TINGKATAN 2 BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA Menyeru orang Islam berpegang kepada ajaran

Islam sebenar  Menyeru orang Islam bersatu menentang penjajahan barat Pada akhir kurun ke-19, berlaku gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah dan telah berkembang ke Tanah Melayu. Pernyataan di atas merujuk kepada A Kaum Tua B Suara Benar C Gerakan Islah D Gerakan Pan-Islam Pada tahun 1905, Jepun berjaya menewaskan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun. Apakan kesan peristiwa tersebut ke atas negara-negara Asia yang lain? A Kebangkitan semangat menentang penjajahan B Penyatuan negara Asia menentang barat C Tercetusnya idea penyatuan wilayah D Berlakunya perluasan kuasa Jepun Jose Rizal - Filipina Soekarno - Indonesia Mahatma Ghandi India Apakah kepentingan tokoh-tokoh di atas terhadap gerakan nasionalisme di Tanah Melayu? A Menggalakkan perjuangan bersenjata B Menyemarakkan gerakan kemerdekaan C Membentuk perjuangan secara sederhana D Merangsang penentangan terhadap penjajah    

1

2

3

4

Majalah Al-Imam Apakah sumbangan terbesar majalah di atas terhadap pemikiran orang Melayu? A Menekankan kepentingan pendidikan dan ekonomi B Mendesak orang Melayu menerima perubahan C Membangkitkan semangat setia kepada negara D Mementingkan perpaduan antara kaum

1

. golongan intelektual berpendidikan Melayu telah menyemarakkan kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan intelektual berpendidikan Melayu? A Golongan bangsawan berpendidikan Melayu B Lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris C Bekas pelajar sekolah Melayu D Pemimpin Gerakan Islah 8 Diterbitkan oleh masyarakat Jawi Peranakan  Dijadikan bahan rujukan di sekolah Melayu Nyatakan akhbar yang dimaksudkan di atas? A Bintang Timor B Sekola Melayu C Bintang Pranakan D Khabar Uchapan Baru  2 ..5 “...” Penyataan di atas merujuk kepada tujuan penerbitan sebuah akhbar pada awal kurun ke-20.. Apakah tujuan Kaum Tua menerbitkan akhbar di atas? A Menyedarkan kesilapan Kaum Muda B Menentang idea pembaharuan Kaum Muda C Memperbaiki hubungan dengan Kaum Muda D Membetulkan pandangan Kaum Muda tentang adat 7 Pada tahun 1930-an.menyedarkan mereka yang lalai dan menjaga mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat.. Ianya merujuk kepada akhbar A Saudara B Neracha C Al-Imam D Al-Ikhwan 6  Lidah Benar  Suara Benar Senarai di atas merujuk kepada akhbar yang telah diterbitkan oleh Kaum Tua untuk menentang idea yang dibawa oleh Kaum muda.

Apakah tumpuan laporan akhbar-akhbar di atas? I Peristiwa yang berlaku di negara asal II Gerakan kebangsaan di Tanah Melayu III Keadaan perdagangan di Negeri-negeri Selat IV Kegiatan sosioekonomi orang Cina dan India A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Tenaga kaumku bukannya lemah Sama juga seperti kaum yang berhemah Boleh bekerja dan berumah Apa lagi melebur timah Dipetik daripada Harun Aminurrashid. Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh beliau melalui novel-novel tersebut? I Menghapuskan semangat kenegerian II Menyeru penyatuan politik Melayu III Mengkritik dasar British IV Membela nasib bangsa A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 12 Apakah tujuan Persatuan Melayu Singapura dan Persatuan Melayu Selangor menganjurkan Kongres Melayu Se-Tanah Melayu pada tahun 1939? A Menyatukan persatuan-persatuan Melayu B Mendesak British memajukan orang Melayu C Mewujudkan perpaduan kebangsaan Melayu D Menyeragamkan perjuangan menentang penjajahan 3 .1929: Tenaga Kaumku. Kuala Lumpur 10 Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui puisi di atas? A Merebut peluang ekonomi B Menentang penjajahan barat C Memperjuangkan maruah bangsa D Menyeru pembaca supaya bekerja  Putera Gunung Tahan  Anak Mat Lela Gila 11 Senarai novel-novel di atas dihasilkan oleh Ishak Haji Muhammad.9  Sin Chew Jit Poh  Ulaga Nesan Senarai di atas menunjukkkan akhbar yang telah diterbitkan oleh masyarakat Cina dan India di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Perak dianggap penting dalam gerakan kebangsaan? I Semangat kenegerian dihapuskan II Konsep kebangsaan Melayu dibentuk III Suarakan tentangan terbuka terhadap British IV Asas perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 14 Mengapakah perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap radikal? A Hendak menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia B Semangat kebangsaan Melayu diutamakan C Enggan bekerjasama dengan British D Wujud pakatan sulit dengan Jepun  Tan Jian Kin  Lim Bon Seng 15 Apakah peranan tokoh-tokoh di atas? A Menerbitkan akhbar Bintang Pranakan B Pemimpin masyarakat Baba dan Nyonya C Anggota Perundangan Negeri-negeri Selat D Menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan Pemimpin : A.13 Mengapakah persidangan pertama Sahabat Pena yang diadakan di Taiping. Soosay Keahlian: 12 buah persatuan dan 4 buah dewan perniagaan 16 Penyataan di atas adalah mengenai penubuhan A MIC B Gabungan peniaga India C Syarikat akhbar Jawi Peranakan D Persatuan India Pusat Tanah Melayu 4 .M.

Pelajar A: Kita patut berbangga menjadi rakyat Malaysia Pelajar B: Itu masih belum mencukupi.Yang penting kita mesti mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi 17 Dialog di atas mungkinperbualan dua orang pelajar mengenai rasa perasaan bangga menjadi rakyat Malaysia. Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan baris pertama puisi di atas? A Gerakan Islah B Revolusi China C Perang Rusia-Jepun D Kongres Kebangsaan India 5 . Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan ? I Bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain II Cinta dan setia kepada negara III Berjuang membebaskan tanahair daripada penjajahan IV Menganggotai tentera untuk mempertahankan bangsa A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Hidup Bahasa Hidup Bangsa 18 Cogan kata di atas merupakan cogan kata Persaudaraan sahabat Pena Malaya (PASPAM) Apakah sumbangan terpenting persatuan ini ? A Membentuk konsep kebangsaan Melayu B Mewujudkan pakatan sulit dengan Jepun C Menyaran persatuan Melayu bekerja keras D Memperjuangkan hak dan kepentingan ahli Barat dan Timur tidak ada bezanya Kesedaran juga yang membatasnya Kemajuan yang sama menandinginya Dengan sebab itu singkaplah tirai Yang menandinginya Harun Aminurrashid 1929 19 Petikan di atas menunjukkan sebahagian daripada puisi Tenaga Kaumku yang diterbitkan pada1929.

Apakah tujuan diungkapkan kata-kata dalam petikan di atas? A Menyeru orang Melayu supaya rajin bekerja B Menyeru orang Melayu mementingkan ilmu C Menyedar dan meniupkan semangat kebangsaan D Membetulkan cara beribadat orang-orang Melayu 21 Pemyataan di atas merujuk kepada A B C D semangat Pan-Islam semangat kebangsaan semangat bekerjasama semangat bersatu padu 22 Apakah kesan peristiwa di atas ke atas Tanah Melayu? A B C D Penubuhan askar Melayu Perpecahan perpaduan rakyat Peningkatan semangat kebangsaan Penentangan ke atas British secara radika1 6 .” Al-Imam 20 Petikan di atas merujuk kepada akhbar Al-Imam yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1906.“……… mengingatkan mereka yang lalai dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru dengan kebaikan…….

23 Apakah punca penentangan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua di Tanah Melayu pada awal kurun ke-20? A B C D Pengaruh Pan-Islam Perebutan pengaruh Penubuhan parti politik Pengaruh pemikiran moden Islam 24 Apakah persamaan kedua-dua tokoh di atas? A B C D Menggunakan akhbar untuk meniup semangat kebangsaan Memperjuangkan gerakan pemulihan Islam Menuntut kemerdekaan secara kekerasan Memperkenalkan gerakan Khilafat 25 Persamaan kedua-dua akhbar di atas ialah A B C D 26 menyelesaikan perbalahan antara Kaum Muda dan Kaum Tua mencontohi perjuangan negara luar untuk mendapatkemerdekaan menyeru umat Islam bertindak berdasarkan al-Quran dan hadis menyeru umat Islam bersatu membentuk kerajaan Islam Bagaimanakah al-Imam melaksanakan matlamat di atas A B C D Menghapuskan amalan adat Memajukan sistem pendidikan Memajukan ekonomi orang Melayu Menekan ajaran al-Quran dan hadis 7 .

Apakah matlamat penubuhan kesatuan-kesatuan negeri ini? A B C D Mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu Mengekalkan kebudayaan masyarakat Melayu Membebaskan Tanah Melayu daripada kuasa penjajah Menjaga kepentingan kaum Melayu 8 mendorong . Apakah yang cuba dinyatakan dalam cerpen di atas? A B C D Memperjuangkan kemerdekaan Meniupkan semangat kebangsaan Menyeru orang Melayu menuntut ilmu Menggalakkan orang Melayu memajukan ekonomi 29 Apakah perkara penting yang dimuatkan dalam surat khabar orang Cina dan India sebelum Peperangan Dunia Kedua? A B C D Keadaan di negara China dan India Berita semasa mengenai luar negara Pengiklanan tenaga kerja diperlukan Masalah sosial dan ekonomi Tanah Melayu 30 Idea perjuangan Kesatuan Melayu Singapura telah perkembangan kesatuan di -negen-negen Melayu lain.27 Mengapakah dikatakan akhbar di atas bersifat berani? A B C D Mendedahkan kelemahan dasar British Menuntut kemerdekaan daripada British Menuntut jawatan ~enting daripada:British Menggesa British menubuhkan sekolah Melayu 28 Jadual di atas menunjukkan karya cerpenis pada awal kurun ke-20.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful