Acum, când iarna miroase a Cr ciun, când fuiorul colindelor se împlete te cu clinchetul clopo eilor din brazii ce vestesc

ajunul s rb torilor, primi i ur ri de bine al turi de cei dragi!

Fie ca spiritul Cr ciunului s v împodobeasc via a cu str lucire i frumuse e! .

în elegere« . s n tate. speran . fericire. putere.S ave i parte de iubire. bun tate.

. Suflete te v sunt aproape! . chiar dac nu sunt lâng voi (fizic).S rb tori i aceste zile al turi de cei dragi ..

Nu pierde i ocazia ca în aceste zile s ierta i. s accepta i un compliment. . s zâmbi i.. s sta i de vorb cu prietenii.. s iubi i.

s v aminti i c nu sînte i ..... i cu al ii.. s fi i în eleg tori cu voi în i-v singuri .

Spuneti celor dragi c -i iubi i. ....

uita i-v la un film bun . citi i o carte bun . pentru cîtva timp. nu ave i griji« distra i-v . .Imagina i-v c ...

Renun a i la ce nu v place. ... îndeplini i-v promisiunile ne inute peste an .

Da i-v voie s i gre i i.. l sa i pe ceilal i s v ajute.. ajuta i i voi pe al ii. .

în aceste zile.Nu uita i... . s privi i atent florile .

. .S v cump ra i ceva ce v-a i dorit de mult ..

Spera i c tot ceea ce v dori i se va îndeplini ! .

.

i un An Nou plin de bucurii! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful