You are on page 1of 21

ABECEDAR

+ • +
EN
-
n. 1:1.
1925
-3-
Parva Strana
a
a
al al al
a
-4-
-5-
e
b
b-a ba
ba-ba
baba
.0.
b-a ba
baba
b-e be
be -be
bebe
b-a ba
bebe
-7- -6-
v-a va v-e ve
k
va va ve ve
k-a ka
k-e ke
baba bebe
ba be va ve
vava
ka ke kake
vaka
-9-
b-o bo v-o vo k-o ko

1
-8-
b-i bi
• •
v - ~ v ~
o-ko oko
k-i ki b-i bi ka-ko kako
k-a ka k-e ke ba-bo babo
vika oko babo
baba vika
babo vika bebe
In-e Ine
In-O InO
mamo
m
-11-
mo-ma moma
dO-Ina doma
mama vika moma
mOma idi doma
doma ima voda
ma-mo
In-a Ina
• •
I n - ~ I n ~
dedo vika baba
baba dava voda
d
-10-
de-do dedo ba-ba baba
be-be bebe va-di vadi
d.a da d.e de d-i di
d-o do
- 12-
u
b-u bu V-U VU k-u ku
d-u du I1l-U I1lU
bu-ba buba
ku-ku kuku
du-va duva
vi-ka vika
kuko vika kuku
babo idi buba
dedo vika buba
- 13 -
• •
p-a pa p-e pe p-1. p1.
p-o po p-u pu
p-o po popo
pai-ka paika
. .
pl-e ple
popo idi doma
paika pie voda
doma imame paika
- 15-
nebo
nema
nIva
.
nI-va
ne-bo
ne-ma
n
deteto nema topka
m6mata nema maika
nunko ima dve paiki
.
• •
n-a na n-e ne n-l nl
n-o no n-u nu
- 14-
ta-te tat-ko tatko
tet-ka tetka tetin
de-te dete top-ka topka
tetka vika tuka deteto
tatko imaika odat doma
deteto ima topka
t-a ta t-e te t-i ti
t-o to t-u tu
- 16 -
1
l-a la l-e le 1-ili 1-010
l-ulu
le-b leb
le-n len
larrl-ba lamba
li- man limon
tatko vadi livadata
t6pkata padna vo lakot
Lenka oide da kupi leb
lebot e mek itopol.
- 17 -
s
s-a sa s-e se s-i si
s-o so s-u su
se-lo selo
se-no seno
se-rne seIne
sa-t sat
sen-ka senka
tate spie pot senkata
senata e suo
kolku' esatot?
sato epet.
.0
-18-
- 19 -:-
v
S
v v v v
s-o so s-u su
v v v v v. v.
s-a sa s-e se s-:J. s:J.
zo-ra zora
zu-kum zukum
zabo TIle boli
Maro, zemi zimbiljo.
S t r i k o - ~ i zede ID.eso ot pazaro.
Vlezirne vo zimata.
z
• •
z-a za z-e ze Z-:J. Z:J.
z-o ZO z-u ZU
za-b zab
ze-len zelen
ZI-ma ZIma
v •
samIa
šaika
v
sandan
sfeti
v .
sa-mI-a
šai-ka
v
san-dan
sfe-ti
Maika ima edna bela šamia
imame eden mal šandan
šandano sfeti doma
Mamo, d6nesi šandano.
"

- ~ o -
- 21 -
r
• •
r-a ra r-e re r · ~ r ~
r-u ru
ra-ka raka
re-ka reka
ri-ba riba
r-o ro
ru-s rus
Aide da odime na rekata,
da fatime mali ribi,
sestra-mi ima rusa kosa
brat-mi ekaleš.
v v
za-r zar
v v
ze-na zena
v v
zi-to zito
v v
zol-t zolt
v v
za-ba zaba
v
Zavhata vika vo hHttoto
v Zitoto ima pesok
Zenata iIna vzolta futa
v
Ot zitoto praime hrasno.
v
Z
v v v v v

v

z-a za z-e ze z - ~ z ~
v v v v
z-o zo z-u zu
birkam
dirvo
kiršam
mirda
bir-kam
dir-vo
v
kir-sam
mir-da
- 23-
tir-sin. tirsia
Dirvoto jet suo.
Maistorot ~ i r s i kameno
Zmia:ta Inirdi vo trevata.
Vohlatoto rastat tirsiata.
i
o-i oi kai ki d-i di
• •
J ~
• ••
Je J - ~
• •
J-u JU
- 22 -

J-e

JO
ja-zik jazik
.
Jag-ne Jagne
jo-gurt jogurt
ja-bol-ko jabolko
.Jas jadam leb so luk.
J ag'neto pasi vo livadata.
Mitre jade jabolko
i si kasna jazikat.
j-a ja
j-o
- 24-
c
• •
c-a ca c-e ce
c-o co c-u cu
ce-lo celo
ce-na cena
efe-ke cfeke
cirk-fa cirkfa
ce-re-va cereva
Popo orli rano na-cirkfa
tate pie cirno vino
deteto celiva ik6nike
sfeketo mirisfat uboo.
- 25-
v v v v v. v.
c-a ca c-e ce
v v v v
c-o co c-u cu
v v
ca-sa easa
č s-ma cesnla
č coek
č č
Lenko, dai-mi. edna č voda
č cukat so č
Dedo zapali č
sestra-mi oide č š za voda
"
- 2.7-
:le :f-i :li
:l-u :lu
fe-ner fener
fi-dan fidan
flo-rin fIorin
dete d6nesi fenero
fidano rasti vo gradinata.
Petre, ·rasipi-mi eden florin.
Inome, odnesi tavata nafurna.
:l-a :la :l.e
·:l-o :lo
- 26-
g
• •
g-a ga g-e ge g - ~ g ~
g-i gi g-o go g-u gu.
gra-d grad
gro-b grob
ge-m gem
gi-bam gibam
gis-ka giska
gu-Iap gulap
eto eden golem grad
ela da go vidime ot blizu
ima mnogu knki, cirkfi i skolii
vistina 'golem i cudem grad.
- 28-
h-a ha h.e he h.i hi
h.o ho h.u hu
ha-k hak
ha-mam hamam
ha-riz-vam harizvam
ho-ne-psam honepsam
hu-ni.a hunia
Imam hak za hiliada drahmi
Zeto mi hariza eden florin.
hamamo e č i s t
Starot ima stra ot Harot.
.0
- 29-
ii
k-ii kii l-ii lii
lii-t hit
ku-ti kuti
!lll-ka liiIka
Iii-le lille
Deto zapali lilleto
kilti utoo dete.
deteto se llile na hilkata.
- 31 -
dža-m džam
dža-mi-a džamia
dzVu-ap džuap
džum-bus
V
džumbuš
deteto sk1rsi dzvamot
eto edna visoka dzvamia
ke dai dzvuap za ova rabota
v . v v
vecer nname goleln dzumbus.
dz-a dia di-e dže
dz.o džo
dze
dzid
nodze
moldzam
dzi-d
no-dze
mol-dzam
dz
- 30-
Dzidot je visok
jas imam dve nodze
maika-mi lllOldzi k6zata
dz-a dza dz-e
dz-i dzi
I
hai.de haide
lei-ka leika
mai-ka maika
šai.ka šaika
mOl toi sfoi
haide da leime voda
maika-mi et ot golem soi
lnoite brakja set vo cllsdžina
- 32-
ja je jo
kja lja nja kjo Ijo njo
• •
gJa gJo
ku-kja kukja
lu-Ijam hiltjam
lam-nja lamnja
kjos-k kjosk
Ijo-ko lj oko
. . ..
sIre-nJe SIrenje
Nasata kukja je visoka.
Cupata se lulka
deteto jadi lep so sirenje.
G j o r č e et edno armo dete.
.......
ae
- 33-
• •
el. 01.
Ela tuka.-Odi damo.-Odam gore.-- Odite
dolu. - Vlezi natre.- Izlezite nadvor.-=Sflrtise
na desno. - Sf1rtise na levo.--
- 35-
Ftora Strana
nad-vor nadvor
des-no desno
le-vo levo
na-pret napret
na-zat nazat
Jas peam vo kn1gata
Ti odiš na sk6lia
toi oide na sk6lia
nie sme uMnič i
vie ste umni
tie set loši deca.
Nl1šata baba
ni kažva pr1kaski.
Jas ti toi
nie vie tie
moi toi sfoi
naše vaše sf6e
Tu-ka tuka
ta-mo tamo
go-re gore
do-lu dolu
na-tre natre
1.-
2.-
- 34-
1) a e ilo li Q
2) cč kmIi r sŠvzz
3) b d hIt
4) gj P
5' f
) v
Aa Bb Cc e č Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj Kk'
LI MmNn Oo Pp
..
Rr Ss sš rt Uli Uli
Vv Zz Žž Dz Dz.
3.-
- 35-
De-nes denes
fce-ra č
u-tre utre
dos·na dosna.
Denes ke kupam celi.
č doide sestra-mi
utre ke odam m1-clrkfa
mnogu dosna doide doma
6tfori btrgu vratata.
- 37 -
Gospo gO· rnilvan.
Gospo je na neboto. Gospo site llige i mil-
vat. Gospo vlrni doš i š č slnceto na zem-
njata. Boga prai da rasti trevata, sfekinjata,
dirvata ijemišite. Ovje site i dava Boga za
č Gospo je doblr i milostiv. Za-toa treba
site nie mali i g6lemi da go milvame.
4.-Sta-ni, se- di, č ot-fo-ri, zat-fo-ri.-
o-be-si, č č meti. Ni-
kola, sM.ni ot stolo. - Odi kai vratata. Otfori
vratata i izlezi nadvor. Maro, obesia gunata,
č d6hrpo, meti odajata.
5. - Ze-mam, na-pol-nam, i-stur-vam, pirs-kam,
na-to-pi-am, su-šam.
Pavle, zemia st6mnata. Nap6lnia so voda, do-
nesia tuka da piam voda. - Fanko, č moe,
isturigo Iegeno. -Maikami m1plrska č av1ia-
ta.- Nat6pia ktrpata, za da žistime pendžero
Sušia šamiata na 6gano.
Snagata na č
Site liige imat edna glava, dve race, dve
nodze. Glavata ima zgore kosie, i napret Ima
dve č eden nos i edna usta. Ustata natre ima
zabi i eden jazik- Zabite set beli, jaziko je clrven'
So ustata jadime, pieme i zb6rvame. So racete
rab6tame, so n6dzite 6dime, č i rfpame.
Jas č btrgu i ripam mnogu visoko.
- 38-
Fam.ilia.
J as sum edno malo dete. Ti si g61ema č
Toe dete igra sa 16pkata.· Nie sme mali deca.
Vie ste g61emi č Ovje set stari ženi. Jas
imam tatko, maika, eden brat i edna. sestra.
Tatkot, maikata i decata pravat edna familia.
Skolia.
Jas odam so rados na sk6lia. Na sk6lia se
m6lime na Gospo. Daskalo ne č da zb6r·
vame, da peime, da pišime, da broime i da
igrame. Arnite deca slagat idaskalo i fali
Daskalo ni kazvat mnogu ubai raboti. Za ru-
č sfriršvame skoIiata i so rados 6dime
doma.
-
- 39-
Cirkfa.
Denes je Nedeljia. Klepalato č Mai-
v
kata skorna Mitre da 6ti na c1rkfata. č ubo!
Site deca č so n6vite š č odat na-
c1rkfata. Klepaloto se č so rados i kanvat
lQgeto da odlit na cirkfata. Site hristiani odat
m1-cirkfa za da se moljat na Boga.
Popo vloisat decata.
Mitre se zabai. Se pr6mena so n6vite ališ-
ca. n6vite č i n6vata kapa i č na c1r-
'v
kfata za da ftasa liturjiata. Stom vlezi na-
cirkfa celiva ik6nite irakata na popo. K6ga bi-
tisa liturjiata, popot vloisa decata i ji date
nd-fora. Mitre se vrakjat doma i dava nMora-ta
na maika-mu.
- 40-
Maikata IT101dZi kbzata
Je rano. Maika moldzi kozata. Maro i
Lenka č da vidat' kako se moldzi k6-
zata. Mlekotq ji š č t6plo. Maikata i dava
da piat po edna č toplo mleko. Piat. piat
so golem kef. Lenka vika: A! š č blago i
slateo mleko
Lenka, lošata cupa.
Petre i Gjorgia odat na-pole za da igrat
so drugarite. Malata sestra na Petre, Lenka,
sakat i taja da odi s6nimi da igra. Petre ja
J'.ekeše. Lenka č vika i se flrli na-zemnja
i fati da klocat. Fl1stano mu se stori berbat.
Babata ja sluša kako č ot aurot, kai
davaše seno na vol6ite. Istlrca i ja krena, ja
istrese i mu dade edno clrveno jabolko. Lenka
papsa da č i si go jade jab6lkoto.