1 UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALITATEA FINANTE BANCI ANUL II ZI, FR, ID SEM.II LECTOR UNIVERSITAR DR.

CORNELIU CRISTESCU MODELAREA DECIZIEI FINANCIAR - MONETARE 1. Dificultatea sau imposibilitatea lucrului cu obiecte reale, a generat necesitatea reprezentari acestora. a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 2. În ceea ce priveste un model dat, el poate fi inclus simultan în diferite clase de modele, dupa criteriile dupa care se face clasificarea. a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 3. Simularea stochastica cu tehnica Monte Carlo este cunoscuta ca metoda numerica de rezolvare a problemelor matematice. a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 4. ANcor = Activ contabil corectat – Venituri totale contabile corectate pe termen scurt, mediu si lung. a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 5. Functia generala din care se deduc toate formulele matematice de calcul al valorii actuale a unei actiuni este Vo= f (D,PN,g,t,d,PER). a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta n 6. CMC = di x pi modelul costului mediu al capitalului. i= 1 a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 7. Procesul modelarii este acceptat ca un proces de cunoastere prin care se studiaza un obiect originalul (O) cu ajutorul altui obiect – modelul (M). a. formularea este corecta

b. formularea este incompleta c. formularea este eronata 8. Realizarea unei simulari decizionale presupune parcurgerea mai multor etape: a. delimitarea situatiei decizionale tipice, b. identificarea si evaluarea variabilelor implicate si stabilirea relatiilor functionale dintre ele, c. stabilirea modelului decizional; d. elaborarea programelor de calculator; e. testarea modelelor si programelor si definitivarea acestora; f. elaborarea documentatiei necesare utilizarii curente a simularii decizionale; 2 g. toate cele de mai sus; 1. abcde 2. bcdef 3. g 4. acdef 9. Activul net corectat reprezinta marimea capitalului necesar pentru obtinerea unui profit continuu. a. expresia este corecta; b. expresia este incompleta, c. expresia este eronata; 10. În structura firmei sunt identificate trei subsisteme relevante pentru abordarea aspectelor financiare: a. subsistemul productie; b. subsistemul desfacere; c. subsistemul financiar; d. subsistemul rezidual; 1. abc 2. abd 3. acd 4. bcd. 11. Sistemul National de Conturi ofera o balanta complet integrata a activitatilor bazata pe sistemul contabil, în cadrul careia entitatile si tranzactiile financiare sunt componente esentiale. a. formularea este corecta. b. formularea este incompleta. c. formularea este eronata. 12. Complexitatea tranzactiilor financiare impune exprimarea acesteia prin mai multe numere: a. fie prin marimi vectoriale, centrate pe o singura caracteristica a variabilei economice; b. fie prin marimi scalare, centrate pe doua caracteristici; c. fie prin structuri matriciale centrate pe doua sau mai multe caracteristici; 1. ab 2. ac 3. bc.

13. Functia de utilitate atasata unui proces decizional este: u u (c) c Decidentul este: a. ,,neutru’’ din punct de vedere al riscului; b. ,,prietenos’’ fasa de risc; c. Manifesta o oarecare ,, timiditate’’ fata de risc. 14. Gestiunea portofoliului de obligatiuni vizeaza: a. randamentul asteptat, b. veniturile ce se vor realiza; c. riscul. 1. ab 2. ac 3. bc. 15. Rambursarea unui împrumut obligatar se poate face în mai multe modalitatii: 3 a. în rate variabile; b. prin amortizarii constante si anuitati variabile; c. prin anuitati constante si amortizari variabile; d. integral la scadenta; e. prin rascumparari; f. toate cele de mai sus; 1. abcd 2. abce 3. f 4. bcde 16. Deosebirea esentiala între modelul IS – LM si modelul Keynesit este ca modelul IS – LM ia în considerare si : a. piata muncii; b. piata monetara; c. piata capitalului; 17. Modelul este o reprezentare izomorfa a realitatii care ofera o imagine intuitiva, dar riguroasa în sensul structurii logice a fenomenului studiat si permite descoperirea unor procese greu de stabilit pe alte cai. a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 18. Patrimoniu reprezinta totalitatea bunurilor aflate în proprietatea agentului economic. a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 19. Activul net corectat reprezinta marimea capitalului necesar pentru a reconstitui patrimoniul net

expresia este incompleta 24. expresia este eronata b.Alegerea unor indicatori monetari adecvati. în primul rând. expresia este incompleta 27. expresia este eronata b. expresia este incompleta CT Q 4 25. Statistica financiara abordeaza moneda si creditul ca agregate financiare. a. formuleaza sub forma unui tablou economic fluxurile economice existente între participantii la activitatea economica. expresia este corecta c. expresia este corecta c. a. Gestionarea portofoliului are în vedere. . expresia este eronata b. expresia este eronata b. expresia este corecta c. constituie conditia esentiala a analizei economice. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 21. expresia este corecta c. formularea este corecta. expresia este corecta c. Functia de cost pe termen lung este de forma CT = CT (Q) a. alegerea unei structuri eficiente a titlurilor. expresia este incompleta 26. a. expresia este incompleta 23. a. expresia este eronata b. expresia este eronata b. care sa serveasca drept agregate monetare. a. Rezultatele obtinute prin modelare nu se pot extinde asupra procesului modelat. Optiunea este un contract care permite ca la un termen viitor stabilit sa poata fi cumparat / vândut un teren la un pret prestabilit. a. a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. a.existent la întreprinderi. în particular monetare. expresia este corecta c. notificat în contract si numit pret de optiune. Francois Quesnay. la nivelul valorii reale de utilitate a acestuia. expresia este incompleta 22. expresia este incompleta 20. Scopul modelului este de a exprima variabilele controlabile în functie de cele necontrolabile.

în transferuri ca un împrumut. c. ac 3. b. metoda capitalizarii profitului net. b. Activul financiar apare în bilant: a. afirmatia este corecta. c.. timiditate’’ fata de risc. Riscul obligatiilor este generat de cauze diverse: . u u(c) b.neutru’’ fata de risc. b. c. agentul economic se poate manifesta ca: a. 30 . Functia de utilitate atasata unui proces decizional este: Decidentul: a.Din punct de vedere al existentei si utilizarii resurselor sale financiare. unitate de consum care economiseste. a. metoda capitalurilor permanente. specifice fiecarei tari. bcd. b. creditul este definit ca o colectie de pasive ale bancilor. ab 2. unitate de consum deficitara.. 1. expresia este eronata.. 29. bc. a. este . c. b. formularea este eronata.prietenos’’ fata de risc. în pasiv ca o datorie. c. ac 3. este . 28. Conceptele de moneda si de credit sunt constructii empirice. însa în timp ce moneda este definita ca o colectie de active ale bancilor. c 34. Simularea cu evenimente discrete realizeaza o descriere detaliata a proceselor care se petrec într-un sistem real. c. 1. d. c. unitate de consum în echilibru. expresia este incompleta. ab 2. metode bazate pe goodwill. acd 4. abc 2. 1. Principalele metode utilizate în evaluarea bazata pe randament sunt: a. formularea este incompleta. unitate de consum excedentara. în activ ca o proprietate.b. bc 33. abd 3. manifesta o oarecare . 32. afirmatia este incompleta. expresia este corecta. expresia este eronata. 31.

a. toate cele de mai sus. acd 3. piata monetara. abc 2. 1. expresia este corecta c. c. riscul de pierdere a unei parti din capital. d. piata muncii. ab 2. b. bcd 36. 1. vânzare si leaseback. d. organizarea si comparabilitatea informatiilor si datelor si totodata ofera metode si tehnici de prelucrare si valorificare în scopul realizarii analizelor si interpretarilor necesare formularii strategiilor si politicilor monetare si financiare. cd 37. Exista urmatoarele tipuri principale de leasing: a. bcd 35. expresia este eronata b. ac 3. 1. riscul de faliment al societatii emitente. alegerea. expresia este corecta . a. riscul de depreciere ca urmare a inflatiei. riscul de scadere a randamentului de rascumparare. Modelul IS – LM în economia închisa include. c. Bilantul bancar se utilizeaza pentru evidentierea legaturilor dintre marimea creditului si marimea activelor bancare bazându-se pe faptul ca totalul masei monetare trebuie sa fie egal cu totalul pasivelor bancare. b. expresia este eronata b. piata capitalului.e 4. abc 2.5 a. leasingul comercial. a. d.e 4. Statistica monetara si financiara asigura în cadrul general al structurilor financiar – monetare.bc 4. c. toate cele de mai sus. e. b. piata bunurilor si serviciilor. a. expresia este incompleta 38. acd 3. leasingul financiar. leasingul operational.

expresia este corecta c.44. expresia este eronata b. expresia este incompleta 47. formularea este incompleta. a. formularea este eronata.Rentabilitatea unui activ în termeni relativi. a. expresia este corecta c. expresia este corecta c.Activele financiare se evolueaza la cursurile bursiere sau la pretul de vânzare. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este eronata b. expresia este incompleta . expresia este eronata b. a. expresia este incompleta 42. Contul surselor si utilizarile fondurilor unui sector nu este decât integrarea contului de cheltuieli cu bilantul acestuia. ia forma valorii curente a activului. c. a.MBA = profitul net corectat – amortizare – provizioanele cu caracter de rezerva. 6 a. Modelarea monetara este veridica numai în economiile caracterizate prin stabilitatea proceselor. expresia este incompleta 45. b. . expresia este incompleta 41. expresia este incompleta 39. a. expresia este corecta c.Jan Baptist Say formuleaza legea debuseelor al carui model îl reprezinta legatura dintre productie si consum. a.Valoarea patrimoniala poate exista în afara productivitatii sau rentabilitatii bunurilor. expresia este eronata b. expresia este corecta c.c.Randamentul de scara în sistemul economiilor de scara arata un efect nefavorabil pentru producator a. expresia este corecta c. expresia este incompleta 40. expresia este corecta c. expresia este eronata b. a. expresia este eronata b.Argumentele monetare nu sunt importante ca obiective intermediare pentru politicile economice. expresia este eronata b. formularea este corecta. expresia este incompleta 46. expresia este incompleta 43.

Functia de utilitate atasata unui proces decizional este: Decidentul: a. subiectii nebancari si tranzactiile lor. portofoliu cu randament regulat. este . metoda capitalurilor permanente . b. formularea este incompleta. metoda de evaluare bursiera. acd u u(c) 53. c b. ansamblul bunurilor care participa la activitatea curenta a unei întreprinderi. d. este . expresia este corecta. d. metoda bazata pe balanta fluxurilor comerciale. pe bilantul consolidat al sistemului bancar. c. f. ab 2. b.Dupa preferintele investitorilor se cunosc mai multe tipuri de portofolii: a.Unitatea institutionala reprezinta elementul de baza al statisticii.48. portofoliu ofensiv. abd 3. a. metoda bazata pe modele econometrice care cuprind pe lânga banci. ac 3.prietenos’’ fata de risc. 52.Valoarea substantiala este data de : a.Pentru agentul consumator scopul nemijlocit este maximizarea utilitatii productiei. good will. e. b. a. formularea este eronata. 54.Analiza procesului de creare a agregatelor monetare se poate realiza prin câteva metode: a. formularea este corecta. patrimoniul întreprinderii. 49. metoda bazata pe bilanturile bancilor. b. expresia este incompleta. portofoliu clasic. 51. b. c. timiditate’’ fata de risc. posedând un bilant propriu.. manifesta o oarecare . portofoliu de securitate maxima. . 50. portofoliu de crestere. a. c. c. 1. bcd 7 4. metoda fluxului de lichiditati actualizate.. metoda bazata pe balanta fluxurilor banesti..Principalele metode utilizate în evaluarea bazata pe cash – flow sunt: a. abc 2.neutru’’ fata de risc. 1. c. c. bc. portofoliu prudent. expresia este eronata. b.

LM c. expresia este corecta c. expresia este incompleta 58.Programarea financiara cuprinde un set de actiuni coordonate de politica economica. 57. în câmpul monetar. expresia este incompleta 59. expresia este incompleta 60. h. expresia este incompleta .Echilibrul pe piata bunurilor si serviciilor este modelat prin curba: a. balanta de plati si alte politici. expresia este corecta c. expresia este corecta c. I. înscrierea în pasiv a valorii actuale a redeventelor de platit în respectivul contract de leasing. a.S. a. expresia este corecta c. fiscal. expresia este eronata b. portofoliu speculativ. bcdefg. toate cele de mai sus.Cheltuielile totale reprezinta cuantumul cu care ar trebui sa creasca produsul global al unei ramuri în cazul în care s-ar produce cresterea cu o unitate a produsului final a unei alte ramuri. înscrierea în activ a valorii bunului utilizat în leasing. a.Valoarea patrimoniala reprezinta suma valorilor bunurilor aflate în proprietatea întreprinderii. 56. b. 55. Structura tip a unui model operational – empiric cuprinde elementele noetice si pragmatice.g. acdefg 4. expresia este incompleta 61.Capitalizarea leasingului înseamna: a.În sens contabil. ac 3. a. 1. înscrierea în evidentele contabile a valorii de achizitie a bunului utilizat în leasing. 1. investitia desemneaza alocarea unei trezorerii disponibile pentru procurarea unui activ fix care va determina fluxuri financiare de venituri si cheltuieli. a.exprimate cantitativ. expresia este eronata b. ab 2. expresia este corecta c. c. expresia este eronata b. ambele. expresia este eronata b. abcdeg 2. expresia este eronata b. bc. h 3. b.

expresia este eronata b. a. expresia este incompleta 63. 68. Detinerea în portofoliu a unor actiuni necotate la bursa prezinta mai mult interes speculativ. expresia este eronata b. 8 a. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 64. afirmatia este corecta. expresia este corecta c. c. afirmatia este incompleta. Goodwill. expresia este eronata b.62. expresia este corecta c. Corectarea valorii patrimoniale contabile tine de caracterul. expresia este incompleta 65. Modelul de simulare alege din mai multe variante pe cea care ofera decizia cea mai buna. Valoarea de randament a întreprinderii este calculata pe baza: a. expresia este eronata b. c. expresia este incompleta 66. c. mai mult sau mai putin vandabil al elementelor bilantiere. beneficiului mediu anterior sau celui viitor estimat. b. expresia este incompleta 67. 1. expresia este corecta c. a. goodwill – ului. expresia este eronata. a. b. cash – flow net disponibil. ab 2. ac 3. expresia este corecta c. În calculul valorii totale a întreprinderii intra valoarea substantiala. 69. Modelarea este înteleasa de multi autori ca o metoda de operare teoretica sau practica asupra unor obiecte. valorii substantiale. a. b. valoarea de randament si goodwill-ul în proportii si forme diferite. Subiectul participa la procesul modelarii cu o teorie T (o/s) despre original (o) în interpretarea subiectului (S). bc . cash – flow brut. Metodele de evaluare a întreprinderii utilizeaza doua denumiri: a. a. fenomene sau procese.

toate cele de mai sus. lichiditatea si vandabilitatea. bcd. d. selectarea personalului pentru a efectua activitati productive în constructii – montaj în zone climato-teritoriale diferite. . functia de oferta de capital. bcd 9 3. 71. abcd 2. alegerea unui sistem de transport pentru un anumit produs. expresia este corecta. 72. a. negociabilitatea si cotarea. f 3. acd. f. transferabilitatea si garantarea e. 73. a. prezenta si certa. b. Din studiile efectuate la nivel microeconomic s-au constatat urmatoarele categorii principale de probleme decizionale ce pot fi rezolvate cu arbori simetrici: a. bcde 74. Modelul functiilor de cost include urmatoarele relatii: a. b. abc 2. functia de cerere de munca. Principalele caracteristici ale instrumentelor financiare sunt: a. asigurarea unor componente pentru un produs complex. abd 3. c. realizarea unui obiectiv de constructii. 1. acd 4. c. 1. abc 2. c. functia de cerere de capital. toate cele de mai sus. în speranta obtinerii unor venituri viitoare suplimentare. expresia este incompleta. ecuatia de calcul a costului total. În sens financiar. 1. e 4. b. c. b. b. expresia este incompleta. abde 4. e. expresia este corecta.70. d. lansarea pe piata a unui nou produs. caracteristicile maturitatii. expresia este eronata. c. d. investitia reprezinta schimbare a unei sume de bani. Analiza monetara traditionala considera viteza de circulatie a banilor ca o marime constanta. expresia este eronata.

Modalitatea deciziei financiar – monetare tine de metodologia finantelor. posedând un bilant propriu si angajându-se în nume propriu în activitati economice si tranzactii comerciale si financiare. f 4. Ipotezele de fond ale modelului Keynesist simplificat sunt: a. subsistemul financiar si subsistemul distributiei. expresia este eronata b. expresia este corecta c. cunoasterea functiilor de comportament al agentilor consumatori: e. 77. d. LM. a. expresia este corecta c. a. expresia este incompleta 78. Valoarea substantiala bruta reprezinta totalul valoric al activelor existente la dispozitia întreprinderii. lipsa componentei monetare. Ambele. expresia este incompleta 10 80. f. de instrumentele si tehnicile de lucru pe care le presupune cercetarea si practica financiara. Echilibru pe piata monetara este modelat prin curba: a. I. b. care vizeaza analiza legaturilor dintre conturile economisirii. Matricea fluxurilor fondurilor consta. toate cele de mai sus. într-o combinatie între contul de capital si contul financiar din SNC. expresia este corecta c. abde 3. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 79.75. investitii si amortizari pe ansamblul economiei si pe fiecare sector. . c. a. a. c. Unitatea institutionala reprezinta elementul de baza al statisticii. expresia este incompleta 81. b. 1. În structura firmei sunt identificate trei subsisteme relevante pentru abordarea aspectelor financiare: subsistemul productiei. indiferent de modul lor de finantare.S. acceptarea unui anumit grad de neocupare a factorului munca. expresia este eronata b. expresia este eronata b. abcd 2. acceptarea autonomiei de comportament a agentilor consumatori. perfecta elasticitate a ofertei. bcde 76. de regula.

a. Contractul de optiune este de tip special întrucât are simultan caracter facultativ si obligatoriu. a. rata dividendului se determina la valoarea nominala a obligatiunilor. În modelul costului capitalului: a. expresia este incompleta 86. a. Elaborarea sistemului de ecuatii al unui model porneste de la schema proceselor monetare. Valoarea actualizata neta (VAN) este VAN = Vo – Io. În modelul optimului cifrei de afaceri se includ functia cifrei de afaceri si restrictia de profit. expresia este corecta c. abc 2. expresia este corecta c. expresia este eronata b. abe 3. valoarea stocurilor. expresia este eronata b. expresia este eronata 88. c. afirmatia este corecta b. expresia este incompleta 87. expresia este eronata b. rata dobânzii reale se determina pe baza dobânzii nominale si a ratei inflatiei. valoarea fondurilor fixe. expresia este incompleta 84. a. b. cde 89. a. În calculul valorii totale a întreprinderii intra: a. expresia este corecta c. valoarea de randament. . care are ca obiectiv realizarea echilibrului monetar. d. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este corecta c. expresia este incompleta 83. e. bcd 4. expresia este eronata b. 1. Prima etapa a procesului modelarii este enuntarea de catre subiect a proprietatilor originalului.a. Constructia agregatelor monetare se realizeaza pe baza datelor oferite de catre statistica bancara. expresia este incompleta 85. expresia este eronata b. afirmatia este incompleta c. valoarea substantiala b. a. expresia este corecta c. expresia este incompleta 82. good Will ul.

investitii financiare. toate cele de mai sus. investitii monetare. . Graficul: CT Q exprima functia: 11 a. tranzactii financiare anticipate. abc 2. bcde 94. c. bcd. investitii umane. 93. criteriul lui Laplace. criteriul regretului. e. 1. c. b. f. Pentru decizii în conditii de incertitudine se pot utiliza mai multe criterii de decizie: a. derivative financiare. costului total. c. tranzactii financiare speculative. d. 91. active conditionale. În categoria alte instrumente financiare sunt incluse: a. 1. modele noetice. costului marginal total. b. costului mediu total. d. 1. d. modele teoretice. e. modele pragmatice. criteriul indiferentei. abd 4. 1. c. ab 2. Modelele economice pot fi dihotomizate în urmatoarele categorii: a. abce 3. bcde 95. investitie tehnica. c. criteriul optimist. abde 4. b. b.bc. b. f 4. Structura modelului economiei închise cu non interventie si investitii exogene include: a. abce 3. ac 3. functia de productie. criteriul prudent sau pesimist. abcd 2. Tipologia investitiilor este diversa: a.90. 92. acd 3. abcd 2. investitii sociale.

expresia este incompleta 101. format din actiuni. d. b. expresia este incompleta 98. achizitionate de la emitenti sau de pe piata secundara. a. Jan Baptist Say formuleaza legea debuseelor al carei model îl reprezinta legatura dintre oferta si productie. a.b. Contul de venit prezinta încasarile si platile pe o perioada. 96. cererea de bani are urmatoarele componente: a. În modelul IS – LM al economiei închise. cererea de bani pentru investitii. expresia este incompleta 99. expresia este eronata b. a. expresia este incompleta 100. 1. bcd. expresia este corecta c. c. ecuatia de echilibru. expresia este eronata b. expresia este eronata b. ac 3. expresia este eronata . în timp ce un bilant arata activele si pasivele la un moment dat. bc 97. functia de consum. în vederea obtinerii unor rentabilitatii viitoare. cambii sau active. Elaborarea sistemului de ecuatii al unui model monetar porneste de la schema proceselor monetare care are ca obiect realizarea echilibrului bugetar. expresia este corecta c. c. a. a. cererea de bani pentru speculatii. 1. expresia este eronata b. abd 3. ab 12 2. expresia este corecta c. Portofoliu reprezinta un ansamblu de valori mobiliare de care dispune un agent economic. cererea de bani pentru tranzactii. expresia este corecta c. care sa permita desfasurarea unor activitati rentabile. abc 2. acd 4. Investitia reprezinta o alocare permanenta de capital în achizitia de active fizice si/sau financiare. functia de investitii.

b. a. expresia este corecta c. a. expresia este incompleta 102. a. 13 108. Problema de arbitraj a fost definita pentru piata valutara si apoi a fost extinsa si pentru piata muncii. expresia este corecta c. a. afirmatia este corecta. rata dobânzii reale se determina la valoarea nominala a obligatiunilor. expresia este eronata. expresia este corecta c. care participa la activitatea curenta a unei întreprinderi. În structura optimului cifrei de afaceri se includ: a. rata dividentului se determina la valoarea nominala a actiunilor. afirmatia este incompleta. expresia este eronata. c. expresia este corecta c. Goodwill-ul este un element care desemneaza valoarea de ansamblu a bunurilor. c. a. ab 2. expresia este eronata b. expresia este eronata b. functia cifrei de afaceri. ac . 110. expresia este corecta c. Modelul iconic este cel ce pastreaza doar o analogie cu originalul. expresia este incompleta 107. restrictia de profit. expresia este incompleta 106. În modelul costului capitalului. expresia este incompleta 104. 109. c. expresia este corecta c. afirmatia este corecta. Conceptul de risc financiar permite evaluarea pretului activelor pe piata de capital. expresia este eronata b. b. expresia este incompleta 105.b. a. functia de consum. Simularea decizionala alege dintre variantele decizionale proiectate pe cea care se produce cu o anumita repetabilitate. afirmatia este incompleta. a. expresia este incompleta 103. expresia este eronata b. b. mediu si lung – cheltuieli de constituire. expresia este eronata b. VSB = ANcor + Datorii pe termen scurt. Valoarea substantiala desemneaza valoarea de ansamblu a bunurilor. 1. b. a.

uzine. b. de dezvoltare a unor sectii. de înlocuire a echipamentului uzat. acd 4. În functie de riscul pe care-l implica pentru perspectiva întreprinderii. abce 3. Structura unui model formalizabil statistico-economic. functia de productie.3. d. bc. d. o colectie de pasive financiare ale emitentilor. relatii institutionale de reglementare. investitiile sunt: a. societati de valori mobiliare. relatii de identitate. fabrici noi. d. strategice. toate cele de mai sus. investitorii individuali. relatii comportamentale sau tehnologice. de mobilizare a echipamentului existent. c. c. Detinatorii de portofolii pot fi: a. o colectia de active financiare ale detinatorilor. f 4. 112. . f. bcde 115. ac 3. b. 1. cuprinde urmatoarele elemente: a. 14 c. b. abc 2. abcd 2. bc. 111. e. acde 3. e. ab 2. abcd 2. functia de consum b. 1. variabile dependente (endogene). variabile independente (exogene). Structura modelului economiei închise cu non interventie si investitia determinata prin produs final include:. 1. a. ecuatia de echilibru. investitori institutionali. bcd 114. b. de achizitie a unui portofoliu. burse de valori mobiliare. Metoda poate fi conceputa ca: a. abd 3. d. o colectie de titluri de valoare cotate la bursa. bcde 113. 1. c.

diminuarea fiscalitatii. Relansarea prin politici bugetare presupune: a. fenomenul sau procesul real si modelul lui. bazata pe similitudinea de proprietati sau relatii ce exista între obiectul. goodwill-ul reprezinta diferenta dintre beneficiul capitalizat si valoarea substantiala. expresia este eronata b. expresia este corecta . expresia este corecta c. Cash-flowul net disponibil reprezinta recompensa primita de proprietari pentru plasarea capitalurilor în întreprinderea evaluata. expresia este corecta c. ab 2. bcd 116.d. abc 2. expresia este corecta c. functia de investitii definita endogen. cresterea cheltuielilor. 1. expresia este incompleta 121. expresia este eronata b. Functiile de cost exprima relatia între costul total de productie si volumul productiei de realizat. bc. expresia este incompleta 122. expresia este corecta c. ac 3. expresia este incompleta 119. a. cresterea investitiilor. a. Prin prisma teoriei economice a întreprinderii. a. c. expresia este incompleta 118. Simularea reprezinta o tehnica de cercetare a dinamicii unor evolutii reale. expresia este eronata b. expresia este eronata b. considerând cunoscute preturile unitare ale factorilor. expresia este incompleta 120. a. expresia este eronata b. 117. b. acd 4. a. abd 3. expresia este corecta c. Componenta de baza a analizei financiare o constituie analiza bilanturilor bancare. expresia este eronata b. 1. Indicatorul prin care se exprima cuantumul valorii întreprinderii la un moment dat este venitul total marginal. a.

afirmatia este corecta. valoarea substantiala. Simularea decizionala se bazeaza pe constituirea unui model din variabilele decizionale implicate ce reproduce mecanismul decizional aferent situatiei decizionale. d. expresia este eronata b. valoarea managementului si a personalului. abc 2. Modelul determinist este acela în care variabilele modelului nu sunt considerate aleatoare. expresia este eronata. expresia este corecta c. ce utilizeaza urmatoarele elemente legate de valoare: a. toate cele de mai sus. bcd 4. a. independenta si folosirea unui grup de metode de calcul. Procesul modelarii presupune existenta alaturi de cele doua obiecte O si M a cercetatorului. Riscul posesiei unui activ este fundamentat pe doua ipoteze. În aproape toate sistemele fiscale din lume (inclusiv cel românesc) exista o simetrie de impozitare a veniturilor obtinute de investitori. expresia este incompleta 127. expresia este incompleta 126. afirmatia este incompleta. valoarea de randament. expresia este corecta c. a. 128. b. expresia este incompleta 124. expresia este incompleta 125. expresia este incompleta 123. expresia este eronata b. Programarea financiara cuprinde un set de actiuni coordonate de politica bugetara. Stabilitatea valorii unei întreprinderi impune obiectivitate. câstigul provenit din posesia unui activ poate fi diferit în raport cu împrejurarile generate de . good Will . 1. înteles ca subiect al cercetarii. acd 129. exprimate cantitativ prin flux monetar. expresia este corecta c. e. b. 15 a. expresia este corecta c. abd 3. a. a. expresia este eronata b. c. a.ul.c. c. expresia este eronata b.

ac 3. fluxurile de trezorerie actuale si capitalul investit. 132. nivelul productiei. definirea si dimensionarea statistica a variabililor. c. fundamentarea teoretica. 1. bcde 133. cuantificarea parametrilor ecuatiilor. stabilizarea proceselor si fenomenelor parametrizate în model. Indicatorul prin care se exprima cuantumul valorii întreprinderii la un moment dat este: a. 16 d. Situatia monetara este dedusa din bilantul agregat al bancilor. pentru caracterizarea unui activ oarecare se foloseste indicatorul rentabilitatea pe unitatea de risc. toate cele de mai sus. 1. b. Elaborarea modelelor monetare presupune: a. e 4. . ab 2. Exista diverse posibilitati de gestionare a portofoliului. exprimarea formala (emationala) a legaturilor dintre variabile. mandatul de gestiune. ritmul cresteri cifrei de afaceri. b. fluxurile de trezorerie viitoare. gestionarea colectiva. b. 1. b. abde 4.mediul economic. afirmatia este incompleta. a. b. c. 130. c. Valoarea actualizata neta (VAN) se determina ca diferenta între: a. fluxurile de trezorerie viitoare actualizate la data dobânzii pe piata si fluxurile de trezorerie actuale. bc. abc 2. d. gestionarea individuala. 131. c. bcd 134. b. b. a. participarea la un club de gestiune. alegerea. e. expresia este eronata. abcd 2. e. c. afirmatia este corecta. acd 3. actualizate la data dobânzii pe piata si capitalul investit. ritmul cresteri acesteia. abce 3. este posibila estimarea probabilitatii aparitiei fiecareia din împrejurarile posibile a fi generate de mediul economic.

a cheltuielilor guvernamentale. a. orientata spre explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor financiare. expresia este eronata b. Structura modelului economiei închise cu interventia statului si variabile bugetare oxogene include: a. a impozitelor si a transporturilor. d. abc 2. expresia este eronata b. b. 1. care cuprind mai multe variabile si mai multe ecuatii. precum si a relatiilor dintre fenomenele respective si fenomenele monetare. ab 2. a. ac 3. a legaturilor interne.135. a. Relansarea prin politici monetare presupune. Oferta de moneda se concretizeaza într-un ansamblu structurat de agregate monetare stadial integrabile. functiile de investitii. e. acd 3. expresia este incompleta 139. bc 137. care exprima o anumita compozitie a cantitatii de valuta din economie. Instrumentul financiar reprezinta un mijloc de realizare a oricarui contract de natura financiara între doua unitati institutionale. expresia este eronata b. bcd 136. expresia este corecta c. cresterea ofertei de bani. c. 1. b. a. care sunt de tip econometric si releva modul în care modificarile masei banesti actioneaza asupra volumului productiei si asupra nivelului general al preturilor. expresia este incompleta 138. expresia este corecta c. ecuatia venitului net si a impozitelor nete. expresia este corecta . c. cresterea investitiilor guvernamentale. functia de consum. expresia este corecta c. Analiza si programarea monetara au elaborat modele diferentiate. Analiza financiara reprezinta un domeniu nou al analizei economice. toate cele de mai sus. e 4. expresia este eronata b. a. diminuarea cererii de bani. expresia este incompleta 140. ecuatia de echilibru.

expresia este corecta b. expresia este incompleta 145. cash-flow sau flux banesc.c. Se deosebesc doua componente ale goodwill –ului: a. expresia este eronata b. expresia este eronata b. expresia este eronata. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este corecta a. afirmatia este corecta. a. expresia este incompleta 147. expresia este corecta c. Se considera ca numeroasele metode destinate determinarii valorii globale a unei întreprinderi nu difera decât prin importanta care este data unui numar de trei marimi fundamentale. Modelul predictiv este un model care permite anticiparea scadentelor sale de evolutie. 148. expresia este corecta c. . Contul de venit prezinta încasarile si platile pe o perioada de timp. a. expresia este incompleta 146. expresia este eronata b. expresia este corecta c. expresia este corecta . a. a. b. a. expresia este incompleta 143. expresia este corecta c. ab. expresia este eronata b. expresia este incompleta 142. afirmatia este incompleta. expresia este eronata b. expresia este incompleta 141. a. expresia este eronata b. Pentru agentul producator marimea patrimoniului angajat în activitatea economica determina în final marimea profitului. CPNE = VSB – datorii pe termen scurt – efecte de comert scontate si neajunse la scadenta. Modelul de arbitraj financiar permite determinarea sensului în care trebuie modificat un portofoliu de active. c. expresia este corecta 17 c. expresia este incompleta 144. Rata de evaluare a firmei se determina ca raport între valoarea bursiera a firmei si valoarea contabila a activelor sale.

bc 149. Conturilor bilantului si acumularii cuprind: a. contul de capital. c. valoarea conducatorilor. b. 1. modul simplificat Keynesist. modelul schimbului (a lui Fisher). c. ac 3. ab 2. 1. regula chash – flow – urilor. d. expresia este corecta. regula RIR. contul monetar. rata profitului si rata de scont. c. rata de reinvestire a profitului si rata profitului. acd 4. 1. 152. c. b. abc 2. expresia este incompleta. expresia este eronata. ab 2. contul reevaluarii. modelul Cambridge. c. bc 3. regula fluxurilor viitoare. Exista urmatoarele reguli pentru selectia proiectelor de investitii eficiente: a. componenta baneasca. cd . ac 3. b. Dintre modelelor uniecuationale mentionam: 18 a. contul financiar. b. b. d. 1. bc 153. Rentabilitatea unui portofoliu de actiuni este determinata ca o medie ponderata a ratelor de randament asteptate de la titlurile care compun portofoliul: a. Rata de evaluare a firmei se determina ca raport între: a. abd 3. c. valoarea bursiera a firmei si valoarea contabila a activelor sale. c. 151. bcd. expresia este eronata. regula VAN. ab 2.b. reprezentând plata pentru rezervarea dreptului de optiune. expresia este incompleta. b. Beneficiarul contractului plateste pentru optiune un pret numit prima de optiune. 150. 154. a. expresia este corecta.

a. pentru a mentine ordinea corecta în timp a evenimentului se numeste ceasul simularii. a. expresia este eronata. a. expresia este incompleta b. c. Variabila speciala care masoara scurgerea timpului real în care se simuleaza sistemul. c. expresia este corecta substantiala desemneaza valoarea aparatului administrativ. Cotarea este operatiunea de atribuire a unei valori de piata actiunilor. 156. expresia este incompleta 158. reducerea ratei dobânzii. reducerea investitiilor. expresia este eronata b.4. expresia este corecta . afirmatia este incompleta. Frâna bugetara are ca efect: a. pentru a nu fi afectat de suplimentarea capitalului social. ac 155. bc 157. expresia este eronata. ac c. expresia este incompleta 159. a. Modelul economiei deschise presupune definirea variabilelor investitionale si a relatiei lor cu comertul exterior. a. Dreptul de subscriere reprezinta pierderea de valoare a actiunii vechi cu care trebuie recompensat detinatorul acesteia. ac 3. ab 2. expresia este corecta c. expresia este eronata b. ac c. b. abd 1. expresia este corecta c. expresia este eronata b. ab a. expresia este corecta c. expresia este eronata b. afirmatia este corecta. 1. b. a. expresia este eronata b. 2. 2. 4. expresia este corecta Valoarea substantiala desemneaza valoarea aparatului administrativ. expresia este corecta. reducerea venitului. expresia este incompleta 160. care poate fi diferita de valoarea nominala.

expresia este corecta c. pornind de la acelasi original (o) si chiar cu aceiasi teorie (T). a.GW = Valoarea globala a întreprinderii + ANc. a. expresia este eronata b. e. toate cele de mai sus. d. expresia este eronata b. expresia este incompleta 163. 1. a. expresia este eronata b. expresia este incompleta 164. metode bazate pe randament. alte metode. a. a.De regula. metode bazate pe cash – flow.Modelul simplificat Keynesist al economiei închise accepta atât varianta neinterventiei statului în economie. propune urmatoarea clasificare a metodelor de evaluare a întreprinderilor.Utilitatea este o unitate comuna de masura a consecintelor diverselor alternative decizionale. a. afirmatia este corecta. abc . expresia este eronata b. ANc = valoarea activelor întreprinderii + datorii totale.Faza de executie a programului de simulare se numeste joc. expresia este corecta c.Agentia Nationala a Evaluatorilor din România. expresia este corecta c. expresia este corecta c. afirmatia este incompleta. expresia este incompleta 161. expresia este eronata b.c. c. c. metode bazate pe valoarea patrimoniala. cât si pe cea a interventiei. expresia este incompleta 167. expresia este incompleta 19 162. expresia este incompleta 166. a. expresia este incompleta 165. 168. b. expresia este eronata b. expresia este eronata. a. expresia este corecta c. doi subiecti diferiti nu pot concepe modele diferite (M1 si M2). b. expresia este corecta c.Simularea decizionala consta în crearea unui model decizional pe baza unor criterii de performanta.

172. monetar. abc 2. expresia este incompleta. acd 4. f. 1. 6. b. b.De regula. 169. a. abc . e 4. e. c. 12 luni. relatia dintre rata de evaluare si ritmul maxim de crestere. bcd 20 171. d. d. 1. toate cele de mai sus. 1. relatia de echilibru între rata maxima de crestere a cererii si ritmul maxim de crestere a firmei. registrul actionarilor. 1. c. Registrul Bursei de Valori Mobiliare este format din: a. consacrata identificarii. 3. extern. financiar. d. 12 luni. c. toate cele de mai sus. b. 3 luni. 1. abcd 2. expresia este eronata.2. d. abde 173.Componenta de baza a analizei financiare o constituie analiza monetara. Modelul de programare financiara considera economia delimitata în urmatoarele sectoare: a. 1. guvernamental. pe de o parte si ritmul cresterii activelor si rata profitului pe de alta parte. c. c. 170. registrul de actiuni. expresia este corecta. relatia între rata de evaluare. b. explicarii si dimensionarii fenomenelor monetare.Legatura între ritmul de crestere si rata de evaluare înglobeaza trei relatii de baza: a. e. f 4. termenele contractelor de optiune sunt: a. 6 luni. relatia între rata profitului si rata de crestere a cererii de bunuri si servicii. abd 3. registrul investitiilor de portofoliu. privat. 1. b. bcd 3. acde 3. acd. 3. 6. registrul obligatiunilor.

împrumutate. 174.Costul capitalului este definit ca un procent. bc 177. abc 2. c. 1. b. expresia este incompleta 178. functia de productie. deductibile. bcd 4. expresia este eronata 21 b. închiriate. c. un numar care exprima procentual obligatiile de plata ale unui întreprinzator pentru constituirea capitalului necesar începerii si derularii unei activitati lucrative. ac 3. expresia este corecta c. ab 2. proprii. 1. b. a.bd 4 ad 176. a. cresterea investitiilor. d. acd 4.2.Sursele externe de capital la care se apeleaza sunt: a. functia de import.Constructia agregatelor monetare se realizeaza pe baza actelor oferite de catre statistica bancara date deduse aproape în totalitate din bilanturi si din alte conturi ale bancilor. abd 3. d. expresia este eronata b. ac 3. functia de consum. c.Dependenta dintre comertul exterior si activitatea interioara este reprezentata prin: a. cresterea ratei dobânzii. expresia este incompleta 179. bcd 175. . 1. b. abd 3. functia de export.Frâna monetara are ca efect: a. reducerea venitului. ab 2. acd.Rata de evaluare a firmei se determina ca raport între valoarea contabila a firmei si valoarea bursiera a activelor sale. expresia este corecta c.

a.a. ce se produc cu o anumita repetabilitate. b. expresia este corecta c. expresia este incompleta 187. se constituie arbori nesimetrici. Ori de câte ori dimensiunile unui arbore decizional corelate cu multitudinea variantelor posibile cresc. a. a. expresia este corecta c. expresia este eronata b. Rata de evaluare este dependenta de ritmul cresterii activelor. expresia este corecta c. expresia este eronata b. se exprima variabilele necontrolabile prin cele controlabile. expresia este incompleta 184. expresia este eronata b. expresia este eronata b. contabilitatea fluxurilor ia în considerare conturile surselor si utilizarile fondurilor. În modelul simplificat Keynesizt al economiei deschise dependenta dintre comertul exterior si activitatea interioara este reprezentata prin functia de productie si functia de consum. expresia este corecta c. se foloseste numai pentru situatii decizionale tipice. expresia este incompleta 183. expresia este eronata b. Modelele de gestiune financiara pornesc de la legatura între capital si venitul sursei sale de provenienta. Caracteristicile simularii decizionale sunt: a. expresia este incompleta 181. expresia este eronata b. expresia este incompleta 186. Functiile de cost exprima relatia între costul total de productie si preturile unitare ale factorilor. a. se bazeaza pe constituirea unui model din variabilele decizionale implicate ce reproduce . expresia este incompleta 180. expresia este corecta c. expresia este eronata b. a. expresia este eronata b. expresia este incompleta 185. expresia este incompleta 182. expresia este corecta c. c.Fiind o înregistrare a platilor între si în cadrul sectoarelor. expresia este corecta c. a. Bilantul arata activele si pasivele într-o perioada de timp. a. expresia este corecta c.

c. formularea este incompleta. conditia de evaluare. functia de transformare. d. Cea mai complexa fundamentare a utilitatii decizionale este data de axioma von Neuman – Morgenstern care cuprinde urmatoarele propozitii fundamentale: a.mecanismul decizional aferent situatiei decizionale. 1. toate cele de mai sus. bc 4. bc 192. 189. formularea este eronata 190. ab 2. acd. Tranzactia financiara cuprinde urmatoarele categorii de operatii: a. bcd. valoarea activului net contabil. valoarea patrimoniului. Metodele determinarii valorii globale a unei întreprinderi difera prin importanta care se acorda unor marimi fundamentale: a. bcd 4. componentelor sistemului li se asociaza o serie de variabile si parametrii. . operatii legate de contabilitatea fluxurilor. abc 2. b. c. operatii legate de dobândirea instrumentelor financiare de catre creditor. functia de utilitate asociaza fiecarei variabile un element al multimii numerelor reale – relatie de preferinta. c. ac 3. b. b. e. 1. c. a. valoarea cifrei de afaceri. abd 3. operatii legate de crearea instrumentelor financiare de catre debitor. e 4. restrictia de utilitate. ac 3. valoarea de randament. 1. formularea este corecta. d. Modelul lui Marris este: a. abc 2. Obiectul arbitrajului este ca la capatul unui sir de tranzactii sa se obtina aceeasi valuta cu care s-a început arbitrajul. b. acd 3. 1. ab 2. d. 191. functia de utilitate. cd 22 188.

abd 3. c. acde 23 4. functia de import. abcd 2. 1. d. d. În structura modelului Keynesist al economiei deschise cu interdependente internationale se includ urmatoarele module: a. bcde 194.b. b. acd 4. ordinul fara limita de pret. mai mare decât valoarea nominala. bc 195. acd 4. ordinul cu limita de pret. 1. doua variante simple pot alcatui împreuna o noua varianta daca li se asociaza ambelor. ac 3. modulul A: functia de consum. În practica bursiera s-au conturat urmatoarele tipuri de ordine de bursa: a. Valoarea de emisiune a obligatiilor poate fi: a. mai mica decât valoarea nominala. ab 2. ordinul stop de cumparare sau de vânzare. modul L: exportul tarii A. b. bcd CG1 OG 196. investitia exogena. astfel ca suma celor doua probabilitati sa fie 1. ecuatia de echilibru. c. toate cele de mai sus. 1. un decident care compara doua variante V1 si V2 poate prefera pe V1 lui V2. importul tarii B. Graficul CGO Y reprezinta în modelul OG – CG: . ordinul la piata. d. abc 2. ecuatia de echilibru. modulul B: functia de consum. investitia exogena. c. ordinul stop – limita. modulul M: importul tarii A. b. egala cu valoarea nominala. abc 2. e. sau nu prefera nici o varianta –relatie de indiferenta. bcd 193. exportul tarii B. pe V2 lui V1. abde 3. c. abd 3. 1. f. câte o probabilitatea de realizare. functia de import. relatia de preferinta este tranzitiva iar relatia de indiferenta este tranzitiva si simetrica.

varianta clasica a modelului în economia închisa. 197. leasingul este o alternativa la finantarea din împrumuturi pe termen lung cu garantii sigure. prezenta si certa. varianta standard a modelului în economia deschisa. în speranta obtinerii unor venituri viitoare superioare. a. Viteza de circulatie a banilor înseamna perioada de timp care se scurge între doua acte de comert consecutive sau se poate lua în considerare si alte fapte economice care implica transferul anumitor cantitati de bani. expresia este corecta c. dar probabile. Modelul monetar de flux este construit prin transformarea matricei balantei fluxurilor financiare într-un model matematic si economic. expresia este eronata b. a. a. expresia este incompleta 200. Din punct de vedere financiar. investitia reprezinta schimbarea unei sume de bani. c. expresia este incompleta 199. varianta standard a modelului în economia închisa. expresia este eronata b. expresia este corecta c. În sens financiar. expresia este eronata b. expresia este eronata b.Ye a. expresia este corecta c. a. expresia este corecta c. b. expresia este incompleta 198. expresia este incompleta .