A tartalomból

Idõsek napja Csengerben (2. oldal) Új tanév a megújult általános iskolában (3. oldal) Bursa Hungarica (4. oldal)
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÉLETI HAVILAPJA
XX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. szeptember - ÁRA: 130,- Ft

Osváth Krisztina országos bajnok lett (5. oldal) Botladozva (6. oldal)

VIII. Csengeri Almafesztivál 2009
Idén új helyszínen, de a hagyományokat megerõsítve és továbbéltetve rendezte meg Csenger a szeptember végi almafesztivált. A programok a futballkupával már a hét elején elkezdõdtek, majd a két fõnap rendezvénykínálatával folytatódtak. Az iskolások, óvodások idén is kitettek magukért: színpompás, vidám látványt nyújtottak az étkezde elõtt kiállított szalmabáb kompozíciók, illetve a különbözõ almából készült mûvek a Sportcsarnokban. Mindezt csak fokozták a gyermekrajzok és a kiállító cégek õszi-almás dekorációval ellátott pavilonjai. Szeptember 25-én délelõtt több mint 1000 gyermek futott az egészség jegyében. Késõ délután Ésik Sándor világjáró fotókiállítása nyitotta meg a kulturális kínálat sorát, amit a beregszászi színház Liliomfija követett. Másnap délelõtt a gazdák traktoros felvonulását követõen a mazsorette csoport vezette be a vendégeket a szakmai kiállítás helyszínére, a Sportcsarnokba, ahol Apáti György polgármester megnyitó gondolatai után Demendi László, a megyei Agrárkamara elnöke adott rövid tájékoztatást a mezõgazdaság helyzetérõl. A program gasztronómiai részében közel húsz csapat fõzött mindenféle ínycsiklandó hagyományõrzõ ételt. Nagy üstben fõtt az almalekvár, de friss almát is lehetett vásárolni, kóstolni. Idén is versenyre keltek egymással a legfinomabb sütemények, a sátrak és helyben fõzött pálinkák. A hangulatot csak fokozták a hagyományõrzõ csoportok, köztük a csengeri gyermek néptánccsoport, a Reflex együttes és a nagy sikert arató Fate-rock. Akinek kedve volt sakkozhatott, vagy benevezhetett az asztalitenisz versenyre, illetve a II. Nyári Mûvészeti Alkotó Tábor munkáit is megtekinthette a Múzeumban. A nap végén fergeteges koncertet adott a Hooligans, így minden korosztály elégedetten térhetett haza az almafesztiválról.

Az Almafesztivál egyik díszvendége Demendi László, a megyei Agrárkamara elnöke volt

A gazdák feldíszített traktorokkal vonultak végig az utcákon. A mazsorette csoport idén is kitett magáért. Felk.: Pappné Szabó Judit

2009. november 03., Városi Sportcsarnok Külföldi munkáltatókat is felvonultató kiállításon a szatmári és beregi térség diákjai számára kínáljuk a legfrissebb oktatási és szakmaválasztási lehetõségeket. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállítást szervez, melynek egyik helyszíne Csenger. A kiállításra 2009. november 3-án 10.00 órától 17.00 óráig kerül sor a Városi Sportcsarnokban. A kiállításon 30 standon 5 középiskola, 4 képzõ intézmény, 1-1 egyetem-fõiskola és 24 munkáltató (4 Szatmárnémetibõl) kínálja képzési-, valamint a szakmaválasztás lehetõségét. A kiállítás célja: lehetõséget kínáljunk a szakmaválasztás elõtt álló korosztály részére oly módon, hogy komplex információs -és szakmai segítõ rendszert alakítsunk ki a pályaválasztás és a munkaerõ-piaci igények között. Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a megalapozott pálya-, illetve szakmaválasztási döntések hozzájárulhatnak a munkanélküliség megelõzéséhez, a prevencióhoz. A rendezvényre az általános -és középiskolás diákokon, valamint a regisztrált álláskeresõ pályakezdõkön túl várjuk mindazokat, akik pályaválasztás vagy pályamódosítás elõtt állnak, képzésben kívánnak részt venni. A rendezvényre látogatókat a kiállítás ideje alatt gazdag, színes szakmai bemutatók, mûsorok várják. Csenger, 2009. október 5. Antal Andrásné, kirendeltség-vezetõ

Kistérségi rendezvények - Csenger

Dr. Gráf József mezõgazdasági és vidékfejlesztési miniszter volt a nap fõvédnöke, aki a népi étkek mellett megkóstolta a csengeri almalekvárt is

Meghívó október 23-ra
Az 1956-os forradalom emlékére rendezett városi ünnepségre és koszorúzásra.

Péntek este Ésik Sándor fotkiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk

2009-ben is szebbnél szebb installációkkal mutatkoztak be a kiállítók

Idõpont: 2009. október 23. (péntek) 17.00 Ünnepi mûsort ad az Ady Endre Gimnázium Irodalmi Színpada. Koszorúzás az ‘56-os emlékmûnél.

Helyszín: Petõfi Sándor ÁMK Színházterme

2.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2009. szeptember

Szeptemberi emlék
Engedelmet kérek, hogy eloroztam Móra Ferenc örökszépségû novellájának címét, ám szeptember a generációk hosszú sora óta az iskolakezdés ideje, így tehát a csengeri iskolákkal kapcsolatos adalékokból mazsolázgattam. Azért írok iskolákat többesszámban, mert egykor minden felekezet külön mûködtetett iskolát. volt egy nagy ünnepségsorozat iskolánk 400 éves fennállásának megörökítésére, amire még sokan emlékezhetünk. Az erre az alkalomra kiadott kis könyvecske féltett ritkaság. A reformátusok iskolaépülete elõször a Béke utca keleti felén, a Virág Sörözõ mellett állt, csak késõbb került át a központi részre: oda, ahol most a

Idõsek napja Csengerben
A demográfiai adatok szerint jelenleg a Földön körülbelül hatszázmillióra tehetõ az idõskorúak száma. Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az Idõsek Világnapját, azóta minden év október 1-én megemlékeznek a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról világszerte. 2009. október 4-én városunk általános iskolájának aulájában került sor e jeles esemény megünneplésére, immár 11. alkalommal. Intézményünk munkatársai itt fogadták nagy szeretettel a vendégeket. A jelenlévõknek színes programokkal igyekeztünk emlékezetessé tenni a délutánt. Az ünnepséget Apáti György Polgármester Úr nyitotta meg és köszöntötte a településünk legidõsebb lakosát, Samu Györgyöt, aki ebben a hónapban tölti 99 életévét, valamint a legidõsebb házaspárt, Barkász Endre bácsit és feleségét Etelka nénit, akik ez évben ünneplik 60. házassági évfordulójukat. Köszöntötte még beszédével nyugdíjasainkat Dr. Arday András Fõorvos Úr is. A kulturális mûsor egy verssel kezdõdött, Urbán Richárd Ady Endre Gimnázium tanulójától Áprili Lajos egyik jeles versét hallgathatták meg, mely után az Általános iskola néptánccsoportjának fellépését tekinthették meg. Medgyesi Lívia és Sári József énekes-elõadómûvész fellépése alapozta meg a jó hangulatot, ahol sok olyan régi ma-

A középkorba visszatekintve ez egyértelmû, hiszen csak a katolikus vallás volt szerte Európában. Azt tudjuk, hogy Csenger ebben az idõben, tehát a 14-15. században gazdag virágzó település; késõbb mezõvárosként élte életét. Elképzelhetetlen, hogy a módosabb nemesek, parasztpolgárok ne taníttatták volna gyerekeiket, ami akkoriban az úgynevezett plébániai iskolákban történt a pap vagy a kántor irányításával. Külön iskolaépület csak a nagyobb városokban volt, itt Csengerben minden valószínûség szerint magán a plébánián. Azt is tudjuk, hogy az 1860-as évekig a Múzeum mai épülete helyén állott a református egyház parókiája - mely természetszerûleg a reformáció elõtt katolikus plébánia volt a középkorban. Így a logika szerint itt kellett mûködnie az "oskolának" is. A reformációnak igen fontos, mondhatni létérdeke volt az oktatás, az írás-olvasás minél szélesebb körben való terjesztése. Nem véletlen, hogy a magyar iskolarendszer megújhodását is ennek köszönhetjük. Csenger iskolájáról a legrégibb adat 1562bõl való, mint református iskoláról, hiszen akkorra a város már reformált. Elsõ rektoráról - azaz igazgatójáról - ekkor esik említés: Ilosvai Péternek hívták. 1962-ben

Méliusz Idõsek Otthona van. Miután Csenger színtiszta református város volt közel kétszáz évig, az iskola alatt csak református iskolát kell értenünk, errõl van a legtöbb adat. A római katolikus vallás hívei csak az 19. század elejére kezdtek megerõsödni, olyannyira, hogy iskolájukról is csak innentõl van említés. Iskolaépületük a mai Béke úton, a Postán innen volt - ahol a telefonkonténerek állnak jelenleg. 1873-ban lebontották, s 1878-ban épült fel az új, ám csak egytantermes épület tanítói lakással egyetemben a Kossuth utcai fronton, majdnem a templommal szemben. Ott épül most a görög katolikus parókia. Nem hagyható ki, Csenger második legnépesebb felekezetének, az izraelitáknak az iskolája sem a felsorolásból. Az oktatás elõször Kaufmann Adolf hitközségi elnök lakásának két szájában folyt, majd államkölcsönbõl 1896-ban épült a máig is álló épület. (Szamos Kft. szabászata van itt). Mindezekbõl láthatjuk, hogy egy ilyen kis településen, mint Csenger, az itt élõ emberek számára, felekezetre való tekintet nélkül mindig is fontos volt, a lehetõségeken belül az oktatás fenntartása, s a gyermekfõk kimûvelése.

gyar nóta és dal hangzott el, amelynek felidézése örömmel töltötte el a jelenlévõket. A pohárköszöntõ után, ízletes vacsora felszolgálása következett. A színes mûsorok a vacsora után is folytatódtak a Szivárvány Színház elõadásával, akik a Tüzes vas címû darabjukat adták elõ. A mûsor zárásaként, a Szeretet Nyugdíjas Egyesület énekkarának mûsorát láthatták, akiket Jeles Antalné által felkészített citerazenekar kísért. Szépkorúak jelentõs számmal jelentek meg az ünnepségen, és városunk lakóin kívül társtelepülésünk Szamosbecs, Szamostatárfalva Idõsek Klubjának tagjai is szép számmal vettek részt. Ezen a napon is szerettük volna kihangsúlyozni az egészséges életmód fontosságát, ezért Egészség- Sarok várta a kedves érdeklõdõket, ahol lehetõségük nyílt különbözõ vizsgálatok

elvégzésére. Ilyen volt a testzsír, testsúly, illetve vérnyomás mérése. Az egészséges étkezés fontosságát akartuk sugallni apró kis ajándékainkkal, melyek sajátkészítésû zöldség és gyümölcs formájú hûtõ mágnesek voltak. "Minden ország jövõjét a gyermekek biztosítják. Az idõsek pedig olyan bölcsesség birtokában vannak, amelyre az egész társadalomnak szüksége van." Paul Coelho gondolatai mindennapjainkban is helytállóak. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink szeretetet és megbecsülést érdemelnek nemcsak ezen a napon, hanem életük minden pillanatában. Karasiné Karasi Ildikó A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai vezetõje

Még mindig a Honvéd utcai "Fekete Lyukról"…
Alig várom már a telet, hogy lehulljanak a fák levelei. No, ezért a kijelentésemért sokan megköveznek, legjobb esetben is mazochistának vagy akárminek mondhatnak. Méghogy várja a hideget, a ködöt, a fagyot, a fûtést, a bolondul pörgõ gázórát, a szitáló ónos esõt!! Meg van ez buggyanva?! Megnyugtatom a Kedves Olvasóimat, hogy kívánja a fene a fentebb felsorolt dolgokat, kivéve, hogy a fák levelei lehulljanak! Ám, azt sem gonoszságból, hiszen nincs szebb, festõi látvány, mint a varázslatos színekben pompázó õszi fák. Csak éppen abból a kimondottan önös érdekbõl várom a levélhullást, hogy így a Honvéd utca egy bizonyos része - akik arra járnak valamely közlekedési eszközzel, úgyis tudják, melyikrõl van szó - világosabbá fog válni az egyre korábban beköszönõ estéken. Mert bizony a fák lombjai jelenleg teljesen - mintegy paravánként - lefogják a lámpák fényeit, melyek csak önmaguknak világítanak szegények, pedig az õ szent feladatuk, az lenne, hogy az úttestet tegyék láthatóvá. Ha más nem is, de a bölcs és örök természet megoldja ezt az évek óta meglévõ gondot.

HOPPÁ…!

Petneházi környezetvédelmi tábor
A táborozások élményei mindannyiunk számára maradandó emlékeket nyújtanak. A közös élmények a barátságok és a nagy találkozások színhelyei. A csengeri ÁMK diákjai augusztusban Petneházán egy környezetvédelmi tábor részesei lehettek. A táborozásban résztvevõ diákok száma harminchárom fõ volt. A diákok két különbözõ idõpontban (egy-egy pedagógus kíséretében) kezdhették meg a táborozást egy igen különleges helyen, a Petneháza határában lévõ Szigeti tanyán. A tanya hangulata és természetes környezete mind-mind hozzájárultak a táborozás sikeréhez. A táborban a diákok jurtákban és katonai sátrakban voltak elszállásolva. A tábor egy hetes programja igen változatos és kalandos volt. A diákok a tiszai kenutúra során, "harcolhattak" a természet vad erõivel. Természetesen a fürdõzés sem maradhatott ki a programból. A gyerekek a nyár forró hõségét a Leveleki tónál és a Nyíregyházi Élményfürdõben csillapíthatták. A programok szerves részét képezték a kézmûves foglalkozások, csoportos játékok, vetélkedõk, a kerékpártúrák, lovaglás és kocsikázás. A hét közepén a környezetvédelemé volt a fõszerep. A diákok elõadást hallhattak a szelektív hulladékgyûjtés elméletérõl. Az elméleti dolgok után a gyakorlatban is megfigyelhettük a hulladékok feldolgozási folyamatát, a nyíregyházi Térségi HulladékGazdálkodási Kft. munkatársai segítségével. A megújuló energiaforrások ismerete sem volt elhanyagolható, Nyíregyházán meglátogatunk egy napkollektorokat és napelemeket gyártó üzemet. A tábor esti programját a közös éneklések és beszélgetések tették hangulatossá. Az utolsó este záróeseménye egy hatalmas tábortûz volt, ahol ismét lehetõség nyílt az ismerkedésre, a közös társalgásra. A tábor lehetõséget adott a gyerekeknek arra, hogy megismerkedjenek a környezetvédelem alapvetõ ismérveivel és tevékenységi köreivel. Fontos, hogy a jövõ fiatal generációi kötelességet vállaljanak az õket körülvevõ környezetükért. Egy környezetvédelmi tábor minderre nagyon sok lehetõséget és gyakorlatot nyújt. A tábor zárórendezvényének a csengeri ÁMK ad otthont november hónapban. Katona Levente

Mozgó kiállítás
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a Petõfi Irodalmi Múzeumutazó kiállítást szervezett az ország több településén. Szeptember 10-én a városunkat Csengert látogatta meg, ahol nagy számmal látogatták meg az iskolák felsõ tagozatos diákjai. Többek között jelen voltak a Fehérgyarmatról, Pátyodról, és még néhány településrõl. A kiállítás bemutatta a magyar nyelvközösség aktuális nyelvhasználatát és magát a nyelvet helyezte a középpontba. Bemutatta a beszélt és írott nyelv, az egyéni nyelvhasználat sajátosságait. Felidézte

a nyelvtörténeti hagyományt, nyelvemlékeinket. Remélem, a Petõfi Irodalmi Múzeum minden évfordulóra szervez még ilyen kiállítást.

2009. szeptember

CSENGERI HÍRMONDÓ

3.

Új tanév a megújult általános iskolában Interjú Kazamér Tibor igazgatóval
"Csak azoktól tanulhatunk, akik tudnak, és csak tõlük tanulva kerekedhetünk föléjük." (A. Senna) - A felújított épületben hogy indult el a tanév? - Az általános iskolában három nap csúszással kezdtük el a tanévet, míg az óvodában és a bölcsõdében a törvényi elõírásoknak megfelelõen. Ezúton is megnyugtatom a tanulókat és a kedves szüleiket, hogy a három napot nem kell a diákoknak ledolgozniuk. Nem kell szombatonként tanulni, mert az érintett idõpontban pedagógus továbbképzéseket tartottunk, illetve a rendelkezésre álló igazgatói szünnapokat használtuk fel. Természetesen boldogok vagyunk, hisz a csúszás az Ady utcai fõépületünk rekonstrukciója miatt következett be. Nem minden nap költünk az iskolára közel 400 millió forintot: csodálatosan felújított - a Kossuth utcai épületet is kimeszeltük - épületkomplexumban kezdte el a tanévet a 700 általános iskolás tanuló. Felújított, galériával bõvült tanári szoba került kialakításra, kicserélték a nyílászárókat, új a járóburkolat, és a fûtést is korszerûsítették. Az óvodában nyolc csoportban 222 gyerek, míg a bölcsõdében 15 fõ kezdte el az új tanévet. A beruházással Kresz-tanpálya és multifunkciós pálya bõvíti a szabadidõs tevékenységek lehetõségeit. - Az oktatás területén milyen újdonságokról tud beszámolni? - Az egyik legfontosabb elem a TÁMOP 3.1.4-es projekttel elnyert kompetencia alapú oktatás bevezetése az alsó és felsõ tagozatban, 6-6 tanulócsoportban. A pályázat keretei között a teljes tantestület bekapcsolódik a továbbképzésekbe, de közülük arra a 13 pedagógusra hárul a legnagyobb felelõsség, akik bevezetik osztályokban az új módszert. Nekik elõre köszönettel tartozunk az önzetlen munkavállalásért. - Milyen változások érintik még idén az oktatást? - Ebben a tanévben már 6. osztályban is bevezettük a nem szakrendszerû oktatást. Ezzel megvalósul az az állami elképzelés, amivel az alapozó szakasz a negyedikrõl kitolódik a hatodik osztályra. Ezen kívül tovább folytatjuk az IPR-t, így ismételten lehetõségünk nyílik a tanulásban lemaradt gyerekek felzárkóztatására. Valamennyi szülõ számára “Szülõk iskolája” néven havi rendszerességû interaktív fórumot indítunk, valamint a tanulási képességekbõl eredõ hátrányok leküzdését segíti már az iskolába lépéstõl az elsõs osztályokban alkalmazott pedagógiai asszisztensi munka. Ettõl azt várom, hogy minden elsõs megtanuljon készségszinten íri, olvasni, számolni, mert vallom, hogy aki ezeket a kompetenciákat elsõ osztályban nem sajátítja el, az egész élete során kudarcokkal fog küzdeni. Mi sikerorientált gyermekeket szeretnénk nevelni. - Ezt az elképzelést hogyan segítik még? - Egyrészt a fent említett módszerrel, másrészt elnyertük az “esélyegyenlõségi modellintézmény” ran-

VIII. Almafesztivál 2009. Pillanatképek a rendezvényrõl

got és referensi címet, amit a megyében 18 iskola kapott meg. A programot a tanórán kívüli tevékenységekben is szeretnénk megjeleníteni. A szabadidõ hasznos eltöltését szabadidõ szervezõ segíti, illetve 30 órás képzéseket ajánlunk a gyerekeknek, ahol különbözõ modulok keretében, önkéntes alapon megszerezhetnek valamilyen praktikus ismeretet. Ezek a modulok: kerékpáros Kresz ismeretek, elsõsegélynyújtás, gépírás, fotózás-videózás, szabás-varrás, keresztszemes hímzés, kötés-horgolás, életmód tanácsadás és háztartási ismeretek. A tanfolyamok végén vizsgamunka készül és a gyermekek tanúsítványt kapnak a sikeres kurzusról. - Túl vannak egy nagy rendezvényen. - Az Almafesztiválról van szó, és itt szeretném kifejezni köszönetemet az ÁMK valamennyi munkatársának az önzetlen elõkészítésért és lebonyolításért, a szülõknek a finomabbnál-finomabb almás süteményekért, valamint az alma,- és szalmakompozíciókért. Öröm számomra, amikor egy-egy rendezvényen több ezer boldog embert láthatok, akik között nagyon sok környékbeli lakos is volt, akik elviszik szeretett városunk hírnevét. - Idén gondolkodnak valamilyen fejlesztésben?

- Két pályázatot nyújtottunk be, aminek várjuk az eredményét. Az egyik egy Interreges ukrán-románmagyar projekt, amiben 25-25 gyerek csereprogramban tíz napos kurzusokban ismerkedne meg a szomszéd ország néphagyományaival. Emellett lehetõség nyílik majd egy-egy minilabor, aminek a segítségével különbözõ természettudományos méréseket végezhetnek. A tanulók családoknál lesznek elhelyezve. Délelõtt az oktatással, délután szabadidõs tevékenységekkel ismerkednének. Az igényelt támogatás 25 millió forint. A másik pályázat egy személyes álmomat valósítaná meg, ami elsõsorban a tehetséggondozáshoz nyújt segítséget. A pedagógusok ötven órás, “A kiemelkedõen sikeres emberek hét tulajdonsága" címû kurzuson vennének részt, ahol egy új szemlélettel sikerrecepteket sajátíthatnának el. Az oktató munkához kapcsoltan ezt a szemléletet adnák tovább egyfajta pluszként a diákoknak. A siker és a pozitív gondolkodás elvét erõsítve úgy gondolom, hogy egy sikeresen boldog új évet kezdtünk. Hivatástudatunk fontosságát a dalai láma gondolataival szeretném érzékeltetni: “A megfelelõ oktatás a legfontosabb eleme a jobb jövõbe vetett hitnek.” Kollégáimmal ezen munkálkodunk.

Több, mint ezer gyerek futott az Almafesztiválon, amire ötletes almakompozíciókat készítettek az osztályok

Szalmacica szalmabábokkal

Kerékpáros Kresz tanpálya Csengerben

Fõ a lekvár

Néptáncos gyermekek ropták a szinte nyári melegben

Javában folynak a munkálatai annak a Kresz tanpályának, amit az iskola épületének felújításával együtt valósít meg Csenger Város Önkormányzata az uniós támogatások segítségével megközelítõleg 20 millió forintból. A pálya az iskola belsõ udvarán kap helyet az ugyancsak most készülõ mûfüves focipálya mellett. A tanpályán a jelenleg hatályos jogszabályok alapján Kresztáblák,

zebrák és egyéb útburkolati jelek, valamint körforgalom kerülnek kialakításra. A "mini úthálózatot" térburkoló kõvel fogják borítani, a közvetlen környezetét pedig parkosítják. A kivitelezési munkálatok jelenleg a burkolat lerakásánál tartanak. Szeptember végén már minden bizonnyal mosolygós arcú kerékpáros gyerekek róják a kilométereket a létesítményen.

A legjobb pálinkák egyik gazdája Orosz Mihály lett

Az egyik nyertes sütemény

4.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2009. szeptember

Csenger Város Önkormányzat Pályázati felhívása a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elnyerésére
Felsõoktatási hallgatók számára "A típus"
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. õszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév második félévére már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév elsõ féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a kötelezõ mellékletekkel ellátva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30. A pályázat kötelezõ mellékletei: 1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl. A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. Pályázat a hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élõ hallgatóknak szól. A pályázatok elbírálása során elõnyt élvez a pályázó, ha: - az öregségi nyugdíjminimumot (28.500 Ft-ot) az 1 fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg - árva vagy félárva, - családjában levõ eltartottak száma három vagy annál több, gyermeket nevel, - egyedül neveli gyermekét, - valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylõ beteg vagy rokkant van - kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. Csenger Város Önkormányzata 2009. december 4-ig az önkormányzat hirdetõtábláján, a Csengeri Hírmondóban, a helyi TV-ben, és a város honlapján hozza nyilvánosságra az ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait. A pályázat elbírálása ellen fellebbezésnek helye nincs. a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. - A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói. - A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második féléve. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a kötelezõ mellékletekkel ellátva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30. A pályázat kötelezõ mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl. A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. Pályázat a hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élõ hallgatóknak szól. A pályázatok elbírálása során elõnyt élvez a pályázó, ha: - az öregségi nyugdíjminimumot (28.500 Ft-ot) az 1 fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg - árva vagy félárva, - családjában levõ eltartottak száma három vagy annál több, gyermeket nevel, - egyedül neveli gyermekét, - valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylõ beteg vagy rokkant van A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2010. szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. Csenger Város Önkormányzata 2009. december 4-ig az önkormányzat hirdetõtábláján, a Csengeri Hírmondóban, a helyi TV-ben, és a város honlapján hozza nyilvánosságra az ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait. A pályázat elbírálása ellen fellebbezésnek helye nincs.

Almafesztiváli képzõmûvészeti kiállítás a múzeumben

Felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára "B típus"
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

Ez éven is "beértek" a nyári Alkotótábor mûvei az Almafesztiválra. A képekbõl rendezett tárlat ennek az egyre nívósabbá váló eseménynek az egyik kísérõrendezvénye lett. A megnyitón a "szervezések" ellenére is szép számú közönség vett részt. A kiállításon tiszteletüket tették a képek alkotói, névszerint Podolyák Vilmos nagybányai festõ, Reha Márk szatmárnémeti fotós, régi ismerõsünk, Tarr János és a szintén nyíregyházi L. Varga Mária. Az ötödik mûvész Csorba István Kadosa (Kisvárda) halaszthatatlan programja miatt nem tudott személyesen részt venni, s csak képeivel volt jelen. Öt alkotó, öt stílus, ötféle felfogás a világról. Tarr János a tõle megszokott akvarelltechnikában jeleskedett, ebbéli rutinja kétségbevonhatatlan, ám olajképei is szemet gyönyörködtetõek. Podolyák Vilmos le sem tagadhatná de miért is akarná? - nagybányai ihletettségét, melyek tájképein élnek igazán, ott csúcsosodnak ki

mesterségbeli kvalitásai. L. Varga Mária finom lírai, nõi megközelítésû, bensõséges képei színesítették, tették teljessé a tárlat összhatását, míg Csorba István Kadosa ennek ellentéteként meghökkentõ témaválasztásával, harsány színvilágával adott egyéni ízt. Reha Márk fotóinak szépségeit már az augusztus 20-ai kiállításon is megismerhettük, ám Csengerrõl készült fényképeit is el tudtuk volna képzelni nagyobb méretekben. A mûvészek egy-egy képet szándékoznak ajándékozni városunknak köszönetképpen az augusztusi szép napokért, melyet itt tölthettek, élvezve Csenger vendéglátását. Összességében elmondható, hogy a II. Nyári Alkotótábor szép, témáiban változatos anyaggal mutatkozott be, s ezek az alkotótáborok egyre inkább beépülnek városunk mûvészeti életébe. Fábián

2009. szeptember

CSENGERI HÍRMONDÓ

5.

Önök küldték

Múzeumi hírek Almafesztivál - GOLDEN KUPA Sakk és Asztaltenisz versenyek • Nagy Lászlóné (Molnár J. u.)
egy nem régi, ám helytörténetileg annál értékesebb fényképet ajándékozott. A fotó a '90-es években lebontott, a Tisza közben álló malom épületét ábrázolja, melyrõl eddig még képet nem láttam. A malom az 1900-as évek elején épült, korszerû gépekkel volt felszerelve, tulajdonosa Lichtmann Gábor volt. 1944-ben - a többi néggyel együtt - ezt is felgyújtották, ám hamarosan ismét üzembe helyezték. Augusztus 26-án ismét megrendezték ezt a hagyományossá váló versenyt, ami immár a romániai résztvevõkkel nemzetközivé vált. Sakk eredmények: I. Csillag István 4,5 pont Pusztadaróc (Románia) II-III-IV. Gaál Gergõ, - Medgyessy Sándor - Katona Mihály 3,5 pont A különdíjat Juhász Leila és Szabó Bence érdemelte ki. Az asztalteniszezõk között is izgalmas meccsek zajlottak. Az esemény rangját a más helységekbõl jövõ versenyzõk jelzik. Eredmények: I. Mikes József,

A múzeumi hírekben már szerepelt Nagy Lászlóné neve, aki a régi Lichtmann-malomról adott egy fényképet. Íme itt az épület látképe.

• Deli Zsolt (Ordacsehi) egykori honismereti szakkörösöm (akit úgy tûnik, megfogott a régészet, mert ezen a vonalon dolgozik) korábbi gyûjtéseibõl ajándékozott: többek között két övcsatot a kora középkorból és egy kelta vasvésõt. A két csat Komlódtótfaluból került elõ, míg a vésõ Csengerbõl. Mihamarabbi restaurálásuk után a tárlóban fogják gazdagítani régészeti anyagunkat. • Ószabó Elõd (Debrecen) egy CD-t juttatott el hozzánk, melyen több, igen értékes szakmunka található, többek között a teljes Borovszky-sorozat és a Siebmacher Címereskönyv.

Csenger Asztaltenisz Klub II. Varga Sándor, Kocsord III. Orosz Endre, Fehérgyarmat IV. Dalnoki László, Csenger Asztaltenisz Klub V. Õry István, Pusztadaróc (Romania) A rendezõk a különdíjat Õry István pusztadaróci versenyzõknek ítélték. A szeniorok -más néven öregfiúk - alkalmat találtak összemérni tudásukat és szerencséjüket. Eredmények: 1. Boros Endre, 2. Csernyi Gyula, 3. Kiss Zoltán A különdíjat Csernyi Gyula nyerte el. Fábián Béla

DIÁKSPORT Sikerek az országos bajnokságon
Osváth Krisztina országos bajnok lett

Az Ószabó Elõd által küldött fényképen dédnagyapja, Barkász Ignácz látható egy lókiállításon, mely az egykori Piactéren, a mai Szent István-szobornál készült. Háttérben a régi óvoda látható.

• Katona Zoltán (Csengerújfalu) szintén CD-t ajándékozott, mely a Magyar éremhatározót és családtörténeti munkákat (Kempelen, Nagy Iván) tartalmaz. • Ifj. Balogh János (Honvéd u.) egy egzotikus afrikai hangszerrel lepte meg a múzeumot, bár hogy miként kell használni és miként szól, igazán még nem tudjuk, de így is köszönet érte. • Porkoláb Károly (Kossuth u.) két úttörõ rajnaplót hozott. Nem olyan régi, de majd az lesz egyszer, s fontos kortörténeti adatokat fog majd a jövõ kutatója találni benne.

Szeptember 26-27-én rendezteék Tatabányán a serdülõ országos bajnokságot, ahova a régiós versenyrõl továbbjutott sportolóink méltóképp képviselték Csengert, ezen a kétnapos viadalon. Zsiga Zsolt (7.d) diszkoszvetésben 2 szektoron kívüli egy 1 érvényes dobásával a kiváló 9. helyre dobta be magát. Ez volt élete elsõ igazi versenye. Juhász Balázs (7.a) 1000 méteres akadályfutásban az igen erõs mezõnyben az 5., míg 2000 méteres síkfutásban a 7. helyet szerezte meg.

Páskuly Gergõ (7.a) és Székely Gergõ (7.a) az 1000 méteres akadályfutásban jó idõeredménynyel (11-és12.hely) a középmezõnyben végeztek. Beczõ Alexandra (8.d) 1500 méteres akadályban a 6. helyen futott célba az országos döntõn. Osváth Krisztina (8.d) 600 méteres síkfutásban igen erõs hajrával az ország legjobbjait maga mögé utasítva nagy fölénnyel ért a célba, így elnyerte a Magyar Köztársaság 2009. évi serdülõ országos bajnoka címet Felkészítõ tanár: Papp Szilárd

Szabó Zoltán Komlódtótfaluból jutatta el azt a felvételt, melyen az új Szamos-híd építésének egy végsõ fázisát láthatjuk: a hídtest helyére húzását. A kép 1973-ban készült.

A Képessy-kastély

• Legyen a tied a legmenõbb töklámpás címmel a mûvelõdési központ töklámpás készítõ versenyt hírdet. Október 20-ig készítsétek el és adjátok le az alkotásokat a Mûvelõdési Központban. • "Itt van az õsz, itt van újra..." címmel rajzpályázat gyerekeknek, érdeklõdni a mûvelõdési központban. • Október 24-én Angyalkommunikációs tanfolyam a mûv. központban. Érdeklõdni személyesen vagy telefonon.

Mûvelõdési Központ hírei

Duatlon megyei döntõ
- csengeri sikerek
A nyíregyházi repülõtéren rendezték meg szeptember 27-én a duatlon megyei döntõt. Versenyzõink mindent kihoztak magukból, hiszen 3 csapatunk is a dobogó legfelsõ fokára állhatott, és egyéniben 13 érmet hoztunk haza. Célunk az októberi karcagi országos döntõn való sikeres szereplés. Az I.kcs. eredményei: Barcsay Dávid (1.c) 4.hely, Szedlacsek Ákos ( 1.b) 3. hely Adorján Zsanett (1.c) 2. hely, Kõrösi Barbara 3.hely, Borbély Viktória (2.t) 4.hely, Gaál Nikoletta (1.c) 5. hely. Ez a lánycsapat eredményeivel az 1. helyen végzett. A II. kcs. eredményei: Riskó Anett (4.a) 1. hely, Körõsi Klaudia (4.a) 2. hely. A csapat a 2. helyet szerezte meg. Juhos Viktor (3.t) 2. hely, Székely Benedek (3.t) 6.hely, Lakatos Dániel (4.a) 7. hely. Eredményeik alapján a fiúk a 2.helyen végeztek. A III. kcs. eredményei Szabó Kitti (7.a) 1.hely, Juhász Leila (6.a) 2.hely, Lakatos Andrea (7.a) 6.hely, Paládi Bernadett (7.a) 7.hely, Szabó Zsófia (7.a) 8. hely. A lánycsapat az 1.helyet vívta ki. Adorján Márk (6.a) 1.hely, Ecsedi Gábor (7.a) 2.hely, Busák Alex (6.a) 3.hely, Szabó István (6.a) 7.hely. A fiúk szintén az 1.helyen végeztek. IV. kvs. eredményei: Gaál Izabella (8.a) 1. helyezett, Pesti Enikõ (7.a) 2. helyezett. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd A csapat nevében is köszönet illeti Farkas Miklóst, aki platóskocsiját ajánlotta fel a kerékpárok szállítására, valamint Zámbó Józsefet és Mester Zsoltot is, akik vállalták a technika és a gyerekek szállítását.

Új darabbal gyarapodott a hajdani Csengert ábrázoló régi képeslapok száma. Egy aukciós árverésen sikerült megszerezni a volt Képessy-kastélyról kiadott, XX. század eleji képeslapot. Erre

az épületre már csak a negyven év felettiek emlékezhetnek mint a Határõrségre, ott, ahol a régi Kossuth utcai futballpálya volt, valahol az utcához esõ tizenegyes pont környékén.

Méregtelenítés, savtalanítás természetesen!
9,5 PH ionizált, többszörösen szûrt, magnetizált, oxigéndús lúgos víz beszerezhetõ a Nívó Üzletházban 60 Ft/l áron

6.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2009. szeptember

Botladozva
Nem mondható egyenletesnek futballcsapatunk szereplése, idegenbeli 4 meccsünkön eddig egyelõre csak egyetlen egyszer tudtunk gyõzni. Az viszont tény, hogy az a Sonkád kalapált el betyárosan minket, akik azóta is vezetik a tabellát, a nagyszekeresi botlás azért elkerülhetõ lett volna. Vámosorosziban is leblokkolt a csapat... Valahogyan ezek az erdõháti kis falvak csapatai valamiben jobbak mint mi, fõleg otthonukban válnak számunkra legyõzhetetlenné. Vajon miért bénulnak le a fiúk, mi lehet a váratlan összeomlások mögött, mert a balszerencsére nem lehet mindig mutogatni. A legutóbbi hazai meccs kínkeserves 90 perce pedig fölöttébb elgondolkoztató... Eddigi teljesítményünk mindenesetre nem mondható éppen rossznak, de vigyázni kell, mert egy-két váratlan vereség, és máris a tabella alján vesztegelhetünk, ahonnan aztán nehéz ám visszakapaszkodni. De hol van még a vége... VIII. 29. Jótett helyébe ne várj jót Sonkádon Sonkád - Csenger 8-2 (5-0) Volkán Roland edzõé a szó: Kétségkívül, hogy a tavalyi bajnok hazaiak voltak egyértelmûen esélyesei ennek a meccsnek. Ezt reményeink szerint - némileg csökkentette az, hogy elõtte éjszaka lagziban voltak a sonkádiak. Ezért is egyeztünk bele a szokatlan vasárnapi dátumba. Hát bizony a hazaiakon egyáltalán nem látszott az átmulatott éjszaka, de a mi sportszerûségünket sem látszottak viszonozni semmiféle ilyen jellegû megmozdulással. Mondhatni egész meccsen agreszszíven, helyenként durván játszottak, és ez a stílus fiatalkorú csapatunknak nem nagyon fekszik. Sajnos, már a bemelegítésnél olyan jeleket láttam, mintha eleve letettünk volna mindenféle esélyrõl, s valóban a szinte lebénult fiukkal szemben már az elsõ 28. percben öt góllal elhúztak. A gólokról bõvebben nem érdemes szólni, az elsõt sakk-mattra kijátszották (1-0), majd egy öngól született (2-0), a harmadikat kisszögletbõl kaptuk (3-0), a következõ ugyancsak les volt (4-0), az ötödiket pedig szögletbõl fejelték be (5-0). Mindezeket mintha kívülállóként néztük volna végig! Innentõl aztán nem volt veszítenivalónk, rájöttünk, hogy mi is tudunk játszani, és a rémálom elmúlt. Szünet után már partnerek voltunk, és rövidesen szépítettünk. A 60. percben Osváth nagyon jól talált el egy labdát (5-1), majd beadásból Bunca volt eredményes (5-2). Sajnos ez a feltámadásunk nem hozhatott csodát, a hazaiak három idõsebb rutinos játékos beállításával csúnya vereséggé hozták az eredményt (8-2). A végén tényleg elfajult a játék, a hazaiak kíméletlen durvasága Sajó tettleges bántalmazásával zárult, a bíró már a mérkõzés lefújását latolgatta. IX. 5. Bunca mesterhármasa Csenger - Kocsord 7-0 (4-0) Már az elsõ perctõl mi irányítottunk, nem is kellett sokáig várni a gólra. A 4. percben Bunca adott be szép cselsorozata után, s a középen álló Volkánnak hanyag eleganciával már csak be kellett passzolnia (1-0). A 8. percben Sajó volt eredményes, megnyesett szabadrúgása a sorfal fölött vágódott a hálóba (2-0). Továbbra is mi veszélyeztettünk, fölényünk vitathatatlan volt, jól játszottunk, a vendégek szinte nem is támadtak. Húsz perc múltán azonban mintha ráültünk volna az eredményre, de még így is jobbak voltunk. A vendégek csak egy-két kontrával ijesztgettek, a 32. percben egy beadásuk épphogy elsuhant kapunk elõtt, érkezõ emberük szerencsére nem volt. A mi meddõ - és sokszor lesként megítélt - támadásaink csak a 37. percben értek góllá. Ekkor Bunca elcsípett egy rossz elõreadást, és az egész védelmet kicselezve szinte besétált a kapuba (3-0). Pár perc múlva ismét kedve szottyant a góllövésre, több kocsordi díszkíséretben a félpályáról megindult és meg sem állt a kapuig, és a hosszúba vágta a labdát (4-0). A félidõt egy riasztó kocsordi helyzet zárta, de ezt szerencsére megúsztuk. Szünet után már a középkezdésbõl gólt érhettünk volna el, de Volkán hatalmas lövése a kapufáról a gólvonalon kívülre csapódott le. A 49. percben viszont Bunca bemutatta, hogy nem a lövés ereje számít, trükkös szabadrúgása lágyan beesett a meglepett kapus kezei között a hálóba (5-0). A frissen beállt Orosz Fecó azonnal galibát okozott, lövését csak szögletre tudták menteni., majd Nyerges Donát hatalmas szabadrúgását tölta szögletre a kapus, ezután az elsöprõ lendülettel berobbanó Korpás vágta a kapusba a labdát. Szép percek voltak ezek, és általában ekkor igen jól muzsikált a csapat. Orosz Fecó kísérletei végre bejöttek, a 72. percben egy szédítõ cselsorozat végén okosan gyengéden begurította a labdát (60). Innentõl már lassan önmagukat és a közönséget szórakoztatták a fiúk mindenféle látványos megoldással, a góllövés immár háttérbe szorult. Kocsord erre ráérzett, Csernyi kapusnak lábbal kellett hárítani egy hálóba igyekvõ labdát. Az utolsó tíz percben nagyon gyengén játszottunk, de még így is találtunk egy kis gólt. Bunca a 83.percben szép cselek után tálalt középre Orosz Fecónak, aki elegánsan helyezte a kapuba (7-0). Volt még egy-két gólveszélyes helyzetünk, de az állás már nem változott, nagyobb szerencsével kétszámjegyû is lehetett volna az eredmény. IX. 12. Ismét a negyedórás rövidzárlat Nagyszekeres-Csenger 5-2 (0-0) Volkán edzõ értékelése: Érzésem szerint jó csapattal utaztunk el, hosszú kihagyás után Asztalos István és Orosz Fecó is csatasorba állt, tehát nem volt nagyon mitõl tartanunk. Pedig tudtuk, hogy a hazaiaknak égetõen szükséges a pontszerzés, és ez a végére és pont ellenünk sikerült nekik. Az elsõ játékrészben végig egyenrangú partnerek voltunk, volt vagy három-négy kihagyhatatlan gólhelyzetünk, de a szerencse elpártolt tõlünk. A hazaiak elszántan, sok-sok durvasággal ötvözve játékukat próbálták a gólszerzést, de nekik sem sikerült. Mindenben semlegesíteni tudtuk õket, a védelem jól zárt és a középpálya is eredményesen szûrte meg az akciókat. A félidõ után talán még nem figyeltünk eléggé, és az 53. percben afféle leventególt rúgtak nekünk egy jobbszélrõl bekanalazott beadásból (1-0). Válaszként kammikázé módon kitámadtunk. Cserékkel is próbálkoztam lendületet adni a csapatnak, de mielõtt a szerkezetváltás olajozottá vált volna, gyorsan bekaptunk még négy gólt (5-0). Mintha ott sem lettünk volna, olyan gólok estek, amiket rémálmomban sem szeretnék újraélni. Friss erõként behoztam Köllõt az utolsó 20 percre, aki ugyancsak meghálálta ezt a húzást. A 80. perc táján Halásztól kapott mélységbõl egy indítást, amibõl gólt szerzett (5-1), majd a lefúvás elõtt 56 perccel egy beadását a hazaiak valamelyik lelkes védõje saját hálójába fejelte (5-2). Ezen a meccsen újra átélhettük régi hibánkat, mire felocsúdunk, az ellenfél már több góllal behozhatatlanul vezet. Most a második félidõ elsõ negyedórájában történt mindez. Saját magunk vertük meg magunkat. IX. 19. mi volt ez fiúk? Csenger - Tisztaberek 1-0 (1-0) Az elsõ percekben három lövéssel tesztelte Bunca a vendégek kapusát, ám Tisztaberek is bátran kitámadott, sõt az elsõ igazi gólhelyzet az övék volt. De valahogyan mintha kedvetlenül játszottunk volna, persze az ellenfél is csak imitálta a focit. Félóra múlva már ébresztõt kiabált a közönség, és valljuk be, lassan-lassan jogossá is vált eme kérés, mert bágyadtan, ötlettelenül járattuk a labdát. Sõt, hellyel-közzel a vendégek mutattak többet a mezõnyben. A félidõ végére talán mintha felébredtünk volna, de a kapu elõtt gyámoltalankodtunk. A pontrúgásaink voltak inkább veszélyesebbek, a 36. percben Sajó cseles szabadrúgását tenyerelte ki a kapus. A félidõ végén azonban Osváth a szokásos távoli rúgásával végre-valahára vezetést szerzett, a pattogó labdát elég roszszul találta ugyan el, de a gól, az gól (1-0). Nem gondoltuk ekkor még, hogy ez lesz az egyetlen, a három pontot érõ. A II. félidõben talán bátrabban játszottunk, de az összkép nem változott, az év talán leggyengébb meccsét szenvedhettük át. Semmi összjáték, semmi elképzelés. Az 57. percben végre valami focit idézõ jelenet zajlott, de Bunca tökéletes jobboldali beadását Volkán pár méterrõl felé vágta. Habár ekkor végig a tisztaberki térfélen volt a labda, a vendégek teljesen egyenrangúak voltak. A 72. percben Halász Norbi elõtt kínálkozott bõdületes helyzet, aki Korpás mesteri beadását nagy erõvel felévágta. Nemsokára viszont egy tisztaberki lövés zúgott keresztbe kapunk elõtt, szerencsére nem figyeltek eléggé a csatáraik. Aztán a veterán Mester futotta le az egész csengeri csapatot, s majdnem galibát okozott. Ha úgy vesszük, talán több helyzetük is volt a vendégeknek a végefelé, mi pedig szó szerint szenvedtünk, ráadásul Buncát még ki is állították. Teljesen magunk alatt voltunk szinte az egész meccsen, és nem látszott, hogy egy nyeretlen sereghajtó volt az ellenfél. Ez a tisztaberki csapat a csengeri pályán talált magára.

Régiós sikerek - irány az országos döntõ

Szeptember 12-13-án rendezték meg Miskolcon az ÉszakMagyarországi Régiós Serdülõ Bajnokságot, ahova háromhetes rövid vakáció után már július végén elkezdõdtek az edzések. Ezen a versenyen 10 diákunk képviselte iskolánkat a különbözõ versenyszámokban, s szinte mindenki dobogós helyezett lett. Zsiga Zsolt (7.d) egyetlen dobóatlétánk diszkoszvetésben lett aranyérmes, s egyben régióbajnok. Boros Adrien (7.a) volt az egyetlen sprinterünk, aki kiváló eredménnyel a 4. helyen végzett a 80 méteres síkfutásban. Beczõ Alexandra (8.e) 1500 méteres akadályfutásban szerezte meg a régió bajnoka címet. Juhász Balázs (7.a) 1000 méteres akadályfutásban és 2000 méteres sikfutásban a továbbjutást jelentõ 2. helyet érte el. Gaál Izabella (8.a) 1000 méteres akadályfutásban a 2. helyet, míg 3000 méteres síkfutásban a régió bajnoka lett.

Pesti Enikõ (7.a) 2000 méteres síkfutásban 2. helyezettként ért a célba. Páskuly Gergõ (7.a) 1000 méteres akadályfutásban a 3. helyezett lett, 2000 méteres síkfutásban a 4. helyen ért célba. Székely Gergõ (7.a) 1000 méteres akadályfutásban a 4. helyen, 2000-res síkfutásban a 3.-ként ért célba. Osváth Krisztina (8.d) 600 és 300 méteres síkfutásban kiváló hajrával, nagy fölénnyel nyerte a versenyt, így két számban is a régió bajnokaként jutott tovább. Apáti Renáta (7.a) 3000 méteres gyaloglásban állt rajthoz. Nem is sejtettük, hogy a kétnapos verseny egyik legizgalmasabb száma lesz ez, hiszen Renáta 2600 méterig még lemaradt az elsõ helyen gyalogló miskolci lány mögött, de kõkemény hajrával az utolsó 60 méteren beérte azt, és lehagyva megszerezte a régió bajnoka címet.

Csenger és a városkörnyék közéleti havilapja

Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14. Kiadja: Csenger Város Önkormányzata, Csenger Ady u. 14. Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje ISSN 0866-2576