P. 1
EGIPATSKA UMJETNOSTT

EGIPATSKA UMJETNOSTT

|Views: 133|Likes:
Published by Adna Žujo

More info:

Published by: Adna Žujo on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

EGIPATSKA UMJETNOST

(STARA DR AVA)

pr.g.DINASTIJE ‡ ‡ Povijest Egipta podijeljena po vladaju im dinastijama Razdoblje koje je trajalo od oko 2700. naziva se Stara dr ava Podjela po dinastijama izraz je sna nog smisla Egip ana za kontinuitet i veliku va nost faraona(kralja) Faraon je bio iznad svih ljudi.Kr.njegovo vladanje nije bilo samo du nost ili povlastica proiza la iz nadljudskog izvora nego ne to apsolutno i bo ansko. do oko 2190.To vjerovanje je bilo klju na odrednica egipatske civilizacije i uveliko je odredilo zna aj egipatske umjetnosti! ‡ ‡ .

GROBNICE I RELIGIJA ‡ ‡ Grobnice i njihov sadr aj-rijetki ostaci egipatske umjetnosti tog vremena Grobnice su gra ene da traju vje no.kako bi duh(ka) mogao u ivati Egip ani su smatrali da se svaki pojedinac mora pobrinuti za sretan zagrobni ivot(osiguravaju i se na taj na in nisu se morali bojati nepoznatog) Egipatska grobnica-investicija u vlastiti mir ‡ ‡ .Egip ani su opremali grobnice poput sjenovite replike svoga dnevnog okru enja.

HIERAKONPOLIS .

a na drugoj strani su prikazane ivotinje s isprepletenim vratovima to predstavlja ujedinjenje (samtaui).PALETA KRALJA NARMERA ‡ ‡ ‡ Dva kraljevstva-Gornji i Donji Egipat Kralj Narmer ujedinio je dva kraljevstva pokoriv i Donji Egipat Paleta se smatra najvrednijim dokumentom za ustanovljavanje prve dinastije te da je izravni dokaz o osnivanju zajedni ke dr ave Smatra se da paleta slavi pobjedu nad vladarima sjevera i ujedinjenje jer na prednjoj strani Horus (bog Gornjeg Egipta) dr i u kand ama znak Donjeg Egipta. ‡ .

.

Stoga su mogu a samo tri pogleda:sprijeda.tako da se zbog jasno e ova dva pogleda moraju kombinovati Umjetnik se nije bavio problemom da ovako prikazan lik nije kadar u initi nikakvu kretnju.Neka srednja pozicija bila bi nezgodna Stoje a ljudska figura nema jedinstven glavni profil.to je promjena od 90 stepeni.nego dva ugla gledanja.LOGIKA EGIPATSKOG STILA ‡ Egip ani postavljaju strogo pravilo.kao da gledaju preko ivice kocke.Kad mora prikazati radnju on po potrebi napu ta kompozitno gledanje figure Stil su izmislili najvjerovatnije umjetnici koji su radili na kraljevskom dvoru sa ciljem vizualnog prikazivanja veli ine bo anskog vladara ‡ ‡ ‡ .u strogom profilu i okomitom odozgo.Kad se ugao gledanja mijenja.

Hesy-ra.na en je majstorski izra en drevni reljef Reljef prikazuje preminulog s oznakama njegovog dru tvenog polo aja Prikaz tijela odgovara ta no prikazu Narmera na paleti.ali proporcije su skladne.dok rezbarene pojedinosti svjedo e o o trini promatranja i veoma pomnoj izvedbi ‡ ‡ .TRE A DINASTIJA ‡ U grobnici jednog od Zoserovih visokih du nosnika.

Njihov oblik i sadr aj nalik je zagrobnim spomenicima bo anskih kraljeva.iznad pogrebne odaje duboko ispod zemlje povezane i otvorom s humkom. To su ve inom bile grobnice visokih du nosnika koji su bili u vezi sa faraonom.Najpoznatija bila je piramida kralja Zosera.GROBNICE ‡ Stav Egip ana prema smrti i zagrobnom ivotu odnosio se u biti samo na stav malobrojne aristokratske kaste.etvrtast humak oblo en opekom ili kamenom. ‡ ‡ ‡ .U doba Tre e dinastije razvile su se u strme piramide.U mastabi se nalazi prostor za prino enje rtve(kau) te tajna odaja za kip preminulog. MASTABE-uobi ajan oblik ovih grobnica.

Projekcija i prikaz mastabe .

Njegovo umije e nije dojmljivo samo zbog dimenzija nego i zbog jedinstvenog na ina utjelovljenja faraona kao pojma savr enstva.POGREBNA PODRU JA ‡ Piramide su bile dio nepreglednih nekropola s hramovima i drugim gra evinama. ‡ ‡ ‡ .graditelja Imhotepa. Imhotep je prvi umjetnik ije je ime zaslu eno zapisano u povijest. Najslo enija od tih nekropola nalazi se oko Stepenaste piramide kralja Zosera.

.

.

ali tek se u Novoj po inje koristiti kao uobi ajen element. . Naj e e se javlja u obliku razli itih biljaka poput palmi.. itd. a sve se one simboli ki ve u uz pojedina podru ja Egipta. papirusa.STUPOVI ‡ Ono to se javlja u obilatoj uporabi na ovim hramovima jest stup. lotusa. Njegov se oblik javlja ve u staroj dr avi. kojeg egip ani prvi razvijaju kao arhitektonski element.

ETVRTA DINASTIJA ‡ Piramide kod Gize .

Velika Sfinga ‡ Velika Sfinga izgra ena pored hrama Kefrenove piramide .

PORTRETIRANJE ‡ Najve a slava egipatske umjetnosti Stare dr ave pripada portretnim kipovima Jedan od najljep ih jeste Kefrenov portret ‡ .

Slika1.Princ Rahotep i njegova ena .Mikerin i njegova ena Slika2.

nogu prekri enih na zemlji .Pisar iz Sakkare ‡ Stoje i i sjede i likovi su osnovni repertoar velikih egipatskih trodimenzionalnih skulptura.Pri kraju etvrte dinastije dodana je i tre a kompozicija ±sjede i lik pisara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->