P. 1
Acatistul fericitei Maicii Matrona de la Moscova (1885-1952) (19 aprilie / 2 mai şi 8 martie)

Acatistul fericitei Maicii Matrona de la Moscova (1885-1952) (19 aprilie / 2 mai şi 8 martie)

5.0

|Views: 455|Likes:
Published by SteaEmy
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Când mergi la biserică, nu privi la nimeni, roagă-te cu ochii închişi sau aţinteşte-i la o icoană.

Învăţa să ne lăsăm în voia Domnului, să ne rugăm neîncetat, să trăim cu rugăciune. Cât mai des să ne însemnăm cu sfânta cruce, să facem cruce obiectelor din preajma noastră, astfel apărându-ne de forţa răului.

„De ce să judeci alţi oameni? Gândeşte-te mai des la tine. Fiecare oiţă va fi atârnată de propria-i codiţa. Ce ai tu cu alte codiţe?”.
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Când mergi la biserică, nu privi la nimeni, roagă-te cu ochii închişi sau aţinteşte-i la o icoană.

Învăţa să ne lăsăm în voia Domnului, să ne rugăm neîncetat, să trăim cu rugăciune. Cât mai des să ne însemnăm cu sfânta cruce, să facem cruce obiectelor din preajma noastră, astfel apărându-ne de forţa răului.

„De ce să judeci alţi oameni? Gândeşte-te mai des la tine. Fiecare oiţă va fi atârnată de propria-i codiţa. Ce ai tu cu alte codiţe?”.

More info:

Published by: SteaEmy on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

pdf

text

original

Acatistul fericitei Maicii Matrona de la Moscova (1885-1952

)
(19 aprilie / 2 mai şi 8 martie)
Rugăciunile începătoare
În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slaă !ie, Dumne"eul n#$tru, Slaă !ie %
Slaă !ie, Dumne"eul n#$tru, Slaă !ie %
Slaă !ie, Dumne"eul n#$tru, Slaă !ie %
Împărate &ere$&, 'ân(âiet#rule, Duhul A)eărului, &are pretutin)enea eşti, şi t#ate le implineşti,
*i$tierul +unătă,il#r şi Dătăt#rule )e ia,ă, in# şi te $ălăşluieşte -ntru n#i, şi ne &ură,eşte pe n#i
)e t#ată intină&iunea, şi mântuieşte, .unule, $ufletele n#a$tre.
Sfinte Dumne"eule, Sfinte Tare, Sfinte fără )e m#arte, miluieşte/ne pe n#i.
Sfinte Dumne"eule, Sfinte Tare, Sfinte fără )e m#arte, miluieşte/ne pe n#i.
Sfinte Dumne"eule, Sfinte Tare, Sfinte fără )e m#arte, miluieşte/ne pe n#i.
Slaă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 0i a&um şi pururea şi -n e&ii e&il#r. Amin.
1rea$fântă Treime, miluieşte/ne pe n#i2
D#amne, &ură,eşte pă&atele n#a$tre2
Stăpâne, iartă fără)ele(ile n#a$tre2
Sfinte, &er&etea"ă şi in)e&ă neputin,ele n#a$tre, pentru numele Tău.
D#amne, miluieşte %
D#amne, miluieşte %
D#amne, miluieşte %
Slaă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 0i a&um şi pururea şi -n e&ii e&il#r. Amin.
Tatăl n#$tru, 3are eşti -n &eruri, $fin,ea$&ă/$e numele Tău, ie -mpără,ia Ta, fa&ă/$e #ia Ta
pre&um -n &er aşa şi pe pământ. 1âinea n#a$tră &ea $pre fiin,ă )ă/ne/# n#uă a$tă"i. 0i ne iartă
n#uă (reşalele n#a$tre, pre&um şi n#i iertăm (reşi,il#r n#ştri. 0i nu ne )u&e pe n#i -n i$pită, &i ne
i"+ăeşte )e &el rău. 3ă a Ta e$te Împără,ia şi puterea şi $laa, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului
Duh, a&um şi pururea şi -n e&ii e&il#r. Amin.
'iluieşte/ne pe n#i, D#amne, miluieşte/ne pe n#i, &ă nepri&epân)u/ne )e ni&i un ră$pun$,
a&ea$tă ru(ă&iune a)u&em !ie, &a unui Stăpân, n#i, pă&ăt#şii r#+ii Tăi, miluieşte/ne pe n#i.
Slaă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
D#amne, miluieşte/ne pe n#i, &ă -ntru Tine am nă)ă4)uit2 nu Te mânia pe n#i f#arte, ni&i p#meni
fără)ele(ile n#a$tre, &i &aută şi a&um &a un 'il#$ti şi ne i"+ăeşte pe n#i )e ră4maşii n#ştri, &ă
Tu eşti Dumne"eul n#$tru şi n#i $untem p#p#rul Tău, t#,i lu&rul mâinil#r Tale şi numele Tău
&hemăm.
0i a&um şi pururea şi -n e&ii e&il#r. Amin.
5şa mil#$tiirii )e$&hi)e/# n#uă,+ine&uântată 6ă$&ăt#are )e Dumne"eu, &a $ă nu pierim &ei &e
nă)ă4)uim -ntru tine, &i $ă ne mântuim prin tine )in ne#i, &ă tu eşti mântuirea neamului
&reştine$&.
3re"ul
3re) Într/5nul Dumne"eu, Tatăl At#,iit#rul, Fă&ăt#rul &erului şi al pământului, al tutur#r &el#r
ă"ute şi neă"ute.
0i -ntru 5nul D#mn 7i$u$ 8ri$t#$, Fiul lui Dumne"eu, 5nul/6ă$&ut, 3are )in Tatăl S/a nă$&ut,
mai -nainte )e t#,i e&ii. 9umină )in 9umină, Dumne"eu a)eărat )in Dumne"eu a)eărat,
6ă$&ut, nu fă&ut, 3el )e # fiin,ă &u Tatăl, prin 3are t#ate $/au fă&ut.
3are pentru n#i #amenii şi pentru a n#a$tră mântuire.S/a p#(#rât )in &eruri 0i S/a -ntrupat )e la
Duhul Sfânt şi )in 'aria Fe&i#ara 0i S/a fă&ut #m.
0i S/a ră$ti(nit pentru n#i -n "ilele lui 1ilat )in 1#nt, 0i a pătimit şi S/a -n(r#pat. 0i a -niat a
treia "i )upă S&ripturi .
0i S/a $uit la &eruri şi 0a)e )e/a )reapta Tatălui. 0i iarăşi a $ă ină &u $laă, $ă 4u)e&e iii şi
m#r,ii, A &ărui Împără,ie nu a aea $fârşit.
0i -ntru Duhul Sfânt, D#mnul )e ia,ă Fă&ăt#rul, 3are )in Tatăl pur&e)e,
3ela &e -mpreună &u Tatăl şi &u Fiul e$te -n&hinat şi $lăit, 3are a (răit prin pr##r#&i.
Întru/una Sfântă S#+#rni&ea$&ă şi ap#$t#lea$&ă .i$eri&ă,
'ărturi$e$& un +#te" -ntru iertarea pă&atel#r,
Aştept -nierea m#r,il#r şi ia,a ea&ului &e a $ă fie. Amin %
Tropar:
Pe de Dumnezeu înţelepţita, fericita maică Matrona, a ţinutului Tula înflorire şi a oraşului Moscova
slăvită podoabă s-o lăudăm acum noi, credincioşii. Căci lumina zilei necunoscnd, cu lumina lui
!ristos s-a luminat şi cu darul înainte-vederii şi al vindecării s-a îmbo"ăţit. Pribea"ă şi străină pe
pămnt fiind, în #mpărăţia Cerurilor, în faţa Tronului lui Dumnezeu stă şi se roa"ă pentru sufletele
noastre.
Condac:
$lu%irii lui !ristos încă din pntecele mamei fiind aleasă, cuvioasă Matrona, pe drumul scrbelor şi
al tristeţii urmnd, credinţă tare şi cuvioşie arătnd, lui Dumnezeu i-ai plăcut pentru aceasta,
pomenirea ta cinstind, te ru"ăm& a4ută/ne -n )ra(#$tea lui Dumne"eu $ă $tăruim, feri&ită mai&ă.
Mărimuri:
Mărimu-te pe tine, $fntă Cuvioasă Maică Matrona şi cinstim sfntă pomenirea ta, căci te ro"i
pentru noi lui !ristos Dumnezeul nostru.
Condacele şi Icoasele:
Condacul 1:
Din scutece de Du'ul lui Dumnezeu fiind aleasă, fericită maică Matrona, orbirea şi neputinţa
trupească pentru curăţia du'ovnicească de la Dumnezeu primind cu darul înainte vederii şi al
minunilor te-ai îmbo"ăţit. Pentru aceasta şi noi, cu mulţumire, cunună de laudă îţi aducem, cntnd&
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Icosul 1:
#n"er în trup te-ai arătat pe pămnt, fericită Matrona, împlinind voia lui Dumnezeu. Căci din naştere
în orbire trupească ai fost, însă Dumnezeu, inţelepţindu-i pe cei orbi şi iubindu-i pe cei cuvioşi, a
luminat oc'ii tăi du'ovniceşti, ca să slu%eşti oamenilor şi lucrurile lui Dumnezeu să se arate prin
tine. (ar noi cu dra"oste îţi cntăm ţie acestea&
)ucură-te, din pruncie de Dumnezeu fiind aleasă*
)ucură-te, din scutece cu 'arul $fntului Du' fiind însemnată*
)ucură-te, din copilărie cu darul minunilor fiind îmbo"ăţită*
)ucură-te, cu înţelepciune de la Dumnezeu fiind înzestrată*
)ucură-te, cu "ndul voia lui Dumnezeu ai aflat*
)ucură-te, că pe înţelepţii veacului orbi la minte ai ruşinat*
)ucură-te, că sufletele rătăcite la Dumnezeu le întorci*
)ucură-te, că scrbele şi necazurile le alini*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 2:
+ăznd oamenii şi preotul cnd te-ai botezat, fericito, un stlp de fum minunat înălţndu-se
deasupra capului tău şi simţind mirosul bine plăcut, se minunau, ce va deveni acest prunc, cntnd
lui Dumnezeu& Aliluia%
Icosul 2:
Minte avnd luminată, slu%itorul lui Dumnezeu +asile a aflat că cea botezată de el este vasul ales al
lui Dumnezeu şi pe tine, cuvioasă Matrona, sfntă te-a numit. (ar noi din tot cu"etul nostru îţi
aducem laudele acestea&
)ucură-te, ceea ce în cristelniţă 'arul $fntului Du' ai primit*
)ucură-te, ceea ce pe trupul tău crucea întipărită ai avut*
)ucură-te, ru"ătoare, de la Dumnezeu oamenilor dăruită*
)ucură-te, lumină arzătoare ce în faţa lui Dumnezeu luminezi*
)ucură-te, ceea ce cu darul facerii de minuni Dumnezeu pe pămnt te-a slăvit*
)ucură-te, ceea ce cu cunună neveşte%ită de la Dumnezeu în cer te-ai împodobit*
)ucură-te, că prin mila lui Dumnezeu pe cei păcătoşi i-ai ridicat*
)ucură-te, că din izvorul apei celei vii pe cei însetaţi i-ai adăpat*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 3:
Puterea 'arului lui Dumnezeu simţind încă din pruncie, fericită Matrona, către sfintele icoane te
îndreptai şi cu inima curată şi cu buzele de prunc, laudă lui Dumnezeu înălţai, cntnd& Aliluia%
Icosul 3:
,vnd din copilărie darul înainte-vederii, fericită maică, inimile ascunse celor ce veneau la tine
cunoscnd şi viitorul ca pe cele de faţă spunnd, pe mulţi pe calea mntuirii i-ai îndreptat. Pentru
aceasta pe Dumnezeu Cel ce a înţelepţit orbii îl prea mărim, cntnd ţie acestea&
)ucură-te, a Domnului străvăzătoare*
)ucură-te, a păcatelor ascunse văditoare*
)ucură-te, celor întristaţi cu sufletul, luminată povăţuitoare*
)ucură-te, celor rătăciţi, milostivă călăuzitoare*
)ucură-te, stea, celor credincioşi calea arătnd*
)ucură-te, lumină, în întunericul veacului acestuia luminnd*
)ucură-te, unului Dumnezeu slu%itoare*
)ucură-te, a uneltirilor diavoleşti cu darul $fntului Du' pierzătoare*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 4:
+iforul nedumeririlor şi al tulburărilor despre minunile tale în oameni răspndindu-se, maică
fericită, şi aceştia pe care i-ai îndreptat spre Dumnezeul Cel minunat întru sfinţii $ăi, preamărindu-te
şi lăudndu-te, lui Dumnezeu cu mulţumire au cntat& Aliluia%
Icosul 4:
,uzind oamenii, maică Matrona, că aduci a%utor în boli sufleteşti şi trupeşti, la tine vin cu năde%de şi
primind sfat bineplăcut şi vindecare, îi mulţumesc lui Dumnezeu, cntnd ţie&
)ucură-te, că pe cei bolnavi şi suferinzi îi primeşti*
)ucură-te, că pace sufletelor îndurerate dăruieşti*
)ucură-te, celor în rătăcire fiind îndreptătoare*
)ucură-te, a evlaviei învăţătoare*
)ucură-te, a necazurilor noastre alinare*
)ucură-te, în scrbe mn"ietoare*
)ucură-te, doctorul cel fără de ar"inţi&
)ucură-te, a oricăror neputinţe tămăduitoare*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 5:
Ca o stea dumnezeiască ai răsărit, maică fericită Matrona, în zilele "rele în Patria noastră, căci ca o
nouă mărturisitoare, %u"ul lui !ristos cu îndrăzneală şi fără frică toată viaţa ai purtat şi cu 'arul lui
Dumnezeu fiind întărtă, ai dat celor nedumeriţi povăţuire, celor slabi şi bolnavi vindecare, tuturor
celor ce cu mulţumire cntă lui Dumnezeu& Aliluia%
Icosul 5:
+ăznd mulţi oameni ruşi minunile şi vindecările date de 'arul lui Dumnezeu prin tine& celor
şc'iopi - umblare, celor slabi şi nemişcaţi - vindecare, celor îndrăciţi - a du'urilor rele alun"are,
îndreptndu-ne către tine, maică, ca şi către un izvor nesecat, din care adăpndu-ne cu nesaţ, cu
inima smerită, stri"ăm ţie acestea&
)ucură-te, din pruncie pe calea mntuirii fiind c'emată*
)ucură-te, cuvioasă, de Dumnezeu nouă dăruită*
)ucură-te, tămăduitoare ce bolile noastre le vindeci*
)ucură-te, în nevoile noastre, "rabnică a%utătoare*
)ucură-te, ceea ce cu sfaturi folositoare de suflet ne povăţuieşti*
)ucură-te, ceea ce nedumeririle noastre de "rabă le limpezeşti*
)ucură-te, ceea ce du'urile necurate de la om le alun"i*
)ucură-te, ceea ce de toată răutatea cu ru"ăciunile tale ne aperi*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 6:
+estitorul sfinţeniei şi al cuvioşeniei vieţii tale, fericită maică, s-a arătat $fntul şi Cuviosul Părinte
(oan din -ronstadt, cnd te-a văzut în biserică şi te-a numit moştenitoarea sa şi al optulea stlp al
.usiei. (ar toţi cei ce au auzit acestea l-au lăudat pe Dumnezeu, înălţnd /ui cntarea& Aliluia%
Icosul 6:
Aprin)e &u ru(ă&iunile tale, mai&ă 'atr#na, lumina harului lui Dumne"eu -n inimile &e nu l/au
aflat pe Dumne"eu şi &u multe pă&ate pe :l 9/au $upărat. Căci, văznd minunile săvrşite de tine,
mă îndrept către Dumnezeu, cntndu-ţi&
)ucură-te, ceea ce cu faptele tale pe Dumnezeu /-ai slăvit*
)ucură-te, ceea ce slava lui Dumnezeu ne-ai arătat*
)ucură-te, ceea ce pe calea cea dreaptă pe necredincioşi i-ai îndreptat*
)ucură-te, ceea ce întinăciunea păcatelor cu ru"ăciunile tale ai curăţat*
)ucură-te, că la pocăinţă ne-ai îndemnat*
)ucură-te, că lui Dumnezeu pentru toate să-i mulţumim ne-ai povăţuit*
)ucură-te, că biserica lui Dumnezeu s-o iubim ne-ai învăţat*
)ucură-te, ceea ce în o"rada bisericii oile cele risipite ai adunat*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul :
*rân) 1rea$fintei n#a$tre Stăpâne, 'ai&ii D#mnului, $ă/i pla&i, mai&ă 'atr#na, ai p#run&it
#amenil#r $ă "u(răea$&ă prea&in$titul &hip al :i, numit Aflarea &el#r pier)u,i şi -n +i$eri&a lui
Dumne"eu $ă/l aşe"i, &a t#,i &ei &e prie$& &hipul luminat al 1rea&uratei, &u umilin,ă, $/# lau)e,
iar lui Dumne"eu $ă &ânte; Aliluia%
Icosul :
0 nouă apărătoare, ru"ătoare şi mi%locitoare către Domnul ni te-a dăruit în anii "rei tuturor ruşilor,
căci mulţi s-au îndepărtat de $fnta )iserică, însă tu, maică, pe cei necredincioşi şi rătăciţi îi învăţai
cu fapta şi cu cuvntul, arătndu-le minuni de la Dumnezeu. De aceea îţi cntăm ţie acestea&
)ucură-te, pentru ţara noastră rusească neîncetată nevoitoare*
)ucură-te, pentru mntuirea noastră mi%locitoare*
)ucură-te, al Dumnezeului Drept 1udecător îmblnzire*
)ucură-te, celor bolnavi şi %i"niţi ocrotire*
)ucură-te, celor neputincioşi şi deznădă%duiţi a%utătoare*
)ucură-te, împotriva du'urilor rele neincetată luptătoare*
)ucură-te, căci tremură în faţa ta diavolii*
)ucură-te, căci se bucură pentru tine în"erii şi oamenii*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul !:
Pe cei puţin credincioşi şi nec'ibzuiţi i-ai minunat, cum, oarbă din naştere fiind, vezi şi cunoşti nu
numai cele din prezent, ci şi cele viitoare, nevăznd ei puterea lui Dumnezeu ce lucrează în
neputinţele oamenilor. Pentru aceasta şi noi, fericită maică, înţelepciunea lui Dumnezeu în tine
văznd, îi cntăm lui Dumnezeu& Aliluia%
Icosul !:
Toate supărările şi %i"nirile, pri"onirile şi mustrările ai răbdat, fericită maică, însă nu te-ai tn"uit, ci
pentru toate lui Dumnezeu ai mulţumit. Cu aceasta învăţndu-ne noi cu răbdare să ne purtăm
crucea, îţi aducem laudele acestea&
)ucură-te, ceea ce în ru"ăciune neîncetată stăruiai*
)ucură-te, ceea ce du'urile rele cu post şi ru"ăciune le alun"ai*
)ucură-te, ceea ce pacea binecuvntată dobndeai*
)ucură-te, ceea ce cu dra"ostea ta pe mulţi îi mntuiai*
)ucură-te, ceea ce prin viaţa ta oamenilor ai slu%it*
)ucură-te, că şi după moarte pe oameni neîncetat îi a%uţi*
)ucură-te, ceea ce acum ru"ăminţile noastre le asculţi*
)ucură-te, că pe cei ce se încred în tine nu-i părăseşti*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul ":
Toate necazurile şi durerile le-ai răbdat, maică Matrona, neîncetat luptnd cu puterile întunericului,
uneltirile şi vicleniile lor vădind şi pe diavoli din îndrăciţi alun"nd, pnă la sfrşitul vieţii pe cei
îndureraţi, bolnavi şi întristaţi i-ai a%utat* pururea cntnd lui Dumnezeu& Aliluia%
Icosul ":
.itorii cei mult "răitori nu vor putea cu vrednicie să-ţi prea mărească sfnta ta viaţă şi minunile tale
cele cu puterea lui Dumnezeu de tine săvrşite, sfntă maică. #nsă noi, dorind pe Dumnezeu cu
psalmi să-l lăudăm şi îndemnaţi de iubire curată, îndrăznim să cntăm acestea&
)ucură-te, ceea ce calea cea strmtă şi poarta în"ustă ai ales*
)ucură-te, ceea ce cu multe fapte bune te-ai luminat*
)ucură-te, ceea ce toate cele stricăcioase din viaţă le-ai lepădat*
)ucură-te, ceea ce cu cununa smereniei te-ai împodobit*
)ucură-te, ceea ce după 2van"'elie, ca pasările cerului, pe pămnt ai locuit*
)ucură-te, ceea ce 3iului, ce nu avea unde să-şi plece capul, i-ai urmat*
)ucură-te, ceea ce acum în lăcaşurile .aiului te desfătezi*
)ucură-te, ceea ce pe noi, păcătoşii, către tine ru"ndu-ne, nu ne laşi*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 1#:
Dorind să-i scapi pe mulţi de suferinţele trupeşti şi de bolile sufleteşti, cuvioasa lui Dumnezeu, toată
noaptea petreceai în ru"ăciune, ru"ndu-te pentru a%utorul şi întărirea lor Domnului nostru (isus
!ristos, cntndu-i& Aliluia%
Icosul 1#:
4id şi acoperămnt erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce aler"au la tine şi după
moarte nu încetezi să mi%loceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormntul
tău. Pentru aceasta, auzindu-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpniţi şi
nădă%duind toţi în a%utorul ru"ăciunilor tale, îţi cntăm&
)ucură-te, celor %i"niţi "rabnică apărătoare*
)ucură-te, celor săraci mn"iere*
)ucură-te, a căsătoriei cinstite ocrotitoare*
)ucură-te, celor certaţi împăcare*
)ucură-te, celor %udecaţi pe nedrept apărătoare*
)ucură-te, şi a celor vinovaţi faţă de %udecata lumească către Dumnezeu milostivă mi%locitoare*
)ucură-te, celor fără casă adăpostire*
)ucură-te, tuturor celor ce te c'eamă în a%utor ocrotire*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 11:
3ântare -n(erea$&ă au"eai, &in$tită mai&ă 'atr#na, -n&ă pe pământ fiin). Îna,ă/ne şi pe n#i,
nere)ni&ii, &um tre+uie $ă/9 $lăim pe Dumne"eu, 3el $lăit -n Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, 3ăruia #ştirile &ereşti -ntr/un (la$ -i &ântă; Aliluia%
Icosul 11:
Cu lumina strălucitoare luminează viaţa ta, fericită Matrona, "onind întunericul lumii acesteia
deşarte şi ne atra"e sufletele noastre& ca şi noi cu razele 'arului lui Dumnezeu să ne luminăm şi
calea plină de scrbe a acestei vieţi trecătoare să o trecem şi în #mpărăţia Cerurilor să a%un"em, unde
tu, maică, acum te desfătezi, auzind "lasul nostru către tine, stri"nd&
)ucură-te, lumina lui Dumnezeu pururea arzătoare*
)ucură-te, măr"ăritar scump, cu strălucirea sfinţeniei tale luminndu-ne*
)ucură-te, floare binemirositoare, ce mireasma Du'ului $fnt o răspndeşti*
)ucură-te, piatră a credinţei, care pe cei slabi de fire în evlavie îi întăreşti*
)ucură-te, stea prea strălucită, ce calea dreaptă ne-o arăţi*
)ucură-te, luptătoare neînfricată a lui !ristos, ce cu sabia ru"ăciunii armatele demonilor
înspăimnţi*
)ucură-te, căci ai avut o viaţă sfntă şi curată*
)ucură-te, căci în faţa lui Dumnezeu ai avut o moarte cinstită*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 12:
!arul lui Dumnezeu din belşu" încă din scutece ai primit, maică fericită, care a fost cu tine toată
viaţa. Credem neclintit că şi după moarte acest 'ar e cu tine. Pentru aceasta, căznd la tine, ne
ru"ăm& nu ne lăsa pe noi, călători încă pe pămnt, lipsiţi de a%utorul şi ocrotirea ta, ru"ndu-/ pe
Dumnezeu să ne miluiască pe toţi cei ce-( cntăm& Aliluia%
Icosul 12:
Cntăm minunile tale cele multe, maică Matrona, îl lăudăm pe Dumnezeu Care te-a dăruit oraşului
Moscova şi Patriei noastre, în zilele "rele şi de pri"oană, pe tine, stlpul neclintit al evlaviei şi
credinţei. 5i acum, maică fericită, cu inimă recunoscătoare îţi cntăm ţie acestea&
)ucură-te, ceea ce pacea lui !ristos în suflet ai dobndit*
)ucură-te, ceea ce pentru lume %ertfă lui Dumnezeu te-ai adus*
)ucură-te, ceea ce în trup neputincios puterea 'arului dumnezeiesc ai arătat*
)ucură-te, ceea ce la aflarea cinstitelor tale moaşte mila lui Dumnezeu ne-ai arătat*
)ucură-te, a cetei sfinţilor din Moscova minunată înflorire*
)ucură-te, a oraşului Moscova prea slăvită podoabă*
)ucură-te, pentru Patria noastră înaintea lui Dumnezeu neîncetată ru"ătoare*
)ucură-te, la pocăinţă şi ru"ăciune pentru ţara .usiei îndemnare*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 13: 6de trei ori7
0 fericită maică, ascultă această cntare de laudă pe care ţi-o aducem ţie şi cere pentru noi de la
Domnul nostru (isus !ristos iertarea păcatelor, sfrşit bun creştinesc şi răspuns bun la
înfricoşătoarea /ui %udecată, ca să ne invrednicim şi noi în lăcaşurile .aiului să slăvim $fnta
Treime, cntnd& Aliluia%
,poi se zice iarăşi&
Icosul 1:
#n"er în trup te-ai arătat pe pămnt, fericită Matrona, împlinind voia lui Dumnezeu. Căci din naştere
în orbire trupească ai fost, însă Dumnezeu, inţelepţindu-i pe cei orbi şi iubindu-i pe cei cuvioşi, a
luminat oc'ii tăi du'ovniceşti, ca să slu%eşti oamenilor şi lucrurile lui Dumnezeu să se arate prin
tine. (ar noi cu dra"oste îţi cntăm ţie acestea&
)ucură-te, din pruncie de Dumnezeu fiind aleasă*
)ucură-te, din scutece cu 'arul $fntului Du' fiind însemnată*
)ucură-te, din copilărie cu darul minunilor fiind îmbo"ăţită*
)ucură-te, cu înţelepciune de la Dumnezeu fiind înzestrată*
)ucură-te, cu "ndul voia lui Dumnezeu ai aflat*
)ucură-te, că pe înţelepţii veacului orbi la minte ai ruşinat*
)ucură-te, că sufletele rătăcite la Dumnezeu le întorci*
)ucură-te, că scrbele şi necazurile le alini*
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
Condacul 1:
Din scutece de Du'ul lui Dumnezeu fiind aleasă, fericită maică Matrona, orbirea şi neputinţa
trupească pentru curăţia du'ovnicească de la Dumnezeu primind cu darul înainte vederii şi al
minunilor te-ai îmbo"ăţit. Pentru aceasta şi noi, cu mulţumire, cunună de laudă îţi aducem, cntnd&
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%
După aceea zicem această ru"ăciune&
Rugăciune
0, fericită maică Matrona, cu sufletul în cer, în faţa Tronului lui Dumnezeu stnd, iar cu trupul pe
pămnt odi'nind şi cu binefacere de sus înzestrată multe minuni săvrşind. Coboară oc'ii tăi
milostivi spre noi, păcătoşii, cei ce în scrbe, dureri şi păcate viaţa ne-o petrecem, alină-ne pe noi,
cei deznădă%duiţi, vindecă-ne de bolile noastre cumplite pe care pentru păcatele noastre de la
Dumnezeu le primim* izbăveşte-ne de mulţimea necazurilor şi a prime%diilor, roa"ă-/ pe Domnul
nostru (isus !ristos să ne ierte toate păcatele şi fărădele"ile pe care din tinereţile noastre şi pnă
acum le-am săvrşit, ca primind cu ru"ăciunile tale binefacere şi mare milă, să slăvim pe Dumnezeu
Cel 8nul în Treime, pe Tatăl, pe 3iul şi pe $fntul Du', acum şi pururea şi în vecii vecilor. ,min.
Cu$ioasa Maică Matrona
“Aleasă de Duhul lui Dumnezeu din scutecele prunciei, fericită Maică Matrona, orbirea şi
neputinţa trupească spre curăţia duhovnicească de la Dumnezeu primind, cu darul înainte vederii şi
al minunilor te-ai îmbogăţit şi cu cununa neputreiunii de la Domnul te-ai împodobit! "entru aceea
şi noi cu mulţumire cunună de laude îţi aducem, strig#nd$ .u&ură/te &ui#a$ă mai&ă 'atr#na,
&al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i. <
Feri&ita 'atr#na ('atr#na Dmitriena 6i&#n#a) a ă"ut lumina "ilei -n anul 188=, -n familia
un#r ,ărani $ăra&i )in $atul Se+in#, (u+ernia Tula. Copiii şi nepoţii martorilor oculari mărturisesc
despre o aromă deosebită care s-a răspndit în biserică în momentul cnd pruncul a fost pus în apă,
iar cineva c'iar a văzut un stlp aromat, ridicndu-se deasupra cristelniţei. C'iar şi părintele +asile,
preotul evlavios care a săvrşit taina $fntului )otez în auzul între"ului popor a vorbit despre
sfinţenia acestui copil. 1e pieptul mi&u,ei 'atr#na era şi $emnul ale(erii ei )e &ătre Dumne"eu >
&ru&iuli,a nefă&ută )e mână (# pr#eminen,ă -n f#rma &ru&ii).
'atr#na $/a nă$&ut #ar+ă. 'ai mult )e&ât atât / nu aea )el#& #&hi, a)ân&iturile #&hil#r fiin)
$trân$ -n&hi$e )e ple#ape. Copiii îşi băteau %oc de ea& fetele mai mari o băteau cu urzica, ştiind că
Matrona nu cunoaşte cine anume o obi%duieşte. De aceea, Matrona din copilărie se ferea de oameni
şi c'iar a încetat să mai iasă din casă.
?)ată &u âr$ta, $e ă)ea t#t mai pr#nun,at -n"e$trarea ei ne#+işnuită > era atra$ă )e &ele $finte,
&ereşti. /ocuind în prea%ma bisericii, Matrona permanent era prezentă la toate slu%bele. $tătea
nemişcată la ru"ăciune, astfel învăţnd toate cntările şi c'iar fredonndu-le încetişor după cliros.
Din &#pilărie a a(#ni$it şi )arul ru(ă&iunii ne-n&etate.
1e -ntre( par&ur$ul ie,ii $ale, 'atr#na a f#$t -n&#n4urată )e i&#ane. Dra(#$tea ei pentru ele era
uimit#are. 3um putea ea $ă le a)ă fiin) #ar+ă@ 6u -n alt m#) )e&ât &u #&hii )uh#ni&eşti. În
&amera -n &are ea l#&uia t#t peretele, )e $u$ până 4#$, era &u i&#ane -n fa,a &ăr#ra ne-n&etat
ar)eau &an)ele.
Pe cnd avea 9-: ani, cei din %ur au început să observe că îi sunt desc'ise taine ascunse celor maturi.
De e;emplu, ea cunoştea nu numai păcatele şi crimele tainice, ci c'iar şi "ndurile. 1entru
ru(ă&iunile ei #amenii primeau mân(âiere -n ne&a"uri şi tămă)uire )e +#li trupeşti.
Datorită "ri%ii fiicii boierului din sat, în adolescenţă, Matrona a avut ocazia să facă pelerina%e. , fost
la locurile sfinte din -iev, din Moscova şi din $an<t-Petersbur". 7ar la SanAt/1eter$+ur(, -n
3ate)rala Sfântului An)rei, 3ui#$ul 1ărinte 7#an )in Br#n$ta)t a p#run&it &a t#t p#p#rul $ă $e
)ea la # parte -n m#mentul &ân) 'atr#na, -n âr$tă )e numai )e 1C ani, $e apr#pia )e am#n şi a
numit/# pr##r#&eşte Dal #ptulea $tâlp al Eu$ieiF.
, mai trecut puţin timp şi Domnul, care îi cercetează pe aleşii săi cu scrbe, a lipsit-o pe Matrona de
marea ei mn"iere de a fi la slu%be& la vrsta de =: ani i s-au >luat? brusc picioarele. De atunci
Matrona n-a mai putut mer"e.
,u sosit timpuri "rele, pe care cu mult mai înainte le-a prezis Matrona& revoluţia, împărţirea
pămnturilor, foametea.
Din anul 192= feri&ita 'atr#na $e $ta+ileşte la '#$&#a. 1ri+e(ea )e la # &a$ă la alta. Mulţimea
de popor care veneau după a%utor la Matrona nu seca. +eneau şi din Moscova şi din satul ei de
baştină şi din alte oraşe.
'atr#nuş&a era -ntru&hiparea În(erului luptăt#r &u # $a+ie )e f#& -n mâini &u &are +iruia pe
ră4maşi. :a in)e&a &u ru(ă&iunea şi &u apă $fin,ită )e ru(ă&iune.
#n memoria celor care o cunoşteau personal a rămas mică de statură, ca un copil 6nu în zadar o
numeau Matronuşca7, cu minile şi picioarele miniaturale. 5eznd, încrucişndu-şi picioarele, pe pat
sau pe laiţă...
Cu părul bo"at, străbătut de o cărare la mi%loc... Pleoapele strns înc'ise... Pe frunte i s-a format o
adncitură de la de"etele cu care îşi făcea semnul crucii... $e însemna cu semnul $fintei Cruci rar,
cu străduinţă, de"etele căutau adncitura...
Aea # fa,ă plină )e +unătate şi lumină... *#&ea +lân)ă...Îi mân(âia pe #amenii ne&ă4i,i )e ne#i
şi ne&a"uri, -i liniştea, -i nete"ea pe &ap, -i -n$emna &u Sfânta 3ru&e, le $punea &uinte )e
-n&ura4are. 5ne#ri (lumea, iar alte#ri a&u"a &u a$prime şi p#ă,uia. 3âte#)ată era $ufi&ient $ă
$pună un $in(ur &uânt şi $ufletul $e tre"ea, $e refă&ea. *in)e&a $ufletele )e ne&re)in,ă, le
i"+ăea )e &hinurile )ia#leşti, &um ar fi; neputin,ă, $lă+i&iune, -mpietrire, -n)ră&ire...
3ericita Matronuşca cu multă străduinţă îi povăţuia pe creştini& D*ine remea amă(irii. 'ul,i #r
&ă)ea -n mre4ele ei. 3ân) mer(e,i la un $tare, $au părinte )upă $fat, ru(a,i/ă &a D#mnul $ă/l
-n,elep,ea$&ă $ă ă )ea ră$pun$ul &#re&tF.
Deseori repeta& DDe &e $ă 4u)e&i al,i #ameni@ Gân)eşte/te mai )e$ la tine. Fie&are #i,ă a fi
atârnată )e pr#pria/i &#)i,ă. 3e ai tu &u alte &#)i,e@F.
>3ân) mer(i la +i$eri&ă, nu prii la nimeni, r#a(ă/te &u #&hii -n&hişi $au a,inteşte/i la # i&#ană.
6u te intere$a )e ia,a pre#,il#r şi nu aler(a -n &ăutarea $tare,il#r şi a &el#r ă"ăt#ri &u )uhul.
9umea $e află -n răutate şi amă(ire, iar amă(irea > a)emenirea $ufletel#r > a fi )ire&tă, fii &u
mare (ri4ă.F
7ar &el#r &u # rână mai mare le $punea; DDa&ă )#reşti $ă/i $lu4eşti D#mnului, r#a(ă/te a&a$ă, fii
mai&ă -n taină, &aută $ă nu te ei)en,ie"i )intre &eilal,i #ameni, purtân) haine ne(reF.
Înă,a $ă ne lă$ăm -n #ia D#mnului, $ă ne ru(ăm ne-n&etat, $ă trăim &u ru(ă&iune. 3ât mai )e$
$ă ne -n$emnăm &u Sfânta 3ru&e, $ă fa&em &ru&e #+ie&tel#r )in prea4ma n#a$tră, a$tfel
apărân)u/ne )e f#r,a răului. 'ai )e$ $ă ne -mpărtăşim &u Sfintele Taine. Să/i iu+im şi $ă/i
iertăm pe &ei +ătrâni şi neputin&i#şi. Să nu &re)em -n i$e. Să ră+)ăm $&âr+ele şi ne&a"urile...
Maica Matrona a predicat în primul rnd prin fapte, prin viaţa sa înc'inată slu%irii Domnului şi
aproapelui. (ar minunile săvrşite de ea cu numele Domnului oare nu sunt cea mai puternică
predică, menită să întărească credinţa celor puţin credincioşi@
#n perioada ateismului militant astfel de piloni du'ovniceşti precum era maica Matrona aveau
menirea ca prin lumina lor să împrăştie întunericul necredinţei, deznăde%dii şi a lipsei de dra"oste.
$e povesteşte că în timpul demonstraţiilor 6: noiembrie şi = mai7 ea nu le permitea fiilor săi
du'ovniceşti să iasă din case, îi îndemna să înc'idă "eamurile şi oberli'turile. 2i i se descoperea
adevăratul sens al evenimentelor A atunci cnd masele e;citate, purtnd drapele roşii şi cntnd
cntece revoluţionare treceau pe străzile Moscovei dracii umpleau tot spaţiul străzilor, pătrunznd şi
în case.
#n unele acţiuni ale maicii Matrona se întrevedeau elemente caracteristice nebunilor pentru !ristos.
,stfel pot fi e;plicate şi cuvintele ei referitor la aceea cum să ne mntuim& DA(ă,a,i/ă &u t#,ii )e
&ăl&âiul meu şi ă e,i mântui, nu ă )e$prin)e,i )e mine, ,ine,i/ă &ât mai $trân$F.
5i, într-adevăr, după moartea sa 6B mai =CDB7, nenumăraţi pelerinii, veniţi la mormntul maicii s-o
pomenească, să vorbească cu ea şi să-i ceară a%utorul, au avut parte de semne şi vindecări
miraculoase.
În anul 1998, pe 8 martie, -n Dumini&a triumfului ?rt#)#Hiei, &u +ine&uântarea 1atriarhului
AleHie al 77/lea, a aut l#& aflarea m#aştel#r ne#it#arei $e&#lului II, Feri&itei 'ai&i 'atr#na.
Ea&la &u &in$titele m#aşte a f#$t )epu$ă -n mănă$tirea )e mai&i DA&#perământul 'ai&ii
D#mnuluiF )in '#$&#a.
,dresa mănăstirii& or. Moscova, str. Ta"ans<aia nr. DE 6staţia de metro >Ta"ans<aia?, ieşirea pe
strada Ta"ans<aia7. De aici cu orice autobuz sau troleibus, pnă la staţia a doua7.

Cartea despre viaţa ei conţine şi ,catistul ei. $pre citirea lui ne îndeamnă c'iar $fnta Matrona&
<T#,i, t#,i $ă eni,i la mine şi $ă/mi p#e$ti,i ne&a"urile #a$tre, )e par&ă aş fi ie, &ă&i eu ă #i
e)ea, ă #i au"i şi ă #i a4uta. 1e t#,i &ei &are -mi #r &ere a4ut#rul, -i #i -ntâmpina la m#arte,
pe fie&are -n parteF.
Câteva minuni ale fericitei Maicii Matrona
9a âr$ta )e pai$pre"e&e ani a4un(e, -n$#,ită )e # prietenă, -n &ate)rala Sfântului An)rei, un)e
$lu4ea Sfântul 7#an )e Br#n$ta)t. După -n&heierea $lu4+ei, Sfântul a ru(at lumea a)unată $ă -i
fa&ă l#& 'atr#nei a)re$ân)u/i a&e$teia &hemarea; <'atr#nu$Aa, in#/in# la mine% 7ată ine
$&him+ul meu > al #ptulea $tâlp al Eu$ieiF.
FFF
$fnta Matrona a prevăzut venirea revoluţiei bolşevice 6 Gvor %efui, vor distru"e bisericile şi vor
pri"oni pe mulţi?7 şi intrarea .usiei în cel de-al doilea război mondial.
#n =CBD se mută la Moscova. Datorită lucrării ei du'ovniceşti, pe care o va face aici timp de treizeci
de ani, comuniştii vor căuta să o aresteze. 3ără succes, însă& G$e mai povesteşte că, întruct
prevedea cu du'ul neplăcerile, Matrona părăsea anumite case în "rabă întotdeauna în a%unul venirii
la ea a miliţiei, deoarece locuia fără viză. 2rau timpuri "rele şi oamenilor le era frică să o treacă în
cartea de imobil. ,stfel, ea s-a salvat de la represiuni nu numai pe sine, ci şi pe "azdele care o
adăposteau?.
FFF
G0dată a venit un militar s-o aresteze pe Matrona, dar ea i-a spus& <Du/te, )u/te mai repe)e a&a$ă,
ai # nen#r#&ire. 7ar #ar+a nu a ple&a ni&ăieri )e ai&i, eu $tau -n pat, nu ple& ni&ăieri.F
2l a ascultat-o. , plecat acasă& soţia lui se arsese la lampa de "az. , reuşit s-o ducă la spital.
, doua zi, cnd s-a dus la serviciu, a fost întrebat& G2i, ai arestat-o pe oarbă@?
G Pe oarbă n-o voi aresta niciodată, a răspuns el?.
FFF
Cartea abundă în mărturii despre darurile $fintei.
4.+.1danova povesteşte& GMăicuţa era cu desăvrşire analfabetă, dar în acelaşi timp ştia totul.
#n =CH9 trebuia să-mi susţin proiectul de diplomă GMinisterul flotei militare? 6pe atunci îmi făceam
studiile la (nstitutul de ar'itectură din Moscova7. #ndrumătorul meu, nu înţele" de ce, mă persecuta
tot timpul. #n decurs de cinci luni nu m-a consultat nici o dată, fiind 'otărt să mă Gpice?. Cu două
săptămni înainte de e;amen mi-a spus& GMine va veni comisia şi va confirma netemeinicia lucrării
dumneavoastrăI?
,m venit acasă pln"nd& tata era arestat şi nimeni nu mă putea a%uta, mama se afla în întreţinerea
mea şi sin"ura şansă era să-mi susţin proiectul ca să pot lucra.
Maica m-a ascultat şi mi-a spus& <6u/i nimi&, ei $u$,ine pr#ie&tul. Di$eară #m +ea &eai şi atun&i
#m )i$&uta%F.
De-abia am putut să aştept pnă seara şi iată că îmi spune măicuţa& <Să ple&ăm -n 7talia, -n
Fl#ren,a, la E#ma, $ă priim #perele maril#r maeştriJF. 0i a -n&eput $ă enumere $tră"ile,
&lă)irile% S/a #prit; <7ată 1ala""# 1itti, iată un alt palat &u ar&uri / $ă fa&i la fel &a şi a&#l# / &ele
trei eta4e )e 4#$ ale &lă)irii &u # "i)ire ma$iă şi &u )#uă ar&uri la intrareF.
2ram uluită de vedenia ei. Dimineaţa am sosit la institut, am aplicat pe proiect calculele şi cu tuş
maro am făcut toate corecturile. /a ora =J a sosit comisia. #mi analizează proiectul şi-mi spune&
?Dar proiectul e reuşit, arată e;celent. $usţineţi-lI?.
FFF
$fnta Matrona era şi o foarte bună sfătuitoare& G+indecnd bolnavii, maica le cerea credinţă în
Dumnezeu şi îndreptarea de la păcat a vieţii.
,stfel, pe o femeie care venise la ea a întrebat-o dacă într-adevăr crede că Dumnezeu o va vindeca.
,lteia, bolnavă de epilepsie, îi spunea să nu lipsească de la nici o /itur"'ie şi la fiecare să se
spovedească şi să se împărtăşească cu $fintele Taine ale lui !ristos.
Pe cei ce duceau viaţă de concubina% îi binecuvnta să se cunune în biserică.
Tuturor le cerea să poarte neapărat cruce la "t?.
.u&ură/te, &ui#a$ă mai&ă 'atr#na, &al)ă ru(ăt#are lui Dumne"eu pentru n#i%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->