CUM SE POATE COMUNICA CU DUMNEZEU

de Paramahansa Yogananda

Editura Self - Realization Felowship

2

în dosul gratiilor Ochilor mei închişi. Cîndva. O Captivul meu Mult . Am sfîrşit prin a Te hăitui Tocmai printre dunele liniştite Ale pustiului meu lipsit De dorinţe. Tu vei fi La loc sigur. Iată cum Te.ai ascuns.Iubit. în încăperile Eterului tainic TU Te. Tu eşti Prizonierul meu. multă vreme. multă vreme.PRIZONIERUL MEU Paramahansa Yogananda Cîndva. TU Te.am legat Cu lanţuri grele De pietatea mea.ai refugiat. 3 . Te voi încuia cu cheia În camera tăcerii mele şi. în spatele undelor Agitate ale Frămîntării mele mentale.

Eu Te voi ascunde. O Captiv de mare Preţ. Te voi întemniţa. În spatele zidurilor solide Ale iubirii mele nemuritoare. Sub un leagăn de mîngîieri.|n templul visurilor mele. 4 .

în I Regii 3 : 5-13: "Domnul i s-a aratat în vis lui Solomon. La rîndul său. îţi voi face voia.CUM SE POATE COMUNICA CU DUMNEZEU? de Paramahansa Yogananda Extrase din conferinţele ţinute de Paramahansa Yogananda la 19 şi 24 martie 1944 Conversaţia cu Dumnezeu este un lucru cert. şi ceea ce nu ai cerut.. Toată lumea . mă voi opri asupra modului cum îsl putem convinge să ne răspundă. o inimă plină de dreptate. David a stat adesea de vorbă cu Dumnezeu. robul Tău.îI se poate adresa Atotputernicului. îţi dăruiesc o inimă înţeleaptă şi dreaptă.. Dar eu azi. iar EL va da răspunsuri. dar doreşti să fii drept. îţi mai dăruiesc. în India. pentru că nu ai cerut pentru tine nici viaţă lungă. noaptea şi Dumnezeu i-a zis: "Cere-mi orice şi Eu îţi voi dărui. Iar Solomon i-a zis: Dăruieşte-mi mie. bogăţii şi măreţie ". de altfel. spre a judeca cu dreptate.. ci de o adevărată conversaţie. nici moartea duşmanilor tăi. Dar şi voi toţi o puteţi face. Unul din cele mai frumoase episoade se află în Biblie. am fost alături de sfinţi ce erau în stare să se întreţină cu Tatăl Ceresc. nici bogăţii. De ce ar trebui să ne îndoim? Scrierile lumii abundă în descrieri ale convorbirilor dintre Dumnezeu şi om.bineînţeles . în care voi vă adresaţi lui Dumnezeu. Nu e vorba de un monolog. întreţinîn- du-se chiar în probleme mondene. David l-a întrebat pe Dumnezeu astfel: Să mă 5 .. Iar Dumnezeu i-a zis: Deoarece tu asta ai cerut. vorbind cu EL.

deoarece mama este prin esenţă dragoste şi iertare. oricît de mai apropiată şi frumoasă. într-o zi vă va răspunde. mare păcătos ar fi copilul. sub forma sa de Mamă Divină. Trebuie să ne adresăm Spiritului Divin cu un sentiment de încredere şi de apropiere. altfel nu vom primi răspunsuri limpezi. Prima mea experienţă cu Vocea Divină s-a petrecut reverie profundă.". Iar cererea căreia Dumnezeu trebuie să-i răspundă. NUMAI IUBIREA NE APROPIE DE DUMNEZEU adîncul inimii sale. Raporturile noastre cu Dumnezeu trebuie să fie cele ale unei dragoste fără rezerve.ridic împotriva Filistenilor? îi vei da pe mîna mea? şi Domnul i-a răspuns: "Ridică-te şi Eu îţi voi da ţie. dacă perseveraţi în a crede în El. Dacă vă hotărîţi: "El îmi va vorbi şi dacă refuzaţi să credeti altfel. ea este cea Este necesar să avem o concepţie bine definită asupra lui Dumnezeu (ca şi Omul obişnuit se adresează lui Dumnezeu cu mintea doar. într-o dimineaţă. Dintre toate relaţiile dăruite de Dumnezeu. putem. Am povestit în "Autobiografia unui Yoghin". este nesatisfăcătoare. ca şi cum ne-am adresa tatălui sau mamei. Dumnezeu este constrîns să răspundă acestui apel. cînd eram foarte tînăr. una din nenumăratele ocazii în care am vorbit cu Dumnezeu. pe bună dreptate şi foarte natural să pretindem un răspuns Spiritului. Mai mult decît în oricare legătura de rudenie. şi de loc din cea asupra Mamei Divine). am căzut într-o 6 . pe cînd şedeam pe pat. trebuie să fie fermă: orice rugăminte în care abia-abia crezi. Astfel de rugăciuni sunt mult prea slabe spre a stîrni răspunsul. oricare ar fi numărul anilor ce vor trece pînă El vă va răspunde.

"Eu sunt ISWARA (Stăpînul)."Iată.". mi-a apărut deoadată un imens fulger luminos. fie şi o singură dată. Cea mai mare parte a oamenilor cred că îndărătul pleoapelor închise nu se află decît întunericul. pe ecranul strălucirii de "Cine sunteţi?". dar dacă |l părăsiţi. încît m-am decis să-L caut pînă acolo încît să devin una cu El.". la început. voi cina cu el şi el cu Mine. dacă Mă veţi căuta cu toată inima. ce se tot lărgeau în cercuri mereu mai mari. Inima mi-a tresărit. că Dumnezeu a promis să comunice cu noi. au auzit Glasul Divin. este foarte greu. Cel Veşnic este cu voi cînd voi sunteţi cu El. nu-i la . în grotele dinapoia frunţii mele. vă Meu şi deschide uşa.". Gîndul acesta scrutător mi-a pătruns puternic Spiritul. va părăsi şi El. Ieremia 29 : 13. Dar. ca cea pe care am avut-o eu a Yoghinilor din Himalaya. fiind. Dar cînd vă veţi dezvolta spiritual şi cînd vă veţi concentra asupra ochiului "unic" din frunte.". de asemeni. Am fost atît de bucuros de acest răspuns al lui Dumnezeu. îi veţi 7 frînge tăcerea. Cronici 15 : 2 .". pînă la infinit. vă va apare. voi intra la el. veţi putea rupe pîinea cu Dumnezeu. "Suntem Yoghini din Himalaya. Eu stau la uşă şi bat. în faţa privirilor mele interioare. El vă va vorbi adesea. "Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi. Vocea semăna cu un murmur catifelat. veţi constata că viziunea interioară se va deschide. veţi putea auzi şi Vocea lui Dumnezeu. Viziunea s-a risipit."Ce se află dincolo de ochii închişi?". nu fără a lăsa nişte dîre luminoase argintii. Cerescul răspuns este greu de descris. erau în apropierea mea. Eu sunt Lumina. Dacă aude cineva glasul Dacă. Mama şi cu Roma. se derulau ca nişte mici scene de cinema. Forme Divine de sfinţi aşezaţi în poziţia lotusului. munţilor. am trăit această experienţă şi ele. Viziunea sfinţilor. Dacă concentrarea va fi şi mai puternică. o lume cu mii de lumini şi mari frumuseţi. am întrebat. cînd. tînăr "Ce este această luminiscenţă minunată?". Scripturile amintesc în multe locuri. am întrebat cu voce tare. Veţi vedea atunci o altă lume. sora mea mai mare.

În asta rezidă întregul mister al acestui univers. este limpede că şi Dumnezeu aşteaptă ceva de la noi: dragostea noastră. atîta vreme cît nu L-aţi convins că nu ascundeţi în inimă alte dorinţe. şi nu vom fi nicicînd fericiţi dacă vom refuza acest dar. El.îndemîna oricui să-L cunoască pe Dumnezeu.teresîndu-ne de EL. plîngînd după suferinţelor. De ce ar trebui să vi se reveleze. de bunăvoie. pigmei căţăraţi pe acest glob terestru. fără a vă constrînge. de aceea nici o satisfacţie materială nu ne mulţumeşte. atîta vreme cît nu i-o dăruim. Vă va trimite tot felul de încercări spre a vedea dacă pe El îl vreţi sau altceva. Cîtă vreme nu vom găsi mulţumirea în Dumnezeu. nu ne vom putea exprima adevărata natură.". o părticică din El. deoarece El vrea să fie sigur de tot că doriţi cu adevărat a-L cunoaşte. suspină după dragostea noastră. dacă doriţi cu ardoare darurile Sale? OMUL NU-I POATE DĂRUI LUI DUMNEZEU DECÂT DRAGOSTEA Întreaga creaţiune a fost concepută ca o încercare pentru om. Dumnezeu nu vă va spune niciodată că pe El trebuie să-l doriţi mai presus de orice. pentru că El vrea ca dragostea să-I fie liber dăruită. vom cădea în prăpastia Cum Dumnezeu este esenţa fiinţei noastre. Purtarea noastră în această lume arată dacă noi îl dorim pe Dumnezeu sau doar darurile Sale. Cîtă vreme vom fi copii capricioşi. Nu vă va vorbi. darurile lui Dumnezeu. Acesta este Adevărul. Aşa că. El vrea să i-o dăruim spontan. nicăieri nu o vom afla. dezin. DUMNEZEU ESTE PERSONAL SAU IMPERSONAL? 8 . Dragostea este singurul lucru pe care nu-l posedă Dumnezeu. şi asta pentru că şi noi suntem Divini. fără să ne ceară. "Nimic nu le e oprit celor ce Mă primesc. decît cînd vom fi învăţat să-I manifestăm prezenţa în noi înşine. care ne-a creat.

omul este făcut după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu. în ideea că orice concepţie antropomorfică este limitativă. dar vă spun ceea ce simt. Aceasta este o mare greşeală filozofică. simţim. să înnoade relaţii personale cu fiecare dintre noi. din suflul credinţei mele. rămînem cu ideea că e vorba de o Fiinţă îndepărtată. Iată de ce vorbesc cu autoritate. deci. Gîndul că Dumnezeu poate lua chip omenesc. atunci cînd îi vom îngădui. Dumnezeu este personal sau impersonal? Să ne înţelegem puţin asupra acestei chestiuni. Gîndim. Cu siguranţă că Dumnezeu nu voim. nu are cum fi impersonal. A creat persoanele. dacă vă rugaţi cu destulă ardoare. Atotputernic."? Swami Shankara a spus şi el: "Eu sunt Spiritul.şi totuşi. necunoscut şi neştiut. mult mai personal decît impersonal. omul poate hotărî pe alţi mari sfinţi. Multe din ceea ce ştiu eu. sentimentele altuia. fiinţele umane şi. să vedeţi trupul viu al lui spus Hristos aşa: "Tatăl şi cu Mine Una suntem. dar de a şi răspunde acestora. Nu a materializa într-o formă. Creatorul lor n-ar şti cum să fie cu totul impersonal. cît şi impersonal. Prin puterea credinţei. Ei socotesc că Dumnezeu este Spirit Impersonal.". puteţi. spre a ne vorbi. Tu Te poţi Dumnezeu să i Se arate sub o formă personală. Dumnezeule. Tu eşti nevăzut. Cine-L cunoaşte pe Brahma (Dumnezeu) este el însuşi Dumnezeu. căci Dumnezeu este Totul: la fel de personal. După cum au spus mulţi profeţi. Dar dacă Creatorul nostru este impersonal. autoritatea percepţiei mele directe. 9 . deoarece aceasta vă va ajuta în încercarea de a comunica cu El. Nu citesc cărţi. vin de la Dumnezeu. de ce a mai creat El fiinţe umane? Noi suntem personali. şi totusi eu cred că. De ce nu ar face-o pentru fiecare dintre noi? De ce nu puteţi realiza acest lucru? "O. Ca sfâintul Francisc din Assisi şi Hristos. Multă lume nu se gîndeşte la Dumnezeu ca la o persoană. Tatăl Ceresc poate. Avem individualitate proprie. satisface o nevoie profundă a inimii noastre. EL ştie tot. Dacă-L socotim impersonal pe Dumnezeu. ca Forţă Inteligentă răspunzătoare de întregul Univers. dar care nu ne dă nici un răspuns. la fel ca şi ele. impersonal." şi "Tu eşti Acela?".rugi ce-I adresăm. dar tace cu cruzime. iar Dumnezeu nu ne-a dăruit doar puterea de a ne bucura de gîndurile şi este lipsit de spiritul de reciprocitate ce le animă pe propriile-i creaturi. ce primeşte doar gîndurilor . şi o va şi face.

niciodată. te poţi afla instantaneu la Steaua Polară. la fel de Trupul omenesc în întregime. şi oricine altcineva. 10 . |n consecinţă. Dumnezeu. |n conştiinţă. au această putere înnăscută a Conştiinţei Cosmice. nu există obstacole de nici un fel între dvs. chiar din punct de vedere fizic. Animalele nu pot raţiona.". dar şi omul. Citim în Biblie: "Căci Dumnezeu l-a făcut pe om după Chipul şi Asemănarea este o reprezentare microscopică a lui Dumnezeu. Forţa energiei cosmice este un alt aspect al lui Dumnezeu. Toate atributele ce le posedă Dumnezeu . judecată.le are şi omul. voinţă. sensibilitatea. nu a explicat clar. Pornind de la aceste însuşiri. deşi şi-o dezvoltă prea puţin. Dumnezeu este Spirit. dar mai sunt şi altele. |n gînd. prin Conştiinţa sa Cosmică. în esenţa naturii. Iată deci.". Conştiinţa este conştientă de sine şi asta se simte intuitiv. se poate spune că omul e făcut după Chipul lui Dumnezeu. Oamenii de asemeni. dar puţini dezvoltă această putere latentă. implică existenţa unei puteri cu mult mai mari decît cea trebuincioasă întreţinerii acestui vehicul fizic. dar omul poate. este conştient de sine în fiecare atom al creaţiei sale. prima semnificaţie a pasajului biblic. puterea de voinţă de a creea lumi instantanee.Chiar dacă părerea lumii întregi ar fi împotrivă. ca şi Creatorul. adevărate. autoritatea şi valabilitatea percepţiei directe nu poate fi necunoscută. Prin gînd. este tot Spirit. Nimeni. Datorită faptului că omul are o conştiinţă. de asemeni. ca şi conştiinţa şi mişcarea pe care le conţine.conştiinţă. ori pe planeta Marte. SEMNIFICAŢIA IMAGINII LUI DUMNEZEU Lui. dragostea . Au. "Să nu vinzi două păsărele pe un gologan! Căci nici una nu cade pe pămînt fără Voia Tatălui vostru. Energia ce-o simţim în trup. rezidă atotştiinţa şi atotputernicia. suntem asemenea Lui. în ce fel omul este imaginea lui Dumnezeu. se poate deci spune că este alcătuit după Chipul lui Dumnezeu.

care este trupul lui Dumnezeu . Aşa se face că. vă daţi seama că aceasta . pămîntul. care sunt pămîntul. |n realitate.miliarde şi miliarde de grăunţe de energie. Inelarul reprezintă aerul. focul. trupul poate fi văzut ca o masă de puncte de lumină scînteietoare . ci energie. cîteodată credeţi că nu aveţi vlagă.carnea . Cu ochiul spiritual. ce menţine suportul creaţiei. Mijlociul reprezintă elementul ce se ridică . Capul. CELE CINCI ELEMENTE UNIVERSALE CONŢINUTE ÎN TRUP aceleaşi cinci elemente conţinute de trupul omenesc. Universul. Din pricină că aveţi convingerea că sunteţi făcuţi din carne şi oase. moleculele sunt alcătuite din atomi. iar degetul mic reprezintă eterul. Arătătorul aceea este cel mai lung. CI ENERGIE Ce este această energie ce o avem în trup? Forma noastră fizică este alcătuită din molecule.energia emanată de cele 27 trilioane de celule. reprezintă elementul apă. Forma de stea a acestuia reprezintă razele celor cinci elemente. Dar cînd deveniţi conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu în trupul vostru. aceasta nu este materie. apa. Doar iluzia cosmică este cea care ne face să vedem acest trup ca fiind de carne fermă.nu este altceva decît manifestarea fizică a celor cinci elemente vibratoare. şi în acest mod.focul -. aerul şi eterul. în întregul lui . care este foarte fin. se trezeşte puterea specială pe care el o reprezintă. de Cînd îţi freci un deget. cele două braţe şi cele două picioare Chipul lui Dumnezeu. suntem făcuţi după Cele cinci degete reprezintă cele cinci elemente vibratorii ale Vibraţi-ei Cosmice Inteligente.CORPUL FIZIC NU ESTE MATERIE. de aceea este el cel mai gros. Degetul mare reprezin-tă elementul vibrator cel mai dens.este alcătuit din formează cele cinci colţuri ale acestei stele. atomii din electroni şi electronii din forţa vitală sau "vitatroni" . prin frecarea degetului mijlociu (care reprezintă focul) şi ombilicul 11 .

care guvernează toate celulele este factorul determinant. iarba şi arborii. fluxul Său sangvin. după voinţă. eşti stăpînul materiei. ce guvernează digestia şi asimilarea). tot trupul tău va fi luminat. părul Său. simţindu-se îmboldit spre mişcare. curentul celor doi ochi reflectă o singură lumină şi vedeţi ochiul spiritual.(în faţa centrului lombar sau centrul de foc al şirei spinării. Această orbită unică este "ochiul lui Dumnezeu". Iisus a zis: "Dacă ochiul tău va fi unul singur. de exemplu. Privind în ochiul spiritual. Spiritul. A TE UNI CU DUMNEZEU ÎNSEAMNĂ A TE UNI CU PUTEREA LUI Într-un sens absolut. Cînd ajungi să stăpîneşti complet spiritul. în universul nostru dualist.". Dar este cu mult mai complicat de făcut astfel de schimbări în trupul omenesc.polul nord şi polul sud. Ca şi noi. cîntecul ciocîrliei. Lumina Divină. uşurează mult digestia şi indigestiile. perniţele degetelor de la picioare sunt şi ele materializarea celor cinci raze de energie. Piesele unui automobil pot fi înlocuite ori schimbate. Pupila. Numaidecît şi-a asumat rolul de Creator. El are o latură pozitivă şi alta negativă . omul poate orice. Cînd eşti avansat spiritual. predomină legea relativităţii. Murmurul oceanului. Omul şi-a modelat gambe şi picioare. prin gînd. Atunci se pot schimba. El a devenit Dumnezeu . Stelele sunt ochii Săi. Puteţi face orice fel de schimbări. cînd conştiinţa va este Una cu cea a lui Dumnezeu. ochiul unic al lui Dumnezeu. Domnul este Spirit. plînsul copiilor nou-născuţi şi toate 12 . devenind astfel personal. Fiul şi Sf~ntul Duh. Impersonalul este invizibil. Cînd vă concentraţi asupra punctului dintre sprîncene. atomii corpului şi făcînd să apară o nouă dentiţie.Tatăl. vedem că întreaga creaţiune este alcătuită dintr-o singură substanţă şi anume. Dumnezeu înseamnă mişcare în creaţiune. A devenit şi vizibil: întregul Univers este corpul lui Dumnezeu. Dar cînd El a creeat lumea fizică. Avem doi ochi deoarece. poţi înlocui ori schimba celulele şi diferitele părţi ale trupului. atunci cînd este necesar. irisul şi albul ochilor sunt imagini miniaturale ale lui Dumnezeu - Tatăl. fluviile.

celelalte sunt creaţii ale Vocii Sale. Creînd pentru sine un corp fizic din sisteme planetare. în mod microcosmic. 13 . a exteriorizat întregul univers. Cu o nemaipomenită risipă. ca conştiinţă umană. El munceşte cu toate braţele. Ea. Dumnezeu ne răspunde întotdeauna. în mod armonios. Este ceea ce aş vrea să vă spun astăzi. Ne trimite constant vibraţia gîndului Său. ca conştiinţă cosmică. El merge în miliarde de picioare omeneşti. aer şi eter. Vedem încă o dată mai mult. nu există locşor fără oarecare forme de viaţă. este Spiritul. Doar Conştiinţa Unică Divină este cea care Se manifestă în toate creierele. Dumnezeu Cosmice. Legea Divină de atracţie şi de repulsie menţine împreună. după aceea l-a făcut pe om. energie făcut după Chipul lui Dumnezeu. lichide. nu încetează de a proiecta noi forme – manifestări inepuizabile ale Energiei Sale Atunci cînd a creat. oriunde ar fi. iar sufletul sau viaţa. Acesta este Dumnezeu personal. Bătăile inimii tuturor fiinţelor este pulsaţia Energiei Sale Cosmice. iar ea se manifestă ca sunet. umană şi corp omenesc. energia cosmică şi masa sau materia cosmică. |n vibraţia energiei Sale Cosmice. continuu. Este la fel de adevărat şi real ca dvs. El ne vorbeşte foc. că omul este. Este un lucru foarte important Dumnezeu este conştiinţă. toate celulele corpului omenesc. A devenit Mama Creaţiei care. Este cu mult mai personal decît vă puteţi imagina. tot aşa cum menţine în echilibru stelele pe propriile lor orbite. Domnul omniprezent este mereu activ. de manieră macrocosmică. DUMNEZEU VORBEŞTE PRIN "VIBRAŢII" Dumnezeu ne apare realmente sub formă fizică. astral sau energiei şi fizic ale omului. Dumnezeu este energie. Mai întîi. deci. asta presupune energie. energie cosmică şi corp din univers. Spiritul se manifestă. Spiritul Divin a pornit după o idee sau un plan bine precizat. A vorbi înseamnă "a vibra". sub trei aspecte: conştiinţa cosmică. în spatele acestor trei aspecte. într-adevăr. Dumnezeu s-a manifestat Cele trei aspecte corespund corpului cauzal sau ideal. se materializează în solide.

Cu toate că Dumnezeu ne aude şi ne înţelege toate rugăciunile. ci de la noi!. cînd ne lasă să-I vorbim fără a răspunde? Aşa par a sta lucrurile. Domnul ne vorbeşte cu vibraţiile. Dumnezeu. Vibraţiile diferitelor limbi au ca origine vibraţia cosmică. cunoaşte toate limbile. Dacă vă rugaţi cu destulă ardoare. Nici o formă din acest Univers nu este realmente solidă. răspunde El mai puţin ca florile şi fiinţele umane. Dar Dumnezeu.în flori. oceane şi stele. este cu putinţă. Dar 14 . Ceea ce pare solid. în termeni de forme vizibile . munţi. iar ea consideră că nu este oportună prezenţa ei. Ce este o vibraţie? Este o anume energie. Ce este o limbă? Este o anumită vibraţie. Dar ce este materia? Nimic altceva decît o formă specială de vibraţii ale energiei cosmice a lui Dumnezeu. veţi înţelege răspunsul în engleză. şi ce este energia? Este un anume gînd. Lui Dumnezeu nu-i trebuie plămîni spre a vorbi. vor aduce numaidecît răspunsul vibratoriu ce se va manifesta în limba pe care o înţelegeţi de obicei. spre a-l linişti. el nu vă va răspunde. cum să ştim a comunica direct cu El. Sistemul telefonic al intuiţiei noastre nu funcţionează cum trebuie! Lui Dumnezeu îi place să ne cheme şi să ne vorbească. Ea îi dă o jucărie. fiind vibraţie cosmică. Problema este. veţi auzi răspunsul în limba franceză. glasul răspunsului lui Dumnezeu părea a veni din cer. dacă vorbiţi englezeşte. nu-i aşa? Dificultatea nu vine de la El.Mama nevăzută se exprimă perpetuu. Adresaţi-vă florilor. Dacă vă adresaţi unui munte. dar noi nu-L înţelegem! VIBRAŢIA COSMICĂ "VORBEŞTE" TOATE LIMBILE Dar sfinţii Îl înţeleg. nu este altceva decît o vibraţie densă sau compactă din energia Divină. Dacă vă rugaţi în limba franceză. Cînd un Maestru pe care-l cunoaştem se ruga. Cît despre a te adresa altuia. bineînţeles. Situaţia se aseamănă cu cea a unui copil care plînge după mama sa. vibraţiile rugăciunii dvs. şi este posibil să percepeţi un oarecare răspuns. nu ne răspunde totdeauna. cum făcea Burbank. Este cea mai dificilă dintre demersuri: a vorbi cu Dumnezeu.

15 Nu vă pierdeţi vremea căutînd bagatele (fleacuri)! Se înţelege că este mai . CI CU SUMMUM uşor să obţii alte daruri de la Dumnezeu. El va răspunde. Oricîte ar avea de făcut în "gospodăria" Creaţiunii. Îl văd pe Donator. dacă cineva se roagă o zi şi-o noapte fără oprire. direct la Dumnezeu. dar mi-e somn. Scripturile hinduse spun că. Urechea mea a auzit vorbindu-se de Tine. Ea vă va vorbi. Darurile ce-mi vin de la Dumnezeu îmi sunt indiferente. trebuie să vă comportaţi precum copilul ce nu încetează plînsul. după care vă rugaţi la cu totul altceva.cînd copilul refuză consolarea de altă natură decît prezenţa mamei. Dumnezeu nu întîrzie să le răspundă. dacă persistaţi în plîns. Dacă vă decideţi să nu încetaţi a implora pe Mama Divină. ea ştie că nu este sincer. dacă îi vorbim zi şi noapte. Atotputernicul nu va veni doar la rostirea unei simple şi scurte rugăciuni. NU VĂ MULŢUMIŢI CU NIMIC ORI PUŢIN. şi cunoscut şi necunoscut. ea sfîrşeşte prin a veni. mai drag decît cei dragi. căci ea înţelege ceea ce se află realmente în inima lui. EL este. te chem. Dacă doriţi a-L cunoaşte pe Dumnezeu. pînă nu vine mama. Întreabă-mă şi mă vei învăţa.". El ne este mai aproape decît orice aproape. Cînd îndrăgostitul îi repetă iubitei maşinal că o iubeşte. El va apare. dar acum Te-a văzut ochiul meu. la asemenea apeluri. ori dacă vă rugaţi cam în genul: "Tată Ceresc. cu mare stăruinţă. Dar cîţi dintre noi o pot face? În fiecare zi aveţi "obligaţii importante" . afară doar dacă dincolo de ele. Dumnezeu ştie dacă ne rugăm cu uscăciunea inimii ori gîndurile ne rătăcesc aiurea şi nu sunt la El. va fi obligată să vă vorbească. Iov. Tot la fel." Sfântul Paul spunea: "Rugaţi-vă fără încetare. EL nu răspunde apelurilor "călduţe". Amin. Dar nu vă mulţumiţi cu puţin ori nimic mai prejos decît summum-ul. EL este Tatăl. dar dacă ne rugăm.acel DIAVOL ce vă ţine departe de Dumnezeu. De ce se materializează toate dorinţele mele? Pentru că merg la esenţă.". în acelaşi timp. în răbdarea sa resemnată. s-a întreţinut îndelung cu Dumnezeu. |n fiecare aspect al Creaţiei Îl văd pe Dumnezeu. Iov I-a spus: "Ascultă-mă şi voi vorbi. decît darul suprem al Său. Uneori. mai adevărat decît orice altă persoană.

puţină dragoste! Pentru ce îi cerem ceea ce ştim sigur că ne va fi luat. Simplificaţi-vă viaţa. Va trebui. incredinţîn-du-vă spiritul lui Dumnezeu! Pămîntul este un loc în care te pregăteşti să te întorci la Dumnezeu. etc. Nu am fost aduşi pe lume doar pentru a ne lăsa tîrîţi pe panta pasiunilor şi a ne lăsa sfîşiaţi de chinuri. spre a spune: "Nu mai vreau nimic Doamne! Nu vreau să vorbesc decît cu Tine. EL vrea să vă întoarceţi la El. băutură. bani. să vadă dacă îl preferăm pe El. Eu ştiu că Tu eşti adevărata mea avuţie. Trebuie să ne revendicăm moştenirea Divină. cu cît te gîndeşti mai mult la viaţa mondenă şi la pasiunile omeneşti. Cea mai mare fericire este cea dobîndită prin contopirea gîndurilor în Dumnezeu. etc. Din contră. iar noi suntem copiii Lui.Dumnezeu plînge pentru voi. cu atît încerci să-l faci pe altul fericit şi cu atît mai mult îţi îndrepţi gîndurile către Dumnezeu. Cu cît eşti mai puţin egoist. Fiinţele umane îşi caută fericirea în căsătorie. Greutăţile ni se ivesc atunci cînd îl uităm. De cum înţelegi acest lucru. la activităţile mondene. spre a vedea dacă dorim falsa glorie terestră. şi iată-ne cerşind. Căci.". EL ne încearcă. afli adevăratul scop al vieţii şi îl cauţi pe Dumnezeu. la dejun. cerşind şi milogindu-ne pentru cîţiva bani. Este dreptul vostru dobîndit prin naştere. Dar astfel de persoane nu sunt decît marionete ale destinului. de va fi plecat toată lumea. într-o zi sau alta. Tu singur vei fi cu mine. dar El ne aşteaptă mereu. la muncă. să părăsiţi pămîntul: nu pămîntul este locuinţa voastră. la cină. Viaţa pe pămînt nu e decît o şcoală. DE CE VĂ TOT AMÂNAŢI FERICIREA ? De ce nu vă gîndiţi la viitor? De ce consideraţi neesenţialul ca fiind important? Majoritatea oamenilor se gîndesc doar la micul dejun. ori ne-am înţelepţit destul. se înţelege. în care ne lasă Dumnezeu. într-o bună zi! Cît vă veţi mai plînge de lipsa de 16 . deoarece suprimă starea de beatitudine a sufletului. la fiecare cotitură a vieţii! Ceea ce este lumesc. darurilor Sale. este diavolesc. cu atît te îndepărtezi de fericirea sufletu-lui. Dacă ne-ar fi dăruit doar un strop de bun-simţ fiecăruia din noi! Noi facem alegerea de a-L accepta sau de a-L respinge. EL este Tatăl. puţină fericire.

a fi convins că eşti făcut după Chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu vă vorbeşte cînd lucraţi pentru El şi trebuie să-i vorbiţi întruna. înseamnă a şti. decît atunci cînd veţi fi o singură fiinţă. materiale. în schimbul beatitudinii veşnice. spre a vă arăta că a auzit şi a ascultat.bani. că El a creat totul. deoarece sunt neîncrezători. de bolile voastre şi de celelalte dificultăţi? îngrijiţi-vă de nemurirea şi de împărăţia lui Dumnezeu. fără nici un fel de alte dorinţe nici ale lumii. fără amînări şi scuze. dacă animalului îi este sete. prin propria-i Conştiinţă. "Puteţi aduce un cal la adăpătoare. fără oprire. Astea vă trebuie în realitate. Spre a-L obţine pe Dumnezeu. Cînd . CREDINŢA ESTE PUTEREA fără margini a lui Dumnezeu în Sine. A renunţa nu înseamnă a abando-na: ci este vorba de a abandona acele mici plăceri. va căuta stăruitor. dar nu-l veţi putea sili să bea apă. Tot astfel. S-ar putea să vi se arate în vis figura unui sfânt sau să auziţi un Glas Divin. ori pronunţarea lor. Dacă sunteţi pe deplin hotărîţi. Dar nu vă mulţumiţi doar cu nu socotiţi tăcerea Lui drept răspuns. Cel ce ştie ce este succesul. nici ale trupului . apa. în totalitatea ei. pentru că orice legare de cele pămînteşti. arată-Te. astfel că. Nu uitaţi că doar cînd îl chemaţi din tot sufletul. Spuneţi-i tot ce aveţi pe suflet! şi mai spuneţi-i: "Doamne. Nimeni nu ne poate arăta cum anume trebuie să fie acest zel. avînd 17 credinţă. Va începe să vă răspundă." Totuşi. cînd vă veţi simţi sufletul însetat de Dumnezeu. riscă să ne împiedice a atinge | mpărăţia lui Dumnezeu. Va sfîrşi prin a vă da un răspuns. trebuie un zel constant." Să una din dorinţe. cu zel. Trebuie să vi-l dezvoltaţi singuri. E-N JOC ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU ! Sfinţii stăruiesc în a se detaşa de orice. îndeplinindu-vă darurile Lui! Făceţi-L să înţeleagă că nu veţi fi pe deplin mulţumit. înseamnă a vă rosti singur verdictul împotriva voastră înşivă.atunci El va veni. va veni! Va trebui să îndepărtaţi din spiritul vostru îndoiala că Dumnezeu nu răspunde! Majoritatea oamenilor nu primesc răspuns. vorbindu-vă. Atunci veţi şti că vă aflaţi în comuniune cu Dumnezeu. nu ştie şi nu cunoaşte vorba "imposibil". arată-Te. Dumnezeu ştie.

Chiar şi acum aud glasul Său.te pui de acord . Sunetul Cosmic ce-l percepeţi în stare de meditaţie. Experienţa aceasta Divină va rămîne veşnic în voi. poţi crea o lume. . vorbeşte-Mi. astfel: "O. cu perseverentă măreţie. este Cuvîntul. După dictonul Bengali. cu ferma hotărîre a sufletului tău de nu înceta să Mă cauţi. Iar sunetul ia forma acelei limbi pe care o înţelegeţi. este Glasul lui Dumnezeu. acest sunet se schimbă în engleză sau bengali şi-mi dă instrucţiuni precise. Acesta. veţi primi acest răspuns. în pofida tuturor obstacolelor. Dacă chiar şi o singură dată. Cînd ascult AUM-ul şi cînd cer ceva lui Dumnezeu. veţi refuza să abdicaţi. este din cauza credinţelor voastre materialiste. Nu uitaţi că în voi înşivă. DUMNEZEU RĂSPUNDE RUGILOR MURMUR ALE ADEVARAŢILOR CREDINCIOŞI culoarea. în voinţa voastră se află şi Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu. să-mi spună ceva. dacă îndoiala se strecoară în voi. EL vă vorbeşte mereu. dacă voinţa vă este destul de puternică. Dumnezeu. deoarece inima şi spiritul nu sunt convinse. vorbeşte-mi!”. Dacă n-ai să încetezi a Mi te adresa în inima ta. atunci vă veţi da seama că Dumnezeu vă va răspunde.cu Conştiinţa Divină ce Se află în noi. Chiar şi dacă nu faceţi altceva decît să-L rugaţi pe Dumnezeu în eterul cosmic. emite o muzică ce poate fi auzită în starea de meditaţie profundă. credinţa. anterioare. oricît de numeroase vor fi chemările la care nu-ţi răspund. oricare i-ar fi casta. Cuvînt fiind. în faţa unui adevărat munte de dificultăţi. vă va răspunde prin Glasul lui Dumnezeu. din adîncul inimii tale. din străfundurile fiinţei tale. spunînd: Cheamă-Mă. 18 Dumnezeu va răspunde oricărei fiinţe umane. cel ce-Mi eşti credincios. Cînd veţi învăţa să ascultaţi Vibraţia Cosmică. dacă Îl chemaţi pe Dumnezeu din tot sufletul. Cînd. cînd spiritul va fi constrîns să continue a lupta. Dar a ajunge la această "singură dată" este greu de realizat. Eu voi veni la Tine. fiind vibraţie cosmică. El vibrează în atomi: Universul. nicicînd nu vă veţi mai simţi despărţiţi de Dumnezeu. Mult Iubite Stăpîn ce taci. din sanctuarul sufletului tău. Dumnezeu mai vorbeşte şi prin propria voastră intuiţie. într-adevăr.la unison . vă va fi mai uşor să-i auziţi Vocea. hotărîre.

sub aspectul Său de Mamă Divină. "şi Dumnezeu a vorbit cu Moise.sub forma Mamei Universale. vă va răspunde. Ea nu rămîne mută. Ea este silită să vorbească. în celelalte trei. pagini din Scripturi. dacă-L chemaţi stăruitor. simbolul cunoaşterii şi înţelepciunii şi un vas 19 . MAMA DIVINĂ Dumnezeu. Una din mîini este ridicată. tot la fel cum un om vorbeşte cu un prieten. la tot ceea ce v-am spus! Niciodată nu trebuie să vă îndoiţi de Dumnezeu. reprezentînd artistic. Ea ţine un şirag de mătănii.". e reprezentat în arta hindusă sub forma unei femei cu patru braţe. Nu-i aceasta un lucru minunat? Gîndiţi-vă la tot ce mi-a venit în spirit azi. faţă către faţă. devoţiunea. reprezentînd opulenţa. semnificînd binecuvîntarea universală.

deschiderea în întreaga lume a templelor Self-Realization Fellowship. în final. a arăta că principiile Adevărului din ele. spre a comunica cu Dumnezeu şi a încuraja astfel. şi. A învăţa că scopul vieţii este de a evolua. înălţarea de temple în fiecare cămin şi în inimi. cruzimea prin bunătate şi ignoranţa prin înţelepciune. A răspîndi în toate ţările cunoştinţele şi tehnica ştiinţifică ce duc la experienţa personală directă a lui Dumnezeu. ştiinţifice şi plină de rîvnă asupra lui Dumnezeu. A birui răul prin bine. 20 . la care sfîrşesc prin a duce toate potecile credinţelor religioase: "Cale Mare" a meditaţiei zilnice.SCOPURI ŞI IDEALURI ALE REALIZĂRII DE SINE FELLOWSHIP după Paramahansa Yogananda fondator al Sri Daya Mata. spre a-l face s-ajungă la cunoaşterea lui Dumnezeu. A izbăvi pe om de triplele sale suferinţe: boli fizice. necazul prin bucurie. A încuraja "viaţa simplă a ideilor elevate". cel pe care Iisus Hristos l-a propovăduit. tulburări psihologice şi ignoranţa spirituală. cel propovăduit de Bhagavan Krishna. A demonstra superioritatea spiritului asupra trupului şi a sufletului asupra materiei. constituie baza ştiinţifică comună tuturor religiilor adevărate. prin strădanii personale. şi Yoga original. a propovădui tuturor popoarelor un spirit de fraternitate. cunoaşterea limitată a omului muritor. A arăta singura "Mare Cale" Divină. învăţîndu-le baza lor comună eternă: înrudirea Divină. A revela armonia completă şi unitatea esenţială a Creştinismului original.

A uni ştiinţa şi religia. spre a dovedi că principiile lor fundamentale sunt aceleaşi.ideile cele mai subtile. ca şi în cea a Marelui Sine. A înlesni înţelegerea spirituală şi culturală între Orient şi Occident şi A fi în slujba umanităţii. 21 . schimbul de idei calitative dintre ele .

dar bine definite.. Cu limpezime şi precizie. formării sale spirituale cu Sri Yukteswar. " Aceasta carte este. ce îi îngăduie yoghinului să săvîrşească miracole şi să atingă stăpînirea de sine. . doctor în ştiinţe) "Carte ce trezeşte mileniile" Este prima oară cînd un hindus yoghin autentic îşi scrie povestea propriei vieţi. . A iniţiat zeci de mii de elevi în yoga (tehnică ştiinţifică de deşteptare a conştiinţei de Dumnezeu în om).Jean Herbert "Nou. de departe. pentru un public occidental.AUTOBIOGRAFIA UNUI YOGHIN de Paramahansa Yogananda Prefaţă de Dr.. a scris cu o sinceritate de " Povestire ieşită din comun . cea mai bună din cîte s-au scris asupra Nu veţi regreta. de către autori sau jurnalişti occidentali. Povestind vioi şi la obiect numeroşii ani ai descoperă un aspect fascinant. deschizînd astfel calea 22 .". autorul ne Yogananda a fost primul mare Maestru al Indiei. adevărat şi frumos. o carte remarcabilă. care ştie să transmită veridic mesajul yoga. Maestru de statură hristică.".New York Times "Autobiografia sa ne face să pătrundem într-o lume bogată în spiritualitate. Yogananda.United Press acestui subiect. el explică în această carte. . licenţiat al Universităţii din Calcutta. neuitat şi cu un ascuţit simţ al umorului. Evans Wentz (doctor în Litere. legile subtile. timp de mai mulţi ani (mai mult de treizeci). Gîndurile unui yoghin de înaltă cultură. al Indiei moderne. ce a trăit în Occident. mai puţin cunoscut.".

".Realization Fellowship..Dr. Lecţiile învaţă tehnicile ştiinţifice bine definite.tuturor celor ce o practica ori doresc a o practica. Este cea mai înaltă dintre toate ştiinţele şi este inclusă în Lecţiile Self . legăturile comune între Creştinismul original şi Yoga original. India s-a specializat în ştiinta sufletului. în mod deosebit. Francis Rolt-Wheeler LECŢIILE SELF – REALIZATION FELLOWSHIP În toate timpurile. . ele îndrumează deopotrivă inimile sincere. pe calea stării de confort fizic. studii periodice bazate pe lucrările şi conferinţele lui Paramahansa Yogananda. 23 . mental şi spiritual. ce permit a trăi experienţe personale directe în Dumnezeu. Cît se poate de omenesc şi de mare spiritualitate şi gindire. Lecţiile explică adevărurile universale comune tuturor religiilor şi arată..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful