UNIVERSIDAD TRANSILVANIA DE BRASOV

LENGUA ESPAÑOLA PARA ESTUDIANTES DE 1er CURSO

PROFESORA

. RALUCA ALEXE

1

ÍNDICE = CUPRINS

SPANIOLA IN LUME...................................................................................2 HARTA SPANIEI..........................................................................................4 EL ALFABETO ESPAÑOL..........................................................................6 LECCIÓN 1 LECCIÓN 2 LECCIÓN 3 LECCIÓN 4 LECCIÓN 5 DATOS PERSONALES....................................................10 EL HORARIO....................................................................16 EL ASPECTO FÍSICO......................................................23 LA CASA............................................................................29 LOS ALIMENTOS............................................................37

REPASO LECCIONES 1-5.........................................................................43 LECCIÓN 6 LECCIÓN 7 LECCIÓN 8 LECCIÓN 9 EL OCIO............................................................................46 LA CIUDAD.......................................................................51 LA SALUD.........................................................................56 ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES.........................................61

REPASO LECCIONES 6 – 9.......................................................................66 LECCIÓN 10 LA ENSEÑANZA.............................................................67 LECCIÓN 11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN....................................74 LECCIÓN 12 FIESTAS POPULARES DE ESPAÑA...........................79 REPASO GENERAL...................................................................................89 LECTURAS................................................................................................114

2

SPANIOLA IN LUME
Limba spaniolă (español) sau castiliană (castellano) este o limbă romanică vorbită de mai mult de 350 milioane de persoane în Spania, Mexic, şi Statele Unite ale Americii, în cea mai mare parte din ţările din America Centrală şi de Sud (cu excepţia Braziliei unde se vorbeşte portugheza), în Guineea Ecuatorială, Sahara Occidentala, Filipine, Andorra şi în Gibraltar. Limba spaniolă este una din cele 6 limbi oficiale ale ONU. Este a treia limba după chineză si engleza ca număr de vorbitori nativi cu 440 de milioane de persoane care o utilizează ca limbă principală sau secundară, dar sunt surse care ridică acest număr la 500 de milioane. Este a doua limbă studiată în lume după engleză, cu cel puţin 14 milioane de persoane care o învaţă din 90 de ţări. Spaniola este una dintre limbile oficiale a Organizaţiei Statelor Americane, a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Comunităţii Naţiunilor Sud-Americane şi a Uniunii Europene. Mexicul are cea mai mare populaţie vorbitoare de limbă spaniolă din lume. Următoarele trei state în care populaţia vorbeşte spaniolă sunt Spania, Columbia şi Argentina. Spaniola este limba oficială în 19 state din America Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, şi Venezuela. In Statele Unite ale Americii 42.7 milioane persoane vorbesc limba spaniolă. Conform recensământului din anul 2005, 12 % din populaţia SUA, vorbeşte spaniola acasă. SUA are a cincea comunitate de vorbitori de limbă spaniolă din lume, iar spaniola este a doua limba utilizată, dupa limba engleză. În alte ţări europene în afară de Spania, spaniola este vorbită de către comunităţile în care trăiesc imigranţii vorbitori de spaniolă, în special în Andora (unde este vorbită de o mare parte a populaţiei, chiar dacă nu este limbă oficială), în Olanda, Italia, Franţa, Germania şi Regatul Unit, în Londra existand o mare comunitate hispanofonă. În ultimii ani, populaţia vorbitoare de spaniolă a crescut în Regatul Unit. Este vorbită şi în Gibraltar, chiar dacă numai limba engleză are statut de limbă oficială. În Filipine, limba spaniolă a intrat în declin din punctual de vedere al unei limbi oficiale. Chiar dacă a fost limbă oficială în această ţară timp de secole, a scăzut ca importanţă începând cu prima jumătate a secolului al XX-lea, ca urmare a ocupaţiei acestei ţări de către SUA. Introducerea limbii engleze ca limbă oficială în sistemul guvernamental filipinez, a însemnat sfârşitul spaniolei ca limbă oficială. A încetat să mai fie limbă oficială in anul 1987.

3

VORBITORI DE SPANIOLA IN LUME
TARA NR. VORBITORI DE SPANIOLA

1. ESPAÑA 2. ESTADOS UNIDOS 3. GUINEA ECUATORIAL 4. FILIPINAS 5. GUATEMALA 6. EL SALVADOR 7. HONDURAS 8. NICARAGUA 9. COSTA RICA 10. ECUADOR 11. PERÚ 12. MÉXICO 13. CUBA 14. REPUBLICA DOMINICANA 15. PUERTO RICO 16. PANAMÁ 17. VENEZUELA 18. COLOMBIA 19. BOLIVIA 20. PARAGUAY 21. ARGENTINA 22. CHILE 23. URUGUAY

39.500.000 22.500.000 300.000 2.900.000 9.200.000 5.200.000 4.500.000 3.100.000 3.100.000 10.000.000 22.000.000 80.000.000 10.800.000 7.300.000 3.500.000 2.100.000 18.000.000 33.600.000 6.900.000 4.500.000 32.500.000 13.600.000 3.150.000

4

ESPAÑA

5

Vasco Religión=religie 99% Católica Capital=capitala Madrid Forma de Gobierno=forma de guvernare Monarquía Constitucional Cabeza del Estado=seful statului Rey Juan Carlos I Presidente=presedinte José Luis Rodriguez Zapatero Bandera= steag Día nacional= ziua nationala 12 de octubre 6 .5 millones Lenguas oficiales =limbi oficiale Castellano (español) Catalán.750 km2 Población=populatie 39.España Area=suprafata 504. Gallego.

de aceea vom insista mai ales asupra acestor sunete. 7 . vapor (vapor). Ex: ceniza(cenuşă). también (de asemenea). Literele B şi V reprezintă grafic acelaşi sunet. Ex: casa (casă). în general. cereza (cireaşă). ciruela (prună). avispa (viespe). cinste. banco (bancă).EL ALFABETO ESPAÑOL = Alfabetul spaniol b c ch d e f g h i a be ce che de e efe ge hache i j k l ll m n ñ o p q jota ka ele elle eme ene eñe o pe cu r rr s t u v w x y z ere ere doble ese te u uve uve doble equis i griega zeta Vocalele spaniole.u. v la începutul cuvintelor sau după consoanele m şi n se pronunţă ca b românesc. u se pronunţă. verano (vară). C + a. o cât şi cele închise (cerradas sau débiles): i. în funcţie de contextul fonic (de poziţia literei în cadrul cuvântului) se pronunţă în două feluri. În celelalte cazuri se pronunţă mai slab. fără însă să se atingă: abril (aprilie). o. mesa (masă) În pronunţarea consoanelor. u sau urmat de o consoană se pronunţă ca în română. atât cele deschise (abiertas sau fuertes): a. cer. Pronunţarea corectă sau incorectă a unora dintre consoane poate afecta sensul cuvântului. între spaniolă şi română apar o serie de diferenţe mai profunde. care. i se pronunţă s. Grupul CH se pronunţă apropiat de sunetele româneşti c + e. Ex: muchacho (băiat).e.cero(zero). b. C + e.o. Astfel. asemănător sunetului englezesc din cuvântul think. cu buzele foarte apropiate. coche (masina). c + i din cuvintele ceapă. ca vocalele româneşti:a. rostit cu vârful limbii între dinţi. Ex: bueno (bun).i. e.

Ex: queja (plângere). ceva mai tare. hrean. un río (un râu). Ex: niño (copil). cigüena (barză). voy (merg). cimpoi. e. H în limba spaniolă. adică asemenea unui l muiat urmat de un i foarte scurt. aşa încât să nu se audă sunetul li. textil (textil). La pronunţarea acestui sunet. Ex: gemelo (geamăn). gigante (gigant). se pronunţă ca în română. texto (text). queso (brânză). J înaintea oricărei vocale (a. jefe (şef). în poziţie intervocalică. exacto (exact). jinete (călăreţ). perro (câine). género (gen). poziţia limbii este la fel ca la pronunţarea lui ll. întocmai ca g + e. r dublu e considerat o singură literă: ferro-ca-rril. Q se întâlneşte numai în grupurile qui. grupul ch este considerat o singură literă şi deci nu e poate despărţi: mu-cha-cho. bagno.explicar (a explica). deşi apare în scris. u se pronunţă ca în limba română. carro (car). u) se pronunţă ca sunetul românesc h. se pronunţă ca în cuvintele româneşti: doi. guinda (vişină). G + e. que şi se pronunţă ca sunetul din grupurile româneşti che. dar aerul nu iese pe canalele laterale. Ex: radio (radio). La pronunţarea acestui sunet. Când vocala u are însă tremă (trema sau diéresis) (ü) pronunţarea este gue: vergüenza (ruşine). chi. La început de cuvânt sau precedat de consoanele l. quien (cine). Ex: examen (examen). Ñ se pronunţă ca sunetul din cuvintele franţuzeşti cognac. rico (bogat). G + a. gallo (cocoş). vârful limbii se sprijină în partea din spate a incisivilor inferiori. Ex: guerra (război). señal (semnal). aproximativ la fel ca sunetul din cuvintele româneşti: han. ceva mai tare. vigne sau italieneşti: giugno. i. rocío (rouă). noi. restul limbii se lipeşte de cerul gurii. s se pronunţă cu mai multe vibraţii. Ex: jamón (şuncă). ghi. Ex: ley (lege). Y se pronunţă ca un i propriu-zis numai când este conjuncţie: y (şi). hijo (fiu). giuglio. GUI se pronunţă ca în româneşte: ghe. X se pronunţă cs în poziţie intervocalică şi ca un s când e urmat de o consoană. în aşa fel încât aerul respirat să iasă prin părţile laterale rămase libere. i. Observaţie: La despărţirea cuvintelor în silabe grupul ll e considerat o singură litera: galli-na. La fel se pronunţă când e dublu (-rr-). În poziţie finală. i se pronunţă ca un h românesc. nu se pronunţă: Ex: haber (a avea). o. ci prin orificiul nazal (glota e deschisă). GUE. asemenea unui n urmat de un i scurt astfel încât să nu se audă sunetul ni ci un n muiat. lingüista (lingvist). o. R în interiorul cuvântului. Observaţie: La despărţirea cuvintelor în silabe. 8 . LL se pronunţă întocmai ca sunetul italienesc din cuvintele figlio. mañana (mâine). n. gallina (găină).Actualmente este foarte raspandit fenomenul numit yeísmo (pronuntia lui LL ca Y) Ex: caballo (cal).Observaţie: La despărţirea în silabe. alrededor (împrejur).

ca în cuvintele româneşti iată. înaintea consoanelor f. adică se pronunţă m. Z. l când o preced) se pronunţă mai slab. i.În poziţie iniţială. v: enviar (a trimite). uneori atingându-l chiar. k. în orice poziţie. vârful limbii atinge uşor incisivii superiori. in orice caz. Acest sunet se redă uneori în scris şi prin grupul hi. adică se pronunţă ca un z înaintea consoanelor sonore b. r. 9 . intervocalică sau după consoanele l. asemănător cu un i muiat. iar.numai în diftongul hie: hierro (fier). y: riesgo (risc). întocmai ca c + e. în rostirea acestui sunet. Astfel: S se sonorizează. lágrima (lacrimă). algo (ceva). Important! Insemnarile facute anterior corespund spaniolei peninsulare. partea posterioară a limbii se ridică spre partea din spate a cerului gurii (vălul palatin). Observaţie: Noi am insistat asupra diferenţelor de pronunţare între română şi spaniolă care nu afectează semnificaţia cuvântului în spaniolă. n se pronunţă ca un i consonantic. Madrid. m. care. f. pronuntarea lui Z si a lui C+E/I ca simplu S. În urma acestui fenomen. între dinţi. în cadrul aceluiaşi cuvânt sau a unui S final de cuvânt de către un R iniţial de cuvânt. m. in acest sens. La unele din aceste diferente vom incerca sa ne referim pe parcursul acestui material. sau morfo-sintactic. mayo (mai). cat si la nivelul lexicului. g. la randul lor. Ex: izquierda (stânga). se produc o serie de fenomene fonetice la fel ca în limba română. n. Ex: ya (deja). doua mari asa-numite variante ale spaniolei (variantes del espanol). p se pronunţă la fel sau aproape la fel în spaniolă şi în română. consoanele d. los ríos (râurile). zorra (vulpe). În cursul vorbirii. ca în română: dezrădăcina. ñ. una peninsulara si alta specifica spatiului american. la pronunţarea acestui sunet. las repúblicas (republicile). Astfel. se pronunţă ca un s rostit cu vârful limbii. în general. litera G în poziţie intervocalică sau în contact cu consoane (cu excepţia consoanei n când o precede) se articulează mai slab. se pronunţă şi mai slab. inregistreaza subvariante. Cu toate acestea. Cele mai importante sunt fenomenele de asimilare. Diferentele spaniolei vorbite in America Latina se manifesta atat la nivel fonologic (cea mai importanta ar fi. Asimilarea lui S de către un R următor. Ex: lago (lac). litera D în poziţie intervocalică sau în contact cu consoane (cu excepţia consoanelor n. zumo (zeamă). capaz (capabil). l. l. N se labializează. adica cea vorbita in Spania. hiena (hienă). iar r se pronunţă cu mai multe vibraţii: israelita (israelian). iar în vorbirea curentă nu se mai pronunţă. articularea lui s se slăbeşte până la dispariţia totală. hierba (iarbă). exista. În poziţie finală de cuvânt. v. Tot la fel. d. n. Ex: tarde (târziu). fenomen denumit “seseo”). ll. digo (spun). salud (sănătate).

. de exclamatie.SALUDAR EN ESPAÑOL = Cum salutam in spaniola Hola = buna Buenos días = buna dimineata (buna ziua) Buenas tardes = buna ziua (dupa pranz) Buenas noches = buna seara (noapte buna) Hasta luego/ adiós = la revedere Hasta mañana = pe maine Hasta la próxima semana = pe saptamana viitoare Hasta el próximo mes = pe luna viitoare Hasta el próximo año = ne vedem la anul Hasta pronto = pe curand LECCIÓN 1 DATOS PERSONALES = Date personale ¿Cúal es tu nombre? = Care este numele tau? Mi nombre es.  In spaniola contextele interogative si exclamative se marcheaza prin notarea semnului de interogatie si..... = Ma cheama. intors.... ¿Cómo te llamas? = Cum te cheama? Me llamo. = Numele meu este.. 10 ... la inceputul frazei / propozitiei (pentru a avertiza vorbitorul asupra schimbarii intonatiei) si in pozitie normala la final. respectiv.

ella. primul preluat de la tata si al doilea de la mama (luand in calcul ca sotii isi pastreaza numele de familie dupa casatorie). años = Am...pl....  Articolul hotarat: m... dvs este (sunteti) Nosotros/as somos = noi suntem Vosotros/as sois = voi sunteti Ellos.Apellido = nume de familie Nombre = prenume Mi apellido es.. ani ¿Cúal es la fecha de tu nacimiento? = Care este data nasterii tale? Mi fecha de nacimiento es el 3 de mayo de 1982 = Data nasterii mele este.... ea este inlocuita de “ustedes”.. dvs.  In America Latina persoana a 2-a plural “vosotros” nu este folosita. sunt (sunteti)  In spaniola pronumele de politete (usted si ustedes) face acordul la persoana a 3-a.. usted (Ud.sg.) son = ei..  In marea majoritate a spatiul vorbitor de spaniola (exceptie face Argentina) toata lumea poarta doua nume de familie atasate prenumelui. LA el chico = baiatul la chica = fata m..sg.pl. LOS f.. ellas. ea. = Prenumele meu este. ele..) es = el. ¿Qué nacionalidad tienes? = Ce nationalitate ai? Soy rumano/a = Sunt roman/ca ¿Qué edad tienes? = Ce varsta ai? ¿Cuántos años tienes? = Cati ani ai? Tengo. ustedes (Uds. Mi nombre es. EL f. ¿Quién eres? = Cine esti? Soy. = Numele meu de familie este.  SER = A fI Yo soy = eu sunt Tú eres = tu esti Él.. LAS los chicos = baietii las chicas = fetele 11 ... = Sunt.

mayo. miércoles. Articolul nehotarat: m. febrero. UNA un chico = un baiat una chica = o fata m. octubre. UNOS f. calles países peces sg. UNAS unos chicos = niste baieti unas chicas = niste fete pl. viernes. Substantivele terminate in -s. marzo. agosto. -x. julio.  Formarea pluralului in spaniola: calle país pez Obs.sg. domingo Los meses del año = lunile anului Enero. sábado. ley – leyes) cu exceptia: jersey/ jerséis. junio. Los días de la semana = zilele saptamanii Lunes.pl. jueves. abril. La tesis – las tesis.pl. noviembre. raman invariabile :ej.sg. septiembre. diciembre Las estaciones del año = anotimpurile anului Primavera = primavara otoño = toamna Verano= vara invierno = iarna ¿Cuál es la fecha de hoy? = Care este data de astazi? ¿Qué día es hoy? = Ce zi este astazi? Hoy es el 12 de octubre = Azi este 12 octombrie EL NUMERAL CARDINAL 1 2 3 4 5 6 7 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete EL NUMERAL ORDINAL primero/a 1º /1ª segundo/a 2º /2ª tercero/a 3º /3ª cuarto/a quinto/a sexto/a séptimo/a 12 . la care silaba tonica este penultima sau antepenultima. Substantivele terminate in -y adauga –es pentru formarea pluralului (ej. martes. UN f.

nonagésimo centésimo.... septuagésimo. 30 treinta 31 treinta y uno 40 cuarenta 41 cuarenta y uno 50 cincuenta 51 cincuenta y uno 60 sesenta 61 sesenta y uno 70 setenta 71 setenta y uno 80 ochenta 81 ochenta y uno 90 noventa 91 noventa y uno 100 cien 101 ciento uno 123 ciento veititres 200 doscientos/as 300 trescientos/as 400 cuatrocientos/as 500 quinientos/as 600 seiscientos/as 700 setecientos/as 800 ochocientos/as 900 novecientos/as 1000 mil 13 ..... trigésimo/a.......... duocentésimo.. cuadragésimo... quincuagésimo.. sexagésimo.. 21 Veintiuno 22 veintidós.8 Ocho 9 Nueve 10 Diez 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte octavo/a noveno/a décimo/a undécimo duodécimo décimotercero/a décimocuarto/a décimoquinto/a décimosexto/a décimoseptimo/a décimooctavo/a décimonoveno/a vigésimo/a vigésimo primero/a. octogésimo..

..2000 dos mil 1247 mil doscientos cuarenta y siete 1 000 000 un millón  In spaniola se folosesc curent doar primele douasprezece numerale ordinale. 12. 872………………………………………………………………………………………… ¿De dónde eres? = De unde esti? Soy de Rumanía = Sunt din Romania ¿Dónde vives? = Unde locuiesti? Vivo en Brasov = Locuiesc in Brasov  Adverbe si pronume relativ-interogative: QUE=ce ej... restul fiind inlocuite de numeralele cardinale. ¿Cómo te llamas? El país = tara La ciudad = orasul 14 . ¿Quién es el? ¿Quiénes son ellos? CUAL/ES=care ej. EJERCICIOS: Scrie in litere urmatoarele sume: 1.125……………………………………………………………………………………… 687………………………………………………………………………………………… 3. 529………………………………………………………………………………………..452……………………………………………………………………………………. ¿Dónde vives? COMO=cum ej.915………………………………………………………………………………………. ¿Cuándo es tu cumpleanos? CUANTO/A/OS/AS=cat/a/i/e ¿Cuántos anos tienes? DONDE=unde ej. ¿Qué tal? QUIEN/ES=cine ej.. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus apellidos? CUANDO=cand ej.

el día (=ziua) Pentru multe substantive. iar cele terminate in –o. nr.satul El edificio = cladirea. 28304 (código postal). 10. -ina (rey/reina = rege/regina). Madrid LA FAMILIA Pariente/familiar = ruda El padre = tatal La madre = mama Los padres = parintii El hijo = fiul La hija = fiica Los hijos = fiii Hermano/a = fratele/sora Abuelo/a = bunicul/a Bisabuelo/a = strabunic/a nieto/a = nepot de bunici tío/a = unchi/matusa sobrino/a = nepot de unchi primo/a = var/verisoara suegro/a = socru/soacra cuñado/a = cumnat/a esposo/a = sot/sotie marido/mujer = sot/sotie padrastro = tata vitreg madrastra = mama vitrega  Genul substantivelor in spaniola • Majoritatea substantivelor spaniole terminate in –a sunt feminine. exceptii: la mano (=mana). e/a (jefe/jefa = sef/sefa). diferenta de gen se face cu ajutorul unor terminatii: o / a (chico/chica). el/ la estudiante • • • • 15 .La calle = strada (se prescurteaza: C/) La avenida = bulevardul La plaza = piata El pueblo = comuna. diferenta de gen se face cu ajutorul articolului (sau a altor determinanti): el/la turista (= turistul/turista). bineinteles. hombre/mujer (=barbat/femeie) Pentru unele substantive spaniole. el mapa (=harta). B (la puerta). 5º (el piso) . masculine. -/a (señor/ señora) Alte terminatii pentru feminin sunt: -esa (alcalde/alcaldesa = primar/primarita). -triz (actor/ actriz) Exista si substantivele care se deosebesc dupa sex prin radicale diferite (heteronime): padre/madre (=tata/ mama). Exista. blocul El piso = etajul La puerta = usa (apartamentului) ¿Cuál es tu dirección? = Care este adresa ta? Mi dirección es C/ Murcia.

............al sau/a sa El piso es nuestro/ la casa es nuestra= ...........................................al nostru/a noastra El piso es vuestro/ la casa es vuestra= ............... etc.................................................................................. .................................. tenéis......................... familie): ................................................... varsta......  Adjectivele posesive Mi(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul meu/casa mea Tu(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul tau/casa ta Su(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul sau/casa sa Nuestro(s) piso(s) /nuestra(s) casa(s)= apartamentul nostru/casa noastra Vuestro(s) piso(s)/ vuestra(s) casa(s)= apartamentul vostru/casa voastra Su(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul lor/casa lor  Pronumele posesive El piso es mío/ la casa es mía= apartamentul e al meu/casa e a mea El piso es tuyo/ la casa es tuya= .................................................... Mi familia es numerosa = Familia mea este numeroasa............................. 16 ................... tienes....... .........................  TENER = a avea tengo....................... tiene..al tau/a ta El piso es suyo/ la casa es suya= ....................................................................................... tienen Tengo una familia grande/pequeña = Am o familie mare/mica Tengo muchos/pocos primos = Am multi/putini veri... tenemos.......................... el/la artista (=artistul/artista)...........................................al vostru/a voastra El piso es suyo/ la casa es suya= ................................ Los pisos son míos/ las casas son mías.............................. incearca sa te prezinti (nume...= apartamentele sunt ale mele/ casele sunt ale mele VAMOS A PRACTICAR: Folosind vocabularul acestei unitati........................(=studentul/studenta).................................................................... al sau/a sa Pl............................... ...... data nasterii....................................................... ............ el/la cantante (=cantaretul/cantareata)................................ adresa................................... ..........

.......... Me despierto sobre las 7 Reloj = ceas Despertador = ceas desteptator Estoy en la oficina desde las 2 hasta las 4 = Sunt la birou de la 2 la 4 Estoy en la oficina de 2 a 4 17 ........ Son las 5 menos cuarto Y = si Ej.. Son las 10 en punto Media = jumatate En punto = fix Sobre = aproximativ Ej......................................................... ................. Son las 3 y media Cuarto = sfert Ej..................... LECCIÓN 2 EL HORARIO = Programul zilnic Despertarse = a se trezi ¿A qué hora te despiertas? = la ce ora te trezesti Me despierto a las 7 = ma trezesc la 7 Temprano = devreme Tarde = tarziu Madrugar = a se trezi cu noaptea in cap Levantarse = a seridica (din pat) Lavarse = a se spala Vestirse = a se imbraca Desayunar = a lua micul dejun Antes de desayunar me visto = inainte de a lua micul dejun ma imbrac Ir = a merge Después de desayunar voy a la universidad / al trabajo = dupa ce iau micul dejun plec la facultate/ la serviciu ¿En qué vas a la universidad? = cu ce (mijloc de transport) mergi la facultate ? Voy en autobús/coche/andando = merg cu autobuzul/masina/pe jos Comenzar/empezar = a incepe ¿A qué hora empiezas las clases? = la ce ora incepi cursurile? Tengo 5 clases al día = am 5 cursuri pe zi LA HORA = ora ¿Qué hora es? = cat e ceasul? Son las 3 = e ora 3 Es la una = (exc) e ora unu Menos = fara Ej........................................

¿Qué estudias? = ce (specializare) studiezi? Estudio /idiomas/económicas = studiez/ limbi straine/ economia ¿En qué curso estás? = in ce an esti? Estoy en el 1º = sunt in anul intai ¿ A qué te dedicas? = Cu ce te ocupi? Soy ingeniero/ médico/ economista = Sunt inginer/medic/economist. Algunas veces me gusta quedarme en casa y descansar = uneori imi place sa raman in casa si sa ma odihnesc  Exprimarea frecventei Siempre = intotdeauna Cada día/semana = in fiecare zi/saptamana A menudo = adesea Una vez a la semana = o data pe saptamana De vez en cuando = din cand in cand Algunas veces = uneori Casi nunca = aproape niciodata Jamás = nicicand  CONTENIDO GRAMATICAL PRESENTE DE INDICATIVO = Indicativ prezent Conjugaciones = conjugari 18 . Trabajo en una empresa = Lucrez intr-o firma. Terminar = a termina Volver = a se intoarce Después de las clases vuelvo a casa = dupa ore ma intorc acasa Merendar = a lua o gustare Almorzar = a lua pranzul Cenar = a cina Leer = a citi Ver la tele = a se uita la tv Escuchar la radio = a asculta radioul Dar un paseo = a face o plimbare Ir de compras = a merge la cumparaturi Salir con los amigos = a iesi cu prietenii Los fines de semana salimos de juerga = la sfarsit de saptamana iesim sa ne distram Acostarse = a se culca Quedarse en casa = a ramane in casa Descansar = a se odihni Ej.

desayunan 2ª –ER comer como. entender(a intelege). mover ( a misca). desayunamos.(se procedeaza la inlaturarea terminatiei infinitivului.. desayunas.U-UE 2) alternancia = alternanta: E/I 1) DESPERTARSE = a se trezi Me despierto = ma trezesc Te despiertas = te trezesti Se despierta = se trezeste Nos despertamos = ne trezim Os despertáis = va treziti Se despiertan = se trezesc ALMORZAR = a lua pranzul Almuerzo Almuerzas Almuerza Almorzamos Almorzáis Almuerzan 2) VESTIRSE = a se imbraca Me visto Te vistes Se viste Nos vestimos Os vestís Se visten Alte exemple: pedir(a cere). encontrarse (a se intalni) acostarse (a se culca). come. parten Irregularidades = neregularitati a) vocálicas = vocalice 1) diptongación = diftongare: E-IE. urmari) corregir(a corecta). O. parte. comemos. rogar (a ruga) soler (a obisnui). dupa care se ataseaza terminatiile specifice fiecarei persoane) 1ª –AR Desayunar desayuno. desayuna. partes. coméis.querer (a dori) sentirse(a se simti). seguir (a urma. hueles. comen 3ª –IR partir parto. reirse (a rade) Alte exemple: volver. pensar (a gandi) sentarse(a se aseza). desayunáis. poder(a putea). repetir (a repeta) medir( a masura). comes. acordarse( a-si aminti) dormir(a dormi). partimos.) Alte exemple: comenzar. cerrar (a inchide) mentir(a minti).contar (a numara) jugar(a se juca). oler ( a mirosi : huelo.. huele.servir (a servi) elegir (a alege). empezar (a incepe).divertirse (a se distra) merendar (a lua o gustare) 19 . partís.

tienes.. tenéis. traduces. corrigo. corregir . viene. traes. decis. CONDUCIR (a conduce): conduzco.. mereces. TRADUCIR (a traduce): traduzco. tiene.. conoce. coger (=a lua) prezinta o particularitate ortografica la persoana I sg.. = afecteaza doar persoana 1 sg. OFRECER (a oferi): ofrezco. corrijo.. pones. oye.tenemos.. vales.) C G HACER (a face): hago. conoces. vences. cojo (in loc de eligo.. sales. SALIR (a iesi/pleca): salgo. VALER (a valora): valgo. vienen TENER ( a avea): tengo... PARECER (a parea): parezco. creces. decimos. oyes.. ofreces.. dices. DECIR (a zice): digo.Atentie! Verbele terminate in –gir ca elegir.. haces… C ZC CONOCER (a cunoaste): conozco..: elijo. tienen +IG TRAER (a aduce): traigo. dice.Se schimba consoana “g” cu “j” pentru a asigura astfel pastrarea pronuntiei corecte) O particularitate ortografica similara prezinta si verbele terminate in –cer ca vencer= a invinge  venzo.. cogo).. oyen 20 . venimos. conduces..vienes. agradeces.. venís.. +G PONER (a pune): pongo. oís... oimos. VENIR (a veni): vengo.. AGRADECER ( a multumi): agradezco.... dicen OIR (a auzi): oigo... b) consonánticas = consonantice (afectan a la 1ª persona del sg. MERECER (a merita): merezco. CRECER (a creste) crezco. pareces.

........... vamos................................. -e............................................................... .......................................................Atentie! Aceeasi transformare din “i” in “y” (inaintea vocalelor –a................................................................. huyen...... somos.... das.................. ................................................... sabes.................... ........................................ DAR (a da): doy....... estáis.......... ................................... .......... incluir= a include................................ -o) este caracteristica verbelor terminate in –uir: huir = a fugi  huyo........................................................................................... caes....................... sois............... huis......................... vas............................................... Alte neregularitati CABER (a incapea): quepo...................... ves........................................... VAMOS A PRACTICAR: Folosind vocabularul si notiunile de gramatica din aceasta unitate......... VER (a vedea): veo.............................. .......................... se afla.......... HABER: hay = este.................................................................... huimos........................................... se poate folosi atat pentru singular................................. vais....... huye.............. cabes.......... estamos........................ eres.......... prezinta programul tau zilnic: ... ............. 21 ............... van SABER (a sti): sé........................ .. .................................................................................... está............ es...................... estás......................... sunt (invariabil................................................... va...................................................................................................................... Hay un problema/ varios problemas............................................................................ .. contribuir= a contribui CAER (a cadea): caigo................................................... son ESTAR ( a fi): estoy. SER (a fi): soy............................... cat si pentru plural) ej.......... ........ huyes............................... Alte exemple: construir= a construi....... están IR (a merge): voy.........................................

30 o las 00 h. La merienda tiene lugar entre las 17 h. segun muchos visitantes. tapando las jarras de vino. Pero sí existen algunas costumbres que sorprenden al extranjero que nos visita. a eso se llama pagar a escote.. Es obligatoria en los niños y motivo de reunión en los cafes para los que tienen la tarde libre. no se debe preguntar la edad de la gente y esta muy mal visto hablar de dinero.LECTURA Lee este texto y contesta a las preguntas: LOS ESPAÑOLES Como ocurre en todas partes no existe un estereotipo del español. No es necesario conocer a alguien para hablar con el durante horas. No se suele hablar de la muerte. Lo que queda claro es que una buena parte de la vida espanola transcurre en la calle. quizás también para tapar los efectos del alcohol. sobre todo si se tiene. y en un tono de voz demasiado alto. No hay una hora establecida para el desayuno. 22 . La primera es el horario: todo sucede más tarde. 30. Y algo singularmente español son las tapas (pequeño plato de comida que acompaña al vino o la cerveza). se divide el total entre todos. eso depende de cuando entra cada cual a trabajar. Por eso son tan importantes el café y el bocadillo de media mañana. Sobre todo. en 1993. echa la tan reparadora siesta.. en una pausa en el trabajo. cada día paga uno. Los que nos visitan piensan que los españoles dormimos poco. 30 y las 18 h. como mucho. 30. pero en los restaurantes el horario se amplia hasta las 23 h. cuando la amistad es verdadera. Los hay alegres y tristes: rubios y morenos. Nadie dice gano mucho o gano bastante. El que puede. hay que emplear la expresión: un íntimo amigo. el Rey Alfonso X el Sabio (siglo XIII) ordena a los mesoneros de la época servir una loncha de jamón o algo similar. eso sí. Los españoles almuerzan entre las 13 h. a la hora de pagar. EÍ comportamiento de los españoles en estos locales es también diferente. tacaños y generosos: trabajadores y perezosos. un verdadero amigo. Según estudios. De todos modos no es costumbre desayunar en casa. terminando la conversación sin saber siquiera el nombre del interlocutor. Así. En efecto. un café bebido. un buen amigo . y si es mayor. 30. 30 y las 22 h. sino no puedo quejarme o voy tirando. 30 y las 14 h. sin pensar si uno ha comido más que otro. La costumbre de las tapas es muy antigua y proviene de una orden real. Esto conecta con el hecho de llamar amigo a una persona a la que simplemente hemos visto un par de veces. Si la cantidad es pequena. La familia cena entre las 21 h.. Pero se habla mucho. En España hay ciertos temas tabú. la densidad de bares. cafeterías y restaurantes es de 6 por cada 1000 habitantes.

....................................... potrivit Pagar = a plati Transcurrir = a se scurge ( despre timp) Sobre todo = mai ales Algo = ceva Plato de comida = fel de mancare Cerveza = bere (la) orden = ordinul Real = regal Mesonero = hangiu Loncha = felie Tapar = 1...........................................................................VOCABULARIO: Ocurrir.................. 23 ............................................................................................ ¿Qué costumbre sorprende al extranjero que visita España? ......................................... a ascunde Cierto = anumit Deber = a trebui Preguntar = a intreba Voy tirando = ma descurc Siquiera = macar Un par de veces = de doua ori Emplear = a utiliza EXPLOTACIÓN DEL TEXTO: 1..................... a acoperi 2............... ¿Cómo son los españoles? ........ suceder = a se intampla Tacaño = zgarcit Perezoso = lenes (la) costumbre = obicei Bocadillo = senvis Cafe bebido = cafea pe stomacul gol Como mucho = cel mult Echar la siesta = a-si face siesta Merienda = gustare Quedar = a ramane Segun = conform......... 2....................... .................. ……………………………………………………………………………………………… ..............................................................................

............................................................. .................................................................. .............................................................. ¿Cuál es la forma de pagar de los españoles en un local? .................................... 3................................................... ¿Qué son la tapas? ................................ ....................................................... ¿Cuál es la historia de las tapas? .................................... ............................................................................... ..................................................................................................................................... .......................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ¿Qué temas tabú existen en España? ....... ........................................................... 7..................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… ....................................................... ..................................................... ................................ ........................................... 5...................................................................... 24 ................................................................................................... ............... ................. ............. ............................................................. ........................................... 6........................................................................... ............................................................. ..... ............................. .............................................................. ............................ ............................................................. ...................................................... ¿Cuándo desayunan/almuerzan/cenan los españoles? ................ 4................................................................................................................ ........................

.................................................................70 Peso = greutate gordo/a = gras/a delgado/a = slab/a de peso mediano = potrivit ¿Cuánto pesa? = Cate kilograme are? Pesa unos 50 kilos = Are vreo 50 de kg............................................................................................................................... LECCIÓN 3 EL ASPECTO FÍSICO = Aspectul fizic Partes del cuerpo = Partile corpului La cabeza = capul El pelo = parul La frente = fruntea Las orejas = urechile Los ojos = ochii Las cejas = sprancenele Las pestañas = genele Los párpados = pleoapele La nariz = nasul Las mejillas = obrajii El cuello = gatul (exteriorul) La garganta = gatul (interiorul) La nuca = ceafa Los hombros = umerii ¿Cómo es? = Cum este/arata? Altura = inaltime alto/a = inalt/a bajo/a = scund/a de altura mediana = potrivit ¿Cuánto mide? = Ce inaltime are? Mide 1............................................................................................................................... ............. Pelo = parul largo = lung corto = scurt liso = drept rizado = ondulat moreno =brunet castaño =saten tenido = vopsit claro = deschis la espalda = spatele el pecho = pieptul el brazo = bratul el codo = cotul la mano = mana los dedos = degetele las uñas = unghile la cintura = mijlocul la barriga = burta las caderas = soldurile las piernas = picioarele el pie = laba piciorului la rodilla = genunchiul el tobillo = glezna 25 .......................... ......................70 = Are 1......... ............................................ ...

mediano = potrivit rubio = blond pelirrojo = roscat oscuro = inchis Tiene el pelo largo y rizado = Are parul lung si ondulat Es rubia/pelirroja = Este blonda/roscata Peinarse = a se pieptana Peinado = frizura Flequillo = breton Tener canas = a fi carunt Calvo = chel Lleva una coleta/trenza = Poarta coada/coada impletita Lleva el pelo suelto/recogido en un mono =Poarta parul desfacut/strans in coc  Verbul TENER se foloseste pentru a se referi la caracteristici intrinsece ale persoanei. in timp ce verbul LLEVAR (a purta) face referire la accesorii sau la caracteristici ce pot suferi schimbari Ojos = ochii negros = negrii verdes = verzi azules = albastri marrones = caprui (la) Nariz = nasul chata = carn aguileña = acvilin puntiaguda = ascutit Ej. Tiene la nariz chata = Are nasul carn Ej.Su nariz es larga y puntiaguda = Nasul sau este lung si ascutit hoyuelos = gropite gafas = ochelari Ej. español/a 26 . Mis ojos son azules = Ochii mei sunt albastri pecas = pistrui lunar = alunita bigote = mustata barba = barba Lleva bigote = Poarta mustata Lleva gafas = Poarta ochelari guapo/a = frumos/oasa joven = tanar/a feo/a = urat/a viejo/a = batran/a Parece más joven con este peinado = Pare mai tanar cu aceasta frizura Se parece a su madre = Seamana cu mama sa  ADJECTIVUL Dupa terminatiile pe care le au. a pentru feminin): bajo/a. Tiene los ojos verdes = Are ochii verzi Ej. adjectivele spaniole sunt de doua tipuri:  cu doua terminatii (-/o pentru masculin.

Pluralul adjectivelor este similar cu cel al substantivelor. cortés Ej. n. r. azul. común. z. s. anterior. atat pentru masculin cat si pentru feminin): alegre. care desemneaza originea sau nationalitatea (“gentilicios”).etc). determinative (este. cu o terminatie (terminate in e. formandu-se prin adaugarea unui -s sau -es. Cu ajutorul dictionarului. Dupa semnificatie adjectivele sunt de mai multe tipuri cu mar fi: calificative (bueno. Un chico alegre/ una chica alegre. l. Din aceasta ultima categorie vom enumera unele din cele mai uzuale. malo). gasita adjectivele corespunzatoare din a doua coloana: España español/a Italia italiano/a Francia francés/a Inglaterra inglés/a Rumanía rumano/a Rusia ruso/a Polonia polaco/a Alemania alemán/a Suiza suizo/a China chino/a Japón japonés Hungría Alemania Grecia Suecia Noruega Holanda Estados Unidos México Venezuela Cuba Puerto Rico Gradele de comparatie ale adjectivului. in functie de terminatie. Compararea adjectivelor in spaniola se face dupa cum urmeaza: Más joven que = mai tanar decat (comparativ de superioritate) Menos joven que = mai putin tanar decat (comparativ de inferioritate) Tan joven como = la fel de tanar ca (comparativ de egalitate) El más joven = cel mai tanar (superlativ relativ) Muy joven/jovensísimo/a = foarte tanar (superlativ absolut) Adjective spaniole cu forme neregulate pentru comparativ si superlativ (provenite direct din latina): POZITIV COMPARATIV SUPERLATIV Bueno(bun) Malo(rau) Pequeño(mic) Grande(mare) Bajo(scazut) Alto(inalt) mejor peor menor mayor * inferior superior óptimo pésimo mínimo máximo ínfimo supremo 27 .

(sfant) Santo Tomás ) GRANDE  GRAN + subst. (ej.*Cand face referire la varsta. mayor se comporta ca pozitiv. si fem. si adv. buen / mal hombre) (bun) (rau) SANTO  SAN + prenume masc. tan bonito/rápidamente) (atat) ALGUNO/NINGUNO  ALGÚN/NINGÚN + subst. Lo bueno de la situación= Partea buna a situatiei/ Ceea ce este bun in aceasta situatie. antepunerea sau postpunerea aduce cu sine schimbari de sens: Un nuevo trabajo =un alt loc de munca Un pobre nino = un biet copil Un gran hombre= un om important Una simple mujer= o femeie simpla Accesorios = accesorii Reloj = ceas Pulsera = bratara Ropa = Imbracaminte Llevar = a purta Llevarse = a se purta/a fi la moda Ponerse = a-si pune(o haina) Sentarle bien/mal = a-i sta bina/rau ropa de dormir = lenjerie de noapte camisón = camasa de noapte pijama = pijama bata = halat de casa 28 anillo = inel pendientes = cercei collar = colier gargantilla = lantisor un trabajo nuevo = o noua munca un nino pobre= un copil sarac un hombre grande= un om voinic una mujer simple= o femeie ignoranta . sg. ( ej. (exc. ( ej. sg. masc. cele care incep cu TO / DO –ej. sg. masc. astfel ca sunt corecte urmatoarele propozitii: El es tan mayor como yo = El este la fel de mare ca mine Ya es mas mayor. ( algún/ningún chico) (vreunul) (niciunul) PRIMERO/TERCERO PRIMER/TERCER +subst. masc.( primer/tercer piso) (primal) (al treilea) CUALQUIERA  CUALQUIER + subst. sg. San José. Pozitia adjectivului. In mod normal adjectivul sta dupa substantiv. asi que puede venir =Acum este mai mare. masc. dar in cazul unora. asa ca poate veni Apocoparea (la apocope) = accidental fonetic suferit de unele adjective prin caderea unui sunet/ grup de sunete de la sfarsitul cuvantului BUENO / MALO  BUEN / MAL + subst. gran hombre / mujer) (mare) TANTO TAN + adj. ( cualquier chico/chica) (oricare) Substantivizarea adjectivelor se realizeaza cu ajutorul articolului neutru “lo”: Ej.

pulover Camisa = camasa manga = maneca Polo = camasa polo Camiseta = tricou Pantalón = pantaloni Vaqueros = blugi Falda = fusta Ropa interior = lenjerie de corp Pantis/medias = strampi Calcetines = sosete Calzoncillos = slip barbatesc Bragas = slip dama Camiseta = maiou Sujetador = sutien Bañador = costum de baie Estampado = imprimat De listas = reiat De cuadros = in carouri Algodón = bumbac Seda = matase Piel = blana De punto = tricotat Los colores = culorile blanco = alb negro = negru gris = gri verde = verde albornoz = halat de baie calzado = incaltaminte descalzo = descult zapatos = pantofi zapatillas = papuci de casa de tacón alto/bajo=cu toc inalt/jos botas = ghete.Quitarse = a-si scoate (o haina) Desnudarse = a se dezbraca Calzarse = a se incalta Prenda de vestir = imbracaminte Abrigo = haina.palton Chaqueta/americana = sacou Traje = costum Chaleco = vesta Esmoquín = smoking Chándal = trening Vestido = rochie ~ abierto = ~ cu slit ~ escotado = ~ decoltat Blusa = bluza Jersey/sueter = jerseu. poseta liso = uni de lunares = cu picatele de rayas = in dungi terciopelo = catifea cuero = piele lana = lana arrugado = sifonat malva = mov rojo = rosu rosa = roz marrón = maro 29 . cizme sandalias = sandale chanclas = slapi deportivas = adidasi sombrero = palarie boina = basca gorra = sapca gorro = boneta pañuelo = esarfa/batic/batista corbata = cravata pajarita = papion bufanda = fular guantes = manusi cinturón = curea tirantes = bretele botón = nasture cremallera = fermoar tejido = tesatura sastre/costurera = croitor/easa dobladillo = tiv percha = umeras ancho/a = larg/a ceñido/ajustado = cambrat bolso = geanta.

.................................................. .............................................. ....................... ...........................................................................................................................................................................................................................Descrie apoi si vestimentatia purtata de persoana in cauza.............................................................................................................................................................. ........................... 2........ .......................................................... 1ª Sujeto yo Complemento sin preposicion Complemento con preposicion me mí................................................... .... fa o descriere fizica a propriei persoane sau a unei persoane din jurul tau........................................................ ............. contigo 30 ........... ................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ .................. Folosind datele despre compararea adjectivelor......................................................................................................................................... Folosind vocabularul acestei unitati................azul = albastru amarillo = galben beige = bej VAMOS A PRACTICAR: granate = bordo naranja = portocaliu violeta = violet 1................................ ...................................................................................... ..........................................................  CONTENIDO GRAMATICAL Pronombres personales N.... ..................................................................................................................................................................................................................................... ........... Sin.................... Per....................................... .......... ......................................... compara din punct de vedere fizic doua persoane........................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................

les. Esto es para ti (= Asta este pentru tine). 3ª pl. le. consigo nosotros/as vosotros/as ellos. las me te le (se) nos os les (se)  Pozitia acestor pronumelor este urmatoarea: 1. (=Pe mine ma intereseaza arta) ¿A ti te gusta eso? (=Tie iti place asta?) Cand prepozitia este con (=cu) avem urmatoarele forme la singular: • • • Yo (mí) → conmigo =cu mine Tú (ti) → contigo =cu tine Él/ella (sí) → consigo =cu sine PRONOMBRES PERSONALES EN FUNCIÓN DE OBJETO DIRECTO E INDIRECTO PERSONA DIRECTO INDIRECTO 1ª sg.ellas.  Me la dice (=Mi-o spune) 31 . a) ej.  Te los damos (= Ti le dam) Me dice la noticia. ella. las. se ti. 2ª pl.Uds. 2ª sg. 1ª pl. la nos os los. 1ª nosotros Plu. contigo él. se nos os los. de = de la. 3ª sg. ellas. si. despre.Ud. si. CD Ej.. Uds. Ud. Complemento con preposicion (cu prepozitii: para = pentru.2ª tú 3ª él. CI 2. Hablamos de vosotros (= Vorbim despre voi) A mí me interesa el arte. Damos los libros a ti. 2ª vosotros 3ª ellos. me te lo. ella. la. te lo.

(corect: El libro lo dejo en el CD CD escritorio) A Maria le llaman por telefono = Pe Maria o cheama la telefon (corect: A María la CD CD llaman por teléfono) Obs. RAE (Real Academia Española) accepta folosirea lui le/les in loc de lo/los doar referitor la persoane (la masculin). este obligatorie reluarea acestuaia printr-o forma neaccentuata. Da.(=Pe sora ta o cunosc foarte bine) (CD) Atentie! Atat CI cat si CD poate fi precedat de prepozitia “a” (vezi exemplele de mai sus). Le compro un collar a Maya – Se lo compro ( = I-l cumpar) Gresit: Le lo compro. care consta in intrebuintarea incorecta a pronumelor le si les in loc de lo/la si los/las. Ej.  Cand CD sau CI se afla inaintea verbului. Daca formele lo/la/los/las apar alaturi de le/les. (=Asta nu-mi place mie deloc)  LO neutro = pronumele neutru LO poate face referire la o propozitie anterioara sau posterioara Ej. El libro le dejo en el escritorio. asa este. CD de persoana este intotdeauna precedat de prepozitia “a”. lo es = Laura este foarte frumoasa. Ej. LOÍSMO Leísmo : Fenomen manifestat si in randul vorbitorilor nativi. Este frecvent in central Spaniei si in unele zone din Pais Vasco. acestea din urma se transforma in se. in spaniola. 32 . Sí. Te lo digo simpre: tienes que prestar mas atención = Ti-o spun mereu: trebuie sa fii mai atent Laura es muy guapa. la singular.  Daca CI este reprezentat prin sintagma “a + pronume forma accentuata”. (=Prietenilor tai le ierti orice) (CI) A tu hermana la conozco muy bien. A mí me molesta el ruido (=Pe mine ma deranjeaza zgomotul) Eso no me gusta nada a mí . acesta trebuie reluat printr-o forma neaccentuata a pronumelui personal: Ej. LAÍSMO. Ej. A tus amigos les perdonas todo. LEÍSMO. = Cartea o las pe birou.

Éste es el señor Carro. . han dejado estupendo. 13.. 4.. .. (Corect: A Pedro le dan…) CI CI EJERCICIOS : a) Completati cu forma corecta de pronume lo..le.Encarna cuenta una historia a sus nietos... 16. A Pedro lo dan un premio = Lui Pedro ii dau un premiu.. 14.. Te . ese moño.. 8.los. tiene negros.. Este frecvent in unele zone din central Spaniei. necesita para mañana a primera hora.... 2.... tiene un poco pequeña. gusta cenar en este restaurante... lo digo.... 9. 15... A Juan le vi ayer... ¿Conoces a Maribel y Manolo? No.. Tenía ganas de conocer.. me enfado.se..les. Ej. Mucho gusto. Dile a tu hermana que estoy bien. A Maria *la duele la cabeza = Pe Maria o doare capul (Corect: A Maria le duele....... Señora Hernández.. CD CI CI CD 2.. 11.. no.... Encarna se la cuenta.... 5. Ya . Si que ..... ¿Has visto que gorda esta María? Es verdad. 12..... veo. No puedo venir a la fiesta porque tengo que trabajar... .. hace una trenza a Inés../ A Juan lo vi ayer Laísmo: Fenomen manifestat si in randul vorbitorilor nativi..) CI CI Loísmo: Fenomen manifestat si in gandul vorbitorilor nativi.. prueba? 10. conozco.. b) Rescrieti propozitiile urmatoare folosind pronumele potrivite dupa modelul de mai jos: 1. .. siento mucho. Mi novio me llama todos los días y cuando no ... A ellos ...... Sí ... care consta in intrebuintarea incorrecta a pronumelui la/las in loc de le/les.. Mañana compraremos un regalo a Roberto : 33 . La nariz. hace........ ¿Me compras una moto? 3... he comprado a Pilar una planta para su cumpleaños. ¿Crees que estos pantalones son de su talla? No sé.. 6. 1..la.. esta. 3. care consta in intrebuintarea gresita a pronumelor lo/los in loc de le/les. ¿por qué no ……. Hay que terminar los vestidos de la señora Peguero...las...... Todas las mañanas la abuela. Esta mañana he ido a la peluquería...Ej.. ¿De qué color tiene los ojos Sara? . Ej.. queda bien... Rebeca ha pagado a Luis su sueldo 4. 7..

no me lo has dicho. Es mejor que digamos a Matilde la verdad 11.… 6. esto es. Tampoco estos besos suelen ser unos besos auténticos. ¿Sacamos el coche del garaje? : 8.…. ¿Compartimos la habitación? 6. He dicho a Luis que no venga : 10. Tus hermanos se compran un coche? No. ¿Luis te ha pedido el teléfono de Marta? Si. si es entre mujeres siempre nos besamos. no… 7. 2.Pide información a los funcionarios 18. personas muy mayores. 3. y no a esos otros besos mas lentos y sabrosos que pertenecen al reino de lo privado. Nos han dado una posibilidad 14. Escucha usted las noticias? No.Visitad a vuestra prima c) Raspundeti la urmatoarele intrebari folosind pronume neaccentuate cu rol CD sau CI dupa modelul de mai jos: 1. La semana que viene nos darán las notas 7. Al saludarnos. con la sola excepción de las ocasiones muy formales u oficiales.Ayer los jueces sentenciaron a las acusadas : 13. sino que mas bien son un leve 34 . un restallar de labios en el moflete.¿Tienes el último disco de "Ketama"? Si. Mis padres te compran los discos viejos 12. y si es entre los hombres y mujeres casi siempre.… 4.No le prestéis dinero a Raquel 20. Me quedo los libros 16. Mañana por la mañana llamo a Carmen 9.5.… LECTURA Lee el texto y contesta a las preguntas: BESOS Y OTRAS COSAS Es curioso lo mucho que nos besamos en España.Da las llaves a Luis 17. ¿Me prestas tus apuntes? Si. no… 5. ¿Te he dicho que María ha vuelto? No. tratos de negocios.Pide información a los funcionarios 19. Me refiero al beso social en las mejillas.¿Os dan la factura? Si. Mi padre ha pedido a su jefe dos días de vacaciones : 15.

Pero. y si te abalanzas hacia el cuello de un hombre al saludarlo. los alemanes o los nórdicos. conociendo que en el mundo casi nadie se besa de este modo amistoso y público que nosotros nos gastamos. para bien y para mal. En cuanto a los anglosajones. pero me parece que es un gesto que reservan solo para los más amigos. care imbogateste 35 . domeniu Casi= aproape Trato de negocio=afaceri Tampoco= nici Esto es= adica Restallar= a plesni. Rosa Montero El País. Los franceses también se besan al despedirse o encontrarse. Además de ser un roce de mofletes. este beso celtibérico. Pues bien.11. es un perfecto ejemplo de cómo los pueblos pueden intercambiarse tranquilamente sus distintas miradas sobre el mundo. 22. es también un trasvase de costumbres. Los españoles somos muy “tocones”. se limitan a darse la mano. tan rapidamente adoptado por los visitantes de nuestro país. a pocni Leve= usor Refrote= frecare Soplar= a sufla Tópico= comun. nos rozamos. banal Rozarse= a se atinge usor Aproximarse= a se apropia Tocarse = a se atinge Despedirse= a-si lua ramas bun Abalanzarse= a se balansa Estupefacto= stupefiat Apurado= ingrijorat Pues bien= ei bine Gastarse= a (se) folosi Enriquecedor/a= bogat. un soplar de tópicas palabras de saludo sobre las orejas del contrario. de todas formas. nos tocamos mucho más los unos a los otros que casi todos los pueblos que conozco. le dejas estupefacto y apuradísimo. apetisant Reino= regat. nos aproximamos. ahora que tanto hablamos de la Europa unida y de cómo pueden coexistir culturas diferentes de una manera abierta y enriquecedora.1992 (adaptado) VOCABULARIO Beso= sarut Mejillas/carrillos/mofletes= obraji Sabroso= savuros.refrote de carrillos.

¿Crees que los diferentes gestos y saludos en cada país reflejan maneras distintas de pensar? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… 4. ¿ Como se saludan los españoles? ¿En qué ocasiones no se besan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… 2.Ademas= in plus Intercambiar= a faceschimb Trasvase= transfer EXPLOTACIÓN DEL TEXTO: 1.¿Cómo se comportan otras naciones la la hora de saludarse? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… 3.¿Cómo se saluda la gente en Rumanía? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… LECCIÓN 4 LA CASA = Casa 36 .

Al lado de la ventana hay un escritorio. etc) Ej. mucho. faianta calefacción = incalzire (la) pared= peretele cerrojo = zavor. unos/as. iala  HAY = este. Se foloseste insotit de articolele nehotarate un/a. se afla. apartament Hogar = camin. casa (des)habitado = (ne)locuit Céntrico = central Mudarse = a se muta Alquilar = a inchiria Alquiler = chirie Alojamiento = cazare Edificio = cladire Chalé = vila Rascacielos = zgarie-nori Planta = etaj (la cladiri mari) Desván = pod de casa Pasillo =hol Escalera = scara El cuarto/la habitación = incapere Dormitorio = dormitor Salón = camera de zi Comedor = sufragerie Cuarto de huéspedes = camera de oaspeti Despacho = birou Cocina = bucatarie Despensa = camara Sótano = subsol/pivnita Descansillo = palier de scara Ducha = dus Grifo = robinet Lavabo = chiuveta de baie Fregadero = chiuveta de bucatarie Nevera = frigider Horno = cuptor Lavadora = masina de spalat Cocina eléctrica = aragaz Microhondas = microunde Suelo de parque = parchet Felpudo = pres de intrare Timbre = sonerie Tocar el timbre = a suna la usa ventana = fereastra contraventanas = obloane chimenea = cos/horn tejado = acoperis techo = tavan azotea = terasa pe acoperis ascensor = lift patio = curte interioara garaje = garaj valla = gard muebles = mobila amueblar = a mobila armario = dulap alacena = dulap in perete cama = pat (el) sofá = canapea colchón = saltea manta = cuvertura estante = raft escritorio = birou (mobilier) aparador = bufet de bucatarie mesa = masa mesilla = masuta. 37 .Vivienda = locuinta Piso = etaj. se gaseste/se gasesc (invariabil). numerale si adjective nehotarate (alguno. noptiera servicio = toaleta baño = baie bañera = cada de baie lámpara = veioza luz = lumina silla = scaun butaca = fotoliu tumbona = sezlong espejo = oglinda cortinas = perdele persianas = jaluzele alfombra = covor azulejos = gresie. poco.

Para llegar al teatro hay que ir todo recto. En la mesa está el ordenador. sa traversati strada si acolo este. unde este strada X? Mira/e. apoi sa o luati la dreapta. trebuie sa mergeti drept inainte. pe Encima (de) = deasupra Sobre = pe Fuera (de) = in afara Delante (de) = inaintea Detrás (de) = in spatele Debajo (de) = dedesubt enfrente (de) = in fata entre = intre al lado (de) = langa arriba = sus abajo = jos cerca (de) = aproape de lejos (de) = departe de en el medio = in mijloc  Pronume si adjective demonstrative Aquí = aici Ahí = acolo Allí = acolo (mai departe) 38 . INDICAR LA DIRECCIÓN = Cum indicam adresa Perdona/e ¿dónde está la calle X? = ma scuzi/scuzati. es por aquí. se afla. Ej. Aquí están mis cosas.  Adverbe si prepozitii de loc Dentro (de) = inauntrul En = in. los/las si de adjectivele posesive. Se foloseste insotit de articolele hotarate el/la.En mi cuarto hay pocas muebles. e prima la dreapta Todo recto = drept inainte Girar a la derecha/izquierda = a o lua la dreapt/stanga Hacia delante/detrás = inainte/inapoi Al final de la calle = la capatul strazii Cruzar = a traversa Doblar la esquina = a lua coltul Al norte/sur/este/oeste = la nord/sud/est/vest Mas allá de = mai departe de Ej. luego girar a la derecha. se gaseste/ se gasesc . cruzar la calle y allí está = Pentru a ajunge la teatru.  ESTÁ/ESTÁN= este. la primera a la derecha = uite/uitati.

.............................................. animales de compañía y las visitas....... ................................ ... descrie casa in care locuiesti/ti-ar placea sa locuiesti...................................................... El saludo implica una demostración añadida de afecto................................................................. brazo u hombro y las mujeres te van a dar dos besos en las 39 .......................................................................................... la siesta........................................ Una prueba de fuego es conocer a una familia española............................................................................................ en la mesa............... las celebraciones familiares..... Atentie! La masculin si feminin.... Formele de neutru.......................................................... .............. .................... ........ Aunque tú eres un desconocido no te puedes salvar de un apretón de manos bien fuerte......... VIDA EN FAMILIA Hablamos de las relaciones en la familia............ el beso o una buena ración de besos si quien te besa es tu abuela...................................................................... quizá de algunos golpecitos en la espalda... LECTURA Lee el texto y contesta a las preguntas: LOS ESPAÑOLES................. .................................................................................................................................... functioneaza doar ca pronume.......... pare sa fie un disc ¿Quiénes son estas personas? = Cine sunt aceste persoane? Ésos son mis mejores amigos = Aceia sunt cei mai buni prieteni ai mei................. apoi descrie in amanunt (indicand pozitia pieselor de mobilier) camera ta........................ Entre familiares de uno y otro sexo es habitual el abrazo.......... .......... ..... formele de demonstrative mentionate mai sus functioneaza atat ca adjective (sunt insotite de un substantiv) cat si ca pronume (in acest caz poarta accent)..................................... ¿Qué es esto? No sé.......................................................................................................................... Los españoles somos amistosos y deseosos de demostrarlo.........................(apropire fata de persoana care vorbeste) (apropiere fata de persoana careia i se vorbeste) (departare atat de persoana care vorbeste cat si de cea careia i se vorbeste) Este = acesta Estos = acestia Esta = aceasta Estas = acestea Esto = acesta (neutru) ese = acela esos = aceia esa = aceea esas = acelea eso = acela (neutru) aquel = acela aquellos = aceia aquella = aceea aquellas = acelea aquello = acela (neutru) Ej.............. parece un disco = Ce este asta? Nu stiu........ in schimb.............. ............................................................. VAMOS A PRACTICAR: Folosind vocabularul acestei unitati.........................

por ejemplo. llevar zapatos en casa es habitual. tulburator Mientras= in timp ce Encender (eie)= a aprinde Salvo= cu exceptia Confianza= incredere. Si recibes una invitación para comer o cenar. VOCABULARIO Amistoso= prietenos Deseoso= dornic Anadida= suplimentara Abrazo=imbratisare Aunque = desi Apretón= strangere Golpe= lovitura Ir a + inf. Al visitar una casa es conveniente no permanecer en silencio y expresar la agradable sensación que te produce. vas a comprobar algunos aspectos que pueden ser desconcertantes para tí. Vas a verlo= Vei vedea. No importa que el papel pintado no combina con el resto del mobiliario o que es muy evidente que las flores son de plástico de primerísima calidad. Lo mismo debes hacer si te muestran fotos familiares o el coche que está en el garaje. Es mejor que te quede claro desde el principio que el contacto físico entre nosotros es una forma de comunicación antes que una intromisión en la privacidad de los demás. La televisión es uno de los centros de la vida familiar. parece que ello se debe a razones económicas.= perifraza verbala pentru exprimarea viitorului ej. Muchos españoles la conectan al llegar a casa. Más que a la resistencia de cortar lazos familiares que naturalmente los une. Te van a contestar "¿De verdad?" o "¿Tú crees?" y a continuación van a insistir en mostrarte toda la casa. una botella de vino o unos dulces es todo un detalle. Las llamadas telefónicas a los domicilios particulares a partir de las 22:00 ó 22:30 no son bien vistas por lo general. los hijos permanecn en el domicilio familiar hasta los treinta o más. restul Mostrar= a arata Acierto= potrivit Anfitriones= gazde Agasajado = sarbatoritul Prolongadamente= indelung Desconcertante= perturbador. y si convives más prolongadamente con una familia española. En tu visita.mejillas. Así mismo. pero que aquí se ven como normales. es un acierto hacer un regalo a los anfitriones. El agasajado te va a decir "pero si no hacía falta". salvo si hay gran confianza o la llamada está motivada por razones de urgencia. "para qué te has molestado". familiaritate 40 . realizan diversas actividades en otras habitaciones mientras el aparato se mantiene encendido. por lo general. Desde el principio= de la bun inceput Intromisión= amestec Los demas= ceilalti.

se – pronume Ej. Esto es para mí tú – pronume Ej. Sé quien eres. examen). Él es mi hermano el – articol Ej. Tú eres Juan.Sí.No sé si viene hoy. camión. reloj).¿Cómo te llamas? 41 . mi – adj. Dintre acestea. Esa es tu casa? Él – pronume Ej. es verdad si – conjunctie (daca) Ej. francés. posesiv Ej. fértil.Ésta es mi casa mí – pronume Ej. te – pronume Ej. álbum. se accentueaza grafic toate cu exceptia celor terminate in vocala sau consoanele “n” si “s”: azúcar. Exceptie fac cazurile prezentate mai jos. TILDE DIACRÍTICA a) Se foloseste pentru a deosebi cuvintele omonime: sé – verb Ej. Dintre acestea. físico. Voy a tomar un té. ¿verdad? tu – adj. ¿Cómo se llama? sí – adverb = da Ej. Atentie! Monosilabicele nu se accentueaza grafic. se accentueaza grafic doar cele terminate in vocala sau in consoanele “n” si “s”: mamá. (ceai) Ej. Cuvintele care in pronuntie au accentul pe penultima silaba se denumesc in spaniola “llanas” (ej. Cuvintele care in pronuntie au accentul pe antepenultima silaba se denumesc in spaniola”esdrújulas” si toate se accentueaza grafic: séptimo. El jefe no está té – subst.Lazo= legatura A pesar de= in ciuda  CONTENIDO GRAMATICAL ACENTUACIÓN = Accentul Cuvintele care in pronuntie au accentul pe ultima silaba se denumesc in spaniola “agudas” (ej. régimen. posesiv Ej.

¿Cuál es tu color preferido? cual .Sé donde están cuándo .Come cual un lobo = Mananca asemenea unui lup dónde . Sólo habla inglés solo – adjectiv (singur) Ej.Lo hace como puede cuánto – ¿Cuánto cuesta el libro? cuanto – Sé cuanto te quieren ¡Cuánto me gusta! si adverbele quién . Éste es mi piso este – adj.dé – verb Ej.¿Como te llamas? ´¡Cómo me encanta! como .Cuando tengo tiempo vamos de compas cómo . dem. adjectivele interogative/exclamative de cele relative (primele poarta accent grafic) qué . Este piso es mío más – adverb (mai) Ej.¿Dónde estás? donde . Ej. Explícame adónde vas. dem. u) se accentuaeaza grafic intotdeauna fara a tine seama de regulile generale de accentuare EJERCICIOS: 42 . Es un curso de español éste – pron.¿ Cuándo volvemos? cuando . mas no lo creo sólo – adverb (doar) Ej.Entonces le voy a decir que te vas cuál . Ej. Está solo b) Se foloseste pentru a distinge pronumele.¿Quién es ése? quien . Es imposible que me dé el préstamo de – prepozitie Ej. Lo veo. No sé quién es él. ATENTIE! Hiatului in care elemental tonic este o vocala inchisa (i.¿Qué quieres? ¡ Qué bonito! que .Tú no eres quien para decirme todo esto  Interogativelor si exclamativelor indirecte este prezent accentul grafic Ej. Éste es más bonito mas – conjunctie (dar) Ej.

laismo. seis. ahí. huesped. pais. placinta bocadillo = sandvis tostada = paine prajita galleta = biscuit pastas = fursecuri cereales = cereale trigo = grau centeno = secara salvado = tarate avena = ovaz harina = faina arroz = orez cebada = orz copos de cereales = fulgi de cereale maíz = porumb dulces = dulciuri ~ de cerdo = de porc lechón = purcel de lapte cordero = miel carnero = berbec fiambre = mezeluri jamón = jambon cecina = pastrama carne picada = carne tocata albondiga = perisoara aves = pasari pollo = pui pato = rata ganso = gasca pavo = curcan gallina = gaina faisán = fazan perdiz = potarniche venado = vanat liebre = iepure salchichón = salam chorizo = carnat morcilla = caltabos pescado = peste mariscos = fructe de mare merluza = batog bacalao = cod anchoa = ansoa salmón = somon trucha = pastrav atún = ton calamar = calamar pulpo = caracatita 43 . viuda. aereo. dia. cancion. creeis. nautico. LECCIÓN 5 LOS ALIMENTOS = Alimentele comida = mancare desayuno = mic dejun almuerzo = pranz cena = cina leche = lapte ~desnatada = ~ degresat mantequilla = unt nata = smantana yogur = iaurt queso = branza huevo = ou huevo cocido = ou fiert huevos fritos = ochiuri miel = miere pan = paine panecillo = chifla bollo = corn. heroína. guion. leon.Puneti accentul grafic pe cuvintele urmatoare acolo unde este cazul: oido. dia.

bombones = bomboane chocolate = ciocolata churro = gogoasa pastel = prajitura tarta = tort carne = carne ~ de ternera = ~ de vitel Especies = condimente Mahonesa = maioneza Aceite = ulei ~ de oliva = ~ de masline Vinagre = otet Sal = sare Pimienta = piper Pimentón = boia de ardei Mostaza = mustar Ajo = usturoi Perejil = patrunjel Azafrán = sofran Tomillo = cimbru Romero = rozmarin Albahaca = busuioc Eneldo = marar Comino = chimion Laurel = dafin Clavo = cuisoare Verduras = zarzavaturi Legumbres = legume Judías = fasole Lentejas = linte Garbanzos = naut Guisantes = mazare Espárrago = sparanghel Alcachofa = anghinare Col = varza Coliflor = conopida Espinaca = spanac Setas = ciuperci Tomate = rosie Pepino = castravete Zanahoria = morcov Remolacha = sfecla rosie Apio = telina Puerro = praz Cebolla = ceapa camarones = creveti gambas =crevete de apa dulce langostino = rac sopa/caldo = supa/ciorba guisado =supa de legume gazpacho = supa de rosii cocido = rasol puré = piure tortilla = omleta fruta = fructe manzana = mar pera = para cereza = cireasa ciruela = pruna melocotón = piersica albaricoque = caisa uva = strugure fresas = fragi moras = mure frambuesa = zmeura arándanos = afine grosellas = coacaze pasas = stafide plátano = banana naranja = portocala pomelo =grapefruit limón = lamaie piña = ananas melón = pepene galben sandía = pepene rosu aguacate = avocado figo = smochina dátil = curmala aceituna = maslina nuez = nuca avellana = aluna cacahuete = arahida almendra = migdala pistacho = fistic bebidas = bauturi agua = apa sin/con gas = plata/gazoasa refresco = racoritoare zumo = suc café = cafea 44 .

.) = vreun Ej. ¿Hay algún chico aquí? Nadie = nimeni Nada = nimic Ninguno/a/os/as = niciunul/niciuna... Ningún (adj. Aquí no hay ningún chico 45 .) = niciun Ej. ¿Hay alguno por aquí? Algún (adj.Calabaza = dovleac Berenjena = vanata Pimiento = ardei Rabano = ridichie Lechuga = salata verde Patatas = cartofi ~ fritas = ~ prajiti ~ cocidas = ~ fierti Cocinar = a gati Pelar = a curati de coaja Colar = a strecura Remover = a amesteca Batir = a bate Rebanar = a felia Picar = a toca Moler = a macina Cocer = a coace Hervir = a fierbe Freir = a praji Asar = a frige Asado = friptura Al horno = la cuptor A la parrilla = la gratar Utensilios = ustensile(de bucatarie) (la) sartén =tigaie Cazuela = oala Cacerola = cratita Plato = farfurie Fuente = platou Bandeja = tava  CONTENIDO GRAMATICAL ~ cortado = cafea cu lapte ~ solo = cafea neagra té = ceai manzanilla = ceai de musetel tila = ceai de tei de 1º /2º (plato) = la felul 1/2 de postre = la desert menú = meniu taza = ceasca vaso = pahar cuchillo = cutit cuchara = lingura cucharilla = lingurita tenedor = furculita cubierto = tacam sacacorchos = tirbuson servilleta = servetel restaurante = restaurant cuenta = nota de plata camarero/a = chelnar/ita propina = bacsis de compras = la cumparaturi tienda = magazin panadería = brutarie carnicería = macelarie charcutería = mezelarie pescadería = pescarie marisquería = fructe de mar pastelería = cofetarie mercado =piata LOS INDEFINIDOS = Pronume. adjective si adverbe nehotarate Alguien = cineva Algo = ceva Alguno/a/os/as = vreunul/vreuna. Ej..

por favor? Nu se combina niciodata cu UN/A.Poco/a/os/as = putin/putina. Cada persona debe matricularse. Eso me gusta tanto. Tienen tantos problemas.) = fiecare Ej.. Demasiado (adv... Un poco (adv..) = destul Ej.. Tengo bastantes libros Bastante (adv. completando con los indefinidos que siguen (algunas formas las necesitas varias veces): 46 .) = mult Ej. Cada uno de ellos conoce el tema. Es demasiado tarde para esto. ¿Me da otro cuaderno. Ej.) = oricare Ej.. Cada uno/a (pron.) = fiecare Ej. Cualquiera (pron. Tanto/tan = atata Ej. Los/las demás = restul. anumiti/e EJERCICIOS: ¿Conoces las costumbres de los españoles a la hora de pagar en bares y en restaurantes? Intenta buscar la lógica del texto.) = putin Unos cuantos/unas cuantas = cativa/cateva Mucho/a/os/as = mult/multa. Eso es tan importante. Muy = foarte Bastante/s = destul/i Ej. atatia/ea Ej.. Tengo muchas amigas Mucho (adv. Otro/a/os/as = altul/a. Me gusta mucho.) = oricare Ej. Habla demasiado. Me puedes llamar por cualquier cosa. Demasiado/a/os/as = prea ej. ¿Cuál de los libros quieres? Cualquiera. Varios/as = mai multi/e.. diversi/e Todo/a/os/as = tot/toata. Ya tengo bastante con eso.) = pera mult ej. Cada (adj.. ceilalti/celelalte Cierto/a/os/as = anumit/a. Menos = mai putin Más = mai mult Tanto/a/os/as = atat/a. Cualquier (adj.

pero ………………… extranjero que quiera relacionarse con españoles sin ……………… conflicto debe saber que. in multe cazuri este echivalent cu QUE) Ej. care cred ca este student acum Necesito un ejemlo sin el cual no puedo comprender. todo (4).. como ………………. cantidad de dinero y una lo guarda ………………… y se encarga de pagar ……………. otros (2). otro. . Son pocas las cosas de las que me acuerdo.. no importa si ……………. ningún. PRONOMBRES RELATIVOS QUE (EL QUE. cierta. LA QUE. se reparte ……………….. Cuando ………… …………. El chico que habla es mi hermano = Baiatul care vorbeste este fratele meu. si se trata de comidas y no hay una invitación previa. que …………. Si no es …………… y falta. lo que se consume. sino que se divida a partes iguales entre ………………… persona del grupo. cualquier. : así que hay que evitar hacer largas cuentas para aclarar qué tiene que pagar …………… …………….. amigos salen para ir de copas o quizás cenar y luego tomar …………. en un bar. = Am nevoie de un exemplu fara de care nu pot intelege. vez entre ………………. compañeros toma …………. demasiado. = Sunt putine lucrurile de care imi amintesc. Atentie! QUE si EL CUAL nu sunt intotdeauna echivalente: 47 . LAS QUE) = care. todos (2). Estas tradiciones tienen algunas ventajas y algunos inconvenientes. cada uno (3). en los bares y restaurantes ………….. ha comido más que ……………. LOS QUE. uno (2). cuando un grupo de amigos.. EL/LA CUAL. varios. bastante. se vuelve a poner dinero a partes iguales. Si hay ……………….el cual creo que es ahora estudiante = Il cunosc pe fratele lui. que nunca es buena ni mala del ……………. dinero y al final sobra. ………….. países. costumbre. sitios. En ………………. LOS/LAS CUALES = cel/cea/ce/cele care (se construieste cu antecedent. Conozco a su hermano.. ………….Algo (2). . paguen …………. Y que en sucesivas ocasiones. . en ………….. Por supuesto. como en ……………… países. es bastante usual hacer un fondo: cada persona pone ………………. otra. paga lo que ha consumido. unos cuantos.. …………… paga …………… pero lo normal no es. nadie. . ce (se construieste cu antecedent) Ej. …………. El que puede echa la siesta = Cel care poate isi face siesta. toda (2). lo normal es que …………… pague lo de …………… . pague lo que ha tomado. los demás.

(El que) CUANTO/A/OS/AS = cat.sg) Compro las obras de este autor cuyas opiniones comparto = Cumpar operele acestui (f. Ellos son mis hijos a quienes tanto quiero = Ei sunt fiii mei pe care ii iubesc mult. 6. (a los que) Quien lo dice se equivoca = Cel care spune asta greseste. Siempre hago todo…. cata.care. el cual. Estamos hablando de los chicos………. (Gresit: Tenemos un profesor.estudian mucho sacan buenas notas. El que busca.. EJERCICIOS: Complete con el relativo apropiado:QUE.. pl) autor ale carui opinii impartasesc. Es a el a …… quieren ver. Los alumnos. EL CUAL. ……. estudian mucho.in subordonatele relative determinative cand relativul nu este precedat de prepozitie (se foloseste EL QUE) ej.caror. carora (are valoare posesiva si se acorda cu cuvantul careii urmeaza) Ej. cate. 5. no es competente. Esta es la madre cuyo hijo está aquí = Aceasta este mama al carei fiu este aici (m. EL QUE. cati. tu me dices.carei. ce (poate avea ca antecedente pe TODO sau TANTO) Ej. ambele pot functiona fara antecedent) Ej. (gresit: El cual…)  Cand subordonata relativa este intrerupta de o incidenta (se foloseste EL CUAL) Ej. Me dice todo cuanto sabe = Imi spune tot ce/cat stie Puedes hacer tantas preguntas cuantas quieras = Poti sa pui cate intrebari vrei CUYO/A/OS/AS = a/al/ai/ale carui. Los alumnos ……. Los libros que leo me gustan (gresit: …los cuales leo…) Aquí hay una ventana desde la cual se ve la ciudad  In pozitie initiala (se foloseste EL QUE) ej. sacan buenas notas. 2.…)  QUIEN/QUIENES = cine. 4. Tenemos un profesor. 7. A………… ganan se les concede una medalla La película …. la conozco.ponen en la tele. sg) (m. el que. 48 . QUIEN. Trabajo con quien quiero = Lucrez cu cine vreu. care (echivalent cu EL QUE. padres no acuden a la reunion. aunque es muy simpático. pl) (f. halla. 3. CUYO: 1.

8. embutidos y el famoso pan con tomate. ayer y hoy Itinerario de cultura y civilización SGEL 2001 VOCABULARIO: Destacar = a evidentia Fabada = mancare de fasole (fabas = fasole. Andalucía invita a degustar su exquisito jamón de Jabugo (Huelva). La zona de Cataluña ofrece al turista su variedad de salsas. el excelente Ribera del Duero o el tinto de la Rioja.Para ser completo el festín hay que acompanar la comida con un buen vino. 9. ardei. el ”fino” de Jerez y los langostinos de Huelva España. tienen que firmar. la asturiana (fabada. Al sur. in Asturias) Salsa chilindrones = sos tipic zonei Aragon. la Rioja. el pescado frito. Si se quiere degustar la mundialmente conocida paella hay que poner rumbo a la zona del arroz: el Levante español. los cochinillos o el tipico cocido madrileño. ……… estan presentes. el gazpacho andaluz. care se prepara din carne de miel sau pui. En los Pirineos. El escritor … libros me emocionan es Ernesto Sabato 10. sidra) y la gallega con sus magníficos mariscos. rosii. Este es el documento por………… pregunta el gjefe. LECTURA Lee el texto: LA COCINA ESPAÑOLA Podríamos hablar de “regiones” o de “rutas” en la cocina española: En el norte destaca la cocina vasca (merluza del Cantábrico. las aceitunas verdes. select Vino tinto = vin rosu Fino = varietate de vin sec (15-17 grade) 49 . Navarra. una gran cantidad de platos se prepara con la típica salsa chilindrones. Y dirigirse al centro de España si se desea probar los exquisitos corderos asados en el horno de leña. usturoi Sidra = bautura din cidru Exquisito = rafinat. fin. bacalao a la vizcaina). ceapa.

Se echan en la sartén para dorarse y. colillas o conchas. para tomar unas tapas. para terminar. para ver un partido de fútbol o simplemente para hacer un alto en nuestras obligaciones diarias. pollo. quinielas. se vuelve la tortilla. epicentros de la socialización. para charlar un rato. En el bar nunca falta la "caja tonta" o televisión. Paella – Se prepara con arroz. En el bar el suelo debe estar cubierto de preferentemente de servilletas usadas aunque tampoco es descartable encontrar otros objetos como huesos de aceitunas. con un volumen que suele superar con mucho los decibelios tolerables por el oído humano. que pugna por imponerse a la estridencia de la imprescindible máquina tragaperras (los españoles somos los europeos que más gastamos en loterías. En el cómputo vital de los españoles debería incluirse. judías. comer o dormir. 50 . Si no lo encontramos en un bar es una de dos. se vierte el azúcar(un kilo) poco a poco. Se añade canela y la ralladura de un limón. VOCABULARIO Computo= calcul Charlar= a sporovai Un rato= un timp Caja= cutie Oido= auz Hacer un alto= a face o pauza Maquinas tragaperras= masini de jocuri mecanice Juegos de azar= jocuri de noroc Suelo= podea Huesos= samburi Colillas= chistoace Conchas= coji Con la ayuda del vocabulario traduce estas recetas de cocina española: Tortilla de patatas – se cortan las patatas. Todo bar que se precie debe incorporar este elemento a su decoración. guisantes y pimientos. En una fuente se baten los huevos con un poco de sal y se añaden las patatas fritas. Son el centro de reunión con los amigos para jugar la partida de cartas o al dominó. mariscos. se pica una cebolla y se frien en aceite de oliva. Turrón (el dulce típico de la Navidad española) – Con la ayuda de la batidora se tritura muy bien un kilo de almendras tostadas. el que permanecemos en los bares. junto con el tiempo que dedicamos a trabajar. lotos y demás juegos de azar). Se remueve todo muy bien.EL BAR LA CASA DE TODOS El templo de nuestras relaciones es el bar. Son por así decirlo. Se pone el agua a calentar. azafrán que le da su color amarillo. cerdo. no es recomendable o no estamos en España.

................................................................................................................................ • REPASO GRAMATICAL LECCIONES 1-5 Utiliza la forma correspondiente del presente de indicativo: 51 ................................... ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ .. ........................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................. .............................................................................................................................................. ............................................ .......................................................................................................... ............................. VAMOS A PRACTICAR: 1........................................................................................................................ .......................................... ................................. ...................................................................... Se sirve con canela en polvo............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................... ...............A continuación................................................................................................... se pone la pasta resultante en un molde y se deja reposar de 5 a 7 horas................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ............................................................. ............................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... .................................................... ......................................................................................... .................. . Enumera cateva tipuri de mancaruri specifice romanesti si numeste ingredientele din care se prepara........................... .............................................................. ...................................................................... .

buenas notas si (saber.....1. ¿Cómo te (sentir) …………………….. Usd.. yo. Miguel es muy amable y su hermano también ……. Aquí tenéis .. en la otra.. por qué (querer. 8.. Es más joven que yo.. El vestido (ser)………………… precioso pero no (caber.. 8. Este libro ya ……… conozco. 4.. yo)……………………. No encuentro las llaves. 9...) ……. Primero se (vestir... 7.tú) ……………… mejor? 3. En esta empresa hay …………. 10.? ¿(Estar. 7.. yo)………………… bien y por eso no (confiar)……………… en él. La película es . 2. 5. Completa con la forma demonstrativa adecuada: 52 . ¿Me dejas el libro para leerlo? Ahora no lo tengo pero ……. tengo.... de compras cuando (volver) ……………... Cuando (empezar.…… …………… alto de la ciudad. lejos …………. Mis amigos no viven ………. 6. Aquí se come el …………. Siempre (pedir.. al parque para pasear... 4. Este producto es………….ella) ………………… a hablar. La profesora nos (dar)………………... Esta paella está sabros.. 5. las respuestas correctas.... . jamón de Jabugo...………. ¿Tienes el dinero? Sí aquí ….. Este edificio es ... Siempre (salir... Creo que ……….. yo) ……………en él. 8. hambre..tú)……………… tanto hacer esto. 10. 6. Este asunto …. 6. empleados ………. gustan las películas de terror. saben? No..ellos) ………………y. 3.. Tus padres ……... interesante. es.. 10. malo ………… nadie lo compra. del trabajo.. he dejado en el coche. Uds) ………………… paella cuando (tener. Completa con el pronombre personal adecuado: 1. . después (desayunar)………………….. todos la (escuchar) ……. Las cosas van de mal en ………….... todavía no …… …… he contado... vamos a resolver mañana.. 7. condiciones de trabajo.. 5. Es mi hermano ……………… 9. Completa con la forma comparativa/ superlativa adecuada: 1. No lo (conocer..…… con atención.. No (ver.. La gente (aprovechar) ……………… el buen tiempo y (ir) .. 3. A mí no ……. yo)……………….. nosotros) ……... 2. …… traigo manana.. 2.. Es verdad todo lo que …… digo (a vosotros). 9.. A Martin no ……… interesa el fútbol.. 4...

........ pueden tomarse una pausa....... 2. Es el …. (de nosotros). cosas.... (de mí) .... 9.... ……… que ven ustedes allí es el estadio.. 8.. momento. Pon en forma correcta lo que va entre paréntesis: 1.. 6. ¿Dónde están (de ti) ………. Eso se refiere a (alguno) . 10. (de nosotros) . Esta es la razón por … estoy enfadada... Éste es (de ellos) ………. verano vamos a visitar Barcelona.. El albúm … fotos miras.... 2...... también lo es... …. ¿puedo ver ……. 5.... Las historias …... 2. 5. es . Aquí tienes los libros … hacen falta.. 4. 4.. 10. vivimos es muy tranquilo....... 4... Completa con la forma posesiva adecuada: 1.. Hay (tanto) .... Envia estos mensajes. son mis mejores amigos. 53 ... No me interesa….... ……........... 6.. 8.. Siempre llegas tarde y ……… no me gusta. 7. 3......1... Está pasando por un (malo).. de hecho... joven mejor que el... (de él) el piso? No... 3.. Le dieron el (tercero)....... 7. 4... hijo es muy listo....... tienen hambre. ……. padres vienen a visitarme la semana que viene...... pero el(de ti) …….. 7... dicen los demas.. ……… libros son de Marta.. 5. Puedo ayudarte en (cualquiera) ... cosas? 10.... casa está cerca..? 9... …….......es Carmen y ……… chica de pelo largo es mi hermana.... que vi ayer.....problema.... No hay mejor solución que la ....... El barrion en …. 6..... me interesa muchísimo. proyecto........ 3.. par de guantes que tienen ahí? 9...... ¿Estas revistas son ………… (de Ud. ¿Es .... trabajos son los mejores. (de vosotros) . (de mí)... ……...... ¿De quién son todas . Completa con el relativo apropiado: 1.. premio...... (de mí) ………. Es precisamente esto … me saca de quicio...... 6...... Estos chicos. se creen muy listos. personas. ……..... .... no son m responsables........ Por favor... ¿Todo esto es (de ti)………. cuenta son increíbles..... película me gusta más que ……..No hay (ninguno)......)? 2. 8. 3..... ¿verdad? 5.. es mío... gente que no se puede entrar.

Sus diccionarios recogen 600... Los medicos atienden por teléfono y recetan lo que a uno le gusta. sólo tiene 11 letras. Los horarios no importan...Las multas no se pagan. empiezan a detectar extraños comportamientos. idioma de las Islas Salomón. Eso lo sé.. Descubren no sólo que en este país todo es posible. 6. 2.000 formas verbales. seguro que ……………. No esperaba recibir esas (malo). 8. El proceso de aclimatación se produce – si bien con diferentes matices – en tres etapas: Fascinación: Al llegar a España. Les va la marcha española. Siempre habla (tanto) ……………… rapido 10. notas. Se hacen amigos como churros. extranjero puede pronunciarla.. Se bebe y se come a placer.. diplomáticos. El sonido más complicado es la letra checa “r”. 3.. Los cheques sin fondo no son un delito. Los húngaros tienen palabras hasta con seis acentos.. hablantes de español. Pues si es difícil para ellos.. ¿Tu cees que hay ………… que sepa todas estas palabras? 4. Hoy hablan español 350 millones de personas en el mundo.. sino que es el auténtico paraiso terrenal... La vocal “a” es el fonema común a todas las lenguas del mundo. La obra es de (grande). La vida parece fácil..... Tienen tantos (grande) ……………… proyectos para el ano que viene. acaban adaptándose a nuestra filosofia vital. LECTURA MALAS COSTUMBRES Curiosamente... cuando los extranjeros – ejecutivos de multinacionales.. sino un trámite.000 entradas.. interés para todos.. Se aparca el coche donde uno quiere. pero el chino no es idioma oficial en ………….. Por fin …………… igual para todo el mundo.. ¡Qué bien! ¿Por qué no hablamos ………… rotoka? 8. el clima y las costumbres les atraen poderosamente... Pues yo no me imaginaba que hay ………….! 5.Todo es diferente a su país... Les facina nuestro ingenio...¡ Y yo que me quejo de que en español hay …………. países como el inglés. Las gentes. futbolistas – vienen a residir aqui.... Eso es …………… acento para una sola palabra... sienten un gran alivio al comprobar que los españoles no llevamos al cinto la espada de matar toros. Tampoco se declara todo lo que se gana. El chino es el idioma hablado por más personas en el mundo. 9.... El rotoka.. El idioma chippewa de los indios de Minnesota tiene más de 6.7... 7. El piso que quieren alquilar no está listo en la fecha prometida y el precio es superior al 54 . El inglés es el idioma más rico. Completa con la forma indefinida correcta: 1. Desesperación: Al poco tiempo.

priza 2.] Adaptado de Francisco Gavilán Guía de malas costumbres españolas Mondadori España VOCABULARIO Acabar = a sfarsi Les va la marcha española = sunt atrasi de ritmul vioi al vietii spaniole Matiz . etc. la puntualidad y la seriedad.. Ciertamente la vida para los españoles es un espectaculo intenso y alegre que cautiva al extranjero.matices = nuanta/e Alivio = usurare Cinto = brau Churros = gogosi (au o forma asemanatoare unei potcoave si se consuma cu ciocolata calda la micul dejun) Multa = amenda Tampoco = nici Sin fondo = fara acoperire Trámite = formalitate Atender (EIE) = a se ocupa de. No hay espacio para tomarse un vino y unas tapas en el bar de la esquina o charlar mientras se redacta el informe. el trabajar sin interrupción siete horas seguidas es realmente agotador. Pero ya no la soportan. En su país no hay lugar para la sorpresa. [.(fig) pila “tener enchufe” = a avea pile Imprescindible = indispensabil Entregar = a inmana Cumplir = a indeplini Desarrollar = a dezvolta.pactado.El certificado de residencia se demora más de lo previsto. Lo serio es aburrido y “lo español” divertido. a consulta Ingenio = ingeniozitate Está listo = este gata Demorar = a intarzia Enchufe = 1.. entregarte el automóvil. Las normas no se cumplen o se reinventan cada día y nadie es responsable de nada. También descubren que el “enchufe” aquí es otra cosa muy distinta a lo que dice el diccionario. Que es algo imprescindible para instalarte el teléfono. El concepto hispáno del “mañana” significa un indefinido futuro. Hispanización: Esta etapa la desarrollan cuando regresan a su país de origen. Allí han de enfrentarse con la racionalidad. desfasura Esclavitud = sclavie Agotador = epuizant Esquina = colt de strada Charlar = a sporovai Aburrido = plictisitor 55 . La esclavitud del reloj..

...................................................................... ........................................................................ ........................................ ................Cautivar = a captiva EXPLOTACIÓN DEL TEXTO: 1..................................................................¿Cuáles son las etapas por las que pasa un extranjero que viene a residir en España? .................................................................................... ................................................................................................. ........................................................................................................ ...........................................¿Qué le fascina al extranjero que llega a España? ............................................................................. .......... ...................................................................................................... ................................................................................................. ............................................................................................ .......................................................................................................... ............¿ Qué le pasa al extranjero después de regresar a su país de origen? ..................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 2............. ................................................................................................................................................................. ................................................................... ............................................................................................................................................. .... 4............................... ......................... 56 ..... .........................................................¿Por qué está desesperado el extranjero que se queda a vivir en España? ................... 3.. ............................................................................................................................... .............................................................................................