You are on page 1of 36

Transaction Codes (Tcodes - İşlem Kodları)

SAP programlarına hizli ulasabilmek için transaction code (İşlem Kodlari) kullanilir. Bu kodlara gruplanmiş sap m

Önemli Sistem Tabloları


• AL08 : Users Logged On
• AL11 : Display SAP Directories • T005:Ülkeler:
• AL15 : Customize SAPOSCOL destination • TCURC:Para birimi kodları:
• AOBJ : Archiving object definition • TCURR:Çeviri kurları
• BAPI : BAPI Explorer • TCURT:Para birimi göstergelerinin adları:
• BD73 : IDOC'ların • TCURX:Para birimi ondalık sayıları:
• BD82 : Muhatap profilini üret • T006:Ölçüm birimleri:
• BDLS : Mantıksal sistem adlarını dönüştür • T247:Ay tanımı ve kısa tanımı:
• BDM2 : İzleme: Alıcıda IDOC • TFACD:Fabrika takvimi tanımı
• BMV0 : Veri devralımını yönet • T015M:Ay adları
• C223 : Üretim versiyonları bakımı • TTZZ:Saat dilimleri
• CA01 : Normal iş planının yaratılması • TTZ5:Zaman dilimlerinin ülkelere tayini:
• CA02 : Normal iş planının değiştirilmesi • TTZ5S:Zaman dilimlerinin bölgelere tayin
• CA03 : Normal iş planını görüntüle • T880:Şirket verileri (KONS defteri için):
• CA11 : Standart iş planının yaratılması • T001:Şirket kodları
• CA12 : Standart iş planının değiştirilmesi • TKA01:Kontrol kodları
• CA13 : Standart iş planını görüntüle • T001W:Üretim yerleri/şubeler
• CA21 : Üretim hızı planının yaratılması • T499S:Yer:
• CA22 : Üretim hızı planı değişikliği • TVKO:Organizasyon birimi Satış organizas
• CA23 : Üretim hızı planını görüntüle • ADCP:Kişi/adres tayini (merkezi adres yön
• CA31 : Standart üretim hızı pl. yaratılması • ADR2:Telefon numaraları (merkezi adres
• CA32 : Standart üretim hızı pl. değişikliği • ADRP:Kişiler (merkezi adres yönetimi)
• CA33 : Standart ürt hızı pl. görüntülenmesi • NAST:Çıktı durumu
• CA70 : ÜYA kullanım yeri listeleri • T100:İletiler
• CA75 : ÜYA yığınsal değişikliği • TAPLT:Program uygulamaları uzun metinl
• CA80 : İş planlarında işyeri kullanımı • DD02L:SAP Tabloları
• CA85 : İş yerinin değiştirilmesi • DD03L:Tablo Alanları
• CA90 : İş planlarında std.plan kullanımı • T588M:Bilgi tipi ekran denetimi
• CA95 : Planlarda std.planın değiştirilmesi • T006:Ölçüm birimleri
• CA98 : İş planlarının silinmesi • TSTC:SAP Transaction Kodları
• CA99 : İş planlarının arşivlenmesi • TSTCT:Transaction Kod Metinleri
• CM02 : İşyeri kapasite pl.: Siparişler • DD02L:SAP Tablo isimleri
• CM03 : İşyeri kapasite pl.: İş listesi • DD02T: SAP Tablo Metinleri
• CM04 : Kpst.plnl.,iş yeri karşılanamayanı • DD03L:Tablo Alan İsimleri
• CM05 : Kpst.planlaması, iş yeri aşırı yükü
• CM07 : Kapasite planlaması, değişken erişim
• CM21 : Kps.dengelemesi:SFC plan tablosu
• CM28 : Kps.dengelemesi: SFC mnf.kpst.(tbl.)
• CM31 : Kps.dengelemesi:SFC siparişleri(grf)
• CM32 : Kapasite dengelemesi: PS (grafik)
• CM50 : Kapasite dengelemesi: SFC işyeri lst
• CM51 : Kps.dengelemesi: SFC mnf.kps.listesi
• CM52 : Kps.dengelemesi: SFC sipariş listesi
• CO01 : Üretim siparişi ekle
• CO02 : Üretim siparişi değiştir
• CO03 : Üretim siparişini görüntüle
• CO04N : Üretim siparişlerini yazdır
• CO05N : Üretim siparişi onayı
• CO07 : Malzemesiz sipariş yarat
• CO08 : Müşteri siparişi ile üretim siparişi
• CO09 : Kullanılabilirliğe genel bakış
• CO10 : Proje ile üretim siparişi
• CO13 : Üretim siparişi teyidinin iptali
• CO14 : Üretim siparişi teyidinin görüntüsü
• CO1L : Teyit: Ön kayıt listesi
• CO1P : Ön tanımlı teyit prosesleri
• CO1V : Teyit: Ücretlendirme fişi hızlı grş.
• CO40 : Planlı siparişin dönüştürülmesi
• CO41 : Planlı sipariş toplu dönüştürmesi
• CO46 : Sipariş gelişme raporu
• CO48 : Plnl.->ürt.sprş.dnşt., kısmi azaltma
• CO78 : Siparişlerin arşivlenmesi
• COHV : Üretim siparişi toplu işlemesi
• COMAC : Toplu kullanılabilirlik kontrolü
• COR7 : Pln.sprş.proses sprş.dönüştürülmesi
• COR7_PC : Kısmi dnşt.: Plnl.sprş.->Pros.sprş.
• COR8 : Pln.sprş.proses sprş.top.dönüştürme
• COWBPACK : Üretim siparişlerinde ambalajlama
• CPBL : Faaliyet prosesi: Plnl.genel bakış
• CR01 : İşyeri yarat
• CR02 : İşyerini değiştir
• CR03 : İşyerini görüntüle
• CR05 : İşyeri listesi
• CR06 : İşyerinin masraf yerine tayini
• CR07 : İşyeri kapasiteleri
• CR08 : İşyeri hiyerarşisi
• CR09 : İş planı referans metni
• CR10 : İş yeri değişiklik belgeleri
• CR11 : Kapasite ekle
• CR12 : Kapasitenin değiştirilmesi
• CR13 : Kapasiteyi görüntüle
• CR15 : Kapasite kullanımı
• CR21 : Hiyerarşi yarat
• CR22 : Hiyerarşinin değiştirilmesi
• CR23 : Hiyerarşiyi görüntüle
• CR41 : İş yerlerinin arşivlenmesi
• CR60 : İş yeri bilgilendirme sistemi
• CS01 : Malzeme ürün ağacı yarat
• CS02 : Malzeme ürün ağacını değiştir
• CS03 : Malzeme ürün ağacını görüntüle
• CS11 : Çok kademeli ürün ağacı açılımı
• CS12 : Çok kademeli ürün ağacı
• CS13 : Miktara genel bakış
• CS20 : Yığınsal değişiklik:Başlangıç ekranı
• CS28 : Ürün ağaçlarının arşivlenmesi
• DB13 : DBA Planning Calendar
• DB15 : Data Archiving: Database Tables
• DB24 : Administrative Database Operations
• FILE : Dosya adı/yolu üst birimden bağımsız
• IDOC : IDoc: Onarım ve kontrol programı
• KA01 : Masraf çeşidinin yaratılması
• KA06 : İkincil masraf çeşidinin yaratılması
• KL01 : Aktivite türü yarat
• KOAA : Masraf yükleme blg.arşivlenmesi
• KP26 : Aktivite türleri plan vr.değiştir
• KS01 : Masraf yerini yarat
• KSBL : Masraf yerleri:Planlamaya genel bkş.
• KSOP : CO-ABC için SOP/LTP aktarımı
• KSPP : Lojistik'den planlamanın devralımı
• KZS2 : Maliyet hesaplama şemasının bakımı
• LDB1 : Ürt.hattı hiyerarşisinin yaratılması
• LDB2 : Üretim hattı hyrş.değiştirilmesi
• LDB3 : Hat hiyerarşisini görüntüle
• MB1A : Mal çekişi
• MB31 : Üretim siparişi için mal girişi
• MC35 : Üretim kaba plnl.profili yaratılması
• MC36 : Üretim kaba plnl.prof.değiştirilmesi
• MC37 : Üretim kaba plnl.prof.görüntülenmesi
• MC64 : Olay yarat
• MC65 : Olayın değiştirilmesi
• MC66 : Olayın görüntülenmesi
• MC74 : Malzemenin prog.planına aktarılması
• MC75 : Ürün grubunun prog.pln.aktarılması
• MC76 : Bölümleme: Planlama
• MC77 : Bölümleme:Planlamanın görüntülenmesi
• MC78 : SOP versiyonunun kopyalanması
• MC80 : Vers.silinmesi ve etkinleştirilmesi
• MC81 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC82 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC83 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC84 : Ürün grubu yaratılması
• MC85 : Ürün grubunun görüntülenmesi
• MC86 : Ürün grubunun değiştirilmesi
• MC87 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC8A : Planlama tipinin yaratılması
• MC8B : Planlama tipinin değiştirilmesi
• MC8C : Planlama tipinin görüntülenmesi
• MC90 : Program pln.aktarımı:BS'den malzeme
• MC91 : Başlangıç grafiği: Ürün grupları
• MC92 : Başlangıç: ÜG, hiyerarşiler
• MC93 : Esnek LBS planlaması yaratılması
• MC94 : Esnek LBS plnl.değiştirilmesi
• MC95 : Esnek LBS pln.görüntülenmesi
• MC96 : 440P tablosunun bakımı
• MC9C : Esnek planlama değerlendirmeleri
• MC9K : Kapasite varlığının bakımı
• MD01 : MİP planlama çalıştırması
• MD02 : MİP münferit planlama (çok kademeli)
• MD03 : MİP-münferit planlama -tek kademeli-
• MD04 : Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle
• MD05 : MİP listesi münferit görüntüsü
• MD06 : MİP listesi toplu görüntüsü
• MD07 : Malzemeye genel bakış
• MD09 : İhtiyaç kaynağı listesi
• MD11 : Planlı sipariş yaratılması
• MD12 : Planlı siparişin değiştirilmesi
• MD13 : Planlı siparişin görüntülenmesi
• MD14 : Pln.sipariş için münferit dönüştürme
• MD15 : Pln.sipariş için toplu dönüştürme
• MD16 : Planlı sipariş toplu görüntüsü
• MD20 : Pln.dosyası girişi yaratılması
• MD21 : Planlama dosyası grş.görüntüle
• MD25 : ÜPD dönemlerini ekle
• MD26 : Planlama takviminin değiştirilmesi
• MD27 : Planlama takviminin görüntülenmesi
• MD40 : MPS planlama çalıştırması
• MD41 : MPS münferit planlama(çok kademeli)
• MD42 : MPS münferit planlama(tek kademeli)
• MD43 : MPS münferit planlama (etkileşimli)
• MD44 : MPS planlama değerlendirmeleri
• MD45 : MİP belgesi değerlendirmeleri
• MD46 : MİP sor.için MİP blg.değerlendirmesi
• MD47 : Ürün grubu planlama değerlendirmesi
• MD48 : Üretim yerleri arası değerlendirme
• MD4C : Çok kademeli sipariş raporu
• MD50 : Müşteri siparişi planlaması
• MD51 : Proje münferit planlaması
• MD61 : Ön planlama eklenmesi
• MD62 : Ön planlamanın değiştirilmesi
• MD63 : Ön planlamanın görüntülenmesi
• MD65 : Std.ön planlamanın değiştirilmesi
• MD66 : Std.ön planlamanın görüntülenmesi
• MD70 : Genel tahminin devralınması
• MD72 : Karakteristik ön pln.değerlendirmesi
• MD73 : Toplam birincil iht.görüntülenmesi
• MD79 : PP program pln.- XXL liste grntlc.
• MD81 : Müşteri birincil iht.yaratılması
• MD82 : Müşteri birincil iht.değiştirilmesi
• MD83 : Müşteri birincil iht.görüntüle
• MDAB : Pln.dosyası oluşturulması (toplu)
• MDAC : Planlı sprş.işleminin yürütülmesi
• MDBS : MPS genel planlama çalıştırması
• MDBT : MİP planlaması (toplu)
• MDL1 : Üretim partisi yarat
• MDL2 : Üretim partisini değiştir
• MDL3 : Üretim partisini görüntüle
• MDLD : MİP listesini yazdır
• MDRE : Planlama dosyası kontrolü (toplu)
• MDSA : Seri numaralarının görüntülenmesi
• MDSP : Seri numaralarının değiştirilmesi
• MDUM : Planlı sprş.SAT'lara dönüştürülmesi
• MDUP : Mştr.sprş./malzeme tayini->PYP öğesi
• MDUS : Mştr.sprş./malzeme tayini->PYP öğesi
• MDVP : Planlı sipariş toplu klnb.kontrolü
• MEQ1 : Kotalama bakımı
• MF50 : Planlama tablosunu değiştir
• MF51 : Üretim planını yazdır
• MF52 : Planlama tablosunu görüntüle
• MF57 : MİP listelerine göre plnl.tablosu
• MF65 : Rezervasyon için stok nakli
• MF68 : Malzeme hazıredim günlüğü
• OAAD : ArchiveLink Administration Documents
• OAC0 : CMS Customizing Content Repositories
• OAM1 : ArchiveLink: Monitoring
• OS03 : O/S Parameter changes
• OS07 : Remote Operating System Activity
• OVAL : Tab. VASP: Satış belgeleri: Blokaj
• OVAU : Tab. VAU: Diğer gerekçeler
• OVAZ : Tab. VAKZ : Sipariş türü/org.
• OVKP : TVKD "Müşteri şeması
• OVLK : TVLK tablosu - "Teslimat başlığı"
• PFCG : İşlem grubu bakımı
• RZ01 : Job Scheduling Monitor
• RZ03 : Presentation, Control SAP Instances
• RZ04 : Maintain SAP Instances
• RZ10 : Maintain Profile Parameters
• RZ11 : Profile Parameter Maintenance
• RZ12 : Maintain RFC Server Group Assignment
• RZ20 : CCMS Monitoring
• RZ21 : CCMS Monitoring Arch. Customizing
• SA38 : ABAP/4 raporlama
• SARA : Archive Administration
• SCC1 : Client Copy - Special Selections
• SCC3 : Client Copy Log
• SCC4 : Client Administration
• SCC7 : Post-Client Import Methods
• SCC8 : Client Export
• SCC9 : Remote Client Copy
• SCCL : Local Client Copy
• SCMP : View/Table Comparison
• SCOT : SAPconnect - Administration
• SCU0 : Customizing Cross-System Viewer
• SCUG : Transfer Users
• SE01 : Transport Organizer (Extended)
• SE03 : Transport Organizer Tools
• SE09 : Transport Organizer
• SE11 : ABAP Dictionary Maintenance
• SE16 : Data Browser
• SE38 : ABAP Editor
• SE80 : Object Navigator
• SE91 : Message Maintenance
• SE92 : New SysLog Msg Maintenance as of 46A
• SE93 : Maintain Transaction Codes
• SF01 : Dosya adları üst birime bağlı
• SHDB : Batch Input Transaction Recorder
• SLICENSE : Administer SAP Licenses
• SM02 : System Messages
• SM04 : User List
• SM12 : Display and Delete Locks
• SM13 : Administrate Update Records
• SM14 : Update Program Administration
• SM19 : Security Audit Configuration
• SM20 : Analysis of Security Audit Log
• SM21 : Online System Log Analysis
• SM28 : Installation Check
• SM31 : Call View Maintenance Like SM30
• SM35 : Batch Input Monitoring
• SM36 : Schedule Background Job
• SM37 : Overview of job selection
• SM37C : Flexible version of job selection
• SM49 : Execute external OS commands
• SM50 : Work Process Overview
• SM51 : List of SAP Systems
• SM58 : Asynchronous RFC Error Log
• SM59 : RFC Destinations (Display/Maintain)
• SM61 : Backgroup control objects monitor
• SM63 : Display/Maintain Operating Mode Sets
• SM64 : Trigger an Event
• SM65 : Background Processing Analysis Tool
• SM66 : Systemwide Work Process Overview
• SM69 : Maintain External OS Commands
• SMGW : Gateway Monitor
• SMICM : ICM Monitor
• SMLG : Maint.Assign. Logon Grp to Instance
• SMLT : Language Management
• SMMS : Message Server Monitor
• SMQ1 : qRFC Monitor (Outbound Queue)
• SMQ2 : qRFC Monitor (Inbound Queue)
• SMQR : Registration of Inbound Queues
• SMT1 : Trusted Systems (Display <-> Maint.)
• SMX : Display Own Jobs
• SOST : SAPconnect gönderme talepleri
• SP01 : Output Controller
• SP12 : TemSe Administration
• SPAD : Spool Administration
• SPAM : Support Package Manager
• SPAU : Display Modified DE Objects
• SPDD : Display Modified DDIC Objects
• SPRO : Customizing - Edit Project
• SPRO_ADMIN : Customizing - Project Management
• SR13 : Yardım alana bağlı
• SSAA : System Administration Assistant
• ST01 : System Trace
• ST02 : Setups/Tune Buffers
• ST04 : DB Performance Monitor
• ST05 : SQL'i izle
• ST06 : Operating System Monitor
• ST07 : Application monitor
• ST10 : Table Call Statistics
• ST11 : Display Developer Traces
• ST22 : ABAP dump analysis
• ST30 : Global Perf. Analysis: Execute
• STAD : Statistics display for all systems
• STMS : Transport Management System
• SU01 : User Maintenance
• SU05 : İnternet kullanıcısı bakımı
• SU10 : User Mass Maintenance
• SU21 : Maintain Authorization Objects
• SU24 : Auth. Obj. Check Under Transactions
• SU25 : Upgrade Tool for Profile Generator
• SU3 : Maintain Users Own Data
• SU53 : Evaluate Authorization Check
• SUCOMP : User company address maintenance
• SUGR : Maintain User Groups
• SXDA : Data Transfer Workbench
• TU02 : Parameter changes
• USMM : Customer measurement
• V/06 : Koşul türleri: Fiyatlandırma (SD)
• V/07 : Erişim bakımı (satış fiyatı)
• V/08 : Koşullar: A V için şema
• VA00 : Satış başlangıç menüsü
• VA01 : Müşteri siparişi yarat
• VA02 : Müşteri siparişini değiştir
• VA03 : Müşteri siparişini görüntüle
• VA05 : Sipariş listesi
• VA11 : Teklif talebi yarat
• VA12 : Teklif talebini değiştir
• VA13 : Teklif talebini görüntüle
• VA21 : Teklif yarat
• VA22 : Teklifi değiştir
• VA23 : Teklifi görüntüle
• VA32 : Teslimat planını değiştir
• VA42 : Sözleşmeyi değiştir
• VB11 : Malzeme ikâmesi yaratılması
• VC00 : Sales Support
• VD01 : Müşterinin yaratılması (SD)
• VD02 : Müşterinin değiştirilmesi (SD)
• VD03 : Müşteriyi görüntüle (SD)
• VD04 : Müşteri değişiklikleri (SD)
• VD06 : Müşterinin silinmek üz.işaretlenmesi
• VD52 : Seçim ekranlı mştr.mlz.bilgi bakımı
• VF00 : 9Sales organization & is not defined
• VF02 : Faturalama belgeleri değişikliği
• VF04 : Ftrl.blg.iş lst.işlemesi
• VF11 : Faturalama belgeleri ters kaydı
• VKM1 : Bloke edilmiş satış belgeleri
• VKM2 : Onaylanmış satış belgeleri
• VKM3 : Satış belgeleri
• VKM4 : SD belgeleri
• VKM5 : Teslimatlar
• VL00 : Sevkiyat
• VL01 : Gönderilen teslimatı yarat
• VL02N : Gönderilen teslimatı değiştir
• VL04 : Teslimat iş listesini işle
• VL06G : Gön.teslimatlar için MÇ listesi
• VL06P : Çekilecek gön.teslimatların listesi
• VL09 : İrsaliye için mal çıkışı ters kaydı
• VOV4 : Tab.TVEPZ: Termin tayini
• VOV6 : Termin tiplerinin bakımı
• VOV8 : Belge türlerinin bakımı
• VS00 : SD Main Menu for Customer
• VT00 : Taşı
• VT02N : Nakliyeyi değiştir
• VT70 : Nakliye çıktıları
• WE05 : IDoc listeleri
• WE21 : Kapı tanımı
• XD01 : Müşteri yarat(merkezi)
• XD02 : Müşteriyi değiştir(merkezi)
• XD03 : Müşteriyi görüntüle(merkezi)
ir. Bu kodlara gruplanmiş sap menüsü ile de ulasabilirsiniz.

tem Tabloları

ra birimi kodları:

ra birimi göstergelerinin adları:


ra birimi ondalık sayıları:
üm birimleri:
anımı ve kısa tanımı:
brika takvimi tanımı

man dilimlerinin ülkelere tayini:


man dilimlerinin bölgelere tayini:
et verileri (KONS defteri için):

ntrol kodları
etim yerleri/şubeler

anizasyon birimi Satış organizasyonlar


/adres tayini (merkezi adres yönetimi)
efon numaraları (merkezi adres yönetimi)
ler (merkezi adres yönetimi)

gram uygulamaları uzun metinleri

blo Alanları
gi tipi ekran denetimi
üm birimleri
Transaction Kodları
ansaction Kod Metinleri
P Tablo isimleri
AP Tablo Metinleri
blo Alan İsimleri
Sap R/3 Teknik Terimler Sözlüğü

Bu terimler sözlüğü Prof Dr Mehmet Erdaş ve Yener Türkeli tarafından hazırlanmıştır.

A
Abap Dictonary : Abap Sözlüğü
Abap Editor : Abap Düzenleyici
Adk:Arşivleme Geliştirme Aracı
Adapter:Kesit Uyarlayıcı
Ad-Hoc Query: Maksatlı Sorgu
Administrator Workbench(Awb): Kumanda Masası
Aggregat: Birleştirilmiş Nesnel Yapı(Küçük Küp)
Aggregation: Birleştirme, Sıkıştır- Küçült- Birleştir, Kümeleme
Ale: Application Link Enabling,Uygulama Programı , Haberleşme Bağlantısı
Alv Grid: Alv Izgarası
Alv: Sap Liste Görüntüleyici
Analysis: Analiz
Apd- Analysis Process Designer: Süreç Analiz Tasarımcısı
Api-Applicatiion Programming Interface: Uygulama Programı Önyüzeyi,Kesiti
Application Layer: Uygulama Katmanı
Application Server: Uygulama Sunucusu
Ascending: Artan
Ascii-American Standard Code For Information Exchange: Amerikan Haberleşme Standardı
Assign : Atama
Asynchron: Eş Zamansız
Attributes: Özellikler

B
Bct-Business Content: Hazır (Sektörel) İş Kapsamı
Badi-Business Add-Ins:İş Gereği Özel Eklenen Hazır Program Kodları
Bapi (Business Application Programming): İş Uygulama Programlama
(Sap Erp Ile Sap Bw İletişimi Rfc Tanımına Da Bakınız)
Batch Data Communication(Bdc): Toplu Data İletişimi
Business Objects(Bobj): İş Nesneleri; Sap Firma Adı
Bi-Business Intelligence: İş İstihbaratı
Bewegungsdaten/Kennzahlen: Hedef Sayılar, Büyüklükler
Bex: Business Explorer Ve Excel Entegrasyonu
Binary Search : İkili Arama
Block: Blok
Bps-Business Planning And Simulation: Benzetimle İş Planlaması
Bw-Business Warehouse: Veri Deposu Yönetimi

C
Centered: Ortalanmış
Characteristics( Hierarchy,Text, Attributes): Kökveriler
Chart: Grafik
Checkbox : Onay Kutusu
Class Pool: Sınıf Havuzu
Class: Sınıf
Clear : Temizle
Clustering: Kümeleme, Kümelenme
Code Inspector : Kod Denetcisi
Color: Renkli
Commit : Kesinleştirmek
Company Code: Şirket Kodu
Compatibility: Uyumluluk
Concatenate : Bitiştirmek
Confirm Message : Doğrulama Mesajı
Constant: Sabit
Csv-Comma Separated Value:Düz Excel Format; Virgülle Ayrılmış Değerler
Custom Control : Alışılmış Kontrol
Customer Production Program: Canlı Kullanım Için Müşteri Programı
Customization: Uyarlama, Uyarlanma

D
Data Control Language(Dcl) : Veri Kontrol Dili
Data Definition Language(Ddl) : Veri Tanımlama Dili
Data Element: Veri Elementi
Data Mart: Bw Nin Başka Hedef Sistemler Için Veri Kaynağına Dönüşmesi
Data Mart Interface:Bw Den Bw Ye Veri Aktaran Ortak Yüzey, Kesit
Data Source: Ham, Işlenmemiş Veri Kaynağı
Database Layer: Veritabanı Katmanı
Database Program: Veritabanı Programı
Data Selection: Abap Ve Bw De İstenen Veri Kümesinin Seçimi
Database Server : Veritabani Sunucusu
Database Table: Veritabani Tablosu
Database: Veritabanı
Decide Message : Karar Mesajı
Decision Support System(Dss): Karar Destek Sistemi
Delta Process: Delta Süreci; Değişen Veya Yeni Verilerin Belirlenip Eskilerin
Yerine Yazılması
Delta Initialization:Sıfırlama
Descending : Azalan
Dimension: Boyut
Documentation : Dokümantasyon
Domain: Etki Alanı
Dso(Data Store Object): Belge Toplama Nesnesi
Dynamic : Dinamik

E
Edit Mask: Düzeltme Maskesi
Erp (Enterprise Resource Planning): Kurumsal Kaynak Planlaması
Error Message : Hata Mesajı
Esr-Enterprise Services Repository: İşletme Servisleri Kayıt Kütüğü
Executable Program : Çalışabilen/İşlek Programlar
Execute: Yap Yürüt İşlet Çalıştır
Executive Information System(Eis): Yöneticiler Için Bilgi Sistemi
Export : Dışa Aktarım
Extension: İlave
Extractor: Extrakt, Ekstraktör;Veri Yapısı;Veri Kabı Doldurup Boşaltan Abap Yazılımı

F
Fact: Gerçeklik,
Fact (F-Table):Infocube Da Bulunan Ana Hedef Tablo Olup (Key Figure, Characteristics, Sid Veya Dim-Id) Değerl
Facts: Gerçeklik, Gerçekleşen Hedefler
Field: Alan
Format: Biçimlendirilmiş, Şekil, Düzen
Function : Fonksiyon
Function Group: İşlev Grubu

G
Generation Limit : Yapım Sınırı
Grid: Izgara
Graphical User Interface (Gui): Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

H
Hashed Tables: Biçimli(Hasli) Tablolar
Hierarchy: Hiyerarşi

I
Icon:İkon, Resim, Sembol
Idoc(Intermediate Documents): Veri Nakil Kalıpları
Import : İçe Aktarım
Indicator: İbre
Infoarea: Bilgi Alanı
Infoobject Cataloge:Nesnel Bilgi Katalogu
Infoobject: Nesnel Bilgi
Infocube: Bilgi Küpü
Infopackage:Veri Yüklenmiş Bilgi Paketi
Infoprovider: Raporlama Için Kullanılan Veri Kaynağı
Info Source: Bilgi(Işlenmiş Veri)Kaynağı
Information Message : Bilgi Mesajı
Infoset: Gerçek Veri Kaynakları(Infoobject,Infocube, Ods)Nı Ilişkisel Kesişim(Join) Sorgulaması Yaparak Istenen V
Inheritance: Miras, Kalıtım
Initial: Ilk Durumu
Initialization: Sıfırlama
Inspection : Denetim
Input -Ready Query: Doğrudan Veri Girişine Hazır Sorgu
Instantiation : Örnekleme
Integer: Tamsayi
Integrated Planning: Tümleşik; Bütünsel Planlama
Interface : Arayüz, Ortak Kesit, Birleşim/Ortak Yüzey
Interface Pool: Arabirim Havuzu
Internal: İçsel
Internal Tables: İçsel Tablolar
Intervals: Aralik
It-Information Technology:Bilgi İşlem Teknolojisi

J
Jco-Java Connector: Java Programı Bağlantısı
Join(Inner/Outer): Tablolardaki Verileri (Içsel/Dışsal) Kesişimle İlişkilendirme,
Kesişik Sorgulama
K
Key: Anahtar
Key Figures: Hedef Sayıları; Hedef Büyüklükleri (Kar,Ciro, Satış Miktarı....)

L
Layer: Katman
Linear Search: Doğrusal Arama
Logical Database: Mantıksal Veritabanı

M
Macro: Makro, Büyük Küme
Micro : Mikro, En Küçük Küme
Maintenance Information : Bakım Bilgileri
Management Information System(Mis): Yönetim Bilişim Sistem
Match: Dişe Diş, Bire Bir Aynen Uyum
Master Data(Stammdaten): Ana Kökveriler
Master Data Management: Ana Kökveri Yönetimi
Memory : Hafiza
Merkmal: Property: Nitelik
Message Class :Mesaj Sınıfı
Metadata: Yapısal Veri Kabı
Modularization: Modülarizasyon ( Kendi Kendine Bütünlüğü Olan Birimlere Ayrıştırma)
Module Pool: Modül Havuzu
Monitoring: İzleyip Yönlendirme, Takip Etme
Multiprovider: Bilgi Kaynakları(Infoset,Infocube,Ods) Birleşim Kümesi
Myself System: Sistemin Kendini Kendine Tanımlaması; Bw Sisteminin Kendisi

N
Navigation Attribute: Gezgin Özellik
No Zero:Sıfırsız
Node: Düğüm

O
Object: Nesne
Optimization : Optimizasyon-Eniyileştirme

P
Package : Paket
Parameter : Parametre
Pattern : Örnek
Physical (Real) Infoprovider: Infoobject, Infocube, Ods Gerçek Fiziki Veriler
Presentation Layer: Sunum Katmanı
Progress : İlerleme
Progress Indicator: İlerleme İbresi
Property (Merkmal): Nitelik
Public: Genel
Pushbutton: Düğme
Pull: Çekme
Push: İtme

Q
Quality: Kalite, Nicelik
Quantity: Miktar
Quellsystem: Veri Kaynak Sistemi
Query: Sorgu
Queue: Kuyruk, İşlem Bekleme Kuyruğu

R
Real Time : Gerçek Zamanlı,
Redundancy: Yedekleme
Replication: Kopyalama

Relational Database: İlişkisel Veri Tabanı


Replace: Değiştir
Repository: Kayıt, Kütük
Rfc (Remote Function Call): Sap Erp Veya Bw Den Başka Bir Sap Web Appl.Server Abap Ile Bağlanarak Senkron
Rollback : Başa Dönüş
Runtime Error: Çalışma Hatası
Runtime: Çalişma/İşlem Süresi

S
Sap Standart Production Program:Canlı Kullanım Için Sap Standart Programı
Sapi: Service Api
Search Help: Arama Yardımı
Search(Suche) : Arama
Selection Options: Seçim Seçenekleri
Selection Screen : Seçim Ekranları
Sem-Strategic Enterprise Management: Strtejik İş Yönetimi
Session : Oturum
Simulation: Benzetim Yöntemi Ile Test Sistemi
Skip To Line:Satır Atla
Soa-Service Oriented Architecture: Servis Odaklı Mimari Yapı
Soap-Simple Object Access Protocol:Basit Nesnel Erişim Protokolü
Sort: Sıralama
Sorted Tables: Sıralanmış Tablolar
Sorted: Sıralanmış
Source Code: Kaynak Kod
Sql ( Structured Query Language) : Yapılandırılmış Sorgulama Dili
Staging: Veri Yükleme Önhazırlığı
Standard Tables: Standart Tablolar
Status Message : Durum Mesajı
Structure: Yapı
Structured: Yapılandırılmış
Style: Stil-Biçim
Subroutine : Altprogram
Subroutine Pool:Altrutin(Altprogram) Havuzu
Symbol:Sembol
Synchron: Eş Zamanlı
System Program: Sistem Programı

T
Table: Tablo
Termination Message : Sonlandırma Mesajı
Test Program : Deneme Programı
Text Elements: Metin Öğeleri
Text: Metin, Düz Yazı
Time- Dependent(Zeitabhaengig) : Zamanlı
Time-Independent( Zeitunabhaengig): Zamansız
Timer:Zamanlayıcı
Title: Başlık
Tools: Araçlar
Transaction: İşlem
Transaction Code: İşlem Kodu
Transfer Structure: Extraktör Deki Verilerin Aktarılma Yapısı
Transparent Tables: Şeffaf Tablolar

U
Uline:Altçizgi
Under:Alta
Usual Abap Class: Standart Abap Sınıfı

V
Validation:Doğruluk/Gerçeklik Testi
Variants: Varyantlar
Verification: Doğrulama
Vertical:Dikey
View: Tabloların Görünümü, Kopyası
Virtual Infoprovider: Sanal Bilgi Kaynağı
Vline (Vertical Line) : Dikey Çizgi

W
Web As-Web Application Server: Sanal Uygulama Sunucusu
Wizard: Sihirbaz
Wsdl-Web Service Definition Language: Sanal Hizmet Tanımlama Dili
ristics, Sid Veya Dim-Id) Değerlerinin Kayıtları Bulunur.

Sorgulaması Yaparak Istenen Verileri Koparan Sorgu Dizini; Rsa1(Awb) De Rsiset Komutuyla Üretilir.
er Abap Ile Bağlanarak Senkron Veya Asenkron Bapi/İşlevsel Fonksiyonu Çağırma Yöntemi Olup, Veriler Bitler Halinde Tcp/Ip
lup, Veriler Bitler Halinde Tcp/Ip Veya X.400 Ile Iletilmektedir.
SAP FI CO Önemli Tabloları

• AGKO:Denkleştirilmiş hesaplar
• ANAR:Duran varlık türleri
• ANAT:Duran varlık tipi metni
• ANEK:Belge başlığıDV kaydı
• ANEP:DV münferit kalemleri
• ANEV:DV peşinat mahsuplaştırması
• ANKT:Duran varlık sınıfı tanımları
• ANLA:Duran varlık ana verileri parçası
• ANLB:Amortisman parametreleri
• ANLC:DV değer alanları
• ANLH:Duran varlık ana numarası
• AT02T:Mali işlem tipi Tanım
• AT02A:TIMN menüsü için işlem kodu
• AT10:Mali işlem türü
• AT10T:Mali işlemler türü tanımı
• BKDF:Devamlı kayıtlar için belge başlığı eki
• BKORM:Muhasebenin yazışma talepleri
• BKPF:Muhasebe belge başlığı
• BLPK:Belge günlüğü başlık kaydı
• BLPP:Belge günlüğü kalemi
• BLPR:Blg.günlüğü ve planlı sipariş için endeks (tyt.sonr.otm.çkm)
• BNKA:Banka ana verileri
• BP000:Muhatap ana verileri (genel veriler)
• BPBK:Belge başlığı:CO nesnesi
• BPEG:Mnf.kalemler:toplam değerler:CO nesnesi
• BPEJ:Mnf.kalemler:yıllık değerler:CO nesnesi
• BPEP:Mnf.kalemler:dönem değerleri:CO nesnesi
• BPGE:Toplam değer toplamlar kaydı:Kontrol taşıyıcısı
• BPJA:Yıllık top.değer için toplamlar kaydı:Kontrol taşıyıcısı
• BSAD:Muhasebe Müşteriler için ikincil dizin (dnklş. kalemler)
• BSAK:Muhasebe Satıcılar için ikincil endeks (dnklş. kalemler)
• BSAS:Muhasebe Ana hesaplar için ikincil endeks (dnklş. kalemler)
• BSEC:Arızi hesap verileri belge bölümü
• BSEG:Muhasebe belgesinin bölümü
• BSID:Muhasebe Müşteriler için ikincil endeks
• BSIK:Muhasebe Satıcılar için ikincil endeks
• BSIM:İkincil endeks Malzemeye ilişkin evraklar
• BSIS:Muhasebe Ana hesaplar için ikincil dizin
• CEPC:Kâr merkezleri ana veri tablosu
• CEPCT:Kâr merkezi ana verileri için metinler
• COBRA:Sipariş masraf yüklemesi için masraf yükleme kuralı
• COBRB:Sprş.msf.yüklemesi için msf.yükleme kuralı ayırma kuralları
• COKA:COnesnesi Masraf çeşidi denetim verileri
• COSP:CO nesnesi Masraf toplamı harici kayıtlar
• COSS:CO nesnesi Masraf toplamıdahili kayıtlar
• CRCO:İş yerinin masraf yerine tahsisi
• CSKA:Masraf çeşitleri (hesap planına bağımlı veriler)
• CSKB:Masraf çeşitleri (kontrol koduna bağımlı veriler)
• CSLA:Aktivite türü ana verileri
• FEBEP:Elektronik hesap özetlerine ilişkin münferit kalemler
• FPLA:Faturalama planı
• FPLT:Faturalama planı terminler
• MAHNV:İhtar programına ilişkin yönetim kayıtları
• REGUT:TemSe:Yönetim verileri
• SKA1:Ana hesap ana verileri (hesap planı)
• SKAT:Ana hesap ana verileri (Hesap planı Tanımı)
• SKB1:Ana hesap ana verileri (şirket kodu)
• T003T:Belge türü metinleri
• T007S:Vergi göstergelerinin tanımları
• T087J:Metin
• TKA01:Kontrol kodları
• TKA09:Versiyonlar için temel ayarlar
• TKVS:CO versiyonları
• TZB0T:Hareket türleri metin tablosu
• TZPAT:Duran varlık yönetimi ürün türleri metinleri
• VBSEGS:Belge bölümü belge ön kaydı:ana hesaplar için veri tabanı
• VTBFHA:Mali işlem
• VTBFHAPO::Mali işlem hareketleri
• VTBFHAZU::Mali işlem süreci
• VTBFINKO::Mali işlem koşulu
• VTIDERI:Ana verileri işlem gören opsiyonlar ve futures
• VTIFHA:Temel işlem
• VTIFHAPO::Temel işlem hareketleri

You might also like