Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Pendidikan Moral Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan

1 2010
Diedit oleh: Drs. R. Nandha Kumar Naidu M. Ed. (Pendidikan Moral), Universiti Malaya

Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. iii. i. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2 Unit 2 Amanah Kunci Kehidupan . i. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah ii. bentuk muka bumi seperti sungai.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1 Unit 1 Keunikan Alam Ciptaan Tuhan Minggu 3 BP 1. gunungganang dan laut) i. ii.Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi iv. Rujuk juga objektif Unit 2 dalam Buku teks. Amanah tanggungjawab semua Amanah dalam setiap urusan • Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan Urusan jual beli barangan i. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah iii. Keunikan alam semesta (Flora dan fauna. Minggu Orientasi Tingkatan 1 2010 Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Minggu 2 Tuhan penciupta alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan • Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota. ii.DNKN/SMKKH 2 RMT/ PM/ T1/ 2010 Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu 2010 [ Semester 1 ] Minggu 1 Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri ii.

Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. iii. Sentiasa menjaga maruah diri Menerima dan menghargai keistimewaan diri Rujuk juga objektif Unit 3. Kandungan Akademik Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Kenali diri sendiri • Maruah diri mesti dipelihara • Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki • Hala tuju kehidupan harus ditentukan Objektif/Hasil Pembelajaran 1. 3. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri ii Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4. Kenali Diri Anda Minggu 5 BP 1. 2.Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan iv. Aktiviti Pembelajaran Buku Teks Unit 3 i. Menjaga kesihatan diri Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih Rujuk juga objektif Unit 4. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan ii. ii. Btnggng jawab Menjaga Kesihtan Diri Minggu 6 BP 1.Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah iii. 2. i. Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih • Pemakan yang seimbangan • Penjagaan tubuh badan • Kecergas fizikal • Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam Berbudi bahasa budaya hidup kita Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian • Adab pertuturan yang sopan Lembut dalam tutur kata Bertegur sapa • Tingkah laku yang sopan Adab di meja makan Adab menyambut tetamu Adab menggunakan kemudahan awam Unit 4 1. Unit 5 1. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap ii. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi Rujuk juga objektif Unit 5.DNKN/SMKKH 3 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Minggu 4 Nilai dan Penerangan BP 1. Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masykat Kita . Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang iii.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian. 3. i. 2.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup Rujuk juga objektif Unit 8. Rujuk juga objektif Unit 7. Mengumpul cerita dan keratin akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperoleh kejayaan. dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. ii. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat Rujuk juga objektif Unit 6.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain 2. Kandungan Akademik. Unit 8 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan. Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Toleransi menjamin perpaduan • Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan Kebolehan Pemikiran Status Sosioekonomi Agama/Kepercayaan Sikap berdikari menjamin kejayaan Objektif/Hasil Pempelajaran Aktiviti Pembelajaran Buku Teks Unit 6 1. Unit 7 Amalan berdikari dalam kehidupan seharian • Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup Rumah Sekolah Amalan kerajinan menjamin kemajuan Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup • Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara Cekal Daya Usaha Dedikasi Gigih Tekun 1. i. Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang menunjukkan sikap berdikari di rumah dan sekolah ii.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur. 2.kecekalan. iii. Hendak Seribu Daya Bdikari Mmpuk Kyknan Diri Minggu 9 BP 1. 2. status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Minggu 10 UJIAN BULAN 1 . kegigihan. Tolrnsi Teras Keamnn Minggu 8 BP 1. pemikiran.DNKN/SMKKH 4 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Minggu 7 Nilai dan Penerangan BP 1. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8. sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup. i. i.

9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Rujuk juga objektif Unit 10. Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10. Kasih sayang asas akesejahteraan hidup Nyawa anugerah TUhan yang amat berharga • Sayang akan nyawa Diri Orang lain Unit 9 1. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga ii. ii. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga 2. Kasih Sayang Penenang Nurani Minggu 11 BP 1. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan 2.DNKN/SMKKH 5 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Buku Teks Cuti Pertengahan Penggal 1 (13/3 hingga 21/3/2010) BP 1. i. ii. Keadilan asas keharmonian keluarga Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan • Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga Pembahagian tugas dan tanggungjawab Pembahagian barangan Pendidikan Unit 10 1. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema saying akan diri. Keadilan Asas Kharmonin Keluarga . Rujuk juga objektif Unit 9.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Unit 11 Kesahihan Maklumat Minggu 13 BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. iii. Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Kesederhanaan sebagai amalan hidup • Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan Perbelanjaan Pemakanan Rekreasi 1. Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan ii. Unit 12 Bsederhana Amalan Mulia . i. Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat Rujuk juga objektif Unit 11. Kandungan Akademik Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai maklumat • Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber Internet Khabar angin Objektif/Hasil Pembelajaran 1. 2.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. Bersederhana dalam kehidupan Rujuk juga objektif Unit 12.DNKN/SMKKH 6 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Minggu 12 Nilai dan Penerangan BP 1. Merancang perbelanjaan mingguan ii. Aktiviti Pembelajaran Buku Teks/ PGuru i.

Unit 14 1. i. Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama iii.DNKN/SMKKH 7 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Bidang Pembelajaran (BP) 2: Nilai Berkaitan dengan kekeluargaan BP 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 Pedoman Penting Hormat-menghormati sesame anggota keluarga • Cara menghormati anggota keluarga Layanan Membari perlindungan Meraikan Mendoakan 2. Kandungan Akademik Kasih sayang amalan suci Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 13 Minggu 14 Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga • Kepentingan amlan kasih sayang mengikut perpsktif pelbagai agama Islam Buddha Kristian Hindu Sikh Hormat-menghormati asas keluarga harmoni 1. Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia BP 2. Menghormati setiap anggota keluarga Rujuk juga objektif Unit 14. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormatmenghormati antara anggota keluarga’ iii. Minggu 15 UJIAN BULANAN 2 . Melakonkan cara menghormati anggota keluarga ii.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Rujuk juga objektif Unit 13 i.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta . Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama 2.

3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga ii. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga 2 . Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 Tradisi Warisan Keluarga Minggu 16 BP 2.Rujuk juga objektif Unit 16.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia.meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarahmenziarahi iii. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan ii. i. Menyediakan carta salasilah keluarga ii. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga Kandungan Akademik Tradisi keluarga perlu diperlihara Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru / Buku Teks Unit 15 Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga • Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan Ziarah-menziarahi 1. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga 2. Tnggngjwb Hidup Bkeluarga .Rujuk juga objektif Unit 15. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.DNKN/SMKKH 8 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Nilai dan Penerangan BP 2. Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama • Peranan setiap anggota keluarga Anak-anak Ibu bapa Anggota keluarga lain Unit 16 1. i.

Unit 18 1.Rujuk juga objektif Unit 17. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. Hargai Alam Warisan Kita Minggu 18 BP 3. i. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa 2 Rujuk juga objektif Unit 18. Gotong-royong iii.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Melukis poster / mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitar ii. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran ii. i. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar iii. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab 2. Kebersihan Psekitaran Menjamin Keselesaan Hidup Minggu 19-21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 (11/5 HINGGA 29/5/2009) Cuti Pertengahan Tahun 2010 (4 HINGGA 12 September 2010) .DNKN/SMKKH 9 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Minggu 17 Bidang Pembelajaran (BP)3: Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar BP 3. Kandungan Akademik Alam sekitar warisan kita Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 17 Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan • Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama • Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup Rumah Sekolah Tempat awam 1.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.DNKN/SMKKH 10 RMT/ PM/ T1/ 2010 Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 1 Semester 2 Minggu Nilai dan Penerangan 3. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan 2. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan ii. Rujuk juga objektif Unit 20. i. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar ii. i. Kajian kes tentang pencemaran alam iii. Menghasilkan buku skrap tentang jenis. ii. sebab dan akibat pencemaran alam. Rujuk juga objektif Unit 19. Guru / Buku Teks Unit 19 Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan • Perlindungan terhadap hidupan liar • Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 Unit 20 Prihatin Terhadap Isu Alam Sekitar .4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar • Pencemaran alam udara Air Darat 1 Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar 2. Kandungan Akademik Hutan sebagai khazanah kehidupan Objektif/Hasil Pembelajaran 2009 Aktiviti Pembelajaran P. Hutan Nadi Kehidupan Minggu 22 3.

cintai negara Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru / Buku Teks Unit 21 Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita • Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi Sungai dan pantai Gunung-ganang Identiti negara lambang kedaulatan negara Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara • Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara Bendera Jata Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri 1. Menghormati lambing dan identiti negara 3.Rujuk juga objektif Unit 22. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri 2. mengenali lambing kebesaran negara 2. ii.DNKN/SMKKH 11 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Minggu 23 Nilai dan Penerangan 4. Membuat kolaj / model tentang keindahan alam semula jadi ii. Identiti Negara Kbangsaan Kita .1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri . Kandungan Akademik Kenali negara. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.Rujuk juga objektif Unit 21.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. i. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. Unit 22 1. Kenali negara dan Cintai Negara Minggu 24 4. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi. Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar lambing kebesaran negara ii.

DNKN/SMKKH 12 RMT/ PM/ T1/ 2010 .

2. Hak Sama Rata Bagi Wanita 5. Rujuk juga objektif Unit 25.3 Melindungi Hak Pekerja Menghormati.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga. Minggu 28 Hak asasi pekerja dipelihara. Kebajikan Pekerja Terbela . 2. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26. Kandungan Akademik Wanita berhak mendapat layanan yang baik Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita • Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan Pengagihan tugas Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual) Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru/ Buku Teks Unit 25 1. ii. i. Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ ii.DNKN/SMKKH 13 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Minggu 27 Nilai dan Penerangan 5.jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Menyenaraikan dan membincangkan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja.menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25. masyarakat dan negara. i. Memberikan layanan yang baik kepada wanita. kebajikan mereka terbela Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama • Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan Gaji Cuti Keselamatan Unit 26 1.Rujuk juga objektif unit 26.

Hak Pengguna Minggu 30 UJIAN BULANAN 4 (T1.Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27. Rujuk juga objektif Unit 27. Hormatilah Golongan Kurang Upaya Minggu 29 5.mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab 2.DNKN/SMKKH 14 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Nilai dan Penerangan 5. T2. Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan ii. Rujuk juga objektif Unit 28.5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu. 2.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. i Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya ii. i. Kandungan Akademik Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka • Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri Kelahiran Keluhuran Keturunan Kemalangan Penyakit Konsep pengguna asas kesedaran semua Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas • Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan Makanan Pakaian Tempat Tinggal Kesihatan Pendidikan Sanitasi Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks Unit 27 1. T4 SHJ) . Unit 28 1.

2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. i.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. Unit 30 1.Rujuk juga objektif Unit 30. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ ii. Peraturan Asas Disiplin Minggu 32 6. i. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan 2.DNKN/SMKKH 15 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6 Nilai Bkaitn Dgn Demokrasi. Hak Bersuara Ada Sempadan Cuti Pertengahan Penggal 2 (4 Sept hingga 12 Sept 2010) . Rujuk juga objektif Unit 29. Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks Unit 29 Minggu 31 Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah • Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan Di rumah Di sekolah Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat • Kebebasan memberi pendapat atau pandangan • Kebebasan menyatakan perasaan 1. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah 3. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku ii.

Bersama Mjayakan Aktiviti Sekolah .undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah. Menghormati amalan pelbagai agama 2. Aktiviti Pembelajaran i. i. Murid berjaya. Kandungan Akademik Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk pribadi • Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama .Perihal makanan Objektif/Hasil Pembelajaran 1. P Guru /Buku Teks Unit 31 Amalan Keagamaan dalam Masyarakat Malaysia Minggu 33 6.Cara beribadat . sekolah cemerlang Unit 32 Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah • Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah Hari Guru Hari Sukan Minggu Kokurikulum Hari Anugerah Cemerlang 1. Rujuk juga objektif Unit 32. Rujuk juga objektif Unit 31.DNKN/SMKKH 16 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Nilai dan Penerangan 6. Mengumpul malumat dan membincangkan amalan pelbagai agama ii.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah 2. Iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan • Hubungan yang baik dalam semua peringkat Sekolah Masyarakat 1. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.dan budaya. Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut.DNKN/SMKKH 17 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Minggu 34 Nilai dan Penerangan 6. ii. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan. Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan masyarakat. Kandungan Akademik Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan • Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati . Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. 2.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan. pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. Sikap Terbuka Membina Keyakinan Diri Minggu 35 Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7.Mengawal emosi Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks Unit 33 1.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. i. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah. i. Rujuk juga objektif Unit 33. 2. Rujuk juga objektif Unit 34.bangsa. Unit 34 Perpaduan Teras Khrmonian .

legislative dan kehakiman) Unit 36 1.50 Cuti Akhir Tahun 2010 (20/11/2009 hingga 2/1/2011) . Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. Rujuk juga objektif Unit 36. Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara • Hormati system pemerintahan. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama 2.DNKN/SMKKH 18 RMT/ PM/ T1/ 2010 Minggu Nilai dan Penerangan 7. i.komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Rujuk juga objektif Unit 35 i. Menyediakan satu pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakatan ii. Keamanan Sejagat Tnggngjwb Bersama Minggu 38-39 Ulangkaji Peperiksaan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 Minggu 40-42 Minggu 43. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincangkannya. ii. Semangat Kekita an Minggu 37 7. ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif. Kandungan Akademik Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama • Hidup bermasyarakat Jiran tetangga Berpersatuan Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks Unit 35 Minggu 36 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

DNKN/SMKKH 19 RMT/ PM/ T1/ 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful