(U'r~ YJ 1.le:y~AYj tTIlXAYjD'Yj "[(J I,) d va': i\ u'rr;s f) r;rUW! Y£PIJ.0·c,_ l' (1)1,1 ~ UX d),v ; I \0;>1'[ »« [mOul1.o0!J.E T~ Od;"Aacro-a ~ 'rT)V l;(y(hrY]~ I\U'{() dVfl! Y£.}OlfJ. () ~V'tF~~ 'CH1( YV(tJpi(El XIXAoc 't(~)pa tYjY em&.''rrT)IT~,. (AI t: vio-pq,.)· Hil OU!JJ()(JlX!J1:E navrra aut!), ttr) 'ITrc1tt

, .,_ I" ,,\ , _ - j _ ' 1

xat '1'D 1J~IL£pNYj 'Y}[).Ep~ TWU Vf)p.l(J;1.'tE: O~~ tlJtY(Xll'lE :<:HYfV

-J " ,.. I I' 1 t I' i

1M rJX \y)pYI ·E,;'~)pta. '(L-ra/ldJ)·&'rE- TC(J)~ () m)v(j~ rta~ ,O€V

!J.1UtPEt va E~tcr(l)Od p.£: tT)\l q.&X lIX , ){a:~ y~o: »« "re:AW;IV(1), (OWU(}'TE 't'"~ fJ'j[J};'r)IJA~' !JfJU. ~a,:c; 'X,pW.t"ta'CiJ I1.!ct aup_-

t .. i t I ;

/J !)A'~, o;cpr; U 0'17.<:; 0'lC(J'Ull )1J0: 'TJ~V IX, V1~'IX,!

1 r PI;g~lJX~~Od'tE '-Jtr) HU)rJ(J.,c; »o. r.ro.t; ~~VEt iJx)'Y(fh ria:v lIi1pa. !fitv(h[ '0 1)·6v~ (x)\fl(J(V-~ w'tu:x.ia /CO\) !J.i1f;lpe:t »o: qat;

, l' , I I

TIP{)IjCfJ€PEL \.r.tVTS '7,0:1) JH aU't:r)v. [tVETE xoucp~, tt'I~A(c_

I , .' , . I I "

r«; (P(!J\}E~, ~o:nE 'I'll" xapOtao:a~ 7tE'rpa (JCJ(J [·LVat XI,U-

~ J P' I l'" I

P(iS,. \~.rr;aV T() Xa1(;HpEpt1E:,; sAwr;f_varrUVa\lT~O()U[_1E

X1APAA; 'UXl xal -roaD 6uvat~ Clcpo6 1ri~ a<?YJIJE w OO:xpuo:.

Km 1lptV 'rro:t; a\f'~'~'J'(,) 6AE7t(J) -mJJt;, xG:tl. p,tVEt aX/![la vrJ. xaY{i) "(La. lJa~. Na tia~ttm;)l'iltUlI).

(') I I I

11t\111A: "~J a~Y)d''1'E I1.'e". CPV'YE't£ XL r1lyY)/Tt'.E p .. e!

JIA peA: Hex cra~ af{)~O'rl)". xa~ I~ex !J.EVI1ci:.U'T0 Oa 'vat -Iua O:\luxoutpt'Yr) )".cx'tt 6~\} IJ.it0rc:j »o: Uit09E?(I) '1'Y)V aya,1rYi r:iO:q; Kat 't~ Mxpua a-at;. E ntdrjc; OE\} IlITfJP(;) »c: TIE: OaV(,) cxqr~\}()vtac; (rae; p.e 't1')v ~GEO: TClJJ~ EXe'tE ai~((J, 6'r~ T) ayam:'11 or:.j d\j~l v-a'ta!l]! Xilt 7tw~au't(~ EQ(:J "~'tCXIJ Eva

I [l' I Ir

a'1'UX1)[J .. a. !cx"n 'twpa -ra 11:pO:"(p;O:1'CC p.n'nKW), UE 1.a<y) ..

O I I, J

pE7W »a cro:c; rre(!J(I} yt au't'u ..

nlAPIA; nOLa 'ra.~'l;

:'IIWi;M.: l: 'au't~\} TWIJ X('1..v~vac; 11;rHE BE') O:'\)((YV(;"flrJ'c;;

,'l\I'IA ' , .1 'I' , .... " ,

J' I I~. era xa -raX£I xr.ql:[.1!,a: t!J. E'IQl(xlpepOUIJ o:.l~1:a.

O'a~ O:XOU(t) [.!-E o I:.JrJXo)\la, [I KapOta {-Il)l) -'JxiO''f'~x£ xa.! OE

j J,. J)) "i 'f

crXe:((!t'E1'lltT!TWt a \ \0 n:ClpalJ.(J'vf) aU,'UN irfJU 'Jxr;t(i)-

cra'1e.

~L_\J)AA, ~£(Jrrcuvra,: ~(I.m~IJ'tg! Lhv IJ.TtrJP(;j v' axouM va, Iht~OI.J\i aX).,o "((' r;.trr0v, 'TO\) I,U'l(:J. Kilt - "(ttl iJCt(, Tr:)pa,

I I 1: I ~(' " I

t,~va( .£vae; .,EVOC,. II" 11:Y]x.e: 'cr /X1J1f) .orr; Xa.'t'.r.Lpllp.EVO rj1tL11

), it: I I () I . I

em OJ'tUU Sl:,OP(~TIl-X.~ fta rrav,::{1... a\)t{~'TOC;! ,I +kl.£ aUT,'/

TCOU -n(~d~E". b~~XE aVT~v TC(JU '·~:rays. 1\a_TaJ\a~;''lil)£-tE

'} 1 '- , I I

AOHl()V T(iJ,pa mlJ.~ OU't'E '(ta J<.EiV'N ().U'1'E y~a p.rxc; ,Kat 0'vq

110

1111i\1'1'1:::'1I1'11~11

----

111

, / \ I '" I I 't), ,

rrro xoevo ~r;u; am'Li. L vno 'flOEPtp'1'] (l'Jl:.I. Aa [tva.1.

EIJ)t0At(, '10 ~AbrE'tE. ,11E\) i:Xt.T£ TIapa WI o~cD\t'~t:1i.:t ava[.1Eaa r1""tY)\I Tlf,(()ta, w'Tuy)1i "[(1)\1 'X_a1-t)w.:)\1 )till, 't(1 ''Y AVrT.E{J0

p J I 0 ' .

Kp£tJll/n D_JtOIJ' a 0"£ Jt.e:PL[J.E'WJUI.1L

~I\ I IN] r TI~,TAJlTII

, I .1_ t '

axouma TOV~ ayx~lJvf~ (pra Y()V(XW rr;c; xal prrpV[( Ta

xi'pta pmpo(Jra rryt;.)

,H/\1'1i\, rp(vva.(ovrac;: U! (JEc: IJ.()I.~! ..lEV lJ..rrr~p(:) va (~'l(1) a:r~v c:p'lP-td! (-)a I.lLA~5(~j !;it: vEva., Oet ~;P(IJ -r«; x(J.'IaJ\A'fj,AE~ ·At~e:L<;. OUCPTtt O"Ta yOY(lTaJ Nat, IJE. ~€wJ. yr;w].-

''( 1'" " \', ,I, ,r ,/

'tt,;,w-. ~J\EYlcrt IU, .:...t?~''t'e: 'to' Jtpr)'JWTW 1J()1j 7tfr-J~ Eflewx,

',\ I A I I' I 1''1' I' , ,

hKOlJrn I1.E. LlhJcr~ [J,f)I) evo: Xf;Pl. {'AE~!JE. \UP,U:, (&'j1'(.I'J(

. '

TIourxyamouv1i!l-t )tikL X(!)p(~ouv.

ArAAIA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->