23.10.2010 http://www.iranglobal.info/I-G.php?

mid=2-62554

. . . .

. .

images/2009/reza.jpg . . . .

. . . . . . . . .

. :

.

» . : ( ) . ( ) ( ( ) )

( ) «

. . . .

.

. . .

.

. . . . :

( ... ( )

)

. ( )

( ) . .

( ) .

. . . . . . . . ": ". .

.

. .

. . . . . . ". . ". " " ( ). . . . . . . . . . " . . " . .

". " ! . . . ( ) , : ( )" . : ( )

.

. . : . . . .
sarawani@aol.com :

:

:

Delicious

Facebook

:
22-10-2010 nahid

.

. . . . . . . .

.

.

.

. .

.

.

.

.

. .

22-10-2010

. . . . 21-10-2010 nahid

. .

. .

.

21-10-2010

.

. .

. . . . 21-10-2010 parviz

. .

.

21-10-2010 Dr. Malek Towghi (Baluch

HOSSINBORR-e aziz, dar ehteraam va yaa adam-e ehteraam-e man, tangegetaan miguyad, befarmaa-yid.xx Baluch budan-e harche del-e laazeman ijaab nami-konad ke dar har mured ,hardo, man va shomaa baashim.xxx Farmudid ke gusfand-vaar donbaaleh-rav-e yakdigar

baraa-ye Ph.D.-ye ""Maa injaa bahs-e taarkhi anjaam midahim."" Man Michigan State khod dar Taarikh (History of International Relations)az nveshtan-e University, 12 saal(1979-91) sar-claas rafteh-am va pas az & yek Dissetation-e 1017 safha-i: "Foundations of Muslim Images Treatment of the World Beyond Islam",ke asaatidam azaan tajlil az taarikh midaanam. Pas,ejaazeh farmaa-yid bandeh kardand, chizaki sherkat konam. Arzi digar nadaaram.x "niz darin "bahs-e taarikhi 20-10-2010

. . . .

,,

.

. . 20-10-2010 Günay

! . .

.

.

. .

20-10-2010 Dr. Malek Towghi (Baluch

Baraadaram Hosseinborr-e Aziz, Zemn-e eshaareh be ekhraaj-e Yahudiyaan az Spain"-e Masihi, shomaa neveshtid keh:"Chonin chizi dar aalam-e Eslaam taa aan" Quran ruz pish nayaamadeh bud." Lotfan, in edde-aa-ye bi-asaas raa pas begirid, va ekhraaj- va taarikh-e Eslaam raa baa deqqat bekhaanid.xxx Va ammaa dar mured-e va e Mosalmaanhaa az "Spain": Aykaash -- aykaash, Iraaniyaan va Turaaniyaan North ) ahlee Anatolia va Mesr va Belaad-e Sudaan (Black Africa), va Barbarestaan Africa) va Hend hamin kaar raa mi-kardand!!!.xxx

Saturday 23 October 2010
Qabl az panaahandeh shodan-e Mohammad dar Yasreb [[ ke aanraa baa tazvir Madinat-un-Nabi" ya-ni "Shahr-e Mohammad" naamgozaari kard -- kaari ke" qahramaan-e Janaab-e aali, Reza Shah, dar Baluchistaan kard ---]], bish az 50%-e jam-iyyat-e shahrestaan-e Yasreb/Madinah, va 99 %-e jam-iyyat-e Shahrestaan-e bozorg-e Khaybar, va Shahrak-haa-ye Fadak, va Taymaa, va Waadi-al-Qoraa raa YAHUDIYAAN TASHKIL MIDAADAND !! Shomaa, hadd-e aqall dar yaki az chahaar va ,ketaab-e zir (ke kohneh-tarin-e manaa-be-(sources)-e maujud-e tarikh-e eslaam (qaabel-e qabul-e ahl-e Tasannon mibaashand Arabi- be-khaanid va be-binid ke Mohammad che balaa-yi sar-e in Yahudian-e zabaan-e Hejaaz aavard.:xx al-Waqidi; 3) Sirat RasulAllah az Ibn Ishaq/ibn Hisham;XX 2) Kitab al- Maghazi az (1 Tabaqaat az Ibn Sa-d; 4) Taarikh az Tabari.xxxxxx Abu Nahid-e Aziz va Mohtaram, Aari, Emaam Maalek, va Emaam Shaafei, va Emaam feq-hi- Hanifah, va Emaam Ahmad ben Hanbal mordeh-and; ammaa ketaab-haa-ye Daar-ol-" yeshaan va shaagerdaan-eshaan hanuz asaas-e nesaab (curriculum)-e azin 2 olum"-haa va "Madresah"-haa-ye ahl-e Tasannon mi-baashand. Bandeh, dar hamaan- ,Daar al-Olum-haa-ye kazaa-yi dar Karachi dars khvaandeh-am.xx Albatteh zobaaleh- taur ke farmudid, raah-e nejaat dar inast ke har form-e Eslaam raa dar khalq-haa- daan-e taarikh be-rizim.xxx va man mo-taqedam ke nesbat be saayer-e

ye Mosalmaan-e jahaan, Iraaniyaan ... aamaadagi-ye zehni-ye bishtar va shahaamat-e bishtar baraa-ye in enqelaab-e Zedd-e Eslaami raa daarand. xxx Maulavi-haa-ye Maulavi Abdolhamid, Mollaa Omar-e maa Baluch-haa mi-baashad; va Taalebaan dar maa khvaab-e tashkil-e rezhim-i az form-e rezhim-e eslaami-ye Baluchestaan raa mi-binand.x raftani Az janaab-e Hoseinborr khaahesh mikonam, haalaa ke Khomeinist-haa hastand, raah-e baaqi maandan-e tasallot-e Maulavi Abdolhamid va

saa-yer-e

inke ishaan maulavi-haa raa dar Baluchistan hamvaar na-konaand ... baa ommid-e Ettalaa-aat-e Iran baa sefaaresh-e maulavi-haa ostaandaar-e ostaan yaa vazir-e shavand! xxx

20-10-2010 parviz

. .

-

. . . 20-10-2010 nahid

. . .

.

.

20-10-2010

20-10-2010

. . . . . . . . .

. . . .

. .

20-10-2010

. . :

.

.

Dr. Malek Towghi .

. Günay (Baluchch-e

. .

20-10-2010 Dr. Malek Towghi (Baluchch-e

Baraadar-e besyaar aziz, Aaqaa-ye Hoseinborr, (1) AGAR RAAHI DIGAR man dar moqaabel-e zendagi kardan taht-e yak hokamat-e Eslaami-ye ,NABAASHAD kardan taht-e yak hokumat-e Eslaami-ye Shia raa tarjih midaham. (2) Sonni, zendagi motaqedam ke Eslaam eslaah-shodani nist; amaa agar ruzi yek vaaqe-i be-khosus dar jehat-e jodaa kardan-e Din az omur-e Man shakhsan "Reformation"-e

rokh dahad, pishgaamaan-e aan, az raahe-e EJTEHAAD, Shia khaahand bud. xxx Zemnan, harf-e Aaqaa-ye

ejtemaa-i va keshvari

Ruhaaniyyun va jaame-ah-e Gunai dorost ast.xx

Maalek, Sonni mokallaf ast ke moqalled-e yaki az Maktab-haa-ye Abu Hanifah, yaa ejtehaad yaa Shaafe-i, yaa Ahmad ben Hanbal baashad; baraa-ye Sonni, dar-e baraaye hamisheh basteh ast.xx

20-10-2010 Günay

! " " . ...

. .

(

)

19-10-2010

. . . . . . . .

. .

. . .

.

19-10-2010 parviz

, . .

.

. 19-10-2010

.

.

:

. -

.

.

.

.

" . "

-2

.

.

.

.

: .

-3

.

19-10-2010

,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful