Acatistul Slavei Dumnezeieşti

Rugăciunile începătoare

Condac 1 Celui ce prin măreţia Slavei Sale pe toate le-a întocmit şi cu strălucire sfântă le-a luminat, laudă şi cinstire să-I aducem cântând: Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt! Icos 1 Slava Ta Doamne a fost înainte de a fi lumea noastră văzută, iar lumea nevăzută a Îngerilor Te slăveşte Doamne aşa: Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Cel Mare! Slăvit să fii Dumnezeule Atotputernic! Slăvit să fii Dumnezeule Atotcreator! Slăvit să fii Dumnezeule Atotştiutor! Slăvit să fii Dumnezeule Preaiubitor! Slăvit să fii Dumnezeule Preamilostiv! Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt! Condac 2 Sfântul Tron al Luminii Preasfinte, este înconjurat de Sfinţii Serafimi, de Sfinţii Heruvimi, de Sfinţii Îngeri de la Tron, de-a dreapta şi de-a stânga, care cântă cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Stând în jurul Tronului Slavei Tale, Heruvimii cei cu ochi mulţi, Serafimii cei cu şase aripi şi Îngerii cei maiestuoşi cântă cu drag din toată fiinţa lor şi slăvindu-L pe Dumnezeu spun aşa: Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu! Slavă Măririi Tale Cereşti! Slavă Strălucirii Tale Sfinte! Slavă Puterii Tale nemăsurate! Slavă Iubirii Tale Sfinte! Slavă Persoanelor Dumnezeieşti! Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt! Condac 3 Sfinţii Arhangheli, fiind chemaţi la raport Dumnezeiesc, în faţa Sfântului Tron Divin îşi acoperă feţele lor cu aripile, văzând Preastrălucită Lumina Ta şi cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Cei şapte Sfinţi Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil, stând în faţa Slavei Tale Doamne, mărire neîncetată Îţi aduc Ţie spunând aşa: Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Savaot! Slăvit să fii Tată Ceresc! Slăvit să fii Fiule Minunat! Slăvit să fii Duhule Sfânt! Slăvit să fii Dumnezeule Necuprins! Slăvit să fii Dumnezeule Neînvins! Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt! Condac 4 Treapta de mijloc a Sfintelor Puteri Cereşti: Sfintele Stăpânii, Domnii, Începătorii şi Scaune Cereşti, Îl preaslăvesc neîncetat pe Dumnezeu, cântând în Ceruri cântec răsunător: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Minunatele Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti, lucrează neîncetat pentru evoluţia cerească şi niciodată nu obosesc, iar pe Atotputernicul Dumnezeu Îl preamăresc aşa: Slăvit să fii Împărate Ceresc! Slăvit să fii de toţi aleşii Tăi! Slăvit să fie Numele Tău! Slăvită să fie lucrarea Ta!
1

Domniile. cǎ eşti Cel mai Minunat Sfinţitor! Slavǎ Ţie Doamne. Îngerii minunaţi şi foarte evoluaţi. ai celor care nu sunt botezaţi şi cu cei care scriu faptele îngereşti sau ale Sfinţilor Arhangheli. Îl preamăresc pe Bunul Dumnezeu cântând spre Slava Sa: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Minunaţii Îngeri Pǎzitori ai oamenilor. cu Sfinţii Îngeri Scriitori şi cu Sfinţii Îngeri Pǎzitori. cǎ totul se împlineşte minunat! Slavǎ Ţie Doamne. care au porunci Dumnezeieşti deosebite. cǎ ai pus slujitorii Tăi să scrie tot! Slavǎ Ţie Doamne. pentru efortul Tău cel sfânt! Slavǎ Ţie Doamne. sau cele ale Sfinţilor Arhangheli. cǎ eşti Iertător! Slavǎ Ţie Doamne. Dumnezeule Preasfânt! Condac 6 Sfinţii Heruvimi cu misiuni speciale pe Pământ sau în Univers. iar noi iubindu-L pe Dumnezeu.Slăvită să fie gândirea Ta! Slăvite să fie poruncile Tale! Slăvit să fii în veci. sunt înfăptuite cu străşnicie. ai bisericilor. cǎ dai misiuni minunate! Slavǎ Ţie Doamne. Îl preamărim din toată inima aşa: Slavǎ Ţie Doamne. în orice condiţii. împreună cu toţi Sfinţii Îngeri. Ei fac o statistică a faptelor bune şi a faptelor rele din veacurile care s-au scurs şi prezentând raportul lor Domnului Iisus Hristos. pentru previziunea Ta! Slavǎ Ţie Doamne. împreună cu Sfinţii Apostoli şi cu Soboarele lor şi cu cei care au fost întocmai cu Apostolii. Dumnezeule Preasfânt! Condac 8 Maica Domnului nostru Iisus Hristos Te slăveşte Doamne în Ceruri. Constantin cel Mare şi Elena . cǎ eşti Nespus de Iubitor! Slăvit să fii în veci. ai localităţilor. pentru izbânda creştină! Slavǎ Ţie Doamne. cǎ eşti Îndurător! Slavǎ Ţie Doamne. fără încetare. Arhanghelii. cǎ nimic nu laşi necontrolat! Slăvit să fii în veci. cǎ dai celor aleşi lucrări binecuvântate! Slavǎ Ţie Doamne. nefiind oprite de nici un fel şi cu toţii Îl slăvesc pe Dumnezeu aşa: Slăvit să fii Stǎpâne al tuturor veacurilor! Slăvit să fii Stǎpâne Prealuminat! Slăvit să fii Stǎpâne Preaminunat! Slăvit să fii Stǎpâne Preaînvăţat! Slăvit să fii Stǎpâne Preaînţelept! Slăvit să fii Stǎpâne Preabinecuvântat! Slăvit să fii în veci. serafimice. heruvimice.mama sa. Începătoriile. pentru lucrul minunatei propăvăduiri! 2 . împreună cu Îngerii Scriitori. cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Toţi cei care au scris aceste cărţi minunate au înfăptuit o Poruncă Divină timp de o sută de ani. cântă din toată fiinţa lor: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Misiunile îngereşti. în chip minunat spunând din inimă aşa: Slavǎ Ţie Doamne. Dumnezeule Preasfânt! Condac 5 Sfintele Începătorii. pe lângă activitatea lor minunată. Dumnezeule Preasfânt! Condac 7 Cei ce scriu cărţile veacurilor sunt Heruvimii. Te preamăresc Doamne aşa: Slavǎ Ţie Doamne. Îl slăvesc pe Dumnezeu. pentru ordinea cea desăvârşită! Slavǎ Ţie Doamne. împreună cu tot Soborul Ei cel Sfânt şi minunat şi înalţă cântare sfântă şi binecuvântată: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Sfântul Ioan Botezătorul cu Soborul. Serafimii.

Dumnezeule Preasfânt! Condac 9 Sfinţii Prooroci Te-au auzit. Îţi spun aşa: Slăvit să fii Doamne. pentru viaţa aceasta trecătoare! Slăvit să fii în veci. dar cu toţii au făcut lucrare sfântă. pentru toate câte ne-ai dat! Slavǎ Ţie Doamne. până la cel mai mare. cǎ ceea ce ne-ai spus noi am scris! Slavǎ Ţie Doamne. din inimă aşa: Slavǎ Ţie Doamne. cǎ ne-am lepădat de cele trecătoare! Slavǎ Ţie Doamne. Te laudă şi Îţi cântă cu dragoste sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Toţi cei din Ceruri. pentru minunata Cruce. până la cel mai sărac. cuvioşii. Îl lăudau pe Dumnezeu şi în ultimul ceas al vieţii lor. cǎ fiecăruia ai dat câte un dar! Slavǎ Ţie Doamne. care s-a găsit după trei sute de ani! Slavǎ Ţie Doamne. pustnicii. fiecare în felul lui. drepţii. de la cel mai bogat. pe Tine Te slăvesc. spunând cu dragoste aşa: Slavǎ Ţie Doamne. pentru Evanghelia Minunatului Tău Fiu! Slavǎ Ţie Doamne. pentru Slava Numelui Tău.Slavǎ Ţie Doamne. personalităţile spirituale mai evoluate decât Heruvimii şi decât Serafimii înalţă imnuri de slavă sfântă şi mărindu-Te. cǎ noi cu dreptate am slujit! Slavǎ Ţie Doamne. pentru darul pe care ni l-ai dat! Slavǎ Ţie Doamne. cei curaţi cu fecioria. Care faci minuni! Slavǎ Ţie Doamne. cǎ Împărăţia Ta este neînchipuit de mare! Slavǎ Ţie Doamne. pentru calea luminoasă pe care ne-ai arǎtat-o! Slavǎ Ţie Doamne. I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Neţinând deloc la viaţa lor pământească. Te-au slăvit pe Tine Doamne. de la cel mai mic. Sfinţii Mucenici şi Sfintele Muceniţe. Cel Bogat în daruri! Slavǎ Ţie Doamne. pentru învăţăturile Tale sfinte! Slavǎ Ţie Doamne. Dumnezeule Preasfânt! Condac 12 Doamne Dumnezeule şi cele mai evoluate Personalităţi Cereşti. Dumnezeule Preasfânt! Condac 10 Sfinţii Mucenici şi Sfintele Muceniţe au avut un curaj grozav de a-i înfrunta pe duşmanii cei văzuţi cât şi pe cei nevăzuţi şi. cǎ adevărul ni l-ai arǎtat! Slavǎ Ţie Doamne. chiar dacă au un anumit grad de autonomie cerească. cântă cu dragoste sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Toţi Sfinţii Ierarhi. pentru ocrotirea Ta! Slavǎ Ţie Doamne. pentru colaborarea Ta cea Minunată! Slăvit să fii Doamne. din tot sufletul. pentru tot ce ai să ne mai dai! Slavǎ Ţie Doamne. în toată viaţa lor spunând cu dragoste sfântă. pentru întărirea pe care ne-ai dat-o nouă! Slăvit să fii în veci. cântând din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Viaţa Proorocilor pe Pământ a fost diferită şi propăvăduind Adevărul Dumnezeiesc fiecare dintre ei. Te slăveau pe Tine Doamne. Dumnezeule Preasfânt! Condac 11 Toţi cinstitorii şi iubitorii de Dumnezeu. şi luând sfintele cununi ale muceniciei spuneau aşa: Slavǎ Ţie Doamne. Doamne Dumnezeule. chiar supuşi la chinuri grele. Te-au văzut şi Te-au simţit Doamne. cǎ ceea ce am auzit noi am vestit! Slavǎ Ţie Doamne. pentru tot ajutorul Tău! Slăvit să fii în veci. cǎ pentru adevăr noi am luptat! Slăvit să fii în veci. cǎ în Patria Cerească ne chemi! Slavǎ Ţie Doamne. pentru Înţelepciunea Ta cea nemăsurată! 3 .

pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt. atât pe noi cât şi pe urmaşii noştri. care vor fi să fie.Slăvit să fii Doamne. până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. primeşte şi de la noi acest imn de Slavă Sfântă. pentru toate Binecuvântările Tale Sfinte. Tată Ceresc. Doamne Dumnezeule. ci ne îndreaptă. pentru care. ca să Te slăvim şi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 1 Slava Ta Doamne a fost înainte de a fi lumea noastră văzută. Dumnezeule Preasfânt! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) O! Preaslăvite şi Multîndurate. Te Slăvim. Fiule şi Duhule Sfânt. Te lăudăm şi Îţi mulţumim! Amin! 4 . Dumnezeule Preasfânt! Condac 1 Celui ce prin măreţia Slavei Sale pe toate le-a întocmit şi cu strălucire sfântă le-a luminat. ajută-i pe robii Tăi să se smerească şi să lucreze numai cele bune. Dumnezeule Cel Mare! Slăvit să fii Dumnezeule Atotputernic! Slăvit să fii Dumnezeule Atotcreator! Slăvit să fii Dumnezeule Atotştiutor! Slăvit să fii Dumnezeule Preaiubitor! Slăvit să fii Dumnezeule Preamilostiv! Slăvit să fii în veci. de la Sfintele Puteri Cereşti şi de la Preasfânta şi Preacurata Fecioara Maria. cât şi pentru cele neştiute de noi! Slăvit să fii Doamne. aşa cum pe toate le primeşti de la Sfinţi. pentru binecuvântarea pe care o dai celor care Te iubesc pe Tine! Slăvit să fii Doamne. Doamne Dumnezeule. iar lumea nevăzută a Îngerilor Te slăveşte Doamne aşa: Slăvit să fii în veci. pentru Puterea Ta nemăsurată! Slăvit să fii în veci. Nu ne lăsa pe noi să greşim. ci ne întăreşte şi ne ajută. pentru că eşti Multiubitor. Ne-ai dat simţurile noastre ca să admirăm desăvârşirea şi minunea creaţiei Tale. Multmilostiv şi Multrăbdător. de la Îngeri. Dumnezeule Preasfânt! Rugăciune de slavă către Bunul Dumnezeu Doamne Dumnezeule Cel Preaslăvit. laudă şi cinstire să-I aducem cântând: Slăvit să fii în veci. pentru lucrările Tale cele ştiute de noi. Nu ne lua în seamă nevrednicia noastră pământească. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care în fiecare clipă le reverşi asupra noastră. cu îndreptare sfântă şi blândă. pentru Smerenia Ta deosebită! Slăvit să fii Doamne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful