, ""'I A bO:[ Lon abia'kiih ...

J 58

Ad a. gh" 0'\1£· tf=~ j - S~~i PAl) ~ U8 :\ f~]L..c~5 nap t.,ua ,_ (liS. T

A fcl~!';ab<ld~d~8 da1a lA~doo n~"Cf<5L .• .] • 63 tt kugH .~ 11

-- p(mcaol,6 khdih~! (A rl'lnf':tinl{~ lIdll'lg!,'I::!i.'L:k) ~ M A pil.tl't:Lal" ill fieppe] - 1.1

;'\frib, (KP1) ... 121

.A..hQlirY l,e !O.:Z~ (lgy 1{,87. (:\ rftvtfl[ nem fSt:j t];u;h::rn) ~ ]0 I) .J..JI.a&cm utmutato - 3'9

A Ti]1 II.I~g Usliiny (,e~ mondom £L v6h,s'Zt) ~ 1311-iobb M.a:to (S\i!!{ll ("'Sill ages az ~g) ~ 132

AIDikOl' dmentcl (oolem]! ttHi~dnem m.~g1iil al ['liI!m) • i8 Az tih'U~~~,lak uincs t~]m. tl'ti~_j_i8. - Ei~

A:z :amlJtli P;l'I rri 7.:allJ~ ~k •. 28

Az elB 6 vilJl~.:u:n{!l!iil, - ,U

Az CiSZ a f~~f~8 (ncm £L hun - '98

"" '7. lllltl'!At"i '1 791 -

",,~en, v~nhak a jo b:af'1:r.6k., ..,

Ball.a.g m~.t a Yin di6.k -~1l Bec-5:[ mlLlrmka~~ndclO - 54 Hlo-~ing In The· \lo'i",[~ .)1 n.;;;i1do~ szul-!;:'tl!;9;Jtllip<rt: - 6"

Hmt.:SL' cl!iii!l (G~'l:J'inc:un1.~ 6" ~ludj Incir) - 1.46. BU:i:llblc!llka - R.1:f

Csak cro~ kek ISZb16 vir~ • 27

CS;:Il,va1l.J. fe:1 a sZOrnYll;:gc'!' ~30L.ba]o& lljr C B~nde~ ,ej (Stfnt! N ad.lt)1 ~ 4.:) Csirull;mba - 8

Calnom fialll..6j Ca{nomJ'lrl-.;,-d! - ]04- C8irihh1~ csiribiri (:6ab~,z;jJlrfu,)' ~ 146 'Lsud :UaOOiS Ma~ry-- 1111

Diii:rahQkra tOr-ted ,:;I. sd,'em - 42 i Doktor lJir (G!. iuagfil !S~b~ ~-f.}SC .f:ij?) - 122 ll:n]nk~;f,l, Sailor ~ 60

t':'.~ a E.aL b31'sm4\;r.v-ir.ng - 121 I

F.gys-z.t=.( vcgct tr (~ lizaa Ulm;ag) J~J EL-adlo kigtl t\ mnsr a. szivetu - 123 Elindeltam 6~~P. bM:A_ITlIb6!L R 1107

Eli.z.~b~l (KFT) ~ n.o .

IDmegyelr (1\13Jh~ 'Pt=iEf) -72) Ehn.e!y·ek~, e_Lrnc-gy,e'k (tu~l'ifla1l) ~ .'\6 EmOp~ - 55,

Flj vete n.o:ldog'".:tll (~.~,\:la~-orn rid) - 21 .f1li\!1'",,"Uros6k~ prole't:arok • 29

Fd, fd 'l r. :iltezek ~ Gilbor A:.:uo • Bll u~Ii"_gyi':re'k - 'UJ.5 :filli:It:t3 1I:1111,;f,J.i.c:im. ~ ?'

.t'old'l,;"itl fe1e. f~lll!i1t(b~ .f6.1j

G a udcmu a 1ftJ~u:r - ;;~'6"

G~t1eon bacsl (a nok balvilnY'Ll) - llmJ G eo 'I{t' '" fiI ~ t.'\iil'~ an [II ala - 54-

'G~~en.gg2 - flY , .

GundQ]!sz-c: ItiJ.<.t·jd rAm -1Y~ Gt~ ~nmmlTnt::'ra • 52 ",I

H~ ~n r.6z~~, \'o~e~{ <!i t , . _., ,

. l[~ utlcID1d, ~~.(~~_l~~~da ~t~,ezt'm) 1,1:'.(,7 es (i.11m (CS1Ua!::oo.k. ";;;I!ilfiagok) ~~~J.

'Ma. volmt · .... :al:aild (~k~ ~1.",f:T. II LlJi.nhu.lJt1l.ogy ~bjjcdj) - .50 Ha;yfL nllc~na - Hev'li:! nl!l g}lawm ~~!1 f!)"c.h em - 4..,

H'ul ~~l ·dli C5izem (cB:ak !11 C:!ie:ttg,01J: fi,gyul.eftl) ·43 lH011IV9g),-ikll (Oly ra.\·t.J1, ;rue1itj:Li1.; van 11; ~~) ~ 24, Hull a:Z elso:rgwt levei • 64

Hrunyd 1~ ,il :32.c.m.~d (bonte:d ki, a2 ,oved) • SI I \l,ril!'ll"l You A Mer!}' ChdstmM - ,46

J:ti:rorn J:lZ llIt~ (m:at.:iSka -Ov.,.(Q, mam) ·65 JUll.g1e DeU~, • 46

John Rrowll':!!. Dod)" - 56

J5i'i~ kedvee~ (gyi'.l!te-1 moru~(l ,ei 'mill, ,erncl)1 - 80 J Ojj ,,'it!ii5~~ ~'auldor a, 14

1(g:tvu!iI a ... 86

Ktgndal - -4:!!l

K~H~. tmgy ~arj ~,..-arj L Ul.'f'g)·t 18 _. , .

-, CsH !lI:zon 0I1ci~ ~ rn'llnguLamm rnaura) ~(26 I Ko. ~SUdl Lajoa 11Z't U2!~ll:H,'i - ~L. tibQt-~bak ~~lO~ Knnnyti ~111: !iJ.~IL hozzon a. ;st;c[:' 16

KJmhay:a >( .:HY or.d) •. ;''7

~illono6 ~] 8~a \'oU - H9

~ Bio:I! • .uha ~ 49

:l.ehet!, bnro -~.le:'r nern vagyuk ~ 1.28 Le hetett v-oblLa ,( d:a1ban e'.gy l~!tIy) - 41

Lenin dOll[ (A labl6.nc 11 M,bon R!.'lh{'tZ lloh) - '70 1i ,f:fill', h(:1J~ a '[~)'It')rek (C!=l ~Uebbc) - 32

Le",,'i11 a t~'VQU)ol ~ 25

Una-iS ,

tJ.U"d i ~~I:: -a t'i'Lj~Jtt ~. 6.,1 I

Mru-IDgiJ k~de k (:r.ki~6'1 (l el nekern) - 82 ~~1i.iy;sko5zofit6 (Iu van majiUs el8ej~) .6.2

Menny'bbl ~l' iiI.-ijm;al- 44

~~cimac:k6 ~O.8 _ L _ , ,

Ml~S·od r!! naf9'---zem dolog - 116 ifl~~:t'l h.a.g~ .... t.uk'N ho.gy ~g)' 1(;:gJ"; '·"0 76 ~en~·mai'lkepp c·si.mUhi!. § .. Mtru:llenkinek 'van e~ atfn::J, 1 :9.3

'M' d' . 00 I

.Ii. ill_Jig ugyanu2Y - 'D~ . I

"",n rn a :Ilnrltirus f'l.':11U :.;L ian ~ 38 I

MQnddl" bogy nem baragszo'l 'clm = 126 MO:5z;kva .. part~ cs~tlk: - :1:1.7

MUlhll ~.k .l!L ID'{;:unc:krevek - 89.

Pt'1y Bc):fifii,e (ties '.:rv~1f' rhe ocean) ~ 73 Ne "~~i ki minden flit -I!.'S

N e 'v.~.mJl -a ~ 1,laiu:st (kc:d\~:!5t:m) = ~24 Neb~:z ~ 'boklQgs1l~,:,~ij;11 1:iJ;[JI,I~i!'i uit venni ~ 102 N,ebez QZ iekofu.t~k;;l! -~4

,rIdges- {Am. cgy n;u' _Ina ~ li'eten' -.1% Nyok {~f-~ munka, F!lyok ola pnJlIil'i!'!L~'8 - '1 Uhio - (~ hili Banks Of T.be Ohio) • .-m ,Ott ,~U8Z ilZ ut ·'oT.e·gen - 75 P~ff~ bfhr,fis 'sam~lQ' (Puff The Magi-c .•. J -,34 P:isz:torok, p :i!!l~:dMOk (orvt":ntlj,elf.ek1) ,. 44 Polju~k~ - 84

Rl1bri (1al ,(E~y ~i kip, C~·Y ikisgyct¢l!r) - 99 , ' ~~-f,e~ d91 (lhlJld L~n~ Sync) - 10;.1 RCjt(:,lmek (ha, ~ehgonek) ~ 10~ ___..

Rt':pru ~ b~h1La (RcpubHe) • 113

Re'lii!r:ket: :a hi[iM (::1, ill. '\'l"t&i,L) • to

Sr.zika (e:~ kiCBlkl!t ·bilHc!i!b). 22

Sohase mendd (bo.gy tul ,\IQg)' mn.r" •. ) - 'YI

S? ~ n'j f!'~ k iE.l:madar (rnondd ell< bogy metre iAf) r ') Szg.l!li f{.\I. masa8~ = UO j obboldl!l!ll

S.\.I;'js<], (Nc:m voh !l Szds",.,.) ~13r

Szemfdyjj ]g".:l~w¥any ~ 401

Si!!:~e~elD""'Ofi".\1 - 30

'S;z;{;:t(;mi ya,la!ktt v:l\km'rl~:rt (R~ubk) • 11S s.u'!1 hozou, !5:l;oiJ mll cl- 'dO r

Salomorl~ v~arnap - 51 L t

s:!: 6 I]' on hiJJliltotlS::.lfi ~z enek - B.Ii.-ba lo'ltla'l

~,- L

TiiI.'!IOdSZi 5Zi] '-1:za::t !:ta:szt - 1m" - ---

Te S:7.P'I"C.!lI!Il, 1~,ga1;d1J. b • 11?

The JliclcIiJ SI.(,:-eps, T oru~t - .:1,~ ~iZ;t:M.~ ilt 't{r,f,l:il~ (Sixteen !DfiJ3) .1!.fL TlLldod,. bogy lillU,;:!) boc anat - ]~

U 'H. itt ~ilJ (:l.! fi~8Y CS§lI'}I,l) ,,;~ , ValaiL!il] ~g, hiny (h6-i~e~ben [:it) ~ 19 V'Hi[jlj HJ.i~ felkd n aid a N'ap - 1 .

;- ;;]i!i:-!ia\,janka (RfltlJtal'1:il. ,[fin ran 1iJ) ~,11))9 Vidtki W:dun~ (mohdd CSB roit hl:!!i~e~) - 1o.S Volt!. eg).'61.;e.D" !t'~g .. U,~

\'ll'e- Sh~ H O~le!rJ:ordi(= 97'

w:ilell'e 1l ::iVt:l All ·l'he Fkliweon Goni? • 77 Z~flgjfb. a dalt '-fide nt!m900s, ;lljGW'ari) - 19 Z61d !~l"dfii1l:::n~~:.Mmh1 JillL(; li 011' It lll, • 1.'06

Zllg a, Vol.l!!:~ -f.l}5

~

A !FoJd '¢.ere;m.t~~nek kezdeuh'll, • -~ A kd,'L':ti s~L1Jlcl.c~l~:(::Z<l:"tt - 1.11

A mnnkanak 'IH~:ge,. ,hliij:s~;t; i!:I gyJj.'b6l '~ 71 A f:lbl~n{l :S!. l:iJ,b{!l~ ileh.&:t v-olt - 70'

A is'O:t kiLeat.~ 6c:skas:a:E!,';jI roi t!"L'CI[, ot:L\ 93

A, N'7:ii..-lIU:= ~'I~"'£fill.:JIkd.'a dszakad.t jlIl~I a cs end _ 1,6 AJd in~ge:Et, 5!enki sim CIS t~~~ :iJ1f1 • 117

l\m~g a mpttilru Ibecsille,t dQlga - til

Az ember !S~b6'1 i50 ts 3Mba tt r - 96,

M't hiJs:.n.,:d~ bogy nyllik. :rrn,i?g ~, !i~Tg:il, n·l:.r;iS~u =, '76 M't kefde:;rtilll bi~m ,eA'Y' .ldsla.ny - 131l ... 'jobboJld~1 A:d mondtuk, ID!!:gi:tthctcd. - 48

Baj V~:1!l ~I, 'i'f.:~~7,~g I:eitlger-es::i<zcl- 60

Hut£L bt:uy V;il!ID' Ellizabet _ 120

D-U$ hiaj1aba ttl' a 9E¢,i - ~B

"F.g-y kis patak, mim,Hg n~ll:i:lhii. ~ 72 J!g:f dgj kepl' ~gy J?~gyere k ~ 99 E~'flil:::1. (loe:tfkk:al. 'lo'Ucrn - .5,2

F.1 m:: l~; ~J.~ h,ogy uy Illk meg a ;!I<~:t.g:a roZ$~, - 76- ~!~gy :Hi hgti e gy ~~'fr: henign'~ = 1.2

~n mC1'll_'_f;!.ck ... -eled, t:e uem nmf-tH:L _. ril4

m"rdl:: uta ismerem Kiis ap~,l'~ 69

E,z ~ h~f" 'l:il:~tSj fnir.u: ~ rHhhi ~ tlR.

Fiti '" IS-~el, ~\'i- en esak ballagt'ilk: = 64 Gy!i.:'lll.n(;k.-e.niL~ Qt. al~dj mar = '],46

HG ~I H ifiiltl fe:'lj~f'i az eg.r.e - ,8;8

Ho tne~nta!t'O, bogy miildiQ' Itt k",gyek. _ 12t . Ha most is o:,·,:JtQd, meg ,0ih:no-d e~e1J' Ig6rebM' - 1.1

H .1:.. •• 11 ·"lV IJ'"i

a vc-,gre lTI 8i uyaJ" t:::li ~ IIt!'n;;g a~ roo _, IJV

Hogy veJtem jJ!I;;"m 1:O:rti.dte 1, eppli fl!gy' ,f.:'hlii f.ie'W~:e] '=' 9'S. :n~)8~Zi6 az ut.; m.iig '~ ~ . .ruzed. n ~.zeroh>l?z C:f; - ~] I!§.

'H IIW m iiLi l:!Ji roads must a'm;!l!1i:'i wa]k down - 3.3 Hull. :.t M~ fli i ~ ~~"1 ~ TI! m ltrl] Lenw;tl]" .. • 15

IndlJll,i ;Em ~ltf£1j ~ vi6S~:l ~l!" j:ll.'ezz - 63

Jm: 'meg eszedbc mlvl!:::5l!:i II - 101

err ·.f iD!o 0' ~O"I!TPII..lAK··: 1A1.,.

_t\JI-"&. "_";, .. ·a~I,', _. , - ,'s

~!'oi:",jiiIJi a ~.n~i!'ii:S~£'U l,~h:rt kedvesern ~ ~ 24· K~tG:2:er volram 'kopo:l~7.. .ii!~N~mben ,_ 98 K.5d oC,l{i.ttcm, kS_(1I mO'Ao ttem _ lUD Lc"D'[~ hul a tulgy!!:k tif.~k a )-oig)T~ - 32 M'-t: ,C!ii:ak. meh;:.\uy ,csill.ag el - 3~

:tle.gy .1lJ h~~6j1 lt11~:z;d ~ n~';ruliu' ~ 39

~Hm1t hLCHiISZ;U ,c;.upIOi!5' b:~:m,21 llIity p mo li!.'IUl'lk~1 hi ::IJ1Ii:iii,lI'iift'k: :a. 'lere!;;M~ d'obog - 54 N am" ;e-so,k j6[!.hllllk ,68, c:WtdiL1],a.:k: - :2~}

N I h .l.' 'L.' ., flIr!I· . e:~, ,c,: et :.1.'iIil.;g l'U 3 ~u..cBl,l.Z;i:Ii~ - :-'..::.

N em volr a S:z:~s~ !t;gy ]]lo5z.k .... , ~i 11!);;1!~y dl..iJlLla· 23 N{o:h;a h.lit'Cg~ l't:;l!!ilgul~tb:a.n - 79

N¢l:d.i m.ilyen SZlCp a~ tjj'cl _ 11~

Oly ID',(i]ly~J(1u, '!o' :tI~y ~ feB)""eS :;i!J 1-'.i;il!j:ad - s], Ohr b\VM •. messze \:.-.:11 h h~I7::!.irm ~,14

,;f ,

O~ aJiI,t a lamy az nit ~ohb Qldal~fi - 67

Rtgi idA]kJI; '~ml.'exd.-e ~ntg ~ tOO R.otil,t:iilii,:a_ IOn: tRnk :iii dilil(n vihmrll1:l.1,k ~. 109 Soho e'l?mmi,fC' 'W.lfloCS! ~dOnk = 27'

SO~'C hallok !l)ly~t1i, gy3fi,y~~ nbt asz6t - 85 'S:le'g~i:1.y lege-ny 'vagyak ~J] ~ ~r'(lnfi" m f:ztlirII ~ 14 ~ Szemedben ~~):DIfi)nck~ balag9zo1 :!i'~ - n: !"ii7~{I~ C!ii~ I1I:ilguM a"l. eg . 132

'.!.':;I!lI ti~:~:JIm ,e-n e,BY '!l:Z~r ·,,"irll go~ - 4'1 T..u:H:llbnw 'iar~lJ;,::a:1t ~~ O'NOIS - 12J "iivtdb6[ huk kil!:l~h'~-!'li~]l'!J. - 2.5

Tiz~nh~'t ~ ... -es :meg ~!r";;Iitig rm ruh~~rn - 40 Tudod, o.ooyj m:iXfLdien to!li'teitl:~ a.ld\ro£ epp~n .'126 Va;i1!, akJit nero vii!:rn;!likt Il;~iillk e.:rk:C2lik = 7

V ~.l' 'rt.:f1lk ':11 !liJk~:lg:l! '!l:~'gl:,eIE.n :r!I'li.emkfill :sze1. j:llr ~ 84 'V ol~yv-!do!l:Jl;ieD '~B h~gygedn~e:t1L a'~ - 2$

. 01.

\Vb;!l!t ~h, .. ,11 we do 'Wiith the w-un'k'l':D siililo>f. - 61}

7,Jl'!ngi en a dalunk P3,jlt::lS = 6Z

Z~!ili:'imliik g, d:al,t ude miin~;IIrD!il :".1I:j:aJck':.lil. - 29

Z{mg ~ VU6::' : !!:Il!, ~lr a Vo~ga _ 28

~Z'D······· HAN···:·' GO··' ·K·· l'L"N" G~··E']I'i~'S" -148'

!l"I..Ji:!. .. . . . I'.··:!, ~ .. .. n, ....

N a_gy(lD k,o S,;Z on i ii:k az lhl~t~'ke1t~ n,o.'l a- javas I ail:o kat ..

Amini lilia.ole" rendesen meghizott a Csalarnade.

Tovfttllhr,a, is viil'juk relefonjaitolcat, emlljelteket.

K... II'! ossssssz ,~ ,

Tel, (06-1) ,2,74 .... ,241-4' 'D o'b 3!y~f1t @fte.enla ill ~hll

Kedves 6v6n6k~ a pukak, any ukakj; lll;rugyi k, 'n agypapaJk, babysitterek s t b +.!

Hoss zii eve k o1ta j a.1riuk az ovika t zcne s gyer,elaniisorunlru:,aJ. ..

A 'Ti . lao • 1 1 . ~ I'" lli k .. 13'5 ldal "",!;,·l· 11_ d

, , ,1 lavas . tM1i:O i a u~Pl,an a . :to'ttu : ossze a .. " - .. 0 '_. :aIl1iu Kez.' ve

az OVISOJ(]\JAX s.z6lb dtdgy uj'tCluenyt,

A. ffi:Ellomnnb., mncsen k6,..€: 136 - A 'p~!:'t ~~g,t1t B6 = A :z.Nd €eD~{:fln 144,,~ o'\lld 1111::111 l~p !i::l:!:y8Zt:il"C ~.41 lDiObe] hti'iJf';~'i 140 - lEigy 1:n.l<!!i:.t:-tl:ii'ka' van 136 = mlgy ki~, malae 138 ~ Ez ::;!!~ cgyem.,e9>~ e'..!i a gothe 143~

F enyl5iillinc:p :UuinSi' eli5. 134 H~p'PY H:iU!hl,day 142, ,_ He! Dp~1tar.[j.] fuj a sze1 ,_ = ej J ~11I ~~!.rik:ll·1 J'll'fic:~Jk:.l ]4_1 fI ult :a f!:el)"l1es ! J4 • 'H 1i."J!:ii.~ r.!Idik a. H1UnU1U0i 1.42 - H L.ill ~, h~ i414 • }1iJ,fJl ;;11, :koc:s! l~t = ,J&Ut::m k~.rik,j;f.i 1140 Kadkiu:YQID U9 ., 'Ki8 BClILoc 1L38- K;s ~,[acaa ft.:udil ... ]).38 - J:(Je 'k~ec ~yOdl:l 140 K:i~k:::lld{lsO'uYJ M<,~T:k2:f."':.i.t! !Ilolfly l.JS _ K1triE' ~ ki iJ:t'! 'kilN-tle_d f:ii:s]re t\4 - KU[Yi:llcl.r 139

1Ii'1'egfhg[am egy 8zunyu.,gm ]37 •. ~~ll,,;"gy a gOz'os 1.4.3 _. 0, T antlC;:fJ;bauIT:ii '144 - CUd ,M,EIiC DO:f.ii~.dd N,~ Orgonil ;iI:~ 145 _ ]Jl!i(jjUllLnfj 'I',~~ H!,s., [J'~U:.lfii 'Pa[k)6 13,s - Sz,~~ny ~egeny vs,g-yok en - ~ 41

Sut'IDng :l1 kfi~'ves ]35 - S7.:fm~z ,t.r.lin:ilk li'i = 'lit:,laiJ{jI.g,·CJC maIL"" 1134 ~ Vh-ag~kti,al,.cg a v.ilag 142

ru - dom

!IIi :s ~ logy t-"l - It'JIT f" - I~m:

D D

t - - 1-; ill' r

Va- 16 - han, mar

~ I

Ujra itt va"

~

I

itt v .. m;u

I,'. II! I

E,r

I .

rsa- pa~

1

A

A

A

A

lu van,

A

12._Y ~

1 hal-

D

k& ~M~ r 11,

A A A
i t _'#- I iii .- ,~
~
~
lorn, ~. hal lOln~
UI- ra -
D A A
Utfi :-. •
I CSaI I? - ,ad, ('J{'it;_ ~ S.7.e ::lI

A,? r!

man - C:S1: d:.lIT

~ ~.'

uj ra hal

~ han - go - kat

E r· _. r ,.,

~ ~

A

'I,',f'i'i- rl~- gUnk, ~(~ID~ az t::~ I L - If' - kunk., Ujn- ne - pel - j"G k meg .az

D [) A A E:

~ _. cs iunk, 1 i .. -- ~nlil"

"1 cl ~ ~ cr - M - r,i'l f'1l1C_g - ,kc - nr i, ne csi nilj lei - for - du- .listl

I • ,,.<Ii .J.l.,.

• .1"rY'" -rI'- ~ ~

........:= ~-

uj ta - Hi- ko - ~stl E.s hog;

Ii:. A E llt;

r

J

A

,

E.

IE

••

A- C' D A I:;
g. r.- II o,~,~ .,1 .. .'" ., .~:~. - I
r ~' I f p- e- go szi ve met

"() j ra in van; 'to jra itt V"dI 0

iiira ~tt van a nagy sa pat CS:JI.pj~d {'\.~S2'@" csspjad ijs:o;:I.~ ,[ ·:"<i~jlliad ~ issze a rnancsodat Ulra hallom dj r8J. hallorn

(1 [ra hallom a hangokat

Szep leanyok, szep leany k szep l~~nynk nt~ ,"ilj~lU[)k

] lullanak mar, hu lanak mar hullanak mur a cslllngok

Es lui megis, ~s ml megis

i."i T ~ Ii ~] II~gU:'!i in vagyu nk

Le).;,,,), a vendegunk, legy aZ emlekunk unnepeljuk rneg az Djl (:lI~Uko7_'-:Sd

F."i he 19y L-lfe'I'i(inl\, arra mcgkerunk

. e csina ij fcltorclu I ast

Ugy a verlr1~giink) I.~gy :4.;. t':m·IC::'kL:n ik

.. I·'·'_ ~. '..!'Ik ~

'U nncpe JfU!\' meg az UJ lal1L] ·OZMt

f:s hogy e, fenunk I arm megkeru nk Ne cstnal] felfordulast

..r"u ~ ~ ... 1 d' 0'

. gy vartarn ra, 0 azt c mon am nern 'to· om

S n ogy' e,~i6tt' elern ~ eloszlstta banatorn

Azt h tuern ~n) bekoszontc u TT1JfI r ;.r"l'_ ti';:/.

f.~ v al(~ba ~1, mar hulldogalnak a sargub lcvclck De crzcm '~g a ny-ari .ltLzb' n e~o szrvemet

6

G

t~ t fr--- ~-I~~; t~~~

~ V:m. ~I- kit

G G 'G G G
1 ~ Jj i

(',..;a.~, (:or kc zjk V~m'l j]J ki a ;.--.en van,
HilT! rl Hm Am

I

G 51i~ C C
~ '" I .:
-j
iii
- -
i.si- [L{LI - ~CL Miu· den- ki rn ~~..;.- 'kP-rp ('~i - n ~I] 1,',:1
G Em
-
~ -
i~~ M1L1- den- k i, mas- krtpp

G G

Van, J!.l~:i rllt:'g.T fI( )],H l.j~" ~ H )gy I'Tl i I !'';Z:;J ~'1!:-'HJ Van, aki nC1l1 tcszi, a mit nem szabad Van I aki nem tu dia, ,~l,ogy mit sza bad

So clyan Is van, akir.ol nero ertem

hogy rnierr s zabad

M undcnki mUjkcpp GsiniiJ,~ja .. ,

V an, ~ki L'ri:ladpl es elteszt

V] n, aki Ori.jkli es elvert

Van, aki gy'ii.~t6gel; van, ;;3. ki rnegn y eri Van. aki hamisitja i' s • .. an" aki csak fclvcszi Mindenki maskepp csmalra.;

Van; akl h{Lllu.1r6i, 'Lur eh:1re

Van, a ki var; amig el fogy,rlak el~~ L

van, aki tunlet es van, aki l-;:hHntet Van: aid fe'ltunik~ ;'!i a tala pzstra felu lhet Ml nde n ki n I~,~ k ep1) [~"iiT I ~,~j ~L. .

Van, akj virtiggal cs gycngeden

V un I ak_j rohammal es kern e nycn

van, lki csellel, VJJ!l.~ aki csal ~.'~~;;:;;11

Van, 8JkJ f':fiiklJblL",:'1 'P_'"i. ::I k:.'i d;, ;lk~ bkJs~~~ Mindenki maskepp csinal] a. ..

'Van, aki krvetkozik magdbol

v~ n, akt Jev;@'[k6zik ]na2:lI~~,

V .. kl 11- ~ 1 ki k·<' 'I

an, a . 1 xenyte en, van, a" 1 . ,c,pte .er I

van.akit DszCon ha~t cs van, akit az ertelem \.J"indenki miskepp csindlja.; -

V~nJ aki feU]" es v-an, l.ld[ lelrnak

Van, akit meghlvnak es van, akit beh i v n ak Van, akit logadnak, s van, aki ncm fogad Van) akit felmentenek, S akad, ,~ki Qt~ rnarad M i rH: le-n lc i m 1 skepp ('sirulll~. _.

(Verebcs Istvan ",Mmdenki'" parodiaja) Van, ald. Bachtol h rp. V.i:I.H~ ~dd r.hnpln-Idl 'Van. aki Lchartel, van; aki ~'fl()de[nt.ol Van, ki J.Z eredetibol csak k!C5it lspatol

S van, ~1 kl il'~~~ k a nif::!lv&l 1:rj~~, ele n1::1JgaI6J. M inde nki misker,p cs i n ill i~ ...

Van, J.bt befuznek es csalados

Van, akit elrlzrek es magsnyos

Va n, a kl hailamos el fJ":t.'[ ri a J' I,ti k (~I

,'j va n, kinck a ha] I ama cppcn elle nlez6!cg rvIinden:ki muskepp csinalja.;

Va n, .a'ki k iv~]ik az egylk csa patbol

V til n ~ k i ~,Z ALhlt61 az Omcgaig bars ngol V~n, aki gyokeret ver, akar a nernes tolgr Pflt ill, ul ~ lRfI d r (lz(-'Tllf'knb61 Lehel G yl.!lrgy Mindenki mask epp cslnalja .. ,

Teve VI1 n €~y pupil I van kerpupu, nanana.,

I ..
I
C I ~ c c
i' Ii'. .. ., • .- ~ 1 • I~ ~ I·
1~4 r I ..
"'I -J ... 'i l,
','4 [ - - r -
ui ni csi- ni- ba csi- nri- h:::l- ba csi - n. csi-ru c c
• .- .. iii' r iii , I
~ ~ • ~ ~
- -...!
__... ......_. ( •
bu ~l:iJI. (:;;;1.- nl- ~m-I m. lie- vcss tc - lem I ~

-

j_~

.... '

c
~& !I!!'
~
C (i r 7.13 - <I I1- g~';·I.- lorn

c r
!It ;# ~ .. l'; l
L- • , ~
-
............. ' -
Csi- ni - rut- ba be - cez- lek ~~n Arr:
.. •• " .. ,..
I t lIi tJ
I
I I • ~
---- -'- ~
Csi- ni - ba- ba Jegy az C - nycm I~

kn G ,.,- F r.. G C
~ U' • fh r: ;# I .........
j= ~~ •
~ I ~ II • •
",1 ... ...
- - -~ ~
__ T I
-
·:-.Ie ha ra-gudi k:ef - 1 f''k ,...;11 n (). - zert. mcrt egy C80 • ko- d~l'r d ~ t: - pe-dek en
"III ..
c o 1-~ G G? Gl "I . J
Ii .. .. • iii' iJIII .. " !II' ..
~ ..
-T- , r=> - , t ~ 1- -, -J
- '''''IIiIIIii!rr
~ .............
.......-
S,!,)- nes ar - ton ru- had (''"ilL- P:dJ, csu- P1l tar - 1m \1. - tag Han - guu G Gi" (i' G G' (?
It • .- ,. ~ •
-.-, .- .. .- I. . .. ~J :~
Ii" - l -
. .__",_
.......... ~
~Q. gr.AJlI l- ~z d- len- Lin - ru ne he?, pes- u l1ny \':;.tiSY, 6 kts{.. (SZtt-e - tern -:1)
, , Csiru-csinibaba Co j nib-a ba (;Si1.11 csinibaba

Cs i n iha ba ncvcss h;~!.eln

C . inibaba szeress bel ~m

Te \€.~zell1 ~dt'."i angyalom 6:rzeh ngy alorn I 'eJe~cro egen

Csinlba ba becezlek ~11 C-S'Lnibab:JJ :t~ gy ~ '/, enycrn

Ne t I~ ragud] kerlck ra 11 azert Mer" egy csokoder elepeJ,=,k ell

Szlne s k::11 ton n ihad .r.~ll~-csupa. tarka vi[1v:

H d ~;' . <

angc» t...'1gY:ln lS~2

t:Uenallni nC'l.~1'.

];) es I i 1 an:' ,,"'agy ejj, kc sz

. -

Szeretern il szerned SZflrH~~L

De nern IUd 011 n a nevcd se meg C~~ n il1~~ U (l~:ry szcrcrlek en

S igy. nc ... .czlek en

csibaba h~gy 'hill:aL enyfm

Csibaba legy hal ~\Z enyen ~ Csibaba l~gy '~Iai 011: cnyem

8

SzaUj e ldsmadar

G"

I !t i
G Am !11"11~ • Am
,
............
.- ~ . ~ .,. t I ,. , ;IIi I ;r ••
• iii! • •
I •
. -- . ~
, " c ~h~1 c

It'. r I -:.~: ~. .: .• .b_·:1 ~ ~

1il ~

'.' 5Z~'l;~]j el kis - rna- dar, nt--7.rI meg, hug)." merre jii!'I~,

(K (::1 ~, kell ,. hogy ram- ta - 111 j)

C c

-~ ,f · ~.l!

G G AnI
'-I I ~ -, ~
• ~ • ' . .. .. .. $: •
~ •
. Si--mu-

" F G C C.

I":~i' -oiIii- ··1 ~ .. -. ·-t {) 'I j.

~ ,"-= f - I :l*- I __ ~ ... ' ,t

~ gas- son, ha ar (om- hoz er CS;:i.'k a ~-[uld ra- gyog - jon,

Am

::'T~ ~.,

csnk a N.::.!p ::1.7. ~ gf'rl

E E.
"""""""'l -. .. ~·T" • l ,~
- ,
.. • .. •
"--!!. .Atr! r G G r G
~&L ~ .--~ •. -1-~ 1 (j! ':1 ... ~ III!' , ~ • ~
Q' o #' + I I $ ,
I • , 'I i iii
f-' I _]_.- :iii
~
~ Ne- kern sern; mi mil " rIL~II'I 50- ha rtc gye I:€, II:~. most r~{'rl"l Ii h;'oi.I'., Am Am r F
I~ -- ~
~ ~ - ...
:_J' i , 1 ., rill' " ~ .- ~ • ~ " I Q :.. t U
., , •
r ,,_
SQ- ha iIlIe s.:le" - fi(~S:'i: h~. most nem .... ~.g,y in r:l'u .
. U II S;:lllUjl el kismaddr l llezJ ruu'" g, I u . .ilgy merre j.a r Ji...10ndd el, he )BY merre jarl1a 1: 6

fv1'ondd cl, hog)' szcretern

Mondd el, ~logy keU nekem

Mondd ell' h ogy se rnn ~i 1! l~';; ncm kell

Csak a 1 Told az egen Csak a N ap l':"agyoIDon stmo g~ sson :s:.te~

Sirno8:.1 sson, ha arcomhoz er C5~k'8 Hold ragvogion

Csak :1 Nap az .t!gen

N e kern SA -uuu U 111i5 llIe.~n. kdl

Kcll], hogy ra'clbiJ j ~ szallj el rusrmud(H Nazd meg, hagy '~m-:ne ja1"hat 0:

V~d(' I. ~-: 1 a levclem, monad el, hog]' kell nekern Mondd cl, ~logy semml mls nern k~~ i

Csalc. a Ho1J a 7. P:w-n ....

Sol1a ne gyere, ha most nem j,'Lb5S 7.

Soha 'lie szeress, h~ 'm 11~.1,"i1 nern '\'-agy itt, 600 50h3 n [~ gy ere, btl mo.~t ncm jossz

SOM ne szcrcss, ha most nero. vagy ~U! 600

9

Reszket a bold a tOI men (Egyed'i:&I a rropart.on)

er -, n_

F

-

I

~ ~ _'II~'

til - fa rod

.'

-l

i K;gy ~gy - szer

( F

II ~.

c

f-- .' ._j_

he- gc- d'iil C'?

.,

Az.- c· tou

C"

I ~

mo - doz - nrnk

[f

,~ ~ ,

" tc

G.

~ l r:

Resz- ket

c •. ) t:l

;.1 ho~,l C

• -I

m"':-$lI en

IF f

" n "I ",

I, szor a f€my

Ii <="1 ~ __ _I F

1 Ke· ~Eii5 - r.e i::iir~

. ~

r

'i

),;fosr :i'

er - rr.::

~J ~ rok cn F

5.U - han c

c

~=i'

~, zt:g- .... c fo.l- dctt cr

~. a csend· bell.

....

Re "7k[~1 it hold a t-6 vizen Szmezust Utngot szor a ,fenr

a de sokszor j~r[am erre eu egyt fH H

Tirkrm a, , zfvcm arra var Bogy egy~zet (i1r' t:idtahll

De csak ;a gunyos. 6szi ~fp.1 tlt:"g did

Aze16u ittl a, t6niiJ randevuznmk Itt a tont[[ u tmodozrunk

Holdfenyes ny:iri eis;7:'lk~,fU, te meg en

.'

.'.

" D';!

J

,,",,', lL.I

- gOl ~"lUI

'GI .1 Ii 'G

, ~ ~ 'I~'

C

I. 'F'

e gye - dii~

c c

1~ -=f~

'a lomb

IF

in If-

~ - !:'r~ - dul A Tit - kon a 5iGU

f H..V-) IF (eGo 1"";') C

~ ~~. I i~~~ ,~

ta, - hil De css] ~I ~ii - n, 05

G

rl

fe • J] :!It:~ fly-aJ

VU· .ii"kn.

c

c

nil C

, I

c

De.ik T .• H'3jna1 I.

a fcny

-:1

. -

o = szi

G

ran • die: - vuz • tunk,

C D"

~ .'

Cj - sz~ - tiZlnj f'

F _fj

Hin got

C C

c

kii'~/.~' most IF

10

-~ r'~ ~I r -=~

g)ul~ le - lIel zi-

It; G

~'. 1r~1 :I~

Re 7.k~.f ;Q, hold a to viztn Szmczust liogo't szor a. fetrl,Y

MOSf ~£ csak erre j~rok en f':~;yt:[H11

KesOIC' jar. a to ~s alszi k mar

S a lomb [{(J\Zl most huvos szel suhan

Bgy ':irgl~~1 It:~ .. e'l, zizegve fOldet er

S a csendben csa k nezem ... zomoruan

Viirj mjg felkel rnajd a nap

Il./~ '~4

.'

C .t C

1 ~ :.

G G

G

G

Ha m03~: if. va [Y,_'t{;J. meg
1 ~'d D G G 'G G"",~
i6' ~ I ~ iii I - t ,
~ -- G

G

G

G,.".-1 G
$ --. I
,. 'I} .' .' D'

IJ._·

1j [f'l - k~1 majel a Nap

...

{~i - Len

01- vud

mi ~IZ

8 ,G,
Ii -~
~
iii!! -
-~
szet o

I r ..

tel- 1.:-1"'i

D

c

I-

J

c

I~

.'.

-

III nap

min - dig

Ern Ern

V;lrj~ D

ffilg

c

D

6m " Ern

D

-£ '.. 0 f_"1 0-

,,: u i re - rncnvt i - g6T

~ ] ..... ..

,. I"

A. .......eg - le - l, '11

.. '

....

-

r ~ .
Ern;!' Em"' C C Hrn Hm Am Iii Am A<n C C
i.
Ii i <Of ~I ~~ ~ .. ;Ii I ifII ...~ _'J i .~ \, I ,t
- ~ _1 .. j 0 •
.r I .'1
.. ______ (J
A f'· - 11:"- lr'HI ha- tart kap, minr a lel Te t'~lb" ..... irj, 1111 iR
0 D IEm E'rn IEm' Em C C D D G C ~ G-~
Ii ~ t ~ . i!:\i I ~ , t... I ~ j : II
i r ,.,J - - .- .a • .. .' .. - - ~,
.. .' r • ""
~'
:td- li.el rnejd a N11! ' Ie ' ak vsr], mig rl- kc·~ I II; U j~ 1. a N.J.~·) ell' } Ha [1!1.cggyoc{)tt az ej ha multad feldagadt

V arj, mig felkel rna] d :J. N ~I P I ',. ke 11, ll( )gy L i ;';1,[;1. legy min l gyermck-enrnagad Vall mig felkel maid ~ Nap

,,'

H ~ megzavart, hcgy nil ny icon az ej ,A csillaggal tett vegrelen tid me ly

\1; nt a bolcso, bL7.[(L 8~mbbe z(J r ::.I f."u~' Te cS:;j'k .,,/:;trj~ HI,lg Ielkel rnajd a ~'ap

Te (;; a v·hi, 1111g fclkcl majd a Nap

Sosem v~~y egf!11~ g~ d ('~~Lk ~ [] 1 k icsinvkc vaav

. ~,

V a ~ j mig fcl kcl majd 11 1'1 !j,P Tudod, nines rnennvorszag d~ nih uler 1 511 []1"1 n tJ vi ra.g V'~,d, mig felkcl maid a Nap

Ezert egyou Ie szunk, IT'Jlg ve~1 (-,:It ".1 ~.~ I. ej r,gyiH~; illig :d. Nap uroljira kcl

E.gy ijtt rnondiuk annak, ki rne~, hH Te csak vir; ~ mig felk el rna [d ;l Nap

TE~ rxak Val j, mig Felkel maid a Nap

11

...

·1 -'.17 rr

o I A n

ll .. · .• ~~ -FJ .. I". -

{&,. .' ._ .. .,

HI~ Imegy a kug-Ii e.g)' (:::3 - tc be - n'ig-

0 A E A
~ riIIiiP" -. 1 J~=-~
!ill' ,. • ,. •
.. "
0::) ;JZ a ku;.;; - h, ki nines fa - 'b61 ni, iller

zse- b~ - ben J

I,

mun. - ka - l!lol:· [r.

G ~, c
I . ~~
IiII !III ..
~ ... ;1:". az UL A E
~ 1
~ ~ .

je ben €Z ~ "
.Lm'
(;
ill! 1 if" A

.J .-'~J

.. ~n j01

A7 m

- -r- 1

,.

A

D

A 0
~ j; lIi!!IIiiIIj
• II .. ,. •• "
,. ..
meg m' szom ~ la - .7.1.k. kug- Ii fc .:- .. .JJ ~.

Ei ~i. ki ( I( )~ - uu- r. i k. a 7.

" -1:.0

C It( -...

n~. II

pen - oc

.

..

h -

LJ

j"""_l ~

~ .. .. ..

nya es fc~~· SEl- '111--11 -

A E A

~ -t - ---==1

!iI!i ._';._

~ HI - J;-I ;..l;.r. lin ~ ru- cia - tat

o

ll~'fi- ~ ~ J • _J

I( • 1..01'- be ra

A

o

D

A r-""'"_"

,IJ • .• ,.1

D .A.

I.~ ~-: J~ "

E

A

~ IJ G -- C .". G
J -- ~ I r: ~ n
.. .- " , .. iii
. " .. JIll !ill! n

r_...,

.. ..

A E, A

I'- -~r: ~ ... ~. J--~ -1:1

I;' •

Elrncgy a kugli egy este berugru, mer o az a kugli, ki nines f;:1 bol

Onhon az :r1.s:S7I m yi1 :-'''11"1 111.t:l ... az ostoba Kugllra ne111 hal a kera :izO

Jl;.rU~n :J~j[ emberek ft"11~\kdt\.I.jTu-:k A~H ak az elctc ncm tisztul meg KeB az a kis pia bodulata

Hogy a klJJgUf'.,1 l~.illln a boklo gs1.g

..

II

A .•.. arttal, a neppel

G

c c

A ~] - ~.l.~1- vuu], ruun - ka c-s

Om G C

be: - lie c

Mi

korn- rnu- nio-ta if j&l.k F

Junk, mer'!" ben - nunk ;:t - p~~ - ink re - m~ - nye ~ ... 1i,

Am AIl] E ~n Am

:.J~ ~

---

in du
AI'fi
~.
in - dill
Am E

P;;j - ink rc: - me ,~

c

E

~

cl rr;I_lJ ~I' i - dol-; io- nui- fyal

c c

E E

. __ . . ,

-...;r (

K()' vesd ~ pe'l- ddt, =l Part 5Z~~ - v1l1. E~ J?;~/rt7- '1"11 f()p,..~7, Ie hfl:"V_ ke i r- ju - :oJ~g (A)

.~ p~ rrra I, ;;a In ep pe 1 ·egy az utunk

A jclszavunk munka es beke .lV~[ kommunista if ak lndul unk, Mert be nnnnk :::1 p~ ln k rt-rr I ~T i yt:

Ml kommunlsta mal.. mdu lunk, Mcrt bennunk apainC{ 'remenye

St':CUc)rtc ncpe lancat

hlmu[t Lcjtik horns ly4t

IfjRj i vere 1i d n ~ [111'1 vi v~'rl"j T. Li~ I k

.' . ~

Kovcsd a pcldlc,. a Part szav.a'~

Es gyozni }O~5Z, te be szke j ~Lisag

A p~rttal. a ncppel egy aZ. utunk A jelsza vunk munka es beke

1'..11 komrmmfsra i'~l~ k im 111'11 UT .'k , Me n bennunk apaink remenve ~f i kommunista it~al'l indu I'I"Uil k i vJert bennunk apaiak rem~'n.y,e

! a'inal' friss €'rCib@fi

Eled ~~ hegyt p.Hi f e-rrn

Most van csak zsendu lobe n ncpunk ta vasza Orszagunk bel-;:e~et vedi mar

S apaw mellen kuzd az ifJu ·aQ

A parttal, a n.eDpel egyr az utu nk A jels.za'l'l] nk rnu n k~ ~Ioj ~ 'l" k ~

~n kommunista if1ak indulu nk, ~'lcrt bcnnunk apaink rernenve l\H kommuntsra ifjak indulunk, Itiel',( berm (i nk :;.a p::d i nk 'reT I' LIfT ~'r·t::

13

Ne·h··e~'''·· az·:··_ ts-· :1 .... ola ·t·'a· .. ska

'. ~ ::. -z ". . Jl\:. _. ..... '._

[)m7' nf C
~
-.- ~
Pe ri an 01 ~z f"- ~&l
Dni C c :M~ 1 vlk t~t - ra M·p I

Gi.'

ku lLlt J~)' rn )st C?

L - h":t1,

is, - ku- 1;1,

szi ve ,rlb.' ) - I Q1. hlLl'", - za l')l
[)lIr;;' (F C
I
-
E sze sug - j~, meuj 'i.J. cia
Am lin Am
~n .s.z..ep nn po .. '.. (le~ - e U~Tf
II) IE.
-
h~1 h~ lcsz, k~ meg -

ko » la - l~ls.

Egy.~k hett6 dc·leI6n P~ti dll a hllz e16u, Melyik utra lep, komoly most a b~t.

'Pcli al~. a httz @16u:, szfve Jol>lJJra tnI17_7.a ()t., Balw van U iskola i e~ze !;;;llgia: menj oda!

De nehel ~ 7. lsk Jlataj'b ilyen szep napes {_It!'le~6[t P€!Ii in a vab S7_["01. Yarva, halha le 2 ki n1egszanj~ 6L

Ana mcnt egy ki5}e"~n.y, 1).-;:[;. sosern 'l~lLLa tan. A-z. estern. hel}'e,'cc, [obh, il~~ szlv vezet,

lid ·¢"i.Hal1t ~ k~( s,lf-'!Ine: Inkabb tartok ov,e~e! Elindull 2! M'n Y utan, barmi lcsz is e&!I.nt. n,

De nehcl az llikola:tfwka ilyen szep oapos d.f:lt::lij'jI1, Es elindult furgen a laba, bal1;).gon ::I kt~hint In6!,'"jai~t

0, d€ szi)myt'i pillanm. r::i "i. zedetted j61 rnagad i Epp ott allnak 6k a~ Iskola E-'!1 ~)~ [ .

Ez a nap mar tonkn- m(~ nt, a klslany ]t)kohl00 rnent. 11:i.( nl0S1 n I"it tegyekr En is fC'lm.e~yek~

Konnvebb mar az i. kolataska lehet ~e.p mJ~.pQS dclclott, Egy Lin j ~ rnak n105t lskolube, PeI~ minJi,g I.IJ ~Bv:ir;a ot.

14

Let a

Am

., /'Jvn Am [J'm fv:r. Am fJw Om Am .Am Alii Dill
-~ I'" I:
- • _,
It
I lull 31 h6.
Am Am Om Am A.tr'I Am flIiml Asn
r~
.... -
----
r{lj ::1 ".;7.(1 miu'
Am Dm Dro DEI 10'1 Dm Dm Om :;. [).If1
.'. I' ~ =::;;
t I-t - --J - .I
i --
-
H~1l - gj .:01 ~ ~! S Le - 111.{~[ ]~, - torn HZ a - g)!{l-
Am Am Om Am Am n.m Dm IO!) ILlS

,_ Ak - kor

E E

rneg \~'~ E."",,4

Hull a he'S. fuj "I, szcl. nrrutru Lenarol mcscl

I lallga lorn, s Le n{t I larom ;:J.t.. ;igyan10n,

Akkor meg v am t, ."1 a I 'I ~ ijka :i:t.(u ~l i ::l [ri "j,"i 11}1 V{ m

A I ~I .. ~ . "'I

7. YO t :a tf" ~ szrn I'I}'II le_

Dirnitn] 'I cg "T1tM,t 111CiSCl

H;dlga~onl: Lenn eltunt sgy hainalon

TIJbb~ nem v111.r S a trr ika ~Ult a friss haven

S. n rroj - ka sznllt a Inss ha von

15

...

,-

Konnyfl Ahno,t, hozzon a szel

V;k'k611fyi U. - M'ikl6s 'r.

luJir az es L

L;III ..

Va-Ia _ t 1,0'1

cst-tit - [a

hiJ.is- du na

IEm ": -

1. szel _

ludj

~ re- te [I kis iP~_ [:1- kOI (7::11-::1 ... 1 C

!_ #, ,~

~ ..

A 5zfur kE'

DJ

t-==::=;jj ====-" .:~f -:...., 1~ .: r J

_ _ _ ,A~ _ modi hin- it.4~·. he- mo - ko- 7.6t I ~ 1- mOd)

.Am C ID. ' lY G G

: -. ~,... _ I. .'. ~ iii~-· iii - G·' .. 7 .... I[l'!!

~ ,'-~~ ± £ ~ l± _~ l± ---"~t J_ ·11

Hm

A11.:l,d~ ell G

kis- em _ ber, a- Ludj IF~r

Ii

0---

~r

hdz - hi - lak

ro~ 5ZH _ kud t

Ai

mdr

csend

ID IJ

~~~~~iI!I~~~~~~~~'-

10

kts gye _ rek

!I

A :5ZU rke hazfalakra raszakadt 11l{U ,~.,Z est V:-II::.lIH ~I f~~'I:-'lr TTl(~u {~VV khvvt~T~d{

o 0.. 0 ..

Hallom, az edesanyia dallal csitftja el

Hs llgatom a nyitott abhdrnri'l

S vii: gn~ en ls enekelem:

KL")n~l)'1i~ ,flmnt hnT.7nn ::1 ;<:;7:r::l, :;:J,h;a,:'1.nld hli." dUllai. ~7j::i Aludi el, kiscrnbcr, aludj d

Almod~ hintnt, homokozot I ;],Imodj retet, kispatakot A~ud.j e'~i ktsember, alud] el

::-.J,ezd fenn a hh tlCLon nekcd tiincD~, @J. Hold 'T A.~ 11 L:::' F_T I~k r.l. ::.i f ~,~~ y It') c:'liUa,gnk

A 50tet Iolyoparton almos nagy beka U~

1 Iangtalan suhan egy k ismada r, latod 5 ls hazarepu l KOl1J.lly-Li a lmot hozzon 11 szcl ...

A. sz urke hazfulakra raszaksdt m..-1]" az est Valahol ~J s xi k m1r egy apro klsgyerek

16

M.ate P. S.Nalg'f [.

A2-~. ak ·~b .... k

. . : I' 'I ". "".," , , ,', ',' ,:- ,"'-'.' , -, '.'

ert vann···, .. ' '" a JO barato , .

~il- mot

Crfr'i m Gin ern em

411 ::~ - ---= .......- .• -:...----;or- -;ill ~. "

r .J I .. _ -t- -I==:-- __ -----:~.._---lI-J:------~ ----!:=:l-----lL-+--

~1 ~ - ~f - f~ -, 111 G

l~OV - b.r

IF

F

c

dl [~ni

G (F~ F) E

---=1--=

S:;;'l~rr - hu II, rnl n I'

c

I~·,~' ~~~~~~d-_--I:I- - .. r »

~ perc: hord - [a d ..:\ - CC~[] - ~n

Hm :'1 lim Hm

~ l' _~

~ reg el· fu- tQ~ t

F

D

G

r

o

r

L I!

i6 I.J~~ ra

G7"

tim

,iii!

visz- !I,7.~, - hoz - zak

c

c

A - zen van - uak il!

tuk, C?

Ilugy az D7

jo

G

-. ~ I - ko - nvcn

_.

visz- SZ1iI. - ~,- dez

zck

Az e~6t ]Jl€g~dhtan~ ugysem tudod,

A szelct megfol'df[a ni ugysem '[U dod, Uijaid k{,.zou a leo r

57:1"t:.szall, m'~nt 8ztj rkc por,

es ~. perc nur-uj a el,

Azcrt vannak a j6 baratek. hogy il .r@g elfutou alrnot

·,!i.ss7.:aho2Z;Lk :rlekeu ,1[!1dJ.j u f;:'HY' s,ze.p ml.,pun. A :r.crt vannak a jn baratok,

hogy az ehu.nt boldogsagot

visszaidezzek egy Yazoo alkonyon

Az erzest elhallganatnl 1JJ,gY5t:m tudod,

Az alm.ot meg nem 8.~modni 'U gysem tudod, UllJ.id kOlJjtt a kor

szetszall, mint sztl [ike pt'l'[,

es @J perc hordla d.

ALL~L varmak ::. i [; lLJ~u:~ luk.1 hog}' a r.e;g elfutott almot

visszahozzak neh:ed majd. egy szep nap on, Azert vsnnak a ~6 baratok,

hogy az dront boldogssgor

vlsszs id ezze k f-':gy J~ Z(l\'<i ~ 1 k "I~~~ ~{o[ m

1.7

c

G G G G

~ --==1-, _r- 4

~f'1'n

0. rLl - f1 nf1

eGG G

i[T

dod

.........~·7.n if-kif' prl1',

G

.-= r-'"

... .

- ~

G

f

rck,

hogv a C

na- pon

.'

r

d - ~,UIIL

OO~. - (.lugG G

...

Ke.

h~ ,..,. ..

, log.' Y .. ,.'" varj

~,

:. r~ I -
-ti lu' U!!!
[) 'G .1 I" E I A I D
L-~
t.l -I!!I!' ~- - t t, :It: ~ ~ ,f,
.. ~' ._- C E.

.. ~ .. J I .... -11"--;" _..r1:j

S7.e rned- 'be L1 'kJ.)~ly- 11~Ck, ha - ragszo 1 rtirn !I,ogv€l ken rnen-]e nem iJJzen hib1rn
Ki- i!=..:za - f"Jd) ~ ... }
0 .!Il . Em
HI1 AT
I ..
+
0 ,; • iif" .. ~ ~ .# .- ,., .. 1 -
~ ~ l • t • - " ,.
I ,-==-, ~ .' ''''1\ ~'
I •
KeU, hogy v1rj, ~,ar.i b 1111c..:~ .Ne fel~. lj - r'.J. ' ,-, '-1. Dc ad di:a:
"':1~/.- :>.i'.1I- JO - yu . f
,.-- __ . rn
~ .. .,., ,
1-f-
~ ~,:( 0 o
.' ~ -.' I !~ " 1 ~ ;, I~
I • ~-. - -
i...,J ·-f
kis c)· rf"l- mOl, ne- k. rn t jgy

Ern A
~ ;It iIt-"' Y ti' .- ~
t'1 P ~ .'
,
,tt
. , Ne~ V~~, 'I ' igy ret Ick
usz t;i.Z;C- JI"F

,.

l I

Em

I-~ p~:__" l

A:

o

If'

~;; ~~~

Em

A

1 ,

r

~' ¥

,.--_

H~, - ~,

e - hez most mesz sze :men - rn,

A'l
.. !IIi! l'-
r;:1~ l. iuajd kgy D

- I_:-' f,1~

vi. - sel - n L

lh

- .. ~ ~ ~-

m- If - ke- zern

,.

s.:r.enu:~dben konnvek., ha ra'l7:'\:zd, ram

•. ty

I'__lo~y elk f': 11 me njek, 11(:'1111 az en hibam

KeH, ho~try var], 'v:1r.j is meg N e fe:lj, Uj~1 v'il~~,~:aio,:6k. nE'. addlg iIj" gyakran i:rj

Igy s1:C:fC-ZZ e~'Y ~i5 Cr,omot nekem

KiS1!1!1.'ld tOr-kOHll es eg a szam

1 nnls6 csokunk, gondoli ntajd f'd 111 Kcll, hogv '",..drj., ,

TiLUkb::l 11 ;~r rhats z cgy kicsit me~ N a ~6.i van, 11'10.,( lTI~h' ennyi eM'g KeU. hogy varj. _.

K t:: vess, h - sz l1i{}' szeretlek Vidiimnak ~s kedv es nek 1."J.Esa1aJ':~ ha nern V;.l~y I I sellettern

Nehez. most rncssze menni De konnvebb el visclnl

H~ cid rna jd 1. ~ Y 't"!YI ~ ~:kC::Lem

Ken, hogy \'u rj, ,.

18

_ .. - --_ .. -

E :'.~ J ----=- ---=~--=I--=t J

,p.- _.'"

!ie-Ie - 5e - gul

A ki liu1ye

nern

Valah.ol egy tiny

nl£~ L r BrOdy J.

; I!I

Hm t-lil'

1 0

o

.

G ~ •

....

...

IIJIIII!""

".... . {~ a Jeg - szebb

1 any

,.. .. 4!1

no- reo - het'- ben i~ r,

0 A
I ~ ~ I ~
,_
,W> '* ..
#' ..
Hlv- jJ. fit. egy nap
G '"

fol-

IHrn

-

!iii

:l}" • ./:) - I'e~' ki - 1':1Iy,

n

D

I

~
-t- I , ~ ~ h -
'. - 1 ,~ 6/
•• • .1 •
meg- ~j ~ 'J..~rIi . ja, d;e . wgy szo) :a liny So- ha v ~S,l • sza nem

f

D

.............. ~

I .Jr.,.

._ ..

I II

-- -

I I

in- kabli d - rue- g~'t'k. el - me- gyek

jb -

D D
I I I : I ~
• ~+
~
"ok mil" jo • vok, rtJe.rn

..

"'I/'.J - b - hol ]'gy V::.Ln

Valahol egy Mny hOfe herbert j:i r (] a legszc bb InC~5SZ;C fOldon. Hivja at egy nap az oreg. kiralv Fele~egi.d megku'!;.;;;ln.j:l

De 19y .'"i,7.fll ,I Iii ny'

/i h:inii.l ve nem 1,es£e'~ ~ nern leszek Akkor iillk:dob elmegyek, e1U] egy,£:k

So h a vlssza nern j Ovok 1 ~ilem jt:r v f:.k 'mar

V~l:1hO.1 e'gy lsny fek,@teb®!1l ~af A rt '~I ."i;,i P}I (h t 111 t':TT"I l·l!l:::'o;i: r. [~lll r.~

I Iivja at e.g)' nap aL: 6reg ki:ci~.y Hova mennel szep le[inynm Gyere hozzdm

A .kirM.ye ncm Icszck, ncm Icszck., ,

Valahol e~n," hilrl y s~huva :sr= jar S7.~ p titokhan eltemettek

Hf vla at egy nap az 6reg ki'rnly S2om1'"'tl1n~rg€S~ hogyh?~ nem '~on Mit [f:~be~ m~."il

19

A

I

,t -

:~

67 ,_ es uton fv~ ..

Ir

0'

I

UI

cl - IHe-gyCH:

. '

iiii I~

. ' ,

L_:~

in ,- .I.1.Cl.1. [I1C.3£:- &~

D ~Il"

~ I "~ #.

Em t'~I_
t I ' ........ I
,ill ..
.. • • ..
c srk ~:f. r:::. s .... 'j t.;s u- [om) ... .'~\r- ha S2 ram di- de- reg- ve

1&·# c G ID bTl (.;
ifl - .~ iiiiiiiiiiiiiii -
~ ~ -. _I I ~
-+ ,-[-. ~ iii! iii! " ,iii! - iii! .. iiIII
.. • :. iii' _. .. --
~ men ny - d~~ rt)g A {:~~l~ la- gu ~ kal, ha ~zt- U [j- ~ok I e- ~Jk .>i.L t:: - ;:IU e~ ~ l~.1U [(1- V l::.L D

~ - I p~

J.I c.

li~ ~i

C:~U - la- gok.. C5i1 - ];1- gok~

c

~l

mend - ia. tok d

j{J:r,

f I ()~

IJ

Lit

"l,."e - sze - lves

.'

I)

I.

t La - ,t,a- La-laliJ,.l.,

ell b·

ha - ',. r l(1. 101.· luk

'I\,-agy e:-;6k j~1nnd:{ es cllndulok Elrncgyck inncn me s' zc

~ 6"'7 ~ ,

~"1. /-cs uton

varharsz ram dtderegve

Nyal[ cjsza ' an, ha nem jovok Es.ik J,Z esC es mennydorog A C~ ill agukk.al, ha s: ech)'16 k

r ik ..,. ~ l"'~"

. ~" • ~ az eso cs ncm ta al9Z ram

Csillagok, csil bgok.

T r 1 [ H H '~j.d.i t ik t:::] nekem Merrc ja r, hol L 'he mOM a kedvesern

,;" "'1 ~ ." ~

"!('e~t,t:: . ~ es ILtt i amm jarsz

y cszcl yes Ut., amin jarok Egyszer te ts hazara Mlsz Egy .s~[ ,eJ 1 is ha 7.Jt" M 'I ri k

N a~y esa k ionnek es in maeadok Itt maradok br6.kre.

A 17-1:'::". lit 11 rellett

Az arokparton illvc

L

J.. I -

1 <il i I

c

.... I • I

... ~ -

lc- het

'"f , ..
r -'
a - min
G
: III Csillagok ...

Elj' vele boldogan

~Ia;bith J .. fullip K.

S " ... - zaz cvig

Eljl vele boldccan, :ti.ld:isom rad 6 u~ 1n elvisel minden vi i ~ I

C' LL G

nun- den \"1- t~ t
Em
._ I ~ $ I
~ ., (,) '.

i,

.--

czt meg - usz - t'l n1 :o;.:or..:i - f,;!j - 7C'J n S I:)~ r ~ ~ ~oi5Y b :!J.t.;J - 1] LU- lULu,

D [)7
;; • r' ~' I
L D

gond riel kill ~,

G~

l t .. 1' k_-----r-

.-'. . J _ d::iJ - ig

1,.1,- [iii, - rnon Mer- C'oo - k~hn,

teJ.fIl

[) 1!1i( D
I ... !I'-
'.f.~
ep _ pen t' l(! - g r loL - nap ~ • ill ..

~. ~,~, ~D~'T tl

~ szen ved

lr31

-

np- \"('" • If'' k

Jj [) D' D 0' G 0 J

~~~ff ' '_I t r' 0 - 11 ~

i O,gy mint mas, 'f"?: j'Dbl) szo- kCL~ (Szaz e - v ig)

(G)'(J'~'~an t...t:Ut.baUok D~D7 -et, ba a D7 -et If?f()J4P~' ~~ ''S,u,iia! lCfJyomjiUo1t ~ It--h~~l'f, a j, bundnal, ® Li-t kaptokJ

,!ilj vele bo do~:n~ ~nd~som, r~id 6 Ia!,I~n elvisel mindp'Tl vil:4.1

En mar tUYOZiOm

Ez'c megnszram SZ{.,FJ.Zon S 'L~ rho.@; y is :';:;'ci molorn Egy cscppct sc bant

!'>tic, ~ elck tU81j d vegre, szal adon Gond n~lktll j:1rok utarnon ~1un.:rJtik~ I ), n ~ ill ~7o,1 hats7_ m'm

Idaig szerrvedtem eppen eleget Holna ptol en is. never t' k

r.~.. , ... , 'll... -I 1 ~

Lgy mint 111"[18, ez JOIU.D SZO cas

En mar 'eA vozom

.EZ[ megusztam s zarazon S barhogy ts szarnolnm Eg r esc p pet se bAl"IJ{

S~ - ·'k·

~ ,art:a

G

r~f •

,...,_ ~

S~. rr- 10.· nak

G

: [,II

'" ..

[F· I

• s I

,

G

I

~

~ SzL - ve

ki . tir· va

de

G

D

~~-=I ~·Y- ; ~

ba be :'",71e

rek,

G

c
oil oil
I .' iii.
l
-
to ~ y~bb ncm Itlof,.: - D1'

~V -~

,- Mend- iii -

r - ~-
- .. ! ~ ,. ~. ,.. ,~
.. I
-t ~ J
-
(ok meg, m~t 1~- gyek, t,;:j:; fgy
G
_' ~ I· ~
-t- iP
i == T i
'nP.7 .- iIli m--':m Lu - duk, (s (1

t., r

0.<'. ik ki 'k·.:;, 1·' 1~

,.M'!: 1. - a egy . ·1-[."51 ; .d ne lez .any

De Sari kj]I1ak 8. szcmc szivarvany .... londtam neki, nelkule nem elek, De Satik1m:tk 11111 b~l beszelek

~!Ylond,ja tok meg, mu tegyek liZ igy rovsbb nern mehet En lll~.:;ra w:;:£.ni uem l"II.1 d ok Es 6 meg nC111 3ZC.rc[

H:hI Siirik-a. mondd ~ mert '\..'1lgy [CO ilven 1.1:nv

:Mondok neked valarnlt, figyC.~j r.tlll1J e

l\lcgoriilok cncd. hat ncm crtcd

De Sarikinak 'h i~bJ beszelak

Hat 5i~rlka mondd mert v~.gy· te kegyetlen Ha mashoz ]6 '\'a~l)' ~ ,e'nhoz;z:§im rmert nem Felakasztom ma&1mat teerted

De' Sj dk1l '1"1 ~ k 11 HI '11;;) 'h~;;; 7.L~'1 C:'i-f

Mond ia~ok me~ I mtt t,e,~y€'·~. Ez {gy rovd bb Rem rnehet En .. masra neznl nem tudok :t s a meg nero szeret

Stl ri hll }I k n. t--;'I ~~ I 1 H 19( ):1.1':/,1

k ibontia es megkoti hurokra Nvakarn k01'~ • eken a. l~ove let

,~s, err61 .. ke zdve tobbe nern beszelek

r Ia ppy end nines? De vanl

E~ y ~~~n-l Ill! 611,' ~ S~ rik:;1.i ~ ']' if"11Y~'m !iI.~Dt

!vkrt tudtam CA, hog!" ncm hiaba bcszclck

22

Szasa

Am E ~~n
'f!_r ~ . ..
Ki;.:]n ..... ull a .sZiL- ca c_gy
Ani I AJlIl
f

hi'i (L- ~an'!.' • It.: all.y
~ ,
Am Am

Dm '1

·I~:· L"___:· ~========~__j-~~

Om

;.lj:!.y 0 - r t ~.v- [)I ....... ~ig - 11:m, ~I 1,.'·u II • ~I ~1 - l~ - ban

Am

L:.. J

Vit - te

k - pen

... ·l g:;my - ka - fa - vsn

Nern volt a Szasa egy rnoszkvai nagy dama N t":n ~ u v [~II ~J S:t.is~l. ~ 'MI k c.' IJV k i."'i. {'i U:I TT\" 11...,{j nv

f_,I/ l.J I! ;I

N agy Oroszorszag ban a vad lJ ra I. a] jab- .rJ

V iute kopott trojka j :i.n. ·e,~ c i ~:Jt;J'ylwril \ 'an

~.~ysz.'t:r .sak vege L'U a dalnak es a tancnak Elvltte ~")I ercvel eR'V kozak leg.er'l.v

I Ute" felcscgnck ~s lrjp" e.n}' L.~ t..'1~ it:t 11 te-k Almaiban el csupan a ~ c rdci Ie gcny

S.t..t:'1 gej uahir a vi ~ Lrir H:~ ~I j~ r ~j S:t i"i'J

. 'z·crgcj viril~Fl dlszlik diis barna ha ja.n Csod Lis nyari ei en az \.: rd 6 su ruj eol· en

Csokoi ker :J. .lE::!8~Ily . ~ c~f)'krA esok )~ ad a 11ny

S}i p:-Ilr II ~l 's7j sa es b(1 . an JtI f a hazban Unou minden cjsz.akaj~ , unott nappala

De I ha Szerge] el] Q, hogy "Szasa, hi" az crdo.! I~ Ujrn ~~ a 1 gvidamsbb, a legboldogabb

")::;::

- • .1

Honvagydal

(Olytii 01" 1tDCSSze van bazim)

T.Gi kyson. - bO.ma..m.ermanl.

U]y

~

I , •• '

D'

D D

i I a~' ~ 1- - I

A

~" ~

D f) D
I ~ 'I ~ 1 I G.!' t
iII'~ III' - ~
; . ,
l,.'~UU ha- zim ' ~S~I k [Tl~g I~.:

" L;

I&~j r' -

'13 t:J': ho lr, lc 1- he,

G -~

I~ It-t-r"'-_-

~ Hold- fe »v= rnu

i

A

n 11 A. D
, Ir .. ~ II ~ J!!!!!_ I .~ !ill' ijIt'" rf l-o
• I I.
t" !r"
sze!- 16 itz mind n~1 - h-l Illund. fne- - set -

D t •

.l~ukl!

L) 1-- A A D D1
I -I I - ~-I + -l-
" .. • .- ~r is!
.' .' • ..~
rnus- k:;H-li ' . tb-fa- kok Hoz- z{!~ tok .... ,.~i II HI i It- [ h~l"! ~i-- morn ...
D Em I 0 0
r lr l 1 .1~ I ~ • II
.. ~ .. ~ ,I'
f """,
ott 'V:1fl1 :17. en ha- :l~hn On len- n(·k bul- rl( I}J ~ ·.\LI-j ci i U r: \,;II

.;. iii '·1'

(' (

o u, a.- hot el a

o ly u:::i ""r( )~, T r it::".:"!!Ze van hazam Csak meg az cgy 'Z-Cr lathatnarn ~gboU~ felho, ven hold, ' 2e~~6 1\2 mind f0h~L mood rneser

Holdfenves rnjju.~Q.ok M uskaths ablakok

Hozzatok szall minden ~iIJI.lO]n

Ott. ahol cl anyam Utt van az en hazara

0[[ Jenne boflldog r: ... "Llpall

Ha sorsorn j 6 V~i~Y fO;.t;;SZ nekern Itt minden, minden kleg;fJrl

1\·f1:1.i r6~d: mas eg I mas t!i. mas nep o barcsak otth in lehetnek

I toldfenves majusok M ~ L:'-.~C.J u i,~.;; ablakok

I Iozzatok SZ'aJl minden iilmo:m

OiIJL: ahol ~l :tiIHy ~11I1lI Ott van az en hazam

o t ~enrH~k boldog csupan

Hnl,-Iff:nye;o; m aj usok ~111.Jkatlis ablakok

Hoz zi~ ok S z:UI minden 111norn

Ott, ahol cl anyam Ott 'Ian a Z en hazam

UU lennek boldog csupan au lennpl i lnldog csupan

24

Leve] a -avolb61

It I

G :11

G

I - ~

ked- ve- sem

r

"", I ~

G

•• ~ I

Nngyu:o, t~

C G
,. • ~, T~ • 1- fij • ' .
~ r
::I ~l.C.I - kL - tas Bar 11110;'1.t - L1.1ar Nero mn1"lci - ijY9 - rnrn,

hogy

k(iny. ~ ~y u: vul L

C 10

l&~. r·

~ i61 C1.- zem rna- g_}lm

G

c

I ~

.'

r1

~ f~ r-

.............! I

G G

., -U~~ _- ~- -

hogy '\.i:;t - la- s:lolj

N ern kell ne- kern,

G G C
.' ~ -t- I ...... I ~ ..
r . , A t~,vo'~b61 f rok kedvesern

~\1agyDn t~:\ro[ vagy mar ~ azt hiszern

:\'e.m mondhatorn, hog,}" k finny L1 V~ ).11 ;..U .'i I.~j k li:L,"; B~:r most mar jol erzern magam

;'h~'m kell nekem, hogy vjJ~ szol j )J;t"In kdl n eo ken"), 'lhI{)BY vii.'!;;3 :".701 j

Nern kcll nckcrn ffi'cgutnod azt, hogv szerettel 'lu dod ~ en l~y ,IS 161 erzem rnagam

o

... ----I

.... ,. iii"'

~I

NC-fl1
C
iii' ,. I .. ,.,
• ke II ne- kern

meg- lr- nod

D

G G
!!!II! !!!I! :~[I igy is jbl er - zc,m

,El~ boldcgan nelkulem

I Egye l sokkal boldogabb, mint velern

Nem mondhatom hogy hozzam jobb nem khcttt;l lki r most mar i61 crzcm magam

N~Ul kell I ic'keI ~ I, ~,1l.1gy \i Ji 1 (I.'!i J'.n 1 i Nem kell nckcm, hogy valaszoli

N ern kelt nekem me g~.f.ilod a zt ~ hozv szerertel 1\.IIli{ xl, ~ n Igy is j 61 ~'fze:m lTIagam

25

Kic;sit sZO'-~- orkas a hangulatom

Nidas, - ~dmar

f I ..

D I I G

h .: ~

h(lkhlg - ta - I~IL- :5~g

Am

Am

iJ·· Il- -

.. I ~~, .;

:!J wumr - kas 'f!. hangu - ~~ - (om rnii. rna

T· H1'
IEIiIIi Hm ,I Ff
'I
r-- -- ~-;- , i .. ~
.~ . F .-
• II ..
pl:G g~H:~ rek Kif!. ek el- 'vell£' a 'ja- (c - kat _ ~ Cl s:!-' '_,_u - Am:1 Ew.

~ -h-_ I "_-A .. r-"j 1- -1 J ,)

lj Kicsit ugy €r zern ma- Ham

Hi' bin Am

II!.~ ., ~"-I-V r ~

l' K.icsit szomorkas

, 1 r ~

:a hangu -

[Em Am

/J." I ;- r ~ ~ -1 _.

r

1;-1. - tom mam~ Kicsit

borus lett ez a b(1ba _. }OS vi J1g bnJ C ~I '1

._" j' '''~f

Em

I"f

--t=-- ~

KIf,:,;ll cllxiu - ~ctk \' 0-1.: rn,

ICrn C D G GI
rf' ~ iii - ,t" ilL ~ ~ - -j
i ~ I ~ I t- z:: i
--l I
Cve-re, gye ["12-, gye-r. dra - g::1I ctm ~ 1-'A1 - ,...,A.mc gyu~ _. an . j - g,~& - tal] D D G

~t~J i .~~ ~ flo

'\J: Ll.- tad: usz- :1;.7.,13- rop ~ pil - n L.I k rna r

c

--

Gyo- 'CJ g"fG-:re:

.L'l

gye roe dro- _ga ~6 H:r

sa - tit,

G G [Him
If r , j!!i .•. 1 ~ " ~j ~ ~" ~
I i
............J --r
. ' kell egy i- g:;:n Ij::ld . !!.- uri- ~.t~~ a j ,. II

·1'

Kicsit ;';Z( H T I ~ n ka.'S a hanglJ,lll3itom marna S olr~n szokatlan a boldogta lansag

Kic51t me~r1Z01U rnagam,

:s ugye mtnden rr-n i )e i van

fTj 1:-1. emelt f6vel nez k rid

Gyere: ~':'y'en-,;) gye-t e dciga cimbora rn G yorsan 'viga:sztalj

Ui!toct osszeroppanok mar Gyere, gyefe, gy~re Jr~g;;JJ JO s~~ar K:eU e gy igaT. dal

Amit61 a panasz hamarosan odobb iU

K~~ ::-'1'1. szomorkas a hangul atom iIllfrm41 Ki.c~i.t lxltrnszfiUt f,L boldJogt~la'l.,:sag

.Kl·CsH megrszom magam

S ugye rnir i~ It:: n renbc' van Cjra erneh fovc-l n ~'zek l~d

26

Csak e'g)' ke_l s'zinif virag

Tank)5 P., Huszar ~+

-

mi- reo

nmcs

P

i - d6nll<

:F.n ~3

gyon

fit - kan

]5

LOIll

ba - r1 -

G

ID

~ uL - Call mcny - nyi c:m w ocr szin - te a hg fer - :nek el Eg}1 - ~7.er
D7 m' IDI DO' G
F12- ~ !III

1~1 - krrz - nunk k6 - nc, gyC! - tek el C5!".lk ,'g}'
G G C D
.'
I
vi- rag, eny~ nyl a A- ki lUlU. nund ba- ra, tunk, (:5
G G Dol-dog 1ef',z ve lurili C

kek - SZL - n

IJ<t:'[] ho-

G

,

Csak cgy kck - SZI nii vi r..1B,

ts r - lO- zol

Soha sernmire nines idonk; olyan gyorsan S7';i.l1 a ns .. p S en is mgyon. 'ilk1i.n. 11"[o]ll ~ ba r~ t;-a i m:;11

Kinn az lJu~m 'II~t::'IlH}'i ember, szlnte ;dig fernck. cI Egyszer talalkoznunk kcnc, hat holna p gyertek el Csak e.gy .kck ~zinu virag, . ,

A ,r,j'["();!; S z~li reten fenyi'.:! ~, n::CIgy t liter f;;!l , If") k Beszelgertmk er,D::}l-;.urul? \iilgy jflkO'lf hallgatunk

Los I ibok ala U ~7bl ::;) 7. 'e ne k I fejO nk fole az c.:;t lcsza I ~ Mosolyunkat tenth b viszi, mind mind. aki arra lar

C k k"k ~ w ,~

s,a . cgy ~C·' szmu 'Vlil'a,g •• ,

Minket nem erdekel a bOrS:l'ifi es az ernberek kora YJekiink e~:y dosog a tcneos I a bara rok SZ;I '!l"

N ef~ lejcs, ',",':;I gy h(l "~I '\,dlil.g n I lnden foldon rnegte rem Hozzatok a vi[agokat. de mlndcgvik kek Iegven Ezv k,c''k_ SZlnu vira ~. , ,

27

trad,
Am IDm Am AnI Dm -~ Am Om Am Drn Am Dm
• J ..

~ 7~lg ~~ V{,)I ~'J, SlT" :;Jj \it]] Sd. lyU!> .~ Iy-a IUllJ ...
- - ~i - - Il"'"[lg ~-l. - jau
r~cbi:m! szel ben, mrp ~;-~ - h~·.c.; ben Csorg a lane ;:I. '/01 ~L part - l~n
C C F IF • i

~ lozz ;:;.z{j I lIt n{;...s ev :l k'I.J·I~ - 1:iL nap :;_.j rab
Am Illm C Am Dm Am
It!,. .. .. :1

, -:.11"1 ~ .. k.:"', h~ \.~f' - 71, mill" nern is (~r . 7.i KOTl)l- n )It:t. <:Ii]' - ':'::1 '~ ut: l L,i] - ViUL}, Az amurt partfzanok

lug a Vo18iL str a Volga

S(L 1 y { ~~ g~J}' a I eng felerre Arva I CSl}gg<.: cit & lcrunkct Lancon huzzuk rrnndorokre

Am Am

Z;iig a Volga

7.(lg ~.-i korh::ic"'i (;."'i :OJ h(I,,,h~ ("~Ip ~7..jill a _g.11ya, si-rv.a huz it rab Sza ztele verzi k I 6~ r i he n~ ... j-r=

N incsen, csa k a sirgooOrben

trad, . ZM'ImJJiO.l" J.

Tot' c- 15 - rc a

had- :sc - :reg

A fc-

c

Am

E

Am

f-Iogy t::3<1 - L:.t - U::l' [I}'!t!l - i~ LJ ~!.::~

v fJl g yvideken 6 hegygerincen jt Tor clore a hadscreg

A fe herek partvideket

Hogy csaraba nve je meg

V oroA zaszl6 leng I lengen a ~zel A CS;L'~ k bfbor hajn~,U n

f1."leIH (! 1-1 os. 'bf;e~cl ok l"l~ n

Sok a muri partizan

Dic~segi~k nem rmilik eI .'<i~ lh;-J 'f\ek multan :5(;111 halovanv ~'krt a. ~'~:roSI cltogialta - Sok ezernyi partiz:in.

Ve.l lie fut mar sok kozak a[am!t'l Mcnck ij I mar I ~~ ~ mer re Hit

Es a wend~:.I-6 ·eannal

Ve-gel ~I1ek :,:1 [~.;;=-1t1i ..

[J D 0 G t~/ i \ U U1 11~l~
i It-' -F- -=- g

In. r~ J I" C.:.od 111 ~I..I L,Lll •• I~ :1 I_! rnik
G A' U u
'l ] r U- -" - , --- -I
~"
~-
II 10k :. I nuk TTu;g :.J pL..--l. ~ - l..J~
CJ IJ brn.~ A" D D
r--b-, - W III' U I rJ .;;;;OC =~
_ ....

.1 id~ n;:tk 1L] Cog ~j r~1 In [~k I G

G

lra .... t J IIlD rt

f~ I ¥ort.l8~)hL' prol crarok CsH1a g{):'>i~ k, ksronsk

R~t.FV 1 LlI_HLk~1 V~ II Ii;" i f";\i Ilk

. o.

Allaak m(g a pa 1 t~k

1\ I nil 't" ) k i 11,l!.ru:g~ k. grrl fl, 10k 1'\""" L rtopok >!;"; l'lU r:L'i~ J:U,:"

RII, !'ii]" h. .... o;;. . k III t'T c1L.lJl1.J.dr

l\2 elnvorn HI proletur

Vil~tw 11 il1~gv~Lln"") ~:ull~J.s::i.g Z{["'IL"~~~1 ~i-~ii, .. ;l "'/~'I

.E I j ·n4... k ~l kom rnu nhtri k f . ..:: 1 i.C'I11Zdk,j2.I1,C g

Zen.gjiik, a dalt

Am

Am Am

r

c.

---

I

!II!! ..

lnll n-fl·,

[)m ~

.

WrJ

lilt) ,,)!..J ~ak

Dffl 1. F ~r~ I~ !

~I

\

rn

E

i

lAm

~ 11

~ =11

n l~

L 1

Zengjilk a dalr, 0 le m.imoro ;,tlal·Ki.11 VlT'; i r6~ szint tesl az e~l' u huinal Dohb~Ln a (nlLl ;.2.L\I'~. cbred :l nep

Cj lHJ [ ':;'11-'7 FI '1 :ih: I h: i I ~~ p

1(' iidel.{ (,Y'e'V ~! ~illnm ~~ ~iorha

D\~ rumok~H sose III ~ rhe tI c~od}~ (~i\ I":;l k· t L'" I 'iflli'fifl.J I u L.,L1' I ut

aur. ,:-11 yj, zs arm kal Innen e ~ ill

Ezt :1 n ~I g)' p:,\:;.orrH~ I :·1 V po.; t: V1 1I:J r::i II: n I Vccic.-nd, l11tLiI1tr,;!I1![ kell Co (')dJ.-bjl ~LI1 rc yv~r J kezben. JZ (I'll n u cl41l Nr.:~ I I mrad LsY el e rl:l~) dhd~d

l.f"l1gji'lk il {!;IIL, L~dL~ ~ll;mu Ir~.};'" ::lj:lk k::t:.1 Vt:fYurt~t) ;jl:lnl Ie, [ az e ~ a hainal Dobban [I. fold sz~vt:',"l r tl a nep

Lrj urar erez a l:Lb.:~, hu I~['I

_9

l\, :rnfg

M'etfl'!lldn: ~ DemJfn.

D7 DT~ G OWD

~k:J_~, ~. m~~~~€J~~~;:::J=_r=l _Iiiiii_' I

G

;\:.:.t sem tud tuk, ~ i(J- gy8.ll sze- re s - ::;u nk, .Am'

esak .fog - tuk egy m~l~

~ 'Iy,)

G

,., nem HLI - runk llH'tr

- rnunk

G G G

~,.'~'" ~~~

1:..,;= Te- sern

G

G

D

G

D D

ka- lit - kat, miif!o1f 1!l1::::1 - rad . nil
Aw/ AmI D' IY GI GI
J Hr- szen nun - den sz~v-nek ~:z:~r . n}':.l V.::l flI1 d- .!:il..an
(31 C C
i--.'


, A ''ilC). na nern var, .,1 . .;()- rn:m - ~ iill M~ L e - ["::1ll1, 1 ~~ be- in-
Dr G Gi" iGit C C C C G G
1 dul, nines meg- Sil l~s. A 'Il( mil v:Jr, el In- dult ..
nem - mar
Am? G G G .[i
~,
.
B:. ~I '1,.'(") • '[1::;LI. ,- u6! lunl~ hi . sz~U -, M.s A· mel r rc
Ern C C ~7 ID7' 'G G ern
. ft~v 7.:3 jr (~:-;j - n1~. 1m n~- lli1
C Am"

ar ne- ~H1]W - ret-len
i:>;- me- ill- C .... -..: sfr - ~I Tc . fc l- szilLsz, hc-1y ·t ta-
ne l
G li Fmw F An sem rudrunk, hr 19y:-.I n ,s.:r.t-:'I-e_'~ll1n k, Csak fogtuk egymasr.

Amfg duho.:ngoU m 5l:€ reimllnk 1 Nem lattunk mast,

Mindig egy vonatbsn utazrunk in dulaskcr Ki sem sza Uunk" [nis az id6 m~jcl kJsL1m.oL Nt:ha egyl"lcls melle kern b(~ n k

f.gy ill omason,

S ncha hclyct Kellett cserelnunk, 'fc]ogy rnds bes~]1jon.

'Fe Bern birtad 'mar a ka 11tkat. Micrt mara dnal.

Hiszen mlnden szlvnek szamya 'V:aI t, 10.[ el ~,a ebz.~ll.

A vonat nem var, a SOrol11PO all ...

A vonar nern ' v ~af'l {:IJ scrcmpo :;111.,

ts a szerelem, ha be ndult, nlnrx 11'H·-:H~,lH."i. A. vr mat ] 'I t:l U var, elindult mil[ ,

f . .;; .:=II ,';;;?R rc'lcmvcJ;ri ~Thn~ n hH'''~ k i.., 7, (I II i S

Amerre i:~1i.r, nagy z.aj, c.:sin:1l~ H~ m~h~ G:'''i,ip :01 ril~~jL, B'Lt: slrj 1!! Te is fels;zlU.sz, helyet talalsz,

Bar nehanv ismeretlen arcot latsz, 16 hE!',lyen iiu".s z,.

30

Fel- eb red aZ

Az elso' vlllamos

, ''_'_'

csil - 1:;1 B #01.

A

I; .'.

!II' •

L1.~ - :'l:Jg - pa - pl r l hord a

I

illl - 10 -

Em ([}).

- =1

,. +

Em A
- I
u 0-
e' .... ·Jr,
.'
,
C • n
) I - IIiiII
• (J
je ~('nk, G
111.1i
jiLf
E;m
f . -
.. , .J ..
-
.' 0,
11~ - ~l var
0
;~ I .. ...
•• - ..
C~I- hn - g 1 :JJ - mer- re CD

~ - (-

{' 1- '1

Az. d ~U vil- la ~ mos mar

~ 1

.' !IiII'~' • 0-

r,,' i~ - la- mas +ra 'liar

D

Mar csak nchany .:5 illag el 1Jiltlagpa p]"rt herd a ~2,~1 Felebred sz allomas

~s. val', djn li':{lr

Dulongel egy nagyl<u ba t. dlmosa:_n. :~.ez ra a ~ny S:lil,:;'] lie ben fillee kl1'in l,lIn"i

'~l '. ~

.:Ii. rna Jar, mffiw ...

dull

A

Ern

!I~'.~ -

~I

n

~ ..

a nap-.:;u- gH!

Az elso 'i, r dlam: s m:i r e lindult felenk 'silingeli amerre .j~r

A I. t: 1 ~(;. v il iarnosra va [ a napsugar

H ()S!';.:L li '!,.' olt <I.l. ej.s.t::::r ka f.ge rn - foldon ja,rt .1 •. t:~n(:

A korlat lancainak dol a csilla . .Q;1stL, mmm ... Az else villamos msr eltndult felenk ...

..

31

Lent, ho a tolgy :k

~ • 'I I
[m Am I' '~m !Em [J !i! • G .' !
~ "I 1 .
I~·· ~ I ,~
• I • 'J ..
- .. -..
I • 0 Em Em
I r- I I ~1
.. .. • -
(i,!
cr- de - 1 {it
n T ~111. hnl a ()i- gyek 6~ - 7.1k :;l

vol· ID'f"i

Em

I'~." J~

.M - s,7.f' - ~ i

c

G

.

lr

l II

t1 .. .. -~
•• f! L
----i!
hen tC\l.gy - ko s~o- •

LJ

iij

ra, meg

iJj - 'r, a

lLi - r;],
e I~~
~
OUI a G

Em

, I

-v5lgy

ben

nll

rut

Lent, hol a tolgyek crzik ~ \.'OlgyE'1 K(IB2ik. az erdei !JI

Ats 7.e 1.1 bl'~j''(.r~ (I:ira meg (ljra

A. v CJ 1 s yben a. to~gy kos zorut

Klh"tSZ-cse~I v~.gtak hajdan e t;LjI~Lk I~Jukdn SJ.svi:r-i j~u~

Hei"sh=~ ienre, ~ arcra ncvc.':~te () ket a ling1jz8JvU part

Kin meg. a borton j1na e f{ lit it)~ ~ M.~gse riadt .sf 1"'it":T. D I t'1

. ~ 'I t ~ I.. ~l ~ 1,.·

J L 1 [ L ~U, nogy gyoznc ~. 0 'I: az eroses

Pirl ad a. draga i )\~6

~x1 lltak az ~~.:ek ~ ~]( j 1 dog az elet Mr l~1 [":"j upa fen)'t hoz a ny{ir Um"')roy{uns v~ data szalldos Szarnyi.lss, n t ruin! :;[ mad ~ r

Ktmuyu szamyain, mint a madar

On~ ahol b('jva t~rtek az utTIl. M ~.r neku.nk nyLHk a ret

1\1 (i Inak az eve k i orzu 21.Z erie k H isemk dr:ifp n~\ .. t~L

Blowing In T11.e Wind

:Dob Dyllan

G 'G

~- t_ -Et-_,- :~

He- {ore "}'DU C'J! n ~,11 him

Yes 'n

Anl~ r 1=P" ==$:=t!

D

D

The

HOw many roads must a. man walk down Before you f'~IT1 [·::':111 him a 111,an'? Yes'n How many seas must a white dove Jail Before she sleeps in. the sand r Yes'n How rrllany Urnes must the canon balls fly Before rhey're f(' m-ve-r lli-:U 111 t::u?

The answer ~ my frtend IS blowmg In the ~"lnd

The a n.~Vi,. '"e"f i ~ hlow~ IlIg 'j n the wind

How many (iHIt"",1;j rn I l:il ~~. 'I ~ IH 11 '~( mk up Before he can se,e the :sky? Yes'n

How rnanv ears must one man ha ve Before he - ca n hear people c ry7 Yes 'n Row fl1~ TJ Y c If"::"I. 'f I:\oi wi ~ I H. tak e till he kows Tha t too ltii;l:ny people had died?

The answer, my friend T~ '1b'ln'iJirilllg in the wincl

The answer is blowing in 'the wmd

How marry years can a mountain ~5E Detore it's 'washed to the s~a~ Yes'n

How m~,ny years can some people exlst Befl Tn-'! Il ~(7!y I rr: ~11l.( rwed n J be free? Yes' n How many times can a man turn bts head Pretending he [ust doesn't see?

The answer, my friend 1.9 b[ow~'ftg in the wind

The answer is blowing in me · ... vtnd

paff a 'biivos 5,irkany

(Puff!, The' M.a,M,ic 01"3;1;00)

G C G G


-.
~
Puff. the flj, . - dra lived by the sea ,l\nrl
- glC' gon
C' 11/ D D
J. :==1in tuum mist in ~ [and called Han na - lee
G C Hm Hrn C C iG G
~
..

,
LfE - t1e J~( - kif" P:;I- pt:r loved that ras - cat Putl Jmd
C D G [Em A' D G G
~ ~


.... -,
brought str.1ngs ''If'"R ~ - ting vax i:LUJ 0 - ther fan - cy stun (Refr ,)Puff; lhe ~lJlg'i~: Dl'o1.8f.111 lived by me sea And frolicked in the autumn. mist

in a IMd cat led Hannalee

Puff rhe !'.,nagLc Dragon lived hy m he- sea And frr )'Ikkt:d in '[he autumn mist

in a land called l-furtn,-alce

Together they wou td trnJ've~ em ~ " lG ]:,j.i w ith 'billowed sails

Jackie kept a lookout first on .JiIj ff s g.igan uc tail }~ obie kings and prlnces

would bow W lieue'er r~!?}' carne

Pi rate skips would lower their nags when Puff roared! out his name (Refr.) Puff, the Maglc Dragon..

it dragon UV'C;J forever btu not so little boys

Painted wings a nd gi ~I TH :'1i[ Hi ng,o:; T II~ ke W ill' for other toys

One grey night it happened

J ackie Paper came no more Then P uIT the 10.1 ieh ty Dragon he ceased his fearless roar

His head was bent in sr rrrr sw ~ rE~ ~ t::ou fi. Fe] i out like ra in

Pu ff no Ic rigor went to p I.ay along that ch.en'Y· lane \l<rtchou( his Bfe-km g f ric-r I( I ' P L U rr cr,1j ld not be bi'a ve

So Puff mar Mighty ) f'~lgO'n suddenly slipped Into his D1 ve

(Refr.)P uff, I 1'1 E'~ Magic Dragon ...

P~f1, 2J bifvos sirkin Y.'I s.~nkiB~U se f~lt ALo~i';l~7}ile I~Tlgt:tr]r.iirltjin, jat'ekok kozt elr Pafr. a bO\fOS $3 rkinv. scnki[oi se Jell Momorsz~,~ te:n,gerpfu.t~~n j:Uekok ,kbZt el(~

Paiff, a bilvos '~:ark1ny I senkit61 se 1~1rI AinT"lI~ ]r~~ilJg tengerpartjin jatt:'kok kozt elt V'olt egy jiiJtsz6tats:a. Og1~' hivtSik! ho~"j .J ani .J 6 barltjJ. ma.da rtollat hozon 6n€ki

At tengert egyutt jaritiik I f1(;pfHr a kis halo Pail hatiira feH.Ht .Jani~ Ig)' uro.zoi 16

sok klral y es " ok herceg e'S ]1fl'i III ("~ " k~ 'I ~"l:I.1'l t::l l' Kn~z6T~It:kl ha jd,nni, lattak, men t~.ztcl,tek ncvct

Hiezen 0 voir .pilff, a buvos sa rkany . --

Orii,kk,e l:l a sarkAnYt nem mint egy kist]ll Szincs tollakka ~ nem ;:futszm a feln.ot[ ,illl!

gy szurke '~i~el aztan jaru nern ~(jU_ lubbel e[ P ;iff a s1:Jrkii.u:y orrhon maradt

bar ~ arta a tcng 'I"

Het f€'j~[ busan rJzta, (i7r.>nnf.sl' l'iJ'.e'[ml~nd sin f.:~~ • Cj~ ~b~' nem ldt~ utt.a. l,gy mondtak a bir.tt Men baral nelkul gvenge meg ':1 sarkiny is [gy Paff elbuj ~ ::1 '00 rkangjiba

s 'Me { hire-hamvs ,'-ii ru :'0;,

P _., .... I 'p Cf b"''' "k/o

e~ lUg, 0 vn t ,ar, , a U vos sara any

::;cl1lki~51 Sf: relt

AIomorsz1g tengerpartlan j11H~kok kozr ell Paff 1 a b6 \l'f~~ ~';L'rk;:j T L y, ~t:nkitol, se fat Alonl0c':r.j,g tengerpartjan iat6kok kozt eh AlmI10r5'7.ii~ tengerparqan la~,~kok kozr ell

31,

'The UO,Q Sleeps Tonight

G ~r D
"-:;:,... ;jI!! ~ J I; I

..

1 ~-I

A,
ri :
weh, :::I-
• ~U
WE'h
A
10 - ''A;oa D ~

~E.~~~.

ot:;

00 ~ OCt - (.l!O

(

~ ,~

w-e,~- it - ma wee - G

1.r-j~, .FJ

~ J
,_ ..
ma - "'>\o-en--- [)

=~ j j--

• l..,. ,.

i,

Ii on :,,,If't'':ps to n~lH

e

~ -J--

.. !iii

A

I)

-

: I

In the jUHI, ,- gk i the qui - ii:'~: jun - glc the

H - on, sleeps [0- II ig~ ~ l'

(A,-"I}I,!eem:;;L-\-ii,ie h. a-weema-v v eh" :d,- w~er r. U~ -'!,:'!,.·d I" ;1:- wt::el m'J!-W~ I] A -weema -weh, a -weema-weh a weems -weh, ;:]I weema weh)

Near the village, the peaceful vflhgs Tlu- II'i( )~"I :-.It'"o[·~'l:'>i .( lniBfli

N ear [he Y u] l.age, r he: quiet vill age '11- ~e Iron sleeps torughr

Tnt he- jll.ng le, {he mighty j~ Ingle The lion sleeps tonight

In th.€l iUrD.gh~ the q uiet ~ufigi.f.'" Tl L~ 'I if m ",;'1 P.P.[l"i 'I ~ mi gh 1

T-T1.I.;;;;h my chi dinK L ~nn~f fe-.tu Lily d(lIliu)J; The: lion sleeps ton i g"ht

H ush 11Iiy d~,l"hng! don"t fear my darling The lion sleeps tonlghr

r

~ ..

jll. - Vii;;! - nes dum SU - I1l:U 5
A ID A
.
~ U
.
tern, pO~,l tUn - Ie:.;. - lam 5C - nee: - tu km
Him GI A n
d .. ~ • ~rr =tl

111(,1'';;; ha - be- bk h~J - IW • .L:' Tut

~ - :Inus.

A

A

I! #~ .~.;_. ~~~~~

l' ~O& ju cun darn G

ju yen tu
D A IHm
..
L
;
rnua, Vivat acadcm i'·. Vivant professores Vivat ~ eadem a Vivant profc . OIT't.: 5

Vivat membrum quodlibet Vivant membra quaelibet Se·n'l r:w=-II' s i l:l~ - n flore

~t:'m (JIt:'~ !'1.i [I i WTI nUTt~

Elmegyek, elmegyek

.... -==:=J

hesz - st.::u. ut - ra me gyck
r (Om] ~ .~ Am
• :1

._
k8 - po - nyc - gel" vt: szek EI rue g)-IE U .,

nne

G

po - rn

61

Elme gyek, elmegyek hosszu 11 tra magyek H ( sszu l:L~ pors bol

k" .. k

{ )1 JC IT I y~gt:t 'iiiL:-'.lt:: .

B uval es banattal ki7Si n(~·f_. 7(:;.1 tom

... oWl 4" ~ •• I I 1

:Suru il:\.DJ1nyelfnme

kigornboztattatom

Fudd el j 6 szel, .flidd el hossz u u na k porat Hosszil utnak porat

a:.t en ~LjjVi:'IU. L (I i~.t

Elrneuvek ~ el:rJ:'!Je~ydi hosszu urra rnegyek

H ~ ~ ~h "'1

D,<;';;; 7.1] ~ If po ra !"1

koponveget veszel

A

A

A

B '11 .,. ~'d- '. ';:,11]1!' sauag mar a ven · '_1~

Ba'l . ma.!'" a v(~n di - ~.k, 10 - vfJbh, r('1 - v~hh
E E A A A A
F~J' • I d •
- r -
Ls.- b;:;n V~· - Ire; - h:k cun - bo- rak, (0- ';!ab~, to- \·jbb El.
A E IE E E A A
-~
ha-~'m- ~ viez - ~:;::!- Vi5Z; Fi - lisz - tcr lc - szck ma. - gam l5 To-
A D' , A A A
~ r 1
a~
vabb, to- vabb, to- \.'abb lie] btl - csu - csok ra cim - b(} - d.k B 11 .. '" 1- .. k ... ~ -L _., ~ l

a :ttg mar a ven {_ lil I U.U\' au 1 c LUV:;tlLl 1

Istcn vclctek cimborak, tov.a bb, tovabb ~z ur hazamba visszavisz

F:tU szter leszek mag::Lm, is

Tovabb, tovabb, tovabb

Fe] b(V(:~u.cB6kra cirnborak

SLep euJ.iekekl jojj ete k li is v d.u nk Nyirj fclhok, jOjjetck; mi is megyunk 'H also GiS fe.lsa evesek

C rok re Isten v elerek

T,t.l\' 11 ,)1 j I ~ { J\i;f 1 J 1 J': 11 J ~.~.~ ] 11

F cl bucsucsokra cirnborak

Mint a rnokus 'e'nn a fall

.l~~ _, .
E A I: . A. A D E E
r
• I !II!! ~ ,.. , i •
• • ~ ~ ~
.. .. , I '%
1
~ --,
Mim .l mo-kus icnn ;;I! fan ;11.;1:. Ul- [0- ro oly vi- Jii.rn Aj- ~d- tot Id se fogy a no - ts.
, E A

~-.!...i-..!r I ~ ~ ~

[ A A D
~. • j ,. .. • lr
f" , J
r__ i
fgy ~ I~,,- lui S r{Jj- j •• t"' ...... I ig. kLJ- ra A ~
;if. I'
• !II'
~
Fak a 1~ .• u HIi'" E E

r" • -r p. ~.

'1,'1 - dam ~" e - let

o

III!

l.~r

~zfd - lfJ.- nsk

A A

?J -~ -$.' :JI

D D A A HI1'I"I
~~## .. r ~. til I" .. ,.. I .:
, I t- o .-
I--._ __...
Hnl- d[)g dal- 1..1.- mid. igy un - 11 Jed - ba ma C~U~ da- ]6, I.. II wi ~ n

.i'n'D- nyo - ru 1'1;;0;: 'it - ue(

Mint a rnokus fenn a f~n Az LluLlr6 olv vid ~ m

. .6. j _ ar61 ki se fogy a nota Ha ta bort tit valahol

Sok kls ps jta,'! 'lgy dalol FCi.lja esdg, kora re ggel ('H}IJ

tvck s zallanak i a nyar:i mk alate o lv ·~!.ridi_m aZ. elet

B[;hJug cb 1 h=i rna I i"gy rint il do] lila rna

C .-3_, " .' o_ "r. . ~] ~

SUI'o~JO. gyonyoru az 'i,,:; .C[

PtLrg~blD~ mlnt a ko n~!li ,"l7I!i:1

G ,~ , -e

yorsan Jar es rnessze er

Nines n11"8., ami [dfo~ rajta

._

H !"1Sl €rdo, l1.y:;iri ret Gyorsan mJr~["~< V~'I 'I ii(]_l

Es a szernet mindig n yitva tartia

E'!~ k szellanak, a ny.ifi fak alan n'ly vklii 111 ~7.. flet

Boldog dallama, [gy anti dalba rna C:flJd;;1~6: ro:ro.nyoni. az elet

~lm ~c:s~vc::r vag]' hu barat Megsegit, ha bu;j ban. la t

J'r.'~U nkaban aUg akad ;i)rj;ll

Ho~ )';7.rl~P.'1 ''Io°t ' r hol HI.eg, ('('jz Mindent megtesz, arnit gy6~ f:s a helvet mindecuu meg.oiJljil

F. \1"ek ,;;;ri 11 ~ 11 () k ~ a Il~.a ri fa k alan 01 y v idam az clet

Buk~{_).g dallsms j fgy onti dalba l11U Csudaio, gy'On;·t)ri:f :.IZ 4."lt~1

Allatkerti utlDutat6

• I·, 01. •
U D G i I G _ A A I) D
• ~ + ,.
!If r+ r •• p t ! l1li ;II .. I! ~ r
• { r 'j .. ~
( , , ,
L....,.._
M,egy :l 1:1;a - jO. n~Z{1. n n ... nu ~8!1. L.:: - pen - cC - ~~ i'dj - ld. rnu- b.1'
.-
D D GI IG A A II [J
~.# !iii ill! _. l' ,..' ~ I , .. , • , ~ 4t.~ • ~
t :, ~ ,.,
,. iIiI ~ if
-
D' ;;I (H~,- hi1"i 1"1- F:::i1"l - g~~- (·,;in ki - szal] mind - J~11 Ho- (''.In.)! u Hin [) D ......... GGA A

~t, ~~-t-~~ ·~L?- -I 'U # -,

i Na-ria na- na-na na-na - na-na na-na-na

D D n

--P' ··':1 ~ :JiIiI

D , G G A

.. ·~rl ~:_.

A [) D

,. :.-. TI-~~ I!

11;..11 - 11::-:1- 11:.-1

na-na

na- ns- na

Mt-'8),r:.l h~j61 nezda nyulat Lepenceig raita rnuls t

De a duhos orangutan

OCiszaU nyomban Horany utan

N a-na .. na -na., ,

Apam, :L~y 8:1.61.:;1,,!tis balna Hadd mehe-e ... dl d ~j ~ J~lh:-I Ncm rnchctsz cl flam i Pelle r Nern vagy ]neg egy kil )meter

N a -11IiS. -na. =11 a , ..

A, hod, arcan enyhe pirral Csokolodzlk a aapirral Rosszalia a [egcsmedve

1\ ern vsgvtok meg megcskctvc

Szorgoskodnam, szol a hangya H1 a tucsok beken hagyna

'De [a:Ler nlll fL.1 ~II (lif1 S, (Ij r~~ Tancelunk a rock and roli-ra

Na -na-na-r!12, ,.

Mien clkaznak a kis f(,;:Qikck? Iiogy ~ tavaszt kekre fessekl

S , 1:4 T ni '11 (~P.'I1 t'I u \01l n mal festek Kesz a ta vaszl - ielenthcssek

Na-na-na-na ...

Ede s parom I adi cgy csokot Ker~ 1?6km~ a zord Pokot Elk:ILpOlC a mereg sodra

Nt:: ~ II ~:tJ,]] Ilj:r:t 'II )1'1'1:" (':"'i(1 kurJ ra Inka bb cgy j 6 korso serre Keszill6k a v.U6perre~!!

Sze1nely" igazolvdny

(: G

---;-1- ~I' - I

Ti - .~e[l - h.l· -t: ves meg a Ii~ - a- l(g m.u 1- tarn, m l - kOf

oe - 10- 5Z0['

mr,;:g & htt - li:11U1 UL
G C G
,
.. ~ I
l£L gya be- natt
G C Am"

F

F.- f't'!J: - rem ~ ~ - hngy

fe - jem

rne-g - '[01- po - ~:at ~ tam, !logy a Aro1

F

c

.(Ii

Es ak· kor meg- tud- ta m az 057i" t4i~y· f 6 - no... kUl.lI- lUI, I H Jig)' S[]- ha r"'h - he el nem hagy- ha- torn

Az- 6- tn te...le··

All A.n~ F G
l ~
,

• ,II'
V1 her ban, ap- su.- mb- ben. rna· gam- mal
c F G7 C C IF

I~ ~

min- den- nel fen to - 5a1J b nc - kern

c

...

rt~ Iha l1Igy hfo. o~- zem, e - des ki5· Slllio - em

'zigoru. es elszant Onma.2~lmmaJ nezel{ szernbe ulilILl] in :oJ.:Z E:::l~6 DI~lQn

I logy 46aban megszulettern 1 Iuda pf'::'".·~iI.=>:n bar szeretnern. de nem tagndhatorn

Ap:tJ:rn :'io ;}11Y(11ml t::l\,o'{'ulll~k n~Wrl d . itt joi mcgfcrnek egy lapon

s meg nehany adat, hogv jfirmrn iskolaba van otthonom es dolgozom

:S2:em~IYl igalohrjny dJji~ 'kb SZTG-~Tlrl

Mi lcsz veled, ha visszavonnak vegOl n t: 1 k u i ~t':111

s I;';cmdyi igazo1van.y van, rehd t en letezem

t~ ;1 . , l'

~..teUle yll. .Lg~lI..:liU van y

az cgyetlen igazol vjn}r

mellyel h.itelt erd.ernJoen igazolhalom :Hogy azonos vagyok velem

Tudom I hogy i"U;!S most, hog)' 6 es en mi kene ~l 'L ,.""'v,t':1 a T1 ( [/:~ J 11'1 k

CS mtgi3 rncgtorrent mar olykor-olykor hogy elvalt az utunk

NClkfi~e,. bevallom, ·fe~Lmhernf.':k {J.. zem uiagam s bar tiltekozn! nines iogom

Va.lam~ furcsassgot erzek

ha rdjl a 'r"uS:iJ<Ji k;-!ll]~ ]if n I

Ha dt" vcdck a Jorgalornban \o"'a.bry' ;ltn'le.n~i zavaromban nern [al~ lorn a h,e~yem

zernelvi :mgazol Van) , az en igazi parom AU-TV 385 223

Yagy szavaimnak mdsok el6tt kell hitelt szerczni

ol yankor eldveszem

b~mcJyi igazolviny

hl.~ ldssu k csak, l~] v.agy re, baratom U=IV 385223

"0

4:·.

Illes - ,BJI'ody

i _ A D A
~ ...............
IIIIf c 1 ~. ~
(' -
IIiii!!Ii T:::.,- hll- (:;I rn en F'r,y ·!\7~r

T

A A. [)

~ ~, I 2- I- gt. ken- ,:_ s}~~ _

~ D A

Ii: ~jlll:- I :I '-=~:I

l' Mt:J:~ - Id- .... 6.11 ta szep

E

~~.

, E] • vi - tet -, te,

D

A

, l:_'-

TILI,- dod

A

o

r, .s 1 l-

~lJ_' l' j61,

hogy' ['1(:' m

[ rt1

vi - rag VD.lL.

vi· ... :. • ,gOL

A

A

-

: II

A
." -. : A
~ ~ • .'
!IIIiiiIio!Ij;;
E~ .;.l~ Ifi A

sel - L ..

• • ("-1--'· •

-......! -...

111' - I~ rm:g • ."ze - ret - k

lFL-

v j - ro - go - mat

D ' .

A

.BY 0 - reg ki r,11y

A

E E E E

-'f" 1~1 I '" I

I, a .... ntarn en Cb'Y ;:i.J:4,,;,P viragot

Tudod azt [ol, hogy nern vicig volt Vid,goes konroser viselte

F~\oi ~ k ~ 1 iina, rnegszerctte

Leherne fTnn ... it :.1 dalban egy U.:rl.y Lchctctt vol na mas is, tr~]nn Lehetett volna, m,eg~ed11 ::1 Z leu l'<'fer I aki larra f~lree'ftf;' II

l\,iq;:kl' anta szep v'"r{1~,Omtlt Egy oreg klclly

Elvirette r n:l hI lU-!T"\:}'1 i[ 1. iI.-:1 t 11:d:l

\1il;gkl ....... inl~ ~el:':~ .... h~ gn m at Egy 6reg kiraly

Elvitette, nala hervad el m;i! r

, 1 t. E" I. I t

1:;1 :-.II'IAHTI 't:lL t:gy szep virago

Tudod azt j61, hog)" nem virag volt Lehetne most a dalban e.g? Ian r teheten volna mas is t~l:l[l

Megk.fvant;! ~ z~p '1,' irJgr.Jll1a t f:.g)r n reg ki,raly

Elvitette j n~la, ~ ervad el mar

.Ykgkiv:hna szep 'i v jrfr~(l mat E~y oreg ktcily

Elvlterte I n~ hi hf-T'l.l}'1 c,~, e-l T ~ I~i 1

Talaltam en e~y :5z6p vrragot tudod azt jo1 ~ 1109)' nem vh!".d..g vub Lehetne rn osr -.=. cblll hil. Ii. C;b,-)' I al1.y Lchctctt volna mas is tuJan

: II

-

0-

t:1 mar

41

D b IF_ .'. rt d" .,..

ara ,:.0 .. -3 tu,' -_ .e·. a szrvem

hug}'

C F F

~~

c

-

0- I yc.J til me:!:!t.. ::;l.~

l: C

fu - tot - till

F (9,)

Da- fa - b,ok· 1·:1 '1 nr-lt: d a szl ~

F C

vern.

c

~.----=--~

Faj~

F U:~,)

-

Te nern ts

F r.:

(u· dod, C r

- gyiln

...........

11 C1,- g}i'aJn L I m( .~ tad (!Z,t ten - 0] ve

F' C C

bu- rlL,(1 nel- kul Uti. h~gy - (~l
F F C C F
~


. ~:t.61'ld meg S.lCi- [fln - n1
C ICn1' ~ .Am f-mAm7 I hogy C

lem

F

{Lgy ;5.inc~ 'm±Qs

A.n §I t

I'iP.- kern J0~~ F r

~~~1b~~~~~~~5~~~

hat s.zo- .mo - ru .t:.:i'J - veIU ·U~W

C lim Am Aml

j('Jii e ~ hat,

c

"oct meg

C

:ra

gilSSZ f

c

jojj c

ra - e;.aJS1SZ c

hog¥, cgy F

.5zi - vet

Szand F

~

meg

]&jj

el

F G

: I

,iii

tj

5z:l'nd mea S20- rno - ro. ~l.i. V'C - met SZ8nd meg. da- rs • bok- 1"<1 ('1 ... '.- sze - tort 9Z1 veml

Kb r, nero is tudod I rnll y~TI la:r., HOgy olyan mes •. sze futottal. n~.n abokra totted a szi\'em',

Fait. I,~ nem 'ils rudod, hogyan t11jt. 'Hugy nem talaltam olyan ~anytj K~ €ktc-mben belvedre Mphet ..

Faj. ·te nem is rudod \-10~yan f:jl, Hogy' b(I,C~L~. nelku] itt hagyt~lI; H ogyan tudtad tenru ezr velem.

Most ~~.J" tp. nem is tudod milyen ;6. Hogy nines, .k:i hozzad nascnto ~ 19y gondtalanul, egyoolill ,elp.lk.

Szdnd meg 'h~L SL;Ull'ljl'"ln"'l SZlV€ m, t HY~ln('~ ma."! viga.szom nekem, Jojj el hat. jojj el hJttl

Hog)' egy (}S£2eWn szfve TTl .. gragassz

S... I ~ ....

:/j;j T It meg szornoru S~lIveme-t

.i(;and meg darabokra osszeron szfvem

·12

H" "1 :-, ..... ,~, ,.._ " ,"",', " . '.'

o Jar az eszern

cscn ,_ p;f"Ir Ami

fi _ F..le _ lem

1b.n1 0'

. I G

~.tI _ 'lie _ men, G

c

maid r ern 1(:

F

~~~- @,,~~~~~-~-~~~-~~~~.~~~~,-.~]

va~y • tan'). IlJ~g Ig}' so _ ha SZEfb. _ ian

[Em

sZ6 _ 1'::1 ne m

D

G

G

,

I

J

na

min - dig Gm

r, __

'!.".ffiTiI

, Lm" h~j ta .. ro hs n6111
~ - nal!1l - -
(:z.1 r 18) C IJ. G G C C C
I
.. ' ,I
X~_ 1~ ;at, S vlll IUHL ];;1t . tarn. Ct
D7 D'"
.. .
~
aZ J. _
D G G G
I J. =~
mar miilt

Cb1J1 n~p mar, hogy

D 0

-~ ----_

Gm

HoI jar az eszeml

Csak :a cseng6t fiIDrel@m~ .t;[1.t:'IIJ xzfvemen

hogy' ez msjdnem .• .,.:t.~1I1';:':rem! Kedv€s szora nom vartam meg igy soha HI. ktn ,

I! ol ja r a z eSL~In? Mindig esak nata jf.u - .

'lmllJ]t e~y nap mar, hogy nem lattam f,t, 'Ogy hajtanam, rohanon az iddtJ

Hol j,3:.[ <:1.:1. ~~fem?

Csak a cser Igtll flglld,@ffi.! Ncm j6,egycd.ii!

de en varnek szivcsen.

varnek, hogrh:a 6 ~ 'Crzi es u,gyanub1-" vftrf

rIc 11 j:41' • z eszern

mindig csak nahJ! j~ r.

Mellnybo1. az a: gyal

M€llJIl.! - il0~ ~17. fry a. 1 k iotrt hoz za, ~'o~ P~ls.:l to ~ ruk, .. to rok
<:!Ill - - - - - Pi.'.I,::l;2; - -
!
C G C Am C C
~ -----,-
f40gy Bet- le P h=m - be ::'1 - et- YI: m rb ven Us - si - I~)I.;: J tas • ;s,i - toil: J..olenny h(~1 az angval lejott hozzatok Pasztorok plsztof<ok

Hogy Betlchernbe sierve Hlen"ll~n

Lte;~:i[Ok. la:-.saluk

Isser II I.ek fb t ;t3.k i szll.ktctt .Jai"izo~han. i~szolban

C leszan ne ktsk tvdv oz u~ti1(_i k Va loban, valo h}1 T I

Pasztoro :., pasztoro,k

'tmd.

dez - ve Sf - ;pl- I rek )c - Zl),S- hoz :!Bet le h m - be

G

~'-Bt

~ ~m I) G Ern M [);F
~- - .. ,111!---
• -. iII'- -+---

"""'"'-'lI1

I{.6- ~zt'J1"I- [l.s I 1] L!:Jf.L- da- nak a kis declo -

nek

~ uz em - bee- nek

1\ ngyalr lk ,"i:l/ua ta rni nkct is h iv Frtse meg ezt tchat

mindc n hii .' :;n:v

A kisded J ezuskai uii is fi ldjuk Mint ~, III v p;l sztorok,

111 ::tlp,asztal;uk

D d.VQ2 egy j kl s J e LI_I s, ri':!!UH~Ily,';;~gl~nk

Al:i rna ydhsagQ[ roztsl nekunk \'le'ghozt;ld ~z ig4lz hit '\{n:~ grl L ~le.~l1}ritad s:n~B"Ii At)p~l.d

" .-~~

rne-t myorszagat

D~C35seg, imadas az AlLy~nak

E!:rettO nk .\oj ,d:L 1 den szent . 'iana,k t~ 3J viga:"i ztai6 Szcntleleknck Szcntha rornsagban az

€l5ry Istermek

Csendes ,ej (Stille N acfrt)

.i

G 'I

Ef ~ '-~-r-- ..

(scn·- d&. eJl

C

G

G

o

r'

u

••

r .~.

G

. ...

A. \Ii - I;i~ ::lit - ms rudy

C eGG

I ~ 1·' ~ i J.~ ~ .s l ~+

G

II~-H - r I

!) Nines fent mas, csak

D [J

- ..

. _o;

I

a dcl - ga 57: ~nt

G (,;

___ ---

p~r

HYt"'f"- 1'1 Lt'·· Ike [D,';" r" '; (D)

al - szik - e li

G

G

Szcnt

'","

"

Still N achr, 1 Ielllge Nad u Al es schldtt, einsam wacht

Nur das traute hochheiligc POlar H't ilrle-r Kn:.dl('" in lockigen Haar Schlaf in .f1 immlischcr R.u!1 Schlaf in hrmrnl tschcr Huh

Silenr night, Holy ni.~hl A.~J around L ... (':';Ihn delight

L '.;,; • the lVb.id and Mother rnikl \'I;l~tchi.ng over her darling child Where he i les asleep

Vi/here he He:'"i ~ :'\1( .... ( ... [1

I Wistl You A Mlerl" Chrtstmas

I 'wish you ill ~Vle:n'}" ChrlMrn::'I~" .1. w!sh you a Merry Chri.stma5

r 'IJ..;ish you, a !\.lenY Chhristmas ,.:\,nd a 113 pP}' N e\\-' Year

and a Hap - py.

We"d all like some flggy puddifl~ \V'e'd all lik@ SQnTJ..I~ figgy iJudding \X'e'd, all Uk~ xome ftggy p'1J,ddin~ Sn hring U.5 some here

c

c

(\ve)

\'Ve won't go until w@ geE some W'e won't go '1.J'C1TI1 W~' H~t snrne We won '(, gu 1I n f i J we get some So lxEng us some here

ind,

through rhe ~IllJ'W, in a one - h: ll".-.t: 0 ,- pen
F G C
_ ,_I
E

~
we goO, laugh . iQ~ <1H ehe 'iJ.~y
C, C C c C IF f' on Bob - I ::J 11 nr I!g, Mo,1,'k - ITr..B ,ph its
r f G IG G G
"ill,
h to 'rido :;a:nd :';'~f'lg a sleigh - Lflg song
C C C C C c brIght

c

j; F.lJ - gk: bells, Om

all

I hE::! way

f

.. ~

Oh, "I,;!"o'hat fnn it

C C

to '['~dc ~t.l u one - .ho~ n ~ pt:u sleigh! Jin - S!e t:el1!'l,:! jUJj • gl~ oclli,
C C C IF C C GI G C C.
• " Oh, wl.1&1.t fUEl il[ is ~o lick: ine one horse .0 - pen :!L,leigh!

Dashing through the snow, in a one-horse opcr l sleigh 0' er (hp fit~lds we go.

hE L ighlrig a.11 the 'way

Bells on Be btt~il rtng making spirits luriehr

\t/ll:;;L~ f l~ fII it t, to ride and 5m~ a xleighing song rorught Jingle bells .. ,

A day or rwo ago

~ thou ghr I' d. ta ke a d de

And soon "'f i:c;,~ fo'aoll.'Li,'" BrigJu W~:'i. .'ioiu,:~ng by fllY side

The horse was lean '1 nd hi T! k rrusfortune W3 ' 'h i:loi 1. J[

He g'[ II h uo a snowdrift 'loon - and \e? ~ e got u pson Jingie bells" ..

..

46

So now the moon is bright enjoy H whUe' you're y( Jot n 19 Invite you r frien cis tonight to ~h Ig this :;le:~ghing son~ JO:5t g.et ill. bob tailed nag and ~iv€ him extra feed

Then httch hirr ~ 10 an open slc ~gh - t![l['~ crack! You11 take the leJd~ J.~llgle bclls.v.

: J

H D'

ava nag'- a

A~ A

A

A

Om

~~U~fP-=~~··~

H:l- v~

nil

L"l la -E' '"

ha - va

.... L: - Iii_,., 'III~ - ol"-ha

A A Gm ern

f! ..• fD'. ~~~-~: i·~~.U; ~: ~~·I

-~- n;;..t ra ne :r1:."1, ha y~ na - ra- 11(: - na, ha - 'Fa 11. a ~ 121- J I~ - 11::-:1,

Drr!

Girl A

-

ve- - nis me - cha

Dm

[1Jm

Dm

Om

Dm

LJ

ru

i.1 - dum

urn

. ' ..

G.l

...

On"

'ti U11.l £I. - chim be - lc .' ". - me - ach

le v !'-in - me - aeh

nm IDm

Ii •
~ ,
U:rll 3- chirn be ~ ley :-:;.'1- me-ach (JIU "J- : '1liw 1111-' ,,- chlm

Hevenu shalom a'Ieychcm

He- ve- nu sha - 1-::)( ) OJ· ley d (ern He- vc - ] m a,'. ky - ('11t":111 He ~ ve- nu

E .Am.. E F E J\m

~~,~·~~t~~ '8, sha-

II

""'-'!I

Iorn ::1'- ley chern I e ve- nu sha - lorn, sha - lorn; . halosu :-! - If'''!Y- diem (H-a-ve - n 1)

47

Keglidal

A

A

r

•••

-_

ke- res - sunk effi1 j6 kls ]]t""~ I y~1 D t Cg.i.l~ r zn nf"l")

, ~ I ,~. _----L-

ted, ho.gy

E 41 IE .-p J _,

A A G A AS

I ~, .. J ~- ~- 1- : Iii

A

E

it· ill'

I n- ru 1, hUl5Y t:l.

A I[
• I I I -- ~
~ ~ h1- zunl

Eo

~ I r ,;

1 tt nerm :c,C;I .• var sen - kl scm

IISok kcr~ ·t mar megoldottunk, nern volt soha ilyen je do'1gl!l.nk .pv1egis i1J Z ember neha erzi I boss zanro I ha sehol (-'gy kt~g 1 i II

Azt IllUI lIJ fl.l k.. rnlc:g"-:-rthem:ed, hogy

Ke ressimk cgy j6 Ids hel yet meg mil A11ulu szomszed elvise]

S nern szol rank ~J h~ 7 rn~M t:r

A vadV'!rl~ felno a hal fab n. 01111 ho gy I.:i.~ - is "'(·lfl

, I I ~ r.

F.gy [abb ·16g a hazunk ajtai ;in: ht ncm zavar senkisem

Igy aztan otthonra lcltiink

Naev csalad, rrnnd egyutt clunk m1r Ivlego~zrjiUk bjrkivt'l

;'=t; TI t~H I. s,-61 rank a hazmester

,A lanyokkal j61 [nf-'!t1,v:.IgYL!'Ilk

A konyhaban raju.k hagyunk minden E;:; ha rcggel rnennek el

Ne111 6,/>1 rsrsk a h:izmester

La Barnba

.. ~ . ....

A

Ps - rn 'b~i· Iar la bam (ne

A

ba r.o)

IJ

--
• IIIi
,
r
BQ~ It!!
D
fI!' E A [.1
........
.. IIIi ~-~ ~~
1 -- -
....... -+--
bai In Ia ixIH1. tM tc no-cc - 31- ta A

• .~~~~~r

-

.i'Ii n

IJ E [)

. -11~~ -+----H, I-__"__"""---

h- IU- ba,

Y,UfL

n

~J

II!'

r.nif [[ ..... r- - ,.,.;;

D
l~ ' . V~
.,
para tHl: 1» t.1 II
D
:J I

"P\ ~r Ii .... r ....... I(·~
D • {'i~1

Y ar-ri - ba, y ar- ri

~"~. A D E E ,A n I:. U A
'Fiii b1 JJ ~".'
.. ~ iii!!
~ ~. ham
p-or u se- re .H~,ll:1l ~~ v~m
A D IJ A n
I
-t- J:
~ -y
.... ~
R:l'i'b_li - b~l barn ba, bam ba o

I;'

1);;1 OO.ITI - ba

IIIi

,

I -=:::t::~

11111 ri )

Para bailar la bamba

Baila i baila 1m barn ba se necesna 'Lna. PO(:J. de gracia

[~n:l pOCi. 'I.e gracu:tl. p:.l.r~ nil ]"lI:;ar~1 Ii Y arriba y arriba

Amba y arriba por n sete Por ti S@~, por [1' sere

Ba mba; bamba, bareba barnba B~ mba, bam ba I' barnba barnba

Y o no ;soy marlnero

Yo no soy marincro soy capiti1n Soy atpit~ P.i ~ soy capitan

'Y ::I TTib~ Y ~ rriba

.. :\mb~ 'Y arriba por t§ sere Por t.1' sere ~ pur ti sere

H:;l'~ IIi j~U.~ ~]~ rr I ~ X,J, 1l?1 HI h,,1 b3 mba Barnba, bamba, bamba bamba

Para! bailar la bamba

Ba~ 1:::1" l.i'i-.i!.ih hi! l iar HI ia :'\[.c; nt";~ "f':~i 1::-.11 U na poca de gra cia

Una poca te gracia pJ:tJ. mi" para t1 Y arr,tb:;dL v arriba

,

Arriba y arriba '[lor d ;'ii;;:-:n"~'

POl' 'ti sere, pal' '~i sere

lEianlba, barnba, bamba bamba Bamba, barnba, bamba bamha

Ha vIllna valald

, .:

C ,:_ f.

.. -~

~-

nit, nogy ~b - re-r Ij

F

"'":JJ- hi. . ki, {J.- k.1 ;,]j zt
C Ci
ru -

~ t-
ram a b::iJ - nar, G

-dg~§'~

SZ.iC - rncm be 1'1 u I. - lJ. - na

..

r

F

G

.. ,-

--

['C~ - ge ll

II fe - rLyek.

c

I ' _.~ ,- ~.. _. if~

__ l F I

1t ''I[""J. ~Q, - ki m fig- fog- uii a k.;. ..... ZC[lrL

,~ -'.~ Om

'. ....L...__ 'I t-, .. -. ~ i

""F--- i....J

, nez- nek a fel - kc-16 nap ~;e Ie

\/:31 BY biz- m- r.o at L ¥ Lo:c sza- n' z- ne raUl

_:;_ 111' .~i:: ~~~~g~tI

I

es le- h~j - 1:::1 - nfillll las - san a Fe- [em

Ha VOID'1. vals ki, aki -{I n rnondana I hogy ebredi Nern [rJiIL.o)("lna tanl a banat, szeroemb~ hlJJn~'I11n.,l.k

Ttt:r.mUu rcggeli fe nvek

Heggen fen vek

]{rtJr..:1ia rabki rncglogna a, kezem Vag}, bizt~.too n visszanezne rj TTl Soka ~g ne7..n~k a fp.l k,dtl na p feJe ~s lebJ jl ~~. Liull lassan a Fe jcm

, .. ~ v { ,] na va laki, aki azt mondana I h 0, Y j ~ ~}II k Minden lHG~ tl ivog;una I n~znerH~,' rnegtagad a Csaloka ejszakai ~:1rflly:·~k

EjsxJk'ai 1nl}'::ik

T Ia Icnncl aZI akr nekem rnindenem vc~~njl '!',elovri.zva erre ~6Hl1e~ ~ csendescn at61elnel Merul~:-k, :"i rc megcsokolnal, semmit se sz61n:r..1 Sc::rnn1it :;C sz61nal

S .!A'.iilA'

zomoru vas arna

Em

Em

-~J=- f

,.

'II'

c

VJ. - .~lg - gal

]"1

Anl _j

\.,'':' .. j. ~ I

... , til Ia.".

ked - IT - .KtH

'~
Hi' - H~
~ ., ~ ."
i - nrI"l - ... "tl
Am ker- ge - ~

IH" H)'
---i- ,~ 'I f.~
...
III
'r'[~L- ~,l..!il. - jf}lm -

,iii _

hin - fa. - )0.1.

nel - ku - led

Ba - na - torn

Em

EM
iii' LiP.
pl- +-
"' .... 1 sur Ern

c
~. Ie •

Konny csak ~tZ; c

.. .

sz,;."}.. ma - .f1.:i min - d i,g :l

m - ta- lom,

nap

C I-f' H7 WI'
If ill! r I
L' .. ,~- .. -- -_..."
- r
[ : ke- ny~~ r . Ln a lxi - nat S7Ci>- mn - f1~ Em

-I) '. ~~

--

va - sar

.,. I' 'I-

i- -::::::!:

nap

Szomoru va..,arn'-'Lp .5Z{tl rchcr viraggal V~rcal;;tk kedvesern templorn i um_~ vul \hnok ... [. krgL~fj vasarnap dele16tt Banatom hintaj a nel k (j I.e'l:.l vissza j rnr A26ta szornoru mindeg a vasarnap ~nny csak :;Ll italom, kenverem a ha:r.l;'i~ Szomorri Vasal nl~J('

Urtols6 v:as1m 11::i~ ), k{"~( I,vt"st"m gyere el Pap i$ Icsz, koporso, ravatal, gr-a:szJepel Akkor is vir.ig Vat, v~rag es koporso Virigll.1,s f::1k al art utarn, az urolso

Nyirva lesz szern em, h DtW rl e.g eo gy:S:L~I' 11h:i:\;dak Ne M·lj a szemerntdl, holtan ]$ fikialak

U[O~.~o vasarna p

51

Guantanamera

t c ~d .. J.Mani - Haras:zti

A 1'1 A I]
J
)1 "'I
A

A

G

E - gyf' - 1'If's, ~fL'r~k • kal j( i 1 - teui,
( \,' €r - sem IJ.:. n)
n G A A ID
1& ~. Ii( ; Jl --; - ~ n
! - Q
• , • •
'11.1
f. ~y("llt:S de- rek- kal jor- tefft. on- nan, hol (']6 nek A A

j

p:'iJl- rn:ik

0 G A A D G A
I£~ -~ g L~. t .... ~ .1 -=-1-
/iii s
~ ~
meg ti:"l- 10k. le 1 - kem V("f - sek- hFn nszt r ja d ,il - IJ.lrll C 11<1111 - t01- na _. me- ra,

AA

I~~ -

D

AA

G A A.

~~-~,-,~

,.

'j i 1'01 g_u;a,1.1 ta nil me

F.rn/crn .. .'; (ie:: ri k kal jOttC111

u,

On nan, hol nene k a palma k

Fgvenes dcrekksl v)u~ni 01111~111, Ihn1 rHllH.~k ~'l p:illujk

\i Idon rncgh a 10 k. lclkern versekben OBZ~J:i el :!lnl:i~

Y ri :'".ny 1111 hom bre ."i incero De dondc crece la palma Yo sov un hombre sincere De donde Cifeli"f-" hi p;"Jhml~'

"\.:" antes de morir me quicro Echar !O}~ .... ',ers,o.c; del alma

('J 1 I {j 11 L (1] I amera guajira gu a n~~.'11 arncra

(~LLantarJj;ln1C"ril, g ]:JJir:.1 niantanamera

(:;.1 ~~HI;.JTI'Hrl!:::nl

gua] ira guanranamcra

Guan'LLL na mera i guo] ira gunntanarnera

Vr-'I :".t"'r'nhC':n 'Iangl"agyu~t karrnin v~·il~ja a nyugalorn zohJj~t Versel"l'iJhen lang~Lg}ruh k~rrtllin v-;;t[ tla a n y"1I g.-li ~~. H r L :l.i ')It lj L:::'~

versem. mint scbcsult szarvas I i~~ye krc cscre h vbl~y~~

J.1i \'11:"1.':;0 r-"i dt 1] n v~ .. n.-lrr. c 1 a ro

Y de un carmin <.: ncendido

A-h verso es de un ve roe d:;UD

Y de. un carmln e flee flit[ l i.r i{ '"

Mi verso es un cicrvo hcrido Que busca en el monte arn pare

C L J';'I r 11 ~i I ]01 lilt:' fa

~ U J Uta guan La na ITICra

~ ."

{~LLil.ntan.i.l.mer:l1 guaj ira guantanarne r..:r.

r'ILJ}mliJ.lI;'.unel tlI

gu ajira gu anta narncra

Guuneanamcru, gua [ira ~lLa nta namera

S 7~tn~7t orr ."i( l rr:'!i()ill a f61dnck ...... , indcgyik 57. f:~e n ye ka pja :--':Z~Lo~zton sorsorn a f(),ldnek !'.'lindpgy i k x 1.[ ~~{:~ 1 ye k :.ilpj.,L

f,zivcmnck rrcm kell a tenger FLi roszti hegvek patak] a

ron In~;;; pohre.:~ de 1 a 'tierra QUiCfO yo lui 5U erte ecb ar Con 10..;;; pobres de la tierra Quiero vo mi sm~1i . to;dl.H

. }

1:1 arroyo de la ~t.: rra

! ... te cOH1LpLt1ce mas que el mar

C;·uanl:lml rnera

g L Laji ~ a g 11 anta na mera

G ua ntanamera, gu~,i'i ra guantanamera

(ill. L~~ I.::JI.] ramera guaiira guantanarncra

Guantanal'nera I yu lj rra gu<lllt:lD'1L::1mera

..

52

D A~ ~
u·- I ~

J\'it e nyem toe lei - tN
/Ji/ D A?

-

~tin- den - ki - no;:.'k van cgy ;j l - rna

D

A:z. (: •

H7 D 15m

fi-r..em te .let - tel
07 G ~ GI
." I~ .-
~
1C 'let . td
AI [il7 hgy bo - Ion- des

G G

-I '-U",

- ".

--=--

1--, ....--

, S min - den - ki- nck

1- de - ~ - Ja

van c~y re-

I)

'iil:j 1 ne h{)~y t'e le~y.
Em AI' D n
- .'
'. !,
je sem - mi szet
A"t D -

V1.- g~·a:,...z~ hogy

D Em

~-

A7 [I)

J I-j

~I;}

~

1\\; tep· je

;;[1.:.:'1,111 - ru i

Mlndcnklnck van e,ID1 ilillIl~ 1 ~I Z envern te lettel Van cgy nagy-nagy :idcii.l~a i SI,Z enyern Ie Iettel hQy bokmd0<S idejp., az e nyemn re lettel

S. nuudeukiuek van t:g~ L~¥o;;;.l:lt:~t:, jill)" ii.md1lJ~}' Lt: Ji~y Vjgyazz. hogy szerelmes rum:aink

rae tepj e :;emmi 3Z~t

..

053

hare- ra

50!: .:fa· padt arc - f1I

h - bo • cit

D~ - rlisd <J haj > Ill:;!d

Szal'l a dalunk, ;'"i:7.~V~ ~g 'f,de:- Lf~[" Lancban .a harcos, ·epfle oko[

F ildy"a vi vdk kezen cs-(uij~ a biltncs 111:; k ~j I ill':.. de ki sznsa: ms nines

tep~ teo a. helvebe i ,sZ:[lSad a Wngot r:::"i, d6Ui1B~~cl hJ.i r r:a fJ ~ .~ lat

V 1~·gr'Unk. egy [obb fend hu katonai Leszunk a ,~y6ztes elcsapat

Geyer F'lo' ~·iai1. d .la

(A ""·Id A ,.01'{, """I .. ·11 ..................... ,.' ). , .. 0'" teremt~S!!!1;=.ne.a.. ~~ten,'

An

Am

A P6ld. re » 1lf'1'II- it= - :'i,r.- nek

A Fold. • n ek k~r -.ge:'1 n~- pe

IDrn

kez ~ de - len

mi va _. syunk

!'1m

Sej, Se],

lim

ha], ham,

!ta. - iI16!

bJ. - ho! Nys.-

Am An

-

ha], ha],

Am

ha - ho! ha - ho.!

k E

Nem volt kunk- ra

Se], 8cj'1'

g~-d:a8 ul- ru

lOrn

Ve- zcsd a pa - r.!i.$z - ~k I'O - ha - nult!

A. fold teremtesenek kezdcten Sej ~ ha] ~ hahol

jo;i eT r I. \!~}l ~ g~"':1.( ~:"j g :(I kkor es szegsny 5Ej ha], hah 6~

A. f61 rlne Ik ke rges nC:::pit' uri vagyunk Sej, haj, :hah6!

Ny,ak unkra ulni tobbe nem hagyunk Sej, ha j. hahtr;]

R:li~;'=L ha~ I szurd es \ragd Ve:t.t::~d ... J P:U}I!."'i7.H) k rnh ~ mat fulj~a hat, sztird es vagd.

Vezesd a poraszrok rohamat, :7e~ I' ha], hah6!1

Raita mtt szurd es vagd Vezesd a parasztok roharnat Ra jta hat, szwd es vagd.

'Ve~t:~M I :.a parasztok rohamar, ~ej! ha], hahot

·,

Am
- - _:1·~ P
-e-r-
,. G

':. _I .

,

O;m

Om Am

L..J::::t:==.==-..:.:l I _- ~~I

rna ad- [a az a~ - me- kat

G

c

~e re tern Ut

1

A ven Fu - :['6- p.t~,

C F

l-.·.--==-"_· I ~-::::::::::"=i' ~~

~

v' •

becsti lei m~g 01

G

F

-

A v6m Eu- 10. pJ.t,

- ·l· a gyony() - n'l 110

rh~l~ hajaba tel' a szel

Ket szemeben ott n szen edely

Poltos sokSlfn ruha ja oly so b;,;~ rrr t~l~F_alkadt A1m~ :-H[ja az alrnokat .

ir.h~h()1 >-uil ha enni kersz Testevel ved, amikor vissza t~:rsz

Olen a szerelme minden ororne hivogat At"c<ib~~n l;t'rod az arcodar

Meg ... zulte hutlea gyermeket Nem sift akkor sem, ha e 1 vel ~J I

~ k ~ n ~ Ii Lt ¥rl~'nt, rnlndlg bUti&k}e no rna radt Igy fl[ a SOk-.'HJk cv alan

o lasz c.sizrn.ajan a nap

Remelem mlndorokre megrnarad A 5 t)[ie[ f~'lhD vegn.;:· 1.1 III uJl all! dn i rii:r Vt; 1 gy,t;han. tu] sok mar' a vcr

Ez~n el'tsd II1!!2'g, ,s::te'l ere m ~'1t·

A Y~n Europat, a buszkc nQt Nagyon ke-r~e'l i becsuld meg ot A ven EU[,(Jp:;h, aJ. g~r~nyt\r~ 11 ('if

hzelf:'[ ertsd meg, szererem 61[

A veil 'F.lllnlpr:ull a hi.1s.l.ke nL=)[ Nagyon kerlek, bccsuld meg 01 A ven E ur6;ptn, a gronybr!l n,61

55

_:ol1n

John Brown .... s Body

~- I-~·

G ~ G G . G

tAt.. ::E=~-~~~~~~~~:±

•. '.. - ~-.! '_

J,ohnd:lm..,':i1"s b..-xly lies a-rnouldrmg in the grave John Hrowns body hes a- mouldring m lhe grave

" - H?· Gum Anltffi [VW GCG

.~ IJ

mad.

'.

-

body lies a - mould ring 111 the

G G G'm

n

G..lo - J)1', gk) ry,

march- 'I.og on

G

G G


H~Il-II'"' - 111- j:'I h! (l,I[ ~ - r .... glo- H' ~:"~;i 1- I.L~ - ~'I J jell 1 !
. ' , ,
Hi ~ [l!r G C G
1-
I Ial-Ie - Itl - ' 11 JIG soul g()!:.:~ march . ing {)i!1 (The)
Fl ]., The ! :-;.1(:1.'1';'; nf] U.~H\!e] I, ,Ii eo hJfl.j!k~ng kindly- down The ,/ stars of heaven are looking kindly down .. ~ 'I)€' ./ S[iUS of heaven are looking kindly down on the gr~JJve nf Old John Brown

He's / gone to he @J soldier in the army of the Lord He's ! gone to be 8 soldier in the ann y of the Lord l;-i e's I gone to he a soldier in the' army of the Lord And his SDtI!l goes marching on

G10ll', glary Ha llcl u iah' G lory, ,~I 0 ry H !i.~ lc I u jah~ Gle IT}: I glor'l Hallelu jah!

I I is S.()U~ g()~:'oi rna rd',Ling t{ J n

Ginty, glory Hallelujah: G~;OI1"i glory Hallelujah! Glory, g~ory H~Ueh,1p.h~

], Us :Sill ul ,~!lJet. III L<U chn 19 ell [

Kumbaya

,__. -~ I{IJI.II-I ]~~

G • lr (.; C
if. •
Y'I my 1.( rrd, kLJD-11 ~"I 1 trud,
ILl •
r • ..
l5 Em Em Am D t n
.-.-: J" • I· t __...
" • ~
• •
.. ~ ~
10.......-
K'Jlll L;l - y.~ "V LU.ld_ kuru- hl )I~-li Kllfl}-h:.L G C

Lord. kuru- b~1

K1U11 h:ay~. m r Lo rod I kum I- JU ya K um 1 uy ~II, T n Y r ord, k urn h~ ya Kumbaya, my Lord, kL~III.i l::jy~1 Oh lord, kurnl aya

Sorneum":',"i sinHi·1g Lord, kUll1b;1Y;:'1 Somconc's singing Lord, kIJlTIh~ ... ya Someones ~,mging I_ont kuml )I.iya 011 Lord, kurnbaya

Someune's praving L rd. ku III h:'-I }:;I Sorneone's pravinj; Lord, kumbaya S{llIII~()TH 's pnwing L- )rd~ kurnbava Oh, Lord. ku mba y J.

Someone '.0:. ~ leepmg J .0 rd. kuiuba ya s~ HI ~{:~ lTl r"~ slec ping Lord, k ui nba ya Someones s.k-tp.im Ig. l~ m I kurnhaya Oh I .ord, kurnhaya

G t::i
I ' t
yiJ
C G G

j'

r, Em I ,. ---..~-

U -rd

D G G G
,.1~ j ~I J ... : IJ
kuru ha - }r'l ~~ J[I](:,- 011.;:-· .... y~1 ( ih,

, b ... t, bll k ..... b A. oortorr a ua ... a, '3

Vi Lasdo

t l

Am --=t:==~, ~~~

A bor ~6"(J sb- la- k1- ba

Dm

c

c

Dm II"

G

c

~i.H 'J na P

~~, :1~1 k ra > I k a feny

c.sak a szt- Vt'T I n ......... 'I.}- '111l J-

en Sze- ret •

en.

A olton ablaks ba soha ne rn :'-if!.! ~ Je a nap

z ~\.Te·k. U lV~I,~:I.(Ll11Iak, mint c:::.~n mulo pi llana RJtg yog6n s~i.t a nap 6s szikraz ik, il reny

Csak a szivern 5201110'lU ~ ha d d ~nndolok e n szeretle ken, sxereslek ell

. racs nlo,gQU az elet oly [assan rruillk el .Egy csa vargo ~b] :lIO[ vid ~m::l hll' 1~,I.j'/ld RagYil'Jg(m ~fL~ ~i 1 ia p' e - szlkrazik a fen y

Csak (1 ~J: ive m. 8l:0m,Ofl1.1 ha rad ~ofidolok en Szeretlek en", szeretlek en

Egy ke::so uzcnct, cgy elkesett level Amelyben uzcnem, hogy nem ~t:!.s:.td t:"l'lyf.111 Fwgyog6n .s'D.t a 11" p e.'i ;o;;7."kr.5.zil..: a kl1Y

C~Ji'~ ~ fii7.1yem szornoru .. 118 rad gondolok en Szcrctlck en, 5 zeretlek en

o tr ~~ I Ira rn ,egy.edu.l. 'C5 vartalak nagyon iok holdog erkezett azon a vonaton

Akit vartam, nem j()'[[ el, rna semi, I [~glim.p sen fgy a VCHl! ~II pi ir It luh, en alltam egvedil I Kedvesem. sze relmcscrn

AY:. e!l.nkk 11lCSSze szall, mar nero fl; semrnisem .t:lm.~n[el, inhagynH magarn ra ked vt:"....r.o1'l1

Csupa kC~nny :a ~";ren"lcm, i(~supa banal a szivern M {HI.;;; j() volt tcv: 'l,cd, fad ernle . ezem

'0 kedvesern, szerelrnasern

Az at U·· ~ ak ,.. . ::1,..~,·

.: .. V I I a,g n II' . nilles romantikaja

.. ,' !Ii

Orrl

~ I ... ~.. .~~' •. ';-"

.. -= ~ 1m

/Ii.,/. ;'11· .... i· Lig- ban nin- cscn szc- [L"- lcm

..

i

'I

c · ~ i

...

,_

ldg- n ak nines I'C.!- ifI"I~ n - u- Ld· '~I

De

Om lJrm E E
I .r .' . ," _J~.~ ~ ~ .
I- " • ~
. ,
""I iii -
- -ry
Mind C:S~L' I 0 ~ dott, mind 1{oL'} nvor lPi: len <"Az) Hefr.2, .sa a[vil~.igh:;):n, nl ncs i(!l 'Ii~..g~".I i xzr-ll ti Se n y~ r ~ :'0.[ ~ f)~:r., se jegv Id~o5 [C; 1

'En Inc'g] s lejirok az tt l v:~la,gba

Egy sa padt areu 2tillot~ lngY:1J.ert

Ezr a kis dalr (j,gy szivem be zanam ~ eg almomban is ezt du dolgarom

[\r .... 1-..1 ~ 'I" . ~ 1

ern CS,;,tL:i![ ~ n y;~ TSf~() !§"l:n t:.' t: ....

:{r otthonorn I sc tarka butorm

Refr.I: A'l. al Y i.J~,gnak runes roma ntikd ja A2 alvildgban nin (sen szerelern

De aki IF;'csu~zULl a' J 1'1/ i Ui gha

Mind C:~i.lJk)dott, mind konyortelen

£1 I mE lei gJl n ~ 1 kli I. nern tudok megelni Sc ciiclcm I se nappa lorn nekem

,.t\, szivcmet IS ki ' ·ene cserelnl

fj'ogy vidarnabb e.'" hn1~ Ie 19:-al ~~) leg~iefl

Nf:"[Ulr".l"I}'t:.'k tarka tengereben S()Cct mellckutca n ballagok

rio] aUdogalnak ~Udoz~Hra lesve s::t padt :;U-{.;U,' z LLUC~U ~:a 1"1 BY:;] 1 n k

En terttetlen aszta iok ho 7. v1g}rUIIl Ou 1IIIt'gpihe''1ini c:<.i.::impis szekeken

\ 1.J1! ~ il~

1" L a vuag az ncm az en v agom

:\, j(')eg ttl dia, mie rt szarerern

Egy. kis Iffi vebfuz a ita jan beterne k hn onfeledten utanuk megyek

A fustten g,prl1{.'1" 1 '11 • .:11 m monika nya vo g s en hallgatom c rnj6 tn.ch:ct

N L'vd.1 H:::k ott, ahol engem latnak Csa k a sarki Uii:npa fenye hu barat 'f gy ejszl1lGu lump CS::lJV,aJ1'go leuem l\1(;!!:t"lf elfeled nl nern 11 u: J r jm IIIHg:il

Drunken Sailor

ui1Klj .•

Am

G G

Am Am

~ ~,::::"'I=:a=:-=:J=h:lia;H::I"rJ,,,' do ""til tnc c!nmk - en f.1 ~"'lut 51,;;:'" no

A Am Alii

I&-=-

~ '\X:h;'lr :,,-11 i'l 1 I \ve d,u ",,,,·i.11 1he drunk- (,:frJ sail - or

wnh IJ:L'l:::

rh U II.k - 1.;;'1 J sail- or

Am Affi

..

ir) the

In( rrn - Lng

c

lie

G

,. '-54
I
up she riG e.s
Am AIiI!1
i!:!! (I

UllJll'I il1g llC'" " :/

and

G

ris - es

~: r - lie

in

\~'kl.L shall VI;:e do with the drunken bailor \$x) Earlie in the morrung

Way-hey In c11Ll p she ri ~es C3x) F;uli.r.= ill tb:' IHl rn ing

Pull out eh plug and we L i iin I ~ U u'llt":1' (hr) Earlie ill tht'" morn in,g

\'.\, ay- hey and up she rises (jJO Earl ~c In the morning

Put him in a boat until he's sober C~x) Earlie ill [he momlng

Wi ~ y-Il L:}' and up she rises (3x) Ear! Lt: in the mo rning

PLL~ 1 !~II.1J an the ··upper with a ho sc-pipc on him Earlie in the morning

"'" ay- hey and up she rises (3x) EJ rile in [he nl0ITI'i n ~

FkLj van a n2·:-:.:t~ r (\.,;np.;er.;':ss!-d _1x') Minden 11dutt I F'gp,cl

T 1.1 kd a fenckrc a VI i:';l(_)ml.ove! ... Do1d be le, . U va n a mentocsonak. ; ; LO.Q!io ~ Hh~. az orrkoiele mil. __

Kosd 11." lTI~~ r (·.'.;:-1 k [H ~<4 a II.ag ykorlatra ... Bele VE-"Iif"" ~Y.] Ir."i"l~ i ::::I. tengervizbe.. ,

Ile, he, hu.z7. ra cgyet (3,.;:) ~'1'inden aldott re~gd

60

Lokd ide a 'sort

D

1.. ~
I • G c
- i } h J : I
, •
.. ~
ill' III!I
ti~z:- tes - j(g' - gel meg ~ szo:m - jtli. - zorn ....

en

t&1 G G
• P J
!!!!!!!!!!!!!!!
~ De a - mig (! Ie.k. c

[) 10,
,. I k
• .~ ..
kt vi - zct mil' ncrn • •

b~

ro- vid az C

C G
~ Ij iii :__·--Ir
-
I - d<.: a ~GrL·
C D IJ
.. .. _. 1 ,0
I 0
-
1- de ~] .~")n:!!! I

- -

~- de

:30~E[! c

--I

" ---..........,. a son!

I - de

;1fI s8rt!

C

-II

: ]1

c

J3

i·- tie

,.

..

-

Lokd ide a sort'!

T• 'l.·· 'J! L';"]'II

!Ii iI,. "~Li .• iI!. II, .

Ide a sort!

Lbl<d ide a oort! Ide ~ sortl

Id ., ... ' .,. -,

,L a soooortt

~\mlg a rnunka bees ulet dO:~WI!. En rtsztesseggel rnegszomiaz . .om

',.,.,_ ""I k IL~ ... 'II "'1

lIE"':: a III 18 'l!: I r:: . ~ II Yd. r rnvi c:~ az 'J:::: et

Vizet mar nem iszom

.. 42 Aranv Oktlrben, haven korben i .. sikeneim ElliJlld e.rt~'k~.lik

Mcr~ 8)~ a fctfi, aki ncm dol ki

v ~8Zt ad ez a .hlt

T '.1< 'I • 1 ., I

,0 ,[ . I( L ~ S{ nol .

Ide a .'iQrI!~ ldtl ~ sore

L~kdy ide, a san! T de at ,r;;,~=) 11'~

Ide ru soaoort~

Sza h~ fI i r1.nnl mel t rfJ IVe:il1IY'l_:si n tim m~1 J ogok ala pjiin rcndclkezem

N e. mendja senkl, mit kene lenni Amtkor en ftzetek

Logd ide J sortl

Ide ,,. ~'.':':,d' i

UA; "'" 0VJflL-~

Ide a sortl

T·' d' _J. .,., .og. JU'l.::[1 fSn rr:

Id "I , e a sart"

Ide ~. ,~6ooon:~

61

U

L ,I· vuszt dal .::Il
G
~

~s L~nl.- k" M~')nl - ;'1C
oJ -
G Om c

c

C

~7'~~""_'I'-I",-~" - g:__

'1n "- co jen .:..l rla - lun k pr.LI

Dn.l 11m (G) G

1:1==~:::=!~ ~~iiI ~

"8 fln- ~~~c'I - jLl ~-::. :L C

In Vl1 n m - JUS

cl - s.e - jle Om

c c

,eo - nck

G

c

e let

C

c

nek - S~~, C

Zeng cs da - ~ol £12

:r.e - 1'1£' - ~Z(]. ..

_1C - pet

Zcng] en a, dalunk p~ u~~~., Fakon ujul a ha jtas Fogadjuk a tavuszt dallal

N epek tav 1.1IZ:l cled :rgy le "L il v~l~g ~n",;n Bekc kgycn a vilagon

Itt van mil jus e ~seie f:neks7h es tanc koszontse Zeng ~ . d:::'11 ~ 1,1 ~ z t':::'le'L

Szall] cS~lk zene szo I en rk Ebr-cs.szed. a magyar nepet

[! van 'm~Ljus elseje

f.11 t:: k ~l.qJ es 1.:'::1111(: k'()~~6rHse Zoe ng CB dalol a z elet

S7.1Ii U.i CSfLk zeneszo, enek 'f.h ressze d J ma gy::-!l T If] {oI lit ~L

A felszabadulas dala

AprWs, nrJl z61j'- ene.k
- Sc'~.· ,00 ,32
Ross,", :Ertl(S
lE Am C G C
n'
I ..
• -

,'lr ( ... ~ M{Ji I ad , . f;1 :1 L'1 , '''11"1 s e- zer e ... :
~ Iii ],3Z - . i':.J. 51;.- Ul,.;lL - -
A A"{' ~I Om An, Om E
.... ' s»
• Id- ~ I , r I
,.
v.eg- 1":: :;) l':::nv le 11 nap vi gem zeugd IJ~l -...: :J:.tll
r
G C ~!'11'1 Om Om Am E
W._ ~ i6' :
"


neSgy - rril s:t (~, jm az e - T1!l:k I:'~l - sza-ba - (Il ]1 va 2€1,lg it! a ru:p
Am Dum Oml Dm Am E Am
..._",


i".IJg ,i;"J. k ;1 v~1 - 11£'k Fd - SZ;l- ba - elf • 611.k he - sj ne ..... et Iru 'It ,J1j }l1:t (i t r:;il es vi SZaI, ""C nezz J1vfu ltad a fJ~j6t bus czcrev

RCLd 11l~yOg vegre a fc n' t .~ i ns P Boldogan ~ \1i,~n zengd h~it 'i?' dn It

DnrgoU az ,{i~};r(] es zugott a gep Vel'zeu a f~,.ld ~.s zengetr az eg Gyozott ,.:1 .5Zlovjt::b~k l'u1.s scn-'3P Szaza dok k6r1l1y~ .. t i~y mosta 1 e

Aprilis ne~yr6]'z;61jon az enek f 121.. La~·XLd ulva zengje a 1'1 ep

E rU \ rkok .11..,. fSO~V:l Z ugf",k a szelnck Fel:'i:r.;i'lhadrrL~n k dl .... i ull:'\o'el

Apdli:'O n~gyrfil szoljon ~,7,' enek h::br.~,hadtllva zengje a 1'1t:[J. frctorkolc harso zva zug~ ~ k a szelnek Felszabadi[(jfl k h6sj never

Am

Ii ~ ;::

Arl~

Hull az elsargul .. level

E? r ',',I [1" E ro' I E
r
U .. al • .. J , . _" - '. ill
_.::. .....- ~
(in {'~k' h:::11- I~u - .g(lk K'~ fU- h:·H ~ tc 1.111 ,/kn

Lti." -

4 ,t .,- ~' -_~_

F-jj a _r;;;zd (:~.

Arn~ I I Am? ~

1£ I L! · J .. I c:;

"8 j\~'I~g sem k~1.i It .... leru sen- kl - i:lt"Hl

Om

I f -~"

[lim ...:...i

II .... ~ • .__

csil- la - ~k

~

~:J- ~ ..

men- tel ked- vc - sem

Mer-rc

Ji.n, E7 P ~ l:
i· r ~ .i ., I ,~ i 1-
U - I"
- I
....... ~ ~-.......
... t-~ (n hal-Ia gok N&-hamy el- mL11t
e-so - -

p-erc re gon do - Iok

E Am Am

IDr'i'I!J 1!J,fIIl,fo E
~ ~
" ill I .... .' ... _- ~ I .~
L.-=
1G-no rcl- lc - get Ou ho IlJm

nod most

G rU~

:J 1=--(-'

80- ha sen- kl w sern

.1
A .. n A
I I'
tfi- , ~.' ;;;
~ 'Tob - Atn
Ii L" ~
(
h .. .ll a ... ~

#.. ~!' j-~

w2: - h~ k.Omb ~. fiye - zel

E

t.r

t6 ged

Dr'fI

Ilrm IE

r' ~ ~,-

-

Nero

S7.e- gye] - kill G

[1m

~,. r-

el sar g rlt le - vel Am

1"1 - 1'::1 rl m (5 - sz;

IC7

SLr

',;1

"

~ .(

hom-~ nem me 11 min - den e~

Mnmkl.

le - 11·t

Mirn ',;1· hngy

Me.1- let ~ tern
C C
I, p 1
szel
Am Am
57P!!
... I
.. iii ~
fiX F'1~I; ;=I .'Ii r.e 1 es en csak baUagok R i)ru lottern nema csillagok Nl~g .. sern kerch tol ern senkisern Merre rne-nu'l ked· .. -esern

Saros uton egyre lepkedek KOru I(]!! I e-m I u )14. l{ .~B L'U i II Jt:: ~ ek Elmeselrii nekik nem tudom Mllyen IHlgy 'UL banfJJtom

Tt~hI1~ Til::i.r [~t::[il :siB at.;

Esik e~6 e~ en ballagok

Keltin.y elrnult P@!C[lC" gOfrl.{llllf}'k K L:'n I.C'~:I.L-I] 1 jdJ tG L 10 fellcget Ottnonod most hol lehet

Tebbe mar nern sirat ugy u~g@d soha senkisem :\Hnt ahogy azota is en sir' ... itlak szuntelen

NE:::'IIL !l.Lt·Mydlen1

non az elsarguh level Moudd. <1 holna p mit (gi: r

Mondd, hog)" mi lcsz most velunk IV!ondd. igy me dd~, elhetun k

-

:h.1t:'Uelte"m hull ~.7. elsargult leva Sir a .ffl fa Jt 6s zi szel

Mondd, hogv nem rmilt minden 121 Mondd. hO&J}' n po h~ k i'n 11'1 yt:;..:.e 1.

J;iujl a szel es en csak ballsgok

N em rudorn I hogy epF{-';n h ~ ]1 v:iI.gy{ Jlk Madt3J lalni vagyom ~liinre1en

Mcrre mentel kedvesern

....

64

Ho .. atb J _ - G.DeneS Gy_

u tarn, macs- l .. ~ - ko- ves U1- tarn

Am ~ Drn

~ L- ... · ld

11 ko- P01t ut el.k ne- vet

~ E.r ~ A:m Am
_""""", .. h ~
~ • jill r , . if'
• • if: I!i;;",;; 'I ,.
~ --
UI .'izCL • kl- teeu, ''';7 a ha- drn Tu- dom a •

--.!'

tu- dom

E f. - Am ~n E t fvn Am
I~ ~ .. '_ ~ I " "1 ) ~~ , f1t~ ~ I .. )' .- IIr •
~ ~ .ill , .;
. ' 1 -
11!1111'!"""
, nap rna .. sutt sze b- ben iri'll- gytJ8 Sol{ ilt a fll:'3[, a ko- rom et; a k6d. JJ~ 11(· 1)01"1 H'r Em fJ1 Em IH7 tfr E
# ... • _:. • (" ~I." • • Wi .. • # .. :, II
I ,~ , r~ ~ ~ t
~ nne-g. b AI m- :Q ~'al· f61- dOll va- gyok A Va C'l. (it es. w he~ O.L kO- zou Jurorn az utam, macskakoves lU:;t111 A leptern ko pog t"."'i(j,\oj f.j.v,akan

Az utott-kopon utcak ncvct tudorn Mert cn~U szulettem, ez a hazarn

itt . L;;,;~n: anyarn is 1 [ )~ :11 M, szegeny 0'11 volt a szcmc m~ndig kl1il:iln

In minden ernlek rmiltam hozza t€:~ern Men en ]u szuiettem, ez :-A h~,:,du I

Refr..

Tudorn, a nap rnasutt szebben r~Byog Sok itt a. fust, a kororn e.~ }I k,C.M.l

De ~ III Ion rnegis A.11gyalfo[d6n \"agyo~,il:

A V ad 'ut CS Lehel (~t kozon .

J~rom, :JZ utarn, ~ nl~U{ ::'lika.kt"ives utarn ~{,~k reg! barat k05z6nl enrcam

Itt: minden. oreg ha vet nevet rudom Mert en i£~ szulenern, ez a h::tZHUJI

Refr.:

Megallok en e~y neonlsrnpa alan Egy e8~s.z elet ern 1,p.k E;~i vel

.J;: '" "1 ~-~1 d

,~ }n,1. 31TH meg e etemoo marar t

SzCl" cscndben j bel en, mar it[ roltom el

En ~rt\kITj(l !lntW",I,l(i)ldi gyerek

J arom az; utarn, futty,rc all ~ szam Bar sok a hilbam, itt mindenki s zeret Mert en :i[~ szuleuern, F::!!Z ~, 1mlaHl

Mert en ,itt szulettem, e'£: a baz{im Merten itt szulenern, ez a hazam Men: ~n ltt sz(\ 1 p.1 h~m; t::t. i:i!. ] razam

..

I[) F

Am E

TIle House Of The Rising Sun (A Fe ~.' .. 0- - ap H4za)

c p- i

F

Ihcrc is

They ("-;.olll

1,t.·:~~·1

'i [t':j been the n ~j n of

rna- fly pc or bur

.t\['td. me, oh Lard,

My

:\rl V 111 )th~ r was a tailor

...

She sew [TIY new blue jeans

:My.f uher was a g:£lmhlin-ng m~·111 Do n In Nevil" 0 rleans

She

sew

my

...... '

blue

;e~.ns

D

F

Down

ir)

...............

New

Uh mother, tell your children N O( [ . do what I ha ve dune

Spe nd y II r llfc slnce re in misery In mh.;; house of the RiBiillg .':iun

And the OfL~ j~ [hl.ng a gsmbler needs 1::-:. :iI ~ uih.:~~·~ :£lInd ;;! trn r1Ilk

And the only time he'. satisfied I'. when he's on J drunk

One [UUL OJ 1 the P 1:(1 tfnrm The other foot on ti'1J.C 'tm.in

I'm going back to ew Orleans T ) we':dJ r that bs n and cha in

..

66

Folclv3r fete feltiton

Hl'ody Janos.
Am Am r- G " G Am Am
I
I~: ," ,_ :-J-~:~ri J • i · -11-' ,. -;. l-o
1 1
-_
OIJ ~ 11. ~.U la~]y a.z tit jobb 01 da- kin
Am .. .Am F If G G c t·-j' : c
" I. • ..-- -c,
.. ., II J ~ (;! ~ • I
.iii
-....
;",Ar . ~a 1"6 .tS:l her vadt horn 10· kan
G G c Om? • I • Am AI
n
1~ ,~ I~ i I -I
!III • II!' i!!!
-
_.......
ke 11 1011. C.'i.a k ~Ill \'::1 l".id - ko - ~
. .l. ~~ U
IJ D F G Am ATi'! Am Am
Lf=~ ~
.. II· ~ if! ~ ~ i'2 - - ~I
t ---=t=- ----- -
Fold - var fel .- u - ton Ott dllt a. ldny az ill j obb oldalan E.g]' ~a~~~ JI'(iL.S~ he, ",,~ dim' h n In 1 nk~.riJ A. szurke iiton csak all( vsrakozon Foldvar fele felilton

'. em kcrtcrn t6 bbszor, mar \-'i1rtak ream A foldvari kulturhaz oc ska s zfnp;ad.' n

... .

O[~hagycall1 61 1 es l11,'\St is I j ~I n] ('1 (nn

fT] hI v jlJ f de feh:';.ton

Az 6SZ1 napfenv b'jgyadlan virult AI. t'Ss.zi bdnar szep :S7.erlfl Pin""': ll'l U 1 ~ I

Ol)r ismerds 'volt, hogy honn an, nem tudom F oldwJr fc ~c fc-I-uton

J\o1e.gsz6I1touom., b:i.'i.:r nchez volt t::?i'v m. Fold vir fele ha el iOn ~ elviszern

N ~TTl v:tl ::1;o,.Z,. J h, c~ak nezett almodon Jihld var Ielc tcl(iton

Vartam cgy percet ~ vagy annvit sem talan Es mergelodtem, ctn snket ez a [J fly

J\'f~ ~ It' gy ~eI S ..... 61 ~-;:l ill J 1-1 ~ n c nli .jo 11", itth fI..gy m Foldvar fdt fd~l on

Csak aUt ott nerna n, nem fordult r~l' 111 Ajr; .r:~,~:t~ na pfeny felragyogott szemen

Eg}" k i)1Il]'( -.\.j~;-'] ~[~ gi ut Ii ilt ;"Jl.t: arcan csillogon Poldv lr Iel e fe.hJton

A "" ~. ~'hl Id 11

zota nezern az ut JO ,). '0 . 21. at

Talan 'meg egyszei meglatorn azt a lanvt I fa me£c~i~;:tlolnj megvigasztalorn

1:;" ()kl 'I,i~ r e'~e fL~ h"rt(")~')

..

67

I'; c G I) :---. G G C
!II' .' • II' I t 'I , j-m ,. ~ ., t ~r • t ~
~ • r: • • .. I
r' f
S ~l- irJ.i1 de kul [o- ~JdJ cl vi,- d~rtl ' rl:G. rls-lunk 13u'l - dog, bol - dog,
l& D li G C In
r ~ ~ ·1· · .... [ ~ " i ~ _I ill Q ~ ..
~ • ,
It.! !IIiiriiioo;; ~ I....-
hoI-dog 'I; ,H- If' - • ~'s.- na- 1 )( ll! Kl- "iI;:ln· juk. bogy tc- ~ycn, ~ :'1.ol .. Iyen 'ZC;~ a-pcdl
mt:,I; j Holdog szuletesnapot

.. ~ Ill~
~ G D " ID~
I ,
--
.. iii $' • I t~ .' • I • I ill !I!'
ftII !III ~ , ,ill' Dj'

, ] :.J

MllJ - kenr kelt te l reg - ~el a N ap, ~

r
[r ;--:1 G G 'G G ~.
"~B. 1 ! .. ~ ,. l • .. - 1
.- ... r'i' .. ... ... ~ .
( ,. I.~
'I'TLa:-;- keut j{u1 a [Told l-to - szon - tCI,nl~ ha~ Le gcd, h:l mar igy ;j,,!. ~.y(ll:r. 'I,.~- gyunk Meglnt egy evvel OrL'geluL It:"l(~l (:'i; hnlc"St:bh is talan Tavasz utan elion u ny:.ir es fuz utan :l tel

6ri:,uJ ,~~.pB ~7 ernlekeid C~ I,cgy nagyon vjdarn Ue minden cvben elion a nap, amikor ~-l.flh~im(~'1

Kt szontunk hat teged K6 zonrunk ~l}i I I{~g,ed

ha mar (~V eqvu(tt vagr~lnk ha mar 19y cg::.--(itt vagyunk

E.s :d.i1ndC-kul f( .. g~[l[l l'"':! v~Jaln kls dalunk '~:;i ajandekul fO~ildd el vidam kis dalunk

Bold og, boldog, boldog sZli letesnapot Kiva niuk ~ hogy legyen m~B

Sok iiyen sz~ p n ~I rH ~( I,

Boldog, bol(l'[J;gt ~'H 11t It 19 ,";/,Lilelte.snapot Kivanjuk. hu,~)" legyen meg

50k ilycn szep napod

Ge,zengUz

Ullman - S.Nagy

G

ti;]t, of'~, kell JI~JOfl- da- nom h~ r \11- k or

• ~
~
!!T{'-
G
~-
huz ,. _""'-'

volt Pls - tl- kr: U )_g- b ~ - kDZ- tak

G G

~i

D

-,-

nyUz,

r.t! l5 £20l- tak

t'l.e - [1;1:

G

G

... - 'L,;..oiI!1 1\ kit a pn Ilf:I, ms- ma kt' - zen

10' G!

i ~ J r

G. ?

1"1<[ l~}' ~ j, ~ vt- a vi. - ]j - gon a leg [obb

G

G

G

ji!Jii!I!'

szolt file- ki ~- P L1 - ka, h» itl1 1:""1 1 • ,11I~l

G

Istv ~ n i~tt a Pistlkc, ii. toke, jai~ Igazan csuda haj, de nem ~UTI ez a lY.,]j Hanem szemtelen a l~ rryo k 1 al

s vajon m~8 T I' 11 l cslnal

Otthon senki ncm szol: i~Be'tyarrT.'

Nekik meg minctg kicsi. Ge:t:efig{17. l)ed.~g u uagyFii! malr, reg nern hdz A k~ mar regcs-rcgen penzert nyu it

S foga dom, neki rna,;;; kell ~ es nern ('SoL]:t ~i

J" I tenne, hng]'~ la az 3pU zigortibb lcnnc l\ k kor tan remenvkcdnct rne~ he nne

Ho&'Y majd ~6 lesz az 0 bryereke

Bdr gyf'm gt~.[ 1 ~. lelkern, CS nem kcnvcrcm

. Az cr~ny, me ~b z61"ok~ ba rossz lesz velem

S maid 'Y~'t "igY(l~O"ki nern lesz ba] Pls.tik~'i/d ."iuha Mert en rea _0;;.z610 . llo",J":-.II Jl t~.! .,

Szavamra, ncm lcsz tobbe Ue.zeR.'!;(iz Legleljebb neha-neha cseken nyuz t:s maj d ~ ~/e.-n s.zige l rt-' l~.f.<I'.e n lui z

50 t~1( lm r I en, ueki tObh~ fiI:1J]r nc m kell C56:~d i

19.y lcsz j6 ~ erzem, ho~ry f.tj.~l)sleQ.es mintl t:'u S 7b T ennl kell, s ez rnlndeuuei t6hhe:J 'er

S j6 les> ?i, majd a. en sZlvcmcrt

• ·-1

-

mO'II-doH

G

1 ~ .s ~

G

iiii_

iiii1

,: I

Lenin dal

.,

"~.

~
" .. .."
re: c r, c c c c
,jI II z: 1 (2 , l • ,. ~
.- t.
.. .. .' - •
.......:= ~ E

~ ~
G G Am E A.rn Om '. Am Am E Am
.'
,~ .~-... ~ .-;; ......... --... ........ 1-'"
.. - .. • , _. • ... .. -- J r .- I : 11
• ~ .,," • ~ • • rt
.. • ill" .. ~ •
- ~
- ....._ '''''-' .,
'-' 6- IX: l· ... ] - ;il doz- til ~n] e It' [".:1. Le nin, A h6.s, ki csak rIol::'- p6 Il t: k ell (..:\.}
- 1\ ra b~.~lnc ~l 1{ul]it II 1 II ehez volt De szcttorte bu szkcn a nep .(\{TC pcdaja \'Dl1.: uki erie Felaldozta h1i ~'It~1t!l, Leni:

].... 'I. ' k ne' ~ k ~l

A :lU~, ki c.';;:.;J ~ n.::':jJ n ". c t

Bs ~y:uln!lk a ~:JJn~,uk a Ri,]~h)n 1.1 ~ i ii (:.;1 rl ;;3 ff.ny szerteszct

i.gy rn'nd~nho] eszakon, delen Szabad lesz es boldog a nep, Lenin! sxabad lesz ,E"s. hnldog a n~p

A h ekl vo a pnrlYJ. lehu 11 D[(

S ..:12 ember ;;~ rr:·upf~'rnyl }!;:~ I iez A 1.{i';/J{~t emckl fel az cgig

i~~ lcgy nozziiJ hi! ~ mi.~ csak e lsz, Len ~n! () iarjon el otted, l']1i~ ~ lsz

Ma miljoknak .a:ikiLn egy nev zeng .I:!: nev o~~, n~gy es oly r.:Hcsd

N k ,.... '.'::: I

em nerva ""i,:t~ pi ~. II ; .... '1.·11:1 m L arrnany

>l em her.' aszt] a 6~ az iJo.. lenin! N em hervusztia el a z idd

C:-;'"dk ]6,[ fog(l a legyvcrt a kczben Tc h'uc{ .' e1"6~ nemzcdek

Hisz pekki t ad 0, ak i erL.ed

l:'~ l",I"JI ~"d:;'1 h ii ~~nf.t, l.en in! rdJ.ldozta hLI c-Ietet

8 ora munka ,8, 0' 'a, P Ihcncs

, '_' - ,,' ,,' ' :-"

G ..

G

,l :..r

.. ! kc zed!

-

G

D

de j(j1 be- le _ ITtf;$Z

G

u- tan

tu- dod,

. ..

_j 'III!I"

...

I~~

" }'\'-,ik 0- LJJ LTIun- k"" nvok tJ - Ii"a pi- he - ncs, nvok, u - nl :';:1::(1.. ro ko ?a._r..

--

G

G

J-: I,~

-_-

-

II

A mu l:lk:inak vege, kijbssz a gy{l[b6~ Jj~y vodk~(6l eros vagy cs bator Egy reszeg f~ zein ~I 1 ,p.:n-"( I I ,II:;J 1'1 Til}" (u 1 N ern tudod, rnicrt, de; ~()] l elenigsz

1\ vole Or8. munks Nyolc 6~ p rh~nii "i Nvolc om szorakozas

"

KYDk om munka

...... 1 ~ ,~ ~

P. y~ l t ()1"':-1 p1l1 t:ues

Nyolc ora. szorakozas

E~'f()QYoU a 'CO relmed mar

Pedig .s 7.;1 h:ld iI. Clii,rJ k. xzabad a tan c Szaz eve Parizsbar, az volt a ~6

A K.0'111m'u r:t ezert kotelet adott

N~lOlc: ora m u n ka Nyolc ora pihenes Nyolc ora szorakczs .e

A. cocsmaha n, ott van a nagy clct 'fompu'I:n.ak az agyak, elesek a kesek sa:n! a. 1~''I/e~1 az olr . .::u ~ur ~zag~Lr~IL

n d .. '[I bol

F.IICgL".: . van mar e ". vi ag 6

::.xl" ezed, j11 i folyl k iu

Ami he ru 1 ~d k, az [~}g[(',n kifoly Ik ,l\. vilagos sartdl savanyu a szfLd

N em, igeri senki, hogy 'j abo elet vj.r rdd

Nyolc ora rnunka Nyolc ora pihenes Nyolc ora szorakoza ~

71

Elmegyek, elmegyek

Miti Pitc.c - S.Nagy Istvio

"If Eg r 'k i:~ fla- ta k

;II'

min - dig ro- 113 nt

S e.gy re csak

e- ne- kelt

[gy sz~k- 1:.1-

fI,II.L

t.O- lcm

til nrd.6 - k61 Csak, ha

Em Em

IEm

U1] - l,-I

Mi-lyeilll 'Jil.. [on In- du- 10k, m.eg rieur [11-

flInI

L&~ .~. H~~~~

t.:

M g a j 6 - ba - ci 10k ,6,1 sem bu- csu-

dom

n- h~gyrml

.n ott- ho - nom

G H7- • ~rt1

r- ~$ :=: .. ~ ~~~-f-:~ r'

tJ -

zcm [1- rncgyck,

1- sen, III g-ke- res- lek en, L~r-II'It"l-lf" j;k~7.

NLm tu-

~gy [U~ patak ,mi.nd' Q rohant S egyr,e csak eni::kdl

F gy :';,7_ikbfui~ 'utj!ba allt S a dalna k lb'Y vege lett

Meg'- is rigr er - zem, hogy en -gem ebry~ re 1l,.'1rsz

Va.:.a rna p volt. vasarnap volt Arrukor e ~hagyt:il

N l--: k t:m I L te, nern csak az a na p Vasarnap volt, meghalt mar

En is r~{ 'II t-! 'I 1 t"'~ m 1 11 merna viztukor Mikor r6lem, elrncntcl

KCk.C1TI tobbe mar. a .:.JlP sem ruIildQk(j~ Csak, ha ujriL megj6nnel

Ho:(:;clrn Igy JIJ[~ Ie 1 ;,J h}ll( III \.'}.L,,~]·na p M:ikof t6 I em, elmeneel

N ckcm tobbe l11iir a NilP sem '~UDdokol C5:Jk ha llj r.a rnegJ~n:net

Elmegvek, elmegyek

,Milyen rlton irn .. 1 ulok, ,meg III f': II. rudom

Elha e,yom az oUhOn01TI

1vl~g a. j6 barato kh')l Stern bucsuzom

Ell ' egy~ 1 , ,~I megye k

Mily, '0 uwn indulok, meg nern rudom EI.h3,g'Yom 12 otthonom

M~B a ~6 bt.:ll1i U1 k L (~~ ."'i{.m I ~ 1 n:k:!l;uzo.I.1Ll

Blrne gye k , ph ~ legye k .

lgen. n1egkereslck en. barrnerre jarsz r\cm tudom, rnerre vagy

1\-q';:~is li,gy erze'ffil hogy en.g~nl mimlig vj,fSI

Elm ~gyek; elrnegvek

Igen, megkcreslek en, h.tr:llJl€,rre jarsz :\l em tu de UlI"l, rne-rre '!i;.J.g ~(

M,' gls ugl''' fu.zem" hogy cngcm mindlg varsz

72

My'Bonnie

erad,

D

D

A

()- ver

Ih,c

rny Bon- rue ] ies IE

() - vcr the sea

My

D

D

A D D

r' I ~~--==E?

I KKl.. my Bon nit! 1 (J me

A' D

"'

I ,

I

I '

the 0

G P'

Bon- ni!l'" I k .... s

IJ D7

oh bring G

r~~m

bO!.ol~ I oh bring .ba(;i~ my Ben -:me to me I

1:7 A'J A' n

oh bring

ch bring back UJ)r Don - nle to me

M1j..~ Bonnie lies over U}€' ocean

,

My B[ )[1"1 n i,[-,; 1 it'.,; over the sea

Jt1y Bonnie ~ies over the OC!,,;i:'1Li1 01 ; bring back my Bonnie to me

TIring har k, hniill8 h:J.Ick

Bring back my Bonnie to me ~ to me Brirm back, bnng back

Bring back [uy Bonnie 10 me

o I 'j 1( rw your winds over [he ocean

o blow yow winds over the sea

o blow' your winds over the ocean And bring back my Bonni~ to me

Bring back; bring back

Bring back my Bonnie to me, to me Br.io~ bad I bring back

Dring hack my llrlill n i~' to llilf'

La,S! night as J lay on my pillrrw Last. night as lay on l11)'T bed

La ~t night as I lay on my pillow

:1 dr t:::::tlll~ 1 IJ 'I iJ!.1 'II ~",,' 'f\[ m ni,f-': W'}I S dead

Bring back, bring back

Bring 'ruck rny Bonnie to me I to rue Bring rock, bring hat:k

Bring back my Bonnie to. me

The winds have blown OV(;f the ocean The winds have blown over the sea Th f': vi v i n ds. ha vt:: Iikrwn uv-=:r the ocean A nd brought back my Bonnie 10 me

Bring back, bring back

73

G G G
J

H vGIf1 - dor, ~l vit- te
~~
~-. ~
,.
er- tJt:ik kmIL-i;;h ~-s a. rtt tar- ka :s:d - nit
C, [J G

M in- dent cl - La - kOSI!" az OSZ, In!

G

1i va Ii. m k 11,1.1- vos k~~- bu - lat- b n m-

van - dOT.

c

G G

f·:lfl1:u:· nt mc:.53Z.C. hol a fJ z~~ld. s az c g ktk

nmr m (l)JIil c.

Hoi ncrn tud- jak,

fi nyt'u' for

c

c

IleJ[J. k6.l- La - t~1
Am Am K.1 [~
~ .. •
. ,
--.'
var nnk, hug}' ~- miJ - hk a der,
G G G G I~ n - cok :'J.. f~· 'n •• .rek

o !I" r

~m - le- kek ~g - nek

Hrrn

-: (lot', h02d visz- sza 5.l1f .. vunk hr=- :::I ~'F' ~- ct~s f- Z~1',
'IJ~n • . .
D G G G G ~?D .Al' A' HOLd el !:>~t- \ri"lilk - lie ~ Ily:~I' 'III~ l~ ~~t! . ,.

{L~11tr16:11d elhalkul .

.:"!1'ut& 1t a kottaban benne ~H a dall'eljes s,z6~lege~ ,g}' azt k6wn mat' '1'UJm k6z:O{ful'!. ;Sonyl (KiJi6nbcn SBm jJrJ: volna lew .. , heb(f)b~. ,. =) axsan meg ez ~gy ~nnJIi'r-r~}6 n6~a! .bogy_. ,nna ndndegv)

7

,M ate .. - . S.N:3;BY 1.

em r: G ~smG G

~§.~~~~~}~~~~~~-I~

G

-

.. 1

em l,!! - he: l'l.'U.- ~ - I\G!.

VI.::: - led G,

G

4

~i

-

1M

rsr- r f1 - I.nm

!Em

Tb.r U ton if r-ok: &nl nos, nIB ha ne
Al G C; I ~<V"~=F~' ~ .. m~

nu en

G

az

G

c

c

c

11m I~u-!

; LJ~ ~~-' ?/:f .. -" ~~

'"

Es 001- dog va- gyok, hogy v€ - le ca ~l - he - te k

B ~I B, '

ne - ked

Ai

[F

IJ!

'"

!.J •

HOSSZ(i'l hosszn ~V€i,~ ernlske oss,z£ifuz veled,

h1>1:."] 11 1 yi, ]J leI I]!LY l minderu _kD..s:.tGnni tartozon 1 n~.k~cl.

-1' .;0 .; - • " ~ k -, ;;; IJ__ ~h·'

.evuton ~aro '; sajnos net ta- nena en.

:Ue barhova megvek, re ott M.l~z az tit v.eg~n,

:M inderu megl.Joc~.j;Ci1."iL~ ~s I m JUT ~dig V~I, CiI,ikid!'~',"i:i': ] 'I r.: k t:l' 1"1, Hogyha ]1ch2!J bantlak, tc akkor ];5 ~6 vag)' vclem. Te\.rUton ~arok, sajnos neha- neha en.

D,e bsrhova megyek, [e ott ~l1s2 :;u,z III vegen

HO.'5t)ZU" hosszu evek emleke oss.~t;flil; veled, Mennyi, mennyi rnindent ,k,Os:zonni tartozom neked, Te~lL]ton ~arok, sainos neha nella e:ri,

De b1r.hova .IIleg;y'ek, rt:f:!' (JLL :dt11~z :::l!.:l (it v;f!g~n,

Proza,

N agyon szelid vagy, ,. Cs.a,k te 'V::1gy ]I yen,

K" ",. k I U "I 1

0[ l"i:lf '~~ U irn n iJ:'.' .l.~ , :;.j:l.I) II ~~: :~8Y 1 yC:':B V}18Y ve- t-:HI

T evu to 11 ijlro~(, sainos neha nella en

De bdrhova megyek, re ott ,~iJ,Ilsz :iLZ l.l.t 'V'egen,

I!s boldog vagyok, hogv veled Clhctck, Or-mok nagvon neked,

Minden elmult bjna:[;~ az orom,

S hCJ8l' tc m tg;;.:;; rna r~ ds 7. , ki")';;,7.('rn fJ m.

.'

, 1!--

7S

E

M.·e''''·rt·· .. _ 1'1III~O"'I·'thllk·" h o···gy···· .. l'gy:' l~gy' 'en' ..

_ '.=::- .l~J ... ,'." .... ' ,: :,' ,_., ~,;.'."".,.

A7..1 £1

hi -

• ..
-r
szed, hOID'
~ idrl .. Tot. A

~ i

nyi ~ 11k b5r- ki

A'

n_

II •
r -~
h~ - szcd, hogy
ne hhl(~, ~LUg'f 11J~1 - W' - min ,- dC-f11

~ r r
r
hi - szcd, nogy
nE' hi~d, Ilug~ A? m
• I I. r
I
1'] LI;~g, a 3ar - ga
:m f'id - :1~1, lH:"l:;n' 1;.'::7:
A.,y1
" .J
tuuk a h.a - rug
rend - ben, b~1" - ki
A'3
• -- -=-~

ro

.i6

zsa L{N

A

----=-t. t

--

1

S7.0 r::,J.

.3:Gc dit

meg - bo c-sa-

",ve • · .... l::..' 'y ~ :sw

Ii

tunk ra

min - dig m iWl - dent rrlleg _ vir.~ - toz - runk

II:

Azt hi· szcd, hoa'Y meg - \OJJ _ H';J( l _ juh

,E] rie I idrl, hugy ny1 - lik meg ~

H"

19. ;.~# ~

~ @. !II'.. ..

!S MIn -_- den

SOcr - ga-

. , ~·A

l ~ ~, (; '1 -.'.

, Vi- rs- gok

! ~

J -

_ iiilL

81 rfl -

E

, ..

·-1

vc; - led len

IE

.i\ n.

'!lag),

1)

f-~# ~

''1 r ~

- _-

Vi- ra - gok kiJzt ve - ~ed len

D A

f(t ~.~ ~ _ ~-_.~ J_;1 .l -

i Vi- r::i.g :i:it ~ - csen. tc sern vagy

'T

-~ 1

minssr-

den g::'

E

-I!!!I

E

__ --~ - - ----==--=__ I

--==--- - _----=-_ -!-==---- ----==---- ~

E

A

.

.-". - .. ~ --I

_- --

- -- -

m

tu- dom,

vol - nil

ked = ve- sern 'H1

E

A

~

mar

i,gy k- gyen II::

mi ~r~

,_"'I'

I -

- III tu - dom

E

• --~

Az~ hiszed, hogy nyflik fl1'eg at :sirga rozsa AZl hi s.j"t-: JI hogv hall gatunk a ha zug szora

Az.t hiszed, h Qg,y mindi~ mindenr megbrx ·:"t,a[unk Azr hiszed I' hogy m.egtag;uJ)U ,I k minden 11n11l1uk 1\01' n.d en ;Umu nk

El ne hldd zt I i ,~U"ki mondia, hogy ez jo fW

El rl r: 1 I.m dd, hom' minden rendben I' b1rki :swaH E1 ne hidd. ho~:ry megv'j'~mz£unk ve:zenYR 7.Ora EI, ne hidd, hom!' ny ilik m~ g a s~i:rga rozsa S1r.ga r6~:ti.

V lrigok kozt vele d lenni Tudom. sz~r::. volna ked vesern, ..

V ir:fiJgol(. kozt veled (enol ·.·'udom, szep volna kedvesem ...

76

Whe',':'re' H'" ave AIl::", 111' e ,

."... ..' " ,"., ,

Em

l n£:: time
, 'II
Am" " Am'
I I "1_
long ~~me Pete Seeger
u IJ I"
-.....
..
I!!I" ~
pass - ~ng
~I i,
D7 ," D7 En"1 I
'I ~
.. 1
l .. !II
the flow - er.:i
Frn
I!' I- •
r - I
no ... \" - crs
Ern IEm Em C t.
0 ,. c
I - i:.' •
if! t I ~ G .J G
~& ~4
"! •
'i "
\b·111erc have ;,;11
, ' gone.

!!!!

'11 It":

gone,

C

,r I

.:u - go

G

o

r 'r~ pl·

\,,\ihcrc htIV~_' '11 Iht:" 11~ ~w - t"1:<i

c

..

D D

I· p' r $ 1

c C G G c
1& ft ~ ,. .'" t I t
'* ~rhen wlJl they ~earn, c

[) ID

G

G

G G

W ~rIL~

th L'I 1,

wi! I~]"l wil] Illt"}' ~~v

-

--

:: II

\Vhen.; h;;l!ve ;1]1 the flo ... rcrs gone Long ttme pas ilng

'X-1.lerc have all the f owcrs gone Long rime ago

\'(;'here have :1] l [he f1 ewers gone Yo UI!.,H; gills pick.ed ihern C" II f" r y. nnL""

,,,here ha ve ~H [he' gr.:;!. 'veyards 8on~. __ _ .. G{ Ii me b] rlrJil;.\' ers ev ery one

\~',Ilcn 'will they . rver learn

'?then will they ever learn

\1 'hen will ~hey ever learn

\V~l€ rti will they ever learn \\'hen will ehey e- ... er learn

\"X'~le[C have all t c young girl:,; gone Long time pass .• ng

Wher,E." ha ve all '(he )lOUng girls gone Long time ago

VFh(,;:['I",; na vc all [he young girls gone Gone 10 young men ,eve:f) one

W1-1en. will they ever lea rn \,;'hen, will [ ley ever learn

'WI} ~t:rt: II a. v t::' :JJl 11 ~e young men gOJ.1J!e" • . , .Thev'rc soldiers et"C1Y 011(;

. p . ..

\Xo',hen will they ever learn ~f~en will rhev ever learn

\"ft' ere have a U [he 50 d ~ers gone.; ... Gone to i£:1J".a\,'ev'~rds everv one

i:::I. •

·W'ht.'IL will ~hey t:''''1;:' r le: n

\When will they ever learn

7

Ai. rnlk hn~' LUU . ··or ,e .. _ .. entc..

I'· ,II Am l-l

IL~4 '~ 1!

.', ,{J;,.- Hlt- k J.I

o

D i'l: l@t .-

i for- go-l6d- tarn

D G

G

G

el- 11 ten- t ~'I to. [ern, rna ld- nern meg - h .1- tam

Gf ., r

Ke- s6.bb ebry rC - gi Biny

iii

C c: Am

~n no ::1" I

tam 1m- fn ,- m ..

~ Am
l-r_t ,., c

A- rnl - knr el- men - II c'l

-.0--

let szep,

F xliii F

===I=:="--t~ j

me ked

Amikor elmentcl t6t· . • majdnem rneghaltam

N em tudtam ennl es forgelcdtarn 1ig:yamban K~56bb eg~"" reg;, ,~auy vi~<~SZ8i~ h~n~rulill = rnmm A rn i ko If el rnentel tolem, rnajdncm rncghaltam

.. '\;mikor elmentel UJEem] fn:;),jdnem meghalram .s htilri'l T.;.an:l.:;u. 'n::gi lemezeit hallganam

t~ almomban uirn

osszebu j"'~~ tangot tancoltam - . !el,oo

Amikor elraeneel '[ah~nl1 1'l1~ ~dne'm rn~gh~i.'III.a T ~ I

De a z elet is lie P , s a, Lcmezgyarnt felhi . tam it;. ern ie,kiil neked ezt ;;L da~I irt:am - i~a

Arnikor ~I me ntel t61em ~ rnajdnem rneghs ltam S egy regi dalomtol meghatodtarn mil[lk~~nn

P.'-i, Pgy t':ge~z heteu ~t

parkoltam a nlosbae - miattad

Arnik,or olrnentel ~61emj ma jdnern meghaltam

.'\,mikor d,I,1' entel t6]~lll, majdnem mcghaltam N2I.gyobt cttcrn es negyven s.z'V~UI elszrvmm 'Eg-YS2er meg i'mun 'u£

pedi~ soha Ut:'IU birtam - 1'1"1 fill m

A m lkor elmentcl. terry leg maidnem meghaltam

De az elet SzePI s a lel,II~~Lg;y~h~lt fdI1i'1flt:;:m1l F.~ em It' kn 1 11Ie': ked ezr a dalt Irtam - ~aa

-.

Lc- 'mel - ' el - hiv' !:am
A" Ui1fI 11m IJm G
1I ~ 1 - :~
....

ezt il dalt it' - tarn 'Verebe~ Istvan parodts]a)

Amikor Fe IjLiU~l hoz 7.:;\ m, Ilft;a irllll,"'; III megh altam TB.'3,Z addig csak a hangodat

reJefo['lJon hallonarn

De mikor ott ~1]l:~H

dt"iLLt:m az a jt6ban- mrnm

Oly ronda volral

hogy Jtt61 rnajdnem meghaltarn

C 'n .. ,., ~

,1.:.11 ityeu csu nya:tt meg:

c'ktcmbcfl nern b1trom §61 nem V:lgy egy V~nusz de il yet JJl.e] t nem ~ ru III Mar m gbocsls.s kcrlek

de rogton be m,s. :L,Gtyaz!:1ITb. - bizony S "d), dologrol veled soha

1(' bbet nem is targf,aJtam

De az ~ let szep

V2:bTY e~,l~hhi~ .s:'l:~hh: H!l'Ilt Ie Hisz oly rem, eg

minr re v-agy I nmcs csak elvetve - mrnrn

Amikor fe ~ jfltrlp.1 III o7.7.a,ml maidnem meghaltam A kutyamat 'ki:nornban hal'Ol115W'I rnegharaptam Az eiszak~i ink;tiJ bb :;[j h~deg f~lra ta padtam-de j6:

Eg~~zen rnasnapig er~nlellf':fl Il'liJi .. HJhull

,.Margjt, hagyjl bek~n! Kozted rnmdennek ve_qel"

,

78

Az utean

i ~ r' I
~~4 A _ A n ~i' n
r r I ~ .. ."
-tr i. I ;- •
t\e - ha fur - c:sa han _. ~u - l~~t - ban I~~- .

~ l\"in- csen

A D

~ I ~

['I
ill' . I,
(
:-it: k4.::li -
A
~ -. ..
• .! (
de no-va, .5t:JlI- III i - 11.t::l

E ~~ A
., i .. J ~
r- ~
~
'1:10 '1,'9, de ho '!,'n me gyek Ho N~h~ fu rcsa hangu lat ban

az utdt jirom egvmagamban NDncsen semrruhez se kedvern

de ~rzem an, hogy nines ez rendben 19}r

B~r' tudnarn. be va, de; hova de hova, de nov, •. megvek

.Megallok ,egy LJ't(:2L, arkon merre tovabb, rnelyik uton Elindulok, parat lepek

~h, 4: rn- TT1n~1 lII'm~n HIc'":Tljt:k. (~J1 Csak tudnam, hova de hova..

.~ mpa "i.,~ SiIl;.l k l-a m:"1 :sikodvfli

.ttL; embereket nezem sorra

F arndt arceal mind sietnek talalgarorn, merre mennek 6k. r:~:-II1k i I H lntiru ~ hClV:C1 t d~ hUV:·L.

vannak, akik vegigmemek

~ Szep kis alakl - {,gy beszelnek

Ie' '" IL ls allh " k

[. CJUf."lfC 15 a u ~Una na .

erdekelni nern tudnanak ok Csak m dnam, hova ~ de hOV::1."

Min' sUru k6d •. a gyoran "cI.szal eszernbe jut, hdrha vdrsz ram

'1'," J'" ,. ~ k

.L.'a lo ., Uj:o'L[ .n.eu:! Lt:'lu'I,I a:Lo .

megvek hozzad I meg nem a.llok en .

...

Es· most mar tudom, mar tudom,

i i i.dl' LI.H]~ JT n, II t 19y l u )V::i ~ 1 ~r.~yt:·k tudom, mar tudorn.

mar tudorn I hogy v led leszek

.. ••

F

if I r

A':f:. ut - {'~t

F A A
;l1li • •• l ;it \ .~
'" .'
.,. rurifl
I ~I - ...:g}r - m~ - .S:<:!l1.11 - ..

l1li

...

E

A A
" I l1li
l1li !II' •
Ilugy iminc:--i ez n-nd - lx:n !lip .-ill

i

Er- zen: a i,L,

fgy

[) E -..._,
~ I ,~ iii, •
, .. !II' ,iii
,. r' ,? ,.
'''''_
de no-va, d~ IKl- 'V~I mc gyck
A [l
.. • .' ~ J p .,
~ ( .'
a de ho va, e ho va,
, A

~ ~ . pi

H{)-v:~~

die

F

• !ill!

~

] 0 - '!(~I,

/9

.,lojj, kedvesern

Toksvay:t_ - Brody J _

~

.r . . A [":! I AD' +' ~

l-t ft.ti : IH '- ., :.1 I - .. ""'"J t II

1 JGij, ked- Vif'- O;;F'm, HYf>- ft" " me) flKI<f.l 1l"'"1, rni I ~·Ir -

t\ Eo ~! J E A

I .tN: I .. . L...." t r' ~ I - Ii ..

1 hisz lii~ t0111 ell Jb~i; ked vc scm I

L .... ~

I _....

Til- kol- nl k~"r,

A.

D

,A,

:J 1 ~' _. --1

• .. ~ iii

,__.;ill! ~

mondd el mit er - ael

gyt: rc,

I _

A F D 0

I & ~F~ , ~ r l-r - • J,_L .. " J I -

~ A"I t:g k~L nerrs 1r1llY- re- g6L"l,'

A D

I-:JI-· ,. ,. ~·I

- --

tErJi ko- .Ll1Q·l y~n gem- do-lorn,

;"I~· ~ .' .' po •

- ~

:\ t: le- ~ )'~] b-j- Ll(l- ('1.):5,

D E

1.2. ~#~ ~ ~ ~. I· II

i J1Dgy" hQ2. - :.10.111

D A

I £ ~iI~·t '~

A [)

IE A
• ,I!!I'
• · i J .- 1 •
-
-.
tar - ro-zol, e.s: en. hoz- :dLO, ~- 1 ~

~ I

r r iii

-~~r- to- zom

M,eg - hi - ted, A (0) A (D)

"~J~P 'I ~ :11

A

E

. 'Iil

.. 1 [~, r ~ • I Q

,--

I L~ II~J be- jon- nek majd a do! - ga- ink,

Jojj, ke-rlvcsem

gyere. mondd eJ.. mit en~e'l utkolni kar i hisz hilO111 en J ~)jj, ked \'e;Sp'Tr1

gycre, rnondd el, mit erzel az elet nern lanYfe~eBY

JOj], le erl \'r:~(--:HIi

hiszen szep szemed konnyc~ (j,gy e rzed t m est akarta ~

J ~jj ~ kedvesern

h ~"';;:7.L~ n :l;j.7.Cp :'i.7.t: med konnyes ~,gy c'rzcd most" csalodtal

N e [egyel b::1 na tU"'i

en kornolyan gondolom Bogy hozzam tartozol

es en hezzad tartozom Meu l:i i ('H :1 'f'P'I'H U '~r-': ~CH H It':k

~ lb J ~

rnajd a dolgai nk

lesznek m~~ szep napjaink

J L'1 j j, kc d:\!"\"':;.;; C". 1111

I iii id 11 ~

gyerc, lUll 1 e me ern

8Z~reSS 'most tigy, ahogy reg JLJ~j~ kedvesern

g yerc I b(ijj ide mellem olcl j most u gy ~ aho J!.Y' te~

::Je legy€i ~ h~ n ;;1. ( l~

tn komol y an gondolom.i.

HUI yd Ie a szerned

To c~'\o-ilIf}'-1!., • Urody ,J,

, .a-
n ,
,
lIP • • .~ till"
Ilu:.4Y e- le.l- .ll'- ll'k _ Em bn Ln -- E!II G ....... C G
f I 'I $ ~ 1 ~ t -... I I t l
1-,. ill ~ - J ,J .. _, "J ' . -
.. .- • .. • • •
... ..
': to. ged Cf.ii,l log LL szc mil: l, hontsd ki ;:'12: 6- ved [\le111 kelt rn 0:0-: 1 D Em Em F'Ff1 Em G - G
1-&# ~ ~ ___...
,~ 1 1 ~ ~ ~ I: ....._ 1 1
... • .. .... -
..
- M •• "",. .' ,. • II!' ,.
fi :':jeTl L- ill i- lui ~t:u u tI!! - • ..
f(-l- ned MondJ d. k IU] i iJ(-\n L \-'C;5d lea ru- had I:.m Em
~ I - 1 -
,,' .'" .-

- mil kc- n'·
G D'
~ , .. .. .. ~ Q
Hal- lod. bOHY hrv,
G C c
.~ ,.' r 0 1 $
,
0- klj ~
llgy. D

Em
I i P""'l
,
.. .. ..
T Iu nyt] 1t· ;'1.
,
E ~I
~ 1 .. o!:iI~
.. ' ••
i'lL\' .:12 e - f'lek. E

1 - .~ _.

0- lel] G

f -

)f~m bun J 1·", m:1r

-

G

., «: f@

-

ked - 'i.'c-;scm

.. -~l~o --'

'1(1 lc- h,)"c,n

Em

::UI

c c
• .. _, ~ I
1 ~ -
-
t-::'trd kia S.l.l .... ed Eri"l 0 E",. Em

J' - ~ .' I· " ~ ~ ~ r # I· I~

np,y .r.Y!P- 1"("'1_ ~("k> {Imr . ..,:,o'.£:- n:1 - [1('- k-k

Hunyd It... :,l."lb med.

OIl' gvOnv(mi V:':IUV, r~TI}ie"i OJ. llaJ·aJ

~ ~ ~ (,_"J!. "

Engedd, hog~ erezzelck tcgro.

Csillog 11 szemed, bontsd ki az oved Nem kell most semm itt:U se f~l:ood

Mondd el, ami bani I vcsd lc a ruhad N em ben nlll mdraz amit kerek Hunvd Ie a szemed, L1ird li a ~.dvit'J He H~!"i, llogy hfv, Illv az enek

(Jlel'j ugy ~ kedvesem ()lelj (igy, lIngy j(l h":g)'t:H

'I lunvd le a. szemed i 'tta['d ki a szivccl Ogy szereuel , u.gy szeretnelek

Jnji ~yt:rt: velt::lal1 ji"Jjj: kedvesem

I\'e rnondd, hogy ncm, ha mclycn crzed Hunyd le a szerned, tard ki [I, szived

s zorlts meg i61, 1 ~wg'y ~ ~'d. k~rlt:'k

Ok,rj ugy s kedvesem

() le 1 i llgy, ho gy jo legyen

Hunyrl h .. ~,ij ."'iI:~Tm~d, I :1nl ki id! ."ii'.Ivt::u Cgy .zeretlek, ugy szcrctnclck

..

81

BrOdy 'iU1~
l~ [l'l'!
t,
t:' II c
t S -I 1 ~ ~. i~ ~' ~


T lnEW mi~, I~,t: [J volt <:Ill. M k.il' ,1 'k atna, "erJ.e '.

I d

ne kern.

1- :_-1 ARl 1 ~

-

lion • dol - [~l

I

Lui - kor

r.im,

G Hi" Eo I ~ I,t I Arrir D
I~· r ..._
- ~ f - L_ " 1 .,'
• -"'"
-
azt lef - VCL· Tf"d '[ logy rni k'S:L maid, ha lW ..., D G

1'--. ·I~-j~

;t; S meg TIt. c. I,Qtl m~jn

Marna, kerlck, mesekl el nekern nagy hogyafl kezdddott az ~ lerern Ve' €'tlen volt, vagy s:.r::J r I' ~lLC~[~j.l, ram it zen ~ 'r. 'L~de:>; e j5zakin

Hisz j6!, tudod, nern keru=LC"k nem kerte III l il ~d ~ 7. ~Iete~

S mf.g mielot.t meg egyti, .er meg'rm :;llok meg, tudnom kell, miers vagyok

l'!.1~ m~ ~ k ~rlek; rneseld el nckcm hogv milycn 'V olt az et ~6 saerelem Erezted azt, rnikor reged ottmgyfl1. milyen 16, hogy en mt~g nern "liritgyok

Marna, kerlck 1 azt mondd meg nekem akartad-e azr, hogy l,~y legy~il

En azi htszem, 'hi ngy velctlen CStLP fin Iflogy eppcn 6 az en a pam

Hisz j6J rudod, nt-m kertelek nerll kertem t6kd az clctct

~ meg rnicldtt me,g egyszer me. h~do k 1neg tudnom ken, mi~r[ vagy~ lk

Ivr ... uta, latod, zavarban vagyok

most mcginc egesz m ... asra gondolok ~e5:t. maid ll.l~a1, 'gen lesz cl~j~ valakj lil''-I • . k ~ d .

as ~C)~ 1;:;'11.1 ]~ t:'7.r -t::r.' ezt

'M it mondja k c'n, akkor nekir

G GI

• -.-: I ;t~ 1- ~JI

~

rli<:l gy le- SZl. ~

D

G G~'

1-==-1 _I 1

-

E?

D

iiii

[~ ~ -I "~ ,: •

1'.'1.g rud nom kell, rr ten v ~d- gyoll

82

em - her strand - tr8.

i~t n nyril\ es
ID u
-IEr ;I! r1
I
jar, meH a - zert

me leg tl~

D:.lIfl i:ll1y - n:yi- ra 5i:.C'!J ~
l-;;'
D~
--
---t~.
- I
~
C:>~ 'i"ll~& R~rn l'1i i~
{:i; Am'
-- ~ ~~ I-I
- -- I
hi La- ~'l - la - ~a, G "-r~ -=r- ..

- -~

I ~. i

G~tF1

~-:_j-i --i

i.l7. (J.. .Pt]

A I"~'

---=--:- r- • .-

.,. ~

ho:"llfrr :iH ~ - dig - ..... .1

ID

~~~==I~~~-!=r·-_ =U

-

-.

k~ - 0:;'71 i'l f'·11

c

A strandon a z Is j 6, hogy va r~ rl1leg 50k g ~ e I. t::"k, E& van, homokozo, cs la bditz:ni lchcr,

Csak azt nem ertem en, 80k neni mert visit ~ H~l .... el'l:"den ~gy bLrJ::JI epp e~y 'IL{H_·:si r (~ ,~i!.:'.sik ijj.aj I ugy C1VCZ;C111 en a : strandot, , ,

Lalla-la-ta, , ,

. .1 .. l,LO

Az

(i

-';1-;--

:~-_. I

~ - --,

van

Hogv

D

f-'S • Iesz

Gl

jt"j
(~
-1-.
1'1:::1 - 1('1 La - Ia-

De este szomoni a hazafel ~ uti

,Mt.:.rL u UL~ ion ".:I'L. any!J :;;I.. f!lJ.rd6k_;~lidba. dug I Mar volt ve le e.ze r1I_ 'mar III a,gyon .o;;.ok V~t;;3 m l'vlt:!rt ki ha.llou meg ilven dolgot,

. _ .

[Fiil:td,~ 111 U strand uUn~

De apukamra is en azert ugyelek t::; rnindig ada v isz a, lclkl uBn');crct I

Ha fekS2i k ;l :na pon, es iz..zad 11:11r .'5,zege[JJY I Ius v(idrom vtzzel megtolaom,

I:j nl1oc~lonl mind en

Ott~hon ncm szcretem astra ndot, Abban semrni se szep r se i6,

'~G yor!i"J n mosdanil" -, mise se hallok I

t~ meg Bambi .'it:." kapll al(~_ (T~~·i~.~ll i'i-llfl. _ .. )

Poljius ka

DM

,2--

11: V~ r :r~Llll

B ~i~·


A.1I1 1 .Am Om Dm
. ~ ..
• 17 -------- ~ -J T ,,'
-, .. -,Ij'
-..... --:r
.sik v,e.g [f' I fOil ..... kon
aJ SJg - lilt" - ZO ~
B A II~n' A B B
I
I!"""""'" ~
... I .~ ~U· '. :r-
Ii!" • .'
• -~
~ --===...:'() - --l

-fl- ,~ ..

r- ........:::I, [)'U-(::.:::.~iz- ni kell nz ott- ho nunk- I('~i,

V it" rank :J slk Ii'~ ~

V egl~. ·It": D] me z6kbn ;j:r,( i jar

Bl~(.'51.51.zni kcl 1 az otthonunkto 1, p~.j(~ SHalld a kun s harcrnczokn: ~IIV 111.:1.1", hejl

Vileu_"'i,'" :::L sz.CID1~·k

Szaba dsagunk most te vedd mes. Jd.enned van rrnllioknak ii'::t rcmenyc

G y 'zel Illtd Ln"" n h r zik fold 'i nk nepe, he]

. .

SfU1~~ 'k :'1. l a nyok

S re 1, nc h{ izz fe le rill. rna 'a ~SZ()l Z.en~.i harr i tnd u 1 6n., u~ I. nfiro1

Lengesd, lr .. ;l' lngta "id a vor.r}S z{~:;1': lot I h E:.:"1'

Var rank a sik~g

VeAle len mezdknn :'w..'I.,~! jar

n "11 n~~ P ma.r gy6t.de mrui szol [ll!. enek Bcket, szabadsagor hoz a nepnele, he]

"Pol] Ll s ki, p( )-( ~! it::

Pr :.ij ll.'1kJt ;5i.-.: ;ko pcljc

J~ d llt pi! pohugiro-o-o] ~

htU. kra sz noj<i.r l'iji gh ~5i i I h ej

E I'· , f!Jrl

r • _!_fr3 •

~

So- se hal- J.o.k O-l'y.lfl gyo II1Yo. n.i n6 ta - ;:;.z6~~ a- mi- Jyct si - I lit"- d er - Ill!"~ ko- rOi n- ~III A szf-

ve im

nvom ban

~

He] tc bun - kocs - ka. te dra

I:.
----
j- , ..
i ~ --4 _. ~
-
iH{J:!:iL~ (N ;19''1,.'- ~l-)
;;0, ~H! tc dra-

Sese hallok ol}r an ~:ryonYDru notasz H Amilyet si hedemvi korom ban

}\ fU]embe nyilall ez a bus, j',eW dal

S k.k''''Dl'd~~lm:1 k :-J krmnyetrn nyornban

De ha eljo a nap: mikor ebred a rab S le k nl{'~nI ~« "F.P-I.' 'I:i h:i ~ kJ.ny(i j(ja

Aki cllcnc volt, az a tUbe harap Mett a bunko .. 1 :ftlldrt: Iesuit] a

Hej i re bun kocska, te draga

He], e eleven fu gtrcses-gorcsoe aga Te drn.ga

Seglts most

NJg>'~~pikl',)J I.:" dal unokakra rnaradt , nokakra rnaradt ez a s z ers dim

ttl nagy bai van vele , soha e,1 ne Ielcdd I ]ogy van bu nkocska, van meg ezers zam

He], tc bunkocska, te draga

Hej, It:' eleven fa gircses ~OtC~A)B a~a Te drng'a

Scgits most

Hei, te bunkocska ~ te drags

H ej, 1); eleven, fa gtrcses-gorcses :iga

Te th~'!5~

. cgjls most

85

Katyusa

trad.

oy~n)·' K K h.. ~ ~~LL

;;;> . v ., "0 - ru _ ,a - •. ;1Ll - ~

dal-ra kN

S:/A~l a~. enek gyorsabban a s£:tLncl Me, sze szall c~~ katona utan Szivet 6ncki

f_ger~e Ka tvu L:~

f~,etenek edes tava· '-~ln

[des e ne k, sz§JJH a rnagas cgig E1 ne a llia orad a. hatar

. dgd meg annak a

hiiszl(E. bmIOI'1:~ll~lk

,. if}' n " 1.-.... ~

·'~lCp l!:\.ar,rusa ruven nazavar

Ebrcn. ellen sziveben az emlek Vllirj:l 5t a volga-parti ret Terjen maid haza

gy6:1:le."'i4:-'"rl :~ h:-llr,d]~],~

Karyusanak u.f.izz.c szlvct

'II"!! .~. ,,('1,; 't.bl ., .. ' p' 1'1· y' ~ ·k· , .1"".1:1.-8.2: cveeau ~".i. I 011?J 1 gn ~ ~l; . :::I-p I I rurna rn .~ I~..l.d rt T!C,

Vl~hl'}:r:£-jH:n~ bereg K,iliJ.TJ..~si. i' ~ ,.ris'z6kij bew.g 'rii~ kiLlt[lj "VI haw' -ila na 'beteg r<.1:tl{l]~a~ J'. <1 vlSZO' . ; berea 1li'I'fI krn U li~

Nyirfacska

r

iF- jf1 nyir fa " ~r;n \/.- dig fl.. II ka ]~ ten
- a 1 . - ur - 1::00 a -
yif ~- g~ seli ki- fa -rag 'II:Q. Ab- b6L esz ~ b~. h - hij :,1
E E I: IE E Am E IE I:. E ~ Am
~ •
-
Dei 1~ (lJ li re ten Thi ~i d.(J Ij :re len
,U SI. ~, .-
Dll Ii - rbtJl b:i:l- la - bj Bia Du Ii . d~J.1 ba - la liJj k.T.l All t:gy ~nu nylrfa a. reten V.iraghlrto,s. nyi·rl:a.cs!:caJ, a reten Duli.duli a reten

Dtill.e .. hili .~ ].-e(l::,n

Nyirfa aga sej I kifaragva Abbol lesx a j6 balalajka Dt'uli .[Ull balalaika Dilli.dul balalaika

Va polje btrj6zka ~ZWi4hi. V~ pol]e tlirj,6zk::i. szt~j~ 'I ~ Oil'!. 11-,1 ell i 1 :"iLra jaM Duli-duli, sztii~U8J

Moszkva-parti estek

SolO\cicv-MatmJ.oV9kala-Kapuv·4ri

Om IE Am G
• (;I -
-+-
nun . lien d nt - mull
C Am Am M.;,; g pI·} LCT'lf a

Am Om Om

lenn a Moszk - va - part

nyat,
.i\m [Ii"
-, I=E---
Sy:::i.r
Am E
• • I r
volt, Jt: t lLrtI ko - nyat,

Am

al

Am Am

Dm

\'1.nS7..k - va - pan

6

H:-Il 19r1 I ~ jill .i-l ke-rt, i ui nden It lnernulr, Megpihent 2IJ fold C5 az eg I

·;·ya.r volt, a] 1. onya t; lann a Moszkva-part, 6 de szep volt, de tunder z~p

Mi~n borult cl ugy kcdvcs arcocskad? Kenny OIl ki szerned szcgleteu,

El ssm mondhato, nincsen arm szo, Hogy mit ereztem akkor en.

El sem rnondha to. n mcsen arra szo, HI: )gy II ut ~r12':.tli:::'Iu akkor ~~n_

F odrozott a viz. So ujn~ eis]l11111 , S zine 7.U:i ot !=:20n rank a Hold,

Dal ke It, .5 el pihe rat, ..... 7.,(ubl·rn) hn'"i:'-i:t{m c',eTlt .:

De a szlvunk ben, lLj dal szolr,

Fl n"'pnh ;.;J Z t::J.i, I ::lll od; v irr,·H I H I~ r . Nalarok i~ kek lesz ~LZ eg-

Csak meg ne tagadd .. o'rizd ezt a dalt, S ilycn ny;:;l.restufik sok lesz lne~.

Dal k121l1 s €..l pihent, SZ6~[~fl, hosszu Ole nd, Dt" :..J ~:tlvflnkhf'!Tl ll.j ~.bd ~:t.I.~~·~i.

Csak u1eg fie raga dod I ori.zd ezt 2 dalt, S tlyen ny:1re.-stlink sok lesz me g.

M1II' dl ~

HI - 19 ugyall.U,gy

GiG cell) 0

c

G

c

c

,

[ 1."

,,. I Iold kl- jon a;;o_

G c C D D c,:

J 1--l=1-~~~=r - -II~-' ~

LJ

fo- I yi1 i s l~ 1- r:':i

D "i

den ;1- 1.":.1 - n,y~,tl!
C D-
iL ,iii' J~
-=t--- G C

-

~::=!:=:~:1' c..r

L:!Ii~- .'!oal~ :'ir.::- L~. - lok a par > i un, fp- [e- mer

Ic-- - hs] - rnnl, ~l. nln- dorn a C5eil1- del,
C D [) C C n D
~: - .. - -~ - -
....J:L: 'G G C

~~~~. ~~n j~~~

HK:>- J a - jill

~l t1~ Am~

~Io

G GI

.~--

-

:El_ f::-le- dern maid. hogy

ern m I:rn ,At

El - fit - le- dean rnajd

C C

-

:;;I 1 L~L - 'ko-.!. - n a- pok lui

_ G G .£:

~~~~~=-:_r U

~ I loki. hi: nt van az c - gc;--: I G

:.1-- -6

1] j. I"«!, in - dul min G

hfi - 11 CI - r~r C

o

r.;.:. k.:- ck.m

I rnaju,

rarl- t~H1

D c:

11.2 - ~t:11.

C

c

-~-n

D

I

-

den u - gyan - ~ iSY

G lrml {[H lin (D) ,AnnIJ' Am' ICY

~~~~~~~ I ~--=f~"'~E~

[f

M_D. - dJg u- gyan - L\gr

Mulriak a ,D'1J"ernlekevck

l!!II3

DJ W

.. '

G

__ -rO-lytll1 V."),- :gyol,f, rmnt cgy

~ ve k (;.- l.~~ azt 1 LJ l)1 i~ 1· jj 1<. ne- ke m 1)1

rck AIr?

c

l L: I"Il ko - moly (Jgy. rnin1
G
-0

uak .1 ~~'L;l· ~llel - ~ - vek,
G Ul
~
#F • R - I;~ - rom, IHY - gal., ell LLf.:!JlL I :1
C C D Df G
" " ~ ,.

Ft'ir monel- i~k: nnil

I)i

-I----_T:. - ----=~-=Il~


(-1 me' - ..:_{:'k .. r-rn '1.'1-1 r - I1~Lk re j[lk
Am? DI
'. III' G G

~~.~

megis {'~;i I i;J~ - f':E!- r; y{l'

.. 8i - k nn v I I dJ~ De aLL

~-I5,r hosszu cvek ora azt mo ndi a k nc ke rn, Ulyan v~~ ( k, 'mint egy kisgyerek, Bslatom, igy ig:'rlz I elll TH HI lr ~I U:' en k 0111l )~ yo , (gy, m int 1n&:5 crnbcrek,

Mulnak .;;~ gyermekevek, nines ViSSZ~(l[, (Ij I1lc .... (·k I Wlil v ~n 11 ~~ k 1 e;J,uk .

V~ ... n m 1 'I (.~;i," ~:':"1 ~ll tl,g fr. 1 I }' u. :Hom 'i/i lag, De a zt gycrrnckunk al rnodia tov.ib b.

Bolond: isn ak tuno lur C~~ dol,g~.i m H }L~Z szemmcl nezik oly sokan,

De rudom, a szrvuk ~lveEl ok is szeretnek,

. ,

as megrennek bokk )g=- n. 'R~1r rn~ HH li;."1k:

valtoznak napiaink, mert minden valtozo, ,f\ l'IU mara d II mr~. n l7 .. l.;oP I'll IK i !".(..Im .

Lehet, hogy klvcrel csak cn vagyok talan. M ~'giH lID.' jl) nckcm,

13.1 r mondl j k ~ [1",1 ill nak :1 gycrmekevek.,

"-.;,

Q •

And on':v sav,

, . ,

In no 0

t her's arms en - TW i file

D

A

o

D

of the

• n asked rnv)

,

side where the wat- ers flow

Down by the banks

I asked mv love to take a walk

'To .;'J~([-': :;!J ~v:;Jn{ I jll!'-il ::.a 11i~{If' w}111k DOVi.m, beside wh ere the w'a ters fh J1rV Down by the banks of the Ohio

Mcgkcrtcm 6[, szcp kcdvcscm, .~ bijotl velem, ~e{j.!i on velern

V:l:r rsnk a P4:n~ hfv a nagy Iolyo C~ul)l ,..iTl ~ Vii:, hh' :-III: OfJ,in

Awl onlv sav Lh~'L Vr ... RI.'H be mine In no other's arms 'e!l1[\vine

1 )~v..tn beside where the; waters flow Down bv the banks of the Ohio

..

Megmond ram en, cnycm lcszcl Es scnki mas t'hbb~ nem olel

V;"1r I":;,~rlk CI p~.JJl, hiv a Bas!, fulyu Csobban a viz. hfv i'IJ z Ohio

Es arnint ott megoleltem

A k~,"it-;T m I~ I 'lI"1pk i:"'iy.f""gp.7.t em Pelkialtott. "Ker lek, ne olj meg:

A halalba ne kuld] engernerl"

I held a knife against her breast And into mv B.T,mS she pressed C~ fog "Please, don't murder me r U"I nul I,2~11ep:a 11::" 'I 1"0 eteruit y;' And only jay.".

I tool her bv her IHv white hand

, .

LE:'t her Uo rhe river SlII.rIill'"HJ

I picked her up and threw her in And 1 watched a~ she floated down And only ;: V."

.. .

M>t::gmmltl.l.:;.nu t~'~~1 c,:nny[~m ~(-':~:tif""1 :Es scnki mas tabhe nem olel var r:1nk a part I hiv a nagy fo[y6 Csobhan a viz, hiv az Ohio

:Ejfc~ uta n rnentem haza

o ~ Istenern' 6 en ostoba! Iv[egt\lIc m 1 aktr szereuem

,M ert nern kell en Sole[ d I' ucrr I

I started hom 'tween twelve and one 'Cr~'in~, Lord, what have ]' done

I(i n we only gl rl I loved

Bt:C.i1.L1.:'it:: slre ""''Ii;!, nJ.id! I: L 1 Jt: :I I: I}' 1 n 'i LIt:

And only say.,

M e~ mondtam en, enyern leszel Es rob b~ mar senkl nem aile L ..

....

90

• III

Soh as" e 01- .- O '-. dd

, :,' :" . . '. _ ' .: r·.· :" '.' .

~'

Ai'!

" ·r - I

Il-

A,..

I~~

bogy to vtL bb mar n incs ne- kem

rmm<l(), 'IU.l:n ~,(II1,ia~)' I lar min- de- nen

Om 1 f'~· Om

-> 1·--· ~ -I .. I

T .........,_

So ~ ha - sc mondd,

Am,

1-,

'. ,,j

L1 - lahh,

h11 cl.rd a [:~t 1- ual

4 AroJ E I"n
- .. ~
.
Th: :5.0- h."I. - ;SC .Am Om .Am. Am

------II :~I

monad,

GI .rq.

.~:::::c

.. 1

hogy

to vdbb

I"

E

ve-, ge:

..

;..! II

erry- nyl

meg - er- te

Sha

Am E

~,. -Li·

Am I)m

• - r· ~

meg- cr- tc, io- bel cgy pont

(So- ha- se .. _)

::W]h~M-: uuudd, hogy nil vagy mar mindenen Sohase mondd, hogy tova bb mar nine nekem Mindig vail ·tl~ es ulabb! hit vard a csoddt

De sohase ,"; , .' " hogy . ncs 1,If }'I,l~ ~ l~ '~

Sohasc mondd, ho gy t{il vagy ~ r mj.~dehen

Nen [ohet rCij az elerbsn .~rte:lefi .~

Soh ase rnondd, ·~u l~W v~',~t" ~ I U l<J;iW T ~C:-:T r.~' t:rQ1Lt: k d A mindcncn nil a minden ,on el

Sohasc mondd, hogy vege

Csak azt mondd, ho gy ennyt rnegerte S ha nl.t:gt-l"[e" iUlu:'it egy pnrrrr

Mit monda nod kcll, 6 mondd

So(];h:l~ mondd, hogy vege

C~::~k CI)".( m rm d dill ngy r.11 n yi mcg'~rr,e S ha mcgcrtc, F-:'h.ct. cgy pont

Mit mondanod ken, 6 mondd

Gondolsz-e maid r3Jn.

~ ~

0( 'I Em H' ..• Ern [m

.11. '1 1 ... 1-1

_'" ill' '~~,ji i-:i1

meg LH a b ~~~ CS:(I- DI ~

Em

c

I'" i .... I ... ". ,I" -1-

Csa ~ [c vol l[~ I. ne- kcm, S:UJ1- k i mil ";

I ...
... Am D G A,., AliI H7'
Am I 1 r-, D G Am Am
I&~ .-: l ~
.. •• l t I • JI!! " ~ ~ I 1 ...... t - ~
., • • " • il • 41
I (' .. ._' • ... ..
,,~ ~ ..
vll led ~l~- no- mat ~[L~g hi- torr ar- co- d::H "tin- .... liH kj~ "'~'I L l'g~' ffl- V) gon- do bl
rF Em Em A,n fu Fm
I ~ ~ II: -....... ------
iii' ~ 1 .ill ! " ~ ~ _. ~ l ~ 1 ,- .- -, 1 I ~ -
.. ~ t 0. ..
_.r .. • 1M
0 ., .. !II'
Ci [)B - uul sz- e ll"1iJ r:; .m, ]1~. el- n111h :L/ (-j Id _\c1un dt'rl ~ili- rnun- k:JJl
~
~
Em D D lJr;n • G
I'~ q." .. . b~ ~
~ 1 ... l (2 • t , l: ~ .. . ' , fII I • •
.. j'
., t
.. ...
a h~I~- nal l~P szq· jel I ~;] - I.. idd, hnp;y I'lL lll~m! most io..: "~ij a lJt csu-
c Am Om G t.: c
I~~ I ,; • .- If!' Cl •. bo I ! II
- !II' ~ .2 iii!J
F.i ..
-..... ;",.--
t'.iis '-;, hll~J'i." nern ..,:7.L" - r -t l.fol 19y 11fl4~ ~ seu ki rnasr
s : NC":111 lehct meA itt a hUcsllz;J.$

Csak t:e voltal nekem, st'n'ki nrds Hvitted ~Um{\TTII:-3~, meg Uto~n arcodat l\otimlig kl:'ien c:gy faj{) gondolat

Gf n 1t it -lsz-e maid 'rfLJn lla clrnult 8[Z ~ii 1 1\1111.den ;UmlJ nk~Ll

A h;:l.jnal l ~p ;<;'7'~'; .l

H azu dd, houv ft t, ho gy rnr ):-.1 i.:; fj j A bucs (I :..::i.s

be l~y m rem j7.et('tt\:~~ igy ;\-lc;8 scnki mast

G~' H 1 [l~ ,is.l·C: m [d ram IlJ. mas c:361 lU- t kered ~em bioi; I mar 1 L

Ket karoiu rt r:red

• J

H iLZU dd I b(j~y V jr~z I 6r(i k k!~ ~':drsl. Cti-;;Lk cn~eln \'1 rL.; . .f.

S hif'lLW l i LIn szc rend igy _vlcg :-ioC nki m,) st

s hogy nC1TI "'i.:tt'rt"uel igy ~ . .'ltig !'-.L~lIki 1111. t

..

92

LU

Er6d:y J ;in~fj

F 1~(:ll~) Am

~-#_. tJ ~ -:Ii· ~ I

rru

. k.... II "'1

'C - vc.', 0-' ta osz- 57.C - gyu t

~r .A. (1Dm )

~¥i~:..~·--R"L' .'

- ...-

SZCr"" U2~ 37.Cj ~ jcl ott he - vcr- nck ok

A ti ~

I~- :jF

W Fi~ I~ - rI-:;,\

E,i'" (E)

I i b~

-

_"

. ' I

_..,

rni [1- de - ,n:l~tl

a pol- (0 ~ ken meg

I

G .

----=:1= -:- - -:~' f' f'

,~ __ ..... -

c ¥~

-I " ~

r.lf1

~ 't"~11

im

F ()\ml) 10m!:! (Drrd
I' y ~ • i#' ,~
~ :_r 1- L ~
.. Ki- deb- nil 6- kct nines c ~ ruTn ~'

....,.._. . er - lfk - te

s mind

I,LlI

Drn

G

ill'

ke

oly

dr:i

~;.i,k ne - kern

E' (E)

merry- nylt

A fllUVirig sok ~e mar a c~l~,JjvJjJ~:~n .k:lnyJb

Se fenye mar, se illara de orzi meg a.z almait

A rongybaba csak porfogo es ott hever at: asztalon

A lelke mar az cgbe s;z~.ll.t de eltemetnt nem, tudom Fil1eres ernlekelm, ..

N em ketyeg az ora sem torekeny szfve megszakadt .A k l:"'i I n~ i frr '~~~ lTTl}U'~y(' l:',;;:;m orzi ,m,e.g az arcokat

Eb1' ,regi {(al a szalagon

~.s WLL ~i. z:'tJj ,I uar; mnu :it j~L De nehanap I ha felteszem a mult id6t kle:zi fel

fm~fes emdekeim _._

...

93

~.

Min - den

'II

Ha ell rozsa volnek

f

I ,.~ •

Am

• "k

nc. '

-

11~k,

~~CITI csak

't:gy -

(

l~

G'

,.' ,. ~-o. ~

.. ' ~ - r ;~v.

c

ben

s: er

ru]

Drn

G

I

it • 1 i

~

:,] fi ~ U •

i

...

.,.,

nak

hJll)'

Am

E

~. I ,

sze- r~ - lern - nek I

Ha ~u ka p~ ~ "!In! nt~k mindig nvi tva 8.Hn~H;:

Akar honnan 1 moe h1t:kiI beengednek ''\Iem kerdcznern tole hM tcgt.:d ki k:li Idojt Akkor lennek boldog ha mlndenkl e 1 ;n~ ~

Ha en :.I hhl k ve i ll'll~ k akkora nagy lennck hogy az e.~Esz vilag

I;; rharovd v~;i 1 jek i\l!-'g/rtn sxemekk el ~Xnc:z.ne.nek ra i tarn Akkor lennek bcldo g

ha rnirx len I m ~ 111.-g1 r I ut anarn

R~ (n I.I.h~i1. yu]n,ek mindig H5Zta knock ~\'1i:nden aldott esce fenyben fnegfOfO,(.:hl e.k f.,~ ~ I a egyszcr rajtam Ianckcrck taposna Alattarn :,I. fold ls

sfrva LI;:'l,ll nell n

rae I b za:.;; 7. h') vol n e k soha scm lobognek Mindenfele S zelnck haragosa volne k

It kkor lennek boldog ha kifcS2 itcnenek .

.':; nem 1 ennel jateka SemiTIC ele ~:!j:Jhu'k

: II

.,'.

-

~.

Ne vagi kl minden fat

S- ._ ~ _ L ;u. ,,:;._A.,o. J zoren.Y' , . - :UjfJ'''~'l ..

iii' •
met len,
A
1 .. ~
• I
10- led.
Ai
1
la - 7.i '. A IJ I r·~·
~ 1 • • ,. . • 1 0 .0
~ I
:I .IUIo4)'- d- v i - :-.d . L.d: t~n rwh I I
. '
)\ 1\

.. p .'. 1 .. .. ~ I "
l- f
,Iiog} vc lcm ucm t6 - .rud - tt-L mar

A.
f # 1 ~ #. .- •
+ rl
hogv 'Ze -, re.:ss ell - gem,
0 ILlI
.' I !".;iI 1 ;;;---- ____ I
-' ~
.. , ...
I /- 2 ~
va hu ~
f'()ft1! - 'U - U ,- 1,1- u i

ha cr - ted

_ ,C ''fa~i

D ____ G ~
.. 1 • 6' l 1
IIJI!I
0
ki min- dn filt
G ___ [1 D
- ~. JP ~ iii 1-= _:IJI
Ull-U- -(I. 11-.,', I

II... • U·

u •

.. 'I III ''1 (

f'1€':lTJ

A

• 1 ~

A

I~-I#-.J •

1t Lc- g~- la bb ne- ha I f'l.[- - h a

A" 0

r H'~

I,"· JiIIi rJ I: (;:J J!!!!!

cgy fc~ - - nil

Azr I nOID' nem errenel

,.o' "or I

l.,r;, :'".D~C.11lll Sf" g Itf'ttf"

en mar nem h:§:nnm I h (L1; U Az(, ho~y ~ondclJ arra szOkse~:rO nk van egyul~ sra en luar. Hem varorn, htitui

c.:s~ k ~ n n vi r k L'::'no.:k t~~l ell ha i= at't'llJ

~ - - I

N c ""J,g; kim indcn Pitt

L:;o~aJ.j bb neha -neha lazits egy felorat 1 Idtin.il

I-Iug~' ve h:'IU Hr:'I.Ii l l(II l(.i1el cpp, hogy cl vis cltc ,

en mar :rl€ m banom I huu u. /t.z[, ~~oSy szeress e ngem (~gy is, ha ken yd I' netl er]

..r ~ ~ ~ or _.l __

en 111a.r ncrn varorn, ~1UUU

Csak annyit kcrck bokd., ha erted N~ vagj ki mind, .. :.iI1 f~.:a

]_c= g,~htbb ne ha- n.~ha lazrts e~y fr~ 1 c'u;i't

Hogy magad alatt vagod Egyszer rt:I;;I:jd belatod

en mfu ne m nezem, hn (11i Azt I hogy ha llgass cnrarn ott fenn a magas lcrra n ~n mar nern 1 erertl" hnUll

Cs~k annylr kerek 't6Ied, ha erted N e v:igi kJ minden 'tic

Lcg~dib b nella - neha lazfts egy f.cl,or.tIJt

Tlzenhat torma (Sixteen. Tons)

ember sar b.jL [on K:; .... 5:;iID~ r~f' A JL/C- ~L:ny efiJr 1 cr nero sar, cssk l-zom ~s. \.(-0,. t.:-wJ h.
fi t
IF F E hn
2I


xorn .c~ 1,.~r, ~s CSUll- lU;5 kez, C5 e rtlS h~t €os. .r~1 ~f - \,:;1 e~:!.
Arm Am F E Am A1I1I IF IE 111- te le

E 't

dtr'

.... agya

A lcl- k"-=H~ a ~'~.1- .1:1- 1::.4"tct 51" If' - Ii rHeg

A'J. ember :-'(L'[ btJ,l jon e.'i sarba ~er

A ."1Legeny ember nern mas csak izom res ver Csak i20111 es Vel" es C5UnIO!i ke-.r

(] .- 1>-.":: ~ d ~

~~ eros m illt es UF\/;.I t-"_"i I.

!l/Jan {'~ H r L1::S from dU8'[ and goes 'to the mud Poor man ~ 5 cot dust [ust muscle and h~rL1lJd Muscle and blood and skin ~fild hone

A mind 'th-;:Il" S (lJ-1k.;pak and the back is strong

Tixenhat tonnat raksz es rnennvt a bel!" Egy nappal veneb b vagy :OL 1 ~ile le~-~e: Ii

Szenr Pt!(er eogern fir=- hrvj, en ncm mehetek A 1.erke n ~ ;;3 v~lllahuo~ HIed meg

Sixteen tons, what-a-ys get

An other d2y" older deepe-r hi debt

SainI Peter ,I~']] I "t you ca.n [TIe .. cause 1 dan ~.~ go I c. J we my soul to' the company store

Hugy megszirlcttcm, ne M volt n~eg natrn~gar De csakiinyt -n ke ,be es a ban y~~ VH r Tizenhat tonnat f(IJ:kl:-1 n I, akar a g~p

is a 2JYHJ friJ Ic,k igy sz61t, ~If.]cg sze p~"

1 was born one mornill,2 when the' sun. didn't ,,~liIT Ie I picked up rny sha vel and I 'nl~ 1 kf-:d to the mine

L loaded stxreens ~ [U1:i .of number nine coal

And '1.'1 ~,~ stall boss said W'c H1 bless-o-my soul"

Tizcnhat tonnat raksz.;

:)iXleen tons..

'Ijogy megszulettem, €·s6 v'llh a tde pcken he "kuszkod]' es "ruelozz" lett .1 bcccnevern l~il1l k.~:}ly ket az oroszlan, nevelt a 50]".;;;;

'E5.!:ilZ asszony hallgar, mert a kl'.:::!:Z~I.Dl gyor."i

1 \~1UiS born on€: morning it was drizzlin ' rain "Figrnfng" ~. 1d "Trouble are my middle-:nam€

1 W::S.s raised in a rnv,e bred b}1 an old marna 'H~]I I Can't know a high-tone worre r n, ruake 11Ie walk the Une

51 'X I t~t-: I] tons .. ,

Aki }uun i t~ t, jo bb, ha Mire lep

Volt, ki ncm ru.o:c el, :5 nl<ir..: CS.O!il[I~·~"T1 e~ J .Az eg)"uk oklom vas I 9J m~ !'-ilk :dce1

Ha nem tal;j[ { ... I jL.~~.ihro1. akkor balrol er

~ r }' ou see me coming better step aside A lot. of men didnt, ~ lot of men d itJJ[ l. One hst of iron I '[he or h~'r t] r steel

If the ngh I CHIt: dont get you then the left one ""'Til[

Tizenhat tonaat raksa es mennvt a bel Egy nappal vene bob Vt~gy H lure led6t

. zeru P~ter ~HgelL"L nc hivi, en nell! mehetek A lelkem a v~dlal~uo[ meti meg

SLxtccn tons whar-a-ya get

An other day ()lJcoT dee:pt"':"r in debt

Satnt 'P'euf': r drm"lI:. you ca U me . cause 1 don t go 1 OVi,i"C my soul [0 the company SIOre

We Shall Overcome

G ~t>1 G G G c l:i G
C ~ . -
rt~ .. r -. ~ ~ ,ill .. I -- ...__
., iii .1 - ~ ., ... - ..... ~
~ .. I I!!II
I ,t
,
, > \If.,'e, 3hall 0 - vcr ,- (.um,':;': We shall o - ver - (,"Uffi€
C D "II! Elm '!t' A~' ,.. [) fj/ D D
L
~ • p. ....----
. ' • ;!;i • .. •
.' .. I ,t. 1
\':':C' sl1~l1 Q - ver - COIle some (lay 011-
C C G G C L) Fr'II'I Fm G c G D G C G G
l&# i' .. 1 1 F I , I I I I ~
o ..~ -~' ill' ~ • , I!!!!I
_. - l ~ Q
, ~ Q
, ne~p ln m Y h ~ :-' .. ul T du Le- ]ie\rl;.; \'J.'e 5hai.l o - ver - (orne some day We shall ('I'Ii/erUJ rn f' \'1 e shall overco rie

\V sha II overcome some day

Oh, deep in my h ~~J B'I [do believe

'\'('(; sha H overcome som e day

\\'e'll walk hand in hand \i;.'e'l.l 'walk hand in hancl

\~;r~~~11 walk hand in hand some day

U h, deep in mv 11 eart r do 'believe

Wt:: shall overcome some day

\'Vc are not afraid \'V c are not afraid

"'T,e are not afraid todav

Oh, deep in, my hca rt 1 do believe

'~l e shall eve rer srne ~~ I u;": ll::u y

\'Y/e shall u ve in J-~t:'t1,Ce \~.r e .'i hail live in, peace ~r e shall live in peace

Of~, drE~p nrl HI~' heart . I do be licvc

\Ve 5 hall overcome some wy

\l'e shall brothers b W t: shan brothe rs be 'liIY/e shall brothers be

Oh ~ deep it") rmy heart 1: du 'be lieve

We shall oven orne some day

\'VIe' shall overcome sam e d ~ y

97

Az esz a fontos

I

'~ (;.lli

~ ~ I

I-~- ~. ,.

'J

G FY l'

. -J!~ --t

Di G G (;G
I. ~ I , - ~ ...
II , A"

... 1 •

~v

e- le- ucrn- ben

E - lo.

nu- kor

[I C '

, ~. I" ~

c.

c

.'

c

_ ..

Ir

1- ~en Mol - sod - "lor ~s

c

G C
I!!! ~ ,
;iii
~O;9 Az C G G C C D IJ
·r~ , I -t- _ .. J ~
_' t ,J (11 , J • • -
.. .. ' . • -
+-
I_""'" I
eS7. ;] ron - w· li;, "I, ~i)l. a fOf) - cos Nt:"fi'iI a • j'Lt

~

.tv f:~£ " [on -

G r: G

~ &-~ J 1-==_J

lui

G

HI :lli 1-1"

.. .

eGG

..

~~.- [_ ~--==I

kir kru np - Ii - 1111 - m D- 7(}

II!!!

c C G Em A.T I.' !II A" Dr D
£ « ,. I. e
.- '~'!If"" ~. t~ ,-~,~~ : II
I~ ..
-
'1) _' - -
hogy ....
Hi, egy ]. fl. Y (Lgy' !J.l.t! ~ re:.5 - en a - hogy ne - kern JU Egy ren c 1th- szolr, hogy ig) ncm jal'hatol{ Hosszu hajjal nc:m '\-ila~ilok - igen Hosszu f1ai am serer folt, h:.~.[

Levsgtak hamar

Az es"I. }IL f[ )Il[OS.

N m a ha]

Az e[Tl'lll[~n'~k mind barnultak ream

G U nYQ16dtak filj cz vagv leany? - igen M,cgmu'W ttam ~ es azors senk U nenu .lo-! ',," a f Az ~sz a funLo~

A,' t-:o\7 .. 1. fontos

Kern a ha]

Lehete k en ak~ r kn m mpl ihiimozl)

A f~~, hogy e.gy Iany (ib'Y szeresaen Ahogy nekem j6

Lehetek pr~ :·ul~h, krumplihamozo A fo. hogy cgy lin y UWt~' szeressen Ahogv nekem :i 6

98

ktp.

, "

A

E

Egy mr, sik ~!rC, E.

'R ..... ~ ~ dal cegr ,',' a

,A

egy '~i,. gyc - rck,

D

o

egy kis- le - an}'~ A'J

ki lud- ia nH1"

ml H~

Sz(' • g~~ly . - 11,

FP ~

~=B

S7.(~ • geny k' - illY.

D

D

H'

IHI"

rud- ja mar,

A~' ' A

'r-h

A

re- J

hogv cl- V~ - !,~ U,

ueu,

tud ja

A A

~~~--~----~--_.----~

--~-' ~-' ..

S,zeg.eny Nil! 5zcgcny kaoy taUin maid egyszer Ok is gondolna k r,e~rn

Talan leg)' nap elokerul

Egy regi kep. egy kisgyerek 'k'~ rudja maid, mien never Egy m~.s,i1< :-Ire, t:gy i:'1ile:1ny ki tudia maid, miert vidarn

SZ0geny flu I saegeny I€~ny ki iudja In~B 1 rni v ~:r 1 ei

i'Yleg nem tudom, rnl Icsz vclcm Bar sejt€ nern :12 eletern

IF

A, kis- lc - ~lnyt E

~ ~

A It

99

nem is me

S . esz ]!Let gye rek.,

ae] - tl mtg 11-17

o

., 1 L"':S7. kft gVf":n: ... k: cgl'y ki sfilJ

. .'

e'g)"" kislcany, s ket hri boru

S z@geny iiu, s7.eg~ny lean y T1 ern II. ud.j:a H leg, m i 'Ji 1r fed

N em hinne c i. ha rnondanam A InsfLu a nagypapnm

A kisleany a Il!ag)"uLUI1~ U1 F~')r regi dal, egy regj vagv egy eiszaka, es, ~gy tovabb

Sz~g~ny flu, sz:eg,e ny 1t-'~4"[1 y nem hinncrn azt, hogy akkor gondoltak ream

Es l'Ilegls, ~n. most. Irr vagyok E:s U~]Il tutlom. m i 'It .:0;;,7 volcrn bar scitcncm az elctem

l'al:ifl egy nap megertherem Mlert va evok, s nrutin tt' ~ zern

o. .

Aho,gy lesz, ugy lesz

Uv,Ut.Qsw.nt." a G, ~1It":!'i G1Ti r,gy

A A A A A, fA F E
.. -
a
cop - fos bar n~ lany Jc't f - des a- nyam rag- gat tam en
o A l.~ - szol r kl111 ,'r - r rlit~ - J6 J

, ,

D 0

A A A E
,'.-
ltgy I.'"' - l,t. ge- dell. szi vern h. .10 \',Ot nern S€jt - he- tern
,1\, E E A A A A Legy sze renv mint en

E A

HM' t ogy L SZ, 11gy k~/.

Mint I) osszn ("( lPI():o-. 'i ~~I,I na Iany ,:T(l (~( [it":.'''lanyiil1J1 faggattam 'n

Les zck-c boldoa I leszek -e :-;:l€ P :::" (j valaszolt k~tillvedeI I

,

W·he'n I wa . ius~ a liule g,j I ~

D. (~-'Sked 111y mother what will I be? \';t'ould I be happy" would 1 be nch Here s what she sJj(1 '[.0 me:

~ If. BY szereny, mint en Lc:,!:n' elege;dett szwem A jcn,'ot nem ' ejtherern .. \l1Logy h.!,;;i' i:lg}' lesz Ban-hug), lesz. ugy lesz

n I, It::: .'it:: i a SUa

.... '

\\?hal ever \\·11.[ be, ... vi ~ I. be

The futures not ours co see Que sera sera

'W1' 1;11. will be. "!j,\' il ~ be

Az~ll,n '" z elsr1 nnule .... lun

F.gy k (;COS flu :f6.lcm hajolt Szcrcts z-e rnindtg i kerdeztem 'en S 0.: wd';is..:J.t'i v~Uasw.ll

When I grew up and f~l! 'iT~ ~[nt:

1 }u:'-i'I{~~tl, Hly sweetheart what Hl':5 ahead? ~'i] ~ 1ji e ha vc rainbows da y after da y? Heres what n1V swee heart sakl

...

B .. 'h hogy !.e:J 7., (tgy Icsz - A jOVO[ nem sejthere IT[ A sors ezer l'ejt~'~~'II!I.

~ l.u.u:v les 7. fl~" Iesz

0., :-_

Ilarhogy lcsz u.gy ~€SZ

Qlll , .. "\t"': ra sera

WluH ever "Nil ~ be, will '~)e The future' s nOIT on rs lfJ St"t' QU e seT.. ~-I}'L

What will 'be, will be

Klit ~'VjH ~lti.'Jl~k hdd()gan

A '7ta n ,3 elmc nr. olv mes ze j:if

. .

Visszater hozzam, visszaralal

A le elben ennvi ~ 11

"

B~ rh (It':~' 1 esz, ligy ksz."

I'\ou.' [ have chilhlrt:n uf [iii}" own

The y ask the i r mother, wha] V. 'iU I be! ~joul.d I be handsome, would I be rich ,~ tel I the m tender 1']'

1\ ckern ; So va n nl~ r gyermekem !:,:,r.r\~ barna klslanv, ,( .~:1 k ;;11"1. e nvern

e.. . ' .

Le "7t-'k . 1 ,dd.og, kerdezi 6

S ern mosoly gok konn veden le~'"r' szereny, mlnt en, ..

'Que sera. ·~r3L

What: ever will he; ~in be The future ~ s not {J.U rs ltv .see Q LIe ,::"cTrI .';;I""liA

\Vhat will be, will be QUfd ..,era sera .. ,

100

Auld Lang Sy e

, G G
ll: QI
~hould :it tl!ld
C G
Ii - i 1 r1;
Should auld
G G
If .,- ........
0 "'
!II'
110m" auld
i c G

~ r
\Vc'U tal c e H 1111· ben I-~II

.. l,~

I~

D

tor- got, D

J LQ

;;1,(: ~ q y Llili~ ~ Em

· I @

c

d

for - got, D

I ~

ac- quint -

.111

d .. lY' G

ance

,

'!ill'

1,:J.1"Ig Em

dear,

for auld

I.arng G

syne,

my

svne

c

In

• ...______

auld

In

'G

I - ( .' ):11

(Anll)

D

(_',.:I p uf kind - ness

for

A [1 rJ i ~t' n- "'i :-1 f I~,I rul T! ~li I rll,"'i I v r~'i{:n [ I,

• •

And gie's Of hand 0~ thine

,\l;i"e'H take a rigtH g-ude will,yw~LJRht For ,JJU ld lang syr e

l or au ld lang sync; my dear t or auld 1 an ~ svoe

V::,'e'li take ~ cup of kindness y~t For auld 'I;iing ;;;;Yi1lt:

Jut lUC£, eszedbe kedvesem A · oldog if]li~Si,g

Az erdos;m[j kts patak S ,.. rPE1 j (}.ll}lJ'IA II

6 gondolll ~{)Indol i nel1 a ram A sors barmerre haj[

F m 1I,~'kil 'I kill dfJ rn, k(":d,v'I!.':~f.': m ,A, regi-rcgi dalt

Mi.1 y fi.lrg'4:" Lan .... ban kei g.'I::"(11L'UJ nk Fonn a dornbrctdn

Most faradt labbal bandukolva J1runk reszkeron

o gondol], gondcli ...

'I\.fily vltpm :'"i:l.t"'h~ C."'if'lTI~klnlk A to oak kek vizet

Moot ~u~6 teAAer haoj a vtl.1 aszt Tan orokre szet

6 gondol] ~ gondoli .. ,

Nehez a boldogsagtol biicstit venni

~- .

........ \Ie- 'h(~7. 'l 'noi- ring - ~;JB- ([(\1 bu- C',Ul

Ei' ,,i\m

Leg le l jebb n1d ern - .lc- kc - zcm

C C

min - dent

I •

ran

te -

G

c

c

-

a sok kcri - vc.s ba - ral ern IIH I - ji'ik, '11~lJ:.W mi uj - sag V!l1'l
Om IIJrn rG G C E?
I - --.
I
I
-
Np-n I 11.1L - i~'k , II(lgy b::iJr- l[~i tt3r- ~ent, lief!ll - :rui~ rr~eg nem ooru - tarn
(z~rfL5) Am Am Ilmr (Il,nl } Dr-~'I 0( Dill) G G Ne- hez -:.:I, bol- dog - S,01g-1:61

bu - csut ven - ni Most meg Lf .. in- au- 10k to-
Am [1m Om
III!
~ ... c

E'

Ami

"'--\So - kii liS

-'1. vsibb

koz; - [unl.. most

mfi,r

~rn - m

E

ia,r1

N ehe,z a boldo gsigto~ biic Sll t vcnni, En nero i is magam tol ecszcm,

Tc hoztal 'ru2be~ De ha..gytil1.rji'J:"Je, En~Qlm nem ffigg semmi sem,

, 1. .. lL 1.J , , 1 b".i' •

, ,'CnCZ a LlO uog:s:agto . u'c'S.ut II enn.il,

Lehet •. hogy en UJJcg scm leszem,

1, - fOg01TI vami, .unit'; csak d j [i\.,,~7. ~ Adldig. is lihl ernlekezern.

Mostanaban :JI1lL1yi minden. n]['~l;(l:.u~ak tt:ra!c1) VigaSL. Lal ..-J. sok b:~J vex hJirar,

N eau tuJj ik, lui liIj S'.4g \,'H n n ~ lsrn, Nern t1I1rlj~k~ h~rrni Torten~

S-f;"I1i1 1111 i[" 'Flle"_g nern bantam.

1\;1, ~.' rnn:4,han ~ IiIlIlvl min enr mondansk tetid

,

VIg'A ~7.~ I ~ sok kedves bardt,

Ntf'm mdjak, mi t'ijs.ig ~~n. nalam. N em, tud ,ilik~ birmJ torten t

s ~:tmnit meA' nern bintai'n!

N ehez a b oldogs i.o;t'61 bucsiit venal, Leher hogy en meg em teszem,

Ki f >gom vdrni, a:mig csak eljo S~~2, Addlg is rad emlckez ern,

N ehe;:,: a bcldogs agt61 bUC5Ut venru Most megis indu ok 'to'v~bb,

Soki g nem lesz koztlink most nli-r scmmi, Addig 1S emlekezern cidt