You are on page 1of 2

1

A pedagógus életpálya-modell
Vélemény

Végre komolyan foglalkoznak kormányzati szinten is a pedagógusok élet lehetőségeivel. A


liberális oktatás politika beláthatatlan károkat okozott. Gondolok itt a tanár kezéből kivett
fegyelmezési lehetőségekre, az iskolai erőszak terjedésére, az egyszakos tanárok
megjelenésére, a természettudományos, műszaki tárgyak visszaszorítására, az ellenőrzés
nélküli általános iskolai oktatásra, hogy csak néhány példát emeljek ki a sok közül.
Ezek az okok vezettek oda, hogy ma nincs szakmunkás, diplomás munkanélküliek keresnek
megalázó körülmények között állásokat, miközben a gazdasági élet várja, keresi a
szakembereket.
A kormányzatnak be kell látnia, hogy jelenleg az oktatásba fektetett energia, pénz térül meg
leghamarabb. Csak kiművelt fővel rendelkező állampolgárok tudják kitolni az országot ebből
a kátyúból. Itthon kell tartanunk a fiataljainkat, ne más ország boldogulására képezzünk
embereket, hanem magunknak. Van olyan uniós ország, amelyik nem költ orvos képzésre,
mert a bevándorlókkal el tudják láttatni a feladatokat.
Minden lehetőség, ember, eszköz a rendelkezésre áll, csak el kell kezdeni dolgozni.
Megalázóan alacsony a tanárok bére. Elvárt az egyetemi végzettség (néha több is), de egy
kezdő mérnök, diplomás minimum 3-szor annyit keres, mint egy 25-30 éves gyakorlattal
rendelkező tanár, akinek a hónap végén már csak néhány forintja van, alig tudja kihúzni a
következő fizetésig. Ezektől az emberektől várjuk el a jó, az önzetlen, önfeláldozó munkát. A
kollégák a tűréshatáron vannak, bármikor robbanhat az „időzített bomba”.

Tanárképzés

Jó ötletnek tartom az alkalmassági vizsgát. Nem kell olyan emberekre költeni, akiről messze
lerí, hogy csak azért jelentkezett tanárképzésre, mert máshova nem vették föl.
Dicsérni tudnám, ha a Bolognai rendszerből kivennék a pedagógus képzést, hiszen egy BSC
fokozattal még elhelyezkedni sem lehet iskolában.
A 6 éves képzésre nincs szükség. Eddig is elég volt 5 év, a tanárok be tudtak illeszkedni az
iskolák életébe. Nincs arra szükség, hogy az egyetemek mindenféle mondva csinált indokkal
még bent tartsák a hallgatókat. Ez pénz kidobás. Adjanak forrást az iskolának pl.
mentorálasra, képzésekre. Olyanok foglalkozzanak a jelöltekkel, aki az iskola közelében
vannak. Az iskolában lehet megtanulni a szakmát. Vonjuk ki a rendszerből a rengeteg
„szakértőt”, trénert, tanácsadót, akikre nincs szükség. Az iskolák tudják, hogy mi kell nekik.
Természetesen nagy szükség van a felügyeleti rendszerre, a rendszeres ellenőrzésekre, de ha
van egy világos követelmény rendszer, akkor működnek a folyamatok..

Minősítő eljárás.

Megfelelőnek tartom a besorolásokat, bevezetésüket kipróbálás után javaslom, mint ahogy a


dokumentumban szerepel. A mi iskolánk biztosan jelentkezne a kipróbálás helyszínére.
A minősítő bizottság összetételével egyet értek, de kimaradtak a nyugdíj előtt álló,
minősítésen részt nem vevő kollégák.

Gyakornoki időszak

Nagyon tetszik, hogy aki második alkalommal sem megy át a minősítő vizsgán, az nem lehet
tanár. A többi részlettel egyet értek.
2

Pedagógus I-II-III, tudóstanár

Szimpatikusak az elképzelések, de az ördög a részletekben lakozik, a valóság mutatja meg a


rendszer hibáit, problémáit. Mindenképpen bele kell vágni.
Megtisztelő a törvény alkotójától, hogy gondolt a nyugdíjba készülő kollégákra is. Köszönjük
nekik.
A 3. mellékletben szereplő bértábla alapján miért az első fokozatba kerül a tanár, függetlenül
a letanított évektől? Soha sem lesz Ped.III.15. kategóriás.
Fontosnak tartanám még a skandináv országok gyakorlatának bevezetését, miszerint a
pedagógus 6-7 évente kapna egy év fizetett szabadságot, mikor regenerálódik és képzésekre
jár, megújítja módszertani eszközeit, új dolgokat tanul, tanulmányokat ír, de nincs közvetlenül
gyerekek közelében. Az alkotói szabadság ehhez hasonló lehet, de a részleteket nem látjuk
még. Az elképzelés viszont jó.
Tisztelt Illetékesek. Higgyék el, hogy a mai fiatalok között dolgozó kollégáknak erre nagy
szüksége van. Nagy szavak, de életminőségük javulna ezzel, és nem is kerülne relatíve
pénzbe, mert most is kifizetjük túlórába a képzéseket.

Pedagógus szakvizsga

Nagyon jónak találom, hogy csak megfelelő intézményben és 4 félév alatt lehet megszerezni.
Elég volt az egy éves gyors talpalókból. Pénzkidobásnál többet nem értek.

Pótlékok, kiegészítő illetmények.

Végre differenciál a rendszer a végzett munka alapján. Nem mindegy, hogy egy falusi kicsi
iskola igazgatója valaki, vagy egy mamut intézményben (2-3 ezer tanuló, több száz tanár)
szervezi a munkát. A tanár kollégák munkája sem egyenértékű egy gimnáziumban, illetve egy
szakiskolában, ahol 30%-ot is elérhet az SNI-s tanulók aránya. Igenis, ezeknek az embereknek
több pénzt kell adni, mert nehezebb a munkájuk.
Nem szerencsés viszont az eddigi pótlékok elvonása (pl. számítás technikai pótlék).

Köszönöm a megtisztelő bizalmat, hogy véleményezhettem a dokumentumot.

Kiskunfélegyháza, 2010. december 12.

Ágoston Tibor
igazgató
közoktatási szakértő