CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÉLETI HAVILAPJA

XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. augusztus-szeptember - ÁRA: INGYENES

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Kitüntetettek 2010 (2. oldal) Választási tájékoztató (3. oldal) Felavatták a görög parókiát (4. oldal) Tanévkezdés az iskolában (5. oldal) Csak így tovább... (6. oldal)

A tartalomból

Az önkormányzati választások jelöltjei
(7-8-9-10. oldal)

Csengeri Napok 2010
A szokásokat idén is tartva augusztus 20-a elõtt, a Csengeri Napok programsorozat keretében már harmadik alkalommal adott helyt képzõmûvészeti alkotótábornak a Helytörténeti Múzeum, ahol már más nemzetek is képviselték magukat. Augusztus 19én Burai István debreceni festõmûvész kiállítása adott a szemnek, a fülnek pedig a Piccoli Archi Zenekar koncertje nyújtott élvezetet a református templomban. A Csengeri Napok fõ programja a nagyvásárnappal most egybeesõ augusztus 20-i városi megemlékezés és az azt követõ szórakoztató program volt. A mazsorett felvonulást követõen Apáti György polgármester ünnepi beszédében Szent Istvánra, mint bölcs államalapítónkra és a magyarságot az európai keresztény közösségbe bevezetõ nagy elõdre gondolt vissza. Megemlékezett még az új kenyér megszegésérõl és az elmúlt négy év csengeri történéseirõl is. Az ünnepség a kenyér megszentelésével és a városi kitüntetések átadásával zárult. A délután további része a szórakozásról és a kikapcsolódásról szólt. Az Orfeusz Egyesület népi vonulatát a könnyûzenei sor, benne Réti Barnabás és társai, valamint a már jól ismert és kedvelt Budapesti Operett Színház színesítette. A sport kedvelõi is szórakozhattak ezen a délutánon, a kézilabdások által szervezett gálán. Az est folyamán zenélt a népszerû csengeri Fate-Rock, de a pálmát Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar vitte el, amit már csak a sokak által várt tûzijáték és a Taurin cirkusz mûsora együttesen múlhatott felül. -mjb-

Átadták a szamosbecsi tagóvodát
Két önkormányzat közös fejlesztése

Az U9-es korcsoport kapta meg az önkormányzat kitüntetését, akikkel 6 éves kortól, azaz 4 éve foglalkozik Póti Sándor edzõ. A csapat eredményei: a Megyei Diákolimpia döntõjén képviselve a megyét országos 13. helyet értek el. A Jonatán Kupán Nyíregyházán több szomszédos ország részvételével (Románia, Szlovákia, Ukrajna) 3. helyen végeztek 27 rúgott, 1 kapott góllal. Végül, de nem utolsósorban Budapesten, a Fradi Centrumban a NUPi program keretén belül 48 csapatból a csengeri megszerezte az 1. helyet, így országos bajnok csapat lett. Csapat tagjai:Bálint László, Béres Marcell, Csorvási Ádám, Dancs Martin, Gere Gábor (Országos gólkirály), Hornyák Bence, Juhos Viktor, Kiss Gábor ,Marozsán Péter, Papp Dániel, Póti Ádám, Szûcs Dominik, Végh Dávi, Szabó Dávid, Túri Dániel, Szedlacsek Ákos

A szalagot átvágja Apáti György Csenger Város polgármestere és Gaál Sándor Szamosbecs polgármestere 2010. szeptember 3-án átadásra került a szamosbecsi tagóvoda felújított épülete. A beruházással régi álom valósult meg, mert az 1960-as évek óta nem újítottak fel egyetlen középületet sem a településen. A pályázatot az Északalföldi Regionális Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatása intézkedésre benyújtott "Csenger Város Önkormányzat Petõfi S. ÁMK, Pedagógiai Szakszolgálat integrált oktatásának fejlesztése, infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés" címû projekt keretében valósították meg. A csengeri önkormányzat az iskolafelújítással együtt szívén hordta a szamosbecsi tagóvoda ügyét is, így az épület teljes újjáépítését is megpályázta. A beruházás teljes bekerülési költsége 414.296 ezer forint volt, melyhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 95%-os támogatási intenzitás mellett 393.581 ezer forint támogatást biztosított. A társult önkormányzatok által biztosított saját forrás 20.715 ezer forint volt, amit az EU Önerõ Alapból megpályázott 50%-os kedvezménnyel felére tudtak csökkenteni. A projektköltségbõl 56.410 ezer forint volt fordítható a tagóvoda építésére, melyhez a Támogató 53.590 ezer forint támogatást nyújtott. Ebbõl valósult meg a beruházás, valamint beszerzésre kerültek azok a természetes anyagokból készült berendezések, bútorzatok, valamint egyéb eszközök, amelyek a legkisebbek optimális ellátását szolgálják. A tervezést a Pallér-2 Kft., a kivitelezési munkákat a Cser-ÉpKer Kft. végezte. Tavaly októberben vette át a kft. a munkaterületet. Ezen idõponttól a becsi kisóvodások a csengeri Riskó Ignác utcai óvodaépületben kaptak otthont és várták a beköltözést. Az építkezés 2010. július 31-re befejezõdött, ezt követõen lakhatóvá varázsolták az intézményt és az idei nevelési évet már 21. századi körülmények között kezdhette meg a 31 óvodás.

Az ünnepséget a mazsorette csoport dinamikus bemutatója nyitotta meg

Az Új kenyér megszegése

Réti Barnabás és Tarr Veronica meghívott elõadómûvészek a színpadon