0

Generalităţi vehicul
01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE INTRODUCERE MECANICĂ MIJLOACE DE RIDICARE INGREDIENTE - PRODUSE GOLIRE / UMPLERE

01D

02A

04B

05A

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze 01A-1 01A-2 01A-3

01D

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi Implantare calculatoare 01D-1 01D-3

02A

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Elevator cu două coloane: Securitate

02A-1 02A-2

04B

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi Condiţionare 04B-1 04B-2

05A

GOLIRE / UMPLERE Motor Cutie de viteze 05A-1 05A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01A

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01A-1

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Dimensiuni

01A

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01A
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip de caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01A-3

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv destinate profesioniştilor automobilului. Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în acest manual au fost elaborate de profesionişti în reparaţia automobilelor. I - RECOMANDĂRI GENERALE Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de automobile. Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei intervenţii. Pentru a garanta o bună reparaţie: - protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, aripi etc...), - debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi scurtcircuitele, pornirea accidentală a motorului ştergătorului de geam etc...), - în timpul sudării pe vehicul, se cuvine să demontaţi sau să deconectaţi componentele care se găsesc în apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi afectate de căldură, - utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese originale, - respectaţi cuplurile de strângere, - înlocuiţi ştifturile elastice, piuliţele sau şuruburile autofrânate sau lipite, după fiecare demontare, - fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă supratensiunile şi erorile de manipulare, - nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o diagnosticare precisă înainte, - faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului către client (reglare ceas, funcţionare alarmă, verificare iluminări şi semnalizări etc...), - curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelura fuzetei) pentru o bună aderenţă, - protejaţi curelele accesorii şi distribuţie, accesoriile electrice (demaror, obturator, pompă direcţie asistată, electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita orice scurgere de motorină pe partea de fricţiune a ambreiajului. Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este obligatoriu să remontaţi piesele sau organele aşa cum erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere cablaj, pasaj reţea de conducte şi aceasta în principal în mediul liniei de eşapament).

01D

- nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frâne, ambreiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu ajutorul unui agent de curăţare (precum agentul de curăţare pentru frână), - utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de exemplu nu puneţi pastă de etanşare pe suprafaţa de îmbinare, - gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt poluante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu discernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu aspiratoarele de gaze de eşapament, - asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în timpul remontării conectărilor electrice (exemplu: demaror, alternator etc...). Un număr de puncte trebuie gresate, altele nu, astfel o atenţie particulară trebuie acordată în timpul operaţiilor de remontare pentru a asigura o funcţionare corectă în toate condiţiile. II - SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALIZATE FACILITATE Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu aceleaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de lucru şi o bună calitate a reparaţiei. Materialele omologate de serviciile noastre sunt produse care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care trebuie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare corectă. III - FIABILITATE - ACTUALIZARE În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu noi produse (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie prin crearea de noi dispozitive specializate (tensiometru etc...), fie prin diagnosticare. Este necesar să consultaţi manualele de reparaţie sau notele tehnice înainte de orice intervenţie sau memento diagnosticare. Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi dacă există note tehnice de actualizare în momentul căutărilor de informaţii. IV - SECURITATE Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese (exemplu: ansamblu combinat arc-amortizor, cutie de viteze automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel common rail etc...) necesită o atenţie particulară în termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă. Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cuplurilor de strângere aferente.

01D-1

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi

01D

ATENŢIE Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa piesele. Protejaţi-vă sănătatea: - utilizaţi dispozitive adaptate şi în bună stare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele « universale » precum un cleşte cu prindere multiplă etc...), - adoptaţi puncte de reazem şi o poziţie corecte pentru a face un efort sau pentru a ridica greutăţi, - asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie periculoasă, - utilizaţi protecţiile individuale (mănuşi, ochelari, încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...), - în general, respectaţi instrucţiunile de securitate legate de operaţia efectuată, - nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule, - utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură, gaze de eşapament etc...), - nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite, - nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite, - utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor sub vehicul ridicat cu cric, - nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire etc...), - nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune, - fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare (motoventilator etc...). V - PROTEJAŢI NATURA - nu aruncaţi fluidele frigorigene în atmosferă, - nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute de vehicule (ulei, lichid de frână etc...), - nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...). VI - CONCLUZIE Metodele conţinute în acest document merită atenţia dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce riscurile de rănire şi a evita metodele incorecte susceptibile să deterioreze vehiculul sau să îl facă periculos de utilizat.

Urmarea metodelor preconizate vă va ajuta astfel să prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehiculelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabilitate. Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a vehiculelor noastre.

01D-2

INTRODUCERE MECANICĂ Implantare calculatoare
L90

01D
2 3

1

4

6

5
109245

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Radio auto Cutie siguranţe habitaclu Unitate centrală habitaclu Cutie siguranţe relee compartiment Calculator injecţie benzină Calculator airbag-uri

01D-3

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

02A

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

02A-1

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

02A

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), Există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

02A-2

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de siguranţă, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

02A

02A-3

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi

04B
Capacitate (l) 3,1

Capacitate medie de ulei (ajustaţi după jojă) (l) Motor Schimb de ulei Schimb de ulei cu înlocuire a filtrului de ulei K7J 710 3,2 K7M 710 Organe Circuit de frânare Rezervor de carburant K7J 710 Circuit de răcire K7M 710 Aproximativ 5,45 Capacitate (l) 0,5 Aproximativ 50 3,3

Cutie de viteze JH3 JH1

Calitate SAE J 1703 şi DOT 4 Benzină fără plumb GLACEOL RX (tip D) Nu adăugaţi decât lichid de răcire

Notă: Lichidele de frână trebuie să fie omologate de biroul de studii.

04B-1

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare

04B
REFERINŢĂ

DENUMIRE

CONDIŢIONARE ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZLOCTITE 518
Pentru etanşarea carterului cutiei de viteze

Seringă de 24 ml

77 01 421 162

ZDetector de scurgere pentru AC etc.

Spray ADEZIVI

77 11 143 071

ZLOCTITE-FRENETANCH
Evită desfacerea şuruburilor şi permite deblocarea

Flacon de 24 cc

77 01 394 070

ZLOCTITE-FRENBLOC
Asigură blocarea şuruburilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

ZLOCTITE SCELBLOC
Pentru lipirea rulmenţilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 072

AGENŢI CURĂŢARE LUBRIFIANŢI

ZNETELEC (CONECTICĂ)
Degripant, lubrifiant

Spray

77 11 171 287

ZAgent curăţare injectoare ZDegripant super concentrat ZDECAPJOINT (FRAMET)
Pentru curăţarea planurilor chiulasei din aluminiu

Bidon de 355 ml Spray de 500 ml Spray

77 01 423 189 77 01 408 466 77 01 405 952

ZAGENT CURĂŢARE BACTERICID AER Spray
CONDIŢIONAT Pentru curăţarea unităţii vaporizator

77 01 410 170

ZAgent curăţare frâne

Spray de 400 ml UNSORI

77 11 171 911

ZMOLYKOTE « BR2 »
Pentru: - fusurile pivot, - palierele braţelor inferioare, - canelurile barelor de torsiune, - canelurile transmisiei.

Cutie de 1 kg

77 01 421 145

04B-2

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare
DENUMIRE CONDIŢIONARE Tub de 100 g

04B
REFERINŢĂ 77 01 028 179

ZMOLYKOTE « 33 MEDIU »
Pentru: - bucşile trenului spate tubular, - bucşile barei antiruliu, - bieletele de comandă a cutiei de viteze.

ZANTI-SEIZE
(unsoare temperatură ridicată) pentru colectorii de eşapament etc.

Tub de 80 ml

77 01 422 307

ZUNSOARE FLUOREE
Pentru capuşoanele cablurilor de înaltă tensiune (bujii, bobine).

Tub

82 00 168 855

Z« MOBIL CVJ » 825 BLACK STAR SAU MOBIL EXF57C
Pentru garniturile transmisiilor.

Pliculeţ de 180 g

77 01 366 100

ZUNSOARE MULTIFUNCŢIONALĂ
Senzor roată ABS.

Spray

77 01 422 308

ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZMASTIC
Pentru etanşarea racordurilor de pe ţevile de eşapament.

Cutie de 1,5 kg

77 01 421 161

ZRHODORSEAL 5661
Pastă de etanşare

Tub de 100 g Cartuş

77 01 404 452 77 11 219 706

Z Motor 12 F008
LACURI

Z« CIRCUIT PLUS »
Lac pentru repararea lunetelor cu dezgheţare.

Flacon

77 01 421 135

FRÂNĂ

ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână « vâscozitate slabă » (Toate tipurile de vehicule).

Flacon de 0,5 l DOT4 Flacon de 5 l DOT4 Flacon de 0,5 l DOT4

77 11 172 381 77 01 595 503 77 11 218 589

04B-3

GOLIRE / UMPLERE Motor
K7J sau K7M

05A

Material indispensabil Cheie pentru golire de 8 mm

1

108421

(1)

Buşon de golire

Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1018).

2

108422

(2)

Buşon de umplere

05A-1

GOLIRE / UMPLERE Cutie de viteze
JH1 sau JH3

05A

2 1
108421

(1) (2)

Buşon de golire Buşon de umplere

05A-2

0

Generalităţi vehicul
01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE COLIZIUNE VOPSEA MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE

03B

04E

05B

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze Elevator cu două coloane: Securitate Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Remorcare Identificare 01C-1 01C-2 01C-3 01C-5 01C-6 01C-7

05B

MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere Scule şi dispozitive specializate Material caroserie de structură: Caracteristici 05B-1 05B-3 05B-5

03B

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese Şoc faţă: Denumire piese Şoc spate: Denumire piese Coliziune: Diagnosticare Organe de securitate: Descriere 03B-1 03B-5 03B-8 03B-12 03B-14

04E

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare

04E-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni

01C

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01C-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01C
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01C-2

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

01C

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

01C-3

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de securitate, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

01C

01C-4

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

01C

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

01C-5

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Remorcare
L90 II - SPATE ATENŢIE - Pentru remorcare, consultaţi legea în vigoare din fiecare ţară. - Nu folosiţi niciodată arborii de transmisie ca punct de agăţare. - Nu utilizaţi punctele de remorcare decât pentru remorcarea pe drum. - Nu vă folosiţi de punctele de remorcare pentru a scoate vehiculul dintr-un şanţ nici pentru a ridica direct sau indirect vehiculul. - Înfiletaţi şi blocaţi inelul de arimare înainte de a efectua o remorcare. Vehicul echipat cu o cutie de viteze automată: - Remorcaţi vehiculul de preferinţă cu un platou sau ridicând roţile faţă. Dacă acest lucru este posibil, remorcarea poate fi efectuată excepţional la 20 km şi pe o distanţă limitată la 30 km maxim (levier în poziţia N). I - FAŢĂ

01C

108585

108586

01C-6

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01C

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01C-7

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90

03B

109566

03B-1

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 I - ŞOC LATERAL GRAD UNU

03B

7

5 3

4

2

6

1
110021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Parte inferioară cadru lateral Stâlp faţă Stâlp mijloc Parte superioară cadru lateral Cadru lateral parte faţă Întăritură superioară dublură aripă faţă Suport faţă dublă etanşeitate

03B-2

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 II - ŞOC LATERAL GRAD DOI

03B

11

9

10

12

13 8

110018

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

Dublură aripă faţă parţială parte spate (dublură stâlp faţă) Dublură montant cadru Dublură stâlp mijloc Dublură centură Întăritură stâlp mijloc Întăritură parte inferioară cadru lateral

03B-3

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 III - ŞOC LATERAL GRAD TREI

03B
17

14 16

28 29

15

18

19 23 27 22

21 26 24 25
110015

20

(26) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Închidere parte inferioară cadru lateral Planşeu central parte laterală Traversă faţă scaun faţă Carcasă de fixare scaun faţă Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă planşeu central (27) (28) (29)

Traversă inferioară tablier Întăritură laterală tablier Perete de încălzire Traversă inferioară cadru

03B-4

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90

03B

109565

I - ŞOC FAŢĂ GRAD UNU (1) Faţadă frontală Suport central faţadă frontală Traversă inferioară extrema faţă

1

(2) (3)

2

3
110019

03B-5

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90 II - ŞOC FAŢĂ GRAD DOI

03B

10 15 11 9 5 12 14 15 8 4

7 13 11 6 14
110020

10

(14) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Lonjeron faţă parţial parte faţă Închidere lonjeron faţă Fixare faţă cadru faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Inel de remorcare Întăritură superioară dublură aripă faţă Dublură aripă faţă parţială parte faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Suport baterie (15)

Traversă laterală faţă extrema faţă Pasaj de roată

03B-6

ŞOC FAŢĂ GRAD TREI 03B 17 16 110013 (16) (17) Semibloc faţă stânga Semibloc faţă dreapta 03B-7 .COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese L90 III .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B 109564 03B-8 .

ŞOC SPATE GRAD UNU 03B 1 2 2 4 5 3 110016 (1) (2) (3) (4) (5) Tăblie spate Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Panou aripă spate Suport dublă etanşeitate 03B-9 .COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 I .

ŞOC SPATE GRAD TREI (6) (7) (8) (9) Inel de remorcare Lonjeron spate parţial parte spate Planşeu spate parte spate parţial Pasaj de roată exterior spate 10 11 14 12 13 110014 03B-10 .COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 II .ŞOC SPATE GRAD DOI 03B 7 6 7 8 9 110017 III .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B (10) (11) (12) (13) (14) Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Planşeu spate parte spate complet Traversă centrală sub planşeu spate Tabletă spate 03B-11 .

Comparaţi diagonalele • 1: G2 .C1 Şoc spate: .C2 = G2 .G1 • 2: G1 .Comparaţi diagonalele • 1: B1 .B2 03B-12 .G2 = B2 .B1 = G1 .COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 03B J1 B1 G1 C1 J2 B2 G2 C2 J B G C 109653 I .ORDINE CRONOLOGICĂ CONTROL Şoc faţă: .

J2 = B2 .COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 • 2: B1 .B2 Punct C1 .G2 G1 J1 108582 108578 03B-13 .C2 03B C1 B1 Punct J1 .J1 II .J2 108583 108576 Punct G1 .PUNCT DE VERIFICARE CU CALIBRU TIJĂ Punct B1 .

COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 I .CENTURI DE SECURITATE FAŢĂ Fixare superioară reglabilă Airbag pasager 107809 108515 03B-14 .AIRBAG-URI FAŢĂ Airbag şofer Calculator airbag 03B 107830 107811 II .

CENTURI SPATE CU RULOR 03B 108519 108531 Fixare încorporată pe scaun faţă 108293 03B-15 .COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 Rulor centură III .

04E-1 . Şoc lateral: .înlocuire lonjeron central de sub planşeu: • Injecţie cu parafină prin punctele 19 şi 20. • protecţie legătură planşeu de pe traversă de fixare scaun faţă: Injecţie cu parafină prin punctul 8.înlocuire sau reparaţie parte inferioară cadru lateral: • protecţie legătură închidere parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 1.PUNCTE SITUATE ÎN INTERIORUL VEHICULULUI 04E 3 4 2 1 5 6 7 8 109652 Notă: Tratarea corpurilor cu cavităţi prin interiorul vehiculului trebuie să fie efectuată după vopsire şi înainte de remontarea garnisajelor. . 6. 3 şi 4. . • protecţie legătură parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 12.înlocuire planşeu central: • protecţie legătură planşeu de pe întăritură lonjeron: Injecţie cu parafină prin punctele 5. 2. 7. 13 şi 14.VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 I .

reastupaţi toate punctele utilizate pentru injecţie.înlocuire sau reparaţie lonjeron faţă. Şoc faţă: .VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 II .înlocuire lonjeron spate complet: • Injecţie cu parafină prin punctele 15. (A) (B) (C) Reglaj debit produs Cap racord rapid Furtun flexibil interschimbabil injecţie 272-1 Pistolet de injecţie A B C 04E-2 .Materiale şi produse necesare Notă: Punctele de injecţie situate sub vehicul sunt echipate cu obturatoare. În momentul unei operaţii. înlocuiţi-le cu altele noi. închidere lonjeron faţă şi carcasă de fixare cadru faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 9. . 10 şi 11.înlocuire traversă laterală faţă sau semibloc faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 20. 21 şi 22. 16 şi 17. În cazul în care obturatoarele sunt deteriorate sau deformate.PUNCTE SITUATE SUB VEHICUL 04E 9 10 11 12 13 14 22 21 20 19 18 17 16 15 109651 1 . Şoc spate: .

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 04E Notă: Alegeţi furtunul flexibil adaptat operaţiei. (1) (2) Introduceţi sonda până la capătul corpului cu cavităţi Injectaţi atunci când scoateţi sonda Bidon produs 272 Referinţă: 77 11 172 672 2 .Mod de operare 1 2 109692 04E-3 .

MATERIALE. SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109527 05B-1 .

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109530 05B-2 .MATERIALE.

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 I .GABARIT PARTE FAŢĂ 05B 16069 109425 05B-3 .MATERIALE.

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 II .MATERIALE.PROTECTOR PLANŞĂ DE BORD 05B 18263 05B-4 .

MATERIALE. acord: 100900 05B 102330 05B-5 .OTALU-SA Nr. SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Material caroserie de structură: Caracteristici L90 CUTIE DE REPARAŢIE FILETURI Referinţă: HC TYPE 41 86 000 000 Specific RENAULT Furnizor: BOLLHOFF .

KXX.4 cilindri .K7 . şi K7J sau K7M Motor pe Benzină .

Motor pe Benzină .K7 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi Identificare motor Cuplu de strângere Parte superioară motor: Caracteristici Parte inferioară motor: Caracteristici Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Particularităţi Schimb standard Scule şi dispozitive specializate Material Motor: Dezmembrare Distribuţie .K7CuprinsPagina Motor pe Benzină .4 cilindri .4 cilindri .chiulasă: Remontare Motor: Reasamblare Curea de distribuţie: Demontare Curele de distribuţie: Remontare 10A-110 10A-122 10A-127 10A-132 .chiulasă: Demontare Dezmembrare chiulasă Parte superioară motor: Curăţare Parte superioară motor: Control Reasamblare chiulasă Carter cilindri: Dezmembrare Atelaj mobil: Demontare Parte inferioară motor: Curăţare Parte inferioară motor: Control Atelaj mobil: Remontare Carter cilindri: Reasamblare 10A-1 10A-2 10A-4 10A-19 10A-28 10A-35 10A-36 10A-37 10A-38 10A-39 10A-48 10A-50 10A-54 10A-60 10A-65 10A-66 10A-72 10A-80 10A-83 10A-85 10A-86 10A-93 10A-103 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .

Presiunile sunt în bar (reamintire: 1 bar = 100 000 Pa).m (± 10%). II . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi I -UNITĂŢI DE MĂSURĂ . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-1 .02 m. .în Grade (± 6°).Cuplurile de strângere sunt exprimate în Newtonmetri (N. 10A K7J.Toate cotele sunt exprimate în milimetri (mm) (exceptând indicaţia contrară).m) (reamintire: 10 N. .m = 1.în N.TOLERANŢE Cuplurile de strângere exprimate fără toleranţe trebuie respectate: .kg) .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor I .5 80. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 2 4 Marcajul conţine: .5 / 1 744.7 / 1 MEGANE XA1C XA0C XA0S K7M 704 720 790 1598 79.5 9.(2): litera de omologare a motorului .(3): indicele motor .7 / 1 10A-2 .5 9.IDENTIFICARE MOTOR Identificarea motorului este situată pe carterul cilindrilor între colectorul de eşapament şi volantul motor.5 80. 745 1598 79.(4): uzina de montare a motorului . Detalii marcaj 10A 3 K7J.703 1598 79.5 9.7 / 1 KANGOO XC0M XC00 XA0F XA0S K7M 746 702.5 70 9.(1): tipul de motor 5 19858 .701 1390 79. Ea se face fie printr-o placă nituită sau printr-o gravare pe carterul cilindrilor.TABLOU CARACTERISTICI MOTOARE 108569 Vehicul Tip Service XB0B XB17 Tip motor K7J Indice motor 700 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79.5 80.(5): numărul de fabricaţie al motorului II .5 Cursă (mm) 70 Raport volumetric 9.5 / 1 CLIO II LB03 XB0D K7M XB00 XC0B K7J 746 700. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

5 Tip motor K7J Indice motor 710 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79.5 Cursă (mm) 70 10A-3 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor 10A Raport volumetric 9.5 80. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.5 / 1 9. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Vehicul Tip Service LS0A DACIA LS0B K7M 710 1598 79.7 / 1 K7J.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor 4 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 3 9 5 8 6 10 7 11 16 15 14 12 13 107766 10A-4 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Şurub fulie arbore cu came Şuruburi rampă culbutori Piuliţă de reglaj al jocului supapei Şuruburi capac chiulasă Şuruburi flanşă arbore cu came Şuruburi carter superior de distribuţie 45 23 9 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 10 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 7 Şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) Şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şurub M8 22 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Reper 12 Reper 13 Reper 14 Reper 15 Reper 16 Şuruburi chiulasă Şuruburi rampă de injecţie Şuruburi repartitor de admisie Piuliţă tijă repartitor de admisie Şuruburi cutie de ieşire apă chiulasă Şuruburi cutie termostatică Senzor temperatură apă Piuliţă colector eşapament Piuliţă ecran termic Sondă de oxigen Bujii aprindere Bobină de aprindere Senzor temperatură aer de pe repartitor de admisie consultaţi metodă de strângere 10 22 20 10 10 33 25 / consultaţi strângere 22 45 de la 20 la 30 şurub M4 08 de la 20 la 30 ordine de 10A-5 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 3 5 2 107767 10A-6 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub fulie de accesorii arbore cotit Şuruburi pompă de ulei Şuruburi paliere arbore cotit Piuliţe capace bielă 30 ± 3 + 80° ± 5° de la 22 la 27 25 + 47° ± 5° Prestrângere 1 Strângere 43 Reper 5 Şuruburi volant motor Şuruburi mecanism de ambreiaj de la 50 la 55 8 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-7 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 2 3 7 6 5 8 9 10 11 107768 10A-8 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 20 20 10A-9 .m şi/sau în ° Reper 1 Şuruburi pompă de apă şurub M6 12 şurub M8 22 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Şuruburi carter de închidere arbore cotit Şuruburi carter inferior de distribuţie Piuliţă galet întinzător de distribuţie Şurub tub de ghidare jojă de ulei Sondă nivel de ulei Senzor de presiune ulei Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Şurub tub de apă intrare pompă de apă Şuruburi carter inferior de ulei Buşon de golire ulei Senzor detonaţie 12 şurub M6 8 50 11 25 de la 30 la 35 20 22 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor Cupluri de strângere în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 6 5 4 7 3 8 108116 10A-10 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător automat Şuruburi compresor de aer condiţionat 20 20 45 40 29 57 20 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-11 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 5 6 4 7 3 8 108117 10A-12 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.745 / Alternator / Direcţie asistată 10A K7J.

745 / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-13 .m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic 20 20 45 40 29 20 - 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.

720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.703. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 2 4 1 7 6 5 9 8 108118 10A-14 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

703. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.710 / K7M 704.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 2 1 4 5 3 108119 10A-15 .701.720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Şurub suport accesorii Şurub M8 suport pompă direcţie asistată Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub M10 suport pompă direcţie asistată Şurub galet întinzător mecanic Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat 40 20 40 29 20 20 40 20 10A K7J. 710.

701.710 / K7M 704.710 / K7M 704. 710. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J. 710. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 6 3 2 3 4 5 7 1 108120 Faţadă accesorii: K7J 700.701. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N.710 / K7M 704.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Şuruburi suport accesorii Şuruburi pompă de direcţie asistată sau galet înfăşurător Şuruburi alternator Şurub galet întinzător mecanic Piuliţă de reglaj al galetului întinzător mecanic 44 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 700. 710. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Şurub M10 suport accesorii Şurub M8 suport accesorii Şuruburi pompă direcţie asistată 44 21 21 10A-16 .701.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport compresor de aer condiţionat Şuruburi compresor de aer condiţionat 21 44 44 21 10A-17 .m şi/sau în ° Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Şuruburi alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat Şurub galet înfăşurător Şurub galet întinzător automat 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat 2 1 3 4 108121 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N.

720 / Alternator / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 2 4 108122 Faţadă accesorii: K7M 702. 703. 703. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şuruburi suport pompă de direcţie asistată Şurub M10 pompă de direcţie asistată 21 21 44 44 10A-18 . 720 / Alternator / Direcţie asistată 10A 1 K7J.

(8).strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2) 20 N.strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2)100° ± 6°.desfaceţi şuruburile (1) şi (2). ( 9 ) şi (10) 110° ± 6°. . şi 710 ≠ K7M. . (4) . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .desfaceţi şuruburile (3). (5) şi (6).controlaţi ca toate şuruburile să fie bine strânse la cuplu (20 N. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici CHIULASĂ 1 .strângeţi la cuplu şuruburile (7). şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă nemetalică: . (9) şi (10) 20 N. şi 700 sau 701 ≠ K7M. ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. . (4) . . .strângeţi la cuplu şuruburile (7). .strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2)20 N. .m. (9) şi (10)20 N. extrageţi cu ajutorul unei seringi uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă.strângeţi la unghi şuruburile (3) . ATENŢIE Ungeţi filetele şi sub capurile şuruburilor noi. (5) şi (6) 20 N.desfaceţi şuruburile (7).m. .strângeţi la cuplu şuruburile (3). (8). 10 K7J.strângeţi la unghi şuruburile (3) . .m. (4).m.strângeţi la cuplu şuruburile (3).Metodă de strângere chiulasă 10A K7J. 10A-19 . . . (5) şi (6) 100° ± 6°. ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după o demontare.strângeţi la unghi şuruburile ( 7) .strângeţi la unghi şuruburile ( 7) . (4). (8). . K7J.strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (20N. 9 5 1 4 8 6 2 3 7 107772 ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. (8). ( 9 ) şi (10) 100° ± 6°. . (5) şi (6) 110° ± 6°. (8).m).strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2) 110° ± 6°. (9) şi (10). . (5) şi (6)20 N.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10°). Stabilizare 3 min.m). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m. şi 710 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă metalică: . (4).m. ATENŢIE Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor.

37 ± 0. 6 . şi 700 sau 701 ≠ K7M. şi 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Înălţimea chiulasei (X) măsoară 113 ± 0. 14521 4 .35 mm. Deformare maximă a suprafeţei de îmbinare: 1 .03 mm Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente garaj).05 mm. K7J.35 ± 0.95 ± 0.chiulasă: 0. 10032 10A-20 . 5 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Grosimea garniturii de chiulasă nemetalică se măsoară în (1): 1.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 2 .1 se găseşte lângă volantul motor.85 mm.Aprindere K7J.m. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Măsurări supape a D1 X D2 L1 L 102778 * Diametrul tijei supapei de admisie (D1) se măsoară la (L1) = 61.Supape 3 . Cilindrul Nr.Chiulasă a . şi 710 Grosimea garniturii de chiulasă metalică se măsoară în (1): 0.Bujii Soclu plat cu garnitură. * Diametrul tijei supapei de evacuare (D1) se măsoară la (L1) = 67. Strângere de la 25 la 30 N.carter cilindri: 0.06 mm Ordinea de aprindere este 1-3-4-2.05 mm.05 mm.05 mm Ecartament = 0.Garnitură chiulasă 10A K7J. . ATENŢIE Nici o rectificare nu este autorizată.

K7J. Evacuare: 8.291 mm. şi 720 Admisie: 8.Control al jocului la supape Există două metode pentru a efectua reglajul jocului la supape.625 ± 0.75 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Evacuare: 9.2 90 K7M. Admisie Diametru tijă supapă* (D 1) (mm) Diametru cap (D2) (mm) Lungime totală (L) (mm) 6.225 107.608 mm.Înălţimi maxime de ridicare a supapelor 2 K7J. şi 700 sau 701 Admisie: 9. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 37. Plasaţi supapele cilindrului aferent în poziţia sfârşit evacuare început admisie 1 3 4 Reglaţi jocul la culbutorii cilindrului aferent 4 2 1 3 b . a .125 Admisie: 10.Metoda "basculare" 10030 ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor.625 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M. 7 .215 mm.125 33. 10A-21 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.008 Evacuare 6. remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (1) ca cele vechi.96 ± 0.336 mm.751 mm.011 10A K7J. Evacuare: 9.821 mm. pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ». 107. şi 710 Admisie: 9. Unghi de bătaie 120 (a) (°) 1 Evacuare: 8.270 mm.310 mm.978 ± 0.775 ± 0.

Metoda supapei de evacuare deschise la maxim: 10A C Evacuare K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b .m).30 mm (fără schimbare supape) .25 mm (cu schimbare supape) Strângeţi la cuplu piuliţa de reglaj al jocului la supape (9 N.Evacuare: de la 0. 8 .25 la 0.10 la 0.4.1 deschisă la maxim.Joc reglaj la rece (mm) .3 (C) Verificaţi jocul supapei de evacuare a cilindrului Nr. (B) Verificaţi jocul supapei de admisie a cilindrului Nr.Admisie: de la 0.20 la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A B Admisie 78373 (A) Poziţionaţi supapa de evacuare a cilindrului Nr. c .Evacuare: de la 0. Repetaţi operaţia pentru ceilalţi cilindri urmând odinea dată.15 mm . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Scaune supape X H D2 D1 106964 10A-22 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b .5 34. .61 34.Admisie (X) = 12.7 ± 0. Diametru interior locaş în chiulasă (mm) 0 12 -0. 98503 Demontarea se efectuează cu ajutorul sculei (Mot.5 X 91881 c . Montaţi obligatoriu simeringurile tijei supapei cu ajutorul dispozitivului: 10A-23 .012 * Cota va fi măsurată cu ghidul montat în chiulasă.15 12 Evacuare 49 ± 0.22 0 * 10 . 1335).068 +0.158 89° 1. 7 +0.Simeringuri tije supape Înlocuiţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor la fiecare demontare a supapelor.34 ± 0.7 ± 0.15 +0.20 mm.050 10A K7J.Măsurări ghiduri Admisie şi evacuare: α = 17°. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Evacuare α 119° 1.Înclinări ghiduri Admisie Unghi de bătaie α (°) Mărime suprafaţă de contact X (mm) Înălţime scaun H (mm) Diametru exterior scaun D1 (mm) Diametru interior locaş D2 (mm) 9 .Evacuare (X) = 12.6 38.61 38.Poziţii ghiduri .34 ± 0.141 6.Ghiduri supape a . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.20 mm. Admisie Lungime ghid (mm) Diametru ghid (mm) Diametru ghid (mm) exterior interior 42 ± 0.

63 ± 0.2 mm 18077 Diametru exterior: 29.8 mm 10A-24 .9 mm Lungime sub sarcină de: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Lungime liberă: 46. şi 710 ≠ K7M.Arcuri supape 10A K7J.5 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 . 104720 K7J. ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijelor supapelor înainte de a le monta. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.558 ± 28 N: 27.1 mm Perpendicularitate: 1.4 mm Diametru fir: 3.536 ± 20 N: 27.225 ± 10 N: 36.275 ± 30 N: 37 mm .64 ± 0.8 mm Diametru interior: 21.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 11 . 1511).26 mm Diametru fir: 3.cutiei de scule (Mot.9 mm . K7J. şi 700 sau 701 Lungime liberă: 45.4 mm Lungime spire alipite: 25.5 mm Lungime spire alipite: 23.4 mm .sau cu ajutorul unui material adecvat.3 mm Lungime sub sarcină de: .

6 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.025 0 41.025 0 Joc axial: de la 0.3 41.6 Parte distribuţie 38 41 +0.5 ± 0.025 0 41. şi 700 sau 701 ≠ K7M.025 0 42 +0.650 N: 27.957 ± 0.957 ± 0.3 +0.025 0 +0.9 mm 1 2 3 12 .Diametre paliere (mm) 5 K7J.05 -0.02 -0.5 ± 2 mm Lungime sub sarcină de: .255 ± 0. şi 720 Lungime liberă: 46.025 0 H 41.62 -0.Arbori cu came 4 a .270 N: 37 mm .01 la 0.5 ± 0.03 mm 10A-25 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Număr paliere: 5 K7M.012 40.03 la 0.03 la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Diametru interior: 21.05 -0.1 mm Diametru exterior: 29.012 41.557 ± 0.095 mm Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 38.Camă de admisie: 34. şi 710 ≠ K7M. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.089 42 +0.1 mm 10A K7J.025 0 +0.012 41.02 -0.15 mm Joc diametral: de la 0. şi 710 Număr paliere: 5 Joc axial: de la 0.089 41.025 0 +0.012 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) 42. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.012 41. şi 700 sau 701 .025 0 102771 Parte distribuţie K7J.957 ± 0.05 -0.257 ± 0.05 -0.089 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) 38 41 +0.02 -0.089 41.089 41.6 +0.05 -0.03 la 0.025 0 +0.15 mm Joc diametral: de la 0.Înălţimi came H (mm) Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 1 2 3 4 5 37.08 mm b .32 -0.

226 ± 0.03 mm .822 ± 0.7 mm joc nul.Camă de evacuare: 35.03 mm Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare c .Camă de evacuare: 35. şi 720 Avans închidere evacuare** -3° 38° - Evacuare 45° -4° Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.614 ± 0.7 mm joc nul. 10A-26 .Camă de admisie: 34. K7M.835 ± 0.03 mm Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.03 mm .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici .Diagrame de distribuţie (în grade °) (neverificabil) K7J Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.Camă de evacuare: 35. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 -1° 31° - 10A Evacuare 44° -9° K7J.Camă de admisie: 35.729 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.03 mm .03 mm .7 mm joc nul.Camă de admisie: 35. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.Camă de evacuare: 34.03 mm K7M. şi 710 .280 ± 0.206 ± 0. şi 720 Întârziere deschidere admisie* . Admisie K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 5 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Notă: * Întârzierea Deschiderii Admisiei fiind negativă. deschiderea supapelor se află după Punctul Mort Superior.Întârziere Închidere Admisie 7 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Reper mobil Punct Mort Superior volant motor 3 . ** Avansul Închiderii Evacuării fiind negativ.Sens de rotire arbore cotit 10A K7J.Reper mobil Punct Mort Inferior volant motor 4 .Întârziere Deschidere Admisie 10A-27 .Avans Închidere Evacuare Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** -8° 27° Evacuare 29° -2° 6 . 11953 1 . închiderea supapelor se află înainte de Punctul Mort Superior.Avans Deschidere Evacuare 8 .Reper fix Punct Mort Superior carter cilindri 2 .

PISTOANE Axul pistonului este montat strâns în bielă şi liber în piston. 2 (2) Clasă piston (A-B-C). (6) Axă de simetrie piston. între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului. (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor. (5) Axă a găurii axului pistonului.485 exclusiv Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79. (7) Deplasare între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului de 0.Marcaje pistoane 1ul model al 2-lea model 10A 6 K7J.15 mm. (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K7J şi K7M 710. de 0. (6) Axă de simetrie piston.480 exclusiv A B 10A-28 .8 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. (4) Tip motor.465 la 79. (2) Clasă piston (A-B-C). cu săgeata spre volantul motor. (1) Sens de montare piston.460 la 79.470 inclusiv la 79.15 mm. Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79.475 inclusiv la 79. (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K 7 J şi K7M 710.Clase de diametru pistoane Evoluţie diametru pistoane Această evoluţie a diametrului pistoanelor este aplicată la pistoanele «al 2-lea model». şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 8 1 5 6 3 8 1 2 4 3 7 10031 (1) Sens de montare piston spre volantul motor. (7) Deplasare.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici I . (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor.8 ± 0.470 exclusiv de la 79. 1 . 2 .475 exclusiv de la 79. 7 10031-1 (5) Axă a găurii axului pistonului.

990 la 18.030 la 0.5 ± 0.Piston fără bosajul (8) X1 X2 10027 107795 K7J.994 mm .Lungime: de la 61.480 inclusiv la 79.Măsurare diametru piston b .485 inclusiv la 79.15 mm 10A-29 .495 inclusiv de la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a .AX PISTON Măsurare ax piston K7J.15 mm II .045 mm Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79.Diametru interior: de la 10. şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 40.025 la 0.050 mm C Joc de montare pistoncilindri 3 . şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 47 ± 0.Diametru exterior: de la 18.45 ± 0.15 mm Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota (X2) = 41.15 mm .490 inclusiv de la 0.70 la 11 mm .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79. şi 700 sau 701 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 48 ± 0.Piston cu bosajul (8) K7M.7 la 62 mm K7M.

Joc la tăietura segmentului (mm) Segment de compresie: de la 0. Joc diametral cap de bielă: de la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici III . pentru a evita orice început de fisură a bielei. 1 .Utilizaţi un creion care nu se şterge. 10A-30 .fără uzura calelor laterale: de la 0.K7M: de la 0.49 (2) Segment etanşeitate: de la 1. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.028 la 0.Măsurări arbore cotit Număr de fusuri: 5 Joc lateral arbore cotit: 103280 ATENŢIE .BIELE 1 .966 mm Calele laterale se găsesc pe palierul Nr. V .5 2 . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Diferenţa maximă de greutate a ansamblului « bielă asamblată-piston-ax » pentru un acelaşi motor trebuie să fie de 6 g.4 IV .4 la 0.205 la 0.Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor.SEGMENTE 10A K7J.478 la 1.cu uzura calelor laterale: de la 0.054 mm Măsurări biele Joc lateral cap de bielă: . .045 mm Antrax între cap şi picior bielă: 128 ± 0.035 mm Diametru cap de bielă: de la 47.2 la 0.953 la 18.852 mm Joc diametral arbore cotit: de la 0.38 la 1.022 la 0.310 la 0.627 mm Diametru picior bielă: de la 18.499 mm.49 (3) Segment raclor: 2.K7J: de la 0.35 Segment etanşeitate: de la 0.252 mm .ARBORE COTIT . 1 2 3 10026-1 Segmentele sunt livrate ajustate.045 la 0.3.Grosimi (mm) (1) Segment de compresie: de la 1.612 la 47.045 la 0.604 mm.478 la 1.6 Segment raclor: de la 0.

970 43.003 inclusiv la 48.997 inclusiv la 48.010 inclusiv Clase diametre manetoane Clasă manetoane A 103689 Diametru manetoane (mm) 43.972 43.975 43.1 parte volant motor.977 43.Tabele clase diametre fusuri şi manetoane Clase diametre fusuri A Clasă fusuri A sau D B sau E C sau F Diametru fusuri (mm) de la 47. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 .980 B C Detalii marcaj (A) 2 3 D E 1 F G H J K 4 (1): clasă diametru fusuri.961 43.5 parte distribuţie. 5 107878 L O P R S T U V W Y Z (2): clasă fus Nr.Marcaje arbore cotit 10A K7J.967 43.979 43.974 43.978 43.968 43. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.971 43.969 43. 10A-31 .003 exclusiv de la 48.960 43.976 43. (4): clasă diametru maneton Nr.973 43.964 43. (5): clasă diametru maneton Nr.963 43.990 inclusiv la 47.1 parte volant motor (3): clasă diametru fus Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 2 .965 43.962 43.997 exclusiv de la 47.966 43.4 parte distribuţie.

Identificare diametru carcase X3 10A K7J.949 inclusiv 10A-32 .Reperul (1) corespunde cilindrului numărul Nr.4. .500 inclusiv la 79.Identificare diametru fusuri de pe carter cilindri T X4 1 4 107774 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu împerecherile diametrelor între pistoane şi carcasele carterului cilindrilor.530 inclusiv 10021 T X5 107774 Diametrele (X4) ale palierelor fusurilor carterului cilindrilor sunt reperate printr-o gaură situată în (T) deasupra filtrului de ulei.942 inclusiv la 51. Tabel diametre carcase carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X3) = 17 (X3) = 27 (X3) = 37 Reper clasă A B C Diametru carcasă carter cilindri (mm) de la 79.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VI .1.520 exclusiv de la 79. .520 inclusiv la 79. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.936 inclusiv la 51.Reperul (4) corespunde cilindrului numărul Nr.CARTER CILINDRI 1 .510 exclusiv de la 79.510 inclusiv la 79.942 exclusiv de la 51. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . Tabel diametre fusuri carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X5) = 17 (X5) = 27 Reper clasă 1 2 Diametru fusuri de pe carter cilindri (mm) de la 51. Poziţia (X3) a găurilor (T) în raport cu suprafaţa de îmbinare a carterului cilindrilor permite să identificaţi diametrul carcasei.

sens de montare cuzineţi 1 .pe carterul cilindrilor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VII .CUZINEŢI 10A K7J. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1493-01). puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. 10A-33 .Cuzineţi arbore cotit 15197 14508 Poziţionare cuzineţi arbore cotit: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

Cuzineţi biele 10A K7J.955 2 C4 = roşu de la 1.949 C2 = albastru de la 1.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici . 1492).pe capacele palierelor arborelui cotit.946 la 1.952 C1 = galben de la 1. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitvului (Mot. puneţi cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor numerele 2 şi 4. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. 2 .953 la 1.959 10A-34 .Împerechere cuzineţi fusuri 15198 Clasă diametre fusuri carter cilindri A sau D 1 C1 = galben Clasă diametre fusuri arbore cotit B sau E C2 = albastru de la 1.943 la 1.949 la 1. 3 .952 Clasă şi grosime (mm) cuzineţi de la 1. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.3 .5.955 C sau F C3 = negru de la 1.946 la 1.949 la 1. şi cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor numerele 1 .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Tip DECAPJOINT RHODORSEAL 5661 Cantitate Aplicare strat Cordon Organ aferent Suprafeţe de îmbinare Capac palier arbore cotit Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ingrediente INGREDIENTE 10A K7J.1 Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Referinţă 77 01 405 952 77 01 404 452 UNSOARE CU FLUOR LOCTITE 518 Cordon Cordon Capuşoane cabluri bujii Pompă de apă Carter de închidere arbore cotit 82 00 168 855 77 01 421 162 LOCTITE FRENETANCHE 1 sau 2 picături Şuruburi pompă de apă 77 01 394 070 10A-35 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

. . .Şurubul fuliei arborelui cu came.Termostatul.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Piese de înlocuit sistematic PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC ÎN MOMENTUL REPARĂRII MOTORULUI .Toate simeringurile.Şuruburile volantului motor.Duriturile circuitului de răcire dacă sunt deteriorate. .Filtrul de ulei. .Simeringurile tijei supapelor. . . 10A K7J.Ansamblul « piston-ax piston » (atunci când au fost separate). .Curelele.Şuruburile chiulasei.Şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Piuliţele capacelor bielelor .Şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit.Ghidurile supapelor . .Galeţii întinzători şi înfăşurători de distribuţie şi de accesorii. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-36 . . . .

III . existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi deci ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE În momentul curăţării pieselor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Particularităţi I . 10A-37 .SPĂLARE PIESE MOTOR 10A K7J.MONTARE FILETE ADĂUGATE Găurile filetate ale ansamblului pieselor care compun motorul pot fi reparate cu ajutorul materialului cutie de reparaţie a unui filet adăugat. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele.SPĂLARE MOTOR Protejaţi diferitele accesorii pentru a evita orice stropire cu apă sau cu produse de spălare. II . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Nu introduceţi apă în colectorii de admisie şi de eşapament.

montaţi buşoanele din plastic şi capacele. . . .colectorul de eşapament.Piese de lăsat pe motorul uzat Piese de lăsat pe motorul uzat sau de adăugat în cutia de carton pentru retur: . . Goliţi uleiul şi apa din motorul uzat. .senzorul detonaţie.inelele de ridicare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-38 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.montaţi capacul din carton care acoperă tot. Fixaţi motorul uzat pe soclu şi în aceleaşi condiţii ca motorul schimb standard: .filtrul de ulei.accesoriile (alternator.toate conductele circuitului de răcire apă. . galet întinzător. .cutia de ieşire a apei. .conducta de intrare apă.capacul chiulasei. . .contactorul de presiune ulei. . . pompă de direcţie asistată).suportul multifuncţional accesorii.Pregătire motor uzat pentru returnare Curăţaţi motorul. . 2 .Piese de demontat de la motorul uzat Piese pe care nu trebuie să uitaţi să le demontaţi de la motorul uzat: . .senzorul de temperatură apă.sonda de nivel de ulei.fulia de accesorii a arborelui cotit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Schimb standard MOTOR SCHIMB STANDARD 1 . 3 . compresor de aer condiţionat.carterele de distribuţie.discul şi mecanismul de ambreiaj. pinion arbore cu came). . . curea. 10A K7J.faţada completă de distribuţie (pinion arbore cotit. . .repartitorul de admisie.volantul motor sau discul de antrenare. .joja de ulei.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1518) Număr Magazin Piese de Schimb 00 00 151 800 Denumire Referinţă Metodă de ai de Număr Magazin Piese Schimb de de Colecţie centrori discurilor ambreiaj (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 1382) 00 00 138 200 (Mot. 445) 00 00 044 500 68621 10052 10A-39 . 104) 00 01 309 900 Picioare centrare garnitură chiulasă de 10250 69716 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cutie cheie de bujii Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie cu chingă universală pentru filtru de ulei (Elé. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă (Emb.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 22) 574- Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistonului. 99813-1 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Axul A13-01. 574-24) 00 00 057 424 97542 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston 99614 (Mot. Ansamblu în cutie. 582-01) 00 00 058 201 10A-40 . înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 057 422 Denumire (Mot. 574-23) 00 00 057 423 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor (Mot.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 591-02) 00 00 059 102 (Mot. 588) (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 76666 78181 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb 00 00 058 800 Denumire de de Bride de menţinere cămăşi cilindri Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie unghiulară pentru strângerea chiulasei (antrenare 1/2») (Mot. 591-04) 00 00 059 104 77889 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Tub flexibil magnetizat cu index pentru cheia unghiulară de strângere a chiulasei Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Placă suport motor pentru stâlp DESVIL (cu broşe de la A la W) 82919 (Mot. 792-03) 00 00 079 203 10A-41 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 799-01) 00 00 079 901 97628 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte distribuţie) (Mot. 923) 00 00 092 300 Dispozitiv de ridicare carter cilindri 80359 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie (Mot. 1127-01) 00 00 112 701 84757 10A-42 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot.

1329) 00 00 132 900 92645-1 98503 10A-43 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. 1135-01) 00 00 113 501 Întinzător de curea de distribuţie 96898 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte volant motor) Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Capac filtru de ulei (diametru 76 mm). 1129-01) 00 00 112 901 97160 (Mot.

1378) (Mot. 1385) 00 00 138 500 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie 84900 14924 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 137 800 Denumire Referinţă Metodă Set de 2 broşe (X şi Y) adaptabile pe placa suport motor (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 1335) 00 00 133 500 Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă (Mot. 1489) 00 00 148 900 99517 15867 10A-44 . Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Calibru tijă de calaj punct mort superior (Mot. 79203). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot.

1495) Dulie de 22 mm pentru demontareremontare sondă de oxigen. 1493-01) 00 00 149 301 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie (Mot. de 24 mm.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 1492) 00 00 149 200 Dispozitiv de montare cuzineţi bielă (Mot. Antrenare pătrat 1/2» & 6 laturi ext. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 16360 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit 15031 (Mot. 1501) 00 00 150 100 14923 10A-45 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 149 500 (Mot.

1511) 00 00 151 100 10A-46 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. 1573) Suport chiulasă 13284 15737 Referinţă Metodă Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă (Mot. 1505) 00 00 150 500 (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1677) Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor 00 00 167 700 (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 16171 17670 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 157 300 Denumire (Mot.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. 1715) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru 10A-47 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106507 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 77 11 381 715 Denumire (Mot.

cheie dinamometrică "cuplu slab".dispozitiv de strângere unghiulară. . .cleşte pensetă pentru demontare . 18077 12624 . 83391 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru. .bucşă crestată stea exterioară 30/40 standard 1/2" (pătrat de 12.cutie de montare simeringuri tijă supape. .7 mm) pentru demontare senzor de presiune ulei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material MATERIALELE INDISPENSABILE SUNT: 10A K7J. 10A-48 .cutie de reparare a unui filet adăugat. .7).remontare pene tijă supapă.bucşă crestată stea interioară 8/12/14 standard 1/2" (pătrat de 12. .7 mm). .echipament de probare chiulasă.suport organe.dulie de 22 mm lungă standard 1/2" (pătrat de 12.

comparator. .suport comparator.cutie freze pentru rectificarea scaunelor supapelor. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .riglă chiulasă. 10A-49 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .placă cu încălzire de 1500 waţi. . . .micrometru.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material 10A K7J.picior cu culisă.cleşte pentru segmente.jojă de înălţime. . .

prin faţa accesorii. puneţi obligatoriu patinele (1). 10A-50 . 1677 PREGĂTIRE MOTOR PENTRU MONTAREA ACESTUIA PE SUPORT 1 1 107501 100606 a IMPORTANT Pentru a lucra în condiţii maxime de securitate la motor.FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII a . 582-01 Mot. a Goliţi uleiul motor. a Demontaţi: .Motoare echipate cu curea striată Mot. 1378 Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) a Demontaţi fasciculul de cabluri electrice motor.cureaua de accesorii. Atunci când motorul este pe stâlp.galetul întinzător. 792-03 Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. . 1 .prin faţa de cuplare. a Notă: Există două metode pentru a fixa motorul pe suportul său: . . utilizaţi obligatoriu suportul nou sau modificaţi suportul vechi la fabricant. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

tubul de intrare apă. a Dacă găurile 32 şi 33 sunt inexistente. . 792-03).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare b . (X ) şi (Y ) ale dispozitivului (Mot. . Placă suport motor A 108568 Y X X1 X2 X4 X3 A 10099 a Puneţi broşele (A). 1378) care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile 20. . .5 mm.5 mm.(X2) = 121. 10A-51 .(X4) = 169 mm.ecranul termic al colectorului de eşapament. 32 şi 33 ale plăcii suport motor (Mot. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Motoare echipate cu curea elastică 10A K7J.suportul de accesorii. prelucraţi noi găuri în funcţie de cotele date: . 108573 a Demontaţi: .(X1) = 231 mm. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 X Y 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere.accesoriile. a Demontaţi de lângă eşapament: .(X3) = 166.colectorul de eşapament.

discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare). 1677).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 2 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Suprafaţă carter cilindri suprafaţă mică 107321 a Puneţi broşele care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile plăcii suport motor (Mot. 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 582-01) sau (Mot. .volantul motor. . 1677).dispozitivul de blocare volant motor (Mot. Notă: O NT va fi la dispoziţie ulterior pentru aplicarea dispozitivului (Mot. 582-01) sau (Mot.mecanismul de ambreiaj.1723). a Demontaţi: . 10A K7J. 10A-52 .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a ATENŢIE Demontaţi obligatoriu volantul motor pentru a monta broşele pe carterul cilindrilor. .1723) pe diferitele motoare.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 1 20152 a Evoluţie a capului suportului motor DESVIL care serveşte la repararea motorului: înlocuirea capului TS 126 (1) cu capul TS 127 (2). pentru a elibera capul atunci când motorul nu mai este pe suport. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .blocare grad cu grad a capului. 10A-53 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. a Particularităţi ale acestui nou cap: .ungere permanentă a axei de rotaţie. ATENŢIE Defiletaţi obligatoriu şurubul de bridare (3) până la capăt.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1677 Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . .Motoare echipate cu curea striată a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere. 582-01) sau (Mot. 1573 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior Suport chiulasă 2 .DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 109636 1 . Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase. 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677) (pentru motoarele fixate prin faţa accesorii).DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: . 10A-54 . 1489 Mot.cureaua de accesorii.galetul întinzător. II .chiulasă: Demontare 10A K7J. 582-01 Mot.Motoare echipate cu curea elastică I .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . . .carterul de distribuţie superior.fulia de accesorii a arborelui cotit.dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 . 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie). 107498 a Demontaţi: . 1677).chiulasă: Demontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-55 .carterul de distribuţie inferior. 582-01) sau (Mot.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: .

a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge.chiulasă: Demontare 10A K7J. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi fulia arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-56 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . 1489).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 1489).Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.

reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came.Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . Notă: .reperele (5) şi (6) ale pinionului arbore cotit. 10A-57 .chiulasă: Demontare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase. 582-01) sau (Mot. a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare).DEMONTARE CHIULASĂ 10A K7J. 107769 a Demontaţi: . . . 107496 a Demontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit şi antretoaza. a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător. 10A-58 .tubul de ghidare al jojei de ulei.alternatorul (dacă este echipat).chiulasă: Demontare III . 107770 a Demontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .joja de ulei. 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii). . a Demontaţi cureaua de distribuţie.suportul alternatorului.

a Demontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107776 a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul suport (Mot. 107772 a Demontaţi: .capacul chiulasei. . 107771 a Scoateţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei (1). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1573).chiulasa. .şuruburile de fixare a chiulasei. a Demontaţi garnitura chiulasei din carterul cilindrilor.chiulasă: Demontare 10A K7J.şuruburile de fixare a capacului chiulasei. 10A-59 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .

4 3 2 1 107777 a Demontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1511 Mot. 107779 a Demontaţi: . .şuruburile superioare ale repartitorului de admisie.cutia clapetă fluture.piuliţele inferioare ale repartitorului de admisie (4). 10A-60 . de 24 mm Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă Material indispensabil presă comprimare arc 107778 Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .clema de fixare a cablajului (2).repartitorul de admisie. 799-01 Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J.senzorul de temperatură apă (3) . 1335 cutie de montare simeringuri tijă supape DEZMEMBRARE CHIULASĂ a Demontaţi: .rampa de injecţie.inelul de ridicare (parte volant motor) (1) . .

inelul de ridicare (parte distribuţie). 1495).piuliţele colectorului de eşapament. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ecranul termic.colectorul de eşapament. 10A-61 . .sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J.şurubul fuliei arborelui cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 799-01). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 107782 a Demontaţi: . 107781 a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): .piuliţele ecranului termic. 107783 a Demontaţi: . . .cutia de ieşire a apei din chiulasă.fulia arborelui cu came. .

107789 a Demontaţi şuruburile (5) ale flanşei arborelui cu came. .piuliţele de reglaj al jocului supapei.rampa de culbutori.şuruburile de reglaj al jocului supapei. Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor. a Găuriţi în mijloc buşonul de etanşeitate a arborelui cu came cu ajutorul unei şurubelniţe. 107784 a Demontaţi: .şuruburile rampei de culbutori.simeringul de lângă distribuţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 5 107788 a Desfaceţi: . a Demontaţi buşonul de etanşeitate. IMPORTANT Şurubul (6) obturează un orificiu destupat. 107786 a Demontaţi: . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .arborele cu came prin partea distribuţiei. a Reperaţi poziţia fiecărui culbutor. 10A-62 .

.penele cu ajutorul unui cleşte pensetă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. a Montaţi o supapă apoi luaţi cota (H) de la unsimering vechi în raport cu rondela inferioară a arcului de supapă cu ajutorul dispozitivului (Mot.arcurile. luaţi obligatoriu poziţia (H) a vechilor simeringuri de pe partea admisiei apoi de pe partea evacuării (întrucât cota de îmbinare a simeringurilor poate să fie diferită între admisie şi evacuare). a Notă: Înainte de a demonta simeringurile tijelor supapelor. 1511) sau al cutiei de montare a simeringurilor tijei supapelor. 10A-63 . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 H 107790 15738 a Utilizaţi materialul presă comprimare arc.cupelele superioare. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 107791 a Demontaţi: .

a Introduceţi manşonul (9) în tubul de ghidare. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.simeringurile tijei supapelor dispozitivului (Mot. . a Retrageţi ansamblul «tub de ghidare-manşon» fiind atenţi să nu desfaceţi moleta.supapele. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10 7 15738-1 15738-3 a Plasaţi tija de împingere (7 ) a dispozitivului (Mot. a Blocaţi manşonul cu ajutorul moletei (10).cupelele inferioare. cu ajutorul 8 15738-2 a Plasaţi tubul de ghidare (8) deasupra tijei de împingere până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al supapei. a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A 9 K7J. până la contactul manşonului cu tija de împingere. partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. 1335). . În plus. 10A-64 . 1511) pe simeringul tijei supapei.

10010 a IMPORTANT . Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului. 10A-65 .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.Purtaţi ochelari. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. .Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Curăţare CURĂŢARE CHIULASĂ ATENŢIE 10A K7J. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita ca. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 În momentul curăţării pieselor.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. . corpurile străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. .suport comparator. Deformare maximă: 0.05 mm. 2 . . .jojă de înălţime.riglă chiulasă.micrometru. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 1 . .comparator. X X 10032 a Măsuraţi înălţimea chiulasei (X) care trebuie să fie de 113 ± 0.Control înălţime chiulasă 10A K7J.Verificare suprafaţă de îmbinare chiulasă 10011 a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea unei suprafeţe de îmbinare. 588 Bride de menţinere a cămăşilor cilindrilor Material indispensabil comparator suport comparator micrometru picior cu culisă riglă chiulasă jojă de înălţime recipient de probare chiulasă CONTROALE PARTE SUPERIOARĂ MOTOR a Dispozitive de măsurare indispensabile: .picior cu culisă.05mm ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată. 10A-66 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

255 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Controale înălţime came H 102771 a Măsuraţi înălţimile camelor motorului aferent: K7J. consultaţi NT 2781E. a Pentru utilizarea recipientului cu încălzire. 4 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107793 a Probaţi chiulasa pentru a detecta o fisură eventuală cu ajutorul recipientului de probare a chiulasei (consultaţi Catalog Echipamente garaj).Verificare etanşeitate chiulasă 10A K7J. şi 700 sau 701 a .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 3 . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu senzorul de temperatură apă cu un şurub în (1).Camă de admisie: 34.03 mm 10A-67 .

025 mm.62 .5: 41.257 ± 0.957 ± 0.4: 41.05 mm.1: 37.02 -0.206 ± 0.32 .557 ± 0.4: 41. -0.3: 41.palier Nr.Camă de evacuare: 34.Camă de evacuare: 35.05 mm.Camă de admisie: 34. -0.02 .Control diametre paliere arbore cu came 102768 a Măsuraţi diametrul interior al fiecărui palier de pe chiulasa motorului aferent: . şi 720 a . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M.palier Nr.729 ± 0.025 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a .226 ± 0.2: 41 +0. şi 710 a palier Nr.05 mm.palier Nr.03 mm .03 mm K7J.6 .palier Nr.2: 41.Camă de admisie: 35.03 mm . 0 .957 ± 0.3: 41. şi 710 ≠ K7M.1: 38.palier Nr. -0.835 ± 0.012 mm.025 mm.089 -0.palier Nr.palier Nr. .05 mm.03 mm .03 mm . şi 710 a . şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a palier Nr.Camă de evacuare: 35.957 ± 0.5: 42. . K7J.3: 41. -0.012 mm.089 K7M.1: 38 . -0.025 0 mm.089 -0.Camă de admisie: 35.palier Nr.palier Nr.5: 42 a Măsuraţi diametrul exterior al fiecărui palier al arborelui cu came de la motorul aferent: +0.palier Nr. .012 mm.palier Nr.4: 41.012 mm. 10A K7J.03 mm K7J.614 ± 0. 0 +0.03 mm 5 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.palier Nr. .089 -0.089 -0.05 mm.palier Nr.Camă de evacuare: 35.012 mm. 0 +0. 0 10A-68 .025 mm.02 .822 ± 0.2: 40.280 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control . şi 700 sau 701 ≠ K7M.3 102772 +0.

flanşa arborelui cu came.15 mm. 588)(2) de fixat cu şuruburile rampei de culbutori (3) pe palierele Nr.diametru exterior de 18 mm.Control rampă culbutori 10A K7J. 10014 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. .arborele cu came.1 şi Nr.Control joc axial arbori cu came a Remontaţi: . a Verificaţi ca găurile de ungere (5) came-patine să nu fie obturate.2 şi a antretoazelor (4) ale căror dimensiuni sunt următoarele: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 6 .înălţime de 15 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 5 10019 a Examinaţi starea suprafeţei patinelor şi a şuruburilor culbutorilor. 7 . a Jocul axial trebuie să fie de la 0. 10A-69 .01 la 0. . .diametru interior de 9 mm.

102782 a Sau măsuraţi diametrul exterior al tijei supapei şi diametrul interior al ghidului supapei.978 ± 0.271 mm.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 8 .008 mm. Măsuraţi unghiul de bătaie: .Admisie: 37. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.011 mm.125 mm. 9 .Admisie: de la 0.025 mm. . Jumătatea valorii măsurate corespunde jocului dintre supapă şi ghid.Evacuare: de la 0.Evacuare: 90°. (D1) se măsoară la 67.Control supape 10A K7J. . .225 mm. 10A-70 .85 mm. a Jocul dintre supapă şi ghid trebuie să fie de: . a Depăşiţi capul supapei cu o înălţime (H) cu 25 mm. .625 ± 0.960 ± 0.029 la 0. Măsuraţi lungimea supapei (L): .014 la 0.125 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 T a D2 D1 L 102778 H 102777 a Măsuraţi diametrul tijei supapei (D1): . . apoi cu ajutorul unui comparator măsuraţi în sensul săgeţilor şi respectând un unghi de 90° în raport cu axa arborelui cu came.Evacuare: 107.Evacuare: 33.Verificare joc dintre supapă şi ghid a Verificarea jocului dintre supapă şi ghid poate fi făcută în două moduri diferite.Evacuare: 6.2 mm.625 ± 0. Măsuraţi diametrul capului supapei (D2): .Admisie: 120°.75 ± 0. (D1) se măsoară la 61.Admisie: 107.775 ± 0.35 mm.Admisie: 6.

65 daN: 27.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 10 .5 ± 0.1 mm Diametru exterior: 29.8 mm Diametru interior: 21. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 720 a Lungime liberă: 46. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Lungime liberă: 46.22.Verificare arcuri supape 10A K7J.55.8 daN: 27.5 ± 3 daN: 37 mm .9 mm Lungime sub sarcină de: .8 ± 2.5 ± 0.4 mm Diametru fir: 3.64 ± 0.1 mm Perpendicularitate: 1.26 mm Diametru fir: 3.63 ± 0.27.8 mm Diametru interior: 21.2 mm Diametru exterior: 29.9 mm .5 ± 2 mm 102776 Lungime sub sarcină de: .5 ± 0.5 mm Lungime spire alipite: 23.27 daN: 37 mm .6 mm a Verificaţi tararea arcurilor motorului aferent: K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.1 mm K7M.6 ± 2 daN: 27. şi 700 sau 701 a Lungime liberă: 45. şi 710 ≠ K7M.9 mm 10A-71 .53.4 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.5 ± 1 daN: 36.3 mm Lungime sub sarcină de: .4 mm Lungime spire alipite: 25.

RECTIFICARE SCAUNE SUPAPE Mot.m a ADMISIE .158 mm .m Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr. 22 N. reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr. 1127-01 I .7 ± 0. 799-01 a 1 2 Mot. 1488 Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Dispozitiv de remontare capace arbore cu came (diametru 43 mm) Dispozitiv de montare simering arbore cu came lângă distribuţie (simering 30 x 42 x 7) pentru Motor "E". 204 parte 46°. a EVACUARE 25 N.m 10A-72 . 1511 Mot.m 10 N.Unghi (a) = 90° 23 N.m / M10 44 N. de 24 mm Material indispensabil cutie de montare simeringuri tijă supape presă comprimare arc 91880 Cupluri de strângerem senzor temperatură apă şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şuruburi şi piuliţe repartitor de admisie şuruburi injecţie rampă de Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr. 1495 X Cupluri de strângerem şuruburi flanşă arbore cu came şuruburi rampă culbutori şurub fulie arbore cu came piuliţe eşapament colector 10 N. 211 parte 60° până la obţinerea mărimii (X).m K7J.m 45 N.7 ± 0.m M8 22 N.m 10 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A 33 N.141 mm . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 208 parte 31°.m sondă de oxigen piuliţe ecran termic şuruburi cutie de ieşire apă şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) 45 N.m 22 N.Mărime suprafaţă de contact (X) = 1. Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. 211 parte 75° până la obţinerea mărimii (X).Unghi (a) = 120° Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr.m .Mărime suprafaţă de contact (X) = 1.m 22 N.

II . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. 10A-73 . pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ». remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (3) ca cele vechi. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 88988 a ATENŢIE Respectaţi poziţia suprafeţei de contact a supapei pe scaunul său.REASAMBLARE CHIULASĂ 3 10030 a ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor.

10A-74 . a Plasaţi simeringul tijei supapei (fără a fi uns) pe tubul protector. 15739-1 a Plasaţi tubul protector al dispozitivului (Mot. ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijei supapelor. 15739 a Plasaţi supapa în chiulasă. 10A K7J. 15739-2 a Menţineţi supapa sprijinită pe scaunul ei. a Ungeţi interiorul ghidului supapei. 1511) pe tija supapei (diametrul tubului protector trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă a Remontaţi cupelele inferioare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 a Montaţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Împingeţi simeringul tijei supapei până depăşiţi tubul protector şi scoateţi tubul protector. 1511) sau a cutiei de montare a simeringurilor tijelor supapelor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

În plus. a Repetaţi operaţiunile precedente la toate supapele.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. a Apăsaţi simeringul tijei supapei bătând cu palma mâinii pe partea superioară a manşonului. 15739-5 a Puneţi tija de împingere pe simeringul tijei supapei. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15739-3 a Scoateţi tubul protector. 10A-75 . 15739-4 a Plasaţi ansamblul « tub de ghidare-manşon » pe tija de împingere. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei. partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa.

arcurile. a Comprimaţi arcurile cu ajutorul materialului presă comprimare arc. 5 107790 4 a Plasaţi: . a Strângeţi la cuplu şuruburile flanşei arborelui cu came (10 N. 1488). ATENŢIE Şurubul (5) obturează un orificiu destupat. Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor. 107791 a Plasaţi penele cu ajutorul unui cleşte pensetă. a Puneţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şurubul (5) şi remontaţi-l. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J.m). 107789 a Remontaţi şuruburile (4) ale flanşei arborelui cu came. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi un buşon de etanşeitate nou (parte volant motor) cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107787 a Remontaţi arborele cu came prin partea distribuţie. 10A-76 .cupelele superioare.

Poziţionaţi şuruburile (9) (de dimensiuni M8x100 28. 10A-77 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 8 7 10 10012 92063 a Remontaţi un simering nou (parte distribuţie) cu ajutorul dispozitivului (Mot.rampa cu culbutori poziţionând poansonul (7) pe rampa de lângă distribuţie. 1127-01). a ATENŢIE 6 Există versiuni de motoare ale căror şuruburi de fixare a rampei de culbutori nu sunt toate identice.flanşele culbutorilor poziţionând «lungimile» mici (8) spre exterior. a Remontaţi: . a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de culbutori (23 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .7 mm) în (10).m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. a Rotiţi arborele cu came astfel încât canalul (6) să fie pe verticală în sus. 107785 a Verificaţi ca nici un şurub de reglaj culbutor să nu fie în contact cu supapele.

Amestecul « produs . radiator. Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare a Remontaţi ecranul termic.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Remontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile fuliei arborelui cu came (45 N. a Remontaţi fulia arborelui cu came. a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N. 10A-78 .6 la 1 mm. a Rotiţi arborele cu came astfel încât reperul de calaj (11) să fie pe verticală spre în sus.) Aplicaţi pe cutia de ieşire a apei un cordon de LOCTITE 518 cu o mărime de la 0.fluid » poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).m). a Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate. 1495).m). 7 3 2 6 5 1 4 107782 92066 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N. Un surplus de produs de etanşeitate la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. 799-01). a Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic (22 N...ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare 11 107783 107781 a Ungeţi filetele şi sub capul şurubului nou al fuliei arborelui cu came.. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m).

a Remontaţi: . 13 12 107777 a Remontaţi senzorul de temperatură apă. a Remontaţi rampa de injecţie echipată. 10A-79 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi inelul de ridicare (parte volant motor) (12). a Remontaţi inelul de ridicare (parte distribuţie).m). 107779 a Remontaţi şuruburile superioare ale repartitorului de admisie. a Strângeţi la cuplu şuruburile şi piuliţele repartitorului de admisie (22 N.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de injecţie (10 N.m).m / M10 44 N. a Strângeţi la cuplu senzorul de temperatură apă (33 N. a Ungeţi uşor inelele "O" ale injectoarelor. a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte volant motor) (M8 22 N.repartitorul de admisie echipat cu garnituri noi.m). . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 a Remontaţi cutia de ieşire a apei. . 107778 a Remontaţi cutia clapetă fluture echipată cu o garnitură nouă.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile cutiei de ieşire a apei (10 N. a Cuplaţi bieleta de comandă accelerator.piuliţele inferioare începând cu piuliţa (13). a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte distribuţie) (22 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J.clema de fixare cablaj.m).

.filtrul de ulei.DEMONTARE ACCESORII PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: . .accesoriile. 582-01 Mot. .suportul de accesorii. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.DEMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI I .tubul de intrare apă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi senzorul detonaţie. 1677). 1677 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) III .discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare). a Demontaţi: . 107775 . 582-01) sau (Mot.dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.mecanismul de ambreiaj.volantul motor. 1677). . .senzorul de presiune ulei. 10A-80 . 582-01) sau (Mot.DEMONTARE VOLANT MOTOR (PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA ACCESORII) 107773 a Demontaţi: . II .

103289 103278 a Demontaţi galetul întinzător de distribuţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107792 103288 a Demontaţi carterul inferior de ulei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi pompa de apă. 10A-81 . a Demontaţi carterul de închidere arbore cotit.

lanţul pompei de ulei. . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103287 a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J.pinionul de antrenare.pompa de ulei. 10A-82 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: DEMONTARE 10A K7J. .şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit.EXTRAGERE AXE PISTOANE a Demontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente. 10A-83 . . Notă: Reperaţi obligatoriu poziţia cuzineţilor arborelui cotit deoarece clasa poate fi diferită pe fiecare palier. 574-22 Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor I -DEMONTARE ATELAJ MOBIL 20160 a Reperaţi sensul de montare a capacelor palierelor arborelui cotit. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.piuliţele capacelor bielelor.arborele cotit. pentru a evita orice început de fisură a bielei. a Demontaţi: .ansamblurile « bielă-piston ». a ATENŢIE Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . Utilizaţi un creion care nu se şterge. a Demontaţi: .capacele palierelor arborelui cotit. II . 103280 .capacele bielelor.

574-22) a Plasaţi pistonul pe soclul (1). 10A-84 . a Extrageţi axul pistonului la presă cu ajutorul mandrinei de extragere (2). a Aliniaţi axul pistonului cu gaura de degajare a soclului (1). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 10052 2 1 10051 a Utilizaţi cutia dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Demontare 10A K7J.

. .Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Curăţare CURĂŢARE PARTE INFERIOARĂ MOTOR a Curăţaţi: . . este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor provocând o degradare a motorului. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.Purtaţi ochelari.Curăţaţi carterul cilindrilor cu grijă pentru a evita ca aceste corpuri străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei. . 10A-85 .carterul inferior de ulei. . . 10A K7J. . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.capacele palierelor arborelui cotit.Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. .Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă în cele din urmă să provoace o distrugere rapidă a motorului.carterul de închidere arbore cotit.În momentul curăţării pieselor.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.arborele cotit. . IMPORTANT . . .carterul cilindrilor. .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu.

Măsurarea diametrului palierelor arborelui cotit de pe carterul cilindrilor a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând capacul Nr.comparator. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .jojă de înălţime. . .CONTROL CARTER CILINDRI a Dispozitive de măsurare indispensabile: . a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.picior cu culisă. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Material indispensabil comparator suport comparator riglă chiulasă jojă de înălţime micrometru picior cu culisă 102786 1 .Verificare suprafaţă de îmbinare carter cilindri a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea suprafeţei de îmbinare care nu trebuie să fie mai mare de 0.03 mm.suport comparator.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J.m + 47° ± 5° 10A-86 .1 lângă volantul motor. . 25 N.m + 47° ± 5°) Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit I . . ATENŢIE Nici o rectificare a carterului cilindrilor nu este autorizată.micrometru. 2 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.riglă chiulasă.

010 inclusiv.990 inclusiv la 47. a Diametrul fusurilor (mm) (X2) trebuie să fie de: .CONTROL ARBORE COTIT 1 .diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51. II .936 la 51. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. . a Măsuraţi diametrul interior al palierelor arborelui 102806 X3 a Diametrul manetoanelor (X3) trebuie să fie de 43.Clasa C sau F : de la 48.Măsurare diametru fusuri X1 X2 10021 102805 1 X a Consultaţi 10A. 10A K7J.Măsurare diametru manetoane 21697 a Măsuraţi cota (X) pentru a identifica clasa de fusuri a carterului cilindrilor.97 ± 0.942 inclusiv la 51. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.942 exclusiv.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control cotit (X1). Parte inferioară motor: Caracteristici pentru identificarea claselor de fusuri.997 exclusiv.Clasa A sau D: de la 47. . a Dacă (X) = 27 mm : . a Dacă (X) = 17 mm : .Clasa B sau E : de la 47. a Gaura (1) defineşte aceeaşi clasă pentru cele cinci fusuri ale carterului cilindrilor.949.diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51. 10A-87 .003 exclusiv. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Demontaţi capacele palierelor arborelui cotit.003 inclusiv la 48.997 inclusiv la 48. 2 .01 mm.

1493-01) pe carterul cilindrilor. puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. a Pe carterul cilindrilor. 10A-88 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . a Pe capacele palierelor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 3 . 1493-01).Control joc diametral arbore cotit a .2-4. canelat în dispozitivul a Apăsaţi pe (2) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (3).cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr.Montare cuzineţi pe carter cilindri 16359-1 103283 a Montaţi dispozitivul (Mot. 2 3 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b .cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor Nr.Sens de montare cuzineţi arbore cotit 10A K7J.1-3-5. puneţi: .

1493-01) pe capacul palierului. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot. 10A-89 . a Remontaţi: . 16357 a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot.arborele cotit. a Apăsaţi pe (4) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (5). 4 5 a Scoateţi uleiul care se poate găsi pe fusurile arborelui cotit şi pe palierele carterului cilindrilor. a Notă: Nu rotiţi niciodată arborele cotit în timpul operaţiei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr. 1493-01).Montare cuzineţi pe capace palier 10A K7J.3 (canalele de lângă arborele cotit). .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control c .

054 mm. a Verificaţi valoarea jocului care trebuie să fie de la 0. a Demontaţi: . a Plasaţi firul în axa fusurilor arborelui cotit (evitând găurile de ungere a palierelor).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J.capacele palierelor arborelui cotit. a Strângeţi în ordine.1 lângă volantul motor. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N.028 la 0. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 4 .m + 47° ± 5°. 10A-90 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 4 1 3 5 7 3 2 6 10 9 2 102807 20160 a Tăiaţi bucăţi de fir de măsurare a jocului (2).arborele cotit. a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr. a Măsuraţi strivirea firului de măsurare a jocului cu ajutorul hârtiei de ambalaj (3).Control joc lateral arbore cotit a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit). a Curăţaţi urmele firului de măsurare de pe arborele cotit şi de pe cuzineţi.

la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N. a Strângeţi în ordine.cu uzura calelor laterale: de la 0. 10A-91 .m + 47° ± 5°.calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr.045 la 0. a Demontaţi: .arborele cotit. .fără uzura calelor laterale: de la 0.045 la 0. 20160 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit. 8 4 1 5 7 3 2 6 10 9 . Palierul Nr. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. . a Verificaţi jocul lateral al arborelui cotit care trebuie să fie de: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 20162 a Remontaţi: . a Ungeţi fusurile cu ulei motor.capacele palierelor arborelui cotit.252 mm.852 mm.1 se găseşte lângă volantul motor.arborele cotit.3 (canalele de lângă arborele cotit).

CONTROL PISTOANE ŞI SEGMENTE 1 .Verificare joc între canalele pistonului şi segmente 10A K7J. a Jocul pentru segmentul de etanşeitate trebuie să fie de la 0. a Jocul pentru segmentul raclor trebuie să fie de 0.20 la 0.60 mm.02 mm.052 mm.40 la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control III . înlocuiţi ansamblul « piston-ax » sau segmentele. a Măsuraţi jocul la tăietura segmentului cu ajutorul unui set de cale (5).Jocul la tăietura segmentului raclor trebuie să fie de la 0. a . a Măsuraţi jocul dintre canalele pistonului şi segmente cu ajutorul unui set de cale (1).40 mm.04 la 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.35 mm a .(B): Poziţie corectă a setului de cale.05 la 0. .Jocul la tăietura segmentului de etanşeitate trebuie să fie de la 0.38 la 1. a . a Împingeţi segmentul (3) până în mijlocul cilindrului cu ajutorul pistonului (4). 10A-92 . a Jocul pentru segmentul de compresie trebuie să fie de la 0.(A): Poziţie incorectă a setului de cale.06 mm.Jocul la tăietura segmentului de compresie trebuie să fie de la 0. a Dacă valoarea jocului este în afara toleranţei. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .Verificare joc la tăietura segmentelor A 5 4 1 3 102793 B 102795 a Puneţi segmentul (3) în cilindru. .

cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.Determinare cuzineţi arbore cotit a Consultaţi 10A.1-3-5.Sens de montare cuzineţi arbore cotit Mot. 574-24 placă cu încălzire de 1500 waţi cleşte pentru segmente bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru a Pe carterul cilindrilor.cuzineţii necanelaţi pe capacele palierelor Nr. 1492 Mot. puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 574-22 Mot. Axul A13-01. 574-23 Mot.m + 47° ± 5° 10 N. puneţi: .m (prestrângere) + 43 N. înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului Material indispensabil 103283 2 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-93 .2-4. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Dispozitiv de montare cuzineţi bielă Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston. Ansamblu motor şi parte inferioară motor.m (strângere) I -REMONTARE CUZINEŢI ARBORE COTIT 1 . Parte inferioară motor: Caracteristici pentru determinarea cuzineţilor fusurilor. . Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit piuliţe capace biele 25 N. a Pe capacele palierelor.

a Apăsaţi pe (3) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (4). a Montaţi dispozitivul (Mot. 16357 a Apăsaţi pe (1) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (2). 1493-01). 1493-01) pe capacul palierului.Montare cuzineţi pe carter cilindri 10A K7J.REMONTARE ARBORE COTIT a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit. 1 2 3 4 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot. canelat în dispozitivul a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 . 1493-01) pe carterul cilindrilor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 3 . 10A-94 . 1493-01).Montare cuzineţi pe capacele palierelor 16359-1 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot. II . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

a Plasaţi calele laterale ale arborelui cotit pe palierul Nr. .m + 47° ± 5°)... a Verificaţi ca arborele cotit să se rotească liber şi fără punct dur.1 lângă volantul motor.3 (canalele lângă arborele cotit). a Aplicaţi două cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 1 mm pe palierul Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.). a Strângeţi în ordine. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Notă: .Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. 9 5 3 7 6 2 4 8 1 10 103282 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. 10A-95 .1. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 103281 21698 a Remontaţi arborele cotit. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale capacului palierului N°1 trebuie să fie curate. radiator.

MONTARE CUZINEŢI BIELE 10A K7J. 3 5 1 2 15743 a Montarea cuzineţilor se face obligatoriu cu ajutorul dispozitivului (Mot. 15744-1 a Montaţi cuzinetul (5) pe suportul cuzinet. a Alegeţi suportul cuzinet (1) corespunzător motorului (marcaj al tipului de motor (2) pe suport). 1492). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 15744 15198 a Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. 10A-96 . a Montaţi biela pe soclu. a Rezemaţi partea inferioară (4) a piciorului bielei de pionul de centrare.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare III . a Glisaţi suportul cuzinet în canalul (3) al soclului. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J. 10A-97 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 574-23) şi (Mot. IV . a Utilizaţi cutia de scule (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15745 15747 a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul corpului bielei. a Scoateţi suportul capacului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte capace ale bielelor. a Scoateţi suportul corpului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte biele. a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul capacului bielei. 574-22) şi dispozitivele (Mot. 15746 a Puneţi capacul bielei rezemat pe pionii (6) ai soclului. 574-24).ASAMBLARE BIELĂ-PISTON 7 6 10052 a Axele pistoanelor sunt montate strâns în biele şi rotativ în pistoane.

Reperaţi exclusiv cu săgeata gravată pe capul pistonului. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 103309 a Montaţi axul pistonului (2) pe axul de montare (3). utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13-01 din cutia (Mot. 10A-98 . două sensuri de montare sunt posibile. 3 .Sens de montare a pistoanelor în raport cu bielele a ATENŢIE Biela este simetrică.curăţenia suprafeţelor de reazem dintre capacul şi corpul bielei. a Puneţi picioarele bielelor pe placa cu încălzire. 1 până la strângerea a Defiletaţi cu un sfert de tură axul de montare (3). utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13 a cutiei (Mot. montaţi toate bielele în acelaşi sens. Totuşi. 10A 4 K7J.Pregătire biele a Controlaţi vizual: . Pentru axele cu întăritură. 574-24). 574-22). a Pentru axele fără guler.Pregătire axe piston a Verificaţi ca axele pistoanelor să culiseze liber în pistoane. nu există bosaj pe pistoane. a Utilizaţi o placă cu încălzire de 1500 waţi. a Aveţi grijă ca întreaga suprafaţă a piciorului bielei să fie în contact cu placa. a Încălziţi piciorul bielei până la fuziunea martorului luminos de sudură auto-decapantă.starea bielelor (răsucire şi perpendicularitate sau paralelism). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 2 . a Înfiletaţi centrorul (4 ) ansamblului. Notă: Pentru motoarele K7J şi K7M 710.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 1 . plasaţi (ca martor luminos de temperatură) o bucată de sudură auto-decapantă cu cositor în (1) al cărei punct de fuziune este de aproximativ 250° C. 103310 a Pe fiecare picior al bielei. .

.bosajul (6) în sus la stânga axei verticale.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale. 10A-99 . a Poziţionaţi: . .1-ul sens de montare Cilindri 1-2 Cilindri 3-4 10A 5 K7J. .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale.bosajul (6) în jos la stânga axei verticale.canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare a . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 6 6 7 10055 7 10054 a Poziţionaţi: .săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale.

.bosajul (6) în sus la dreapta axei verticale.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare b .săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale. . .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 6 5 5 108413 108412 7 10056 7 10056 a Poziţionaţi: . a Poziţionaţi: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-100 .al 2-lea sens de montare 10A K7J.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale.bosajul (6) în jos la dreapta axei verticale.canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. .

a Apăsaţi axul pistonului în montaj pentru a verifica dacă el culisează liber şi.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 4 . a Verificaţi ca axul pistonului să rămână la distanţă de diametrul pistonului pentru toate poziţiile bielei în piston.Pentru a asambla pistonul şi biela.REMONTARE SEGMENTE a Segmentele. pe soclu. a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B10. inelul B18 în (8) cu V-ul V18 în (9) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect). a Respectaţi sensul de montare a segmentelor.ştergeţi picătura de sudură.introduceţi centrorul în piston.Pentru pistoanele «marcaje vechi» 10A K7J. 10A-101 . a Ungeţi centrorul şi axul pistonului cu ulei motor. totul fixat cu acul (10). . respectaţi instrucţiunile următoare: a .Pentru pistoanele «marcaje noi» 9 11 8 12 10 14524 10053 a Plasaţi pe soclu inelul B10 în (11) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect). ajustate la origine. a Când bucata de sudură atinge punctul de fuziune (transformare în picătură): . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . . a Plasaţi. a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B18. cu marcajul TOP în sus. eventual. V . trebuie să fie libere în canalele lor.plasaţi biela (corect poziţionată) în piston.apăsaţi rapid axul pistonului până când centrorul ajunge la capăt pe fundul soclului suport. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b . a Operaţiile următoare trebuie efectuate rapid pentru a evita o pierdere de căldură. recentraţi pistonul. totul fixat cu acul (12).

a Respectaţi orientarea jocului la tăietura fiecărui segment. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14514 98965 a Remontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente. .segmentele. a Potriviţi bielele pe manetoanele arborelui cotit. a Remontaţi ansamblurile « bielă-piston » cu ajutorul bucşei de montaj a pistonului cu segmentele în cămaşa cilindrului respectând înainte: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.REMONTARE PISTOANE-BIELE a Ungeţi înainte de montare: . 10A-102 .împerecherea piston-carcasă a carterului cilindrilor (Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.m (strângere)). .1 parte volant motor).orientarea reperului pistonului spre volantul motor. . . a Strângeţi la cuplu piuliţele capacelor bielelor (10 N. VI .prelungirile pistoanelor.manetoanele arborelui cotit.m (prestrângere) + 43 N. 103279 a Remontaţi capacele bielelor.carcasele carterului cilindrilor.

.m de la 30 la 35 N. .m .Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.m Notă: 22 N. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).m 14 N.m 8 N.m de la 50 la 55 N.. 1129-01 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie (35 x 47 x 7) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj a Remontaţi: Cupluri de strângerem şuruburi pompă de ulei şuruburi carter de închidere arbore cotit şuruburi M6 pompă de apă şuruburi M8 pompă de apă şuruburi carter inferior de ulei şuruburi carter inferior de ulei senzor detonaţie senzor de presiune ulei şurub tub de intrare apă şuruburi volant motor şuruburi mecanism de ambreiaj de la 22 la 27 N. 1385 Mot.REMONTARE POMPĂ DE ULEI 10A K7J. 582-01 Mot.m 20 N.).Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale carterului de închidere arbore cotit trebuie să fie curate. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.m 12 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m 12 N.pompa de ulei.lanţul pompei de ulei. radiator. 1518 103287 10A-103 .m de la 18 la 22 N.m 22 N. . 1677 Emb.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare I . a Strângeţi la cuplu şuruburile pompei de ulei (de la 22 la 27 N. Mot.pinionul de antrenare...

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J.. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A 3 2 1 4 5 6 10061 103278 a Aplicaţi în (A) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe carterul de închidere arbore cotit. a Remontaţi carterul de închidere arbore cotit. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. radiator. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. Notă: .Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.). a Strângeţi în ordine şi la cuplu şurubul carterului de închidere arbore cotit (12 N.m)...Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate. 10A-104 . .

.şuruburile M8 ale pompei de apă (22 N. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. 103288 a Remontaţi pompa de apă. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. B 10063 a Aplicaţi în (B) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe pompa de apă. a Strângeţi în ordine şi la cuplu: .. II .Carter inferior de ulei din tablă de oţel 8 3 2 a Notă: .şuruburile M6 ale pompei de apă (12 N.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. radiator. 10A-105 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.REMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI 1 4 5 6 7 1 . Notă: Aplicaţi una până la două picături de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile (1 ) şi (4 ) ale pompei de apă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .m). 103289 a Remontaţi un galet întinzător de distribuţie..).m). .

Carter inferior de ulei din aluminiu a Notă: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 1 2 99179 20166 a Aplicaţi un cordon de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 3 mm pe carterul inferior de ulei din tablă. 2 .. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. a Verificaţi la remontarea carterului inferior de ulei ca el să fie corect aliniat cu carterul cilindrilor pentru a evita ca în momentul cuplării cutiei de viteze să deformaţi carterul de ambreiaj.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. a Remontaţi carterul inferior de ulei din aluminiu echipat cu o garnitură nouă. a Aplicaţi: .). 2 20167 10A-106 .. radiator.patru cordoane (2) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm. .două puncte (3) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia carterului de închidere arbore cotit şi a carterului cilindrilor.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate. a Înlocuiţi cele două garnituri din cauciuc de la fiecare capăt al carterului inferior de ulei în (1).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M..

m).şuruburile carterului inferior de ulei (14 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 3 . . III .REMONTARE SIMERINGURI ARBORE COTIT a ATENŢIE Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare: . a Remontaţi filtru de ulei nou.şuruburile carterului inferior de ulei (8 N. 107775 a Remontaţi senzorul detonaţie.Volantul motor nu poate fi fixat cu broşele pe loc. Strângeţi la cuplu senzorul detonaţie (20 N.m). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 12 16 8 4 1 5 9 13 17 20 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107773 a Remontaţi senzorul de presiune ulei.m).m). 107792 a Strângeţi în ordine şi la cuplu: . a Remontaţi tubul de intrare apă echipat cu o garnitură nouă. 10A-107 . a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare apă (22 N. .Strângere carter inferior de ulei 10A K7J.m). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Este recomandat să demontaţi motorul din suport pentru montarea simeringului lângă volantul motor. a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune ulei (de la 30 la 35 N.

a Remontaţi volantul motor echipat cu şuruburi noi.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 10A-108 . 1518). 1677). 1129-01). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14522 103284 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 582-01) sau (Mot. 14523 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă distribuţie cu ajutorul dispozitivului (Mot. 103285 a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. a Strângeţi la cuplu şuruburile volant motor (de la 50 la 55 N.m). 1385).

a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J.m). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103286 a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (de la 18 la 22 N. 10A-109 .

m 8 N. pe carterul cilindrilor. 1505 Cupluri de strângerem şuruburi capac chiulasă din aluminiu şuruburi capac chiulasă din plastic şuruburi suport alternator şurub tub de ghidare jojă de ulei piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie 10 N. 104) în (2). Parte superioară motor: Caracteristici). Ansamblu motor şi parte inferioară motor.chiulasă: Remontare 10A 30 N.m + 80° ± 5° 20 N.m 22 N. Mot.m K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m a Verificaţi prezenţa bucşei crestate de centrare (1) pe carterul cilindrilor. 1135-01 Mot.REMONTARE CHIULASĂ a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei. 1501 Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .m 44 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 10A-110 .m 12 N. dispozitivul (Mot. 104 Mot. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei (consultaţi10A. a Montaţi garnitura chiulasei pe carterul cilindrilor. a Degresaţi feţele combustiei chiulasei şi carterului cilindrilor. 799-01 Tije de centrare garnitură şi chiulasă Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior I . a Remontaţi capacul chiulasei echipat cu o garnitură nouă. a Remontaţi chiulasa.m 50 N.m 22 N. 1489 Mot.m 14689 11 N. a Montaţi. 1715 2 1 Mot.

m).Metodă de strângere capac chiulasă din aluminiu 10A 7 K7J.m.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Rebranşaţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei.m. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic (11 N.chiulasă: Remontare 1 . 10A-111 . a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic la 5 N. Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu (10 N.Metodă de strângere capac chiulasă din plastic 7 3 3 4 8 5 1 8 4 5 1 2 2 6 107771 6 107771 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu la 2 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 2 1 3 4 107770 a Remontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor. 10A-112 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106640 a Demontaţi obligatoriu un cordon de U n s o a r e fluorată cu un diametru de 2 mm pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Verificaţi împerecherile cablurilor bujiilor cu bobina de aprindere.chiulasă: Remontare 10A K7J.

înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. Aceasta pentru a evita o alunecare între: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 10A-113 .chiulasă: Remontare 10A K7J. . .capătul arborelui cotit (parte distribuţie).m). . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107769 104703 a Remontaţi suportul alternatorului (dacă este echipat). . a Remontaţi tubul de ghidare al jojei de ulei echipat cu o garnitură nouă. • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.pinioanele arborilor cu came. Strângeţi la cuplu şuruburile alternatorului (22 N.m).capetele arborilor cu came (parte distribuţie). . II .REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii). . a Remontaţi pinionul arborelui cotit. .distribuţie.În momentul înlocuirii curelei.feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit.arborele cotit.alezajele şi feţele de reazem ale pinioanelor arborilor cu came.alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Strângeţi la cuplu şuruburile tubului de ghidare al jojei de ulei (12 N. suportului a ATENŢIE Degresaţi obligatoriu: . a Remontaţi alternatorul fără să strângeţi fixările. Această alunecare antrenează distrugerea motorului.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare.chiulasă: Remontare 1 . 1489). 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J. a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 10A-114 . a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J. 10A-115 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.chiulasă: Remontare 2 .

reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter.799-01).chiulasă: Remontare 10A K7J. 10A-116 . a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj.

a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.chiulasă: Remontare 10A 14 K7J. 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came. 10A-117 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. 1501). a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător. 15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 1489). a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea.reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot.m. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: . 799-01)).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .

a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. 1135-01) în (16).720.710.m.K7J 700.şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N. 1501) pe fulia arborelui cu came.şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N. 1505) în (17). a Strângeţi la cupluri: . 10A-118 . 1715) sau (Mot. până la obţinerea valorii: .m).m).746: 162 Hz ± 5. 10A K7J. 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie. 1715) sau (Mot. a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot.şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N.chiulasă: Remontare . 1501).K7M 702.720. a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.m.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 . în caz contrar reajustaţi. a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). 1489). 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N.790: 144 Hz ± 5.K7J 700.m). .703.745. a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N. 1489).701.744. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic.K7M 702.790: 144 Hz ± 5. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.746: 162 Hz ± 5. . . a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.m).710 / K7M 704. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot.710.701.710 / K7M 704.703.744.745. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .m). a ATENŢIE . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.În momentul înlocuirii curelei.G.un galet întinzător nou. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. P.S.REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 . a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N. a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii.m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior). 1489).un şurub nou de fixare.ZD3). . Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D.V. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.F. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 III . . 1489). 107501 10A-119 .L.Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. Remontaţi: .chiulasă: Remontare 10A K7J.fulia de accesorii a arborelui cotit.Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: . .o curea de accesorii nouă.K.

Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.chiulasă: Remontare 2 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Motoare echipate cu curea elastică a Notă: . punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3). 10A-120 .Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. 10A K7J. . 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen.

Notă: .chiulasă: Remontare 10A K7J. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Demontaţi cârligul. 10A-121 . 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică.Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit.El trebuie aruncat după utilizare.

792-03 Mot. 1495 X Y Mot.m 45 N. 1129-01 A Mot. a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare a pompei de apă (22 N. 792-03). (X) şi (Y) ale dispozitivului (Mot. 582-01 108568 a Demontaţi: .m 22 N. a Remontaţi tubul de intrare a pompei de apă echipat cu o garnitură nouă.m). Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m sondă de oxigen piuliţe ecran termic colector eşapament şuruburi de fixare a volantului motor şurub mecanism de ambreiaj 10A-122 .m 25 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J.m 50 până la 55 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.broşele (A). 1677 . 1378).motorul din suportul motor (Mot. de 24 mm Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj I .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII Mot.m 18 până la 22 N. Emb. 1518 Cupluri de strângerem şurub tub de intrare pompă de apă piuliţe eşapament colector 22 N. 1378 Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.

Motoare echipate cu curea striată 6 2 3 7 108573 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă. 10A-123 .suportul de accesorii. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA ACCESSORII) 4 1 5 a . 107501 a ATENŢIE .un galet întinzător nou. P.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. L. V.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. ZD3).accesoriile. a Remontaţi ecranul termic al colectorului de eşapament.o curea de accesorii nouă. K. . a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. G. S. 1495). Cupluri de strângere pentru a cunoaşte valorile cuplurilor de strângere. Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N.m). . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .În momentul înlocuirii curelei. a Remontaţi . a Remontaţi sonda de oxigen.Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N. Remontaţi: . F. Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic al colectorului de eşapament (22 N. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. Notă: Consultaţi 10A. Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D.m).

10A-124 . 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3). 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare b . 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei cu mâna în sens orar cu aproximativ 90°.Motoare echipate cu curea elastică a Notă: Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

1677). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (50 până la 55 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. a Înfiletaţi şuruburile de fixare. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.motorul din dispozitivul placă suport (Mot. a Remontaţi volantul motor. 103284 II . a Demontaţi cârligul.1723). Notă: .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: . 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică.Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă. .m).El trebuie aruncat după utilizare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit.broşele carterului cilindrilor. 14522 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 10A-125 . 1129-01). 582-01) sau (Mot. . a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-126 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. a Centraţi discul de ambreiaj pe volantul motor cu ajutorul centrorului dispozitivului (Emb.mecanismul de ambreiaj. a Demontaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (18 până la 22 N. . 1518).m). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 95414 a Remontaţi: . 582-01) sau (Mot. 1677).discul de ambreiaj. a Strângeţi progresiv şuruburile de fixare a mecanismului de ambreiaj.

II . 582-01) sau (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1677 Mot. 10A-127 . 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 1489 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior 2 .Motoare echipate cu curea elastică I .DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 .DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: .cureaua de accesorii. . 582-01 Mot.galetul întinzător. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J.Motoare echipate cu curea striată 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 107498 a Demontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 .carterul de distribuţie superior.dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală în sus rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie). 10A-128 . 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 582-01) sau (Mot.carterul de distribuţie inferior. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: . .fulia de accesorii a arborelui cotit. . 1677).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1489).Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. 10A-129 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge. a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi ale fuliei arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală.

.reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came.reperele (5) şi (6) ale pinionului arborelui cotit. a Demontaţi: . 10A-130 . 107496 a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: .galetul întinzător.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. Notă: Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare .cureaua de distribuţie. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-131 . 10A K7J.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.capătul arborelui cotit (parte distribuţie). ATENŢIE Nu porniţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare.REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii). Mot. 10A-132 .m 8 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. 1715 Mot. a Remontaţi pinionul arborelui cotit. 1489 Mot. 1135-01 Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior 50 N. 1501 Mot. . • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.m a 44 N. . 1 104703 .În momentul înlocuirii curelei.m 30 N.alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie în (1). 799-01 Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător distribuţie curea de I . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m Notă: Degresaţi obligatoriu: .m 22 N.feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit.m + 80° ± 5° 20 N. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.

799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare. a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 1 . 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 1489). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J. 10A-133 . a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-134 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J.

Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.799-01). reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei. a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. 10A-135 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter.

reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea.reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). . a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came. 10A-136 . a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. 1489).m. 1501). 15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A 14 K7J. 799-01)). a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: .

m.şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N. 710.K7M 702. 710 / K7M 704. 720. 1505) în (17).şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N. 1489).şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N. 1715) sau (Mot. a Strângeţi la cupluri: . 745.m). 790: 144 Hz ± 5.1715) sau (Mot. a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. 701. 1501) pe fulia arborelui cu came.m). a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N. 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie. 710 / K7M 704.m).K7J 700. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 790: 144 Hz ± 5. 720. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 . 1501). 701. 746: 162 Hz ± 5. 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. 744. 745. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. 710. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare . a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot. 10A-137 . 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. . 703.K7M 702. . 703.K7J 700. în caz contrar reajustaţi.m. a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). . până la obţinerea valorii: . a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 744. a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 746: 162 Hz ± 5. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. 1135-01) în (16). 10A K7J. 1489).m).

Remontaţi: . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.o curea de accesorii nouă. a ATENŢIE . P. ZD3). K. . a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N. L. 107501 10A-138 . . . F. 1489). V. G. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N. 1489).REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 .m).m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior). a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii.În momentul înlocuirii curelei. Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D.Înlocuiţi orice curea demontată. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 II .Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. S.fulia de accesorii a arborelui cotit.un galet întinzător nou.un şurub nou de fixare.

3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. 10A-139 .Motoare echipate cu curea elastică a Notă: . . punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3).Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°. 10A K7J. 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit. a Demontaţi cârligul.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. . 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică. 10A-140 . Notă: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă.El trebuie aruncat după utilizare.

ÎNCĂRCARE APRINDERE INJECŢIE BENZINĂ RĂCIRE EŞAPAMENT REZERVOR 11A 12A 13A 14A 16A 17A 17B 19A 19B 19C .1 Motor şi periferice 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR AMESTEC DE CARBURANT ALIMENTARE CU CARBURANT ANTIPOLUARE PORNIRE .

19D SUSPENSIE MOTOR .

Capitolul 1 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor Filtru de ulei Consum ulei Presiune ulei Ansamblu motor .L90 .Capitolul 1 CuprinsPagina L90 .cutie de viteze Carter inferior Pompă de ulei Suport multifuncţional 10A-1 10A-2 10A-4 10A-5 10A-6 10A-32 10A-42 10A-44 13A ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină Rampă de injecţie Injectoare Regulator de presiune carburant: Control Pompă de benzină electrică: Control 13A-1 13A-2 13A-6 13A-7 14A ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare Reaspirare vapori de benzină: Control Absorbant vapori de benzină Absorbant vapori de benzină: Control 11A PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii Curea distribuţie Garnitură chiulasă 11A-1 11A-19 11A-29 14A-1 14A-2 14A-3 14A-4 12A AMESTEC DE CARBURANT 16A Caracteristici Admisie aer Filtru de aer: Înlocuire Cutie filtru de aer Repartitor admisie Colector eşapament Cutie clapetă fluture Cutie clapetă fluture: Branşare 12A-1 12A-7 12A-9 12A-11 12A-13 12A-19 12A-23 12A-27 Alternator: Generalităţi Alternator Demaror: Identificare Demaror 16A-1 16A-2 16A-14 16A-15 PORNIRE .ÎNCĂRCARE .

aer condiţionat Potenţiometru cutie clapetă fluture Corectare turaţie ralanti Reglare îmbogăţire Gestionare centralizată temperatură apă Particularităţi sistem (în rulaj) Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) Diagnosticare detectare rateuri de combustie Diagnosticare catalizator Diagnosticare sondă de oxigen 17B-1 17B-7 17B-11 17B-13 17B-19 17B-21 17B-23 17B-24 19B 17B-25 Golire .Cuprins 17A APRINDERE Bobine Bujii 17A-1 17A-5 19A RĂCIRE Generalităţi Caracteristici Control Schemă 19A-1 19A-2 19A-3 19A-5 19A-7 19A-9 19A-10 19A-15 19A-19 19A-20 17B INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente Sonde de oxigen Senzor turaţie şi poziţie Calculator injecţie benzină Calculator: Branşare Particularităţi Martor luminos injecţie Funcţie antidemaraj Strategie injecţie .filtru Detector de nivel de carburant: Caracteristici 19D SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară 19D-1 .umplere circuit de răcire Purjare circuit de răcire Radiator de răcire Pompă de apă Termostat Grup motoventilator de răcire motor EŞAPAMENT Generalităţi 19B-1 19B-3 19B-5 19B-11 19B-12 17B-26 17B-28 17B-29 17B-30 17B-31 19C 17B-32 Ansamblu linii Catalizator Cameră detentă Amortizor zgomot REZERVOR Golire rezervor de carburant 19C-1 19C-3 19C-7 19C-10 17B-33 17B-34 17B-35 Rezervor de carburant Pompă .jojă .

5 9.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor L90. şi K7J sau K7M 10A Raport volumetric 9. 10A-1 .5/1 Tip vehicul LS0A LS0C LS0E LS0G LS0B LS0D LS0F LS0H de Tip motor K7J de Indici motor 710 Cilindree (cm3) 1390 Alezaj (mm) 79.7/1 Manuale de Reparaţie de consultat: consultaţi NT 6010A.5 Cursă (mm) 70 K7M 710 1598 79.5 80.

a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei. a Strângeţi filtrul de ulei manual.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90. 1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329). şi K7J. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 10A-2 .

1329).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. şi K7M. a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei. 10A-3 . 1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi filtrul de ulei manual.

Rulaj client a Solicitaţi clientului să efectueze aproximativ 2000 km.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Consum ulei L90. a Opriţi motorul. 2 .Aducere la nivel maxim a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald. a Efectuaţi un marcaj de vopsea totodată pe buşonul de umplere şi pe buşonul de golire ale carterului inferior pentru a verifica mai târziu că ele nu au fost demontate. fără să atingă reperul "MINIM" al nivelului de ulei. 3 . a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior.Readucere la nivel a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald. după o declanşare a grupului motoventilator. a Faceţi un control vizual la joja mecanică. 4 . şi K7J sau K7M PROCEDURĂ DE MĂSURARE CONSUM ULEI 10A 1 . a Notaţi cantitatea de ulei adăugată şi kilometrajul parcurs de la ultima aducere la nivel. a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM". a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM".Măsurare consum ulei a Consumul de ulei = Cantitatea de ulei pentru completare (în litri) / numărul de kilometri (în mii). a Faceţi un control vizual la joja mecanică. după o declanşare a grupului motoventilator. a Opriţi motorul. 10A-4 . a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior.

UTILIZARE Motor K7J Motor K7M C+E+F Branşaţi manometrul în locul contactorului de presiune ulei.5 daN. 836-05 Ansamblu măsurare presiune ulei în cutie Asiguraţi-vă ca nivelul de ulei motor să fie între reperele "MINIM" şi MAXIM".3000 rot/min: 3 bari Strângeţi la cuplu contactorul de ulei (3. III . 836-05) şi o dulie lungă de 22 mm.m).Ralanti: 1 bar .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Presiune ulei L90. F A B C D E G H 87363 Utilizaţi dispozitivul (Mot.CONTROL MOTOR Motor K7J. Controlul presiunii uleiului trebuie să fie efectuat cu motorul cald (aproximativ 80°C). şi K7J sau K7M I . 10A-5 . K7M: . II .CONTROL 10A Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

5 daN.m 6.m 10. 1202-02 Mot. (consultaţi 02A. Mijloc de ridicare.m 10. şi K7J.m 10. 1202-01 Mot. pentru a evita un dezechilibru.5 daN. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi. Punte de prindere sub caroserie).m 3.7 daN. 1159-03 Mot. 1390 Tav.2 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.1 daN.5 daN.m 10.remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10.m 6.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ». a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.5 daN. IMPORTANT În timpul acestei operaţii.cutie de viteze L90. Pentru procedura de amplasare a chingii. 1448 Mot.2 daN. 1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.m 10A-6 . Mot.5 daN.m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10.5 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare.5 daN.m 2.

bateria. şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.cutie de viteze L90. a Demontaţi: .capacul siguranţelor şi al releelor (1). .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .brida de fixare a bateriei (3). 2 107845 10A-7 . . şi K7J.port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2). .

.circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. .roţile faţă. 1448). 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. şi 710 a Goliţi: . .cutie de viteze L90. şi K7J. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6). .protectorul calculatorului de injecţie în (4).şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 10A .uleiul cutie de viteze dacă este necesar.manşonul de aspirare aer de pe caroserie. 108562 a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7). .suporturile siguranţelor şi releelor.protectorul de sub motor.uleiul motor dacă este necesar. . . DIRECŢIE MANUALĂ.locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.calculatorul de injecţie în (5). 10A-8 . .

10A-9 .de pe partea superioară a cadrului (11). a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9). . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.de pe suportul multifuncţional. 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8). a Debranşaţi: .de pe spatele carterului cilindrilor.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 . şi K7J.conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată. .cutie de viteze L90.

şi K7J. şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. 10A-10 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat.cutie de viteze L90. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. DIRECŢIE ASISTATĂ. şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator.

de pe partea superioară a cadrului (16). 10A-11 . şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: . . a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. 17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent.de pe suportul multifuncţional.cutie de viteze L90. . . şi K7J.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Debranşaţi: . 109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată. .de pe spatele carterului cilindrilor.conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată.

şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. .conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie. IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. . a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. 10A-12 .conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. .conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie. şi K7J.cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 107356 a Dislocaţi: . .rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: .opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.

a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze. şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22). 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor. 10A-13 . şi K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .cutie de viteze L90.

.buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor. şi K7J.rotulele de direcţie (26). 10A-14 . 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze. . .cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30). 31 99070 a Demontaţi: .cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29).şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . . a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie. şi 710 10A 29 25 27 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 .cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare.cutie de viteze L90.

33 108649 108648 a Demontaţi: . 10A-15 . 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze. şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. a Demontaţi bieleta de preluare cuplu. Catalizator).suspensia pendulară a motorului (33).cutie de viteze L90. a Demontaţi catalizatorul (consultaţi 19B. . 1453) cu chinga de menţinere.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului. a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie. şi K7J. Eşapament.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34). a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37). 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: . 10A-16 . a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze.montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38). luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare. a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă.cutie de viteze L90. şi 710 10A 36 35 34 37 109229 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: .montaţi dispozitivul (Mot.1159-03) în spatele motorului (35). . 1453) cu chinga de menţinere. .coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului. şi K7J.

39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot. 10A-17 . 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ». a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39). 1390). 1390). ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot.coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot. 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1390) sub cadru. şi 710 . 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ». a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie. şi K7J.cutie de viteze L90.

remontare). şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2.5 daN.m).şuruburile roţii (10. a Strângeţi la cupluri: . .piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6. DIRECŢIE MANUALĂ.umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.umplerea cu ulei motor dacă este necesar. . 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.2 daN. a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.umplere circuit de răcire). şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.şuruburile de fixare a cadrului (10.buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6. a Efectuaţi: .şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . .umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.5daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.5 daN.m) .buloanele piciorului amortizorului (10. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.m).5 daN. .5 daN.m).1 daN. 10A-18 . şi K7J. şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. Răcire.m).m).piuliţele de rotule de direcţie (3. Golire . a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.cutie de viteze L90. .m).5 daN. Eşapament. .2 daN.m).7 daN.m). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. . DIRECŢIE ASISTATĂ.şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10. a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.m).m). . Baterie: Demontare . .5 daN. Catalizator). pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână.

cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 1390 Tav.remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10.m 10.5 daN. Mot. 1159-03 Mot.m 10. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 10.5 daN. 1202-02 Mot.m 6.m 3.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ».m 10. Pentru procedura de amplasare a chingii. (consultaţi 02A. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare .2 daN. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi.m 10A-19 .m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10.1 daN. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10.5 daN.5 daN.5 daN.m 2. pentru a evita un dezechilibru. IMPORTANT În timpul acestei operaţii. 1202-01 Mot. 1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple. 1448 Mot. Punte de prindere sub caroserie).7 daN.5 daN. Mijloc de ridicare.m 6. şi K7M.2 daN.5 daN.

2 107845 10A-20 . a Demontaţi: . şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.brida de fixare a bateriei (3).port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .bateria. şi K7M.capacul siguranţelor şi al releelor (1).cutie de viteze L90. . . .

. 10A-21 . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. şi 710 a Goliţi: .roţile faţă. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6). 1448). 10A .manşonul de aspirare aer de pe caroserie. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. .protectorul calculatorului de injecţie în (4). . DIRECŢIE MANUALĂ.circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. . .locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.cutie de viteze L90.uleiul cutie de viteze dacă este necesar. şi K7M. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7). .calculatorul de injecţie în (5). 108562 a Demontaţi: .şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .suporturile siguranţelor şi releelor. .protectorul de sub motor. .uleiul motor dacă este necesar.

şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 . 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată. .cutie de viteze L90. . şi K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9). a Debranşaţi: . şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.de pe suportul multifuncţional. 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8). .de pe partea superioară a cadrului (11). 10A-22 . 10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.de pe spatele carterului cilindrilor.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie.conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul.

cutie de viteze L90. şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. 10A-23 . DIRECŢIE ASISTATĂ. şi K7M. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ.

conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. şi K7M.de pe spatele carterului cilindrilor. 109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată. 17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. a Debranşaţi: . şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: . . 10A-24 . . .de pe partea superioară a cadrului (16). . a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.de pe suportul multifuncţional.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .cutie de viteze L90.

ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. . Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. . 10A-25 .opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. şi K7M. . a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. .conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie. şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare.conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. 107356 a Dislocaţi: .cutie de viteze L90.conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: .

10A-26 .cutie de viteze L90. şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze. 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor. şi K7M.

etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .cutie de viteze L90.buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor.cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29). . 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze. a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30).cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie. . şi K7M. 10A-27 .şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului. şi 710 10A 29 27 25 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 . .rotulele de direcţie (26). 31 99070 a Demontaţi: . .

.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .suspensia pendulară a motorului (33). 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze. a Demontaţi catalizatorul Eşapament. şi K7M. 10A-28 . 1453) cu chinga de menţinere. a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare.cutie de viteze L90.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului. 33 108649 108648 a Demontaţi: . (consultaţi 19B. a Demontaţi bieleta de preluare cuplu. Catalizator). şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.

montaţi dispozitivul (Mot. a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37). luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare.1159-03) în spatele motorului (35). 1453) cu chinga de menţinere. şi 710 10A 36 35 34 109229 37 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: . 10A-29 . a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze. 107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. . 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: . şi K7M.montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34).montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38). a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă. .cutie de viteze L90.coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .

39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot. a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie. a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39). şi 710 . 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ». 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ». ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot.cutie de viteze L90. 1390). a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot. şi K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot. 1390) sub cadru. 10A-30 . 1390). a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav.

buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10. a Strângeţi la cupluri: . Baterie: Demontare .5 daN.5 daN.m). şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. Răcire.m).piuliţele de rotule de direcţie (3. a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. .şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10. .m). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC.m).şuruburile roţii (10.2 daN.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2. Golire .m). şi K7M.2 daN. pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână.5daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. Catalizator).umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar.piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6. . Eşapament. .umplerea cu ulei motor dacă este necesar. .buloanele piciorului amortizorului (10.5 daN. .m).remontare).m) . .m).umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.7 daN. a Efectuaţi: . DIRECŢIE MANUALĂ. .şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.5 daN. . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.şuruburile de fixare a cadrului (10.umplere circuit de răcire).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .1 daN. .m). a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B. DIRECŢIE ASISTATĂ.cutie de viteze L90.m).5 daN. .5 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6. 10A-31 . 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.

cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1. 10. .m .2 daN.m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.5 daN.m . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.m 2. DIRECŢIE ASISTATĂ 10.roţile faţă. 108648 6. .5 daN.m a Demontaţi: 10.m 10. şi K7J.protectorul de sub motor.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie. 1 107924 a Demontaţi şurubul (1) de fixare a conductei de direcţie asistată pe partea superioară a cadrului.rotulele inferioare.5 daN.bieleta de preluare cuplu.5 daN. Catalizator).1 daN. 10A-32 . .4 daN. . a Goliţi uleiul motor.4 daN.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.m 4.catalizatorul (consultaţi 19B.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: . Eşapament.

apoi înlocuiţi-le treptat cu tijele filetate ale dispozitivului (Tav. IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav. 10A-33 . 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim. 1747). 1747). desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav. 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. şi K7J. 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului. şi 710 10A 2 107934 108645 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.

şi K7J. şi 710 10A 4 4 107936 a Demontaţi: . .cutie de viteze. .şuruburile de fixare a cadrului. .carterul inferior.simeringul carterului inferior. 10A-34 . REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: .şuruburile de fixare a carterului inferior.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.şuruburile (4) de cuplare motor .

10A-35 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm.două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor. Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.. radiator. şi 710 10A Notă: 6 Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. şi K7J.. .).. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate. 5 20166 5 20167 a Aplicaţi: .

.m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .şuruburile de fixare a carterului inferior (0.8 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2.1 daN.şuruburile de cuplare motor . . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10. şi 710 a Strângeţi la cupluri: 10A .5 daN.m). Eşapament. .m).m). şi K7J.5 daN. a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.m).m). . .5 daN.cutie de viteze (4.2 daN.şuruburile de fixare a cadrului (10.m). .5 daN.4 daN.cutie de viteze (0.4 daN.m).8 daN.şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu (10. 10A-36 .m).şuruburile de fixare a carterului inferior (1.m).şuruburile roţii (10. a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului. Catalizator). 107936 12 16 20 8 4 1 5 9 13 17 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107792 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: .şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6.şuruburile de cuplare motor .

m . şi K7M. Eşapament.1 daN. a Demontaţi: . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.m . 10.4 daN.bieleta de preluare cuplu. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor . Catalizator). 10A-37 . 10. 2 107934 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.5 daN.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.5 daN.2 daN.protectorul de sub motor. a Goliţi uleiul motor.catalizatorul (consultaţi 19B.5 daN. .roţile faţă. 108648 6.m a Demontaţi: 10. .cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1.m 4. . .m 10.4 daN.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.m 2.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.5 daN.rotulele inferioare.

şi K7M. 1747).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. 10A-38 . 1747). IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav. 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru. desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav. 108645 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim. şi 710 10A 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului. apoi înlocuiţi-le treptat cu una dintre tijele filetate ale dispozitivului (Tav.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

4

4

107936

a Demontaţi: - şuruburile (4) de cuplare motor - cutie de viteze, - şuruburile de fixare a carterului inferior, - carterul inferior.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: - simeringul carterului inferior, - şuruburile de fixare a cadrului.

10A-39

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

Notă:

6

Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor, radiator,...).

5
20166

5
20167

a Aplicaţi: - patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm, - două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor.

Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

10A-40

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710 a Strângeţi la cupluri:

10A

- şuruburile de fixare a cadrului (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2,1 daN.m), - şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6,2 daN.m), - şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10,5 daN.m), - şuruburile roţii (10,5 daN.m).
a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B, Eşapament, Catalizator).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului.
107936

12 16 20

8

4 1 5 9 13 17

19 18 15 11 7 3 2 6 10 14

107792

a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: - şuruburile de fixare a carterului inferior (0,8 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (0,8 daN.m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: - şuruburile de fixare a carterului inferior (1,4 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (4,4 daN.m).

10A-41

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7J, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-42

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7M, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-43

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-44

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2
109227

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - cele trei şuruburi (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-45

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator).

1

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-46

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - şuruburile M8 de fixare a multifuncţional (2,1 daN.m) (2). suportului

10A

a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A-47

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-48

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109227

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - şuruburile (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-49

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2

1 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Demontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator).

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - cele cinci şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-50

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - cele două şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional (2,1 daN.m) (2). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A

10A-51

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m 10,5 daN.m

2
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-1

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

5

3

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-2

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-3

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 ± 10 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-4

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-5

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

1 2
14494-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-6

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-7

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-8

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-9

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-10

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-11

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-12

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-13

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-14

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

(3)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

1

2
14494-3

(4) (5) (6) (7) (8)

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-15

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-16

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m

2
10,5 daN.m
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-17

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

3 5

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-18

8 daN.4 daN.m 6. Parte superioară şi faţă motor. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi K7J. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m 3 daN. a Demontaţi: .m + 80° ± 5 4.2 daN. 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1).m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. 1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN. 1489 Mot. 1501 Mot. 1453) cu chinga de menţinere. .m 1 0. . 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.fulia de accesorii a arborelui cotit.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. 1135-01 Mot. şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2. Curea accesorii).protectorul de sub motor.2 daN. 11A-19 .m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. 1505 Mot. Mot.

carterul de distribuţie superior (4). . 11A-20 .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 4 107499 a Demontaţi: . şi K7J. şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2).carterul de distribuţie inferior (3).

galetul întinzător. 1489). a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe Calibrul Tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător. 1489). a Remontaţi galetul întinzător. a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi K7J. a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)).cureaua de distribuţie. înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător. a Demontaţi: . până la calajul arborelui cotit. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit. 11A-21 . .

1501). .fulie arbore cotit.m. a Aplicaţi o pretensionare. 1501) pe pinionul arborelui cu came (10).fulie pompă de apă. PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie.galet întinzător. . şi K7J. 1489). Ordine de rulare: . a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător. pe secţiunea curelei de distribuţie (11).fulie arbore cu came.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. a Demontaţi dispozitivul (Mot. 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 11A-22 . .

a Întindeţi cureaua de distribuţie.m a Demontaţi dispozitivul (Mot.şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. Curea accesorii). şi K7J. 1489). .m) (13).2 daN.8 daN.m) (14). a Strângeţi la cupluri: . 1715). 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. 10A. pe secţiunea curelei de distribuţie. 1505) sau (Mot. reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6. (consultaţi NT 3786A. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.m). cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei.şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.m). Aparat de control tensiune curele: Utilizare). 11A-23 .4 daN. Parte superioară şi faţă motor. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. ca tensiunea curelei de distribuţie să fie de 165 Hz ± 10.m).1505) sau (Mot.1501). . pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior. rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489). 1715) la valoarea de 165 Hz ± 10.2 daN.şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2. 1135-01) (12). a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m + 80° ± 5). 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN. a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN.

Parte superioară şi faţă motor.2 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. .protectorul de sub motor.m 3 daN. şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN. Curea accesorii). a Demontaţi: .4 daN.m + 80° ± 5 4. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.m 1 0.8 daN. 1453) cu chinga de menţinere.m 6.fulia de accesorii a arborelui cotit. 1489 Mot. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. 1501 Mot. 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1). Mot. 1135-01 Mot. şi K7M. .cureaua de accesorii (consultaţi 11A. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. 1505 Mot. 11A-24 .m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare.2 daN.

11A-25 . . 4 107499 a Demontaţi: . şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2).carterul de distribuţie inferior (3). şi K7M.carterul de distribuţie superior (4).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.

şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.cureaua de distribuţie. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. 1489).piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.galetul întinzător. şi K7M. a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)). a Remontaţi galetul întinzător. 1489). 11A-26 . înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător. a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. . a Demontaţi: . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit. a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. până la calajul arborelui cotit.

11A-27 .fulie arbore cu came. ). a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1501).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Aplicaţi o pretensionare.m. a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător.fulie arbore cotit. şi K7M. 1501) pe pinionul arborelui cu came (10). Ordine de rulare: .fulie pompă de apă. . . a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie. pe secţiunea curelei de distribuţie (11). şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9). cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. .galet întinzător.

şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2. pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior. a Întindeţi cureaua de distribuţie. 1489). 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. Curea accesorii). reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN. ca tensiunea curelei de distribuţie să fie 165 Hz ± 20.8 daN. pe secţiunea curelei de distribuţie.m). 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare. a Strângeţi la cupluri: . 1715) sau (Mot. Ansamblu motor şi parte inferioară motor.m a Demontaţi dispozitivul (Mot. şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei. 1135-01) (12). a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. (consultaţi NT 3786A. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. şi K7M. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0. 1489).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.m) (13).m). 1489). . 1715) la valoarea de 165 Hz ± 20.2 daN. 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.4 daN.m). 10A. .m) (14). Parte superioară şi faţă motor. 11A-28 .1501). 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6. a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot. rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.2 daN. .m + 80° ± 5). a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. Aparat de control tensiune curele: Utilizare).şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4.

. Parte superioară şi faţă motor. 1448). 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. şi K7J. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 11A-29 . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.1 daN. 1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot. 109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot.m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional. 1672). 1202-02 Mot. Parte superioară şi faţă motor. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ. şi AER CONDIŢIONAT Mot. a Demontaţi: . Curea distribuţie).m 108649 2. 1672 Mot.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. Curea accesorii).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.

şi K7J. Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere. şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer. a Demontaţi cutia filtrului aer. 11A-30 .manşonul de aspirare aer de pe caroserie. . 3 107361 a Debranşaţi: .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer. a Demontaţi firele bujiilor de aprindere.

şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5). IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. şi K7J. a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. 11A-31 .

1448). 16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi K7J.conectorii injectoarelor.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. .conectorul (7) al motorului de comandă ralanti. .conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie.conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie. . şi 710 11A .rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture. .conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie.conectorul (11) al sondei de temperatură apă. 10 13 107356 a Debranşaţi: . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. . . a Dislocaţi: 7 8 . 11A-32 . . 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare.opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.

şuruburile de fixare a chiulasei.cablul de masă de pe inelul de ridicare. 109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei.ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ». 10015 a Demontaţi: 19 18 .capacul chiulasei.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: . Colector eşapament). a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A. . 11A-33 .garnitura chiulasei. şi K7J. . Amestec de carburant.fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19). . 109493 a Demontaţi: . .şuruburile de fixare a capacului chiulasei.

ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată. Deformarea maximă este de 0. . a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie). şi 710 I . pentru metoda de ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri.Purtaţi ochelari.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN.CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor. extrageţi cu ajutorul unei seringi. 11A-34 .m).05 mm. a Consultaţi N T 6 0 1 0 A dezmembrare a chiulasei.m.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN. 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare. uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. a Strângere chiulasă: . ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei. . Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei.VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei. . a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. 2 3 7 II . şi K7J. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate. . Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10).

Răcire. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m).m).m). Parte superioară şi faţă motor. şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă. DIRECŢIE ASISTATĂ. şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2. . Parte superioară şi faţă motor.2 daN.Remontare). Baterie: Demontare . Curea accesorii) . a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. Golire .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Strângere capac chiulasă: . a Remontaţi: . Colector eşapament).Umplere circuit de răcire).colectorul de eşapament (consultaţi 11A.1 daN. 11A-35 . .strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0. Baterie. Parte superioară şi faţă motor. şi K7J. Curea distribuţie).

şi AER CONDIŢIONAT Mot.1 daN. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. Curea accesorii). 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. Curea distribuţie). 1448). 1672). Parte superioară şi faţă motor. 1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot.m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1202-02 Mot. Parte superioară şi faţă motor. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m 108649 2. a Demontaţi: . şi K7M. 11A-36 . 109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. 1672 Mot.

a Demontaţi cutia filtrului aer. şi K7M. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Demontaţi firele bujiilor de aprindere.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer. 3 107361 a Debranşaţi: . 11A-37 . şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer. a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere. Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor).manşonul de aspirare aer de pe caroserie.

IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5). 11A-38 . a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. şi K7M.

11A-39 .conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie. . şi 710 11A .conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie.conectorul (11) al sondei de temperatură apă. .conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot.conectorul (7) al motorului de comandă ralanti.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. . 16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Dislocaţi: 7 8 . şi K7M.conectorii injectoarelor.rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare. . . 10 13 107356 a Debranşaţi: . 1448). 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. .conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture. .

. . Amestec de carburant. Colector eşapament).fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare. 10015 a Demontaţi: 19 18 . .şuruburile de fixare a capacului chiulasei. 109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei. 11A-40 .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: .capacul chiulasei. şi K7M.cele zece şuruburi de fixare a chiulasei.ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ». 109493 a Demontaţi: . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19). .garnitura chiulasei. a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A.cablul de masă de pe inelul de ridicare.

11A-41 . 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare. . a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei. 2 3 7 II .CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. Deformarea maximă este de 0.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10).Purtaţi ochelari. . ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN. . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă.m).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. .Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN. a Consultaţi NT 6010A pentru metoda de dezmembrare a chiulasei. extrageţi cu ajutorul unei seringi. a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. . a Strângere chiulasă: . şi K7M.m. şi 710 I .Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate. .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului.VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei. a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie). ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT .05 mm.

Curea accesorii) . Baterie: Demontare .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m).strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN. Parte superioară şi faţă motor. a Remontaţi: . Parte superioară şi faţă motor.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.1 daN.Remontare). a Strângere capac chiulasă: . şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Golire . a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. . Baterie. Colector eşapament). Răcire.Umplere circuit de răcire). . DIRECŢIE ASISTATĂ. Parte superioară şi faţă motor.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0.colectorul de eşapament (consultaţi 11A. şi K7M.m).cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m). 11A-42 . Curea distribuţie). şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă.2 daN.

40 0.A: comandă bobine cilindri 1 şi 4 .1: alimentare .97 < λ < 1.1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .C: alimentare + 12 V . şi 710 12A Carburant (2) (3) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) K7J 710 Euro 3 752 +/.AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.2: punere la masă 12A-1 .B: comandă bobine cilindri 2 şi 3 .Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .5 maxim 0.5 maxim 14.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/.03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.

B: alimentare + 5 V .C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N. Rezistenţă de încălzire: 3. şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .A: masă .A: alimentare rezistenţă de încălzire .C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .Amestec sărac < 100 mV 12A-2 .Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .C: + semnal .D: .semnal Motor cald: . 2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: .Amestec bogat > 850 mV .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.A: masă .B: semnal . 4.B: masă rezistenţă de încălzire .m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C. 3.

semnal Motor cald: .D: .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0.C: + semnal .B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-3 .B: alimentare + 5 V .Amestec bogat > 850 mV .A: alimentare .05 mm Strângere: 25 până la 30 N.C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .95 ± 0.m Conector cu 3 pini: . şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.1: alimentare .A: masă .A: alimentare rezistenţă de încălzire .Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C. Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .B1: semnal .B: masă rezistenţă de încălzire .

Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .1: alimentare .03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .40 0.B: comenzi bobine cilindri 2 şi 3 .3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/.A: comenzi bobine cilindri 1 şi 4 .5 maxim 0.5 maxim 14.AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M. şi 710 12A Carburant (2) (3) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0B LS0D Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) K7M 710 Euro 3 752 +/.1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .97 < λ < 1.C: alimentare + 12 V .2: punere la masă 12A-4 .

Amestec bogat > 850 mV .m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.semnal Motor cald: .Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N.C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.B: masă rezistenţă de încălzire .A: masă . 3. Rezistenţă de încălzire: 3.B: alimentare + 5 V . 4.3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini . 2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: .D: . şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .A: alimentare rezistenţă de încălzire .Amestec sărac < 100 mV 12A-5 .B: semnal .A: masă .C: + semnal .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.

95 ± 0.1: alimentare . Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .B: masă rezistenţă de încălzire .Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.m Conector cu 3 pini: .C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .Amestec bogat > 850 mV .semnal Motor cald: .Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.B1: semnal .D: .B: alimentare + 5 V .B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-6 .A: masă .C: + semnal .A: alimentare rezistenţă de încălzire .05 mm Strângere: 25 până la 30 N. şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .A: alimentare .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0.

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7J. şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-7 .

şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-8 .AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7M.

12A-9 . .filtrul de aer.AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7J.capacul cutiei filtrului de aer. a Demontaţi: . a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer.

filtrul de aer. a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului. .capacul cutiei filtrului de aer. şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer. a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7M. 12A-10 .

12A-11 . şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.manşonul de aspirare aer.AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7J. a Demontaţi cutia filtrului de aer. .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). 2 107361 a Debranşaţi: .

a Demontaţi cutia filtrului de aer. 12A-12 . . şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7M.manşonul de aspirare aer. 2 107361 a Debranşaţi: .

AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J.senzorul de presiune (5).conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie. . 1 108423 . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.manşonul de aspirare aer.m 2. . 4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3).5 daN.m 3 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 12A-13 . 2 107361 a Debranşaţi: .conducta (6) de pe repartitorul de admisie.conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie. . a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. a Debranşaţi: . .senzorul de temperatură (4).5 daN. a Demontaţi cutia filtrului de aer. şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).

DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. 107357 a Debranşaţi: . . .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. ATENŢIE Înaintea intervenţiei. 8 a Debranşaţi conectorii injectoarelor. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7). a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. este obligatoriu: .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 12A-14 . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. .

m).AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. a Demontaţi repartitorul de admisie. a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie. 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13). Baterie. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . Baterie: Demontare . a Strângeţi la cuplu: 12 .Remontare). 12A-15 . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.5 daN. şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie.dezlipiţi repartitorul chiulasei. Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: . 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9).şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2.demontaţi piuliţele la extremităţi.m).piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2.5 daN. .

5 daN.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M. 1 108423 . . . 2 107361 a Debranşaţi: . a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 12A-16 . şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi cutia filtrului de aer.5 daN. a Debranşaţi: . 4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3).conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie. .senzorul de presiune (5).manşonul de aspirare aer. .m 2.senzorul de temperatură (4).m 5 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie.conducta (6) de pe repartitorul de admisie.

DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. ATENŢIE Înaintea intervenţiei.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. 8 107357 a Debranşaţi: . DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 12A-17 .conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii. a Debranşaţi conectorii injectoarelor. .conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7).AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. este obligatoriu: . .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. . a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.

Remontare).dezlipiţi repartitorul chiulasei. Baterie. şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. a Strângeţi la cuplu: 12 . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie. . .m).5 daN.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M.m). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie. 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13). 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.demontaţi piuliţele la extremităţi. a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie. a Demontaţi repartitorul de admisie.5 daN. Baterie: Demontare . 12A-18 . Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: .piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2.şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2.

2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: .5 daN.m 0. 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator. .7 daN. 12A-19 . şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2.colectorul de eşapament.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.1 daN.m 2.fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J. .cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament. 1 REMONTARE 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.

piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2. şi 710 a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 12A-20 .m) (dacă sunt prezoane demontate).AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J. a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12A 2 1 3 6 4 5 7 108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2.prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0.m).1 daN.m).5 daN.7 daN. a Strângeţi la cupluri: .

12A-21 .1 daN. .AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M. 1 .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 2. 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic. şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2.m 0.cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament.colectorul de eşapament.fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă.5 daN.7 daN. 2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: .

a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament. a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. . şi 710 12A 2 1 3 REMONTARE 6 4 5 7 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator. 12A-22 . 108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m) (dacă sunt prezoane demontate).prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M.7 daN.piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2. a Strângeţi la cupluri: .1 daN.m).5 daN.m).

a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. 107356 a Declipsaţi rotula (3).conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).manşonul de aspirare aer.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5).AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J. 107357 a Debranşaţi: . 4 5 2 107361 a Debranşaţi: . a Demontaţi cutia filtrului de aer. REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 12A-23 . .conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4). şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. .

şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12A 12A-24 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J.

12A-25 . 4 5 2 107361 a Debranşaţi: .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 107357 a Debranşaţi: . a Demontaţi cutia filtrului de aer.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). .manşonul de aspirare aer.conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4).AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M. . şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 107356 a Declipsaţi rotula (3).

AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M. şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12A 12A-26 .

şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture.AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7J. consultaţi NT Scheme electrice. Organe 222 şi 649. 12A-27 .

Organe 222 şi 649. 12A-28 . şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture. consultaţi NT Scheme electrice.AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7M.

. 13A-1 . pompa (2) şi regulatorul de presiune (3) (totul situat în rezervor).o rampă (5) fără conductă de retur şi fără regulator de presiune de alimentare.filtru" cu benzină echipat cu filtrul de benzină (1). . şi 710 ≠ K7M. Circuitul este compus din: .o conductă (4) unică care vine de la rezervor. . şi 710 Schemă funcţională circuit de alimentare cu benzină 13A 5 2 4 1 3 6 19310 Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur.un ansamblu de alimentare "pompă . Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de sarcina motorului.un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină (6).ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină K7J.jojă .

DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie.conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3). protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie.7 daN. şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0. 107361 a Debranşaţi: .Injectoare K7J. 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei. . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Demontaţi cutia filtrului de aer. . 13A-2 .conectorii injectoarelor. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.manşonul de aspirare aer.

şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii. este obligatoriu: .şuruburile de fixare a rampei. Baterie: Demontare . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0. a Demontaţi: .rampa de injecţie.injectoarele.7 daN.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat. .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 13A-3 .remontare).ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . . . . Baterie. 5 101473 a Demontaţi: .agrafele (5). înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului).m). 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Injectoare K7J. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării.

7 daN. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 107361 a Debranşaţi: . şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. .conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2).ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . a Demontaţi cutia filtrului de aer.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. . DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: .conectorii injectoarelor. 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei.conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3).Injectoare K7M. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.manşonul de aspirare aer. 13A-4 .

Baterie. este obligatoriu: . şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.agrafele (5). .7 daN.remontare). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0. 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.m).şuruburile de fixare a rampei. . 13A-5 .Injectoare K7M.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului). REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat. . a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării. 5 101473 a Demontaţi: .injectoarele. a Demontaţi: . Baterie: Demontare . . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.să protejaţi zonele sensibile la scugerea de carburant.rampa de injecţie.

108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 13A-6 .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.câteva secunde pot fi necesare pentru a măsura o presiune corectă.conducta (2) echipată cu manometru conţinut în modulul de control (Mot. a Măsuraţi presiunea: .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 1311-01) pe racordul în « T » (3). a Branşaţi: 3 2 109173 . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.5 bari). este obligatoriu: . . . 1311-08 Mot.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 1311-08) (3) pe conducta de la ieşirea rezervorului. a Porniţi vehiculul pentru a porni pompa de carburant. .conducta de alimentare cu benzină pe racordul în « T » (3).presiunea trebuie să fie constantă (aproximativ 3. 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii.ALIMENTARE CU CARBURANT Regulator de presiune carburant: Control K7J sau K7M. . 1 .racordul în « T » (Mot.

conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot. 1311-08 Mot.conducta de alimentare cu benzină pe racordul în "T" (3). . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. . 1 . .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. 13A-7 . 1311-01) pe racordul în "T" (3). a Branşaţi: 3 2 109173 . este obligatoriu: .ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii.racordul în "T" (Mot. 1311-08)(3) pe conducta de la ieşirea rezervorului.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină.

şi 710 13A 8 5 1 109172 2 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie. a Măsuraţi timpul de umplere a eprubetei. 13A-8 . 5 109171 a Debranşaţi conectorul (5) al fasciculului de cabluri electrice motor-habitaclu. Notă: Debitul minim al pompei este de 60 l/h.ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. 109174 a Introduceţi conducta (2) într-o eprubetă gradată de 2 l. IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt.

Pentru aceasta. prin electrovană. 14A-1 . Această electrovană este integrată în absorbantul de vapori de benzină. Vaporii de benzină sunt reţinuţi la trecerea prin carbonul activ conţinut în absorbant. şi 710 I -S CHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT 14A 4 7 5 3 6 2 6 1 2 5 7 3 108415 97393 II .PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire Recirculare vapori de benzină care provin din rezervor Recirculare vapori de benzină spre motor Aerisirea rezervorului se face prin absorbantul de vapori de benzină. Vaporii de benzină conţinuţi în absorbant sunt eliminaţi şi arşi de motor. Variabila secţiunii de trecere a vaporilor de benzină în electrovană rezultă din echilibrul dintre câmpul magnetic creat de alimentarea bobinajului şi efortul arcului de revenire care asigură închiderea electrovanei.ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare K7J sau K7M. Principiul electrovanei este să ofere o secţiune de trecere variabilă (în funcţie de semnalul raportului ciclic de deschidere) emis de calculatorul de injecţie. absorbantul de vapori de benzină şi colectorul de admisie. se pun în legătură.

II . . . şi 710 14A Material indispensabil tester de diagnosticare I . .ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Control K7J sau K7M. a Controlaţi starea conductelor până la rezervor.CONDIŢII DE PURJARE ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Electrovana purjării absorbantului de vapori de benzină este comandată prin pinul 4 al conectorului calculatorului atunci când: . În momentul unei diagnosticări « diagnosticare la bord ».poziţia potenţiometrului clapetă fluture nu este în « picior ridicat ».motorul nu este la turaţie de ralanti. 2 1 97393 (1) (2) (3) (4) (5) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire a Verificaţi conformitatea circuitului (consultaţi 14A. Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare). Este posibil să vizualizaţi raportul ciclic de deschidere a electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină cu testerele de diagnosticare consultând parametrul PR023: « RCO electrovană purjare canistră ». 4 5 3 Electrovana este închisă pentru o valoare mai mică de 3 %.temperatura apei este mai mare de 60°C. purjarea absorbantului de vapori de benzină nu este autorizată. . Antipoluare. 14A-2 .CONTROL FUNCŢIONARE PURJARE ABSORBANT VAPORI DE BENZINĂ a Notă: O disfuncţionare a sistemului poate crea un ralanti instabil sau o oprire bruscă a motorului.un prag de sarcină dat este atins.temperatura aerului este mai mare de 10°C.

a Demontaţi ecranul din plastic de sub absorbantul de vapori de benzină.conectorul electrovanei.m). a Demontaţi: 3 108428 .piuliţele de fixare (3) a absorbantului de vapori de benzină.ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină K7J sau K7M.absorbantul de vapori de benzină. şi 710 14A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a absorbantului de vapori de benzină 21 N. 108415 a Debranşaţi: . în partea faţă dreapta a vehiculului. REMONTARE 2 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a absorbantului de vapori de benzină (21 N. 14A-3 . . DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.conductele (1) ale absorbantului de vapori de benzină (fără să demontaţi bara de protecţie).m a Absorbantul de vapori de benzină este situat în spatele barei de protecţie. a Degrafaţi conducta de aerisire (2).

a Verificaţi. Antipoluare. pe absorbantul de vapori de benzină. valoarea de comandă citită de testerul de diagnosticare în parametru: PR023 « RCO electrovană purjare canistră » rămâne minimă (mai mică sau egală cu 3 %. Presiunea variază? • Da: electrovana este defectă. Reaspirare vapori de benzină). CONTROL ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Astupaţi. 1311-01 Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină Material indispensabil tester de diagnosticare 14A electrovană la ieşire. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. • Nu: este vorba de o problemă electrică.1311-01) pe ieşirea aerisirii (1 ) a absorbantului. Depresiunea nu trebuie să varieze cu mai mult de 10 mbari în 30 s. să nu existe nici o depresiune pe ieşirea aerisirii absorbantului. înlocuiţi absorbantul de vapori de benzină (electrovana este integrată în absorbantul de vapori de benzină). valoarea parametrului: PR023 « RCO electrovană purjare canistră» de pe testerul de diagnosticare creşte). În acelaşi mod. aplicaţi cu ajutorul unei pompe de vid o depresiune de 500 mbari pe 14A-4 . cu motorul la ralanti. CONTROL LEGĂTURĂ REZERVOR ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Controlaţi această legătură branşând o pompă de vid pe conducta care merge la absorbant. verificaţi circuitul.Dacă nu: în condiţii de purjare (consultaţi 14A. . 1 108415 a Branşaţi un manometru al dispozitivului (Mot.Dacă da: cu contactul întrerupt. depresiunea trebuie să crească (în acelaşi timp. circuitul care vine de la rezervorul de carburant. Există o depresiune? .ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină: Control K7J sau K7M.

Motor K7J 710 DM K7M 710 DM K7J 710 DA K7M 710 DA K7J 710 DM/CA K7M 710 DM/CA K7J 710 DA/CA K7M 710 DA/CA III .IDENTIFICARE Intensitate 70 A BOSCH 100 A A 71 96 99 100 16A-1 .CONTROL Debite minime garantate alternator sub 13. Turaţie motor MELCO 70 A rot/min 1000 2000 3000 4000 A 55 72 77 79.PORNIRE . el indică un defect de « încărcare ».5 V după 15 minute de încălzire motor pornit cu consumatori. şi 710 I . martorul luminos se stinge.la pornirea motorului. DA . . II .Directie manuala.dacă martorul luminos se aprinde în cursul fucţionării motorului. şi cu un martor luminos pe tabloul de bord a cărui funcţionare este următoarea: .FUNCŢIONARE Aceste vehicule sunt echipate cu un alternator cu ventilare internă cu regulator încorporat.5 VALEO 75 A A 53 73 75 79 MELCO 110 A A 80 108 116 120 BOSCH : 0124415014 100 A MELCO : A002TC0391 110 A VALEO : SG7 S013 75A Alternator MELCO : A001TA3792 16A DM .Conditioned Air .la punerea contactului.ÎNCĂRCARE Alternator: Generalităţi K7J sau K7M. martorul luminos se aprinde.Directie asistata CA .

2 109237 a Demontaţi: .4 daN.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. DEMONTARE 1 . a Demontaţi (pe dedesubt): . a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2. a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A.PORNIRE . şi 710.bulonul de fixare a alternatorului (4. . Parte superioară şi faţă motor.m). . . Curea accesorii).bulonul de fixare (2). Parte superioară şi faţă motor.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.şurubul de fixare (1). .m). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m 4.cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A.şurubul de fixare a alternatorului (2. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului.protectorul de sub motor. Curea accesorii).1 daN.1 daN.alternatorul. 16A-2 .4 daN.

a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710. a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului.PORNIRE .m).m). Parte superioară şi faţă motor.şurubul de fixare a alternatorului (2. Curea accesorii).4 daN.protectorul de sub motor. a Demontaţi (pe dedesubt): .ÎNCĂRCARE Alternator K7M. a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A.bulonul de fixare a alternatorului (4.1 daN.1 daN. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. Parte superioară şi faţă motor. . . Curea accesorii). .alternatorul.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.4 daN.bulonul de fixare (2).m 4. şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2.şurubul de fixare (1).cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. DEMONTARE 1 . . 2 109237 a Demontaţi: . 16A-3 .

pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. Curea accesorii).PORNIRE . şi DIRECŢIE ASISTATĂ.m 2. .1 daN.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie.1 daN. Parte superioară şi faţă motor. şi 710.ÎNCĂRCARE Alternator K7J.şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată.m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 16A-4 . 1 109225 2 109235 a Demontaţi: .

Parte superioară şi faţă motor.PORNIRE . şi 710. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Demontaţi: .1 daN.1 daN.m). 16A-5 .m). Curea accesorii). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. . a Remontaţi alternatorul. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2.şuruburile de fixare (3) a alternatorului. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.alternatorul.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Debranşaţi conectorul (5).

ÎNCĂRCARE Alternator K7M.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie. 16A-6 . . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2.1 daN. şi 710.m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.PORNIRE . Curea accesorii).pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).m 2. 1 109225 2 109235 a Demontaţi: . . şi DIRECŢIE ASISTATĂ. Parte superioară şi faţă motor.şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată.1 daN.

şi 710.alternatorul.şuruburile de fixare (3) a alternatorului. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.ÎNCĂRCARE Alternator K7M. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.m).PORNIRE . . şi DIRECŢIE ASISTATĂ. Curea accesorii). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. a Debranşaţi conectorul (5). Parte superioară şi faţă motor.1 daN. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). a Remontaţi alternatorul. a Demontaţi: .1 daN. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. 16A-7 . a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.

16A-8 . Curea accesorii). Parte superioară şi faţă motor.pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).1 daN.şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată.1 daN.PORNIRE . şi DIRECŢIE ASISTATĂ.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. . . şi 710. şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată. Protecţii exterioare.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie.m DEMONTARE a Demontaţi: . .m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m 2. a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte. Bară paraşoc faţă).1 daN. a Demontaţi: .ÎNCĂRCARE Alternator K7J.

a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru. . .PORNIRE .alternatorul.compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).şuruburile de fixare (6) a alternatorului. şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: . 16A-9 .ÎNCĂRCARE Alternator K7J. a Demontaţi: . şi 710. a Debranşaţi conectorul (4).

bara paraşoc faţă (consultaţi 55A.ÎNCĂRCARE Alternator K7J.1 daN. a Remontaţi alternatorul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2.1 daN. Protecţii exterioare. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. a Remontaţi: .cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m). a Strângeţi la cupluri: . Curea accesorii). şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi 710.1 daN.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. 16A-10 .m). . şi DIRECŢIE ASISTATĂ. Parte superioară şi faţă motor.PORNIRE . Bară paraşoc faţă).

şi DIRECŢIE ASISTATĂ. şi 710. Curea accesorii). . Protecţii exterioare.PORNIRE . . şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. . 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată.m DEMONTARE a Demontaţi: . Parte superioară şi faţă motor.m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2.1 daN.m 2.1 daN. 16A-11 .şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată.pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Bară paraşoc faţă). a Demontaţi: . a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A.1 daN.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.

alternatorul. şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului. 16A-12 . a Demontaţi: . a Debranşaţi conectorul (4). şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Demontaţi: .PORNIRE . a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat. şi 710. .ÎNCĂRCARE Alternator K7M. .compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).şuruburile de fixare (6) a alternatorului.

Curea accesorii).m).1 daN. 16A-13 . a Strângeţi la cupluri: . Protecţii exterioare. Bară paraşoc faţă).şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.PORNIRE .cureaua de accesorii (consultaţi 11A. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. şi 710. a Remontaţi alternatorul.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. .bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.m). . a Remontaţi: .1 daN.1 daN. Parte superioară şi faţă motor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.

DIAGNOSTICARE Aceste vehicule sunt echipate cu alternatoare cu ventilaţie internă.să nu fie ars becul martorului de bord (când circuitul este pus la masă becul trebuie să se aprindă).1 . care trebuie să funcţioneze astfel: .DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 IDENTIFICARE MOTOR ALTERNATOR INTENSITATE VALEO A11 VI 87 E7J . . Martorul nu se aprinde la punerea contactului Se verifică: .când se pune contactul. atunci indică o defecţiune de încărcare. .262 VALEO A13 VI 212 75A 80A CONTROL După 15 minute de funcţionare sub o tensiune de 13. 16 . martorul se aprinde. TURAŢIE MOTOR (rot/min) ALTERNATOR 75 A (A) ALTERNATOR 80A (A) 1000 2000 3000 4000 46 68 71 72 54 75 80 82 FUNCŢIONARE .5 V.Din manualul de solenza ALTERNATOR . martorul se stinge. CĂUTAREA INCIDENTELOR A. având regulator de tensiune încorporat şi martor de funcţionare la tabloul de bord.conexiunile electrice să fie bine realizate. .când se porneşte motorul.dacă martorul se reaprinde în timpul funcţionării motorului.

. ATENŢIE! În cazul în care se sudează cu arc electric pe vehicul. motorul fiind pornit El indică un defect de încărcare a cărui cauză poate fi: .praful de cărbune sau uzura colectorului. diode sau perii). C.defectarea alternatorului (rotor.2 .8 V. este mai mică de 13. întreruperea conductorului de încărcare (+ permanent). stator.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR . Becul se aprinde.DEMAROR Alternator MOTOR E7J-262 B. cu motorul pornit.defectarea regulatorului de tensiune. Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13.8 V. . Se branşează maximum de consumatori.14. Se porneşte motorul şi se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea reglată. se va debranşa în mod obligatoriu bateria şi regulatorul de tensiune (alternatorul).5 V se verifică alternatorul. Defectul poate proveni de la: .3 -14. CONTROLUL TENSIUNII Se conectează un voltmetru la bornele bateriei şi se citeşte valoarea tensiunii acesteia.o fază întreruptă. Clientul reclamă un defect de încărcare și becul martor de la bord funcţionează corect Dacă tensiunea reglată. tensiunea trebuie să rămână între 13.o diodă arsă.o supratensiune. . .ruperea curelei de antrenare alternator.8 . . 16 .

. se vor verifica: .8 V rezultă regulator defect.3 V rezultă baterie descărcată.8 V sau curent de încărcare < 2 A rezultă defect de încărcare. curentul măsurat este prea mic. măsurând tensiunea şi curentul debitat cu şi fără consumatori electrici. .măsurarea fără consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat. .Din manualul de solenza ALTERNATOR . .măsurarea cu maximum de consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat. NOTĂ: Cleştele ampermetric este de tip inductiv (0 . Măsurătorile se efectuează în trei etape: .tresa de masă a motorului. .3 . Dacă curentul măsurat este corect şi tensiunea reglată este prea mică.DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP şi accesorii pentru măsurători fizice CONTROLUL CIRCUITULUI DE ÎNCĂRCARE 16 Testerul CLIP permite controlul alternatorului.conformitatea alternatorului. cauza poate fi: . permiţând astfel conservarea datelor memorate şi valorilor de adaptare din calculatorul de injecţie. Se montează cleştele ampermetric direct la ieşirea alternatorului. Montarea lui se face fără debranşarea bateriei.conexiunile bateriei.1000A).tensiune reglată < 13. Valorile obţinute în urma măsurătorilor conduc la următoarele interpretări: .bateria este descărcată. .tensiune reglată în gol < 13. .măsurarea tensiunii bateriei cu contactul luat. etc. Cu consumatori: .uzura alternatorului (perii colectoare. 16 . Fără consumatori: .tensiune reglată > 14.8 rezultă regulator defect. .tensiunea curelei de antrenare.).tensiunea bateriei ( în gol) < 12. având orientată săgeata spre aceasta.trebuie verificat curentul de încărcare al alternatorului în raport cu caracteristicile sale: INTENSITATE (A) Intensitate nominală Intensitate minimă furnizată de alternator cu maxim de consumatori MOTOR 75 51 E7J 80 60 Dacă.vehiculul are prea mulţi consumatori electrici.tensiunea reglată > 14.3 V . .

ţeava jojei de ulei. DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se scoate alternatorul prin partea superioară. . Se debranşează bateria. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensionune curele accesorii”).filtru de aer. Se demontează: . MOT 1505 16 . Se suspendă automobilul. Se coboară automobilul.V.DEMAROR Alternator S. Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu. . .brida de întindere alternator.şurubul de fixare superioară al alternatorului. Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului.D.4 .cureaua alternatorului.-URI SPECIALE NECESARE MOTOR E7J-262 MOT 1505 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Aparat măsurare tensiune curea REMONTARE Şurub fixare superioară Şurub fixare inferioară 2.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR .2 5 Automobile fără instalaţie de aer condiţionat. Se debranşează conducta de alimentare cu carburant. Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului. . Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare.

Se debranşează bateria. se va înlocui.5 . Se demontează cureaua alternatorului. Se suspendă automobilul. NOTĂ: O curea demontată nu se va remonta. Se demontează: . NOTĂ: Pentru înlocuirea curelei alternatorului se va demonta mai întâi cureaua de antrenare accesorii (compresor şi/sau pompă direcţie asistată). 16 .cele două şuruburi (2) de fixare a amortizorului pe portfuzetă. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensiune curele accesorii”). REMONTARE Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului.Din manualul de solenza ALTERNATOR . 2 1 Se rabate portfuzeta şi se scoate transmisia planetară dreapta de pe pinionul planetar al cutiei de viteze.carenajul de protecţie. lateral pe lângă transmisia planetară dreapta. . Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu. . Se demontează şurubul de fixare superioară a alternatorului. Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului. Se scoate alternatorul. Se demontează roata faţă dreapta.tirantul lateral (1).DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 Automobile echipate cu instalaţie de aer condiţionat DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane.

şi 710 16A Motor K7J K7M Demaror MITSUBISHI M000T45171ZT 16A-14 .ÎNCĂRCARE Demaror: Identificare K7J sau K7M.PORNIRE .

vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul).PORNIRE . . 16A-15 .şuruburile de fixare a vasului de expansiune. . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 107847 a Demontaţi: . 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază.ÎNCĂRCARE Demaror K7J.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.capacul calculatorului declipsându-l în (1). a Puneţi vasul de expansiune într-o parte. 109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze. şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4.4 daN. nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2).

16A-16 . Baterie: Demontare .m). REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4.şuruburile de fixare (4) a demarorului. şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: . Baterie.remontare.cablurile electrice ale demarorului.clema de fixare (3) a repartitorului de admisie de pe carterul cilindrilor.demarorul. .ÎNCĂRCARE Demaror K7J.PORNIRE . . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.4 daN. Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE 109220 a Demontaţi: .

. 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază. nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2). 16A-17 .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Puneţi vasul de expansiune într-o parte.4 daN.vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul). 107847 a Demontaţi: . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.capacul calculatorului declipsându-l în (1).şuruburile de fixare a vasului de expansiune. .ÎNCĂRCARE Demaror K7M. şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4.PORNIRE . 109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze.

ÎNCĂRCARE Demaror K7M. .remontare.clema de fixare (3) a repartitorului de admisie pe carterul cilindrilor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cablurile electrice ale demarorului. REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4.4 daN. Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.demarorul. Baterie: Demontare . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.şuruburile de fixare (4) a demarorului.PORNIRE . ATENŢIE 109220 a Demontaţi: . 16A-18 . . şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: .m). Baterie.

M00 2T 13581 DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP . .cădere mare de tensiune pe demaror în faza pornirii motorului. Pentru aceasta se debranşează senzorul de turaţie (situat pe carterul ambreiaj) NOTĂ: După efectuarea acestor verificări ştergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate de calculator.Defect de baterie .6 .262 DEMAROR D 907 .Demaror blocat . .Defect de solenoid . dar împiedicând pornirea motorului.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR .curentul absorbit este foarte ridicat.DEMAROR Demaror MOTOR E7J-262 IDENTIFICARE MOTOR E7J . Pentru efectuarea măsurătorilor este necesară antrenarea motorului cu demarorul. ANOMALII DE FUNCŢIONARE CE POT FI EVIDENŢIATE .TECHNIC măsurând tensiunea la baterie şi intensitatea absorbită în faza de demaraj.curentul absorbit este foarte slab. 16 .

.APRINDERE Bobine K7J.şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere. .m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: . a Demontaţi: .5 daN. 17A-1 .blocul de bobine de aprindere.cablurile bujiilor de aprindere. şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1.

5 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 17A-2 .APRINDERE Bobine K7J. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 00 168 855) cu un 82 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat. şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor.m).

blocul de bobine de aprindere.şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.cablurile bujiilor de aprindere.5 daN.m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: . .APRINDERE Bobine K7M. 17A-3 . şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1. .conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere. a Demontaţi: .

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 17A-4 .5 daN. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 82 168 855) cu un 00 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor.m).APRINDERE Bobine K7M.

şi 710 17A .95 ± 0. 17A-5 .m) Demontaţi: . demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE FLUORATĂ (referinţă 82 00 168 855) cu un diametru de 2 mm de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.cablurile bujiilor de aprindere. Motoare K7M SAGEM CHAMPION K7J SAGEM RFN58LZ Soclu plat cu garnitură RFN58LZ RC87YCL Marcă CHAMPION Tip RC87YCL 107358 Ecartament: 0. 1382).5 până la 3 daN.bujiile de aprindere cu ajutorul dispozitivului (Elé.APRINDERE Bujii K7J sau K7M. 106640 În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiei.05 mm Strângere: bujii (2.

şi 710 17B 4 3 2 5 1 6 10 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 6 12 11 (6) Calculator injecţie 17B-1 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J.

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J. şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-2 .

şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-3 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J.

şi 710 17B 3 2 1 5 6 10 4 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 12 6 11 (6) Calculator injecţie 17B-4 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M.

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M. şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-5 .

şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-6 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M.

SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4. . 17B-7 . de 24 mm 17B DEMONTARE I .m 108426 107925 a Demontaţi: .m 2.conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).5 daN. 1495).5 daN.ecranul termic al colectorului de eşapament.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J. a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte. 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.

SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Strângeţi la cupluri: .m).sondele de oxigen (4.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. . a Demontaţi sonda de oxigen.piuliţele de (2. fixare a ecranului termic 17B-8 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1495). a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.5 daN. a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J.5 daN. şi 710 II .

. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).5 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m 2. 1495).m 108426 107925 a Demontaţi: . a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.5 daN. de 24 mm 17B DEMONTARE I .INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M. 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.ecranul termic al colectorului de eşapament. 17B-9 .SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4.

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. fixare a ecranului termic 17B-10 . .sondele de oxigen (4.5 daN. a Demontaţi sonda de oxigen.m). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţele de (2.5 daN. şi 710 II . a Strângeţi la cupluri: .INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M. a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). 1495).SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator.

. timp de cel puţin 2 s.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. ET060: « Semnal volant motor pornit ». şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea.INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7J. a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Citiţi codurile defectelor. 17B-11 . timp de cel puţin 3 s. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. a Reparaţi dacă este necesar. a Ştergeţi codurile defectelor. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: . al treilea. al treilea.

a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului. 17B-12 . şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor. al treilea. a Ştergeţi codurile defectelor. timp de cel puţin 3 s.INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7M. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. . ET060: « Semnal volant motor pornit ». a Reparaţi dacă este necesar. a Citiţi codurile defectelor. al treilea.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. timp de cel puţin 2 s. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: .

m 0.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.8 daN.bateria.capacul calculatorului declipsând în (2). 17B-13 .şuruburile de fixare a protectorului calculatorului.m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: .şurubul de fixare (1) a bateriei.2 daN. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de calculatorului fixare a 0.protectorul calculatorului. . a Demontaţi: . 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .8 daN. .m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1.

Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul. a protectorului .remontare). ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat. a Strângeţi la cupluri: . . • opriţi motorul. a Demontaţi calculatorul.piuliţele de fixare a calculatorului (0.m).Întrerupeţi contactul. şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 4 a După înlocuirea calculatorului: . 17B-14 . • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă. . a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4).m). Baterie.2 daN.8 daN.Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ».m). ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.şurubul bridei de fixare a bateriei (1. • aşteptaţi 30 s. 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului.şuruburile de fixare calculatorului (0. . Baterie: Demontare . efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.8 daN.

ATENŢIE . calculatorul de injecţie nu este codat. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J. şi 710 1 . a Reparaţi dacă este necesar.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: .Sistemul nu posedă cod de depanare. . . ET060 « Semnal volant motor pornit ». a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată.Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate. aceasta indică faptul că. timp de cel puţin 2 s.dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. timp de cel puţin 3 s. a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. . 17B-15 . al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. a Citiţi codurile defectelor.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. După înlocuirea sa.dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă. care trebuie apoi restituite.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. a Ştergeţi codurile defectelor. 17B .Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul. al treilea.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. 2 . al treilea. pornirea este imposibilă. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.

şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare calculatorului a 0.bateria.8 daN. .m 0.8 daN. . 17B-16 .m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: .protectorul calculatorului.capacul calculatorului declipsând în (2).INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M.şuruburile de fixare a protectorului calculatorului. a Demontaţi: .m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1.2 daN. 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .şurubul de fixare (1) a bateriei.

.8 daN.Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul. 4 a După înlocuirea calculatorului: .Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ».INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M.m). Baterie: Demontare . ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat. • opriţi motorul.piuliţele de fixare a calculatorului (0. 17B-17 . Baterie. şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă.şuruburile de fixare calculatorului (0.m).8 daN. . • aşteptaţi 30 s. a Strângeţi la cupluri: .Întrerupeţi contactul. 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului. ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a protectorului . efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A. a Demontaţi calculatorul.2 daN.şurubul bridei de fixare a bateriei (1.remontare). • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4).m).

al treilea. a Ştergeţi codurile defectelor.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. timp de cel puţin 3 s. . aceasta indică faptul că. a Citiţi codurile defectelor.dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. ET060 « Semnal volant motor pornit ». al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: . Aceste calculatoare sunt codate definitiv. 2 . a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: . al treilea.Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul. ATENŢIE . care trebuie apoi restituite. . al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min.Sistemul nu posedă cod de depanare.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea.Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate. După înlocuirea sa. timp de cel puţin 2 s. . pornirea este imposibilă.dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă. calculatorul de injecţie nu este codat. 17B-18 . şi 710 1 . 17B . a Reparaţi dacă este necesar.

organ 120). 17B-19 . şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat.INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7J.

17B-20 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7M. organ 120). şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat.

aer condiţionat. 17B 17B-21 . Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. .bilanţ electric.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi L90. Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came. şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea. În acest caz. fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: . Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare). Utilizare tester de diagnosticare. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. şi K7J.

Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came. Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea. fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. . Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi K7M. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare). Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. 17B 17B-22 . Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: .aer condiţionat. Utilizare tester de diagnosticare. În acest caz.bilanţ electric.

el se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. se stinge. La punerea contactului.Vehicul cu sistem antidemaraj activ La punerea contactului.regulatorul de ralanti.senzorul de presiune de admisie. acelaşi martor luminos clipeşte la o frecvenţă mai rapidă. 4 . martorul luminos antidemaraj roşu.potenţiometrul clapetă fluture sau cutie clapetă fluture. Martorul luminos injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. 17B 17B-23 . şi 710 PRINCIPIU DE APRINDERE MARTOR LUMINOS DEFECT DE INJECŢIE PE TABLOUL DE BORD 1 . 3 .Vehicul cu sistem antidemaraj dezactivat La punerea contactului. Dacă o defecţiune a sistemului antidemaraj este detectată cu motorul pornit. anterior clipitor. La punerea contactului. martorul luminos antidemaraj roşu clipeşte.Vehicul fără sistem antidemaraj Martorul luminos se aprinde timp de 3 s aproximativ apoi se stinge. Înainte de punerea contactului. martorul luminos de injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. 2 . . calculatorul nu identifică codul şi împiedică orice pornire. La deblocarea uşilor. .INJECŢIE BENZINĂ Martor luminos injecţie K7J sau K7M.Defecţiune componentă sistem de injecţie Martorul luminos este aprins în caz de defect detectat pe: . martorul luminos injecţie clipeşte pe intervalul de utilizare între ralanti şi 1500 rot/min.

Selectaţi şi validaţi « injecţie benzină ». I .Sistemul nu posedă cod de depanare. După înlocuirea sa.Alegeţi opţiunea « stare »: • dacă starea ET099 « cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. Calculatoarele de injecţie trebuie obligatoriu să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona. ATENŢIE . . . şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a doua generaţie. puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. şi K7J. introduceţi codul vehiculului în calculator.Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul. . II .ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE a Calculatoarele sunt livrate necodate.Selectaţi şi validaţi tipul vehiculului. 17B-24 . . a Pentru aceasta. Aceste calculatoare sunt codate definitiv. şi 710 ≠ L90. şi K7M. apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. . calculatorul de injecţie nu este codat. este posibil să controlaţi starea calculatorului de injecţie.INJECŢIE BENZINĂ Funcţie antidemaraj L90. • dacă starea ET002 « antidemaraj » este activă.VERIFICARE STARE CALCULATOR (CODAT SAU NECODAT) a Cu ajutorul testerului de diagnosticare.Branşaţi testerul de diagnosticare la priza de diagnosticare. pornirea este imposibilă. aceasta indică faptul că. care trebuie apoi să fie restituite. .Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă.

el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului. . situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată). II . Strategii calculator de injecţie: . .FUNCŢIONARE SISTEM Sistemul de aer condiţionat este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: .Dacă sarcină motorului este prea ridicată (apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie. adică. calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. şi 710 I .INJECŢIE BENZINĂ Strategie injecţie . şi K7J.un tablou de comandă. urcare a unei pante foarte înclinate sau vehicul foarte încărcat): pornirea compresorului este neautorizată.un compresor. . .aer condiţionat L90.Dacă turaţia motorului este prea mică: pornirea compresorului este neautorizată.un calculator de injecţie. Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie. care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece.Dacă fluidul refrigerent este deja sub presiune în compresor: calculatorul trece în mod de securitate de interdicţie şi pornirea compresorului este neautorizată. şi 710 ≠ L90.STRATEGII DE PORNIRE COMPRESOR În anumite faze de funcţionare. şi K7M. Dacă. Acţionarea de către utilizator a butonului « AC ». El este neregulat. calculatorul de injecţie interzice funcţionarea compresorului. cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. 17B 17B-25 .

conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). şi 710 17B 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.şuruburile de fixare a potenţiometrului (4). 107357 a Debranşaţi: . 4 5 2 107361 a Debranşaţi: .INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M. . .potenţiometrul.manşonul de aspirare aer. 17B-26 . .conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5).conectorul potenţiometrului (4).cutia clapetă fluture basculând-o. a Demontaţi: . . a Demontaţi cutia filtrului de aer. 107356 a Declipsaţi rotula (3).

INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 17B-27 . şi 710 17B REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate.

şi K7J.CALCULATOR INJECŢIE (DACĂ VEHICULUL ESTE ECHIPAT CU DIRECŢIE ASISTATĂ) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (care poate fi vizualizată pe testerul de diagnosticare).LEGĂTURĂ PRESOSTAT DE DIRECŢIE ASISTATĂ . tensiunea bateriei. cu atât corectarea este mai importantă. permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi. şi 710 ≠ L90. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12. Cu cât presiunea este mai ridicată. 17B 17B-28 .CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. în consecinţă. Cu cât tensiunea este mai mică. Turaţia de ralanti este susceptibilă să fie adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni. Corectarea debutează de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare. turaţia de ralanti este mărită. Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată. Corectarea turaţiei motorului este deci variabilă.INJECŢIE BENZINĂ Corectare turaţie de ralanti L90.8 V. şi 710 I . II . cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe mai multă energie. Pentru aceasta. şi K7M.

parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea de 128.20 mV ± 50 pentru un amestec sărac. sunt: . tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: .la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128.CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: VALOARE CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament).cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128. . . Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă).după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior al motorului şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. valoarea citită este 128.în caz de pană a sondei de oxigen: 128.valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire. calculatorul trece în mod degradare treptată (valoare = 128) numai dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. pana va fi memorată.la acceleraţie puternică: variabilă şi mai mare de 128. 17B Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: . şi K7M. 17B-29 . . fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă. atunci se trece direct în buclă deschisă. cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV). Atunci când motorul este buclat.ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt încălzite de calculator: . IV . la viteză stabilizată. . În acest caz. Atunci când nu aţi intrat încă în reglare de îmbogăţire.MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii. II . . VI . Ea este exprimată în mV. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic. Atunci când motorul este buclat.TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Fază debuclare Atunci când sunteţi în reglare de îmbogăţire. tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV. Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare a motorului la cald şi nu este activată la ralanti. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti. Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului. şi 710 ≠ L90. III . Ea este exprimată în mV.TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru PR010: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AVAL: valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. V .INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare de 22 °C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului.840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. şi K7J.INJECŢIE BENZINĂ Reglare îmbogăţire L90. La decelerare.o dată cu pornirea pentru sonda amonte.valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire. Numai în acest caz. Dacă detectaţi o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana a fost deja memorată. . şi 710 I .

. 17B-30 . .releul grupului motoventilator. Martorul luminos este comandat de calculatorul de injecţie dacă temperatura apei depăşeşte 120°C.doi pini pentru informaţie temperatură apă calculator de injecţie.martor luminos temperatură pe tabloul de bord. . şi 710 17B Grupul motoventilator este comandat cu viteză mare dacă temperatura apei depăşeşte 102°C sau dacă viteza mică este defectă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 100°C. gestionează: . .un pin pentru indicarea temperaturii apei pe tabloul de bord. Sonda de temperatură apă (1) are 3 pini: . atunci viteza mare funcţionează în condiţiile vitezei mici. .martorul luminos temperatură apă. . Grupul motoventilator poate fi comandat cu viteză mică pentru dispozitivul anti supraîncălzire şi cu viteză mare pentru aerul condiţionat.injecţie. 1 107356 Sistemul este echipat cu o sondă de temperatură apă unică care serveşte drept: . Grupul motoventilator este comandat cu viteză mică dacă temperatura apei depăşeşte 100°C sau în caz de pană a sondei de temperatură apă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 96°C.sistemul de injecţie.să indice temperatura apei pe tabloul de bord. FUNCŢIONARE Sonda de temperatură apă (1) permite: .pilotare a grupului motoventilator. în funcţie de temperatura apei. Dacă viteza mică este defectă.INJECŢIE BENZINĂ Gestionare centralizată temperatură apă K7J sau K7M.să informeze calculatorul despre temperatura apei motorului. Calculatorul de injecţie.

cu condiţia ca. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B. şi 710 ≠ L90. Diagnosticările luate în consideraţie de O. turaţie.D: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată. .diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte.D după restituirea vehiculului către client.B.B. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test. Pentru a răspunde acestei norme.să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos O.condiţii motor (presiune colector. Validarea reparaţiei este deci obligatorie. . . şi K7J. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj.condiţie de viteză (interval de valori).să se memoreze defectele O. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Notă: 17B Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a martorului luminos O. .B.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi sistem (în rulaj) L90.B.B.D sunt: .D.D: Funcţionare sistem de diagnosticare O. Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată în rulaj. şi indică şoferului că trebuie să-şi repare vehiculul.diagnosticarea catalizatorului. Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu. Gestionarul O. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord (martorul luminos O.condiţii de temperatură aer şi apă. condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întâlnite: .B. necesităţile sunt: . . CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie particulară este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a martorului luminos O.D este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale.B.D). intervale de valori şi stabilitate). 17B-31 . . şi K7M.temporizare pornire.diagnosticarea rateurilor de combustie. . atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi.D.diagnosticările electrice.D.B.

17B 2 . purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min timp de cel puţin 3 s.Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare.) IV . şi 710 ≠ L90.D.D: I -CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit. . III . temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este cuprinsă între .B. chiar dacă nu există nici o aprindere a martorului luminos O. .Programare Cuplu-Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT. rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire".6 °C şi 119 °C. atunci diagnosticările O. Diagnosticările catalizatorului şi sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă.o a doua deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea. nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie.B. şi K7M.INJECŢIE BENZINĂ Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) L90.Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar). Starea ET202: Diagnosticare OBD rateuri de combustie luată în consideraţie.B.D nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului.B. II .. . trebuie să fie ACTIV.B. 17B-32 . Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs. şi K7J. al treilea. . ţintă volant motor.Soluţionaţi penele electrice. sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ).6 °C şi 119 °C.o deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea.B. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. al treilea.LOGICĂ DE REALIZARE TESTE .D 1 . al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min timp de cel puţin 2 s. motor pornit) Această programare se realizează prin: .D PRIN MODURI DE COMANDĂ . sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între .Ştergeţi toate penele.Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care a putut să perturbeze programările: vană de reglare ralanti...Ştergere defecte memorate.PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICARE O.D.INIŢIALIZARE COMPLETĂ O. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare O.

Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului. Injecţie benzină. Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75 °C.CONFIRMARE REPARAŢIE Verificaţi stările: . .ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT ». 17B-33 . . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. şi 710 ≠ L90.D stins..o înfundare a bujiei.CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe.B. 17B.B. Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări O.B. pompă de benzină.D. Condiţiile preliminare la punerea contactului şi actuale trebuie de asemenea să fie reunite.D: Diagnosticarea poate detecta de exemplu: .rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare O. controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate.B.ET202 « Diagnosticare O. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: . Ele provoacă o aprindere a martorului luminos O.o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară. . şi K7M.B.B.ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT ». . Nici o pană detectată şi martor luminos O.INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare detectare rateuri de combustie L90.rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului.. . Verificaţi stările: . şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. permite ATENŢIE 17B La sfârşitul fiecărui test.ET202 « Diagnosticare O. II . Dacă după test. I . .o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor.D dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive.D.. Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ».). Observarea unei căderi de cuplu recunoaşterea combustiilor proaste. testerul de diagnosticare a identificat rateuri de combustie (consultaţi MR 390.B.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ». pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min.o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune. Ele provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a martorului luminos O.. Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min.B. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Tabel recapitulativ defecte). şi K7J.D.). .

timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi.nici o pană electrică. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: .B. .CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în următorul tabel. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale. şi K7J.să se fi efectuat programările.nici un rateu de combustie detectat. 17B I . . şi K7M. el respinge oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen oscilează.recunoaştere cilindru efectuată. . şi 710 ≠ L90.DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al cincilea raport la 70 km/h.D se aprinde.temperatură apă mai mare de 75°C. ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi.B. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv. catalizatorul este bun. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test.ET103 « Diagnosticare catalizator luată în consideraţie »: « ACTIV ».ET107 « Diagnosticare catalizator efectuată»: « ACTIV ». Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte.CONFIRMARE REPARAŢIE . . Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate. .B. Dacă. . el absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare mediu. III . martorul luminos O. 17B-34 . Dacă după test. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s.să nu se fi făcut diagnosticare catalizator de la punerea contactului. consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. testerul de diagnosticare a identificat o pană funcţională a catalizatorului. . . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.nici o pană funcţională catalizator detectată.buclă principală şi buclă dublă activă. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 400 până la 750 380 până la 650 Durată de stabilizare (s) 11 11 Timp înainte de autorizare (min) 17 17 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II . capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante.INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare catalizator L90. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.D: Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O. Dacă este uzat. dacă. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare.

şi K7M.nici o pană electrică detectată. tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D: Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O. determinate în tabelul de mai jos şi dacă.o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei.temperatură apă mai mare de 75°C. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: . .DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare.ET102: «Diagnosticare consideraţie »: « ACTIV ». Calculatorul dă instrucţiunea « diagnosticare sonde luată în consideraţie ». sonde luată în . şi K7J. .B. III . îndepărtând efectele parazite. 17B Atunci când condiţiile de test sunt obţinute.CONFIRMARE REPARAŢIE ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 380 până la 850 380 până la 850 Durată de stabilizare (s) 8 8 Timp înainte de autorizare (min) 14 14 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II .B.să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului. testerul de diagnosticare a identificat un defect al sondei de oxigen. I .nici o pană detectată şi martor luminos O.CONDIŢIE TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen. .INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare sondă de oxigen L90.D stins.ET106: «Diagnosticare sonde efectuată »: « ACTIV ». şi comparată cu o perioadă a pragului O. şi 710 ≠ L90.B.D. la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40 Pentru acest test. Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: .să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor. . 17B. deci o creştere a perioadei sale de basculare.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi.o degradare mecanică a componentei electrice (spargere. (consultaţi MR 390 Diagnosticare. media perioadelor identificate ale sondei este efectuată. Injecţie benzină. Tabel recapitulativ defecte). Dacă după test. . calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină. 17B-35 . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. .

în timpul intervenţiei sub capotă. consultaţi instrucţiunile indicate pe bidon).40 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute.sisteme de încălzire habitaclu prin radiator tip « aerotermă » sub planşa de bord. .Sistemul nu trebuie să funcţioneze cu apă pură. Nu scoateţi niciodată supapa vasului de expansiune atunci când motorul este cald. ATENŢIE .circuit ermetic sub presiune (supapă vas de expansiune).25 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate. umpleţi şi purjaţi circuitul apoi « măsuraţi protecţia efectivă » a circuitului astfel: .RĂCIRE Generalităţi Vehiculele gamei actuale sunt echipate cu circuite de răcire care posedă următoarele caracteristici principale: .Lichidul de răcire contribuie la funcţionarea corespunzătoare a motorului (schimb termic). aveţi grijă la punerea în funcţiune inopinată a ventilatorului (ventilatoarelor) radiatorului.antigel (necesitate de diluare. .lichid de răcire gata de utilizare.protecţie până la . clătiţi obligatoriu circuitul cu apă curată. . suflaţi circuitul cu aer comprimat pentru a elimina maximul de apă. . PRECAUŢIE DE ORDIN GENERAL 19A IMPORTANT Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune. În timpul unei intervenţii care necesită o golire totală a circuitului. aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri grave). . Nu utilizaţi niciodată alte lichide decât cel recomandat: GLACEOL RX (tip D). Nu utilizaţi decât lichid de răcire precum: .protecţie până la . În acelaşi fel. 19A-1 .circuit care utilizează un lichid tip « D ».

.25°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate. II .Protecţie până la .Protecţie până la .40°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute. Nu utilizaţi decât lichid de răcire. 19A-2 . Motor K7J 710 K7M 710 Debut deschidere (°C) 89 89 Sfârşit deschidere (°C) 99 ± 2 99 ± 2 Toate motoarele: tarare supapă vas de expansiune cu pictogramă mână galbenă: 1.4 bari.45 K7M 710 Particularităţi: .TERMOSTAT Motor K7J 710 Cantitate (l) Aproximativ 5.RĂCIRE Caracteristici K7J sau K7M. şi 710 I .CANTITATE ŞI CALITATE LICHID DE RĂCIRE 19A Calitate GLACEOL RX (TIP D).

în caz contrar căutaţi scurgerea. 554-01 Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune Aparat de control circuit de răcire şi supapă vas de expansiune Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune 19A I . a Branşaţi aparatul de control al circuitului de răcire (Ms. . a Încălziţi motorul până la o declanşare a motoventilatorului. 554-01). a Puneţi circuitul sub presiune cu ajutorul dispozitivului (Ms. 19A-3 . 554-07) pe buşonul dispozitivului (Ms.CONTROL ETANŞEITATE CIRCUIT Ms.Presiunea nu trebuie să scadă.1 bari decât valoarea de tarare a supapei.RĂCIRE Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. 554-06 97871 a Înlocuiţi supapa vasului de expansiune cu buşonul dispozitivului (Ms. 554-01).Presiunea de obţinut trebuie să fie mai mică cu 0. apoi opriţi motorul. Notă: . 554-07 Ms. 554-07).

19A 19A-4 . în caz contrar înlocuiţi supapa. 554-06) pe aparatul de control (Ms. 554-06). a Înfiletaţi supapa vasului de expansiune pe buşonul dispozitivului (Ms. Notă: . . a Cu ajutorul dispozitivului (Ms. valoare de tarare supapă. a Adaptaţi buşonul dispozitivului (Ms.Presiunea de obţinut este de 1. controlaţi valoarea de tarare a supapei.CONTROL SUPAPĂ a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu supapa vasului de expansiune.RĂCIRE Control II .Presiunea nu trebuie să scadă. dacă lichidul de răcire se scurge prin supapă.1.4 bari ± 0. 554-07). 554-07).

19A-5 . şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1.RĂCIRE Schemă K7J.4 bari.

4 bari.RĂCIRE Schemă K7M. şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1. 19A-6 .

1202-01 Mot. ATENŢIE . .vasul de expansiune şi şurubul de purjare pentru a goli circuitul.Efectuaţi golirea cu motorul călduţ. a Deschideţi: . a Repuneţi Duritul inferior fără colier. a Repuneţi Duritul inferior şi colierul său. 1448). şi 710 ≠ K7M. Notă: . 19A-7 . a Dislocaţi Duritul inferior. a Umpleţi circuitul cu apă de la robinet pentru o clătire.umplere circuit de răcire K7J. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A UMPLERE a ATENŢIE Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer condiţionat dezactivat. Înaintea intervenţiei. . pentru a nu exista nici un motoventilator în funcţiune de la începutul operaţiei.Nu clătiţi niciodată un motor cald (risc de şoc termic major). şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Deschideţi şurubul de purjare.circuitul de răcire la nivelul Duritului inferior al radiatorului de răcire cu ajutorul dispozitivului (Mot. 108561 a Deschideţi obligatoriu şurubul de purjare (1). protejaţi accesoriile electrice utilizând saci de plastic. . 1202-01) sau (Mot. . a Suflaţi aer comprimat în circuit prin orificiul supapei vasului de expansiune pentru a goli maximul de apă.CLĂTIRE a Puneţi vehiculul pe un elevator.Nu strângeţi şuruburile de purjare. a Reînchideţi şurubul de purjare.Efectuaţi clătirea şi umplerea cu motorul călduţ sau rece.Circularea se face în continuu în radiatorul de încălzire (radiatorul de încălzire contribuie la răcirea motorului). 1 GOLIRE .RĂCIRE Golire .

a Închideţi şurubul de purjare imediat ce lichidul se scurge în jet continuu. cu motorul pornit sau cu motorul cald. . până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate). a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea lichidului de răcire.Cu ajutorul unui material omologat.Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald. a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min. . . şi 710 a Umpleţi circuitul prin vasul de expansiune.umplere circuit de răcire K7J. . dacă este cazul. măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire. . a Remontaţi supapa vasului de expansiune. a Porniţi motorul. .RĂCIRE Golire . a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune.Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului.Terminaţi nivelul. IMPORTANT . a Purjaţi circuitul de răcire.Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare. şi 710 ≠ K7M.Controlaţi scurgerile eventuale.Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit. 19A 19A-8 .

. . dacă este cazul. . 19A 19A-9 . cu motorul pornit sau cu motorul cald.Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului.Controlaţi scurgerile eventuale. a Porniţi motorul.RĂCIRE Purjare circuit de răcire PURJARE AUTOMATĂ a IMPORTANT . până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate).Cu ajutorul unui material omologat. .Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald. . a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune. a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min.Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare.Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit.Terminaţi nivelul. . măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire.

RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. a Demontaţi parţial apărătorile de noroi ale roţii faţă. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1202-01) sau (Mot. 108629 a Demontaţi şuruburile (3). 2 108630 a Demontaţi şuruburile (2). Golire umplere circuit de răcire). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Demontaţi protectorul de sub motor. 1202-01 Mot. Răcire. 19A-10 . 1 3 108633 a Demontaţi şuruburile (1). 1448) (consultaţi 19A. şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. şi 710.

DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi conducta de direcţie asistată de pe grupul motoventilator. 1448). a Degrafaţi din grupul motoventilator: . a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). a Demontaţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori).conducta de aer condiţionat (6).Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot.conectorii (5) pe grupul motoventilator. DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi suportul (7) al rezervorului de lichid de direcţie asistată.RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M.fasciculul de cabluri electrice. 1202-01) sau (Mot. 19A-11 . . 109396 a Debranşaţi: . . a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer. şi AER CONDIŢIONAT 19A 6 7 4 5 108627 a Demontaţi şuruburile (4). şi 710.

grupul motoventilator.radiatorul.pionii (8) de fixare a deflectorului de aer. 19A-12 . .clemele de fixare superioare a radiatorului. a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A. şi 710. REMONTARE 9 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .umplere circuit de răcire).deflectorul de aer. ATENŢIE 108106 Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire sau ale condensatorului în momentul remontării. a Demontaţi: . Golire . 108430 a Demontaţi piuliţele (10) de fixare a radiatorului. 9 108107 a Demontaţi şuruburile de fixare (9) a condensatorului pe radiator. Răcire. şi AER CONDIŢIONAT 19A 10 8 108104 a Demontaţi: .RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. a Ataşaţi condensatorul de traversa superioară. .

109398 2 a Debranşaţi: . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1448) (consultaţi 19A. Golire umplere circuit de răcire). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau (Mot.conectorul (2) al grupului motoventilator. şi 710. 1 3 109396 a Demontaţi suportul (1) al rezervorului de lichid de direcţie asistată. 1202-01 Mot. a Demontaţi radiatorul. 19A-13 . 1202-01) sau (Mot. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor.Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot. DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). a Demontaţi protectorul de sub motor. 108430 a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a radiatorului prin calandru (fără să demontaţi bara de protecţie). .RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. Răcire. 1448).

şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A. Golire .RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. ATENŢIE Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire în momentul remontării. Răcire. 19A-14 .umplere circuit de răcire). şi 710.

a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. 1448) (consultaţi 19A. 1202-01 Mot. .2 daN.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.pompa de apă. Golire . Parte superioară şi faţă motor.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2. REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518. Răcire.galetul întinzător de distribuţie.şuruburile de fixare a pompei de apă.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic .Purtaţi ochelari. . 19A CURĂŢARE a IMPORTANT . . a Demontaţi: . Curea distribuţie). 109240 a Demontaţi: . cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. 19A-15 .Umplere circuit de răcire).m 1 daN.m .RĂCIRE Pompă de apă K7J.

şi 710 19A 1 4 3 5 6 7 8 2 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: . 19A-16 .RĂCIRE Pompă de apă K7J.m) (1).şuruburile pompei de apă M6 (1 daN.Umplere circuit de răcire). a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.şurubul pompei de apă M8 (2. a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. Golire .m). Curea distribuţie).2 daN. . Parte superioară şi faţă motor. Răcire.

Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. . 1448) (consultaţi 19A.2 daN.galetul întinzător de distribuţie.RĂCIRE Pompă de apă K7M. 1202-01 Mot.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. Curea distribuţie). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus. Răcire.m 1 daN. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn.Umplere circuit de răcire). 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A IMPORTANT .pompa de apă. CURĂŢARE a Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2. REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518. .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.şuruburile de fixare a pompei de apă. 19A-17 . Parte superioară şi faţă motor. 109240 a Demontaţi: . DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .Purtaţi ochelari. a Demontaţi: .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. . . Golire .m .

RĂCIRE Pompă de apă K7M. a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.Umplere circuit de răcire).m).şurubul pompei de apă M8 (2. a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. şi 710 19A 1 4 6 7 3 5 2 8 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: . . Curea distribuţie). Răcire.2 daN.şuruburile pompei de apă M6 (1 daN. Golire .m)(1). 19A-18 . Parte superioară şi faţă motor.

m). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului (1 daN.RĂCIRE Termostat K7J sau K7M. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer. 1448) (consultaţi 19A. Golire .m DEMONTARE a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01 Mot.şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului. . 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.umplere circuit de răcire).cutia suport a termostatului.termostatul. REMONTARE 1 a Înlocuiţi obligatoriu garnitura de etanşeitate a cutiei suport a termostatului. 19A-19 . Răcire. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cutiei suport termostat 1 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 109212 a Demontaţi: . 2 108565 a Demontaţi Duriturile (1 ) din cutia suport a termostatului (2).

1 109398 a Debranşaţi conectorul (1) al grupului motoventilator.remontare). . Baterie: Demontare . a Demontaţi manşonul de aspirare aer. a Demontaţi: . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului motoventilator 0. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: .4 daN. 19A-20 . şi 710.m).grupul motoventilator. . Baterie.agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat). DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată de pe grupul motoventilator. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Declipsaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul motoventilator.şuruburile de fixare a grupului motoventilator.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.4 daN.colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului motoventilator (0.

a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: . a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B. a Opriţi motorul.ştergeţi codurile defectelor. a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.reparaţi dacă este necesar. Implantare elemente).RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. Injecţie benzină. 19A 19A-21 .citiţi codurile defectelor. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul. şi 710. a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă. . .

agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat). Notă: Identificaţi conectorii pentru a nu-i inversa la remontare.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. a Demontaţi grupul motoventilator. .fasciculul de cabluri electrice. şi AER CONDIŢIONAT 19A 2 Material indispensabil tester de diagnosticare DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.rezistenţa grupului motoventilator. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: . . 109396 1 a Debranşaţi conectorii (1) ai grupului motoventilator. a Degrafaţi din grupul motoventilator: . şi 710. 19A-22 . a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată din grupul motoventilator. a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul).conducta de aer condiţionat (2). DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi manşonul de aspirare aer. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor.colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator. .

Baterie: Demontare . . 19A-23 . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Injecţie benzină. a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B. Implantare elemente).reparaţi dacă este necesar. a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă. şi AER CONDIŢIONAT 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul. a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator. a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: .remontare). .RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie. a Opriţi motorul.citiţi codurile defectelor. şi 710.ştergeţi codurile defectelor.

Decupare linie de eşapament Liniile de eşapament sunt de tip monobloc. 1199-01).să utilizaţi corect dispozitivul de tăiere (Mot. . 2 108927 PARTICULARITĂŢI ALE LINIEI DE EŞAPAMENT X2 1 . Distanţa între cele două repere este de (X2) = 80 mm. Ansamblu linii).Etanşeitatea. Zona de tăiere 1 1 108351 19B-1 . . 2 . Zona de tăiere 2 19B ATENŢIE . Este indispensabil: . . trebuie să fie perfectă. Eşapament. între suprafaţa de îmbinare a colectorului de eşapament până la catalizator inclusiv.EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M. şi 710 Catalizatorul atinge temperaturi ridicate.să materializaţi bine zona de tăiere.Înlocuiţi sistematic toate garniturile demontate. .să poziţionaţi bine manşonul service.Materializare zonă de tăiere 100649 Două repere pe tubul de eşapament definesc zona de tăiere (consultaţi 19A. catalizatorul nu trebuie să sufere şocuri mecanice pentru a evita riscul de deteriorare.Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat. În momentul unei înlocuirii a unuia dintre elemente. trasaţi mijlocul între cele două repere. .În momentul demontării-remontării. Înainte de a tăia tubul. tăiaţi linia de eşapament. nu staţionaţi în apropierea materialelor inflamabile care ar putea lua foc.

ajustaţi diametrul manşonului strângând uşor. 3 .poziţionaţi manşonul la capăt pe pinteni (3) pe partea uzată a liniei. Strângeţi şuruburile dispozitivului pentru a pune dispozitivul de tăiere sub presiune pe tub.5 daN. 1199-01 19B X1 102118 Montaţi dispozitivul pe tub. restrângeţi şuruburile dispozitivului (nu strângeţi prea tare dispozitivul pe tub pentru a decupa fără a deforma).m).să orientaţi ansamblul «şurub . .ca cele două repere să atingă acelaşi nivel în ambele părţi ale manşonului. 95478 19B-2 .să orientaţi elementul nou astfel încât reperele zonei de tăiere să fie aliniate (X1). . . Condiţionare) în interiorul manşonului: .Punere în funcţiune dispozitiv Mot.montaţi elementul nou.Nu reutilizaţi un manşon uzat. 4 . ATENŢIE Aveţi grijă: . la capăt pe pintenii (3). poziţionaţi corect manşonul pe cei doi pinteni (3) şi aplicaţi MASTIC pentru eşapament (consultaţi 04B. pentru a evita orice risc de contact sub caroserie.Poziţionare manşon service 100649 Pentru a evita orice scurgere din eşapament. . cu piuliţa în jos. Ingrediente-produse.EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M. Rotiţi dispozitivul de tăiere cu ajutorul mânerului prin rezemarea pe tub. Pe măsură ce tăiaţi. Strângeţi la cuplu piuliţa de strângere a manşonului (2.piuliţă de strângere manşon » vertical. şi 710 3 .

şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-3 .EŞAPAMENT Ansamblu linii K7J.

EŞAPAMENT Ansamblu linii K7M. şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-4 .

şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa.EŞAPAMENT Catalizator K7J. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.m 2. 108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).1 daN. 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. 19B-5 . Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii.m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice.5 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor. 1199-01 Mot. a Puneţi vehiculul pe un elevator.

fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament. 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1). a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 19B-6 . ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator. . şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: .EŞAPAMENT Catalizator K7J.catalizatorul.

EŞAPAMENT Catalizator K7J.1 daN. 1495). a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4.m).catalizatorul.manşonul (consultaţi Generalităţi). de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. 19A. Eşapament. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. 19B-7 . a Montaţi: .m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. . a Remontaţi sonda de oxigen.5 daN.

m 2. 19B-8 .5 daN.EŞAPAMENT Catalizator K7M. de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Demontaţi protectorul de sub motor. 108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.1 daN.m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice. 1199-01 Mot. a Puneţi vehiculul pe un elevator.

fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator. 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1).catalizatorul. şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: .EŞAPAMENT Catalizator K7M. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen. a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. . 19B-9 .

a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2.1 daN.m). 19B-10 . 19A. a Montaţi: .EŞAPAMENT Catalizator K7M.manşonul (consultaţi Generalităţi). a Remontaţi sonda de oxigen. şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator.catalizatorul. Eşapament. 1495).m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4. .5 daN.

Generalităţi). 14747 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (2). şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1).EŞAPAMENT Cameră detentă K7J sau K7M.manşoanele (consultaţi 19B. a Demontaţi camera detentă.camera detentă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi manşoanele susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. . Eşapament. 19B-11 . 2 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. REMONTARE a Montaţi: 108351 .

amortizorul zgomot.EŞAPAMENT Amortizor zgomot K7J sau K7M. a Demontaţi amortizorul zgomot. 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe elevator. 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. Eşapament. 19B. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.manşonul (consultaţi Generalităţi). REMONTARE a Montaţi: . 19B-12 . a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1). .

a Branşaţi: .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. . . 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 1311-08)(3) pe conducta de ieşire a rezervorului. 19C-1 .REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.racordul în "T" (Mot. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1311-01) pe racordul în "T" (3). 2 109173 1 . 1311-08 Mot. 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 19C 3 IMPORTANT În timpul acestei operaţii.conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot. este obligatoriu: . a Puneţi extremitatea conductei (2) într-un recipient. IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.

8 5 1 109172 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie pentru a porni pompa de benzină. a Debranşaţi + baterie al bornei (5).REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M. a Lăsaţi benzina să se scurgă până când vine prin intermitenţă. 19C-2 . şi 710 19C 4 109171 a Debranşaţi conectorul (4) al fasciculului de cabluri electrice motorul-habitaclu.

Golire rezervor de carburant). 108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate. a Demontaţi perna banchetei spate.1 daN.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M.1 daN.m 2. Rezervor. a Goliţi rezervorul (consultaţi 19C.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi 710 19C Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rezervorului piuliţe de fixare catalizatorului a 2. 19C-3 . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

. a Debranşaţi conectorul pompei de carburant.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. a Demontaţi cablul (2) de masă al caroseriei.ecranul termic. şi 710 19C 2 109177 109185 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru" de pe planşeu. 1 3 109183 a Demontaţi: . 108652 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a gurii de umplere.pionii de fixare a ecranului termic. 19C-4 . a Demontaţi protectorul de sub motor.

. a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament de braţul inferior faţă stânga. 19C-5 .de pe rezervor.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). 107926 109181 a Demontaţi piuliţele de fixare a catalizatorului pe colectorul de eşapament. a Puneţi ansamblul linie de eşapament pe partea stângă. .de pe caroserie. a Desprindeţi ansamblul linie de eşapament de caroserie. . şi 710 19C 108650 a Debranşaţi conductele de carburant la ieşirea din rezervor. a Demontaţi: . este obligatoriu: .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. . 108424 IMPORTANT În timpul acestei operaţii.şuruburile de fixare a rezervorului.rezervorul. a Degrafaţi cablurile de frână de parcare: .REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.

19C-6 . a Remontaţi ansamblul linie de eşapament. 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator.1 daN.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rezervorului (2. Baterie. Baterie: Demontare .m). a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2.1 daN. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. şi 710 19C REMONTARE a Remontaţi rezervorul.remontare). de fixare a a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).

DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. . . 108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate a Demontaţi perna banchetei spate.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.jojă . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1397 Cheie universală de demontare piuliţă pentru jojă de carburant 19C IMPORTANT În timpul acestei operaţii. 19C-7 . este obligatoriu: .filtru K7J sau K7M.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.REZERVOR Pompă .

conectorul pompei de carburant.conducta de pe ansamblul "pompă-jojă-filtru". reînfiletaţi inelul de strângere pe rezervor pentru a evita orice deformare. a Debranşaţi: . a Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" având grijă la flotor.jojă . 1397). a Lăsaţi să se scurgă carburantul care se găseşte în ansamblul "pompă-jojă-filtru". a Demontaţi inelul de strângere al ansamblului "pompă-jojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot. 19C-8 .filtru K7J sau K7M. şi 710 19C 109177 109176 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru". . ATENŢIE Dacă mai multe ore trebuie să treacă între demontarea şi remontarea ansamblului "pompăjojă-filtru".REZERVOR Pompă .

remontare). 1397). şi 710 19C REMONTARE 1 109179 109180 a Înlocuiţi obligatoriu inelul "O" de etanşeitate (1). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.filtru K7J sau K7M. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Strângeţi inelul de strângere al ansamblului "pompăjojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot. 19C-9 .REZERVOR Pompă . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru". ATENŢIE Indexul ansamblului "pompă-jojă-filtru" şi cel al inelului de strângere trebuie să fie situate între cele două marcaje de o parte şi de alta a indexului rezervorului. ATENŢIE Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a inelului în momentul remontării ansamblului "pompă-jojă-filtru". Baterie. Baterie: Demontare .jojă .

măsuraţi înălţimea H între axul flotorului şi planul de lucru.JOJĂ . filtrul de benzină şi joja constituie un ansamblu inseparabil. Înălţime H (mm) 148 109 82 54 24 Măsurare înălţime H: Valoare între bornele A1 şi B1 (Ω) 33 +8/-2 110 ± 9 166 ± 9 232 ± 10 313 +5/-10 . Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C. I . organ 199). Pompă-jojă-filtru). II . şi 710 Pompa de benzină.FILTRU " BRANŞARE 19C A1 B1 C1 C2 108538 Pentru branşarea ansamblului "pompă-jojă-filtru" (consultaţi NT Scheme electrice.REZERVOR Detector de nivel de carburant: Caracteristică K7J sau K7M. Rezervor.plasaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" pe un plan de lucru.CONTROL JOJĂ Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C. . Rezervor. Pompă-jojă-filtru). 19C-10 .ANSAMBLU " POMPĂ .

5 19D-1 .SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7J. şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.2 10.2 6.m 10.5 6.

2 6. şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.5 6.2 10.5 19D-2 .SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7M.m 10.

Motor şi periferice INJECŢIE BENZINĂ .

Program: E1 . Vdiag: 15 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Asistenţă Control conformitate Interpretare stări Interpretare parametri Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 17B-1 17B-4 17B-7 17B-25 17B-27 17B-28 17B-30 17B-32 17B-66 17B-67 17B-75 17B-82 17B-88 17B-90 17B-91 .Motor şi periferice Cuprins Pagina 17B INJECŢIE BENZINĂ EMS 31-32 Nr.Nr.

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

117B
EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

1. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: Injecţie Benzină Nume calculator: EMS 31-32 Nr. program: E1 Nr. VDIAG: 15

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică), Dialogys. Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie. Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru Elé. 1681 Elé. 1497 Bornier Bornier

În cazul în care informaţiile obţinute cu testerul de diagnosticare necesită verificarea continuităţilor electrice, branşaţi bornierul Elé. 1497 sau bornierul universal Elé. 1681. IMPORTANT – Toate controalele cu bornierul Elé. 1497 sau Elé. 1681 trebuie să fie efectuate cu bateria debranşată. – Bornierul nu este conceput decât pentru a fi utilizat cu un multimetru. Nu alimentaţi niciodată punctele de control la 12 V. 3. REAMINTIRI Demers Pentru a diagnostica calculatoarele vehiculului, puneţi contactul. Branşaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile dorite.

17B-1

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Defecte Defectele sunt declarate prezente sau memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Pentru un defect prezent, aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. Pentru un defect memorat, notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile, pana este prezentă. Trataţi defectul. Dacă defectul nu este confirmat, verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului, – conectorii acestor linii (oxidare, pini îndoiţi etc.), – rezistenţa elementului detectat defect, – starea firelor (izolare topită sau tăiată, frecări).

Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului, – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor, în condiţiile controlului lor. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei, consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă.

Efecte client - Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă, trataţi problema prin efecte client.

Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare.

17B-2

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică)

Branşaţi CLIP

Dialog cu calculatorul?

nu Consultaţi ALP nr. 1

da Citire defecte

nu Existenţă defecte Control conformitate

da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată

Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată

da

Contactaţi techline.

17B-3

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare)

Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime, pentru un moment, originea unei defecţiuni. Măsurările electrice ale tensiunilor, ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte, mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). Control vizual Căutaţi agresiuni, sub capotă motor şi în habitaclu. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor, al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Căutaţi urme de oxidare. Control tactil În timpul manipulării cablajelor, utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor, de la "memorat" spre "prezent". Asiguraţi-vă ca, conectorii să fie corect blocaţi. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Dacă intervine o schimbare de stare, încercaţi să localizaţi originea incidentului. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor şi langhetelor în momentul branşării. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete, apoi secţiune cu secţiune. Căutaţi un scurtcircuit la masă, la + 12 V sau cu un alt fir. Dacă un defect este detectat, realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului.

17B-4

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

5. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE, care trebuie documentată în cursul diagnosticării, permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul.

ATENŢIE!

ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND TECHLINE SAU SERVICE RETUR GARANŢIE O VA SOLICITA. Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline, – pentru solicitările de aprobare, la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie, – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei, şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate.

6. INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTE DE ORICE INTERVENŢIE ASUPRA SISTEMULUI DE INJECŢIE Echipaţi-vă cu buşoane pentru racordurile de deschis (colecţie de buşoane vândută la Magazinul de Piese de Schimb). Buşoanele sunt de unică folosinţă. După utilizare, buşoanele trebuie să fie aruncate (odată utilizate, ele sunt murdare, o curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile). Buşoanele neutilizate trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu pungi din plastic care se închid de mai multe ori în mod ermetic, pentru stocarea pieselor care vor fi depuse în acestea. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stocate să fie supuse impurităţilor. Pungile sunt de unică folosinţă, odată utilizate, ele trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu lavete fine de curăţare care nu se scămoşează (referinţă lavete fine 77 11 211 707). Utilizarea cârpei sau hârtiei clasice este interzisă. De fapt, acestea se scămoşează şi pot polua circuitul de carburant. Fiecare lavetă nu poate fi utilizată decât o singură dată. Utilizaţi produs de curăţare nou în momentul fiecărei intervenţie (un produs de curăţare uzat conţine impurităţi). Vărsaţi-l într-un recipient care nu conţine impurităţi. Utilizaţi în momentul fiecărei intervenţii o pensulă curată şi în bună stare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii). Curăţaţi cu ajutorul pensulei şi al produsului de curăţare racordurile de deschis. Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive, banc de montaj precum şi piesele, racordurile şi zona sistemului de injecţie). Verificaţi să nu rămână peri din pensulă. Spălaţi-vă pe mâini înainte şi în timpul intervenţiei, dacă este necesar. În momentul utilizării mănuşilor de protecţie, şi pentru a evita orice fel de poluare, acoperiţi mănuşile din piele cu mănuşi din latex.

17B-5

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie
Lista pieselor sub supraveghere: Calculator

Pagina 1 / 2

Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0

Resentiment client
579 Nu porneşte - pană 570 Oprire bruscă - pornire dificilă la rece Ralanti - turaţie instabilă 571 Oprire bruscă - pornire dificilă la cald Întreruperi - mers bruscat

586

Aprindere martor luminos injecţie/ preîncălzire Lipsă de putere Pornire dificilă Precizările dumneavoastră:

572

574

573 569

520

Zgomot anormal, vibraţii

576

Fum - miros eşapament

Altele

Condiţii de apariţie a resentimentului client
001 002 003 004 La rece La cald La oprire Prin intermitenţă Precizările dumneavoastră: 005 006 007 În rulare La schimbarea vitezelor În accelerare 008 009 010 În decelerare Pană subită Degradare progresivă

Altele

Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată

Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare:

Manual de Reparaţie

Notă Tehnică

Diagnosticare asistată

Schemă electrică utilizată Nr. Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 01 Fişă de Diagnosticare
pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie

Pagina 2 / 2

Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem

Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. calibrare VDIAG

Defecte identificate cu testerul de diagnosticare
Nr. defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare

Context defect în momentul apariţiei sale
Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate

Informaţii specifice sistemului

Descriere:

Informaţii complementare

Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră:

FD 01 Fişă de Diagnosticare

pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

De îndată ce circuitul este deschis, astupaţi obligatoriu deschiderile care pot să lase să pătrundă poluarea. Buşoanele de utilizat sunt disponibile la Magazinul de Piese de Schimb. Ele nu trebuie în nici un caz să fie reutilizate. Închideţi punga din plastic ermetic, chiar dacă trebuie să o redeschideţi la puţin timp după aceea. Aerul ambiant este un vector de poluare. Orice element al sistemului de injecţie demontat trebuie, după ce a fost astupat, să fie depozitat într-un sac din plastic ermetic. După deschiderea circuitului, utilizarea pensulei, a diluantului, a dispozitivului de suflat aer comprimat, a periei cu tijă pentru cavităţi, a cârpei clasice este strict interzisă. În fapt, aceste elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea impurităţilor în sistem. În caz de schimbare a unui element cu unul nou, nu despachetaţi componentul decât în momentul poziţionării sale pe vehicul.

17B-8

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi injecţie multipunct
● ● ●

Calculator cu 90 pini "EMS 31-32" care pilotează injecţia şi aprinderea. Utilizare tester de diagnosticare CLIP. Injecţie multipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru nici senzor de poziţie arbore cu came. În acest caz, fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Turaţie de ralanti corectată în funcţie de: – aer condiţionat, – bilanţ electric. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată prin raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. Configurare automată pentru o funcţionare în Aer Condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).

● ●

17B-9

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Funcţie antidemaraj Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a 2 a generaţie. Calculatoarele de injecţie trebuie OBLIGATORIU să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona.

ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE Calculatoarele sunt livrate necodate. După înlocuirea sa, înregistraţi codul vehiculului în calculator, apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. Pentru aceasta, puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. ATENŢIE – Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. – Sistemul nu posedă cod de depanare. – Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la Magazinul de Piese de Schimb sau de pe un alt vehicul, care trebuie apoi să fie restituite. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.

VERIFICARE STARE CALCULATOR (codat sau necodat) Cu ajutorul testerului de diagnosticare, controlaţi starea calculatorului de injecţie: ● branşaţi testerul de diagnosticare pe priza de diagnosticare, ● selectaţi şi validaţi tipul vehiculului, ● selectaţi şi validaţi "Injecţie benzină", ● alegeţi opţiunea "Stare". – dacă starea ET099 "Cod antidemaraj înregistrat" este inactivă, aceasta indică faptul că, calculatorul de injecţie nu este codat, – dacă starea ET002 "Antidemaraj" este activă, pornirea este imposibilă.

17B-10

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Gestionare climatizare buclă rece Climatizarea manuală este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: – un tablou de comandă, – un calculator de injecţie, – un compresor. Ea funcţionează în mod necomandat automat, adică, cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. Principiul de funcţionare este următorul: – Acţionarea de către utilizator a butonului "AC" situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare "0" (solicitare de aer rece dezactivată) sau "1" (solicitare de aer rece activată). – Această stare este transmisă prin legătură filară calculatorului de injecţie, care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. – Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: – Turaţie motor: dacă este prea mică, el nu va autoriza pornirea compresorului. – Sarcină motor: dacă este prea ridicată (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie, sau urcare a unei pante foarte înclinate, vehicul foarte încărcat), calculatorul nu autorizează pornirea compresorului. – Presiune freon în compresor: dacă există deja presiune freon în compresor, calculatorul trece în mod securizat de interdicţie şi nu autorizează pornirea compresorului. – Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului, el transmite o stare "1" la treapta de putere care va alimenta actuatorul compresorului.

Tablou de comandă cu selector "ON/OFF" Senzor de presiune freon Legătură filară: stare "0" sau "1"

Calculator injecţie

Presiune freon

Legătură filară: stare "0" sau "1"

Treaptă de putere

Actuator compresor

17B-11

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare turaţie ralanti LEGĂTURĂ PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ - CALCULATOR INJECŢIE (Dacă vehiculul este echipat cu direcţie asistată) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (vizibilă pe testerul de diagnosticare). Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată. Cu cât presiunea este mai ridicată, cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe energia. Turaţia de ralanti este susceptibilă de a fi adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni.

CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. Pentru aceasta, turaţia de ralanti este mărită, permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi, în consecinţă, tensiunea bateriei. Cu cât tensiunea este mai mică, cu atât corectarea este mai importantă. Corectarea turaţiei este variabilă. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12,8 V. Corectarea începe de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare.

17B-12

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă turaţie ralanti PRINCIPIU În condiţiile normale de funcţionare la cald, valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti variază între o valoare ridicată şi o valoare scăzută pentru a obţine turaţia de ralanti nominală. În urma unei dispersii de funcţionare (rodaj, înfundare motor,...), valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti se poate găsi aproape de valoarea ridicată sau scăzută. Corectarea adaptivă asupra Raportul Ciclic de Deschidere ralanti permite să se compenseze variaţiile lente ale necesarului de aer al motorului, pentru a recentra Raportul Ciclic de Deschidere pe o valoare nominală medie. ° Această corectare nu este efectivă decât dacă temperatura apei este mai mare de 80°C, 20 s după pornirea motorului şi dacă suntem în faza de reglare ralanti nominal.

VALORI RCO RALANTI ŞI CORECTAREA SA ADAPTIVĂ Parametru PR006: Turaţie motor PR022: RCO ralanti PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 752 rot/min. 7% < x <19% 64 < x < 192 Motor K7M 752 rot/min. 8% < x < 20% 64 < x < 192

La fiecare oprire a motorului, calculatorul efectuează un recalaj al motorului pas cu pas poziţionându-l la limita inferioară. Această funcţie numită "recalaj" este menţinută timp de 8 s.

INTERPRETAREA ACESTOR PARAMETRI În cazul unui exces de aer (priză de aer, tampon clapetă fluture dereglat,...), turaţia de ralanti creşte, valoarea RCO ralanti scade pentru a reveni la turaţia de ralanti nominal; valoarea corectării adaptive a RCO ralanti scade pentru a recentra funcţionarea reglării ralanti-ului. În cazul unei lipse de aer (înfundare, etc.), raţionamentul este inversat, RCO ralanti creşte şi corectarea adaptivă creşte de asemenea, pentru a recentra funcţionarea ralanti-ului la o valoare nominală medie.

IMPORTANT După ştergerea memoriei calculatorului, porniţi obligatoriu motorul apoi opriţi-l pentru a permite recalajul motorului pas cu pas. Reporniţi-l şi lăsaţi-l să funcţioneze la ralanti până când atinge turaţia de ralanti nominal, pentru ca, corectarea adaptivă să se poată recala.

17B-13

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Reglare îmbogăţire Anumite motoare care funcţionează cu calculatorul "EMS 31-32", sunt echipate cu două sonde de oxigen numite sondă amonte şi sondă aval.

ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt reîncălzite de calculator: – de la pornire pentru sonda amonte, – după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior motor şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.

TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: Tensiune sondă de oxigen amonte": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: – 20 mV ± 50 pentru un amestec sărac, – 840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV).

TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR010: Tensiune sondă de oxigen aval": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare motor la cald şi nu este activată la ralanti. Atunci când motorul este buclat, cu viteza stabilizată, tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. La decelerare, tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti.

17B-14

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: Valoare corectare îmbogăţire" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament). Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: – valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire, – valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire.

INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare ° de 22°C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului. Atunci când reglarea îmbogăţirii nu a început, valoarea citită este 128.

Fază debuclare În momentul reglării îmbogăţirii, fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă, sunt: – cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128, – la acceleraţie ridicată: variabilă şi mai mare de 128, – la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128, – în caz de pană a sondei de oxigen: 128.

MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii, calculatorul nu trece în mod degradare treptată (valoare = 128) decât dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. Numai în acest caz, pana va fi memorată. Când se detectează o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana fost deja memorată, atunci se trece direct în buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea 128.

17B-15

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă îmbogăţire PRINCIPIU În faza de buclare (consultaţi 17 "Reglare îmbogăţire"), reglarea îmbogăţirii corectează timpul de injecţie pentru a obţine o dozare cât mai aproape posibil de îmbogăţirea 1. Valoare de corectare este apropiată de 128, având drept limite 0 şi 255. Totuşi, dispersii pot să intervină pe componentele sistemului de injecţie şi să determine decalarea corectării spre 0 sau 255, pentru a obţine îmbogăţirea 1. Corectarea adaptivă permite să se recaleze cartografia injecţiei pentru a recentra reglarea îmbogăţirii la 128 şi a-i păstra o autoritate constantă de corectare spre îmbogăţire sau sărăcire. Corectarea adaptivă a reglării îmbogăţirii se descompune în două părţi: – corectarea adaptivă preponderentă pe sarcini medii şi ridicate motor "indice de adaptare îmbogăţire funcţionare", – corectare adaptivă preponderentă pe ralanti şi sarcinile reduse motor "indice de adaptare îmbogăţire ralanti". Corectările adaptive iau 128 drept valoare medie după iniţializare (ştergere memorie) şi au valori limite: Parametru PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 64 < x < 192 64 < x < 192 Motor K7M 64 < x < 192 64 < x < 192

Corectările adaptive nu funcţionează decât cu motorul cald în fază buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare pe mai multe zone de presiune pentru ca, corectările adaptive să înceapă să evolueze pentru a compensa dispersiile de îmbogăţire a funcţionării motorului. În urma reiniţializării calculatorului (întoarcere la 128 a indicilor de adaptare îmbogăţire), procedaţi obligatoriu la un test rutier specific.

17B-16

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

TEST RUTIER Condiţii: ° – motor cald (temperatură apă > 80°C), – nu depăşiţi o turaţie motor de 4000 rot/min. Pentru acest test, porniţi de la o turaţie motor destul de scăzută, în raportul de viteză a 3-a sau a 4-a cu o acceleraţie foarte progresivă pentru a stabiliza presiunea dorită timp de 10 s în fiecare zonă (consultaţi tabelul). Zone de presiune de baleiat în timpul testului în funcţie de tipul de motor (parametru "PR001: presiune colector") Motor K7M Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

Motor K7J Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

În urma acestui test, corectările sunt operaţionale. "Indicele de adaptare îmbogăţire ralanti" variază mai vizibil pe ralanti-uri şi sarcini reduse şi "indicele de adaptare îmbogăţire funcţionare" pe sarcinile medii şi ridicate, dar amândouă funcţionează pe ansamblul intervalelor de presiune colector. Continuaţi testul, cu un rulaj în conducere normală, suplă şi variată pe o distanţă de la 5 la 10 kilometri. Notaţi după test valorile indicilor de adaptare de funcţionare. Iniţial la 128, ele trebuie să se fi schimbat. În caz contrar, reîncepeţi testul având grijă să respectaţi condiţiile de test.

17B-17

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi sistem OBD Acest vehicul este echipat cu sistemul de diagnosticare OBD (" Diagnosticare la Bord ") care se caracterizează prin: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată, un indicator luminos se aprinde pe tabloul de bord (indicator luminos OBD). Acest indicator luminos indică şoferului că trebuie să îşi ducă vehiculul la reparat. Diagnosticările înregistrate de OBD sunt: ● diagnosticările electrice, ● diagnosticarea rateurilor de combustie, ● diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte, ● diagnosticarea catalizatorului. Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu. Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată prin rulaj, cu condiţia ca, condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întrunite: – condiţii de temperatură aer şi apă, – condiţie de viteză (interval de valori), – condiţii motor (presiune colector, turaţie, intervale de valori şi stabilitate), – temporizare pornire. Gestionarul OBD este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde acestei norme, necesităţile sunt: – să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos OBD, – să se memoreze defectele OBD.

CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie specială este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a indicatorului luminos OBD după restituirea vehiculului către client. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj, atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi: validarea reparaţiei este deci obligatorie. Notă: Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.

17B-18

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CONDIŢII DE APRINDERE INDICATOR LUMINOS OBD În cursul unui rulaj, este posibil ca anumite funcţii să nu fie diagnosticate (de exemplu, într-un ambuteiaj).
● Aprindere indicator luminos Dacă există detectare a aceleiaşi pene OBD în cursul a trei rulaje consecutive sau pană electrică. ● Clipire indicator luminos Dacă există detectare a rateurilor de combustie care antrenează distrugerea catalizatorului. ● Stingere indicator luminos Dacă pana OBD nu reapare timp de trei rulaje consecutive, indicatorul luminos se stinge (dar pana rămâne memorată în calculatorul de injecţie). Pentru a repune la zero pana memorată în calculator, calculatorul nu trebuie să detecteze nici o pană timp de 40 teste consecutive (sau să efectueze o ştergere a penelor cu testerele de diagnosticare).

17B-19

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Condiţii diagnosticări OBD CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit, temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este ° ° ° cuprinsă între - 6°C şi 119°C, sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între - 6°C şi ° 119°C, sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ), atunci diagnosticările OBD nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare OBD, nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie, chiar dacă nu există nici o aprindere a indicatorului luminos OBD. Diagnosticările catalizatorului şi ale sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă. Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs, purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare.

LOGICĂ DE REALIZARE TESTE – Soluţionaţi penele electrice. – Ştergeţi toate penele. – Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar).

INIŢIALIZARE COMPLETĂ OBD PRIN MODURI DE COMANDĂ – Ştergere defecte memorate. – Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care ar fi putut perturba programările: vană de reglare ralanti, ţintă sau senzor volant motor,...).

PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICAREA OBD Programare Cuplu - Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT, motor pornit) Realizaţi această programare prin: – o decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 3500 şi 3000 rot/min. timp de cel puţin 2 s, – o a doua decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 2400 şi 2000 rot/min. timp de cel puţin 3 s.

Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare, rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire". Starea "ET202: diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată", trebuie să fie ACTIV.

17B-20

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări de detectare rateuri de combustie Diagnosticarea poate detecta de exemplu: – o înfundare sau o înecare a bujiei, – o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor, – o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune, pompă de benzină,...), – o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară...). Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului. Observarea unei căderi de cuplu permite recunoaşterea combustiilor proaste. Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj. Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări OBD. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: – rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului şi care provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a indicatorului luminos OBD, – rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare OBD, şi care provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive.

CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe, controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate. Condiţiile preliminare punerii contactului şi cele actuale trebuie de asemenea să fie întrunite. Verificaţi stările: – ET014 Recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT şi – ET202 Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată = ACTIV

° Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75°C, pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min. Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat rateuri de combustie, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom.

CONFIRMARE REPARAŢIE – ET14: Recunoaştere cilindru 1 – ET202: Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins EFECTUAT ACTIV

17B-21

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări catalizator Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale. Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte, capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante.

CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în tabelul următor, dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică, – recunoaştere cilindru efectuată, – nici un rateu de combustie detectat, – să nu existe nici o diagnosticare catalizator de la punerea contactului, – să se fi efectuat programările, – buclă principală şi buclă dublă activă, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 400/750 380/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 17 17

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 11 11

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al 5-lea raport la 70 km/h. Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate, timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi, ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator. Dacă, catalizatorul este bun, absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare medie. Dacă este uzat, respinge oxigenul şi sonda de oxigen începe să bată. Tensiunea sondei de oxigen oscilează. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv, indicatorul luminos OBD se aprinde. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat o pană funcţională a catalizatorului, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET103: Diagnosticare catalizator înregistrată – ET107: Diagnosticare catalizator efectuată – Nici o pană funcţională catalizator detectată. ACTIV ACTIV

17B-22

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări sondă de oxigen Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen. Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: – o degradare mecanică a componentei electrice (spargere, tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică, – o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei, deci o creştere a perioadei sale de basculare. Atunci când condiţiile de test sunt obţinute, media perioadelor identificate ale sondei este efectuată, îndepărtând efectele parazite, şi comparată cu o perioadă medie a pragului OBD.

CONDIŢII TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare, determinate în tabelul de mai jos şi dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică detectată, – să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor, – să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului, – nici un rateu de combustie detectat, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 380/850 320/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 14 14

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 8 8

17B-23

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport, la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40

Pentru acest test, calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină. Calculatorul dă instrucţiunea "diagnosticare sonde înregistrată". ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat un defect al sondei de oxigen, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET102: Diagnosticare sonde înregistrată – ET106: Diagnosticare sonde efectuată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins ACTIV ACTIV

17B-24

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Conector Negru cu 90 pini Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Denumire Comandă bobină de aprindere cilindru 2-3 Neutilizat Masă Comandă electrovană purjare canistră Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu GMV Martor luminos temperatură apă Comandă întrerupere aer condiţionat Semnal debit de carburant Comandă 1 reglare ralanti Semnal senzor temperatură apă Neutilizat Masă senzor presiune colector Semnal senzor presiune colector Neutilizat Semnal senzor presiune freon Tresă de ecranare senzor detonaţie Semnal + senzor detonaţie Neutilizat Neutilizat Neutilizat Semnal senzor Punct Mort Superior Neutilizat Priză de diagnosticare L Neutilizat Masă + După contact + Baterie Neutilizat Comandă bobină de aprindere cilindru 1-4 Masă Comandă martor luminos defect depoluare Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu grup motoventilator Comandă - bobină releu fază de alimentare menţinută Neutilizat Comandă 2 reglare ralanti Comandă 3 reglare ralanti Semnal + potenţiometru poziţie clapetă fluture Semnal sondă de oxigen aval Semnal sondă de oxigen amonte Comandă - ciclu aer condiţionat Neutilizat Neutilizat Semnal + sondă de temperatură aer Neutilizat

17B-25

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Pin 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Denumire Neutilizat Neutilizat Semnal viteză vehicul Semnal viteză motor Neutilizat Priză de diagnosticare K Neutilizat Semnal antidemaraj Comandă - injector 1 Comandă - injector 3 Neutilizat Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen aval + injectoare Neutilizat Comandă - bobină releu pompă de benzină Neutilizat Semnal turometru Neutilizat Comandă 4 reglare ralanti - temperatură apă + potenţiometru clapetă fluture - potenţiometru clapetă fluture Masă sondă de oxigen aval - temperatură aer + senzor presiune colector - senzor detonaţie Masă sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă + rezistenţă viteză mică grup motoventilator + senzor presiune freon Neutilizat Semnal + presostat direcţie asistată Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - injector 4 Comandă - injector 2

17B-26

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Înlocuire organe

17B

1. OPERAŢII DE ÎNLOCUIRE, PROGRAMARE SAU REPROGRAMARE CALCULATOR Sistemul poate fi programat, reprogramat prin priza de diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP. (Urmaţi instrucţiunile furnizate de testerul de diagnosticare). ATENŢIE – Puneţi sub tensiune (alimentare de la sector sau brichetă) testerul de diagnosticare. – Branşaţi un încărcător de baterie (pe durata întregii (re)programări a calculatorului grupurile motoventilator motor sunt anclanşate automat). – Respectaţi valorile prestabilite de temperatură motor furnizate în testerul de diagnosticare înainte de orice (re)programare. După orice programare, reprogramare sau înlocuire a calculatorului: – Întrerupeţi contactul. – Porniţi apoi opriţi motorul (pentru a iniţializa calculatorul) şi aşteptaţi 30 s. – Repuneţi contactul şi folosiţi testerul de diagnosticare pentru a efectua următoarele etape: – Folosiţi comanda VP001 "Scriere VIN". – În urma (re)programării injecţiei, defecte memorate pot apărea în alte calculatoare. Ştergeţi memoria acestor calculatoare. – Lansaţi comanda RZ008 "reiniţializare programări". – Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu testerul de diagnosticare.

17B-27

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

1. CONFIGURARE

Configurare calculator prin detectare automată Calculatorul este capabil să se configureze automat în funcţie de senzorii sau opţiunile vehicul prezente. CF LC013 Legătură ABS → vehicul → → CF LC016 CU FĂRĂ

Antidemaraj → → TIP N3 TIP N2

CF

LC017

Pilotare GMV motor pornit → → CU FĂRĂ

CF

LC018

Martor luminos OBD → → FĂRĂ CU

CF

LC019

Sondă de oxigen amonte → → 1 FIR 3 FIRE

CF

LC020

Sondă de oxigen aval → → CU FĂRĂ

CF

LC021

Decalor arbore cu came → → CU FĂRĂ

CF

LC022

Martor luminos schimbare raport → → CU FĂRĂ

17B-28

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

CF

LC036

Pompă de benzină cu debit redus → → CU FĂRĂ

CF

LC042

Buclă rece AC în injecţie → → CU FĂRĂ

CF

LC048

Citire configuraţie climatizare → → CU FĂRĂ

CF

LC054

Tip cutie de viteze → → T.A. CVM

CF

LC056

Parbriz electric → → CU FĂRĂ

CF

LC090

Tip de legătură viteză vehicul → → Multiplex Filară

CF

LC096

Compresor cu cilindree fixă → → CU FĂRĂ

CF

LC098

Bobină de aprindere de tip creion → → CU FĂRĂ

CF

LC113

Contact frână cu deschidere → → CU FĂRĂ

17B-29

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF002 DF003 DF004 DF006 DF009 DF014 DF017 DF018 DF022 DF032 DF038 DF044 DF045 DF052 DF053 DF054 DF055 DF057 DF058 DF060 DF061 DF062

Titlu tester de diagnosticare Circuit potenţiometru clapetă fluture Circuit senzor temperatură aer Circuit senzor temperatură apă Circuit senzor detonaţie Circuit de comandă releu actuatori Circuit electrovană purjare canistră Informaţie semnal volant Circuit încălzire sondă de oxigen amonte Calculator Circuit martor luminos supraîncălzire temperatură apă Circuit încălzire sondă de oxigen aval Circuit antidemaraj Circuit senzor presiune colector Circuit injector cilindru 1 Circuit injector cilindru 2 Circuit injector cilindru 3 Circuit injector cilindru 4 Circuit sondă de oxigen amonte Circuit sondă de oxigen aval Circuit reglare ralanti Circuit bobină 1-4 Circuit bobină 2-3

17B-30

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF064 DF102 DF106 DF109 DF110 DF118 DF120 DF253 DF261 DF271 DF345 Informaţie viteză vehicul

Titlu tester de diagnosticare

Pană funcţională sondă de oxigen Pană funcţională catalizator Rateu de combustie poluant Rateu de combustie destructor Circuit senzor de presiune fluid refrigerent Circuit martor luminos OBD Masă motor Circuit releu pompă de benzină Tensiune de ieşire releu actuatori Alimentare + 5 V potenţiometre şi senzori

17B-31

Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture (rezistenţa este nulă sau infinită în caz de pană evidentă). – Faceţi să varieze uşor potenţiometrul clapetă fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. dacă starea ET311 "Circuit potenţiometru clapetă fluture OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi conformitatea.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF002 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. În acest caz. – Rămâneţi cu piciorul apăsat la maxim timp de 10 s.EMS 31-32 Nr. 17B-32 . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. controlaţi în partea context. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 75 Pin A potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 43 Pin C potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Ştergeţi defectele memorate. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi ca clapeta fluture să antreneze corect potenţiometrul. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul potenţiometrului clapetă fluture. Măsuraţi branşarea şi starea conectorului potenţiometrului clapetă fluture. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).Interpretare defecte CIRCUIT POTENŢIOMETRU CLAPETĂ FLUTURE 1. Controlaţi ca evoluţia rezistenţei potenţiometrului să fie progresivă acţionând clapeta fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. aplicaţi interpretarea defectului DF345. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Reparaţi sau înlocuiţi potenţiometrul dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Lăsaţi vehiculul cu contactul pus timp de 10 s în poziţia picior ridicat. (Defectul trebuie să devină prezent.

(Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). (Defectul trebuie să devină prezent. Trataţi celelalte defecte eventuale. În acest caz. Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură aer să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului). trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi conformitatea. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator).EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură aer.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF003 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. 17B-33 . inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură aer. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. dacă starea ET303 "Circuit senzor temperatură aer OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Înlocuiţi senzorul de temperatură aer dacă este necesar. controlaţi în partea context.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER 1.

Program: E1 Nr. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură apă să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului). trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF004 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Dacă problema persistă. 17B-34 . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 73 Pin B2 senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 13 Pin B1 senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. dacă starea ET302 "Circuit senzor temperatură apă OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. controlaţi în partea context. Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. Trataţi celelalte defecte eventuale. (Defectul trebuie să devină prezent. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură apă. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură apă. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Înlocuiţi senzorul de temperatură apă dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . În acest caz.EMS 31-32 Nr. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator).Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 1. Controlaţi conformitatea. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

dacă starea ET316 "Circuit senzor detonaţie OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. 17B-35 . trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi strângerea senzorului detonaţie pe blocul motor. Controlaţi conformitatea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr. controlaţi în partea context. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor detonaţie. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF006 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: unui test rutier cu motorul cald şi în sarcină. Reparaţi dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 20 Pin 1 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 79 Pin 2 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 19 Ecranare senzor detonaţie Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. În acest caz.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR DETONAŢIE 1. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului detonaţie. Dacă problema persistă.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Program: E1 Nr. Înlocuiţi releul actuatori dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. Notă: Acest defect este prioritar. Trataţi celelalte defecte eventuale. Reparaţi dacă este necesar.DEF pentru orice pană memorată.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului.EMS 31-32 Nr. Controlaţi bobina releului actuatori. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Trataţi-l înainte de oricare altul. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului actuatori. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul.0/CC. – 1. Dacă problema persistă.DEF : CO : CC. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 39 Pin A2 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.0 : CC. INSTRUCŢIUNI Particularităţi – CO/CC. Controlaţi conformitatea. Reparaţi dacă este necesar. 17B-36 .1 pe pene prezente.Interpretare defecte CIRCUIT DE COMANDĂ RELEU ACTUATORI 17B DF009 PREZENT 1.

17B-37 . Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. cu contactul pus.0 : CC.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi vana dacă este necesar. Controlaţi. Trataţi celelalte defecte eventuale. controlaţi în partea context.1 pe pene prezente.DEF : CO : CC. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Măsuraţi rezistenţa electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. prezenţa a + 12 V în pinul 1 al vanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.Interpretare defecte CIRCUIT ELECTROVANĂ PURJARE CANISTRĂ 1.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF014 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat. Controlaţi conformitatea. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi branşarea şi starea conectorului electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. În acest caz. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi vana de purjare a absorbantului de vapori de benzină dacă este necesar.0/CC. Reparaţi dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 4 Pin 2 electrovană vană de purjare a absorbantului de vapori de benzină Reparaţi dacă este necesar. – 1. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: activării comenzii AC016 "Electrovană purjare canistră". Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. dacă starea ET321 "Comandă purjare canistră" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul electrovană purjare canistră. Program: E1 Nr.DEF pentru toate penele memorate.

trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.DEF : absenţă semnal dinte 17B DF017 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF045 "Circuit senzor presiune colector" dacă el este prezent sau memorat. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 54 Pin A senzor ţintă Calculator injecţie pin 24 Pin B senzor ţintă Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Măsuraţi curăţenia şi fixarea senzorului ţintă.DEF : defect ţintă volant motor 2. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul semnal volant. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului ţintă. reiniţializaţi programările. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi starea ţintei volantului motor. 200 Ω la 270 Ω ± 6 Ω la 23°C Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. să fie ACTIV. controlaţi în partea context. dacă starea ET301 "Defect ţintă volant motor OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.Interpretare defecte INFORMAŢIE SEMNAL VOLANT 1. Controlaţi rezistenţa senzorului ţintă. În caz contrar. În acest caz. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca starea ET202 "Diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată". Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. 17B-38 . Program: E1 Nr. Dacă problema persistă. Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi apoi un control conformitate. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: acţiunii asupra demarorului timp de 10 s sau a pornirii motorului.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul încălzire sondă de oxigen amonte. – 1. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen (consultaţi Asistenţă pentru valorile de rezistenţă). 17B-39 . Reparaţi legătura între pinul A al sondei de oxigen şi releul actuatori. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . dacă starea ET313 "Circuit încălzire sondă de oxigen amonte" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.DEF/2. Controlaţi conformitatea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. controlaţi în partea context.DEF : CO : CC. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniei: Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar.1 pe pene prezente. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC261 "Încălzire sondă de oxigen amonte".1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit senzor comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat.DEF : 2.0/CC. Trataţi celelalte defecte eventuale. Program: E1 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 17B DF018 PREZENT SAU MEMORAT 1. Dacă problema persistă.0 : CC. În acest caz. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Înlocuiţi sonda dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF pentru toate penele memorate. Ştergeţi defectele memorate.EMS 31-32 Nr.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Executaţi următoarea procedură: – Ştergeţi memoria calculatorului. intraţi în dialog cu calculatorul. – Puneţi contactul. Controlaţi ca. Ştergeţi defectele memorate. Program: E1 Nr. Nu înlocuiţi imediat calculatorul. Calculator neconform sau defect. Controlaţi conformitatea. Dacă defectul persistă. Trataţi celelalte defecte eventuale.EMS 31-32 Nr.Interpretare defecte CALCULATOR 17B DF022 PREZENT INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. calculatorul să fie conform definiţiei tehnice a vehiculului. 17B-40 . – Întrerupeţi contactul şi aşteptaţi pierderea dialogului cu calculatorul. contactaţi techline. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

0 : CC. Dacă problema persistă. consultaţi 83A. Branşaţi bornierul şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 9 Tablou de Bord Reparaţi dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC.DEF pentru orice pană memorată.DEF : CO : CC. Controlaţi conformitatea.0/CC. Înlocuiţi-l dacă este necesar.Interpretare defecte 17B DF032 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT MARTOR LUMINOS SUPRAÎNCĂLZIRE TEMPERATURĂ APĂ 1. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr. Tablou de bord. – 1.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC212 "Martor luminos alertă temperatură apă". Reparaţi legătura între martorul luminos şi siguranţă. Efecte client. Ştergeţi defectele memorate. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi prezenţa a 12 V în martorul luminos. 17B-41 . Trataţi celelalte defecte eventuale.EMS 31-32 Nr. Controlaţi starea martorului luminos (dacă acesta din urmă nu se aprinde).1 pe pene prezente. Controlaţi branşarea şi starea conectorului liniei martor luminos de supraîncălzire.

1 pe pene prezente. Înlocuiţi sonda dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). 17B-42 . controlaţi în partea context.DEF/2. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul Încălzire cu oxigen aval. Dacă problema persistă. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 65 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B DF038 PREZENT SAU MEMORAT 1. În acest caz.EMS 31-32 Nr.0 : CC. dacă starea ET315 "Circuit încălzire sondă de oxigen aval" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen.1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC262 "Încălzire sondă de oxigen aval".DEF pentru toate penele memorate. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi conformitatea.DEF : CO : CC. Reparaţi legătura între sonda de oxigen şi releul actuatori dacă este necesar.DEF : 2.0/CC. Program: E1 Nr. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Ştergeţi defectele memorate. – 1.

consultaţi 82A. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Tabel recapitulativ defecte.Interpretare defecte CIRCUIT ANTIDEMARAJ 1. Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF044 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului. Program: E1 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie. Antidemaraj. 17B-43 . Trataţi celelalte defecte eventuale.EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi conformitatea.

cu contactul pus. Controlaţi starea conectorului senzorului de presiune.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi ca senzorul de presiune să fie branşat pneumatic. coerenţa parametrului PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă". În acest caz. Aplicaţi interpretarea PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă". controlaţi. dacă starea ET304 "Circuit senzor presiune colector OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Program: E1 Nr. Dacă nu este cazul.DEF : evoluţie presiune colector 17B DF045 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE COLECTOR 1. controlaţi în partea context. Controlaţi conformitatea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 16 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 15 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Apăsaţi uşor pe pedala de acceleraţie (de la picior ridicat până la admisie maximă) şi controlaţi ca poziţia clapetei fluture să crească regulat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor presiune colector. utilizaţi metoda defectului DF345. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului şi creşterii rotaţiei la peste 608 rot/min timp de minim 10 s. Ştergeţi defectele memorate. informaţia nu este conformă. Trataţi celelalte defecte eventuale. 17B-44 . Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi senzorul de presiune dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Dacă problema persistă. Măsuraţi rezistenţa senzorului de presiune (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Dacă defectul nu este prezent decât cu motorul pornit.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 2.

Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 1 1. linia până la releul actuatori. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 59 Pin 2 injector 1 Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 1. Ştergeţi defectele memorate. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. Particularităţi: – CO/CC. Dacă problema persistă. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Trataţi celelalte defecte eventuale. La punerea contactului. dacă starea ET305 "Circuit injector cilindru 1 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.0 : CC. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 1. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). Controlaţi conformitatea. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 1. Reparaţi.0/CC. – 1.EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. 17B-45 .DEF pentru orice pană memorată.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF052 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat.1 pe pene prezente. Măsuraţi rezistenţa injectorului 1 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). dacă este necesar. controlaţi în partea context. În acest caz. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului.DEF : CO : CC.

INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2 1. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 2. verificaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 2. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF pentru orice pană memorată.DEF : CO : CC. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului).1 pe pene prezente. În acest caz.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF053 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. La punerea contactului. Trataţi celelalte defecte eventuale. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. Particularităţi: – CO/CC. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 2. – 1. 17B-46 . dacă este necesar. controlaţi în partea context. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 90 Pin 2 injector 2 Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. dacă starea ET306 "Circuit injector cilindru 2 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Măsuraţi rezistenţa injectorului 2 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). linia până la releul actuatori.EMS 31-32 Nr.0/CC. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Reparaţi. Controlaţi conformitatea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Program: E1 Nr. Ştergeţi defectele memorate.0 : CC.

0/CC. Program: E1 Nr. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Trataţi celelalte defecte eventuale. dacă starea ET307 "Circuit injector cilindru 3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 3. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 3.0 : CC. La punerea contactului. Reparaţi. Ştergeţi defectele memorate. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Particularităţi: – CO/CC. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 60 Pin 2 injector 3 Reparaţi dacă este necesar. dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. Dacă problema persistă. controlaţi în partea context. – 1.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF054 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. În acest caz. Controlaţi conformitatea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 3. linia până la releul actuatori. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 3 1.1 pe pene prezente. 17B-47 . Înlocuiţi injectorul dacă este necesar.DEF : CO : CC. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. Măsuraţi rezistenţa injectorului 3 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .DEF pentru orice pană memorată.

DEF pentru orice pană memorată. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 89 Pin 2 injector 4 Reparaţi dacă este necesar. La punerea contactului. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 4. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF055 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Ştergeţi defectele memorate. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 4.EMS 31-32 Nr. 17B-48 .Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 4 1. În acest caz. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Reparaţi.DEF : CO : CC. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr.0 : CC. controlaţi în partea context. linia până la releul actuatori. – 1. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Dacă problema persistă. dacă starea ET308 "Circuit injector cilindru 4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Măsuraţi rezistenţa injectorului 4. Controlaţi conformitatea.0/CC. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 4. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Particularităţi: – CO/CC. dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.1 pe pene prezente. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent.

Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş. 17B-49 .Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 1. Ştergeţi defectele memorate. DACĂ problema persistă. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF057 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. controlaţi în partea context. În acest caz. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. apoi aşteptaţi 5 min. Porniţi motorul. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi să nu existe prezenţă apă în conector (cauză probabilă de mers bruscat la accelerare). inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen amonte. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conformitatea. asiguraţi-vă ca starea ET030 "Încălzire sondă de oxigen amonte" să fie Activă şi aşteptaţi ca starea ET037 "Reglare îmbogăţire" să fie "ACTIVĂ".EMS 31-32 Nr. Controlaţi să nu existe priză de aer între colectorul de eşapament şi catalizator. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor (în funcţie de tipul de sondă): Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen (sondă trei fire) Reparaţi dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. faceţi o curăţire a zgurii. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. înlocuiţi sonda de oxigen.

INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – în test rutier. Dacă vehiculul rulează mult în oraş.Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AVAL 1. Program: E1 Nr. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. 17B-50 . după o funcţionare a grupului motoventilator şi starea ET027 "Buclă dublă de îmbogăţire" activă. Controlaţi să nu existe priză de aer între cele două sonde de oxigen. în conducere suplă. după o funcţionare a ventilatorului şi urmat imediat de o fază de decelerare (în pantă de exemplu) cu starea ET003 "Poziţie clapetă fluture: picior ridicat" ACTIV. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Controlaţi conformitatea. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF058 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. – în test rutier. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Dacă problema persistă. faceţi o curăţire a zgurii. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. înlocuiţi sonda de oxigen. în conducere suplă. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. raport cutie de viteze cuplat şi ambreiat. În acest caz.EMS 31-32 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 44 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 76 Pin D sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. Trataţi celelalte defecte eventuale. controlaţi în partea context. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen aval.

0 : CC. Program: E1 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. DUPĂ REPARAŢIE După o intervenţie asupra vanei de reglare ralanti. – 1. 17B-51 . Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi. vehiculul este susceptibil de a nu porni. Înlocuiţi vana dacă este necesar. dacă starea ET320 "Circuit reglare ralanti" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.1 pe pene prezente.DEF : CO : CC.EMS 31-32 Nr. un control conformitate. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă. În acest caz. Dacă problema persistă. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul reglare ralanti. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor pas cu pas de reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar.0/CC.Interpretare defecte CIRCUIT REGLARE RALANTI 1. apoi. corectare adaptivă îmbogăţire). controlaţi în partea context. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. în acest caz trebuie să reiniţializaţi programările (consultaţi funcţionare. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti.DEF pentru orice pană memorată. Controlaţi izolarea. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF060 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.

Controlaţi igiena condensatorului de protecţie împotriva perturbaţiilor.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 1-4 1. – 1. 17B-52 .1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF061 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 32 Pin A bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar. controlaţi în partea context.EMS 31-32 Nr. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Dacă este necesar aplicaţi interpretarea defectului DF261. Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s. Dacă problema persistă.0/CC. În acest caz. Controlaţi conformitatea. Trataţi celelalte defecte eventuale. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 1-4. Măsuraţi rezistenţa bobinei cilindri 1 şi 4. dacă starea ET309 "Circuit bobină de aprindere 1-4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.7 kΩ ± 15%.0 : CC.DEF pentru orice pană memorată. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0.1 pe pene prezente. Ştergeţi defectele memorate. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. Particularităţi: – CO/CC. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei.DEF : CO : CC. Program: E1 Nr. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar. Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10.

Program: E1 Nr. Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s. Dacă problema persistă. 17B-53 . Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 1 Pin B bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10. dacă starea ET310 "Circuit bobină de aprindere 2-3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi rezistenţa bobinei cilindri 2 şi 3.DEF : CO : CC. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. În acest caz. Controlaţi igiena condensatorului de protecţie contra perturbaţiilor. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei.0 : CC. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 2-3. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conformitatea.0/CC. Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 2-3 1.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. Dacă este necesar aplicaţi demersul de diagnosticare a "DF261".7 kΩ ± 15%.DEF pentru orice pană memorată. controlaţi în partea context. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. – 1. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF062 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate. Particularităţi: – CO/CC.1 pe pene prezente. Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei.

Dacă problema persistă. controlaţi izolarea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Senzor tahimetric pin B1 pin 53 al conectorului cu 90 pini calculator injecţie Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi-l dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. În acest caz. Controlaţi conformitatea. căutaţi eventuale agresiuni asupra fasciculului de cabluri. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Releu injecţie (1047) Pin A5 pin A al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi starea corespunzătoare a senzorului tahimetric. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor. 17B-54 . Ştergeţi defectele memorate. controlaţi în partea context. Reparaţi dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Masă pin B2 al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar. Continuaţi testul rulând în pantă în poziţia picior ridicat. Asiguraţi funcţionarea corespunzătoare a releului injecţie (1047). controlaţi prezenţa a + 12 V APC în pinul A al senzorului. Dacă problema persistă. calculatorul injecţie nu primeşte informaţia viteză vehicul. Dacă problema nu este rezolvată. Dacă absenţă a masei: controlaţi izolarea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul informaţie viteză vehicul. Trataţi celelalte defecte eventuale. şi prezenţa masei în pinul B2 al senzorului. Continuaţi testul rutier în pantă cu viteză constantă. înlocuiţi senzorul tahimetric. Dacă. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. debranşaţi conectorul senzorului tahimetric. dacă starea ET322 "Circuit senzor viteză vehicul OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.Interpretare defecte INFORMAŢIE VITEZĂ VEHICUL 17B DF064 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Unui test privind viteza vehiculului. Dacă problema persistă. Dacă absenţă a + 12 V: controlaţi starea siguranţei de protecţie a senzorului viteză vehicul. Înlocuiţi-l dacă este necesar. controlaţi izolarea.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ SONDĂ DE OXIGEN Indică o incoerenţă a informaţiei primite de sonda de oxigen amonte. înlocuiţi sonda de oxigen. Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş. Dacă problema persistă. Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament. faceţi o curăţire a zgurii. 17B-55 . Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. 17B DF102 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. Trataţi celelalte defecte eventuale.

Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi dacă au existat rateuri de combustie. Dacă. Controlaţi vizual starea catalizatorului. catalizatorul este înlocuit fără să fi fost găsită cauza distrugerii sale.EMS 31-32 Nr. pe termen mai lung sau mai scurt. Întrebaţi clientul dacă a utilizat un aditiv sau alte produse de acest gen. catalizatorul poate fi înlocuit. Reparaţi dacă este necesar. Acest tip de produs poate astupa catalizatorul şi să-l facă ineficient. noul catalizator riscă să fie distrus foarte rapid. (O stropire cu apă rece pe un catalizator cald poate provoca distrugerea sa). INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale. 17B-56 . Trataţi celelalte defecte eventuale. primite de cele două sonde de oxigen.Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ CATALIZATOR 17B DF106 PREZENT SAU MEMORAT Indică o incoerenţă a informaţiilor înainte şi după catalizator. Acestea din urmă pot distruge catalizatorul. O deformare poate explica disfuncţionarea sa. Controlaţi să nu fi existat un consum excesiv de ulei sau de lichid de răcire. Verificaţi vizual să nu fi existat un şoc termic. Program: E1 Nr. cauza distrugerii a fost găsită. Dacă.

1 trebuie să fie "ACTIV". Dacă defectul reapare. – Problemă de tip de bujii. – Să fie la ralanti. Un singur cilindru este declarat defect ET093 sau ET094 sau ET095 sau ET096 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe un cilindru: – Problemă pe injector. Cilindri 1 şi 4 sau cilindri 2 şi 3 declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe acest cuplu de cilindri: – Problemă pe bobina dublă parte înaltă tensiune.EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. – Problemă de pompă de benzină. ET093: Rateu de combustie pe cilindrul 1 ET094: Rateu de combustie pe cilindrul 2 ET095: Rateu de combustie pe cilindrul 3 ET096: Rateu de combustie pe cilindrul 4 Dau informaţii despre natura şi localizarea penei. Înainte de înlocuire. consultaţi interpretarea defectelor DF109 şi DF110 "CONTINUARE". Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric. – Să fie făcute programările. încercaţi permutând cu un alt cilindru. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Patru cilindri declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe toţi cilindri: – Problemă de filtru de benzină. – Problemă pe cablul de înaltă tensiune sau pe bobina tip creion (dacă este echipat). – Să fie motorul cald (minim 75°C). – Problemă de tip de benzină. INSTRUCŢIUNI Starea ET014: Recunoaştere cilindru nr. continuaţi diagnosticarea. – Problemă pe bujie. toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). pentru a diferenţia fiecare cilindru. 17B-57 . În cazul în care problema persistă. Ştergeţi defectele memorate. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate. Nu este necesar să ştergeţi programările. – Problemă pe bobina parte comandă.Interpretare defecte RATEU DE COMBUSTIE POLUANT RATEU DE COMBUSTIE DESTRUCTOR 17B DF109 DF110 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului.

Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi compresiile motorului. – curăţenia rezervorului. Nu este necesar să ştergeţi programările. – Să fie la ralanti. – Să fie făcute programările. – Să fie motorul cald (minim 75°C). Reparaţi circuitul de carburant. – debitul şi presiunea benzinei. Reparaţi dacă este necesar. controlaţi: – filtrul de benzină. 17B-58 . – starea injectoarelor. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric. Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate. – starea pompei de benzină.Interpretare defecte 17B DF109 DF110 CONTINUARE Controlaţi sistemul de aprindere (consultaţi Asistenţă). toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi ţinta motor.

Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă problema persistă. În caz de derivă a parametrului PR027. Ştergeţi defectele memorate. valoarea parametrului PR044 ar putea fi eronată.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE FLUID REFRIGERENT 17B DF118 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Pe vehiculele echipate cu senzorul de presiune a fluidului refrigerent (buclă rece în injecţie). 17B-59 . Controlaţi conformitatea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . înlocuiţi senzorul presiune fluid refrigerent. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor : Calculator injecţie pin 82 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 18 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului fluid refrigerent. calculatorul recalculează parametrul PR044 "Putere absorbită de compresor" pornind de la valorile de presiune a fluidului refrigerent.

1 pe pene prezente.Interpretare defecte CIRCUIT MARTOR LUMINOS OBD 1.0 : CC.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF120 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activare comandă AC213 Martor luminos OBD. Reparaţi dacă este necesar.0/CC. – 1. 17B-60 .EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi conformitatea. Dacă problema persistă. Asiguraţi-vă de prezenţa unui + 12 V în martorul luminos OBD. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Controlaţi siguranţele tabloului de bord. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. consultaţi diagnosticarea tabloului de bord. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .DEF pentru orice pană memorată. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura: Calculator injecţie pin 34 Tablou de bord Reparaţi dacă este necesar.DEF : CO : CC. Controlaţi izolarea. Trataţi celelalte defecte eventuale. Program: E1 Nr.

DEF : circuit sondă de oxigen tip "un fir" 17B DF253 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat sau prezent: Exclusiv pe vehiculele echipate cu sondă amonte cu "un fir" (LC019 "Sondă de oxigen amonte"). Program: E1 Nr. Ştergeţi defectele memorate. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 44 Masă motor Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare defecte MASĂ MOTOR 1. Controlaţi conformitatea. 17B-61 . Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi starea maselor motor.

Controlaţi ca.Interpretare defecte CIRCUIT RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 1. prezenţa a + 12 V în pinul 5 al releului pompei de benzină. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină. Dacă problema persistă.DEF : pană alimentare + după releu 2. Trataţi celelalte defecte eventuale. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. dacă starea ET319 "Circuit de comandă pompă de benzină OBD" corespunzătoare unei solicitări de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi cu contactul pus şi activând comanda AC010 "Releu pompă de benzină". În acest caz.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF261 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat.DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de putere al releului pompei de benzină. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi conformitatea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul releu pompă de benzină. contactorul inerţial să nu fie anclanşat. 17B-62 .EMS 31-32 Nr. controlaţi în partea context. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Activării comenzii AC010 "Releu pompă de benzină". INSTRUCŢIUNI 1. Trataţi-l înaintea oricărui alt defect prezent sau memorat. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Releu pompă de benzină pin 5 Pin C bobină tip cvadruplă Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 1 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 2 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 3 al releului pompei de benzină. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi releul dacă este necesar. Notă: Acest defect este prioritar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.

Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de comandă a releului pompei de benzină.Interpretare defecte 17B DF261 CONTINUARE 2. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină. Controlaţi bobina releului pompei de benzină.EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. 17B-63 . Dacă problema persistă. Înlocuiţi releul pompei de benzină dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului pompei de benzină. Controlaţi conformitatea. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 68 Pin B2 releu pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori. Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul. Deconectaţi unul câte unul elementele (injector. Deconectaţi clipsul în pinul 5 al portreleului. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte TENSIUNE IEŞIRE RELEU ACTUATORI 1. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi elementul defect. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 3 al releului actuatori. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 66 5 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conformitatea.. Înlocuiţi releul dacă este necesar. electrovană de purjare a absorbantului de vapori de benzină. Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF271 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr.) utilizaţi cei 12 V pentru a-l determina pe cel care este defect. 17B-64 . Ştergeţi defectele memorate. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 5 al releului actuatori. Reparaţi linia până la siguranţă...

Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. senzorului de presiune colector şi a senzorului de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat). este vorba despre un scurtcircuit la masă. Trataţi defectul aferent senzorului. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor presiune colector Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat) Reparaţi dacă este necesar. senzorii. – dacă este la limita de valoare la aproximativ 10. Controlaţi izolarea. Controlaţi conformitatea.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul prezent: Defectul este declarat prezent în urma: Controlaţi parametrul PR004 "Tensiune de alimentare calculator": (tensiune baterie măsurată aproximativ 12 V): – dacă este la limita de valoare la aproximativ 16 V. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Debranşaţi. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale.7 V. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. este vorba despre un scurtcircuit la + 12 V al unuia din pinii de alimentare 5 V. unul câte unul.Interpretare defecte ALIMENTARE + 5 VOLŢI POTENŢIOMETRE ŞI SENZORI 17B DF345 PREZENT 1. senzor de presiune colector şi senzor de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat). Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar. pentru a controla dacă pana trece de la PREZENT la MEMORAT: potenţiometru clapetă fluture. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor potenţiometrului clapetă fluture. Ştergeţi defectele memorate. 17B-65 . Dacă problema persistă.

10 25 50 80 110 120 Senzor temperatură aer 50000 ± 14% 10000 ± 10% 2000 ± 6% 810 ± 6% 309 ± 6% 135 ± 6% 105 ± 7% Rezistenţă în Ω Senzor temperatură apă Rezistenţă în Ω 76000 ± 9% 12000 ± 9% 2000 ± 5% 811 ± 5% 282 ± 3% 115 ± 2% 88 ± 2% Control sistem de aprindere: – Controlaţi starea. – Controlaţi linia între bobine şi releul actuatori.5 Ω ± 5% = 6800 Ω ± 15% = 0. – Controlaţi alimentările bobinelor.40 . izolarea şi continuitatea fasciculelor de cabluri de înaltă tensiune (bobine cvadruple).16 Ω = 50 kΩ = 3 până la 15 Ω = 3 până la 15 Ω Rezistenţă potenţiometru clapetă fluture Rezistenţă motor pas cu pas de reglare ralanti Rezistenţă bobină de aprindere DENSO SAGEM Rezistenţă injector la 25°C Primară Secundară Primară Secundară la .1 Ω = 14. – Controlaţi starea conectorilor bobinelor de aprindere. – Controlaţi starea şi valorile rezistenţei bobinelor de aprindere. Program: E1 Nr.40°C la 20°C la 120°C Rezistenţă senzor de presiune colector Rezistenţă încălzire sondă de oxigen amonte Rezistenţă încălzire sondă de oxigen aval Rezistenţă senzor magnetic Punct Mort Superior Rezistenţă electrovană absorbant de vapori de benzină la 23°C la 23°C = 200 până la 270 Ω = 26 Ω ± 7% Temperatură în °C . – Înlocuiţi-le dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Asistenţă Pistă Cursor 17B = 1200 Ω ± 20% = < 1050 Ω = 53 Ω ± 10% = 0. – Înlocuiţi-le dacă este necesar. – Controlaţi starea şi strângerea corectă a bujiilor de aprindere şi indicii sau referinţele să corespundă motorului. – Prezenţa a + 12 V (contact pus). – Înlocuiţi-le dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr.5 Ω ± 5% = 11000 Ω ± 15% = 11. 17B-66 . – Înlocuiţi-le dacă este necesar.5 Ω ± 5% = 20.

EMS 31-32 Nr. Nr.2 V Cu (Dacă există opţiune) un fir (sau trei fire în funcţie de model) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cutie de Viteze Mecanică (Cutie de Viteze Automată dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Diagnosticare În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor oprit. Program: E1 Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. crt. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Pilotare grupuri motoventilatoare motor pornit Sondă de oxigen amonte Sondă de oxigen aval Martor luminos schimbare raport Pompă de benzină cu debit redus Buclă rece AC în injecţie Citire configuraţie Climatizare Vizualizare şi Remarci ACTIV 11.8 V < X < 13. contact pus. 1 Tensiune baterie PR004: LC017: LC019: LC020: LC022: LC036: Configuraţie calculator LC042: LC048: 2 Nimic de semnalat. LC054: Tip cutie de viteze LC056: LC096: LC098: Parbriz electric Compresor cu cilindree fixă Bobină de aprindere tip creion 17B-67 . consultaţi interpretarea parametrului PR004. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.

consultaţi interpretarea parametrului PR003. 5 Senzor temperatură apă PR002: Temperatură apă X = temperatură motor ± 5°C 6 Senzor temperatură aer PR003: Temperatură aer X = temperatură sub capotă ± 5°C 17B-68 . consultaţi interpretarea parametrului PR002.EMS 31-32 Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Program: E1 Nr. Pedală de acceleraţie uşor apăsată 4 Potenţiometru de poziţie clapetă fluture ET003: ET005: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă NU NU Pedală de acceleraţie complet apăsată ET003: ET005: PR017: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă Poziţie clapetă fluture măsurată NU DA 70 < X < 255 În caz de problemă. În caz de problemă. Nr. 3 Antidemaraj ET002: Antidemaraj INACTIV Pedală de acceleraţie neapăsată ET003: PR017: PR008: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture măsurată Valoare programare poziţie picior ridicat DA 0 < X < 47 0 < X < 47 În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului PR017. Condiţie de execuţie: Motor oprit. contact pus.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. crt. consultaţi interpretarea parametrului DF044. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036). consultaţi interpretarea comenzii AC010. În caz de problemă. În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET070.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. DF120 (ET092). 7 Senzor de presiune PR001: 8 Pompă de benzină AC010: Releu pompă de benzină AC271: 9 Grup motoventilator AC272: Releu Grup motoventilator viteză mică Releu Grup motoventilator viteză mare (dacă este echipat) În caz de problemă.EMS 31-32 Nr. Nr. 11 Electrovană purjare AC016: Electrovană purjare Canistră 12 Climatizare AC003: Compresor de climatizare AC212: 13 Martor luminos AC213: Martor luminos alertă temperatură apă Martor luminos OBD 17B-69 . Program: E1 Nr. 10 Vană de reglare ralanti AC014: Vană reglare ralanti În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune PR016: Presiune atmosferică Presiune colector Vizualizare şi Remarci X = Presiune atmosferică X = Presiune atmosferică Să auziţi pompa de benzină pornind Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mică Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mare Puneţi mâna deasupra pentru a simţi că funcţionează Electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină trebuie să funcţioneze Compresorul trebuie să funcţioneze Martorul luminos trebuie să se aprindă Martorul luminos trebuie să se aprindă Diagnosticare În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor oprit. contact pus. consultaţi interpretarea parametrului PR001. consultaţi interpretarea (interpretările) AC212. consultaţi interpretarea stării ET032. consultaţi interpretarea stării ET039. În caz de problemă. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. În caz de problemă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . crt.

Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: PR004: Dacă + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Vizualizare şi Remarci ACTIV 13 < X < 14. 2 Comandă pompă de benzină ET020: Comandă releu pompă de benzină ACTIVĂ În caz de problemă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 7 Potenţiometru clapetă fluture ET003: Poziţie clapetă fluture picior ridicat DA 17B-70 . Nr. crt. consultaţi interpretarea parametrului PR004. consultaţi interpretarea parametrului PR017. inspiraţi-vă din defectul DF017.EMS 31-32 Nr.8 V În caz de problemă. 3 Comandă actuator ET025: Comandă releu actuatori Semnal volant motor pornit Recunoaştere cilindru 1 Încălzire sondă de oxigen amonte Încălzire sondă de oxigen aval (dacă este prezentă) ACTIVĂ 4 Semnal volant Recunoaştere cilindru nr. În caz de problemă. ACTIVĂ În caz de problemă.5 V Diagnosticare 1 Tensiune baterie PR004: Atunci PR006: Turaţie motor 750 < X < 910 rot/min Tensiune de alimentare calculator X < 12. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. 1 ET060: ACTIV 5 ET014: ET030: EFECTUAT ACTIVĂ 6 Încălzire sondă de oxigen ET031: Consultaţi condiţii de funcţionare. inspiraţi-vă din defectul DF009. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Program: E1 Nr. Nimic de semnalat.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea comenzii AC010. În caz de problemă.

Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului PR001. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET039: PR006: Reglare ralanti Turaţie motor Valoare prestabilită turaţie ralanti RCO ralanti Presiune colector Presiune atmosferică Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ 725 < X < 775 rot/min = PR006 ± 25 rot/min Valori precise pentru "Corectare adaptivă turaţie ralanti" 250 < X < 500 mbari X = Presiune atmosferică Diagnosticare 8 Reglare ralanti PR041: În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului PR013. Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea stării ET037.EMS 31-32 Nr. crt. PR022: PR001: 9 Circuit presiune PR016: În caz de problemă. Program: E1 Nr. consultaţi interpretarea stării ET039. 10 Circuit antidetonaţie PR013: Semnal detonaţie medie 20 < X < 100 ET037: 11 Reglare îmbogăţire PR009: PR035: Reglare îmbogăţire Tensiune sondă de oxigen amonte Valoare corectare îmbogăţire ACTIVĂ 20 < X < 840 mV 0 < X < 255 Valoare medie 128 17B-71 . În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. ACTIV 850 < X < 960 rot/min 300 < X < 5000 W (X < 300 W Dacă injecţia nu autorizează ciclul compresorului) 2 < X < 6 bari Dacă tip Informaţie putere absorbită completă sau buclă rece în injecţie Dacă tip buclă rece în injecţie PR044: Putere absorbită de compresorul AC PR027: Presiune fluid refrigerent În caz de problemă. 17B-72 . temperatură apă. ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". comanda de pornire poate fi efectuată prin releu dublu. crt. consultaţi interpretările ET009. legat la alimentarea compresorului Dacă ET038: Atunci PR006: Turaţie motor Ralanti accelerat ACTIV Grupul motoventilator trebuie să pornească la viteză mică În caz de problemă.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. interpretările ET009. consum electric. ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". presiune fluid refrigerent 12 * Pe anumite vehicule. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului Diagnosticare Climatizare (Aer condiţionat selectat) (dacă vehiculul este echipat) ET009: Solicitare climatizare ET070: Compresor de climatizare Grup Motoventilator viteză mică* ET035: În funcţie de condiţii şi necesităţi Calculator injecţie.

PR002: Temperatură apă Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 102°C 17B-73 .Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . crt. Nr. 13 ACTIVĂ INACTIV Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 99°C PR002: Temperatură apă 14 Grup Motoventilator ET036: Grup Motoventilator viteză mare (numai dacă vehiculul este echipat cu Aer condiţionat) ACTIVĂ În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET034.EMS 31-32 Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Program: E1 Nr. Funcţie Presostat direcţie asistată (dacă vehiculul este echipat) Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Bracaţi roţile ET034: ET035: Presostat direcţie asistată Grup Motoventilator viteză mică Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.

X scade cu un interval scurt de răspuns. În decelerare după un picior apăsat la maxim 17B-74 . Condiţie de execuţie: în test rutier.5% şi variabilă Diagnosticare 1 Nimic de semnalat. Funcţie Purjare absorbant de vapori de benzină Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET032: PR023: Purjare Canistră RCO electrovană purjare Canistră Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ X > 1. crt. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. 4 Sondă de oxigen aval În funcţiune sarcină maximă Nimic de semnalat. 2 Viteză vehicul PR018: Viteză vehicul X = Viteză citită pe contor în km/h În caz de problemă. Sonda indică bogat.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Sonda indică sărac. X creşte cu un interval scurt de răspuns. În caz de problemă. Program: E1 Nr. consultaţi interpretarea parametrului PR018. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Nr. Vehicul în sarcină 3 Senzor detonaţie PR013: PR015: PR010: Semnal detonaţie medie Corecţie antidetonaţie Tensiune sondă de oxigen aval X X este variabil şi nenul 0 < X < 7° Arbore cotit Nu ţineţi cont de tensiunea la ralanti. interpretarea parametrului PR013.

Nr. crt. consultaţi interpretarea parametrilor PR030 şi PR031. Program: E1 Nr. 0 < X < 208 CO < 0. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. aşteptaţi stabilizarea Nimic de semnalat.5% O 2 < 0. 17B-75 .EMS 31-32 Nr.97 < λ < 1. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .8% HC < 100 ppm 0. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune După programare PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare Motoare: K7M / K7J PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motoare: K7J / K7M Vizualizare şi Remarci Diagnosticare 5 Indice de adaptare îmbogăţire 100 < X < 255 În caz de problemă. după rulaj 6 Emisie poluantă La ralanti.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ.03 CO < 0.3% CO2 > 13. Condiţie de execuţie: în test rutier.5% HC < 100 ppm 0.97 < λ < 1.03 2500 rot/min.

EMS 31-32 Nr. Controlaţi pinul 46 (climatizare de tip Legătură logică) al calculatorului de injecţie. Program: E1 Nr. Dacă problema persistă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Calculatorul de injecţie nu detectează solicitarea de aer condiţionat. 17B-76 .Interpretare stări SOLICITARE CLIMATIZARE 17B ET009 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. consultaţi diagnosticarea climatizării. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului presostatului de direcţie asistată. Ţineţi cont de această interpretare numai dacă există incoerenţă în controlul conformitate. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Controlaţi prezenţa masei pe presostatul de direcţie asistată. Program: E1 Nr. înlocuiţi presostatul de direcţie asistată. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturii între: Calculator injecţie pin 85 Pin 1 presostat direcţie asistată Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.Interpretare stări PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ 17B ET034 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă problema persistă. 17B-77 .

– Linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mică şi releul grupului motoventilator viteză mică. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MICĂ 17B ET035 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru această diagnosticare. – Igiena masei grupului motoventilator viteză mică. – Starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mică. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 8 Releu grup motoventilator viteză mică Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi: – Starea grupului motoventilator viteză mică. Program: E1 Nr. Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mică. – Alimentarea grupului motoventilator viteză mică. Controlaţi. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mică. Reparaţi dacă este necesar. cu contactul pus.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mică dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. 17B-78 .

– starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mare. prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului. Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 38 Releu grup motoventilator viteză mare Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. 17B-79 . Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mare dacă este necesar. Controlaţi: – starea grupului motoventilator viteză mare. Controlaţi.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului.Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MARE 17B ET036 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru a executa această diagnosticare. – igiena masei grupului motoventilator viteză mare. – alimentarea grupului motoventilator viteză mare. Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mare. cu contactul pus. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mare. – linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mare şi releul grupului motoventilator viteză mare. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen amonte Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen amonte Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi aprinderea. înlocuiţi sonda de oxigen. Controlaţi prezenţa a 12 V în sonda de oxigen amonte. Controlaţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină (o scurgere perturbează considerabil îmbogăţirea). Controlaţi etanşeitatea liniei de eşapament. Dacă este necesar. Program: E1 Nr.Interpretare stări REGLARE ÎMBOGĂŢIRE 17B ET037 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. sonda trebuie să fie înfundată (încercaţi un rulaj în sarcină). 17B-80 .EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi etanşeitatea colectorului de admisie. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi presiunea benzinei. Verificaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen amonte. Dacă vehiculul nu rulează decât în oraş. Dacă ralanti-ul este instabil. controlaţi jocul supapelor şi distribuţia.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Controlaţi garniturile cutiei clapetă fluture.) deoarece este probabil înfundat... RALANTI-UL ESTE PREA SCĂZUT – Controlaţi funcţionarea reglării îmbogăţirii. Dacă toate aceste puncte sunt corecte. RALANTI-UL ESTE PREA RIDICAT DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. – Controlaţi nivelul de ulei motor. – Controlaţi etanşeitatea amplificatorului de frânare. Înlocuiţi vana de reglare ralanti dacă este necesar. 17B-81 .Interpretare stări REGLARE RALANTI 17B ET039 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Program: E1 Nr. Dacă toate aceste puncte sunt corecte. – Curăţaţi circuitul de alimentare cu aer (cutie clapetă fluture. – Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei. – Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de presiune. – Controlaţi igiena conductelor legate la colector. – Controlaţi nivelul de ulei. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. – Controlaţi electrovanele comandă pneumatică. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar. – Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei. Atenţie la valoarea prestabilită a turaţiei de ralanti service: PR041. înlocuiţi motorul de reglare ralanti. înlocuiţi motorul de reglare ralanti. – Controlaţi injectoarele. – Controlaţi garniturile colector. Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti.EMS 31-32 Nr. – Controlaţi prezenţa ajutajelor în circuitul de reaspirare a vaporilor de ulei. – Controlaţi aprinderea.

17B-82 . consultaţi diagnosticarea climatizării. Dacă problema persistă.Interpretare stări COMPRESOR DE CLIMATIZARE 17B ET070 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei în pinul 10 al calculatorului de injecţie.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Reparaţi dacă este necesar.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi izolarea. 17B-83 . – dacă nu există priză de aer. Dacă problema persistă. Program: E1 Nr.Interpretare parametri PRESIUNE COLECTOR 17B PR001 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. – jocul supapelor. Presiune colector > presiune maximă la ralanti Controlaţi: – etanşeitatea între colector şi senzor.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Dacă problema persistă. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 15 Pin A Senzor de presiune Calculator injecţie pin 16 Pin B Senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C Senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. înlocuiţi senzorul. Presiune atmosferică incoerentă (PR016). Presiune colector incoerentă contact pus. – purjarea absorbantului de vapori de benzină – compresia cilindrilor. Presiune colector < presiune minimă la ralanti. – dacă eşapamentul nu este astupat. înlocuiţi senzorul.

DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. controlaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură". 17B-84 . Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric). Dacă valoarea citită este incorectă.EMS 31-32 Nr. Controlaţi izolarea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 13 Pin B2 Senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 73 Pin B1 Senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr.Interpretare parametri TEMPERATURĂ APĂ 17B PR002 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Controlaţi izolarea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric). 17B-85 .EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar.Interpretare parametri TEMPERATURĂ AER 17B PR003 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă valoarea citită este incoerentă. verificaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură".

EMS 31-32 Nr. Remediaţi această problemă şi controlaţi nivelul electrolitului în baterie. Contact pus Dacă tensiune < Minimă. Dacă tensiune > Maximă. 17B-86 . La ralanti Dacă tensiunea < Minimă. Program: E1 Nr. tensiunea de încărcare este prea mică: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . bateria este poate prea încărcată: controlaţi ca tensiunea de încărcare să fie corectă cu şi fără consumator. Dacă tensiunea > Maximă. tensiunea de încărcare este prea slabă: regulatorul alternatorului este defect. Dacă bateria şi circuitul de încărcare sunt corecte Trataţi problema aplicând metoda defectului DF345 "Alimentări 5 V potenţiometre şi senzori".Interpretare parametri TENSIUNE DE ALIMENTARE CALCULATOR 17B PR004 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. bateria este descărcată: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme. Fără consumator.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi izolarea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 43 Pin C Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 75 Pin A Potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar.Interpretare parametri POZIŢIE CLAPETĂ FLUTURE 17B PR017 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat... Controlaţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture. Înlocuiţi potenţiometrul clapetă fluture dacă este necesar.). Program: E1 Nr. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. obstacol. 17B-87 .EMS 31-32 Nr. Controlaţi comanda acceleratorului (frecare. Poziţia clapetei fluture este fixă PR017 Controlaţi ca senzorul să fie legat mecanic la clapeta fluture. Programare la limită PR008 sau nedetectare a Piciorului Ridicat ET003 sau nedetectare a Admisiei Maxime ET005 Controlaţi ca limitatorul mecanic al potenţiometrului să nu fi fost modificat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început..

nu este suficientă benzină sau prea mult aer. curăţenia şi buna funcţionare a: – filtrului de benzină. este prea multă benzină sau nu este suficient aer. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr. – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MINIM. priviţi aceşti parametri. – aprinderea.Interpretare parametri INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE FUNCŢIONARE 17B PR030 PR031 INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE LA RALANTI INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Asiguraţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină. – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MAXIM. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – pompei de benzină. – circuitului de carburant. (Consultaţi "Corectare adaptivă îmbogăţire" pentru valorile de limite exacte). Ştergeţi memoria calculatorului de injecţie.EMS 31-32 Nr. – bujiilor. La cald. – conductei de alimentare aer. Controlaţi: – compresiile. în reglare ralanti. – filtrului de aer. 17B-88 . Asiguraţi igiena. Faceţi programările. – jocul supapelor. – rezervorului.

EMS 31-32 Nr.Tratare moduri de comandă RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 17B AC010 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. înlocuiţi pompa de benzină. Controlaţi continuitatea între pinii 1 şi 3 ai senzorului de şoc. Controlaţi izolarea şi continuitatea cablajului: Senzor de şoc Pin C1 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. sub acţiune demaror. Program: E1 Nr. Dacă nu sunt 12 V. prezenţa a 12 V în pinul 3 al conectorului senzorului de şoc. verificaţi dacă. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. înlocuiţi senzorul de şoc. corespondenţa pinilor pe schema electrică corespunde organelor montate pe vehicul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă nu este continuitate. Anclanşaţi senzorul de şoc dacă este necesar. Înainte de a efectua acest control. 17B-89 . reparaţi linia pinului 3 al senzorului de şoc la pinul 5 al releului pompei de benzină. Controlaţi. Controlaţi ca senzorul de şoc să fie bine anclanşat. Controlaţi igiena şi prezenţa masei în pinul C2 al pompei de benzină.

EMS 31-32 Nr. tabloul de bord ar putea fi foarte deteriorat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr. consultaţi diagnosticarea tabloului de bord. 17B-90 . Controlaţi prezenţa masei pe linia martorului luminos. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă un scurtcircuit la 12 V a intervenit pe linia martorului luminos. Dacă problema persistă. cu comanda activată.Tratare moduri de comandă MARTOR LUMINOS ALERTĂ TEMPERATURĂ APĂ 17B AC212 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Reparaţi dacă este necesar.

EMS 31-32 Nr.. LIPSĂ COMUNICAŢIE CU CALCULATORUL ALP 1 PROBLEME DE PORNIRE ALP 2 PROBLEME DE RALANTI ALP 3 PROBLEME DE RULARE (MERS BRUSCAT LA ACCELERARE. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . ÎNTRERUPERI.Efecte client 17B INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi efectele client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.) ALP 4 PROBLEME DE ÎNCĂLZIRE ADIŢIONALĂ: MODELE "TEMPERATURĂ FOARTE SCĂZUTĂ" ALP 5 17B-91 .. Program: E1 Nr.

Reparaţi dacă este necesar. Asiguraţi-vă ca testerul de diagnosticare să nu fie cauza defectului încercând să comunicaţi cu un alt vehicul. Controlaţi siguranţele injecţie. 17B-92 .Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 1 Lipsă comunicaţie cu calculatorul INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . motor şi habitaclu. Program: E1 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 28 Masă Calculator injecţie pin 33 Masă Calculator injecţie pin 3 Masă Calculator injecţie pin 56 Pin 7 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 26 Pin 15 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 29 Siguranţă Calculator injecţie pin 30 Siguranţă Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 16 şi a masei în pinii 4 şi 5 ai prizei de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi legătura între testerul de diagnosticare şi priza de diagnosticare (stare cablu). Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea.EMS 31-32 Nr.

Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea volantului motor. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă nu mai există perturbare. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată.EMS 31-32 Nr. Controlaţi starea rezervorului. Controlaţi alimentarea electrică a pompei de benzină. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Controlaţi vana de reglare ralanti. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare).Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 2 Probleme de pornire INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 17B-93 . Controlaţi calajul distribuţiei. Controlaţi starea filtrului de benzină. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de şoc. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi compresiile motorului. Program: E1 Nr. Controlaţi dacă demarorul funcţionează bine.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. Dacă nu mai există perturbare. (Dacă vehiculul este echipat cu aceasta) Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Controlaţi starea rezervorului. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot). Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi compresiile motorului.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 3 Probleme de ralanti INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. Controlaţi calajul distribuţiei. Program: E1 Nr. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. Controlaţi starea colectorului de admisie. Controlaţi ca electrovana decalorului de arbore cu came să nu fie blocată în poziţie deschisă. Controlaţi. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). cu ajutorul jojei de ulei. Controlaţi starea filtrului de benzină. Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi vana de reglare ralanti. ca nivelul să nu fie prea ridicat. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza.EMS 31-32 Nr. Controlaţi starea volantului motor. 17B-94 .

. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată. cu ajutorul jojei de ulei.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 4 Probleme de rulare (Mers bruscat la accelerare. Controlaţi starea rezervorului. întreruperi. Controlaţi ca filtrul de aer să nu fie deformat. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. 17B-95 . tamburii şi rulmenţii să nu fie gripaţi. Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Controlaţi compresiile motorului..) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea volantului motor. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi ca pneurile să nu fie subumflate. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Controlaţi ca răcirea să fie eficace. Controlaţi ca etrierele. Program: E1 Nr. Controlaţi starea colectorului de admisie. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă nu mai există perturbare. Controlaţi. Controlaţi starea filtrului de benzină. ca nivelul să nu fie prea ridicat. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. Controlaţi colectorul de eşapament să nu curgă.

cu contactul pus. Program: E1 Nr. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. 17B-96 . Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Înlocuiţi cutia "încălzire adiţională" dacă este necesar.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 5 Problemă de încălzire adiţională "modele temperatură foarte scăzută" INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor termoplonjoanelor. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor releelor "încălzire adiţională". Controlaţi prezenţa a 12 V în pinii 3 ai fiecărui releu "încălzire adiţională". Controlaţi cu motorul pornit şi numai în următoarele condiţii. Controlaţi prezenţa masei în termoplonjoane. Controlaţi branşarea şi starea conectorului cutiei "încălzire adiţională". Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi releul (releele) dacă este necesar. Pin 3: masă Pin 9: + 12 V releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. alimentările cutiei "încălzire adiţională". Controlaţi funcţionarea bobinei fiecărui releu "încălzire adiţională". Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi izolarea. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reparaţi linia până la cutia de siguranţe dacă este necesar. cu contactul pus. Controlaţi. prezenţa a + 12 V în termoplonjoane: ° – PR002: < 10°C ° – PR003: < 0°C Reparaţi linia (liniile) până la releul (releele) "încălzire adiţională" dacă este necesar. Reparaţi linia până la releul actuatori dacă este necesar. Controlaţi. prezenţa a 12 V în pinii 1 ai fiecărui releu "încălzire adiţională".EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Cutie "încălzire adiţională" pin 1 Pin 64 Calculator Cutie "încălzire adiţională" pin 7 Pin 2 Releu 1 "încălzire adiţională" Cutie "încălzire adiţională" pin 8 Pin 2 Releu 2 "încălzire adiţională" Reparaţi dacă este necesar. Cutia "încălzire adiţională" pilotează termoplonjoanele şi decalorul de arbore cu came (dacă vehiculul este echipat). Înlocuiţi termoplonjonul (termoplonjoanele) dacă alimentările sunt corecte.

2 Transmisie 20A AMBREIAJ CUTIE DE VITEZE MECANICĂ TRANSMISII 21A 29A .

Capitolul 2 CuprinsPagina L90 .Capitolul 2 Cuprins 20A AMBREIAJ Identificare Mecanism .L90 .Remontare 21A-1 21A-2 21A-3 21A-4 21A-5 21A-6 21A-9 21A-11 29A TRANSMISII Identificare Ingrediente Transmisie faţă stânga Transmisie faţă dreapta Burduf de transmisie faţă parte roată 29A-1 29A-2 29A-3 29A-5 29A-7 .Disc Rulment de presiune ambreiaj Volant motor 20A-1 20A-2 20A-3 20A-5 29A TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze 29A-9 29A-12 21A CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare Raporturi Lubrifianţi Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Simering arbore primar: Înlocuire Simering ieşire diferenţial Cutie de viteze mecanică: Demontare .

Motor K7M = 200 mm .6 mm Număr de caneluri: 26 Culoare arcuri: Gri 20A-1 .Motor K7J = 180 mm Grosime disc: 7. şi K7J sau K7M Mecanism 20A 107918 Disc 105680 Diametru exterior disc: .AMBREIAJ Identificare L90.

şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1518) (2).2 daN.AMBREIAJ Mecanism . Cutie de viteze mecanică). . a Înlocuiţi piesele defecte. a Blocaţi motorul (Mot.discul de fricţiune.m).m DEMONTARE a Demontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A.2 daN.Remontaţi ansamblul fără lubrifiant.mecanismul. a Demontaţi: . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a mecanismului (1. a Înfiletaţi progresiv în stea. 582-01 Emb. Cutie de viteze mecanică. cu ajutorul dispozitivului a Scoateţi cele şase şuruburi (3) de fixare a mecanismului. 3 . 1518 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj 20A REMONTARE 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a mecanismului 1. a Montaţi discul de ambreiaj. .Curăţaţi canelurile arborelui de ambreiaj. 582-01). a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. Cutie de viteze mecanică).Disc L90. 95414 a 1 ATENŢIE . a Remontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A. 107913 a Demontaţi dispozitivul (Mot. 582-01) (1).Degresaţi suprafaţa de fricţiune a volantului motor. 20A-2 . Cutie de viteze mecanică.

a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2. a Plasaţi furca. 107916 a Puneţi rulmentul de presiune pe tubul de ghidare plasând cârligele (3) în furcă. nu ridicaţi furca deoarece riscă să iasă din cârligele (3) ale rulmentului de presiune. Simering arbore de ambreiaj). 107914 a Demontaţi furca (2) trăgând spre interiorul carterului de ambreiaj. Notă: 2 în momentul unei intervenţii care nu necesită demontarea cutiei de viteze sau după montarea acesteia. Cutie de viteze mecanică). A 3 1 107917 a Demontaţi: . Cutie de viteze mecanică. şi K7J sau K7M 20A DEMONTARE REMONTARE a Controlaţi să nu existe prelingere la ieşirea arborelui primar. Cutie de viteze mecanică. a Asiguraţi-vă de culisarea corespunzătoare. . înlocuiţi tubul de ghidare dacă este necesar (consultaţi 21A. 20A-3 .cutia de viteze (consultaţi 21A.rulmentul de presiune ambreiaj (1) basculând furca în (A). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90.

Motor K7M (X) = 30 până la 35 mm .AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90.Motor K7J (X) = 28 până la 33 mm 20A-4 . verificaţi cursa de deplasare a furcii. şi K7J sau K7M 20A X 91830 a După remontarea cutiei de viteze. Ea trebuie să fie de: .

4 2 7 107913 a Montaţi volantul motor. .m 5 DEMONTARE a Demontaţi: . a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (6. .Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit.şuruburile de fixare a volantului motor. 582-01) (A). a Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi.mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A. a Remontaţi: . a Blocaţi motorul (Mot. Cutie de viteze mecanică).mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A. şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.cutia de viteze (consultaţi 21A. Ambreiaj. Mecanism . a Apropiaţi şuruburile noi de volantul motor.AMBREIAJ Volant motor L90. a Pe şuruburile noi ale volantului motor. Cutie de viteze mecanică).Disc).Disc).Curăţaţi de pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor. a Demontaţi: . 582-01 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) 20A 1 A 6 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a volantului motor 6. . 582-01) (A).dispozitivul (Mot.5 daN. Mecanism . a Verificaţi starea volantului motor.m). 20A-5 . Cutie de viteze mecanică. Ambreiaj. aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.5 daN. Cutie de viteze mecanică. cu ajutorul dispozitivului REMONTARE a ATENŢIE . .volantul motor.cutia de viteze (consultaţi 21A. .

şi JH1 sau JH3 Motoarele K7M / K7J sunt echipate cu cutie de viteze mecanică de tip JH.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare L90. 21A 1 107920 A B D C 19860 Un marcaj (1).(A) Tip cutie de viteze.(B) Indice cutie de viteze.(C) Număr de fabricaţie. .(D) Uzină de fabricaţie. 21A-1 . indică: . . situat pe carterul cutiei de viteze. .

şi JH1 sau JH3 21A JH3 052 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 Tip Indice Cuplu cilindru Prima A doua A treia A patra A cincea Marşarier Tahimetru JH1 053 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 21A-2 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Raporturi L90.

VÂSCOZITATE (Consultaţi NT 6012A. şi JH1 sau JH3 Capacitate (în litri) JH3 JH1 3. vehiculul trebuie să fie pe o suprafaţă orizontală. Umpleţi până la nivelul orificiului. III . 108355 ATENŢIE 92081 Este interzis să demontaţi valva reniflardului (3) pentru a efectua umplerea cu ulei.1 3. Calitate). 2 1 18749 21A-3 . Lubrifianţi.CALITATE.PARTICULARITATE 3 II .1 (1) (2) Buşon de golire 21A Buşon de umplere I . cu motorul oprit. Lăsaţi vehiculul. câteva minute înainte de a controla nivelul de ulei.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Lubrifianţi L90.CONTROL NIVEL ÎN CAZ DE SCURGERE Înainte de orice control de nivel.

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Ingrediente L90. şi JH1 sau JH3 21A Tip MOLYKOTE BR2 LOCTITE 518 RHODORSEAL 5661 Condiţionare Cutie de 1 kg Seringă de 24 ml Tub de 100 g Referinţă 77 01 421 145 77 01 421 162 77 01 404 452 Organ Caneluri Suprafeţe de asamblare cartere JH / JR Buşoane filetate şi contactoare 21A-4 .

şi JH1 sau JH3 Piese de înlocuit sistematic după ce au fost demontate: .inelele "O".simeringurile.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Piese de înlocuit sistematic L90. 21A 21A-5 . .

Cutie de viteze mecanică. Ambreiaj. 1445) pentru a putea garanta poziţionarea corespunzătoare în momentul remontării. 1445). DEMONTARE a Demontaţi: . 21A-6 . . 1445 Scule şi dispozitive de extragere şi de montare tub de ghidare cutie de viteze "JB" 21A Simeringul şi rulmentul arborelui primar sunt solidari cu tubul de ghidare al rulmentului de presiune. 98934 2 1 3 5 4 a Poziţionaţi cutia de viteze pe suport. a Ajustaţi dacă este nevoie reazemul reglabil.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90.cutia de viteze (consultaţi 21A. 3 99057 (1) (2) (3) (4) (5) Cleşte de strângere Teacă Jojă 98935 Cheie Inel crestat Demontarea tubului de ghidare al rulmentului de presiune se efectuează cu dispozitivul (Bvi. Rulment de presiune ambreiaj). Lubrifierea este asigurată printr-un orificiu care comunică cu alezajul carterului. a Reperaţi cota de îmbinare a tubului de ghidare cu ajutorul cursorului (3) al dispozitivului (Bvi.rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi. Cutie de viteze mecanică).

98939 a Trasaţi un reper pe carterul de ambreiaj în linie cu gaura de gresare. a Acţionaţi asupra piuliţei superioare (6).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. 21A-7 . a Extrageţi uşor tubul de ghidare. şi JH1 sau JH3 21A 6 98936 98938 a Dezlipiţi uşor tub de ghidare de presă. a Plasaţi teaca şi inelul crestat. a Strângeţi cu putere piuliţa. a Aliniaţi gaura de gresare a rulmentului tubului de ghidare în faţa găurii de gresare a carterului de ambreiaj. a Degresaţi tubul de ghidare. REMONTARE 4 1 98937 a Plasaţi cleştele de strângere (1) pe tub. a Imobilizaţi cleştele de strângere (1) cu ajutorul cheii (4). a Poziţionaţi piesa nouă pe carterul de ambreiaj.

.cutia de viteze (consultaţi 21A. Ambreiaj. Rulment de presiune ambreiaj).rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A. 21A-8 . şi JH1 sau JH3 21A 98935-1 a Montaţi piesa până la contactul uşor cu carterul jojei. Cutie de viteze mecanică). Cutie de viteze mecanică. a Remontaţi: .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90.

un dispozitiv simeringului (B). DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. REMONTARE B A 86095 a Remontarea simeringului se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Bvi. a Demontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. Lubrifianţi). a Bateţi simeringul pe bază cu ajutorul unui extractor de ştifturi şi al unui ciocănel pentru a-l roti în locaşul său. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi.5 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor. 945 Mandrină de montare simering planetară 21A ÎNLOCUIRE SIMERING Cupluri de strângerem piuliţă de rotulă de direcţie buloane picior amortizor piuliţă transmisie şuruburi de fixare a roţilor 3.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90. 945) compus din: .m 11 daN.m 28 daN. Cutie de viteze mecanică.un protector de simering (A). Transmisii.m 10.m 86031 Notă: Simeringul poate fi înlocuit pe vehicul cu cutia de viteze montată. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. a Scoateţi simeringul cu ajutorul unui cleşte având grijă să nu distrugeţi canelurile planetarei. Transmisie faţă dreapta).7 daN. . care asigură montarea 21A-9 .

piuliţa de rotulă de direcţie (3. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.cele două buloane ale piciorului amortizorului (10.piuliţa de transmisie (28 daN. Transmisii. 21A-10 .5 daN.7 daN. Cutie de viteze mecanică. Transmisie faţă dreapta). . Lubrifianţi).m). .m). a Remontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. a Strângeţi la cupluri: . .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90.m).m).şuruburile de fixare a roţilor (11 daN. şi JH1 sau JH3 21A A B C 86122 a Puneţi protectorul (A) uns pe planetară. a Poziţionaţi simeringul (C) uns împreună cu dispozitivul (B).

Mijloc de ridicare. şi K7J sau K7M. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi.4 daN.m 3.m 3. (consultaţi 02A.7 daN.m 6 daN.m 3. Elevator cu două coloane: Securitate).m 2. piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi suport etrier şuruburi turn cutie de viteze şi demaror şuruburi de fixare a cadrului în faţă şuruburi de fixare a cadrului în spate şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cutie şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi suport pendular pe cutie 21A-11 . 1199-01 Extractor rotulă Dispozitiv de tăiere ţeavă de eşapament Suport pentru demontare . Pentru procedura de montare a chingii.m Cupluri de strângerem piuliţă suport pendular pe tampon buşon de golire cutie de viteze Mot. . 1453 Tav.Remontare L90.5 daN. 1390 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 10 daN. Mot.roţile faţă. a Demontaţi protectorul de sub motor.m 6.m a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.5 daN.m 11 daN. cu chingi de menţinere Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil cilindru de organe 21A 5 daN.apărătoarea de noroi laterală faţă stânga. Cutie de viteze mecanică.5 daN.remontare grup motopropulsor Suport ancorare motor cu reglaje multiple.5 daN.5 daN.m 10.m 2.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . Lubrifianţi). IMPORTANT În timpul acestei operaţii.m 4. 476 Mot. a Demontaţi: .5 daN. pentru a evita un dezechilibru. 1747 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a roţilor buloane picior amortizor şuruburi burduf transmisie de 11 daN. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.

a Demontaţi fixările fasciculului de cabluri electrice. 21A 2 1 3 107846 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 21A-12 .capacul cutiei siguranţe (2) ridicând clipsurile (3).bateria. . a Degrafaţi: . şi K7J sau K7M. . şi JH1 sau JH3 a Demontaţi: .protecţia calculatorului.locaşul de sub baterie.fixările vasului de expansiune. . . . a Distanţaţi fasciculul motor în jurul cutiei de viteze.cablul de ambreiaj.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .manşonul de aspirare aer. a Demontaţi: . a Demontaţi: .brida (1) a bateriei.habitaclu.Remontare L90. 109184 4 107932 a Debranşaţi senzorul Punct Mort Superior (4). .portreleele stânga şi dreapta cu ajutorul unei şurubelniţe urmând sensul săgeţilor.calculatorul injecţiei. 109171 a Debranşaţi conectorul fasciculului motor .

a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze în înălţime. şi K7J sau K7M. ATENŢIE Nu desfaceţi niciodată piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă.Remontare L90. 21A-13 . a Debranşaţi (dacă vehiculul este echipat) cablajele senzorilor sistemului antiblocare roţi. a Distanţaţi vasul de expansiune de suportul său. a Demontaţi piuliţa (5) a tijei de comandă a cutiei de viteze.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Demontaţi rotula bieletei de direcţie (7) cu ajutorul dispozitivului (Tav.PARTE STÂNGA VEHICUL 21A 6 7 5 8 107935 107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze.vasul de expansiune trăgând în sus. şi JH1 sau JH3 . a Demontaţi cele două şuruburi (8) ale suportului etrierului. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. a Demontaţi cele două piuliţe (6) ale piciorului amortizorului. I . 476).

şuruburile de fixare (13) a treselor de masă de pe cutia de viteze. a Demontaţi: . Dacă este cazul. 21A-14 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Debranşaţi conectorul marşarier (9). a Decuplaţi transmisia cutiei de viteze.Remontare L90. şi JH1 sau JH3 21A 11 12 9 13 10 107933 107934 a Demontaţi cele trei şuruburi (11) ale burdufului de transmisie. şi K7J sau K7M. basculând portfuzeta. . Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna. controlaţi la remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze.piuliţa (12) a tirantului cadrului. a Demontaţi fixarea (1 0) a conductei de direcţie asistată de pe cadru (dacă vehiculul este echipat).

476).cele două piuliţe (1 6) de fixare a piciorului amortizorului. a Debranşaţi conectorul (17) al sondei de oxigen.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .MEDIU MOTOR a Ataşaţi ansamblul radiatoarelor de răcire cu ajutorul corzilor pe traversa superioară. 21A-15 . a Basculaţi portfuzeta şi decuplaţi transmisia cutiei de viteze. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. a Demontaţi fixarea tirantului cadrului de pe caroserie. şi JH1 sau JH3 II .Remontare L90. III . . a Demontaţi: . şi K7J sau K7M.rotula bieletei de direcţie (15) cu ajutorul dispozitivului (Tav. a Demontaţi suportul conectorului prin şurubul (18).PARTE DREAPTA VEHICUL 21A 16 17 14 15 18 107925 108350 a Demontaţi cele două şuruburi (14) ale suportului etrierului.

a Distanţaţi cablajul de pe locaşul bateriei şi de pe motoventilator. şi JH1 sau JH3 21A 14747 19 107926 a Demontaţi: . 108351 a Întrerupeţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice.fixările barei paraşoc de pe cadru. 20 107919 a Debranşaţi conectorul (20) al senzorului tahimetric.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Demontaţi fixările casetei de direcţie. 21A-16 .fixările (19) ale catalizatorului de pe colectorul de eşapament. .catalizatorul. . a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului. 1199-01) între cele două puncte de întrerupere situate între catalizator şi toba intermediară. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. şi K7J sau K7M. Este interzis să găuriţi sau să a decupaţi catalizatorii.Remontare L90.

şi JH1 sau JH3 a Ataşaţi caseta de direcţie pe caroserie.demarorul. 1390). 1390) sub cadru.şuruburile de fixare a demarorului. . a Debranşaţi alimentarea demarorului. 23 107924 a Defiletaţi cele patru fixări (23) ale cadrului. 21A-17 . a Demontaţi fixările cadrului. 107928 a Montaţi vehiculul. Patinele dispozitivului trebuie să fie plasate sub zonele (A). 1390). a Montaţi dispozitivul (Mot. a Ataşaţi cadrul la dispozitivul (Mot. 21A 21 A 22 108574 107921 a Demontaţi bieleta de preluare cuplu (21) cu întăritura sa (22). a Demontaţi: . şi K7J sau K7M. a Coborâţi vehiculul pe dispozitivul (Mot.Remontare L90. cadrul trebuie să rămână pe cărucior.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .

piuliţa suportului cutiei de viteze (24).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .cutie de viteze. 1453) cu chingile sale de menţinere. . . a Poziţionaţi cilindrul de organe sub cutia de viteze. REMONTARE a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2.prezoanele de fixare a cutiei de viteze.fixările superioare turn cutie de viteze. . a Demontaţi: . a Plasaţi furca pe proeminenţele rulmentului de presiune ambreiaj. 27 107936 26 a Demontaţi: . . şi K7J sau K7M.Remontare L90.suportul cutiei de viteze (26). şi JH1 sau JH3 21A 28 107930 a Montaţi dispozitivul (Mot. a Cuplaţi cutia de viteze la motor. 25 .şuruburile de fixare a suportului cutiei de viteze (25). 21A-18 .cutia de viteze. . 24 107929 a Asiguraţi-vă de prezenţa şi poziţionarea bucşilor de centrare motor .piuliţa (28) a prezonului cutiei de viteze.şuruburile inferioare (27) turn cutie de viteze.

cele trei şuruburi ale burdufului de transmisie (2. Lubrifianţi).piuliţa de rotulă de direcţie (3. Cutie de viteze mecanică.4 daN.cele două buloane ale piciorului amortizorului (10. .5 daN. a Aplicaţi un strat de F R E N B L O C pe filetele şuruburilor suportului etrierului. Baterie: Demontare . şi JH1 sau JH3 21A . .5 daN.remontare).şuruburile suportului etrierului (10 daN. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .şuruburile turn cutie de viteze şi demaror (4.m).5 daN. ATENŢIE Nu prindeţi conducta de frână spate în momentul remontării cadrului.m).7 daN.m).m). . . a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cutie (3.buşonul de golire cutie de viteze (2.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.m).şuruburile de fixare a cadrului în spate (11 daN.m).şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (6.m). .şuruburile de fixare a roţilor (11 daN.5 daN. a Puneţi un manşon pe tăietura ţevii de eşapament referinţă 77 03 083 443. şi K7J sau K7M. . 1747) (29) pe fixările faţă pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale. a Strângeţi la cupluri: .şuruburile de fixare a cadrului în faţă (6 daN. .şuruburile suportului pendular pe cutie (3. .m).m).Remontare L90.5 daN. .m). . 21A-19 .piuliţa suport pendular pe tampon (5 daN. 29 107927 a Utilizaţi dispozitivul (Tav.m).5 daN.m). .

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque". sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document. La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault. Edition Française "Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur. © RENAULT 2001 .Manuel de réparation Boîte de vitesses mécanique Type JH1 Gamme Twingo Clio Clio Laguna II Laguna II JH3 JR5 77 11 299 960 MARS 2001 Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault. dans ce présent document.

Sommaire Pages 21 BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.m Couples de serrage en daN.m Rapports Ingrédients Capacité .lubrifiants Pièces à remplacer systématiquement Outillages spécialisés Réfection boîte de vitesses 21-1 21-3 21-4 21-5 21-5 21-5 21-6 21-7 .

BOITE DE VITESSES MECANIQUE 121 Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JH

21

A B C D

2,5 2,5 7 19

21-1

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JR

21

A B C D E

2,5 13 2,5 7 19

21-2

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Couples de serrage en daN.m

21

Désignation Vis de tour de boîte Vis d'arbre secondaire Ecrou d'arbre primaire Vis de couvercle arrière Contacteur de marche arrière Vis de récepteur d'embrayage Vis d'axe de commande Vis de loqueteau Vis de capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée

Couple en daN.m 2,5 7 19 2,5 2,5 2,1 2 0,5 1

21-3

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Rapports
BOITE DE VITESSES JH Indice JH1-002 JH1-003 JH1-007 JH3-005 Véhicule Twingo Twingo Twingo Laguna 2 1 ère 11/37 11/37 11/37 11/37 2 ème 22/41 22/41 22/41 22/41 3ème 28/37 28/37 28/37 28/37 4 ème 30/29 30/29 34/35 34/35 5 ème 41/31 39/32 39/32 39/32 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/56 15/58 15/61 14/59

21
Tachy 21/20 21/20 21/19 Sans

BOITE DE VITESSES JR Indice JR5-003 JR5-008 JR5-009 JR5-012 Véhicule Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 1 ère 11/37 11/41 11/37 11/41 2 ème 22/41 21/43 22/41 21/43 3ème 28/37 28/39 28/37 28/37 4 ème 34/35 31/34 34/35 35/34 5 ème 39/32 37/33 39/32 41/31 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/61 15/58 15/61 16/55 Tachy Sans Sans Sans Sans

21-4

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Ingrédients

21
Organe

Type Molykote "BR2" Loctite 518

Conditionnement Boîte de 1 kg Seringue de 24 ml

N° M.P.R 77 00 421 145 77 01 421 162

Cannelures planétaires Faces assemblage des carters Filetage des contacteurs Pignon fixe et moyeu de 5 ème Ecrou d'arbre primaire Vis d'arbre secondaire

Loctite FRENBLOC

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

Capacité - Lubrifiants
Capacité en litre JH 2,8 JR 2,5 Qualité TRJ 75W80W TRJ 75W80W

Pièces à remplacer systématiquement
Lorsqu'elles ont été remplacées : – les joints à lèvres, – les joints toriques, – les anneaux d'arrêt, – les goupilles élastiques, – les écrous d'arbre secondaire et différentiel, – les bagues sous pignons, – les circlips des roulements d'arbres primaire et secondaire.

21-5

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Outillages spécialisés

21

B. Vi. 22-01 B. Vi. 31-01 B. Vi. 945 B. Vi. 946 B. Vi. 949 B. Vi. 1000 B. Vi. 1057 B. Vi. 1058 B. Vi. 1059 B. Vi. 1161 B. Vi. 1165 B. Vi. 1170 B. Vi. 1527 B. Vi. 1570 B. Vi. 1576 B. Vi. 1581 B. Vi. 1601

Corps d'extracteur des roulements Jeu de broches pour goupilles élastiques Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JH) Mandrin de mise en place du jonc d'arrêt sur planétaire Outil de pose et dépose des goupilles élastiques de fourchette Extracteur du pignon fixe de 5 ème sur arbre secondaire Outil de blocage en rotation du différentiel Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JR) Bagues de mise en place des roulements de différentiel Plaque support de comparateur et rondelles de calage Outil d'extraction du roulement d'arbre secondaire sur carter d'embrayage Extracteur du moyeu de 5 ème sur arbre primaire Contre-plaque de réglage du jeu des arbres primaire et secondaire Outil de mise en place billage Mandrin de mise en place des roulements dans le carter de mécanisme (JH) Support de boîte de vitesses sur pied Desvil Mandrin de mise en place du roulement guide d'arbre primaire

21-6

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Le démontage et la manutention des pièces doivent s'effectuer sur un établi avec revêtement antichocs (caoutchouc ou plastique épais).

21

– la carter arrière. Celui-ci doit être déposé dans l'axe horizontal de la boîte, car il comporte une canule de lubrification située dans l'alésage de l'arbre primaire.

DEMONTAGE Monter la plaque suppor t B. Vi. 1581 sur un pied Desvil. Poser la boîte de vitesses sur le support B. Vi. 1581.

19825-1

Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5 ème en glissant la fourchette de 5 ème sur son axe. Déposer la vis d'arbre secondaire et l'écrou d'arbre primaire.
19825

Déposer : – le cylindre récepteur d'embrayage, – les vis situées à l'intérieur du carter,

19824

19826

21-7

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
A l'aide du B. Vi. 31-01, chasser la goupille de la fourchette de 5 ème . Déposer la fourchette et le baladeur de 5 ème.

21

Extraire le pignon fixe de 5ème à l'aide du B. Vi. 22-01 et du B. Vi. 1000.

19823

Déposer les vis extérieures du carter de mécanisme. Extraire le moyeu de 5ème à l'aide du B. Vi. 1170. Placer le baladeur de l'outil B. Vi. 1170 comme pour passer la 5ème et le tourner de façon à positionner les cannelures du baladeur et du moyeu en vis à vis et retirer l'ensemble. (Retirer le capteur de régime (B) pour boîte de vitesses robotisée JH1).

21-8

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Il est recommandé de placer deux aimants ou d'obturer les orifices (C) afin de récupérer les billes et ressor ts de verrouillage des axes 1/2 et 3/4.

21

Tourner vers la gauche l'ensemble axe de marche arrière et déposer l'axe de la fourchette "marche arrière/5ème".

Retirer l'axe (A) de marche arrière. Déposer le contacteur de marche arrière (B). Effectuer un effort sur l'axe de commande vers l'extérieur. Décoller et retirer le car ter de mécanisme. Lever légèrement l'arbre primaire et déposer l'ensemble axe de marche arrière.

21-9

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Dégoupiller la fourchette 3/4 à l'aide du B. Vi. 949 et déposer l'ensemble axe et fourchette 3/4. Simultanément, déposer l'ensemble arbre primaire et secondaire avec l'axe et la fourchette de 1/2.

21

21-10

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Ne pas oublier de récupérer les bonhommes d'interdiction (A) et (B).

21

21-11

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JH

21

21-12

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Mettre l'arbre secondaire dans un étau muni de mordache, puis déposer l'ensemble de pignons. Lors de la dépose et repose des anneaux d'arrêt, utiliser d'une part une pince de circlips et d'autre part une pince plate à l'opposé.

21

Contrôle des pièces Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

Remontage de la pignonnerie. Procéder en sens inverse du démontage. Les anneaux d'arrêt sont à remplacer systématiquement.

21-13

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR CARTER DE MECANISME Ecarter les circlips avec une pince à circlips et chasser le roulement vers l'intérieur du carter à l'aide du B. Vi. 1576.

Monter les roulements à l'aide du B. Vi. 1576. Enfoncer l'outil avec le roulement à l'aide d'une massette.

19821 19821

REPOSE Placer les circlips neufs dans leurs logements respectifs. NOTA : les circlips ont des formes différentes : – circlips arbre primaire (A), – circlips arbre secondaire (B).

19822

21-14

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remplacement des roulements sur carter d'embrayage Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Déposer le guide roulement arbre primaire à l'aide d'un tube de ∅ 38.

19819

Reposer le guide roulement à l'aide du B. Vi. 1601.

REPOSE Mettre en place le déflecteur puis le roulement à la presse, en affleurement de la face interne du carter. Sertir le roulement avec un bédane.

19818

19820

21-15

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JR

21

21-16

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Les bagues sous pignons de 2 ème , 3ème, 4ème sont montées serrées. Celles-ci seront systématiquement remplacées lors du remontage. A la presse, déposer l'ensemble "bague, moyeu, pignon de 3 ème" en prenant appui sous les dents de crabots du pignon de 3 ème . Contrôle des pièces

21

Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

A la presse, déposer l'ensemble "bagues, pignons de 1 ère et de 2 ème, moyeu, baladeur" en prenant appui sous le pignon de 1 ère .

21-17

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remontage de la pignonnerie Pour le remontage, il est nécessaire d'utiliser une plaque chauffante ayant une position de 150°C. Placer les nouvelles bagues sur la plaque chauffante froide. Les mettre à chauffer pendant 15 minutes, thermostat sur la position 150°C.

NOT : la synchronisation du rapport 1/2 est de type A doubles cônes, faire coïncider les encoches des anneaux synchro aux moyeux et pignons.

Procéder en sens inverse du démontage. Repose des bagues : A l'aide d'une pince, retirer une bague de la plaque chauffante et la monter sur l'arbre à l'aide d'un tube de diamètre intérieur 33 mm jusqu’en appui sur le moyeu.

21-18

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR ARBRE PRIMAIRE Extraire les roulements à la presse à l'aide du décolleur.

Extraire le cône de roulement de l'arbre secondaire à l'aide d'un décolleur.

Reposer le cône à la presse. Reposer les roulements à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 25.

Chasser les cuvettes des roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube de diamètre 55 mm.

19816

21-19

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Reposer le roulement à l'aide du B. Vi. 1167.

21

Reposer les cuvettes de roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube diamètre 60 mm.

19814 19815

REMPLACEMENT DU ROULEMENT SUR CARTER D'EMBRAYAGE JR Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Chasser la cuvette du roulement arbre primaire côté carter d'embrayage à l'aide d'un extracteur ∅ 38.

19813

Reposer celui-ci à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 46.

21-20

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DES ROULEMENTS D'ARBRE SECONDAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre primaire. Mettre en place l'arbre secondaire dans le carter d'embrayage avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 ou équivalent de 1,60 mm (grand ∅ extérieur). Monter les carter de mécanisme. Placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte. Monter la plaque suppor t de comparateur B. Vi. 1161 ou équivalent sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre secondaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre la cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre secondaire vers le haut en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Valeur prescrite + valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur = valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Mettre en place : q l'entretoise spécifique du B. Vi. 1527 (A), q la vis (C), q la comparateur avec son pied magnétique. Exemple : (Valeurs en mm). 0,26 + 0,49 + 1,60 = 2,35

Valeur prescrite

Moyenne valeurs lues

Valeur rondelle préréglage

Valeur rondelle de calage de précontrainte

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 2,15 mm à 2,43 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-21

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS D'ARBRE PRIMAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre secondaire. Mettre en place l'arbre primaire avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 de 0,62 mm (petit ∅ extérieur). Monter : q le carter de mécanisme, placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte, q la plaque support de comparateur B. Vi. 1161 sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre primaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre le cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre primaire vers le haut, en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage Valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur - 0,02 (valeur à soustraire pour garantir un jeu mini) = valeur de la rondelle de calage. Exemple : (Valeurs en mm) 0,62 + 0,50 0,02 = 1,10

Mettre en place : q l'entretoise B. Vi. 1527 (A), q la rondelle d'appui (B), q la bague du pignon (C), q l'écrou vissé à fond (D), q le comparateur avec son pied magnétique.

Valeur de préréglage

Moyenne valeurs lues

Valeur du jeu mini préconisé

Valeur de la rondelle de calage

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 0,86 mm à 1,30 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-22

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES ROULEMENTS Côté couronne

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

Passer une barrette à l'intérieur du boîtier et la poser à plat sur le roulement. Appuyer à la presse, à l'aide d'un tube et extraire le roulement.

A la presse, mettre une planchette sous la couronne pour prendre appui. Pousser sur le carter d'embrayage pour libérer le circlips (A) et l'extraire.

REPOSE La cage (C) du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne. Enfoncer le roulement à la presse, en utilisant le B. Vi. 1059 en prenant appui sur la bague extérieure du roulement.

19812

Le différentiel sort en poussant à la presse sur le planétaire.

21-23

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Replacer le différentiel dans le carter. Mettre une cale en bois sous la couronne.

21

Côté planétaire Retirer le circlips (A) de maintien de roulement. Sortir le roulement à la presse à l'aide d'un tube de diamètre 50 mm vers l'intérieur du carter.

Placer le circlips (B) sur l'ogive (1) du B. Vi. 946 puis l'ogive sur le planétaire. Mettre l'outil (2) du B. Vi. 946 sur l'ogive et pousser avec la presse jusqu'à la remise en place du circlips dans sa gorge. Retirer le B. Vi. 946.

Reposer le roulement à l'aide d'un tube de diamètre 65 mm. La cage du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne.

Reposer le circlips de maintien du roulement.

Faire tourner l'ensemble et vérifier la rotation du pignon de tachymètre si équipé.

21-24

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer l'écrou de fixation du boîtier.

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

19811

Récupérer la cale de réglage de la précontrainte des roulements (A). Immobiliser l'ensemble boîtier différentiel - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 fixé sur le carter.

Sortir l'ensemble en poussant sur le planétaire.

21-25

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES CAGES DEPOSE

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS DEPOSE Décoller et extraire les roulements à l'aide d'un décolleur.

Chasser les cages des roulements à l'aide d'un tube engagé par l'intérieur du carter. REPOSE A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter les cages des roulements jusqu'en appui sur l'épaulement du carter. Grand ∅

REPOSE Placer une planchette sous la couronne pour prendre appui. A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter le roulement jusqu'en butée sur le boîtier. Petit ∅

21-26

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Reposer le différentiel dans le car ter, roulement légèrement huilé. Monter le roulement côté planétaire, la rondelle de réglage de précontrainte et l'écrou. Comme au démontage, immobiliser l'ensemble boîtier - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 . Effectuer un presserrage au couple de 1 à 2 daN.m.

Le différentiel doit tourner sous une charge comprise entre : – 0,5 et 2 daN.m pour roulements réutilisés, – 1,6 et 3,2 daN.m pour roulements neufs.

Si le réglage n'est pas correct : Déterminer l'épaisseur de la rondelle de calage en sachant que : La précontrainte augmente d'environ 0,7 à 0,8 daN.m pour une diminution d'épaisseur de la rondelle de calage de 0,05 mm et inversement.

19811

Déposer le B. Vi. 1057 et faire tourner le différentiel pour mettre en place les roulements. Reposer B. Vi. 1057 et serrer l'écrou au couple de 13 daN.m. Déposer le B. Vi. 1057, faire tourner le différentiel et contrôler la précontrainte.

21-27

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
AXE DE COMMANDE L'axe de commande est muni d'un clapet d'interdiction fixé sur le carter (A). L'étanchéité est assurée par un joint torique (B). Après avoir dégoupillé le doigt de sélection (C), déposer les vis de fixation et retirer l'ensemble de commande. Commande JH3 et JR5 Commande JH1

21

21-28

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REPOSE DES ARBRES Poser simultanément l'arbre primaire et l'arbre secondaire muni de la fourchette 1/2.

21

Soulever légèrement le moyeu de 3/4 et placer la fourchette et l'axe de 3/4. Goupiller la fourchette à l'aide du B. Vi. 949.

19809

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 1/2 (A).

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 5ème (B).

21-29

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Mettre en place l'axe de 5ème (A) et l'axe de marche arrière (B) en soulevant légèrement l'arbre primaire.

21

Mettre en place les ressorts et billes de verrouillage 1/2 et 3/4 dans le carter de mécanisme et les comprimer à l'aide du B. Vi. 1570 .

19817

S'assurer du positionnement : – des douilles de centrage, – de l'aimant, – des rondelles de calages de précontrainte des roulements sur JR5.

19810

21-30

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer un cordon de Loctite 518 sur le plan de joint. Engager le 3 ème rapport. Présenter le carter tout en guidant l'axe de commande dans le 3 ème rapport, mettre en place le ressort et la bille de verrouillage, à l'apparition de l'axe de 5 ème. Compr imer la bille de verrouillage et achever la mise en place du carter. Sur l'arbre secondaire :

21

Mettre trois gouttes de Loctite Frenbloc sur les cannelures du pignon fixe, effectuer le montage à l'aide du B. Vi. 1175.

19807

19808

Récupérer le B. Vi. 1570. Serrer les vis de couture au couple de (2,5 daN.m) après avoir fait tourner l'arbre primaire pour assurer un bon accostage des roulements. Mettre en place l'axe de marche arrière (A).

Sur l'arbre primaire, reposer : – la rondelle d'appui (grande face côté pignon), – la bague sous pignon, – le pignon fou de 5ème équipé de son anneau synchro, – le moyeu de 5ème équipé de son ressort.

19806

21-31

m. 19824 21-32 .m).5 daN. Serrer la vis et l'écrou des pignons au couple : Ecrou d'arbre primaire 2. Mettre un joint torique neuf. 21 Placer le couvercle arrière et serrer les vis au couple (2. Mettre en place le capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée JH1. Remettre la boîte de vitesses au point mort. Vis d'arbre secondaire 16 daN.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer et goupiller la fourchette de 5 ème.m.5daN. Mettre en place le contacteur de marche arrière. 19825 19823 Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5ème en glissant la fourchette de 5ème sur son axe.

Vi.1 daN. 1601 pour boîte de vitesses JR.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Mettre en place le joint d'arbre d'embrayage à l'aide du B. 21 19805 Remonter le cylindre récepteur d'embrayage et serrer les vis au couple 2. 19826 21-33 .m.

1058. 945 sur le planétaire et positionner le joint huilé avec le B. Vi. 945 pour boîte de vitesses JH et B. 1058 pour boîte de vitesses JR. BOITE DE VITESSES JH Monter le protecteur (A) huilé sur le planétaire et positionner le joint (C) huilé avec l'outil (B). Vi.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer le joint de sor tie différentiel à l'aide du B. Vi. BOITE DE VITESSES JR 21 A Mettre le protecteur (A) du B. Vi. 21-34 .

TRANSMISII Identificare K7J sau K7M. şi JH1 sau JH3 TRANSMISII PENTRU CUTII DE VITEZE MECANICE JH 29A 108554 Articulaţie transmisie Tip vehicul Motor Cutie viteze de Transmisie stânga Parte roată LS0A LS0B K7J 710 K7M 710 JH1 053 JH3 052 GE86 GE86 Parte cutie de viteze GI69 GI69 Transmisie dreapta Parte roată GE86 GE86 Parte cutie de viteze RC 462 RC 462 29A-1 .

şi K7J sau K7M.TRANSMISII Ingrediente L90. şi JH1 sau JH3 29A Cantitate Aplicare strat Aplicare strat 124 ± 10 g 294 ± 10 cm3 Organ aferent Caneluri articulaţie parte cutie Şuruburi etrier frână Articulaţie RC 462 Articulaţie GE 86 Tip de produs Unsoare MOLYKOTE BR2 Adeziv FRENBLOC Unsoare MOBIL CVJ 825 BLACK STAR (livrată cu kitul de reparaţie) 29A-2 .

piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou. Golire ulei).m 2 28 daN. Cutie de viteze mecanică. Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a burdufului de transmisie şuruburi picior amortizor şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 2.m 3. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou.etrierul.cele două şuruburi de fixare a etrierului (2).m 10. .TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90.m 3 107935 a Demontaţi: .m 11 daN.m 4 10. . 476). 604-01 Tav. 604-01). . a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. 107922 a Demontaţi transmisia parte roată.roata faţă stânga. 29A-3 . a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta.7 daN.rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav.PARTE ROATĂ a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă a Demontaţi: .5 daN.piuliţa de rotulă de direcţie (3). a Demontaţi protectorul de sub motor. DEMONTARE I . a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat).5 daN. 29A .5 daN. a Demontaţi cele două şuruburi (4 ) de fixare a piciorului amortizorului. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.

Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna.m).m).cele trei şuruburi (1) de fixare a burdufului de transmisie. controlaţi înainte de remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze.piuliţa de butuc (28 daN. a Introduceţi fuzeta în butuc.piuliţa de rotulă de direcţie (3.cele trei şuruburi de fixare a burdufului de transmisie (2.m). REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii.m). Cutie de viteze mecanică.cele două şuruburi ale suportului etrierului (10.TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90.7 daN. . Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc. .transmisia parte cutie de viteze. 29A-4 . .m). şi JH1 sau JH3 II . Dacă este cazul. 1 107933 a Demontaţi: .PARTE CUTIE DE VITEZE 29A . .şuruburile de fixare a roţii (11 daN. a Strângeţi la cupluri: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cele două şuruburi ale piciorului amortizorului (10. Golire ulei).5 daN. .5 daN. a Efectuaţi umplerea şi nivelul de ulei al cutiei de viteze (consultaţi 21A.5 daN.m).

piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou.7 daN.m 1 108350 a Demontaţi: . Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc.m 11 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor. . .m 28 daN.etrierul. 476).cele două şuruburi ale suportului etrierului (2). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţa de rotulă de direcţie (1). a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (3).rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav.5 daN. a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). 604-01).m 10.5 daN. 476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 29A 3 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a piciorului amortizorului şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 10. . 107923 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii. a Introduceţi fuzeta în butuc.roata faţă dreapta. .TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. . 604-01 Tav. a Demontaţi transmisia. 29A-5 .m 3. a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta.

cele două şuruburi ale suportului etrierului (10.şuruburile de fixare a roţii (11 daN.m).TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90. şi JH1 sau JH3 a Strângeţi la cupluri: .m).cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (10.m). 29A 29A-6 .piuliţa de butuc (28 daN.piuliţa de rotulă de direcţie (3.5 daN.m). .m).7 daN.5 daN. . . .

Transmisie. 93034 DEMONTARE a Demontaţi transmisiile faţă de pe partea aferentă (consultaţi 29A. Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze). Transmisie. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. nu desolidarizaţi carcasa fuzetei de arborele de transmisie. 1168 Cleşte de colier tip "Clic" pentru transmisie cu burduf termoplastic. Articulaţie GE 86 1 2 4 3 5 93033 a Declipsaţi colierul mic cu dispozitivul (Tav. IMPORTANT Din motive de securitate. a Tăiaţi cu bomfaierul colierul mare având grijă să nu distrugeţi canalul carcasei fuzetei.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. 29A-7 . Transmisie faţă dreapta sau Transmisie faţă stânga). 29A a Demontaţi burduful parte cutie de viteze a arborelui de transmisie (consultaţi 29A. 108168 (1) (2) (3) (4) (5) Carcasă fuzetă Arc Burduf termoplastic Inel de strângere Arbore lalea Articulaţiile monocinetice stânga şi dreapta sunt identice pe partea roată. 1168).

ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. 29A-8 . Transmisie. a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în carcasa fuzetei. a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. şi JH1 sau JH3 29A REMONTARE a Puneţi burduful pe arborele de transmisie prin partea cutie de viteze. 93036 a Tăiaţi burduful.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea. a Remontaţi burduful parte cutie de viteze (consultaţi 29A. Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. a Puneţi în funcţiune articulaţia manual pentru a controla montarea taloanelor. Transmisie. pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei. Transmisie faţă dreapta). a Îndepărtaţi maximul de unsoare. 1168). Golire ulei). a Înclichetaţi burduful în canalul carcasei fuzetei apoi în cel al arborelui de transmisie. a Montaţi colierele şi strângeţi-le cu dispozitivul (Tav. Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze). Cutie de viteze mecanică.

Laleaua nefiind echipată cu langhetă opritoare. Transmisie faţă dreapta). 108557 2 4 6 1 2 89145 a Demontaţi laleaua (2). a Îndepărtaţi maximul de unsoare.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90.Nu scoateţi galeţii din fusurile respective deoarece galeţii şi acele sunt pereche şi nu trebuie să fie niciodată inversaţi. . demontarea sa se face fără a forţa. Transmisie. 5 3 7 2943 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Colier de strângere Teacă lalea Burduf Inel de oprire Arc Tripodă Canal 29A-9 . a Tăiaţi cele două coliere (1 ) având grijă să nu distrugeţi canalul tecii lalea. ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. şi JH1 sau JH3 Articulaţie RC462 29A DEMONTARE a Demontaţi transmisia faţă dreapta (consultaţi 29A. Notă: .

6 90388 a Extrageţi tripoda (6). 4 6 3 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (4). REMONTARE a Lubrifiaţi uşor arborele de transmisie pentru a facilita montarea burdufului (3).TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. apăsând pe un extractor prin desprindere. 7 90389 a Reintroduceţi tripoda (6) în poziţia reperată la demontare. şi JH1 sau JH3 29A a Poziţionaţi diametrul mic al burdufului pe canalul (7) al arborelui de transmisie. a Ungeţi teaca lalea. 29A-10 . a Introduceţi teaca lalea pe tripodă. la presă. a Repoziţionaţi inelul elastic de siguranţă (4) de menţinere sau efectuaţi trei puncte de sertizare la 120° refulând metalul din canelurile de pe arborele de transmisie. 90391 Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage.

Transmisie. a Scoateţi calibrul tijă păstrând poziţia. 29A A 90392 a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea. Transmisie faţă dreapta). şi JH1 sau JH3 a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în teaca lalea. Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». a Lungiţi sau scurtaţi articulaţia până la obţinerea cotei (A) = 190 mm (Cotă luată între extremitatea burdufului şi faţa celui mai mic diametru al tecii lalea). a Poziţionaţi corect burduful în canalele sale. 29A-11 . pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei. a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90.

apăsând pe un extractor. 29A-12 . cu ajutorul unei prese. Cutie de viteze mecanică. 29A 1 Articulaţie GI 69 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (1). 108558 DEMONTARE a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. Golire ulei). şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage. a Demontaţi transmisia faţă stânga (consultaţi 29A.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. 90388 a Extrageţi tripoda. ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. Transmisie. 1331 Dispozitiv de montare rulment de transmisie stânga. Transmisie faţă stânga).

REMONTARE a Pentru a evita deformările rulmentului care include un simering. 1331). nu efectuaţi îmbinarea cu ciocanul ci cu presa pentru a avea o presiune progresivă. Pentru a face acest lucru utilizaţi dispozitivul (Tav. deci riscuri de scurgeri. L1 85884 a Poziţionaţi rulmentul pentru a obţine o cotă (L1) = 118 ± 2 m m cuprinsă între ghidul palier şi extremitatea arborelui.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. şi JH1 sau JH3 29A 85933 86197 a Demontaţi ansamblul burduf şi rulment în acelaşi fel ca pentru tripodă. 29A-13 .

şi JH1 sau JH3 29A G 86198 a Menţinerea transmisiei pe presă este asigurată prin canalul (G) cu un extractor pentru a evita deteriorările articulaţiei parte roată. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. Cutie de viteze mecanică. Golire ulei). a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. a Repuneţi inelul elastic de siguranţă. 29A-14 . Transmisie. Transmisie faţă stânga).TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. a Reintroduceţi tripoda pe arborele canelat.

3 Şasiu 30A GENERALITĂŢI ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ ELEMENTE PORTANTE SPATE ROŢI ŞI PNEURI ANSAMBLU DIRECŢIE DIRECŢIE ASISTATĂ COMENZI ELEMENTE MECANICE ANTIBLOCARE ROŢI 31A 33A 35A 36A 36B 37A 38C .

Capitolul 3 Cuprins 30A GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Racord şi conducte circuit de frânare Lichid de frână Purjare circuit de frânare Frână: Caracteristici Bare antiruliu: Caracteristici Cuplu de strângere tren faţă Cuplu de strângere tren spate Cuplu de strângere sistem de frânare Cuplu de strângere direcţie Gărzi la sol Valori şi reglaje trenuri rulante faţă Valori şi reglaje trenuri rulante spate Comportament vehicul: Diagnosticare 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A-8 31A-10 31A-12 31A-15 31A-19 31A-22 31A-24 30A-1 30A-2 30A-3 30A-4 30A-6 30A-7 30A-8 30A-10 30A-11 33A Portbutuc Rulment portbutuc Arc şi amortizor Braţ inferior Bară antiruliu Cadru tren ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână Garnitură de frână spate 33A-1 33A-2 33A-8 33A-9 33A-10 33A-11 33A-13 33A-14 33A-17 30A-12 Cilindru de frână 30A-13 Tambur de frână 30A-14 30A-16 30A-18 Rulment Arc Amortizor Ansamblu tren spate Strângere în poziţie tren 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ 35A Plăcuţe de frână Furtun flexibil de frână Etrier de frână Suport etrier de frână 31A-1 31A-2 31A-4 31A-6 Presiune de umflare: Identificare Jantă: Identificare 35A-1 35A-2 ROŢI ŞI PNEURI .Capitolul 3 CuprinsPagina L90 .L90 .

Cuprins 35A ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri Echilibrare 35A-3 35A-4 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare Eclatare comandă de ambreiaj Comandă de ambreiaj: Reglaj Pedală de ambreiaj 37A-18 37A-19 37A-20 37A-21 37A-23 37A-24 37A-25 37A-27 36A ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie Bieletă cu rotulă axială Coloană de direcţie Garnitură tablier 36A-1 36A-3 36A-5 36A-8 Cablu de ambreiaj Comandă externă viteze: Descriere Comandă externă viteze Ansamblu unitate de comandă viteze 36B DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată Coloană de direcţie Pompă de direcţie asistată Fulie pompă de direcţie asistată Presiune pompă de direcţie asistată: Control 36B-1 36B-3 Prezentare 36B-6 ABS fără ESP: Descriere 36B-10 36B-11 Grup hidraulic fără ESP: Prezentare Grup hidraulic fără ESP 38C-2 38C-4 38C-5 38C-1 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal Compensator de frânare Amplificator de frânare Supapă de reţinere amplificator de frânare Pedală de frână Pedală de acceleraţie Ansamblu pedalier de frână ambreiaj Contactor stop Cabluri de frână de parcare 37A-1 37A-2 37A-5 37A-7 37A-8 37A-10 37A-11 37A-13 37A-15 .

În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale. 30A-1 . 105586 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală. nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale. nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor. În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul.GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Frânare în « X » cu compensator dependent de sarcină Frânare în « X » cu ABS 30A 108548 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală.

. 78491 Identificare piese: . nu utilizaţi decât piese care figurează în catalogul de piese de schimb ale acestui vehicul.formă racorduri (C): 6 laturi exterioare de 11 mm.GENERALITĂŢI Racord şi conducte circuit de frânare L90 30A ATENŢIE . 30A-2 . . .formă locaşuri filetate pe organe (B).În consecinţă. etriere şi grup hidraulic este efectuată prin intermediul racordurilor filetate cu pas metric.formă capăt de racordare conducte din oţel sau cupru (A).Branşarea conductelor între cilindru principal.

Pentru o utilizare optimă a frânării. etriere culisante care evită să aibă o rezervă de lichid în zona cel mai puţin răcită a roţii). cantitate scăzută de lichid în cilindru. ne permite să respingem la maxim riscul de «vapor-lock». 2 . Ceea ce determină să se recomande o schimbare a lichidului: consultaţi carnet de întreţinere al vehiculului. şi în special.40°C). chiar în cazul unei utilizări intensive a frânelor (zonă montană). limitaţi-vă obligatoriu la lichidele de frână controlate şi omologate de laboratoarele noastre şi conforme cu norma SAE J 1703-DOT4.Completare nivel Uzura plăcuţelor de frână provoacă o scădere progresivă a nivelului lichidului de frână în rezervorul său. a frânelor noastre cu discuri (pistoane cu cavităţi care transmit slab căldura.GENERALITĂŢI Lichid de frână PERIODICITATE DE ÎNLOCUIRE LICHID DE FRÂNĂ Tehnologia frânelor noastre. Nu compensaţi această scădere. nivelul este restabilit în momentul următoarei schimbări a plăcuţelor. Nivelul lichidului de frână nu trebuie totuşi să coboare sub reperul minim. 1 . Pentru a evita astfel de riscuri. Lichidele de frână actuale suportă totuşi o degradare uşoară în cursul primelor luni de utilizare ca urmare a unei uşoare prize de umiditate. RENAULT recomandă un lichid de frână cu vâscozitate slabă la rece (maxim 750 mm2 / s la . 30A 30A-3 .Lichid de frână omologat Amestecul în circuitul de frânare a două lichide de frână necompatibile poate antrena riscuri importante de scurgeri datorate în principal deteriorării cupelelor.

controlaţi cursa pedalei.PURJARE CIRCUIT DE FRÂNARE ÎN AFARA SISTEMELOR DE REGLARE a ATENŢIE Precauţie specială de respectat în timpul operaţiei de purjare a circuitului de frânare: contactul vehiculului trebuie să fie întrerupt pentru a nu activa electrovanele grupului hidraulic (dacă vehiculul este echipat). . . a Cu motorul întrerupt.circuitul spate stânga. a Purjaţi circuitul deschizând şuruburile de purjare în ordinea următoare: . . I . . a Racordaţi aparatul de purjare a aerului la rezervorul lichidului de frână al vehiculului (consultaţi manualul de utilizare a aparatului).rezervorul. .cilindrul receptor.circuitul faţă dreapta. . 30A-4 . Cupluri de strângerem şuruburi de purjare 6 N. reîncepeţi această procedură de purjare. în cursul unui test rutier. .cilindrul principal. Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa capuşoanelor de etanşeitate.lichidul de frână. a Provocaţi o reglare a frânării. .compensatorul.circuitul faţă stânga.GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare 30A Material indispensabil aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) tester de diagnosticare a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare. Precauţii de respectat în timpul operaţiei de purjare a aerului din circuitul de frânare: . .o conductă rigidă.un etrier.m . a Strângeţi la cuplu şuruburile de purjare (6 N.un furtun flexibil. a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor după ce aţi debranşat aparatul de purjare.circuitul spate dreapta. . pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă. a Această procedură este aplicabilă în urma unei demontări sau înlocuiri a unuia dintre următoarele elemente: . .m).Circuitul de reglare a frânării trebuie să fie lipsit de orice defect hidraulic şi electric. urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .grupul hidraulic (nou şi preumplut). Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier.amplificatorul.Controlaţi nivelurile lichidului de frână din circuitul de frânare şi aparatul de purjare. dacă nu este corectă.

a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare. Notă: De-a lungul întregii proceduri de purjare. în cursul unui test rutier. a Activaţi comanda SC006 «purjare grup hidraulic şi circuite de frânare».PURJARE CIRCUIT DE REGLARE FRÂNARE a Această procedură este aplicabilă în urma unui test rutier cu reglare a frânării în cursul căruia cursa pedalei devine incorectă. o cantitate de lichid de frână mai mare decât capacitatea circuitului poate fi utilizată. . a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor. În consecinţă. a Urmaţi instrucţiunile din testerul de diagnosticare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 30A 30A-5 .testerul de diagnosticare. a Efectuaţi o purjare a circuitului de reglare cu ajutorul testerului de diagnosticare. a Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa buşoanelor de etanşeitate. apăsaţi şi eliberaţi alternativ pedala de frână (acţiune de pompare). Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier.GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare II . a Provocaţi o reglare a frânării. a Debranşaţi aparatul de purjare. a Racordaţi (consultaţi manualul de utilizare a aparatului): . urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării. pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă.dispozitivul aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) la circuitul de frânare al vehiculului.

25 181.6 0.6 3.45 4. Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea.GENERALITĂŢI Frână: Caracteristici 30A Motor Frâne faţă (mm) Diametru pistoane Diametru discuri Grosime discuri Grosime minimă discuri (1) Bătaie maximă discuri Grosime garnituri (suport inclus) Grosime minimă garnituri (suport inclus) Frâne spate (mm) Diametru cilindri receptor Diametru tamburi Diametru maxim tamburi pentru înlocuire Grosime garnituri (suport inclus) Grosime garnituri primară Grosime garnituri secundară Cilindru principal (mm) Diametru Cursă (1) Discurile de frână nu sunt rectificabile.3 48 238 12 10.45 202.4 19 203.25 179. 20.3 204.07 18 6 52 259 12 10.07 18 6 30A-6 .6 0.6 32 180.

5 mm.GENERALITĂŢI Bare antiruliu: Caracteristici L90 Diametru bară antiruliu faţă: 24. 30A 30A-7 .

m) 44 105 62 37 105 8 105 21 105 105 105 30A-8 .GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 1 8 9 7 4 6 3 2 5 109718 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Denumire Piuliţă de fixare a ansamblului «arc .amortizor» pe caroserie Bulon braţ inferior Şurub de fixare inferioară a tirantului cadru Piuliţă de rotulă de direcţie Şuruburi de fixare a palierului barei antiruliu şi a cadrului Piuliţă de fixare a palierului barei antiruliu Şuruburi suport etrier Şurub de fixare superioară a tirantului cadru pe lonjeron Bulon de fixare a amortizorului la portbutuc Şuruburi cadru faţă Şuruburi de fixare a casetei de direcţie pe cadru Cuplu de strângere (N.

GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 11 17 15 14 18 13 12 109719 16 4 Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Denumire Piuliţă amortizor pentru cupelă arc Piuliţă de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu Bulon rotulă braţ inferior Piuliţă transmisie Şuruburi de fixare a roţii Contrapiuliţă de reglaj paralelism Fixare rotulă axială pe casetă de direcţie Şurub de fixare a discului Cuplu de strângere (N.m) 62 14 62 280 105 50 34 14 30A-9 .

GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren spate 30A 2 2 4 6 7 1 5 3 109717 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Piuliţă tambur Şuruburi de fixare a palierului Şurub de fixare inferioară a amortizorului Piuliţă de fixare a articulaţiei elastice Conductă rigidă de frână pe cilindru de frână Racord de conductă rigidă pe furtun flexibil Şuruburi de fixare a tamburului de frână pe tren spate Cuplu de strângere (N.m) 175 62 105 125 14 14 80 30A-10 .

FRÂNARE FAŢĂ ŞI SPATE Denumire Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere sistem de frânare I .m) Şurub de purjare etrier faţă Şurub de purjare cilindru spate Furtun flexibil de frână intrare etrier faţă Conducte de frână intrare cilindru spate Furtun flexibil de frână pe conductă de frână Şuruburi de coloane frână faţă Şuruburi suport etrier Conductă de frână pe compensator Conductă de frână pe cilindru principal Conductă de frână pe furtun flexibil Şurub de fixare a discului şuruburi de fixare a cilindrului pe disc 6 6 17 Şurub de fixare a suportului grupului hidraulic pe caroserie Şuruburi de compensatorului fixare a 30A Cuplu de strângere (N.m) 21 12 Denumire 14 14 34 105 14 14 14 14 14 II .COMANDĂ FRÂNĂ Denumire Cuplu de strângere (N.m) Piuliţă de fixare a amplificatorului de frânare Piuliţe de fixare a cilindrului principal Conductă ieşire cilindru principal Şurub de fixare grup hidraulic pe suportul său Racorduri conducte grup hidraulic Piuliţe de fixare a comenzii frânei de staţionare 21 21 14 8 14 21 30A-11 .

m) 105 37 34 Denumire Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere direcţie Denumire Denumire Cuplu de strângere (N.m) Piuliţe de fixare a coloanei de direcţie Rotulă axială Şuruburi furcă rabatabilă Contrapiuliţă de reglaj paralelism 21 50 DIRECŢIE ASISTATĂ 21 Şuruburi pentru casetă de direcţie Piuliţă de rotulă de direcţie 30A Cuplu de strângere (N.m) Presostat pe conductă de înaltă presiune Racord conductă de înaltă presiune şi joasă presiune pe casetă de direcţie Racord conductă de înaltă presiune de pe pompă de direcţie Şuruburi de fixare a pompei DA pe suport 12 21 21 21 30A-12 .

Cota (R2) se măsoară între sol şi axa roţii spate. între sol şi axul de fixare a articulaţiei elastice pe palier. 108937 Cota (W2) se măsoară în spate. W1 108936 Cota (W 1) se măsoară în faţă.GENERALITĂŢI Gărzi la sol PUNCTE DE MĂSURARE 30A W2 R1 R2 109317 Cota (R1) se măsoară între sol şi axa roţii faţă. între sol şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior. 30A-13 .

93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.5 (Jantă 15") III . Roţi şi pneuri. Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj. 2 .38 ± 10. 30A-14 . Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor. încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria.CONVENŢIE DE SEMNE 1 . I . Presiune de umflare).Deschidere II .GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante. Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile.UNGHI DE FUGĂ Nereglabil.5 ± 10.= deschidere. 93011 93012 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.5 (Jantă 14") W1 = 192.UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. nimeni la bord) cu plinul la jumătate. Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client. controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A.Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante. + = închidere (sau cleşte). . Valoare 2° 42’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.

38 ± 10.0° 10’ ± 10’ jante 14": 1.38 ± 10. Elemente portante faţă.5 ± 10.5 (Jantă 14") W1 = 192. Consultaţi 31A.5 (Jantă 15") IV .5 ± 10.UNGHI PIVOT Nereglabil.5 (Jantă 15") Valoare (Pentru două roţi) Deschidere .GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă V . braţ inferior. 93014 Valoare 10° 17’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188. 93013 Valoare .5 ± 10.108 mm VI .5 (Jantă 14") W1 = 192.5 (Jantă 14") W1 = 192.5 (Jantă 15") 30A-15 .PARALELISM 30A Reglaj prin rotire manşoane bieletă de direcţie.0° 10’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE 93011 Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.108 mm ± 1.034 mm jante 15": 1.38 ± 10.034 mm ± 1.

Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante.6 ± 10. 93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.Deschidere II . nimeni la bord) cu plinul la jumătate.5 (jantă 15") III .UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. Roţi şi pneuri.96 ± 10. Presiune de umflare). Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor. + = închidere (sau cleşte). 93011 93013-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. .PARALELISM Nereglabil. 30A-16 . 2 . Valoare .= deschidere. Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile.CONVENŢIE DE SEMNE 1 . Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client. încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante. vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj.5 (jantă 14") W2 = 293.0° 51’ ± 15’ Poziţie tren spate W2 = 291. I . controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A.

6 ± 10. 30A-17 .GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate 30A 93011-1 Valoare Poziţie tren spate (Pentru două roţi) Închidere + 0° 44’ ± 15’ W2 = 291.96 ± 10.5 (jantă 15") IV .BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE Consultaţi 33A.5 (jantă 14") W2 = 293. Elemente portante spate. Strângere în poziţie tren.

FRÂNARE 30A Aer în circuitul de frânare Scurgere internă la circuitul de frânare Scurgere externă la circuitul de frânare Cauză/ simptom Uzură Uzură plăcuţe neregulată de frână plăcuţe de frână Defecţiune Gripare Coroziune Uzură Uzură Bătaie disc de neregulată amplificator frontală disc de piston disc d e de frânare etrier de frână disc de frână frână frână frână Zgomot la frânare Zgomot permanent Trepidaţii la frânare Vibraţii la pedală Pedală dură Pedală moale Pedală lungă Pedală la planşeu Frânare permanentă x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30A-18 . I .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Shimmy*: vibraţie volan între 100 şi 120 Km/h.

DIRECŢIE 30A Defect Gripare receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Cauză/ simptom în în Joc Nivel de A e r circuitul direcţie ulei de direcţie direcţie asistată insuficient asistată x x x x x Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x x x x x x x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) Zgomot Vibraţii Trepidaţii Revenire necorespunzătoare la centru a volanului x Defect x asistenţă la viteză redusă direcţie asistată variabilă hidraulică x x 30A-19 .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 II .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) x 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Exces de asistenţă la viteză ridicată direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică Defect asistenţă direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică x x 30A-20 .

ROŢI ŞI PNEURI Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.presiune pneuri zătoare pneuri Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect (consultaţi bandă de mărime pneuri paralelism suspensie sau tabelul faţă rulare pneu degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x x x x x Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Vibraţii x x x x Shimmy* Ţinută drum proastă de x x x x 30A-21 .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) x Tragere la viteză stabilizată Tragere la frânare x x x III .

tren şi suspensie faţă Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Uzură Stare arc amortizor de de suspensie suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x x x Dezechili.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.TRENURI ŞI SUSPENSIE Cadru .Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţii x x x x x x x 30A-22 .presiune pneuri zătoare pneuri 30A Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect bandă de mărime pneuri paralelism suspensie (consultaţi sau faţă rulare pneu tabelul degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x Uzură prematură pneu Uzură neregulată pneu x x x x x x x IV .

de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x x x x x x Dezechi.Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x x x x Tren şi suspensie spate Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţie x 30A-23 .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Stare arc Uzură amortizor de suspensie de suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x 30A Dezechili.

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x 30A Dezechi.Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x Geometrie tren faţă Incidente Unghi de fugă necorespunzător Cauze posibile -Braţ deformat -Lonjeron deformat Unghi de carosaj plus unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Unghi pivot necorespunzător Unghi de carosaj corespunzător dar: Unghi pivot necorespunzător Unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Variaţie paralelism necorespunzătoare Paralelism necorespunzător mai mare de 6 mm Consultaţi unghi de fugă necorespunzător Portfuzetă dreapta sau stânga deformată Portfuzetă deformată Portfuzetă deformată -Braţ deformat -Lonjeron deformat 30A-24 .

a Înlocuiţi piesele defecte. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele din partea opusă . a Demontaţi roţile faţă. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). 31A-1 . 1 Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. plăcuţele şi discurile de frână. a Strângeţi la cupluri: . a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele.şuruburile de fixare a roţii (105 N.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată.m 105 N. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său. .şurubul de coloană (34 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Plăcuţe de frână 31A a Montaţi plăcuţele noi începând din interior. . Cupluri de strângerem ATENŢIE şuruburi de coloană şuruburi de fixare a roţii 34 N.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. a Demontaţi plăcuţele.m). DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m .m). a Deblocaţi volanul.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. În momentul înlocuirii plăcuţelor de frână. a Rotiţi etrierul în sus. 108349 a Demontaţi şurubul (1) inferior al coloanei. a Verificaţi starea elementelor de frânare.

REMONTARE a Remontaţi furtunul flexibil de frână lângă etrier. ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. a Poziţionaţi extremitatea mamă a furtunului flexibil de frână pe braţul de menţinere. 31A-2 .m 2 14 N. îndreptaţi roţile deoarece bracarea favorizează montarea răsucită. Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare. Notă: Furtunurile flexibile livrate ca piese de schimb sunt înconjurate de un arc pentru a evita să le răsuciţi în momentul remontării. . ceea ce eliberează tubul flexibil al canelurilor.furtunul flexibil de frână pe etrier (17 N.m IMPORTANT Respectaţi obligatoriu ordinea operaţiilor descrise în metoda de mai jos. a Strângeţi la cupluri: . 108922 a Defiletaţi: .furtunul flexibil de frână pe racord (14 N.m 6 N. ATENŢIE Controlaţi starea furtunului flexibil de frână. .furtunul flexibil al etrierului (2). fără constrângere de răsucire.m).racordul conductei (1). 108919 ATENŢIE DEMONTARE a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare.m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem furtun flexibil de frână pe etrier furtun flexibil de frână pe racord şuruburi de purjare 17 N. Înlocuiţi dacă este necesar.

conducta rigidă pe furtunul flexibil de frână având grijă ca furtunul flexibil să nu se răsucească înfiletând conducta rigidă. .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână a Verificaţi dacă capătul de racordare se anclanşează liber în canelurile braţului. a Strângeţi la cuplu şurubul de purjare (6 N.arcul. Generalităţi. a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi30A. 31A 31A-3 . a Montaţi: . Purjare circuit de frânare).m).

a Remontaţi: . a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. 108349 a Demontaţi: . . DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Deblocaţi volanul. a Strângeţi la cupluri: . . 31A-4 .şuruburile de coloană (34 N.m În momentul înlocuirii unui disc. ATENŢIE . a Deblocaţi furtunul flexibil de frână de pe etrierul de frână.etrierul de frână. .Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său.m). a Demontaţi roţile faţă. a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte).m 6 N. . a Montaţi plăcuţele începând din interior.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem şuruburi de coloană furtun flexibil de frână şuruburi de purjare şuruburi de fixare a roţii 34 N. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.plăcuţele de frână. .m 105 N. Notă: Etrierele livrate ca piese de schimb sunt preumplute. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. a Remontaţi roţile.m 17 N.m).şurubul de coloană.furtunul flexibil de frână (17 N.şuruburile (1) de coloane. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare. ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână.etrierul.

m).m). . 31A-5 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână a Strângeţi la cupluri: . Purjare circuit de frânare). 30A.şuruburile de fixare a roţii (105 N. a Efectuaţi o purjare parţială a circuitului de frânare. dacă rezervorul de compensare nu este golit complet în cursul operaţiei. plăcuţele şi discurile de frână. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. În caz contrar efectuaţi o purjare completă (consultaţi. Generalităţi.şurubul de purjare (6 N. 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.

şuruburile (2) ale suportului etrierului.plăcuţele. a Demontaţi roţile faţă. a Suspendaţi etrierul de frână de arcul de suspensie.m). 108349 a Demontaţi şuruburile (1) de coloane. . a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte). a Montaţi plăcuţele începând din interior.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi suport etrier şuruburi de coloane şuruburi de fixare a roţii 105 N.m În momentul înlocuirii unui disc. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 2 1 108350 a Demontaţi: . . REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul locaşului său.suportul etrierului. a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului etrierului (105 N.m 105 N. a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor. . 31A-6 . a Remontaţi: .suportul etrierului.m 34 N. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.şuruburile de fixare a suportului etrierului. a Deblocaţi volanul.

ATENŢIE . . . dacă au fost degrafate. . 31A-7 .Fixaţi furtunul flexibil de frână şi cablajul senzorului de viteză roată.şuruburile de coloane.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile de coloane (34 N. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N.etrierul. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. a Remontaţi roţile.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. plăcuţele şi discurile de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână a Remontaţi: .Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână.m).

a Demontaţi . a Demontaţi roţile faţă.suportul etrierului. 31A-8 .m 105 N.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână.m Discurile de frână nu sunt rectificabile. . înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.discul. . 2 108921 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).m 105 N.şuruburile de fixare a discului (14 N. ATENŢIE . DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.şuruburile (2) de fixare a discului. a Curăţaţi suporturile etrierului şi etrierele.şuruburile suportului etrierului (105 N.m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 14 N. . a Deblocaţi volanul. În momentul înlocuirii unui disc de frână.suport etrier". .Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. 108350 1 a Strângeţi la cupluri: . a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului. . a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor. a Remontaţi roţile. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea lor. a Suspendaţi ansamblul "etrier .

plăcuţele şi discurile de frână.m). 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. 31A-9 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou. a Demontaţi: . 1050-02. . 604-01). . Tav.m 3 108350 105 N. a Suspendaţi ansamblul « etrier . 1420. 31A 4 1 Tav. Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav. . a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat).bulonul (3) rotulei inferioare. fără cilindru). 1420-01 2 Cupluri de strângerem buloane picior amortizor bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie şurub de fixare discului de frână piuliţă butuc şuruburi de fixare a suportului etrierului de frână şuruburi de fixare a roţii a 105 N.piuliţa (5) a butucului cu ajutorul dispozitivului (Rou.şuruburile (6) de fixare a discului.suport etrier de frână faţă » de arcul de suspensie. 6 108921 a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului de frână faţă. Tav. .discul. a Deblocaţi volanul. 1050-04 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. 1454. a Demontaţi roata faţă în partea respectivă.m 5 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.piuliţa (2) de rotulă de direcţie.m 37 N.m 105 N. a Declipsaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). 604-01 Tav. 31A-10 .m 280 N.m 62 N.m 14 N. 476 Tav. 1050-04 şi Tar.

şuruburile de fixare a suportului etrierului de frână (105 N. a Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A . . 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. rotindu-l spre interiorul vehiculului sau cu ajutorul dispozitivelor (Tav. . Notă: Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor a Strângeţi la cupluri: .m). .piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.bulonul rotulei inferioare (62 N. Generalităţi.m). 476).m). .buloanele (4) de fixare inferioară a amortizorului. a Demontaţi portfuzeta semitrenului faţă.m).m). 1420-01) dacă este necesar. 31A-11 .şuruburile de fixare a roţii (105 N. plăcuţele şi discurile de frână.piuliţa butucului (280 N. Valori şi reglaje tren rulant faţă). IMPORTANT Aveţi grijă să nu vă răniţi cu piciorul amortizorului când se retrage din portfuzetă.buloanele piciorului amortizor (105 N. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. .m).şuruburile de fixare a discului de frână (14 N. . a Extrageţi rotulele cu ajutorul dispozitivului (Tav. 1050-04) şi (Tav.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc .m).

m 105 N.m 105 N. a Plasaţi fălcile extractorului în canalul inelului interior al butucului pentru a-l extrage. 604-01). Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 31A Tav. 1050-04). a Extrageţi din butuc inelul inferior cu ajutorul unui extractor cu fălci (1). Tav.dispozitiv (Tav. . 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. a Demontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului. 31A-12 . Portbutuc). . 101230 1 ATENŢIE Rulmentul este pilotat.dispozitiv (Tav.m 280 N. fără cilindru).dispozitiv (Tav.m 14 N. .extractor. aveţi grijă să nu marcaţi ţinta senzorului de viteză roată în momentul remontării (dacă vehiculul este echipat).m 105 N. . 1420. Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.5 mm cu ajutorul unui extractor (1). 1454.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 1 Cupluri de strângerem bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă transmisie buloane picior amortizor şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 62 N. 1050-02. 476).dispozitiv (Rou. apăsând pe butuc cu un tub cu diametrul exterior de 36. 1420-01).m 20786 a Demontaţi butucul. Această metodă necesită utilizarea următoarelor dispozitive: . Tav. la presă. Elemente portante faţă. 1420-01 Rou. 604-01 Tav. DEMONTARE a Demontaţi portbutucul (consultaţi 31A. 1050-04 şi Tar.m 37 N.

. această poziţie corespunde centrului locaşului (dacă vehiculul este echipat). în contact cu portfuzeta şi butucul. x 101934 a Remontaţi portsenzorul (dacă vehiculul este echipat).Verificaţi obligatoriu starea suprafeţei butucului şi alezajului portbutucului înainte de remontarea rulmentului.suprafeţele interioare şi exterioare ale rulmentului nou. a Poziţionaţi portsenzorul la (x) egal cu 35° ± 5 de axa verticală a portbutucului. 20787 a Demontaţi rulmentul apăsând pe inelul interior cu un tub cu diametrul exterior de 65 mm. Curăţaţi: .suprafeţele butucului în contact cu rulmentul nou. .suprafeţele portfuzetei în contact cu rulmentul nou. ATENŢIE Nu apăsaţi pe portsenzor (dacă vehiculul este echipat). 31A-13 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc REMONTARE a ATENŢIE 31A Nu deplasaţi vehiculul neechipat cu transmisiile sale strânse la cuplu pe butuc. Înlocuiţi portbutucul dacă portbutucul este defect. ATENŢIE . nerespectarea acestei reguli riscă să antreneze distrugerea rulmenţilor roţilor şi deteriorarea ţintei ABS.

. Portbutuc). ATENŢIE Nu apăsaţi pe inelul interior al rulmentului pentru a nu deteriora rulmentul (efort de îmbinare foarte important).m).butuc" pe vehicul (consultaţi 31A.piuliţa transmisiei (280 N. 20789 a Apăsaţi pe inelul interior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 50 mm. .şurubul suportului etrierului (105 N. 31A-14 .buloanele piciorului amortizorului (105 N.m).m).bulonul rotulei inferioare (62 N.m). .piuliţa de rotulă de direcţie (37 N. . 20788 a Apăsaţi pe inelul exterior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 70 mm.m). .şurubul de fixare a discului (14 N. a Strângeţi la cupluri: .rulment . Elemente portante faţă.şurubul de fixare a roţii (105 N. . a Remontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului.m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc 31A a Remontaţi ansamblul "portbutuc .m).

31A-15 . suspendaţi-l.m 2 buloane picior amortizor şuruburi de fixare a roţii DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.ansamblul «arc .piuliţa capelei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi. a Suspendaţi portfuzeta.amortizor». a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Declipsaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat).m 105 N. 108350 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a suportului etrierului. .m 105 N. a Scoateţi piciorul amortizorului din portfuzetă apăsând pe portfuzetă. .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 1 Material indispensabil presă comprimare arc Cupluri de strângerem piuliţă amortizor pentru cupelă arc piuliţă amortizor caroserie pe 62 N. 3 108978 a Demontaţi: . a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat). a Demontaţi buloanele (1) ale piciorului amortizorului.capela (3). culorile arcurilor şi amortizoarelor sunt identice cu piesele de schimb.m 44 N. a Demontaţi roţile faţă. ATENŢIE Asiguraţi-vă că. a Deblocaţi volanul.

Aplicaţi unsoare între extremităţile arcului şi limitele sale.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor a Montaţi cupelele corespunzătoare pe presa de comprimare arc şi poziţionaţi ansamblul pe arc. a Dezlipiţi arcul de cupele comprimând arcul. a Demontaţi piuliţa tijei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi. REMONTARE a Plasaţi presa de comprimare arc într-o menghină. pentru a facilita remontarea. 31A-16 . respectaţi poziţia şi orientarea arcului şi a cupelelor dispozitivului. 31A 95435 a 108980 Notă: În caz de înlocuire a arcului. a Separaţi diferitele elemente care constituie ansamblul "arc-amortizor".

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108979 a Poziţionaţi arcul în canalul cupelei. 31A-17 .

.remontare).Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.m). Baterie. .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108978 a Înlocuiţi obligatoriu piuliţa tijei amortizorului. a Scoateţi presa de comprimare a arcului.m). a Respectaţi ordinea şi sensul de montare a pieselor constitutive. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Strângeţi la cuplu piuliţa amortizorului pentru cupelă arc (62 N. ATENŢIE . a Strângeţi la cupluri: .piuliţa amortizorului pe caroserie (44 N. a Decomprimaţi arcul. 108981 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). dacă a fost degrafat (dacă vehiculul este echipat).m). 31A-18 .Fixaţi cablajul senzorului de viteză roată. .şuruburile de fixare a roţii (105 N. Demontare .buloanele piciorului amortizorului (105 N. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

4 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 3 35 N. a Desfaceţi şurubul superior al tirantului cadrului (3).m 2 108349 21 N. 31A-19 .m şuruburi de fixare a roţii faţă ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare.buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior (5).bulonul rotulei inferioare (1). a Deblocaţi volanul. . a Demontaţi: .piuliţa inferioară de bieletă bară antiruliu (2). 107934 a Extrageţi rotula cu ajutorul dispozitivului (Tav. a Demontaţi: . . . (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A Cupluri de strângerem buloane de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru piuliţă de fixare inferioară a tirantului cadrului şurub superior tirant cadru piuliţe de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu piuliţă de inferioară rotulă 105 N.m 62 N.m 105 N.apărătoarea de noroi laterală.piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (4). 476).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Sus.roata faţă.m 1 62 N. 1413 Extractor rotulă Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu. a Demontaţi: .

pentru strângerea articulaţiilor elastice fără constrângere. a Puneţi în contact cilindrul de organe pe partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W1). a Coborâţi cilindrul de organe cu (X1) = 24 mm. a Puneţi partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior pe cilindrul de organe fără să modificaţi reglajul. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile braţului. X1 W1 6 109835 a ATENŢIE În timpul remontării. poziţionaţi braţul inferior pentru a obţine o cotă de antrax (X1) = 24 mm între partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W 1). a Scoateţi cilindrul de organe. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru (105 N. a Remontaţi rotula inferioară în portfuzetă. 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 31A-20 .braţul inferior.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior .m) în această poziţie.

m). . . Notă: Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus. Generalităţi. 31A-21 .piuliţele de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu ( 35 N.piuliţa rotulei inferioare (62 N.m).şurubul superior al tirantului cadrului (21 N.m).roţile faţă şi şuruburile de fixare a roţii faţă (105 N. .m). .m). 1413) şi adaptorul (Sus.piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (62 N.1734).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior a Remontaţi şi strângeţi la cupluri: . 31A ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A . Valori şi reglaje tren rulant faţă).

piuliţele inferioare (5) ale bieletei barei antiruliu. 1734). (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A 3 4 Cupluri de strângerem piuliţe bieletă antiruliu bară 14 N.piuliţele (3) ale palierelor centrale ale barei antiruliu. 1413) şi dispozitivul (Sus. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile (4) ale palierelor centrale ale barei antiruliu (şuruburi de fixare spate a cadrului).m a Demontaţi: 105 N. Ridicaţi braţele inferioare cu ajutorul unui cilindru de organe.bara antiruliu. a Decalaţi uşor ecranul termic (2) pentru a putea defileta piuliţa palierului dreapta a barei antiruliu. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat. 1413 Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu. 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului.m . ATENŢIE Poziţionaţi mai întâi palierele centrale cu şuruburile lor. înlocuiţi-le dacă este necesar.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu Scule şi dispozitive specializate indispensabile Sus. 108351 a Demontaţi piuliţele speciale (1) de fixare a ecranului termic. Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus. 5 109145 şuruburi paliere centrale bară antiruliu DEMONTARE 2 . 31A-22 . . a Verificaţi starea palierelor centrale şi a bieletelor. .

31A 31A-23 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu a Strângeţi la cupluri: . .m).şuruburile palierelor centrale ale barei antiruliu (105 N.m). ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a barei antiruliu.piuliţele bieletei barei antiruliu (14 N.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cadrului şuruburi superioare tirant cadru piuliţe de rotule de direcţie buloane rotule inferioare şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi bieletă de preluare cuplu pe CV şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţii 105 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 31A-24 . . 476 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament Extractor rotulă Material indispensabil chingă de securitate dispozitiv de blocare volant cilindru de organe 31A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi.m 65 N. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate.m 21 N.În timpul acestei operaţii. în habitaclu.Pentru procedura de montare achingii de securitate. a Tăiaţi tubul de eşapament (4) la 130 c m de colectorul de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.m 37 N. Mijloace de ridicare. şurubul şi piuliţa furcii rabatabile.m 105 N. 3 4 ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare. 1199-01).m 62 N. a Strângeţi cu chingi radiatorul pe traversa superioară faţă. a Demontaţi . pentru a evita o dezechilibrare. 108351 a Declipsaţi şi debranşaţi sonda de oxigen (3).m 21 N. .roţile.cele două apărători de noroi laterale. 1199-01 Tav.m 35 N. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. consultaţi 02A. IMPORTANT . Punte de prindere sub caroserie: securitate. a Îndreptaţi roţile. IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre din ceramică.m a Montaţi dispozitivul de blocare a volanului. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa.

pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată.şuruburile de fixare a cadrului pe caroserie (2) şi (1).toba de eşapament a colectorului de la locul tăierii.racordul conductei de joasă presiune de pe valva de rotaţie.buloanele rotulelor inferioare (6).piuliţele tobei de eşapament de la nivelul colectorului de eşapament (5). 476).şurubul de fixare a conductei de joasă presiune pe cadru.şuruburile superioare ale tirantului cadrului (7).racordul conductei de înaltă presiune de pe valva de rotaţie.blocul amortizor al tobei de eşapament la nivelul catalizatorului. 31A-25 . .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren 31A DIRECŢIE ASISTATĂ a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune. a Puneţi un cilindru de organe pe protectorul motor fixat cu ajutorul unei chingi de securitate. 107921 10 .piuliţele de rotulă de direcţie (8). . a Defiletaţi: . . a Demontaţi şuruburile (9) şi (10) de fixare a bieletei de preluare cuplu pe motor. . . a Extrageţi cele patru rotule cu ajutorul dispozitivului (Tav. 5 107926 1 7 2 107924 8 9 6 108353 a Demontaţi: . a Demontaţi: . .

m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: 31A .şuruburile bieletei de preluare cuplu pe CV (35 N. . 11 a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit mai întâi. REMONTARE DIRECŢIE ASISTATĂ a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2).m).piuliţele de rotulă de direcţie (37 N. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale.m). şurubul şi piuliţa furcii rabatabile. a Puneţi manşonul referinţă 77 03 083 443 cu "mastic pentru etanşare racord pe ţevi de eşapament" pe tăietura tubului de eşapament. .şuruburile de fixare a cadrului (105 N.şuruburile de fixare a roţii (105 N. a Scoateţi echipamentele cadrului. . a Strângeţi la cupluri: .Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului. .m).şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (65 N.Verificaţi poziţionarea radiatorului pe traversa inferioară.buloanele rotulelor inferioare (62 N.m). . 109241 a Completaţi nivelul de ulei în rezervor.m). a Puneţi două tije filetate M12 (11) ale dispozitivului (Tav.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren .şuruburile superioare ale tirantului cadrului (21 N. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. Valori şi reglaje tren rulant faţă).şuruburile furcii rabatabile (21 N. Generalităţi. ATENŢIE . . 31A-26 .m). 1747) în amplasamentul şuruburilor de fixare faţă a cadrului. ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 30A.Îndreptaţi roţile.m). ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a cadrului. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cadrul. 109146 . .

. Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare. 108928 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m).racordul conductei rigide de frână la nivelul cilindrului de frână (14 N.conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (3). Purjare circuit de frânare).conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (4). a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. Generalităţi. a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate. a Demontaţi conducta rigidă de frână. a Defiletaţi: . I .conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (1).ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână 33A 4 Material indispensabil presor-pedală II . .racordul conductei rigide de frână la nivelul trenului spate (14 N.conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (2). Înlocuiţi obligatoriu agrafele de fixare a conductelor rigide de frână.CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE DREAPTA Cupluri de strângerem racord conductă rigidă de frână la nivelul trenului spate racord conductă rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână 14 N.CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE STÂNGA a Defiletaţi: . a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate. a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A. 33A-1 .m 3 14 N. ATENŢIE 108927 Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. 2 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Demontaţi conducta rigidă de frână.m).m Conductele prezintă o parte rigidă şi o parte flexibilă. a Strângeţi la cupluri: .

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite.

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

F B

1

5 A 3 4

2 D C 2
98992

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire superior Arc de revenire inferior (picior) Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat
98993

a Demontaţi arcul inferior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. a Poziţionaţi un cleşte pe pistoanele cilindrului receptor.

(5)

33A-2

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta.

F

1 5 3

Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga

B

REGLAJ

X1

A D C
98994

a Demontaţi: - arcul superior de menţinere (1) desprinzându-l întâi de garnitura spate cu un cleşte pentru segment de frână,
- arcul sistemului de compensare joc incrementat (5),

- menţinerile laterale (3) menţinând tija de legătură în contact cu discul de frână, - levierul de compensare joc incrementat (F), a Scoateţi alternativ fiecare picior de segment (D) din punctul fix (C). a Degrafaţi cablul de frână de parcare din garnitură. a Demontaţi garniturile (B) şi (A). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.

98992

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru (X1) de 179,4 mm ± 0,25. a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem (F).

33A-3

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

98992-2

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-4

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

DEMONTARE
Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

2

2

F 1 5

3

B

A 4
86561

a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi:

D C 1
108343

- tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul inferior (1), apoi arcul superior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite. a Puneţi un cleşte pe pistoanele cilindrilor receptori.

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire inferior (picior) Arc de revenire superior Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat

(5)

33A-5

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

R E T A H

G F B

86559

A

a Demontaţi de la segmentul primar: - arcul (G), - levierul de reglaj (H). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.
86560

a Demontaţi: - arcurile (R) de menţinere laterală a segmentelor menţinând tija de legătură (T) în contact cu discul de frână (E), - segmentul primar (A), - bieleta (F), - segmentul secundar (B). a Decuplaţi cablul de frână de mână al levierului de frână de mână.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta. Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga a Remontaţi pe segmentul primar: - levierul de reglaj, - arcul. a Fixaţi din nou cablul de frână de mână pe segmentul secundar. a Montaţi: - segmentul secundar şi fixaţi-l,

33A-6

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - bieleta de reazem orientând decuplarea împingătorului filetat pe partea levierului de reglaj, - segmentul primar şi fixaţi-l. a Demontaţi cleştii de pe pistoanele cilindrilor receptori, apoi remontaţi: - arcul superior, - arcul inferior.

33A

REGLAJ

86557

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru de 202,45 mm ± 0,25 a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte. a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-7

ELEMENTE PORTANTE SPATE Cilindru de frână
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cilindrului pe tambur de frână racord de conductă rigidă de pe cilindrul receptor şuruburi de purjare piuliţă tambur şuruburi de fixare a roţii 14 N.m

33A

- şuruburile de fixare a cilindrului pe tamburul de frână (14 N.m), - racordul de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (14 N.m), - şurubul de purjare (6 N.m), 14 N.m - piuliţa tamburului (175 N.m), - şi şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). 6 N.m 175 N.m 105 N.m a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A, Generalităţi, Purjare circuit de frânare). a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Verificaţi presiunea de întrerupere (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Compensator de frânare).

DEMONTARE
a Demontaţi: - tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul de revenire superior cu ajutorul unui cleşte de segmente de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Garnitură de frână spate). a Distanţaţi segmentele.

1

2

108341

a Defiletaţi: - racordul (1) de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (prevedeţi scurgerea lichidului de frână), - şuruburile (2) de fixare a cilindrului pe tamburul de frână. a Demontaţi cilindrul de frână.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi tamburii de frână cu agent de curăţare pentru frâne. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

33A-8

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tambur de frână
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare, fără cilindru). Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.1420, Tav.1050-02, Tav.1050-04 şi Tar.1454.

33A

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Montaţi: - tamburul, - piuliţa. a Strângeţi la cuplu piuliţa butucului (17,5 daN.m). a Montaţi buşonul butucului. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. IMPORTANT Cei doi tamburi de frână trebuie să fie de acelaşi diametru, rectificarea unui tambur o antrenează obligatoriu pe cea a celuilalt. Diametrul maxim este gravat în tambur. a Remontaţi roata şi strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (10,5 daN.m).

Tav. 1420-01

Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Desfaceţi levierul de frână de parcare.

3 2 1

109374

a Demontaţi: - roata aferentă, - buşonul butucului (1) cu ajutorul unei dălţi şi a unui ciocan, - piuliţa butucului (2), - tamburul (3) cu ajutorul dispozitivelor (Tav. 1050-04) şi (Tav. 1420-01), dacă este necesar.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi discurile cu ajutorul unui agent de curăţare pentru frâne.

33A-9

ELEMENTE PORTANTE SPATE Rulment
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m - piuliţa butucului (17,5 daN.m),

33A

- şurubul de fixare a roţii (10,5 daN.m).

CONTROL
a Verificaţi cu ajutorul unui comparator fixat pe tambur ca jocul axial să fie cuprins între 0 şi 0,03 mm maxim.

DEMONTARE
a Demontaţi tamburul (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

2 1

109373

a Extrageţi din butuc: - clipsul de menţinere a rulmentului (1), - rulmentul (2) cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 49 mm şi al unei prese. Notă: Verificaţi ca tubul să apese bine pe inelul exterior al rulmentului.

REMONTARE
a Urcaţi rulmentul până la rezemarea sa pe guler cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 50 mm şi al unei prese. a Montaţi: - un clips nou, - tamburul pe fuzeta unsă în prealabil (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

33A-10

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc

33A

Material indispensabil cilindru de organe

Cupluri de strângerem şurub de fixare inferioară a amortizorului şuruburi roţi 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi roţile spate. a Demontaţi arcul (3) cu reazemul său inferior. ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.
108924

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

2

1
108341

REMONTARE
a Remontaţi: - reazemul inferior pe trenul spate (poziţionaţi bine ghidul), - arcul cu reazemul său superior în locaşul lor reperat, începând cu partea superioară. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact, cu o cală, sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate pentru a putea prestrânge şurubul de fixare inferioară a amortizorului. ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe. a Remontaţi roata spate. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul.

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (2) în contact, cu o cală, sub cupela arcului, fără a-l constrânge pe acesta.. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul (1 ) de fixare inferioară a amortizorului. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.

33A-11

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare inferioară a amortizorului (105 N.m) şi şuruburile roţilor (105 N.m).

33A

33A-12

ELEMENTE PORTANTE SPATE Amortizor

33A

Cupluri de strângerem piuliţe superioare de fixa re a amortizoarelor şuruburi inferioare de fixare a amortizoarelor şuruburi de fixare a roţilor 14 N.m 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.
108341

ATENŢIE - Nu apăsaţi niciodată pe trenul spate cu un sistem de ridicare. - În momentul înlocuirii unui amortizor, înlocuiţi obligatoriu amortizorul din partea opusă.

a Ridicaţi vehiculul şi demontaţi şurubul inferior al amortizorului (3). a Demontaţi amortizorul. ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Prestrângeţi fixarea inferioară a amortizorului.

1 2

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Poziţionaţi capul amortizorului în locaşul său. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul. a Aliniaţi capul amortizorului cu gaura din portbagaj.
108340

a Puneţi vehiculul pe roţile sale, demontaţi din portbagaj: - garnitura pasajului de roată, - piuliţa (1) şi cuzinetul elastic (2).

a Remontaţi piuliţa amortizorului.

de

fixare

superioară

a

a Prestrângeţi piuliţa de fixare superioară a amortizorului. a Repetaţi operaţia pe partea opusă. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele superioare de fixare a amortizoarelor (14 N.m) ţinând capul şurubului, - şuruburile inferioare de fixare a amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). a Remontaţi garnitura pasajului de roată.

33A-13

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A

Material indispensabil chingă de securitate suport susţinere pedală cilindru de organe

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a palierelor şuruburi de fixare a tamburilor de frână racorduri de conducte rigide de pe cilindri de frână racorduri de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile piuliţe tambur fixări inferioare amortizoarelor ale 62 N.m

8

80 N.m

9
14 N.m

10

14 N.m

98992

a Scoateţi cablurile de frână de staţionare (8) împingând levierul (9) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe. a Declipsaţi cablurile de frână de staţionare (10). a Defiletaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). a Declipsaţi cablurile de viteză roată ale trenului spate (dacă vehiculul este echipat).

175 N.m 105 N.m 105 N.m

şuruburi de fixare a roţii

DEMONTARE
a Deblocaţi frâna de staţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate. a Demontaţi: - roţile spate, - tamburii de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână). a Montaţi dispozitivul presor pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.

33A-14

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A
11 12

2 5 1

108926

108924

a Defiletaţi racordurile de conducte rigide de pe furtunurile flexibile de frână (1). a Detaşaţi tija compensatorului (2) de trenul spate (dacă vehiculul este echipat).

a Demontaţi arcul (5) cu reazemul său inferior. a Desfaceţi racordurile de conducte rigide de frână (12) de pe cilindrii, de frână a Demontaţi tamburii de frână (11). a Procedaţi la fel pentru cealaltă parte.

ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.

3

4
108341

6

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (3) în contact cu o cală, sub cupela arcului dreapta, fără a-l constrânge pe acesta. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul de fixare inferioară amortizorului (4) cu ajutorul unei dulii lungi. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.
108931

a

3

a Plasaţi dispozitivul cilindru de organe (3) în centrul trenului spate. a Arimaţi trenul spate pe cilindrul de organe cu ajutorul unei chingi de securitate (6).

33A-15

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M a Strângeţi la cupluri:

33A

- şuruburile de fixare a palierelor (62 N.m), - şuruburile de fixare a tamburilor de frână (80 N.m),

7

- racordurile de conducte rigide de pe cilindrii de frână (14 N.m), - racordurile de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile (14 N.m).

7

a Remontaţi cablurile de frână de staţionare. a Verificaţi ca opritoarele cablurilor de frână de staţionare să fie corect introduse în locaşul lor. a Remontaţi: - tamburii,
108923

a Desfaceţi şuruburile palierelor (7). a Coborâţi trenul spate cu cilindrul de organe.

- reazemele pe arcuri, - arcurile în locaşul lor. a Remontaţi cablurile şi senzorii de viteză roată.

REMONTARE

a Rebranşaţi cablajele unităţii de comandă a frânei de staţionare pe palonier. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact cu o cală sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate. a Remontaţi fixările inferioare ale amortizorului.

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

108932

a Strângeţi cu chingi trenul spate pe dispozitivul cilindru de organe. a Poziţionaţi trenul sub vehicul. a Poziţionaţi centrorii palierelor în faţa găurilor de centrare. a Remontaţi şuruburile de fixare începând cu palierul stânga. a Poziţionaţi conductele de frână în locaşul lor. a Scoateţi chinga de securitate şi cilindrul de organe. a Remontaţi tamburii de frână.

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Remontaţi roţile spate. a Coborâţi elevatorul. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele tamburului (175 N.m), - fixările inferioare ale amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-16

ELEMENTE PORTANTE SPATE Strângere în poziţie tren

33A

Material indispensabil chingă de securitate cilindru de organe

Cupluri de strângerem buloane de fixare a articulaţiilor 125 N.m

DEMONTARE
a Deblocaţi piuliţa articulaţiei elastice. a Demontaţi ansamblul trenului spate (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Ansamblu tren spate. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate.
3312

a Poziţionaţi trenul spate cu ajutorul dispozitivului cilindru de organe, pentru a obţine o cotă între centrul butucului spate şi lonjeronul spate corespunzătoare unei lungimi de 8,2 mm ± 3. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare a articulaţiilor (125 N.m).

2

1

108932

a Demontaţi: - buloanele de fixare (1), - palierele (2).

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Operaţia este realizată cu fixarea inferioară a amortizoarelor demontată.

33A-17

ROŢI ŞI PNEURI Presiune de umflare: Identificare
I - UMFLARE Presiune de umflare la rece (bari). ATENŢIE

35A

În caz de control al presiunii la cald, ţineţi cont de creşterea presiunii de la 0,2 la 0,3 bari şi nu dezumflaţi niciodată.

Presiune de umflare în utilizare normală (în bari) Jantă 5,5 J 14 6 J 15 6 J 15* *Jantă din aluminiu II - CONTROL ŞI ADUCERE LA NIVELUL DE CONFORMITATE Cuplu de strângere a şuruburilor de fixare a roţilor (10,5 daN.m). Bătaie jantă maximă controlată pe diametrul exterior al jantei: - jantă din tablă: 0,8 mm, - jantă din aluminiu: 0,3 mm. Bătaie radială maximă controlată pe faţa jantei: 0,7 mm. Deplasare roată: - jantă din tablă: 44 mm, - jantă din aluminiu: 47 mm. Pentru montarea lanţurilor, consultaţi Manual de utilizare a vehiculului. Pneu Faţă 165/80 R14 185/65 R15 185/65 R15 2 1,9 1,9 Spate 2 2,1 2,1

35A-1

ROŢI ŞI PNEURI Jantă: Identificare
Marcajul de identificare a jantelor se prezintă sub două forme : - marcaj gravat pentru jantele din tablă, - marcaj turnătorie pentru jantele din aluminiu. El permite să cunoaşteţi principalele criterii dimensionale ale jantei. Acest marcaj poate fi: - complet, de exemplu 5 1/2 J 144 CH 36; - simplificat, de exemplu 5 1/2 J14.

35A

Tip de roată 1 2 3 4 5 6 Lăţime (în ţoli) Profil margine jantă Diametru nominal (în ţoli) Număr de găuri Profil de acroşare pneu Deplasare (în mm)

5,5 J14 5,5 J 14 4 CH 36

1

2

5

6

4

100988

Şuruburile de roată sunt înscrise pe un diametru de 100 mm (patru şuruburi de fixare). şuruburile care fixează roţile din aluminiu nu pot fi utilizate pentru a fixa roţile din tablă. Bătaia maximă este măsurată pe marginea jantei.

35A-2

ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri
Exemplu de marcaj de identificare a unui pneu: 205/55 R 16 91 V.
l

35A

h

d

101008

205 55 R 16 91 V

Lăţime pneu în mm (l) Raport h/l Structură radială Diametru interior exprimat în ţoli (d) Indice de sarcină Indice de viteză

Corespondenţă a indicelor de viteză: Viteză maximă R S T U H V ZR km/h 170 180 190 200 210 240 mai mare de 240

35A-3

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
I - CONDIŢII PREALABILE ECHILIBRĂRII ROŢILOR Echilibrarea roţilor este o operaţie de măsurare. Mai multe condiţii trebuie să fie reunite pentru a obţine un rezultat fiabil într-o singură operaţie. Echilibrorul trebuie să fie instalat conform instrucţiunilor fabricantului său. Nu ungeţi niciodată axul filetat. Verificaţi starea elementelor de reazem, de centrare şi de fixare. Înlocuiţi piesele defecte (consultaţi recomandările fabricantului maşinii). Roata şi echilibrorul trebuie să fie curate. 1 - Roată Curăţaţi suprafeţele de reazem şi de centrare. Eliminaţi pietrişul înţepenit în profilurile pneului. Curăţaţi roţile.

35A

Pentru a reproduce o montare de roată identică cu cea a vehiculului, montaţi obligatoriu pe echilibrorul de roată un centror cilindric cu diametrul de 60 mm.

2

105870

2 - Echilibror Aveţi grijă să păstraţi curate suprafaţa de reazem a echilibrorului şi toate accesoriile de centrare (inel, platoul de împingere etc...).

3 1

II - DEMONTARE ŞI ECHILIBRARE ROŢI

4
1 - Resentiment şofer O echilibrare necorespunzătoare provoacă vibraţii în volan şi/sau în planşeul vehiculului. Aceste vibraţii apar între 90 şi 150 km/h.

ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un test rutier de 2 km minim înaintea operaţiei de echilibrare a roţilor, pentru a elimina o zonă plată formată pe banda de rulare ca urmare a imobilizării vehiculului. După rulaj: - ridicaţi imediat vehiculul, - lăsaţi cele patru roţi libere, - eliberaţi frâna de parcare. Demontaţi roţile poziţionând valvele în sus. Curăţaţi obligatoriu suprafeţele de reazem ale roţilor, ale discurilor, şi ale butucilor. Montarea de roată de realizat pe echilibror este următoarea: - (1) platou echilibror, - (2) inel cu diametrul de 60 mm, - (3) roată, - (4) dispozitiv de strângere a roţii.

105871

35A-4

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
La pornirea echilibrorului şi în momentul introducerii parametrilor specifici roţii, alegeţi modul de echilibrare « fin ».

35A
5

- fixate cu cârlige (plate) sau auto-adezive pentru jantele din aluminiu.

6
88659 100681

Poziţionaţi pe echilibror roata cu valva în sus apoi efectuaţi strângerea. Verificaţi ca roata să nu prezinte deformări cauzate de şocuri accidentale. Dacă este cazul, procedaţi la înlocuirea elementelor care prezintă o deformare. Suprimaţi pietrişul înţepenit eventual în profilurile pneului. Porniţi echilibrorul şi verificaţi echilibrarea roţii care trebuie să fie mai mică de 5 g în poziţie dinamică şi 10 g în poziţie statică. Dacă nu e cazul, suprimaţi vechile mase de echilibrare şi refaceţi procedura de echilibrare a roţii pentru a afişa o valoare mai mică de 5 g pe fiecare plan al roţii şi o valoare mai mică de 10 g în poziţie statică. Reproduceţi această operaţie pe celelalte roţi ale vehiculului.

(5) (6)

Jantă din tablă Jantă din aluminiu

2 - Mase de echilibrare În anumite ţări, utilizarea maselor din plumb este interzisă, este recomandată în loc utilizarea maselor ZAMAC. Utilizaţi exclusiv masele furnizate la schimb: - fixate cu cârlige pe jantele din tablă (cârlige încorporate în masă),

35A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36A

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şuruburi suport de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 105 N.m

105 N.m 37 N.m

6

107926

21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale,

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier).

- piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

3

1 2

107921

a Defiletaţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36A-1

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ

36A

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (105 N.m),
108934

5 4

- şuruburile pentru caseta de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). ATENŢIE

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă a cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (TAV. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7

Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă).

107934

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36A-2

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Dir. 1306-01 Extractor rotulă Dispozitiv de blocare bară cremalieră de direcţie (TRW) Dispozitiv de demontare remontare rotulă axială a Demontaţi: - cutia rotulă, - contrapiuliţa,

36A

- colierele de menţinere a burdufului, - burduful. ATENŢIE Aveţi grijă să nu deformaţi burdufurile: risc de deteriorare ireversibilă.

Dir. 1305-01

Cupluri de strângerem rotulă axială contrapiuliţă de reglaj al paralelismului piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi de fixare a roţii 34 N.m 50 N.m 37 N.m 105 N.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

1 2
102206

Notă: În momentul acestei operaţii, caseta de direcţie trebuie să fie montată pe vehicul. a Deblocaţi volanul. a Demontaţi roata faţă. a Reperaţi poziţia contrapiuliţei cu ajutorul unui marcator. a Desfaceţi contrapiuliţa de reglaj al paralelismului. a Extrageţi rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). a Reperaţi numărul de ture de filet prins pentru a preregla paralelismul în momentul remontării.

a Montaţi dispozitivul (Dir. 1306-01) (1 ) pe bara cremalieră de direcţie de lângă pinion. a Deblocaţi rotula axială cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01)(2).

REMONTARE

3

108414

a Puneţi LOCTITE FRENBLOC pe filetul rotulei axiale. a Remontaţi rotula axială (3). a Strângeţi la cuplu rotula axială (34 N.m) cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01).

36A-3

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
a Aplicaţi un strat de unsoare cu litiu: - pe burduf, - pe cremalieră, - pe rotula axială. a Remontaţi: - burduful, - colierul nou de menţinere a burdufului, - contrapiuliţa, - cutia rotulă. a Înşurubaţi din nou cutia rotulă de direcţie cu un număr de ture reperat în momentul demontării. a Puneţi la loc rotula de direcţie. a Strângeţi la cupluri: - contrapiuliţa de reglaj al paralelismului (50 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). a Reglaţi trenul rulant faţă (consultaţi 0 7 B , Generalităţi vehicul, Valori şi reglaje tren rulant).

36A

36A-4

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A
2

Material indispensabil tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N.m 21 N.m

4

şuruburi furcă rabatabilă

4
IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia, blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). Atunci când această funcţie este activată, toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus).

3
108914

Această operaţie nu necesită elevator.

DEMONTARE
a Îndreptaţi roţile vehiculului. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi planşa de bord, cochilia şi volanul (consultaţi 57A, Accesorii interioare, Planşă de bord).

3

107849

a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

1

a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Demontaţi: - şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie, - coloana de direcţie.

108913

a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1).

36A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A

7 5 6

108915

a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj. a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE

8

- Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). - Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj. - Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare.

Notă: - Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare. - Pe o coloană de direcţie nouă, piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată.

106522

a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7).

36A-6

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie
a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile. Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii. a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă). a Strângeţi la cupluri: - piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. - Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). - Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. - Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare.

36A

36A-7

ANSAMBLU DIRECŢIE Garnitură tablier
DEMONTARE
a Demontaţi cadrul trenului faţă (consultaţi 31A, Elemente portante faţă, Cadru tren).

36A

101352

a Declipsaţi garnitura tablierului cu ajutorul unei şurubelniţe.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

36A-8

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36B

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şurub suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă racord de înaltă presiune de pe casetă racord de joasă presiune de pe casetă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 35 N.m

6
105 N.m 37 N.m
107926

21 N.m 21 N.m 21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale, - piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - racordul de înaltă presiune de pe caseta de direcţie, - racordul de joasă presiune de pe caseta de direcţie, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier). a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune, pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată.

3

1 2

107921

a Desfaceţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36B-1

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ

36B

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale.

5 4

a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (35 N.m),
108934

- şuruburile casetei de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - racordul de înaltă presiune de pe casetă (21 N.m), - racordul de joasă presiune de pe casetă (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m).

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă ale cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (Tav. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7
ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă). a Demontaţi cleştele-Durit. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.
107934

a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36B-2

36B-3 . 3 1 107849 a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Airbag şi pretensionatoare. Procedură de blocare calculator airbag). a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Atunci când această funcţie este activată. 3 108914 DEMONTARE a Îndreptaţi roţile vehiculului. a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus). cochilia şi volanul (consultaţi 57A.m 21 N. Accesorii interioare.m 4 şuruburi furcă rabatabilă 4 IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia. .coloana de direcţie. Această operaţie nu necesită elevator. a Demontaţi: 108913 . a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1).DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 2 Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N.şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie. blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C. Planşă de bord). a Demontaţi planşa de bord.

Pe o coloană de direcţie nouă. 106522 a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj. . Notă: . a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată. . ATENŢIE 8 . 36B-4 .Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj).Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj.DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 7 5 6 108915 a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj.Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare. .Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare.

36B 36B-5 .m).piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N.şurubul furcii rabatabile (21 N. Airbag şi pretensionatoare.DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile. . . . a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă).Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C.Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare. a Strângeţi la cupluri: .m). Procedură de blocare calculator airbag). Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii.Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. .

.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord de înaltă presiune de pe DA 21 N. a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de admisie şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată. . a Debranşaţi Duritul de admisie (3).cele trei şuruburi (1 ) de fixare pe suportul alternator-pompă de direcţie asistată-compresor.roata faţă dreapta.pompa de direcţie asistată. 108930 36B-6 . Curea de accesorii). a Demontaţi conducta de înaltă presiune la nivelul pompei. . a Demontaţi: .m Protejaţi alternatorul de scurgerea de ulei de direcţie asistată.m a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita orice impurităţi ATENŢIE 21 N.protectorul de sub motor. 1 108929 2 3 1 108929 a Demontaţi colierul (2) al Duritului de admisie hidraulică de pe pompă. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Parte superioară şi faţă motor. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Demontaţi: .

m). ATENŢIE Strângeţi la cuplu în primul rând cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). 36B-7 .DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Remontaţi protectorul sub motor.m). ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. . apoi şurubul de pe cealaltă parte. a Strângeţi la cupluri: . a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.racordul de înaltă presiune de pe DA (21 N. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.şuruburile de fixare a pompei DA (21 N.

a Demontaţi: .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 21 N. Bară paraşoc faţă). 36B-8 . Parte superioară şi faţă motor. Protecţii exterioare.pompa de direcţie asistată. 1 109225 1 109235 a Demontaţi: .DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord PÎ pe DA 21 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . . . a Îndepărtaţi conducta de înaltă presiune a pompei. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. a Demontaţi colierul Duritului de intrare hidraulică de pe pompă.protectorul de sub motor. Curea de accesorii). a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita toate impurităţile.şuruburile (1) de fixare pe suportul alternatorpompă de direcţie asistată-compresor. a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de intrare şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată. a Debranşaţi Duritul de intrare.

a Remontaţi protectorul sub motor. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Umpleţi circuitul cu ulei direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2).DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: .şuruburile de fixare a pompei DA (21 N. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. apoi şurubul de pe cealaltă parte.m). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. . ATENŢIE Strângeţi la cuplu mai întâi cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. 36B-9 .m).racordul PÎ de pe DA (21 N. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.

90317 a Îmbinaţi fulia cu ajutorul dispozitivului (Dir.4. REMONTARE x 1 18159 a Respectaţi cota X = 25. de îmbinare a fuliei.4 mm ± 0.DIRECŢIE ASISTATĂ Fulie pompă de direcţie asistată L90. Pompă de direcţie asistată). şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir. a Utilizaţi presa împreună cu un extractor cu falcă. Direcţie asistată. 1083-01) (1) până la obţinerea cotei de îmbinare (ungeţi abundent filetul şi reazemul de pe fulie). 1083-01 Dispozitiv de remontare fulie pompă de direcţie asistată 36B DEMONTARE a Demontaţi pompa de direcţie asistată (consultaţi 36B. 36B-10 .

2 daN. a Demontaţi presostatul. 1204). 108912 a Montaţi dispozitivul (Dir. a Racordaţi dispozitivul (Fre. 36B-11 . Schimb pentru Fre. Manometru de control al circuitului de frânare: de la 0 la 160 bari.m a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir. a Puneţi un cleşte-Durit pe conducta de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea. pompa de DA se situează sub alternator dar metoda rămâne identică. a Demontaţi protectorul de sub motor. 1204 Racord măsurare presiune pe conductă de înaltă presiune direcţie asistată. 244-03) pe dispozitivul (Dir. 1204) în locul presostatului (1). 244-03 1 Cupluri de strângerem presostat 1. a Debranşaţi conectorul presostatului. AER CONDIŢIONAT a ATENŢIE Protejaţi alternatorul de scurgerea uleiului de direcţie asistată.1085 36B Fre. ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Notă: Dacă vehiculul nu este echipat cu aer condiţionat.

a Rebranşaţi conectorul său. a Ridicaţi vehiculul. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). 1204). 244-03) apoi adaptorul său (Dir. valoarea maximă trebuie să fie de 79 până la 86 bari. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Puneţi un cleşte-Durit pe conductă de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea. valoarea nu trebuie să depăşească 5 până la 7 bari. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază.m). a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Repuneţi presostatul. a Demontaţi dispozitivul (Fre. a Remontaţi protectorul sub motor. 36B-12 . a Coborâţi vehiculul. a Strângeţi la cuplu presostatul (1. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Opriţi motorul. a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul drept şi fără acţiune.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control a Demontaţi cleştele-Durit. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Demontaţi cleştele-Durit.2 daN. 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelele "O" ale racordurilor de direcţie asistată care au fost demontate. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul la limitator.

piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (4). 2 5 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu garnitura (7) a cilindrului principal. 3 4 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.racordurile de conducte de pe cilindrul principal (14 N.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal 37A .m). a Montaţi cilindrul principal în linie cu amplificatorul de frânare pentru ca tija de împingere să intre în locaşul cilindrului principal. a Goliţi rezervorul de lichid de frână cu ajutorul unei seringi. 108344 a Debranşaţi conectorul (1) al detectorului de nivel lichid de frână. 14 N.racordurile de conducte de frână (3) ale cilindrului principal şi reperaţi poziţia lor. . Cupluri de strângerem racorduri de conducte de pe cilindrul principal piuliţe de fixare pe amplificatorul de frânare a ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână.m .m 21 N. . pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare.rezervorul de lichid de frână (5).m). a Strângeţi la cupluri: 3 . Generalităţi. 4 108920 a Înclichetaţi corect rezervorul de lichid de frână pe cilindrul principal (6).cilindrul principal de frână.piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (21 N. a Umpleţi rezervorul de lichid de frână. a Demontaţi: . a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. REMONTARE 6 7 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 37A-1 . Purjare circuit de frânare ). a Demontaţi buşonul (2) al rezervorului de lichid de frână.

Purjare circuit de frânare). a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a compensatorului de frânare. a Strângeţi la cupluri: .m). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 3 1 În caz de presiune incorectă pe unul singur dintre cele două corpuri.m). 1085-01 Manometru de control presiune circuit de frânare de la 0 la 2 5 0b a r i . DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Controlaţi obligatoriu cele două circuite. înlocuiţi compensatorul. Cupluri de strângerem racorduri de conductă de pe compensator şuruburi de fixare a compensatorului 14 N. 37A-2 . Notă: Vehiculele echipate cu ABS nu au compensator. Faţă dreapta/spate stânga şi faţă stânga/spate dreapta. Generalităţi. a Reglajul permite să ajustaţi presiunea spate în funcţie de presiunea faţă. 1 2 108925 a Debranşaţi cele patru conducte de frână (1). Schimb pentru Fre.şuruburile de fixare a compensatorului (12 N. CONTROL I .m a Efectuaţi un control al compensatorului de frânare.racordurile de conductă de pe compensator (14 N.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare Scule şi dispozitive specializate indispensabile Fre. Blocaţi pedala pentru a limita scurgerea. . a Scoateţi tija (2) a compensatorului trenului spate. Reglajul acţionează simultan asupra celor două corpuri.1085 37A a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A.m 12 N.PRINCIPIU DE CONTROL a Citirea presiunii se efectuează în X prin comparaţie între presiunea pe roţile spate şi o presiune dată pe roţile faţă.

8 şi 46 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. 37A-3 .Fără balanţă: a Pentru nivelul de echipare E0. 37A de dispozitivul a Purjaţi circuitul de frânare prin şurubul de purjare al manometrului. III .unul în faţă dreapta. Pentru nivelul de echipare E2. Purjare circuit de frânare). corectaţi-o dacă este necesar. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. 1085-01) (schema 1): .VALORI DE CONTROL 1 . procedaţi la înlocuirea compensatorului. ATENŢIE Rezervorul de carburant trebuie să fie plin pentru această metodă. Generalităţi. .unul în spate stânga. a Apăsaţi progresiv pe pedala de frână până la obţinerea pe roţile faţă a presiunii de 100 bari. cu vehiculul la sol. a Citiţi atunci presiunea corespunzătoare de pe roţile spate (consultaţi valoare de control). indiferent care ar fi încărcarea pe trenul spate. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 27 şi 38 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare II . o persoană la bord. a Porniţi motorul. nici o intervenţie nefiind autorizată. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 33.8 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. 85925 a Controlul şi reglajul compensatorului de frânare trebuie să fie efectuate. a În caz de diferenţă importantă (valoare în afara toleranţelor).CONTROL a Branşaţi două manometre (Fre. a Procedaţi la fel pe celălalt circuit (schema 2). presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 32 şi 43. Pentru nivelul de echipare E1. Notă: Diferenţa de presiune între cele două roţi spate trebuie să fie mai mică de 4 bari.

37A-4 .Pentru o încărcare pe trenul spate de 550 kg şi o presiune de 100 bari în faţă.3 bari.Cu balanţă: a Efectuaţi controlul presiunilor pentru următoarele două încărcări: . trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 45. trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 27. .Pentru o încărcare pe trenul spate de 425 kg şi o presiune de 100 bari în faţă.4 şi 57.6 bari. 37A REGLAJ 4 108342 a Rotiţi piuliţa (4) până la obţinerea valorii corecte.7 şi 39.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare 2 .

37A-5 . 3 3 4 108933 a Demontaţi supapă de reţinere (1) a amplificatorului de frânare. .m ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. a Demontaţi: . Cilindru principal). 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (4) ale buretelui izolant. axul dublă securitate (2) dintre tija de împingere a amplificatorului de frânare şi pedala de frână. 108348 a Demontaţi. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare. lângă habitaclu (piuliţe care fixează suportul pedalier împreună cu amplificatorul).m 14 N. DEMONTARE a Demontaţi cilindrul principal (consultaţi 3 7 A .m 21 N.amplificatorul de frânare.COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a amplificatorului de frânare piuliţe cilindru principal racorduri de conducte rigide de pe cilindrul principal 21 N.piuliţele (3) de fixare a amplificatorului de frânare. de lângă habitaclu. Comenzi elemente mecanice. a Decalaţi uşor buretele izolant.

m). .8 mm ± 0. Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus.m).COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare REMONTARE 37A X1 91101 a Înainte de remontare.5. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. Generalităţi. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta.m). Purjare circuit de frânare).piuliţele cilindrului principal (21 N. . 37A-6 .(X1) = 145. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţele de fixare a amplificatorului de frânare (21 N. verificaţi cota: . a Strângeţi la cupluri: .racordurile de conducte rigide de pe cilindrul principal (14 N. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta.

37A-7 . REMONTARE a Verificaţi starea rondelei de etanşeitate şi a supapei de reţinere. a Trageţi rotind supapa de reţinere (3) pentru a o extrage din rondela de etanşeitate din cauciuc.COMENZI ELEMENTE MECANICE Supapă de reţinere amplificator de frânare DEMONTARE 37A 3 1 2 108933 a Debranşaţi tubul de depresiune de lângă amplificatorul de frânare (1). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Declipsaţi tubul de depresiune de lângă colectorul de admisie (2). a Înlocuiţi piesele defecte.

COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. şi K7J sau K7M 37A 3 4 108790 DEMONTARE 1 2 108348 a Declipsaţi contactorul stop (1) al pedalei de frână rotindu-l cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. a Demontaţi axul dublă securitate (2) de legătură pedală de frână/cilindru principal 37A-8 .

Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus. 37A-9 .COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. şi K7J sau K7M REMONTARE SENZOR 37A 6 5 4 3 x 108436 a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. a Apăsaţi pe pedala de frână. a Branşaţi conectorul. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. corespunzătoare a REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare. Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală repunere la loc a axului pedalierului. a Verificaţi funcţionarea ansamblului. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Decalaţi axul (4) al pedalierului spre stânga până când pedala de frână poate ieşi. a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. 108103 a Demontaţi piuliţa (3) a axului pedalierului. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. ATENŢIE .Orice ieşire completă a pistonului (5 ) al contactorului de poziţie pedală de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului. a Demontaţi pedala de frână.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.axul pedalei. şi K7J sau K7M 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalei a 21 N.cablul de acceleraţie de lângă pedală îndreptândul spre partea superioară şi culisând capul cablului spre consola centrală. a Strângeţi la cupluri piuliţele de fixare a suportului pedalei (21 N.m DEMONTARE 3 2 108918 a Demontaţi: .COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de acceleraţie L90. 37A-10 . a Defiletaţi piuliţa specială (2) a buretelui izolant la nivelul piuliţei de fixare stânga a pedalei de acceleraţie a Demontaţi: . . .inelul elastic siguranţă (3) cu ajutorul unei şurubelniţe.m). 1 a 109450 .piuliţele (1) de fixare a pedalei de acceleraţie. Notă: Memoraţi sensul suportului în raport cu pedala şi poziţia rondelelor.pedala.

5 108917 a Declipsaţi contactorul stop (5) dacă este necesar. a Tăiaţi buretele izolant pentru a-l extrage dacă este necesar. a Demontaţi: .ambreiaj 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalier a 21 N.axul (2) dublă securitate de legătură pedală de frână / cilindru principal. 108348 a Debranşaţi conectorul (1) al contactorului stop al pedalei de frână.m 21 N. . a Decalaţi uşor buretele izolant. .cablul de ambreiaj din locaşul său din pedală. .şuruburile (3) de fixare a suportului pedalierului. ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală.m şuruburi furcă rabatabilă 3 3 DEMONTARE 1 7 2 4 3 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (7) ale buretelui izolant. 37A-11 .ansamblul pedalier. a Demontaţi: .şurubul furcii rabatabile (4).COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână .

37A-12 . .piuliţele de fixare a suportului pedalierului (21 N. a Pedală de ambreiaj în repaus. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. a Repuneţi .ambreiaj REMONTARE a Repuneţi buretele izolant. a Strângeţi la cupluri: . X1 X2 37A 6 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. Cablul trebuie să aibă minim 2 cm de "joc". a Procedaţi în ordinea inversă demontării.buretele izolant prin fantă. Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. a Măsurarea gărzii se poate efectua cu ajutorul unei riglete în două locuri: . . a Cu pedala în repaus. în poziţie ambreiată. a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare. cu ajutorul piuliţei (6). cablul de ambreiaj să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop.şurubul furcii rabatabile (21 N. contactor stop).contactorul stop (consultaţi 37A. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate de legătură pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. .COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână .m). Comandă elemente mecanice.m). Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. a Verificaţi ca.

a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. ATENŢIE . a Apăsaţi pe pedala de frână.COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop DEMONTARE 1 2 37A 3 I . a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar.LA O DEMONTARE-REMONTARE SENZOR x 4 108348 108436 a Debranşaţi conectorul (1) al senzorului de poziţie al pedalei de frână.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim. a Branşaţi conectorul. a Rotiţi senzorul (2) de poziţie al pedalei de frână cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. a Demontaţi senzorul de poziţie al pedalei de frână. REMONTARE a Notă: Contactorul pedalei de frână posedă un reglaj automat care se adaptează la poziţia pedalei. . a Poziţionaţi contactorul pe pedalier.Orice ieşire completă a pistonului (4 ) din contactorul de poziţie al pedalei de frână (3) antrenează înlocuirea contactorului. 37A-13 .

COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop II . a Branşaţi conectorul.LA MONTARE SENZOR NOU 37A 6 5 x 108436 a Asiguraţi-vă că. ATENŢIE . 37A-14 . a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. a Apăsaţi pe pedala de frână. Dacă. cota (x) este la minimul de 13 mm. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. cota (x ) este diferită.Orice ieşire completă a pistonului (5 ) din contactorului de poziţie al pedalei de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului. utilizaţi metoda contactorului demontat. .

1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. problema reapărând rapid. 37A-15 . ATENŢIE Nu trebuie în nici un caz să reîntindeţi cablurile de frână pentru a remedia acest defect. .teaca din discul butucului de roată.provoacă o cursă lungă a pedalei de frână. .buşonul tamburului. a Efectuaţi cinci acţionări pe levierul de frână de parcare pentru a aduce cablurile în condiţie normală de utilizare.cablul de frână (1) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe.m 105 N. Mecanisme şi accesorii.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.blochează funcţionarea corespunzătoare a sistemului de compensare automată a segmenţilor de frână. . .roata aferentă.tamburul de frână. . .cablu (3) din locaşul său.piuliţa tamburului. 98992 a Demontaţi: . .teaca din opritorul său de pe caroserie (2) cu ajutorul unui cleşte.consola centrală (consultaţi 57A. REGLAJ a Reglajul prost al frânei de parcare: . . 3 108347 a Declipsaţi: . Accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament).COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe tambur şuruburi de fixare a roţilor 175 N. a Scoateţi cablul colierelor de menţinere. a Demontaţi cablul de frână de parcare.

de culisarea corespunzătoare a cablurilor. 6 98992 a Asiguraţi-vă: . reglaţi frâna de parcare numai în momentul înlocuirii: . 37A-16 . .de rezemarea corectă a levierelor.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Frâna de parcare nu este o compensare a jocului. a Coborâţi levierul de frână de parcare. a Demontaţi: . .cele două roţi spate.cei doi tamburi. .segmenţilor. a Întindeţi progresiv cablurile la nivelul piuliţei de reglaj central (4) astfel încât levierele (6) să se dezlipească între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de comandă a frânei de parcare şi să rămână dezlipite în a doua poziţie. Notă: Orice alt reglaj în afara acestor intervenţii este interzis.levierului de frână de parcare.cablurilor. a Desfaceţi la maxim piuliţa de reglaj (4). 37A 5 108343 4 109448 a Verificaţi funcţionarea sistemului de compensare automată joc acţionând în rotaţie asupra sectorului dinţat (5) (asiguraţi-vă că se roteşte bine în ambele sensuri) apoi destindeţi-l cu 5 până la 6 dinţi. .

a Verificaţi dacă roţile se rotesc liber. reglaţi garniturile printr-o serie de apăsări ferme şi progresive pe pedala de frână ascultând cum funcţionează compensarea automată. a Desfaceţi frâna de parcare.piuliţele tamburului (175 N. a Cu vehiculul pe roţi.şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m).COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Montaţi tamburii. 37A 37A-17 . a Verificaţi cursa levierului (şapte poziţii). . a Strângeţi la cupluri: .m).

37A-18 .m a Reglaţi frâna de parcare dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A. 2 3 109447 a Demontaţi piuliţele (2). Comandă elemente mecanice.m). accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament). 1 108347 a Declipsaţi cele două cabluri (1). DEMONTARE a Demontaţi consola centrală (consultaţi 5 7 A . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a levierului de frână de parcare (21 N. a Demontaţi levierul de frână de parcare. Mecanisme şi accesorii. cablu de frână de staţionare). a Ridicaţi uşor levierul pentru a putea debranşa conectorul contactorului frânei de parcare (3). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare 37A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a levierului de frână de parcare 21 N.

şi JH1 sau JH3 Eclatare 37A 109143 Această comandă nu are compensare automată.COMENZI ELEMENTE MECANICE Eclatare comandă de ambreiaj L90. X2 X1 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. Pedală de ambreiaj în repaus. Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . 37A-19 .Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. şi K7J sau K7M. cu ajutorul piuliţei (1). .

.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. şi K7J sau K7M. a Pedală de ambreiaj în repaus.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă de ambreiaj: Reglaj L90. 37A-20 . şi JH1 sau JH3 37A X2 X 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X) = 60 mm ± 5. cu ajutorul piuliţei (1). a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: .

şi K7J.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. a Trageţi axul (1) pentru a elibera pedala de ambreiaj. şi K7M. 37A-21 . ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. şi JH3 37A 2 1 3 108790 DEMONTARE a Îndepărtaţi cablul din locaşul său. a Demontaţi pedala de ambreiaj (3). şi JH1 ≠ L90. 1 2 108103 a Demontaţi piuliţa (2) a axului (1) al pedalierului.

. Verificaţi ca. a Poziţionaţi cablul în canalul său. a Pedală de ambreiaj în repaus. şi K7M. a Remontaţi şi strângeţi piuliţa axului pedalierului. şi JH3 37A REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. şi K7J. X2 X1 4 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. a Poziţionaţi pedala de debreiere împreună cu arcul său.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală punere la loc a acestuia. cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. a Instalaţi axul pedalei. 37A-22 . a Cu pedala în repaus. trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze. a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare ansamblului sistemului de ambreiaj. cu ajutorul piuliţei (4). în poziţie ambreiată. şi JH1 ≠ L90. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . pe pedală (consultaţi metoda de demontare). Cablul trebuie să aibă minim 2cm de « parte moale ».

a Apăsaţi pe pedala de ambreiaj pentru a clipsa opritorul teacă pe tablier. şi K7J sau K7M. cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. şi JH1 sau JH3 37A a Scoateţi cablul complet prin compartimentul motor. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . 2 109400 1 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. Notă: Verificaţi ca. 108551 a Extrageţi cablul din locaşul (1) al pedalei. a Împingeţi opritorul teacă în compartimentul motor. a Apăsaţi pe pedală pentru a readuce cablul în habitaclu. introduceţi cablul în habitaclu.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. cablul furcii de debreiere. REMONTARE a Prin compartimentul motor.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. 37A-23 . . ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. a Poziţionaţi cablul pe furca de ambreiaj.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cablu de ambreiaj L90. X2 108550 X1 DEMONTARE a Desprindeţi din compartimentul motor. a Poziţionaţi cablul în canalul (1) al pedalei. cu ajutorul piuliţei (2). a Pedală de ambreiaj în repaus.

ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. 102896 Pentru a trece în marşarier. reveniţi în punctul mort şi treceţi în marşarier ca într-o altă viteză. 37A-24 . şi K7J sau K7M. şi JH1 sau JH3 37A 108552 Vehiculele L90 sunt echipate cu o tijă de comandă a cutiei de viteze.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze: Descriere L90.

107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90. 1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108556 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi piuliţa (1) a tijei de comandă a cutiei de viteze. a Debranşaţi conectorii sondei de oxigen aval a catalizatorului. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. 37A-25 . 108351 1 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament. şi K7J sau K7M.

catalizatorul degrafând blocurile amortizor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 4 3 108352 a Demontaţi: .tija de comandă a cutiei de viteze. şi K7J sau K7M. . 37A-26 .COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90.ecranul termic (3).piuliţa (4) a tijei de comandă a cutiei de viteze. şi JH1 sau JH3 37A 2 107926 a Demontaţi: . .fixările catalizatorului (2 ) de pe colectorul de eşapament. . REMONTARE a Aplicaţi un strat de unsoare pe axele de fixare a tijei de comandă.

1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108555 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 108351 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului. şi K7J sau K7M. 37A-27 . a Această operaţie se efectuează după ce aţi demontat consola centrală (consultaţi 5 7 A . a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. Accesorii interioare. 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90. Consolă centrală).

catalizatorul degrafând blocurile amortizor. a Demontaţi unitatea de comandă prin partea inferioară a vehiculului. a Tăiaţi rilsan-ul care strânge burduful la nivelul mânerului levierului. a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a unităţii de comandă. a Rotiţi burduful levierului de comandă. 37A-28 . a Demontaţi: .fixările catalizatorului (1 ) de pe colectorul de eşapament. şi JH1 sau JH3 37A A 3 A 1 A 107926 3 108354 a Demontaţi: . şi K7J sau K7M.burduful levierului de comandă. 2 108352 a Demontaţi piuliţa (2) a tijei de comandă a cutiei de viteze.mânerul levierului de viteze rotindu-l şi trăgându-l simultan. .COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Apăsaţi pe proeminenţele (A) ale unităţii de comandă pentru a declipsa unitatea de comandă a caroseriei.

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Prezentare Vehiculul este echipat cu sistemul antiblocare roţi BOSH 8.0 Sistemul BOSH 8. 38C IMPORTANT După orice intervenţie asupra sistemului. 38C-1 .patru senzori de viteză roată. . • un calculator.un ansamblu amplificator de frânare. • o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane).0 este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi asociat cu un repartitor electric de frânare. • un senzor de presiune.un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică. DESCRIERE SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Sistemul antiblocare roţi este constituit din: . validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier. .

• un calculator (28). A B C D E F I M L K J G H 109928 38C-2 .SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere Vehiculul este echipat cu sistemul BOSH 8.un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică (27). validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier 30 29 28 27 109927 Sistemul antiblocare roţi este constituit din: . . • o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane).patru senzori de roată (29).0 care este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi.un ansamblu amplificator de frânare (30). IMPORTANT 38C După orice intervenţie asupra sistemului. .

(16) (17) (18) (19) 1 3 5 15 (20) (21) (22) (23) 2 4 16 26 (24) (25) 109805 (26) 38C-3 .SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere 38C Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (Permanent) Alimentare electrovane (Permanent) Mase electrovane şi calculator Alimentare senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta linie K (diagnosticare) Martor luminos defect frână Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 V după contact (protejat siguranţă) Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos defect ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) Presiune de frânare din cilindrul principal Informaţie senzori de roată Priză de diagnosticare Alimentare (+ permanent) Alimentare (+ după contact) Informaţie senzor lumini stop Legătură filară Legătură hidraulică Grup electropompă hidraulic. calculator) Priză de diagnosticare Martor luminos defect frână Martor luminos defect ABS Presiune de frânare reglată pe roata sau roţile aferente (grup Pin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă.

pe lonjeron. 38C Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă. Grupul hidraulic este compus din opt electrovane. El este situat în compartimentul motor. în aproprierea suspensiei faţă dreapta şi a tablierului.0 Grupul electropompă al sistemului antiblocare roţi este echipat cu un calculator cu 26 pini. 6 5 4 3 1 2 102311 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Circuit primar cilindru principal Circuit secundar principal cilindru Ieşire spre roata faţă stânga Ieşire spre roata spate dreapta Ieşire spre roata spate stânga Ieşire spre roata faţă dreapta 38C-4 .SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP: Prezentare PREZENTARE ABS BOSH 8.

2 ATENŢIE Poziţionaţi fişa masei. 109802 a Defiletaţi: .cablul conectorului grupului hidraulic (2). a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic. a Montaţi un presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea de lichid de frână. pentru a optimiza etanşeitatea conectorului calculatorului grupului hidraulic. .m 14 N.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP 38C 4 Material indispensabil presor-pedală Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului hidraulic pe suportul său şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic racorduri de conducte rigide de pe grupul hidraulic 8 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m 4 22 N.racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (4). cu firul în jos. 1 3 109803 a Debranşaţi conectorul grupului hidraulic ridicând clema de fixare (1). .şuruburile de fixare a grupului hidraulic (5). a Declipsaţi: .m 5 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.conducta rigidă de frână (3). 38C-5 .

.şuruburile de fixare a grupului hidraulic pe suportul său (8 N. configurare). Generalităţi. 38C Notă: În urma înlocuirii calculatorului grupului hidraulic: Efectuaţi programările necesare (consultaţi 38C.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP a Strângeţi la cupluri: . a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 3 0 A . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). Sistem antiblocare roţi.m).m).racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (14 N. 38C-6 .şuruburile de fixare a suportului grupului hidraulic (22 N. Purjare circuit de frânare). Baterie). . Echipament electric. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

Şasiu SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI .

Şasiu Cuprins Pagina 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS Bosch 8.0 Vdiag: 18 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini Înlocuire organe Configurare şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabele recapitulative stări şi parametri Interpretare stări Tratare stare şi parametri calculator Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 38C-1 38C-7 38C-9 38C-10 38C-11 38C-12 38C-13 38C-14 38C-28 38C-29 38C-30 38C-31 38C-32 38C-33 38C-34 .

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM). Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru ABS8. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: ABS Nume calculator: ABS BOSCH 8. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare).Prefaţă 38C 1. Vdiag: 18 138C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. VDIAG: 18 2. hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică).0 Nr.0 L90 38C-1 . Dialogys.0 Nr. hârtie. program: NR.

trataţi problema prin efecte client.ABS BOSCH 8. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului. notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). ABS8. – conectorii acestor linii (oxidare. frecări). În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor. Trataţi defectul. Dacă defectul nu este confirmat. pini îndoiţi etc.Prefaţă 38C 3. consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă. aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte.0 Nr. pana este prezentă. REAMINTIRI Defecte Există defecte declarate prezente şi defecte declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile. Pentru un defect prezent. Efecte client . Pentru un defect memorat. – starea firelor (izolare topită sau tăiată. Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente.). în condiţiile controlului lor. Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare. verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului.0 L90 38C-2 . – rezistenţa elementului detectat defect. – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie.Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă.

ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică) Branşaţi CLIP Dialog cu calculatorul? nu Consultaţi ALP nr.Prefaţă 38C 4.0 Nr. 1 da Citire defecte nu Existenţă defecte Control conformitate da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată da Contactaţi techline cu Fişa de diagnosticare completată ABS8.0 L90 38C-3 .

realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului. Dacă un defect este detectat. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării. sub capotă motor şi în habitaclu. Control vizual Căutaţi agresiuni. la + 12 V sau cu un alt fir. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor. ABS8. de la "memorat" spre "prezent". Căutaţi urme de oxidare. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). Răsuciţi fasciculul de cabluri. Dacă intervine o schimbare de stare. pentru un moment.0 Nr.Prefaţă 38C 4. mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). apoi secţiune cu secţiune. conectorii să fie corect blocaţi. originea unei defecţiuni. Control tactil În timpul manipulării cablajelor. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare) Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime. utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor. Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Asiguraţi-vă ca. Măsurările electrice ale tensiunilor. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte. al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor.0 L90 38C-4 . Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete.ABS BOSCH 8. Căutaţi un scurtcircuit la masă. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . încercaţi să localizaţi originea incidentului.

0 L90 38C-5 . la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie. permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. ATENŢIE! ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ. – este interzis să efectuaţi un test rutier cu testerul de diagnosticare în dialog cu calculatorul deoarece funcţiile ABS (sistem antiblocare roţi) şi REF (repartitor electronic de frânare) sunt dezactivate. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagube materiale sau umane: – verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă. şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr. Presiunea de frânare este identică pe ambele osii ale vehiculului (risc de derapaj cap-coadă la o frânare puternică). Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline.Prefaţă 38C 5. FIŞA DE DIAGNOSTICARE. – pentru solicitările de aprobare. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. care trebuie documentată în cursul diagnosticării. – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. ABS8.ABS BOSCH 8. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei. 6. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul.

manual de diagnosticare: Manual de Reparaţie Notă Tehnică Diagnosticare asistată Schemă electrică utilizată Nr. Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat .FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) Lista pieselor sub supraveghere: Calculator ● Pagina 1 / 2 Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0 ● Resentiment client 1786 1788 Fără declanşare ABS Fără declanşare ESP 1787 1789 Declanşare accidentală ABS Declanşare accidentală ESP 1790 Aprindere indicatori luminoşi Altele Precizările dumneavoastră: ● Condiţii de apariţie a resentimentului client 004 009 Prin intermitenţă Pană subită 005 În rulare 011 La punerea contactului Altele Precizările dumneavoastră: ● Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată Tip de manual diagnosticare: Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat .pagină de imprimat şi de fotocopiat .

defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare ● Context defect în momentul apariţiei sale Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat .pagină de imprimat şi de fotocopiat . stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate ● Informaţii specifice sistemului Descriere: Informaţii complementare ● Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat . calibrare VDIAG ● Defecte identificate cu testerul de diagnosticare Nr.FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) ● Pagina 2 / 2 Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr.

sistemul ABS are drept funcţii principale: ● repartiţia electronică a frânării între faţă şi spate.0 Nr.Funcţionare sistem 38C Pe acest vehicul. Strategii de aprindere martori luminoşi de diagnosticare Martor luminos tablou de bord Defecte frâne Defecte frâne clipitoare la 2 Hz. prin reglarea alunecării celor patru roţi. Index tahimetric sau configuraţie vehicul neprogramată.ABS BOSCH 8. ABS ABS clipitor la 2 Hz ABS clipitor la 8 Hz Semnificaţie Funcţia de reglare electronică a frânării şi ABS nu funcţionează. prin reglarea alunecării roţilor spate. Calculator ABS în mod diagnosticare. ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ● sistemul antiblocare roţi.0 L90 38C-8 .

0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8.0 L90 38C-9 .Alocare pini calculator 38C CALCULATOR ABS Pin calculator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (+ Permanent) Alimentare electrovane (+ Permanent) Masă electrovane şi calculator Semnal senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta Linie K Martor luminos REF Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 Volţi După contact Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Pin senzor actuator Siguranţă putere ABS Siguranţă putere ABS Pin 1 senzor roată faţă stânga Pin 2 senzor roată spate stânga Pin 2 senzor roată spate dreapta Pin 2 senzor roată faţă dreapta Pin 1 senzor roată faţă dreapta Pin 7 priză de diagnosticare Pin 2 senzor roată faţă stânga Pin 1 senzor roată spate stânga Cutie siguranţe şi relee habitaclu Pin 1 senzor roată spate dreapta Pin A3 contactor stop ABS8.

configuraţi parametrii vehiculului prin comanda VP004.0 L90 38C-10 . efectuaţi un test rutier urmat de o citire a defectelor pentru a confirma funcţionarea corespunzătoare a sistemului. aplicaţi următoarea procedură: – – – – – – – întrerupeţi contactul. debranşaţi bateria. introduceţi numărul VIN prin comanda VP001.0 Nr. configuraţi indexul tahimetric prin comanda VP007. ABS8. înlocuiţi calculatorul. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Înlocuire organe 38C Înlocuire calculator În momentul înlocuirii calculatorului.ABS BOSCH 8.

aşteptaţi finalul "fazei de alimentare menţinută". selectaţi parametrajul VP001 "scriere V. Selectaţi comanda VP006 de pe testerul de diagnosticare.) este înscris pe plăcuţa constructorului pe stâlpul uşă faţă dreapta şi bătut pe caroserie sub capota motor.Configurări şi programări 38C PARAMETRAJE VP001: Scriere VIN.N al vehiculului. VP007: Index tahimetric. Introduceţi data intervenţiei cu ajutorul tastaturii testerului. VP006: Scriere dată ultima intervenţie service. ABS8. înregistraţi data intervenţiei.0 Nr. Această comandă permite să identificaţi vehiculul pe care este montat calculatorul. consultaţi diagnosticarea ABS BOSCH 8. introduceţi numărul V. Procedură de parametraj: – – – – – – – – – branşaţi testerul de diagnosticare.I.0 L90 38C-11 ..0.I. ieşiţi din modul diagnosticare. Utilizaţi această comandă la fiecare înlocuire a calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze. întrerupeţi contactul. Această comandă permite să programaţi în memoria calculatorului indexul care permite să calculaţi viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor care echipează vehiculul. Această comandă permite să înregistraţi manual VIN-ul vehiculului în calculator.ABS BOSCH 8.. citirea corectă a codului înregistrat. controlaţi pe ecranul de identificare.N". ştergeţi memoria calculatorului. Comanda VP007 serveşte exclusiv la obţinerea opririi clipirii martorului luminos ABS în urma înlocuirii calculatorului. VP004: Parametri vehicul. Numărul VIN (VF. La fiecare intervenţie în atelier asupra sistemului ABS. ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS.

ABS BOSCH 8.0 L90 38C-12 .0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Tabel recapitulativ defecte DTC asociat 50CC 501F 503F 50C3 50C3 500F 502F 50C3 5046 500F 501F 502F 503F 50C6 Alimentare calculator Circuit senzor viteză roată faţă stânga Circuit senzor viteză roată spate stânga Calculator Programare index tahimetric Circuit senzor viteză roată faţă dreapta Circuit senzor viteză roată spate dreapta Programare parametri vehicul Coerenţă viteze roţi Ţintă roată faţă dreapta Ţintă roată faţă stânga Ţintă roată spate dreapta Ţintă roată spate stânga Circuit contactor stop Titlu tester de diagnosticare 38C Defect tester DF001 DF006 DF007 DF017 DF020 DF026 DF027 DF055 DF063 DF090 DF091 DF092 DF093 DF188 ABS8.

Interpretare defecte 38C DF001 PREZENT SAU MEMORAT ALIMENTARE CALCULATOR 1.0 Nr. ABS8. Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS.DEF: tensiune anormală INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu o viteză a vehiculului > 10 km/h. Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF: sub pragul minim 2. ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-13 . Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat. Dacă defectul persistă. Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe ABS "F01" şi "F02" în cutia siguranţe şi relee motor. Controlaţi starea şi poziţionarea siguranţei ABS "F15" în cutia siguranţe habitaclu. contactaţi techline.ABS BOSCH 8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.DEF: peste pragul maxim 3. Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Asiguraţi continuitatea între siguranţele şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă +AVC în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă +APC în pinul 18). Ştergeţi memoria calculatorului.

ABS BOSCH 8. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 1 Pin 5 conector calculator Conector senzor pin 2 Pin 16 conector calculator Dacă.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-14 .0 Nr. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea. ABS8. Dacă defectul persistă. înlocuiţi senzorul de viteză roată. contactaţi techline. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Interpretare defecte 38C DF006 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA CO. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. controalele sunt corecte.

Interpretare defecte 38C DF007 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE STÂNGA CO. Asiguraţi continuitatea. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-15 . Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 6 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 17 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste 2 legături. înlocuiţi senzorul de viteză roată. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. Asiguraţi continuitatea.0 Nr. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 6 Pin T6 conector intermediar R2 Conector calculator pin 17 Pin T5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Dacă legăturile sunt defectuoase. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S6 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. controalele sunt corecte. Reparaţi dacă este necesar. Dacă.ABS BOSCH 8. ABS8. Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).

Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe de putere ABS în cutia de interconectare motor. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS. Asiguraţi continuitatea între siguranţe şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă + Permanent în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă + După Contact în pin).DEF: alimentare sau anomalie electronică internă Particularităţi: Nimic de semnalat. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat.ABS BOSCH 8. Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS. Dacă defectul persistă. Ştergeţi memoria calculatorului. ABS8.0 L90 38C-16 . ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul.Interpretare defecte 38C DF017 PREZENT SAU MEMORAT CALCULATOR 1. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.

acesta informează calculatoarele (tablou de bord. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Calculatorul ABS BOSCH 8.Interpretare defecte 38C PROGRAMARE INDEX TAHIMETRIC DF020 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 cu "funcţia tahimetrie" are nevoie de o valoare de index pentru a calcula viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor. ABS8.0 L90 38C-17 . Dacă defectul persistă. contactaţi techline..). Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .. ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS..ABS BOSCH 8.0 Nr. Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze. control motor.

ABS BOSCH 8. Dacă defectul persistă. înlocuiţi senzorul de viteză roată. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. ABS8. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 9 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 10 conector calculator Dacă. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. contactaţi techline. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. controalele sunt corecte. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Interpretare defecte 38C DF026 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA CO. Reparaţi dacă este necesar.0 L90 38C-18 . Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Asiguraţi continuitatea. Dacă legăturile sunt defectuoase. ABS8.0 Nr. Dacă defectul persistă. Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. înlocuiţi senzorul de viteză roată.0 L90 38C-19 . Asiguraţi continuitatea. Reparaţi dacă este necesar. Dacă. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h.ABS BOSCH 8.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Interpretare defecte 38C DF027 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE DREAPTA CO. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 8 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 19 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste două legături. contactaţi techline. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 8 Pin T8 conector intermediar R2 Conector calculator pin 19 Pin T7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. controalele sunt corecte. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S8 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului.

0 L90 38C-20 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.ABS BOSCH 8. Utilizaţi comanda VP004 "Parametri vehicule" a testerului de diagnosticare pentru a defini varianta potrivită tipului de vehicul. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. ABS8. Selectaţi obligatoriu varianta corespunzătoare definiţiei vehiculului.Interpretare defecte 38C PROGRAMARE PARAMETRI VEHICUL DF055 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. Verificaţi înregistrarea parametrilor vehiculului prin comanda LC003 "Parametri vehicule". Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi vizual branşarea şi starea conecticii senzorilor şi a calculatorului. DF026. Reparaţi dacă este necesar. gripare. contactaţi techline. etanşeitate. Controlaţi branşarea şi starea conecticii la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini.. Reparaţi dacă este necesar.1 : scurtcircuit la + 12 V 1.. contactaţi techline 1. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . DF007. purjare.).DEF INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. DF027 chiar memorate. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă).DEF : interferenţe Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectelor DF006.0 L90 DUPĂ REPARAŢIE 38C-21 . Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. Ştergeţi memoria calculatorului. ştergeţi memoria calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor.). purjare.. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. CC. Dacă problema persistă. Dacă defectul persistă. gripare. Dacă toate controalele sunt corecte. Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă)..ABS BOSCH 8. izolarea şi absenţa rezistenţelor parazite pe cablajul celor 4 senzori. ABS8. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu depăşirea vitezei de 60 km/h. asiguraţi continuitatea.0 Nr. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor.1 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. etanşeitate.Interpretare defecte 38C DF063 PREZENT SAU MEMORAT COERENŢĂ VITEZE ROŢI CC. Dacă defectul persistă.

DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. ştergeţi memoria calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8.0 L90 38C-22 . Reparaţi dacă este necesar. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Dacă incidentul persistă.0 Nr. contactaţi techline. înlocuiţi ţinta roţii faţă dreapta.Interpretare defecte ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA 38C DF090 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). ABS8. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă defectul persistă. Dacă toate controalele sunt corecte.

DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă defectul persistă. Dacă incidentul persistă. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). ştergeţi memoria calculatorului. Dacă toate controalele sunt corecte. contactaţi techline.0 L90 38C-23 .ABS BOSCH 8. înlocuiţi ţinta roţii faţă stânga. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier.0 Nr.Interpretare defecte 38C DF091 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).

Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar. Dacă defectul persistă. demontaţi tamburul. Dacă toate controalele sunt corecte.0 Nr. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. Dacă incidentul persistă. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. poluare metalică.). ABS8.. contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 38C DF092 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE DREAPTA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. ştergeţi memoria calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .. Înlocuiţi ţinta roţii spate dreapta dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.ABS BOSCH 8.0 L90 38C-24 .

demontaţi tamburul. ABS8. Înlocuiţi ţinta roţii spate stânga dacă este necesar... Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. Dacă toate controalele sunt corecte.0 L90 38C-25 .0 Nr. poluare metalică. Dacă defectul persistă.ABS BOSCH 8. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar.Interpretare defecte 38C DF093 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). ştergeţi memoria calculatorului.). Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. contactaţi techline. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă incidentul persistă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar.

Interpretare defecte 38C DF188 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT CONTACTOR STOP Particularităţi: Nimic de semnalat. Test rutier cu o viteză > 60 km/h şi efectuare frânare cu o reglare ABS.0 Nr. ABS8. Dacă incidentul persistă.ABS BOSCH 8. Controlaţi continuitatea şi izolarea legăturii între: Conector contactor stop Pin A3 Pin 20 conector calculator Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi branşarea şi starea corectă a conectorului contactorului stop. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . contactaţi techline.0 L90 38C-26 . controlaţi starea şi branşarea corectă a conectorului calculatorului ABS. Dacă defectul persistă. Asiguraţi funcţionarea contactorului stop: Pedală de frână eliberată (contactor apăsat): Izolare între pinii A3 şi B1. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Defectul reapare prezent sau memorat ca urmare a: Ştergere memorie defect. Pedală de frână apăsată (contactor eliberat): Continuitate între pinii A3 şi B1. Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop.

Nr. 1 Funcţie Dialog tester de diagnosticare Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . crt.0 Asiguraţi-vă că parametrul vehicul este coerent cu vehiculul diagnosticat. Stare "Eliberată" confirmată pedală de frână neapăsată Stare " Apăsată" pedală de frână apăsată Asiguraţi-vă că tensiunea bateriei este corectă (faceţi un control al circuitului de încărcare dacă este necesar) Asiguraţi-vă că viteza vehicul este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă ALP1 2 Citire configuraţie Recunoaştere pedală de frână neapăsată Recunoaştere pedală de frână apăsată Alimentare calculator L0003: Parametri vehicul VP004 3 ET017: Pedală de frână 4 ET017: Pedală de frână ET017 5 PR005: Tensiune de alimentare calculator FĂRĂ 6 Viteză vehicul PR038: PR001: PR002: Viteză vehicul Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ 7 Viteză roţi PR003: PR004: ABS8.0 L90 38C-27 .0 Nr.ABS BOSCH 8.Control conformitate 38C INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

0 Nr.Tabel recapitulativ stări şi parametri 38C TABEL RECAPITULATIV STĂRI ABS Stare tester ET017 ET018 ET019 Pedală de frână Funcţie ABS Funcţie regulator electronic de frânare Titlu tester de diagnosticare TABEL RECAPITULATIV PARAMETRI ABS Parametru tester PR001 PR002 PR003 PR004 PR005 PR038 Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga Tensiune de alimentare calculator Viteză vehicul Titlu tester de diagnosticare ABS8.0 L90 38C-28 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8.

STARE "Apăsat" pedală de frână eliberată. STARE "Eliberat" Pedală de frână apăsată. ABS8. – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.Interpretare stări 38C PEDALĂ DE FRÂNĂ ET017 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Aplicaţi controalele numai dacă stările "apăsate" şi "eliberate" sunt incoerente cu poziţia pedalei.0 Nr.0 L90 38C-29 .ABS BOSCH 8. – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. – Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop. Dacă luminile de stop funcţionează: – Controlaţi şi asiguraţi continuitatea legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. Dacă luminile stop nu funcţionează: – Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . – Controlaţi şi asiguraţi izolarea la 12 V a legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. – Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop.

PR005: Tensiune de alimentare calculator Acest parametru indică tensiunea de alimentare în Volţi a calculatorului.0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8. PR038: Viteză vehicul Acest parametru indică viteza vehiculului în km/h.Tratare stări şi parametri calculator 38C PARAMETRI PR001: Viteză roată faţă dreapta PR002: Viteză roată faţă stânga PR003: Viteză roată spate dreapta PR004: Viteză roată spate stânga Aceşti parametri indică viteza în km/h a fiecărei roţi a vehiculului.0 L90 38C-30 .ABS BOSCH 8.

Trebuie să constataţi funcţionarea motorului timp de 5 s.0 Nr..). Selectaţi şi validaţi comanda roţii aferente ("Electrovane roată faţă stânga".Tratare moduri comenzi 38C ŞTERGERI RZ001: Memorie defect Această comandă permite ştergerea defectelor memorate de calculator. Selectaţi comanda SC006 "Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare" şi urmaţi instrucţiunile descrise de testerul de diagnosticare. . Pilotare electrovane roţi pentru control hidraulic Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi controla dacă roţile se rotesc liber. Exercitaţi manual un efort de rotaţie asupra roţii aferente. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ACTIVARE AC003: AC004: AC005: AC006: Electrovane roată faţă stânga Electrovane roată faţă dreapta Electrovane roată spate stânga Electrovane roată spate dreapta Aceste comenzi permit să testaţi electrovanele fiecărei roţi. Menţineţi pedala de frână apăsată pentru a împiedica roata de testat să se rotească dacă aceasta este antrenată manual (nu frânaţi prea tare pentru a fi la limita deblocării).0 L90 38C-31 . ABS8. Selectaţi comanda AC016 "Test motor pompă".ABS BOSCH 8. (Sistemul trebuie să fi fost purjat în prealabil prin metoda clasică). AC016: Test motor pompă Această comandă permite să testaţi circuitul de comandă a motorului pompă.. COMENZI SPECIFICE SC006: Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare Nu utilizaţi această comandă decât dacă constataţi o prelungire anormală a pedalei de frână în timpul unui test rutier cu reglare ABS. trebuie să constataţi 5 cicluri deblocare/blocare pe roată.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .) PRELUNGIRE PEDALĂ DE FRÂNĂ ÎN URMA UNEI FAZE DE REGLARE (CU O PEDALĂ ÎNCLINATĂ MULT ÎNAPOI LA INTRAREA ÎN FAZA DE REGLARE) PEDALĂ LUNGĂ VIBRAŢIE PEDALĂ DE FRÂNĂ ZGOMOT LA POMPĂ.Efecte client 38C INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi aceste efecte client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-32 .0 Nr. DEFECTE CONSTATATE LA FRÂNARE CU REGLARE FRÂNĂ-ABS BLOCARE UNA SAU MAI MULTE ROŢI TRAGERE RULARE ÎN ZIG-ZAG FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ LA VITEZĂ REDUSĂ ŞI EFORT REDUS LA PEDALĂ FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ PE DRUM ACCIDENTAT FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ CU UTILIZARE DE ECHIPAMENTE SPECIALE (RADIOTELEFON. CB.ABS BOSCH 8. REŢEA DE CONDUCTE SAU GRUP HIDRAULIC ALP2 ALP3 ALP4 ALP5 ALP6 ALP7 ALP8 ALP9 ALP10 ALP11 ALTE CAZURI ABSENŢĂ DIALOG CU CALCULATORUL ABS ALP1 ABS8.

strângerea şurubului masă deasupra grupului ABS). Verificaţi prezenţa şi starea siguranţelor ABS de pe platina siguranţe habitaclu. Verificaţi dacă priza de diagnosticare este corect alimentată: – +AVC în pin 16. Verificaţi masele ABS (calitate.0 Nr. este posibil ca un calculator defect să perturbeze linia de diagnosticare K.5 V < U baterie < 17. Dacă testerul nu este cauza şi dialogul nu se stabileşte cu nici un alt calculator al aceluiaşi vehicul. – +AVC în pinii 2 şi 3 ai conectorului cu 26 pini. Dacă controlul nu se stabileşte nici după aceste controale diferite.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP1 Absenţă dialog cu calculatorul ABS INSTRUCŢIUNI Fără. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Verificaţi tensiunea bateriei şi efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensiune conformă (9. – Masă în pinii 5 şi 4.ABS BOSCH 8. contactaţi techline. Verificaţi dacă. calculatorul este corect alimentat: – Masă în pinii 1 şi 4 ai conectorului cu 26 pini.5 V).0 L90 38C-33 . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Treceţi la deconectări succesive pentru a localiza acest calculator. – + APC în pin 1. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi din cutia siguranţă motor. – +APC în pinul 18 al conectorului cu 26 pini. ABS8. oxidare. Verificaţi branşarea conectorului calculatorului şi starea conecticii sale. Asiguraţi-vă că testerul de diagnosticare nu este cauza defectului încercând să comunicaţi cu un calculator de pe un alt vehicul.

rotiţi celelalte roţi pentru a confirma o inversare electrică a senzorilor şi reparaţi cablajul.). – O posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic. Dacă incidentul persistă după aceste controale. Utilizaţi parametrii PR001. Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe roata testată (roată menţinută blocată).. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. purjare. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar. gripare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. AC005 "Electrovane roată spate stânga" şi AC006 "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână şi verificaţi prezenţa a 5 cicluri deblocare/blocare pe roata aferentă (consultaţi Tratare moduri comandă). pot fi legate de o reacţie normală a sistemului şi nu trebuie să fie considerate în mod sistematic drept defecte (frânare cu reglare ABS pe drum foarte accidentat (scrâşniri importante)).. Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe o roată fără inversarea reţelei de conducte. poluare metalică. PR003 şi PR004 rotind uşor roţile asociate şi asiguraţi-vă de coerenţa rezultatelor obţinute. ABS8. Utilizaţi comenzile AC003 "Electrovane roată faţă stânga". Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .. etanşeitate. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reamintire: Blocarea roţilor unui vehicul echipat cu ABS sau scrâşnirea pneurilor. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. verificaţi dacă ele sunt efectuate pe o altă roată pentru a confirma o inversare a reţelei de conducte. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor..).ABS BOSCH 8. înlocuiţi grupul hidraulic.0 L90 38C-34 . resimţită de un client ca o blocare. AC004 "Electrovane roată faţă dreapta". PR002. Dacă există efectiv o blocare roată (roţi). ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – O posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare).Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP2 Blocare una sau mai multe roţi INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă valoarea măsurată este nulă.0 Nr. contactaţi techline.

Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. prezenţa scurgerilor pe circuit. contactaţi techline. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins. verificaţi presiunea pneurilor. Pentru aceste două teste. eventual.ABS BOSCH 8. Deconectaţi un senzor de viteză roată. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată. Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. cursa pedalei de frână este relativ lungă. trenul faţă sau.0 Nr. nu Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – o posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză. Defectul persistă în aceste condiţii? da Dacă. efectuaţi o purjare a circuitului de frânare. consultaţi şi aplicaţi metodele definite în ALP2. cursa este normală. Dacă. ABS8. Dacă incidentul persistă.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP3 Tragere INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. – o posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic. Verificaţi starea ţintelor ABS şi conformitatea lor.0 L90 38C-35 .

Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. verificaţi presiunea pneurilor.0 L90 38C-36 . Defectul persistă în aceste condiţii? nu Comportament normal legat de funcţionarea sistemului în fază de reglare în principal pe aderenţă disimetrică sau acoperire proastă. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8. Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. Controlaţi starea şi conformitatea garniturilor de frâne. da Defect de comportament rutier nelegat de sistemul ABS..0 Nr. nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată.ABS BOSCH 8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP4 Rulare în zig-zag INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.. Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins. trenul faţă. Deconectaţi un senzor de viteză roată..

Este posibil să simţiţi vibraţii la pedala de frână care ar putea fi legate de reacţiile sistemului în situaţii particulare: – parcurgere pante cu mecanisme de reducere viteză activate pentru evitarea supraîncălzirii frânelor.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP5 Funcţionare ABS neaşteptată la viteză redusă şi efort redus la pedală INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . .0 Nr. ABS8. carosabil umed.0 L90 38C-37 .ABS BOSCH 8. – viraj strâns cu ridicare roată spate interioară.. Atenţie reglarea ABS este "sensibilă" la aderenţă slabă (gheaţă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă problema este diferită. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.. controlaţi conectorii senzorilor de viteză (micro-întreruperi) precum şi întrefierurile.). Acest resentiment poate fi legat de simpla activare a funcţiei "compensator de frânare" la limitarea presiunii pe trenul spate.

0 Nr. este normal să resimţiţi bruscări şi vibraţii la pedală precum şi scrâşniri mai importante decât pe drum bine asfaltat. Rezultă de aici o impresie de variaţie a eficacităţii de considerat drept normală. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-38 . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP6 Funcţionare ABS neaşteptată pe drum accidentat INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8. Pe drum accidentat.

CB... Verificaţi dacă echipamentul care pune probleme la utilizare este omologat.0 Nr.0 L90 38C-39 . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.ABS BOSCH 8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP7 Funcţionare ABS neaşteptată cu utilizare de echipamente speciale (radiotelefon. ABS8.) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . . în special a cablajului ABS-ului (conexiuni la masă şi + După Contact al ABS-ului neautorizate). Verificaţi dacă acest echipament a fost corect instalat fără modificarea cablajului original.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă defectul persistă.0 Nr.0 L90 38C-40 . realizaţi operaţia precedentă încă o dată sau de două ori. şi dacă purjările nu aduc nici o îmbunătăţire. Efectuaţi o purjare a circuitelor urmărind procedura recomandată în MR (utilizare moduri comenzi ale testerului de diagnosticare). După intervenţie. efectuaţi un test rutier cu reglare ABS.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP8 Prelungire a cursei pedalei de frână în urma unei faze de reglare (cu o pedală înclinată mult înapoi la intrarea în faza de reglare) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Trecere aer din canalele de reglare ale grupului hidraulic spre circuitele de frânare. contactaţi techline.ABS BOSCH 8. Dacă efectul client este îndeosebi de pronunţat. ABS8.

Efectuaţi o purjare convenţională a circuitelor începând cu frâna spate dreapta. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP9 Pedală lungă INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. faţă stânga apoi faţă dreapta.0 L90 38C-41 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Controlaţi jocul rulmenţilor faţă şi spate. ABS8. Prezenţă aer în circuitele de frânare. apoi spate stânga. Reînnoiţi operaţia dacă este necesar.

ABS8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP10 Vibraţie pedală de frână INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. Reacţie normală la pedala de frână la o fază de reglare ABS sau de limitare a presiunii de pe trenul spate (funcţie "compensator de frânare").0 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-42 . Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP11 Zgomot la pompă. nici între conducte şi caroserie. ABS8. – Vibraţie grup: controlaţi prezenţa şi starea blocurilor amortizoare de izolare a suportului grupului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Pentru a determina de unde vine zgomotul. utilizaţi comenzile de pilotare a electrovanelor "Electrovane roată faţă stânga".ABS BOSCH 8.0 L90 38C-43 . – Vibraţie reţea de conducte: verificaţi ca toate conductele să fie bine clipsate în agrafele lor de fixare şi să nu existe nici un contact nici între conducte. "Electrovane roată spate stânga" şi "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână. "Electrovane roată faţă dreapta". reţea de conducte sau grup hidraulic INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.

4 Caroserie 40A GENERALITĂŢI STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE DESCHIDERI LATERALE MOBILE DESCHIDERI FRONTALE MOBILE 41A 41B 41C 41D 42A 43A 44A 47A 48A .

Capitolul 4 CuprinsPagina L90 .Capitolul 4 Cuprins 40A GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese Structură faţă: Denumire piese Structură laterală: Denumire piese Structură centrală: Denumire piese Structură spate: Denumire piese Cotă parte inferioară caroserie: Identificare Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere Suport motor: Descriere 40A-1 40A-2 40A-4 40A-6 40A-8 40A-10 40A-13 40A-15 41A-16 41A-18 41B STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere Traversă spate sub scaun faţă: Descriere 41B-1 41B-5 41C STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere 41C-1 41C-7 41C-10 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport locaş baterie: Descriere Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport faţă cadru faţă: Descriere Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere Semibloc faţă: Descriere Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere 41A-1 41A-5 41A-6 41A-9 41A-11 41A-12 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere Planşeu spate parte spate: Descriere Ansamblu lonjeron spate: Descriere Lonjeron spate parte spate: Descriere 41D-1 41D-4 41D-7 41D-9 .L90 .

Cuprins 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere 44A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere 44A-1 44A-5 44A-8 44A-10 44A-12 44A-13 44A-18 41D-11 41D-13 Suport lămpi spate: Descriere Pasaj de roată spate exterior: Descriere Tabletă spate: Descriere 42A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere Faţadă frontală: Descriere Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere Pasaj de roată faţă: Descriere Traversă inferioară cadru: Descriere Întăritură laterală tablier: Descriere Traversă superioară tablier: Descriere 42A-1 42A-3 42A-5 42A-8 42A-10 42A-13 42A-14 47A Traversă fund portbagaj: Descriere Semibloc spate: Descriere Tăblie spate: Descriere DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă Uşă laterală faţă: Înlocuire Uşă laterală faţă: Reglaj Uşă laterală spate Uşă laterală spate: Înlocuire Uşă laterală spate: Reglaj 47A-1 47A-4 47A-10 47A-11 47A-14 47A-19 47A-20 43A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere Dublură stâlp faţă: Descriere Stâlp mijloc: Descriere Întăritură stâlp mijloc: Descriere Dublură stâlp mijloc: Descriere Parte superioară cadru lateral: Descriere 43A-1 43A-4 43A-6 43A-9 43A-11 43A-12 48A Uşiţă trapă carburant: Descriere DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire Capotă faţă: Reglaj Uşă portbagaj: Înlocuire Uşă portbagaj: Reglaj 48A-1 48A-2 48A-3 48A-5 .

Uşă laterală spate Consultaţi 48A. Uşă portbagaj Consultaţi 47A.GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese L90 40A 6 5 3 4 2 1 110024 Reper 1 2 3 4 5 6 Denumire Capotă faţă Aripă faţă Uşă laterală faţă Uşă laterală spate Capac portbagaj Uşiţă trapă carburant Trimitere Consultaţi 48A. Uşă laterală faţă Consultaţi 47A. Aripă faţă Consultaţi 47A. Uşiţă trapă carburant Natură DCM 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM 40A-1 . Capotă faţă Consultaţi 42A.

2 2.2 0.45 1.2/2 2. Dublură (dublură stâlp faţă aripă faţă Grosime (mm) 1. Inel de remorcare faţă Consultaţi 41A. Suport motor Consultaţi 41A. Generalităţi Consultaţi 43A.90 1.5 1. Faţadă frontală Consultaţi 42A. Suport motor Consultaţi 42A. 41A. Faţadă frontală Consultaţi MR Generalităţi 400.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 40A 14 15 5 8 9 10 7 11 12 22 16 13 17 18 19 6 4 2 3 6 1 21 20 110022 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Traversă inferioară extrema faţă Suport central faţadă frontală Faţadă frontală Traversă laterală Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Pasaj de roată faţă Inel de remorcare faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401.95 0. Suport faţă cadru faţă 40A-2 .2 Consultaţi 41A.5 1. Traversă inferioară extrema faţă Consultaţi 42A. 40A.2 1. Pasaj de roată faţă Consultaţi 41A.

Semibloc faţă 40A-3 . Generalităţi Consultaţi42A. Întăritură superioară dublură aripă faţă Consultaţi 41A. 41B.2 1. Carcasă de fixare spate cadru faţă Consultaţi 41A. Semibloc faţă Consultaţi 41A. Suport faţă cadru faţă 40A Grosime (mm) 3 1.95 Consultaţi 41A.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Suport faţă cadru faţă Închidere lonjeron faţă parte faţă Lonjeron faţă parte faţă Traversă laterală faţă planşeu central Carcasă de fixare spate cadru faţă Trimitere Consultaţi 41A. Semibloc faţă Consultaţi 43A.25 0. Traversă laterală faţă planşeu central Consultaţi 41A.2/2 0.90 0. Dublură (dublură stâlp faţă) aripă faţă 16 17 18 19 20 21 22 Semibloc faţă Suport locaş baterie Pasaj de roată faţă Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Traversă laterală Întăritură superioară dublură aripă faţă Semibloc faţă 0. 40A. Lonjeron faţă parte faţă Consultaţi MR Generalităţi 401. Suport locaş baterie Consultaţi 41A. Închidere lonjeron faţă parte faţă Consultaţi 41A.45 1.95 1.2 - Consultaţi MR Generalităţi 400.95/1.95 1.

45A. 45A.65 1. Traversă faţă pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401. Stâlp faţă Consultaţi 43A.15 1.65 0.20 0.65 1. Traversă spate pavilion Consultaţi 44A. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A. Inel cadru lateral Grosime (mm) 0.20 0. Dublură stâlp mijloc Consultaţi MR Generalităţi 401.15 1.95 40A-4 . 43A. Traversă centrală pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401. Dublură montant cadru Consultaţi 41C. Pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401. 45A.65 0.GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 40A 4 3 1 6 2 7 12 9 5 13 14 8 10 11 15 110023 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Dublură centură spate Dublură stâlp mijloc Dublură montant cadru Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport faţă dublă etanşeitate Inel cadru lateral Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401. 45A. Semibloc spate Consultaţi 43A.15 1.

20 0.GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Stâlp faţă Parte superioară cadru lateral Întăritură stâlp mijloc Stâlp mijloc Parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 43A.95 0. Dublură stâlp mijloc 16 Dublură inferioară stâlp mijloc 0. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A.95 1. Stâlp mijloc Consultaţi 41C.95 Consultaţi 43A. Parte superioară cadru lateral Consultaţi 43A.50 0.95/1. Stâlp faţă 40A Grosime (mm) 0. Întăritură stâlp mijloc Consultaţi 43A.95 40A-5 .

42A. Lonjeron central Consultaţi 41B. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.2/0. Traversă superioară tablier Consultaţi MR Generalităţi 401.65 1. Traversă inferioară tablier Consultaţi 42A.95 2.65 1.95 40A-6 .6 0. Traversă inferioară cadru Consultaţi MR Generalităţi 401. 41B. 41B.45 1.5 2 0.GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 40A 11 7 8 10 9 6 5 13 4 3 15 2 10 12 1 14 110025 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire Traversă inferioară cadru Traversă inferioară tablier Traversă superioară tablier Lonjeron central Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor planşeu central Planşeu central parte laterală Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Traversă faţă scaun faţă Trimitere Consultaţi 42A. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.95/1. Traversă faţă sub scaun faţă Consultaţi MR Generalităţi 401.2/0. Traversă faţă scaun faţă Grosime (mm) 0.95 1.

65 1.8 1. Întăritură laterală tablier Consultaţi 41C. Planşeu spate parte faţă 40A Grosime (mm) 0. Traversă faţă planşeu spate Consultaţi 42A. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D.2 1.2 1.GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 Reper 10 11 12 13 14 15 Denumire Întăritură ancorare scaun spate Planşeu spate parte faţă Întăritură planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Întăritură laterală tablier Închidere parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 41D. Închidere parte inferioară cadru lateral 40A-7 .95 0.2 Consultaţi41D. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D.

40A Consultaţi41D. Panou aripă spate Consultaţi44A.5 0.2 1.95/1. planşeu spate Traversă centrală Grosime (mm) 0. Suport lămpi spate Consultaţi41D. Lonjeron spate Consultaţi 41D. Panou aripă spate Consultaţi 44A.5 1. Pasaj de roată spate exterior Consultaţi 41D.65 0.65 0. Planşeu spate parte spate 40A-8 .7 1.15 0.65 Consultaţi 41D. Planşeu spate parte spate Consultaţi41D.GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 40A 10 14 15 4 12 13 11 6 9 7 10 4 8 2 5 3 1 110026 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire Panou aripă spate Suport spate dublă etanşeitate Pasaj de roată spate exterior (parţial) Lonjeron spate Traversă centrală planşeu spate Ansamblu lonjeron spate Suport de fixare eşapament Planşeu spate parte spate Întăritură de fixare roată de rezervă Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Trimitere Consultaţi 44A.65 1. Planşeu spate parte spate Consultaţi 41D. Ansamblu lonjeron spate Consultaţi MR Generalităţi 400.2 0.45 1.

GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 Reper 12 13 14 15 Denumire Inel de remorcare spate Tabletă spate Tăblie spate Semibloc spate Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401.80/0. Semibloc spate 40A Grosime (mm) 0. 41D.95/1.95 0. Inel de remorcare spate Consultaţi 44A.15 - 40A-9 .95/1. Tăblie spate Consultaţi 44A.15 0. Tabletă spate Consultaţi 44A.

GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A K2 K1 P2 L J E B2 B1 B G A F P1 C K K3 Lo B1o Ao Co Ko K1 F J E K L B2 B1 B G A Q2 Q1 C 109653 40A-10 .

5 118.2 M6 12x12 M6 0° 0° 90° 90° 180° 0° 90° 40A-11 .8 -502 -525 -502 -525 2672.2x16.2 12.2 Pantă 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° x: 8° y: 0° Reper A Ao A A0 B B1 B1o B2 C Co C Co E Denumire Fixare spate cadru faţă stânga SM Fixare spate cadru faţă dreapta SM Fixare spate cadru faţă stânga AM Fixare spate cadru faţă dreapta AM Pilot faţă lonjeron spate Pilot de fixare tren spate stânga SM Pilot de fixare tren spate dreapta SM Fixare tren spate SM Fixare faţă stânga cadru faţă SM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare faţă stânga cadru faţă AM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare superioară amortizor spate Cotă X (mm) 301 301 301 301 1883 2200 2200 2223.75 604 403 504 Apăsare Z 16.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A Diametru (mm) 24.2 M10 M12 M12 M12 M12 18.2x32x2 12.2 16.7-M12 24.5 Cotă Z (mm) 78 78 26 26 72.5 118.5 566.5 409 485.5 683 48 x: 0°35’ y: 3°40’ G J K Ko K1 K2 K3 Pilot spate lonjeron faţă Pilot spate lonjeron spate Traversă inferioară extrema faţă stânga Traversă inferioară extrema faţă dreapta Traversă superioară faţă Fixare bară de protecţie Fixare far 565.5 620 737-7 408 -10.7x29.5 F Fixare superioară amortizor faţă -3 583.5 565.6-M12 Cap de şurub Cap de şurub 30x30 16.75 314.8 -368 568.5 3050 -703 -703 441.5 118.5 80 80 80 80 532.25 Cotă Y (mm) 305 305 305 305 622 600 600 540 476 492 476 492 562.2x24.5 258 314.

5 20x50 Pantă 90° x: 90° y: 12° P1 P2 Q1 Fixare motor 1 Fixare motor 2 Fixare cutie de viteze 1 -310 -150 -283 492.5 M10 x: 0° y: 90° z: 4° A şi B = sistem de referinţă pentru aducere la asietă 40A-12 .5 368 M10 M10 M10 180° 180° x: 0° y: 90° z: 4° Q2 Fixare cutie de viteze 2 -254 427.5 514.3 320491.5 491.5 429.5 491.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 Reper L Lo Denumire Traversă tăblie spate stânga Traversă tăblie spate dreapta Cotă X (mm) 3289 3289 Cotă Y (mm) 575 575 Cotă Z (mm) 392 392 40A Diametru (mm) 20.

GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 I . Această situaţie este utilizată pentru un şoc faţă cu demontare mecanică. C 108576 2 . II .Mecanică faţă montată 40A Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte. pentru a confirma aducerea la asietă. să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc. Această situaţie este utilizată pentru un şoc spate sau un şoc faţă uşor fără demontare faţă.Mecanică faţă demontată Calibrul acoperă şurubul de fixare faţă a cadrului faţă (C). 40A-13 . (ex: pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate). El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc spate. A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A).REFERINŢĂ SECUNDARĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ A 108577 Calibrul acoperă şurubul de fixare spate a cadrului faţă (A).REFERINŢĂ PRINCIPALĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ Notă: 1 . El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale spate.

El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc faţă.GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 III . El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale faţă. să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc.REFERINŢĂ SECUNDARĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ B J 108583 109078 Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi centrat în gaura pilot pătrată (B). pentru a confirma aducerea la asietă. (ex: pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet. El este utilizat pentru un şoc faţă sau un şoc spate uşor. Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi poziţionat în gaura alungită (J). Notă: Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte. 40A-14 .REFERINŢĂ PRINCIPALĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ 40A IV .

El este utilizat pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet.GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 I . 40A-15 .PIESE CARE NECESITĂ PUNEREA PE PLACA DE CONTROL 40A 6 8 10 5 4 3 7 11 9 2 1 110069 II .FIXARE SPATE CADRU FAŢĂ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Traversă inferioară extrema faţă Suport carcasă faţă de fixare cadru faţă Închidere lonjeron Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Semibloc faţă Lonjeron faţă parte faţă Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Tăblie spate Lonjeron spate A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A).

El este utilizat pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate. el are o influenţă directă asupra dezbaterii în spaţiul triunghiului inferior. 40A-16 . asigură alinierea cadrului trenului faţă în raport cu caroseria. ele au o influenţă directă asupra unghiurilor traiectoriei vehiculului.FIXARE FAŢĂ CADRU FAŢĂ ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă. are o influenţă directă asupra tuturor unghiurilor trenului faţă. El este de utilizat la înlocuirea: . deci asupra variaţiilor unghiului de fugă şi paralelismului. Calibrul este rezemat sub carcasa de fixare a trenului spate.unui semibloc faţă. III . el se centrează în găurile tarodate (B1) şi (B2) de fixare a palierului trenului spate. ATENŢIE IMPORTANT Aceste puncte contribuie la asigurarea alinierii trenului spate în raport cu caroseria. .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 IV .FIXARE FAŢĂ TREN SPATE 40A C 109328 B1 B2 110328 Calibrul se reazemă sub suportul de fixare a cadrului faţă.unui lonjeron faţă parţial sau complet. el se centrează în gaura tarodată (C). Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă.

. de carosaj şi de fugă. . Calibrul se plasează pe deasupra reazemului motorului. .FIXARE SUPERIOARĂ AMORTIZOR FAŢĂ VI .unui semibloc faţă.unui semibloc faţă.lonjeron faţă complet. . . El este de utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: . el are o influenţă directă asupra unghiurilor pivot. ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă. el se centrează în găurile (P1) şi (P2) de fixare a suportului.De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări.unui pasaj de roată faţă parte faţă. el se centrează în gaura (F) a cupelei amortizorului.pasajului de roată.unui pasaj de roată faţă. 40A-17 .FIXARE MOTOR 40A F P1 P2 109642 109644 Calibrul este rezemat sub cupela amortizorului. El este de utilizat la înlocuirea: .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 V .

GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 VII . 40A-18 .FIXARE CUTIE DE VITEZE 40A Calibrul se reazemă (J) sub lonjeronul spate. Parte dreapta VIII . în aceleaşi condiţii. . el se centrează în găurile tarodate (Q1) şi (Q2) de fixare a cutiei de viteze. el se centrează în gaura de fixare (L). El este de utilizat cu mecanica montată pentru repunerea în linie a lonjeronului spate. Q2 El este utilizat cu mecanica demontată.TRAVERSĂ TĂBLIE SPATE Parte stânga Q1 109328 Calibrul se reazemă pe lonjeron.unui semibloc faţă. pentru înlocuirea lonjeronului spate.unui lonjeron faţă. El este utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: . IX .De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări. .EXTREMITATE LONJERON SPATE 109081 L L J 109078 109080 Calibrul se reazemă vertical de tăblia spate.

. 40A 40A-19 .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 Ele sunt utilizate în momentul înlocuirii: .unui planşeu spate parte spate.tăbliei spate.

25 2 1.înlocuire completă. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 I . 1 .PARTE STÂNGA Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă de 41A Grosime (mm) 1. . decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului. 5 108605 41A-1 .înlocuire parţială.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 109559 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . comandaţi suplimentar suportul locaş baterie.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108610 3 1 ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului.45 2. Pentru a efectua înlocuirea parţială sau completă.5 4 (2) (3) fixare 1 (4) (5) Suport locaş baterie Întăritură de fixare cutie de viteze 2 .2 1.

.suportul motor. . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.înlocuire completă.pasajul de roată faţă parte faţă. II .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 1 109558 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 Înlocuire completă ATENŢIE 41A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.PARTE DREAPTA 7 6 108609 3 . Pentru înlocuirea completă. comandaţi suplimentar: .înlocuire parţială. 108603 41A-2 .

5 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 1 . înlocuire completă 9 8 1 2 3 108606 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Suport inel remorcare de de Grosime (mm) 1.2 2.2 2.PIESĂ PE POZIŢIE 41A Lonjeron faţă parte faţă dreapta. fixare Înlocuire completă (6) (7) (8) (9) Dulie inel de remorcare 108607 41A-3 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 . decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului.5 ATENŢIE 108608 Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului.25 2 1.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41A 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 41A-4 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 3 .

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.95 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. 41A-5 .45 0. 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.95 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport locaş baterie: Descriere L90 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB PIESĂ PE POZIŢIE 41A 2 1 3 108612 108611 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Suport locaş baterie Suport calculator Plăcuţă suport piuliţă Grosime (mm) 1. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

comandaţi suplimentar traversa laterală faţă. . Înlocuirea completă.înlocuire parţială. .înlocuire a carcasei de fixare faţă cadru faţă. se efectuează în cazul înlocuirii unui lonjeron faţă parte faţă complet.2 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 109550 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .redresare a unui lonjeron faţă parte faţă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A I . Înlocuirea parţială. .înlocuire completă.înlocuire a inelului de remorcare faţă. se efectuează în caz de: . (2) (3) (4) 4 1 108591 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Element de închidere carcasă de fixare carcasă faţă Element de închidere faţă lonjeron faţă Suport furtun flexibil de frână faţă Suport canistră Grosime (mm) 1. Pentru a efectua înlocuirea completă.95 41A-6 .25 2 0.

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41A III .POZIŢIE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 108590 108603 Înlocuire completă Parte dreapta 108589 108604 41A-7 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 II .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41A-8 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

Utilizarea bancului de control este indispensabilă dacă ambele părţi sunt afectate de şoc.2 II .POZIŢIONARE PIESE Parte stânga 41A 2 1 109560 Pentru a realiza această operaţie. pentru aceasta partea opusă nu trebuie să fie deteriorată. Punerea în referinţă se face cu ajutorul cadrului nou.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 I . 1 Notă: Operaţia de înlocuire poate fi efectuată fără să utilizaţi bancul de reparaţie. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Suport faţă cadru faţă Carcasă faţă de fixare cadru faţă Grosime (mm) 3 1.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 108592 (1) (2) 108603 41A-9 . comandaţi suplimentar carcasa de fixare faţă cadru faţă.

METODĂ DE POZIŢIONARE PIESE 1 2 108592 41A-10 . . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.Montaţi carcasa (2).STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 Parte dreapta 41A Montaţi: cadrul nou şi fixaţi-l în cele trei puncte. . 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.Fixaţi suportul cadrului (1) pe cadru. III . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. . şi sudaţi ansamblul.Sudaţi suportul cadrului pe închiderea lonjeronului.

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB III .95 M12 108593 41A-11 .PIESĂ PE POZIŢIE 41A A 109543 Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.95 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere L90 II . I .PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Detaliu tăietura A 108601 3 2 1 108602 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Carcasă spate cadru faţă Întăritură de fixare spate cadru faţă Piuliţe sudate Grosime (mm) 1.

Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă. 41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . 1 .înlocuire completă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109546 2 3 7 6 4 1 8 9 5 108600 41A-12 . .PARTE STÂNGA Semibloc faţă stânga.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 I .înlocuire parţială.

2 Înlocuire completă 108594 2 .5 .45 1.25 1.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială.PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A (6) (7) (8) (9) 2 1.5 0. 10 108595 108597 41A-13 .25 1. pe piesa nouă.1.2 3 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Suport locaş baterie Închidere lonjeron Traversă laterală extrema faţă Lonjeron faţă parte spate Întăritură lonjeron faţă parte spate Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă Grosime (mm) 1.5 1.95 1.2. tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă.95 .

41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .înlocuire parţială.PARTE DREAPTA Semibloc faţă dreapta.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109545 13 17 15 14 12 16 18 11 19 108599 41A-14 . .înlocuire completă. 1 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 II . Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.

2 3 .25 1.2 1.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială. tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă.25 1.2 2 2.5 .95 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Închidere lonjeron Traversă laterală faţă Lonjeron faţă parte spate Suport motor Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală extrema faţă Grosime (mm) 1.PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A 108596 2 . pe piesa nouă. 10 108598 41A-15 .2. Notă: Înlocuirea completă a semiblocului faţă este identică pe partea stângă.5 1.5 1.

5 108604 41A-16 . POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109087 1 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dulie de remorcare Suport inel remorcare de Grosime (mm) 2.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 PIESĂ PE POZIŢIE 41A 109547 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108588 2 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41A-17 .

5 M10 1. I . Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.2 4 (4) (5) II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 108613 3 108614 41A-18 .PIESĂ PE POZIŢIE 109553 Pentru a efectua această operaţie.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire 41A Grosime (mm) 2. comandaţi suplimentar pasajul de roată faţă parte faţă.5 5 (1) Placă întăritură suspensie grup motopropulsor Suport suspensie grup motopropulsor Piuliţe sudate Traversă laterală extrema faţă Pasaj de roată faţă parte faţă 1 (2) (3) 2.2 1.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte dreapta 41A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 III . 41A-19 .

2 2.completă.carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3). .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente 41B Grosime (mm) 0. .5 2 Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Rigidizor central planşeu 1 109549 Întăritură rigidizor planşeu central (partea stângă exclusiv) Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .întăritura rigidizorului planşeului central (5). . comandaţi suplimentar: .parţială spate. (partea stângă exclusiv). . comandaţi suplimentar: . Pentru înlocuirea parţială spate. (partea stângă exclusiv).rigidizorul planşeului central (4). Pentru înlocuirea parţială faţă.traversa faţă sub scaun faţă (2).carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3). comandaţi suplimentar: . . .întăritura rigidizorului planşeului central (5).traversa faţă sub scaun faţă (2). 41B-1 . .rigidizorul planşeului central (4). Pentru înlocuirea completă. .parţială faţă.65 3 Reper (1) Denumire Planşeu central parte laterală Traversă scaun faţă faţă sub 2 5 4 (2) (3) (4) (5) 1.95 1.traversa faţă sub scaun faţă (2).

STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 I .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 41B 108713 Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 109082 108711 41B-2 .

III .prin puncte de buşonare MAG. Notă: Dacă punctele de sudură nu sunt realizabile cu maşina de sudat în puncte.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 40 109086 Îmbinare: .prin suprapunere. cu un interval de 40 mm. Înlocuire parţială spate 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.prin puncte de buşonare MAG. 41B-3 .prin suprapunere. cu un interval de 40 mm. 40 Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Legături: . fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială faţă Legături: 41B . ele pot fi înlocuite cu puncte buşon. 109085 Îmbinare: .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 II .

5 2 (1) (2) 41B-4 .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 41B B A 108711 109428 Detaliu îmbinare B Detaliu îmbinare A 3 4 1 2 108709 108710 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu central parte laterală Lonjeron central Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 IV .65 1.95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor (partea stângă exclusiv) Grosime (mm) 2.

carcasa (2) separat. În funcţie de gradul şi de poziţia şocului. .PIESĂ PE POZIŢIE 41B 2 1 109548 Pentru a realiza operaţia de înlocuire.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 I .2 355 505 108714 109643 Notă: Este necesar să respectaţi cota indicată mai sus. 41B-5 . Montare traversă sub scaun faţă Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă spate sub scaun faţă Carcasă exterioară de fixare scaun faţă Grosime (mm) 1. nu este necesar să comandaţi sistematic aceste două piese. comandaţi: .cele două piese.2 1.traversa (1) separat. .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41B-6 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 II . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41B 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

41C Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. .95 (1) 109561 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: Înlocuire parţială parte faţă I . .parţială parte spate. .parţială sub uşă.completă.parţială parte faţă. Denumire şi grosime element 1 Reper Denumire Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 .PIESĂ PE POZIŢIE 108703 41C-1 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială sub uşă 41C 109429 41C-2 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială parte spate 41C 108702 41C-3 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108701 41C-4 .

PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C C A B D 109574 Detaliu tăietura B Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II . Detaliu tăietura A 108708 108707 41C-5 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura C 41C 108688 Detaliu tăietura D 120 mm 108686 Notă: Pentru a nu deteriora întăritura stâlpului mijloc. realizaţi tăietura la cota indicată mai sus. 41C-6 .

completă.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 109555 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .20 Înlocuire parţială parte spate (1) 108691 41C-7 .parţială parte spate.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I .parţială parte faţă. 108692 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. Denumire şi grosime element Reper Denumire Închidere parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 1. . .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 109824 41C-8 .

Detaliu tăietura A 108690 41C-9 .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A A 109576 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .

Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport reazem cric Grosime (mm) 1.parţială parte spate.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 2 2 109430 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .parţială parte faţă. .9 (1) (2) 108693 41C-10 . .completă. Înlocuire parţială parte spate 108694 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I .30 1.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108695 41C-11 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II . Detaliu tăietura A 108690 41C-12 .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A 109570 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.

2 (3) (4) (5) (6) I . Pentru această operaţie.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 41D 4 5 2 3 5 3 2 1 4 6 109665 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .completă.95 2 1. comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685.8 (1) (2) 41D-1 . Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă.parţială.95 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură laterală planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0.65 1. Reper Denumire Suport de fixare spătar scaun spate Întăritură interioară de fixare scaun copil Întăritură exterioară de fixare scaun copil Traversă faţă planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0. .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 II . . III .Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-2 . cu un pas de 30 mm.Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. legătura se efectuează prin buşonare MAG. Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41D 109120 109670 ATENŢIE . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 IV .COTĂ DE POZIŢIONARE Cote de poziţionare suporturi scaun spate 41D 412 175 410 175 225 130 75 110164 Cote de poziţionare fixări isofix (în opţiune) 353 157 109829 41D-3 .

parţială. 2 Pentru înlocuirea completă.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 109340 41D-4 .2 1 (1) (2) 109664 II . comandaţi suplimentar întăritura de fixare a roţii de rezervă (2).completă. .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură de fixare roată de rezervă Grosime (mm) 07 1. I .

III .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-5 . legătura se efectuează prin buşonare MAG. cu un pas de 30 mm.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 Înlocuire parţială 41D 109338 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D 109120 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41D-6 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

5 1.2 2 3.9 Carcasă de fixare tren spate Traversă laterală spate (8) Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.PIESĂ PE POZIŢIE 3 2 1 6 5 7 4 8 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB II .5 Echer spate de fixare întăritură fixare tren spate Întăritură de fixare rezervor de carburant Reazem arc suspensie spate de (5) (6) (7) 109661 1. 109342 109355 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron spate Întăritură antretoază Dulie antretoază Grosime (mm) 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere Reper (4) Denumire 41D Grosime (mm) 2. I .45 2 M10 41D-7 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 109342 41D-8 . IV .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Detaliu îmbinare A 41D 109347 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

65 1.45 3 0. Pentru înlocuirea completă (consultaţi Ansamblu lonjeron spate. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 109350 1 4 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.5 Închidere laterală planşeu spate Suport lateral de fixare rezervor de carburant 109663 PIESĂ PE POZIŢIE Utilizarea acestei piese nu se efectuează decât în cazul unei înlocuiri parţiale. 109351 41D-9 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Lonjeron spate Inel de remorcare spate 41D Grosime (mm) 1.

Detaliu îmbinare A 109348 41D-10 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109122 109350 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 3 4 5 109344 109122 ATENŢIE .5 (3) Întăritură de fixare spate rezervor de carburant Suport agrafă conductă de frână Întăritură de fixare rezervor de carburant (4) (5) 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 Reper Denumire 41D Grosime (mm) 1. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Traversă centrală planşeu spate Element de fixare compensator de frânare Grosime (mm) 1.95 1.Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.95 (1) (2) 41D-11 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. comandaţi suplimentar două nituri prezoane referinţă: 77 03 047 685.2 109660 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru înlocuirea acestei piese.2 1.Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109345 Detaliu îmbinare A 109347 Realizaţi punctele de buşonare MAG. în locul punctelor SER originale. 41D-12 .

.5 0.95 Închidere planşeu spate Întăritură de fixare faţă rezervor de carburant Suport acroşare scaun spate II . I .PIESĂ PE POZIŢIE 109662 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . cu un pas de 20 mm de interval 3 110166 41D-13 .completă. Pentru această operaţie.2 1.parţială. legătura se efectuează prin buşonare MAG. comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Înlocuire parţială 1 2 110165 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor. Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire 41D Grosime (mm) 1.

Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41D 109122 ATENŢIE . .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41D-14 .Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 I .farul. .apărătoarea de noroi. .calandrul. . Pentru a avea acces la fixările aripii faţă.ornamentul montantului parbrizului. şi lista pieselor de demontat. A D C1 C B 109567 42A-1 . 42A . nu veţi găsi în metodă decât posibilităţile de reglaj. demontaţi în prealabil: .DEMONTARE .m). Pentru informaţii despre demontarea pieselor.REMONTARE Operaţiile de demontare-remontare nu prezintă dificultăţi particulare. Cuplu de strângere: Şuruburi de fixare a aripii faţă (8 N. .bara paraşoc faţă parţial. consultaţi capitolul intitulat cu numele piesei aferente.lampa de semnalizare de pe aripa faţă.

Dacă este necesar modificaţi reglajul farului. Verificaţi reglajul şi strângeţi zona. Respectaţi următoarea ordine de reglaj: 1 . dacă este necesar modificaţi reglajul capotei.uşă: Asiguraţi jocurile şi denivelarea zonelor (2) şi (3) (şurub (C). Verificaţi reglajul şi strângeţi zona.Reglaj aripă . 2 . Verificaţi reglajul şi strângeţi zona.capotă Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonelor (4) şi (5) (şurub (A)). 3 .Reglaj aripă .Reglaj aripă . consultaţi Caracteristici vehicule caroserie.REGLAJ DE BAZĂ 42A Particularitate reglaj aripă faţă 4 3 5 7 6 2 109827 Pentru valoarea jocurilor. lufturi). Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonei (6) şi (7) (şurub (B)).STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 II .far Montaţi farul. 42A-2 . şi piuliţă (D)). (01C.

22 1. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 3 4 5 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.PIESĂ PE POZIŢIE 109654 Notă: Utilizarea dispozitivului de control (car 1736) este recomandată.5 1.2 Suport dreapta traversă superioară faţadă frontală 42A-3 . Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Traversă superioară faţadă frontală Întăritură broască de fixare Grosime (mm) 0.95 1.2 Suport central traversă superioară faţadă frontală Suport stânga traversă superioară faţadă frontală I .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 Reper (4) (5) Denumire 42A Grosime (mm) 1. 109445 109446 Toate punctele sunt realizabile precum originalul.

108603 Parte dreapta 108604 42A-4 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 II . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

95 (1) Întăritură dublură aripă faţă 109444 42A-5 . Înlocuire completă 109443 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. I . .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 II .înlocuire completă.înlocuire parţială.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 1 110380 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. IV .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 108603 Parte dreapta 109444 Detaliu îmbinare A 108604 109442 42A-6 .

42A-7 . decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe întăritura dublurii aripă faţă de cea a dublurii stâlpului faţă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 42A ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a întăriturii dublurii aripă faţă şi a dublurii stâlpului faţă.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 109433 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Cupelă amortizor Supraînălţare cupelă amortizor Grosime (mm) 2.înlocuire completă. I .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 42A 109830 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109431 1 III .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 II .5 1.2 108603 42A-8 .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 Parte dreapta IV . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. Detaliu îmbinare A 109431 109432 42A-9 .

.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109440 Denumiri şi grosimi elemente Reper 1 2 3 4 Denumire Traversă inferioară cadru Consolă de ştergător geam Întăritură de ştergător geam fixare fixare Grosime (mm) 0.45 0.5 1.95 1.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 109656 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .parţială.95 Înlocuire completă Întăritură centrală traversă inferioară cadru 109439 42A-10 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 II .completă. I .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 108604 42A-11 .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga Parte interioară vehicul 42A 109122 ATENŢIE 108603 Parte dreapta Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 III . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 109440 Detaliu îmbinare A 109438 42A-12 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 IV .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură laterală tablier: Descriere L90 42A Legătura se efectuează prin buşonare MAG. pentru partea dreaptă exclusiv.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB 1 Montare nit prezon.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element 109435 Reper Denumire întăritură tablier Grosime (mm) 1.2 (1) II . III . 220 I . cu un pas de 30 mm.PIESĂ PE POZIŢIE 109435 42A-13 . 109659 Notă: Comandaţi un nit prezon referinţă: 77 03 074 685.

I . Pentru a efectua înlocuirea acestei piese.95 42A-14 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 4 1 3 109437 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă superioară tablier Consolă de menţinere planşă de bord Grosime (mm) 0.5 Întăritură stânga articulaţie capotă Întăritură dreapta articulaţie capotă 109657 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod . comandaţi suplimentar: .patru nituri prezon referinţă: 77 03 047 685.5 2.65 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 42A Grosime (mm) 2.completă.

III .PIESĂ PE POZIŢIE 42A 109436 Legăturile sunt aproape toate realizabile precum originalul.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 II . 42A-15 .PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB Montare nituri prezoane.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 42A 360 160 440 160 360 109436 42A-16 .

Pentru înlocuirea acestei piese.2 1.25 2 43A-1 . 108699 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Stâlp faţă Întăritură stâlp faţă Întăritură balama uşă faţă Grosime (mm) 1. demontaţi întăritura superioară a dublurii aripă faţă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 43A I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 1 2 109562 Notă: Nu este recomandat să realizaţi o tăiere a stâlpului în zona întăriturii sale.

ele sunt determinate în funcţie de dubluri şi de întărituri.PIESĂ PE POZIŢIE 43A 109571 ATENŢIE Poziţiile tăieturilor date în metodă nu pot fi decalate. 43A-2 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 II .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 III .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 43A B A 109825 Detaliu tăietura A Detaliu tăietura B 108708 108697 43A-3 .

legătura se efectuează prin buşonare.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 109831 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . I .9 1. .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 1 108944 4 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.9 0.completă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Dublură stâlp faţă Plăcuţă suport piuliţă Suport post conducere 43A Grosime (mm) 0. cu un pas de 20 mm.95 de Întăritură dublură stâlp II . 108946 43A-4 .parţială parte faţă.95 1.

43A-5 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Înlocuire completă 43A 108945 III .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 43A 1 109541 (1) Stâlp mijloc Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 II .parţială. I .completă: înlocuirea completă nu poate fi efectuată decât după demontarea pavilionului (grosime: 0. .95 108706 (1) 43A-6 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosime element Reper Denumire Stâlp mijloc Grosime (mm) 0.65 mm).

PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire completă Poziţionare tăieturi 43A C A C B 108705 109575 Detaliu tăietura A 108698 43A-7 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 III .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 Detaliu tăietura B 43A 108708 Detaliu tăietura C 108697 43A-8 .

Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Întăritură stâlp mijloc Întăritură balama uşă 108939 Grosime (mm) 1.2 43A-9 .5 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 43A I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 3 2 4 109540 (1) (2) Întăritură stâlp mijloc Închidere inferioară stâlp mijloc Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod. Notă: Operaţia nu prezintă nici o dificultate particulară.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 II .PIESĂ PE POZIŢIE 43A 108941 43A-10 .

2 Întăritură ancorare centură II .15 1. Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp mijloc: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dublură stâlp mijloc 43A Grosime (mm) 1. I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 108940 108938 43A-11 .PIESĂ PE POZIŢIE 109556 Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod.

65 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion Grosime (mm) 0. I . decât după demontarea pavilionului. Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 II .95 109572 B A (1) (2) (3) 0.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi Această piesă nu poate fi înlocuită.2 43A-12 .PIESĂ PE POZIŢIE 43A 2 3 1 109542 109826 (1) (2) (3) Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion III .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura A 43A 108697 Detaliu tăietura B 108698 43A-13 .

65 0. Înlocuirea completă aripă spate se face după degrafarea pavilionului. . Pentru a efectua înlocuirea parţială. (2) (3) Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Panou aripă spate Suport cheder etanşeitate de 109128 Grosime (mm) 0.parţială. .pavilionul.65 0.un suport cheder de etanşeitate. comandaţi suplimentar: .65 Întăritură ureche zăvor uşă spate 44A-1 .un suport cheder de etanşeitate.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 1 1 109563 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 44A I .completă. comandaţi suplimentar: .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 II . înlocuire parţială Parte stânga 44A III .PIESĂ PE POZIŢIE Panou aripă spate.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109129 109120 Panou aripă spate. înlocuire completă Parte dreapta 109130 109121 44A-2 .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială 44A A 109573 Detaliu secţiunea A 1 2 109132 109131 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea. IV .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 V .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.65 44A-3 .65 0.

Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 Detaliu secţiunea B 44A 2 1 109124 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea.65 0. Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.95 44A-4 .

65 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 109126 3 Pentru a evita demontarea geamului lunetei spate. 4 109125 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Jgheab lateral spate Întăritură echilibror Grosime (mm) 0. I .65 Element suport lămpi spate Echer de fixare laterală bară paraşoc spate II .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 44A Grosime (mm) 0.5 44A-5 . .95 0. degrafaţi jgheabul din suportul lămpilor.completă.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pregătire piesă de schimb 109669 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .parţială.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Parte stânga 109119 Suport lămpi spate.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 III . 44A-6 .prin puncte de buşonare MAG.PIESĂ PE POZIŢIE Suport lămpi spate. Legături: . înlocuire parţială ATENŢIE 44A IV . înlocuire completă 109120 109323 Detaliu superior suport lămpi spate. cu un interval de 20 mm. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 44A-7 .

parţială. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE (1) 109120 44A-8 .PIESĂ PE POZIŢIE 44A Pasaj de roată spate exterior. înlocuire parţială 1 109551 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: . III .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 II .65 Parte stânga 109127 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea. I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 44A-9 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 109134 2 III .95 2 109120 44A-10 .8 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 II .PIESĂ PE POZIŢIE Tabletă spate 44A 109557 I .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 3 4 109133 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Traversă inferioară geam lunetă spate Tabletă spate Rigidizor tabletă spate Întăritură ancorare rulor centură Grosime (mm) 0.65 1.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 44A-11 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Traversă fund portbagaj: Descriere L90 44A 109666 Piesă pe poziţie 1 109123 Pentru a realiza această operaţie. 44A-12 .m) (1). strângeţi la cuplu şuruburile traversei fundului de portbagaj (21 N.

44A 11 4 7 5 3 9 10 8 6 2 1 109334 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Suport cheder etanşeitate Panou aripă spate Întăritură ureche zăvor uşă Suport lampă Întăritură dublură Pasaj de roată interior Întăritură cupelă amortizor de Grosime (mm) 0.65 1.5 2 0.dublura centurii.65 0.5 Reper (8) (9) (10) (11) Denumire Cupelă de fixare amortizor Întăritură amortizor de fixare Grosime (mm) 1.65 1.2 Dublură custodă Tabletă laterală spate 44A-13 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Pentru a efectua înlocuirea acestei piese.15 0. comandaţi suplimentar: .8 2.2 0.95 1.

PIESĂ PE POZIŢIE 44A II .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109130 109122 Parte dreapta 109518 109121 44A-14 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 I .

Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676. Îmbinare B III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Parte stânga Detaliu îmbinare A 44A 10 2 109131 Aplicaţi un cordon de mastic pentru a asigura etanşeitatea şi protecţia anticoroziune a marginii tablei.65 0.95 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 109120 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0.PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Îmbinare A 2 13 A B 109124 109130 44A-15 .

65 0.65 0.95 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Denumire şi grosime elemente Reper (2) (13) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.80 C 12 D 109320 109333 Detaliu îmbinare C (Vedere exterioară) Detaliu îmbinare D 14 10 16 12 2 10 15 109689 109321 44A-16 .95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) (12) Îmbinare C (Vedere interioară) Îmbinare D Denumire Panou aripă spate Dublură custodă Dublură centură 44A Grosime (mm) 0.

95 Îmbinare E 109331 Detaliu îmbinare F E 109335 Detaliu îmbinare E 109332 109321 Aplicaţi patru cordoane de sudură MAG de 20 mm.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Detaliu îmbinare F Reper (14) (2) (3) (4) Denumire Planşeu spate Traversă laterală spate Dublură custodă Echer de legătură Grosime (mm) 0. Pentru a efectua legătura între cele două pasaje de roată.9 44A F 0.65 1.65 0. 44A-17 .

15 109120 (1) (2) (3) (4) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 II . I -COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109118 1 III .înlocuire completă.15 1.8 44A-18 . .PIESĂ PE POZIŢIE Tăblie spate 44A 109668 Această piesă nu poate fi înlocuită decât într-un singur mod.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 3 Parte stânga 2 4 109650 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Tăblie spate Echer de fixare bară paraşoc spate Întăritură ureche zăvor uşă Dublură tăblie spate Grosime (mm) 0.95 1.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 44A-19 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

8 daN. Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.prin şuruburile de pe stâlp faţă (de exemplu: înlocuire caroserie). 47A-1 .8 daN.m 2.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2. Garnisaj deschideri laterale mobile.m 109646 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: . DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A .prin piuliţele de pe uşă (de exemplu înlocuire parte inferioară cadru lateral). garnitură uşă faţă). .

I .DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1). a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare). 47A-2 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri.

47A-3 .m).remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.piuliţele de balamale de pe uşă (2.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 II .şuruburile de balamale de pe stâlp (2. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .8 daN. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109523 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2). a Strângeţi la cuplu: .8 daN. .

15 107954 a Demontaţi: .8 daN. Garnitură uşă faţă).bagheta uşii faţă.65 1.8 daN. 109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb.garnitura uşii faţă (consultaţi 72A.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2. . Garnisaj deschideri laterale mobile. 47A-4 . Panou uşă spate Întăritură broască Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.m 2.m 1 107947 a Demontaţi şurubul (1). Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0.

a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . a Coborâţi geamul.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare). 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. 47A-5 . Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă faţă).

47A-6 . Geamuri uşă laterală faţă). Mecanism deschideri laterale mobile.geamul faţă (consultaţi 54A.şuruburile (4). . 4 3 107953 107944 a Extrageţi culisoul geamului uşii faţă. a Debranşaţi conectorul (3). a Demontaţi: .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 2 107946 107952 a Demontaţi ştergătorul interior (2).retrovizorul. Geamuri. . a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi 51A. Mecanism macara geam uşă faţă).

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 6 7 108309 5 a Demontaţi piuliţele (7). 107943 a Demontaţi ghidul geamului fixat cu şurubul (5).broasca uşii faţă (consultaţi 51A.butucul broaştei uşii faţă (consultaţi 51A.comanda de deschidere (8) dotată cu tija sa de comandă (6). 47A-7 . Broască uşă laterală faţă). 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (6) a agrafei de fixare pe broască. . Mecanism deschideri laterale mobile. Butuc broască uşă laterală faţă). . 6 8 107950 a Demontaţi: . Mecanism deschideri laterale mobile.

a Demontaţi uşa prin şuruburile (12). II . 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (11).tirantul uşii. 47A-8 .şuruburile (10).DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 10 12 108514 a Demontaţi: .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A I .DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 9 11 108523 a Demontaţi şurubul (9). 109523 .

remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.m).piuliţele de balamale de pe uşă (2.m). refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.8 daN. .şuruburile de balamale de pe stâlp (2. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . a Strângeţi la cuplu: .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.8 daN. 47A-9 .

8 daN. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.m). Reglaj pe uşă 3 1 109579 109525 Reglaj pe stâlp faţă ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN.8 daN.m 2. a Strângeţi la cuplu: .m).piuliţele de balamale de pe uşă (2. .şuruburile de balamale de pe stâlp (2.m Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Reglaj L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2. 2 109524 47A-10 .8 daN.

prin piuliţele de pe uşi (de exemplu: înlocuire părţi inferioare cadru lateral). Garnitură uşă spate).m 2. Garnisaj deschideri laterale mobile. . DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A.8 daN. 47A-11 .prin şuruburile de pe stâlp mijloc (de exemplu: înlocuire caroserie).m 109645 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: .8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.

I . 47A-12 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A 109426 a Debranşaţi fasciculul de cabluri.DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109520 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1). a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare).

refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. 47A-13 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 II . a Strângeţi la cuplu: . ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .m).piuliţele de balamale de pe uşă (2.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.m).8 daN. .şuruburile de balamale de pe stâlp (2.8 daN.DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

garnitură uşă spate). Garnisaj deschideri laterale mobile.8 daN.m 2.garnitura uşii spate (consultaţi 72A. Panou uşă spate Întăritură broască 47A-14 . Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2. .bagheta uşii spate.8 daN.65 1. 109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb.m 1 107956 a Demontaţi şurubul (1).15 107972 a Demontaţi: .

a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.ştergătorul interior (2). . Geamuri.geamul spate (consultaţi 54A. 47A-15 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 109426 a Demontaţi fasciculul de cabluri din uşa spate (în funcţie de nivelul de echipare). . 2 107961 a Demontaţi: 107968 a Coborâţi geamul. Geam uşă laterală spate).

. Mecanism macara geam uşă spate).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 3 107970 107963 a Demontaţi: .şuruburile (3). 4 107971 a Demontaţi culisoul geamului uşii spate. 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (4) a agrafei de fixare pe broască. 47A-16 . Mecanism deschideri laterale mobile. a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi51A.ghidul geamului.

.DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 108514 6 8 108523 a Demontaţi tirantul uşii spate prin şurubul (6).mânerul exterior al uşii spate. 47A-17 . .piuliţele (5).broasca uşii spate (consultaţi 51A. I .şuruburile (7). 109578 a Demontaţi uşa prin piuliţele (8).tirantul uşii. .comanda de deschidere. a Demontaţi: .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 7 5 108309 a Demontaţi: . Mecanism deschideri laterale mobile. . Broască uşă laterală spate).

m). .m). refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de balamale de pe stâlp (2.piuliţele de balamale de pe uşă (2.8 daN.DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 9 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (9).remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN. a Strângeţi la cuplu: . 47A-18 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 II . ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .

8 daN.8 daN.m).m 47A Reglaj pe uşă 109579 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. Reglaj pe stâlp mijloc . 109522 47A-19 .piuliţele de balamale de pe uşă (2.8 daN. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Reglaj L90 Reglaj ureche zăvor Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.m).şuruburile de balamale de pe stâlp (2.m 2.8 daN. 109525 a Strângeţi la cuplu: .

şuruburile (2) servind numai la demontarea gurii de umplere cu carburant. 47A 2 1 109568 Demontaţi cele două şuruburi (1). 47A-20 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşiţă trapă carburant: Descriere L90 Înlocuirea acestei piese este o operaţie de bază pentru o coliziune laterală spate. Notă: Nu există reglaje posibile în timpul remontării uşiţei trapei de carburant.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 109649 DEMONTARE a Debranşaţi racordul conductei spălătorului de geam. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .8 daN. a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi48A.m).m 2.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire L90 48A REMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. A 109514 a Demontaţi şuruburile (A). a Cupluri de strângere: .piuliţe de balamale de pe uşă (2. 48A-1 . este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. ÎNLOCUIRE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi.m a Apropiaţi şuruburile (A) fără să le strângeţi.m).8 daN. Deschideri frontale mobile. a Repuneţi la loc balamalele (consultaţi urmele vechi de vopsea). .8 daN.şuruburi de balamale de pe caroserie (2. Capotă faţă reglaje).8 daN.

DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Reglaj L90 Reglaj pe caroserie Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe capotă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.m 2. a Cupluri de strângere: Reglaj pe capotă . .8 daN.şuruburi de balamale de pe caroserie (2.m).8 daN.m 48A B 109514 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .8 daN.şuruburi de balamale de pe capotă (2.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.m).8 daN. 109649 A 109513 48A-2 .

DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2.m 2. 109647 a Înlocuire capotă portbagaj.broasca.8 daN. 48A-3 . 2 108506 a Demontaţi: .m 1 109412 a Demontaţi butucul broaştei capotei portbagaj (1). 109413 a Demontaţi furca de butuc broască a capotei portbagaj.8 daN.şuruburile broaştei (2). .

ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi 4 8 A . Capotă portbagaj spate reglaje).şuruburi de balamale de pe caroserie (2.8 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.8 daN. a Cupluri de strângere: . este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A 3 109515 a Demontaţi şuruburile (3).remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. REMONTARE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi. . Deschideri frontale mobile.piuliţe de balamale de pe uşă (2. 48A-4 .m).m).

.m).8 daN.m 0.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Reglaj L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe portbagaj şuruburi de balamale de pe caroserie 0.m).8 daN. 104572 Reglaj pe capotă portbagaj A 109516 48A-5 .8 daN.şuruburi de balamale de pe portbagaj (0.m B 109517 a Cupluri de strângere: .şuruburi de balamale de pe caroserie (0.8 daN.

5 Mecanisme şi accesorii 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE GEAMURI PROTECŢII EXTERIOARE ACCESORII EXTERIOARE ACCESORII INTERIOARE ACCESORII DE SECURITATE 52A 54A 55A 56A 57A 59A .

Capitolul 5 CuprinsPagina L90 .Capitolul 5 Cuprins 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă Broască uşă laterală faţă Butuc broască uşă laterală faţă Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă Mâner exterior uşă Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Macara geam uşă faţă Manivelă macara geam uşă laterală faţă Suport culisă uşă laterală faţă Tirant uşă laterală spate Ureche zăvor uşă laterală spate Broască uşă laterală spate Comandă deschidere din interior uşă laterală spate Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate Manivelă macara geam uşă laterală spate Suport culisă uşă laterală spate 51A-1 51A-2 51A-3 51A-4 51A-5 51A-6 51A-8 51A-10 51A-11 51A-12 51A-13 51A-14 51A-16 51A-17 51A-19 51A-20 52A MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă Broască capotă faţă Cablu de deschidere capotă faţă Tampon capotă faţă Mecanism uşă portbagaj Broască uşă portbagaj Ureche zăvor uşă portbagaj Butuc broască uşă portbagaj 52A-1 52A-2 52A-3 52A-5 52A-6 52A-7 52A-8 52A-9 54A GEAMURI Parbriz Geam culisant uşă laterală faţă Geam culisant uşă laterală spate Geam lunetă spate 54A-1 54A-5 54A-7 54A-9 55A PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă Bară paraşoc spate Baghetă uşă faţă Baghetă uşă spate 55A-1 55A-5 55A-7 55A-8 .L90 .

Cuprins 55A PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă Ecran pasaj de roată spate 55A-9 55A-10 56A ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie Retrovizor exterior Oglindă retrovizor exterior 56A-1 56A-2 56A-3 57A ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Consolă centrală Retrovizor interior Aerator planşă de bord Parasolar Mâner de menţinere 57A-1 57A-11 57A-13 57A-14 57A-16 57A-17 59A ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă Centură de securitate spate Centură de securitate centrală spate Peduncul centură faţă Peduncul centură spate 59A-1 59A-2 59A-4 59A-5 59A-6 .

Garnitură uşă faţă).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1). a Extrageţi tirantul prin interiorul chesonului uşii. Garnisaj deschideri laterale mobile. 51A-1 . 2 108514 a Demontaţi şuruburile (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Tija comenzii de deschidere din exterior (2). a Extrageţi broasca şi tijele comenzii de deschidere (4). Garnisaj deschideri laterale mobile. . 5 108311 a Demontaţi motorul de centralizare (5) (în funcţie de nivelul de echipare). a Debranşaţi conectica. 51A-2 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.Tija butucului broaştei din agrafa (1). 51A 4 3 1 2 a Demontaţi şuruburile (3). Garnitură uşă laterală faţă). 108308 107943 a Extrageţi: .

51A-3 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Butuc broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A 1 108308 a Extrageţi tija butucului broaştei din agrafa (1). Garnitură uşă laterală faţă). a Demontaţi butucul broaştei. 2 108310 a Extrageţi furca (2). Garnisaj deschideri laterale mobile.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-4 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 107938 a Demontaţi: .şurubul (1). .comanda de deschidere din interior.

51A-5 . 3 108716 a Extrageţi comanda de deschidere (3). Garnisaj deschideri laterale mobile. 2 108309 a Extrageţi tija comenzii de deschidere. Garnisaj deschideri laterale mobile. a Demontaţi piuliţele (2). este identică cu cea a comenzii de deschidere faţă. Garnitură uşă laterală spate) Notă: Urmarea demontării. din agrafa (1). Garnitură uşă laterală faţă). 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A DEMONTARE COMANDĂ DESCHIDERE UŞĂ SPATE. a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mâner exterior uşă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

a Cu ajutorul unei benzi adezive. menţineţi geamul în poziţia ridicată. a Remontaţi piuliţele (3). 51A-6 . 1 a Extrageţi mecanismul macara geam. 107945 REMONTARE a Demontaţi şuruburile (1). Garnitură uşă laterală faţă) a Coborâţi geamul. 3 107948 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Ridicaţi geamul la maxim. 51A 2 107948 a Demontaţi piuliţele (2). 109137 a Rebranşaţi conectorul.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Replasaţi geamul în poziţie. a Debranşaţi conectorul. Garnisaj deschideri laterale mobile.

a Remontaţi geamul.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă 51A 4 107945 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. 51A-7 . 5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Remontaţi piuliţele (3). a Coborâţi geamul. 3 108671 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. 109137 a Cu ajutorul unei benzi adezive. a Extrageţi mecanismul macara geam. Garnisaj deschideri laterale mobile.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A-8 . 51A 2 108671 a Demontaţi piuliţele (2). a Replasaţi geamul în poziţie. Garnitură uşă laterală faţă). menţineţi geamul în poziţie. 1 REMONTARE 108672 a Demontaţi şuruburile (1) a Ridicaţi geamul la maxim.

a Remontaţi geamul. 51A-9 . 5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă 51A 4 108672 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-10 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 108673 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi parţial culisoul geamului din suportul culisei. Garnisaj deschideri laterale mobile. garnitură uşă laterală faţă). 51A 1 107949 a Demontaţi şurubul (1). 109140 a Demontaţi suportul culisei. 51A-11 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură uşă laterală spate). a Extrageţi tirantul uşii prin interiorul chesonului uşii. Garnisaj deschideri laterale mobile. 51A-12 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1). 2 108514 a Demontaţi şuruburile (2).

m) 108623 a Demontaţi urechea zăvor a uşii (1).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Ureche zăvor uşă laterală spate REMONTARE Cupluri de strângerem ureche zăvor 21 N.m 51A DEMONTARE 1 108623 a Remontaţi şi reglaţi urechea zăvor. a Efectuaţi o încercare de funcţionare a închiderii uşii. a Strângeţi la cuplu urechea zăvor (21 N. 51A-13 .

. 51A 4 6 1 5 107962 a Demontaţi: . a Demontaţi suportul. 107963 . 7 2 3 108311 a Demontaţi: 108307 a Extrageţi tija comenzii de deschidere (2) din agrafa (3). . cpt i) 51A-14 . Garnitură uşă laterală spate). a Demontaţi şuruburile (1). a Extrageţi culisoul din suportul său. .suportul (6).tijele (4).motorul de blocare (dacă vehiculul este eha. Garnisaj deschideri laterale mobile.şuruburile (5).şurubul (7). a Extrageţi ansamblul.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

51A 51A-15 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

şurubul (1). 51A-16 . .comanda de deschidere.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Garnitură uşă laterală spate). 3 107967 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Coborâţi geamul. 51A-17 . a Extrageţi mecanismul macara geam. REMONTARE 107964 a Demontaţi şuruburile (1). a Replasaţi geamul în poziţie. a Ridicaţi geamul la maxim. a Remontaţi piuliţele (3). Garnisaj deschideri laterale mobile.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A 2 107967 1 a Demontaţi piuliţele (2). menţineţi geamul în poziţia ridicat. 109142 a Cu ajutorul unei benzi adezive.

a Remontaţi geamul. 51A-18 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate 51A 4 107964 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 5 107966 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

51A-19 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală spate REMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 109141 a Demontaţi suportul culisei. a Extrageţi parţial culisoul geamului. Garnitură uşă laterală spate). 51A-20 . din suportul culisei. 51A 1 107963 a Demontaţi şuruburile (1).

52A-1 . REMONTARE a Remontaţi comanda în poziţie.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 108723 a Extrageţi comanda (1) de deschidere a capotei.

52A 1 108509 a Demontaţi piuliţele (1). Protecţie exterioară.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască capotă faţă DEMONTARE a Demontaţi bara paraşoc faţă. 52A-2 . 2 108510 a Extrageţi broasca capotei a Demontaţi cablul de comandă de deschidere (2). REMONTARE a Efectuaţi o încercare de funcţionare a Procedaţi în ordinea inversă demontării. (consultaţi 55A. Bară paraşoc faţă).

52A-3 . a Demontaţi agrafa (3). a Demontaţi şurubul (5). Bară paraşoc faţă). Protecţie exterioară. 2 4 5 108723 108509 a Demontaţi piuliţele (2). a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi 5 5 A . a Extrageţi comanda de deschidere (4). a Extrageţi cablul din agrafele (1). a Extrageţi cablul broaştei.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 3 108510 108718 a Extrageţi broasca capotei.

52A-4 . a Demontaţi cablul de deschidere a capotei. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă 52A 6 108637 a Extrageţi cablul din obturatorul (6).

1 1 108480 a Cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 52A-5 .MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Tampon capotă faţă DEMONTARE REMONTARE 52A 108507 108507 a Clipsaţi din nou tamponul capotei. apăsaţi pe clipsurile (1).

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Mecanism uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108486 a Extrageţi arcul de revenire din suportul (1). 52A-6 . a Demontaţi arcul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Efectuaţi o încercare de funcţionare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108506 a Demontaţi şuruburile (1). 52A-7 . a Extrageţi tija comenzii broaştei.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi urechea zăvor (3). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 52A-8 .MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Ureche zăvor uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108498 a Extrageţi capacul (1). 2 3 108499 a Demontaţi şurubul (2).

a Demontaţi butucul broaştei. 52A-9 .MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Butuc broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 109413 a Extrageţi agrafa (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 109412 a Extrageţi tija (2) a butucului broaştei.

remontare » sau la o înlocuire.GEAMURI Parbriz Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului. 1 108659 a Demontaţi retrovizorul interior (1). 1735 Protector planşă de bord 54A DEMONTARE a Notă: La o « demontare . înlocuiţi sistematic chederele de etanşeitate şi calele de poziţionare. 2 107832 a Demontaţi parţial chederul (2). 54A-1 . Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul.

GEAMURI Parbriz 54A 4 3 108663 108661 a Declipsaţi garnitura (3). 54A-2 . 5 107993 a Demontaţi capacele (5). a Extrageţi parţial chederul (4). 108662 a Extrageţi garnitura.

a Reglaţi jocurile şi denivelările. 8 108665 a Extrageţi chederul (8). între parbriz şi pavilion. a Demontaţi braţele de ştergător de geam. Metodă generală de lipire geamuri. a Demontaţi chederul (7). consultaţi NT 560A. 5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv. 6 107994 a Demontaţi piuliţele (6). 7 108667 a Lipiţi benzi adezive de mascare pentru a repera poziţionarea corespunzătoare a parbrizului.GEAMURI Parbriz 54A a Protejaţi zona din vecinătatea parbrizului şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare. a Demontaţi parbrizul. REMONTARE a Montaţi chederele noi de ancadrament pe parbriz. 108666 a Efectuaţi o pre-montare. 54A-3 . a Poziţionaţi protectorul planşei de bord (Car. 1735) a Efectuaţi decuparea cordonului de adeziv. a Tăiaţi benzile adezive de mascare. a Demontaţi din nou parbrizul. a Pentru pregătire şi lipire.

GEAMURI Parbriz 54A 9 108666 a Respectaţi jocurile şi denivelările: . 54A-4 . în momentul uscării.pavilion » .« parbriz . pentru a menţine parbrizul în poziţie.« parbriz .montant cadru » a Lipiţi benzi adezive de mascare (9). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107951 a Extrageţi geamul. Garnisaj deschideri laterale mobile.GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 54A 1 107945 a Demontaţi şuruburile (1). a Demontaţi ştergătorul exterior. Garnitură uşă laterală faţă). 54A-5 . REMONTARE 107950 a Remontaţi geamul. a Coborâţi geamul. 107946 a Demontaţi ştergătorul interior.

3 109136 a Strângeţi din nou şuruburile (2) prin orificiile de control (3). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 54A-6 .GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă 54A 2 107945 a Remontaţi şuruburile (2) fără să le strângeţi.

a Demontaţi ştergătorul exterior (3). 54A-7 . a Demontaţi: .şuruburile (2). Garnitură uşă laterală spate). Garnisaj deschideri laterale mobile. 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1).suportul. 54A 1 3 107968 a Coborâţi geamul. 2 4 107964 a Demontaţi şuruburile (4).GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 107963 a Extrageţi culisoul din suportul său. .

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 107964 a Remontaţi şuruburile (5) fără să le strângeţi. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 54A-8 .GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate 54A 6 107969 107966 a Extrageţi geamul. REMONTARE a Remontaţi geamul. a Înfiletaţi din nou şuruburile (5) prin orificiile de control (6).

5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv. Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul. calele de grosime şi agrafele de poziţionare trebuie să fie înlocuite sistematic. Tablete şi zonă spate. . a Această intervenţie necesită doi operatori. a Lipiţi luneta spate. a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. 108658 a Protejaţi zona din vecinătatea lunetei spate şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare. 54A-9 .şuruburile (1).agrafele de poziţionare (2) .lumina stop.GEAMURI Geam lunetă spate DEMONTARE a Notă: La o « demontare . Metodă generală de lipire geamuri). 54A 3 2 108657 a Demontaţi: . 108006 a Demontaţi: .calele de grosime (3) REMONTARE 1 a Pentru pregătire şi lipire. a Procedaţi la decuparea cordonului de adeziv. Garnitură zonă spate). (consultaţi NT 560A.remontare » sau la o înlocuire.

aripi spate » 54A-10 .« lunetă spate .pavilion » .GEAMURI Geam lunetă spate 54A 108658 a Respectaţi jocurile şi denivelările: .« lunetă spate .

a Demontaţi parţial apărătorile de noroi a roţii faţă. 4 2 a Demontaţi şuruburile (4).PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEMONTARE 55A 3 1 108629 108633 a Demontaţi şuruburile (3). 55A-1 . a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). 108627 a Extrageţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori). 108630 a Demontaţi şuruburile (2). a Demontaţi şuruburile (1).

55A-2 .PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEZMEMBRARE 55A 5 6 108619 108621 a Declipsaţi ornamentele barei paraşoc. 108618 a Demontaţi agrafele (7). a Extrageţi proiectorul de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). a Extrageţi suportul proiectorului de ceaţă. a Debranşaţi conectorul (6). 7 108620 a Declipsaţi grilele barei paraşoc. a Demontaţi şuruburile (5). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109589 8 108618 109590 a Tăiaţi contururile amplasamentelor proiectorului de ceaţă. Notă: Aveţi grijă să nu deterioraţi clipsurile de fixare a suportului proiectorului de ceaţă. a Fixaţi suportul proiectorului de ceaţă.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă PARTICULARITATE DE REMONTARE BARE PARAŞOC ECHIPATE CU PROIECTOARE DE CEAŢĂ 55A 109591 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei pile semirotunde. 55A-3 . cu ajutorul agrafelor (8).

PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă 55A 9 108619 a Fixaţi proiectoarele de ceaţă cu ajutorul agrafelor (9). a Reglaţi proiectoarele de ceaţă. 55A-4 .

a Debranşaţi conectorul. a Demontaţi şuruburile (1). 55A-5 . 108493 a Demontaţi şuruburile (2). a Extrageţi parţial apărătoarea de noroi. 2 108492 a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare spate.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate DEMONTARE 55A 3 1 108491 108494 a Demontaţi şuruburile (3).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate 55A 4 108500 a Demontaţi şuruburile (4). a Această intervenţie necesită doi operatori. 108490 a Extrageţi bara paraşoc spate. 55A-6 .

107954 a Demontaţi bagheta. 55A-7 .PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă faţă DEMONTARE 55A 1 107947 a Demontaţi şurubul (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. făcând-o să gliseze spre faţa vehiculului. 55A-8 . 107972 a Extrageţi bagheta.PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă spate DEMONTARE 55A 1 107956 a Demontaţi şurubul (1).

a Extrageţi apărătoarea de noroi. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 3 108632 a Demontaţi agrafele (2) şi (3). 55A-9 .PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă DEMONTARE 55A 1 108633 a Demontaţi şuruburile (1).

2 108495 a Extrageţi agrafele (2).PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată spate DEMONTARE 55A 1 108494 a Demontaţi şuruburile (1). a Demontaţi apărătoarea de noroi. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 55A-10 .

a Demontaţi chederul (1). 2 108636 a Extrageţi Duritul (2) din racordul (3).ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie DEMONTARE 56A 1 7 6 107998 107996 a Extrageţi agrafa (6). 4 5 107997 a Extrageţi agrafa (4). 3 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi semigrila tăbliei (5). 56A-1 . a Demontaţi semigrila tăbliei (7).

Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală faţă). 56A-2 . a Extrageţi retrovizorul. a Demontaţi şuruburile (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII EXTERIOARE Retrovizor exterior DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 56A 2 1 107944 a Debranşaţi conectica (1) (în funcţie de nivelul de echipare).

1363 Dispozitiv de demontare oglindă retrovizor 56A DEMONTARE 107955 a Protejaţi marginea retrovizorului (bandă adezivă de mascare). 1363) pentru a declipsa oglinda. a Aplicaţi o forţă dată de o pârghie cu ajutorul dispozitivului (Car. a Clipsaţi oglinda. REMONTARE a Aduceţi oglinda în poziţia de montare. a Debranşaţi fişele de alimentare (în funcţie de nivelul de echipare).ACCESORII EXTERIOARE Oglindă retrovizor exterior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 56A-3 .

m 6. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus). a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. Airbag-uri şi pretensionatoare. 107833 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşilor (1). blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C. a Demontaţi garniturile montantului parbrizului. procedură de blocare calculator airbag). Atunci când această funcţie este activată. 1373 Dispozitiv de demontare radio auto Philips Material indispensabil tester de diagnosticare 57A 1 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare airbaguri pasager şurub airbag şofer şurub volan 8 N.m DEMONTARE a IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate. a IMPORTANT Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice (airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor. 57A-1 .5 N.m 44 N.

comanda de reglaj pe poziţie (5). 3 6 107835 a Declipsaţi capacele (3) de pe fiecare parte a planşei de bord. .ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 5 2 4 107834 107836 a Demontaţi şuruburile (2) de pe fiecare parte a planşei de bord. 57A-2 . a Demontaţi: .şuruburile (4) de pe fiecare parte a planşei de bord. 107838 a Demontaţi şuruburile (6).

.semicochilia inferioară. a Demontaţi: .volanul. 57A-3 . după ce aţi pus roţile drepte. 107817 a Demontaţi: .şurubul (9).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 7 9 109242 107812 a Demontaţi şuruburile (7) de fixare a modulului airbag-ului (cu ajutorul unei fişe în stea 30).şuruburile (10). 8 10 107811 a Debranşaţi conectorul modulului airbag-ului (8). .

a Defiletaţi şurubul (11).imobilizând rotorul contactorului rotativ cu o bandă adezivă.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 11 107814 107815 a Demontaţi semicochilia superioară. a ATENŢIE Înainte de a demonta ansamblul. a Extrageţi ansamblul contactorului rotativ. reperaţi obligatoriu poziţia contactorului rotativ: . 57A-4 .asigurându-vă ca roţile să fie drepte la demontare. . a Debranşaţi conectorii.

107818 a Demontaţi viziera tabloului de bord. 107816 a Demontaţi şuruburile (12). 107822 a Demontaţi radioul auto cu ajutorul dispozitivului (Ms.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 13 12 107819 a Demontaţi şuruburile (13) ale tabloului de bord. a Debranşaţi conectorii. 1373) 57A-5 .

ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107797 107798 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. a Debranşaţi conectorii. 107865 a Extrageţi garnitura centrală. 57A-6 .

parţial comenzile de încălzire.şuruburile (14).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 14 16 107799 107800 a Demontaţi: . . 57A-7 . a Demontaţi şuruburile (16). 15 107801 a Demontaţi şurubul (15).

a Demontaţi şuruburile (19). 107806 107803 a Demontaţi planşa de bord (această intervenţie necesită doi operatori). 19 107805 a Demontaţi priza de diagnosticare (17). 107809 a Debranşaţi conectorii.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 17 18 107831 107804 a Debranşaţi conectorul (18). 57A-8 .

m) (21). Orice încălcare a acestor recomandări poate provoca o defecţiune a sistemelor. 57A-9 . Procedură de blocare calculator airbag).PARTICULARITĂŢI AIRBAG-URI a Asiguraţi-vă de branşarea corespunzătoare a conectorilor. 109138 a Demontaţi niturile (20). Airbag-uri şi pretensionatoare. 21 109242 a Strângeţi la cuplu şuruburile airbag-ului şofer (6. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Efectuaţi un control al calculatorului airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare. I .5 N.m). IMPORTANT 109139 a Demontaţi uşiţa cutiei de acte Deblocaţi calculatorul cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107806 20 a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a airbag-urilor pasager (8 N. respectiv o declanşare accidentală a airbag-urilor.

57A-10 . a Strângeţi la cuplu şurubul volanului (44 N. a Blocaţi şurubul (22).m). Nu deterioraţi profilele de eliminare a erorilor la montaj ale canelurilor. III . 108382 a Poziţionaţi manetele în linie cu tabloul de bord.PARTICULARITĂŢI CONTACTOR ROTATIV a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte.PARTICULARITĂŢI VOLAN 57A 22 107859 a ATENŢIE Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord II . a Verificaţi ca banda contactorului rotativ să fie poziţionată în centru (2. a Introduceţi ansamblul pe coloana de direcţie şi branşaţi diferiţii conectori. remontaţi cele două semicochilii (obligatoriu cu şuruburile originale).5 ture pe fiecare parte). şi cu planşa de bord.

57A-11 . a Debranşaţi conectorul. a Extrageţi burduful (5) din consolă. a Extrageţi comanda de reglaj (1) al retrovizoarelor exterioare. 107825 a Declipsaţi capacul pentru şurub (2).ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală DEMONTARE 57A 1 3 107826 107824 a Demontaţi şurubul (3). 5 2 4 107827 a Demontaţi piuliţa (4). a Extrageţi partea spate a consolei centrale.

57A-12 .şuruburile (6). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală 57A 6 107829 a Demontaţi: . .consola. a Debranşaţi conectorul brichetei (în funcţie de versiunea de echipare).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII INTERIOARE Retrovizor interior DEMONTARE 57A 1 108659 a Demontaţi retrovizorul (1). 57A-13 .

ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord DEMONTARE 57A 1 3 108722 108720 a Declipsaţi cercuirea interioară (3). 2 108721 a Declipsaţi grilele (2). a Demontaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate. conturul (1) al aeratorului. 57A-14 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord 57A 4 108719 4 108717 a Declipsaţi clipsurile (4). 57A-15 . a Extrageţi aeratorul.

ACCESORII INTERIOARE Parasolar DEMONTARE 57A 1 108728 a Demontaţi şurubul (1). 57A-16 . 2 108730 a Demontaţi suportul parasolarului (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108729 a Demontaţi parasolarul.

ACCESORII INTERIOARE Mâner de menţinere DEMONTARE 57A 1 108739 a Declipsaţi capacele (1). 57A-17 . a Extrageţi mânerul de menţinere. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108738 a Demontaţi şuruburile (2).

şuruburile de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime (21 N. a Strângeţi la cupluri: . Garnisaj interior caroserie. Garnitură stâlp mijloc).ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă 59A Cupluri de strângerem şurub de rulorului fixare a 21 N.m) 59A-1 . a Demontaţi mecanismul de reglare pe înălţime (dacă vehiculul este echipat).m) . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m şuruburi de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime DEMONTARE a Demontaţi garnitura stâlpului mijloc (consultaţi 71A.şurubul de fixare a rulorului (21 N. a Extrageţi rulorul.m 21 N. 1 108519 a Demontaţi şurubul (1).

108524 a Demontaţi bancheta spate.m 21 N. 59A-2 . a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 3 108521 a Extrageţi agrafele (3) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2).ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurii 21 N.

a Strângeţi la cupluri: .şurubul de fixare a rulorului (21 N.şuruburile de fixare a centurii (21 N. 59A-3 . 108531 a Demontaţi şurubul (5).m) 108522 a Demontaţi garnitura zonei spate.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A 4 5 108520 a Declipsaţi ghidurile centurii (4). a Extrageţi rulorul.m) . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

m 21 N.şurubul (1).rulorul central. Garnitură zonă spate).m) 59A-4 .şurubul de fixare a rulorului (21 N. a Strângeţi la cupluri: .şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. . 1 108531 a Demontaţi: . Tablete şi zonă spate.m) . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate centrală spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurilor 21 N.

a Extrageţi carterul (2).m). 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3). a Extrageţi pedunculul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură faţă 59A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N. 59A-5 .m DEMONTARE 1 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). REMONTARE a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.

pentru a demonta pedunculii. . 108524 a Demontaţi perna banchetei spate 59A-6 .m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării.pedunculii. Notă: Nu este necesar să demontaţi spătarul banchetei.şurubul (1).ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură spate 59A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pedunculului 21 N.m 1 DEMONTARE 108528 a Demontaţi: . REMONTARE 108525 a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pedunculului (21 N.

6 Climatizare 61A ÎNCĂLZIRE AER CONDIŢIONAT CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT 62A 62C .

Capitolul 6 Cuprins 61A ÎNCĂLZIRE Generalităţi Denumire piese Conductă de distribuţie aer faţă Tablou de comandă: Funcţionare Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Cablu de comandă reciclare aer Cablu de comandă distribuţie aer Cablu de comandă amestec de aer Cutie repartitor aer Radiator de încălzire Grup motoventilator habitaclu Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu 61A-1 61A-2 61A-4 61A-5 61A-7 61A-9 61A-10 61A-12 61A-15 61A-17 61A-19 61A-22 61A-23 62A AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri Condensor Butelie deshidratantă Compresor Vaporizator Conductă compresor condensor Conductă butelie deshidratantă .L90 .supapă de destindere termostatică Conductă "compresor conductă intermediară" Conductă supapă de destindere termostatică conductă intermediară Senzor de presiune Supapă de destindere termostatică 62A-9 62A-12 62A-14 62A-16 62A-18 62A-20 62A-22 62A-24 62A-26 62A-28 62A-29 62C CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare 62C-1 62C-2 62C-4 62C-5 62A AER CONDIŢIONAT Generalităţi Întreţinere Ingrediente Denumire piese Instrucţiuni de securitate 62A-1 62A-2 62A-5 62A-6 62A-8 Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Denumire piese .Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .

ÎNCĂLZIRE Generalităţi L90 61A 4 3 2 1 108641 (1) Aeratoare laterale (2) Ieşire încălzire picioare faţă (3) Aeratoare centrale (4) Dezaburire parbriz 61A-1 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 Conducte distribuţie aer (1) Conductă de aer laterală dreapta (2) Conductă de aer laterală stânga 61A 1 (3) Conductă de aer la picioare faţă dreapta (4) Conductă de aer la picioare faţă stânga Cutie de încălzire 2 3 4 108655 8 5 11 7 10 9 12 109538 6 (5) Cutie repartitor (6) Radiator de încălzire (7) Tubulaturi radiator de încălzire (8) Cutie rezistenţe motoventilator habitaclu (9) Conductă de distribuţie aer picioare faţă stânga (10) Cablu de comandă reciclare aer (11) Cablu de comandă distribuţie aer (12) Cablu de comandă amestec de aer 61A-2 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 61A 13 14 109539 (13) Motoventilator habitaclu (14) Conductă de distribuţie aer picioare faţă dreapta 15 16 108097 (15) Vaporizator (16) Supapă de destindere termostatică 61A-3 .

Conductă de distribuţie aer faţă stânga 4 3 108101 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a conductei de distribuţie aer faţă stânga.ÎNCĂLZIRE Conductă de distribuţie aer faţă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi planşa de bord (consultaţi57A. Baterie: Demontare . 2 1 108099 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a conductei de distribuţie aer faţă dreapta.remontare). Baterie. Planşă de bord). 61A-4 . a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă dreapta în (2). Accesorii interioare. ATENŢIE Conductă de distribuţie aer faţă dreapta Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă stânga în (4). a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

61A-5 . 2 108642 Rotiţi comanda (2) în funcţie de temperatura dorită. Poziţia (7): • fluxul de aer este dirijat spre picioare. Poziţia (8): • fluxul de aer este împărţit între frizele de dezaburire a parbrizului şi spre aeratoarele de la picioare.Reglaj temperatură aer .Repartizare aer în habitaclu 61A 4 4 3 2 5 6 1 108642 9 8 7 108642 (1) Comandă de reciclare aer (2) Reglaj temperatură aer (3) Reglaj viteză de ventilare (4) Reglaj repartizare aer în habitaclu II .DESCRIERE 2 . Poziţia (9): • fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului.Manevraţi comanda (4) pentru a pune cursorul în faţa poziţiilor reperate: Poziţia (5): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare I .PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE 1 . Poziţia (6): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele şi spre picioare.

Această poziţie este de evitat în utilizarea curentă..). aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer din exterior. Reciclarea permite: .Reveniţi rapid în funcţionare normală (aer exterior) deplasând din nou comanda (1).să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone poluate. Există un debit de aer scăzut atunci când vehiculul rulează. . . 61A-6 .Utilizarea prelungită a acestei poziţii poate antrena aburirea geamurilor şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat. Poziţia 0: .să atingeţi mai rapid temperatura dorită în habitaclu..Poziţionaţi pe 1 pentru o ventilare minimă şi pe 4 pentru a obţine o ventilare maximă. ventilarea aerului în habitaclu este nulă.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare 3 . Astfel.Rotiţi comanda (3) pe una din cele patru poziţii pentru a porni ventilarea şi pentru a regla puterea ei.În această poziţie. .Reglaj ventilare 61A 4 . Notă: .Pornire reciclare aer (cu izolare habitaclu) 3 1 108642 10 108642 Utilizare normală: . Puneţi comanda (1) spre simbolul (10) reciclare aer.

1 107799 a Demontaţi: 107797 .şuruburile de fixare (1). .parţial tabloul de comandă. 107798 a Demontaţi garnitura centrală. a Debranşaţi conecticile. 61A-7 . a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.

a Înclinaţi tabloul de comandă.Pentru cablul de comandă (4).pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă distanţând clemele (2). 2 6 3 108115 a Demontaţi: . comenzile se pot deplasa pe toată cursa lor.cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3).cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3).Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). Baterie.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul. . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie: Demontare .pentru cablul (6) opritorul teacă distanţând clema (2). ATENŢIE . . poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă. 2 .Verificaţi dacă. 61A-8 . . 5 Notă: . a Demontaţi tabloul de comandă. 3 4 108114 .

ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Branşare L90 61A B1 A4 B6 A7 109613 Pin tablou de comandă A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (numai pe K9) Masă Lampă de poziţie + ACC Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Unitate Centrală Habitaclu Unitate Centrală Habitaclu Pin 3 conector cutie rezistenţe Pin 2 conector cutie rezistenţe Pin 4 conector cutie rezistenţe Pin 1 conector cutie rezistenţe - 61A-9 .

a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. 1 107799 a Demontaţi: 107797 .parţial tabloul de comandă. 61A-10 .şuruburile de fixare (1). a Debranşaţi conecticile. a Extrageţi cablul de comandă reciclare (3) din tabloul de comandă. 2 3 107798 a Extrageţi garnitura centrală a Puneţi comanda de reciclare pe tabloul de comandă în poziţia reciclare. .ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. 108115 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (2).

. REMONTARE a Remontaţi: .cablul de reciclare pe tabloul de comandă. a Remontaţi cablul de reciclare pe cutia repartitorului.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Demontaţi cablul de comandă reciclare.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A 5 4 108092 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4). a Plasaţi un calibru tijă pe comanda de reciclare. 61A-11 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie. a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului.remontare).opritorul teacă pe tabloul de comandă. a Poziţionaţi comanda de reciclare spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului. comanda de reciclare se poate deplasa pe toată cursa ei.Verificaţi dacă. Baterie: Demontare . . a Extrageţi extremitatea cablului de comandă reciclare (5). ATENŢIE . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. 108643 107797 a Puneţi comanda de distribuţie pe tabloul de comandă în poziţia toate aeratoarele (1).ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 1 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.parţial tabloul de comandă. a Demontaţi garnitura centrală a Debranşaţi conecticile. 2 107799 107798 a Demontaţi: . . 61A-12 . a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.şuruburile de fixare (2).

.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 3 4 5 108114 108094 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (3). REMONTARE a Remontaţi: . a Demontaţi cablul de comandă distribuţie aer. a Extrageţi cablul de comandă distribuţie aer (4) din tabloul de comandă.cablul de distribuţie pe tabloul de comandă. 6 108093 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (5). 61A-13 . a Extrageţi extremitatea cablului de comandă distribuţie aer (6).opritorul teacă pe tabloul de comandă.

Verificaţi dacă. . comanda de distribuţie se poate deplasa pe toată cursa ei. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 a Remontaţi cablul de distribuţie pe cutia repartitorului. ATENŢIE .remontare). Baterie. a Poziţionaţi comanda de distribuţie spre spatele vehiculului pe cutia repartitorului. a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului trăgând uşor de opritorul teacă pentru a compensa jocul. 61A 61A-14 . Baterie: Demontare .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.

parţial tabloul de comandă. 107798 a Demontaţi garnitura centrală a puneţi comanda amestec de aer pe tabloul de comandă în poziţia încălzire totală. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. 1 107799 a Demontaţi: 107797 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. a Debranşaţi conecticile.şuruburile de fixare (1). . 61A-15 . .cablul de comandă amestec de aer (3) al tabloului de comandă.opritorul teacă distanţând clema (2). a Demontaţi: 3 2 108114 .ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .

opritorul teacă pe tabloul de comandă.Verificaţi dacă. . 61A-16 . a Poziţionaţi comanda de amestec spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului. . a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A 5 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4). Baterie. ATENŢIE . a Extrageţi extremitatea cablului de comandă amestec de aer (5).cablul de amestec pe tabloul de comandă. REMONTARE a Remontaţi: . 4 109538 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Remontaţi cablul de amestec pe cutia repartitorului. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie: Demontare . cablul de comandă amestec se poate deplasa pe toată cursa lui.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). a Demontaţi cablul de comandă amestec de aer.

. o geometrie bună. 83A.conducta de distribuţie aer stânga. 2 108101 a Demontaţi: .m 21 N. în momentul remontării. a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. . a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie. 1 108099 a Demontaţi: . pentru a permite. a Demontaţi şuruburile de fixare (3).conducta de distribuţie aer dreapta.şurubul de fixare (1).şurubul de fixare (2).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord şuruburi de fixare a traversei planşă de bord 21 N. 3 108102 a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel. Planşă de bord). 61A-17 . Instrumentaţie tablou de bord.

şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N.ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A .cutia repartitorului de aer. . . 5 108098 a Demontaţi: . Baterie: Demontare .şuruburile de fixare (4) a traversei planşei de bord de fiecare parte a vehiculului. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie. 61A-18 .traversa planşei de bord.şuruburile de fixare (5) a cutiei repartitorului de aer.şuruburile de fixare a traversei planşei de bord (21 N.remontare). 4 108100 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). a Strângeţi la cupluri: .

107816 a Demontaţi şuruburile de fixare (2). 554-07 Aparat de control al circuitului de răcire şi al supapei vasului de expansiune 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord 21 N.m 2 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 61A-19 .şuruburile de fixare (1).semicochilia superioară. .ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. 1 107818 107817 a Demontaţi: . a Demontaţi ancadramentul tabloului de bord.

a Demontaţi: . a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel. 61A-20 . a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. a Demontaţi tabloul de bord.placa întăriturii traversei planşei de bord. a Debranşaţi conecticile. .ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 3 5 107819 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a tabloului de bord. pentru a permite în momentul remontării o geometrie bună. a Demontaţi şuruburile de fixare (4). 108113 4 108102 a Îndoiţi parţial covorul de sol pentru a avea acces la şurubul de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord.piuliţele de fixare (5) a plăcii întăriturii traversei planşei de bord.

purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 7 6 109538 a Puneţi o protecţie pe covor.şurubul de fixare (6) a conductelor radiatorului de încălzire.un control de etanşeitate cu ajutorul dispozitivului (Ms. Baterie: Demontare . a Demontaţi: .remontare). . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N.radiatorul de încălzire. a Efectuaţi: . . 554-07). Răcire. . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 61A-21 . Purjare circuit de răcire). . a Înlocuiţi garniturile radiatorului.m).şurubul de fixare (7).nivelul de lichid de răcire. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.

Instrumentaţie tablou de bord. 61A-22 . apoi rotiţi cu un sfert de tură GMV. Baterie. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Notă: O bătaie seacă trebuie să se producă în momentul remontării GMV ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 1 108094 a Debranşaţi GMV (1). a Apăsaţi pe langhetă.ÎNCĂLZIRE Grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Planşă de bord). Baterie: Demontare . 83A. a Demontaţi GMV. a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie.remontare).

şurubul de fixare (1). .ÎNCĂLZIRE Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE 2 1 108102 a Debranşaţi conectorul (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 61A-23 .unitatea de comandă a grupului motoventilator habitaclu. a Demontaţi: .

În momentul înlocuirii valvelor. . Notă: . .AER CONDIŢIONAT Generalităţi L90 62A 2 1 108649 Goliţi şi umpleţi circuitul de aer condiţionat prin valva de înaltă presiune (2) şi valva de joasă presiune (1). în cele cinci minute care urmează încărcarea. cu motorul pornit cu climatizarea şi pulsorul pornit la maxim. 62A-1 . .m. Ingrediente) în momentul intervenţiilor asupra elementelor circuitului de aer condiţionat.Realizaţi un test de scurgere. Aer condiţionat.Scoateţi buşoanele pieselor de schimb în ultimul moment. respectaţi cu rigurozitate cuplul de strângere de 8 N. .Respectaţi cu rigurozitate instrucţiunile relative la completările de ulei (consultaţi 62A.Puneţi obligatoriu buşoanele în conductele de AC debranşate pentru a evita pătrunderea umidităţii în circuit.

Pentru verificarea periodică a încărcării fluidului refrigerent consultaţi carnetul de întreţinere. a Porniţi ventilatorul foarte încet timp de 5 min.AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare În fiecare an. ATENŢIE Este strict interzis să pulverizaţi agentul de curăţare în intrarea de aer. .AGENT DE CURĂŢARE BACTERIAN AC a Notă: Trataţi sistemul de AC cu un agent de curăţare special după fiecare perioadă de iarnă sau de nefuncţionare prelungită pentru a elimina eventualele emanaţii. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul unei lucrări la bucla rece (consultaţi carnet de întreţinere) I .să curăţaţi şi să suflaţi condensorul şi radiatorul de răcire al motorului.să vă asiguraţi că evacuarea apei de condensare a dispozitivului de suflare aer rece nu este obturată. pentru a evita să deterioraţi GMV. este recomandat: . dotat cu un prelungitor prin conducta filtrului habitaclului. a Pulverizaţi tot spray-ul cu agent de curăţare. 62A-2 . a Lăsaţi să acţioneze 15 min.

porniţi AC până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire. .o nerespectare a mediului eliberând gaz în atmosferă în momentul deschiderii circuitului sau în momentul tirajului până la vid. Pentru recuperarea sau controlul încărcării refrigerentului trei cazuri sunt de luat în considerare: . . .efectuaţi un prim schimb (citiţi această primă valoare).reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.100 g faţă de încărcarea specificată. încărcarea este confirmată bună dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau .reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari. în caz contrar AC va fi defectuos. . .După caz. III .adunaţi valorile diferitelor schimburi. . dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau .100 g faţă de încărcarea specificată.tirajul până la vid se efectuează după o pauză de mai multe ore sau zile (caz B). Două cazuri sunt de luat în considerare: .efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare).tirajul până la vid se efectuează de asemenea după o descărcare (caz A). încărcarea este confirmată bună.Circuitul de aer condiţionat este echipat cu o singură valvă de umplere. . Caz A: .reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.TIRAJ PÂNĂ LA VID a Efectuaţi obligatoriu un tiraj până la vid corespunzător înainte de încărcare. .tirajul până la vid este de 20 min. . .efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare). Caz B: .aşteptaţi 15 min.motorul şi AC funcţionează (caz A).100 g faţă de încărcarea specificată.opriţi motorul.aşteptaţi 2 min. încărcarea este confirmată bună. .adunaţi valorile diferitelor schimburi. . dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau .porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire. anumite staţii nu necesită decât utilizarea conductei de înaltă presiune (consultaţi instrucţiunile staţiei de încărcare). Caz B: . 62A .tirajul până la vid este de 45 min pentru a elimina orice urmă de umiditate.aşteptaţi 15 min. 62A-3 .proiectările de gaz în momentul deschiderii circuitului. Caz A: .porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire.RECUPERARE FLUID REFRIGERENT a Notă: . . a Efectuaţi un test de etanşeitate la sfârşitul tirajului până la vid (anumite staţii îl fac automat).adunaţi valorile diferitelor schimburi. . . . IMPORTANT Respectaţi obligatoriu aceste proceduri pentru a evita: .motorul funcţionează dar nu şi AC (caz B).opriţi motorul. . Caz C: .motorul şi AC nu funcţionează (caz C).AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 II . . porniţi sistemul câteva minute înainte de recuperarea lichidului refrigerent pentru a-i ameliora scoaterea. . .verificaţi ca presiunea relativă să fie mai mică sau egală cu 0 bari.efectuaţi un al doilea schimb (citiţi această valoare).

a Goliţi conductele staţiei de încărcare.UMPLERE a Faceţi completarea cu ulei în funcţie de tipul şi de cantitatea de ulei recomandată. funcţionarea corespunzătoare a 62A a Căutaţi scurgeri. a Controlaţi sistemului. 62A-4 . cât şi de intervenţia realizată. a Efectuaţi umplerea.AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 IV .

AER CONDIŢIONAT Ingrediente L90 Tabel capacităţi răcitor vehicule în funcţie de motorizările lor şi de diverse specificităţi. Intervenţie asupra circuitului de aer condiţionat Golire circuit Eclatare a unei conducte sau altă scurgere rapidă Înlocuire a unui condensor Înlocuire a unui vaporizator Înlocuire butelie deshidratantă Înlocuire a unei conducte Demontare . Motorizare K7M K7J Capacitate răcitor (în g) Tip de compresor Tip de ulei 62A Cantitate de ulei (în ml) 135 840 ± 35 Sanden SD7V16 sau SD7V12 Sanden SP10 Tabel cantităţi de ulei de adăugat în momentul schimbării unui organ.remontare a unui compresor Înlocuire a unui compresor Cantitate de ulei (în ml sau cm3) Măsuraţi cantitatea recuperată şi puneţi aceeaşi cantitate de ulei nou 100 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 15 Cantitate recuperată + 10 Cantitate recuperată Nici o adăugare 62A-5 .

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 62A 17 6 14 11 7 19 20 15 5 21 18 13 12 1 8 10 9 4 16 2 3 91096 (4) (1) (2) (3) Compresor Condensor Butelie deshidratantă (6) (5) Senzor de presiune Supapă de termostatică Vaporizator destindere 62A-6 .

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Motoventilator habitaclu Motoventilator de răcire Radiator motor Lichid de înaltă presiune Vapori de joasă presiune Vapori de înaltă presiune Senzor de presiune Habitaclu Compartiment motor Aer exterior Spre cutie de amestec aer Tablier tăblie Aer exterior sau reciclat Valvă de înaltă presiune Valvă de joasă presiune 62A 62A-7 .

. verificaţi să nu existe bazine. provocat de un punct cald de exemplu.pe vehiculul care prezintă riscul de încălzire a elementului de aer condiţionat. La peste 100°C. .Nu stocaţi fluidul refrigerent într-un puţ. Este posibil să efectuaţi treceri în etuvă după vopsire sau lucrări în apropierea sistemului dacă temperatura nu depăşeşte 80°C. .AER CONDIŢIONAT Instrucţiuni de securitate L90 62A IMPORTANT În momentul manipulării refrigerentului. clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min. purtaţi obligatoriu: • mănuşi. . la mai puţin de 5 m distanţă.Orice intervenţie cu fluidul refrigerent trebuie făcută într-un loc perfect aerisit. . fluidul refrigerent se descompune şi produce un gaz foarte iritant.Dacă este posibil. şi porniţi sistemele de extragere gaze. conductele de fluid refrigerent să fie bine fixate pentru a preveni orice contact cu piesele metalice ale compartimentului motor. În consecinţă. în momentul intervenţiilor asupra sistemului.pe elementele sistemului de aer condiţionat în poziţie.În caz de contact cu alte părţi ale corpului neprotejate (în pofida observaţiei instrucţiunilor de securitate). IMPORTANT . consultaţi imediat un medic. un bazin. . ţineţi la dispoziţie un recipient pentru clătit ochii. .. Informaţi medicul că arsurile sunt cauzate de fluidul refrigerent R134A.Este strict interzis să reparaţi elemente defecte ale sistemului de aer condiţionat.. Respectaţi obligatoriu parcursul conductelor. guri de aer etc.În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii.Fluidele refrigerente sunt incolore şi inodore.. IMPORTANT Este interzis să efectuaţi lucrări de sudură sau de lipire: . Asiguraţi-vă ca.În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii. 62A-8 . • ochelari de protecţie (dacă este posibil cu membrane laterale).. IMPORTANT Este strict interzis să fumaţi în apropierea unui circuit de fluid refrigerent. Rezultă un pericol de asfixiere. o piesă ermetic închisă etc. Greutatea specifică a fluidelor refrigerente este superioară celei a aerului şi ele coboară spre sol. clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min. . IMPORTANT .Înlocuiţi obligatoriu orice elemente defect..

a Iniţializaţi obligatoriu aparatul înainte de control. ATENŢIE Verificaţi ca sonda din capătul tijei să fie foarte curată şi în stare corespunzătoare. Notă: Începeţi căutarea scurgerilor cu detectorul electronic. înainte de a utiliza detectorul cu trasor.AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 Diagnosticare: Organ Zonă de detectare Piesă de înlocuit după primul control Conductă Conductă Conductă Conductă 62A Piesă de înlocuit după încărcare şi al doilea control Condensor Flanşă de legătură şi/sau vaporizator Compresor Butelie deshidratantă Condensor Vaporizator Compresor Butelie deshidratantă La intrare sau ieşire Flanşă de legătură La intrare sau ieşire La intrare sau ieşire Există mai multe tipuri de aparate de căutare scurgeri: . nu urmaţi decât traseul circuitului cel mai apropiat pentru a limita variaţiile datorate altor gaze. Acest aparat măsoară o variaţie a cantităţii de fluid refrigerent din aer: el emite un semnal sonor în funcţie de această variaţie. Această referinţă serveşte apoi ca etalon pentru detectarea procentului de poluare. .calibraţi aparatul într-un punct al compartimentului motor. I . Acest material este foarte sensibil: în momentul detectării. . Acest material nu detectează decât scurgerile relativ importante.detectorii cu trasor.DETECTORI ELECTRONICI a ATENŢIE Consultaţi manualul de utilizare a aparatului înainte de orice intervenţie. Pentru aceasta: .imobilizaţi aparatul.detectorii electronici. 62A-9 .

controlaţi prezenţa urmelor fluorescente. să verificaţi cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete. a Notaţi data de introducere a colorantului. . fără o nouă introducere. Este posibil. a Introduceţi o doză de colorant de detectare în caz de absenţă de urme fluorescente şi de etichetă semnalizatoare. IMPORTANT Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul lucrării la bucla rece (Capitol Aer condiţionat... 62A 2 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu procedura descrisă. starea buclei reci. .): . a Lipiţi o etichetă.iluminaţi interiorul valvelor.plasaţi o lavetă.eliberaţi un mic jet de refrigerent pe cele două valve. Colorantul rămâne în sistemul de AC. ATENŢIE Este interzis să introduceţi colorant în bucla rece dacă apar urme fluorescente. 62A-10 . 1 Notă: Utilizaţi acest procedeu de detectare a scurgerilor ca ultimă resursă pentru cazurile de « scurgeri care nu pot fi găsite ». 105944 a Procedura de detectare a scurgerilor de fluid refrigerent se bazează pe utilizarea de colorant disponibil în capsulă de unică folosinţă (1): urmele de fluid sunt revelate cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete (2). Fără indicaţie care semnalează utilizarea anterioară a colorantului (etichetă etc. .AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 II . Instrucţiuni de securitate.DETECTORI CU TRASORI a Detectarea scurgerilor cu trasor constă în a se încorpora un colorant în fluidul refrigerent şi în a se localiza punctele de pierderi de încărcătură cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete. pagina 62A-8).

Notă: Utilizaţi o oglindă orientabilă pentru accesurile dificile. pentru vehiculele care conţin o singură valvă.porniţi aerul condiţionat până la detectarea scurgerii (în lipsă. verificaţi starea vaporizatorului).Procedură de detectare scurgeri a Efectuaţi o primă verificare (motor oprit) baleind circuitul cu lampa cu ultraviolete. Dacă nici o scurgere nu apare: . 3 ATENŢIE După utilizarea de colorant în fluidul refrigerent. a Porniţi aerul condiţionat timp de 15 min aproximativ. Eticheta trebuie să fie plasată vizibil aproape de valva de umplere a buclei reci (capelă amortizor). indicaţi obligatoriu pe o etichetă (furnizată cu capsula de colorant) utilizarea colorantului şi data operaţiei. . a Introduceţi colorantul în circuit.curăţaţi în exterior şi cu grijă circuitul de fluid refrigerent. 62A-11 .Introducere de colorant în circuit 62A 2 . 105944 a Instalaţi sistemul de introducere a colorantului pe valva presiune joasă respectând sensul de difuzare a produsului cu ajutorul racordului (3).AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 1 .

. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 2 4 5 1 108106 108104 a Demontaţi: . a Decuplaţi conducta. Protecţii exterioare. Bară paraşoc faţă).AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie. 62A-12 .fixările (1). .m 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.deflectorul de aer (2). a Demontaţi: .şurubul de fixare (4) a racordului de conductă.şurubul de fixare (5) a condensorului. 108105 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a buteliei deshidratante.

Notă: În momentul înlocuirii condensorului. a Demontaţi: . Baterie. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.şurubul de fixare (7) a condensorului. 6 Notă: 7 108107 . 62A-13 . . Baterie: Demontare .AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.remontare).Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Verificaţi menţinerea condensorului.Efectuaţi un control al scurgerilor. . a Decuplaţi conductele.m). corespunzătoare a a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N.condensorul. a Demontaţi şurubul de fixare (6) a racordului de conductă.

Bară paraşoc faţă). .deflectorul de aer (2). 108106 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a racordurilor de conductă. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Decuplaţi conductele. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie.fixările (1). 2 4 1 108104 a Demontaţi: . .AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N. 108105 a Demontaţi: . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.şuruburile de fixare (4) a buteliei deshidratante. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. Protecţii exterioare.m). 62A-14 .butelia deshidratantă. În momentul înlocuirii buteliei deshidratante. adăugaţi 15 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată.

.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. 62A-15 .AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.remontare). ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Baterie: Demontare . 62A Notă: .Efectuaţi un control al scurgerilor. Baterie.

a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 62A-16 . nu adăugaţi ulei. a Strângeţi la cupluri: . a Debranşaţi compresorul. . Parte superioară şi faţă motor.m).m). a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.compresorul. a Decuplaţi conductele. 108107 Notă: În momentul înlocuirii compresorului. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şurubul de fixare (2). .şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. 108108 REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Plasaţi buşoane în conducte.m 25 N. Curea de accesorii).m 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă. . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.AER CONDIŢIONAT Compresor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă şuruburi de fixare a compresorului 8 N.şuruburile de fixare a compresorului (25 N.şuruburile de fixare (3) a compresorului. a Demontaţi: .

Baterie.Efectuaţi un control al scurgerilor. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 62A Notă: .AER CONDIŢIONAT Compresor L90 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.remontare). 62A-17 . Baterie: Demontare .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. .

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. Cutie repartitor de aer). 62A-18 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.comanda voletului de amestec (1). 7 1 2 3 108095 a Demontaţi: . . a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.vaporizatorul (7).supapa de destindere termostatică (6).m 8 N.agrafele (3 ) de pe fiecare parte a cutiei repartitorului de aer. 5 4 108096 a Dezlipiţi parţial buretele (4). . . a Demontaţi peretele despărţitor amovibil (5). Încălzire.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile de fixare (2) a cutiei repartitorului de aer. a Demontaţi: 6 108097 .AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem supapă de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. a Demontaţi cutia repartitorului de aer (consultaţi 61A.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. .şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.remontare). . Notă: În momentul înlocuirii vaporizatorului.supapa de destindere termostatică (8 N. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Baterie: Demontare . ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. 62A-19 .m). a Strângeţi la cupluri: .m). adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 62A Notă: . Baterie.Efectuaţi un control al scurgerilor.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri: . a Decuplaţi conductele. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.şurubul de fixare (3) a racordului de conductă de pe compresor. a Plasaţi buşoane în orificiile condensorului şi ale compresorului. 62A-20 . .m 9 N.condensor (4). a Demontaţi: .clema de menţinere a conductei de pe compresor.conducta compresor .m).condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă senzor de presiune 8 N.m).şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.şurubul de fixare (2) a racordului de conductă de pe condensor.senzorul de presiune (9 N. 2 1 3 4 108549 a Demontaţi: 108107 . .senzorul de presiune.m DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Debranşaţi senzorul de presiune (1). Notă: În momentul înlocuirii conductei.AER CONDIŢIONAT Conductă compresor . .

Efectuaţi un control al scurgerilor.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.AER CONDIŢIONAT Conductă compresor .condensor L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. . Notă: . 62A 62A-21 .

supapă de destindere termostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 3 1 108109 a Demontaţi: . .rezervorul DA. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie. a Demontaţi manşonul de aspirare aer a Degrafaţi: . 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a racordului de conductă. 108106 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a racordului de conductă.şuruburile de fixare (1) a colierelor de menţinere a conductelor de pe caroserie.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Decuplaţi conducta. 62A-22 . Bară paraşoc faţă). Protecţii exterioare. .AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă . a Decuplaţi conducta.colierele de menţinere a conductelor de pe caroserie. a Plasaţi un buşon în orificiul buteliei deshidratante.cablul de comandă far. a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică.

4 108549 a Demontaţi conducta butelie deshidratantă . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. 62A-23 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.Efectuaţi un control al scurgerilor. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. Notă: În momentul înlocuirii conductei.m). .supapă de destindere termostatică (4).supapă de destindere termostatică L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Notă: .AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă .

1 108107 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă. 1410) în (3).conductă intermediară" L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Decuplaţi conducta. 62A-24 .AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor . 108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a conductelor de pe caroserie. a Decuplaţi conducta. 4 108549 a Demontaţi conducta compresor . 1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent Material indispensabil staţie de încărcare 62A 3 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N. .m a Demontaţi: .conductă intermediară (4). a Montaţi dispozitivul (Mot. a Plasaţi un buşon în orificiul compresorului.colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie.

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.Efectuaţi un control al scurgerilor. .AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor . 62A-25 .conductă intermediară" L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.m). Notă: În momentul înlocuirii conductei.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. Notă: . a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.

1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N. 108549 a Demontaţi conducta supapă de destindere termostatică .conductă intermediară (4).m a Demontaţi: . a Montaţi dispozitivul (Mot. a Decuplaţi conducta. 108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică.AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică . 1 4 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă.colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie.conductă intermediară L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Decuplaţi conducta. 1410) în (3). 62A-26 . .şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a con ductelor de pe caroserie.

a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. 62A-27 .conductă intermediară L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Efectuaţi un control al scurgerilor.AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică .m). . Notă: . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. Notă: În momentul înlocuirii conductei.

Notă: O valvă automată de închidere izolează circuitul exterior la demontare.m).AER CONDIŢIONAT Senzor de presiune L90 62A Cupluri de strângerem senzor de presiune 9 N.m DEMONTARE 1 82822 108107 a Debranşaţi senzorul de presiune (1). Notă: . nu goliţi circuitul de fluid refrigerent. a Senzorul de presiune instalat la ieşirea condensorului asigură protecţia circuitului de refrigerent: .întrerupere înaltă presiune: 27 bari. a Calculatorul de injecţie motor comandă ventilatorul de răcire motor în funcţie de presiunea înaltă a circuitului de refrigerent şi de viteza vehiculului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi senzorul de presiune (1). .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.întrerupere joasă presiune: 2 bari.Efectuaţi un control al scurgerilor. El informează calculatorul de injecţie motor despre presiunea circuitului de refrigerent. 62A-28 . a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune (9 N. .

AER CONDIŢIONAT Supapă de destindere temostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a supapei de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 6 N.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Strângeţi la cupluri: 108112 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă. . a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică (6 N. Notă: În momentul înlocuirii supapei de destindere termostatică. a Îndepărtaţi insonorizantul de tablierul compartiment motor.Efectuaţi un control al scurgerilor. . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor. a Decuplaţi conductele.m). a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Restrângeţi progresiv şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică pentru a poziţiona în mod uniform supapa de destindere termostatică pe conducte. 62A-29 .m 108111 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m). .m 2 8 N. a Demontaţi: .supapa de destindere termostatică. Notă: .şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. .şuruburile de fixare (2) a supapei de destindere termostatică.

Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie. el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului. . . . Sarcină motor: dacă este prea mare (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie.Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: Turaţie motor: dacă este prea mică.Acţionarea de către utilizator a butonului AC (1) de pe tabloul de comandă creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată). care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. calculatorul trece în mod securitate de interzicere şi nu autorizează pornirea compresorului. Ea funcţionează în mod necomandat automat.un calculator de injecţie. 62C-1 . calculatorul nu autorizează pornirea compresorului. nu autorizează pornirea compresorului.un tablou de comandă.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare L90 62C Dacă. calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. adică. creştere înclinare sau vehicul încărcat). Presiune gaz în compresor: dacă există presiune în compresor. Principiul de funcţionare este următorul: .un compresor. . 1 108643 Climatizarea necomandată automat este compusă din următoarele elemente: . cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează.

62C-2 . a Debranşaţi conecticile. .parţial tabloul de comandă. 1 107799 a Demontaţi: 107797 . a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. 107798 a Demontaţi garnitura centrală.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.şuruburile de fixare (1).

Baterie. Notă: 5 2 .pentru cablul (6) opritorul teacă îndepărtând clema (2).cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3).Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul. ATENŢIE .pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă îndepărtând clemele (2). . .Verificaţi dacă.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3).Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. comenzile pot să se deplaseze pe toată cursa lor.Pentru cablul de comandă (4). Baterie: Demontare . a Înclinaţi tabloul de comandă. a Demontaţi tabloul de comandă. 62C-3 . . . poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă. . 3 4 108114 2 3 6 108115 a Demontaţi: .remontare). a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Branşare L90 62C B1 A4 4 A7 109613 Pin tablou de comandă A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (exclusiv pe K9) Solicitare AC Masă Lampă de poziţie + accesorii Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Calculator injecţie Unitate centrală habitaclu Pin 3 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 2 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 4 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 GMV 62C-4 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 2 1 (1) Filtru habitaclu (2) Motoventilator habitaclu (3) Cutie repartitor 3 109539 62C-5 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 9 8 7 6 10 5 (4) Radiator de încălzire (5) Coliere radiator de încălzire (6) Conducte radiator de încălzire (7) Tablou de comandă (8) Cablu de comandă de reciclare aer (9) Cablu de comandă de distribuţie aer (10) Cablu de comandă amestec de aer 4 109538 12 11 108097 (11) Supapă de destindere termostatică (12) Vaporizator 62C-6 .

6 Etanşeitate şi insonorizare 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE ETANŞEITATE GEAM 66A .

Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .L90 .Capitolul 6 Cuprins 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale Cheder etanşeitate uşă laterală faţă Cheder etanşeitate uşă laterală spate Cheder etanşeitate uşă portbagaj 65A-1 65A-2 65A-3 65A-4 66A ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă Ştergător exterior uşă laterală faţă Ştergător interior uşă laterală spate Ştergător exterior uşă laterală spate Culisou geam uşă laterală faţă Culisou geam uşă laterală spate 66A-1 66A-2 66A-3 66A-4 66A-5 66A-6 .

ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale DEMONTARE 65A 2 1 108661 108663 a Declipsaţi garnitura (1). 108662 a Extrageţi garnitura. 65A-1 . 2 108668 a Extrageţi chederul de ancadrament (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală faţă DEMONTARE 65A 108734 108735 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 65A-2 .

ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală spate DEMONTARE 65A 108736 108737 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii. 65A-3 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

65A-4 .ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă portbagaj DEMONTARE 65A 1 108497 108496 a Extrageţi chederul (1). DEMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Garnisaj deschideri laterale mobile. 66A-1 . 66A 1 107946 a Demontaţi ştergătorul interior (1).ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. Garnitură uşă laterală faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

66A-2 . 66A 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală faţă DEMONTARE a Coborâţi geamul.

ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 66A-3 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A 1 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1). Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală spate).

ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală spate DEMONTARE a Coborâţi geamul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A 107968 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. 66A-4 .

66A 107952 107953 a Extrageţi culisoul geamului uşii. Geamuri. Geam uşă laterală faţă). a Demontaţi geamul faţă (consultaţi 54A. 66A-5 .ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . Garnitură uşă laterală faţă). Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi geamul spate (consultaţi 54A. Geam uşă laterală spate).ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 66A 107970 107971 a Extrageţi culisoul geamului uşii. 66A-6 . Geamuri. Garnitură uşă laterală spate).

7 Garnisaj şi tapiţerie 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSIE GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE TABLETE ŞI ZONĂ SPATE ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ GARNISAJ SCAUNE SPATE ACCESORII SCAUNE 72A 74A 75A 76A 77A 78A 79A .

L90 .Capitolul 7 Cuprins 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu Covor portbagaj Garnitură pavilion Garnitură pasaj de roată spate Garnitură montant parbriz Garnitură stâlp mijloc Garnitură custodă 71A-1 71A-3 71A-4 71A-8 71A-10 71A-11 71A-13 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă Reglaj lombar scaun faţă Reglaj pe poziţie scaun faţă 75A-9 75A-10 75A-11 76A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A-1 76A-2 72A GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă Garnitură uşă laterală spate 72A-1 72A-4 77A GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Garnitură spătar scaun faţă Burete pernă scaun faţă 77A-1 77A-4 77A-7 77A-8 74A TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A-1 78A Burete spătar scaun faţă GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Garnitură spătar monobloc banchetă spate 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet Armătură scaun faţă Armătură pernă scaun faţă Armătură spătar scaun faţă 75A-1 75A-3 75A-5 75A-7 78A-1 78A-4 .Capitolul 7 CuprinsPagina L90 .

Cuprins 78A GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate Burete spătar monobloc banchetă spate 78A-9 78A-10 79A ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă Ghid tetieră scaun faţă Tetieră spate Ghid tetieră banchetă spate 79A-1 79A-2 79A-5 79A-6 .

.scaunele (consultaţi 75A. 71A-1 . Consolă centrală). 2 108503 a Demontaţi agrafa (2). Armături şi glisiere scaun faţă. Accesorii interioare. a Demontaţi: .garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu DEMONTARE 71A 1 108502 108525 a Extrageţi agrafa (1). Garnisaj interior caroserie. . Scaun faţă complet).consola centrală (consultaţi 57A. Garnitură stâlp mijloc). 108524 a Demontaţi perna banchetei spate.

71A-2 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu 71A 108504 a Extrageţi covorul de pe planşeu. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor portbagaj DEMONTARE 71A 108488 a Extrageţi covorul portbagajului. 71A-3 .

3 108728 a Demontaţi şurubul (3). 4 2 108730 a Demontaţi suporturile parasolarului (4). a Debranşaţi conectorul. 71A-4 . a Declipsaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion DEMONTARE 71A 1 108729 108749 a Demontaţi parasolarele. 108748 a Demontaţi iluminarea interioară (2). geamul (1) al iluminării interioare.

Garnitură stâlp mijloc). a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 6 5 108739 a Declipsaţi capacele (6). Tablete şi zonă spate. a Demontaţi garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A. Garnitură zonă spate). 7 108738 a Demontaţi şuruburile (7). 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşii (5). Garnisaj interior caroserie. 71A-5 . 107833 a Extrageţi garniturile montantului parbrizului.

71A-6 . 9 108533 108512 a Demontaţi şurubul (9). a Debranşaţi conectorul (10). a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 10 8 108532 108534 a Demontaţi parţial chederul (8).

71A-7 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi garnitura pavilionului cu atenţie.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 11 108725 a Extrageţi agrafele (11) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. 12 108726 a Extrageţi agrafele (12) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate DEMONTARE 71A 2 108488 a Extrageţi covorul portbagajului. 71A-8 . a Extrageţi cricul. efectuaţi un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. 1 108489 3 a extrageţi agrafa (1). 108501 a Demontaţi piuliţa (2) de fixare a cricului. 108483 a Demontaţi agrafa (3).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate 71A 4 5 108487 a Demontaţi: .agrafa (4). 71A-9 . a Extrageţi garnitura pasajului de roată.agrafa (5).

107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură montant parbriz DEMONTARE 71A 1 107832 a Demontaţi parţial chederul de etanşeitate a uşii (1). 71A-10 .

2 108515 a Demontaţi: .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurii 21 N.şurubul (2). 71A-11 . .capacul. 108517 a Demontaţi şurubul (1).m DEMONTARE 3 1 108535 a Demontaţi şurubul (3).

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A 4 5 108536 108516 a Demontaţi şuruburile (5). a Demontaţi: . 71A-12 .parţial chederele de etanşeitate a uşii. 1 2 108482 a Extrageţi comanda (4) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.garnitura stâlpului mijloc în ordinea (1) şi (2).m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . 108518 REMONTARE a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurii (21 N.

Garnitură zonă spate). 71A-13 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 71A 3 1 108534 a Debranşaţi conectorul (3). 2 108512 a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie. Tablete şi zonă spate. 108532 a Demontaţi parţial chederul (1). 108533 a Demontaţi şurubul (2).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură custodă DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A.

107937 a Demontaţi şurubul (3). a Extrageţi comanda de deschidere. a Extrageţi difuzorul. 3 107939 a Declipsaţi grila difuzorului.GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă DEMONTARE 72A 1 2 107940 107938 a Demontaţi şuruburile (2). a Debranşaţi conectorul. 72A-1 . a Demontaţi şurubul (1).

109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4). a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330) 72A-2 .GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 4 107941 a Declipsaţi garnitura cu ajutorul unui cleşte de degrafat. a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar.

72A-3 .GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A 109593 109594 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.

72A-4 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate DEMONTARE 72A 1 3 107959 107957 a Extrageţi manivela macaralei geam (3). 2 107960 107958 a Demontaţi: . .şurubul (2). a Demontaţi garnitura uşii. a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar. cu ajutorul unui cleşte de degrafat. a Demontaţi şurubul (1).comanda de deschidere a uşii.

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. 109593 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice. umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. 72A-5 . PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 72A 4 109594 109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4). a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330).

108525 2 2 108746 a Demontaţi şuruburile (2). a Debranşaţi conectorii.TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. a Extrageţi difuzoarele (dacă vehiculul este echipat). 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 74A-1 .m DEMONTARE 1 108747 a Declipsaţi grilele difuzoarelor (1) (dacă vehiculul este echipat).

a Demontaţi garnitura zonei spate. a Declipsaţi ghidurile centurii de securitate (6). 108522 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A 6 3 108530 108520 a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a centurilor de securitate.m) 5 108521 a Extrageţi agrafele (5) cu ajutorul unui cleşte de degrafat: 77 11 171 249. 74A-2 . a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a centurilor (21 N. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 4 108529 a Demontaţi şuruburile (4).

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A Cupluri de strângerem şurub de fixare a scaunului 21 N. a Avansaţi scaunul la maxim. 2 108527 a Demontaţi şuruburile (2) a Extrageţi scaunul.m) (4). 75A-1 . 108526 a Demontaţi şuruburile (1). REMONTARE PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE a Înlocuiţi scaunul. 4 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a scaunului (21 N.m DEMONTARE 3 1 108526 a Preînfiletaţi şurubul (3) de lângă tunelul central.

a Retrageţi scaunul.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A 5 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul (5). 6 108526 a Strângeţi la cuplu şuruburile (6). 75A-2 .

Scaun faţă complet). a Demontaţi piuliţa (3). Garnitură spătar scaun faţă). Garnisaj scaun faţă. 108289 a Extrageţi comanda (dacă vehiculul este echipat). Armătură şi glisiere scaun faţă. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. a Extrageţi carterul (2). 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). Garnitură pernă scaun faţă). a Extrageţi pedunculul. 5 3 108293 108297 a Demontaţi cablul de comandă (5). a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 7 A . 75A-3 . 4 1 a Demontaţi nitul (4). Garnisaj scaun faţă.

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A 6 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (6). a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 75A-4 . 7 108463 a Demontaţi suportul (7).m).

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A.m 18 N. a Extrageţi pedunculul. 75A-5 . 5 1 6 2 108291 a Demontaţi şurubul (1).m 12 N. a Extrageţi carterul (2) 108460 a Extrageţi arcul (5). Cupluri de strângerem piuliţe de glisierelor piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare fixare a a a a 21 N. Scaun faţă complet ). a Extrageţi armătura spătarului. 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3). Garnitură pernă scaun faţă).m 4 piuliţă de fixare pedunculului DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. Armătură şi glisiere scaun faţă. a Demontaţi piuliţele (6). 108299 a Demontaţi şurubul (4). Garnisaj scaun faţă.m 25 N.

şurubul de fixare a spătarului (18 N. 75A-6 .m) .m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate.piuliţele de fixare a glisierelor (21 N.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A 7 108300 a Demontaţi piuliţele (7) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului. şi nu pe piuliţele (6). Arcul trebuie să aibă un joc uşor.m) . a Strângeţi la cupluri: .piuliţa de fixare a pedunculului (25 N. a Extrageţi glisierele.piuliţele de fixare a spătarului (12 N.m) . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

m 18 N. 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). Garnisaj scaun faţă. Scaun faţă complet ). 1 3 108289 a Demontaţi nitul (1). Armătură şi glisiere scaun faţă. Garnitură spătar scaun faţă). 75A-7 . Garnitură pernă scaun faţă). a Extrageţi comanda de reglaj lombar (dacă vehiculul este echipat) 108298 a Demontaţi reţeaua flexibilă (3).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare a a 12 N.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A. Garnisaj scaun faţă.

Arcul trebuie să aibă un joc uşor. 75A-8 .piuliţele de fixare a spătarului (12 N. a Demontaţi piuliţele (6).m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă a Strângeţi la cuplu: 75A .şurubul de fixare a spătarului (18 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi nu pe piuliţele (6). 5 6 108460 a Extrageţi arcul (5).m) . a Extrageţi armătura spătarului. 4 108299 a Demontaţi şurubul (4).

m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. Scaun faţă complet).m) . a Extrageţi carterul (4). REMONTARE a Strângeţi la cupluri: . 75A-9 . a Extrageţi carterul (2).şurub de fixare a glisierei (21 N. 3 4 a Extrageţi glisiera.şurub de fixare a scaunului (21 N.m 21 N. 5 108300 1 a Demontaţi piuliţele (5) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului. Armături şi glisiere scaun faţă. 108295 108464 a Demontaţi şurubul (3). 2 108291 a Demontaţi şurubul (1).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă 75A Cupluri de strângerem şurub de glisierei şurub de scaunului fixare fixare a a 21 N.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi comanda. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. 75A-10 . Armătură şi glisiere scaun faţă. 75A 3 1 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (3). 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). Garnitură spătar scaun faţă). Garnisaj scaun faţă. 108289 a Demontaţi nitul (1). Scaun faţă complet).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj lombar scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.

75A-11 . 75A 1 108462 a Demontaţi arcurile de revenire (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj pe poziţie scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei scaunului faţă (consultaţi 77A. Garnitură pernă scaun faţă). Garnisaj scaun faţă. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N. 76A-1 . a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.m) 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă 76A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor.

76A-2 . 76A DEMONTARE Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurilor 21 N.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate.

2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 108471 a Extrageţi ghidurile tetierei (3). a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 76A-3 .

a Extrageţi armătura spătarului.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5). 1521). a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 76A-4 . 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m).

1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. Armături şi glisiere scaune faţă. 1 3 108306 a Tăiaţi agrafele (1). 77A-1 . 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. 2 108303 a Tăiaţi agrafele (2). Scaun faţă complet). 108302 a Tăiaţi agrafele (3) ale primei benzi de reţinere.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car.

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 7 4 108292 108301 a Tăiaţi agrafele (4) ale celei de-a doua benzi de reţinere. a Extrageţi carterul (6). 8 5 6 108291 108511 a Extrageţi partea centrală (8) a comenzii. a Demontaţi comanda (7). a Demontaţi şurubul (5). 77A-2 .

a Demontaţi ansamblul «Garnitură pernă-Burete pernă » . a Extrageţi carterul (10). 11 108296 a Demontaţi parţial garnitura spătarului.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 12 9 10 12 108295 12 a Demontaţi şurubul (9). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 108465 a Tăiaţi agrafele (12). a Demontaţi garnitura pernei. a Extrageţi agrafele (11). 77A-3 . 1521).

108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii. Armături şi glisiere scaun faţă. 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1).GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 77A-4 . Scaun faţă complet). 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat).

5 108302 a Tăiaţi agrafele (5). 77A-5 . a Demontaţi parţial garnitura spătarului.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 4 108306 108286 a Demontaţi elasticele de reţinere (4).

108290 a Extrageţi garnitura spătarului REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 8 6 108288 108288 a Tăiaţi agrafele (8). a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 77A-6 . 1521). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car.

Scaun faţă complet). 1 1 1 108465 a Tăiaţi agrafele (1). Garnisaj scaun faţă. Armături şi glisiere scaun faţă. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521). 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. 77A-7 .GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. garnitură pernă scaun faţă). a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.

1521). garnitură spătar scaun faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Scaun faţă complet).GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. Garnisaj scaun faţă. 108290 a Demontaţi buretele spătarului. 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. Armături şi glisiere scaun faţă. 77A-8 . a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.

1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.agrafele (3). a Desfaceţi nodul (2). 108525 3 4 108467 a Tăiaţi: .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 78A-1 .agrafele (4). a Demontaţi perna banchetei spate. a Extrageţi parţial garnitura pernei. 78A 2 DEMONTARE 1 108466 a Tăiaţi agrafele (1). 108524 .

REMONTARE a Notă: Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare. a Remontaţi agrafele (6).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 5 6 108468 108468 a Tăiaţi agrafele (5). 8 7 108467 a Remontaţi: . 78A-2 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1521).agrafele (8).agrafele (7). . Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car.

78A-3 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 9 108470 a Apăsaţi pe buretele pernei şi faceţi nodul (9) (această intervenţie necesită doi operatori).

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 78A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 78A-4 .

4 108472 a Tăiaţi agrafele (4). 108471 a Extrageţi tetierele (3). 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 78A-5 .

a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5). 7 7 108479 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. 78A-6 . a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare.

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 8 10 108475 108477 a Tăiaţi agrafele (8). a Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751 ) cu ajutorul sculei (Car. 108476 a Tăiaţi agrafele (9). a Extrageţi garnitura spătarului. REMONTARE a Notă: 9 Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare. a Tăiaţi agrafele (10). 78A-7 . 1521).

78A-8 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12 108476 a Remontaţi agrafele (12). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 13 11 108477 108475 a Remontaţi agrafele (11).m). a Remontaţi agrafele (13).

GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 8 A . Garnisaj scaun spate. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 78A 108469 a Notă: Armătura nu poate fi extrasă din buretele pernei. 78A-9 . Burete pernă monobloc banchetă spate).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură spătar monobloc banchetă spate).GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete spătar monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 78A. Garnisaj scaun faţă. 78A 108478 a Extrageţi armătura din buretele spătarului. 78A-10 .

79A-1 . Notă: Nu este necesar să demontaţi scaunul pentru a realiza această intervenţie.ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă DEMONTARE 79A 1 108305 a Extrageţi tetiera (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 79A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. Scaun faţă complet). 79A-2 . Armături şi glisiere scaun faţă. a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat). 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A 4 108306 108286 a Tăiaţi agrafele (4) ale elasticelor de reţinere. 79A-3 . 5 108302 a Tăiaţi agrafele (5). a Demontaţi parţial garnitura spătarului.

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521). a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). 6 108288 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 79A-4 .

79A-5 .ACCESORII SCAUNE Tetieră spate DEMONTARE 79A 1 108471 a Extrageţi tetierele (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Notă: Nu este necesar să demontaţi bancheta pentru a realiza această intervenţie.

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 79A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. 79A-6 .

108471 a Extrageţi tetierele (3).ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate 79A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 79A-7 . 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4).

a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate REMONTARE a ATENŢIE 79A Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare.m). 79A-8 . a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (5). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N. 5 108474 6 6 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (6) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. 1521).

SEMNALIZARE ŞTERGERE / SPĂLARE RADIO AUTO 80B 81A 81B 81C 82A 82B 83A 84A 85A 86A .8 Echipament electric 80A BATERIE FARURI ILUMINARE SPATE ILUMINARE INTERIOARĂ SIGURANŢE ANTIDEMARAJ AVERTIZOR INSTRUMENT TABLOU DE BORD COMANDĂ .

87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE MACARALE ELECTRICE GEAMURI .TRAPĂ DE AERISIRE CABLAJ AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE POST DE CONDUCERE 87C 87D 88A 88C 88D .

Capitolul 8 Cuprins 80A BATERIE Baterie: Demontare Remontare Baterie: Securitate Baterie: Control 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră 81B-3 81B-4 81B-5 81B-6 81B-7 80A-1 80A-2 80A-3 Contactor uşă Contactor portbagaj Lampă de iluminare compartiment de depozitare Lampă portbagaj 80B FARURI Far Far cu halogen: Reglaj Becuri halogene: Înlocuire Proiectoare de ceaţă Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri 80B-1 80B-3 80B-4 80B-6 80B-7 80B-9 81C SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare Cutie siguranţe habitaclu: Identificare Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare 81C-1 81C-3 81C-4 81A ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Lampă spate Lampă spate: Branşare Lampă număr de înmatriculare 81A-1 81A-2 81A-3 81A-5 82A ANTIDEMARAJ Generalităţi Descriere Funcţionare Baterie telecomandă blocare uşi: Înlocuire Contactor demaraj 82A-1 82A-2 82A-4 82A-5 82A-6 82A-10 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare Plafonieră: Generalităţi 81B-1 81B-2 Bucşă transponder .L90 .Capitolul 8 CuprinsPagina L90 .

SEMNALIZARE Contactor rotativ Ansamblu comenzi sub volan Ansamblu comenzi sub volan Funcţionare Manetă de ştergere Manetă de ştergere: Branşare Manetă de iluminare Manetă de iluminare: Branşare Contactor lumini de avarie Contactor lumini de avarie: Branşare 84A-1 84A-3 84A-8 84A-9 86A 84A-10 84A-11 84A-12 84A-13 84A-14 Motor ştergător parbriz: Branşare Spălător geam Pompă spălător geam RADIO AUTO Radio auto: Generalităţi "model de bază al gamei": Generalităţi "model de bază al gamei": Cod de protecţie Model de bază al gamei: Radio auto "model de bază al gamei": Configurare 86A-1 86A-2 86A-4 86A-5 86A-6 .Cuprins 82B AVERTIZOR Avertizor sonor 82B-1 84A COMANDĂ .SEMNALIZARE Contactor blocare uşi Contactor blocare uşi: Branşare 84A-15 84A-16 84A-17 84A-18 84A-19 84A-20 84A-21 84A-22 83A INSTRUMENT TABLOU DE BORD Planşă de bord Tablou de bord: Generalităţi Tablou de bord: Descriere Tablou de bord Tablou de bord: Branşare Tablou de bord: Martori luminoşi şi mesaje scrise Tablou de bord: Moduri degradare treptată Detector de nivel de carburant: Funcţionare Detector de nivel de carburant: Branşare 83A-1 Retrovizor exterior electric: Branşare Comandă retrovizoare 83A-11 83A-14 83A-19 83A-24 83A-25 83A-27 83A-28 85A 83A-30 Motor ştergător parbriz Mecanism motor ştergător parbriz ŞTERGERE / SPĂLARE Comandă retrovizor: Branşare Contactor lunetă spate cu dezgheţare Contactor lunetă spate cu dezgheţare: Branşare Lunetă spate cu dezgheţare: Reparare 85A-1 85A-3 85A-7 85A-8 85A-9 84A COMANDĂ .

Cuprins 86A RADIO AUTO "model de bază al gamei": Branşare "model de bază al gamei": Autodiagnosticare "model de bază al gamei": Introducere cod de protecţie Difuzoare faţă Difuzoare spate Antenă 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Contactor macara geam faţă: Branşare Contactor macara geam spate Contactor macara geam spate: Branşare 87D-8 87D-9 87D-10 86A-7 86A-8 86A-9 86A-10 86A-11 86A-12 88A CABLAJ Priză de diagnosticare 88A-1 88A-2 87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU Unitate centrală habitaclu: Generalităţi Unitate centrală habitaclu Unitate centrală habitaclu: Branşare 87B-1 87B-3 Implantare calculatoare 88C AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE Generalităţi 88C-1 88C-2 88C-3 88C-5 88C-6 88C-7 88C-9 88C-11 88C-12 87B-4 Precauţii pentru reparaţie Calculator Calculator: Branşare 87C GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE Broaşte uşi: Branşare 87C-1 Contactor inhibare: Funcţionare Contactor inhibare Airbag frontal şofer 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Macara electrică geam: Funcţionare Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Motor macara geam faţă: Branşare Macara geam uşă spate Motor macara geam spate: Branşare Contactor macara geam faţă 87D-1 87D-2 87D-4 87D-5 87D-6 87D-7 Airbag frontal pasager Procedură de distrugere 88D POST DE CONDUCERE Brichetă 88D-1 .

65 daN.reglare ceas. REMONTARE a Poziţionaţi corect bateria în locaşul său. a Strângeţi la cuplu fişele bateriei (0. ATENŢIE O strângere excesivă deteriorează borna şi contactul electric împreună cu plotul. a Strângeţi la cuplu brida de fixare a bateriei (1. a În momentul remontării bateriei sau la fiecare debranşare.borna negativă. a Debranşaţi borna negativă.m).m 0. a Debranşaţi borna pozitivă. ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă. a Poziţionaţi capacul bornei pozitive a bateriei. .m) (2). pentru ca vehiculul să funcţioneze corect: .Remontare L90 80A Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei fişe baterie 1.2 daN. 107847 a Demontaţi capacul (1) al bornei pozitive. a Demontaţi: 107846 1 . efectuaţi un anumit număr de programări simple. Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă.introducere cod din patru cifre al radioului auto.m Bateria este situată în partea faţă stânga a compartimentului motor.bateria.2 daN.65 daN.borna pozitivă. 80A-1 . a Branşaţi: .BATERIE Baterie: Demontare . . . 2 DEMONTARE a Întrerupeţi toţi consumatorii.brida de fixare (2). fără tester de diagnosticare.

O baterie conţine acid sulfuric. . . în timpul manipulărilor bateriilor. şi cantitatea de gaze produsă este proporţională cu intensitatea curentului de încărcare. toxic. Persoanele care se găsesc în apropiere sunt puse în pericol (cioburi proiectate. Oxigenul şi hidrogenul se asociază în spaţiile libere de la suprafaţa plăcilor formând un amestec detonant. Formarea de gaze este maximă atunci când bateria este complet încărcată.În caz de stropire cu acid.PERICOL ACID Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv. Nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu face un scurtcircuit între borne. amestecul acestor două gaze prezintă riscuri de explozie. Împroşcările cu acid sunt periculoase. 80A-2 . se formează oxigen şi hidrogen. . Punerea în gardă împotriva pericolului de explozie pe care îl poate reprezenta bateria tratată cu neglijenţă trebuie deci să fie luată foarte în serios. Este foarte important.Dacă a existat vreun contact cu pielea. Acest amestec este foarte exploziv. clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite. opriţi încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. un pistol de lipit. să vă luaţi următoarele măsuri de precauţie: . II . Detonaţia este atât de puternică încât bateria poate să se facă ţăndări şi acidul să se disperseze în aer. Cea mai mică scânteie sau sursă de căldură este suficientă pentru a provoca explozia.să purtaţi mănuşi şi haine de protecţie antiacid. o ţigară sau un chibrit aprins. care corodează majoritatea metalelor. un arzător. Nu apropiaţi niciodată de o baterie o flacără neprotejată. există creare de oxigen şi de hidrogen. IMPORTANT Asiguraţi-vă de oprirea completă a tuturor consumatorilor. Ele atacă şi hainele.PERICOL RISC DE EXPLOZIE Atunci când o baterie se încarcă.să vă protejaţi ochii cu ochelari. consultaţi un medic. În timpul încărcării unei baterii într-un spaţiu. împroşcări cu acid). IMPORTANT .În timpul încărcării unei baterii. I .BATERIE Baterie: Securitate L90 80A IMPORTANT . produs periculos.

1593). a Opriţi obligatoriu încărcarea dacă încărcătorul nu este cu tensiune constantă. locaşul bateriei poate să se uzeze prin frecări induse sau să se spargă la un şoc.Control vizual fixare a Verificaţi ca bateria să fie corect fixată (bridă de fixare a bateriei (1. I -CONTROL BATERIE 1 . 1 .65 daN. ATENŢIE Dacă tensiunea afişată este mai mare de 15 V. 2 . consultaţi un medic.m)): . 2 . IMPORTANT . 1593 Tester baterii. încărcătorul nu este cu tensiune constantă (utilizare periculoasă pentru baterie). pentru a preveni încălzirea proporţională cu intensitatea de încărcare.Control vizual curăţenie a Asiguraţi-vă de absenţa acumulării de săruri (sulfatare) la bornele bateriei.BATERIE Baterie: Control L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Elé.În caz de stropire cu acid. a Curăţaţi bornele bateriei. Baterie.o strângere excesivă a bridei bateriei este periculoasă. locaşul bateriei poate să se deformeze sau să se spargă. Baterie Control). III . să creeze scântei şi să facă să explodeze bateria.ÎNCĂRCARE BATERIE 80A a Controlul bateriei se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Elé. a Ungeţi bornele bateriei dacă este necesar.Un contact prost poate să provoace incidente de pornire sau de încărcare. Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă. .o strângere prea uşoară a bridei de fixare a bateriei lasă joc.m a Utilizaţi obligatoriu un încărcător cu tensiune constantă. clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite.Test a Poziţionaţi potenţiometrul de reglaj al intensităţii de încărcare la maxim.PROCEDURĂ DE CONTROL a (Consultaţi NT3682A. .2 daN. . ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă.m) pe borne. Midtronics R 330 II . 80A.Dacă a existat vreun contact cu pielea sau cu ochii.m 0. a Măsuraţi tensiunea afişată pe încărcător sau la bornele bateriei. a Verificaţi strângerea la cuplu a piuliţelor fişei bateriei (0.Reamintire test de validare a încărcătorului Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei piuliţe fişe baterie 1.2 daN. 80A-3 .65 daN.

a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă. 4 108629 a Demontaţi şuruburile de fixare inferioară (4).FARURI Far L90 80B DEMONTARE 3 1 108627 a Demontaţi şuruburile (1). 80B-1 . 108630 a Demontaţi şurubul (3). 2 108633 a Demontaţi şuruburile de fixare (2) a apărătoarei de noroi. a Demontaţi bara paraşoc.

FARURI Far L90 80B 5 6 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (5) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (6). a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 7 108626 a Demontaţi şuruburile de fixare (7) a farului. Faruri. 80B-2 . a Debranşaţi conectorii farului. Far cu halogen: Reglaj).

2 107876 1 108638 a Acţionaţi şurubul (1) pentru reglajul vertical. a Plasaţi un regloscope în faţa vehiculului şi reglaţi-l în funcţie de valoarea scrisă (1. a Poziţionaţi comanda de reglaj pe poziţie la « 0 ».0%). a Acţionaţi şurubul (2) pentru reglajul orizontal. a Puneţi sub presiune dacă este necesar. a Controlaţi presiunea pneurilor. a Asiguraţi-vă ca portbagajul vehiculului să fie gol. 80B-3 .FARURI Far cu halogen: Reglaj L90 80B Material indispensabil regloscope a Poziţionaţi vehiculul pe o suprafaţă plană şi orizontală. ATENŢIE Nu strângeţi frâna de parcare. Notă: Şurubul de reglaj vertical este situat pe mecanismul de acţionare mecanică.

80B-4 .BECURI LUMINI DE POZIŢIE 80B 2 107876 1 107876 a Demontaţi: .dulia (1).BECURI LUMINI DE ÎNTÂLNIRE 3 107876 a Debranşaţi conectorul. I .becul. a Demontaţi capacul etanş (3). . Notă: Utilizaţi exclusiv becuri PY21W omologate. Notă: Utilizaţi exclusiv becuri W5W omologate. . III . a Demontaţi: .becul.dulia (2).BEC SEMNALIZATOR DE DIRECŢIE II .FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 Operaţia de înlocuire a becurilor se face fără a demonta farul.

Notă: Utilizaţi exclusiv becuri H4 omologate.Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen. ATENŢIE . . 80B-5 . Faruri. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B.FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 80B 4 107875 a Declipsaţi agrafa (4) de menţinere a becului. Far cu halogen: Reglaj).Asiguraţi-vă de poziţionarea corectă a capacelor de etanşeitate.

a Debranşaţi conectorul fasciculului de cabluri. 1 Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă. ATENŢIE Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen. utilizaţi un bec H11. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă remontării.FARURI Proiectoare de ceaţă L90 80B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă. a Demontaţi cele două şuruburi de fixare (1). 108619 a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă. 108628 a Efectuaţi reglajul proiectoarelor de ceaţă cu ajutorul unei şurubelniţe. 80B-6 . 108631 Pentru o înlocuire a becului.

a Demontaţi cablul. 4 5 1 6 109244 a Demontaţi: . a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (2) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (3). 80B-7 .şuruburile (1). a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. a Declipsaţi capul tecii (6).comanda de reglaj trecând pe sub planşa de bord.FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B 2 DEMONTARE 3 107875 109243 a Declipsaţi maneta de reglaj. . 108639 a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (4) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (5).

a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare. 80B-8 . a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (7). a Demontaţi ansamblul « cabluri .teci » prin interiorul vehiculului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie: 7 108637 a Reperaţi trecerea cablurilor. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. indisociabil. Ansamblul este livrat premontat. teacă şi cablu ». a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare. a Clipsaţi mecanismul de acţionare. a Demontaţi capacul etanş al becului. Faruri. ÎNLOCUIRE a Piesa de schimb disponibilă este un ansamblu « comandă. Far cu halogen: Reglaj). ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. 108640 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă.

a Demontaţi cablul. a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare. Far cu halogen: Reglaj). a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare. 108639 a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. 4 5 ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. a Demontaţi capacul etanş al becului. a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (3 ) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (4). 1 Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie 6 2 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (1) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (2). a Declipsaţi capul tecii (5). a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (6). 80B-9 . a Clipsaţi mecanismul de acţionare. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. Faruri.FARURI Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri L90 80B DEMONTARE REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108640 3 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă.

12V/21W Sv8.Din manualul de solenza ECHIPAMENT ELECTRIC Becuri 81 BECURI Lumini de drum / întâlnire Lumini poziţie Lumini semnalizare faţă Faruri ceaţă Lămpi Lumini stop. 1. poziţie spate Lumini semnalizare Lampă ceaţă spate și mers înapoi Lămpi semnalizare anterolaterale Lampă plafonieră Lampă număr Lampa STOP suplimentară Tablou de bord Tablou comandă climatizare Faruri Bec H4. 12V-21W (colorat) Bec halogen H11. 12V-21/5W Bec PY21W.5 . 12V-55W Bec AB1.5 Bec 12V. 2W (soclu maron) Bec 12V. 1. 12 V-5W Bec PY21W. 12V-5W Bec C21W. 12V-21W Bec P21W 12V/21W Bec WY5W 12V-5W Bec C5W.2 W (soclu negru) 81 . 12V-60/55W Bec W5W. 12V-5W Bec W5W.2W (soclu negru) Bec 12V.

m). 108006 a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate.m 81A DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. utilizaţi un bec P21W. 108007 a Rotiţi dulia cu un sfert de tură trecând prin portbagaj. Pentru o înlocuire a becului.ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Înlocuire bec Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate 2 N. Tablete şi zonă spate. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a lămpii stop supraînălţate (2 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Debranşaţi conectorul. Tabletă spate). a Demontaţi lampa stop supraînălţată. 81A-1 .

a Demontaţi piuliţele de fixare (1) a lămpii spate. a Demontaţi lampa spate.ILUMINARE SPATE Lampă spate DEMONTARE 81A 1 2 107874 107844 a Declipsaţi platina acţionând asupra clipsurilor (2). a Demontaţi platina suport a becurilor. 107843 a Debranşaţi conectorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a garniturii din burete pe lămpile spate. 81A-2 .

ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare I .ÎNLOCUIRE BECURI 5 6 Denumire Lumină de mers înapoi Lumină de poziţie Lumină stop Lumină stop Masă Semnalizator de direcţie Bec 1 2 3 Denumire Lumină de mers înapoi / Ceaţă Semnalizator de direcţie Lumină stop şi lumină de poziţie Referinţă P21W P21W P21/5W Notă: Numărul pinilor se citeşte de la stânga la dreapta. II .BRANŞARE (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 3 1 2 6 1 107874 107877 Pin Bec 1 2 3 Denumire 1 Lumină de mers înapoi 2 Semnalizator de direcţie 3 Lumină stop şi lumină de poziţie 4 Pentru o lampă spate stânga. IV .LOCALIZARE BECURI (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 81A III . becul (1) corespunde luminii de ceaţă.BRANŞARE (LAMPĂ SPATE STÂNGA) Pin 1 2 3 4 Denumire Semnalizator de direcţie Masă Lumină de poziţie Lumină de poziţie 81A-3 .

ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare Pin 5 6 Denumire Lumină stop Lumină de ceaţă 81A 81A-4 .

81A-5 . utilizaţi un bec W5W. a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Pentru o înlocuire a becului. REMONTARE 1 108616 a Declipsaţi capacul translucid acţionând asupra clipsului (1).ILUMINARE SPATE Lampă număr de înmatriculare DEMONTARE 81A 108615 108492 a Demontaţi becul. a Debranşaţi conectorul.

• la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda.o stingere fără temporizare: la închiderea deschiderilor mobile cu telecomanda (deschideri mobile închise). • la punerea contactului (progresivă). .atunci când o deschidere mobilă nu este închisă sau este închisă greşit (plafonieră în mod temporizat). Lămpile de iluminare interioare sunt aprinse instantaneu de unitatea centrală habitaclu: .ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare L90 I . unitatea centrală habitaclu impune.atunci când o plafonieră este în poziţia iluminare impusă. .o plafonieră faţă temporizată.PARTICULARITĂŢI 81B Vehiculele pot fi echipate cu: .FUNCŢIONARE TEMPORIZARE Unitatea centrală habitaclu asigură funcţia temporizare şi stingere progresivă a plafonierei şi a lămpii de iluminare a portbagajului.la deschiderea unei uşi sau a portbagajului spate. . Pentru stingerea lămpilor de iluminare interioare. II .o lampă de iluminare a compartimentului de depozitare. după caz: . 81B-1 .o stingere temporizată (30 s): • după închiderea ultimei deschideri mobile. . .la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda.o lampă de iluminare a portbagajului spate (temporizată sau nu în funcţie de nivelul de echipare). Notă: Unitatea centrală habitaclu pilotează stingerea lămpilor de iluminare interioare după o temporizare de 30 min aproximativ: .

81B-2 .un întrerupător al lămpii de iluminare centrale şi un spot de lectură.un singur întrerupător al lămpii de iluminare centrală. lampa de iluminare poate fi echipată cu: .ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră: Generalităţi L90 81B În funcţie de echiparea vehiculului. .

81B-3 . 108732 a Branşaţi conectorul. a Pentru o înlocuire a becului. utilizaţi un bec W5W. REMONTARE 1 108748 a Exercitaţi o presiune asupra clipsului (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate pentru a demonta plafoniera.ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră L90 81B DEMONTARE 108749 a Declipsaţi capacul translucid cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 107870 a Debranşaţi conectorul. a Introduceţi plafoniera prin spate.

ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor uşă L90 81B DEMONTARE 108617 108624 a Debranşaţi conectorul. a Demontaţi burduful de etanşeitate. 81B-4 . 2 2 1 2 108622 a Demontaţi contactorul (1) prinzând cele trei clipsuri (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor portbagaj L90 81B DEMONTARE 108484 a Debranşaţi conectorul. 81B-5 . 1 108005 a Demontaţi contactorul portbagajului prinzând clipsurile (1).

ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă de iluminare compartiment de depozitare L90 81B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi planşa de bord. 81B-6 . a Declipsaţi contactorul. a Pentru o înlocuire a becului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 107807 a Declipsaţi lampa de iluminare. Notă: Contactorul lămpii de iluminare a compartimentului de depozitare se poate de asemenea demonta. utilizaţi un bec C5W. a Debranşaţi conectorul. a Debranşaţi conectorul lămpii de iluminare.

81B-7 . a Pentru o înlocuire a becului utilizaţi un bec C5W. a Debranşaţi conectorul.ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă iluminare portbagaj L90 81B DEMONTARE 108485 a Declipsaţi lampa de iluminare a portbagajului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu. 81C 107820 108987 81C-1 .SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 LOCALIZARE Funcţia întrerupere consumator este realizată în uzină de o siguranţă care lipseşte de pe cutia siguranţe habitaclu situată în stânga planşei de bord.

şi branşaţi-o în poziţia « nr. 81C-2 . disponibilă împreună cu siguranţele de schimb. (Consultaţi NT Schemă electrică.28 » înainte de livrarea vehiculului.SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 81C Notă: Utilizaţi o siguranţă de 15A. organ 1016).

LOCALIZARE Această cutie este situată în habitaclu.ALOCARE SIGURANŢE (ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL DE ECHIPARE) 108987 Consultaţi (NT Schemă electrică. 81C 107820 II . organ 1016). pe partea stângă a planşei de bord.SIGURANŢE Cutie siguranţe habitaclu: Identificare L90 I . Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu. 81C-3 .

SIGURANŢE Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare L90 LOCALIZARE Această cutie este situată în compartimentul motor lângă baterie. 1 107845 107847 Alocare siguranţe şi relee (în funcţie de nivelul de echipare) 108989 81C-4 . 81C Pentru a avea acces la cutia siguranţe relee compartiment motor declipsaţi capacul în (1).

1034 . organe (299 .336).1047 .597 784 .SIGURANŢE Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare L90 (Consultaţi NT Schemă electrică. 81C 81C-5 .

. . Dacă unitatea centrală habitaclu recunoaşte codul cheie ea autorizează pornirea motorului şi injecţia se deblochează. Antidemarajul este activat câteva secunde după întreruperea contactului (clipirea martorului luminos roşu al antidemarajului pe tabloul de bord).a adăuga chei. 00 40 248500555). . Atunci când contactul este pus. În momentul fabricării sale. motorul poate porni. 82A Notă: Pentru toate operaţiile de programare a cheilor sau a unităţii centrale habitaclu.a înlocui una sau mai multe chei.a înlocui o unitate centrală habitaclu. un cod din doisprezece caractere hexazecimale este alocat vehiculului pentru a permite reparaţia sistemului antidemaraj.a dezafecta una sau mai multe chei (în caz de pierdere sau de furt de exemplu). În acest caz va trebui să furnizaţi numărul VIN şi seria vehiculului.ANTIDEMARAJ Generalităţi L90 Antidemarajul este asigurat de un sistem de recunoaştere a cheii cu schimbări de coduri criptate. 82A-1 . O unitate electronică codată (care funcţionează fără baterie) independentă de funcţia telecomandă este integrată în capul fiecărei chei a vehiculului. UCH schimbă informaţii cu capul cheii printr-o bucşă transponder montată pe contactorul de demaraj. Acest cod de reparaţie este necesar în service pentru: . numărul codului de reparaţie va fi solicitat la techline-ul Reţelei DACIA (tel.

ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţia A) din plastic. alimentat cu o baterie. La punerea contactului. prin apăsarea butonului cheii. În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independent codat. pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/ deblocare a uşilor automobilului. capul cheii are o construcţie diferită. bucşa antidemaraj. sub carenajul inferior planşă bord şi are rolul de primire a codului trimis de la bucşă. atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injecţie. situată în jurul contactului de pornire. care este demontabil şi insertul metalic (poziţia B). Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă. În cazul sistemului cu telecomandă radio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a uşilor.C. iar pornirea motorului este imposibilă.E. la pornire.) decodor. În interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj şi un circuit electronic imprimat. care îl compară cu codul memorat anterior şi va autoriza sau nu pornirea motorului. care are o construcţie specială. Ea poate fi separată în două elemente. apoi îl transmite la Unitatea de Control Electronic (U. având un buton de acţionare a telecomenzii şi un LED roşu. Sistemul antidemaraj este activat după aproximativ 10 secunde de la luarea contactului şi este vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord.1 . poate cauza activarea sistemului antidemaraj. care este fixat şi asigurat prin clipsare în capul de cheie. care funcţionează fără baterie. ATENŢIE! Dacă bateria este slab încărcată. interoghează şi captează semnalul codat emis de capul cheii. Dacă decodorul recunoaşte codul cheii. căderea de tensiune pe demaror. care se aprinde în momentul comandării blocării/deblocării uşilor. 82 .Din manualul de solenza SISTEM ANTIDEMARAJ Generalităţi 82 Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaştera cheii.

CAP DE CHEIE ECHIPAT CU O UNITATE ELECTRONICĂ II . 107867 Capul cheii echipat cu o unitate electronică (1) permite comanda antidemarajului şi blocarea uşilor prin radiofrecvenţă (în funcţie de versiune). antidemarajul este activat câteva secunde după întreruperea contactului (materializat prin clipirea martorului luminos roşu antidemaraj). III . Notă: Bucşa transponder nu este codată.BUCŞĂ TRANSPONDER 82A 2 1 108985 Bucşa transponder (2). I . Notă: Unitatea electronică a antidemarajului este de acum înainte integrată în circuitul imprimat al telecomenzii.UNITATE CENTRALĂ HABITACLU 3 107848 82A-2 . situată în jurul contactorului de demaraj. Sistemul este compus din mai multe elemente. este echipată cu o unitate electronică însărcinată să transmită codul cheilor la unitatea centrală habitaclu.ANTIDEM