Sisteme de operare

Bazele informaticii
Calculatorul este un sistem complex format din dispozitive care permit: - introducerea datelor; - prelucrarea datelor pe baza unui program; - extragerea rezultatelor. Un sistem de calcul este ansamblul componentelor fizice (hardware), logice (software) şi a personalului (peopleware) care se ocupă cu proiectarea, operarea şi întreţinerea sistemului. Principalele componente ale unui calculator sunt: unitatea centrală de prelucrare (UCP), unitatea de memorie (UM), sistemul de intrare ieşire (SI/E). Sistemul de intrare ieşire cuprinde: - dispozitive de memorare externe (hard disk, floppy disc, compact disc); - dispozitive de intrare (mouse, tastatură); - dispozitive de ieşire (monitor, imprimantă). Cele mai utilizate dispozitive de intrare ieşire sunt tastatura şi mouse-ul. Tastatura Este asemănătoare cu tastatura unei maşini de scris. Acţionarea unei taste sau combinaţii de taste generează un cod asociat.

Fig. 1. Tastatură clasică

Grupurile de taste: - taste alfanumerice. Sunt cele reprezentate în figura 1, având culorile verde şi galben. - tastele funcţionale. Sunt tastele de culoare albastră din figura 1. Sunt taste programabile, rolul lor depinzând de program. - taste speciale. Sunt tastele de culoare roşie din figură.

1

Sisteme de operare În plus, pe tastatură există 3 LED-uri indicatoare corespunzătoare stărilor CAPS LOCK, SCROOL LOCK şi NUM LOCK. Mouse-ul Este dispozitivul de intrare consacrat pentru programele ce au interfaţă grafică. Mouse-urile au două sau trei butoane. Cele moderne au două butoane şi o rotiţă care îndeplineşte şi rolul celui de al treilea buton. Butonul din stânga serveşte pentru selectarea unui fişier sau a zonei unui fişier sau pentru lansarea în execuţie a unui program. Butonul din dreapta serveşte pentru deschiderea unui meniu contextual. Rotiţa serveşte de obicei pentru deplasarea în interiorul unui document. Cursorul mouse-ului îşi schimbă forma în funcţie de acţiunea respectivă. Formele uzuale ale cursorului sunt date în tabelul următor: Forma cursorului Semnificaţia Forma obişnuită a cursorului atunci când nu este îndeplinită nici o operaţie specifică. Sistemul de operare este ocupat cu îndeplinirea unei comenzi. Permite inserarea de text. Cursorul indică punctul de inserţie. Permite redimensionarea pe verticală a obiectului. Permite redimensionarea pe orizontală a obiectului. Permite scalarea obiectului. Permite mutarea obiectului. Permite urmarea unei legături de tip hyperlink. Sistemul de operare Un sistem de operare reprezintă o colecţie de programe care permit funcţionarea sistemului de calcul. Sistemul de operare are rolul de a asigura gestionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale unui sistem de calcul precum şi a asigura interfaţa între utilizator şi calculator. Funcţiile sistemului de operare: 1. Asigurarea comunicării între utilizator şi sistemul de calcul prin intermediul unor comenzi specifice; 2. Asigurarea controlului execuţiei programelor; 3. Alocarea eficientă a resurselor fizice; 2

Sisteme de operare 4. Facilitează utilizatorului dezvoltarea de noi aplicaţii; 5. Asigură gestiunea efectivă a datelor; 6. Asigură securitatea sistemului. Unitatea elementară de stocare a datelor pe suport extern este fişierul. Un fişier reprezintă o structură coerentă de date de acelaşi tip. Orice fişier este identificat prin nume şi extensie. Extensia este formată din trei litere şi indică tipul fişierului. Folderul (dosarul) este un fişier special care conţine informaţii despre fişierele grupate în el. Butoanele, barele şi casetele unei ferestre Modelul clasic al unei ferestre este prezentat în figura 2.

Fig. 2. Elementele ferestrei

Bara de titlu — afişează numele fişierului curent şi denumirea programului cu care a fost deschis acel fişier. Bara de titlu poate servi drept punct de control pentru deplasarea ferestrei pe ecran. Bara de titlu a ferestrei active este scoasă în evidenţă prin afişarea cu o culoare deosebită faţă de culorile celorlalte ferestre. Bara de meniuri — este spaţiul în care sunt prezentate meniurile programului curent. La selectarea unui cuvânt-cheie din bara de meniuri apare un meniu conţinând opţiunile legate de cuvântul-cheie respectiv. În cazul în care există opţiuni indisponibile, aceste sunt prezentate cu culoarea gri. Bara de derulare — se situează de-a lungul marginii (orizontale şi / sau verticale) a unei ferestre. Executând clic pe bara de derulare, vă puteţi deplasa 3

Sisteme de operare rapid în cadrul unui document. Săgeţile de derulare — permit deplasarea în lungul barei de derulare cu câte un rând (pentru bara verticală) sau cu un număr predefinit de caractere (pentru bara orizontală). Căsuţa de derulare — serveşte pentru deplasarea în lungul barei de derulare. Pentru aceasta se poziţionează cursorul mouse-ului pe ea şi se apasă şi menţine apăsat butonul din stânga. Deplasând cursorul se deplasează şi căsuţa de derulare. La eliberarea butonului se opreşte deplasarea. Spaţiul de lucru — reprezintă zona în care apar elementele asupra cărora se acţionează. Butonul de minimizare — ascunde fereastra respectivă, păstrând doar titlul în bara de operaţii. Butonul de maximizare / redimensionare — serveşte pentru redimensionarea ferestrei în două variante: - dacă fereastra are dimensiunile mai mici decât dimensiunea ecranului, se măreşte fereastra la dimensiunea ecranului (maximizare); - dacă fereastra are dimensiunea maximă, se micşorează fereastra la dimensiunea anterioară (redimensionare). Butonul de închidere — serveşte pentru închiderea ferestrei curente. Bara de operaţii — se află în lungul părţii inferioare a ecranului şi afişează doar ferestrele deschise în mod curent. Pe ea se găsesc: butonul START, pictogramele de lansare rapidă, pictogramele care indică programele care rulează în mod curent, butoanele corespunzătoare fişierelor deschise, ceasul. Bara de operaţii poate fi ascunsă sau vizibilă şi permite, pe lângă altele, şi aranjarea ferestrelor. Tipuri de butoane Butoanele de comandă — sunt butoanele care au comanda scrisă pe buton (fig. 3.a). Casetele de text — permit introducerea textului de către utilizator (fig. 3.a). Casetele cu liste derulante — sunt asemănătoare cu casetele de text dar nu permit introducerea oricărui text ci doar alegerea dintre variantele predefinite (fig. 3.a). Casete de validare — permit selectarea unei opţiuni din cadrul casetei de dialog. Bifarea căsuţei presupune activarea opţiunii iar lăsarea ei ne-bifată presupune că opţiunea este dezactivată. Pot fi selectate mai multe opţiuni simultan (fig. 3.a). Butoane de opţiune — permit selectarea unei singure opţiuni dintre cele prezentate (butoane tip radio) (fig. 3.b). Comutatoare glisante — reglarea continuă a unor caracteristici ale sistemului (de exemplu volumul sunetului) (fig. 3.c).

4

b).Sisteme de operare a). c). Fig. Tipuri de butoane 5 . 3.

fişier sau dosar.Sisteme de operare Bara de operaţii Bara de operaţii este bara din partea de jos a ecranului. Dacă doriţi să aduceţi în prim plan un program. afişând denumirea lor. Fig. Atributele barei de operaţii 6 . Fig. Această bară ţine evidenţa tuturor fişierelor deschise şi a programelor aflate în derulare la un moment dat. 5. Bara de operaţii Atributele barei de operaţii sunt prezentate în figura 5. 4. executaţi clic pe denumirea lui pe bara de operaţii.

Bara este fixată pe suprafaţa de lucru şi nu poate fi deplasată. 7 . Fig. 6. à Ascunde pictogramele inactive (hide inactive icons). Butoanele programelor care permit lansarea rapidă sunt afişate. Toate fişierele deschise cu acelaşi program sunt grupate sub un singur buton. puteţi folosi comenzile din bara de operaţii. În acest scop executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului într-o zonă liberă a barei de operaţii şi alegeţi modul de afişare a ferestrelor. unele dintre acestea vor fi ascunse de către altele. à Afişează butoanele de lansare rapidă (show quick launch). Întotdeauna bara este poziţionată deasupra celorlalte ferestre. Moduri de afişare a ferestrelor Ferestrele în cascadă (cascade windows) sunt aranjate una peste alta astfel încât să fie vizibilă bara de titlu a fiecăreia. Bara devine vizibilă numai atunci când cursorul mouse-ului este poziţionat deasupra ei. Aranjarea ferestrelor În sistemul de operare Windows puteţi lucra simultan cu mai multe aplicaţii şi în fiecare aplicaţie puteţi lucra cu mai multe ferestre.Sisteme de operare Aceste atribute sunt: à Bara de operaţii fixată (lock the taskbar). à Ascunde bara de operaţii (auto-hide the taskbar). Pentru a ordona ferestrele. à Grupează butoanele similare (group similar taskbar buttons). bara poate fi deplasată pe oricare dintre laturile suprafeţei de lucru. În caz contrar bara nu este vizibilă. à Menţine bara de operaţii deasupra tuturor celorlalte ferestre (keep the taskbar on the top of other windows). Ascunde sau nu programele inactive. à Arată ceasul (show the clock). Dacă opţiunea este dezactivată. Atunci când aveţi mai multe ferestre deschise.

Prezintă suprafaţa de lucru (show the desktop) este comanda care minimizează toate ferestrele astfel încât este vizibilă suprafaţa de lucru în totalitatea ei. 8 . listă care este o reprezentare grafică a cataloagelor şi sub-cataloagelor din sistemul de calcul. 7. Programul Windows Explorer Partea stângă a ferestrei Windows Explorer conţine lista dosarelor. Windows Explorer afişează numai numele de fişiere şi pictograma fiecărui catalog. Implicit. Fig. Totuşi acest mod de afişare poate fi schimbat selectând meniul View. un semn minus (-) lângă un catalog indică faptul că acesta este deschis şi că poate fi închis. Partea dreaptă a ferestrei conţine o listă a fişierelor conţinute de catalogul selectat. Fereastra programului Windows Explorer Un catalog lângă care este afişat un semn plus (+) indică faptul că acesta are sub-cataloage ce pot fi afişate. Pentru a deschide sau închide un catalog executaţi dublu-clic pe pictograma dosarului.Sisteme de operare Ferestrele sub formă de dale (tile horizontally / vertically) sunt redimensionate astfel încât să fie dispuse una lângă alta (horizontally) sau una sub alta (vertically). Butoanele aplicaţiilor rămân vizibile pe bara de operaţii.

). În plus formatul RAR permite inserarea înregistrărilor pentru recuperare (recovery record) care permit salvarea datelor corupte. 9 . după data creării etc. Selectarea fişierelor prin încadrare Fişierele pot fi şterse prin acţionarea tastei DELETE după selectarea lor. pe de altă parte. Formatul RAR. se apasă tasta SHIFT şi menţinând tasta apăsată se face clic pe ultimul fişier. O altă caracteristică importantă este posibilitatea de a crea arhive multi-volum. Selectarea mai multor fişiere care nu sunt succesive se poate face dacă se ţine apăsată tasta CTRL la selectarea fiecăruia dintre fişiere. O ultimă variantă de selectare o reprezintă încadrarea fişierelor (drag). Dacă se doreşte selectarea mai multor fişiere / dosare consecutive se selectează primul fişier. Pentru a selecta un fişier sa dosar se execută clic pe pictograma acestuia. furnizează o comprimare mai eficientă decât formatul ZIP. Fig. Majoritatea arhivelor care se găsesc pe internet sunt arhive ZIP. în ordinea tipului.Sisteme de operare Tot din meniul View se poate stabili ordinea de afişare (în ordine alfabetică. gestionarea şi controlul arhivării fişierelor. Alt avantaj este rapiditatea. Programul permite creare a două tipuri principale de arhive: RAR şi ZIP. Utilizarea programului WinRAR WinRAR este versiunea pentru Windows a programului de arhivare RAR. 8. fişierele fiind arhivate mai rapid în format ZIP decât în format RAR. Principalul avantaj al arhivelor ZIP este popularitatea. în ordinea mărimii. Pentru acesta se face clic pe suprafaţa de lucru şi ţinând apăsat butonul mouse-ului se deplasează cursorul astfel încât chenarul care se formează să încadreze fişierele dorite. Acesta permite crearea.

Arhivele auto-extractive reprezintă arhive care conţin module executabile ce permit extragerea fişierelor în chiar în condiţiile în care programul de arhivare lipseşte. caracterizate de comprimare eficientă (cu 10% până la 50%) dar viteză de arhivare / dezarhivare mică. Arhivele de tip volum reprezintă arhive împărţite în fişiere de dimensiuni fixe.Sisteme de operare Formatul RAR permite arhive de tip solid. Arhivele de tip solid sunt recomandabile dacă: à arhivele sunt actualizate rar. Programul WinRAR permite realizarea de arhive protejate prin parolă (encrypted archives). à nu este necesară deseori extragerea unui singur fişier sau a unei părţi reduse a arhivei. 10 . à gradul de comprimare este mai important decât viteza de comprimare. Acestea pot fi şi ele de tip solid. Odată creată o arhivă aceasta poate fi testată.

Prezentăm o scurtă explicaţie a elementelor ferestrei. 9. Punctul de inserare – Indică locul în care vor apărea caracterele ce vor fi tastate. urmat de numele programului. Bara standard – Conţine butoanele rapide pentru comenzile cele mai frecvent utilizate. Bara de formatare – Conţine butoanele utilizate pentru formatarea textului. Fig. Bara de meniuri – Cuprinde o listă de opţiuni pentru administrarea şi personalizarea documentelor. un document nou (cu fereastra implicită) se deschide în modul „Print Layout” (aranjament pentru tipărire). a indentărilor şi a taburilor. 11 . Fereastra WORD implicită Bara de titlu – afişază numele documetului. Rigla – Este utilizată pentru stabilirea marginilor.Procesorul de texte WORD Fereastra Word În imaginea de mai jos este prezentată fereastra WORD implicită. Când este lansat procesorul de texte WORD.

Afişarea ca pagină web prezintă textul aşa cum va arăta pe o pagină web. editarea.Procesorul de texte WORD Marcajul de sfârşit de document – Indică sfârşitul documentului. din bara de meniuri. Fig. lipsind riglele şi marginile paginilor din imagine. Asistentul office – asigură legătura rapidă spre meniul de ajutor al programelor Microsoft Office. Are efect similar cu comanda de previzualizare la tipărire (Print Preiew). cu excepţia unui buton care permite ieşirea din acest mod de afişare. Afişarea pe tot ecranul (Full Screen) afişază numai documentul în lucru. astfel că poate fi verificat cu uşurinţă conţinutul acestuia. formatarea şi verificarea documentului. afişare pentru tipărire (Print Layout View) sau afişare ca schiţă (Outline View). 10. Bare de derulare – Servesc pentru navigare în cadrul documentului. Afişarea normală asigură o imagine rapidă pentru scrierea. Toate celelalte elemente ale ferestrei sunt ascunse. afişare ca pagină web (Web Layout View). din buoanele de control ale modului de afişare 12 . Ajutor – Asigură accesul rapid la informaţiile ajutătoare. Butoane de control ale modului de afişare – modifică modul de afişare a documentului în normal. La afişarea ca schiţă este prezentat documentul organizat pe capitole şi subcapitole. afişare pentru citire (Reading Layout View). Panou de activitate – Asigură acces rapid la meniurile. Afişarea pentru citire are scopul de a creşte lizibilitatea documetului. Furnizează spaţiul maxim pentru editare. fiecare dintre acestea putând fi afişate în mod detaliat sau restrâns. Stabilirea modului de afişare a). Bara de stare – Afişează poziţia punctului de inserare şi butoanele modului de lucru. Afişarea pentru tipărire arată documentul aşa cum va apare la tipărire. b). butoanele şi uneltele utilizate mai frecvent. b). a).

Fig. Pentru a deschide un meniu: • Click pe numele meniului din bara de meniuri. De remarcat că fiecare meniu afişează iniţial comenzile cele mai des apelate. Această bară se compune din meniuri specifice. Alegerea unei comenzi din meniul de tip jaluzea Obs. Când deplasaţi cursorul mouse-ului peste numele comenzilor. Meniu cascadă 13 . deplasând cursorul mouse-ului pe numele comenzii. deplasaţi săgeata mouse-ului pe comanda dorită şi faceţi click pentru a o selecta.Procesorul de texte WORD Meniurile de tip jaluzea (Pull-Down) Fiecare program din suita OFFICE are o bară de meniuri. • Cu meniul deschis. acestea apar pe fond colorat diferit. • Vedeţi comenzile afişate în meniul jaluzea. iar fiecare meniu conţine comenzi care permit lucrul cu programul respectiv. 11. Pentru a selecta una dintre aceste opţiuni se va face click pe numele ei. se deschide un meniu cascadă în care vor apărea opţiuni adiţionale. Dacă există un mic triunghi negru lângă numele unei comenzi. 12. Fig.

13. Acesta asigura accesul rapid la cele mai utilizate meniuri. Fig. Pentru a vedea diferitele panouri disponibile se face click 14 . Săgeţi duble în meniul jaluzea Utilizarea panoului de activitate La deschiderea procesorului de text WORD. Fig. în dreapta ferestrei apare panoul de activitate (vezi figura 9). faceţi click pe săgeata dublă din partea de jos a meniului jaluzea. În cazul în care acest panou nu este afişat. se poate face dublu click pe meniul pentru a fi afişat în totalitate. Deschiderea manuală a panoului de activitate Pe bara superioară a panoului de activitate se disting butoane de navigare înainte şi înapoi (în partea din stânga) şi o mică săgeată îndreptată în jos (în partea din dreapta). 14.Procesorul de texte WORD Comenzile mai puţin utilizate sunt iniţial ascunse la afişare în meniul jaluzea. butoane şi unelte. De asemenea. Dacă doriţi afişarea tuturor comenzilor. poate fi deschis făcând click pe comanda View din bara de meniuri şi selectând apoi Task Pane.

în procesarea textelor. lipire Comanda tăiere (cut) scoatere textul selectat din document şi îl plasează în memoria temporară (office clipboard).Procesorul de texte WORD pe această săgeată. oferă posibilitatea de a copia sau muta blocuri de text (un cuvânt. se poate naviga între ele folosind butoanele de deplasare înainte şi înapoi. Office clipboard este un fişier temporar de stocare din memoria calculatorului. selectarea unui anumit panou Tăiere. Efectul este similar cu al comenzii 15 . Comenzile tăiere (cut). b). Elementele plasate aici rămân disponibile până la părăsirea procesorului de text WORD. copiere şi lipire Deseori. Pentru a nu trebui să scrieţi din nou această informaţie. procesorul de text WORD. 15. b). Comanda copiere permite copierea textului selectat din document în memoria temporară (office clipboard). a). Fig. Fig. copiere. afişarea panourilor disponibile. Utilizarea panoului de activitate a). un paragraf. o frază. apare necesitatea de a transfera informaţia de la un document la altul sau în diferite zone ale aceluiaşi document. 16. Butoanele tăiere. copiere (copy) şi lipire (paste) sunt extrem de folositoare din punct de vedere al economisirii timpului de lucru. Butoanele pentru aceste trei comenzi sunt localizate pe bara de unelte standard. Odată deschise mai multe panouri. sau o imagine grafică). Obs.

17. Selectaţi sau deselectaţi oricare dintre următoarele opţiuni: o Păstrează formatarea sursei (Keep Source Formatting). În memoria temporară office (pentru office 2003) se pot copia până la 24 de elemente. fişiere de tip „doc” şi alte aplicaţii OFFICE. • Click pe butonul de lipire ( ). ca EXCEL sau POWERPOINT. Copierea şi lipirea unui bloc de text • • • • • Selectaţi textul dorit. Lucrul cu blocuri de text Tăierea şi lipirea unui bloc de text • Selectaţi textul dorit. Click pe butonul de copiere ( ) din bara de unelte standard. • Click pe butonul de tăiere ( • Plasaţi punctul de inserare în poziţia în care doriţi inserarea textului. o Conformează-te formatării destinaţiei (Match Destination Formatting). Comanda lipire preia textul din memoria temporară şi în plasează în documentul curent în poziţia indicată de cursorul de inserare. Odată blocul lipit. ) din bara de unelte standard. primul element copiat este şters. Plasaţi punctul de inserare în poziţia în care doriţi inserarea textului. Obs. Click pe butonul de lipire ( ). puteţi determina formatarea care se va aplica asupra acestuia făcând click pe butonul opţiunile de lipire care apare chiar sub secţiunea lipită. Informaţia poate fi copiată din diverse surse. formatează textul în conformitate cu setările Fig.Procesorul de texte WORD tăiere. Opţiuni de formatare 16 . va menţine formatarea textului identică cu cea din documentul iniţial. cu deosebirea că textul selectat rămâne şi în locul iniţial din document. Când este copiat al 25-lea element. incluzând site-uri web.

• Salvaţi şi închideţi documentul. indicând că executaţi o operaţiune de tragere a textului. • Pe parcursul acestui proces cursorul mouse-ului se transformă într-o casetă cu o mică săgeată albă deasupra.Procesorul de texte WORD Tragere şi aruncare (Drag and Drop) Metoda „drag and drop” permite mutarea textului selectat cu ajutorul mouse-ului. De asemenea. • Trageţi textul selectat în locul în care doriţi inserarea. Tema 1 • • • • • • Deschideţi documentul „scrisoare. • Când aţi ajuns în punctul de inserare dorit eliberaţi butonul mouse-ului pentru a arunca textul în locul dorit.doc”. Exersaţi utilizarea meniurilor din bara de meniuri. Schimbaţi modul de afişare în afişare normală (Normal View).doc”. Închideţi documentul. Această metodă este potrivită pentru mutarea unui bloc de text în cadrul aceluiaşi document sau în alt document. 17 . Personalizarea meniului AutoCorrect: • Selectaţi meniul Tools.. AutoCorrect poate fi personalizat astfel încât să puteţi introduce automat cele mai des utilizate cuvinte fără a fi nevoie să le scrieţi în întregime. • Plasaţi cursorul mose-ului oriunde în textul selectat fără să faceţi click.doc”. • Faceţi click şi ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului. AutoCorrect vă poate ajuta să localizaţi greşelile de ortografie şi să le corectaţi pe măsură ce scrieţi..”) la sfârşitul paragrafului final al scrisorii. • Mutaţi prima frază a scrisorii („Fica mea tocmai . Scrieţi data la începutul documentului deschis. Utilizarea caracteristicii AutoCorrect Această caracteristică a procesorului de text Word vă poate ajuta în acţiunile de procesare a textului. Tema 2 • Deschideţi documentul „scrisoare_data. Salvaţi documentul sub denumirea „scrisoare_data. Pentru aceasta: • Selectaţi textul pe care doriţi să îl mutaţi. • Mutaţi al treilea paragraf al scrisorii astfel încât să devină al doilea paragraf.

De exemplu transformă automat NUme în Nume. În caseta Replace (înlocuieşte) scrieţi „pag”. 18. Opţiunile casetei de dialog AutoCorrect 18 . o Capitalize the first letter of the sentence (transformă în majusculă prima literă a frazei). iar în caseta With (cu) scrieţi „pagina”. Funcţionează numai pentru numele zilelor în engleză. • Înlocuieşte textul pe care îl scrieţi cu alt text. Selectaţi butonul Add (adaugă). De exemplu doriţi înlocuirea prescurtării „pag” cu cuvântul „pagina”. Fig.Procesorul de texte WORD • Selectaţi opţiunea AutoCorrect din bara de meniuri. La dactilografierea cuvântului „pag” acesta va fi automat înlocuit cu „pagina” (vezi figura 18). o Replace text as you type (înlocuieşte textul). o Correct two initial capitals (corectează majusculele duble). • Selectaţi sau deselectaţi oricare dintre opţiunile următoare: o Show AutoCorrect Options button (arată butoanele de opţiune AutoCorrect). o Capitalize the first letter of table cells (transformă în majusculă prima literă din textul celulelor unui table). Se deschide caseta de dialog AutoCorrect Options. o Capitalize names of days (transformă în majusculă prima literă din numele zilelor). o Correct accidental usage of Caps Lock key (corectează utilizarea accidentală a tastei Caps Lock).

Pentru a căuta (şi înlocui) un cuvânt: • Selectaţi comanda Edit din bara de meniuri. Apare caseta de dialog Find and Replace (găseşte şi înlocuieşte). • Scrieţi un cuvânt în caseta Find What (ce să găsesc). Faceţi click pe indicator şi se deschide lista prezentată în figura 19. Fig. • Faceţi click pe opţiunea More (mai mult) pentru o căutare mai detaliată. • Selectaţi comanda Find (găseşte). • Faceţi click pe lista Search (căutare) pentru a limita căutarea la o anumită zonă a documentului. precum şi un anumit font. • Utilizaţi opţiunile de limitare a căutării.Procesorul de texte WORD Dacă a fost făcută o schimbare pe care nu o doreaţi. plasaţi cursorul mouse-ului pe zona în care a fost făcută autocorectarea şi va apărea un indicator care vă permite să reveniţi la cuvântul original. 19. paragraf. tab. 20. sau o anumită limbă. Indicatorul de revenire la autocorectare Găseşte şi înlocuieşte Procesorul de text vă permite să căutaţi într-un document un anumit cuvânt. • Click Find Next (găseşte următorul) pentru a începe căutarea. • Click pe Format dacă doriţi limitarea căutării la un anumit font. Fig. • Click pe Special pentru căutarea semnelor de punctuaţie sau a marcajelor de secţiune. stil. Funcţia de găsire şi înlocuire (find and replace) vă ajută să economisiţi timp şi efort în timpul procesării textului. caracter special sau format de text. Caseta de dialog Find and Replace 19 .

De exemplu în redactarea unei cereri semnătura solicitantului se poate alinia la dreapta. se referă la „liniatură” (similară liniaturii unui caiet). Acest paragraf este centrat. Se observă lungimea inegală a liniilor. cu excepţia primei şi ultimii linii a paragrafului. Totuşi. Cărţile au aliniere bilaterală. Pentru aliniere la stânga acţionaţi butonul „Align Left”. Pentru aliniere la dreapta se acţionează butonul „Align Right”. De asemenea se poate folosi pentru a scrie legendele figurilor. Se observă că toate liniile textului au lungime egală. Acest paragraf este scris cu aliniere bilaterală. Alinierea bilaterală (atât la stânga cât şi la dreapta) reprezintă cel mai plăcut mod de aranjare a paragrafelor. De exemplu un font cu mărimea de 10 puncte utilizează o liniatură de 12 puncte. Acest paragraf este aliniat la stânga. 21. Acest paragraf este aliniat la dreapta. Când măsurarea spaţierii se face în puncte. Spaţierea liniilor Documentul poate fi formatat astfel încât să lase anumite distanţe între liniile de text consecutive. Alinierea la dreapta este în general utilizată pentru scrierea titlurilor de tabele sau pentru unele porţiuni mici de text. centrat (center) sau bilateral (justify). De asemenea se poate observa că paragrafele aliniate la dreapta sunt mai dificil de urmărit. Se observă faptul că liniile de text au lungime inegală. Exemplu: Alinierea la stânga este alinierea implicită pe care o foloseşte procesorul de texte Word. Pentru a formata spaţierea liniilor: 20 .Procesorul de texte WORD Alinierea textului Majoritatea documentelor au textul aliniat la stânga (left). Pentru aliniere bilaterală selectaţi butonul „Justify”. Cele mai utilizate opţiuni sunt de scriere la un rând sau la două rânduri. în funcţie de documentul pe care îl editaţi veţi dori să utilizaţi şi alte alinieri: la dreapta (right). Butoanele pentru alinierea textului Pentru aliniere selectaţi textul şi apoi acţionaţi butonul corespunzător. Alinierea la centru este utilizată pentru scrierea titlurilor.351 mm). Pentru acest tip de aliniere acţionaţi butonul „Center”. Spaţierea liniilor se măsoară în linii sau puncte tipografice (1 punct tipografic = 0. Fig. Pentru alinierea textului puteţi utiliza butoanele de formatare din bara de unelte.

Caseta de dialog corespunzătoare comenzii „Paragraph” Selectaţi spaţierea dorită din opţiunea „Line spacing”. Fig. • • Fig. Scrierea la un rând este recomandabilă pentru textele tehnoredactate în variantă finală şi care urmează să fie tipărite. 23). Apare caseta de dialog prezentată în figura 22. 22. 21 .Procesorul de texte WORD • • Click pe comanda Format din bara de meniuri. Lizibilitatea este foarte bună şi nu se iroseşte spaţiul. O altă variantă este să selectaţi textul pe care doriţi să îl formataţi. Alegerea spaţierii liniilor Exemplu: Acest paragraf este scris la un rând. 23. Acţionaţi butonul „OK”. acţionaţi butonul „Line Spacing” din meniul „Format” şi selectaţi opţiunea dorită din meniul care se deschide (vezi fig. Selectaţi Paragraph.

Pentru a insera antet şi notă de subsol • • • Click pe comanda View din bara de meniuri. Selectaţi Header and Footer. Inserarea antetelor şi a notelor de subsol Antetele (header) şi notele de subsol (footer) de obicei conţin informaţii despre autor. 24. Casetele antet (header) şi notă de subsol (footer) • Simultan se deschide bara de unelte Header and Footer. Distanţa mărită între rânduri asigură suficient loc pentru a putea interveni cu comentarii. Documentul va apare ca scris cu gri şi se deschid două casete la începutul şi respectiv sfârşitul paginii. Fig. Antetul apare la începutul paginii iar nota de subsol la sfârşitul paginii. 22 . Salvaţi şi închideţi documentul. Aliniaţi la stânga întregul document. Ştergeţi textul explicativ (cel cu litere italice) şi înlocuiţi-l cu informaţiile dumneavoastră. Spaţiul ocupat de text va fi mai extins decât în cazul scrierii la un rând. semne de corectură etc. Tema Deschideţi documentul „scrisoare_oficială”. Scrierea la două rânduri este recomandabilă pentru textele ce urmează a fi tipărite în vederea corecturii.Procesorul de texte WORD Acest paragraf este scris la două rânduri. data şi numărul paginii. Cele două casete au chenarul desenat cu linie întreruptă.

mărime caractere. • Inserare număr de pagină. 25. • Setări pagină — deschide caseta de dialog Page setup în care puteţi regla dimensiunile pentru antet şi nota de subsol. numărul paginii şi data. evidenţiere sau caractere italice etc.). Bara de unelte pentru antet şi notă de subsol Această bară de unelte conţine butoane care vă ajută să introduceţi automat informaţiile uzuale care apar în aceste zone ale documentului. • Inserare dată. • Similar cu antetul / nota de picior anterioare (Link to previous). Antetul şi nota pot fi diferite pentru diversele secţiuni ale unui document. Prin acţionarea acestui buton impunem ca antetul / nota de picior pentru secţiunea curentă să fie identice cu cele ale secţiunii anterioare. Bara de unelte Header and Footer • • Scrieţi în cele două casete textul dorit. Acţionaţi butonul Close pentru a închide bara de unelte. • Inserare oră. De la stânga la dreapta. aliniere. 23 . • Arată cel anterior (Show previous) — afişează antetul / nota de picior pentru secţiunea anterioară. • Show / Hide Document — arată ascunde documentul. • Schimbă între antet şi nota de subsol — permite saltul rapid între cele două zone menţionate. • Arată următorul (Show next) — afişează antetul / nota de picior pentru secţiunea următoare.Procesorul de texte WORD Fig. • Close — închide antetul şi nota de subsol. aşa cum sunt prezentate în figura 25 acestea sunt: • Inserare Auto Text — meniu de tip jaluzea care vă permite să introduceţi informaţiile privind autorul. • Formatare număr de pagină — deschide o casetă de dialog care permite formatarea numărului de pagină (font.

• Plasaţi cursorul acolo unde doriţi să inseraţi caseta de text. italic. Scrieţi-vă numele în antet. • Inseraţi data şi ora în nota de subsol. Casetele de text sunt foarte des utilizate pentru documentele de tip rapoarte. Pentru a le face vizibile trebuie să apăsaţi butonul Show / Hide de pe bara de unelte standard (vezi figura 18). Caracterele netipăribile: spaţiu ( când apăsaţi tasta Entrer) în mod normal nu sunt afişate pe ecran. Crearea unei casete de text Plasarea unui text în interiorul unei casete determină cititorul să se concentreze pe conţinutul acelui text. cu mărimea 10. 24 . Butonul de afişare / ascundere a caracterelor netipăribile Obs. • Formataţi nota de subsol cu font Arial. caseta are fundalul alb şi un chenar subţire negru. colorare. • Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi trageţi cursorul până când caseta atinge dimensiunea dorită. anunţuri. proiecte şcolare etc. • În mod implicit. Nu veţi vedea aceste caractere decât dacă alegeţi să fie arătate marcajele de formatare. • Salvaţi şi închideţi documentul. 26. Formataţi antetul astfel încât să fie scris cu font Times New Roman. Afişarea acestor caractere vă poate ajuta atunci când editaţi un ). Pentru a crea o casetă de text: • Click pe comanda Insert din bara de meniuri. bold. Fig. Caractere netipăribile Caracterele netipăribile sunt inserate în mod automat în document atunci când scrieţi. • Cursorul mouse-ului se transformă într-un reticul ( ). Chiar dacă pe ecran aţi făcut vizibile aceste caractere. tab ( ) şi return (¶ creat document. adăugare de chenare sau de imagini grafice.Procesorul de texte WORD Exerciţiu • • • Deschideţi un document nou. Aceste casete pot fi formatate prin umbrire (shading). ele nu vor fi tipărite atunci când trimiteţi documentul la imprimantă. • Selectaţi comanda Text Box din lista meniurilor afişate. mărime 11. Eliberaţi butonul.

29. sau faceţi click dreapta pe chenar şi apoi alegeţi comanda Format Text Box.Procesorul de texte WORD Fig. Dacă poziţionaţi cursorul mouse-ului pe aceste marcaje. 28. Textul introdus se formatează în mod obişnuit. Opţiunile de formatarea a casetei de text 25 . Pentru a o muta plasaţi cursorul pe chenar. Redimensionarea şi mutarea casetelor de text Pentru a redimensiona caseta de text. Redimensionarea şi mutarea casetelor de text Pentru formatarea casetei faceţi dublu click pe chemarul său. b). 27. Fig. Fig. şi apar marcajele de redimensionare în colţuri şi la milocul laturilor. dar nu pe marcajele de redimensionare. faceţi click pe una dintre marginile sale. a). puteţi redimensiona caseta. Caseta de text în formă implicită • Pentru a introduce text în casetă faceţi click în interiorul casetei. Conturul casetei se accentuează.

26 . italic Arial 18. o Continuous inserează marcajul de secţiune în pagina curentă. italic Courier New 18. • Se selectează comanda Break. Pentru a stabili o secţiune se parcurge următoarea secvenţă: • Se alege din bara de meniuri meniul Insert. număr de coloane diferit). bold Tahoma 20. Opţiunile de stabilirea a unei secţiuni • Se alege modul în care va începe noua secţiune: o Next page va face automat trecerea la o nouă pagină.Procesorul de texte WORD Exerciţiu Inseraţi casete de text cât mai asemănătoare cu următoarele modele: Times New Roman 16. 30. diferită de cea a altor secţiuni (de exemplu lăţime diferită a spaţiului de editare. chiar dacă pagina curentă nu a fost completată în întregime. o Even page (pagină cu soţ) obligă secţiunea să înceapă pe următoarea pagină cu soţ. număr de pagină în format propriu. Fig. bold. antet şi subsol diferit. astfel că pe această pagină se vor găsi două (sau mai multe) secţiuni. bold Utilizarea secţiunilor Secţiunile sunt zone din document cu o formatare specifică.

Page break obligă programul ca după el să treacă la pagină nouă (fără însă a face şi o nouă secţiune). Pentru a lucra cu textul pe coloane trebuie în primul rând să aveţi afişat documentul în modul „Print Layout” (în bara de meniuri: ViewàPrint Layout). broşurile publicitare. Selectaţi zona dintre cele două marcaje şi faceţi click pe butonul Coloane (columns). Apoi deplasaţi-va la sfârşitul zonei şi inseraţi din nou un marcaj de secţiune. 31. selectaţi începutul zonei în care doriţi schimbarea numărului de coloane şi inseraţi un marcaj de început de secţiune. păstrând textul uşor de citit. 27 . rapoartele etc. În figura 30 se remarcă înaintea opţiunilor pentru secţiuni trei opţiuni pentru marcajele de întrerupere (Break types). Marcajul de început de secţiune Marcajul de început de secţiune (vezi fig. Dacă doriţi ca în acelaşi document să aveţi secţiuni cu numere de coloane diferite. Obs. utilizează adeseori afişarea textului pe mai multe coloane. Text wrapping break întrerupe „plierea” textului pe o casetă de text sau o figură. Utilizarea coloanelor Afişare informaţiei pe coloane oferă tehnoredactorului posibilitatea de a furniza cititorului mai multe tipuri de informaţie pe aceeaşi pagină. Fig. sau alegeţi meniul Format şi selectaţi opţiunea Coloane. paginile de reclamă. • Se acţionează butonul OK.Procesorul de texte WORD o Odd page (pagină fără soţ) obligă secţiunea să înceapă pe următoarea pagină fără soţ. Ca exemplu. Column break întrerupe coloana curentă (în cazul lucrului cu coloane). 31) este caracter netipăribil. ziarele.

din bara de meniuri Caseta de dialog pentru formatarea coloanelor este prezentată în figura 32. b). Caseta de dialog pentru formatarea coloanelor În secţiunea Presets se pot alege diverse formatări considerate uzuale (una. două sau trei coloane de lăţime egală. Fig. 32. 33. din bara de unelte b).Procesorul de texte WORD a). Selectarea numărului de coloane a). Fig. 28 . o coloană mai îngustă în stânga şi una mai lată în dreapta sau invers). Numărul de coloane se poate alege şi din caseta de editare Number of columns.

35. În caseta de dialog se indică numărul de coloane şi rânduri precum şi lăţimea coloanei. Fig. • Coloana (Column).Procesorul de texte WORD Pe rândul următor se poate selecta lăţimea fiecărei coloane şi eventual spaţiul care să fie lăsat între coloane. Crearea şi completarea tabelelor Tabelele permit prezentarea unor informaţii într-un mod organizat şi uşor de citit. Datele din tabel sunt introduse în celule. 34. Organizarea unui tabel Pentru a crea un tabel selectaţi comanda Table din bara de meniuri. Ca termeni utilizaţi de procesorul de text Word: • Rândul (Row) reprezintă linia orizontală din tabel. selectaţi comanda Insert şi apoi Table. Caseta de dialog pentru crearea tabelelor 29 . • Chenarul (Border) separă liniile şi coloanele tabelului. Fig. După formatare se apasă butonul OK. • Celula (Cell) reprezintă intersecţia între rând şi coloană.

Această propoziţie este nou introdusă. cu mărime de 14 puncte. Urmărirea modificărilor Comanda de urmărire a modificărilor permite ca mai multe persoane să lucreze succesiv pe acelaşi document şi să facă sugestii de schimbare a conţinutului. Se observă bararea cuvintelor schimbate şi sublinierea celor noi. De asemenea se remarcă faptul că textul la care s-a schimbat formatul este colorat diferit. cu mărime de 14 puncte. 36. la apăsarea tastei Tab punctul de inserţie se deplasează spre dreapta cu câte o celulă iar prin combinaţia Shift+Tab se deplasează spre stânga. În plus. Textul este aliniat bilateral stânga şi scris cu fontul Times New Roman. Pentru a activa această comandă se merge pe calea ToolsàTrack Changes. Textul este aliniat bilateral şi scris cu fontul Times New Roman. Dacă facem modificări în document se va obţine: Aceasta este varianta originalămodificată. Schimbările propuse pot fi acceptate sau refuzate.Procesorul de texte WORD Pentru a crea un table cu formatări mai personalizate alegeţi opţiunea Draw Table din comanda Table. De exemplu. 30 . Opţiunile de modificare a unui tabel Deplasarea într-un tabel se poate face cu mouse-ul sau prin apăsarea tastelor săgeţi. Fig. Vor fi afişate toate informaţiile legate de schimbarea textului. avem textul următor: Aceasta este varianta originală.

Pentru aceasta se deschide primul document. apare comentariul respectiv. În figura 38 este prezentat un exemplu de comentariu inserat în document. 38.Procesorul de texte WORD Fig. iar atunci când poziţionăm mouse-ul pe ea. Pentru a insera un comentariu se poziţionează punctul de inserare pe cuvântul dorit şi se dă comanda InsertàComment. Caseta de acceptare a schimbărilor Inserarea comentariilor Un alt mod de a colabora la realizarea unui document este inserarea de comentarii. 31 . Acestea sunt sugestii pentru autor. Zona respectivă va fi marcată. 37. Fig. editat sau şters. Procesorul de text WORD va afişa pe cel de al doilea document modificările care apar faţă de documentul original. Compararea documentelor Două documente pot fi comparate prin comanda ToolàTrack changesàCompare Documents. Afişarea unui comentariu Un comentariu odată inserat poate fi afişat. care nu intervin asupra formatului original. se dă comanda de comparare şi se indică cel de al doilea document.

Pentru a afişa codul unui câmp se apasă tastele SHIFT+F9. Câmpurile sunt inserate automat când creaţi un cuprins sau inseraţi informaţii referitoare la document. Pentru a actualiza informaţia dintr-un câmp. Probabil că cele mai comune câmpuri sunt PAGE şi DATE. b). acesta trebuie selectat şi apăsată tasta F9. a). care se modifică cu fiecare pagină şi respectiv odată cu modificarea datei. Codurile câmpurilor apar între acolade sau între paranteze rotunde.Procesorul de texte WORD Câmpuri Câmpurile sunt spaţii înlocuitoare pentru date care se schimbă pe parcursul editării unui document. Codul unui câmp (a) şi rezultatul său (b) 32 . 39. Fig.

Programul de calcul tabelar EXCEL Fereastra programului EXCEL Programul Microsoft Excel este o aplicaţie de calcul tabelar din cadrul suitei de programe Microsoft Office. 33 . Fig. Multe dintre elementele ferestrei Excel 2003 sunt elemente standard şi în celelalte programe Microsoft (Word. Conţinutul fiecărui meniu poate fi afişat făcând click cu butonul din stânga al mouse-ului pe numele meniului. Unele comenzi din meniuri au asociate butoane sau „iconuri”. Bara de titlu Bara de titlu afişează numele aplicaţiei şi numele mapei curente. Elementele ferestrei EXCEL Mapa (workbook) reprezintă un fisier creat de aplicaţia Excel. PowerPoint etc). Bara de meniuri afişează toate meniurile disponibile. Bara de unelte. Fig. Există totuşi şi elemente specifice acestei versiuni de Excel. Un program de calcul tabelar permite introducerea. în principal de tip numeric sau text. calcularea şi analizarea datelor. Aceste butoane pot apărea ca scurtături în bara de unelte. 40. 41. păstrarea.

Bara de derulare orizontală.Programul de calcul tabelar EXCEL Indicativele coloanelor. În figura 1 adresa celulei selectate este A1. Caseta de nume arată adresa selecţiei curente sau a celulei active.536 linii şi 256 coloane. începând cu A (coloana 1) şi până la IV (coloana 256). Când deschideţi programul Excel în mod implicit este afişată a foaie de lucru. Informaţia din foaia de lucru (text. Fiecare foaie da calcul conţine 65. situată în marginea din dreapta a ecranului. Indicativul coloanelor este reprezentat de o literă sau combinaţie de 2 litere. Chenarul gros din jurul celulei este denumit indicatorul celulei (cell pointer).536 de rânduri. numere şi formule) este introdusă în diversele celule. Fiecare celulă are o adresă unică. Fiecare coloană este identificată cu o literă sau o combinaţie de litere. deplasare la ultima foaie de lucru. deplasaţi cursorul mose-ului pe ea şi faceţi click. conţinutul unei celule poate fi editat în bara de formule. O mapă trebuie să conţină cel puţin o foaie de lucru. Fiecare foaie Excel conţine 256 de coloane. Indicativul rândurilor este reprezentat de un număr întreg între 1 şi 65536. De asemenea. Bara de formule. deplasare la foaia de lucru următoare. deplasare la foaia de lucru anterioară. Fiecare rând este identificat printr-un număr. pentru a mişca în sus sau în jos zona afişată a foii de lucru. Afişează informaţiile introduse în celula curentă. • Pentru a deplasa indicatorul unei celule spre stânga. În mod implicit o mapă are 3 foi de lucru. Tastele PageUp şi PageDown servesc pentru deplasarea indicatorului celulei cu câte un ecran în sus sau în jos. De la stânga la dreapta. Pentru a derula zona de afişare: Utilizaţi bara de derulare verticală. O celulă este intersecţia unei coloane cu un rând. dar acest număr poate fi modificat de utilizator. Etichetele foilor de lucru separă diferitele foi în cadrul unei mape. dreapta. Navigarea în foaia de lucru Vă puteţi deplasa în foaia de lucru în diferite moduri. utilizaţi săgeţile corespunzătoare de pe tastatură. prezentă în marginea de jos a ecranului serveşte pentru a deplasa în sus şi în jos zona afişată din foaia de lucru. Indicativele rândurilor. sus sau jos. Butoanele pentru navigare permit deplasarea în altă foaie de lucru din cadrul mapei. Alte taste care deplasează celula 34 . Pentru a deplasa indicatorul celulei: • Pentru a activa orice celulă. au următoarele roluri: deplasare la prima foaie de lucru. Fiecare foaie de lucru conţine 65.

Operatorii sunt simbolurile care precizează operaţia (acţiunea) pe care o va efectua programul asupra operanzilor. − „-„ scădere. Numerele sunt valori utilizate în calcule. 35 . 42. • operatori pentru şiruri de caractere: − „&” cocatenare. − „<” mai mic decât. Barele de derulare Pentru a schimba foaia de lucru curentă: Efectuaţi click pe eticheta foii de lucru pe care doriţi să o afişaţi. − „*” înmulţire. compuse din operatori şi operanzi. care deplasează selecţia la prima coloană a rândului curent şi Ctrl+Home care deplasează celula activă în colţul stânga sus al foii de lucru (celula A1). − „>” mai mare decât. Operatorii pot fi: • matematici: − „+” adunare. • operatori relaţionali: − „=” egal cu. Obs.Programul de calcul tabelar EXCEL activă sunt Home. numere şi formule. Fig. Introducerea. − „^” ridicare la putere. Formulele sunt enunţuri. − „/” împărţire. − „%” procent (plasat după o valoare). Textul reprezintă orice intrare care nu este număr sau formulă. editarea şi ştergerea datelor Introducerea datelor într-o celulă În celulă pot fi introduse trei tipuri de date: text.

selectarea câtorva rânduri sau coloane. Obs. produce o referinţă la toate celulele dintre cele două referinţe (inclusiv). Dacă totuşi doriţi scrierea altui text. programul completează caracterele rămase. O zonă de celule poate fi definită în diverse moduri: selectarea unor celule adiacente. ştergerea. 43. Pentru a insera date într-o celulă faceţi click pe celula în care doriţi să introduceţi informaţia şi apoi scrieţi data. continuaţi completarea lui în mod normal şi programul şterge literele cu care a completat textul. produce o referinţă la celulele comune ale celor două referinţe sau o valoare de eroare (#NULL!) atunci când cele două referinţe nu au nimic în comun. nume şi funcţii predefinite. denumit zonă de celule. − „<>” diferit de. Textul poate fi introdus fie în celulă a). Punctul de inserare apare în celulă pe măsură ce scrieţi textul. Fig. sau definite de utilizator. Dintre operaţiile care pot fi executate unei zone de celule enumerăm: mutarea. Caracteristica AutoComplete din programul Excel urmăreşte textul introdus anterior. Pentru a selecta o zonă: 36 . Selectarea mai multor celule Celula curentă este denumită celulă activă. selectarea întregii foi de calcul. ” uniune. − „>=” mai mare sau egal cu. b). a). − „ . formatarea. copierea. Dacă primele câteva caractere pe care le introduceţi se potrivesc unei intrări anterioare din coloana curentă. Puteţi selecta un grup de celule adiacente. Operanzii pe care Excel îi acceptă în formule pot fi valori.. produce o referinţă care include cele două referinţe. • operatori pentru referinţe: − „:” domeniu. referinţe la celule sau domenii de celule. fie în bara de formule b).Programul de calcul tabelar EXCEL − „<=” mai mic sau egal cu. − „ „ (spaţiu) intersecţie.

Completaţi următoarele celule cu valorile indicate: • A1. Închideţi mapa de lucru. Selectarea foii de calcul Obs. • A3. 37 . Telefon. • A15. • Eliberaţi butonul.Programul de calcul tabelar EXCEL Plasaţi cursorul mouse-ului deasupra primei celule. ţinând apăsată tasta Ctrl selectaţi si celelalte zone (celule). • A7. • A2. Gaz. Pentru a selecta o întreagă coloană sau un întreg rând faceţi click pe indicativul coloanei sau rândului. • A8. Alimente. • A5. Total cheltuieli lunare. • A6. Cablu. • A10. Curent electric. Economii. Cărţi credit. Salvaţi mapa de lucru sub numele „buget_lunar”. Pentru selectarea întregii foi de lucru faceţi click pe dreptunghiul gri din partea stângă sus a foii de calcul. Cursorul are forma unei cruci mari. Venituri. Tema Deschideţi o mapă de lucru nouă. Buget lunar. Asigurare. Ipotecă. • • • Fig. Faceţi click şi ţineţi apăsat butonul stânga al mouse-ului în timp de deplasaţi mouse-ul până la ultima celulă pe care doriţi să o selectaţi. • A11-A14. vor fi selectate şi alte coloane sau rânduri. • A4. Rată maşină. Dacă celulele sau zonele pe care doriţi să le selectaţi nu sunt adiacente. 44. • A9. • A17. Dacă menţineţi butonul mouse-ului apăsat şi deplasaţi cursorul pe indicativele din vecinătate. lăsaţi-le libere. selectaţi prima celulă (zonă) şi apoi. • A16.

Fig.Programul de calcul tabelar EXCEL Comenzile tăiere. Fig. aceste trei comenzi se regăsesc în meniul Edit (vezi figura 46). copiere şi lipire sunt situate în bara de unelte standard. numere sau formule) din celule şi o puteţi lipi în alte celule. 38 . lipire Comenzile de tăiere. copiere şi lipire sunt foarte des utilizate în programul Excel. Puteţi copia şi / sau tăia rapid informaţia (text. Acest lucru vă economiseşte timpul pe care l-aţi fi consumat scriind de mai multe ori acelaşi lucru. • Ctrl+v pentru lipire. 45. copiere. Comanda lipire permite selectarea oricărui element din memoria temporară şi inserarea lui într-o celulă dintr-o foaie de calcul. Pentru copiere şi lipire: • • • • • Selectaţi celula pe care doriţi să o multiplicaţi. Apăsaţi tasta Enter. Efectuaţi click pe butonul de copiere ( ) din bara de instrumente standard. Comanda copiere permite copierea informaţiei selectate din foaia de calcul şi depozitarea ei în memoria temporară (un fişier temporar de stocare în memoria calculatorului). Butoanele tăiere. Meniul Edit Pentru apelarea celor trei comenzi se pot folosi combinaţiile de taste: • Ctrl+x pentru tăiere. Bara de instrumente standard De asemenea. • Ctrl+c pentru copiere. 46. Informaţia a fost introdusă în celula selectată. Faceţi click în celula în care doriţi lipirea informaţiei. Chenarul celulei copiate se transformă într-o linie animată întreruptă („marching ants”).

Cursorul se transformă dintr-o cruce mare albă (vezi figura 48 a). Poziţionaţi cursorul mouse-ului lângă marginea exterioară a celulei selectate. 48 b). Chenarul celulei se transformă într-o linie întreruptă animată. Acţionaţi butonul tăiere ( ) de pe bara de instrumente standard. Utilizaţi cursorul pentru a selecta informaţia pe care doriţi să o mutaţi şi apoi trageţi celula în noua zonă. Informaţia respectivă poate fi lipită în altă celulă dacă operaţia de lipire se execută înainte de a face orice altă operaţie. incluzând pagini web. Pentru tragere şi aruncare: • • Selectaţi celula pe care doriţi să o mutaţi. 47. Fig. Pentru tăiere şi lipire: • • • • • • Selectaţi celula pe care vreţi să o tăiaţi.Programul de calcul tabelar EXCEL a). În acest caz datele existente sunt suprascrise şi se pierd. Puteţi copia informaţie din diverse surse. ea este ştearsă din memoria temporară. poştă electronică sau alte aplicaţii Microsoft Office. Obs. lipirea informaţiei b). Comanda tăiere permite îndepărtarea informaţiei din foaia de calcul. Atenţie dacă lipiţi informaţie în celule care deja conţin date. 39 . Copierea şi b). Informaţia a fost lipită. Apăsaţi tasta Enter. Faceţi click în celula unde doriţi lipirea informaţiei. Informaţia din celulă este ştearsă. Dacă nu lipiţi informaţia imediat. Mutarea informaţiei prin tragere şi aruncare O altă metodă prin care puteţi muta informaţia dintr-o celulă în alta este cea numită tragere şi aruncare (drag and drop). într-o cruce subţire cu săgeţi la capete (fig. a).

Modificarea cursorului mouse-ului la operaţiunea de mutare • Ţinând mouse-ul pe chenarul exterior al celulei click şi menţineţi apăsat butonul stânga în timp ce trageţi cursorul în noua celulă. Mutarea informaţiei Eliberaţi butonul mouse-ului şi informaţia este lipită în noua zonă. şi la distanţă (care adresează date din alte aplicaţii). Obs. 48. Această manevră o numim inserare şi pentru a o executa procedăm ca în cazul manevrei de tragere şi aruncare cu deosebirea că tragerea o executăm cu tasta SHIFT apăsată. 49. 3D (care adresează date din alte foi de lucru ale aceleiaşi mape). Precizarea unei referinţe la o celulă a unei foi de calcul are la bază indicativele rândului şi al coloanei la intersecţia cărora se găseşte celula.Programul de calcul tabelar EXCEL a). b). 40 . A1). externe (care adresează date din foi de lucru din alte mape). mixte. relative. Referinţele relative precizează felul în care poate fi găsită o celulă adresată plecând de la celula care conţine formula. Fig. $A$1). Fig. Referinţele absolute indică poziţia exactă a unei celule în foaia de lucru. unde doriţi să mutaţi informaţia. referinţele sunt adrese ale celulelor. Ele precizează locul în care programul va căuta valorile folosite pentru evaluarea formulelor. Programul Excel acceptă 6 tipuri de referinţe: absolute. • Referinţe Referinţele sunt construcţii care permit identificarea celulelor individuale sau în grup. Notaţia folosită pentru a include o referinţă relativă include indicativul rândului şi al coloanei (ex. Practic. Notaţia folosită pentru a include o referinţă absolută include caracterul $ şi indicativul rândului şi al coloanei (ex. Un caz special de mutare este acela în care dorim să plasăm datele între alte date existente.

Obs. Referinţa 3D are forma nume_document ! referinţa. Referinţe la distanţă se folosesc pentru accesarea datelor din alte aplicaţii. Atunci când mapa sursă este deschisă. iar atunci când este închisă. Tema Deschideţi mapa „buget_lunar. Numele pot fi compuse atât din majuscule cât şi din minuscule. caracterul „ .Programul de calcul tabelar EXCEL Utilizarea referinţelor relative este indicată atunci când dorim să adresăm celule aflate într-o anumită poziţie faţă de celula care conţine formula. • Se nu fie asemănător unei referinţe. Forma referinţelor externe este: ’cale_mapă[nume_mapă]nume_foaie’!referinţă. Invers. Pentru a fi valid un nume trebuie să respecte următoarele cerinţe: • Să înceapă cu o literă sau cu caracterul „_”. • Să nu conţină spaţii. cifre. De exemplu $A1 este o referinţă mixtă în care referinţa coloanei este absolută iar referinţa rândului este relativă. Obs. Forma acestor referinţe este: nume_aplicaţie|nume_document!referinţă Nume Excel permite identificarea celulelor sau a domeniilor de celule prin nume. Referinţele externe servesc pentru referirea la o foaie de lucru din altă mapă. 41 . Referinţe 3D (referinţe tridimensionale) folosesc pentru accesarea altor foi de lucru ale aceleiaşi mape. De exemplu Sheet1!$A$2 este referinţa 3D spre celula $A$1 a foii de calcul Sheet1.xls”. • Să conţină numai litere. Pentru schimbarea tipului referinţelor. Referinţele mixte sunt compuse din referinţe absolute pentru o componentă (rând sau coloană) şi referinţe relative pentru cealaltă componentă (respectiv coloană sau rând). referinţa mixtă A$1 are ca referinţă relativă componenta coloanei şi componentă absolută referinţa rândului. în a doua formă. Excel afişează referinţele externe în prima formă. ” şi caracterul „_”. Dacă mapa sursă se găseşte în acelaşi folder cu mapa destinaţie atuncci referirea poate fi făcută simplificat: [nume_mapă]nume_foaie’!referinţă. Identificarea prin nume este aplicabilă atât celulelor care conţin valori constante cât şi celor care conţin formule. Obs. • Să conţină maxim 256 caractere. chiar şi după ce copiem formula în altă parte a foii de lucru. având selectată celula la care facem referinţa se apasă tasta F4. programul nefăcând diferenţa între ele atunci când caută un nume.

42 . Dacă la numărul de cifre se dă valoarea 0. De exemplu ROUND (3.987. 2) dă 3. Salvaţi şi închideţi fişierul. număr_de_cifre). funcţiile statistice precum şi o serie de funcţii speciale. Sintaxa funcţiei este ROUND (număr_de_rotunjit.99. Scrieţi sumele corespunzătoare figurii 50 în coloana C. Avantajul este că valoarea respectivă poate fi utilizată în continuare în calcule fără a pierde precizie. La formatare. Scrieţi „Ianuarie” în celula C1. este rotunjită numai valoarea afişată a numărului. Excel va rotunji numărul la cel mai apropiat întreg. Fig. 50. în timp ce valoarea memorată de Excel rămâne neschimbată. Rotunjirea numerelor Trebuie făcută o distincţie foarte clară între rotunjirea pe care programul o face la formatarea unei celule şi rotunjirea făcută prin funcţii matematice. ROUND Funcţia are 2 argumente: numărul de rotunjit şi numărul de cifre.Programul de calcul tabelar EXCEL Mutaţi cuvântul „Asigurare” din celula A7 în A4 şi cuvântul „Cablu” din A4 în A7 utilizând comenzile prezentate. La rotunjirea prin funcţii matematice se va pierde automat din precizia de calcul. Funcţii matematice şi statistice Acest grup include toate funcţiile matematice şi trigonometrice uzuale. Tema 2 Funcţii predefinite în EXCEL În Excel sunt definite circa 220 de funcţii.

Spre exemplu. Valorile negative între –5 şi –9 sunt rotunjite în jos (spre –10) în timp ce valorile între –4 şi –1 sunt rotunjite în sus (spre 0). număr_de_cifre) şi respectiv ROUNDUP (număr_de_rotunjit. Funcţiile ROUNDUP şi ROUNDDOWN ignoră semnul minus. multiplu). Sintaxa funcţiei este FLOOR (număr_de_rotunjit. Sintaxa funcţiei este CEILING (număr_de_rotunjit. sute.Programul de calcul tabelar EXCEL De remarcat cazul în care numărul de cifre are valoare negativă — de exemplu ROUND (34655. Sintaxa funcţiei este INT(număr). Sintaxa funcţiilor este: ROUNDDOWN (număr_de_rotunjit. MROUND Funcţia face rotunjirea la cel mai apropiat multiplu al unui număr oarecare. Când utilizaţi MROUND cu un număr negativ. trebuie ca argumentul „multiplu” să fie şi el tot negativ. Admite 2 argumente. TRUNC Trunchează un număr la valoarea dată de al doilea argument care reprezintă numărul de cifre de după virgulă. 5). Rezultatul va fi 655. În acest mod se pot rotunji numere la zeci. CEILING Are efect similar funcţiei MROUND cu excepţia faptului că rotunjirea se face întotdeauna prin adăugare. Sintaxa funcţiei este TRUNC (număr. multiplu). Diferenţa între ROUNDDOWN şi TRUNC apare numai în cazul numerelor negative. Sintaxa funcţiei este MROUND (număr_de_rotunjit. FLOOR Are efect similar funcţiei MROUND cu excepţia faptului că rotunjirea se face întotdeauna prin scădere. deci se va rotunji la cea mai apropiată valoare de sute. 43 . şi pe cele între 5 şi 9 în sus. MROUND se comportă în acelaşi mod (tratează numerele pozitive şi pe cele negative în mod identic). pentru a rotunji numărul 653 la cel mai apropiat multiplu de 5 se foloseşte expresia MROUND (653. numărul de rotunjit şi multiplul la care se face rotunjirea. Obs. multiplu). număr_de_cifre). ROUNDDOWN şi ROUNDUP Au efect similar cu funcţia ROUND cu excepţia faptului că rotunjirea se face întotdeauna prin scădere (ROUNDDOWN). Obs. mii etc.7. Funcţia ROUND rotunjeşte valorile pozitive între 1 şi 4 în jos. INT Dă partea întreagă a unui număr. număr_de_cifre).-2) — în acest caz se rotunjesc două cifre la stânga punctului zecimal. respectiv prin adăugare (ROUNDUP).

Efectele funcţiilor COUNT..429.B5...domeniu_2. EVEN Funcţia acceptă un singur argument pe care îl rotunjeşte prin adaos la cel mai apropiat număr par (EVEN(2.domeniu_2. 51..1)=4). Fig. LARGE şi SMALL Admit două argumente: domeniul de căutare şi poziţia elementului într-o listă ordonată de la mare la mic (LARGE) sau de la mic la mare (SMALL).). RANK 44 . Este valabilă şi precizarea unei anumite valori ca argument al funcţiei: SUM(A2:A12. COUNTA Numără celulele (dintr-un domeniu) care conţin orice tip de valoare. Sintaxa funcţiei este EVEN (număr)..).35000) COUNT Numără celulele (dintr-un domeniu) care conţin valori numerice. Grupuri de numere SUM Calculează suma numerelor. Atenţie rotunjirea se face prin adaos. Obs. Sintaxa funcţiei este COUNTA(domeniu_1..1. De obicei se utilizează pentru însumarea numerelor dintr-un domeniu. Sintaxa funcţiei este COUNT(domeniu_1.1 se obţine 5. În acest caz sintaxa funcţiei este (de exemplu pentru domeniul A1:B5) SUM (A1:B5). COUNTA şi COUNTBLANK MAX şi MIN Aleg valoarea maximă şi respectiv minimă dintr-un domeniu. Sintaxa funcţiei este COUNTBLANK(domeniu_1.domeniu_2. Sintaxa este MAX (domeniu) şi respectiv MIN (domeniu)..).Programul de calcul tabelar EXCEL ODD Funcţia acceptă un singur argument pe care îl rotunjeşte prin adaos la cel mai apropiat număr impar. COUNTBLANK Numără celulele (dintr-un domeniu) care nu conţin niciun tip de valoare. ceea ce înseamnă că rotunjind de exemplu numărul 3. Sintaxa funcţiei este ODD (număr)...

mediana va fi 7 (sunt 5 elemente. Dacă presupunem setul respectiv ordonat în mod crescător sau descrescător. 52. valoarea celui de al treilea element este 7). mediana va fi 4. 900). 7. FACT. elementul central este al treilea. POWER.Programul de calcul tabelar EXCEL Admite două argumente obligatorii şi unul opţional. respectiv având valorile 2 şi 7. Implicit se consideră lista ordonată de la mare la mic (pentru ordonare inversă argumentul opţional este 1).5 ). SMALL şi RANK AVERAGE şi MEDIAN Average calculează media numerelor dintr-un domeniu. 700. 45 . Median calculează valoarea mediană a unui set de numere. Pentru şirul (1. Dacă şirul are un număr par de elemente mediana calculează media celor doua elemente mai apropiate de centru. 2 Funcţii matematice generale PRODUCT. Opţional este modul de ordonare al listei (de la mic la mare sau de la mare la mic). Funcţia SQRT (număr) calculează radicalul argumentului. pentru şirul (1. 7. putere) ridică numărul furnizat ca prim argument la puterea indicată de cel de al doilea argument. mediana va fi valoarea care este la centrul şirului. 2+7 = 4. De exemplu. Poate fi utilizată şi pentru calculul radicalului de ordinul n dacă puterea este subunitară. Fig. Sintaxa este PRODUCT (domeniu). Ignoră celulele goale sau care au date de tip text. Funcţia POWER (număr. Funcţia Fact (număr) calculează valoarea factorială a numărului dat ca argument. SQRT Funcţia PRODUCT calculează produsul valorilor dintr-un domeniu.5 (sunt 4 elemente. 2. 2. Efectul funcţiilor LARGE. Sunt obligatorii numărul căutat şi domeniul de căutare. 700). cele două elemente mai apropiate de zona centrală sunt al doilea şi al treilea.

2)=3. De exemplu QUOTIENT (7. Funcţia MOD (număr_1. O investiţie tipică are dobânda anuală de 5% ceea ce înseamnă că după un an valoarea viitoare va fi cu 5% mai mare decât valoarea prezentă. Ritmul cu care o investiţie sau împrumut creşte sau scade. Valoarea unei investiţii sau împrumut cândva în viitor. • dobânda reprezintă ritmul de creştere al investiţiei. plată. • Plată (payment — PMT). [valoare_prezentă].Programul de calcul tabelar EXCEL QUOTIENT şi MOD Funcţia QUOTIENT (număr_1. nr_perioade. Funcţia SIGN (număr) returnează valoarea 1 dacă argumentul este pozitiv. 3999] în numeral roman. FUNCŢII FINANCIARE Înainte de a discuta despre funcţiile financiare să definim câteva concepte: • Valoarea prezentă (present value — PV). presupunând o dobândă fixă. FV Funcţia valoare viitoare (future value) vă permite calculul valorii unei investiţii. Numărul de perioade de plată între valoarea prezentă şi valoarea viitoare a investiţiei sau împrumutului. • Numărul de perioade de plată (number of payment period — NPER). De exemplu MOD (7. [tip]). De obicei plata se face la aceeaşi perioadă de timp la care se calculează dobânda (interest). Valoarea unei investiţii sau împrumut la începutul său. • Dobândă sau ritm (rate). număr_2) returnează restul împărţirii între cele două argumente. număr_2) returnează rezultatul împărţirii întregi (ignorând restul) între cele două argumente. 0 dacă argumentul este 0 sau celula este goală şi –1 dacă argumentul este negativ. 46 . Poate doriţi să calculaţi cu cât va creşte o investiţie peste o anumită perioadă de timp. O sumă de bani vărsată în contul unei investiţii sau împrumut. De exemplu ROMAN (6)=VI. ROMAN Funcţia permite convertirea unui număr întreg din domeniul [1. Sintaxa funcţiei este (parantezele drepte indică argumente opţionale): FV (dobândă. Sau doriţi să ştiţi ce rată de economisire trebuie să aveţi pentru a obţine o anumită sumă la pensionare. 2)=1. • Valoare viitoare (future value — FV). De obicei dacă utilizaţi formulele financiare din Excel aveţi câteva dintre informaţiile de mai sus dar nu pe toate. ABS şi SIGN Funcţia ABS (număr) returnează valoarea absolută a argumentului.

Scopul funcţiei este de a răspunde la întrebarea: Cât trebuie să fie investiţia iniţială. trebuie să adăugaţi o sumă diferită de 0 la plată.Programul de calcul tabelar EXCEL nr_perioade este numărul de perioade de plată (de exemplu dacă dobânda este anuală. PV Valoare prezentă (PV — present value) calculează valoarea iniţială a unei investiţii sau împrumut. deoarece ambele sunt sume pe care le-aţi plătit. • 47 .). valoarea 6 la a şasea rată etc. • tip reprezintă timpul la care se face plata suplimentară. PPMT calculează suma de plată utilizată pentru achitarea împrumutului în sine. ceea ce este corect în cazul în care doriţi achitarea unui împrumut. [valoare_viitoare]. Valoarea returnată de funcţie va fi pozitivă deoarece reprezintă o sumă pe care o veţi primi. [tip]). Dacă nu vreţi să adăugaţi nimic. perioada. [tip]). [tip]). Sintaxa pentru cele două funcţii este: PPMT (dobânda. Excel presupune că este 0. pe când IPMT calculează suma utilizată pentru achitarea dobânzii la acel împrumut. Argumentul „tip” indică dacă plata se face la începutul perioadei (valoarea „1”) sau la sfârşitul acesteia (valoare „0”). IPMT (dobânda. atunci pe doi ani numărul de perioade de plată este 2). [valoare_viitoare]. PPMT. • valoare_prezentă este valoarea iniţială a contului. nr_perioade. plată. Prin urmare. Sintaxa funcţiei este: PMT (dobândă. IPMT Funcţia PMT calculează suma de plăţi regulate necesare pentru a achita un împrumut sau pentru a atinge un anumit nivel al investiţiei. Dacă este 0 sau omiteţi această valoare. [tip]). „Perioada” indică la ce perioada de plată se face calculul (de exemplu valoare 1 se referă la prima rată. pentru a obţine în final o valoare dorită? PMT. nr_perioade. De remarcat: Atât plata cât şi valoarea prezentă sunt numere negative (sau 0). selectaţi 0. nr_perioade. valoare_iniţială. [valoare_viitoare]. plata se consideră la începutul perioadei. valoare_iniţială. valoare_iniţială. [valoare_viitoare]. Dacă nu specificaţi valoare_viitoare. nr_perioade. Dacă omiteţi această valoare Excel presupune că începeţi cu un cont gol. perioada. Sintaxa funcţiei este: PV (dobândă. Dacă este 1. se consideră că plata se face la sfârşitul perioadei. • plata reprezintă suma suplimentară pe care o vărsaţi regulat în cont. Funcţiile PPMT şi IPMT vă permite analizarea modului în care se repartizează plata periodică pentru un anumit împrumut. în anumite condiţii.

Pasul 1/4 48 . ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului. Apoi. pentru a fi afişată şi salvată ca parte a acesteia (caz în care diagrama se numeşte fixată) sau poate fi creată ca document separat. Imediat după acţionarea butonului. fiecare afişând câte o fereastră de dialog. [valoare_viitoare].Programul de calcul tabelar EXCEL NPER Funcţia calculează timpul necesar pentru achitarea unui împrumut sau pentru atingerea unei valori a investiţiei. Nota: Dacă dorim să obţinem un cadru pătrat. Cea mai simplă metodă pentru crearea unei diagrame o reprezintă acţionarea butonului ChartWizard. plata. Asta înseamnă că ele vor fi actualizate ori de câte ori actualizăm datele din foaia de lucru sursă. valoare_prezentă. ChartWizard lucrează în 4 paşi. valoare_prezentă. plata. Programul Excel oferă 14 tipuri de diagrame. Diagrama poate fi creată direct în foaia de lucru. Dacă nu se specifică altă valoare programul va încerca să rezolve problema cu o dobândă de 10%. fiecare tip având predefinte o serie de formate (subtipuri). Dacă după 20 de iteraţii nu se reuşeşte rezolvarea programul va da un mesaj de eroare (#NUM). RATE Determină nivelul dobânzii necesar pentru atingerea unei anumite valori. Diagrame Diagramele sunt reprezentări grafice ale datelor dintr-o foaie de lucru. tragem cursorul până obţinem un cadru de forma şi dimensiunile dorite. Sintaxa funcţiei este: RATE (nr_perioade. [tip]). Argumentul „iniţial” (guess) îi spune cu ce valoare a dobânzii să facă prima încercare. indicatorul mouse-lui se transformă într-un reticul pe care îl plasăm în colţul din stânga sus al zonei în care dorim să desenăm diagrama. [iniţial]). Crearea diagramelor Pentru crearea unei diagrame trebuie în primul rând să selectăm foaia de lucru care conţine datele care urmează a fi reprezentate. în timp ce tragem cursorul ţinem apăsată tasta SHIFT. Dacă dorim o fereastră aliniată pe caroiajul celulelor ţinem apăsată tasta ALT. [valoare_viitoare]. care conţin datele de interes. în propria sa foaie pentru diagrame. Apoi se selectează celulele de interes. Sintaxa funcţiei este: NPER (dobânda. [tip]. Pentru calculul acestei funcţii Excel utilizează un algoritm iterativ. Ambele tipuri de diagrame sunt legate de datele foii de lucru din care au fost create.

Fig. Tipuri predefinite de diagrame Pasul 2/4 Se selectează domeniul de interes (domeniul în care se află datele ce se vor reprezenta) precum şi modul în care sunt aranjate datele (respectiv dacă sunt grupate pe linie sau pe coloană). 53. Fig. 54.Programul de calcul tabelar EXCEL Selectarea tipului de diagramă. Domeniul de interes 49 .

Amplasarea diagramei Adăugarea liniilor de tendinţă Pentru a adăuga linii de tendinţă la o diagramă se selectează seria respectivă şi se face click dreapta pe ea. 55. 50 . Se alege opţiunea Add Trendline. Fig. 56. Fig.Programul de calcul tabelar EXCEL Pasul 3/4 Se formatează diagrama. Se deschide o casetă de dialog care permite selectarea tipului de linie. Formatarea diagramei Pasul 4/4 Se alege amplasarea diagramei.

Fig. 58. Extinderea liniei de tendinţă 51 .Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. 57. Tipuri de linie de tendinţă Din această casetă se poate cere continuarea liniei pe un anumit număr de perioade de previziune (forecast) sau regresia liniei (backward) cu până la 0.5 perioade.

sau între cate există diferenţe foarte mari. 60. 2 • date cu ordinul de mărime 10 (zona verde). se selectează seriile 3 şi 4 şi se selectează ca axă axa secundară (vezi figura 60). Nu pot fi combinate decât diagrame de tip 2D. Obs.Programul de calcul tabelar EXCEL Crearea diagramelor combinate Diagramele combinate sunt diagrame care prezintă valori ce au semnificaţii diferite. primele două serii vor fi invizibile din cauza ordinului lor de mărime. 59. Datele de generare a diagramei Se observă că datele reprezentate în figura 59 pot fi grupate în două categorii: -1 • date cu ordinul de mărime 10 (zona galbenă). Alegerea seriilor ce vor fi reprezentate pe axa secundară 52 . Fig. Pentru a genera diagrame combinate o parte din serii sunt trasate pe axa Y principală iar celelalte serii pe axa Y1 secundară (trasată în partea din dreapta a diagramei). Pentru a le reprezenta într-o diagramă combinată. Rezultatul va fi cel prezentat în figura 61. Dacă încercăm să reprezentăm cele 4 serii în aceeaşi diagramă. Fig.

2. după cum urmează: . Formula folosită se plasează în funcţie de amplasarea valorilor de intrare. pe rând. 61. cu prima formulă în celula aparţinând primului rând de sub rândul valorilor. 3. valorile de intrare. Diagrama combinată Tabele Tabele de o variabilă Această metodă permite obţinerea unor formule atunci când înlocuim una dintre variabile cu o serie de valori de intrare. Rezultatele se obţin în celulele adiacente valorilor de intrare şi corespunzătoare formulei utilizate pentru generarea lor. Pentru stabilirea unui tabel cu o singură variabilă: 1.dacă valorile de intrare au fost plasate într-un rând. aşa cum am precizat mai sus. Selectăm domeniul de celule delimitat de valorile de intrare şi de formule. 53 .Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. atunci formulele le plasăm în coloana din stânga primei valori. care primeşte. Introducem valorile de intrare într-o coloană sau un rând al foii de lucru. atunci formulele le plasăm pe rândul de deasupra primei valori. cu prima formulă aparţinând primei coloane din dreapta valorilor. Valorile de intrare sunt valorile introduse într-o coloană sau rând (ele vor fi introduse una după alta în celulele de intrare). . Celula de intrare reprezintă o celulă referită de formulele testate.dacă valorile de intrare au fost plasate într-o coloană. Introducem formulele care referă celula de intrare.

introducem setul de valori. pe care le numim celule de intrare. în aşa fel încât să delimiteze un domeniul dreptunghiular de celule. • Rezultatele calculării formulei cu diferite valori de intrare vor fi afişate în celulele domeniului dreptunghiular delimitat de valorrile de intrare. dar în acelaşi rând cu aceasta. care vor fi introduse în prima celulă de4 intrare. În celulele de la dreapta formulei. Fig. Metoda de lucru pentru definirea şi plasarea valorilor şi formulelor este asemănătoare celei prezentate în paragraful anterior. FV(dobândă. folosim un tabel cu două mulţimi de valori de intrare. plată. Această formulă va adresa două celule. 2. Referinţa la celula de intrare 6. valoare_actuală) Tabele cu date pentru două variabile Dacă dorim să urmărim efectele modificării valorilor a două variabile. 5. 3. care vor fi introduse în a doua celulă de intrare. dar în aceeaşi coloană cu aceasta. A fost exemplificată utilizarea tabelelor de două variabile prin folosirea funcţiei: 54 . Se acţionează butonul OK. din una sau mai multe formule. 62. • Valorile de intrare sunt plasate într-o coloană şi într-un rând. Executăm comanda Table din meniul Data. Introducem într-o celulă formula ale cărei rezultate dorim să le analizăm. În caseta de dialog Table introducem referinţa la celula de intrare (vezi fig. perioade.Programul de calcul tabelar EXCEL 4. asupra rezultatelor acestora. introducem setul de valori. cu următoarele deosebiri: • Sunt necesare două celule de intrare. Pentru stabilirea unui tabel cu valori pentru două variabile: 1. În celulele de sub formulă. 62). • Formula la care se face referinţă la celulele de intrare va fi introdusă în celula aflată la intersecţia rândului şi a coloanei care conţin valorile.

perioada. 7. din meniul Tools. putem să observăm efectul lor asupra modelului studiat. într-un scenariu. vizualizarea rezultatelor şi crearea unui raport rezumativ cu toate valorile de intrare şi cu rezultatele obţinute. 3. apoi se acţionează butonul OK. Acţionăm butonul OK. 25). În caseta de dialog Scenario Values. Acţionăm butonul Close. 3. Componenta Excel care tratează scenariile se numeşte gestionarul de scenarii (Scenario Manager). El permite crearea scenariilor. până la 32 de astfel de celule. plata. Executăm comanda Scenarios. se introduce numele scenariului. Crearea unui scenariu Când creăm un scenariu. Ele trebuie să conţină numai valori. 5. Pentru a lucra cu scenarii folosim comanda Scenarios. În caseta de dialog Scenario Manager. Practic putem defini. pentru definirea scenariilor. Utilizarea scenariilor Un scenariu este un grup de valori de intrare (celule modificabile) salvat şi identificat cu un nume indicat de utilizator. aplicarea lor modelului din foaia de lucru. 2. valoarea_actuală). din meniul Tools. 4. 4 şi 5 pentru toate scenariile pe care dorim să le definim. Se repetă paşii 2.Programul de calcul tabelar EXCEL FV (dobândă. 55 . specificăm celulele modificabile şi valorile pe care dorim să le utilizăm în aceste celule. aceste celule modificabile sunt celulele subordonate formulelor importante din modelul utilizat. referinţele celulelor modificabile din modelul definit (în caseta Changing Cells) şi eventualele comentarii. acţionăm butonul Add (vezi fig. nu formule. Fiecare grup de modificabile reprezintă o mulţime de ipoteze pe care le putem aplica modelului din foaia de lucru. 6. Folosirea scenariilor este utilă în cazul în care este necesară realizarea unor analize şi / sau prognoze pentru care nu avem date sigure. Pentru definirea unui scenariu: 1. În caseta Add Scenario. introducem valorile corespunzătoare ale celulelor modificabile şi acţionăm butonul OK. În acest fel. În principiu.

selectăm scenariul pe care dorim să-l edităm (vezi fig. 63. Executăm comanda Scenarios. Executăm comanda Scenarios. din meniul Tools. Pentru editarea unui scenariu: 1.Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. 3. 56 . 64). În caseta pentru dialog Scenario Manager. din meniul Tools. Caseta de dialoga Scenario Manager După definirea scenariilor pentru modelul studiat. 2. selectăm scenariul pe care dorim să-l aplicăm (din caseta pentru listă Scenarios). În caseta de dialog Scenario Manager. putm să le aplicăm pe rând şi să analizăm rezultatele obţinute. Acţionăm butonul Show. 2. Pentru aplicarea unui scenariu: 1. Editarea unui scenariu Editarea unui scenariu existent înseamnă schimbarea valorilor celulelor modificabile ale scenariului sau adăugarea / ştergerea celulelor modificabile din scenariu.

Se obţine un raport al scenariului respectiv (vezi fig. 6. Rezumarea unui scenariu Pentru rezumarea unui scenariu se alege butonul Summary din caseta de dialog Scenario Manager şi se alege celula în care se află formula. Pentru eliminarea unui scenariu: 1. 4. 64. Eliminarea unui scenariu Atunci când un scenariu nu mai este necesar sau când este greşit. Editarea unui scenariu 3. 65). Acţionăm butonul OK. 3. 57 . În caseta de dialog Scenario Values. editămm valorile celulelor modificabile. putem să-l eliminăm din lista de scenarii a modelului aflat în studiu. din meniul Tools. În caseta de dialog Scenario Manager. 5. edităm referinţele celulelor modificabile şi adăugam comentarii. În caseta de dialog Edit Scenario. Acţionăm butonul Delete. selectăm scenariul pe care dorim să-l eliminăm (din caseta pentru listă Scenario). Acţionăm butonul OK. 7. Executăm comanda Scenarios.Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. Acţionăm butonul Edit. 2.

65. Raportul scenariului Sunt afişate valorile cu care sunt calculate scenariile şi rezultatele obţinute prin schimbarea valorilor respective.Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. 58 .

Vă asigură acces rapid la cele mai utilizate acţiuni şi caracteristici din PowerPoint. grupate într-un singur fişier. Bara de desen conţine uneltele pentru desenarea liniilor. fotografii. note şi schiţe. 59 . localizat în partea din dreapta a ecranului. Bara de titluri. a formelor şi a obiectelor grafice.Programul POWERPOINT Fereastra programului PowerPoint Microsoft PowerPoint este programul din cadrul suitei Microsoft Office. afişează numele documentului şi numele programului. dar sunt şi unele specifice programului PowerPoint. Cele mai multe dintre aceste bare de instrumente se regăsesc în toate programele suitei Office. sunet şi imagini video în diapozitivele pe care le prezentaţi. elemente grafice. rezumate. Bara de stare afişează poziţia diapozitivului şi tipul afişării în PowerPoint. Modul implicit de prezentare a ferestrei PowerPoint este cel Tri-Pane View. O prezentare este o combinaţie de diapozitive (denumite şi slide-uri). Fereastra programului PowerPoint are panouri şi bare de instrumente care să ajută să creaţi cu uşurinţă prezentările dorite. Bara de formatare conţine butoanele utilizate pentru formatare. Această vă permite să vedeţi simultan diversele elemente ale prezentării. care permite realizarea prezentărilor grafice. Puteţi adăuga text. Help vă permite accesul rapid la secţiunea de ajutor. vă permite să selectaţi activităţile din diferite categorii şi vă permite să vă îmbunătăţiţi prezentarea în câţiva paşi. Panoul de acţiune. Bara de meniuri conţine o listă de opţiuni care permit administrarea şi personalizarea documentelor. ca şi afişarea diapozitivelor din prezentare. Bara de instrumente standard conţine butoanele de acces rapid pentru cele mai utilizate comenzi. Panoul pentru schiţe şi diapozitive vă permite vizualizarea prezentării în modul schiţă.

68. 42). Fig. Fig. Etichetele modului de prezentare Puteţi opta pentru a afişa sau nu bara de unelte. vedere de sortare a diapozitivelor. 60 . Selectarea modului de afişare Vedere normală conţine panoul Schiţă şi Diapozitive în partea stângă. Butoanele de selectare a modului de afişare din colţul stânga-jos al ecranului vă permite să alegeţi 3 moduri de afişare: vedere normală. panoul Diapozitiv în zona centrală şi panoul de acţiune în partea dreaptă.Programul POWERPOINT Fig. Prin executarea de click pe etichetele respective se comută între diferitele moduri de afişare ale prezentării (vezi fig. Afişarea tri-pane Panourile schiţă şi diapozitive sunt localizate în partea stângă a ecranului. 67. prezentare. 66. Alegeţi care dintre barele de instrumente să fie afişate şi care nu. Faceţi click în meniul View şi alegeţi comanda Toolbar.

În acest panou săgeata îndreptată în jos din colţul dreapta-sus vă permite să selectaţi diferite meniuri şi instrumente. se deschide panoul de acţiuni. În mod implicit. Modul de afişare sortare a diapozitivelor vă permite să vedeţi versiuni micşorate ale diapozitivelor create. selectând meniul View şi apoi comanda Task Pane. 69. Panoul de acţiuni. la lansarea programului PowerPoint. Fig. Modul de afişare prezentare cum îi va apare publicului. 61 vă permite să afişaţi prezentarea aşa . În partea de jos a zonei centrale se găseşte zona pentru note. copia şi muta diapozitivele în acest mod de afişare. Afişarea tip schiţă Puteţi afişa sau nu panoul de acţiuni în modul afişare normală. Panoul din PowerPoint este localizat în partea dreaptă a ecranului. Puteţi şterge.Programul POWERPOINT Afişarea tip schiţă prezintă textul prezentării pentru a putea fi uşor editate pe când afişarea tip diapozitiv prezintă textul şi imaginile grafice ale diapozitivului curent.

prezentare utilizând un model (from design template). Panoul de acţiuni Dacă nu este afişat panoul de acţiuni. utilizând „vrajitorul” (autocontent wizard). 70. 62 . puteţi accesa acest panou din meniul View à Task Pane. Afişarea panoului de acţiuni Crearea unei noi prezentări Programul PowerPoint oferă trei căi pentru a începe o nouă prezentare: prezentare goală (blank presentation).Programul POWERPOINT Fig. 71. Fig. Un diapozitiv implicit are o casetă pentru inserarea titlului şi una pentru inserarea subtitlului. Puteţi selecta diverse tipuri de diapozitive.

Formatul implicit al unui diapozitiv Fig. 73. Alegerea formatelor diapozitivelor După ce aţi selectat un format pentru diapozitiv puteţi adăuga text. Puteţi face acest lucru utilizând „elemente 63 . 72. imagini grafice sau alte elemente.Programul POWERPOINT Fig.

Pentru a putea fi redate aceste fisiere este necesar ca sistemul pe care va fi rulata prezentarea sa dispuna de placa de sunet si dispozitive de redare audio (boxe sau difuzor intern). 64 . 74.). Salvarea unei prezentări Inserarea fisierelor audio Intr-o prezentare putem insera fisiere de tip audio (. Fig. Pentru a insera un fişier de tip audio se selectează meniul Insert şi se dă comanda Movies and Sounds. Pentru a salva prezentarea selectaţi meniul File à Save. fisiere ce pot fi rulate in fundal pe tot parcursul prezentarii sau numai pentru un numar oarecare de slide-uri.Programul POWERPOINT de substituire” (placeholders).wav.mp3 etc. în care puteţi adăuga conţinutul. . reprezentând spaţii în diapozitiv.

Fig.Programul POWERPOINT Fig. 75. Inserarea fişierelor audio Se selectează fişierul (vezi figura 51). 76. Selectarea fişierului Se alege modul în care va fi pornită redarea fişierului (figura 52). 65 .

66 .Programul POWERPOINT Fig. Selectarea modului de pornire a redării Se stabilesc opţiunile de redare. Fig. Durata de redare a fişierului Se stabileşte durata de redare a fişierului audio (figura 54). Opţiuni de redare Fig. La pornirea prezentării. 78. 77. fişierul este redat. în funcţie de setările alese. 79.

unii furnizori de servicii nu acceptă conexiunile de tip IMAP. dar este rapid umplută dacă primiţi câteva mesaje pe zi. mesajele care vă sunt adresate în continuare se reîntorc la expeditor. ceea ce este favorabil în cazul în care accesaţi internetul prin acces de tip dial-up. Contul de tip POP Un cont POP descarcă în mod implicit poşta pe calculatorul dumneavoastră local. Astfel. Acesta descarcă poşta pe calculatorul de pe care este accesată. Mesajele nu sunt copiate pe calculatorul de pe care accesaţi poşta decât dacă le copiaţi dumneavoastră. fie descărcaţi toate mesajele pe fiecare dintre calculatoare. Protocolul IMAP (Internet Message Access Protocol) păstrează poşta pe calculatorul care este serverul de e-mail. este şters de pe serverul de poştă al furnizorului de servicii de internet (IPS-Internet Provider Service).Programul OUTLOOK Conturi POP şi IMAP POP şi IMAP sunt două protocoluri pe care le utilizează programele de e-mail pentru a accesa poşta stocată pe alte calculatoare decât cel de pe care se lucrează (remote computers). Contul de tip IMAP Este preferabil pentru accesarea poştei de pe mai multe calculatoare pentru că lasă toate mesajele pe serverul de poştă al furnizorului de servicii internet. Mulţi furnizori de servicii oferă o limită a spaţiului de stocare. De exemplu o limită de 5 MB poate părea mare. în special dacă acestea au ataşate fişiere de poze. Avantajul protocolului POP este că puteţi accesa mesajele chiar dacă nu sunteţi conectat la internet. Dezavantajul constă în dificultatea de a păstra sincronizate mai multe calculatoare. Acest lucru va face să nu puteţi citi acelaşi mesaj atunci când accesaţi poşta de pe alt calculator. Dacă limita de stocare este atinsă. 67 . Fie stabiliţi unul dintre calculatoarele pe care lucraţi ca fiind calculator principal. Deseori se poate consuma 0. atunci când un mesaj este descărcat. Deoarece cu IMAP mesajele sunt păstrate pe calculatorul server fără limită de timp.25 MB cu o singură fotografie. limită care de obicei este prea mică în comparaţie cu necesităţile utilizatorului. Acest lucru permite citirea unui mesaj indiferent de pe ce calculator este accestă poşta. Marea majoritate a utilizatorilor îşi accesează poşta prin protocolul POP (Post Office Protocol). Deseori. puteţi accesa acelaşi mesaj de pe diferite calculatoare. Unii clienţi de mail vă permit să cereţi serverelor POP să păstreze mesajele şi pe calculatorul server pentru o anumită perioadă de timp.

Selectaţi tipul de protocol de e-mail. 68 . Fig. Majoritatea furnizorilor de servicii de internet utilizează protocolul de tip POP 3. Caseta E-mail Accounts Introduceţi informaţiile referitoare la „incoming mail server” pe care le aveţi de la furnizorul dumneavoastră de servicii internet sau de la furnizorul de servicii de poştă electronică. Introduceţi informaţiile referitoare la „outgoing mail server” pe care le aveţi de la furnizorul dumneavoastră de servicii internet sau de la furnizorul de servicii de poştă electronică. Introduceţi numele de utilizator (user name). introduceţi numele şi apoi adresa de e-mail. 80. Next. Testaţi informaţia pe care aţi introdus-o în caseta de dialog prin alegerea butonului Test Account Settings pentru a vă confirma că este validă. Acţionaţi butoanele Next şi Finish.Programul OUTLOOK Este recomandabil să aveţi cel puţin 10MB pentru stocarea mesajelor şi să urmăriţi îndeaproape gradul de umplere al acestui spaţiu. Crearea unui cont în Microsoft Outlook Din meniul principal se selectează menuil Tools à E-mail Account. Selectaţi Next. Dezavantajul protocolului IMAP constă în necesitatea de a fi conectat la internet pentru a avea acces la mesaje (u excepţia cazului în care le descărcaţi pe calculatorul local). Deselectaţi caseta de inserare automată a parolei (Remember password). selectaţi Add a new e-mail account.

69 . Fig. De aici se poate accesa poşta. numărul de mesaje din cutia poştală etc. parte componentă a suitei de programe Micrtosoft Office. Fiecare dintre acestea poate fi afişată selectând comenzile View à Toolbars. View. precum şi în zilele următoare. agenda de contacte şi activităţile. 4) Meniul Help. 2) Meniul principal. Din acest meniu se pot alege comenzile File. calendar interactiv. calendarul. În outlook sunt trei bare de unelte: Standard. Action. şi Help. Edit. 5) Panoul de navigare.Programul OUTLOOK Prezentarea Outlook generală a programului Microsoft Microsoft Outook reprezintă un manager de informaţii (PIM – Personal Information Manager). 3) Bara de unelte. Tools. Deşi Outlook este utilizat în principal ca aplicaţie de e-mail. jurnal etc. Prezintă informaţii sintetice desprea activităţile programate în ziua respectivă. Fereastra Outlook În fereastra Outlook se disting următoarele zone (vezi figura 56): 1) Vederea „Outlook Today” reprezintă vederea implicită din Outlook. include şi alte câteva aplicaţii ca: administrator de contacte şi activităţi. Go. 81. localizat în colţul din dreapta-sus la ecranului. Advanced şi Web.

În această secţiune puteţi accesa Caseta poştală de intrări. lunar). 82. în diverse formate (zilnic. Elemente trimise. precum şi celelalte dosare de e-mail. În această secţiune puteţi introduce programările pentru şedinţe sau întâlniri. În această secţiune se pot crea listele de activităţi (to-do lists) pentru a monitoriza activităţile importante.Programul OUTLOOK a) Poşta. Acest lucru vă permite să schimbaţi modul în care afişaţi fereastra respectivă astfel încât să fie în conformitate cu preferinţele dumneavoastră. adrese fizice şi adrese de poştă electronică. Secţiunea este conectată la secţiunile Calendar şi Mail. În Outlook puteţi programa întâlniri repetate (reocuring appointment) şi vă puteţi stabili alarme pentru amintirea întâlnirilor. Fig. săptămânal. b) Calendarul. comentarii etc. Panourile „Navigaţie” şi „Citire” 70 . Un dosar de poştă este activ atunci când este afişat în modul evidenţiat şi conţinutul său este afişat în partea dreaptă a ecranului. d) Activităţile. cel de Navigaţie şi cel de Citire. Reprezintă în principal o agendă electronică în care puteţi stoca informaţii referitoare la numere de telefon. Panoul de navigaţie şi cel de citire Fereastra Outlook are două panouri principale. imagini. c) Contactele. permiţând programului să genereze liste bazate pe elemente din aceste secţiuni ale programului.

acest program vă poate servi şi pentru organizarea contactelor. Atunci când este activat. Panoul de citire prezintă un ridicat risc în privinţa securităţii. b): • Adress Cards: Afişază o porţiune a informaţiei inserată pentru contactul respectiv. • Phone List: Afişează numele contactului. adrese de e-mail. Atunci când lângă titlul Navigation Pane apare un semn de bifare. aşa cum le-aţi creat iniţial. Panoul de navigare este afişat în partea stângă a ferestrei Outlook. Din acest motiv. Selectaţi opţiunea de poziţionare Bottom sau Right. Pentru a activa panoul de citire: Selectaţi meniul View à Reading Pane din meniul principal. Dacă acest mesaj este virusat atunci sunteţi vulnerabili ori de câte ori deschideţi Outlook. numele companiei şi numărul de telefon. acest panou este activat. Pentru a activa / dezactiva panoul de navigare selectaţi meniul View à Navigation Pane. Secţiunea contacte vă permite să stocaţi nume. numere de telefon şi orice alte informaţii legate de contactele dumneavoastră. puteţi alege să dezactivaţi panoul de citire. Contacts şi Tasks. Atunci când selectaţi un mesaj Outlook vă permite să îl previzualizaţi în panoul de citire. • Category: Afişează contactele şi le grupează pe categorii. Pentru a comuta între diversele moduri de fişare a informaţiei despre un contact selectaţi o opţiune din cadrul Current View (vezi figura 58. ca o agendă electronică foarte detaliată. Pentru a dezactiva panoul de citire: Selectaţi meniul View à Reading Pane din meniul principal.Programul OUTLOOK Panoul de citire permite citirea mesajelor fără a fi necesar ca acestea să fie deschise într-o nouă fereastră prin dublu click. Selectaţi opţiunea Off. Calendar. Secţiunea contacte Deşi majoritatea utilizatorilor utilizează Outlook numai drept client de e-mail. Totuşi comoditatea are preţul ei. • Detailed Adress Card: Afişază majoritatea informaţiei disponibile. astfel încât să puteţi şterge orice mesaj care arată suspect. Din acest panou aveţi acces la secţiunile Mail. 71 . adrese fizice. Pentru a accesa secţiunea contacte Deschideţi Outlook şi faceţi click pe Contacts în panoul de navigaţie (vezi figura 58). Outlook deschide automat ultimul mesaj primit în Inbox atunci când deschideţi Outlook.

Programul OUTLOOK • Company: Afişează toate contactele pe rânduri şi grupează toate contactele care lucrează pentru o numită companie. • Location: Afişează contactele şi le grupează pe baza adresei.

a).

b).

Fig. 83. Secţiunea contacte (a) şi modul de afişare al informaţiilor din această secţiune (b)

Crearea unui contact nou Pentru a crea un contact nou este necesar să introduceţi informaţie într-un formular cu o multitudine de câmpuri. Cu cât veţi completa mai multe câmpuri, cu atât Outlook Contact vă va putea să organizaţi mai bine informaţia. Pentru a crea un contact nou selectaţi secţiunea Contact din panoul de navigaţie şi apoi selectaţi comanda New din bara de unelte. Va apare un formular gol pentru a putea fi completat cu informaţie. Pentru a completa informaţia ţineţi seama de următoarele lucruri: • dacă un câmp are un buton, faceţi click pe acest buton pentru a deschide o casetă de dialog în care puteţi insera informaţia; • dacă un câmp are o săgeată îndreptată în jos, faceţi click pe aceasta pentru a deschide opţiuni secundare. După ce aţi completat informaţiile faceţi click pe butonul Save and Close pentru a salva şi închide caseta de introducere a noilor contacte, sau pe

72

Programul OUTLOOK butonul Save and New pentru a salva contactul curent şi a introduce un nou contact (vezi figura 59).

Fig. 84. Salvarea unui contact

Editarea şi ştergerea unui contact Lucrând cu contacte, mai devreme sau mai târziu, va apare necesitatea de a şterge sau de a edita informaţiile pe care le-aţi introdus pentru un contact. Pentru a edita un contact, selectaţi-l şi plasaţi cursorul în câmpul pe care doriţi să-l editaţi. Ştergeţi sau modificaţi informaţia după dorinţă. Acest lucru poate fi făcut în oricare dintre tipurile de vederi ale contactelor. Pentru a şterge un contact, selectaţi-l şi apăsaţi butonul Delete din bara de unelte, sau faceţi click pe contactul respectiv şi selectaţi comanda Delete din meniu. Crearea listelor de distribuţie Listele de distribuţie vă permit expedierea de mesaje mai multor persoane, fără a fi necesar ca de fiecare dată să introduceţi adresa fiecărei persoane. Pentru a crea o listă de distribuţie, selectaţi secţiunea Contacts, alegeţi comanda File à New à Distribution Lists. Daţi un nume acestei liste de distribuţie în câmpul Name. Click pe comanda Select Members. Dublu click pe un nume pentru a-l adăuga listei sau selectaţi membrii şi apoi apăsaţi butonul Members. Click OK (vezi figura 60).

73

Programul OUTLOOK

Fig. 85. Crearea unei liste de distribuţie

Pentru a introduce un membru care nu este în lista de contacte faceţi click pe Add New. Click pe Save and Close. Lista de distribuţie va apare în secţiunea Contacts. Transmiterea unui mesaj către o listă de distribuţie Click pe icon-ul Mail din panoul de navigaţie. Click pe comanda New din bara de unelte. Apare fereastra de editare a unui mesaj nou (Untitled Message). Click To... şi apare caseta de dialog pentru selectarea numeleor. Selectaţi lista de distribuţie. Apăsaţi butonul To... în secţiunea destinatar (Message Recipients). Click OK şi apoi introduceţi mesajul. Click Send pentru a transmite mesajul.

74

Programul OUTLOOK

Fig. 86. Transmiterea unui mesaj spre o listă de contacte

Transmiterea unui mesaj nou
Pentru a transmite un mesaj nou faceţi click pe butonul Mail din panoul de navigare. Astfel accesaţi poşta electronică. Click pe butonul New din bara de unelte şi va apare fereastra de editare a unui mesaj nou (Untitled Message). Introduceţi adresa de e-mai la persoanei căreia vreţi să-i transmiteţi mesajul în caseta To..., introduceţi subiectul mesajului în caseta Subject, scrieţi mesajul în caseta Message Body. După aceasta selectaţi butonul Send de pe bara de unelte. Fereastra de editare a mesajului dispare şi mesajul este transmis.

Fig. 87. Transmiterea unui mesaj

75

Reeditarea mesajelor transmise Un mesaj poate fi returnat ca nelivrat (undeliverable) dacă destinatarul are căsuţa poştală plină. având deschis mesajul căruia vreţi să-i răspundeţi.Programul OUTLOOK Pentru a vedea mesajele transmise mergeţi la secţiunea Mail din panoul de navigaţie şi deschideţi dosarul Sent Items. Dacă numele dosarului este accentuat (bold) acest lucru vă indică faptul că aveţi mesaje necitite. şi apare caseta de dialog pentru selectarea numeleor. vă indică numărul de mesaje din acest dosar. Click pe comanda New din bara de unelte. Dacă faceţi dublu click pe un mesaj. Fig. Numărul dintre paranteze în dreapta cuvântului Inbox. Dacă faceţi click pe un mesaj Outlook îl va afişa în panoul de citire (dacă acest panou nu a fost dezactivat). Pentru a răspunde unui mesaj (Reply) selectaţi butonul Reply din bara de unelte. Click Send pentru a transmite mesajul. Apăsaţi butonul To. dacă aţi introdus o adresă greşită. Outlook va crea un răspuns preadresat spre adresa de e-mail de la care vine mesajul. Citirea unui mesaj şi transmiterea unui răspuns Pentru a citi mesajele selectaţi dosarul Inbox din panoul de navigaţie.. 88. acesta va fi deschis într-o nouă fereastră.. sau dacă mărimea mesajului este prea mare pentru ca acesta să poată fi transmis. 76 . în secţiunea destinatar (Message Recipients). Selectaţi lista de distribuţie. Apare fereastra de editare a unui mesaj nou (Untitled Message). Click To.. Transmiterea unui mesaj către o listă de distribuţie Click pe icon-ul Mail din panoul de navigaţie.. Click OK şi apoi introduceţi mesajul.

Pentru a crea un dosar personalizat. c). Organizarea căsuţei poştale utilizând dosare personalizate Atunci când dosarul Inbox ajunge să conţine foarte multe mesaje veţi descoperi că este avantajos să vă organizaţi căsuţa poştală utilizând dosare personalizate. faceţi click în locul din secţiunea Mail în care doriti să fie creat acest dosar. selectaţi mesajul. Răspunsul la un mesaj Introduceţi textul răspunsului în fereastra de editare şi apoi selectaţi butonul Send. selectaţi comanda New à Folder. Pentru a muta mesajele din Inbox într-un dosar personal. 65. Se obişnuieşte ca mesajul original (sau cel puţin prima parte a sa) să fie păstrată în mesajul de răspuns. Dacă daţi acum drumul butonului mouse-ului. 89. 77 . ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi mutaţi mesajul deasupra dosarului personal. stabiliţi numele dosarului în câmpul Name şi apăsaţi butonul OK (vezi figura 65.b). mesajul este mutat în dosarul ales (vezi fig. până când numele dosarului apare evidenţiat.a). Răspunsul propriu-zis se scrie deasupra mesajului original. Pentru a deschide (expanda) un dosar personal faceţi click pe semnul (+) din stânga titlului dosarului (vezi figura 65. Outlook creează câteva dosare implicite şi vă dă posibilitatea de a crea şi dosare personalizate.Programul OUTLOOK Fig.

pentru diferite grupuri de destinatari (parteneri de afaceri. Puteţi crea mai multe semnături. c). Introduceţi o denumire pentru semnătură (în figura 66 denumirea semnăturii este „Business”). 90. b). Selectaţi butonul Signatures din secţiunea Signatures şi apoi butonul New. deschiderea (b)şi completarea (c) unui dosar personal Crearea unei semnături de e-mail O semnătură constă dintr-un text şi / sau o imagine care sunt inserate automat la sfârşitul mesajelor transmise. funcţia şi datele de contact oficiale.).Programul OUTLOOK a). clienţi. Crearea (a). 78 . De obicei semnăturile de e-mail conţin numele. prieteni etc. Fig. Pentru a crea o nouă semnătură selectaţi meniul Tool à Option şi apoi eticheta Mail Format.

Selectarea unei semnături 79 . Utilizarea unei semnături diferite Puteţi comuta între diferitele semnături pe care le utilizaţi în funcţie de destinatar. Pentru aceasta faceţi click dreapta oriunde în semnătura curentă a unui mesaj nou şi va apare o listă cu semnăturile definite. Scrieţi şi formataţi textul pe care doriţi să-l utilizaţi ca semnătură. Click Next şi va apare caseta de dialog pentru editarea semnăturii. Denumirea noii semnături Selectaţi butonul Start with blank signature. Dacă aveţi deja o semnătură stabilită o puteţi utiliza ca model (în acest caz selectaţi Use this existing signature as a template). Fig. 92. Click pe butonul OK şi apoi Finish.Programul OUTLOOK Fig. Selectaţi semnătura pe care doriţi să o utilizaţi (vezi figura 67). 91.

căutarea. În caseta de dialog care se deschide selectaţi eticheta Mail Format.Programul OUTLOOK Definirea unei semnături ca implicită Pentru ca o semnătură să apară în mod automat atunci când scrieţi un mesaj nou selectaţi comanda Tools à Options din meniul principal. 93. Alegerea semnăturilor în funcţie de mesaj Click pe butonul OK. tipărirea şi ştergerea mesajelor Sortarea mesajelor Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox. Faceţi click pe unul dintre antetele mesajelor pentru a sorta mesajele după acel antet. Dacă doriţi să aveţi semnături diferite pentru mesajele noi faţă de mesajele pe care le expediaţi cu Forward sau Reply selectaţi la opţiunea Signatures for replies and forwards o altă semnătură. Fig. Sortarea. Selectaţi Signature for new messages şi apoi alegeţi semnătura pentru noile mesaje din lista care apare. De exemplu: 80 .

Tipărirea unui mesaj Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox. Selectaţi mesajul pe care doriţi să-l tipăriţi şi apoi din meniul principal daţi comanda File à Print. Introduceţi cuvintele pe care doriţi să le căutaţi în câmpul Look for. Fig. Fig. Selectaţi butonul OK. Căutarea unui mesaj Selectaţi dosarul în care doriţi să se facă această căutare. • Size sortează mesajele în funcţie de dimensiune. • Received sortează mesajele în ordinea primirii. 95. 94. Acţionaţi butonul Find Now. 81 .Programul OUTLOOK • From sortează mesajele în ordine alfabetică a expeditorului. Ştergerea unui mesaj Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox. Outlook returnează o listă de mesaje care conţin cuvintele căutate. Sortarea mesajelor Căutarea unui mesaj Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox. Selectaţi mesajul pe care doriţi să-l ştergeţi şi acţionaţi butonul Delete din bara de unelte sau selectaţi comanda File à Delete din meniul principal. Faceţi click pe butonul Find din bara de unelte.