You are on page 1of 36

Transaction Codes (Tcodes - İşlem Kodları

)

SAP programlarına hizli ulasabilmek için transaction code (İşlem Kodlari) kullanilir. Bu kodlara gruplanmiş sap m

Önemli Sistem Tabloları
• AL08 : Users Logged On
• AL11 : Display SAP Directories • T005:Ülkeler:
• AL15 : Customize SAPOSCOL destination • TCURC:Para birimi kodları:
• AOBJ : Archiving object definition • TCURR:Çeviri kurları
• BAPI : BAPI Explorer • TCURT:Para birimi göstergelerinin adları:
• BD73 : IDOC'ların • TCURX:Para birimi ondalık sayıları:
• BD82 : Muhatap profilini üret • T006:Ölçüm birimleri:
• BDLS : Mantıksal sistem adlarını dönüştür • T247:Ay tanımı ve kısa tanımı:
• BDM2 : İzleme: Alıcıda IDOC • TFACD:Fabrika takvimi tanımı
• BMV0 : Veri devralımını yönet • T015M:Ay adları
• C223 : Üretim versiyonları bakımı • TTZZ:Saat dilimleri
• CA01 : Normal iş planının yaratılması • TTZ5:Zaman dilimlerinin ülkelere tayini:
• CA02 : Normal iş planının değiştirilmesi • TTZ5S:Zaman dilimlerinin bölgelere tayin
• CA03 : Normal iş planını görüntüle • T880:Şirket verileri (KONS defteri için):
• CA11 : Standart iş planının yaratılması • T001:Şirket kodları
• CA12 : Standart iş planının değiştirilmesi • TKA01:Kontrol kodları
• CA13 : Standart iş planını görüntüle • T001W:Üretim yerleri/şubeler
• CA21 : Üretim hızı planının yaratılması • T499S:Yer:
• CA22 : Üretim hızı planı değişikliği • TVKO:Organizasyon birimi Satış organizas
• CA23 : Üretim hızı planını görüntüle • ADCP:Kişi/adres tayini (merkezi adres yön
• CA31 : Standart üretim hızı pl. yaratılması • ADR2:Telefon numaraları (merkezi adres
• CA32 : Standart üretim hızı pl. değişikliği • ADRP:Kişiler (merkezi adres yönetimi)
• CA33 : Standart ürt hızı pl. görüntülenmesi • NAST:Çıktı durumu
• CA70 : ÜYA kullanım yeri listeleri • T100:İletiler
• CA75 : ÜYA yığınsal değişikliği • TAPLT:Program uygulamaları uzun metinl
• CA80 : İş planlarında işyeri kullanımı • DD02L:SAP Tabloları
• CA85 : İş yerinin değiştirilmesi • DD03L:Tablo Alanları
• CA90 : İş planlarında std.plan kullanımı • T588M:Bilgi tipi ekran denetimi
• CA95 : Planlarda std.planın değiştirilmesi • T006:Ölçüm birimleri
• CA98 : İş planlarının silinmesi • TSTC:SAP Transaction Kodları
• CA99 : İş planlarının arşivlenmesi • TSTCT:Transaction Kod Metinleri
• CM02 : İşyeri kapasite pl.: Siparişler • DD02L:SAP Tablo isimleri
• CM03 : İşyeri kapasite pl.: İş listesi • DD02T: SAP Tablo Metinleri
• CM04 : Kpst.plnl.,iş yeri karşılanamayanı • DD03L:Tablo Alan İsimleri
• CM05 : Kpst.planlaması, iş yeri aşırı yükü
• CM07 : Kapasite planlaması, değişken erişim
• CM21 : Kps.dengelemesi:SFC plan tablosu
• CM28 : Kps.dengelemesi: SFC mnf.kpst.(tbl.)
• CM31 : Kps.dengelemesi:SFC siparişleri(grf)
• CM32 : Kapasite dengelemesi: PS (grafik)
• CM50 : Kapasite dengelemesi: SFC işyeri lst
• CM51 : Kps.dengelemesi: SFC mnf.kps.listesi
• CM52 : Kps.dengelemesi: SFC sipariş listesi
• CO01 : Üretim siparişi ekle
• CO02 : Üretim siparişi değiştir
• CO03 : Üretim siparişini görüntüle

• CO04N : Üretim siparişlerini yazdır
• CO05N : Üretim siparişi onayı
• CO07 : Malzemesiz sipariş yarat
• CO08 : Müşteri siparişi ile üretim siparişi
• CO09 : Kullanılabilirliğe genel bakış
• CO10 : Proje ile üretim siparişi
• CO13 : Üretim siparişi teyidinin iptali
• CO14 : Üretim siparişi teyidinin görüntüsü
• CO1L : Teyit: Ön kayıt listesi
• CO1P : Ön tanımlı teyit prosesleri
• CO1V : Teyit: Ücretlendirme fişi hızlı grş.
• CO40 : Planlı siparişin dönüştürülmesi
• CO41 : Planlı sipariş toplu dönüştürmesi
• CO46 : Sipariş gelişme raporu
• CO48 : Plnl.->ürt.sprş.dnşt., kısmi azaltma
• CO78 : Siparişlerin arşivlenmesi
• COHV : Üretim siparişi toplu işlemesi
• COMAC : Toplu kullanılabilirlik kontrolü
• COR7 : Pln.sprş.proses sprş.dönüştürülmesi
• COR7_PC : Kısmi dnşt.: Plnl.sprş.->Pros.sprş.
• COR8 : Pln.sprş.proses sprş.top.dönüştürme
• COWBPACK : Üretim siparişlerinde ambalajlama
• CPBL : Faaliyet prosesi: Plnl.genel bakış
• CR01 : İşyeri yarat
• CR02 : İşyerini değiştir
• CR03 : İşyerini görüntüle
• CR05 : İşyeri listesi
• CR06 : İşyerinin masraf yerine tayini
• CR07 : İşyeri kapasiteleri
• CR08 : İşyeri hiyerarşisi
• CR09 : İş planı referans metni
• CR10 : İş yeri değişiklik belgeleri
• CR11 : Kapasite ekle
• CR12 : Kapasitenin değiştirilmesi
• CR13 : Kapasiteyi görüntüle
• CR15 : Kapasite kullanımı
• CR21 : Hiyerarşi yarat
• CR22 : Hiyerarşinin değiştirilmesi
• CR23 : Hiyerarşiyi görüntüle
• CR41 : İş yerlerinin arşivlenmesi
• CR60 : İş yeri bilgilendirme sistemi
• CS01 : Malzeme ürün ağacı yarat
• CS02 : Malzeme ürün ağacını değiştir
• CS03 : Malzeme ürün ağacını görüntüle
• CS11 : Çok kademeli ürün ağacı açılımı
• CS12 : Çok kademeli ürün ağacı
• CS13 : Miktara genel bakış
• CS20 : Yığınsal değişiklik:Başlangıç ekranı
• CS28 : Ürün ağaçlarının arşivlenmesi
• DB13 : DBA Planning Calendar
• DB15 : Data Archiving: Database Tables

• DB24 : Administrative Database Operations
• FILE : Dosya adı/yolu üst birimden bağımsız
• IDOC : IDoc: Onarım ve kontrol programı
• KA01 : Masraf çeşidinin yaratılması
• KA06 : İkincil masraf çeşidinin yaratılması
• KL01 : Aktivite türü yarat
• KOAA : Masraf yükleme blg.arşivlenmesi
• KP26 : Aktivite türleri plan vr.değiştir
• KS01 : Masraf yerini yarat
• KSBL : Masraf yerleri:Planlamaya genel bkş.
• KSOP : CO-ABC için SOP/LTP aktarımı
• KSPP : Lojistik'den planlamanın devralımı
• KZS2 : Maliyet hesaplama şemasının bakımı
• LDB1 : Ürt.hattı hiyerarşisinin yaratılması
• LDB2 : Üretim hattı hyrş.değiştirilmesi
• LDB3 : Hat hiyerarşisini görüntüle
• MB1A : Mal çekişi
• MB31 : Üretim siparişi için mal girişi
• MC35 : Üretim kaba plnl.profili yaratılması
• MC36 : Üretim kaba plnl.prof.değiştirilmesi
• MC37 : Üretim kaba plnl.prof.görüntülenmesi
• MC64 : Olay yarat
• MC65 : Olayın değiştirilmesi
• MC66 : Olayın görüntülenmesi
• MC74 : Malzemenin prog.planına aktarılması
• MC75 : Ürün grubunun prog.pln.aktarılması
• MC76 : Bölümleme: Planlama
• MC77 : Bölümleme:Planlamanın görüntülenmesi
• MC78 : SOP versiyonunun kopyalanması
• MC80 : Vers.silinmesi ve etkinleştirilmesi
• MC81 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC82 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC83 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC84 : Ürün grubu yaratılması
• MC85 : Ürün grubunun görüntülenmesi
• MC86 : Ürün grubunun değiştirilmesi
• MC87 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC8A : Planlama tipinin yaratılması
• MC8B : Planlama tipinin değiştirilmesi
• MC8C : Planlama tipinin görüntülenmesi
• MC90 : Program pln.aktarımı:BS'den malzeme
• MC91 : Başlangıç grafiği: Ürün grupları
• MC92 : Başlangıç: ÜG, hiyerarşiler
• MC93 : Esnek LBS planlaması yaratılması
• MC94 : Esnek LBS plnl.değiştirilmesi
• MC95 : Esnek LBS pln.görüntülenmesi
• MC96 : 440P tablosunun bakımı
• MC9C : Esnek planlama değerlendirmeleri
• MC9K : Kapasite varlığının bakımı
• MD01 : MİP planlama çalıştırması
• MD02 : MİP münferit planlama (çok kademeli)

işleminin yürütülmesi • MDBS : MPS genel planlama çalıştırması • MDBT : MİP planlaması (toplu) • MDL1 : Üretim partisi yarat • MDL2 : Üretim partisini değiştir • MDL3 : Üretim partisini görüntüle • MDLD : MİP listesini yazdır • MDRE : Planlama dosyası kontrolü (toplu) • MDSA : Seri numaralarının görüntülenmesi .değerlendirmesi • MD73 : Toplam birincil iht.ön planlamanın görüntülenmesi • MD70 : Genel tahminin devralınması • MD72 : Karakteristik ön pln.yaratılması • MD82 : Müşteri birincil iht.görüntüle • MDAB : Pln. • MD81 : Müşteri birincil iht.dosyası girişi yaratılması • MD21 : Planlama dosyası grş.değerlendirmesi • MD47 : Ürün grubu planlama değerlendirmesi • MD48 : Üretim yerleri arası değerlendirme • MD4C : Çok kademeli sipariş raporu • MD50 : Müşteri siparişi planlaması • MD51 : Proje münferit planlaması • MD61 : Ön planlama eklenmesi • MD62 : Ön planlamanın değiştirilmesi • MD63 : Ön planlamanın görüntülenmesi • MD65 : Std.sipariş için münferit dönüştürme • MD15 : Pln.XXL liste grntlc.dosyası oluşturulması (toplu) • MDAC : Planlı sprş.• MD03 : MİP-münferit planlama -tek kademeli- • MD04 : Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle • MD05 : MİP listesi münferit görüntüsü • MD06 : MİP listesi toplu görüntüsü • MD07 : Malzemeye genel bakış • MD09 : İhtiyaç kaynağı listesi • MD11 : Planlı sipariş yaratılması • MD12 : Planlı siparişin değiştirilmesi • MD13 : Planlı siparişin görüntülenmesi • MD14 : Pln.değiştirilmesi • MD83 : Müşteri birincil iht.ön planlamanın değiştirilmesi • MD66 : Std.görüntülenmesi • MD79 : PP program pln.görüntüle • MD25 : ÜPD dönemlerini ekle • MD26 : Planlama takviminin değiştirilmesi • MD27 : Planlama takviminin görüntülenmesi • MD40 : MPS planlama çalıştırması • MD41 : MPS münferit planlama(çok kademeli) • MD42 : MPS münferit planlama(tek kademeli) • MD43 : MPS münferit planlama (etkileşimli) • MD44 : MPS planlama değerlendirmeleri • MD45 : MİP belgesi değerlendirmeleri • MD46 : MİP sor.sipariş için toplu dönüştürme • MD16 : Planlı sipariş toplu görüntüsü • MD20 : Pln.için MİP blg..

VAKZ : Sipariş türü/org.sprş."Teslimat başlığı" • PFCG : İşlem grubu bakımı • RZ01 : Job Scheduling Monitor • RZ03 : Presentation. VASP: Satış belgeleri: Blokaj • OVAU : Tab./malzeme tayini->PYP öğesi • MDVP : Planlı sipariş toplu klnb. Customizing • SA38 : ABAP/4 raporlama • SARA : Archive Administration • SCC1 : Client Copy .Administration • SCU0 : Customizing Cross-System Viewer • SCUG : Transfer Users • SE01 : Transport Organizer (Extended) • SE03 : Transport Organizer Tools • SE09 : Transport Organizer • SE11 : ABAP Dictionary Maintenance • SE16 : Data Browser • SE38 : ABAP Editor • SE80 : Object Navigator . VAU: Diğer gerekçeler • OVAZ : Tab.SAT'lara dönüştürülmesi • MDUP : Mştr.sprş.tablosu • MF65 : Rezervasyon için stok nakli • MF68 : Malzeme hazıredim günlüğü • OAAD : ArchiveLink Administration Documents • OAC0 : CMS Customizing Content Repositories • OAM1 : ArchiveLink: Monitoring • OS03 : O/S Parameter changes • OS07 : Remote Operating System Activity • OVAL : Tab.kontrolü • MEQ1 : Kotalama bakımı • MF50 : Planlama tablosunu değiştir • MF51 : Üretim planını yazdır • MF52 : Planlama tablosunu görüntüle • MF57 : MİP listelerine göre plnl.Special Selections • SCC3 : Client Copy Log • SCC4 : Client Administration • SCC7 : Post-Client Import Methods • SCC8 : Client Export • SCC9 : Remote Client Copy • SCCL : Local Client Copy • SCMP : View/Table Comparison • SCOT : SAPconnect . • OVKP : TVKD "Müşteri şeması • OVLK : TVLK tablosu . Control SAP Instances • RZ04 : Maintain SAP Instances • RZ10 : Maintain Profile Parameters • RZ11 : Profile Parameter Maintenance • RZ12 : Maintain RFC Server Group Assignment • RZ20 : CCMS Monitoring • RZ21 : CCMS Monitoring Arch.• MDSP : Seri numaralarının değiştirilmesi • MDUM : Planlı sprş./malzeme tayini->PYP öğesi • MDUS : Mştr.

• SE91 : Message Maintenance • SE92 : New SysLog Msg Maintenance as of 46A • SE93 : Maintain Transaction Codes • SF01 : Dosya adları üst birime bağlı • SHDB : Batch Input Transaction Recorder • SLICENSE : Administer SAP Licenses • SM02 : System Messages • SM04 : User List • SM12 : Display and Delete Locks • SM13 : Administrate Update Records • SM14 : Update Program Administration • SM19 : Security Audit Configuration • SM20 : Analysis of Security Audit Log • SM21 : Online System Log Analysis • SM28 : Installation Check • SM31 : Call View Maintenance Like SM30 • SM35 : Batch Input Monitoring • SM36 : Schedule Background Job • SM37 : Overview of job selection • SM37C : Flexible version of job selection • SM49 : Execute external OS commands • SM50 : Work Process Overview • SM51 : List of SAP Systems • SM58 : Asynchronous RFC Error Log • SM59 : RFC Destinations (Display/Maintain) • SM61 : Backgroup control objects monitor • SM63 : Display/Maintain Operating Mode Sets • SM64 : Trigger an Event • SM65 : Background Processing Analysis Tool • SM66 : Systemwide Work Process Overview • SM69 : Maintain External OS Commands • SMGW : Gateway Monitor • SMICM : ICM Monitor • SMLG : Maint.Project Management • SR13 : Yardım alana bağlı . Logon Grp to Instance • SMLT : Language Management • SMMS : Message Server Monitor • SMQ1 : qRFC Monitor (Outbound Queue) • SMQ2 : qRFC Monitor (Inbound Queue) • SMQR : Registration of Inbound Queues • SMT1 : Trusted Systems (Display <-> Maint.Assign.Edit Project • SPRO_ADMIN : Customizing .) • SMX : Display Own Jobs • SOST : SAPconnect gönderme talepleri • SP01 : Output Controller • SP12 : TemSe Administration • SPAD : Spool Administration • SPAM : Support Package Manager • SPAU : Display Modified DE Objects • SPDD : Display Modified DDIC Objects • SPRO : Customizing .

bilgi bakımı • VF00 : 9Sales organization & is not defined . Check Under Transactions • SU25 : Upgrade Tool for Profile Generator • SU3 : Maintain Users Own Data • SU53 : Evaluate Authorization Check • SUCOMP : User company address maintenance • SUGR : Maintain User Groups • SXDA : Data Transfer Workbench • TU02 : Parameter changes • USMM : Customer measurement • V/06 : Koşul türleri: Fiyatlandırma (SD) • V/07 : Erişim bakımı (satış fiyatı) • V/08 : Koşullar: A V için şema • VA00 : Satış başlangıç menüsü • VA01 : Müşteri siparişi yarat • VA02 : Müşteri siparişini değiştir • VA03 : Müşteri siparişini görüntüle • VA05 : Sipariş listesi • VA11 : Teklif talebi yarat • VA12 : Teklif talebini değiştir • VA13 : Teklif talebini görüntüle • VA21 : Teklif yarat • VA22 : Teklifi değiştir • VA23 : Teklifi görüntüle • VA32 : Teslimat planını değiştir • VA42 : Sözleşmeyi değiştir • VB11 : Malzeme ikâmesi yaratılması • VC00 : Sales Support • VD01 : Müşterinin yaratılması (SD) • VD02 : Müşterinin değiştirilmesi (SD) • VD03 : Müşteriyi görüntüle (SD) • VD04 : Müşteri değişiklikleri (SD) • VD06 : Müşterinin silinmek üz.mlz. Analysis: Execute • STAD : Statistics display for all systems • STMS : Transport Management System • SU01 : User Maintenance • SU05 : İnternet kullanıcısı bakımı • SU10 : User Mass Maintenance • SU21 : Maintain Authorization Objects • SU24 : Auth.işaretlenmesi • VD52 : Seçim ekranlı mştr. Obj.• SSAA : System Administration Assistant • ST01 : System Trace • ST02 : Setups/Tune Buffers • ST04 : DB Performance Monitor • ST05 : SQL'i izle • ST06 : Operating System Monitor • ST07 : Application monitor • ST10 : Table Call Statistics • ST11 : Display Developer Traces • ST22 : ABAP dump analysis • ST30 : Global Perf.

teslimatlar için MÇ listesi • VL06P : Çekilecek gön.teslimatların listesi • VL09 : İrsaliye için mal çıkışı ters kaydı • VOV4 : Tab.• VF02 : Faturalama belgeleri değişikliği • VF04 : Ftrl.işlemesi • VF11 : Faturalama belgeleri ters kaydı • VKM1 : Bloke edilmiş satış belgeleri • VKM2 : Onaylanmış satış belgeleri • VKM3 : Satış belgeleri • VKM4 : SD belgeleri • VKM5 : Teslimatlar • VL00 : Sevkiyat • VL01 : Gönderilen teslimatı yarat • VL02N : Gönderilen teslimatı değiştir • VL04 : Teslimat iş listesini işle • VL06G : Gön.TVEPZ: Termin tayini • VOV6 : Termin tiplerinin bakımı • VOV8 : Belge türlerinin bakımı • VS00 : SD Main Menu for Customer • VT00 : Taşı • VT02N : Nakliyeyi değiştir • VT70 : Nakliye çıktıları • WE05 : IDoc listeleri • WE21 : Kapı tanımı • XD01 : Müşteri yarat(merkezi) • XD02 : Müşteriyi değiştir(merkezi) • XD03 : Müşteriyi görüntüle(merkezi) .iş lst.blg.

tem Tabloları ra birimi kodları: ra birimi göstergelerinin adları: ra birimi ondalık sayıları: üm birimleri: anımı ve kısa tanımı: brika takvimi tanımı man dilimlerinin ülkelere tayini: man dilimlerinin bölgelere tayini: et verileri (KONS defteri için): ntrol kodları etim yerleri/şubeler anizasyon birimi Satış organizasyonlar /adres tayini (merkezi adres yönetimi) efon numaraları (merkezi adres yönetimi) ler (merkezi adres yönetimi) gram uygulamaları uzun metinleri blo Alanları gi tipi ekran denetimi üm birimleri Transaction Kodları ansaction Kod Metinleri P Tablo isimleri AP Tablo Metinleri blo Alan İsimleri . Bu kodlara gruplanmiş sap menüsü ile de ulasabilirsiniz. ir.

.

.

.

.

.

.

.

A Abap Dictonary : Abap Sözlüğü Abap Editor : Abap Düzenleyici Adk:Arşivleme Geliştirme Aracı Adapter:Kesit Uyarlayıcı Ad-Hoc Query: Maksatlı Sorgu Administrator Workbench(Awb): Kumanda Masası Aggregat: Birleştirilmiş Nesnel Yapı(Küçük Küp) Aggregation: Birleştirme.Analysis Process Designer: Süreç Analiz Tasarımcısı Api-Applicatiion Programming Interface: Uygulama Programı Önyüzeyi. Sıkıştır.Sap R/3 Teknik Terimler Sözlüğü Bu terimler sözlüğü Prof Dr Mehmet Erdaş ve Yener Türkeli tarafından hazırlanmıştır.Text. Attributes): Kökveriler Chart: Grafik Checkbox : Onay Kutusu Class Pool: Sınıf Havuzu Class: Sınıf Clear : Temizle .Küçült.Uygulama Programı . Büyüklükler Bex: Business Explorer Ve Excel Entegrasyonu Binary Search : İkili Arama Block: Blok Bps-Business Planning And Simulation: Benzetimle İş Planlaması Bw-Business Warehouse: Veri Deposu Yönetimi C Centered: Ortalanmış Characteristics( Hierarchy.Birleştir.Kesiti Application Layer: Uygulama Katmanı Application Server: Uygulama Sunucusu Ascending: Artan Ascii-American Standard Code For Information Exchange: Amerikan Haberleşme Standardı Assign : Atama Asynchron: Eş Zamansız Attributes: Özellikler B Bct-Business Content: Hazır (Sektörel) İş Kapsamı Badi-Business Add-Ins:İş Gereği Özel Eklenen Hazır Program Kodları Bapi (Business Application Programming): İş Uygulama Programlama (Sap Erp Ile Sap Bw İletişimi Rfc Tanımına Da Bakınız) Batch Data Communication(Bdc): Toplu Data İletişimi Business Objects(Bobj): İş Nesneleri. Sap Firma Adı Bi-Business Intelligence: İş İstihbaratı Bewegungsdaten/Kennzahlen: Hedef Sayılar. Haberleşme Bağlantısı Alv Grid: Alv Izgarası Alv: Sap Liste Görüntüleyici Analysis: Analiz Apd. Kümeleme Ale: Application Link Enabling.

Işlenmemiş Veri Kaynağı Database Layer: Veritabanı Katmanı Database Program: Veritabanı Programı Data Selection: Abap Ve Bw De İstenen Veri Kümesinin Seçimi Database Server : Veritabani Sunucusu Database Table: Veritabani Tablosu Database: Veritabanı Decide Message : Karar Mesajı Decision Support System(Dss): Karar Destek Sistemi Delta Process: Delta Süreci. Kümelenme Code Inspector : Kod Denetcisi Color: Renkli Commit : Kesinleştirmek Company Code: Şirket Kodu Compatibility: Uyumluluk Concatenate : Bitiştirmek Confirm Message : Doğrulama Mesajı Constant: Sabit Csv-Comma Separated Value:Düz Excel Format. Kesit Data Source: Ham.Clustering: Kümeleme. Virgülle Ayrılmış Değerler Custom Control : Alışılmış Kontrol Customer Production Program: Canlı Kullanım Için Müşteri Programı Customization: Uyarlama. Değişen Veya Yeni Verilerin Belirlenip Eskilerin Yerine Yazılması Delta Initialization:Sıfırlama Descending : Azalan Dimension: Boyut Documentation : Dokümantasyon Domain: Etki Alanı Dso(Data Store Object): Belge Toplama Nesnesi Dynamic : Dinamik E Edit Mask: Düzeltme Maskesi Erp (Enterprise Resource Planning): Kurumsal Kaynak Planlaması Error Message : Hata Mesajı Esr-Enterprise Services Repository: İşletme Servisleri Kayıt Kütüğü Executable Program : Çalışabilen/İşlek Programlar Execute: Yap Yürüt İşlet Çalıştır Executive Information System(Eis): Yöneticiler Için Bilgi Sistemi Export : Dışa Aktarım Extension: İlave . Uyarlanma D Data Control Language(Dcl) : Veri Kontrol Dili Data Definition Language(Ddl) : Veri Tanımlama Dili Data Element: Veri Elementi Data Mart: Bw Nin Başka Hedef Sistemler Için Veri Kaynağına Dönüşmesi Data Mart Interface:Bw Den Bw Ye Veri Aktaran Ortak Yüzey.

Bütünsel Planlama Interface : Arayüz. Sembol Idoc(Intermediate Documents): Veri Nakil Kalıpları Import : İçe Aktarım Indicator: İbre Infoarea: Bilgi Alanı Infoobject Cataloge:Nesnel Bilgi Katalogu Infoobject: Nesnel Bilgi Infocube: Bilgi Küpü Infopackage:Veri Yüklenmiş Bilgi Paketi Infoprovider: Raporlama Için Kullanılan Veri Kaynağı Info Source: Bilgi(Işlenmiş Veri)Kaynağı Information Message : Bilgi Mesajı Infoset: Gerçek Veri Kaynakları(Infoobject. Sid Veya Dim-Id) Değerl Facts: Gerçeklik. Ekstraktör. Kalıtım Initial: Ilk Durumu Initialization: Sıfırlama Inspection : Denetim Input -Ready Query: Doğrudan Veri Girişine Hazır Sorgu Instantiation : Örnekleme Integer: Tamsayi Integrated Planning: Tümleşik. Fact (F-Table):Infocube Da Bulunan Ana Hedef Tablo Olup (Key Figure. Characteristics.Veri Kabı Doldurup Boşaltan Abap Yazılımı F Fact: Gerçeklik. Şekil.Extractor: Extrakt. Resim. Ortak Kesit.Infocube. Birleşim/Ortak Yüzey Interface Pool: Arabirim Havuzu Internal: İçsel Internal Tables: İçsel Tablolar .Veri Yapısı. Düzen Function : Fonksiyon Function Group: İşlev Grubu G Generation Limit : Yapım Sınırı Grid: Izgara Graphical User Interface (Gui): Grafiksel Kullanıcı Arayüzü H Hashed Tables: Biçimli(Hasli) Tablolar Hierarchy: Hiyerarşi I Icon:İkon. Ods)Nı Ilişkisel Kesişim(Join) Sorgulaması Yaparak Istenen V Inheritance: Miras. Gerçekleşen Hedefler Field: Alan Format: Biçimlendirilmiş.

) L Layer: Katman Linear Search: Doğrusal Arama Logical Database: Mantıksal Veritabanı M Macro: Makro. En Küçük Küme Maintenance Information : Bakım Bilgileri Management Information System(Mis): Yönetim Bilişim Sistem Match: Dişe Diş. Satış Miktarı.Ods) Birleşim Kümesi Myself System: Sistemin Kendini Kendine Tanımlaması.Intervals: Aralik It-Information Technology:Bilgi İşlem Teknolojisi J Jco-Java Connector: Java Programı Bağlantısı Join(Inner/Outer): Tablolardaki Verileri (Içsel/Dışsal) Kesişimle İlişkilendirme. Kesişik Sorgulama K Key: Anahtar Key Figures: Hedef Sayıları.. Büyük Küme Micro : Mikro. Takip Etme Multiprovider: Bilgi Kaynakları(Infoset..Ciro. Bw Sisteminin Kendisi N Navigation Attribute: Gezgin Özellik No Zero:Sıfırsız Node: Düğüm O Object: Nesne Optimization : Optimizasyon-Eniyileştirme P Package : Paket Parameter : Parametre Pattern : Örnek . Bire Bir Aynen Uyum Master Data(Stammdaten): Ana Kökveriler Master Data Management: Ana Kökveri Yönetimi Memory : Hafiza Merkmal: Property: Nitelik Message Class :Mesaj Sınıfı Metadata: Yapısal Veri Kabı Modularization: Modülarizasyon ( Kendi Kendine Bütünlüğü Olan Birimlere Ayrıştırma) Module Pool: Modül Havuzu Monitoring: İzleyip Yönlendirme.. Hedef Büyüklükleri (Kar.Infocube.

İşlem Bekleme Kuyruğu R Real Time : Gerçek Zamanlı. Infocube.Physical (Real) Infoprovider: Infoobject. Ods Gerçek Fiziki Veriler Presentation Layer: Sunum Katmanı Progress : İlerleme Progress Indicator: İlerleme İbresi Property (Merkmal): Nitelik Public: Genel Pushbutton: Düğme Pull: Çekme Push: İtme Q Quality: Kalite.Server Abap Ile Bağlanarak Senkron Rollback : Başa Dönüş Runtime Error: Çalışma Hatası Runtime: Çalişma/İşlem Süresi S Sap Standart Production Program:Canlı Kullanım Için Sap Standart Programı Sapi: Service Api Search Help: Arama Yardımı Search(Suche) : Arama Selection Options: Seçim Seçenekleri Selection Screen : Seçim Ekranları Sem-Strategic Enterprise Management: Strtejik İş Yönetimi Session : Oturum Simulation: Benzetim Yöntemi Ile Test Sistemi Skip To Line:Satır Atla Soa-Service Oriented Architecture: Servis Odaklı Mimari Yapı Soap-Simple Object Access Protocol:Basit Nesnel Erişim Protokolü Sort: Sıralama Sorted Tables: Sıralanmış Tablolar Sorted: Sıralanmış Source Code: Kaynak Kod Sql ( Structured Query Language) : Yapılandırılmış Sorgulama Dili Staging: Veri Yükleme Önhazırlığı . Kütük Rfc (Remote Function Call): Sap Erp Veya Bw Den Başka Bir Sap Web Appl. Nicelik Quantity: Miktar Quellsystem: Veri Kaynak Sistemi Query: Sorgu Queue: Kuyruk. Redundancy: Yedekleme Replication: Kopyalama Relational Database: İlişkisel Veri Tabanı Replace: Değiştir Repository: Kayıt.

Düz Yazı Time. Kopyası Virtual Infoprovider: Sanal Bilgi Kaynağı Vline (Vertical Line) : Dikey Çizgi W Web As-Web Application Server: Sanal Uygulama Sunucusu Wizard: Sihirbaz Wsdl-Web Service Definition Language: Sanal Hizmet Tanımlama Dili .Standard Tables: Standart Tablolar Status Message : Durum Mesajı Structure: Yapı Structured: Yapılandırılmış Style: Stil-Biçim Subroutine : Altprogram Subroutine Pool:Altrutin(Altprogram) Havuzu Symbol:Sembol Synchron: Eş Zamanlı System Program: Sistem Programı T Table: Tablo Termination Message : Sonlandırma Mesajı Test Program : Deneme Programı Text Elements: Metin Öğeleri Text: Metin.Dependent(Zeitabhaengig) : Zamanlı Time-Independent( Zeitunabhaengig): Zamansız Timer:Zamanlayıcı Title: Başlık Tools: Araçlar Transaction: İşlem Transaction Code: İşlem Kodu Transfer Structure: Extraktör Deki Verilerin Aktarılma Yapısı Transparent Tables: Şeffaf Tablolar U Uline:Altçizgi Under:Alta Usual Abap Class: Standart Abap Sınıfı V Validation:Doğruluk/Gerçeklik Testi Variants: Varyantlar Verification: Doğrulama Vertical:Dikey View: Tabloların Görünümü.

.

.

Sorgulaması Yaparak Istenen Verileri Koparan Sorgu Dizini. . Sid Veya Dim-Id) Değerlerinin Kayıtları Bulunur. Rsa1(Awb) De Rsiset Komutuyla Üretilir.ristics.

.

Veriler Bitler Halinde Tcp/Ip .er Abap Ile Bağlanarak Senkron Veya Asenkron Bapi/İşlevsel Fonksiyonu Çağırma Yöntemi Olup.

.

.

.

.

.

lup.400 Ile Iletilmektedir. Veriler Bitler Halinde Tcp/Ip Veya X. .

.

otm.kalemler:toplam değerler:CO nesnesi • BPEJ:Mnf.kalemler:yıllık değerler:CO nesnesi • BPEP:Mnf.çkm) • BNKA:Banka ana verileri • BP000:Muhatap ana verileri (genel veriler) • BPBK:Belge başlığı:CO nesnesi • BPEG:Mnf. kalemler) • BSAS:Muhasebe Ana hesaplar için ikincil endeks (dnklş.değer için toplamlar kaydı:Kontrol taşıyıcısı • BSAD:Muhasebe Müşteriler için ikincil dizin (dnklş.yüklemesi için msf. kalemler) • BSAK:Muhasebe Satıcılar için ikincil endeks (dnklş.yükleme kuralı ayırma kuralları • COKA:COnesnesi Masraf çeşidi denetim verileri • COSP:CO nesnesi Masraf toplamı harici kayıtlar • COSS:CO nesnesi Masraf toplamıdahili kayıtlar • CRCO:İş yerinin masraf yerine tahsisi • CSKA:Masraf çeşitleri (hesap planına bağımlı veriler) • CSKB:Masraf çeşitleri (kontrol koduna bağımlı veriler) • CSLA:Aktivite türü ana verileri .kalemler:dönem değerleri:CO nesnesi • BPGE:Toplam değer toplamlar kaydı:Kontrol taşıyıcısı • BPJA:Yıllık top.sonr.msf. kalemler) • BSEC:Arızi hesap verileri belge bölümü • BSEG:Muhasebe belgesinin bölümü • BSID:Muhasebe Müşteriler için ikincil endeks • BSIK:Muhasebe Satıcılar için ikincil endeks • BSIM:İkincil endeks Malzemeye ilişkin evraklar • BSIS:Muhasebe Ana hesaplar için ikincil dizin • CEPC:Kâr merkezleri ana veri tablosu • CEPCT:Kâr merkezi ana verileri için metinler • COBRA:Sipariş masraf yüklemesi için masraf yükleme kuralı • COBRB:Sprş.SAP FI CO Önemli Tabloları • AGKO:Denkleştirilmiş hesaplar • ANAR:Duran varlık türleri • ANAT:Duran varlık tipi metni • ANEK:Belge başlığıDV kaydı • ANEP:DV münferit kalemleri • ANEV:DV peşinat mahsuplaştırması • ANKT:Duran varlık sınıfı tanımları • ANLA:Duran varlık ana verileri parçası • ANLB:Amortisman parametreleri • ANLC:DV değer alanları • ANLH:Duran varlık ana numarası • AT02T:Mali işlem tipi Tanım • AT02A:TIMN menüsü için işlem kodu • AT10:Mali işlem türü • AT10T:Mali işlemler türü tanımı • BKDF:Devamlı kayıtlar için belge başlığı eki • BKORM:Muhasebenin yazışma talepleri • BKPF:Muhasebe belge başlığı • BLPK:Belge günlüğü başlık kaydı • BLPP:Belge günlüğü kalemi • BLPR:Blg.günlüğü ve planlı sipariş için endeks (tyt.

• FEBEP:Elektronik hesap özetlerine ilişkin münferit kalemler • FPLA:Faturalama planı • FPLT:Faturalama planı terminler • MAHNV:İhtar programına ilişkin yönetim kayıtları • REGUT:TemSe:Yönetim verileri • SKA1:Ana hesap ana verileri (hesap planı) • SKAT:Ana hesap ana verileri (Hesap planı Tanımı) • SKB1:Ana hesap ana verileri (şirket kodu) • T003T:Belge türü metinleri • T007S:Vergi göstergelerinin tanımları • T087J:Metin • TKA01:Kontrol kodları • TKA09:Versiyonlar için temel ayarlar • TKVS:CO versiyonları • TZB0T:Hareket türleri metin tablosu • TZPAT:Duran varlık yönetimi ürün türleri metinleri • VBSEGS:Belge bölümü belge ön kaydı:ana hesaplar için veri tabanı • VTBFHA:Mali işlem • VTBFHAPO::Mali işlem hareketleri • VTBFHAZU::Mali işlem süreci • VTBFINKO::Mali işlem koşulu • VTIDERI:Ana verileri işlem gören opsiyonlar ve futures • VTIFHA:Temel işlem • VTIFHAPO::Temel işlem hareketleri .