Sisteme de operare

Bazele informaticii
Calculatorul este un sistem complex format din dispozitive care permit: - introducerea datelor; - prelucrarea datelor pe baza unui program; - extragerea rezultatelor. Un sistem de calcul este ansamblul componentelor fizice (hardware), logice (software) şi a personalului (peopleware) care se ocupă cu proiectarea, operarea şi întreţinerea sistemului. Principalele componente ale unui calculator sunt: unitatea centrală de prelucrare (UCP), unitatea de memorie (UM), sistemul de intrare ieşire (SI/E). Sistemul de intrare ieşire cuprinde: - dispozitive de memorare externe (hard disk, floppy disc, compact disc); - dispozitive de intrare (mouse, tastatură); - dispozitive de ieşire (monitor, imprimantă). Cele mai utilizate dispozitive de intrare ieşire sunt tastatura şi mouse-ul. Tastatura Este asemănătoare cu tastatura unei maşini de scris. Acţionarea unei taste sau combinaţii de taste generează un cod asociat.

Fig. 1. Tastatură clasică

Grupurile de taste: - taste alfanumerice. Sunt cele reprezentate în figura 1, având culorile verde şi galben. - tastele funcţionale. Sunt tastele de culoare albastră din figura 1. Sunt taste programabile, rolul lor depinzând de program. - taste speciale. Sunt tastele de culoare roşie din figură.

1

Sisteme de operare În plus, pe tastatură există 3 LED-uri indicatoare corespunzătoare stărilor CAPS LOCK, SCROOL LOCK şi NUM LOCK. Mouse-ul Este dispozitivul de intrare consacrat pentru programele ce au interfaţă grafică. Mouse-urile au două sau trei butoane. Cele moderne au două butoane şi o rotiţă care îndeplineşte şi rolul celui de al treilea buton. Butonul din stânga serveşte pentru selectarea unui fişier sau a zonei unui fişier sau pentru lansarea în execuţie a unui program. Butonul din dreapta serveşte pentru deschiderea unui meniu contextual. Rotiţa serveşte de obicei pentru deplasarea în interiorul unui document. Cursorul mouse-ului îşi schimbă forma în funcţie de acţiunea respectivă. Formele uzuale ale cursorului sunt date în tabelul următor: Forma cursorului Semnificaţia Forma obişnuită a cursorului atunci când nu este îndeplinită nici o operaţie specifică. Sistemul de operare este ocupat cu îndeplinirea unei comenzi. Permite inserarea de text. Cursorul indică punctul de inserţie. Permite redimensionarea pe verticală a obiectului. Permite redimensionarea pe orizontală a obiectului. Permite scalarea obiectului. Permite mutarea obiectului. Permite urmarea unei legături de tip hyperlink. Sistemul de operare Un sistem de operare reprezintă o colecţie de programe care permit funcţionarea sistemului de calcul. Sistemul de operare are rolul de a asigura gestionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale unui sistem de calcul precum şi a asigura interfaţa între utilizator şi calculator. Funcţiile sistemului de operare: 1. Asigurarea comunicării între utilizator şi sistemul de calcul prin intermediul unor comenzi specifice; 2. Asigurarea controlului execuţiei programelor; 3. Alocarea eficientă a resurselor fizice; 2

Sisteme de operare 4. Facilitează utilizatorului dezvoltarea de noi aplicaţii; 5. Asigură gestiunea efectivă a datelor; 6. Asigură securitatea sistemului. Unitatea elementară de stocare a datelor pe suport extern este fişierul. Un fişier reprezintă o structură coerentă de date de acelaşi tip. Orice fişier este identificat prin nume şi extensie. Extensia este formată din trei litere şi indică tipul fişierului. Folderul (dosarul) este un fişier special care conţine informaţii despre fişierele grupate în el. Butoanele, barele şi casetele unei ferestre Modelul clasic al unei ferestre este prezentat în figura 2.

Fig. 2. Elementele ferestrei

Bara de titlu — afişează numele fişierului curent şi denumirea programului cu care a fost deschis acel fişier. Bara de titlu poate servi drept punct de control pentru deplasarea ferestrei pe ecran. Bara de titlu a ferestrei active este scoasă în evidenţă prin afişarea cu o culoare deosebită faţă de culorile celorlalte ferestre. Bara de meniuri — este spaţiul în care sunt prezentate meniurile programului curent. La selectarea unui cuvânt-cheie din bara de meniuri apare un meniu conţinând opţiunile legate de cuvântul-cheie respectiv. În cazul în care există opţiuni indisponibile, aceste sunt prezentate cu culoarea gri. Bara de derulare — se situează de-a lungul marginii (orizontale şi / sau verticale) a unei ferestre. Executând clic pe bara de derulare, vă puteţi deplasa 3

Sisteme de operare rapid în cadrul unui document. Săgeţile de derulare — permit deplasarea în lungul barei de derulare cu câte un rând (pentru bara verticală) sau cu un număr predefinit de caractere (pentru bara orizontală). Căsuţa de derulare — serveşte pentru deplasarea în lungul barei de derulare. Pentru aceasta se poziţionează cursorul mouse-ului pe ea şi se apasă şi menţine apăsat butonul din stânga. Deplasând cursorul se deplasează şi căsuţa de derulare. La eliberarea butonului se opreşte deplasarea. Spaţiul de lucru — reprezintă zona în care apar elementele asupra cărora se acţionează. Butonul de minimizare — ascunde fereastra respectivă, păstrând doar titlul în bara de operaţii. Butonul de maximizare / redimensionare — serveşte pentru redimensionarea ferestrei în două variante: - dacă fereastra are dimensiunile mai mici decât dimensiunea ecranului, se măreşte fereastra la dimensiunea ecranului (maximizare); - dacă fereastra are dimensiunea maximă, se micşorează fereastra la dimensiunea anterioară (redimensionare). Butonul de închidere — serveşte pentru închiderea ferestrei curente. Bara de operaţii — se află în lungul părţii inferioare a ecranului şi afişează doar ferestrele deschise în mod curent. Pe ea se găsesc: butonul START, pictogramele de lansare rapidă, pictogramele care indică programele care rulează în mod curent, butoanele corespunzătoare fişierelor deschise, ceasul. Bara de operaţii poate fi ascunsă sau vizibilă şi permite, pe lângă altele, şi aranjarea ferestrelor. Tipuri de butoane Butoanele de comandă — sunt butoanele care au comanda scrisă pe buton (fig. 3.a). Casetele de text — permit introducerea textului de către utilizator (fig. 3.a). Casetele cu liste derulante — sunt asemănătoare cu casetele de text dar nu permit introducerea oricărui text ci doar alegerea dintre variantele predefinite (fig. 3.a). Casete de validare — permit selectarea unei opţiuni din cadrul casetei de dialog. Bifarea căsuţei presupune activarea opţiunii iar lăsarea ei ne-bifată presupune că opţiunea este dezactivată. Pot fi selectate mai multe opţiuni simultan (fig. 3.a). Butoane de opţiune — permit selectarea unei singure opţiuni dintre cele prezentate (butoane tip radio) (fig. 3.b). Comutatoare glisante — reglarea continuă a unor caracteristici ale sistemului (de exemplu volumul sunetului) (fig. 3.c).

4

Sisteme de operare a). c). Fig. b). Tipuri de butoane 5 . 3.

4. Dacă doriţi să aduceţi în prim plan un program. Fig.Sisteme de operare Bara de operaţii Bara de operaţii este bara din partea de jos a ecranului. Fig. fişier sau dosar. executaţi clic pe denumirea lui pe bara de operaţii. Această bară ţine evidenţa tuturor fişierelor deschise şi a programelor aflate în derulare la un moment dat. Atributele barei de operaţii 6 . 5. afişând denumirea lor. Bara de operaţii Atributele barei de operaţii sunt prezentate în figura 5.

à Ascunde pictogramele inactive (hide inactive icons). Atunci când aveţi mai multe ferestre deschise. bara poate fi deplasată pe oricare dintre laturile suprafeţei de lucru. Moduri de afişare a ferestrelor Ferestrele în cascadă (cascade windows) sunt aranjate una peste alta astfel încât să fie vizibilă bara de titlu a fiecăreia. Dacă opţiunea este dezactivată. à Ascunde bara de operaţii (auto-hide the taskbar). Fig. Butoanele programelor care permit lansarea rapidă sunt afişate. 7 . à Menţine bara de operaţii deasupra tuturor celorlalte ferestre (keep the taskbar on the top of other windows). à Afişează butoanele de lansare rapidă (show quick launch). Pentru a ordona ferestrele. unele dintre acestea vor fi ascunse de către altele. Toate fişierele deschise cu acelaşi program sunt grupate sub un singur buton. În caz contrar bara nu este vizibilă. Bara este fixată pe suprafaţa de lucru şi nu poate fi deplasată. Ascunde sau nu programele inactive. puteţi folosi comenzile din bara de operaţii. à Grupează butoanele similare (group similar taskbar buttons). Bara devine vizibilă numai atunci când cursorul mouse-ului este poziţionat deasupra ei. 6.Sisteme de operare Aceste atribute sunt: à Bara de operaţii fixată (lock the taskbar). à Arată ceasul (show the clock). În acest scop executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului într-o zonă liberă a barei de operaţii şi alegeţi modul de afişare a ferestrelor. Aranjarea ferestrelor În sistemul de operare Windows puteţi lucra simultan cu mai multe aplicaţii şi în fiecare aplicaţie puteţi lucra cu mai multe ferestre. Întotdeauna bara este poziţionată deasupra celorlalte ferestre.

Fig. Fereastra programului Windows Explorer Un catalog lângă care este afişat un semn plus (+) indică faptul că acesta are sub-cataloage ce pot fi afişate. Partea dreaptă a ferestrei conţine o listă a fişierelor conţinute de catalogul selectat. Implicit.Sisteme de operare Ferestrele sub formă de dale (tile horizontally / vertically) sunt redimensionate astfel încât să fie dispuse una lângă alta (horizontally) sau una sub alta (vertically). Programul Windows Explorer Partea stângă a ferestrei Windows Explorer conţine lista dosarelor. listă care este o reprezentare grafică a cataloagelor şi sub-cataloagelor din sistemul de calcul. 8 . Butoanele aplicaţiilor rămân vizibile pe bara de operaţii. Pentru a deschide sau închide un catalog executaţi dublu-clic pe pictograma dosarului. un semn minus (-) lângă un catalog indică faptul că acesta este deschis şi că poate fi închis. Totuşi acest mod de afişare poate fi schimbat selectând meniul View. Windows Explorer afişează numai numele de fişiere şi pictograma fiecărui catalog. Prezintă suprafaţa de lucru (show the desktop) este comanda care minimizează toate ferestrele astfel încât este vizibilă suprafaţa de lucru în totalitatea ei. 7.

O ultimă variantă de selectare o reprezintă încadrarea fişierelor (drag). furnizează o comprimare mai eficientă decât formatul ZIP. Programul permite creare a două tipuri principale de arhive: RAR şi ZIP.). 9 . În plus formatul RAR permite inserarea înregistrărilor pentru recuperare (recovery record) care permit salvarea datelor corupte. 8. Acesta permite crearea. Pentru a selecta un fişier sa dosar se execută clic pe pictograma acestuia. după data creării etc. Selectarea mai multor fişiere care nu sunt succesive se poate face dacă se ţine apăsată tasta CTRL la selectarea fiecăruia dintre fişiere. Dacă se doreşte selectarea mai multor fişiere / dosare consecutive se selectează primul fişier. Pentru acesta se face clic pe suprafaţa de lucru şi ţinând apăsat butonul mouse-ului se deplasează cursorul astfel încât chenarul care se formează să încadreze fişierele dorite. în ordinea mărimii. Fig. gestionarea şi controlul arhivării fişierelor. Alt avantaj este rapiditatea. Selectarea fişierelor prin încadrare Fişierele pot fi şterse prin acţionarea tastei DELETE după selectarea lor. O altă caracteristică importantă este posibilitatea de a crea arhive multi-volum.Sisteme de operare Tot din meniul View se poate stabili ordinea de afişare (în ordine alfabetică. fişierele fiind arhivate mai rapid în format ZIP decât în format RAR. Principalul avantaj al arhivelor ZIP este popularitatea. pe de altă parte. se apasă tasta SHIFT şi menţinând tasta apăsată se face clic pe ultimul fişier. Majoritatea arhivelor care se găsesc pe internet sunt arhive ZIP. Formatul RAR. în ordinea tipului. Utilizarea programului WinRAR WinRAR este versiunea pentru Windows a programului de arhivare RAR.

Odată creată o arhivă aceasta poate fi testată. Acestea pot fi şi ele de tip solid. Programul WinRAR permite realizarea de arhive protejate prin parolă (encrypted archives).Sisteme de operare Formatul RAR permite arhive de tip solid. Arhivele auto-extractive reprezintă arhive care conţin module executabile ce permit extragerea fişierelor în chiar în condiţiile în care programul de arhivare lipseşte. Arhivele de tip solid sunt recomandabile dacă: à arhivele sunt actualizate rar. caracterizate de comprimare eficientă (cu 10% până la 50%) dar viteză de arhivare / dezarhivare mică. à gradul de comprimare este mai important decât viteza de comprimare. Arhivele de tip volum reprezintă arhive împărţite în fişiere de dimensiuni fixe. à nu este necesară deseori extragerea unui singur fişier sau a unei părţi reduse a arhivei. 10 .

9. Bara standard – Conţine butoanele rapide pentru comenzile cele mai frecvent utilizate. a indentărilor şi a taburilor. Fig. Punctul de inserare – Indică locul în care vor apărea caracterele ce vor fi tastate. Bara de formatare – Conţine butoanele utilizate pentru formatarea textului. Rigla – Este utilizată pentru stabilirea marginilor. urmat de numele programului.Procesorul de texte WORD Fereastra Word În imaginea de mai jos este prezentată fereastra WORD implicită. Prezentăm o scurtă explicaţie a elementelor ferestrei. Bara de meniuri – Cuprinde o listă de opţiuni pentru administrarea şi personalizarea documentelor. un document nou (cu fereastra implicită) se deschide în modul „Print Layout” (aranjament pentru tipărire). Fereastra WORD implicită Bara de titlu – afişază numele documetului. Când este lansat procesorul de texte WORD. 11 .

afişare pentru tipărire (Print Layout View) sau afişare ca schiţă (Outline View). fiecare dintre acestea putând fi afişate în mod detaliat sau restrâns. Bare de derulare – Servesc pentru navigare în cadrul documentului. a). afişare pentru citire (Reading Layout View). Asistentul office – asigură legătura rapidă spre meniul de ajutor al programelor Microsoft Office. 10. Stabilirea modului de afişare a). Butoane de control ale modului de afişare – modifică modul de afişare a documentului în normal. Afişarea ca pagină web prezintă textul aşa cum va arăta pe o pagină web.Procesorul de texte WORD Marcajul de sfârşit de document – Indică sfârşitul documentului. astfel că poate fi verificat cu uşurinţă conţinutul acestuia. Furnizează spaţiul maxim pentru editare. Panou de activitate – Asigură acces rapid la meniurile. Afişarea pentru tipărire arată documentul aşa cum va apare la tipărire. butoanele şi uneltele utilizate mai frecvent. formatarea şi verificarea documentului. lipsind riglele şi marginile paginilor din imagine. cu excepţia unui buton care permite ieşirea din acest mod de afişare. Toate celelalte elemente ale ferestrei sunt ascunse. Fig. Afişarea pentru citire are scopul de a creşte lizibilitatea documetului. b). La afişarea ca schiţă este prezentat documentul organizat pe capitole şi subcapitole. Are efect similar cu comanda de previzualizare la tipărire (Print Preiew). Afişarea normală asigură o imagine rapidă pentru scrierea. Afişarea pe tot ecranul (Full Screen) afişază numai documentul în lucru. Ajutor – Asigură accesul rapid la informaţiile ajutătoare. din buoanele de control ale modului de afişare 12 . Bara de stare – Afişează poziţia punctului de inserare şi butoanele modului de lucru. editarea. b). afişare ca pagină web (Web Layout View). din bara de meniuri.

iar fiecare meniu conţine comenzi care permit lucrul cu programul respectiv. deplasaţi săgeata mouse-ului pe comanda dorită şi faceţi click pentru a o selecta.Procesorul de texte WORD Meniurile de tip jaluzea (Pull-Down) Fiecare program din suita OFFICE are o bară de meniuri. acestea apar pe fond colorat diferit. Fig. 12. • Vedeţi comenzile afişate în meniul jaluzea. • Cu meniul deschis. Meniu cascadă 13 . 11. Alegerea unei comenzi din meniul de tip jaluzea Obs. Când deplasaţi cursorul mouse-ului peste numele comenzilor. Pentru a deschide un meniu: • Click pe numele meniului din bara de meniuri. De remarcat că fiecare meniu afişează iniţial comenzile cele mai des apelate. deplasând cursorul mouse-ului pe numele comenzii. Fig. Dacă există un mic triunghi negru lângă numele unei comenzi. Această bară se compune din meniuri specifice. se deschide un meniu cascadă în care vor apărea opţiuni adiţionale. Pentru a selecta una dintre aceste opţiuni se va face click pe numele ei.

De asemenea. în dreapta ferestrei apare panoul de activitate (vezi figura 9).Procesorul de texte WORD Comenzile mai puţin utilizate sunt iniţial ascunse la afişare în meniul jaluzea. faceţi click pe săgeata dublă din partea de jos a meniului jaluzea. Săgeţi duble în meniul jaluzea Utilizarea panoului de activitate La deschiderea procesorului de text WORD. se poate face dublu click pe meniul pentru a fi afişat în totalitate. În cazul în care acest panou nu este afişat. Pentru a vedea diferitele panouri disponibile se face click 14 . butoane şi unelte. Fig. Deschiderea manuală a panoului de activitate Pe bara superioară a panoului de activitate se disting butoane de navigare înainte şi înapoi (în partea din stânga) şi o mică săgeată îndreptată în jos (în partea din dreapta). 13. Acesta asigura accesul rapid la cele mai utilizate meniuri. 14. Fig. Dacă doriţi afişarea tuturor comenzilor. poate fi deschis făcând click pe comanda View din bara de meniuri şi selectând apoi Task Pane.

Fig. procesorul de text WORD. afişarea panourilor disponibile. copiere şi lipire Deseori. lipire Comanda tăiere (cut) scoatere textul selectat din document şi îl plasează în memoria temporară (office clipboard). Butoanele pentru aceste trei comenzi sunt localizate pe bara de unelte standard. în procesarea textelor. Office clipboard este un fişier temporar de stocare din memoria calculatorului. Comanda copiere permite copierea textului selectat din document în memoria temporară (office clipboard). Butoanele tăiere. Efectul este similar cu al comenzii 15 . Fig. sau o imagine grafică).Procesorul de texte WORD pe această săgeată. 15. Elementele plasate aici rămân disponibile până la părăsirea procesorului de text WORD. Utilizarea panoului de activitate a). se poate naviga între ele folosind butoanele de deplasare înainte şi înapoi. b). o frază. Pentru a nu trebui să scrieţi din nou această informaţie. a). selectarea unui anumit panou Tăiere. b). apare necesitatea de a transfera informaţia de la un document la altul sau în diferite zone ale aceluiaşi document. Odată deschise mai multe panouri. un paragraf. copiere (copy) şi lipire (paste) sunt extrem de folositoare din punct de vedere al economisirii timpului de lucru. copiere. Comenzile tăiere (cut). oferă posibilitatea de a copia sau muta blocuri de text (un cuvânt. Obs. 16.

Opţiuni de formatare 16 . • Click pe butonul de tăiere ( • Plasaţi punctul de inserare în poziţia în care doriţi inserarea textului. o Conformează-te formatării destinaţiei (Match Destination Formatting). În memoria temporară office (pentru office 2003) se pot copia până la 24 de elemente. • Click pe butonul de lipire ( ).Procesorul de texte WORD tăiere. Click pe butonul de copiere ( ) din bara de unelte standard. Odată blocul lipit. Lucrul cu blocuri de text Tăierea şi lipirea unui bloc de text • Selectaţi textul dorit. ) din bara de unelte standard. Copierea şi lipirea unui bloc de text • • • • • Selectaţi textul dorit. puteţi determina formatarea care se va aplica asupra acestuia făcând click pe butonul opţiunile de lipire care apare chiar sub secţiunea lipită. Selectaţi sau deselectaţi oricare dintre următoarele opţiuni: o Păstrează formatarea sursei (Keep Source Formatting). cu deosebirea că textul selectat rămâne şi în locul iniţial din document. fişiere de tip „doc” şi alte aplicaţii OFFICE. Comanda lipire preia textul din memoria temporară şi în plasează în documentul curent în poziţia indicată de cursorul de inserare. incluzând site-uri web. Obs. primul element copiat este şters. formatează textul în conformitate cu setările Fig. ca EXCEL sau POWERPOINT. Când este copiat al 25-lea element. Plasaţi punctul de inserare în poziţia în care doriţi inserarea textului. va menţine formatarea textului identică cu cea din documentul iniţial. 17. Informaţia poate fi copiată din diverse surse. Click pe butonul de lipire ( ).

• Mutaţi prima frază a scrisorii („Fica mea tocmai . Salvaţi documentul sub denumirea „scrisoare_data. • Când aţi ajuns în punctul de inserare dorit eliberaţi butonul mouse-ului pentru a arunca textul în locul dorit.doc”.Procesorul de texte WORD Tragere şi aruncare (Drag and Drop) Metoda „drag and drop” permite mutarea textului selectat cu ajutorul mouse-ului.doc”. Exersaţi utilizarea meniurilor din bara de meniuri. Scrieţi data la începutul documentului deschis. 17 . De asemenea.. Închideţi documentul. • Salvaţi şi închideţi documentul. indicând că executaţi o operaţiune de tragere a textului. Schimbaţi modul de afişare în afişare normală (Normal View). Personalizarea meniului AutoCorrect: • Selectaţi meniul Tools. Pentru aceasta: • Selectaţi textul pe care doriţi să îl mutaţi. • Trageţi textul selectat în locul în care doriţi inserarea.. • Faceţi click şi ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului.”) la sfârşitul paragrafului final al scrisorii. Tema 1 • • • • • • Deschideţi documentul „scrisoare. AutoCorrect vă poate ajuta să localizaţi greşelile de ortografie şi să le corectaţi pe măsură ce scrieţi. • Mutaţi al treilea paragraf al scrisorii astfel încât să devină al doilea paragraf. • Pe parcursul acestui proces cursorul mouse-ului se transformă într-o casetă cu o mică săgeată albă deasupra. • Plasaţi cursorul mose-ului oriunde în textul selectat fără să faceţi click. AutoCorrect poate fi personalizat astfel încât să puteţi introduce automat cele mai des utilizate cuvinte fără a fi nevoie să le scrieţi în întregime. Tema 2 • Deschideţi documentul „scrisoare_data. Această metodă este potrivită pentru mutarea unui bloc de text în cadrul aceluiaşi document sau în alt document.doc”. Utilizarea caracteristicii AutoCorrect Această caracteristică a procesorului de text Word vă poate ajuta în acţiunile de procesare a textului.

Opţiunile casetei de dialog AutoCorrect 18 . • Înlocuieşte textul pe care îl scrieţi cu alt text.Procesorul de texte WORD • Selectaţi opţiunea AutoCorrect din bara de meniuri. Fig. 18. Funcţionează numai pentru numele zilelor în engleză. De exemplu doriţi înlocuirea prescurtării „pag” cu cuvântul „pagina”. o Correct two initial capitals (corectează majusculele duble). o Capitalize the first letter of the sentence (transformă în majusculă prima literă a frazei). În caseta Replace (înlocuieşte) scrieţi „pag”. iar în caseta With (cu) scrieţi „pagina”. Selectaţi butonul Add (adaugă). o Replace text as you type (înlocuieşte textul). o Capitalize names of days (transformă în majusculă prima literă din numele zilelor). o Capitalize the first letter of table cells (transformă în majusculă prima literă din textul celulelor unui table). De exemplu transformă automat NUme în Nume. • Selectaţi sau deselectaţi oricare dintre opţiunile următoare: o Show AutoCorrect Options button (arată butoanele de opţiune AutoCorrect). o Correct accidental usage of Caps Lock key (corectează utilizarea accidentală a tastei Caps Lock). La dactilografierea cuvântului „pag” acesta va fi automat înlocuit cu „pagina” (vezi figura 18). Se deschide caseta de dialog AutoCorrect Options.

• Utilizaţi opţiunile de limitare a căutării. Indicatorul de revenire la autocorectare Găseşte şi înlocuieşte Procesorul de text vă permite să căutaţi într-un document un anumit cuvânt. 20. tab. precum şi un anumit font. 19. Fig. sau o anumită limbă. • Click pe Format dacă doriţi limitarea căutării la un anumit font. plasaţi cursorul mouse-ului pe zona în care a fost făcută autocorectarea şi va apărea un indicator care vă permite să reveniţi la cuvântul original. Caseta de dialog Find and Replace 19 . Fig. • Faceţi click pe opţiunea More (mai mult) pentru o căutare mai detaliată. • Click pe Special pentru căutarea semnelor de punctuaţie sau a marcajelor de secţiune. • Selectaţi comanda Find (găseşte). Faceţi click pe indicator şi se deschide lista prezentată în figura 19. stil. Apare caseta de dialog Find and Replace (găseşte şi înlocuieşte). • Scrieţi un cuvânt în caseta Find What (ce să găsesc). paragraf. • Click Find Next (găseşte următorul) pentru a începe căutarea. • Faceţi click pe lista Search (căutare) pentru a limita căutarea la o anumită zonă a documentului.Procesorul de texte WORD Dacă a fost făcută o schimbare pe care nu o doreaţi. Funcţia de găsire şi înlocuire (find and replace) vă ajută să economisiţi timp şi efort în timpul procesării textului. caracter special sau format de text. Pentru a căuta (şi înlocui) un cuvânt: • Selectaţi comanda Edit din bara de meniuri.

Spaţierea liniilor Documentul poate fi formatat astfel încât să lase anumite distanţe între liniile de text consecutive. Fig. Pentru aliniere bilaterală selectaţi butonul „Justify”.Procesorul de texte WORD Alinierea textului Majoritatea documentelor au textul aliniat la stânga (left).351 mm). De asemenea se poate folosi pentru a scrie legendele figurilor. Spaţierea liniilor se măsoară în linii sau puncte tipografice (1 punct tipografic = 0. De exemplu un font cu mărimea de 10 puncte utilizează o liniatură de 12 puncte. Când măsurarea spaţierii se face în puncte. Se observă lungimea inegală a liniilor. cu excepţia primei şi ultimii linii a paragrafului. Butoanele pentru alinierea textului Pentru aliniere selectaţi textul şi apoi acţionaţi butonul corespunzător. Pentru acest tip de aliniere acţionaţi butonul „Center”. în funcţie de documentul pe care îl editaţi veţi dori să utilizaţi şi alte alinieri: la dreapta (right). Cărţile au aliniere bilaterală. Alinierea la dreapta este în general utilizată pentru scrierea titlurilor de tabele sau pentru unele porţiuni mici de text. Alinierea la centru este utilizată pentru scrierea titlurilor. Acest paragraf este scris cu aliniere bilaterală. Acest paragraf este aliniat la dreapta. Pentru a formata spaţierea liniilor: 20 . De exemplu în redactarea unei cereri semnătura solicitantului se poate alinia la dreapta. se referă la „liniatură” (similară liniaturii unui caiet). Se observă că toate liniile textului au lungime egală. centrat (center) sau bilateral (justify). 21. Exemplu: Alinierea la stânga este alinierea implicită pe care o foloseşte procesorul de texte Word. Totuşi. Acest paragraf este centrat. Acest paragraf este aliniat la stânga. Pentru aliniere la stânga acţionaţi butonul „Align Left”. Pentru aliniere la dreapta se acţionează butonul „Align Right”. Pentru alinierea textului puteţi utiliza butoanele de formatare din bara de unelte. Alinierea bilaterală (atât la stânga cât şi la dreapta) reprezintă cel mai plăcut mod de aranjare a paragrafelor. De asemenea se poate observa că paragrafele aliniate la dreapta sunt mai dificil de urmărit. Se observă faptul că liniile de text au lungime inegală. Cele mai utilizate opţiuni sunt de scriere la un rând sau la două rânduri.

• • Fig. Apare caseta de dialog prezentată în figura 22. 23. 21 . Fig. Caseta de dialog corespunzătoare comenzii „Paragraph” Selectaţi spaţierea dorită din opţiunea „Line spacing”. O altă variantă este să selectaţi textul pe care doriţi să îl formataţi. Scrierea la un rând este recomandabilă pentru textele tehnoredactate în variantă finală şi care urmează să fie tipărite. acţionaţi butonul „Line Spacing” din meniul „Format” şi selectaţi opţiunea dorită din meniul care se deschide (vezi fig. Acţionaţi butonul „OK”.Procesorul de texte WORD • • Click pe comanda Format din bara de meniuri. 23). 22. Selectaţi Paragraph. Lizibilitatea este foarte bună şi nu se iroseşte spaţiul. Alegerea spaţierii liniilor Exemplu: Acest paragraf este scris la un rând.

Antetul apare la începutul paginii iar nota de subsol la sfârşitul paginii. Tema Deschideţi documentul „scrisoare_oficială”. data şi numărul paginii. Pentru a insera antet şi notă de subsol • • • Click pe comanda View din bara de meniuri. Spaţiul ocupat de text va fi mai extins decât în cazul scrierii la un rând. Casetele antet (header) şi notă de subsol (footer) • Simultan se deschide bara de unelte Header and Footer.Procesorul de texte WORD Acest paragraf este scris la două rânduri. 24. Inserarea antetelor şi a notelor de subsol Antetele (header) şi notele de subsol (footer) de obicei conţin informaţii despre autor. Selectaţi Header and Footer. 22 . Salvaţi şi închideţi documentul. Scrierea la două rânduri este recomandabilă pentru textele ce urmează a fi tipărite în vederea corecturii. Ştergeţi textul explicativ (cel cu litere italice) şi înlocuiţi-l cu informaţiile dumneavoastră. Documentul va apare ca scris cu gri şi se deschid două casete la începutul şi respectiv sfârşitul paginii. semne de corectură etc. Fig. Cele două casete au chenarul desenat cu linie întreruptă. Distanţa mărită între rânduri asigură suficient loc pentru a putea interveni cu comentarii. Aliniaţi la stânga întregul document.

numărul paginii şi data.Procesorul de texte WORD Fig. Acţionaţi butonul Close pentru a închide bara de unelte. aliniere. Prin acţionarea acestui buton impunem ca antetul / nota de picior pentru secţiunea curentă să fie identice cu cele ale secţiunii anterioare. • Schimbă între antet şi nota de subsol — permite saltul rapid între cele două zone menţionate. • Arată următorul (Show next) — afişează antetul / nota de picior pentru secţiunea următoare.). • Inserare număr de pagină. • Inserare oră. Bara de unelte pentru antet şi notă de subsol Această bară de unelte conţine butoane care vă ajută să introduceţi automat informaţiile uzuale care apar în aceste zone ale documentului. De la stânga la dreapta. • Arată cel anterior (Show previous) — afişează antetul / nota de picior pentru secţiunea anterioară. • Close — închide antetul şi nota de subsol. • Setări pagină — deschide caseta de dialog Page setup în care puteţi regla dimensiunile pentru antet şi nota de subsol. evidenţiere sau caractere italice etc. • Formatare număr de pagină — deschide o casetă de dialog care permite formatarea numărului de pagină (font. • Inserare dată. Bara de unelte Header and Footer • • Scrieţi în cele două casete textul dorit. • Similar cu antetul / nota de picior anterioare (Link to previous). • Show / Hide Document — arată ascunde documentul. mărime caractere. Antetul şi nota pot fi diferite pentru diversele secţiuni ale unui document. aşa cum sunt prezentate în figura 25 acestea sunt: • Inserare Auto Text — meniu de tip jaluzea care vă permite să introduceţi informaţiile privind autorul. 23 . 25.

Caracterele netipăribile: spaţiu ( când apăsaţi tasta Entrer) în mod normal nu sunt afişate pe ecran. • Selectaţi comanda Text Box din lista meniurilor afişate. Chiar dacă pe ecran aţi făcut vizibile aceste caractere. adăugare de chenare sau de imagini grafice. • Plasaţi cursorul acolo unde doriţi să inseraţi caseta de text. • Formataţi nota de subsol cu font Arial. Afişarea acestor caractere vă poate ajuta atunci când editaţi un ). • Salvaţi şi închideţi documentul. Caractere netipăribile Caracterele netipăribile sunt inserate în mod automat în document atunci când scrieţi. Pentru a crea o casetă de text: • Click pe comanda Insert din bara de meniuri. Nu veţi vedea aceste caractere decât dacă alegeţi să fie arătate marcajele de formatare. • Cursorul mouse-ului se transformă într-un reticul ( ). 26. proiecte şcolare etc. ele nu vor fi tipărite atunci când trimiteţi documentul la imprimantă. Casetele de text sunt foarte des utilizate pentru documentele de tip rapoarte. 24 . Pentru a le face vizibile trebuie să apăsaţi butonul Show / Hide de pe bara de unelte standard (vezi figura 18). Scrieţi-vă numele în antet. Butonul de afişare / ascundere a caracterelor netipăribile Obs. caseta are fundalul alb şi un chenar subţire negru. bold. • Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi trageţi cursorul până când caseta atinge dimensiunea dorită. anunţuri. italic. Formataţi antetul astfel încât să fie scris cu font Times New Roman. Eliberaţi butonul. Crearea unei casete de text Plasarea unui text în interiorul unei casete determină cititorul să se concentreze pe conţinutul acelui text. colorare. • În mod implicit. Aceste casete pot fi formatate prin umbrire (shading). cu mărimea 10.Procesorul de texte WORD Exerciţiu • • • Deschideţi un document nou. • Inseraţi data şi ora în nota de subsol. mărime 11. Fig. tab ( ) şi return (¶ creat document.

Redimensionarea şi mutarea casetelor de text Pentru a redimensiona caseta de text. 29. b). Caseta de text în formă implicită • Pentru a introduce text în casetă faceţi click în interiorul casetei. Fig. Pentru a o muta plasaţi cursorul pe chenar. faceţi click pe una dintre marginile sale. sau faceţi click dreapta pe chenar şi apoi alegeţi comanda Format Text Box. Fig. 27. a). Redimensionarea şi mutarea casetelor de text Pentru formatarea casetei faceţi dublu click pe chemarul său. şi apar marcajele de redimensionare în colţuri şi la milocul laturilor.Procesorul de texte WORD Fig. dar nu pe marcajele de redimensionare. Dacă poziţionaţi cursorul mouse-ului pe aceste marcaje. Opţiunile de formatarea a casetei de text 25 . Textul introdus se formatează în mod obişnuit. Conturul casetei se accentuează. puteţi redimensiona caseta. 28.

număr de pagină în format propriu. bold Utilizarea secţiunilor Secţiunile sunt zone din document cu o formatare specifică. bold Tahoma 20. o Even page (pagină cu soţ) obligă secţiunea să înceapă pe următoarea pagină cu soţ. o Continuous inserează marcajul de secţiune în pagina curentă. antet şi subsol diferit. 30. Fig. chiar dacă pagina curentă nu a fost completată în întregime. italic Arial 18. 26 . Pentru a stabili o secţiune se parcurge următoarea secvenţă: • Se alege din bara de meniuri meniul Insert. Opţiunile de stabilirea a unei secţiuni • Se alege modul în care va începe noua secţiune: o Next page va face automat trecerea la o nouă pagină. • Se selectează comanda Break. număr de coloane diferit).Procesorul de texte WORD Exerciţiu Inseraţi casete de text cât mai asemănătoare cu următoarele modele: Times New Roman 16. diferită de cea a altor secţiuni (de exemplu lăţime diferită a spaţiului de editare. astfel că pe această pagină se vor găsi două (sau mai multe) secţiuni. bold. italic Courier New 18.

Marcajul de început de secţiune Marcajul de început de secţiune (vezi fig. paginile de reclamă. Text wrapping break întrerupe „plierea” textului pe o casetă de text sau o figură. Selectaţi zona dintre cele două marcaje şi faceţi click pe butonul Coloane (columns). utilizează adeseori afişarea textului pe mai multe coloane. broşurile publicitare. Fig. Apoi deplasaţi-va la sfârşitul zonei şi inseraţi din nou un marcaj de secţiune. Obs. păstrând textul uşor de citit. 31) este caracter netipăribil. selectaţi începutul zonei în care doriţi schimbarea numărului de coloane şi inseraţi un marcaj de început de secţiune. 31. sau alegeţi meniul Format şi selectaţi opţiunea Coloane. Ca exemplu. 27 . rapoartele etc. Page break obligă programul ca după el să treacă la pagină nouă (fără însă a face şi o nouă secţiune). Utilizarea coloanelor Afişare informaţiei pe coloane oferă tehnoredactorului posibilitatea de a furniza cititorului mai multe tipuri de informaţie pe aceeaşi pagină.Procesorul de texte WORD o Odd page (pagină fără soţ) obligă secţiunea să înceapă pe următoarea pagină fără soţ. Dacă doriţi ca în acelaşi document să aveţi secţiuni cu numere de coloane diferite. Pentru a lucra cu textul pe coloane trebuie în primul rând să aveţi afişat documentul în modul „Print Layout” (în bara de meniuri: ViewàPrint Layout). În figura 30 se remarcă înaintea opţiunilor pentru secţiuni trei opţiuni pentru marcajele de întrerupere (Break types). Column break întrerupe coloana curentă (în cazul lucrului cu coloane). ziarele. • Se acţionează butonul OK.

32. din bara de meniuri Caseta de dialog pentru formatarea coloanelor este prezentată în figura 32. 33. două sau trei coloane de lăţime egală. Caseta de dialog pentru formatarea coloanelor În secţiunea Presets se pot alege diverse formatări considerate uzuale (una. 28 . Selectarea numărului de coloane a). din bara de unelte b). Numărul de coloane se poate alege şi din caseta de editare Number of columns. Fig.Procesorul de texte WORD a). Fig. o coloană mai îngustă în stânga şi una mai lată în dreapta sau invers). b).

Caseta de dialog pentru crearea tabelelor 29 . Crearea şi completarea tabelelor Tabelele permit prezentarea unor informaţii într-un mod organizat şi uşor de citit. Organizarea unui tabel Pentru a crea un tabel selectaţi comanda Table din bara de meniuri. 34.Procesorul de texte WORD Pe rândul următor se poate selecta lăţimea fiecărei coloane şi eventual spaţiul care să fie lăsat între coloane. După formatare se apasă butonul OK. Fig. Ca termeni utilizaţi de procesorul de text Word: • Rândul (Row) reprezintă linia orizontală din tabel. Datele din tabel sunt introduse în celule. Fig. 35. • Celula (Cell) reprezintă intersecţia între rând şi coloană. În caseta de dialog se indică numărul de coloane şi rânduri precum şi lăţimea coloanei. • Chenarul (Border) separă liniile şi coloanele tabelului. • Coloana (Column). selectaţi comanda Insert şi apoi Table.

De asemenea se remarcă faptul că textul la care s-a schimbat formatul este colorat diferit. la apăsarea tastei Tab punctul de inserţie se deplasează spre dreapta cu câte o celulă iar prin combinaţia Shift+Tab se deplasează spre stânga. De exemplu. avem textul următor: Aceasta este varianta originală. Dacă facem modificări în document se va obţine: Aceasta este varianta originalămodificată. Urmărirea modificărilor Comanda de urmărire a modificărilor permite ca mai multe persoane să lucreze succesiv pe acelaşi document şi să facă sugestii de schimbare a conţinutului. Textul este aliniat bilateral şi scris cu fontul Times New Roman. În plus. Se observă bararea cuvintelor schimbate şi sublinierea celor noi. cu mărime de 14 puncte.Procesorul de texte WORD Pentru a crea un table cu formatări mai personalizate alegeţi opţiunea Draw Table din comanda Table. Pentru a activa această comandă se merge pe calea ToolsàTrack Changes. 36. Această propoziţie este nou introdusă. Opţiunile de modificare a unui tabel Deplasarea într-un tabel se poate face cu mouse-ul sau prin apăsarea tastelor săgeţi. Fig. Textul este aliniat bilateral stânga şi scris cu fontul Times New Roman. Vor fi afişate toate informaţiile legate de schimbarea textului. 30 . Schimbările propuse pot fi acceptate sau refuzate. cu mărime de 14 puncte.

se dă comanda de comparare şi se indică cel de al doilea document. editat sau şters. 37. 31 . 38. apare comentariul respectiv. În figura 38 este prezentat un exemplu de comentariu inserat în document. Afişarea unui comentariu Un comentariu odată inserat poate fi afişat. Procesorul de text WORD va afişa pe cel de al doilea document modificările care apar faţă de documentul original. care nu intervin asupra formatului original. Fig. iar atunci când poziţionăm mouse-ul pe ea. Zona respectivă va fi marcată. Acestea sunt sugestii pentru autor. Pentru a insera un comentariu se poziţionează punctul de inserare pe cuvântul dorit şi se dă comanda InsertàComment.Procesorul de texte WORD Fig. Compararea documentelor Două documente pot fi comparate prin comanda ToolàTrack changesàCompare Documents. Caseta de acceptare a schimbărilor Inserarea comentariilor Un alt mod de a colabora la realizarea unui document este inserarea de comentarii. Pentru aceasta se deschide primul document.

39. b). Codul unui câmp (a) şi rezultatul său (b) 32 . Pentru a actualiza informaţia dintr-un câmp. Pentru a afişa codul unui câmp se apasă tastele SHIFT+F9. Codurile câmpurilor apar între acolade sau între paranteze rotunde. Fig. a). care se modifică cu fiecare pagină şi respectiv odată cu modificarea datei.Procesorul de texte WORD Câmpuri Câmpurile sunt spaţii înlocuitoare pentru date care se schimbă pe parcursul editării unui document. Câmpurile sunt inserate automat când creaţi un cuprins sau inseraţi informaţii referitoare la document. acesta trebuie selectat şi apăsată tasta F9. Probabil că cele mai comune câmpuri sunt PAGE şi DATE.

Conţinutul fiecărui meniu poate fi afişat făcând click cu butonul din stânga al mouse-ului pe numele meniului. Un program de calcul tabelar permite introducerea. 33 . Fig. Bara de meniuri afişează toate meniurile disponibile. Există totuşi şi elemente specifice acestei versiuni de Excel. calcularea şi analizarea datelor. Fig. păstrarea. 41.Programul de calcul tabelar EXCEL Fereastra programului EXCEL Programul Microsoft Excel este o aplicaţie de calcul tabelar din cadrul suitei de programe Microsoft Office. Multe dintre elementele ferestrei Excel 2003 sunt elemente standard şi în celelalte programe Microsoft (Word. 40. în principal de tip numeric sau text. Aceste butoane pot apărea ca scurtături în bara de unelte. Bara de unelte. Bara de titlu Bara de titlu afişează numele aplicaţiei şi numele mapei curente. Elementele ferestrei EXCEL Mapa (workbook) reprezintă un fisier creat de aplicaţia Excel. PowerPoint etc). Unele comenzi din meniuri au asociate butoane sau „iconuri”.

Bara de derulare orizontală. Când deschideţi programul Excel în mod implicit este afişată a foaie de lucru. deplasare la foaia de lucru anterioară. Informaţia din foaia de lucru (text. Indicativele rândurilor. Indicativul coloanelor este reprezentat de o literă sau combinaţie de 2 litere. Chenarul gros din jurul celulei este denumit indicatorul celulei (cell pointer). numere şi formule) este introdusă în diversele celule. Caseta de nume arată adresa selecţiei curente sau a celulei active. conţinutul unei celule poate fi editat în bara de formule. Bara de formule. prezentă în marginea de jos a ecranului serveşte pentru a deplasa în sus şi în jos zona afişată din foaia de lucru. • Pentru a deplasa indicatorul unei celule spre stânga. Navigarea în foaia de lucru Vă puteţi deplasa în foaia de lucru în diferite moduri. utilizaţi săgeţile corespunzătoare de pe tastatură. Pentru a derula zona de afişare: Utilizaţi bara de derulare verticală. O celulă este intersecţia unei coloane cu un rând. Etichetele foilor de lucru separă diferitele foi în cadrul unei mape.536 de rânduri. Butoanele pentru navigare permit deplasarea în altă foaie de lucru din cadrul mapei. Pentru a deplasa indicatorul celulei: • Pentru a activa orice celulă. Afişează informaţiile introduse în celula curentă. începând cu A (coloana 1) şi până la IV (coloana 256). pentru a mişca în sus sau în jos zona afişată a foii de lucru. Fiecare foaie Excel conţine 256 de coloane. Fiecare celulă are o adresă unică. Tastele PageUp şi PageDown servesc pentru deplasarea indicatorului celulei cu câte un ecran în sus sau în jos. deplasare la foaia de lucru următoare. O mapă trebuie să conţină cel puţin o foaie de lucru. deplasaţi cursorul mose-ului pe ea şi faceţi click. În mod implicit o mapă are 3 foi de lucru. În figura 1 adresa celulei selectate este A1. deplasare la ultima foaie de lucru. situată în marginea din dreapta a ecranului.536 linii şi 256 coloane. De la stânga la dreapta. au următoarele roluri: deplasare la prima foaie de lucru. Indicativul rândurilor este reprezentat de un număr întreg între 1 şi 65536. Alte taste care deplasează celula 34 . Fiecare foaie da calcul conţine 65. sus sau jos. Fiecare rând este identificat printr-un număr. Fiecare foaie de lucru conţine 65. Fiecare coloană este identificată cu o literă sau o combinaţie de litere. dar acest număr poate fi modificat de utilizator. De asemenea.Programul de calcul tabelar EXCEL Indicativele coloanelor. dreapta.

Operatorii pot fi: • matematici: − „+” adunare. numere şi formule. − „<” mai mic decât. compuse din operatori şi operanzi. − „%” procent (plasat după o valoare). care deplasează selecţia la prima coloană a rândului curent şi Ctrl+Home care deplasează celula activă în colţul stânga sus al foii de lucru (celula A1). Operatorii sunt simbolurile care precizează operaţia (acţiunea) pe care o va efectua programul asupra operanzilor. 42. editarea şi ştergerea datelor Introducerea datelor într-o celulă În celulă pot fi introduse trei tipuri de date: text. Barele de derulare Pentru a schimba foaia de lucru curentă: Efectuaţi click pe eticheta foii de lucru pe care doriţi să o afişaţi. Formulele sunt enunţuri. Obs. 35 . Introducerea. − „^” ridicare la putere. − „*” înmulţire. − „/” împărţire. • operatori relaţionali: − „=” egal cu. − „-„ scădere. Textul reprezintă orice intrare care nu este număr sau formulă. • operatori pentru şiruri de caractere: − „&” cocatenare. − „>” mai mare decât. Fig. Numerele sunt valori utilizate în calcule.Programul de calcul tabelar EXCEL activă sunt Home.

produce o referinţă la toate celulele dintre cele două referinţe (inclusiv). Obs. Pentru a selecta o zonă: 36 .. programul completează caracterele rămase. produce o referinţă care include cele două referinţe. selectarea întregii foi de calcul. Punctul de inserare apare în celulă pe măsură ce scrieţi textul. Selectarea mai multor celule Celula curentă este denumită celulă activă. Dintre operaţiile care pot fi executate unei zone de celule enumerăm: mutarea. a). − „ . produce o referinţă la celulele comune ale celor două referinţe sau o valoare de eroare (#NULL!) atunci când cele două referinţe nu au nimic în comun. b). − „>=” mai mare sau egal cu. Puteţi selecta un grup de celule adiacente. referinţe la celule sau domenii de celule. − „ „ (spaţiu) intersecţie. • operatori pentru referinţe: − „:” domeniu. Operanzii pe care Excel îi acceptă în formule pot fi valori. 43. denumit zonă de celule. formatarea. − „<>” diferit de. Pentru a insera date într-o celulă faceţi click pe celula în care doriţi să introduceţi informaţia şi apoi scrieţi data. sau definite de utilizator. ştergerea. Fig. copierea. fie în bara de formule b). O zonă de celule poate fi definită în diverse moduri: selectarea unor celule adiacente. Textul poate fi introdus fie în celulă a). selectarea câtorva rânduri sau coloane. continuaţi completarea lui în mod normal şi programul şterge literele cu care a completat textul. Dacă totuşi doriţi scrierea altui text.Programul de calcul tabelar EXCEL − „<=” mai mic sau egal cu. Dacă primele câteva caractere pe care le introduceţi se potrivesc unei intrări anterioare din coloana curentă. ” uniune. nume şi funcţii predefinite. Caracteristica AutoComplete din programul Excel urmăreşte textul introdus anterior.

Total cheltuieli lunare. Ipotecă. Venituri. vor fi selectate şi alte coloane sau rânduri. • A8. Tema Deschideţi o mapă de lucru nouă. • A9. Dacă celulele sau zonele pe care doriţi să le selectaţi nu sunt adiacente. 37 . Faceţi click şi ţineţi apăsat butonul stânga al mouse-ului în timp de deplasaţi mouse-ul până la ultima celulă pe care doriţi să o selectaţi. Închideţi mapa de lucru. Dacă menţineţi butonul mouse-ului apăsat şi deplasaţi cursorul pe indicativele din vecinătate. Salvaţi mapa de lucru sub numele „buget_lunar”. • A16. lăsaţi-le libere. Completaţi următoarele celule cu valorile indicate: • A1. • A10. ţinând apăsată tasta Ctrl selectaţi si celelalte zone (celule). • Eliberaţi butonul. Pentru selectarea întregii foi de lucru faceţi click pe dreptunghiul gri din partea stângă sus a foii de calcul. • A4. Cursorul are forma unei cruci mari. Economii. • A15. Rată maşină. 44. • A6. • A5. Cablu. Curent electric. Pentru a selecta o întreagă coloană sau un întreg rând faceţi click pe indicativul coloanei sau rândului. • A17. • A11-A14. Gaz. Telefon. • A7. Alimente. Selectarea foii de calcul Obs. Buget lunar. • • • Fig. • A3. • A2. selectaţi prima celulă (zonă) şi apoi.Programul de calcul tabelar EXCEL Plasaţi cursorul mouse-ului deasupra primei celule. Asigurare. Cărţi credit.

38 . Puteţi copia şi / sau tăia rapid informaţia (text. Acest lucru vă economiseşte timpul pe care l-aţi fi consumat scriind de mai multe ori acelaşi lucru. aceste trei comenzi se regăsesc în meniul Edit (vezi figura 46). copiere şi lipire sunt foarte des utilizate în programul Excel. numere sau formule) din celule şi o puteţi lipi în alte celule. copiere. lipire Comenzile de tăiere. Fig. Pentru copiere şi lipire: • • • • • Selectaţi celula pe care doriţi să o multiplicaţi. Comanda lipire permite selectarea oricărui element din memoria temporară şi inserarea lui într-o celulă dintr-o foaie de calcul. • Ctrl+c pentru copiere. Efectuaţi click pe butonul de copiere ( ) din bara de instrumente standard. Meniul Edit Pentru apelarea celor trei comenzi se pot folosi combinaţiile de taste: • Ctrl+x pentru tăiere. 46. Butoanele tăiere. • Ctrl+v pentru lipire.Programul de calcul tabelar EXCEL Comenzile tăiere. 45. Bara de instrumente standard De asemenea. Fig. Apăsaţi tasta Enter. Faceţi click în celula în care doriţi lipirea informaţiei. Comanda copiere permite copierea informaţiei selectate din foaia de calcul şi depozitarea ei în memoria temporară (un fişier temporar de stocare în memoria calculatorului). Informaţia a fost introdusă în celula selectată. copiere şi lipire sunt situate în bara de unelte standard. Chenarul celulei copiate se transformă într-o linie animată întreruptă („marching ants”).

47. într-o cruce subţire cu săgeţi la capete (fig. ea este ştearsă din memoria temporară. Faceţi click în celula unde doriţi lipirea informaţiei. Obs. Chenarul celulei se transformă într-o linie întreruptă animată. Fig. Informaţia a fost lipită. 48 b).Programul de calcul tabelar EXCEL a). Atenţie dacă lipiţi informaţie în celule care deja conţin date. Copierea şi b). Pentru tăiere şi lipire: • • • • • • Selectaţi celula pe care vreţi să o tăiaţi. Dacă nu lipiţi informaţia imediat. Poziţionaţi cursorul mouse-ului lângă marginea exterioară a celulei selectate. lipirea informaţiei b). Utilizaţi cursorul pentru a selecta informaţia pe care doriţi să o mutaţi şi apoi trageţi celula în noua zonă. Cursorul se transformă dintr-o cruce mare albă (vezi figura 48 a). Comanda tăiere permite îndepărtarea informaţiei din foaia de calcul. Informaţia respectivă poate fi lipită în altă celulă dacă operaţia de lipire se execută înainte de a face orice altă operaţie. 39 . Informaţia din celulă este ştearsă. Acţionaţi butonul tăiere ( ) de pe bara de instrumente standard. Puteţi copia informaţie din diverse surse. incluzând pagini web. poştă electronică sau alte aplicaţii Microsoft Office. Mutarea informaţiei prin tragere şi aruncare O altă metodă prin care puteţi muta informaţia dintr-o celulă în alta este cea numită tragere şi aruncare (drag and drop). Apăsaţi tasta Enter. a). În acest caz datele existente sunt suprascrise şi se pierd. Pentru tragere şi aruncare: • • Selectaţi celula pe care doriţi să o mutaţi.

externe (care adresează date din foi de lucru din alte mape). Programul Excel acceptă 6 tipuri de referinţe: absolute. • Referinţe Referinţele sunt construcţii care permit identificarea celulelor individuale sau în grup. 3D (care adresează date din alte foi de lucru ale aceleiaşi mape). 49. Fig. Practic. Această manevră o numim inserare şi pentru a o executa procedăm ca în cazul manevrei de tragere şi aruncare cu deosebirea că tragerea o executăm cu tasta SHIFT apăsată. Notaţia folosită pentru a include o referinţă absolută include caracterul $ şi indicativul rândului şi al coloanei (ex. referinţele sunt adrese ale celulelor. $A$1). 48. Obs. mixte. Referinţele absolute indică poziţia exactă a unei celule în foaia de lucru. b). Modificarea cursorului mouse-ului la operaţiunea de mutare • Ţinând mouse-ul pe chenarul exterior al celulei click şi menţineţi apăsat butonul stânga în timp ce trageţi cursorul în noua celulă. Referinţele relative precizează felul în care poate fi găsită o celulă adresată plecând de la celula care conţine formula. Un caz special de mutare este acela în care dorim să plasăm datele între alte date existente. relative. unde doriţi să mutaţi informaţia. Fig. Ele precizează locul în care programul va căuta valorile folosite pentru evaluarea formulelor. şi la distanţă (care adresează date din alte aplicaţii).Programul de calcul tabelar EXCEL a). Precizarea unei referinţe la o celulă a unei foi de calcul are la bază indicativele rândului şi al coloanei la intersecţia cărora se găseşte celula. Notaţia folosită pentru a include o referinţă relativă include indicativul rândului şi al coloanei (ex. 40 . A1). Mutarea informaţiei Eliberaţi butonul mouse-ului şi informaţia este lipită în noua zonă.

în a doua formă. Dacă mapa sursă se găseşte în acelaşi folder cu mapa destinaţie atuncci referirea poate fi făcută simplificat: [nume_mapă]nume_foaie’!referinţă. Forma referinţelor externe este: ’cale_mapă[nume_mapă]nume_foaie’!referinţă. Referinţe 3D (referinţe tridimensionale) folosesc pentru accesarea altor foi de lucru ale aceleiaşi mape. Referinţe la distanţă se folosesc pentru accesarea datelor din alte aplicaţii. cifre. Invers. Obs. Referinţele externe servesc pentru referirea la o foaie de lucru din altă mapă. Excel afişează referinţele externe în prima formă. referinţa mixtă A$1 are ca referinţă relativă componenta coloanei şi componentă absolută referinţa rândului. caracterul „ .xls”. 41 . • Să conţină numai litere. Numele pot fi compuse atât din majuscule cât şi din minuscule.Programul de calcul tabelar EXCEL Utilizarea referinţelor relative este indicată atunci când dorim să adresăm celule aflate într-o anumită poziţie faţă de celula care conţine formula. De exemplu Sheet1!$A$2 este referinţa 3D spre celula $A$1 a foii de calcul Sheet1. având selectată celula la care facem referinţa se apasă tasta F4. programul nefăcând diferenţa între ele atunci când caută un nume. • Să nu conţină spaţii. Referinţa 3D are forma nume_document ! referinţa. ” şi caracterul „_”. De exemplu $A1 este o referinţă mixtă în care referinţa coloanei este absolută iar referinţa rândului este relativă. Forma acestor referinţe este: nume_aplicaţie|nume_document!referinţă Nume Excel permite identificarea celulelor sau a domeniilor de celule prin nume. Obs. Tema Deschideţi mapa „buget_lunar. Obs. Identificarea prin nume este aplicabilă atât celulelor care conţin valori constante cât şi celor care conţin formule. Atunci când mapa sursă este deschisă. • Să conţină maxim 256 caractere. • Se nu fie asemănător unei referinţe. chiar şi după ce copiem formula în altă parte a foii de lucru. Pentru schimbarea tipului referinţelor. Referinţele mixte sunt compuse din referinţe absolute pentru o componentă (rând sau coloană) şi referinţe relative pentru cealaltă componentă (respectiv coloană sau rând). iar atunci când este închisă. Pentru a fi valid un nume trebuie să respecte următoarele cerinţe: • Să înceapă cu o literă sau cu caracterul „_”.

Scrieţi sumele corespunzătoare figurii 50 în coloana C. Scrieţi „Ianuarie” în celula C1. 42 . Excel va rotunji numărul la cel mai apropiat întreg.99. Rotunjirea numerelor Trebuie făcută o distincţie foarte clară între rotunjirea pe care programul o face la formatarea unei celule şi rotunjirea făcută prin funcţii matematice. Fig. 50. 2) dă 3. în timp ce valoarea memorată de Excel rămâne neschimbată.987.Programul de calcul tabelar EXCEL Mutaţi cuvântul „Asigurare” din celula A7 în A4 şi cuvântul „Cablu” din A4 în A7 utilizând comenzile prezentate. funcţiile statistice precum şi o serie de funcţii speciale. Dacă la numărul de cifre se dă valoarea 0. număr_de_cifre). Salvaţi şi închideţi fişierul. Tema 2 Funcţii predefinite în EXCEL În Excel sunt definite circa 220 de funcţii. De exemplu ROUND (3. Sintaxa funcţiei este ROUND (număr_de_rotunjit. este rotunjită numai valoarea afişată a numărului. La formatare. Avantajul este că valoarea respectivă poate fi utilizată în continuare în calcule fără a pierde precizie. Funcţii matematice şi statistice Acest grup include toate funcţiile matematice şi trigonometrice uzuale. ROUND Funcţia are 2 argumente: numărul de rotunjit şi numărul de cifre. La rotunjirea prin funcţii matematice se va pierde automat din precizia de calcul.

Sintaxa funcţiilor este: ROUNDDOWN (număr_de_rotunjit. Sintaxa funcţiei este INT(număr). respectiv prin adăugare (ROUNDUP). Obs. INT Dă partea întreagă a unui număr. deci se va rotunji la cea mai apropiată valoare de sute. mii etc. Rezultatul va fi 655. 5). multiplu). Spre exemplu. Sintaxa funcţiei este TRUNC (număr. trebuie ca argumentul „multiplu” să fie şi el tot negativ. număr_de_cifre). Funcţia ROUND rotunjeşte valorile pozitive între 1 şi 4 în jos. Diferenţa între ROUNDDOWN şi TRUNC apare numai în cazul numerelor negative.7. Sintaxa funcţiei este MROUND (număr_de_rotunjit. Sintaxa funcţiei este CEILING (număr_de_rotunjit. pentru a rotunji numărul 653 la cel mai apropiat multiplu de 5 se foloseşte expresia MROUND (653. multiplu). Obs. numărul de rotunjit şi multiplul la care se face rotunjirea. multiplu). MROUND Funcţia face rotunjirea la cel mai apropiat multiplu al unui număr oarecare. Când utilizaţi MROUND cu un număr negativ.Programul de calcul tabelar EXCEL De remarcat cazul în care numărul de cifre are valoare negativă — de exemplu ROUND (34655. Valorile negative între –5 şi –9 sunt rotunjite în jos (spre –10) în timp ce valorile între –4 şi –1 sunt rotunjite în sus (spre 0). 43 . TRUNC Trunchează un număr la valoarea dată de al doilea argument care reprezintă numărul de cifre de după virgulă. MROUND se comportă în acelaşi mod (tratează numerele pozitive şi pe cele negative în mod identic). şi pe cele între 5 şi 9 în sus. număr_de_cifre). CEILING Are efect similar funcţiei MROUND cu excepţia faptului că rotunjirea se face întotdeauna prin adăugare. Admite 2 argumente. ROUNDDOWN şi ROUNDUP Au efect similar cu funcţia ROUND cu excepţia faptului că rotunjirea se face întotdeauna prin scădere (ROUNDDOWN). Funcţiile ROUNDUP şi ROUNDDOWN ignoră semnul minus. număr_de_cifre) şi respectiv ROUNDUP (număr_de_rotunjit. În acest mod se pot rotunji numere la zeci. FLOOR Are efect similar funcţiei MROUND cu excepţia faptului că rotunjirea se face întotdeauna prin scădere. sute.-2) — în acest caz se rotunjesc două cifre la stânga punctului zecimal. Sintaxa funcţiei este FLOOR (număr_de_rotunjit.

COUNTA şi COUNTBLANK MAX şi MIN Aleg valoarea maximă şi respectiv minimă dintr-un domeniu.B5. COUNTA Numără celulele (dintr-un domeniu) care conţin orice tip de valoare. Sintaxa funcţiei este ODD (număr).. LARGE şi SMALL Admit două argumente: domeniul de căutare şi poziţia elementului într-o listă ordonată de la mare la mic (LARGE) sau de la mic la mare (SMALL). EVEN Funcţia acceptă un singur argument pe care îl rotunjeşte prin adaos la cel mai apropiat număr par (EVEN(2.1)=4).domeniu_2.). COUNTBLANK Numără celulele (dintr-un domeniu) care nu conţin niciun tip de valoare. Efectele funcţiilor COUNT. Grupuri de numere SUM Calculează suma numerelor.). Sintaxa funcţiei este EVEN (număr). Obs. Sintaxa este MAX (domeniu) şi respectiv MIN (domeniu).. Este valabilă şi precizarea unei anumite valori ca argument al funcţiei: SUM(A2:A12.35000) COUNT Numără celulele (dintr-un domeniu) care conţin valori numerice. Sintaxa funcţiei este COUNTA(domeniu_1. ceea ce înseamnă că rotunjind de exemplu numărul 3. Sintaxa funcţiei este COUNT(domeniu_1.domeniu_2.domeniu_2. Fig. Atenţie rotunjirea se face prin adaos.1.. În acest caz sintaxa funcţiei este (de exemplu pentru domeniul A1:B5) SUM (A1:B5).). 51.Programul de calcul tabelar EXCEL ODD Funcţia acceptă un singur argument pe care îl rotunjeşte prin adaos la cel mai apropiat număr impar.. RANK 44 .429.. Sintaxa funcţiei este COUNTBLANK(domeniu_1.. De obicei se utilizează pentru însumarea numerelor dintr-un domeniu.1 se obţine 5....

Funcţia POWER (număr. 7. Dacă presupunem setul respectiv ordonat în mod crescător sau descrescător. Opţional este modul de ordonare al listei (de la mic la mare sau de la mare la mic). Sunt obligatorii numărul căutat şi domeniul de căutare. mediana va fi 7 (sunt 5 elemente. 2. Poate fi utilizată şi pentru calculul radicalului de ordinul n dacă puterea este subunitară. elementul central este al treilea. Ignoră celulele goale sau care au date de tip text. valoarea celui de al treilea element este 7). Sintaxa este PRODUCT (domeniu). pentru şirul (1.5 (sunt 4 elemente. Median calculează valoarea mediană a unui set de numere. SMALL şi RANK AVERAGE şi MEDIAN Average calculează media numerelor dintr-un domeniu. Implicit se consideră lista ordonată de la mare la mic (pentru ordonare inversă argumentul opţional este 1).5 ). Efectul funcţiilor LARGE. 52. respectiv având valorile 2 şi 7. De exemplu. Pentru şirul (1. FACT. 2 Funcţii matematice generale PRODUCT. Dacă şirul are un număr par de elemente mediana calculează media celor doua elemente mai apropiate de centru. POWER. putere) ridică numărul furnizat ca prim argument la puterea indicată de cel de al doilea argument. Fig.Programul de calcul tabelar EXCEL Admite două argumente obligatorii şi unul opţional. 700). 2. Funcţia SQRT (număr) calculează radicalul argumentului. 45 . 700. cele două elemente mai apropiate de zona centrală sunt al doilea şi al treilea. Funcţia Fact (număr) calculează valoarea factorială a numărului dat ca argument. SQRT Funcţia PRODUCT calculează produsul valorilor dintr-un domeniu. 2+7 = 4. mediana va fi valoarea care este la centrul şirului. 900). 7. mediana va fi 4.

Valoarea unei investiţii sau împrumut cândva în viitor. De obicei dacă utilizaţi formulele financiare din Excel aveţi câteva dintre informaţiile de mai sus dar nu pe toate. ROMAN Funcţia permite convertirea unui număr întreg din domeniul [1. nr_perioade. • dobânda reprezintă ritmul de creştere al investiţiei. • Plată (payment — PMT). O investiţie tipică are dobânda anuală de 5% ceea ce înseamnă că după un an valoarea viitoare va fi cu 5% mai mare decât valoarea prezentă. 46 . Numărul de perioade de plată între valoarea prezentă şi valoarea viitoare a investiţiei sau împrumutului. • Numărul de perioade de plată (number of payment period — NPER). Poate doriţi să calculaţi cu cât va creşte o investiţie peste o anumită perioadă de timp. ABS şi SIGN Funcţia ABS (număr) returnează valoarea absolută a argumentului.Programul de calcul tabelar EXCEL QUOTIENT şi MOD Funcţia QUOTIENT (număr_1. FUNCŢII FINANCIARE Înainte de a discuta despre funcţiile financiare să definim câteva concepte: • Valoarea prezentă (present value — PV). 2)=1. De obicei plata se face la aceeaşi perioadă de timp la care se calculează dobânda (interest). De exemplu ROMAN (6)=VI. Sau doriţi să ştiţi ce rată de economisire trebuie să aveţi pentru a obţine o anumită sumă la pensionare. plată. • Valoare viitoare (future value — FV). Ritmul cu care o investiţie sau împrumut creşte sau scade. Funcţia MOD (număr_1. [valoare_prezentă]. presupunând o dobândă fixă. Valoarea unei investiţii sau împrumut la începutul său. Funcţia SIGN (număr) returnează valoarea 1 dacă argumentul este pozitiv. De exemplu QUOTIENT (7. De exemplu MOD (7. 3999] în numeral roman. Sintaxa funcţiei este (parantezele drepte indică argumente opţionale): FV (dobândă. [tip]). FV Funcţia valoare viitoare (future value) vă permite calculul valorii unei investiţii. număr_2) returnează rezultatul împărţirii întregi (ignorând restul) între cele două argumente. 0 dacă argumentul este 0 sau celula este goală şi –1 dacă argumentul este negativ. • Dobândă sau ritm (rate). 2)=3. O sumă de bani vărsată în contul unei investiţii sau împrumut. număr_2) returnează restul împărţirii între cele două argumente.

valoare_iniţială. • plata reprezintă suma suplimentară pe care o vărsaţi regulat în cont. [tip]). perioada.). • 47 . Argumentul „tip” indică dacă plata se face la începutul perioadei (valoarea „1”) sau la sfârşitul acesteia (valoare „0”). Excel presupune că este 0. valoare_iniţială. valoare_iniţială. PPMT calculează suma de plată utilizată pentru achitarea împrumutului în sine. Prin urmare. nr_perioade. în anumite condiţii. pentru a obţine în final o valoare dorită? PMT. Sintaxa funcţiei este: PV (dobândă. • tip reprezintă timpul la care se face plata suplimentară. Sintaxa pentru cele două funcţii este: PPMT (dobânda. De remarcat: Atât plata cât şi valoarea prezentă sunt numere negative (sau 0). nr_perioade. valoarea 6 la a şasea rată etc. IPMT Funcţia PMT calculează suma de plăţi regulate necesare pentru a achita un împrumut sau pentru a atinge un anumit nivel al investiţiei. se consideră că plata se face la sfârşitul perioadei. Scopul funcţiei este de a răspunde la întrebarea: Cât trebuie să fie investiţia iniţială. perioada. selectaţi 0. Valoarea returnată de funcţie va fi pozitivă deoarece reprezintă o sumă pe care o veţi primi. PV Valoare prezentă (PV — present value) calculează valoarea iniţială a unei investiţii sau împrumut. plată. trebuie să adăugaţi o sumă diferită de 0 la plată. PPMT. [valoare_viitoare]. [valoare_viitoare]. [valoare_viitoare]. nr_perioade. Dacă omiteţi această valoare Excel presupune că începeţi cu un cont gol. nr_perioade. pe când IPMT calculează suma utilizată pentru achitarea dobânzii la acel împrumut. Dacă este 1. Funcţiile PPMT şi IPMT vă permite analizarea modului în care se repartizează plata periodică pentru un anumit împrumut. ceea ce este corect în cazul în care doriţi achitarea unui împrumut. Dacă nu specificaţi valoare_viitoare. Dacă este 0 sau omiteţi această valoare. „Perioada” indică la ce perioada de plată se face calculul (de exemplu valoare 1 se referă la prima rată. Sintaxa funcţiei este: PMT (dobândă. [tip]).Programul de calcul tabelar EXCEL nr_perioade este numărul de perioade de plată (de exemplu dacă dobânda este anuală. atunci pe doi ani numărul de perioade de plată este 2). [tip]). [valoare_viitoare]. deoarece ambele sunt sume pe care le-aţi plătit. [tip]). Dacă nu vreţi să adăugaţi nimic. • valoare_prezentă este valoarea iniţială a contului. plata se consideră la începutul perioadei. IPMT (dobânda.

Cea mai simplă metodă pentru crearea unei diagrame o reprezintă acţionarea butonului ChartWizard. Argumentul „iniţial” (guess) îi spune cu ce valoare a dobânzii să facă prima încercare. Diagrame Diagramele sunt reprezentări grafice ale datelor dintr-o foaie de lucru. fiecare tip având predefinte o serie de formate (subtipuri). [valoare_viitoare]. Nota: Dacă dorim să obţinem un cadru pătrat. Pentru calculul acestei funcţii Excel utilizează un algoritm iterativ. Dacă nu se specifică altă valoare programul va încerca să rezolve problema cu o dobândă de 10%. Asta înseamnă că ele vor fi actualizate ori de câte ori actualizăm datele din foaia de lucru sursă. Sintaxa funcţiei este: RATE (nr_perioade. tragem cursorul până obţinem un cadru de forma şi dimensiunile dorite. plata. Programul Excel oferă 14 tipuri de diagrame. plata. valoare_prezentă. fiecare afişând câte o fereastră de dialog. Pasul 1/4 48 . în propria sa foaie pentru diagrame. indicatorul mouse-lui se transformă într-un reticul pe care îl plasăm în colţul din stânga sus al zonei în care dorim să desenăm diagrama. Apoi. care conţin datele de interes. Dacă după 20 de iteraţii nu se reuşeşte rezolvarea programul va da un mesaj de eroare (#NUM).Programul de calcul tabelar EXCEL NPER Funcţia calculează timpul necesar pentru achitarea unui împrumut sau pentru atingerea unei valori a investiţiei. RATE Determină nivelul dobânzii necesar pentru atingerea unei anumite valori. [tip]). Dacă dorim o fereastră aliniată pe caroiajul celulelor ţinem apăsată tasta ALT. în timp ce tragem cursorul ţinem apăsată tasta SHIFT. [tip]. pentru a fi afişată şi salvată ca parte a acesteia (caz în care diagrama se numeşte fixată) sau poate fi creată ca document separat. valoare_prezentă. ChartWizard lucrează în 4 paşi. Imediat după acţionarea butonului. Diagrama poate fi creată direct în foaia de lucru. [iniţial]). Ambele tipuri de diagrame sunt legate de datele foii de lucru din care au fost create. Sintaxa funcţiei este: NPER (dobânda. Crearea diagramelor Pentru crearea unei diagrame trebuie în primul rând să selectăm foaia de lucru care conţine datele care urmează a fi reprezentate. ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului. [valoare_viitoare]. Apoi se selectează celulele de interes.

Fig. Tipuri predefinite de diagrame Pasul 2/4 Se selectează domeniul de interes (domeniul în care se află datele ce se vor reprezenta) precum şi modul în care sunt aranjate datele (respectiv dacă sunt grupate pe linie sau pe coloană).Programul de calcul tabelar EXCEL Selectarea tipului de diagramă. 54. Domeniul de interes 49 . 53. Fig.

50 . 55. Fig. Se alege opţiunea Add Trendline.Programul de calcul tabelar EXCEL Pasul 3/4 Se formatează diagrama. Se deschide o casetă de dialog care permite selectarea tipului de linie. Amplasarea diagramei Adăugarea liniilor de tendinţă Pentru a adăuga linii de tendinţă la o diagramă se selectează seria respectivă şi se face click dreapta pe ea. Formatarea diagramei Pasul 4/4 Se alege amplasarea diagramei. 56. Fig.

57. Tipuri de linie de tendinţă Din această casetă se poate cere continuarea liniei pe un anumit număr de perioade de previziune (forecast) sau regresia liniei (backward) cu până la 0. Extinderea liniei de tendinţă 51 . Fig.5 perioade. 58.Programul de calcul tabelar EXCEL Fig.

Datele de generare a diagramei Se observă că datele reprezentate în figura 59 pot fi grupate în două categorii: -1 • date cu ordinul de mărime 10 (zona galbenă). 2 • date cu ordinul de mărime 10 (zona verde). Fig. Alegerea seriilor ce vor fi reprezentate pe axa secundară 52 . sau între cate există diferenţe foarte mari. 60. se selectează seriile 3 şi 4 şi se selectează ca axă axa secundară (vezi figura 60).Programul de calcul tabelar EXCEL Crearea diagramelor combinate Diagramele combinate sunt diagrame care prezintă valori ce au semnificaţii diferite. Pentru a genera diagrame combinate o parte din serii sunt trasate pe axa Y principală iar celelalte serii pe axa Y1 secundară (trasată în partea din dreapta a diagramei). Pentru a le reprezenta într-o diagramă combinată. Rezultatul va fi cel prezentat în figura 61. Fig. 59. Obs. Nu pot fi combinate decât diagrame de tip 2D. primele două serii vor fi invizibile din cauza ordinului lor de mărime. Dacă încercăm să reprezentăm cele 4 serii în aceeaşi diagramă.

Rezultatele se obţin în celulele adiacente valorilor de intrare şi corespunzătoare formulei utilizate pentru generarea lor. 53 .dacă valorile de intrare au fost plasate într-o coloană. 3. Diagrama combinată Tabele Tabele de o variabilă Această metodă permite obţinerea unor formule atunci când înlocuim una dintre variabile cu o serie de valori de intrare. Selectăm domeniul de celule delimitat de valorile de intrare şi de formule. după cum urmează: . Introducem formulele care referă celula de intrare. aşa cum am precizat mai sus. . pe rând. Introducem valorile de intrare într-o coloană sau un rând al foii de lucru.dacă valorile de intrare au fost plasate într-un rând. 61. atunci formulele le plasăm în coloana din stânga primei valori. care primeşte. cu prima formulă în celula aparţinând primului rând de sub rândul valorilor. Celula de intrare reprezintă o celulă referită de formulele testate. 2. atunci formulele le plasăm pe rândul de deasupra primei valori. valorile de intrare.Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. Formula folosită se plasează în funcţie de amplasarea valorilor de intrare. Valorile de intrare sunt valorile introduse într-o coloană sau rând (ele vor fi introduse una după alta în celulele de intrare). Pentru stabilirea unui tabel cu o singură variabilă: 1. cu prima formulă aparţinând primei coloane din dreapta valorilor.

cu următoarele deosebiri: • Sunt necesare două celule de intrare. în aşa fel încât să delimiteze un domeniul dreptunghiular de celule. În caseta de dialog Table introducem referinţa la celula de intrare (vezi fig. folosim un tabel cu două mulţimi de valori de intrare. introducem setul de valori. care vor fi introduse în a doua celulă de intrare. Metoda de lucru pentru definirea şi plasarea valorilor şi formulelor este asemănătoare celei prezentate în paragraful anterior. • Rezultatele calculării formulei cu diferite valori de intrare vor fi afişate în celulele domeniului dreptunghiular delimitat de valorrile de intrare. dar în acelaşi rând cu aceasta. 62. Fig. Pentru stabilirea unui tabel cu valori pentru două variabile: 1. perioade. plată. FV(dobândă. pe care le numim celule de intrare. Referinţa la celula de intrare 6. În celulele de sub formulă. asupra rezultatelor acestora. 5. • Formula la care se face referinţă la celulele de intrare va fi introdusă în celula aflată la intersecţia rândului şi a coloanei care conţin valorile. Executăm comanda Table din meniul Data. Această formulă va adresa două celule. dar în aceeaşi coloană cu aceasta. din una sau mai multe formule. 2. A fost exemplificată utilizarea tabelelor de două variabile prin folosirea funcţiei: 54 . În celulele de la dreapta formulei. Introducem într-o celulă formula ale cărei rezultate dorim să le analizăm. introducem setul de valori. 62). • Valorile de intrare sunt plasate într-o coloană şi într-un rând. valoare_actuală) Tabele cu date pentru două variabile Dacă dorim să urmărim efectele modificării valorilor a două variabile. Se acţionează butonul OK. 3.Programul de calcul tabelar EXCEL 4. care vor fi introduse în prima celulă de4 intrare.

Fiecare grup de modificabile reprezintă o mulţime de ipoteze pe care le putem aplica modelului din foaia de lucru. nu formule. În caseta de dialog Scenario Manager. se introduce numele scenariului. 2. Practic putem defini. apoi se acţionează butonul OK. Crearea unui scenariu Când creăm un scenariu. Folosirea scenariilor este utilă în cazul în care este necesară realizarea unor analize şi / sau prognoze pentru care nu avem date sigure. 4. introducem valorile corespunzătoare ale celulelor modificabile şi acţionăm butonul OK. Acţionăm butonul Close. În caseta de dialog Scenario Values. Executăm comanda Scenarios. Utilizarea scenariilor Un scenariu este un grup de valori de intrare (celule modificabile) salvat şi identificat cu un nume indicat de utilizator. 4 şi 5 pentru toate scenariile pe care dorim să le definim. 25). Pentru definirea unui scenariu: 1. 7. pentru definirea scenariilor. până la 32 de astfel de celule. În principiu. 6. Se repetă paşii 2. Acţionăm butonul OK. vizualizarea rezultatelor şi crearea unui raport rezumativ cu toate valorile de intrare şi cu rezultatele obţinute. referinţele celulelor modificabile din modelul definit (în caseta Changing Cells) şi eventualele comentarii. 5. Ele trebuie să conţină numai valori. aplicarea lor modelului din foaia de lucru. într-un scenariu. El permite crearea scenariilor. 3. din meniul Tools. specificăm celulele modificabile şi valorile pe care dorim să le utilizăm în aceste celule.Programul de calcul tabelar EXCEL FV (dobândă. aceste celule modificabile sunt celulele subordonate formulelor importante din modelul utilizat. plata. 3. perioada. putem să observăm efectul lor asupra modelului studiat. valoarea_actuală). În acest fel. din meniul Tools. 55 . acţionăm butonul Add (vezi fig. Componenta Excel care tratează scenariile se numeşte gestionarul de scenarii (Scenario Manager). În caseta Add Scenario. Pentru a lucra cu scenarii folosim comanda Scenarios.

Caseta de dialoga Scenario Manager După definirea scenariilor pentru modelul studiat. Executăm comanda Scenarios. 56 . din meniul Tools. 64). 63. Executăm comanda Scenarios. Pentru aplicarea unui scenariu: 1. selectăm scenariul pe care dorim să-l aplicăm (din caseta pentru listă Scenarios). Pentru editarea unui scenariu: 1. selectăm scenariul pe care dorim să-l edităm (vezi fig. 2. În caseta pentru dialog Scenario Manager. putm să le aplicăm pe rând şi să analizăm rezultatele obţinute. În caseta de dialog Scenario Manager.Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. din meniul Tools. 2. Acţionăm butonul Show. Editarea unui scenariu Editarea unui scenariu existent înseamnă schimbarea valorilor celulelor modificabile ale scenariului sau adăugarea / ştergerea celulelor modificabile din scenariu. 3.

Acţionăm butonul OK. În caseta de dialog Scenario Values. Eliminarea unui scenariu Atunci când un scenariu nu mai este necesar sau când este greşit. Editarea unui scenariu 3. 2.Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. Se obţine un raport al scenariului respectiv (vezi fig. 64. din meniul Tools. Rezumarea unui scenariu Pentru rezumarea unui scenariu se alege butonul Summary din caseta de dialog Scenario Manager şi se alege celula în care se află formula. În caseta de dialog Scenario Manager. Acţionăm butonul Delete. putem să-l eliminăm din lista de scenarii a modelului aflat în studiu. Acţionăm butonul OK. 65). selectăm scenariul pe care dorim să-l eliminăm (din caseta pentru listă Scenario). 57 . edităm referinţele celulelor modificabile şi adăugam comentarii. 5. În caseta de dialog Edit Scenario. Pentru eliminarea unui scenariu: 1. 4. editămm valorile celulelor modificabile. Acţionăm butonul Edit. 7. Executăm comanda Scenarios. 3. 6.

Programul de calcul tabelar EXCEL Fig. Raportul scenariului Sunt afişate valorile cu care sunt calculate scenariile şi rezultatele obţinute prin schimbarea valorilor respective. 58 . 65.

Modul implicit de prezentare a ferestrei PowerPoint este cel Tri-Pane View. Bara de instrumente standard conţine butoanele de acces rapid pentru cele mai utilizate comenzi. sunet şi imagini video în diapozitivele pe care le prezentaţi. Panoul pentru schiţe şi diapozitive vă permite vizualizarea prezentării în modul schiţă. note şi schiţe. localizat în partea din dreapta a ecranului. ca şi afişarea diapozitivelor din prezentare. Bara de formatare conţine butoanele utilizate pentru formatare. dar sunt şi unele specifice programului PowerPoint.Programul POWERPOINT Fereastra programului PowerPoint Microsoft PowerPoint este programul din cadrul suitei Microsoft Office. Bara de stare afişează poziţia diapozitivului şi tipul afişării în PowerPoint. Cele mai multe dintre aceste bare de instrumente se regăsesc în toate programele suitei Office. Bara de titluri. 59 . Panoul de acţiune. Bara de meniuri conţine o listă de opţiuni care permit administrarea şi personalizarea documentelor. rezumate. Help vă permite accesul rapid la secţiunea de ajutor. O prezentare este o combinaţie de diapozitive (denumite şi slide-uri). Bara de desen conţine uneltele pentru desenarea liniilor. Această vă permite să vedeţi simultan diversele elemente ale prezentării. grupate într-un singur fişier. Fereastra programului PowerPoint are panouri şi bare de instrumente care să ajută să creaţi cu uşurinţă prezentările dorite. Puteţi adăuga text. afişează numele documentului şi numele programului. vă permite să selectaţi activităţile din diferite categorii şi vă permite să vă îmbunătăţiţi prezentarea în câţiva paşi. Vă asigură acces rapid la cele mai utilizate acţiuni şi caracteristici din PowerPoint. care permite realizarea prezentărilor grafice. a formelor şi a obiectelor grafice. elemente grafice. fotografii.

Faceţi click în meniul View şi alegeţi comanda Toolbar. Butoanele de selectare a modului de afişare din colţul stânga-jos al ecranului vă permite să alegeţi 3 moduri de afişare: vedere normală. Selectarea modului de afişare Vedere normală conţine panoul Schiţă şi Diapozitive în partea stângă. prezentare. Fig. Etichetele modului de prezentare Puteţi opta pentru a afişa sau nu bara de unelte. 67. panoul Diapozitiv în zona centrală şi panoul de acţiune în partea dreaptă. Prin executarea de click pe etichetele respective se comută între diferitele moduri de afişare ale prezentării (vezi fig. 68. 60 . Alegeţi care dintre barele de instrumente să fie afişate şi care nu. vedere de sortare a diapozitivelor. Afişarea tri-pane Panourile schiţă şi diapozitive sunt localizate în partea stângă a ecranului.Programul POWERPOINT Fig. 66. Fig. 42).

selectând meniul View şi apoi comanda Task Pane. Panoul din PowerPoint este localizat în partea dreaptă a ecranului.Programul POWERPOINT Afişarea tip schiţă prezintă textul prezentării pentru a putea fi uşor editate pe când afişarea tip diapozitiv prezintă textul şi imaginile grafice ale diapozitivului curent. În partea de jos a zonei centrale se găseşte zona pentru note. Modul de afişare sortare a diapozitivelor vă permite să vedeţi versiuni micşorate ale diapozitivelor create. copia şi muta diapozitivele în acest mod de afişare. 69. la lansarea programului PowerPoint. se deschide panoul de acţiuni. Modul de afişare prezentare cum îi va apare publicului. Afişarea tip schiţă Puteţi afişa sau nu panoul de acţiuni în modul afişare normală. Fig. Puteţi şterge. În mod implicit. Panoul de acţiuni. În acest panou săgeata îndreptată în jos din colţul dreapta-sus vă permite să selectaţi diferite meniuri şi instrumente. 61 vă permite să afişaţi prezentarea aşa .

prezentare utilizând un model (from design template). Afişarea panoului de acţiuni Crearea unei noi prezentări Programul PowerPoint oferă trei căi pentru a începe o nouă prezentare: prezentare goală (blank presentation). puteţi accesa acest panou din meniul View à Task Pane. Panoul de acţiuni Dacă nu este afişat panoul de acţiuni. Un diapozitiv implicit are o casetă pentru inserarea titlului şi una pentru inserarea subtitlului. 62 .Programul POWERPOINT Fig. utilizând „vrajitorul” (autocontent wizard). 70. 71. Puteţi selecta diverse tipuri de diapozitive. Fig.

Alegerea formatelor diapozitivelor După ce aţi selectat un format pentru diapozitiv puteţi adăuga text. 73. Puteţi face acest lucru utilizând „elemente 63 .Programul POWERPOINT Fig. imagini grafice sau alte elemente. 72. Formatul implicit al unui diapozitiv Fig.

Fig. Pentru a salva prezentarea selectaţi meniul File à Save. Pentru a insera un fişier de tip audio se selectează meniul Insert şi se dă comanda Movies and Sounds. . 64 .). Pentru a putea fi redate aceste fisiere este necesar ca sistemul pe care va fi rulata prezentarea sa dispuna de placa de sunet si dispozitive de redare audio (boxe sau difuzor intern). Salvarea unei prezentări Inserarea fisierelor audio Intr-o prezentare putem insera fisiere de tip audio (. reprezentând spaţii în diapozitiv.Programul POWERPOINT de substituire” (placeholders).wav. 74. în care puteţi adăuga conţinutul.mp3 etc. fisiere ce pot fi rulate in fundal pe tot parcursul prezentarii sau numai pentru un numar oarecare de slide-uri.

Inserarea fişierelor audio Se selectează fişierul (vezi figura 51). Selectarea fişierului Se alege modul în care va fi pornită redarea fişierului (figura 52). 76. Fig.Programul POWERPOINT Fig. 75. 65 .

Fig. 78. Selectarea modului de pornire a redării Se stabilesc opţiunile de redare. fişierul este redat. Opţiuni de redare Fig. 66 . în funcţie de setările alese. 77. Durata de redare a fişierului Se stabileşte durata de redare a fişierului audio (figura 54). 79.Programul POWERPOINT Fig. La pornirea prezentării.

Programul OUTLOOK Conturi POP şi IMAP POP şi IMAP sunt două protocoluri pe care le utilizează programele de e-mail pentru a accesa poşta stocată pe alte calculatoare decât cel de pe care se lucrează (remote computers). Acest lucru permite citirea unui mesaj indiferent de pe ce calculator este accestă poşta. Acest lucru va face să nu puteţi citi acelaşi mesaj atunci când accesaţi poşta de pe alt calculator. Dezavantajul constă în dificultatea de a păstra sincronizate mai multe calculatoare. Contul de tip POP Un cont POP descarcă în mod implicit poşta pe calculatorul dumneavoastră local. unii furnizori de servicii nu acceptă conexiunile de tip IMAP.25 MB cu o singură fotografie. în special dacă acestea au ataşate fişiere de poze. mesajele care vă sunt adresate în continuare se reîntorc la expeditor. este şters de pe serverul de poştă al furnizorului de servicii de internet (IPS-Internet Provider Service). Avantajul protocolului POP este că puteţi accesa mesajele chiar dacă nu sunteţi conectat la internet. fie descărcaţi toate mesajele pe fiecare dintre calculatoare. Mulţi furnizori de servicii oferă o limită a spaţiului de stocare. Deseori. Deseori se poate consuma 0. Fie stabiliţi unul dintre calculatoarele pe care lucraţi ca fiind calculator principal. Deoarece cu IMAP mesajele sunt păstrate pe calculatorul server fără limită de timp. Protocolul IMAP (Internet Message Access Protocol) păstrează poşta pe calculatorul care este serverul de e-mail. Contul de tip IMAP Este preferabil pentru accesarea poştei de pe mai multe calculatoare pentru că lasă toate mesajele pe serverul de poştă al furnizorului de servicii internet. Marea majoritate a utilizatorilor îşi accesează poşta prin protocolul POP (Post Office Protocol). Astfel. atunci când un mesaj este descărcat. ceea ce este favorabil în cazul în care accesaţi internetul prin acces de tip dial-up. Dacă limita de stocare este atinsă. Acesta descarcă poşta pe calculatorul de pe care este accesată. dar este rapid umplută dacă primiţi câteva mesaje pe zi. De exemplu o limită de 5 MB poate părea mare. limită care de obicei este prea mică în comparaţie cu necesităţile utilizatorului. Unii clienţi de mail vă permit să cereţi serverelor POP să păstreze mesajele şi pe calculatorul server pentru o anumită perioadă de timp. 67 . Mesajele nu sunt copiate pe calculatorul de pe care accesaţi poşta decât dacă le copiaţi dumneavoastră. puteţi accesa acelaşi mesaj de pe diferite calculatoare.

Introduceţi numele de utilizator (user name).Programul OUTLOOK Este recomandabil să aveţi cel puţin 10MB pentru stocarea mesajelor şi să urmăriţi îndeaproape gradul de umplere al acestui spaţiu. Introduceţi informaţiile referitoare la „outgoing mail server” pe care le aveţi de la furnizorul dumneavoastră de servicii internet sau de la furnizorul de servicii de poştă electronică. Acţionaţi butoanele Next şi Finish. 80. Majoritatea furnizorilor de servicii de internet utilizează protocolul de tip POP 3. Testaţi informaţia pe care aţi introdus-o în caseta de dialog prin alegerea butonului Test Account Settings pentru a vă confirma că este validă. Caseta E-mail Accounts Introduceţi informaţiile referitoare la „incoming mail server” pe care le aveţi de la furnizorul dumneavoastră de servicii internet sau de la furnizorul de servicii de poştă electronică. Selectaţi Next. Deselectaţi caseta de inserare automată a parolei (Remember password). Crearea unui cont în Microsoft Outlook Din meniul principal se selectează menuil Tools à E-mail Account. Next. Dezavantajul protocolului IMAP constă în necesitatea de a fi conectat la internet pentru a avea acces la mesaje (u excepţia cazului în care le descărcaţi pe calculatorul local). introduceţi numele şi apoi adresa de e-mail. 68 . Selectaţi tipul de protocol de e-mail. Fig. selectaţi Add a new e-mail account.

numărul de mesaje din cutia poştală etc.Programul OUTLOOK Prezentarea Outlook generală a programului Microsoft Microsoft Outook reprezintă un manager de informaţii (PIM – Personal Information Manager). 5) Panoul de navigare. localizat în colţul din dreapta-sus la ecranului. Edit. şi Help. calendar interactiv. De aici se poate accesa poşta. 81. 4) Meniul Help. include şi alte câteva aplicaţii ca: administrator de contacte şi activităţi. 3) Bara de unelte. agenda de contacte şi activităţile. View. În outlook sunt trei bare de unelte: Standard. Fereastra Outlook În fereastra Outlook se disting următoarele zone (vezi figura 56): 1) Vederea „Outlook Today” reprezintă vederea implicită din Outlook. Prezintă informaţii sintetice desprea activităţile programate în ziua respectivă. Tools. Advanced şi Web. precum şi în zilele următoare. parte componentă a suitei de programe Micrtosoft Office. 2) Meniul principal. Fiecare dintre acestea poate fi afişată selectând comenzile View à Toolbars. Go. Deşi Outlook este utilizat în principal ca aplicaţie de e-mail. calendarul. Din acest meniu se pot alege comenzile File. jurnal etc. Fig. Action. 69 .

în diverse formate (zilnic. adrese fizice şi adrese de poştă electronică. d) Activităţile. săptămânal. Acest lucru vă permite să schimbaţi modul în care afişaţi fereastra respectivă astfel încât să fie în conformitate cu preferinţele dumneavoastră. cel de Navigaţie şi cel de Citire. Secţiunea este conectată la secţiunile Calendar şi Mail. În această secţiune puteţi introduce programările pentru şedinţe sau întâlniri.Programul OUTLOOK a) Poşta. Panoul de navigaţie şi cel de citire Fereastra Outlook are două panouri principale. Un dosar de poştă este activ atunci când este afişat în modul evidenţiat şi conţinutul său este afişat în partea dreaptă a ecranului. În această secţiune puteţi accesa Caseta poştală de intrări. Panourile „Navigaţie” şi „Citire” 70 . b) Calendarul. Elemente trimise. Fig. 82. comentarii etc. În Outlook puteţi programa întâlniri repetate (reocuring appointment) şi vă puteţi stabili alarme pentru amintirea întâlnirilor. permiţând programului să genereze liste bazate pe elemente din aceste secţiuni ale programului. Reprezintă în principal o agendă electronică în care puteţi stoca informaţii referitoare la numere de telefon. imagini. lunar). În această secţiune se pot crea listele de activităţi (to-do lists) pentru a monitoriza activităţile importante. c) Contactele. precum şi celelalte dosare de e-mail.

Secţiunea contacte vă permite să stocaţi nume. • Detailed Adress Card: Afişază majoritatea informaţiei disponibile. Selectaţi opţiunea de poziţionare Bottom sau Right. numere de telefon şi orice alte informaţii legate de contactele dumneavoastră. acest program vă poate servi şi pentru organizarea contactelor. Outlook deschide automat ultimul mesaj primit în Inbox atunci când deschideţi Outlook. Calendar. Secţiunea contacte Deşi majoritatea utilizatorilor utilizează Outlook numai drept client de e-mail. Pentru a dezactiva panoul de citire: Selectaţi meniul View à Reading Pane din meniul principal. puteţi alege să dezactivaţi panoul de citire. Din acest panou aveţi acces la secţiunile Mail. Pentru a comuta între diversele moduri de fişare a informaţiei despre un contact selectaţi o opţiune din cadrul Current View (vezi figura 58. Din acest motiv. Atunci când lângă titlul Navigation Pane apare un semn de bifare. adrese de e-mail. Selectaţi opţiunea Off. Pentru a activa / dezactiva panoul de navigare selectaţi meniul View à Navigation Pane. 71 . Panoul de citire prezintă un ridicat risc în privinţa securităţii. Atunci când selectaţi un mesaj Outlook vă permite să îl previzualizaţi în panoul de citire. Pentru a activa panoul de citire: Selectaţi meniul View à Reading Pane din meniul principal. b): • Adress Cards: Afişază o porţiune a informaţiei inserată pentru contactul respectiv.Programul OUTLOOK Panoul de citire permite citirea mesajelor fără a fi necesar ca acestea să fie deschise într-o nouă fereastră prin dublu click. Totuşi comoditatea are preţul ei. adrese fizice. astfel încât să puteţi şterge orice mesaj care arată suspect. aşa cum le-aţi creat iniţial. • Phone List: Afişează numele contactului. Atunci când este activat. Contacts şi Tasks. ca o agendă electronică foarte detaliată. numele companiei şi numărul de telefon. Dacă acest mesaj este virusat atunci sunteţi vulnerabili ori de câte ori deschideţi Outlook. acest panou este activat. Panoul de navigare este afişat în partea stângă a ferestrei Outlook. • Category: Afişează contactele şi le grupează pe categorii. Pentru a accesa secţiunea contacte Deschideţi Outlook şi faceţi click pe Contacts în panoul de navigaţie (vezi figura 58).

Programul OUTLOOK • Company: Afişează toate contactele pe rânduri şi grupează toate contactele care lucrează pentru o numită companie. • Location: Afişează contactele şi le grupează pe baza adresei.

a).

b).

Fig. 83. Secţiunea contacte (a) şi modul de afişare al informaţiilor din această secţiune (b)

Crearea unui contact nou Pentru a crea un contact nou este necesar să introduceţi informaţie într-un formular cu o multitudine de câmpuri. Cu cât veţi completa mai multe câmpuri, cu atât Outlook Contact vă va putea să organizaţi mai bine informaţia. Pentru a crea un contact nou selectaţi secţiunea Contact din panoul de navigaţie şi apoi selectaţi comanda New din bara de unelte. Va apare un formular gol pentru a putea fi completat cu informaţie. Pentru a completa informaţia ţineţi seama de următoarele lucruri: • dacă un câmp are un buton, faceţi click pe acest buton pentru a deschide o casetă de dialog în care puteţi insera informaţia; • dacă un câmp are o săgeată îndreptată în jos, faceţi click pe aceasta pentru a deschide opţiuni secundare. După ce aţi completat informaţiile faceţi click pe butonul Save and Close pentru a salva şi închide caseta de introducere a noilor contacte, sau pe

72

Programul OUTLOOK butonul Save and New pentru a salva contactul curent şi a introduce un nou contact (vezi figura 59).

Fig. 84. Salvarea unui contact

Editarea şi ştergerea unui contact Lucrând cu contacte, mai devreme sau mai târziu, va apare necesitatea de a şterge sau de a edita informaţiile pe care le-aţi introdus pentru un contact. Pentru a edita un contact, selectaţi-l şi plasaţi cursorul în câmpul pe care doriţi să-l editaţi. Ştergeţi sau modificaţi informaţia după dorinţă. Acest lucru poate fi făcut în oricare dintre tipurile de vederi ale contactelor. Pentru a şterge un contact, selectaţi-l şi apăsaţi butonul Delete din bara de unelte, sau faceţi click pe contactul respectiv şi selectaţi comanda Delete din meniu. Crearea listelor de distribuţie Listele de distribuţie vă permit expedierea de mesaje mai multor persoane, fără a fi necesar ca de fiecare dată să introduceţi adresa fiecărei persoane. Pentru a crea o listă de distribuţie, selectaţi secţiunea Contacts, alegeţi comanda File à New à Distribution Lists. Daţi un nume acestei liste de distribuţie în câmpul Name. Click pe comanda Select Members. Dublu click pe un nume pentru a-l adăuga listei sau selectaţi membrii şi apoi apăsaţi butonul Members. Click OK (vezi figura 60).

73

Programul OUTLOOK

Fig. 85. Crearea unei liste de distribuţie

Pentru a introduce un membru care nu este în lista de contacte faceţi click pe Add New. Click pe Save and Close. Lista de distribuţie va apare în secţiunea Contacts. Transmiterea unui mesaj către o listă de distribuţie Click pe icon-ul Mail din panoul de navigaţie. Click pe comanda New din bara de unelte. Apare fereastra de editare a unui mesaj nou (Untitled Message). Click To... şi apare caseta de dialog pentru selectarea numeleor. Selectaţi lista de distribuţie. Apăsaţi butonul To... în secţiunea destinatar (Message Recipients). Click OK şi apoi introduceţi mesajul. Click Send pentru a transmite mesajul.

74

Programul OUTLOOK

Fig. 86. Transmiterea unui mesaj spre o listă de contacte

Transmiterea unui mesaj nou
Pentru a transmite un mesaj nou faceţi click pe butonul Mail din panoul de navigare. Astfel accesaţi poşta electronică. Click pe butonul New din bara de unelte şi va apare fereastra de editare a unui mesaj nou (Untitled Message). Introduceţi adresa de e-mai la persoanei căreia vreţi să-i transmiteţi mesajul în caseta To..., introduceţi subiectul mesajului în caseta Subject, scrieţi mesajul în caseta Message Body. După aceasta selectaţi butonul Send de pe bara de unelte. Fereastra de editare a mesajului dispare şi mesajul este transmis.

Fig. 87. Transmiterea unui mesaj

75

Pentru a răspunde unui mesaj (Reply) selectaţi butonul Reply din bara de unelte. Dacă numele dosarului este accentuat (bold) acest lucru vă indică faptul că aveţi mesaje necitite. Selectaţi lista de distribuţie... 88. Dacă faceţi click pe un mesaj Outlook îl va afişa în panoul de citire (dacă acest panou nu a fost dezactivat). Apare fereastra de editare a unui mesaj nou (Untitled Message). Click To. Reeditarea mesajelor transmise Un mesaj poate fi returnat ca nelivrat (undeliverable) dacă destinatarul are căsuţa poştală plină. în secţiunea destinatar (Message Recipients). şi apare caseta de dialog pentru selectarea numeleor. vă indică numărul de mesaje din acest dosar. Fig. Numărul dintre paranteze în dreapta cuvântului Inbox. Click pe comanda New din bara de unelte. sau dacă mărimea mesajului este prea mare pentru ca acesta să poată fi transmis.. acesta va fi deschis într-o nouă fereastră. Apăsaţi butonul To. Click Send pentru a transmite mesajul. Outlook va crea un răspuns preadresat spre adresa de e-mail de la care vine mesajul. Click OK şi apoi introduceţi mesajul. Citirea unui mesaj şi transmiterea unui răspuns Pentru a citi mesajele selectaţi dosarul Inbox din panoul de navigaţie. Dacă faceţi dublu click pe un mesaj.Programul OUTLOOK Pentru a vedea mesajele transmise mergeţi la secţiunea Mail din panoul de navigaţie şi deschideţi dosarul Sent Items. Transmiterea unui mesaj către o listă de distribuţie Click pe icon-ul Mail din panoul de navigaţie. dacă aţi introdus o adresă greşită. 76 . având deschis mesajul căruia vreţi să-i răspundeţi..

faceţi click în locul din secţiunea Mail în care doriti să fie creat acest dosar. stabiliţi numele dosarului în câmpul Name şi apăsaţi butonul OK (vezi figura 65. Se obişnuieşte ca mesajul original (sau cel puţin prima parte a sa) să fie păstrată în mesajul de răspuns. ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi mutaţi mesajul deasupra dosarului personal. Pentru a crea un dosar personalizat. Outlook creează câteva dosare implicite şi vă dă posibilitatea de a crea şi dosare personalizate. c). selectaţi comanda New à Folder. 89. selectaţi mesajul. 77 .Programul OUTLOOK Fig. Dacă daţi acum drumul butonului mouse-ului. Răspunsul la un mesaj Introduceţi textul răspunsului în fereastra de editare şi apoi selectaţi butonul Send. Răspunsul propriu-zis se scrie deasupra mesajului original. până când numele dosarului apare evidenţiat. Pentru a deschide (expanda) un dosar personal faceţi click pe semnul (+) din stânga titlului dosarului (vezi figura 65. Pentru a muta mesajele din Inbox într-un dosar personal.b). Organizarea căsuţei poştale utilizând dosare personalizate Atunci când dosarul Inbox ajunge să conţine foarte multe mesaje veţi descoperi că este avantajos să vă organizaţi căsuţa poştală utilizând dosare personalizate. mesajul este mutat în dosarul ales (vezi fig. 65.a).

Fig. Introduceţi o denumire pentru semnătură (în figura 66 denumirea semnăturii este „Business”). Selectaţi butonul Signatures din secţiunea Signatures şi apoi butonul New. pentru diferite grupuri de destinatari (parteneri de afaceri. prieteni etc. funcţia şi datele de contact oficiale. c).). b). 90. 78 .Programul OUTLOOK a). clienţi. Crearea (a). deschiderea (b)şi completarea (c) unui dosar personal Crearea unei semnături de e-mail O semnătură constă dintr-un text şi / sau o imagine care sunt inserate automat la sfârşitul mesajelor transmise. De obicei semnăturile de e-mail conţin numele. Pentru a crea o nouă semnătură selectaţi meniul Tool à Option şi apoi eticheta Mail Format. Puteţi crea mai multe semnături.

Click Next şi va apare caseta de dialog pentru editarea semnăturii. Pentru aceasta faceţi click dreapta oriunde în semnătura curentă a unui mesaj nou şi va apare o listă cu semnăturile definite.Programul OUTLOOK Fig. Dacă aveţi deja o semnătură stabilită o puteţi utiliza ca model (în acest caz selectaţi Use this existing signature as a template). Selectarea unei semnături 79 . Fig. Click pe butonul OK şi apoi Finish. Denumirea noii semnături Selectaţi butonul Start with blank signature. Scrieţi şi formataţi textul pe care doriţi să-l utilizaţi ca semnătură. 91. 92. Selectaţi semnătura pe care doriţi să o utilizaţi (vezi figura 67). Utilizarea unei semnături diferite Puteţi comuta între diferitele semnături pe care le utilizaţi în funcţie de destinatar.

De exemplu: 80 . Alegerea semnăturilor în funcţie de mesaj Click pe butonul OK.Programul OUTLOOK Definirea unei semnături ca implicită Pentru ca o semnătură să apară în mod automat atunci când scrieţi un mesaj nou selectaţi comanda Tools à Options din meniul principal. Sortarea. Faceţi click pe unul dintre antetele mesajelor pentru a sorta mesajele după acel antet. 93. În caseta de dialog care se deschide selectaţi eticheta Mail Format. Dacă doriţi să aveţi semnături diferite pentru mesajele noi faţă de mesajele pe care le expediaţi cu Forward sau Reply selectaţi la opţiunea Signatures for replies and forwards o altă semnătură. Selectaţi Signature for new messages şi apoi alegeţi semnătura pentru noile mesaje din lista care apare. căutarea. tipărirea şi ştergerea mesajelor Sortarea mesajelor Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox. Fig.

Fig. 81 . Sortarea mesajelor Căutarea unui mesaj Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox.Programul OUTLOOK • From sortează mesajele în ordine alfabetică a expeditorului. Acţionaţi butonul Find Now. Faceţi click pe butonul Find din bara de unelte. Ştergerea unui mesaj Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox. • Received sortează mesajele în ordinea primirii. Outlook returnează o listă de mesaje care conţin cuvintele căutate. 94. Căutarea unui mesaj Selectaţi dosarul în care doriţi să se facă această căutare. Selectaţi mesajul pe care doriţi să-l ştergeţi şi acţionaţi butonul Delete din bara de unelte sau selectaţi comanda File à Delete din meniul principal. Tipărirea unui mesaj Selectaţi secţiunea Mail în panoul de navigaţie şi selectaţi apoi dosarul Inbox. Selectaţi mesajul pe care doriţi să-l tipăriţi şi apoi din meniul principal daţi comanda File à Print. Fig. Selectaţi butonul OK. • Size sortează mesajele în funcţie de dimensiune. 95. Introduceţi cuvintele pe care doriţi să le căutaţi în câmpul Look for.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful