HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI TINGKATAN 2
Disediakan Oleh :

Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Perak

1 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

MINGGU 1-2

TAJUK 1. kedudukan

KONSEP Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meredian Pangkal (GMP)

HASIL PEMBELAJARAN Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. Mengenal latitud dan longitud Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud. Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai. Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud. Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menunjuk cara:  menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob.  menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta. menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Glob Peta

BBM

Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada glob.

3

2. Arah

Arah

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Menyatakan bearing sudutan. Mengukur bearing sudutan.

Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.

Peta topografi Jangka sudut

2 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menunjuk cara:  mengukur jarak lurus antara dua tempat (x dan y).  menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil (contoh 1cm mew akili 1m).

MINGGU 4-5

TAJUK 3. Skala dan Jarak

KONSEP Jarak Skala lurus

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal skala dan jarak. Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.

BBM Peta topografi Alatan geometri Benang Jalur kertas

 Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk:  mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah. Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah. Komputer Lembaran grafik

8

5. Rajah

Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. Mengumpul maklumat. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Mentafsir rajah.

Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti:   peta minda kitaran

Keratan akhbar Bahan bercetak

Penggunaan komputer digalakkan. Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah.

3 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

MINGGU 6-7

TAJUK 4. Graf

KONSEP Pola taburan

HASIL PEMBELAJARAN Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda. Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul. Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti:  bilangan ahli rumah sukan murid mengikut jantina dalam kelas.

BBM Komputer Kertas graf Alatan geometri

Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf. Penggunaan komputer digalakkan. Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda. Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf.

9-10

6. Peta

Pola Saling kaitan

Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan). Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan):      tempat bersejarah tempat rekreasi pusat membeli-belah kemudahan penginapan kemudahan pengangkutan

Mencintai negara Malaysia -berbangga terhadap kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia

Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan). Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan).

Peta pelancongan Pamplet Peta topografi

4 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kedudukan dan taburan ciriciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar. Mentafsir peta bergambar.

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (peta pelancongan).

BBM

11

4.1 Taburan penduduk

Kepadatan Taburan

Mengenalpasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.  Padat  Sederhana  Jarang Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.

Bersatu dalam Kepelbagaian Berbangga dengan perpaduan penduduk negara Malaysia dan bertangung jawab untuk engekalkannya

Membincangkan taburan penduduk Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet. Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media. Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia

Peta taburan penduduk Malaysia Gambar-gambar foto Bahan maklumat internet Bahan bercetak Buku teks

5 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

MINGGU 12-13

TAJUK 4.2: Perubahan penduduk

KONSEP Kadar kelahiran Kadar kematian Migrasi

HASIL PEMBELAJARAN Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mentakrifkan pertumbuhan penduduk. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi:  kadar kelahiran  kadar kematian  migrasi Mengira kadar pertumbuhan penduduk. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi:  kadar kelahiran  kadar kematian  migrasi

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia dan Berbangga kerana keamanan negara Malaysia.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menghasilkan peta minda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet. Simulasi tentang pertumbuhan penduduk negara Malaysia. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

BBM Peta aliran Bahan bercetak Buku teks Bahan internet

14-15

4.3: Migrasi penduduk sebagai tindakbalas terhadap faktor ekonomi, politiik, sosial dan

Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor- faktor yang mempengaruhinya. • • • Menerangkan migrasi penduduk Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi. - Luar bandar ke bandar - Luar bandar ke luar bandar 6

Berusaha membangunkan negara Malaysia bertanggungjawab dan bersedia memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Malaysia

Sumbang saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Syarahan tentang migrasi penduduk.

Buku teks Bahan bercetak

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA fizikal Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. MINGGU 16 TAJUK 4.4: Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih, hutan dan air Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang 17-18 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber Penduduk berlebihan Kurang penduduk Penduduk optimum Memahami hubungan kependudukan dengan sumber serta implikasinya Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum. Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk Mencintai negara Malaysia Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk. Membincangkan ciri-ciri lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum. Peta minda Buku teks Akhbar Majalah Internet UNSUR PATRIOTISME Mencintai sumber alam sekitar negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar Mengadakan tayangan video tentang pengurusan alam sekitar BBM Akhbar Majalah Internet Tayangan video

7 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan penduduk makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan kemudahan asas. Menghuraikan ciri-ciri berserta contoh  penduduk berlebihan  (Bangladesh)  Kurang penduduk (Kanada) Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan.

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM

8 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

TEMA 5 : PETEMPATAN DAN PERKEMBANGNYA UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia.menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan memajukan petempatan. CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengumpulkan maklumat tentang lokasi petempatan awal darpada pelbagai midea seperti akhbar, bahan bercetak dan internet Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.

MINGGU 19

TAJUK 5.1:Petempatan awal

KONSEP Kedudukan

HASIL PEMBELAJARAN Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menyatakan lokasi petempatan awal :  pinggir pantai, delta dan muara sungai.  pinggir sungai  bukit/ gua  tanah pamah Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal;  fizikal  keperluan asas

BBM Akhbar Internet Bahan bercetak

20

5.2 Faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia:  Sejarah  Fizikal 9

Berusaha membangunkan negara Malaysia. menghargai usahausaha kerajaan untuk membangun dan mempengaruhi petempatan negara

Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara malaysia Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara malaysia Menghasilkan buku skrap tentang faktor-

Buku teks Akhbar Bahan bercetak

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA    MINGGU TAJUK KONSEP Ekonomi Sosial Politik (governan) HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara Malaysia:  Sejarah  Fizikal  Ekonomi  Sosial  Politik (governan) merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti;  projek perumahan  bandar baru  rancangan kemajuan tanah 21 5.3: Pola-pola petempatan Pola Memahami pelbagai pola petempatan negara malaysia Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara M alaysia ;  berselerak  berjajar  berpusat  berkelompok menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara malaysia 10 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak Malaysia faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Syarahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia Sumbangsaran tentang peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara malaysia Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang ;  projek perumahan  bandar baru  rancangan kemajuan tanah

BBM

Mengumpul gambar tentang pola petempatan. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara malaysia  berselerak  berjajar  berpusat  berkelompok Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara malaysia

Bahan bergambar Buku teks Lembaran grafik

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA     berselerak berjajar berpusat berkelompok

Melengkapkan penulisan grafik tentang pola-pola petempatan negara malaysia

MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara malaysia  berselerak  berjajar  berpusat  berkelompok membanding dan membezakan pola petempatan negara malaysia  berselerak  berjajar  berpusat  berkelompok

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM

22

5.4 fungsi petempatan luar bandar dan bandar

Memahami fungsi petempatan negara malaysia menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi seperti ;      perniagaan perdagangan pelabuhan perindustrian pertanian 11

Berusaha dan membangunkan negara Malaysia. Bertanggungjawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia

Membincangkan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi , sosial dan politik (governan) Mengumpul maklumat dan gambar tentang petempatan negara malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet Melengkapkan penmgurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan

Akhbar Internet Majalah Peta atlas Lembaran grafik

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA  pelancongan bandar Menghasilkan peta minda tentang fungsifungsi petmpatan luar bandar dan petempatan bandar

MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi sosial seperti ;  pendidikan  perhubungan dan pengangkutan menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi politik ( governan) seperti ;  pusat pentadbiran Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi :  ekonomi  sosial  politik (governan) Menjelaskan dengan contoh fungsi :  petempatan luar bandar  petempatan bandar membanding dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan bandar

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM

12 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

MINGGU 23-24

TAJUK 5.5 :
Pembandaran

KONSEP Pembandaran Negara membangun Negara maju

HASIL PEMBELAJARAN Memahami proses pembandaran negara malaysia Menerangkan proses pembandaran .    saiz penduduk kegiatan ekonomi kemudahan

UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan perbandaran negara Malaysia

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perbandaran Menghasilkan peta minda ciri-ciri perbandaran negara malaysia Pidatio spontan tentang proses perbandaran negara malaysia Membincangkan kesan-kesan perbandaran negara Malaysia. Contoh ; Kesan positif  peluang pekerjaan  infrastruktur Membincangkan kesan – kesan perbandaran negara Malaysia, Contoh kesan negetif :  kesesakan lalu lintas  kekurangan tempat tinggal  pencemaran udara sumbangsaran langkah- langkah untuk mengurangkan masalah perbandaran Mengumpulkan maklumat tentang proses

BBM Peta malaysia Bahan bercetak Internet

menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara malaysia ;    dasar kerajaan peluang pekerjaan migrasi

menyatakan kesan perbandaran negara malaysia Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara malaysia. Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia : 13

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA    saiz penduduk kegiatan ekonomi kemudahan asas perbandaran daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet

MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara malaysia :  dasar kerajaan  peluang pekerjaan  migrasi Menghuraikan kesan perbandaran negara Malaysia .  positif  negatif Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara malaysia. Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain :  Bangkok ( Thailand )  Tokyo ( Jepun )

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Perbincangan secara kumpulan tentang kesan-kesan perbandaran di kuala Lumpur dengan :  Bangkok  Tokyo

BBM

14 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN MINGGU 25 TAJUK 6.1: keperluan pengangkutan dan perhubungan awal KONSEP Interaksi Ketersampaian HASIL PEMBELAJARAN Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia Berbangga dengan tahap kemajuan sistem perhubungan dan pengankutan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sumbangsaran cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Membincngkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Mengumpul ganmbar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia dari pelbagai media seperti bahan bercatak dan internet Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Mengadakan lawatan sambil belajar BBM Buku teks Bahan bercetak Internet

26

6.2 :
Perkembangan pengangkutan dan perhubungan

Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Menyatakan perkembangan 15

Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Mengkaji peta untuk melihat sistem pengangkutan negara malaysia

Peta malaysia Buku teks Internet

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia  darat  air  udara  telekomunikasi

Membincangkan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia seperti :  lorong berjalan kaki  jalan raya  lebuh raya

MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan sistem perkembangan pengangkutan negara Malaysia Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia seperti :  keretapi, komuter, sistem transit aliran ringan (LRT), monorel Membincangkan perkembangan sistem perhubungan dan teknologimaklumat dan komunikasi seperti :  pos, taligraf, talefon, faxsimile, telex dan internet dan perhubungan

BBM

16 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

27

6.3 : Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:  bentuk muka bumi  ekonomi  dasar kerajaan  kemajuan teknologi Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:  bentuk muka bumi  ekonomi  dasar kerajaan  kemajuan teknologi 

Mencintai negara Malaysia Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia

Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Sumbang saran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Mengadakan kuiz tentang faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.

MINGGU 28-29

TAJUK 6.4 : Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan

KONSEP Integrasi Lingkungan pengaruh

HASIL PEMBELAJARAN Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia:  Ekonomi – perdagangan  sosial - integrasi kaw asan 17

UNSUR PATRIOTISME Mempertahankan negara Malaysia  bertanggung jawab menjaga kemudahan yang ada.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sumbang saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet.

BBM

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA  politik – keselamatan (governan)

Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia:  Ekonomi – perdagangan  Sosial - integrasi kaw asan  politik – keselamatan (governan) Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.

Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia dan kaitannya dengan hubungan antarabangsa dengan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada

MINGGU 30

TAJUK
6.5 : Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia  bertanggung jawab memelihara alam sekitar.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mencari maklumat tentang kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet Membincangkan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara

BBM

18 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. Menghuraikan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. Malaysia. Menghasilkan buku skrap mengenai kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar.

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TEMA 4 DINAMIK PENDUDUK MINGGU 31-35 TAJUK Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kaw asan kajian HASIL PEMBELAJARAN Memerhati dan mengkaji taburan dankomposisi penduduk di kawasan kajian.  Jantina  kaum Mengumpul maklumat jenis-jenis UNSUR PATRIOTISME Bersatu dalam kepelbagaian  menghargai dan menghormati keharmonian 19 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. BBM

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA pekerjaan penduduk di kawasan kajian. Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk:  jadual  graf  peta lakar Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan dinamik penduduk contoh:  isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk. dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian.

Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian

TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK Kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kaw asan kajian HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti dan mengkaji pola petempatan di kaw asan kajian. Mengenal pasti dan mengkaji fungsi petempatan dari segi:  ekonomi  pentadbiran  sosial UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia  menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di 20 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kaw asan kajian menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian:  lokasi  pola petempatan  fungsi petempatan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan: BBM

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kaw asan kajian. Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk:  jadual  graf  peta lakar Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian kawasan kajian. berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian.    kedudukan bentuk muka bumi dasar kerajaan

Membimbing murid memproses maklumat dan data. Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kaw asan kajian seperti:  jenis pengangkutan  kepentingan pengangkutan Membincangkan:  kedudukan menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kawasan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar.  Perkhidmatan menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan.  Kekerapan menerangkan kekerapan aliran kenderaan di kaw asan kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai.

TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA MINGGU TAJUK Kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kaw asan kajian HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti dan mengkaji pola petempatan di kaw asan kajian. Mengenal pasti dan mengkaji fungsi petempatan dari segi:  Ekonomi  Pentadbiran  sosial UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia  menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di 21 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kaw asan kajian menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian:  lokasi  pola petempatan  fungsi petempatan Membincangkan faktor-faktor yang BBM

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kaw asan kajian. Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk:  jadual  graf  peta lakar Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian  kawasan kajian. berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian. mempengaruhi fungsi petempatan:  kedudukan  bentuk muka bumi  dasar kerajaan Membimbing murid memproses maklumat dan data. Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kaw asan kajian.

TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN MINGGU TAJUK Kepentingan pengangkutan terhadap pembangunan kaw asan kajian HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti jenis-jenis pengangkutan di kaw asan kajian. Mengenal pasti satu jenis pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam membangunkan kaw asan kajian:  ekonomi  sosial UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia  berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan 22 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kaw asan kajian menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian seperti:  jenis pengangkutan  kepentingan pengangkutan Membincangkan: BBM

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA perhubungan di kawasan kajian. kedudukan  menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kaw asan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar. Perkhidmatan  menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan. kekerapan  menerangkan kekerapan aliran  kenderaan di kawasan kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. Membincangkan kepentingan jenis pengangkutan terhadap pembangunan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuktajuk yang berkaitan dengan pengangkutan dan perhubungan contoh:  isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengangkutan dan perhubungan.

Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih daripada segi:  kedudukan  perkhidmatan  kekerapan Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk:  jadual  graf  peta Merumus tentang kepentingan jenis pengangkutan tersebut terhadap ekonomi dan sosial di kaw asan kajian.

23 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful