GPST 2100

TEHNIČKI OPIS

Tehnički opis

1 ( 11 )

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 Protokoli upisani u uređaj......Vorne ................................................................. 10 Tehnički podaci .............................................. 4 Izgled poruka i njihovo značenje .............................. 10 Tehnički opis 2 ( 11 ) .. 6 $P1 ........................................................................ASCII with Year and Time Quality Indicator.............................................................................Sadržaj: OPĆENITO..............ABB_SPA ..........................................................................................................................Telegyr 5700........................Extended ASCII ............. 9 Dijagnostički display...........................NMEA 0183_GLL.............. 8 $P6 ................................................................................ 4 Uloga LED dioda......................................................... 8 $P4 .................................... 3 Programiranje GPS uređaja......................................ASCII ...... 8 $P5 .....NMEA 0183_ZDA .... 9 $P7 ........................................................................................................... 6 $P0 ........................................................ 9 $P8 .......................................... 7 $P3 ...............ASCII with Time Quality Indicator ........................... 7 $P2 ..............

Ovaj proces traje cca xx minuta. koji osiguravaju točnost reda veličine mikrosekundi. gdje je moguće postići točnost i ispod milisekunde jer je startni bit prvog znaka poruke sinkroniziran sa početkom UTC sekunde. te vremenskim kodom IRIG kod kojeg je točnost sinkronizacije reda veličine jedne mikrosekunde.42 MHz). raspoređeni u 6 orbita.OPĆENITO Satelitski prijemnik točnog vremena je uređaj namijenjen sinkronizaciji računala. GPS prijemnik prima signale satelita. Nakon pronalaska određenog broja satelita. kroz slijedećih nekoliko minuta određuje se precizna pozicija. Tako primljeno vrijeme se preračunava u UTC vrijeme i zatima na lokalno dodavanjem vremenskog pomaka lokalne zone i pomaka zbog ljetnog vremena. poznato je približno vrijeme. koji sadrže vrijeme (tjedne od puštanja GPS sustava u rad i sekunde u tjednu) na frekvenciji L1 (1542. Sinkronizacija ostalih uređaja postiže se putem serijske komunikacije. Sustav GPS (Global Positioning System) čine 24 satelitasa po dva cezijeva i dva rubidijeva sata na svakom satelitu. mjernih uređaja i slične opreme kojoj je za ispravan rad potrebno točno vrijeme. Sateliti se nalaze na visini od 20000 km. koja se dodatno podešavaju sa Zemlje. Početak rada Nakon uključenja. C/A kodom. dugoročno i kratkoročno. GPS prijemnik počinje s traženjem satelita u vidokrugu. Za sinkronizaciju se koriste signali GPS sustava. Tehnički opis 3 ( 11 ) . Odstupanje sata je najviše 1 mikrosekunda kada je uređaj sinkroniziran na sustav GPS-a. Kroz to vrijeme nije moguće dobiti točno vrijeme. zaštitarskih releja. emitirajući signale u gigahercnom području. pa je moguće određivanje vremena sa točnosti od 1 mikrosekunde. što omogućava prijemnicima smještenim bilo gdje na Zemlji točno određivanje prostornih koordinata i vremena.

na pr. vrši se komandom $PP.vrijeme u poruci je UTC $PT1 .S4. Značenje polja u poslanoj poruci je isti kao i kod primljenih poruka.brzina komunikacije 2400 Bd Tehnički opis 4 ( 11 ) . $P4. koristiti samo VELIKA slova. no parity. Otipkati poruku.M5.PN. Na ekranu će se prikazivati već namješteni protokol. Izgled poruka i njihovo značenje $P0 .brzina komunikacije 9600 Bd $S2 .postavi protokol NMEA 0183_ZDA $P8 .nema pariteta $S0 . Parametre komunikacije podesiti na već programirane parametre ili na default parametre 9600Bd. 8bita. Parametri se upisuju u uređaj porukom. radi sa starim parametrima.postavi protokol ASCII $P1 . nakon upisanih svih parametara.brzina komunikacije 4800 Bd $S3 .C0. NIJE dozvoljeno napisati samo $LT0. Poruka mora biti napisana odjednom (brisanje znaka NIJE dozvoljeno) i nije ju dozvoljeno skraćivati (na pr.postavi protokol Extended ASCII $P4 . ako se uređaj u medjuvremenu resetira.IT0. a razmak između znakova smije biti najviše 10 sekundi. Nakon primljene poruke sa jednim od paametara šalje se odgovor sa SVIM parametrima. Trajni upis. Nastavak slanja vremena je 10 sekundi nakon zadnjeg otipkanog znaka.postavi protokol ASCII with Year and Time Quality Indicator $P3 .brzina komunikacije 19200 Bd $S1 .postavi protokol NMEA 0183_GLL $PT0 .IB. Nakon otipkanog znaka.PT1.postavi protokol ASCII with Time Quality Indicator $P2 .paritet even $PN . $R ($R je čitanje parametara).paritet odd $PE .D0. Uređaj ne šalje otipkane znakove (ne ponavlja primljenu poruku).postavi protokol ABB_SPA $P6 .Programiranje GPS uređaja Za programiranje uređaja potrebno je spojiti RS232 port uređaja na PC i ući u HiperTerminal na PC-u. na pr.postavi protokol Vorne $P5 . nego $LT00+). 1 stop). Korisno je uključiti local feedback u HiperTerminalu zbog kontrole otipkanih znakova.postavi protokol Telegyr 5700 $P7 .LT01+.vrijeme u poruci je lokalno $PO . ali se trajno ne pamte. prekida se slanje vremena protokolom.L8.T2.

bez korekcije sekundi $KS0. SBS $D0 – onemogućavanje promjene ljetnog/zimskog vremena $D1 – Promjena ljetnog/zimskog vremena je po USA pravilima $D2 .postavlja modulacionu frekvenciju IRIG-a 100Hz $M2 .. $LT12+ .1 stop bit $T2 .Na izlazu IRIG se postavlja IRIG E $IG .u IRIG-u je BCD.GPS) $PS1 – poruke s vremenom se salju ako je uređaj nakon uključenja barem jednom sinkroniziran(vrijeme u poruci može otstupati 1 sekundu ako još nije primljena korekcija vremena UTC..lokalni pomak.duljina riječi 7 bita $L8 .postavlja modulacionu frekvenciju IRIG-a 1MHz $IT0 .2 stop bita $IA – Na izlazu IRIG se postavlja IRIG A $IB ..$S4 . $LT11.korekcija sekundi za 2 unazad $PS0 – poruke s vremenom se salju ako je primljeno barem približno vrijeme (vrijeme u poruci može otstupati 1 sekundu ako još nije primljena korekcija vremena UTC.. početak sekunde je točan ako je uređaj sinkroniziran) Tehnički opis 5 ( 11 ) .lokalni pomak..postavlja modulacionu frekvenciju IRIG-a 10Hz $M4 ..u IRIG-u je BCD.Na izlazu IRIG se postavlja IRIG H $M1 .brzina komunikacije 1200 Bd $L7 . dodatnih pola sata isključeno $LTH1 . -11 sati $LTH0 . -1 sat .Na izlazu IRIG se postavlja IRIG D $IE .lokalni pomak.GPS) $PS2 – poruke s vremenom se salju ako su primljeni kompletni podaci sa satelita (vrijeme u poruci je točno..korekcija sekundi za 1 unazad $KS2.duljina riječi 8 bita $T1 .Na izlazu IRIG se postavlja IRIG B $ID . 1 sat .u IRIG-u je BCD $C3 . dodatnih pola sata (isti predznak kao i sati) $KS2+ .bez korekcije sekundi $KS1.korekcija sekundi za 1 unaprijed $KS0+ ...lokalni pomak. IEEE1344.u IRIG-u je BCD.postavlja modulacionu frekvenciju IRIG-a 100Hz $M5 .Promjena ljetnog/zimskog vremena je po Europskim pravilima $LT00+ . 0 sati $LT01+ .korekcija sekundi za 2 unaprijed $KS1+ .postavlja modulacionu frekvenciju IRIG-a 1kHz $M3 .lokalni pomak.Na izlazu IRIG se postavlja IRIG G $IH .vrijeme u IRIG-u je lokalno $C0 . IEEE1344 $C2 .lokalni pomak. 12 sati $LT01. SBS $C1 .vrijeme u IRIG-u je UTC $IT1 .lokalni pomak.

točnost frekvencije upitna) $IS1 – IRIG poruke s vremenom se salju ako je uređaj nakon uključenja barem jednom sinkroniziran (poruke se salju. Protokoli upisani u uređaj $P0 . Kada su upaljene. nakon cca 1 minute nakon uključenja. znači da postoje uvjeti za slanje prema postavljenim kriterijima.upis u flash dijela RWM-a koji sadrži parametre napomena: korekcija vremena UTC – GPS se stalno prati i ažurira. upisuje se automatski nakon prijema poruke od satelita. frekvencija je točna. vrijeme može otstupati 1 sekundu ako još nije primljena korekcija vremena UTC. LED dioda V8 (zelena) pokazuje ispravnost napona napajanja (ispravno ako svijetli). vrijeme točno ako je uređaj sinkroniziran) $IS3 – IRIG poruke s vremenom se salju samo ako su primljeni kompletni podaci sa satelita i ako je uređaj sinkroniziran i vrijeme apsolutno točno $GU00+ .ASCII ASCII protokol ima slijedeći izgled: <SOH>ddd:hh:mm:ss<CR><LF> Znak <SOH> (01h) je poslan na vrijeme (odnosno startni bit tog znaka označava početak sekunde) ddd su dani u godini (dekadski) hh su sati u danu mm su minute ss su sekunde Tehnički opis 6 ( 11 ) . ako je sve u redu. samo posalji poruku o svim parametrima $PP .korekcija vremena GPS – UTC u sekundama (inicijalno 14 sekundi). korekcija se dodaje ili oduzima jedan do dva puta godišnje Uloga LED dioda LED diode pokazuju uvjete za slanje poruka po komunikacijskoj liniji i IRIG izlazu. LED dioda V5 označava uvjete za slanje poruka na komunikacijskoj liniji (RS232 i RS485). LED dioda V9 (crvena) pokazuje sinkroniziranost cijelog uređaja (uređaj . uključujući lokalni osvilator.čitanje flasha u RWM (šalje se kao poruka o svim parametrima) ispočetka. ispisuje se zajedno sa ostalim parametrima $R . sinkroniziran na GPS signal).$PS3 – poruke s vremenom se salju samo ako su primljeni kompletni podaci sa satelita i ako je uređaj sinkroniziran i vrijeme apsolutno točno $IS0 – IRIG poruke s vremenom se salju ako je primljeno barem približno vrijeme (poruke se salju.GPS. nakon cca 2-3 minute nakon uključenja. ako je sve u redu. LED dioda V6 označava uvjete za slanje poruka na IRIG izlazu. vrijeme može otstupati 1 sekundu ako još nije primljena korekcija vremena UTC. a kada su ugašene znači da ne postoje uvjeti za slanje. otstupanje od jedne sekunde može nastupiti ako se korekcija promijenila dok je uređaj bio isključen.GPS) $IS2 – IRIG poruke s vremenom se salju ako su primljeni kompletni podaci sa satelita (frekvencija točna.

a predstavljen je sa: razmak (20h) uređaj je sinkroniziran.' (46h) greška je manja od 1 mikrosekunde '*' (42h) greška je manja od 10 mikrosekundi '#' (35h) greška je manja od 100 mikrosekundi '?' (63h) greška je veća od 100 mikrosekundi Tehnički opis 7 ( 11 ) . a predstavljen je sa: razmak (20h) uređaj je sinkroniziran.' (46h) greška je manja od 1 mikrosekunde '*' (42h) greška je manja od 10 mikrosekundi '#' (35h) greška je manja od 100 mikrosekundi '?' (63h) greška je veća od 100 mikrosekundi $P2 . otstupanje vremena je minimalno '.ASCII with Year and Time Quality Indicator ASCII protokol sa godinom i indikatorom kvalitete vremena ima slijedeći izgled: <SOH>yyyy:ddd:hh:mm:ssQ<CR><LF> Znak <SOH> (01h) je poslan na vrijeme (odnosno startni bit tog znaka označava početak sekunde) yyyy su godine ddd su dani u godini (dekadski) hh su sati u danu mm su minute ss su sekunde Q je indikator kvalitete vremena.$P1 . otstupanje vremena je minimalno '.ASCII with Time Quality Indicator ASCII protokol sa indikatorom kvalitete vremena ima slijedeći izgled: <SOH>ddd:hh:mm:ssQ<CR><LF> Znak <SOH> (01h) je poslan na vrijeme (odnosno startni bit tog znaka označava početak sekunde) ddd su dani u godini (dekadski) hh su sati u danu mm su minute ss su sekunde Q je indikator kvalitete vremena.

..Vorne Protokol VORNE ima slijedeći izgled: 44hhmmss<CR><LF> 55ddd<CR><LF> 11nn<CR><LF> <BEL> hhmmss je UTC ili lokalno vrijem (sati.$P3 .ABB_SPA Poruka sa vremenom ABB_SPA odgovara zahtjevima SPA protokola i ima izgled: >900WD:YY-MM-DD_hh.000___ Znak <CR> (0ah) je poslan na vrijeme (odnosno startni bit tog znaka označava početak sekunde) yy su godine bez stoljeća) ddd su dani u godini (dekadski) hh su sati u danu mm su minute ss su sekunde Q je indikator kvalitete vremena.F) <CR> je ASCII carriage return (0dh) Tehnički opis 8 ( 11 ) . sekunde) ddd su dani u godini (dekadski) nn je vrijeme od zadnje sinkronizacije u minutama (dekadski. EX-OR svih prethodnih znakova. otstupanje vremena je minimalno '?' (63h) uređaj nije sinkroniziran. $P5 . 00 znači da je 99 je maksimalno vrijeme nesinkroniziranosti koje se prikazuje) uređaj sinkroniziran. a startni bit znaka <BEL> označava početak sekunde.Extended ASCII Prošireni ASCII protokol ima slijedeći izgled: <CR><LF>Q_yy_ddd_hh:mm:ss. a predstavljen je sa: razmak (20h) uređaj je sinkroniziran.fff:cc<CR> > je oznaka slanja poruke od mastera prema slave-u u SPA protokolu 900 je broadcast adresa u SPA protokolu YY su godine MM su mjeseci DD su dani u mjesecu hh su sati mm su minute ss su sekunde fff su milisekunde cc je ček-suma.A. vrije nije garantirano _ underline predstavlja razmak (space) a upotrijebljen je zbog preglednosti pisanja $P4 . minute.ss. Poruka se šalje PRIJE početka sekunde.9.mm. poslan kao HEX byte (2 ASCI znaka 0.

a. sekundama i dijelovima sekunde A je status.dd.ss.yyyy je zemljopisna dužina (stupnjevi.yyyyy. V da vrijeme i pozicija nisu pouzdani cc je ček-suma svih znakova prije znaka * (EX-OR znakova) Tehnički opis 9 ( 11 ) .xx.ss je vrijeme u satima. isti predznak kao i sati) cc je ček-suma svih znakova prije znaka * (EX-OR znakova) $P8 . a predstavljen je sa: razmak (20h) uređaj je sinkroniziran.$P6 .NMEA 0183_GLL NMEA 0183_GPGLL protokol ima slijedeći izgled: $GPGLL.13 sati) xx je pomak vremena (u minutama.llll.A*cc<CR><LF> llll.xx*cc<CR><LF> hh su sati mm su minute ss.YYYY.hhmmss.a. A na tome mjestu znači da je vrijeme u redu.Telegyr 5700 Telegyr 5700 protokol je isti kao i ASCII protokol sa indikatorom kvalitete vremena.minute.dijelovi minute) a je smjer (W ili E) hhmmss.NMEA 0183_ZDA NMEA 0183_ZDA protokol ima slijedeći izgled: $GPZDA. otstupanje vremena je minimalno '.hhmmss.MM.' (46h) greška je manja od 1 mikrosekunde '*' (42h) greška je manja od 10 mikrosekundi '#' (35h) greška je manja od 100 mikrosekundi '?' (63h) greška je veća od 100 mikrosekundi $P7 .ss. ali je završetak poruke <LF><CR> umjesto <CR><LF> i ima slijedeći izgled: <SOH>ddd:hh:mm:ssQ<LF><CR> Znak <SOH> (01h) je poslan na vrijeme (odnosno startni bit tog znaka označava početak sekunde) ddd su dani u godini (dekadski) hh su sati u danu mm su minute ss su sekunde Q je indikator kvalitete vremena.llll je zemljopisna širina (stupnjevi.ss su sekunde i dijelovi sekunde MM su mjeseci YYYY su godine xx je pomak vremena prema UTC (+/. minutama.minute.dijelovi minute) a je hemisfera (N ili S) yyyyy.yyyy.llll.

optički 1200.19200 Bd bez pariteta.Dijagnostički display Dijagnostički display pokazuje lokalno vrijeme. +12 sati Komunikacijski parametri: Promjena ljetno/zimsko vrijeme: bez promjene US pravilo (prva nedjelja u travnju.1 microsekunda sinkronizirano 1 ppm nakon 15 min. G ili H -11 . E. sate. mjesece i godine u donjem retku. U donjem desnom uglu se kodirano prikazuje i stanje prijema. u 02. sinkroniziranog rada RS232 port RS485 port PPS izlaz (RS232) PPS izlaz (RS485) IRIG (nemodulirani). posljednja nedjelja u listopadu. D. posljednja nedjelja u listopadu.00 sati) EU pravilo (posljednja nedjelja u ožujku..42 MHz 12 90 sekundi nakon kratkotrajnog prekida napajanja < 15 minuta u najgorem slučaju (izgubljeni svi podaci) +/.. 1575. u 02. B. Značenje znakova u donjem retku je slijedeće: Prikaz stanja prijema Hex 0 1 2 3 8 9 10 11 12 prikaz značenje (0) GPS ima dovoljno satelita za dobar prijem – sinkronizirano (1) GPS još nije prvi puta sinkroniziran (2) potrebna je inicijalizacija (3) PDOP je previsok (8) Nema upotrebljivih satelita (A) samo jedan upotrebljiv satelit (B) samo dva upotrebljiva satelita (C) samo tri upotrebljiva satelita (D) izabrani sateliti su neupotrebljivi Tehnički podaci Podaci prijemnika: Ulazni signal: Broj kanala: Vrijeme prve sinkronizacije: Točnost vremena: Interni oscilator: Izlazi: GPS li C/A kod.00 sati) Tehnički opis 10 ( 11 ) . neparni 7 ili 8 bita 1 ili 2 stop bita IRIG izlaz: Pomak lokalnog vremena: IRIG A. parni. minute i sekunde u gornjem retku i dane.

DCnije upotrijebljeno napajanje AC. DC+ funkcija PPS RS232 Tx RS232 Rx RS232 nije upotrijebljeno GND RxTx RS485+ RxTx RS485PPS RS485+ PPS RS485- Tehnički opis 11 ( 11 ) .Priključci: Konektor X4: pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konektor X3: pin 1 2 3 Konektor ANT Priključak za antenu Bullet III Konektor Tx Priključak za IRIG (plastično ili stakleno vlakno) Razno: Dimenzije: Napajanje: Potrošnja: Način montaže: 175x175x40 mm 220V/50Hz 6W na zid funkcija napajanje AC.