P. 1
matematika-skripta-usmeni

matematika-skripta-usmeni

|Views: 3,844|Likes:

More info:

Published by: Danijel Lz Krištić on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • Brojevi
 • Realni brojevi
 • Kompleksni brojevi
 • Intervali
 • Okolina
 • Supremum i infimum
 • Apsolutna vrijednost realnog broja
 • - apsolutna vrijednost realnog broja
 • Binomna formula
 • Matematička indukcija
 • Funkcije
 • Pojam funkcije
 • Kompozicija funkcija
 • Inverzna funkcija (injekcija, surjekcija i bijekcija)
 • Svojstva funkcije
 • Grafičko prikazivanje funkcije
 • Elementarne funkcije
 • Opća potencija
 • Polinomi
 • Eksponencijalna funkcija
 • Logaritamska funkcija
 • Trigonometrijske funkcije
 • Ciklometrijske funkcije
 • Nizovi realnih brojeva
 • Pojam niza
 • Aritmetički niz
 • Geometrijski niz
 • Harmonijski niz
 • Limes niza realnih brojeva
 • Redovi realnih brojeva
 • Pojam reda
 • Kriteriji konvergencije
 • Poredbeni kriterij
 • D'Alembertov kriterij
 • Cauchyjev kriterij
 • Limes funkcije
 • Pravila za limese
 • Neki važni limesi
 • Asimptote funkcije
 • Neprekidnost funkcije
 • Derivacije
 • Deriviranje realnih funkcija
 • Derivacije elementarnih funkcija
 • Derivacije višeg reda
 • Osnovni teoremi diferencijalnog računa
 • Primjena derivacija
 • Monotonost i derivacija
 • Lokalni ekstremi
 • Konveksne funkcije i derivacija
 • L'Hospitalovo pravilo
 • Ispitivanje tijeka funkcije
 • Integrali
 • Neodređeni integrali
 • Tablica neodređenih integrala
 • Svojstva integrala
 • Metode integracije
 • Financijska matematika
 • Postotni račun
 • Kamate
 • Jednostavni kamatni račun
 • Složeni kamatni račun
 • Konformna i relativna kamatna stopa
 • Potrošački kredit
 • Otplata zajma
 • Otplata zajma jednakim periodičnim anuitetima
 • Otplata zajma proizvoljnim anuitetima
 • Plan otplate zajma
 • Konačna i sadašnja vrijednost jednakih uplata
 • Renta
 • Prenumerando renta
 • Postnumerando renta
 • Vječna renta
 • Matrice
 • Vrste matrica
 • Operacije s matricama
 • Gaussova metoda za invertiranje matrice
 • Rang matrice
 • Sustav linearnih algebarskih jednadžbi
 • Determinanta
 • Još neka pravila i formule za računanje
 • Neki primjeri pitanja s usmenog dijela ispita
 • Literatura

Skripta iz matematike

Kristina Perdić

‘Anura’ obrt za poduke
Strossmayerova 1a, Osijek
www.anura.hr e-mail: matematika@anura.hr, anura@anura.hr mob. 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

‘Anura’ obrt za poduke www.anura.hr - matematika@anura.hr Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

Sadržaj
Sadržaj ......................................................................................................................................................................................... 2 Brojevi ......................................................................................................................................................................................... 4 Realni brojevi ...................................................................................................................................................................... 4 Kompleksni brojevi .......................................................................................................................................................... 4 Intervali ................................................................................................................................................................................. 5 Okolina .............................................................................................................................................................................. 6 Supremum i infimum ................................................................................................................................................. 6 Apsolutna vrijednost realnog broja .................................................................................................................... 6 Binomna formula .............................................................................................................................................................. 7 Matematička indukcija ................................................................................................................................................... 9 Funkcije.................................................................................................................................................................................... 10 Pojam funkcije ................................................................................................................................................................. 10 Kompozicija funkcija ............................................................................................................................................... 10 Inverzna funkcija (injekcija, surjekcija i bijekcija) ................................................................................... 10 Svojstva funkcije ........................................................................................................................................................ 11 Grafičko prikazivanje funkcije ................................................................................................................................. 12 Elementarne funkcije ................................................................................................................................................... 12 Opća potencija ............................................................................................................................................................ 13 Polinomi ........................................................................................................................................................................ 14 Eksponencijalna funkcija....................................................................................................................................... 15 Logaritamska funkcija ............................................................................................................................................ 17 Trigonometrijske funkcije .................................................................................................................................... 18 Ciklometrijske funkcije .......................................................................................................................................... 21 Nizovi realnih brojeva ...................................................................................................................................................... 24 Pojam niza ......................................................................................................................................................................... 24 Aritmetički niz ............................................................................................................................................................ 24 Geometrijski niz ......................................................................................................................................................... 24 Harmonijski niz .......................................................................................................................................................... 25 Limes niza realnih brojeva ........................................................................................................................................ 25 Redovi realnih brojeva ..................................................................................................................................................... 27 Pojam reda ........................................................................................................................................................................ 27 Kriteriji konvergencije................................................................................................................................................. 27 Poredbeni kriterij ..................................................................................................................................................... 27 D'Alembertov kriterij .............................................................................................................................................. 28 Cauchyjev kriterij ...................................................................................................................................................... 28 Limes funkcije ....................................................................................................................................................................... 29 Pravila za limese ............................................................................................................................................................. 29 Neki važni limesi ............................................................................................................................................................ 30 Asimptote funkcije......................................................................................................................................................... 30 Neprekidnost funkcije ................................................................................................................................................. 30 Derivacije ................................................................................................................................................................................ 31 Deriviranje realnih funkcija ...................................................................................................................................... 32 Derivacije elementarnih funkcija ........................................................................................................................... 33 Derivacije višeg reda .................................................................................................................................................... 33 Osnovni teoremi diferencijalnog računa ............................................................................................................ 33 Primjena derivacija ....................................................................................................................................................... 34

<Sadržaj 2

‘Anura’ obrt za poduke www.anura.hr - matematika@anura.hr Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269 Monotonost i derivacija ......................................................................................................................................... 34 Lokalni ekstremi........................................................................................................................................................ 34 Konveksne funkcije i derivacija ......................................................................................................................... 34 L'Hospitalovo pravilo .............................................................................................................................................. 35 Ispitivanje tijeka funkcije ...................................................................................................................................... 35 Integrali ................................................................................................................................................................................... 36 Neodređeni integrali .................................................................................................................................................... 36 Tablica neodređenih integrala................................................................................................................................. 36 Svojstva integrala ........................................................................................................................................................... 37 Metode integracije ......................................................................................................................................................... 37 Financijska matematika ................................................................................................................................................... 38 Postotni račun.................................................................................................................................................................. 38 Kamate ................................................................................................................................................................................ 39 Jednostavni kamatni račun........................................................................................................................................ 39 Složeni kamatni račun ................................................................................................................................................. 40 Konformna i relativna kamatna stopa ............................................................................................................ 41 Potrošački kredit ............................................................................................................................................................ 42 Otplata zajma ................................................................................................................................................................... 44 Otplata zajma jednakim periodičnim anuitetima ...................................................................................... 44 Otplata zajma proizvoljnim anuitetima ........................................................................................................... 45 Plan otplate zajma .................................................................................................................................................... 46 Konačna i sadašnja vrijednost jednakih uplata ........................................................................................... 46 Renta .................................................................................................................................................................................... 47 Prenumerando renta ............................................................................................................................................... 47 Postnumerando renta ............................................................................................................................................. 48 Vječna renta ...................................................................................................................................................................... 48 Matrice ..................................................................................................................................................................................... 50 Vrste matrica .................................................................................................................................................................... 50 Operacije s matricama ................................................................................................................................................. 51 Gaussova metoda za invertiranje matrice.......................................................................................................... 51 Rang matrice .................................................................................................................................................................... 52 Sustav linearnih algebarskih jednadžbi .............................................................................................................. 52 Determinanta ................................................................................................................................................................... 52 Još neka pravila i formule za računanje ................................................................................................................... 54 Neki primjeri pitanja s usmenog dijela ispita ........................................................................................................ 56 Literatura ................................................................................................................................................................................ 57

<Sadržaj 3

‘Anura’ obrt za poduke www.anura.hr - matematika@anura.hr Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

Brojevi
Sve brojeve možemo podijeliti na: 1. Realne brojeve 2. Kompleksne brojeve

Realni brojevi
Skup realnih brojeva označavamo slovom R. Skup R sastoji se od racionalnih (skup Q) i iracionalnih (skup I) brojeva (R=QUI). U skup racionalnih brojeva ubrajamo: a. Skup prirodnih brojeva N (1,2,3,....) b. Skup cijelih brojeva Z (...-3,-2,-1,0,1,2,3,....) c. Decimalne razlomke s konačnim brojem znamenki (npr. 163/100=1.63) i beskonačne periodične razlomke (npr. 7/22=0.3181818181818...) gdje su brojnik i nazivnik iz skupa cijelih brojeva Z i nazivnik je različit od nule Svi ostali brojevi iz skupa R, koji nisu racionalni, nazivaju se iracionalni. Skup iracionalnih brojeva I sadrži skup neperiodičnih decimalnih razlomaka s beskonačno mnogo znamenki. To su npr. : = 1.414213562.... log2 = 0,30103.... π = 3,14159.... e = 2,71828....

Kompleksni brojevi
Kompleksne brojeve dobijemo ako ‘pokušamo’ izvaditi drugi korijen iz negativnog broja. Bilo koji broj kvadriran daje pozitivno rješenje te se stoga uvodi i i naziva se imaginarna jedinica ( ).

C - skup kompleksnih brojeva - kompleksni broj (opći oblik kompleksnog broja) – oznaka za kompleksni broj - realni dio, označavamo ga s Re z - imaginarni dio, označavamo ga s Im z - imaginarna jedinica ( ili ) i jednaki su samo u Brojevi 4 Jednakost kompleksnih brojeva: Dva kompleksna broja slučaju kada vrijedi i . Zbrajanje kompleksnih brojeva:

‘Anura’ obrt za poduke www.anura.hr - matematika@anura.hr Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269 Množenje kompleksnih brojeva: dva kompleksna broja množimo kao dva binoma („svaki sa svakim“):
Primjer kompleksnog broja:

1,2 1,2

uvodimo imaginarnu jedinicu

 ovo je kompleksni (imaginarni) broj

Grafički kompleksne brojeve prikazujemo u Gaussovoj ili kompleksnoj ravnini: y b x

a -b

Slika 1. Gaussova ili kompleksna ravnina

Svakom kompleksnom broju odgovara jedinstvena točka (a,b). Ravninu u kojoj se svakom kompleksnom broju pridružuje točka nazivamo Gaussova ili kompleksna ravnina. Brojevi z i simetrično su smješteni u odnosu na x-os. broj broja – za kompleksan broj (čitamo: z potez) kažemo da je kompleksno-konjiugiran - modul, norma ili apsolutna vrijednost kompleksnog broja z.

Intervali
Intervali su skupovi realnih brojeva koji imaju svojstvo da njihovi elementi zadovoljavaju određene nejednakosti. Otvoreni interval: ili
To znači da nam brojevi a i b ne pripadaju intertvalu. Otvoreni interval koristimo i kada imamo interval neograničen s negativne strane (npr. ) ili neograničen s pozitivne strane (npr. ).

Zatvoreni interval ili segment:
To znači da brojevi a i b pripadaju intervalu. Ako u ovom slučaju imamo neograničen skup s jedne strane pišemo ga ili .

Brojevi 5

Poluotvoreni interval je interval s jedne strane otvoren, a s druge zatvoren, npr. ako imamo nejednakost tada interal zapisujemo ili ako je tada imamo interval . Beskonačni intervali su intervali: , , i .

Svaki odozgo omeđen skup ima supremum. u suprotnom on je odozgo neomeđen. ). Duljina -okoline je . Majoranta ili gornja međa (granica) skupa S je svaki broj M sa svojstvom ( . u suprotnom on Skup je omeđen.čitamo svaki). tj. tj.hr .okolina kojoj je sredina Slika 2. Prikaz simetrične okoline realnog broja Sve simetrične okoline broja su oblika gdje je ( . 095-528-7269 Ukoliko su nam rješenja nekog zadatka dva intervala tada je rješenje unija ta dva intervala. najveća donja granica skupa S. ako je i odozgo i odozdo omeđen. . najmanja gornja granica skupa S.hr Tina 098-184-3163. Infimum je najveća minoranta skupa S.‘Anura’ obrt za poduke www. a to zapisujemo pomoću znaka za uniju (npr.anura. Okolina Otvorena okolina realnog broja Simetrična okolina realnog broja . Realan broj pripada -okolini onda i samo onda ako je . Ako je nazivamo ga minimalnim elementom skupa S i označavamo s . Supremum i infimum s Supremum je najmanja majoranta skupa S. Tu okolinu nazivamo -okolina broja . U protivnom on je neomeđen.svaki otvoreni interval realnih brojeva koji sadrži broj . Označavamo ga .čitamo epsilon). Minoranta ili donja međa (granica) skupa S je svaki broj M sa . Označavamo ga s .matematika@anura.apsolutna vrijednost realnog broja Apsolutnu vrijednost realnog broja definiramo s: Brojevi 6 . Neka postoji skup . a svaki odozdo omeđen skup ima infimum. U tom slučaju skup S je odozdo omeđen ili ograničen. Apsolutna vrijednost realnog broja . U tom slučaju skup S je odozgo omeđen ili ograničen. 091-733-1635. Neka postoji skup svojstvom je odozdo neomeđen. Ako je nazivamo ga maksimalnim elementom skupa S i označavamo s .

7. 2. . 3.hr Tina 098-184-3163. Ukupan broj članova je n+1.matematika@anura. 091-733-1635. a zbroj i završava članom Faktorijeli – (čitamo en faktorijela) umnožak prirodnih brojeva Za cijele brojeve n i k ( ) definiramo binomni koeficijent (čitamo n povrh k): Brojevi 7 . 8.anura.nejednakost trokuta y x Slika 3. .‘Anura’ obrt za poduke www. 5. 6. 095-528-7269 Svojstva apsolutne vrijednosti: 1. 4. . Graf funkcije Binomna formula Izraz gdje su a i b kompleksni brojevi i n prirodan broj računamo: Postavlja se pitanje kako naći opću formulu za Svaki izraz započinje članom eksponenata svakog člana je n.hr .

Binomni koeficijenti mogu se odrediti i pomoću tzv.hr . 095-528-7269 Svojstva binomih koeficijenata: 1. k=1.‘Anura’ obrt za poduke www.hr Tina 098-184-3163. .. ....matematika@anura. k=1. 091-733-1635..2..n (simetrija binomnih koeficijenata) Ako uvedemo binomne koeficijente tada navedene jednakosti za binome na n-tu potenciju možemo zapisati i ovako: itd. Pascalovog trokuta: BINOM BINOMNI KOEFICIJENTI 1 1 1 1 1 1 5 4 10 3 6 2 3 4 10 5 1 1 1 1 1 Prema tome možemo poopćiti izraz za navesti binomnu formulu: Brojevi 8 ....n . 2.anura..2.

Neka (i) (ii) ( Tada je . 091-733-1635. pa je .‘Anura’ obrt za poduke www.hr . .matematika@anura. Prvi korak ili baza indukcije .pretpostavljamo da tvrdnja vrijedi za neki proizvoljni prirodni broj k. 3. Treći korak je korak indukcije .dokazujemo da zadana tvrdnja vrijedi za . Drugi korak je pretpostavka indukcije .anura. Iz svega toga zaključujemo da tvrdnja vrijedi za svaki prirodni broj .hr Tina 098-184-3163. 095-528-7269 Matematička indukcija Matematička (potpuna) indukcija je metoda matematičkog dokazivanja. uvrštavamo . 2. Brojevi 9 .dokazujemo da tvrdnja vrijedi i za sljedbenika prirodnog broja k . (M je podskup skupa N) ima ova dva stvojstva: Matematičku indukciju dokazivanja ispravnosti tvrdnje provodimo kroz 3 koraka: 1.

. Linearna funkcija (pravac) Nasuprot tome.matematika@anura. riječima). Funkcija je zadana implicitno ako je analitički izraz kojim je funkcija zadana prenesen na lijevu stranu tako da je na desnoj strani nula: Kompozicija funkcija Neka su definiranu formulom i . i Za funkciju kažemo da je surjekcija ako je svaki element kodomene K slika barem jednog elementa iz domene D. to su svi brojevi za koje funkcija ili . Tada funkciju i zovemo kompozicija funkcija Inverzna funkcija (injekcija. Kodomena . Funkcija (preslikavanje) .anura. kvadratna funkcija preslikava i isti element kodomene je injekcija jer iz proizlazi da je nije injekcija jer različite elemente domene x i –x. ako vrijedi . između ostalog (u obliku tablice.hr Tina 098-184-3163. 091-733-1635.postupak koji svakom elementu domene točno jedan element kodomene . dvije funkcije. tj.nezavisna varijabla ili argument . 095-528-7269 Funkcije Pojam funkcije Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa.funkcija .skup brojeva koje funkcija može poprimiti.hr . ako za svaki postoji barem jedan takav da je .područje definicije funkcije. može biti zadana analitičkim izrazom (eksplicitno i implicitno). to su . bijekcija. pridružuje postoji. To zapisujemo: Domena . .‘Anura’ obrt za poduke www. općeniti oblik eksplicitno zadane funkcije je . Tu jedinstvenu bijekciju g označavamo s i nazivamo inverzna funkcija funkcije ili inverz od .zavisna varijabla(neka funkcija pretvara neki broj x u neki novi broj y) Ako funkcija ima oblik zove se konstanta. ili . Tada postoji jedna i samo jedna bijekcija takva da je: i . grafički. Ova funkcija zadana je eksplictno. surjekcija i bijekcija) Za funkciju kažemo da je injekcija skupa D u skup K ako različite elemente domene D preslikava u različite elemente kodomene K. takve da je označavamo s . Taj pravac paralelan je s ordinatom (osi y). tj. . Funkcije 10 Za funkciju koja je i injekcija i surjekcija kažemo da je bijekcija (obostrano jednoznačno preslikavanje). Neka je . Funkcija.

ako je . vrijednosti koje dobijemo su nultočke funkcije. Nutočke dobijemo tako da funkciju izjednačimo s nulom.matematika@anura. Kažemo da je nul-točka.anura.‘Anura’ obrt za poduke www. tj.hr . konkavnost i točke infleksije Funkcija sve Funkcija sve vrijedi vrijedi je konkavna (okrenuta prema dolje ) na intervalu ako za je konveksna (okrenuta prema gore ) na intervalu ako za Funkcija vrijedi Funkcija vrijedi je strogo konveksna na intervalu ako za sve je strogo konkavna na intervalu ako za sve Monotonost funkcije Za funkciju vrijedi . Parnost funkcija Parna funkcija Neparna funkcija Funkcija može biti niti parna niti neparna! . Nultočke funkcije su one vrijednosti argumenta za koje je funkcija jednaka nuli. kažemo da strogo monotono raste na skupu D ako za sve .simetrična je s obzirom na ishodište Konveksnost. da monotono pada na skupu D ako za sve Za funkciju vrijedi . Tako su i Svojstva funkcije Nultočke Neka je funkcija.simetrična je s obzirom na -os . 095-528-7269 Inverzna funkcija je funkcija suprotna od početne funkcije inverzne funkcije jer je . to su točke u kojima funkcija siječe os apscisa ( -os). pa je tako . kažemo da monotono raste na skupu D ako za sve vrijedi Funkcije 11 tj.hr Tina 098-184-3163. 091-733-1635.

‘Anura’ obrt za poduke www. 5. Opća potencija Polinomi Eksponencijalna funkcija Logaritamska funkcija Trigonometrijske funkcije Ciklometrijske funkcije 12 Funkcije . Ako vrijedi postiže globalni minimum na D ako je tada govorimo o strogom globalnom minimumu. f(x) veća od nule. Globalni ekstrem Funkcija za svaki Funkcija za svaki u točki . Ako se funkcija u koordinatnom sustavu nalazi iznad x-osi tada je ona pozitivna jer su rješenja funkcije. Svaka točka određena je brojevima koji određuju njen položaj. Koordinate očitavamo na koordinatnim osima apscisi (x-os) i ordinati (yos). a nazivaju se koordinate. tada se funkcija nalazi ispod x-osi te je ona negativna. Ukoliko vrijedi onda govorimo o strogom lokalnom minimumu.hr . postiže globalni maksimum na D ako je tada govorimo o strogom globalnom maksimumu. Suprotno. 091-733-1635. postiže lokalni maksimum ako postoji okolina za svaki . 095-528-7269 tj. Osnovne elementarne funkcije su: 1. -. /) i konačnog broja kompozicija osnovnih elementarnih funkcija.matematika@anura. Sjecište koordinatnih osi naziva se ishodište koordinatnog sustava i ima koordinate (0. 4. *. tj. 6. da strogo monotono pada na skupu D ako za sve vrijedi Lokalni ekstremi funkcije Funkcija broja Funkcija broja u točki takva da je u točki takva da je postiže lokalni minimum ako postoji okolina za svaki . Grafičko prikazivanje funkcije Funkcije grafički prikazujemo u koordinatnom sustavu. ako su rješenja manja od nule.0). 2.anura.hr Tina 098-184-3163. Elementarne funkcije Elementarne funkcije su funkcije koje se dobivaju iz osnovnih elementarnih funkcija pomoću konačnog broja aritmetičkih operacija (+. a ako vrijedi govorimo o strogom lokalnom maksimumu. Periodičnost Periodična funkcija – ponavlja se nakon nekog perioda Za periodičnu funkciju vrijedi: je za svaki gdje je Najpoznatije periodične funkcije su trigonometrijske funkcije. Ako vrijedi u točki . 3.

hr . 095-528-7269 Opća potencija Opća potencija je funkcija Postoje neki posebni slučajevi: a) ako je eksponent neki prirodan broj tada je funkcija definirana za svaki realan broj x.matematika@anura. Funkcije 13 8.anura. 6. b) ako je eksponent tada je funkcija definirana samo za ako je n paran broj. . i . 3.‘Anura’ obrt za poduke www. 2. tj. za svaki realan broj x ako je n neparan broj. 091-733-1635. 4. Graf opće potencije u ovisnosti o eksponentu Pravila za potencije 1. y-os x-os Slika 4. 7. 5.hr Tina 098-184-3163. 9.

hr .najstariji ili vodeći koeficijent . 091-733-1635.koeficijenti polinoma .odsječak na osi apscisa (nultočka) Slika 5. a graf je parabola.anura. odsječak na osi ordinata .slobodni koeficijent Ako je .matematika@anura.‘Anura’ obrt za poduke www.hr Tina 098-184-3163. onda za polinom kažemo da je n-tog stupnja. Polinomi . Opći oblik: Funkcije 14 a – vodeći koeficijent b – linearni koeficijent c – slobodni koeficijent. ako je pozitivan funkcija raste. Ako je polinom normiran. ako je negativan funkcija pada) – odsječak na osi ordinata . Linearna funkcija ( . onda kažemo da je je nulpolinom onda i samo onda ako je i . . Opći oblik: – koeficijent smjera (što je veći pravac je strmiji.funkcija raste) Kvadratna funkcija Kvadratna funkcija polinom je drugog stupnja. su jednaki onda i samo onda ako vrijedi: i Linearna funkcija Linearna funkcija je polinom prvog stupnja i ima oblik pravca. 095-528-7269 Polinomi Funkciju definiranu sa: nazivamo polinomom n-tog stupnja nad . za Polinom svaki za svaki .

hr . U slučaju da je 15 Funkcije . iznad apscise.hr Tina 098-184-3163. Karakterističnost svake eksponencijalne funkcije je da siječe ordinatu u točki 1. Svaka kvadratna funkcija ima jedan ekstrem – ako je konveksna tada ima minimum. tj. Eksponencijalnu funkciju s bazom definiramo: . 095-528-7269 Odsječke na osi apscisa (nultočke – točke u kojima funkcija siječe -os ) računamo pomoću formule: gdje je diskriminanta. su one funkcije koje u eksponentu imaju x. a o vodećem koeficijentu ovisi da li je parabola konveksna ili konkavna te širina parabole (što je apsolutna vrijednost veća parabola je šira) (slika 6. Razlog toga je što svaki broj s potencijom nula daje rezultat 1. 091-733-1635. Tu točku nazivamo tjeme parabole. Baza mora biti pozitivna ( ) i različita od jedan ( ). ukratko rečeno. O diskriminanti ovisi položaj parabole u koordinatnom sustavu (slika 6.matematika@anura. a ako je konkavna tada ima maksimum.‘Anura’ obrt za poduke www. Parabola u ovisnosti o i Eksponencijalna funkcija Eksponencijalne funkcije. Domena eksponencijalne funkcije je skup svih realnih brojeva ( ).). Eksponencijalna funkcija je uvijek pozitivna. dok je za eksponencijalna funkcija padajuća.anura. Kod grafičkog prikazivanja za eksponencijalna funkcija je rastuća. a koordinate računamo: x y Slika 6.).

hr Tina 098-184-3163. 095-528-7269 . Eksponencijalna funkcija u ovisnoati o x-os y-os x-os Slika 8. 091-733-1635. što je veći od 1 to je funkcija brže rastuća te je bliža ordinati. Eksponencijalna funkcija u ovisnosti o 16 Funkcije 1 .matematika@anura. tj. što je razlomak manji to je funkcija bliža ordinati. Ako je u intervalu tada što je bliži nuli.hr .‘Anura’ obrt za poduke www. strmija je.anura. Graf eksponencijalne funkcije s obziom na a: y-os 1 Slika 7.

za svaki . 095-528-7269 Logaritamska funkcija Logaritamska funkcija je inverzna funkcija eksponencijalne funkcije.matematika@anura.hr Tina 098-184-3163. . Baza kao i kod eksponencijalne mora biti pozitivna i Logaritme s bazom nazivamo dekadski logaritam i ne pišemo bazu. 091-733-1635. Graf logaritamske funkcije i njene inverzne eksponencijalne funkcije (simetrične su s obzirom na pravac ) y-os 1 x-os Funkcije 17 Slika 10. pa umjesto pišemo . . y-os x-os Slika 9.hr . To znači da x mora biti veći od nule ( različita od 1 ( i ).‘Anura’ obrt za poduke www. dakle. Graf logaritamske funkcije s obzirom na bazu . Ako je baza logaritma takav logaritam zovemo prirodni logaritam i umjesto pišemo .anura. ona se u koordinatnom sustavu nalazi desno od ). Logaritamsku funkciju s bazom definiramo izrazom: Zbog inverznosti funkcija vrijedi: Domena logaritamske funkcije je interval ordinate.

Tangens i kotangens su prekinute funkcije. 091-733-1635. Vrijednosti funkcija sinus i kosinus nalaze se u intervalu te kažemo da su one omeđene funkcije. tangens i kotangens: Periodičnost trigonometrijskih funkcija Trigonometrijske funkcije su periodične funkcije. 095-528-7269 Trigonometrijske funkcije Trigonometrijske funkcije su sinus. Definicija trigonometrijskih funkcija . -6π. Sinus i kosinus imaju period .anura.hr Tina 098-184-3163.. Kažemo da je sinus neparna funkcija jer vrijedi: .matematika@anura. 6π.‘Anura’ obrt za poduke www. -2π.. Rotacijom po kružnici dolazimo do zaključka da se i vrijednosti za tangens i kotangens ponavljaju pa vrijedi: . a za kosinus kažemo da je parna jer vrijedi: . -4π.hr . Funkcije tangens i kotangens su neomeđene funkcije jer tangens poprima vrijednosti iz intervala . kosinus. 4π. vraćamo u istu točku na kružnici iz koje smo i krenuli očito je da vrijedi: . Trigonometrijske funkcije definirane su na jediničnoj kružnici polumjera cosx ctgx : tgx sinx x 1 18 Funkcije Slika 11. Tangens i kotangens imaju period . a kotangens iz intervala . Tangens i kotangens su neparne funkcije jer vrijedi: . neprekidne su i domena im je cijeli skup realnih brojeva R. Budući da se rotacijom za 2π.

095-528-7269 Iz slike možemo zaključiti da je: Veze između trigonometrijskih funkcija: 1) 2) 3) 4) Slika 12.hr . Grafički prikaz funkcija tangens i kotangens 19 Funkcije .anura.hr Tina 098-184-3163. Grafički prikaz funkcija sinus i kosinus Slika 13. 091-733-1635.‘Anura’ obrt za poduke www.matematika@anura.

Kut i odgovarajući luk kuta Puni krug ima 360o i 2 radijana (računamo opseg jedinične kružnice) što znači da je ili . 091-733-1635. Kutna ili geometrijska jedinica je stupanj ( o) 2.anura.matematika@anura.hr . 095-528-7269 Jedinice za mjeru kuta 1.‘Anura’ obrt za poduke www.hr Tina 098-184-3163. Ova relacija je veza između kutne i lučne mjere kuta. Iz nje dobivamo formule za pretvaranje stupnjeva u radijane i obrnuto: 20 Funkcije . Lučna ili analitička jedinica je radijan (rad) Odgovarajući luk kuta Slika 14.

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija za kuteve izražene u stupnjevima i u radijanima Ciklometrijske funkcije Ciklometrijske funkcije su funkcije inverzne od trigonometrijskih. arkustangens i arkuskotangens: Arkussinus je strogo rastuća i neparna funkcija u intervalu . Arkustangens i arkuskotangens definirane su za sve u intervalu .‘Anura’ obrt za poduke www.anura. To su arkussinus. 095-528-7269 Stupnjevi Radijani 0° 30° 0 0 1 0 ∞ 45° 60° 90° 180° 270° 360° 0 1 0 0 1 0 1 1 ∞ 0 0 ∞ 0 ∞ 0 ∞ Tablica 1.hr .hr Tina 098-184-3163. 21 Funkcije . Arkuskosinus je strogo padajuća funkcija u intervalu . arkuskosinus.matematika@anura. 091-733-1635.

Grafički prikaz ciklometrijskih funkcija arkus sinus i arkus kosinus 0 0 Slika 16. 091-733-1635.hr Tina 098-184-3163.matematika@anura.‘Anura’ obrt za poduke www.anura. Grafički prikaz ciklometrijskih funkcija arkus tangens i arkus kotangens 22 Funkcije . 095-528-7269 -1 0 1 -1 0 1 Slika 15.hr .

hr .hr Tina 098-184-3163. 095-528-7269 Slika 17.‘Anura’ obrt za poduke www. Graf funkcija arkus tangens i arkus kotangens 23 Funkcije . Graf funkcija arkus sinus i arkus kosinus Slika 18. 091-733-1635.matematika@anura.anura.

091-733-1635.hr . . Domena je cijeli skup prirodnih brojeva N. . iz njega uzimamo vrijednosti za kojih ima beskonačno mnogo pa tako i članova niza ima beskonačno mnogo te se takav niz zove beskonačan. Sam niz označava se s ili jednostavno Beskonačnim nizom realnih brojeva nazivamo niz gdje je n-ti ili opći član niza.matematika@anura.‘Anura’ obrt za poduke www. Aritmetički niz Aritmetički niz je niz realnih brojeva kod kojeg je razlika između svakog člana (osim prvog) i člana ispred njega uvijek jednaka (konstantna) za svaki par susjednih brojeva: . Za k-ti ili opći član aritmetičkog niza vrijedi formula: . Aritmetički niz je strogo rastući za Primjer aritmetičkog niza: niz glasi: Geometrijski niz Nizovi realnih brojeva 24 Geometrijski niz je niz realnih brojeva kod kojega je kvocijent između svakog člana (osim prvog) i člana ispred njega uvijek jednak za svaki par susjednih brojeva: . tj. . geometrijska sredina dvaju njegovih susjednih članova: . tj. Suma prvih članova aritmetičkog niza računa se pomoću formule: Svaki član (osim prvog i posljednjeg) aritmetička je sredina(po čemu je i dobio ime) njemu susjednih članova: pa tako za k-ti ili opći član aritmetičkog niza vrijedi formula: . Kodomena je cijeli skup realnih brojeva R.anura. osim prvog i posljednjeg (ako je riječ o konačnom nizu). Razlika naziva se još i diferencija aritmetičkog niza. 095-528-7269 Nizovi realnih brojeva Pojam niza Funkciju označava se s nazivamo niz realnih brojeva. Vrijednost niza na prirodnom broju i naziva n-ti ili opći član niza . strogo padajući za i stacionaran za .hr Tina 098-184-3163. Geometrijski niz dobio je taj naziv zato što svaki njegov član. Kvocijent naziva se i kvocijent geometrijskog niza.

anura. Broj zovemo limes ili granična vrijednost niza i pišemo: Nizovi realnih brojeva 25 ili To čitamo: niz teži kada .: Slika 19. Harmonijski niz Harmonijski niz je niz kojem je svaki član (osim prvog) harmonijska sredina dvaju neposredno susjednih članova.‘Anura’ obrt za poduke www. Za niz koji nije konvergentan kažemo da je divergentan. Kažemo da je niz konvergentan ako postoji realan broj takav da za svaki realan broj postoji prirodan broj takav da: . članova geometrijskog niza računa se pomoću formule: Primjer geometrijskog niza: niz glasi. Isto vidimo na slici 19. Niz zadan općim članom je harmonijski niz. teži u beskonačno.hr Tina 098-184-3163. Svaki omeđen i monoton niz realnih brojeva je konvergentan. . To je ujedno i njegov limes. Harmonijska sredina brojeva a i b: Limes niza realnih brojeva Kažemo da je realan broj gomilište ili točka gomilanja niza realnih brojeva ako svaka εokolina broja sadrži beskonačno mnogo članova niza. Bolzano-Weierstrass-ov teorem: Svaki omeđen niz realnih brojeva ima barem jedno gomilište. Svaki konvergentan niz realnih brojeva je omeđen. Svaki konvergentan niz realnih brojeva ima samo jedan limes. 091-733-1635.matematika@anura. Konvergentan niz realnih brojeva ima samo jedno gomilište.hr . 095-528-7269 pa tako za k-ti ili opći član Suma prvih geometrijskog niza vrijedi formula: .

hr . je konvergentan i vrijedi: 2. Niz i konvergentni i neka je . tj. Riječ je o konvergentnom nizu čija . ako za svaki postoji prirodan broj . onda je niz konvergentan i vrijedi: 5. onda je niz konvergentan i vrijedi: 6. se i definira kao limes niza čiji je opći član . takav da . takav da .anura. Ako je za svaki . ako za svaki prirodan broj . Za niz realnih brojeva kažemo da divergira k . Niz je konvergentan i vrijedi: 3.‘Anura’ obrt za poduke www. onda je niz konvergentan i vrijedi: Ako funkcija pišemo: 26 Nizovi realnih brojeva teži k s lijeve strane kažemo da ima limes slijeva u točki i to zapisujemo: . postoji i pišemo Posebno je značajan niz čiji je opći član je granična vrijednost . . 091-733-1635. Eulerov broj upravo Algebarske operacije s nizovima Neka su nizovi realnih brojeva Tada: 1. 095-528-7269 Za niz realnih brojeva kažemo da divergira k i pišemo . . Niz je konvergentan i vrijedi: 4. a ako funkcija teži k s desne strane kažemo da ima limes zdesna u točki i . . Ako je za svaki .hr Tina 098-184-3163.matematika@anura. Ako je za svaki bilo koji realan broj.

Dakle. članovi reda shvatiti kao zbroj članova nekog (beskonačnog) niza. tj. . Nužan uvjet konvergencije reda (ali ne i dovoljan!) je da mu članovi teže nuli. kažemo da je red divegentan. U suprotnom. red možemo Neka je niz realnih brojava. . Primjer: suma beskonačnog reda je beskonačna (ne postoji) pa je red divergentan. Kriteriji konvergencije Poredbeni kriterij Neka su i broj i prirodan broj bilo koja dva reda s nenegativnim članovima i neka postoje realan takvi da je . Aritmetički red je red kod kojeg je razlika susjednih članova konstantna. . tj.anura. tj.‘Anura’ obrt za poduke www. Pomoću njegovih članova definiramo niz parcijalnih suma gdje predstavlja sumu prvih članova niza : Uređeni par nizova realnih brojeva zovemo red realnih brojeva i označavamo s tome zovemo općim članom. tj.hr . Ako je niz parcijalnih suma divergentan. Red je geometrijski ako vrijedi: . Pri Red je konvergentan ako je konvergentan pripadni niz parcijalnih suma. 27 Redovi realnih brojeva Geometrijski red je red kod kojega je kvocijent susjednih članova konstantan. nužan uvjet za konvergenciju reda je . aritmetički red je suma članova aritmetičkog niza. 091-733-1635. ako suma postoji (konačni red) red je konvergentan. Graničnu vrijednost ili limes tog niza parcijalnih suma nazivamo sumom zadanog reda i označavamo s . a zovemo n-tom parcijalnom sumom reda . 095-528-7269 Redovi realnih brojeva Pojam reda Beskonačni red je izraz oblika: ili skraćeno: gdje su .matematika@anura.hr Tina 098-184-3163. geometrijski red je suma članova geometrijskog niza. Red je aritmetički ako vrijedi: .

hr Tina 098-184-3163. Ako postoji i divergentan za . b) Ako je za beskonačno mnogo indeksa . 091-733-1635. takav da je b) Ako postoji prirodan broj onda je red divergentan. D’Alembertov kriterij u formi limesa Neka je konvergentan za red s pozitivnim članovima. . Ako postoji i divergira za .matematika@anura.‘Anura’ obrt za poduke www. gdje je . onda i red konvergira. Poredbeni kriterij u formi limesa Neka je postoji a) b) c) Za Ako je Ako je red s nenegativnim članovima. D'Alembertov kriterij Neka je red s pozitivnim članovima. i ako red konvergira. red red s pozitivnim članovima i neka konvergira onda i samo onda ako red konvergira. onda red . onda Redovi realnih brojeva 28 a) Ako postoje prirodan broj i realan broj takav da je je red konvergentan. onda i red divergira. za svaki divergentan.anura.hr . onda je red Cauchyjev kriterij u formi limesa Neka je kovergira za red s nenegativnim članovima. i realan broj takvi da je a) Ako postoje prirodan broj onda je red konvergentan. onda divergira i red . onda konvergira i red divergira. . tada je red Cauchyjev kriterij Neka je red s nenegativnim članovima. . i ako red divergira. 095-528-7269 Tada vrijedi: a) Ako red b) Ako red konvergira.

gdje je postoje i koji konvergira prema . u točki jednaka L i pišemo: Tada kažemo da je granična vrijednost ili limes funkcije ako za svaki niz iz konvergira prema L.‘Anura’ obrt za poduke www. 095-528-7269 Limes funkcije Neka je i. tada postoji i Pravila za limese 29 Limes funkcije 4. ii. postoji 2. postoji 3.hr Tina 098-184-3163.anura. . . 091-733-1635. Neka je i. .matematika@anura. iii. ii. niz funkcionalnih vrijednosti Tada 1. ako je vrijedi: i vrijedi: i vrijedi: i ako je u nekoj okolini broja .hr . gdje je .

matematika@anura. 091-733-1635. ako je je vertikalna asimptota funkcije Neprekidnost funkcije Za funkciju kažemo da je neprekidna u točki ako vrijedi: 30 Limes funkcije .anura. 095-528-7269 Neki važni limesi Asimptote funkcije Kažemo da je pravac desna kosa asimptota funkcije ako vrijedi a lijeva kosa asimptota ako vrijedi Koeficijenti k i l desne kose asimptote iznose Koeficijenti k i l lijeve kose asimptote iznose Ako je k=0 pravac Pravac nazivamo horizontalna asimptota.hr Tina 098-184-3163.hr .‘Anura’ obrt za poduke www.

Omjer prirasta ovisne i neovisne varijable služi nam kao mjera relativne promjene funkcije i neovisne varijable . a njemačkog znanstvenika Leibniza problem tangente. Ako je realna funkcija definirana i neprekinuta na intervalu . zove derivacija funkcije u točki . Ako tu mjeru relativne promjene funkcije promatramo kada teži nuli dobijemo izraz: gdje je brzina promjene ovisne varijable u ovisnosti o promjeni neovisne varijable. Do tog otkrića doveo je engleskog znanstvenika Newtona problem brzine. Prirast neovisne varijable usporedit ćemo s prirastom ovisne varijable .matematika@anura.anura.hr Tina 098-184-3163. Definicija derivacije Ovisnost veličine o veličini dana je formulom . -os -os Slika 20. Kaže se da je funkcija derivabilna 31 Derivacije . 091-733-1635. Ovisna veličina može se brže ili sporije mijenjati od neosvisne veličine . Prirast ovisne varijable jednaka je . 095-528-7269 Derivacije Derivacije ili diferencijalni račun smatraju se jednim od najvažnijih matematičkih otkrića.hr .‘Anura’ obrt za poduke www. i postoji onda se broj u točki .

Derivacija kvocijenta dviju realnih funkcija: 4. Derivacija umnoška konstante c i funkcije: 5. Derivacija složene funkcije (kompozicije funkcija): 32 Derivacije . ili .hr . Realna funkcija točki . Dakle. Derivacija umnoška dviju realnih funkcija: 3. Derivacija zbroja (razlike) dviju realnih funkcija: 2. Supstitucijom ova formula prelazi u ekvivalentnu formulu: Broj nazivamo kvocijentom diferencija. derivacija funkcije u točki je limes kojem konvergira kvocijent diferencija kada .matematika@anura.‘Anura’ obrt za poduke www. . Kvocijent diferencija mjeri ‘brzinu promjene’ funkcije u odnosu ne promjenu nezavisne varijable – što je derivacija veća funkcija se ‘brže mijenja’. 091-733-1635.hr Tina 098-184-3163.U brojniku je diferencija (razlika) vrijednosti funkcije u točkama i . a ako je derivacija nula. što je manja funkcija se ‘sporije mijenja’. kada prirast neovisne varijable teži nuli. tj. 095-528-7269 Derivacija funkcije je granična vrijednost kojoj teži kvocijent diferencija ovisne i neovisne varijable. je derivabilna ili diferencijabilna na interval ako je derivabilna u svakoj Derivaciju označavamo s . Deriviranje realnih funkcija Pravila za deriviranje funkcija: 1. a u nazivniku odgovarajuća diferencija (razlika) nezavisne varijable .anura. funkcija se ne mijenja.

Ako je prva derivacija derivabilna te ju deriviramo.‘Anura’ obrt za poduke www.br. To bismo mogli zapisati ovako: . 095-528-7269 Derivacije elementarnih funkcija Red. onda postoji točka takva da je . Ako je . tj.hr Tina 098-184-3163.anura. 1 2 3 4 5 6 7 Funkcija Derivacija funkcije Red. Dakle. i ne mora biti derivabilna. ima lokalni ekstrem.matematika@anura. Označavamo s ili . onda je u točki . tada dobijemo drugu derivaciju funkcije i nju označavamo s ili . 0 8 9 10 11 12 13 14 Funkcija Derivacija funkcije Tablica 2. Po dogovoru je . 091-733-1635.br. Osnovni teoremi diferencijalnog računa Fermatov teorem: Neka funkcija derivabilna u točki . Derivacije elementarnih funkcija Derivacije višeg reda Ako je funkcija derivabilna njenu derivaciju nazivamo prvom derivacijom funkcije .hr . bilo koju n-tu derivaciju funkcije možemo zapisati ovako: . funkciju dva puta deriviramo. onda postoji točka takva da je Lagrangeov teorem: Ako je funkcija neprekidna na segmentu . Derivacije 33 i derivabilna na intervalu . Ako je Rolleov teorem: Neka je funkcija neprekidna na segmentu . Prva derivacija može. i derivabilna na intervalu .

Primjena derivacija Monotonost i derivacija Intervale monotonosti pravimo pomoću prekida funkcije i stacionarnih točaka. Stacionarne točke uvrštavamo u drugu derivaciju funkcije kako bismo utvrdili da li ona predstavlja minimum ili maksimum: a. Lokalni ekstremi Lokalni ekstremi su minimum i maksimum. Neka je dvaput derivabilna funkcija na nekoj okolini svoje stacionarne točke c. 095-528-7269 Cauchyjev teorem: Neka su i neprekidne funkcije na segmentu intervalu . takav da vrijedi: i derivabilne na takva da je gdje je .‘Anura’ obrt za poduke www. Dakle. Funkcija i funkciju koja je derivabilna na monotono raste na skupu onda i samo onda ako je za svaki . dakle. Tada za svaki postoji realan broj ( za .anura. ima strogi lokalni minimum u točki c. Ako je za svaki . pronalazimo ih tako da drugu derivaciju funkcije izjednačimo s nulom ). konkavnosti pravimo pomoću prekida funkcije i točaka infleksije Točke infleksije su točke u kojima funkcija prelazi iz konveksnosti u konkavnost ili obrnuto. Taylorov teorem: Neka je interval. b. odnosno ). Ako je za svaki . Ako je . U točkama infleksije vrijednost druge derivacije je nula. funkcija koja ima -vu derivaciju na intervalu i bilo koji prirodan broj.hr . Ako je za svaki . Konveksnost i konkavnost ovise o 34 Derivacije . pronalazimo ih tako da prvu derivaciju funkcije izjednačimo s nulom . Ako je b. onda ima strogi lokalni maksimum u točki c. onda postoji točka .hr Tina 098-184-3163. onda funkcija strogo monotono raste na skupu . Neka imamo neki skup intervalu . tj. Ekstreme pronalazimo pomoću stacionarnih točaka – koliko ima stacionarnih točaka toliko ima ekstrema. onda funkcija strogo monotono pada na skupu . onda . Funkcija monotono pada na skupu onda i samo onda ako je za svaki . .matematika@anura. Konveksne funkcije i derivacija Intervale konveksnosti. Stacionarne točke su točke u kojima prva derivacija ima vrijednost nula. tada vrijedi: a. Neka je funkcija : dva puta derivabilnana intervalu . 091-733-1635.

hr . Ako postoji i definirane na intervalu . H. E. . . horizontalne i kose) Intervale u kojima funkcija raste i pada (intervali monotonosti) Intervale u kojima je funkcija konveksna i konkavna (intervali konveksnosti) Parnost funkcije Periodičnost funkcije 35 Derivacije . . C.odsječak na ordinati Lokalne ekstreme funkcije Asimptote funkcije (vertikalne.hr Tina 098-184-3163. pri čemu je . tj. Neka su realne funkcije za neko još . I. 091-733-1635.anura.matematika@anura. D. i . neka je i neka u intervalu postoje derivacije i . 095-528-7269 a. onda postoji i i jednak je . Funkcija b. . L'Hospitalovo pravilo L'Hospitalovo pravilo koristimo za računanje limesa pomoću derivacija. Područja definicije funkcije (domena) Točke u kojima funkcija ima prekid Nultočke funkcije .‘Anura’ obrt za poduke www. Ispitivanje tijeka funkcije Pod ispitivanjem tijeka funkcije podrazumjevamo određivanje: A. J. Funkcija je konveksna na je konkavna na onda i samo onda ako je onda i samo onda ako je za svako za svako . . G. F. B. Koristimo ga kada se pojave neodređeni oblici tipa: .

6 7 8 9 10 11 Integrali Tablica 3. 095-528-7269 Integrali Neodređeni integrali Integrali su inverzna funkcija od derivacija.‘Anura’ obrt za poduke www.br.hr . a za Primitivna funkcija funkcije na skupu I je svaka funkcija sa svojstvom: svaki . 091-733-1635. tada neodređeni integral Pri čemu je ∫ znak integrala.matematika@anura. 1 2 3 4 5 Integrali Red.br. primitivna funkcija. podintegralni izraz. Tablica neodređenih integrala Red. Neodređeni integrali 36 Integrali . podintegralna funkcija. ako ona na I ima primitivnu funkciju.hr Tina 098-184-3163. Izraz označava integraciju po x-u.anura. Za funkciju kažemo da je integrabilna na I. Ako je (antiderivaciju) zapisujemo .

tada Metode integracije Metode integracije služe da bi složene podintegralne funkcije sveli na jednostavnije. navedene u tablici.hr Tina 098-184-3163. osnovne integrale. Aditivnost: 4. Metode su: A.anura. Direktna integracija – metoda se svodi na drugačiji zapis podintegralne funkcije B. 3. Parcijalna integracija – u podintegralnoj funkciji odredimo i te koristimo formulu: 37 Integrali . 095-528-7269 Svojstva integrala Neka je I jedan od skupova: vrijedi: 1. Metoda supstitucije – dio podintegralne funkcije zamjenimo za varijablu kako bismo dobili jednostavniji integral C. 2.‘Anura’ obrt za poduke www.hr . Ako je derivabilna na I. Homogenost: . 091-733-1635.matematika@anura.

Linearna funkcija. Iz te jednakosti možemo izračunati i S: . ako izlučimo S: . pravac koji prolazi ishodištem i točkom (G.kamate Uplata ili isplata mogu biti: 1. matematici kamata: .‘Anura’ obrt za poduke www. m=12 – mjesečno. m=365 (366) – dnevno) – godišnja kamatna stopa (kamatnjak) . Kažemo da je W "p posto" (p%) od G.hr Tina 098-184-3163.broj obračunskih razdoblja (broj anuiteta) . 091-733-1635. Postotni račun za više od 100: Financijska matematika 38 . Ako uzmemo da je x=W tada dobijemo . kamatni faktor ( ) – vrijednost anuiteta (rate) – pojedini iznosi kojima otplaćujemo kredit ili ih uplaćujemo . Prenumerando – na početku razdoblja 2. Ako neka vrijednost S naraste za p% i postigne novu vrijednost N tada je N: (početna vrijednost+kamate).broj obračunskih razdoblja u godini (m=1 – god.hr . Y sada označavamo s p i nazivamo postotak. Postnumerando – na kraju razdoblja Postotni račun Postotni račun je račun kojim računamo postotke. ukamaćivanje.anura.matematika@anura. m=4 – kvartalno.kapital .početni kapital ili početna vrijednost – konačni kapital ili konačna vrijednost .ispodgodišnja kamatna stopa . m=2 – polugodišnje. tj.100) glasi: . Ako se S smanjuje za p% to računamo: ili . 095-528-7269 Financijska matematika Definirajmo neke osnovne oznake koje ćemo koristiti: .ispodgod. a W je postotni iznos ili u financ.godišnji kamatni faktor ( ) .

‘Anura’ obrt za poduke www.hr Tina 098-184-3163. pri čemu se kamate obračunavaju od početne vrijednosti iznosa. kod potrošačkog kredita) Anticipativni način obračuna kamata znači da se njihov obračun se vrši i isplaćuje ili pribraja unaprijed za neko vremensko razdoblje. obračunavaju se kamate na kamate. Kod jednostavnog kamatnog računa kamate se izračunavaju na istu glavnicu (početni kapital) za svako razdoblje ukamaćivanja. pri čemu se kamate obračunavaju od konačne vrijednosti iznosa.anura.hr . dok se kod složenog kamatnog računa kamate izračunavaju na glavnicu uvećanu za prethodno obračunate kamate svakog vremenskog razdoblja. 091-733-1635. 2.matematika@anura. tj. kod zajma) Dekurzivni način obračuna kamata znači da se njihov obračun vrši i isplaćuje ili pribraja danom iznosu C na kraju danog vremenskog razdoblja. Kamate se mogu obračunavati: 1. Jednostavni kamatni račun Financijska matematika 39 Ako ulažemo kapital uz p% kamata uz jednostavni obračun kamata tada računamo kamate uvijek na početnu vrijednost : . Dekurzivno – na kraju razdoblja (npr. Anticipativno – na početku razdoblja (npr. To je ujedno i razlika između jednostavnog i složenog kamatnog računa. 095-528-7269 Iz i slijedi: Postotni račun za manje od 100: ili Iz i slijedi: Kamate Za izračunavanje kamata koriste se jednostavni i složeni kamatni račun.

‘Anura’ obrt za poduke www.hr Tina 098-184-3163. 091-733-1635.matematika@anura. dobijemo formulu za kapital nakon n godina: Za ispodgodišnje ukamaćivanje koristimo ispodgodišnju kamatnu stopu kamatni faktor : i ispodgodišnji Pa prema tome. Osim te razlike. izvod formule je isti kao prethodni: koju računamo: Sada možemo zaključiti da će za n razdoblja kapital biti: Složeni kamatni račun Ako ulažemo kapital uz p% kamata uz složeni obračun kamata tada računamo kamate na početnu vrijednost uvećanu za već obračunate kamate: Pa prema tome.anura. 095-528-7269 Sada možemo zaključiti da će za n godina kapital biti: Za ispodgodišnje ukamaćivanje umjesto p koristimo relativnu kamatnu stopu .hr . dobijemo formulu za kapital nakon n razdoblja: 40 Financijska matematika .

‘Anura’ obrt za poduke www. 091-733-1635. Relativna i konformna kamatna stopa p Financijska matematika 41 .hr . a računamo ju: Ovu formulu izvodimo ovako: Kapital nakon n razdoblja možemo izračunati i pomoću godišnjeg kamatnog faktora r: Konformna i relativna kamatna stopa Konformna kamatna stopa uvijek je manja od relativne. 095-528-7269 U ovom slučaju složenog ispodgodišnjeg ukamaćivanja koristimo ispodgodišnju kamatnu stopu koju nazivamo i konformna kamatna stopa. Konformnu i relativnu kamatnu stopu možemo grafički prikazati kao funkciju godišnje kamatne stope: 0 Slika 21.matematika@anura.hr Tina 098-184-3163.anura.

Suma prvih Gdje su ukupne kamate: svih rata: .anura. Na iznos C0 obračunavaju se i dodaju ukupne kamate I i time se utvrđuje ukupno dugovanje C2. pa je stoga: .‘Anura’ obrt za poduke www. Da bi sve rate bile jednake računa se aritmetička rata 42 Financijska matematika U praksi se postupa na sljedeći način: prvo se od iznosa odobrenog potrošačkog kredita C obračunava i oduzima udio (učešće) u gotovini U i time se određuje stvarni iznos kredita C0. .hr . Zbroj svih rata iznosi: Izraz u zagradi predstavlje aritmetički niz gdje je prvi član n članova aritmetičkog niza je . 091-733-1635.hr Tina 098-184-3163. Na kraju. Kredit se vraća jednakim otplatnim kvotama.matematika@anura. Kamate se za svaki mjesec računaju uz fiksnu kamatnu stopu po jednostavnom kamatnom računu. 095-528-7269 Potrošački kredit Potrošački kredit je poseban imovinsko pravni-odnos kreditora (banke ili trgovačkog poduzeća) i korisnika kredita ( individualnog potrošača). Druga rata sadrži također n-ti dio kredita i kamate na ostatak duga : . a razlika . Rata na početku prvog obračunskog razdoblja iznosi (sadrži n-ti dio kredita (otplatna kvota) i kamate): . kojim se povečava kupovna snaga potrošača radi nabavke netrajnih i trajnih potrošnih dobara. (2) mjesečne kamate računamo po jednostavnom kamatnom računu uz primjenu 'prosječne' kamatne stope i (3) primjenjuje se anticipativni način obračuna kamata. iznos konstantne mjesečne rate a izračunavamo dijeljenjem ukupnog dugovanja C2 s brojem rata n. Klasični način obračuna potrošačkih kredita karakterizira: (1) primjenjuje se relativna mjesečna kamatna stopa godišnje kamatne stope . kamate obračunavamo pomoću jednostavnog kamatnog računa pa je: . Općenito ratu na početku k-tog razdoblja računamo: . kojima se dodaju jednostavne anticipativne kamate obračunate na ostatak duga.

anura. onda je iznos učešća u gotovini: . 091-733-1635. što znači da je 43 Financijska matematika . 095-528-7269 To preglednije možemo zapisati ovako: Iznos odobrenog potrošačkog kredita Učešće u gotovini Iznos stvarnog kredita Ukupne kamate Ukupno dugovanje C U C0 I C2 Ako je stopa učešća u gotovini q. Nakon što se uplati učešće u gotovini preostaje: .hr Tina 098-184-3163. Dug dobijemo tako da dugu .hr . koju zovemo anticipativni kamatni koeficijent. gdje je fiksna kamatna stopa.‘Anura’ obrt za poduke www. To znači da su ukupne kamate jednake kamate : jednakih mjesečnih iznosa (rata) . . a računamo: . gdje je broj mjeseci. Prema tome.matematika@anura. Na dug obračunavaju se kamate po jednostavnom kamatnom računu uz 'prosječnu' stopu . Ukupan dug jednak je dodamo ukupne vraća se kroz n . ukupan dug mjesečna rata .

.hr Tina 098-184-3163. Iz slike 22. Pretpostavke tog modela su sljedeće: 1.... koja treba vratiti uz obračun dekurzivnih složenih kamata. Otplata zajma . dobivamo sljedeće: 44 Financijska matematika Slika 22.. Proizvoljnim anuitetima Otplata zajma jednakim periodičnim anuitetima Najčešće primjenjivani model zajma je model otplate zajma jednakim anuitetima..hr .matematika@anura.anura. 091-733-1635.‘Anura’ obrt za poduke www. Obračun kamata je složen i dekurzivan (kamate se obračunavaju na kraju razdoblja) 2. Anuiteti su jednaki i dospijevaju u jednakim vremenskim periodima i to krajem razdoblja (postnumerando) 3. Svaki anuitet sadrži prispjele kamate i otplatnu kvotu (dio anuiteta koji otplaćuje sam zajam): Zajam možemo vraćati: 1. 095-528-7269 Otplata zajma Zajam su financijska sredstva potrebna za investicije. Može se vratiti jednokratno ili u više otplatnih anuiteta (rata). Jednakim periodičnim (godišnjim ili ispodgodišnjim) anuitetima 2.... Kamatnjak je stalan (fiksan) u cijelom razdoblju 1 2 .

095-528-7269 Izraz u zagradi. 091-733-1635. a kvocijent . iznos zajma možemo izračunati pomoću formule: Ostatak duga nakon k-tog anuiteta računamo ovako: Možemo zaključiti da je: Ako izlučimo – dobijemo: Izraz u zagradi. U tom slučaju proizvoljna je veličina anuiteta i dužina razdoblja ili oboje. 45 Financijska matematika Ostatak duga nakon plaćenog -tog anuiteta . predstavlja zbroj prvih članova geometrijskog niza čiji je prvi član . zajam možemo otplaćivati proizvoljnim anuitetima. predstavlja zbroj prvih članova geometrijskog niza čiji je prvi član .hr . a kvocijent . Budući da je zbroj prvih članova geometrijskog niza . čitan s desna na lijevo. čitan s desna na lijevo.hr Tina 098-184-3163.‘Anura’ obrt za poduke www.matematika@anura. ostatak duga nakon k-tog anuiteta računamo koristeći formulu: Godišnje ukamaćivanje Ispodgodišnje ukamaćivanje Početni kapital Anuitet Otplata zajma proizvoljnim anuitetima Osim jednakim periodičnim anuitetima.anura. Budući da je zbroj prvih članova geometrijskog niza .

000. 091-733-1635.000.00 6.000.800.000.00 34.00 50.00 Kamate 0 10.000. Primjer plana otplate zajma Konačna i sadašnja vrijednost jednakih uplata Sadašnja vrijednost je vrijednost više uplata na početku prvog razdoblja dok je konačna vrijednost vrijednost više uplata na kraju razdoblja.00 34.000.hr Tina 098-184-3163.matematika@anura.000.000.000. Uplaćuju se uz kamatnu stopu .000.‘Anura’ obrt za poduke www. vrijeme od uzimanja zajma do drugog anuiteta. Plan otplate zajma Plan otplate računamo pomoću slijedećih formula: Redni broj 1 2 3 4 Ukupno: Anuitet 0 10.00 0 Tablica 4.00 50.00 15.00 10.00 11.000. 095-528-7269 Veličinu zajma računamo pomoću formule: gdje je vrijeme od uzimanja zajma do prvog anuiteta.000.00 20. vrijeme od uzimanja zajma do trećeg anuiteta itd.00 85.00 9.00 35.00 Otplatna kvota 0 0 5.00 40. pa konačnu vrijednost jednakih periodičnih uplata koje se uplaćuju početkom godine (prenumerando) računamo: 46 Financijska matematika Ako su sve uplate jednake tada je: .800.800. Neka je iznos dekurzivna godišnja kamatna stopa.800. Uplate mogu biti godišnje ili ispodgodišnje i uplaćivati se početkom (prenumerando) ili krajem (postnumerando) razdoblja.000.hr . Početkom svakog od razdoblja uplaćujemo neki .00 Ostatak duga 50.anura. Uplate mogu biti periodične ili proizvoljne. Suma vrijednosti svih uplata na kraju -tog obračunskog razdoblja je: Izraz u zagradi predstavlja geometrijski niz gdje je i .000.00 45.

matematika@anura.anura. 091-733-1635.‘Anura’ obrt za poduke www.hr .hr Tina 098-184-3163. Isplate mogu biti godišnje ili ispodgodišnje. 095-528-7269 Sadašnju vrijednost računamo: Ako su sve uplate jednake. sadašnju vrijednost jednakih periodičnih uplata koje se uplaćuju početkom godine (prenumerando) računamo: Godišnje ukamaćivanje Konačna vrijednost jednakih periodičnih prenumerando uplata Sadašnja vrijednost jednakih periodičnih prenumerando uplata Ispodgodišnje ukamaćivanje Renta Iz uplaćenog kapitala isplaćuje se renta. jednake periodične ili proizvoljne te prenumerando ili postnumerando. U slučaju jednakih periodičnih isplata rentu možemo podijeliti na prenumerando rentu i postnumerando rentu: Prenumerando renta Uplaćen je kapital (sadašnja vrijednost rente) u trenutku razdoblja isplaćuje iznos : Godišnje ukamaćivanje te se početkom svakog Ispodgodišnje ukamaćivanje Sadašnja vrijednost rente ( ) Anuitet 47 Financijska matematika .

to možemo zapisati kao limes kada n teži u : . godišnji i dekurzivan uz primjenu fiksne godišnje kamatne stope.hr . renta kod koje se isplaćuju samo kamate na početni kapital.‘Anura’ obrt za poduke www. Sadašnju vrijednost n jednakih postnumerando iznosa uz pretpostavku da je obračun kamata složen.anura.matematika@anura. 091-733-1635. 095-528-7269 Ostatak rente nakon -tog anuiteta Postnumerando renta Uplaćen je kapital isplaćuje iznos : (sadašnja vrijednost rente) u trenutku Godišnje ukamaćivanje te se krajem svakog razdoblja Ispodgodišnje ukamaćivanje Sadašnja vrijednost rente ( ) Anuitet Ostatak rente nakon -tog anuiteta U slučaju da je renta proizvoljna. za izračune koristimo formulu za zajam s proizvoljnim anuitetima.hr Tina 098-184-3163. godišnji i dekurzivan uz primjenu fiksne godišnje kamatne stope računamo: Financijska matematika 48 S obzirom da se traži vječna renta. tj. Vječna renta Vječna renta je renta gdje se na osnovu jednog uloženog iznosa može vječno podizati nominalno jednake postnumerando iznose uz pretpostavku da je obračun kamata složen.

.hr Tina 098-184-3163. a godišnju kamatnu stopu računamo: 49 Financijska matematika .anura. vrijednost anuiteta (isplate) jednaka je .‘Anura’ obrt za poduke www. 091-733-1635. 095-528-7269 Vrijednost vječne rente računamo: kamatama na početni kapital: .hr .matematika@anura.

tako da bude . Skup svih regularnih matrica n-tog reda ima sljedeća svojstva: a) b) Matrice 50 .j) . Nul-matrica je matrica koja ima sve elemente jednake nula. kod skalarne matrice svi elementi na glavnoj dijagonali su jednaki. tj. Skalarna matrica je dijagonalna matrica za koju je . za sve i=1.anura. Anitsimetrična matrica je kvadratna matrica za koju vrijedi za sve (i. kada su svi elementi izvan glavne dijagonale jednaki 0. a vektor-stupac je matrica koja ima samo jedan stupac.2. Dvije matrice A i B jednake su ako su istog tipa i ako su im odgovarajući elementi jednaki: .m i j=1.hr Tina 098-184-3163..2.j). za sve uređene parove (i. Za kvadratnu matricu A kažemo da je regularna ili invertibilna. ako postoji kvadratna matrica B takva da je AB=BA=I. Reci (stupci) matrice su stupci (reci) matrice A. tj.hr . 091-733-1635..n. tj. tj. Gornja trokutasta matrica je kvadratna matrica za koju vrijedi čim je . ako je matrica je kvadratna... Transponirana matrica matrice A formata m×n je matrica . Matricu A zapisujemo: koji su poredani u m redaka i n Tip ili format matrice pokazuje koliko matrica ima elemenata (m × n) i na koji način su ti elementi poredani (u m redaka i n stupaca). pa vrijedi . U protivnom matrica je singularna. Trag kvadratne matrice A je zbroj elemenata na glavnoj dijagonali: .. Sporedna Vrste matrica Pravokutne matrice su matrice kojima je broj redaka različit od broja stupaca. simetrično raspoređeni s obzirom na glavnu dijagonalu. jednaki... . Simetrična matrica je kvadratna matrica kod koje su elementi. Jedinična matrica je skalarna matrica koja na glavnoj dijagonali ima jedinice. Dijagonalna matrica je kvadratna matrica za koju vrijedi čim je . Ortogonalna matrica je kvadratna matrica U n-tog reda za koju vrijedi: . Donja trokutasta matrica je kvadratna matrica za koju vrijedi čim je . 095-528-7269 Matrice Matrica A tipa je pravokutna shema elemenata stupaca..formata m×n. Vektor-redak je matrica koja ima samo jedan redak.‘Anura’ obrt za poduke www. Glavna dijagonala kvadratne matrice sastavljena je od elemenata dijagonala kvadratne matrice sastavljena je od elemenata ..matematika@anura.

2. tj. Množenje matrica Produkt matrica i definira se samo onda kada su te matrice ulančane. 4. onda je A singularna matrica. 12. 2. Zbrajanje matrica Zbroj formata Matrica matrice i matrice s elementima: množi se skalarom .matematika@anura.hr . Distributivnost zdesna: 11. permutiranje redaka. S označimo matricu A proširenu jediničnom matricom istog reda. Elementarnim operacijama nad recima matricu svodimo na oblik . U slučaju da ipak vrijedi kažemo da 8. 095-528-7269 Operacije s matricama 1. obje formata .anura. 51 Matrice . Ako je matrica formata i formata . produkt je matrica formata . 091-733-1635. množenje redaka skalarom različitim od nule te 3. 7. 0 – nul-matrica tipa 3. A je regularna i . a ako to nije moguće. tj. definira se kao matrica . ako prva matrica ima onoliko stupaca koliko druga matrica ima redaka. Ako je to moguće. . Svojstva zbrajanja i množenja matrica: 1. čiji se elementi računaju po formuli: Množenje matrica nije komutativno. 5.‘Anura’ obrt za poduke www. Asocijativnost: 9. Gaussova metoda za invertiranje matrice Neka je A kvadratna matrica. Distributivnost slijeva: 10. matrice komutiraju. Množenje matrice skalarom tako da se svaki njen element pomnoži skalarom: 3.hr Tina 098-184-3163. 2. Pod Gaussovim elementarnim operacijama nad recima matrice podrazumjevamo: 1. 6. dodavanje retku nekog drugog retka prethodno pomnoženog proizvoljnim skalarom.

Ako su dva retka (stupca) jednaka. Uvjet rješivosti sustava linearnih jednadžbi – Kronecker-Capelli-Rouché – Sustav ima rješenje onda i samo onda ako matrica A tog sustava i proširena matrica imaju isti rang. dok u GaussJordanovoj metodi proširenu matricu svodimo na dijagonalni oblik te direktno očitavamo rješenje. taj broj zove se rang matrice A i označava se s r(A). je broj .‘Anura’ obrt za poduke www. Gaussova metoda (metoda eliminacije) je metoda gdje proširenu matricu svodimo na gornje trokutasti oblik. Determinanta se ne mijenja ako jedan redak pomnožimo brojem i dodamo drugom retku. Determinanta Determinanta je funkcija definirana za sve kvadratne matrice. Determinanta matrice prvog reda je računamo: računamo: Determinanta matrice n-tog reda je Matrica i transponirana matrica imaju jednake determinante: .anura. determinanta mijenja predznak. 4. a svodi matricu na broj. 3. Zapisujemo kao: . determinanta je nula. Sustav linearnih algebarskih jednadžbi Sustav linearnih algebarskih jednadžbi možemo rješavati matricama. 52 Matrice . Ako dva retka (stupca) zamijene mjesta. Svojstva determinante: 1. Ako je rang stupaca matrice A jednak je rangu redaka matrice A. a maksimalan broj linearno-nezavisnih redaka zovemo rang redaka matrice A. onda je determinanta . 095-528-7269 Rang matrice Maksimalan broj linearno-nezavisnih stupaca matrice A zovemo rang stupaca matrice A. 091-733-1635.hr . Determinantu matrice trećeg reda . 2. Matrica A je regularna onda i samo onda ako je . Determinantu matrice drugog reda .matematika@anura.hr Tina 098-184-3163. Determinantu množimo brojem tako da elemente bilo kojeg retka (stupca) pomnožimo tim brojem. Ako je matrtica A trokutasta matrica n-tog reda.

hr Tina 098-184-3163.‘Anura’ obrt za poduke www. 095-528-7269 Laplaceov razvoj determinante Laplaceov razvoj determinante govori nam da se determinanta može razviti po bilo kojem stupcu ili retku. Laplaceov razvoj determinante po i-tom stupcu računamo: a po j-tom retku: 53 Matrice .anura.hr . 091-733-1635.matematika@anura.

hr Tina 098-184-3163.kamate se obračunavaju na početnu vrijednost Složeni kamatni račun – obračunavaju se „kamate na kamate“ Vrijednost kapitala za neko prošlo razdoblje: Konačna vrijednost n jednakih periodičnih uplata koje se uplaćuju početkom godine Još neka pravila i formule za računanje 54 Otplata zajma jednakim periodičnim anuitetima .hr .anura.matematika@anura. razlika i zbroj kubova Financijska matematika Jednostavni i složeni kamatni račun Jednostavni kamatni račun .‘Anura’ obrt za poduke www. 095-528-7269 Još neka pravila i formule za računanje Kvadrat i kub binoma Razlika kvadrata. 091-733-1635.

hr Tina 098-184-3163. 095-528-7269 Otplata zajma proizvoljnim anuitetima Ili: Ostatak duga nakon vremena t (k-broj anuiteta do vremena t): Postnumerando renta Prenumerando renta 55 Još neka pravila i formule za računanje .hr .anura. 091-733-1635.matematika@anura.‘Anura’ obrt za poduke www.

rast i pad funkcije Niz Limes niza Aritmetički red Konvergencija reda Kriteriji konvergencije reda Definicija derivacije (graf + formula) Lagrangeov teorem L'Hospitalovo pravilo Parcijalna integracija Determinanta Množenje matrica Gauss-ova metoda (metoda eliminacije) Invertiranje matrica Proširena matrica sustava Rješavanje sustava algebarskih jednadžbi Jednostavni i složeni godišnji i ispodgodišnji kamatni račun . 25.anura. 24. 18. 20.‘Anura’ obrt za poduke www.matematika@anura. 15. 28. 27. 5. 095-528-7269 Neki primjeri pitanja s usmenog dijela ispita 1.razlika Konformni kamatnjak – izvod Vrijednost više uplata plativih početkom razdoblja Otplata zajma Otplata zajma proizvoljnim anuitetima Renta Vječna renta Sretno! Kristina Perdić 56 Neki primjeri pitanja s usmenog dijela ispita . 30. 22.hr Tina 098-184-3163. Kompleksni brojevi Binomni formula Matematička indukcija Linearna i kvadratna funkcija Eksponencijalna i logaritamska funkcija Sinus i kosinus Ciklometrijske funkcije Monotonost funkcije. 23. 14. 21. 11.hr . 091-733-1635. 12. 7. 13. 19. 6. 16. 17. 2. 10. 3. 8. 4. 26. 29. 9.

R. Osijek.hr Tina 098-184-3163. 5. D. 2008. 1994. N. Bronštejn i suradnici: MATEMATIČKI PRIRUČNIK. 2004. 095-528-7269 Literatura 1. D. 3. 091-733-1635.anura. M. Zagreb.hr . Osijek. Jukić. M. Scitovski: MATEMATIKA I. Osijek. Crnjac. B. 57 Literatura .‘Anura’ obrt za poduke www. 2000. Jukić. 4. Šego: FINANCIJSKA MATEMATIKA. 2. Scitovski: MATEMATIKA. Zagreb.matematika@anura. Crnjac: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE. R. 2001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->