z z l l a a Num r înregistrare: 0 6 0 7 9 6 0 0 0 0 0 1 Notare energetic : Cl dire real 1 4 0 3 0 7

Performan a energetic a cl dirii

73,3
Cl dire de referin

Certificat de performan energetic

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performan ei Energetice a Cl dirilor elaborat în aplicarea Legii 372/2005 Eficien energetic ridicat

A

B
C

B D E F G D

Eficien

energetic sc zut

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an]

313 75,0

127 30,5

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru: Înc lzire: Ap cald de consum Climatizare: Ventilare mecanic Iluminat artificial: 151,5 149,2 12,0

Clas energetic Cl dire Cl dire real referin C F A 0 A C A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: Date privind cl direa certificat : Adresa cl dirii: Bucure ti, Str. Arinii Dornei nr. 4 Categoria cl dirii: Cl dire de locuit colectiv (bloc) Regim de în l ime: S + P + 10 E Anul construirii: 1973 - 74 Motivul elabor rii certificatului energetic: Programul de calcul utilizat: Specialitatea (c, i, ci) ci CERTBUILD Nr. certificat de atestare BA 00799 Data 02.02.2007 Date auditorul energetic pentru cl diri: Numele i prenumele Cernat Aurel Nr. dosar de audit energetic 0001/2007

Aria util spa iului condi ionat: 2 613 m² m² Aria construit desf urat : 3 440 Volumul interior condi ionat al cl dirii: 6 783 m³ informativ , versiunea: 1.0 Semn tura i tampila

Clasificarea energetic a cl dirii este f cut func ie de consumul total de energie al cl dirii, estimat prin analiz termoenergetic a construc iei si instala iilor aferente. Notarea energetic a cl dirii ine seama de penaliz rile datorate utiliz rii nera ionale a energiei. Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliber rii acestuia

05 p5 = 1.15 Recomand ri pentru reducerea costurilor prin îmbun t irea performan ei energetice a cl dirii: Solu ii recomandate pentru anvelopa cl dirii: o Izolarea termic a pere ilor exteriori.0 Notare energetic 99. Subsol tehnic uscat.5 Climatizare: Ventilare mecanic Iluminat artificial: 12. Solu ii recomandate pentru instala iile aferente cl dirii: o Izolarea termic a conductelor din subsolul tehnic.05 p6 = 1. Notarea energetic a cl dirii ine seama de penaliz rile datorate utiliz rii nera ionale a energiei. Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliber rii acestuia 820 59 300 G .03 p7 = 1.DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMAN EI ENERGETICE A CL DIRII Grile de clasificare energetic a cl dirii func ie de consumul de c ldur anual specific: ÎNC LZIRE: C A B C D E F G A B C D E AP CALD DE CONSUM: F F G A CLIMATIZARE: B C D E F G 70 117 15 35 59 90 20 50 173 245 343 500 132 200 87 134 198 F kWh/m²an kWh/m²an kWh/m²an VENTILARE MECANIC ENERGIE ELECTRIC PENTRU ILUMINAT: A TOTAL: D A B C D E F G A B C D E F G A B C D E 5 8 11 15 21 30 40 49 73 91 120 125 201 291 408 566 kWh/m²an kWh/m²an kWh/m²an Performan a energetic a cl dirii de referin : Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru: Înc lzire: 58.c.345 – dup cum urmeaz . o Montare contoare de c ldur pentru înc lzire i acc (racord la termoficare). o Montare debitmetre ar i acc la nivelul punctelor de consum. o Modernizarea energetic a tâmpl riei exterioare.8 Penaliz ri acordate cl dirii certificate i motivarea acestora: P0 = 1. dar neetan e Cel pu in jum tate dintre arm turile de reglaj ale corpurilor statice nu sunt func ionale Instala ia de înc lzire a fost sp lat / cur at cu mai mult de trei ani în urm Coloanele de înc lzire nu sunt prev zute cu arm turi se separare i golire a acestora Nu exist contor general de c ldur pentru înc lzire sau a. estimat prin analiz termoenergetic a construc iei si instala iilor aferente. p1 = 1. dar f r posibilitate de acces la instala ia comun Ferestre / u i din casa sc rilor c tre exterior în stare bun . o Izolarea termic a terasei. o Izolarea termic a plan eului peste subsol.02 p4 = 1. o Montare robinete termostatice i repartitoare costuri de înc lzire.m. Clasificarea energetic a cl dirii este f cut func ie de consumul total de energie al cl dirii.01 p3 = 1.6 Ap cald de consum 56.

390 124.170 0.390 1.27 59.373 FE4 241.99 0.79 64. cu 1 cam.26 Caracteristici geometrice i termotehnice ale anvelopei: Element de constructie Orientare PE1 N PE2 S PE3 E PE4 V PE5 N PE6 S PE7 E PE8 V PE9 V PE10 TE ap O TE c O Suprafata exterioara: Rezistenta Suprafa a termica Element de [m²] corectata constructie [m²K/W] 579. 10 etaje Nr. ap.45 28.96 0. 060796-000001-140307 1.36 0.886 FE5 29. Ap. SE / V: 2. – P … Et X Ap.703 330.20 0.02 59.08 1.703 Pl Pb 562.INFORMA II PRIVIND CL DIREA CERTIFICAT Anexa la Certificatul de performan energetic nr.170 3. 1 1 22 20 1 44 SÎnc [m²] 27.78 0.92 0.68 0.394 119.94 1189. cu 3 cam.340 14. niveluri: individual bloc Subsol. cu combustibil: Central termic de cartier Termoficare – punct termic central Termoficare – punct termic local Alt surs sau surs mixt : . Parter + în iruit tronson de bloc Demisol.815 FE3 5.57 Pl Sb 0.703 12.45 FE1 0.736 3.366 1.02 1303.02 0. – P … Et X Spa ii comune TOTAL Volumul total al cl dirii: 8 810.33 0.445 CS 13.22 0.51 2613.703 Ul Sb 331.348 919.900.390 151.16 0.45 0.00 1.89 0. de apartamente i suprafe e locuibile: Tip.445 PL Sb 37.7 m³ Suprafa a util [m²] 27.79 64.445 FE2 3.23 0.51 Nr. – P Ap. cu 3 cam. cu 3 cam. Date privind construc ia: Tipul cl dirii: Nr.57 FE6 0. Ap.58 m -1 Orientare S N V E N S Rezistenta Suprafa a termica [m²] corectata [m²K/W] 21.31 0.00 28.90 PL Pb 0. Date privind instala ia de înc lzire interioar : Sursa de energie pentru înc lzirea spa iilor: Surs proprie.00 0.445 13.9 m² Rmed = 0.056 228.76 0.390 149.521 5.517 m²K/W Indice de compactitate al cl dirii.05 0.

Date privind instala ia de înc lzire interioar cu corpuri statice: Tip de corp de înc lzire Apartamente Spa ii comune Casa sc rilor Total Radiator din font STAS 7363 600/2 Nr.5 Qnec. Înc lzire central cu aer cald.Loc [W] 218.6 38.531 -5 60.diametru nominal: Dn 80 mm. .2 74.930 W Racord la sursa centralizat cu c ldur : racord unic. Lungimea total a re elei de distribu ie amplasat în spa ii neînc lzite Debitul nominal de agent termic de înc lzire 13. superioar .la nivelul coloanelor nu exist .tip contor nu exist .492 5 43.1 146. Înc lzire central cu corpuri statice.37 5.511 0 51. . .existen a vizei metrologice - .9 110. m rimea i tipul cahlelor – tabel – nu este cazul.la nivel de racord nu exist . . 2 x 85 m. multiplu: puncte. elemente 2569 58 19 2646 Suprafa echivalent termic [m²] 680.0 182. mixt Nr. corpuri de înc lzire 219 4 1 224 inferioar . - Curba medie normal de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: te [°C] -15 -10 68.04 701.453 tT [°C] 75.2 Tip distribu ie a agentului termic de înc lzire: - Necesarul de c ldur de calcul: : 320. Înc lzire central cu plan ee înc lzitoare.la nivelul corpurilor statice robinet col cu dublu reglaj .disponibil de presiune (nominal): 1000 mmCA - Contor de c ldur : . Alt sistem de înc lzire: Date privind instala ia de înc lzire local cu sobe: Num rul sobelor: Tipul sobelor. .550 Date privind instala ia de înc lzire interioar cu plan eu înc lzitor: NU ESTE CAZUL . - Elemente de reglaj termic i hidraulic: .79 15.472 10 33.anul instal rii .800 l/h. .Tipul sistemului de înc lzire: Înc lzire local cu sobe.

. Boiler cu acumulare. Auditor energetic pentru cl diri.anul instal rii .: Num rul de obiecte sanitare . Informa ii privind instala ia de climatizare: Nu exist 5.: Contor de c ldur general: . cu: Central termic de cartier Termoficare – punct termic central Termoficare – punct termic local Alt surs sau surs mixt : Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum: Din surs centralizat . .diametru nominal: Dn 50 mm.3. Alt sistem de preparare a.tip contor NU EXIST . nu func ioneaz nu exist Conducta de recirculare a a.m.c.m.mmCA func ional .existen a vizei metrologice nu exist par ial peste tot - . Informa ii privind instala ia de iluminat: Sistem de iluminat artificial normal cu surse cu incandescen .pe tipuri: Racord la sursa centralizat cu c ldur : racord unic. Central termic proprie. Cernat Aurel. Debitmetre la nivelul punctelor de consum: 4.: Puncte de consum a. multiplu: puncte. Date privind instala ia de ap cald de consum: Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Surs proprie.c.m. Informa ii privind instala ia de ventilare mecanic : Nu exist 6. tampila i semn tura .necesar de presiune (nominal): .m. Preparare local cu aparate de tip instant a. Ing. Preparare local pe plit .c. . . Întocmit.c. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful