CV Cultural

Amintiri In miscare

~

CVCULTURAL

Andremis

Andremis (Andrei Alex MIHAESCU) s-a nascut pe 21 Decembrie 1984, 1n orasul Botosani,

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

Studii :

• Clasele I-VIII in comuna Suharau, judetul Botosani ;

• Clasele IX - Xilln orasul Dorohoi, profil real, judetul Botosani ;

• Facultatea de Filosofie, sectia Filosofie, prornotla 2005-2008, la Universitatea "Alexandru loan Cuza" din la~i ;

• Master, Facultatea de Filosofie, sectia "Etica aplicata in societate" prornotia 2008 - 2010, la Universitatea Bucuresti ;

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

Activitati culturale :

1996

"

• In 1996, obtine locul I la concursul "Desene pe asfalt",

orzanizat in localitatea Smardan, comuna Suharau, .Iudetul Botosani,

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

1998

"

• In 1998, ca~tiga locul I la concursul de desene

"Flori de toarnna", de la Scoala Smardan, com una Suharau, judetul Botosani,

\ -'

V1 ,.......... I } -·/1 .................

Se acorda _L\~rio_L~"'-,,_j bu:._,.\l\_t_'1_L k I

din ';';'<'~,- __ vL'-. C2rt~ a obtinur loculi

la etapa __ -l a concursului:j._s J..'-y~<..

______ -_ localitatr~a_j_:r"'k.,,"-"'-A data

Condurator cere

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2001

• in 2001, ca~tiga mentiune cu pictura de jos, la concursul de desene "Nicoara", Botosani,

Laureefii Concursului de crectie iferera?i crtfi _

•• 0.0000 ••••••• 000000 •• 00 •• 00000 •••• 0 .

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2003

A

• In anul2003 creeaza un club multi-cultural de tineret

"CLUB D 21", cu alti 5 organizatori, fiind presedinte pana in an ul 2005, desfasurfind diferite activitati culturale in Casa Municipala de Cultura Dorohoi.

CASA MUNICIPALA DE CULTURA

STR.GEOf{GE ENfSCU ,NR.57l0C.OOROHOI; lUO.BOTOSANI

COO.71S 200 Tel 0231611996 (ax 0231611310

aplicativitate diversa .. - Can~i; dansezi, scrii. pictezi sau crezi in visele tale, te a~teptam Durninica la 1100 1a Casa Municipala de Cultura Dorohoi.

Pcntru a afla mai multe informaui tntreaba de reprezententul din liceul tau

Cia sa Ltceu

Orup gcotar "Regina Maria"

Gr.uD_ScoJaL .. Bg:!illa Maria"

Nr. 8 Din 13.01.2010

Recomandare

Alex.Andrei Mihacscu , a desfasurat in cadrul Casei Municipale de Cultura Dorohoi 0 lunga si intcnsa activitatc.incepand din anul 2002,fiind un repcr de initiative.spirit sidevotamenr pentru activitarile cultural/ artistice ale comunitatii locale.

Alex Mihaescu .este unu1 din rnembri fondatori ai C1ubului

D21 .grup de promovarc si dezvoltare a capacitatilor artistice ale tinerilor din municipiul Dorohoi,fiind si presedintelc acestuia intre anii 2003- 2005.

Activitatca sa in cadrul clubului a fest marcata prin 3 expozitii personale de pictura si grafica.scminarii si simpozioane pe diverse teme educationale sau de marcarc a zilelor ornagiale.Iansari de cartc.teatru.film .

Meruioncz ca este unul din sccnaristii filmului.Si visele se implincsc"

Din pacate exista putini dovezi, una dintre ele fiind scrisoarea de recomandare a directoarei Casei Municipale de Cultura din Dorohoi, Valuta Murariu.

Singurele dovezi a activitatilor a acestui club se afla in arhiva televiziunii din Dorohoi.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2004

"

• In 2004, debuteaza in pictura, ell prima sa expozitie,

ora 11.00 in

di dr

la . ..." · U icip I d la

vern; ajul expozitiei de picture -, debut,

rohoi

"

T

,

c

E E

,

~l" e unu ausull #HI.

AI "fJ~ ia 6~14H1 u#A lMHllltJ~ (lUAU"

P zi i

© Andremis 1996 - 2010

"

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 29 Februarie 2004, debuteaza in cenaclul QUASAR din Iasi cu povestirea "Robotul armelor", Colaboreaza cu acesta timp de 3 ani.

Z UL LITE T I

CL BUt UE ICO

I

• r 1

di

In!". :

u

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

"

• In 2004, publica povestirea "Robotul armelor", in

revista de liceu "Planeta adolescentilor", Dorohoi.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

"

• In 2004 i se publica poezia "Dupa masacru", in revista

QUANTICIPATIA, Ia~i.

~u rlJt S RE E

Constelatia Byron .

Perea a disparut in cc;:ita. Teate stelclc vcghcaza

Somnul astrei rapuse, cc nu rnai lumincaza,

patti il rcflccm si sprc cle con.Jiazincle de "atractie" alcatuitc punctc ell proprictati similarc. de fractal, conccptul de forma cuprindc in sfcra si idcca de unitatc. Astfcl incir Iractalii si modclclc dezorganizarii gradate - ultimclc 1 cuprinsc sub titlul pampas de "tcorie haos" - oren) 0 schema pentru 0 abordare a stiintelor in ansamblu.

I) 0 $tiintfl "pc" granilfl inccarca sa valorifice intcrfcrenta dintrc doua mai multe stinte acadcmice; 2) 0 .Ja" granila nu lsi arc reate asiguraic: c posibil s~" de-a Iungul fronlicrei unci apui sa rrcaca printr-o "terra

incognita" a cunoasrcni: 3) sriintclc faragranita. de dincclo de granita, Iii obicctul cunoastcrii scdisipeaza de granitfl; 4) ~(iinta complexitatii, care ataca idcca de .Jiaos" de

pe pozitiile unci dczorganizari gradate, prczcntc ill proccsclc naturale;

ar inchcia accasta clasificarc in

lecture' al atractorului straniu: J) tuarea pe fronriera '1bazinul colcctarc'': 4) situarc<l,lhtt.l1I'l ordinar, ncprivilcgat. (fin <Irma, inului". Am sugcrat accstc I de tchnica in cadrul

interiorul

in care ai pus atit suflet Spune totul?

Un gind fulgerator, o poczie ..

Saturn luna sa rosie

Se vede pc jurnatate prin telescop, in mintea mea se formeaza 0 axa Pecare sint duspuse planetele ..

Michael Naulica (s"nga), caliilin Badea-Gheracosleo, Ion Nobona, Bogdan Bag/'iu, George Ceouw (in picioare) ~i Horia Chiriac

© Andremis 1996

2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 18-19 septembrie, 2004, expune impreuna cu Bogdan Soltuzu picturi in parcul central din Dorohoi.

sQm~~- .18 ~ ~Me 2004._ ZOO.1o. vcr

pi~ ;.

© Andremis 1996

2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2005

"

• In 2005, pe 15 iunie, expune lucrari de pictura cu tematica

eminesciana, la Prirnaria Municipiului Dorohoi.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

"

• In 2005, publica povestirea "Rapirea", in revista de liceu

"Joc secund" din Dorohoi, realizand coperta acesteia.

OLEGl:UL NATIONAL GRrGORE GHrCA" DOROHOI

'§i [oaca degetele prin plirul lui apai il saruta smbanc. Buzele ii sunt rec i e l irnttnd ce va rtovr, ell totul bizar.

e opr esee bruse, el tace iar ea il Intre aba tntr-u n final eu 0 voce prea subtire i calma pentru varsra ef :

Te consided un om metafizic dar de fapt habar nu ai ce e acoto ;Ii de ce te at lauzi eli re inspiri din ea ?

Nu te intcleg? rasp unde eu fr ica ;ii intrerupt.

Iubitule, nfct nu trebuie sa Ina intelegi acum st aici, aproplfndu-se de I mai mult, toate la timpullor.

Ce vrei totu;li ... ?

Sa: te due aco lo! De fapt sa te rapesc aco lo, chiar d aca tu nu vei vrea!

EI incepe sa nu mai auda trenul, luminilc devin din ce in ce mat sla be tar n el crescuse un santtment de teama pe ca.re nu I-a Ina! avut ruc i o clafa, eeva sernanator cu eel a l apropierii mor+i s ...

Nu! Nul Nu cr e d! Nu poti ... iml dore sc daT. ..

ata angelica 1i pune degetel e pe buze pentru a-I opri apoi iI shruta din nou upa care 'irn i spune ugor ;

Etilllpttl...

E ora 23;15, rre n u l ajunge in g ar a Doro hot, oa menj i agteapta nspaiInantati pe eel care trebuie sa coboare, masin i de pofiti e, de jandarmi i de sal-c-are agteapt.i in fata garii.

un frig poluat de ianuaric, trenul se opres+e, jandanni ~i nigte doctori cu sistente intra in vagoane pentru a-I cobort pe oameni C1l grij.i fara sa Ii se ntample ceva.

n vagonul trlst, descopertt de 0 fetita, sunt peste tot pene a lbe, i ar in reptul Ia a l treilea eompartiment sunt hainele Hinarului die p ar ut, un uletin cu 0 fotografle facuta Ia Bot osan! cand avea sap+e ani ia.r deasupra ste 0 Iumanare mare de nurrra, nerncepuU~.,Geamurile sunt toate spade, 'ujf n sarige inca Inai curge pe u~a eo~~timentului in care a _stat, pe artcb et a fiind jurnalul acestuia dcschis ~~rata ca §i cum ar fi fost u d,

e::~~~:I~;'::i-::uct~~~~Le ~~ng:~·a adie un -':ftnt nevrnovar, sirenele se tot

nmu Itesc ca §i agerm de polirte §i sof daet .

ogdan, Cosrn+n, ce i dol frap c u pletele cie sfdc ut e s ta u cu capul pleca t iar <Ita Ie e ucla de la lacrimi, foarte s p er i at i Pe §inli inca i§i mai <I§teapta rietenul. lor rrevi n ov at..

1- ,A_ud.r:eLA1..x_M.I_HA_ESCt_L- --.iII

© Andremis 1996

2010

XI.

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

"

• In 2005, participa la cenaclul "Hyperion" din Botosani,

© Andremis 1996

2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

"

• In 2005, debuteaza cu povestirea "Cimitirul", in revista

HYPERION din Botosani,

DEBUT

Andrei Alex MIHAESCU

Cimitirul

ruDU.e pnmlJlul 11 e SUJlI u

F pC! rile eeroIlJi $1 o.1.mc:nllor.

Le mlIl ret' • oda cu un bc,l:$Or Gp. 'Ii oIncfv cum illmonN" I de mc," <kp.~ spre oriroaL

1m ndde

I. NpI dill tIa:Sl in QllT'llItnll b

1;1 cl pc:

Qrllpat de: III I rl.lr.ll ce

Ii de' eruee ifl limp ee din lemn

~I

rt ...

~ UCl'C$C ul C'nII.

osc lu •• nl de :lrnuU xtetelor

11 Llrt Jlp"~

Pia rnA dc"lmollesc 1m ..,

nd dtn. co: Joe. 1m. Uti un

Icr.U Olrfu-o

obs lui

© Andremis 1996 - 2010

Amintiri In miscare

~

CV Cultural

• Pe 26 iunie 2005, eu Ciprian Voloe organizeaza Simpozion "Ciitiilin Bursaci".

SIMPOZ ON

"ell 1111; du

iugnr lie dar II/(j due Flir- Ii stiu de ajung FiJr a tiu ae II/(i intorc

/I uoroc JOII cltiar de /0('."

(CItf!1JU"'" lt~li. Otu • !C)..1"\-t4)(,(I)

• vocarea unui de lin:

• ctualele morfi i vat· tel .

• onditia umana tntre ocatie i aneantizare :

• Viltorul ca mod de a fl:

• Ob e ia timpului i deriva valorllor.

ezbatere plecand de 13 "Prima carte ultima cartc"(£dilu lbatro Bucure ti 19 7)de aNilin Bur nci(195 -19.).

CASA DE CVL iURA A MUNICIP1U'-Ul DORO PUMI NlcA 261UN1E 2.005' ORA 1 :00

'1(lIniTII,ori: .vndrei "Ie\ 111.\[

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 25 septembrie, cu Ciprian Voloc organizeaza simpozionul "George Enescu - Un altfel de remember", la Casa MunicpaIa de Cultura Dorohoi, 2005.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

"-

MUZEUL LITERATURII ROMANE IASI

SOCIET ATEA CUL TURALA IIJUNIMEA '90" CLUBUL. UNESCO "QUASAR" orqcnizeczc

duminicd, 9 octombrie 2005. ora 12.30 (Muzeul .Nicolce Gone")

_ A _

REALITATEA FATA IN FATA CU

- , ,

REPREZENT ARILE MENT ALE

LECTURA:

Andrei Alex MIHAESCU (prozCi) Felicia CEAU$U (eseu)

Coordonator: George CEAU;;U

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• In 2005, publica povestirea "Violonistul", in revista QUANTICIPATIA, Ia~i.

Violonistul

Motto: Jlfu am vrut altceva dedi sii vii demonstre; cii omul mal poate avea suflet!

Lui Marin, asa-l chema, i s-a instalat 0 scena dar tot pe tomberon cinta; a inceput sa fie inregistrat si apreciat de critici apoi promo vat de media, sa i se dea bani simulti au incercat sa-i atle viata dar nu au aflat lueruri esentiale; altii au dorit sa-l lansezein lumea operei, insa nu a acceptat.

A yea peste 50 de ani, vorbea putin, era slab, cu inahime medie, imbracat mereu intr-o canadiana albastra si-i placea sa manince cartofi copti cu piine de casa si bulion, ceea ce oamenii-i aduceau.

Sute de oarneni veneau si-! ascultau timp de trei ore, apoi'el pleca. Citiva dintre ei ramineau in acel loe . pina in dimineata, tiind cuceriti de frumos. Multe concerte au fost difuzate la televizor, vizitate si de straini iar numarul de spectarori a trecut de citeva mii, circulatia din acea zona intre aeele ore fiind intrerupta pentru ea boxele sa lumineze prin muzica bulevardele pline cu oameni sau alte loeuri.

In a cincea saptamina, vinerea, era trecut de ora unu si jumatate iar el nu venise, rnultimea a5.teptindu-l dar fiira sens si nici pina astazi nu a mai fost vazut.

Dupa doua zile i s-a gasit vioara cu un .mesaj pe spate, scris de el cu unghia:

"Nu am vrut altceva decit sa va demonstre~ ca omul mai poate avea suflet I"

MuM lume a regretat si inca regreta dupa el, muzica i-a fost imprimara ~i vinduta scump iar violonistul a devenit 0 legenda vie.

Sint in acelasi pare si e de mult toarnna, frunzele cad atingindu-mi pletele, ascult muzica lui de la un difuzor instalat pintr-un copac nu departe de mine. A~ vrea sa-mi descopar talentul in ana ... Din pacate, nu am la iudernina un'tomber~n sau ceva asemanator ...

Tomberonul pe care el cinta a devenit muzeu, primul muzeu din lume dedicat Artelor Menajere.

Andrei Alex MIHAESCU (octornbrie 2004- iunie 2005)

Oboseala imi plinge de durere si atunci ucid lumina lampii, adormind imediat pe coateJe inconjurate de cartile de pe masa, '

Peste doua ore mil trezesc ametit de sornn de la un sunet ciudat.

II ascult ... prin bezna I Ma ridic de pe scaun simi mise tandru eorpul pilla la ferestruica.

o forma de om, Intors eu spatele, sUi in picioare pe un colt de tomberon si cinta la vioara. Am uitat de somn si-i privesc inclinatiile corporale prin perdeaua rara, multa vreme ...

E inconjurat de gunoaie si de ciinii calmi, apoi de oameni. Fiind vrajit de expozitia sunetelor donate cu usurinta sufleteasca prin vioara, hotarasc sa merg afara pentru a fi rnai aproape de el, dar nu Inainte de a-mi lua 0 haina pe mine.

Printre oamenii indragostiti enorm de el observ citiva vecini, in timp ce lurninile blocurilor se inmultesc.

L-am recunoscut pe violonistul noptii. admirat si de luna plina, e un cersetor iar ultima data l-am vazut acum patru ani, linga statuia de la catedrala. MuM vreme ne .. am pierdut In scara vibratiilor interioare ...

Acea seara s-a repetat timp de citeva saptamini. Ma eulcam linistit stiind ca rna voi trezi pentru foamea sufletului, citeodata chiar 11 asteptam, ca multi altii iar el venea totdeauna dupa ora unu noaptea.

. Nimeni nu-i putea sa-i faca vreun rau pentru ca era LIn Orfeu al viorii. El vrajea lumea deoarece avea de unde sa-si expuna prin sunete, inima!

Chiar si autoritatile II acceptau si-I protejau.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

,...

• In 2005 publica povestirea "Visul" in revista

"Intertext" din Botosani.

Pab licatie 11\ Intelie:rt - Botcsani

,

N .simiem p61W1L ca 11)'11111 safiintam. P1'i1l acea.stal'e 'ista. deJcJu·sa. ftillfam penm: csi1alp,Augustill Edsll

La sf'ar~tul am: ui ~005 n i s-a Pl'OPllS 0 colaborare cu

revista de cultllra lnieriex editatj de C asa C orpului Didactic B Era yorba de num arul1-. (20121), serie nou a, intr-

nou form at (ca. de carte) pe foaie velina, intr- 0 conceptie grafica deosebiti ~i care avea sa se bucure die un

contin substantial. Am accep a pe Icc, de~ propunerea, ell cateva zile main e de Craciun m-a lasat fara cuvin e. ~i emu timpul aloca redac arii era extrem de scur am trecut la nasa de ucru imedia . Dupa ce

an predat 11\ ateri alul, am asteptat c nerabdare iesirea de sub tipar a revistei ~ am avut fericirea sa, prim esc inapoi ceva IT inunat. prezent contin ,

Selectia de poezie este gene oasa: Paul Gorban, Evelina Stelaru, C ezara Elizesc subsemnate (c do a poezii de tine ete), Alexandru Ulian, E ugen N echifor, icolae C anultt\ C eaar

Ciobaca. Paul G orban ~ C ezara E izescu sunt prezenti ell P"im'll val ~i Lumina p"ima,'a car~le 101' debut - ~ ca subiect de elogioase cronici de lntampinare.

La cepitolt proza (a elier de creatie), nui regasese ell un fragmen din eel de-a! doilea roman al meu despre care a~ sp ie cate ceva III ai spre sfar~t. Pe langa as a, 0 mimulata nuve a-poem-parabola despre zbor ~ libe tate ele Andrei Alex Mihaescu, cM-uia 11lSU~' Augustin Eden ii apreciaza "fetvoarea artistlliul 'in devenire In mod jericit dltblata de fulgu asia imaginativa scviuoriceasca ". C ateva 1 ostre grafice intregesc inariparea:

S rsa : http://www.heliarimoga.ro/lnterte.xt.htm

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2006

A

MUZEUL LITERATURII ROMANE IA~I

SOCIET ATEA CUL TURALA ".JUNIMEA '90" CASA DE CUL TURA A STUDENTILOR IA~I

CLUBUL UNESCO "QUASAR" organizeazQ

dummied. 22 ianuarie 2006. ora 12.30 (Muzeul .Nicolce Gane")

Povesfl cu Noul An QUASAR

Lecture:

Andrei Alex MIHAESCU (prozd)

Ciprian ~OPTICA (eseu)

Coordonator: George CEAU~U

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

,...

• In 2006 publica povestirea "Violonistul",

in revista "Jurnal Literar" din Botosani.

Vi 0 '10 nist u II [Proza]

de Andrei Alex M,ihaescu

Ob o s e ala llmi pliange de dUlrelre §i a t.u n ct u ci d l urn tn a ~almpiiT a dor rru n d imediat pe coatele i nconj irr e t e de calrtille de

afle v t at;a dar n au dor l t sa-l la acceptat.

Avea peste 50 cu inal1tlime n

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 22 septem brie 2006, expune 1m preuna cu Cosmin Soltuzu si Bogdan Soltuzu, lucrari de grafica.

Vor expune. '

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

-

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996

2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 30 noiembrie 2006, prezinta expozitia de grafica a lui Bogdan Soltuzu, organizata la Casa de cultura "Mihai Ursachi", din parcul "Copou" Iasi,

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2007

• Pe 12 Martie 2007, Incarca pe Youtube.com, primul material video (home made) din Dorohoi,

produs in Dorohoi, fiind filmata camera plina de picturi de pe Bulevardul Victoriei dintre anii 2003-2007, avand pan a in prezent peste 8100 de vizualizari !

Preferate

Preferat Distrfbuiti Liste de redare Semnalati

Fosta mea camera din Dorohoi

De lao artistulroman 12.03.2007 8.180 (de) vizionarf

bttp:lI\nn

.youblbe.lOom/user/AndremisYublbe for more

r1 Apreciez Q

youtube.com/artistulroman

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

,...

• In 2007 publica povestirea "Violonistul" in revista

"Pasager" .

de

V iolonistul

Andrei Alex MIHAESCU

"Gil Shaham (violol1i~), Gustavo Dudamel I". foto: Roby ROTH (imagine)

(di:l'ijor

Oboseala imi plange de durere si atunci ucid lampii, adormind pe coatele inconj ate de

de pe masa pazite agale de fumul de tigara. timp m a trezesc am eti de SOlUn din cauza un . ciudat si putin ascutit, 1 ascul ... prin beana

ap .izandu.mi 0 tigera l Ma ridic de pe scaun sigreoi corpulla fereastra deschisa. Scot tigara din eliherez si fum ul ei, perdeaua din m etase albastra este sor deranj eta de dege e e me e

pentru a vedea de unde previae sunetul. 0 tun bra de om, inters cu spatele, sta in

pic' care pe un col de tombe on si canta etat de f tun os la vioera. Am uitat de somn sii privesc inclinarile corpului, iulta vrem e ... uitand si de tigara din scrumiera, peres si ee bucuroasa de acest sunet. E inconjurat de gunoaie, ele cainii calmi, epoi de oam enii incantati.

[ ]

hun ina cartile

Pes e un

sune linistita

1U111USC

Sw'Sa: http://www.geocities.comlr.evista_pasager./ A 25.html

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Primeste in anul 2007 premiul revistei de cultura "Editor" pentru expozitia de grafica "Memento", din Dorohoi.

<iii ••

••• •••

, ,

SE ACORDA PREMIUL

~ EDITOR

REVIS TEl DE GU~TURA -

G ~A-r I GIt , .. , " .

pent1~ .. ~. '~NiRff' MEX .. ~,i~A¥?~~· .

d-1Ul! 0 .... ··· ".

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Primeste in anul 2007 premiul revistei de cultura "Editor" pentru organizarea simpozionului Catalin Bursaci din Dorohoi.

SE ACORDA PREMIUL

~ . ~ EDITOR

REVIS TEl DE CU~TU~ ~ , )

. ~tft>RJIt~ C~["!~Z:i9f'J. . YT"-f't."!; Au.~ pentru .. ~':. A·NDR.~i AJEX M(Jj~f~9:~ .. '"

d-lui / e}, · .I:r ..

DIRECTOR AL COLEGIULUI NATIONAL

l "GRIGORE GHI.CA VV" DOROHOI,

ELEN .

. 2007

---~~~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 5 august 2007, la Casa Municipala de Cultura Dorohoi expune timp de trei luni 20 de tablouri pe pachete de tigari, Peste 2000 de pachete au fost folosite pentru aceasta expozitie

CASA MUNIC CULTURADO

VA INVITA :

DUMINICA 5 AUG

20070RA 14:00

LA VERSNISAJUL EXP021TIEIDE PICTURA

REALIZATA PE P'ACHETE DE TIGARI

·'VISUL DE A FIOM

DETAUI PE:

In pache e de ~ gari

de lablouri, eel mal marc ~'="1'11

c:on!ininfi MO de pach 'U! de ligari. Am abordat mal rnult teme cum ar fi rnedlratla, iubirea, existenta, tncreder a tn sin ,a declarat Ale Mlnlli(>SC::lI car a d:iugal cA e pozitia va fi pre7entaffi 5r la lasi. nnarul artist a mai prec~al ca foote Iucranle Vin ultima f!XP lili(, dar ~i rei an erioare sinl po taupe site-ul per onal w\ w.andreiale m.go.ro.

t • tud ent in 3n1 rei Ia

Facultale1l de Film(Hie din lasl. EI este ta oea de-a Ireia c pozitie personala $i a parIi -ipal ~i la doua xpozilii de RruP·

Tinarul pictor spune ("~ ideea de a realiza tablourt pc pachetc de tig:uj i-a venit in urmii u aproape ttei ani ~. de atunci reusu aduoe apro Imativ 8.000 de pacbete, "Sim lipjte, trata e

i ca un tablou nor-

asa Municipala d~ viturj din Dorohoi il ga7duit duminlca .ernisajul expoziliei de pi IU('\ NVlSul de a fi om" <II 11narului piclot AI~ Mih.iie~(;ll.

AI.:nuri de artist la vefnlsaj au fosr prezente aproximanv 10 d pcrsoane, majori atea culpgi ai pictorului $i tineri pasionati de piclura. xpoz1t1a a fost una medltli, picturnc fiind realizer pe de ligari. Alex

Detalii in materialul video "Visul de a fi OM" !

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

MUZEUL LlTERATURll ROMANE lASl SOCIET ATEA CUL TURALA .,JUNIMEA '90"

CASA DE CUL TURA A STUDENTILOR lASI CLUBUL UNESCO "QUASAR"

. ~

organ. zeaza

...... ~ ~

SIMBA TA, 13 octombrie 2007, ora 11.00

(Muzeul .,Nicolae Gane"):

Labirintul I iric

Lee turd:

Andrei Alex MIHAESCU (cr it icd) Alexandru UNGUREANU (prozc)

Coordonator: George CEAU$U

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Primeste in anul 2007 diploma pentru intreaga activitate culturala din orasul Dorohoi !

S~ ~CO[fd~ d= HAfESCU

p~[Ji)'lt[ftLll O[Ji)it[f~~g~ ~ctM'lt~t~ d~~ff~~tLll[f~m p[fomOV~1 ~'lttLll, d

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 4 Noiembrie 2007, expune la Casa de Cultura a Municipiului Iasi "Mihai U rsachi" din Copou, aceeasi expozitie de pictura pe pachete de tigari "Visul de a fi OM" !

Expozitie de pictura pe pachete de tigari

··Visul. de a f i OM"

Andrei Al.ex MIHAESCU

·n.n·j • and,.. e i a 1. ex m . go .... 0

Casa de Cul~ura a Municipiului Iasi IIMihai Ursachi"" -Copou 4.11.28e7 - 14.11.2887

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Reactii in presa:

Pi lIi pe pachete de tigari

TELE'M

Elpozlltdtp Mlptpacl't dtlgon .• eu IfIM\tMI~tnllnll\lH fOlo1t.

I IhoelOJ II'ou Ylle,l ale lOft lvaslla Caso'e C"kroM I rIm. Pentu,1c a111l«, n" ,lcb 0 tlosllrtd

mol muUr4d mol pu"de 3.ClOO de,oc.1lt ~ Oooit de 10 I.

I IhlItltuel l~enlinorYJ 410 forulo~ode

fllOio1e.1lm,le ,eDacI't~'t "mNlln,nmll!llde s~tnk.

Ntl IhoelOJode ol:'l1eeotlltde38Nlljlrnob ,lnatlmplllle~tclonoI3m depacl't delg ,«<nolllinioldnpult.

lJteo II de 1aII101l1 51 blom tral, e erlmenlalplno m~o Ie III 0 Iduk 1M1o de ortulllo tXpunll\t·o" uilica. E"II It

limp Iu co II aI ,Ie

De cslM, aa leu IIIKe II"upo Plclalcu Itmpero,eu eestPoo~:

Ctlmolmare Ililou,le lIe wit tKulpe 6~dtPacI't de Igan.MuOUflfeaexpozlltloa lIoclI\lImocuca wokIN,lo

OOfonot,loc5Ila 0 loIao·plctlI\llU1IMo1'. (tfnaZoI'I,M MIcVIt)

Vezltlltolltarto Ideoos'"1

Sondaj Tele'M

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Reactii in presa:

Student la "f'iloso"f'ie, pictor pe pachete de tigari

7 Noiel"'t"'lb.rie 2007

A.lina I Un student in anul alill-lea la Facultatea de Filosofie de la Universitatea ,oAtl. Cuza"

din lasi si-a desehis 0 expozitie eu tablouri pictate pe paehete de tigari.

Desi nu are studii de specialitate, Andrei Alex Mihaescu, de 22 de ani, de loc din Botosani, a facut 20 de tablouri pentru care a avut nevoie de 3.000 de pachete de tigari. »Ideea mi-

a venit inca din primul an de facultate, stand de vorba cu un prieten la 0 tigara", explica Andrei.

Paehete adunate din cam ine

Temele lucrarilor expuse la Casa de Cultura "M ihai Ursachi" din Copou sunt legate

de domeniul filosofiei, expozitia fiind numita .Visul de a fi om". "Cunoastere", "Celalalt eu", .Do ar inceputul", "Cand am sa fiu mare vreau sa devin OM '" si .Privitorul" sunt doar cateva dintre lucrarile care-i indeamna pe vizitatori la meditatie.

Expozitia este deschisa publicului iesean pana pe 14 noiembrie. Mare parte dintre pachetele de tigari utilizate de Andrei au fost adunate din caminele studentesti. .M-a ajutat mult si familia. Mama, care este profesoara de lirnba romana, a strans si ea pachetele goale de tigari ale colegilor de serviciu". povesteste studentul.

640 de ambalaje pentru eel mai mare tablou

Pentru a putea picta pe cutiile goale, Andrei a facut mai intai lucru manual. A lipit cu

scotch si aracet ambalajele goale, a aplicat un strat de carton, iar apoi a lasat frau liber imaginatiei. Pentru cel mai mare tablou, tanarul a folosit 640 de pachete de tigari. "In cele doua zile de cand s-a deschis expozitia au fost foarte multi vizitatori, pe care i-a atras ideea de a privi pachete de tigari transformate in picturi", adauga tanarul.

Andrei nu este la prima expozitie de pictura. Pictorul filosof a mai aratat publicului lucrarile personale de trei ori, iar de doua ori si-a prezentat operele alaturi de alti artisti.

VIITOR

Masterat in filosofie

Cand vine yorba despre planurile de viitor, Andrei Mihaescu spune ca va continua sa picteze din pasiune deoarece castigurile pictorilor sunt conditionate de mscrierile in Uniunea Artistilor Plastici, unde au acces numai artistii cu diploma. .Voi mai expune lucrarile la care lucrez, insa nu ma gandesc sa traiesc din pictura, este mai mult 0 pasiune. Voi mai face un master tot la Filosofie si apoi voi vedea ce-rni rezerva viitorul", explica studentul iesean.

Sursa:

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

..

RANSILVANIA

Un student iesean si-a vernisat 0 expozitie en picturi pe un suport original: pachete de tigari lipite Irrtr e ele, pe care a aplicat vopselurile dupa 0 tehnica descoperita in tiInp ce sta de yorba "Ia 0 tigaraH cu un prieten. Andrei Alex Mihaescn, in varsta de 22 de ani. este student in anul IV la Facultatea de Filosofie a Universitatii "All. Cuza" din lasi si picteaza din placere. Hldeea de a realiza tablouri din aceste azrrb a la] e rnf-a venit in urnta en doi ani, Ia 0 tigara cu un prieten. De atunci,

a.rn strans pachete pe care Je-arn lipit cu scotch si aracet, pe care ant aplicat apoi vopsel~'ile", a declarat Andrei Alex Mihaescu. Acesta a precizat ca tehnica sa a.r e avantajul de a fi una ieftina, scntindn-I sa rrrat cum.pere panze.

SUI'sa :

http://-www.transilvan.i.aexpres.ro/index.php? mod=articol&id articol=67400

in OS-:1:1.-2007:.

S~iri cul~ur Ie - in~erne

Pic~uri

u

expozi °e cu pice ri Ii i1te intre ele. n i d descope it.d in to

p °et.eno drei Ie

udent i :V

L Cuza"

e n re a p ce sta t-tih~e_cu. Facult.ate

p

introspec ie. e e realiz

di

~_: h~tp://cu~tu ~o r_ro/ rh nv.C& st_d ~~2007-L_-OB

, rh

?

Copyright ® 2000 - 2007 SOCIETATEA RO ,ANA DE

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

BUCURE~TI

Student la filosofie, pictor pe pachete de tigari

07 Noiern brie 2007

Un student lin anul alill-lea la F acultatea de Filosofie de la Universitatea "AU. C uza" din lasi si-a deschis 0 expozitie cu tablouri pictate pe pachete de igari.D esi nu are studii de specialitate, Andrei Alex tdihaescu de 22 de ani, de loc din Botosani, a facut 20 de tablouri pentru care a avut nevoie de 3.000 de pachete de igsn. ,.Ideea mi-a venit inca din primul an de facultate stand de yorba cu un prieten la 0 tigara"', explica Andrei. P achete adunate din camine em ele lucrarilor expuse la Casa de Cultura IIMihai Ursachi" din Copou sun legate de domeniul ... continuare in E venimentul Zilei

cultura

Pasiune inedi1::a: e pOlzitie cu 1::ablouri picta1:e pe pache1::e de 1:igaM

Oesi nu a,'e ~dii e specialitate. Andrei ex M-haescu. de 22 de ani de loc din Botosalni, a Tacut 20 de tablouri pent.ru care a avut nevoie de

3. 00 de p a ch ete d e - g a rio "'I4le.ea..LIt':-«. vcr :i:cUtcd 1 4Ul de.fiu::rr lB:D:E. sm..Jf.d

de 'orDa.Ql Jtprie7Z itLOTi.a47U'" e:<plica Andrei.

Pa<:hete a unate di <am-ne

Telinele luc"a,'ilor expuse la Casa de Cultura ihai rsachi din Copou

sunt legate de omeniul filosoflei, e:cpoz- ia fiind numita ,sui de a fI

om", "Cunoaste,·e". Celalah: eu". -Ooar inceputul". Cand am sa fiu rna,'e vreau sa devin 0(1_- si -P"ivitoru .. sunt ci o a r' ca't:eva dintre lucrarile care-i indeamna pe vizitatori fa meditatie.

E:<poz' -a este deschisa publicului iesean pana pe 14 noiembrie. "-<lare parte dintre pache ele de -ga,'; -liza't:e de Andrei au fost a unate din

ca min e Ie stu d e nte sti.... -<r... a;P1rzcc lc si.fl:un.· am care esrz prqjesOllD'1

liIff b:z. rom a.. SD"tUtS .si eo:. pt2.Cb.e-re1e £04le de Ti,f1f.Ti. tLl£ cole eUor de sen'i.cDl'"

pove~este ~dentuf.

6 de an~ alaje penb"u eel rna- mare tablou

Pen u a putea pitta pe cutiille goale. Andrei a facut mai inai lucru manual. A lip it: cu scotch si aracet ambalajele goale. a aplicat un ~at de

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

Student la filosof"ie pictor pe pachete de tigari

n student in ..nul al I I-lea a Faeul atea de Filosofie de la Univ-ersitatea quotA11 Cuzaquo din. Iasi si-a desehis: a expozitie eunbsp tablouri. pictate pe pachete de tigari

Citip artie a u1 ecnnplet In: Ev-enUu entul Zilei

iasicas Ig

Picturi pe pachete de tigari 6 N oiem brie _007

Expozitie de picturi pe pachete de tigari. I deea epartine unui student in anu14 a Filcsofie.

Alex Mihaescu si-a expus ieri ee1e 30 de lucrari la C asa de Cultura Mihail Ursache. Pentru picturile abstracts, tanarul pictor a folosit nici mai mult nici m ai putin de 3.000 de paehete goale de tigari. Alex Mihaiescu este student in emil 4 la F acultate a de Filcsofie. Ideea picturii pe pachete de tigari i-e veni in primul an de studentie.

Alex Mihaescu a decl arat: II Idees este de 3 ani. si jum atate, intre timp am colectionat 3 m ii de pachete de tigari, cam atit sint aici expuse. V reo 30 de tablouri si tot am

inc ercat, am experim entet pina m i-a iesit a solutie finale de a reusi sa expun intr-.o forma artistica. E foarte simplu ca si cum ai picta pe carton, tr atat cu eracet si dupa aia pictat cu tempera, cu ce se poate."

Ce1 m ai mare tablo pictat de Alex este facut pe 640 de pachete de tigari. Inaugurarea expozitiei a avut loc in urm a eu cateva luni la Dorohoi, localitatea natala a "pictorul . filosof".

- Material difuzat de TELE M - ora 18:00

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Publica articolul "Publicitatea culturala in marketingul cultural", in revista Lykeion, Dorohoi 2008

2008

Publicitatea culrurala in marketingul cuttural

Culture, prin publicitate culturata trebuie su se impunii 111 mod eqal. eu alte domenii, 111 lume. Ca structura, pubhcitatea culturala e deja fermata dintr-un univers Intreg. Problema aid e de viziune ~i rnentalitate. Publicitatea culturala nu vinde doar carp, tablouri, sau chiar idei ci prornoveaza spiritul urnanitatti, Foarte putin se vorbeste Inca despre acest concept, deoarece In primul rand se creeaza 0 confuzie a termeniului publicitate. Jar publicitatea culturala nu e doar cea insrltutionala ci un arsenal de domenii, deoareee Insa!,>i cultura of era 0 diversitate de existenta in storie, prin valoare, a omului.

Inter-viti realizat: tn luna Mai 2008

eu Directorul Casei de Culturii a Muntcipiutut ooroboi. Valuta Murariu:

De cand suntetl Directorul Casei Murucipaie de Cuitmra Dorohoi ? De patru ani!

Ce calttatt trebuie sa atba un director al casei de cultur a ?

Sa iubeasca cultura, sa fie un bun manager, sa aiba calitatea de a descoperj talente, sa atba calitatt eiviee, sa Iubeasca oamenii, sa Ie stie nevoiJe sufletesti.

in ce consta examenul pentru aceasta functte ?

T'rebuie sa ~tie cum sa r ealizeze proiecte, cum se obpn fonduri 5i legi de

admtrustrare.

Cr'edert ca rrebuie sa se candtdeze pe criterii polttrce ? Nu, pentru el\ cultura nu are nirnic In cornun (;U cultura,

Ce facultate credeti ca ar trebut sa alba lID director?

In primul rand sa fie un bun manager, nu ncaparat trebuie 0 facultate anume. Ce angajatl rnai are Casa Muruclpala de Cultura Dorohoi ?

Un referent cultural ;;:i un administrator.

Ceinseamna pentru durnneavoastra un eveniment cultural?

Orice manifestare artisttca de eaJitate. Pana st 0 serbare la scoala poate fi

considerata un evemmentu cultural, daca e de calitate.

Cal'e sunt Iimitele unut eventment cultural '?

Nu se poate discuta des pre 0 Iimita atata imp cat exisra calitate. Ca tnstttutie cum promovatt un eveniment cultural?

Avern trei modahtati de prornovare a unui eveniment cultural :

a) anunturi pc postul local public, tic sub forma unci invitatii fara imagini sau eu imagini, inforrnand astfel publicul, anuntul este gratuit pentru ca plateste Prtmaria Municipiului Dorohoi ;

b) apoi prin afisaj unde fiecare cartrer are cate un afisier unde se pot lipi afisele pentru ea ceta~enii sa fie informati despre evenimentul respectiv, i'nsa afisele sunt platite din fo ndurt propru, M5 refer la tus penrru imprtmanta sau xerox sau fi A4 sau A3, pentru ca dettnem calculator, xerox, respecnv imprrrnanta. Teate acestea s-au obtinut pe baza unui project, cat ;?i r enovarea Casei Municipale de Cultura Dorohoi. Alte fond uri provin din Inchirieri de spatiu pentru diferite activitati :;;i prezentari. un exemplu fiind Scoala de Soferi, unde percepem 0 taxa lunara pentru cursanti, pe baza de bilete;

c) 0 alta modaJitate de prornovare este invitatia prin viu grai, tltndca orasul este mic iar tnformaria circula repede. Sau tnvitatia prtn telefon, In

EIO

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

~
~
?s"-...
""
-. <:'
C) :::
::i 't::
~
....
::i ~
""l: :::
'"
-t:::- "<
~
-.:
- i;i
N ~
C) ::
-S!
C) ~
~ '~
::
:::
'"
\sr .J!l
~
- ~
N
C) 47

©

majoritatea cazurilor colaborarn eu rnstttuttile de mviWlm5nt unde directorul este informat de noi, el inforrneaza profesorii. iar profesorii la randul lor, informeaza elevii, utilizflndu-se In unele cazuri ~i afise. Inforrnatia este cornunicata In functie de caracterul fiecarei institutii ~i/sau de caractcrul evenimentului d\t si de interesul manifestat pentru acesta.

Din acest trei modalttatr, care este mai fructuasa ?

Ultima da rezultate cele mai convingatoare, Si celalate ajuta, dar Intr-un procent de 20-40,

Ce fel de activitatt se desfasoara in msritutia dumneavoastrii ?

Activitap tncepand de la lansarl de carte. expozttii de graflca, pictura, sculpture sau fotografie, cenacluri. simpozioane, spectacole de dans $i teatru. concursuri de miss sau de muzica, artisti invitati, se fac $i cursuri sau gazduirn diferite conferinte pe terne diferite. diferite intalniri lntre tineri un de vor Sa aseulte genuri de muzica, etc,

Cu cate zile inainte dati startul promovaru unui evenimentu cultural? Cu 3-7 zile, ehiar si mai mult, depinde de natura evenimentului.

Care este modalitate de organizare in caz ea cineva vrea sa organizeze la Instttutia dumneavoastrii 0 expozttie de ptctura, de exemplu ?

Trebuie sa vtna cu cateva zile, de preferat cu sapte sau chiar ~i mai mult, pentru a 5e interesa in p rtmul rand dad are spatiu de expunere, apoi trebuie sa faea 0 cerere $i sa spuna ee fel de lucrari va dori sa expuna Apoi tncepe procesul de promovare a expozijiei deserts rnai sus, Noi ne ocupam $i de afis, sau daca are el 0 propunere de afi~ nu e nici 0 problema, 'lnsa t.rebuie sa flrn informati, nu sa lnceapa sa Iipeasca afisele fara ca noi sa nu stim continutul acestuia.

Care cste procesul de creare a unui afis ?

Fiind sub tutela Primariei, trebuie trecut numele acesteia : Prtmaria Municipiului Dorohoi (In unele cazuri nu ,e obligatoriu) apoi numele institutiei noastre, un mesaj de invitatie a publiculut, de cele mai multe ori se foloseste .. va

Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

invita", data ~i ora desfasuraru evenimentul, rn cazul expotier, cat dureaza expozitia, apoi un titlu atractiv care sa reprezinte eventmentul 'ill sine, cat ~i organraatorn evenirnentului. Se pot adauga fara rndoial5 informatii rn plus des pre natura evenirnentului. De obicei se pune 0 poza ~i pe fundal alta imagine, ln~a suntern atenti, In cazul afisului color, GI culorile sa fit: corespunzatoare. In~a cam 10 % din spatiu afisului este pentru institutia noastra cat ~i a primariei. titlul evcnimentului, In functie de alegerea organizatorului trebuie sa cuprinda ca marirne de la 15 % din afls pana la 30 % (de regula ase se foloseste) sau rnai mult. lar restul spatiului din afis trebuie sa cuprinda celalalte tnformatii, Tot acest proces de creeare a unui afis difera de la eveniment la eveniment, aflsul fiind A4 sau A3 color, sau alb negru, Incarcat estetic sau simplu. De mentionat ca afisu] va A lipit atilt timp cat evenimentul se desfasoara sau esre 'in desfasurare, (fig 1)

Cil.fi oamem Yin la un eveniment cultural .!

Nu pot sa v;, spun un nurnar exact. insa cei prezenti la evenirnent sunt

intelectuali majoritatea sau tineri,

Care e procentul pentru tineri ? 80%.

Conteazii. ~i eel care il organizeaza ?

Rareori. Evident d\ la un debut de carte sau expozitie de pictura yin mai putint de obicei decat la 0 expozrtie realizara de UI1 profestorust ~i care aloe 0 anumita vars!:.'i ~i reprezinta un nume macar local pentru cultura, unde ~i publicul dlfera, avand chiar un public deja format in timpul acnvltatllor precedente. Dar aceasta regula nu e bi1tul:<) In cure.

Avett parte de sprijin din partea autorttatilor ?

Cateodata, depinde de amploare evenim entului. Daca e In interes judetean sau local Intr-un mod special, atunci ne mai ajuta. Depinde ce vrern. De multe ori suntem refuzati,

Conteaza ca orasul este

mtc ?

N u. Orasul nostru are 0 populatie de 31800 de Iocuitori, cuprinde 0 supratata de 6039 ha, are 8 scoli si doua lieee.

Avetl branduri culturale in oras ?

Nu as putea sa da'll Ut1 nurnar dar sunt. Pot fi branduri culturale ~i cei tineri, dar depinde daca sunt perseverenti 'In evenimentele culturale pe care le produc, Sunt foarte multi tineri care incep activitati In timpul adolescentci sau mai devreme tnsa i~i pierd interesul pentru pasiunile lor. Mai

EIO

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

sunt tineri care i$i continua activiratile culturale dupa ce au luat pauza de dl~iva ai. E foarte important sa fii activ, sa ramai in memoria oamenilor cu ceva placur dar sa conttnui ceea ce ai rncepur, Odata ce ai inceput sa fi.i cunoscut Cil scrutor. societatea asreapta noi rezultate de 101 tine. lar ca brand cultural e necesar sa ai sprijini ~i pe altii, In cazul nostru, profesoru ajut~"t pe elevi. Ramanand activ In societate, fiind deja un brand cultural, care dupa parerea mea, dureaza ani lntregi, poti obtine sponsorizari sau chiar lnstitutiile locale cat si judetene sa integreze aceste branduri In prcgrame culturale de unde pot obtine bani. In tirnp, prtmaria Ii poate acord 5i distinctia cetatean de onoare al orasului,

Cum cotaborati cu mass-media, care este rolul ei in acttvitattle dumneavoastra ?

Cand avem evenimente importante, informatia informatia ajunge prin ziarele judetene, pe postul local de radio sau chlar suntern contactan de mass-media regionala. Avern 0 colaborare cu Radio 1<1$i, cu Monitorul de Botosani, cu postul local de radio Radio Fix sau, depinde de natura evenirnentului cultural, unde inforrnatia culturala ajunge mai departe, Botosani, Iasi, Bucuresti, tie prin televiziunc, tic prin revistc de cultura sau posturi nation ale de radio. E ncccsar sa colaboram eu mass-media, sa ne promoveze prin ceea ce facem ~i vrem sa intensificam parteneriatul nostru, astfel ei ne fac cunoscuti ca institutie, ca organizator de eveniment cultural, ca oras.

in afara de acest spatiu pe care il dettnett, mai organtzati evenimente culturale ~i in afara acestuia ?

Bmetnteles.In 2004 am avut parte de 0 expozitie de pictura a do: tineri ce a fost gazduita sub tutela noastra ~i a primartei, intr-un pare din zona centrala a orasului timp de doua zile, A fost un succes pentru noi ca institutie, pentru ei (;at ~i pentru oras, oamenii bucurandu-se cii vad 0 expozitie 1n aer liber, avand atunci parte de sprijinul Jandarmeriei. Nu a fost nevoie de 0 promovare intensa, s-au folosit doar cateva afise, insa. inforrnatia a circulat prin viu grai si oamenii incantati de idee veneau cu mare placere, Numarul vizitatorilor a fost de 200 de ori mai mult decat vin tntr-un spatiu Inchis,

Susfirreti ONC-urile culturale?

Cu cea mai mare placere suntem dtspusi sa colaboram cu ei. sa Ie oferim spatiu sau solutn pentru organizarea unui eveniment cultural, Un singur ONG cultural am avut de cand sunt in funcjte. Este yorba despre "CLUB D 21", un grup de tineri ce au vrut sa oficializeze activitatile, pasiunile culturale din orasul Durohoi. Din 2004, de cand s-a infiintat ~i a intrat sub tutela noastra, Casa Municipala de Cultura Dorohoi a inccput sa prinda viata. In primul rand au inceput sa vina tinerii sa-st manifeste activitatile culturale, iar de atunci a mai venit 0 generatie de tineri cu activitati diversificate cultural ce Ie sustin aici In sediul nostru, creandu-se astfel 0 traditie pentru tineri de a fi In spatiul nostru.

Ce ati dori in viitor pentru promovarea culturii din orasul Dorohoi ?

o colaborare mai fructuasa cu tnstitutule, populatia sa fie mai activa, sa facem rost de programs culturale rnai rnulte, objinerea de fondurt pentru inmulrirea activitatilor culturale, vrern sa ne perrnitem saptamanal sau bisaptarnanal niste bannere puse prin eras (;U activitatile noastre ~i ~;l tie 0 colaborare mai profunda cu institutii de cultura din alte erase, sa cream un parteneriat de sehimburi eulturale ~i eu alte orase din Uniunea Europeana.

-

N

a

49

[realizator: Andrei Alex MIHAESCU)

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

,...

• In 2008 publica povestirea "Transformarea",

in revista "Jurnal Literar" din Botosani.

Transformarea [Proza]

de Alex - Andrei Mihaescu

Dedic bunicii

me/e Barbar;;

Maria, sat

Suharau

doua ori mai mare. E dintr-un allbastru ce in combine cu roz luminat, 0 cornblnatie ce crearea fru mosu lui 1 capata nd astfel ma ri m i f de inteles pentru acest real. Formele se t

• \I "

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pe 29 iunie 2008, expune lucrari de grafica la Biblioteca Judeteana "Gheorghe Asachi", din Palatul Cuiturii, Iasi,

PARTENER1 :

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pentru prima data i~i foloseste pseudonimul ANDREMIS.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2009

• Pentru fundalul m uzical "Povestea punctelor mele" colaboreaza in 2009 cu artista Odilia Carmen.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

2010

• Pe site-ul stiri.botosani.ro, pe 9 ianuarie 2010, a Cost numit Botosaneanul zilei.

Un botosanean pe zi

AI .EX IIH...~C - - n sfert de seco din. ,"esnicie! - VIDEO

Autor: stiri.bot'osani.ro ublicat· 09--01-201.0

ideo (1. Foto (1 Comentarii (19 izualizari (1.503

Mal ri m e text:

+

In mod cert, Dorohoiul impresioneaza si surprinde prin personalitatile care au pornit, s-au format si au dus mai departe spiritul nordic ptarrre dit in aceasta parte de lume.

Inovatori, dezinhibati de oarece ANDREI ALEXMIHAESC'U

prejudecati artistice, volubili si

liberali in gandire, dorohoienii ne invata despre lupta pas cu pas si victoria linie cu liriie., Un succes nu te face mare, dar te face mai put<ernic!

Andrei Alex IVlihaescu, nascut pe 21 decembrie 198 , in Botosani, tr aitcrr in zxrrra Dorohoiului, ne convinge ca lucrurile simple se aseaza finesc in vana lor doar daca exista studiu, curaj, perseverenta, consecventa si, mai ales, asumare.

Alex Mihaescu a implinit un sfert de secol de viata, dar pare sa se pregateasca pentru vesnicie si pentru fr'urrnrssetesa ei.

Clasele primare, precum si jumatate din gimnaziu, Ie-a urmat In satul Suharau, comuna Suharau, judetul Botosani, continuand celelalte doua dase in Scoala Smardan.

Si lioeul il imparte in doua, prima jumatate la Grupul Scolar "Regina f'-laria", din Dorohoir iar finalul, clasele.a XI-a si a XII-a, la Collegiul National "Gri,gore Ghica", tot in Dorohoi.

A absolvit Facultatea de Filosofie a Universitatiii "AI.I.Cuza" Iasi, sectia Flilosofie. Este licentiat in Publicitate Culturala, la disciplina Filosofia Culturii (prof. Nicolae Rambu)., Master la Facultatea de Filosofie Bucuresti, sectia Etica aplicata in societate.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

Filosofia este 0 disciplina asupra careia se apleaca inca din anii de liceu, cand participa la olimpiade ,de filosofie, cu rezultate notabile.

A fost membru din Juriul Concursului de Creatie literara 2005 "Sadoveniada" - Dragalina, membru al Cenadului literar "Poesis" - Colegiul National "Ghica", membru la Cenadului Casei de Cultura a Studentilor Iasi "Mihai Eminescu". Infiinteaza CLUB D21, dub multicultural de tineret, la Dorohoi.

In ianuarie 200 debuteaza in pictura, cu e.xoozitra personala "Incandescenta tineretii" f organizata la Casa rv1unicipala de Cultura Dorohoi.

In acelasi an, luna septembrie, are loc expozitia de pictura Alex rvliha,escu si Bogdan Soltuzu, "Raspunsuri in trecut, intrebari in prezent", in Parcul Central din Dorohoi.

Urmeaza expozitia personal,a Alex Mihaescu din 15 ianuarie 2005, ,dedicata lui Mihai Eminescu, evenim'entul avand loc la Primaria rvlunicipiului Dorohoi.

Inedita si suprinzatoare, 0 alta initiativa a lui Alex rv1ihaescu atrage atenti.a, si anume expozitia din 2007, pictura pe pachete de ti.gari - " lisul de a fi om", care are loc tot la Donohoi.

In mod cert, Andrei lex Mihaescu isi cinsteste locul, creand din Dorohoi un spatiu datator de Oameni.

S ursa : http://stiri. botosani. rol stire/112 751 ALEX

+ lV~ESCU +-+ U n+sfert+de+secol+din+vesnicie! ++ "\TJDEO.html

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pentru povestirea "Vecinii lui Alin", in 2010. prin intermediul www.fllckr.com, colaboreaza cu 34 de fotografi din tara si strainatate, pentru imagini.

1. http://www.flickr.com/photos/kvinz _ chlost - Minsk, Belarus

2. http://www.flickr.com/photos/71519255@NOO/ - Romania, Timisoara

3. http://www.flickr.com/photos/3367 5260@N05/ - Cluj, Romania

4. http://www.flickr.com/photos/lissyl - Canada, Toronto, Ontario

5. http://www.flickr.com/photos/dm photography_xl - South Florida. Miami, SUA

6. http://www.flickr.com/photos/uremyraincloud/ - Virginia Beach USA

7. http://www.flickr.com/photos/hannahspiffshaw/ -

Plano, Texas- SUA

8. http://www.flickr.com/photos/fotosmonttPuertto Mont, Chile

9. http://www.flickr.com/photos/ronaaa - Gomaringen , Germany

10. http://www.flickr.com/photos/nahda - Barcelona, Spain

11. http://www.flickr.com/photos/wychwood - Oxford, UK

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

12. http://www.flickr.com/photos/khunk - Bangkok, Thailand

13. http://www.flickr.com/photos/seventhmedium - Vancouver, Canada

14. http://www.flickr.com/photos/mariesol -

Germany, Bremen

15. http://www.flickr.com/photos/leahjohnston - New York, Sua, Nova Scotia Canada

16. http://www.flickr.com/photos/hoja_viva - Granada, Spania

17. http://www.flickr.com/photos/travelbug_sam - SUA

18. http://www.flickr.com/photos/andreapun - Los Angeles, SUA

19. http://www.flickr.com/photos/itsallaboutmich - Santo Domingo, Dominican Republic

20. http://www.flickr.com/photos/alex _ dascalu -

Bucuresti, Romania

21. http://www.flickr.com/photos/janbishop - London, UK

22. http://www.flickr.com/photos/lab6 - Bordeaux, France

23. http://www.flickr.com/photos/30731095@N04 - Camaiore (Lucca), Italia

24. http://www.flickr.com/photos/monsieur-trucnulF ribourg, Switzerland

25. http://www.flickr.com/photos/klikatu - Bilbao, Spania

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

25. http://www.flickr.com/photos/klikatu - Bilbao, Spania

26. http://www.flickr.com/photos/saccoyell - Eilat, Israel

27. http://www.flickr.com/photos/freytagFrankfurt, Deutschland

28. http://www.flickr.com/photos/elrostuominen - Basque Country (Spain) Onyarbi

29. http://www.flickr.com/photos/mikerosebery - Fayetteville, Arkansas, USA

30. http://www.flickr.com/photos/missesb - Giessen, Frankfurt, Germany

31. http://www.flickr.com/photos/juliatarrafSao Paulo, Brasil

32. http://www.flickr.com/photos/vsgoliath -

San Fransisco, Sua

33. http://www.flickr.com/photos/benoitpaille - Trois- rlvleres, Canada

34. http://www.flickr.com/photos/torimercedes - Florida US

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pentru eoloana sonora a eolajului video "Veeinii lui Alin", colaboreaza eu Dj Pinkie, Bucuresti 2010.

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Pentru eoloana sonora a eolajului video "Panoul publicitar", colaboreaza eu Hinoti-k M, Bucuresti 2010.

© youtube.eom/HypnotiKM

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Publica povestirea "Pana aseara mi-ai fost tata", in revista "Faleze de piatra" Bucuresti 2010

Pana asear-a mi-ai fost tata

u lO~eleg e ce ! ~h- r n

a In~eleg !

peo :. 2

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Publica povestirea "Cimitirul", in revista "Faleze de piatra" Bucuresti 2010

1:70 y_ o.co,

r.

I.

a' mare. a eia de ar<3i Iii

ea, 1\ :

carea s-a

a or Andrei Alex "'ihaiescu

ertts: Crisrien Hermeziu, Foamea MOrfilor

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

Publica in revista Lykeion, povestirea "Rafinatul aaL .. ", Dorohoi 2010

77

~4nttu Z. E . .::. ra5o.:.~. D:.p.! D ~. :::':o:..~. d.o ~ :oz.: ••• 0. ::.iilD .~»p"liJ. im' C:.. ' ~it ~ c:.1i !..-: ea •. :. !.CGLD. F:.co u.:. du.s %F(t~ sl3 :)Q ;~.;) :.. z::mIltD :nIbuiD sa o:.o:..-,!~ n:. •••. :i il2 ~i

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

m.o.1'6Q ;:! 1D1J1:A:r.:': ~ ~-mi

spr~ o.lI1l. Co'

r3c:.3a ::tmnOi. e3 tr.

: c!::Do! ·0:1. ·,..0 1iI:~ ill uu-mi • :I! I1iciuD d.~-

:'i4% :.mi

"'9 I .

.'

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

~~udo d;> ::.MCC. te to ~if - Ql';>.L •• ":)Q1lttU 0:::.0 air;> !

~z. .• -nd p .c~!..1i

3sQ-

br~.;> -:'CC' :no!. l!::;;. 010 szGci:i. ~ do!);.;; -:i.

t::. ~. oz.mGc':' siz::?lii du .~ rv:.;;.c s! :. • cv:"

po:,!o,.i -:.-:n:. :,::0;; dz: filM!

: u:.:: 0 o.d! F - D.:.:ml;%v~ "Poi"; :"a;puo.cio : fA·} po

0: -. to .• ' m!cM' ed ~ Cu pfOW''; :. F to r.:.:ci;z. :w;-

J • •

CQIl !

i :::'.C'C lErGC.c::c idooz. • do D:.:::::mQ%v~

.1 ..

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Publica povestirea "24 iunie", in revista "Faleze de piatra" Bucuresti 2010

y;; .c.

24 iunie

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

~

• Publica povestirea "Povestea unui creator de statui", in revista "Absolut cultural" Botosani 2010

WW\ .ab olutcultural.ro

.~ o

Andrei Alex IVIIHAESCU

(Bucu re . til

Povestea unui creator de statui

o

© Andremis 1996 - 2010

CV Cultural

Amintiri In miscare

:J

Publica un articol in revista "Absolut cultural", Botosani 2010

I

o

I

I

www.absoIutcultural.ro

Andrei Alex.

MIHA.ESCU

(BUCUl·C~ti)

nurnarul de locuiloo i eatharea faptelor realjzate in limpul \;etii, apoi I dupa moanea respect ivului Tealor de ulIUI"J. conteaza I de

alenl ese pusd in e"id: r~d III nivel naticnel e:st!J1/a acth'iwplor a luia si um sunt prorrovaie. Orice brand cultural national a avut centacre inlema~()Il.k.

E important in timpul vie1ii ce se inwmpla cu povestea ereatorului de cuhura dar ~ mai important este dup:i moanea a ui.a, i r aceasia misi ... e Ii revine publicitCilii ulrurale um abordeaza problema, irdifercnt ee

trucluri f. parte din ea. Aeeasta problem. ar trebui mai pe b'li dezvoliaia, avllnd .1.lea exemple din istorie, dill' ar fi p.l at Sd fie do.r re latate donr n~e infonn.lii culturale despre In: Ul sub lOnna uncr simpoz_ioone ~. u crearea de case memoriale, ct. lu zi nu sunt neeesare i acestea, dar public;,att:a cliliurolif eu struelurile ei foe la nivel personal • u guvemamenial trebuie SU efere mei mult decal un treeu. al unui bro.d cultural. trebuie sO-I nrelftino inviulA .hinr daca aeesta esrc mort i _. flC eol1$licnl! ea trecutul po Icfimultmo;"o;II;II,,·UttJr.

Trebuie Sa i~clcge:m foarte Ia r U11 lucru : fiecarc loc In!:bllie sa~; gli.f<'t1:tCif 0 kJc,tllalce"lll#'olli # sii Q promo\.'(!:.e cu mJJw serio=;wtc. tneA i\vcm probleme aicit rfunlinem mai mult b nivd conceptuul clnd e

(Wbu deidentitaleacultul11laa unui Joe, mai degruba ne ba21un pc .llii . 0 f •. ' ,In loe sd illlufl4m aeea.<tJl idenlitalc primului 'uribi ajun in Ioealittttea no3Slt'.l $i ~~l d:tcrmimim sa mai f¢\lin!l dar nu "iogur, ci CU 0 inlJ'e3S11 collluni~lIe. 'oi$timcaomulsjinlqlc locul WTnu profiliim tn sen; culluml de oeeasl! .'aloarece-I reprezinlll.

E (carte important :i .slim (um trcbuH: Sl oornbin~m (,uhura eelui toe cu cam tern) uman $i sa exiSle .aCC:l alrd tic in\;zibila p:ntru 11.ri$li, pcnlru d13ccstu.e $COpul intr-un final, pc )wpa menlinerea p.1lrim~iului cullum!. POli lin: mint. un Ioc, PCI~ru dt in "mer"!!l memoria \·irouIA e eel rna; des folosi III de , ~ I.mul nervos (90%). WTde

;; ",ull ",.i31111Sde un loe dncii ai CUrlO Clt ni$le oameni a$!1 CUIII nUle~tep~. calld oloealilale3re o idenlitale ulluralll bine dcz
oItalll, dar nu numai conccptulll ei pin in tilulii Ie d. prin progrolmcl. de lunsm '1 _Iii "locUiilAji. neap5ro1 $'i o:uncnii trcbuie d fie ""ndiOO de acca..~ inluil-ie fie $I pin fest.ivaluri. ~ impo7joanc, onccrle. difcrile

I I

I I I

Q:::

,.I'ublieul tinta c, oluC:lza odata

eu tine ~i a~teapta mai nHllte dc 1:1 tine.

ce fel de Illcsaje transmiti in prczCllt eomparath eu eclt' dill (I'ceu tul tilu. "

.\.A.:\l.

Empatizarea publicltatil culturale in scopul turismului cultural

I

I

ubli ilalea cultu e

complet diferita de eeaeare ne uce eu giindulla econcmie; este la - eeputde drum ~ '~i des," .r.:r a "vitalea in muhe domenii culiurale, fol smdu~e de diferitecanale media ineepilnddela a6$, an: esre eel mai la indemilna CAnal media om par at i v cu televiziunea. Rudioul d. ~ul1e mulle ori impune sobeu $i comeaza aiel aliil trecuiul tauca brand cuhuralcill$i originalitaiea proiectului pe care iI promovezi.

PublicilJllea prininterne; ullurii, a im tiluliitcr. a brandurilor ulturale, de mull ori e respins;1, dar se n:eaza niste sile-uri de cop .... 'cn!A. cu &1ndul en nu va deranja pe nimeni, Aproapc orice organiz.tllie cuhurolA, ONG arc

te un site. 'in 1 problem e cum vor n::u$i sa se impun& peintr-c identirate culluralii diferi.a de eelelalte _ ·I e-u ri. cl •• r wd fac parte din .cel<a$i domenii.

V()rbilld d pre diversitatea ""blicildlii culturale, promovarea si devenirea unui brurd depinde de 0 stntcgie ce nu e pe remen Uri. rDJmde eu re te fa juno" ut in lome trebuie a lerepr¢"l.inle~isa i1i fie ahiluri de e

Oluli I. uhuroll11, pentru cd un brand cullurul e $i fonnalor de emetic, de rn~ ter, iar roJul sau cste urm:lrit in iorren· cvoluliI: a ,,:t. mde in timp~ieTeeaza un ""blic linliice Ie urnl:irC$le rara . Vlei. i nu <bar produsullllucullural I$i lillllilein raport cu Jurrea, mi7..fuld i pe reaclia La d.nd inl:cl'
in probleJ'ne de i .. en:s .mjor.

Publicullinta evoIUea7.a oda.1ll cu tin.~ astelplii nt.i n ... llede III li" •• ee 1<1 de m aje lI'Ilnsmi~ in pre7.Cnl cunparativ ueclettin trecutul tilU.

tncazullui Emin:scu, in[)olo ni, i'3u dedicat 0 ca..~ mc:moriahl o$i reeollSiruillol SPaliul de inspira~edin 1po1~li "nde SO des6lso.ru dif.rile e

enimenle culturak de Ja fdli\taJuri $i ~itruuri de poczie pana la suS1inerea unor seri de mUi.ie6. electronicd. Aic; brandul Mihai Er,.in:scu flU 0 promo".1 indeSlul, pentru ro. dd pi
im mai alenJ i e mai ""&ruba prornO
at treculul Sdu care .cur. e ""r culluml eu innuenle tun tice.

AUIOrillllile, penlru en :iatrag. "I rroi multi turi$ti arlrebui 11 er«7.c un SP3~U inspiml eon.,let din poe7jile sale. un SP'liu fa"tasti dcoscbil i core sd de:. en:dibil itale po