CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÉLETI HAVILAPJA

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. január - ÁRA: 130,- Ft

Muzsika volt a lelke (2. oldal) Csak 1 % (3. oldal) Környezetvédelemrõl fiataloknak (4. oldal) VI. Szal-Tó Kupa (5. oldal) Eredményeink és terveink (6. oldal)

A tartalomból

Önkormányzati szervezetfejlesztés
Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyban, Csenger Város polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata elnevezéssel, ÁROP- 1.A.2/A-2008-0017 kódszám alatt pályázatot nyújtott be, a Váti Kht. felé, mely pályázat pozitív elbírálásban, azt követõen támogatásban részesült. A projekt keretein belül a szervezeti kultúra átvilágítása, a döntési mechanizmus korszerûsítése, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, partnerség erõsítése mellett az önkormányzati dolgozók képzése 20 fõ oktatásával, 320 órában történik. A támogatási szerzõdés értelmében az Önkormányzat 19.999.978 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer- kilencszázhetvennyolc forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt részletes tartalmáról többet a www.csenger.hu honlapon olvashat.

Iskolai évértékelõ ünnepség a Magyar Sport Házában
Budapesten, a Magyar Sport Háza konferenciaterme adott otthont a Magyar Diáksport Szövetség 2008/2009-es tanévi, országos diákolimpiai döntõkön eredményesen szerepelt oktatási intézményeket elismerõ ünnepségnek. Bátran és büszkén mondhatjuk, hogy intézményünk a "Petõfi Sándor" Általános Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolája a magyarországi általános iskolák rangsorában az igen elõkelõ, 8. helyezést érte el. Az oklevelet és a pénzjutalmat olyan illusztris személyek adták át, mint dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, dr. Simóka Beáta, az Önkormányzati Minisztérium sportszakállamtitkára, Monspart Sarolta, a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség elnöke, Deák György, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke és Martinek János alelnök. Kazamér Tibort, az intézmény igazgatóját arra kértük, értékelje ezt a fényes eredményt. "Természetes dolog - mint minden közoktatási intézményben -, hogy nemcsak az elme csiszolására, hanem a test formálására, edzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Iskolánk mindezek érdekében, felmenõ rendszerben elindította az emelt szintû testnevelés oktatását már elsõ osztálytól. E kezdeményezés eredménye a labdarúgásban elért országos I. helyezés, a sok-sok országos diákolimpiai érem, a "Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója"-cím, de a sort még tovább folytathatnám. Mindezek az eredmények nem jöhettek volna létre, ha a fenntartó Önkormányzat - sokszor erõn felül is - nem támogatta volna tanulóinkat a versenyekre történõ eljutásban. Természetesen ez az országos 8. hely nagyon komoly eredmény, amihez kellett egy olyan kiváló kolléga, mint Papp Szilárd. Mellette szorosan ott vannak a testnevelõ tanárok, a tanulók rendszeres testedzéséért-verse-

Az elismerés átvétele

nyeztetéséért tevõ kollégák, a nevelõtestület valamennyi tagja és persze az érintett tanulók kedves szülei. Összességében úgy gondolom, hogy a felnövekvõ magyar társadalom mozgáscentrikus és egészségtudatos életmódjának kialakításánál a fõszerep elsõsorban a pedagógusoké kell, hogy legyen, mely folyamatban a testnevelõk oldalán sikeresen közremûködhet-

nek a - saját környezetükben eredményeik és életvitelük által példaképpé váló - diákolimpiai bajnokok is." Az iskola ambícióit látva várható, hogy ezek az eredmények még fokozhatók. A jövõre nézve kívánunk a tantestületnek - nemcsak a sport területén - folyamatos, eredményes felkészítést, alkotó munkát és soksok sikert.

Ökoriadó és Gazdálkodj Okosan!

"A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." (Goethe)

Jótékonysági bál 2009-2010

Meghívó
A csengeri "Petõfi Sándor" Általános Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat tantestülete, Szülõi Szervezete szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és Kedves Partnerét melynek nemes célkitûzése az ÁMK Kossuth úti épületének körbekerítése A belépõjegyek ára 3500 Ft/fõ

Jótékonysági Báljára

Idõpont: 2010. február 27. Helyszín: általános iskola aulája
A rendezvény programja: 19:00 Gyülekezõ, a vendégek fogadása 19:30 Köszöntõ Az iskola tanulóinak mûsora 20:00 Vacsora 24:00 Meglepetés zenekar 01:00 Tombola Asztalfoglalás: az iskola titkárságán: 44/341-806 vagy a 06/30-370-6444 telefonon Barcsay Istvánné fõszervezõ Szilágyi Szabolcsné Sz Sz elnöke Kazamér Tibor ÁMK igazgató

A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0132-es jelû pályázatban, a kompetencia alapú oktatás megvalósításával két tantárgyi modul - szelektív hulladékgyûjtés és gazdasági, pénzügyi ismeretek bevezetését - is vállalta az általános iskola. Cikk a 2. oldalon.

2.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2010. január

Muzsika volt a lelke…

Ökoriadó és Gazdálkodj Okosan!
(folytatás az 1. oldalról) A kompetenciaalapú oktatás keretében a 2.t és a 3.t osztály a Környezetvédelem - Szelektív hulladékgyûjtés modult vezette be a második félévben. Az elsõ foglalkozáson ökoriadót fújtak az osztályok, melyen a tanulók fogadalmat tettek, hogy tudatosan figyelnek a környezetükre, annak tisztaságára, és megóvására. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink ismerjék és szeressék a természetet, vegyék észre a környezetet befolyásoló hatásokat, védjék, óvják és szeressék a körülöttük lévõ élõ és tárgyi világot. A féléves modul során a gyerekek erdei kirándulásokon vesznek részt, megismerkednek a téli madáretetéssel, megtanulják a szelektív hulladékgyûjtés alapjait, gyakorlatban rögzítik a szétválogatás szabályait. A hulladékok közül ebben a két osztályban a mûanyag flakont és a papírt gyûjtik elkülönítve a gyerekek. A szárazelem gyûjtésbe pedig az iskola valamennyi tanulóját bevonjuk, amelyhez a Kossuth úti épület aulájában helyeztünk ki egy gyûjtõdobozt. Elõadások, filmvetítések, vetélkedõk, kerékpártúrák, hulladékszobrászati verseny, rajzpályázat, vetélkedõvel egybekötött modulzáró nap a szülõk bevonásával szerepelnek a féléves tervben, mellyel az a cél, hogy környezettudatos gyerekeket neveljünk, és a tanulók minél kisebb korban ismerkedjenek meg azokkal a lehetõségekkel, amelyekkel önmaguk is tudnak tenni a környezetük védelméért, megóvásáért. Erdõsné Papp Judit Kazamér Tiborné

A fénykor- Baka zenekara

Ezt a megtisztelõ jelzõt arra az emberre használják, aki szívébõl-lelkébõl - s nem utolsósorban tudásából - át tud adni valamit, hogy mások lelki felüdülését, szórakozását, jókedvét, kikapcsolódását szolgálja. Tette ezt hosszú évtizedekig Osztolykán József, avagy ahogyan mindenki ismerte, Baka. Neve összekapcsolódott az eredeti cigányzenével, a jókedvvel s az Étteremmel. Mert higgyétek el fiatal, diszkón és szintetizátorzenén nevelkedett barátaim, igazán mulatni csak erre lehetett (nem részegen gajdolászni), vagy egy kellemes vacsora, netán baráti összejövetel cigányzene nélkül elképzelhetetlen volt. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez a cigányzene nem a most dívó uccauccauccaca stílus. Leírni meg sem próbálom, milyen az igazi cigánymuzsika, azt hallani kell- de akkor aztán megtudni mi a különbség! Mibõl is állt egy klasszikusnak mondható cigányzenekar vagy banda? Meghatározója volt a prímás, s ezután következett a brácsás vagy kontrás, a nagybõgõs, a cimbalmos és a klarinétos. Ez a formáció évszázadokon keresztül jellemezte a magyar cigányzenét- amit akár hungarikumnak is lehetne minõsíteni - mely zene Európa hírû volt egykor, világhírû prímások fejedelmek, királyok udvarában húzták az édes-bús magyarnótákat, megbecsült és busásan megfizetett mûvészeknek számítottak. Avagy gondoljunk a magyar cigányzene koronázatlan királyára, Dankó Pistára vagy korunkban a 100 tagú cigányzenekarra, a Lakatos, Berki stb dinasztiákra!! Mindent összevetve a cigányzene összeforrott a magyar emberekkel. Az 1950 es években holmi, a korra jellemzõ-"ha másként mondjuk akkor nem ugyanaz"- elvbõl kiindulva a cigányzenekarokat és a cigányzenészeket átkeresztelték "népi zenekarrá és népi zenészekre". Természetesen az autentikus magyar népzenéhez vajmi kevés

köze volt mindehhez. Na, de éppen ideje visszakanyarodni Bakára, azaz Osztolykán Józsira. Mindig mosolygós arca sok száz idõsebb csengerinek (fõképp a férfiaknak!!) idéz szép emlékeket, hangulatokat. Osztolykán József zenészdinasztiából származott, 1936-ban született, már 6-7 évesen hegedûn tanult, ennek fortélyaiba a híres prímás, karmester nagybácsi, Farkas Dezsõ avatta be. Ettõl kezdve élete egybeforrt a muzsikával. Már 12 éves korában lakodalmakon húzta a talpalávalót. Több neves banda prímása volt, a csengeri Szamos Étterem volt hosszú évtizedekig a munkahelye. Számos elismerést kapott zenekarával együtt, ismert volt a környéken is. Mint oly sok cigányprímást és zenészt a gépi zene tette tönkre, s ezáltal vált feleslegessé. Ez az újmódi olcsóbb ugyan, de….! Soha nem tud olyan bensõséges, érzelmeket, intimitást, hangulatot, kedvet elõcsalni, mint amikor felcsendült a nóta a húrokon. Bakát is ez tette szomorúvá, a hegedû megcsúfolásának tartotta, hogy mikrofont szereltek a hegedûjére. Pár évig még egy a félig elektonikus vegyesfelvágottban játszott, de már ez nem volt az igazi számára. Hamarosan nyugdíjba is ment a szinte otthonává vált Étterembõl. Megtagadni mégsem tudta magát, mert ezután is hegedült, vállalt még lakodalmakat, névnapokat, s egyéb rendezvényeken húzta, mindenütt, ahol a jó hangulatra vágytak. A szó szoros érelmében élete végéig hegedült, s a sokat próbált szíve egy ilyen alkalomkor állt meg. (1990-ben) Ezzel az írással szerettem volna emléket állítani Osztolykán Józsefnek - remélem többek nevében is - s rajta keresztül a Csengerben a már kihalt, igazi cigányzenének. Baka és a "bandája" Primás: Osztolykán József Cimbalmos: Csorba Zoltán Brácsás: Nagy Zoltán Bõgõs: Nagy András

Gazdasági és pénzügyi ismeretek
Közismert tény, és megtapasztaljuk a saját környezetünkben is, hogy az emberek jó része nem tud jól gazdálkodni a saját javaival. A kompetencia alapú oktatással lehetõség nyílt egy új tantárgyi modul bevezetésére. Mi a gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatását választottuk azzal a céllal, hogy tanulóinkat a legfontosabb és leghasznosabb közgazdasági alapfogalmak megismertetésével felkészítsük az életre. A gyerekeket a családi környezetükben, a hétköznapi életben, valamint a tömegkommunikációs csatornákon keresztül rengeteg hatás éri, melyek gazdasági tartalmakat is hordoznak. Az órákon közérthetõen átbeszéljük azokat a pénzügyi kérdéseket, amelyekkel naponta szembesülnek a magyar családok. Rendszerezzük a háztartások bevételeit és kiadásait: a bevont 7. a osztály gyakorlati példákon keresztül nyer betekintést a megtakarítások lehetséges formáiba, illetve megismerkedik a hitelek fajtáival, szerepével. Az új ismeretek elsajátítása közben ráadásul az összes kompetenciaterületet fejlesztjük. Az órák változatos felépítésükkel - kooperatív technikák, IKT-s eszközök a tanulói aktivitásra épülnek, ami mindenképp az egyéni, önálló, kreatív szemléletet erõsíti. A modultól azt várjuk, hogy diákjaink hatékony életvezetési praktikákkal felvértezve hagyják el majd iskolánkat. Vassné Lengyel Katalin pedagógus

A megye jó tanulója, jó sportolója 2009
A megyeháza Bessenyei termében került 2009. november 30án megrendezésre a megyei Diáksport Tanács hagyományos aktívaülése. A rendezvényen a diáksportolók, iskolavezetõk, testnevelõk, valamint a társadalmi aktivisták mellett részt vett Román István, a Megyei Közgyûlés alelnöke, Daragó Lászlóné, a Magyar Diáksport Szövetség alelnöke, Máthé Csaba, a Buszacsa és a megyei Sportintézet igazgatója. Ezen az ünnepségen vehette át három, a sport és a tanulás terén is kimagasló eredményt elért tanítványunk a Megye jó tanulója, jó sportolója díjat: Juhász Balázs (7.a), Gaál Izabella (8.a) és Beczõ Alexandra (8.e).

Mindannyian országos bajnoki címmel, valamint kitûnõ tanulmányi átlaggal büszkélkedhetnek. Felkészítõ tanáruk, Papp Szilárd, és az iskola képviseletében

Barcsay Zoltánné igazgatóhelyettes a gyerekekkel egyidõben vehették át az iskola kiemelkedõ sportmunkájáért járó kupát.

Megyei sportgála 2009
A megyei közgyûlés, Nyíregyháza önkormányzata, valamint a Bujtosi Szabadidõ csarnok és a megyei Sportintézet a hagyományokhoz híven 2009-ben is megköszönte azoknak a sportolóknak, sportembereknek a tevékenységét, akik eredményeikkel, munkájukkal öregbítették a megye, a város hírnevét. Ezen a rangos ünnepségen vehette át Juhász Balázs (7.a) a Legeredményesebb utánpótlás férfi versenyzõ címért járó kupát a duatlon sportágban. Juhász Balázs, Székely Gergõ, Páskuly Gergõ, Szedlacsek János (7.a) a Legeredményesebb férfi csapatért járó díjat, valamint Papp Szilárd felkészítõ tanáruk a Legeredményesebb utánpótlás edzõ címet kapta meg a duatlon sportágban.

Atlétika sportágban elért országos bajnoki címéért Osváth Krisztina A vidék legeredményesebb utánpótlás nõi atlétája cím jogos tulaj-

donosa lett, edzõje pedig, Papp Szilárd A legeredményesebb vidéki utánpótlás edzõ címmel gazdagodott.

2010. január

CSENGERI HÍRMONDÓ

3.

Interjú a gimnázium régi-új igazgatójával, Bokor Lászlóval
- Szamosszegi Gyula kollégám betegség miatti szeptemberi lemondásával a megye, mint fenntartó kiírta az intézményvezetõi pályázatot. Egyedüli indulóként pedagógus kollégáim és a dolgozói kör támogatását élveztem. A megyei közgyûlés egyhangúlag megszavazta a pályázatomat, így január 1-jétõl öt év, hét hónapig vezethetem a gimnáziumot. - Milyen célokat szeretne megvalósítani? - A mottóm az, hogy ha fejlõdni akarunk, elõre kell menekülni. A magyar közoktatásban nagyon nehéz egyáltalán felszínen maradni, és akkor még a minõségi oktatásról nem is beszéltünk. Pedig az elsõdleges szempont számomra a minõség megteremtése és fenntartása az iskolában. Ezt egyrészt a tanulmányi eredmények javításával szeretnénk elérni, amihez megfelelõ rendre és fegyelemre van szükség. Sajnos, az utóbbi években megsokszorozódott a hiányzások száma. A gyerekek délelõttönként kijártak a városba, ezt most megszüntetjük a kijárási rend átszervezésével, és tanulmányi idõben zárjuk az épületet. Az új házirendünkben külön figyelmet fordítottunk a dohányzás elleni fellépésre is. A szigorítások mellett óriási megtartó erõ az emberi kapcsolatok (tanár-diák, tanulótanuló) megerõsítése. Ennek egyik kiaknázatlan területe a diákság önszervezõdésének, a DÖK munkájának a segítése. Másrészt elvárom a tantestülettõl is, valamint a gimnázium összes dolgozójától, - és ebbõl a szempontból valóban egyetértünk mindannyian, - hogy egy célért tevékenykedjünk. - Az oktatási profilon akar változtatni? - A szakképzés egy olyan terület, ami kitörést jelent számunkra a választható szakok skálájának bõvítésével. Persze a gimnáziumi képzés területen is próbálkozni kell. Növelni szeretnénk a diákok eredményességét, a sikeres továbbtanulók számát, de ez csak a kínálat bõvítésével és a színvonalas munka megteremtésével érhetõ el. Jelenleg több mint 400 diák jár hozzánk, de ez a szám remélhetõleg csak nõni fog. A gimnáziumban, 9. évfolyamon indult idén elõször az emelt szintû testnevelés, ami azt gondolom, hogy új irányt jelent. Emellett maradt az idegen nyelvi és informatikai specifikáció a gimnáziumi képzésben. Nagyon népszerû a szakközépiskolai belügyi-rendészeti osztályunk, ami azért vonzó, mert megélhetést, munkalehetõséget ígér a tanulóknak. A szakiskolai képzésnek nagy hagyománya van az Adyban. A cipõipari képzés óriási múltnak örvend Csengerben, de emellett más szakmák (kõmûves, ács- és állványozó, szociális gondozó, stb.) elsajátítására is lehetõséget szeretnénk nyújtani. Az infrastrukturális hátteret is biztosítani tudjuk a szakiskolai képzéshez, ugyanis a fenntartó támogatásával gyakorlati mûhellyé alakítjuk és bõvítjük a hátsó épületünket. A szakmák elsajátításában nagy segítséget nyújtanak a gyakorlati helyként mûködõ cégek, intézmények. Évtizedek óta vállalja ezt a feladatot a Juhász János cipõgyár igazgatója, illetve az új szakmáknál a helyi, és a porcsalmai önkormányzat, a Csenger Térségi Kht., és az egyéni vállalkozók. -Az oktatástól idén az állam sok normatívát elvont vagy csökkentett. Hogy indult a gazdasági év a gimiben? - Az állami költségvetés, a kormányzati törekvések az elõzõ évhez képest 15%-os normatíva csökkenést generáltak. Alaptétel volt, hogy létszámot nem építünk le, inkább átszervezésben gondolkodtunk. Összevontunk 9-10 csoportot, illetve a pedagógusok nem kaptak túlórákat és meg-

Támogassa a helyi alapítványokat!
2010-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az egyik 1%-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik egy százalékot valamely egyháznak adományozhatja. Közreadjuk azon helyi alapítványok nevét, adószámát, akik adataik megadásával számítanak segítõ szándékára, adója egy százalékára. Kedves Szülõk! Köszönjük! Bizonyára ismert, hogy 2010-ben is lehetõsége van minden állampolgárnak arra, hogy a személyi jövedelemadója 1%át valamely társadalmi szervnek, alapítványnak, egyesületnek ajánlja fel. A "Csenger Gyermekeiért Alapítvány" és a "Közösség az Iskoláért, Iskola a Közösségért" Alapítvány 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy a városban élõ gyermekeket segítse. Támogatja a veszélyes környezetben élõ gyerekeket, segíti a tehetséges gyermekek képzését, nyelvi környezetben történõ gyakorlat. Segíti a kirándulások, kulturális,- és sporttevékenységet felvállaló közösségek kezdeményezéseit. Nyújtott már támogatást beteg gyerekek gyógyításához, tanulók jutalmazásához, külföldi cserekapcsolatok szervezéséhez. 1. A kedvezményezett adószáma: 18790335-1-15 A kedvezményezett neve: "Csenger Gyermekeiért Alapítvány" 2. A kedvezményezett adószáma: 18794614-1-15 A kedvezményezett neve: "Közösség az Iskoláért, Iskola a Közösségért" Alapítvány Köszönetet mondok mindazoknak, akik 2009. évi adójuk 1%-át felajánlották az "Óvoda a Gyermekekért" nevû, kiemelkedõen közhasznú alapítványunk számára. Kérem a Tisztelt Támogatókat, hogy 2010-ben is gondoljanak alapítványunkra, az óvodás gyerekekre! Ha Ön a mi alapítványunk támogatása mellett dönt, a rendelkezõ nyilatkozaton a következõ adatokat adja meg: A kedvezményezett adószáma: 18796568-1-15 A kedvezményezett neve: "Óvoda a Gyermekekért Alapítvány" Katona Gyuláné óvodavezetõ, az óvoda dolgozói és az óvodás gyerekek Az Ady Endre Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégiumban mûködõ "Ifjú szívekben élek Alapítvány" kiemelten közhasznú alapítvány. Az intézmény diákjainak, dolgozóinak támogatása célja a tanulmányi, kulturális, a sport és egyéb területeken. Többek között ez az alapítvány elismeri a jó tanulókat, sportolókat. Az iskolai rendezvények támogatásából is kiveszi részét. 2009-ben 249.384 Ft támogatás gyûlt össze az Önök jóvoltából. 2010-ben is számítunk a segítõ 1%-ra, amit elõre is köszönünk! A kedvezményezett adószáma: 18794580-1-15 A kedvezményezett neve: "Ifjú szívekben élek Alapítvány" A Csengeri Református Egyházközség által alapított "Karitász a Hármashatáron Alapítvány" köszönetet szeretne mondani azoknak a jóakaratú támogatóknak, akik az elmúlt években adójuk 1%-át adták Alapítványunknak. Támogatásukban 2010-ben is bízunk. A rendelkezõ 1%-ot a következõ adószámra és névre utalhatják: A kedvezményezett adószáma: 18794607-1-15 A kedvezményezett neve: "Karitász a Hármashatáron Alapítvány"

Csak 1%!

vonásra került az étkezési utalvány is. Megszûnt a tankönyv és szakkönyv támogatás. Most összehúztuk a nadrágszíjat, - erre kényszerültünk - de remélhetõleg várnak könnyebb gazdasági évek is ránk. -Egy intézmény életében fontosak a fejlesztések is. A megszorítások mellett várható valamilyen fejlesztés idén? - Mindenképp szigeteljük a kollégium felsõ szintjét, illetve tervezzük az épület fûtéskorszerûsítését is. A mikrobuszunkat le kívánjuk cserélni, de a legnagyobb falat a konyha visszaállítása. Szeptember 1-jétõl újra saját berkeinken belül étkeztetünk, ráadásul ezzel hét embernek tudunk munkát biztosítani. Tervezési szinten van a belsõ udvar felújítása: a bitumenes pálya, salakos pálya, súlylökõ kör, távolugró gödör rekonstrukciója. Szeretnénk az udvart az ünnepségek megtartására alkalmassá tenni, térkövezni-parkosítani, illetve az utcafronti parkot, kollégium elõtti zöld területet rendbe tenni. Az oktatást segítõ eszközök fejlesztése is cél. Az elmondottakból kiderülhetett, hogy a tanulási feltételeket minél magasabb színvonalon szeretnénk biztosítani a jövõben, amit csak folyamatos pályázással, az intézmény fejlõdését elõsegítõ menedzseléssel, és magas színvonalon oktató pedagógusokkal tudok elképzelni. - mjb -

HOOPPÁÁ!!!
Hála istennek városunkban mindig lehet örökzöld témákat lelni, köszönöm, hogy egy ilyenre bukkantam. Azért írom, hogy örökzöld, mert már vagy öt éve is az egyik "Hoppá" szösszenetemben felvetettem volt a szegény Fáy utca - azaz "Fáy-köz" panaszát. Pedig takaros kis utca a Honvéd és a Molnár J. utcák között. Minden olyannal rendelkezik ami miatt kiérdemelné a tisztes "utca" titulust. De nem!! Még mindig ledegradálva "KÖZ"-ként éli mindennapjait. Kérdem én tisztelettel, hol van a közelében, melybõl nyílik, Fáy András utca?? Mert szerény elképzelésem szerint csak egy létezõ utcának lehet "köz"-e !! Az tény, hogy az ántivilágban Lenin-közként büszkélkedett, de hát akkoriban ténylegesen volt a nagy vezérrõl utca elnevezve, s így annak volt köz-e is - tehát ez logikus. Ám, miután már ilyen nevû utca nincs, akkor köze sincs. Viszont Fáy András utca sincs, tehát annak sem lehet köz-e. Tudnak követni? Avagy - bár félve írom le, nehogy valaki komolyan vegye - a Molnár J. utcát, netán a Honvédet át kellene keresztelni Fáy A. utcára, mert így helyreállna a logika. Ugye, hogy ez nem járható út? Mennyivel egyszerûbb lenne a két befelé mutató nyílon lévõ nevet, s azt a pár utcatáblát Fáy András utcára átírni. F.L.

Szakmai út a BETT Show-ra
A TÁMOP 3.1.4-es jelû, kompetencia alapú oktatást bevezetõ pályázatban részt vevõ magyarországi intézményekbõl - köztük Csengerbõl is hárman - közel 60 pedagógus, illetve projektmenedzsment tag utazott ki Londonba, a Bett Show-ra. Mivel a TÁMOP-os pályázattal egyidejûleg tanulói-tanári laptop programra, és az IKT-eszközök (infokommunikációs eszközök: inetraktív tábla, projektor, internet használat, stb) folyamatos használatára is vállalkoztak az intézmények, hasznos és tanulságos információk megszerzésére, tapasztalatszerzésre nyílt lehetõség a három napos rendezvényen. A BETT a világ legnagyobb oktatási és oktatástechnológiai kiállítása, amelyen az oktatásban érintett állami és magánszervezetek mutatkoznak be. Mintegy 700 kiállító mellett 30-40.000 látogató vett részt a kiállításon 70 országból, aminek témája az oktatási módszertan, oktatástechnológia, különös tekintettel az IKT alapú oktatásra. A kiállítást 1985-ben az oktatásért felelõs tárca hívta életre, ahol rendszerint megjelenik a kormányzat, a tankönyvkiadók, a taneszköz forgalmazók, az osztálytermi bútorforgalmazók, az iskolai folyamatszervezõk. A legmodernebb technikákat felvonultató show-n tolmácsolással támogatott prezentáción vett részt a magyar delegáció a legnevesebb tartalomszolgáltatóknál, platformszolgáltatóknál, tanulói eszközforgalmazóknál, illetve alternatív programként is-

kolalátogatásra is vállalkozhattak az érdeklõdõk. Itt a gyakorlatban is megismerkedhettek a Bett-en bemutatott eszközök, módszerek használatával.

4.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2010. január

Környezetvédelemrõl fiataloknak, színházi eszközökkel
Csenger, 2010. február 8. - Interaktív környezetvédelmi drámajátékot mutattak be ma Csengeren a Kacskaringók Virtustársulat drámapedagógusai. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. kezdeményezésére színre vitt darab nézõi és közremûködõi az Ady Endre Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium tanulói voltak. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyûjtés országos szintû koordinációjáért felel. A hulladékhasznosítás megszervezése mellett kiemelt feladata a szelektív hulladékgyûjtés elterjesztése, oktatása a lehetõ legszélesebb körben. A szervezet már közel egy évtizede keresi azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek közelebb hozni a középiskolás korosztályhoz a környezetvédelemmel és a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos kérdéseket. Az ÖKO-Pannon 2008-ban új programmal bõvítette kommunikációs eszköztárát, és országos turnéra indította "Mi van?" címû interaktív drámapedagógiai foglalkozását. A társulat azóta száz alkalommal lépett fel a darabbal különbözõ fõvárosi és vidéki iskolákban. Az idei év elsõ felében - az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával - húsz elõadás az ország hátrányos helyzetû településein kerül megrendezésre. Fõszerepben a közönség A tizenévesek környezeti szemléletformálása különösen fontos az ÖKO-Pannon számára, hiszen a diákok többsége néhány éven belül önálló életet kezd. A szervezet azt szeretné elérni, hogy a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlata felnõtt korukban is a mindennapjaik része legyen. A színdarab azonban nem csak a hulladék kezelésének vetületeit tárja fel, hanem átfogóbb környezeti problémákra is fényt derít. A környezetvédelmi drámajáték egy olyan tizenéves kamasz szemszögébõl láttatja a világot, aki feltûnõ érzékenységet, nyitottságot mutat a környezeti kérdések iránt. A történet további szereplõi a globális problémákkal nem sokat törõdõ családtagok és a környezetrombolást megtestesítõ "sárkány". A cselekmény a felnõtté válás során elõkerülõ mikrokörnyezeti és individuális problémákat ötvözi a globálisakkal, melyek kapcsán a felelõsségvállalás kérdése kerül központba.

"Mi van?"

Képes beszámoló a karácsonyi készülõdésrõl

A színdarab megkísérli áttörni a generációs önvédelem falait: szándéka nem csak futólag megszólítani, hanem megdöbbenteni, elgondolkodtatni és cselekvésre késztetni a diákokat. A produkció érdekessége, hogy történetét a társulat színészei és a diákközönség együtt alakítják, és beszélik meg. A foglalkozáson résztvevõ gyerekek szabadon nyilváníthatják ki véleményüket, és ütköztethetik az elõadás során vázolt nézõpontokat. A társulat A Kacskaringók virtustársulat 2002-ben jött létre az ország legaktívabb drámapedagógusaiból. Tagjai gyermek- és diákszínjátszással, színházzal foglalkozó, országosan elismert szakemberek. Céljuk, hogy értõ és érzõ, egyénileg és társadalmilag is felelõs fiatalokat neveljenek, illetve, hogy a színházi nevelés módszerét minél több formában, minél több fiatalhoz, pedagógushoz és színházi szakemberhez juttassák el az országban. A darab létrehozásában öt, a játékban négy társulati tag vesz részt: Hajós Zsuzsa - író, rendezõ; Csordás Anett - színész-drámatanár; Urbán Zsanett - színészdrámatanár; Egervári György díszlettervezõ, színész-drámatanár; Nyári Arnold - projektvezetõ, színész-drámatanár. A darab valódi fõszereplõi azonban mégis maguk a diákok. A kétórás foglalkozáson minden alkalommal legfeljebb negyvenen vesznek részt, tanáraik csak megfigyelõként vannak jelen. A darabról készített rövid filmes ajánlót a www.okopannon.hu/mivan linkre kattintva lehet megtekinteni. A csengeri elõadás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív

Programjának támogatásával valósul meg. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-rõl Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a csomagolási hulladék újrahasznosítását koordináló szervezet, amely a szelektív hulladékgyûjtés mûködési többletköltségének egy részét fedezi azokban a városokban, ahol szerzõdést kötnek a nonprofit kft.-vel a hulladékká vált csomagolás gyûjtésére, illetve az annak sikerességét támogató kommunikációs és oktatóprogram közös megvalósítására. A nonprofit kft. koordináló szervezetként hangolja össze a rendszerbe bekapcsolt városok, a helyi közszolgáltatók, valamint más hulladékgyûjtõk és - hasznosítók tevékenységeit, és koordinálja az anyagok áramlását a kibocsátástól a gyûjtésen át egészen a hasznosításig. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ezen túlmenõen a szelektív hulladékgyûjtésben résztvevõ városok felnõtt és gyermek lakosságának rendszeres tájékoztatásával és folyamatos oktatásával segíti a már kiépített szelektív gyûjtõ rendszerek hatékony használatát annak érdekében, hogy a visszagyûjtött hasznosítható anyagok mennyisége növekedjék, a hulladéklerakók és így a környezet terhelése pedig jelentõsen csökkenjen. További információ: Pribelszki Edina ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Mobil: 20/340-6277 e-mail: epribelszki@okopannon.hu Kiss Huba Noguchi Porter Novelli Tel: 1/312-7289 Mobil:20/543-6111 e-mail: hkiss@noguchi.hu

Az idén is nagyszabású, a karácsonyt üdvözlõ hangversennyel kedveskedtek a lakosságnak az általános iskola diákjai, a pedagógus kórus, valamint a város civil énekesi. Az ünneplés a város fájánál közös énekléssel és meghitt együttléttel zárult le.

Szeretetnap

Hagyomány, hogy a történelmi egyházak a téli szünet elõtti utolsó tanítási napon külömbözõ játékokkal, vetélkedõkkel, no meg sok ajándékkal halmozzák el az álatlános iskolás gyerekeket.

2010. január

CSENGERI HÍRMONDÓ

5.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek Csenger Lingura Szilárd Viktor (an.: Lingura Orsolya), Juhász Edmond (an.: Szabó Andrea) Csengersima Nagy Jázmin (an.: Breg Szilvia) Pátyod Gáti László (an.: Lakatos Ildikó) Csengerújfalu Szarka Julianna és Szarka Emese (an.: Szemán Éva) Szamosangyalos Jónás Bianka (an.: Jónás Rita) Eltávoztak közülünk Csenger Medgyessy Zoltán ( 1975), Szeremi Béláné (sz.: Csáki Mária, 1935), Juhász József (1928), Nagy Józsefné (sz.: Kõszegi Katalin, 1961), Zivi József ( 1927), Marozsán György (1935), Mércse Andrásné ( sz.: Kovács Ilona, 1921), Gyarmati Lászlóné (sz.: Nagy Erzsébet, 1932), Czenki Istvánné (sz.: Juhász Mária, 1920), Szeles Ferenc (1926), Fülöp Istvánné (sz.: Barcsai Veronika, 1943), Csengerújfalu Széles Lajos (1963), Baghy Pálné (sz.: Tóth Ilona, 1921) Pátyod Zsenyuk Béla (1955), Zimán Jánosné (sz.: Biró Irén, 1925), Szamostatárfalva Surányi Gyula (1933), Papp Lászlóné ( sz.: Farkas Teréz, 1952) Házasságot kötöttek Csenger Juhász Ferenc - Czérna Erika Csengerújfalu Gál Zoltán - Márton Andrea

Atlétika
Január 17-én rendezték meg a Nyíregyházi Fõiskola Sportcentrumában a megyei nyílt fedettpályás atlétikai veresenyeit a serdülõ korosztálynak. Iskolán 17 fõs csapata igen szép eredményeket ért el. 1000 m. síkfutás 13 éves leányok: Szabó Kitti 1. hely, Lakatos Andrea 2. hely , Paládi Bernadett 3.hely, Szabó Zsófia 4.hely 13 éves fiúk: Ecsedi Gábor 1.hely 1000 m. síkfutás 14 éves lányok: Apáti Renáta 5. hely, Pesti Enikõ 6. hely 14 éves fiúk: Juhász Balázs 2. hely, Páskuly Gergõ 3.hely, Székely Gergõ 4.hely 15 éves lányok: Gaál Izabella (8.a) 1. hely, Beczõ Alexandra 2.hely 50 méteres síkfutás: Szabó Zsófia 5.hely 50 és 300 méteres síkfutásban Osváth Sándor (8.d) egyaránt a 3. helyen végzett A 4x1 körös leány "B" csapat (Paládi Bernadett, Gaál Izabella, Boros Adrienn, Beczõ Alexandra) a 2. helyet érte el, az "A" csapat (Lakatos Andrea, Szabó Zsófia, Apáti Renáta, Szabó Kitti) pedig a 3. helyen. Atlétáink nemcsak futásban, hanem magasugrásban is jeleskedtek. Paládi Bernadett 1. helyen, Boros Adrienn a 3, míg Apáti Renáta a 4. helyen végzett korosztályában. Felkészítõ tanárok: Osváth Sándor, Balogh Attila és Papp Szilárd.

Diáksport
Január 11-én Nyírbátorban játszott a Gyerek Labdarúgó Tornán a csengeri 98-as korosztály. A nyolc csapatos mezõnyben a mieink a 4. helyen végeztek. Edzõ: Szabó Ferenc Végeredmény: 1. Nyírbátor, 2. Fehérgyarmat, 3. Mátészalka, 4. CSENGER, 5. Nagykároly, 6. Pócspetri, 7. Tiszavasvári, 8. Ny.háza Móra Január 15-én került sor az évenként megrendezett Játékos Sportverseny megyei döntõjére Nyíregyházán, ahol a csengeri csapat dobogós helyezett lett. Felkészítõ tanár: Szabó Ferenc 1. Nyíregyháza Bem, 2. Fehérgyarmat, 3. CSENGER, 4. Kisvárda, 5. Tiszavasvári

Önök küldték

VI. SZAL- TÓ KUPA 2010
Minden idõk legnagyobb sikerû és eddigi rekordnevezésû (több csapat nevezését sajnos vissza is kellett utasítani) focieseményét láthattuk két napon át a szilveszteri tunyulás után január 2-3-án. 29 csapat indult a tornán, melyen 7 csoportba osztva küzdöttek a kupáért. A nyolcaddöntõ hozta a legvaskosabb meglepetést, mert a sors fintoraként a tavalyi bajnok Dream Teams csapatát ütötte ki a késõbbi kupagyõztes hétméteresekkel. Tavaly ugyanez történt, csak éppen a Dreamosok voltak a nyertes fõszereplõk. A végsõ küzdelmek az elõdöntõktõl szoros eredményeket hoztak, az egygólos különbségek jelzik a csapatok elszántságát és erejét. A hazai csapatok közül az Építkezõk Raktáráruháza jutott az elõdöntõig, de a szatmárnémetiek, igaz csak egyetlen góllal, de jobbnak bizonyultak. Gratulálunk Porcsalmának is, akik a negyeddöntõig focizták be magukat. A végeredmény: 1. NÁDASKERT BÜFÉ NYÍRVASVÁRI 2. Mike Company SRL Szatmárnémeti, 3. Építkezõk Raktáráruháza Csenger, 4. Zsidi Kft. Ibrány A gólkirály 9 góllal Pop Marius lett (Mike Company), a legjobb kapusteljesítményt Opre Rajmund (Nádaskert) nyújtotta, és a legjobb mezõnyjátékosnak Cseke Attilát (Zsidi Kft.) látták a szervezõk. A téli hónapokban zajlik igazából az élet a Sportcsarnokban. Az idei elsõ legrangosabb és már hagyományos focitorna a gyerekek számára kiírt HAJDUCAR DEPO KUPA, ahol a 2001es korosztály csapatai küzdöttek meg körmérkõzésszerûen egymással december 13-án. Meglepõ fordulatokban bõvelkedett ez a torna, például a 6. helyezett Fehérgyarmat váratlan gyõzelmével leszorította a már tornagyõztesnek elkönyvelt Nyírbátort a dobogóról, és az sem mindennapos, hogy a házigazda Csenger (edzõ Póti Sándor) veretlenül csak a 2. helyen tudott végezni. Végeredmény: 1. Nagyecsed, 2 CSENGER, 3. Kisvárda, 4. Nyírbátor, 5. Nyháza Nyírsuli, 6. Fehérgyarmat A legjobb hazai játékos Póti Ádám lett.
Trencsényi Károly barátom már több képet is juttatott számunkra. Ezen a fotón a régi mozi bejáratánál gyülekeznek az emberek, köztük áll az akkori tulajdonosa Trencsényi Károly -az ajándékozó édesapja.

Korai nosztalgia…
December 23-án Karácsony Kupa elnevezéssel rendezték meg Moldvay János nyugdíjba vonult tanár-edzõ tiszteletére azt a focitornát, melyet a 2006-ban Diákolimpiát nyert "aranycsapat" tagjainak résztvétele tett igazán rangossá és emlékezetessé. A végeredmény: 1. Csenger "Nosztalgia", 2. Csenger FC Serdülõk, 3. Nyírsuli, 4. Grund Focisuli Nyíregyháza Gólkirályok lett 6-6 góllal Barcsay Márk és Osváth Sándor, a legjobb játékosnak Boros Dávid bizonyult.

Alexandra jött, ütött és gyõzött…
www.automatakazan.hu Profi Kick, Thai-Boksz és K-1 Nagydíj 3. fordulója
December 19-én ismét bemutatkozott egy háromfordulós rendezvénysorozat zárómérkõzésén Kocsis Alexandra, ezúttal most a felnõtt kategória elsõ vonalában. A Profi Kick, Thai-Boksz csengeri kötõdésû megyei képviselõje élete eddigi legnehezebb mérkõzésén pontozással aratott gyõzelmet a világkupa bronzérmes magyar bajnoka ellen.

Mózes Imre, aki Melbourneban (Ausztrália) lakik küldte ezt a fényképet. A kép 1947 októbe-rében készült egy almaszedés alkalmával. Középen ül Mózes Imre, s körülötte, ahogy õ írta Csenger legszebb lányai, többek között Czenki Margit, Kiss Irén és Lupcsa (...) s egy "Bumi" becenevû hölgy.

A Sportcsarnok elõzetesei, terve
Február 7-14-ig láthatjuk a népszerû JOMA KUPA egyik megyei selejtezõjét rendezik meg, majd e hónap végén a felkészülés jegyében IFI Torna lesz. Március elején a Petõfi-hét keretében korosztályos teremfoci tornát tervez a Sportcsarnok. Április elején (a tervek szerint) egy új "sportág" mutatkozik be, a K-3, azaz a ketrecharc. Kíváncsian várjuk.

Sokan emlékeznek még Soltész Bandi bácsi tanító jellegzetes alakjára. Váradi Tünde adta ezt a képet, ahol az osztályával látható Bandi bácsi.

6.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2010. január

SZI-ZO VÁROSI KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG
Legutóbb december elején, a 3. forduló állását adhattuk hírül, azóta a csapatok már a rájátszásban gyötrik egymást. Egetverõ nagy változások nem történtek, ez pedig a bajnokság kiegyensúlyozottságát jelzi… I. osztály Az Építkezõk eleitõl fogva megõrizte az elsõ helyét, a Nagyecsed a kezdeti gyenge rajt után ugyancsak feltornászta magát a tabellán. Az élbolyt a nekilóduló Baráti Kör zárja. Érdekes a Kispalád története, akik december elején még a 3.helyen álltak a 3 pontjukkal, amit azóta sem tudtak növelni, így a sok balszerencsés meccs után az utolsó helyre csúsztak. A középmezõnyben szereplõ csapatoknál még sok-sok változás megeshet, kérdés, hogy fel tud-e tápászkodni Porcsalma a legutóbbi (jan. 23) kiütésébõl. 1.Építkezõk Raktáráruháza 2. Nagyecsed Kabai Táp 3. Baráti Kör 4.Szamostatárfalva 5. Csenger-BOS Kft. 6. Porcsalma 7. Kispalád 9 8 8 9 9 9 8 8 6 5 3 3 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 5 6 6 7 62-23 52-22 41-30 38-42 34-52 26-46 29-67 24 19 16 10 9 7 3

Volkán Roland rövid értékelése az õszrõl és tervei a befejezõ szezonra
Az õszi teljesítményt értékelve, csakis örülni lehet a csapat 6. helyezésének, ami hasonló a tavalyihoz. Ennél vérmesebb célunk nem is lehetett a realitásokat figyelembe véve, az anyagiaktól a játékosállományunkig. Ezt a jónak mondható helyezést a mezõny legfiatalabb garnitúrájával értük el annak ellenére, hogy két gólzsákunkat, Orosz Fecót és Szilágyi Sándort a meccsek nagy részében nélkülöznünk kellett. A fiúk mindenképpen kitettek magukért, csapattá értek és szó szerint felnõttek a feladathoz. Új színfolt volt Kondor Dávid agilis játéka, remélhetõleg kedvet kapott a gólszerzéshez. Az õszi szezon lezárásaként szeretnék köszönetet mondani Csenger Város Önkormányzatának a támogatásért, mely lehetõvé tett zavartalan mûködésünket, Mester Ferenc sportelnökünk bíztató szavait, kitartó munkáját. Külön megemlíteném dr. Komlódi Miklós, Szilágyi Sándor, Juhász Péter, Volkán István és Rózsa Gábor csapat körüli tevékenységét, valamint természetesen szurkolóink rendületlen hitét és biztatását - ebbõl nem ártana több! A múlt elemzése után azonban térjünk rá a tavaszi, mindent eldöntõ befejezõ szezonra, hiszen alig egy hónap múltán már kezdõdik is. Január közepén elkezdtük a felkészülést, a fizikai állóképességet feltétlenül növelni kell - hiszen sokszor ennek meglétével kerekedtünk ellenfeleink fölé. A Csarnokban megrendezett mindenféle kupákban indultunk és indulni is fogunk. Ha az idõjárás engedi, komoly edzõmeccsekkel mérjük fel erõnket, alakítjuk ki az új csapatszerkezetet. Fontosnak tartom tehetségeink megtartását, senki nem kallódhat el, mindenki bizonyíthat játékával. Éppen ezért figyelemmel kell kísérni az ifik szereplését, mert a jövõben rájuk kell építkezni. Itt is erõsíteni akarok egy-két igazolással. Viszonylag nagy volt a játékosmozgás nálunk. Sajnos Bunca (Kertész József) eligazolt Mátészalkára, Nyerges Donát és Szabó Róbert Tyukodon folytatja, Köllõ Jenõ pedig az urai csapatot erõsíti ezután. Jelenleg (azaz a cikk megírásakor, január 22-én) úgy néz ki, hogy várhatóan jön majd Juhász Péter, Horváth István, Mándy Lajos, Csontos Zsolt, Tõsér György, és a nagydobosi csapat gólkirálya Jónás Róbert, továbbá Kerekes Miklós Csegöldrõl. Bunca távoztával át kell állnunk az egyszemélyes csatársorról valami más csapatszerkezetre, több játékost képzelek elõl, akik meg tudják ott tartani a labdát, tehát erõsíteni kell a csatársor hatékonyságát. A védelmi sor stabilitása még fontosabb, itt Asztalos Gergõvel és Csontos Andrással szeretnék vonalvédekezésre átállni, ami sokkal hatékonyabb. Ezek a tervek csak akkor válnak valóvá, ha az igazolások sikerülnek. Az ifikbõl bemutatkozási lehetõséget kap a felnõtteknél Bencze Ákos, Horváth Tamás, Babarik János és Balogh Sándor. Csak az õ akaratukon múlik a beépülésük. Az anyagiak terén remélem, ugyanúgy nem lesznek gondok, mint az õszi szezonban, de még a költségvetés megszavazása elõtt állunk. Mindenképpen dobogóközelbe várom a csapatot, mert az elõttünk álló öt csapatból négynél már voltunk, most hazai pályán reménykedhetünk a sikerünkben. Ha pedig az igazolásaink is bejönnek, akkor talán nemhogy gyengülne, de erõsödött is a csapatunk. Elõttünk a feladat, mindenkinek ezért kell hajtania! Fábián Béla

Eredményeink és terveink

II. osztály Valami történhetett a Csegöldi Fiúkkal, hiszen az induláskor még õk voltak a listavezetõk, mára pedig csak az utolsó helyen vesztegelnek, pontot sem tudtak majd két hónapja szerezni. Mindemellett helyzetük még korántsem reménytelen! Most éppen az Öcsi Húsbolt az éllovas, de szorosan ott van a sarkában a jó képességû Rozsály és azonos pontszámmal az izmosodó Szamos Kft is. A középmezõny alaposan leszakadt tõlük, de ugyanilyen kiélezett a helyzet köztük is, itt hétrõl-hétre módosulhat az állás. 1.Öcsi Húsbolt Tyukod 2. Rozsály 3. Szanos Kft 4. Gólvágók 5. Szamosbecs 6. Reménységek 7. Csegöldi Fiúk 9 8 8 9 9 8 9 7 6 6 3 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 6 6 6 7 48-32 36-15 42-18 18-30 32-37 20-32 29-61 21 19 19 9 9 6 6

A Sportcsarnokban történt
A Sportcsarnok legnagyobb médiatámogatója a nálunk is népszerû szatmárnémeti City Rádió. December 4-én immár második alkalommal barátságos mérkõzésen fociztak City Kupa elnevezéssel a rádió munkatársai a csengeri öregfiúkkal, mely lényegében a Baráti Körre épült. Reméljük, ez a sportkapcsolat a továbbiakban is élõ marad.

A számok nem hazudnak…
Az év utolsó napjaiban az emberek általában számvetést tesznek az elmúlt eseményekrõl, értékelik a történéseket, és ezeket elemezve tisztábban látják azokat. Nem mellékes, hogy a számok rideg valóságát tekintve rejtettebb összefüggésekre is rádöbbenhetünk, és az újabb célok kitûzésénél ezeket figyelembe lehet venni. A Hírmondóban is ilyenkor teszszük közzé a futball krónikájának számszerû tényeit. Gyõzelem idegenben: 3; itthon: 5 összesen: 8 Vereség idegenben: 5; itthon: 1 összesen: 6 Döntetlen idegenben: 0; itthon: 1 összesen: 1 Az õszi szezon számadatait nézve, a csapat teljesítménye nem mondható kifejezetten rossznak, csak az idegenbeli szereplések tûnnek kissé gyengének (37 %), de ne feledjük, néhány meglepetésszerû gyõzelmet is elkönyvelhettünk a külhonban (Nábrád, Nagydobos, Kölcse). Érdekes, hogy ugyanannyiszor gyõztünk itthon, ahányszor idegenben vereséget szenvedtünk Hazai játékunk a tavalyi bajnoksághoz képest jelentõsen javult (1 döntetlen, 1 vereség), 5 gyõzelmünkkel ez 71 %-ot mutat. Ezek szerint a tavaszi szezonban már csak az idegenbeli meccseket kellene jobban hozni, és akkor sikeresebbek lehetnénk. Érdemes áttekinteni a gólokkal kapcsolatos adatokat is. adott gólok idegenben: 2,2,2,7,2,1 = 16 itthon: 3,7,1,2,5,4 = 22 összesen: 38 kapott gólok idegenben: 1,8,5,3,2,1,3,3 = 26 itthon: 3, 4, 1, 3 = 11 összesen: 37 Hát bizony veszedelmesen szoros ez a gólarány! Az is igaz, hogy idegenben azért majdnem mindig tudtunk gólt szerezni, de sajnos fõleg az elején - aránylag sok gólt kaptunk (26). Sokkal elgondolkoztatóbb ugyanakkor a hazai adott gólok száma (22), ami nem múlja felül az idegenbelieket, hazai pályán csak egyszer tudtunk fölényesen gólszüretet tartani Kocsord ellen (7-0). Mindezek ellenére itthon jól teljesítettünk, mindössze egyszer -akkor viszont alaposan - kaptunk ki (Tyukod 04), és Szalka ellen is háromgólos vezetésünket sikerült döntetlenre összehozni (3-3). Végül nézzük az õszi részeredményt: 6. Csenger 15 8 1 6 38-37 25 p.

III. osztály Nem valószínû, hogy Ököritó már el tudná veszíteni ezt a bajnokságot, annyira megugrott a többiektõl, hogy elõnye már-már behozhatatlan. A két nagy rivális, a Filléres (azonos a gólaránya az elsõ helyezettel!) és a Csenger 105 még megkísérelheti a lehetetlent ugyan, de köztük is nagy a csata, hiszen azonos pontszámuk van. De nem esélytelenek az IFIK sem a dobogóra, legutóbbi nagyarányú gyõzelmükkel fel tudtak zárkózni. A középmezõnyben aztán végképp nem lehet megjósolni a befejezést, a csapatok szinte megduplázták pontjaikat. Egyedül a Vaddisznók helyzete stabil a nulla pontjukkal, pedig legutóbb (jan. 23) csak szoros csatában vesztettek a vezetõ Ököritó ellen. 1. Ököritófülpös 2. Filléres ABC 3. Csenger 105 4. Csenger IFI 5. Winner FC 6. Szamosangyalos 7. Infra-Start 8. Vaddisznók 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 6 5 4 4 4 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 3 3 3 5 6 6 10 44-28 45-27 47-37 52-38 31-35 31-49 33-37 13-45 25 19 19 17 13 12 12 0

Díj a legjobbaknak
December 22-én elsõ ízben rendezték meg hagyományteremtõ céllal azt a Sportgálát, melyen a 2009-es esztendõ legjobb csengeri sportolóit, legeredményesebb edzõit díjazták oklevéllel, kupával és éremmel - mind csapatban, mind egyéniben. A Hírmondó véges terjedelme miatt a több mint 50 díjazott névsorát nincs módunkban közölni.
Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14. Kiadja: Csenger Város Önkormányzata, Csenger Ady u. 14. Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje ISSN 0866-2576

Csenger és a városkörnyék közéleti havilapja
Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta