FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA DE REZISTENŢA MATERIALELOR METODA ELEMENTELOR FINITE

Lucrarea nr. 1 Grindă dreaptă solicitată la încovoiere plană

Pentru grinda de secţiune circulară, reprezentată în figură, se cere : 1. Modelarea structurii de elemente finite folosind noduri cu două grade de libertate; 2. Determinarea reacţiunilor din reazeme; 3. Stabilirea rotirii maxime şi a săgeţii maxime, inclusiv poziţia secţiunilor în care sunt aceste deformaţii; 4. Determinarea tensiunilor extreme în cele două tronsoane de diametre diferite. Sunt cunoscute următoarele valori:
sgr. a mm 200+n b mm c mm e mm F kN M kNm q1 kN/m q2 kN/m q3 kN/m 12 d1 mm d2 mm

MF1 MF2 MET1 MET2 AR1 AR2 AR3 AR4 MTR1 MTR2 MA1 MA2

200-n 150+n
0,3a 0,4a 0,9a+n 10+0,1n 3 6 8

150-n 250-n

14 6 4 14 10 12 16 18 20 10 6

80+0,1n

0,8d1

Notă: Numărul de ordine “n” va fi precizat de cadrul didactic. Rezultatele se vor prezenta pe o coală de hârtie, format A4, pentru verificare şi notare. Numele fişierului, sala şi postul de lucru vor fi menţionate în antet.

FACULTATEA DE MECANICĂ

tensiunea normală maximă 160 N/mm2 şi rotirea maximă 0.3a 0.5n 0. Tensiunile normale obţinute la punctul 3 vor fi comparate. dacă se plasează un alt tip de reazem la capătul din dreapta . procentual.2 grade . Pentru grinda cu diametrul optim.8d1 FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA DE REZISTENŢA MATERIALELOR . 3.4a b+2n 14+0. 2.1n 150-n 250-n 14 6 4 14 10 12 16 15 14 10 6 90+0. reprezentă în figură.1mm. 4. se va calcula. pentru fiecare interval. Pentru fiecare interval se va stabili diametrul secţiunii pentru ca tensiunea normală efectivă să fie cuprinsă în intervalul 100-160 N/mm2. nivelul de modificare a maximului de tensiune. cu valorile obţinute pentru grinda reprezentată în figură. Se stabileşte secţiunea circulară plină care să asigure săgeata maximă 0. Sunt cunoscute următorele valori: sgr. 2 Optimizarea secţiunii şi a tipurilor de reazeme pentru grinda dreaptă Pentru grinda de secţiune circulară. se cere efectuarea unei optimizări succesive astfel : 1.2n 4 12 18+0.CATEDRA DE REZISTENŢA MATERIALELOR METODA ELEMENTELOR FINITE Lucrarea nr. MF1 a mm 200+n b mm c mm e mm F kN M kNm q1 kN/m q2 kN/m q3 kN/m 12 d1 mm d2 mm MF2 MET1 MET2 AR1 AR2 AR3 AR4 MTR1 MTR2 MA1 MA2 200-n 150+n 0.

I vert. Determinarea reacţiunilor din reazeme. Stabilirea rotirii maxime. 2. Determinarea tensiunilor extreme pentru fiecare interval în parte. f mm e mm F kN M kNm q1 kN/m q2 kN/m q3 kN/m 10 U oriz. Modelarea structurii de elemente finite folosind noduri cu trei grade de libertate. a mm 180+n b. 3 Cadru plan static nedeterminat Pentru cadrul plan compus din profile U şi profile I se cere: 1.METODA ELEMENTELOR FINITE Lucrarea nr. 3. 4.1n 3+0. inclusiv poziţia secţiunilor în care sunt aceste deformaţii.3a 0. Se vor specifica tensiunile în cele două fibre extreme ale profilului. Sunt cunoscute următorele valori: sgr. g mm c.8a a+3n 8+0.1n 10 14 160-n 240-n 12 8 6 10 12 8 6 16 18 10 20 24 20 . MF1 MF2 MET1 MET2 AR1 AR2 AR3 AR4 MTR1 MTR2 MA1 MA2 220-n 140+n 1.

................. Determinarea convergenţei rezultatelor prin folosirea unor discretizări succesive în 2x6.... 2....9 Grindă de secţiune dreptunghiulară solicitată la încovoiere................Grupa........ 4x12..1n ............. 8x24...Fişier....... Data efectuării lucrării......... Scopul lucrării : -Stabilirea numărului de elemente finite optim ................. Punctele din dreptul axei OY sunt simplu rezemate..............4l 12 16+0......... MF1 MF2 MET1 MET2 MTR1 MTR2 MA1 MA2 AR1 AR2 AR3 AR4 l [mm] 500+2n H [mm] B [mm] P [kN] 400+n 550+3n 600-3n 700-4n 0....Prenume................ Pentru punctele extreme din secţiunea aflată în dreptul axei OY se vor determina 2 tensiunile după direcţia OX prin MEF şi cu relaţia lui Navier ( σ max = 6 Pl / BH )... Lucrarea nr..................................... Sgr. respectiv 16x48 elemente pentru conturul grinzii... Notă: Nodul din dreptul axei geometrice este singurul nod articulat.......Facultatea de Mecanică Catedra de Rezistenţa Materialelor Disciplina: Metoda Elementului Finit STUDENT: Nume....... Cadrul didactic.... Anul de studii.... material OL37... Pentru grinda de secţiune dreptunghiulară........ 3.. se cere : 1.. Modelarea structurii de elemente finite de tip patrulater şi alegerea tipului de analiză statică ............ Structură plană.....

..... σtt şi σech pentru varianta II dacă piesa este supusă unei mişcării de rotaţie la turaţia n=10.............. b) Să se determine σrr .... presiunea din interiorul cilindrului fiind nulă........ pentru variantele geometrice I şi II: I – cilindru.. Anul de studii........................000 [rot/min]...solicitat ca în figura 2..... Cadrul didactic........ II – cilindru cu inele de întărire...................Grupa....... Se consideră un cilindru de presiune ............Prenume.5n[N/mm2] . σtt şi σech după criteriul Tresca la interiorul cilindrului........................ Sunt cunoscute următoarele valori: d=10+0...........Fişier... Data efectuării lucrării........Facultatea de Mecanică Catedra de Rezistenţa Materialelor Disciplina: Metoda Elementului Finit STUDENT: Nume............ Figura 1 Figura 2 Se cere : a) Să se determine σrr ................. Lucrarea nr.figura 1 ....... Cilindru solicitat de presiune interioară Scopul lucrării: ...............5n[mm] p=60-0...........Utilizarea elementelor finite de tip axial-simetric. în planul de simetrie transversal..............10 Problemă de tip axial-simetric..

. se cere: Figura 1 Figura 2 a) Distribuţia de temperaturi pe traseul dreptei MN...Grupa............ Te=20[oC]..................................... respectiv temperatura la exterior......... H... pe traseul AB.Prenume......... Lucrarea nr............... Cunoscând temperatura la interior (figura 2)................. G... F............. C.... b) Temperatura punctelor A.. c) Fluxurile termice prin aceleaşi puncte........Utilizarea elementelor finite de tip axial-simetric... Se cunoaşte lungimea de referinţă: d=5+0........Fişier..............Facultatea de Mecanică Catedra de Rezistenţa Materialelor Disciplina: Metoda Elementului Finit STUDENT: Nume..... Cadrul didactic......11 Problemă de tip axial-simetric.. E......... B........ Data efectuării lucrării....2n[mm] ........ D..... Ti=90[oC]...... Transfer termic Scopul lucrării: ...... Anul de studii....... Se consideră o ţeavă din OL37 (figura 1) în exteriorul căreia s-au montat inele confecţionate din acelaşi material..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful