".

"

H, '" o!J; o < 1-''1 III

I I

..

.-
r-.:ll'll
....
f1I ,t
.
~
., ,
ow· •
. I
I
r

" aT
''"2
" .... tflll:i
:0 '"
o¢'
:.~I~
Ill'
L' 1;;-
.. ,.. ~~, ...
I . n.
,e ,""-
r
,_, I'
.. '~
~ '11
}~
\
I~
, .
. "
..
-, ... .-
:' ... ~,

"'_

~ t: I-' ~ t:I ! ... ~ J:
~ "" 10 m 0 CD,
,_ ... 5 a 'Ilo 5 'II
"I II' I-' ,() ... ~ (II, '. ,til
III ,.,. 0 I-" 'lil
··'t- I-j "'" ~ 0 Z til
... "a t:- I::l "l '0 ;:>. Ilo ...
= !OIl - !"I' It ~ til II
() ... ~ i I-" 1;>.1
, lit II> ,iii ~ ("l 'ID ~ 'Ill po ....
.... Q ~ Ii' oCI PI' ... ~ EI! ... ~ =' tI Q
1'1 .... I-" II) ,,.. !
~~i ! '2 ... .. I '" ~ CD Q!,
l , N: , til I-" ... b .. .... 0
~ II Q ,_ a
e ,QI ..... '1 go t:- ea "Ct II (I ..
.... f-t· 1-\ !'" QI s:; I-" '''I ~ 1-'" '1
'. ... .. .' CD
('I ~ I-" Q ~ s= '1 PI ill b • 'I"
i' OQ II) e. 'Cl . """ Q. Ii!
. ,." III .... = .. i
1:11 • ~ p n s: !D i "1 l"" a.. ... I~
.... cr' ... .... e, III II
'If; II> '"" I~ .... ' . ....
~ .... ! • i ... ii, =
;g _~ ... 'CiD, .... II I-' " ,II) tI ~ iii • 3-
01 ,1'>011 III ,0, ... '1:1
! =p~ ~~rr ' '. 11>< i ,po .. 'e iii iii .... •
, , iii It Ii .... a .~ CI •
~"'I' , p. ,,.. p. ,
1 q!. CD ... til
,0 a, ~ .... ... ' (jj ~ tI,
11 . '. ' EI: (II .... ' .... I-" .... ,II f;j, 1'1'
! ... l:I 'CI " ... ,a, :~
'j:I., ·It-~ , 1,* ,II'" 'ti '1 ~ 'ill • n .... I,
'. I-' ! , ." om' '! 'D' III ~
0 [ 5 oa ~ 0 ; ! '0,
I "i II. ~ t ,11K ,0+ ' .. ' ' ...
;~ .. 'Ci! ,~ Ii
i' II ,.. n ...... '0 III Q l
II 5 til ~ '1 t: 0
0<1- 1»< i ; •
'~ GI ~ ....
a g I-' 01 .. n I-" j:I.
G' ~ I","", IDC G '§ !II '~
\1 ... ~
~ 'CD ! "I ,"", ID ....
II !".' - P. I:! '~ ~ p It 'iii
:i H tIi!', Do .. 1'1 i 0 i ' ... '1:10 ..
.... ...... 0 fI' ill .... ,-.;. "d II l: 'II
Q 0 ~'111 i~ i :a "'" p. i
I'> CI ,~. i 'I Ie" '. f!. ..
"I 10'>' 'OCI
'~ , a. . -~~i' II t;I "I
r: ~ '1'1 ....
~ "',I, 2 I a III, oCI 11M 'e' 'ft
IS I I I!I a' e 05 .... ~I 'ID< 2' = i
I 'III' I" 1-\ 'tl! . t:
d- . _. III, ,"" ell ~. ,lie
~ ..... , 11 ~ .... .... ·0 :""' .... i
1= ,~ n' 1:, II! \:II ... P.
.. J~, CI 13 'til
... ''"'0' ~ .... ~ a n ... Q P. ti
'III! n q ,... 'It
G 111101 ~ •
go 'IS It !~ ILl: ~ .... Q ... i ~ fa 'f
... ~ R ~, 0
,~,. .... (!IO 'I' 1-'" ~ .,
i" ~ g ;1.
·'1 P- ot I of' 1ft, i1 II!
I I", ~ I '1:1 ~ I
a .. i ~ iii
I) '11 'I .... t;I iii :Ii'
t'" !' III CI'
... I t: II III = III, 'I , r
'8 I' , g, CI' ClIo
CI .'
I ~. (';I In
~ ~.
.....
(.7 ::-
. ,. ....
~ -I=-
'~ ~
~ f\)
g~
t.
~I
()
til
on
H
'I)
.~ ".

.... U1 o

.-. .... rv

.

....

' .. o

,.... ...

rf" e,

I .... : ~

" n

i "

Co" i:J'

~ ~

, ..

Po

!(

II .. • "

" ....

I

....

,

[. Hr '

, 1

I Ii\-

.1.1' 1,

,.

, }.

CaJ.siflcEl..rae.. clrbuuilor nu ~'_Il'L,l i d in I, .::. •

umldltatel Volst :reI. .' .. ' '-_ ----.-. -'['--"'-'- - .. ----.

IV , ra ortl.tel ~·l.Ii'.~t!! III.l~r:"c:'4! h!"~~ ::'l'~"1I" ,'. '.::. ... "".l·,,~.'

'%) 11 p J'$.PIW! .. ,rQPo~ tA~ .!oliO. o~ .. " r .. _ ~·t" L· 1,· rnU8B.

, a ~o.Dei '1Il''''J)l,I.Jl'j;,,nlla d..oJ. ,.:.~. _

c cmbus t - '. "" .. __J

bl11i,Vmo \ ... _ . f' j' ,./ "T j';, 10", + ,I.' I

c,,;) . .,:r;,Ul./,:g ':. kg - •

t---+ --+-----+----+---+---..L..i- (.:; i (,~) !

, TuZ'b. .~ !52-L 2' .~' , ,t I 3,1-4 J

IP OArbun •. 'bruil 60-0:3 ~.J-' . C,- 'l~, I

BL I 62-72 ),2-5,~ ?i'-.')

" ,

:-. "1 ~ "I I' ...

GruP,B

De num lre a

" I

l4;5-?l 1q5-21 6,5-18 6p-l'j

),2-11

3,2-9

W

HGr, HuUI1 HO

!qJ

BY

... !Antraoit; I'

~2-ge 1-4

0;'-7

de ~nmu- . de 'l;opi- de

ieI'€) re Cl1r,··~:re

tA(OO)tB(OC) tc(OC)

-------+-------4-------4--------~--------~------'--

i1-~ST 2000 8)70 430-450 1170-1200 121o-~240 1?20-1255

6, 54 I ::"700-1760 7110-7370 ~95 1140-1160 1200-1335 124')-1350

(,~_ 9 J.6:l0-nOO 6700-9200 410-420 1200-1)40 1,)00-1500 13)0-15Jo

~,;, 2)00 9620 47'1 1220 13~o 1400

5~-S- 3560 14900 455-465 1200 13bC 1410

,_ _200-3400 . 3400-142)o~00-440 1200 1255-1))0 1210-1335

22-28 16-22 I 6. l. ;'-:'{oo-29ao 113OQ~12100 I

0;2"'1 ?6 I G:-·: 1750-2280 7320-9540 406 116(" 1200 1 1)00 -

\?4:36 ;7 .• ~::'33 5G-L' 1570-1800 6570-7530 ~00-446 11':10-1220 1270-1400 12';1,-1135 :;,

.9-41 0'-161 cD-lSi. 2400-3850 10000-16loo, 4110 1190 1250 I 1300 '-'1

4l-.n 10-1456-e~ 2JOD-;~650 962o-ll090 4)0 1180 12')0 I 1~2~

l: 8-41 11-18 I %·,':d 2300-.2500 9620-10460 420 1190 1~Oc 1 JO)

!7-1B 29! 2750 11500 1210 1510 161Q

19 26 \ 59-' . , 3200 13400 1250 lJoo 1 )60

b:.-J4 18-33 I 52-,61 2600-)100 l:d9oo -130oc 420 1:200 1 J20 13Go

29 28 i :"~ 1 1800 7530 460' 12(,(. H2o 145'.i

):;-38 15-211 :"<'-':'0 11,0-21)0 7J2o-8~)10 1015':'456 1::Jo-12{,0 1280-1II2Q 1)00-1-15"

27-;12 17-34 I :;;.-':~ 12JO"-240. 0 96?0-1cooo 41'3 117S-123C! 1265-1Joo 1)0').,1)'0,

24-}o 20-)8 :,_-~ 2400-2,00 loooo-llJOll 410-46°,' 1l~~=~ 13?:=U:, 134'J-1420

_, ,_._ ._ _ _~__ ,..L_- __

OarbU!le de 1a minD. :

, Oli.r,en1.

111 rr~ltlu l1l.oIl'J":larl

I ]',e!ord.a

,S o'rec 6111 OomPnCleH

P"ilipelJ til1

do .PI1.dure BL

flotinga BL

U'Dl'ni :l3L

, Sohi.tu Gole~t1 I3L

lie rovo1a 1\\ t:1 ilL,

Ooden! ilL

'CsrMllebeQ 'SL,

BorllGQ I BL

Bratcft.··'Vale'Gc I .

Neagrlt :aL

Cornitel B1

·tllml..,ag 11

Ipu. 5L

I 'alvolI:t 11L

06:raoter1oticl1c ,,''''''lbuotihi111ol' din R.B"R,.

Tempcrll.turl ee.:rrtC tor1e tic!! medii Elle cenuni.Lez :

l:'P BF BP BM liM EM

.'

~ It

ClI to 11" Plc

~ e:

OJ l::! '" .... ,..,

~ g

..,. t1 .: ....

t1 Ii

,.

~ ..... , .... p

'"

'1 " •• 0

u EI

~ -g

01'1 t'J

,.. .

..... ..,-t ~ • ! ..

i>

'" ;1,

, f

I-' fI,)

. w

.,

~ ... > N o ,ttl iH

0' ." ... 1'1

::> 0

~:;

1-" '"1

~J ~

l1 (..l r~

10 <1> p'

~ ,...

o Po .~ ... II)

,. .•.

,_.. ,..

I~ ,,_

,_..

III

o "'"

!1) ~

'" ['I ... p-

O I-"

'"1 ..

~ ,_..

III

e

....

'b

o

OJ OJ CD Ol

-l (l'\ (l'\ VI

~

VI \11

I-' I-'

'"

c u 0 C

0', "" N 0

V1

:'

-)

000

.

"""' ,... C

V1

-,--------- - --t--_ .......

o Q C ~

'"

H N

(",

... ,lit"

'" '-' ,0 -J

<> 0 o 0

,<, tI' "j

"

';;:.

IlIB

31'

z. ... '

Jl

Rile

::I

z.W

n

..P

'"

~Ig

t-O B

~ ~ r

c ,_, ; r~

e

'~ '~

,-

""" <'>

b ::;'

'l> 11.) N

"'" t-'

""" 0(0,

...

III se-t-

s-

a o

l-' '(;?

~ c

pl' .....

III ~

Ii '"

11)' <")

III '1 o ro"

,~ en

!t ~

~ II'

<II

}? g

Pl' (b w::-!"

)01 '"'"

ro ....

·9 ..... "" 0 I-' '1 j::

0;.

- til

o o

'U ..

!\l

N N

o to -Po, .. (") I\l

!:I:: (l"I ..

..... o

~

. ,

~ o ,

r

~~:-~~I-' ~ ~ n

,.... ., III 0

,~

'n s:; ,., ~ l!" "r-"-

~~ ~

....

"1 Ii.':

'I ...

, _'!,. r-

,.

o I' ~I

L ~ 11'1

If '.

r r ,.

I"

,_. w .

,_.

I-'

~ <'>

:I c o :l

El ~

~ ...... .............

.... ,I

IT, <. rt 'i

'1 '" to n

"

..

t-

IC

" 'r

,

~

(~ )

'.

t:r toJ

,'.

~I

...

'"

~-< Vf

() t1)

'" 0 to Ii

In

"" I-"

P,

!;

o I, o

S <: 0' 0 ~ I-'

~ §

1-" >l 0' f-' 1-".

I-' Pm

"d 1"'.-

r.;: ) .. _ r-o)

'i n l:I P-

~( ctI !Po

" 0...... m

ib ?t" 0

.." "

~. flI $D

10" (1) ...

Ii

+

.. ,

.... ,3

t:r.

N

NI::.

o 3

.,;r. ,_____.

+

+

oiL

0, ..,

.

o I-' a--

de, ~ z3J 3

e-- - I'Z. ~

l!r'-------'

I-'

\., .

-,

U!

tIl~

o

~

+

Il:I I-"

~ N o ..

...

l:!.. m<' III 0 1:+1'\;1

~

I-"

() [I>

III '" a.

b

c ... I-" I-'

' ....

til ID ,..,.

, +

':S\,r,'

,e, l:;

"

t..o D

\:

'"

+

<; o J-I

~

I-'

<; Pro <I> o

ro 0' .... o M

o b:

a

1-' ~

m

'" c

J-I ..... '

<! •

('> ".

. '

c

1

&p:

3

z;'" ,;Z: ...

OJ .. ...

N-'

3

-Ir

g?"

3.

L '!,oil,

n ",9 + "'1::.

-\x

Q I'li

" '"

z":jv Ul ",0

+

c\:r

0",

o-C ;&

't,

o o I-'

o o

I\l + o

? N ,'9

n ,3

I ~ ....... ,...._,

;! ~

f~1 ~~

'-+--'

I-' W

+

!?:'\%:

3 ;;lC" :10

,N 0,

~%

..... <.1, a

:r.

I

.

Q

+ ,_j

~ \D 0\ ~ . N .z..

.... ("J

Q ~

~ ~

'"

",., n I\)

;:J.I I-' 0'> ...... + .

~

o

_. a t1 "0 t-'. ~. r.l "', I-' S ...... r~ C <

ij'J ~ <l)

'i

... ...

n It .... f."i

i

~

-=

!i

§III> ~

<" +

~I'" r.1f

,,;.t)

11

'"

~I~

~ 19

'" +

~f~ t;;:.

>-'

e ~Io

" ~: . "'~

,0

(:.., ' ..... ,/=::

r- .:.a..·10

.: 0;

o

-:: ij g ..... a

.:,; ..... -: :;; 11)

.... ~ '-:1

-:. 0 ,_J fl. rI ;'1 0 c: C'O' to rtT' 1- fD

~~(\~r.~

r-' n (.I ~

;;::I! ~ ~

r' o· f"'J

r:!: ,....,.

n;-=.,a:;:

,_ &:'l

.., ,l. .,. '1 '"

~r~~b~

~ ~ I

I

.,... ... 'W

.

... .... J C)

.

1- ... ,

0'

"

I ..

t:

• ...

• N

, ..

l,.

... til

.. e» '1 ... rtl

'1

'" .. '" I:!

~L '0

tID n o1lo r.;--

o n ~.

~ ~ t: ~

."l. :.::. "" 1ft

rIO.. ;>

~ ;.: ;" ;

C' ... 0-'

"

II> '" o a

t;n

Ill- t:

.~ f.,

....

~ g

'" ~

-"

r:i o B 0' ~ :. ..

'"" "<I 0" <>

.... .....

< ~

Ii> ....

'""I, '""

'"", 11)

e-

" '5

... ,_.

Q

~ <II

'111 'II '1

Q"<I

g g

1.:1 ~ '1.

~

a

III' 'i .... r-

!l) .... ' :>;' !I\l

~ 'IV

+ o

.

S

CT'\

6<

61':;-

0' -"I

.. ,

~ t...

oe

a' Q.

if ~

II! ~

•• <>

ClI

III ID

:I!.

o

f.

'ID Ii> N ~

() o

.g

§

ro ;;,

g

.... (II

!

'II

,.....

e "'l

,~

\.0

I><l + o

.•

I-; :':r

!;

~

c

{!

~ II>

.g

11', .:

~

'LC

l"-

2'" ~,

ill '""

'"

'0'

",

81>

OJ

." H ,,<Qh..,

."1> 0 II

;;.~ )J)'

r1't C'D NO

..... ~ ...

o rl' -':l

It, <1> "'<:::.

'I: fI,j:t:.-':::'" .. <!_ r«,

"t ,,,,::r:."' t::I 1M::.. .... · c::.

1

f'

1-'1: AI

0",

0"

01

"

,t

C 'j ..

......

:) I_J

rl

'.

If r-

I:'

"

, ..

U'

I·r~ C-' ~, ,I

'.

..

..... ' .

~

• .to.

"

.. =- '" ~ 3

~ ')6

1-0 '1 .... II> III ..

~ fi

l..! ,;L'(

~'J ~

t; p.. '" .... j-J .:

.>

" n·

IJ

"

f

".,i.

,.,'';

..... e

• I....

e~ ~

...... ~3 ....

:J .~,

... <0,

<J:

~ ;'

..... ..,

cj

I·· »

H

.,

r -<'.

...,

'] ~c j-J ... ;:

~ 't

,',

'tj I.

1 ~.

...

, ;J'

c. .....

~ P

',1 ~

,"'" i1J.

,j t~· ... ::.

" ....

) ~ It

H I

r'

"

,.

,_ ....,

. "\'

::

....

.....

-<l o

. ~

~ ~

'"t \oi • N N ....

''''''1

t.:) r) "

I:!

.........

q c c

I"

Pl ~

m v.'

I'tJ !'"t

II> p.. fill ~ cT .,...,

<11 'C:

~

o .... ~ Ii)

OJ Il>

~

Iw'

'" Il>

, .. ~

fD Ii'"" tEl

,"'" ,.~ -

'L Fl .....

'T> h) 0 : ftt 0

Ii: ; ~'l ~' ~

'-'. r:: "-'. '"' px

I~ C

J II!

.\ ~ I ~

"""'I ,:

I"

0. <11 o '0 ,_., g:I

".,. ~

, ....

..... It--I"

ti' g

''0 .... 'c: II! ....

" n 0: "o C ..... '0

'" "' . ..

.... 0

' .....

I'tI tQ .... 0

o ';:l" 11 1'0 W 1'1 (0' II>!

o '"*'

'" .f

r-

">

.

+

I P -.J

I \D

<I Q

11> ,...

...

tr

..

~ eo

'CI ....

.. ~

o II)

e

......

~ N o

+

1111 '.

t;

61.

l .

o ~

11>

g

&:1

~ <I)

.... o

~ " g' ~

~ l"

...

...... I-'

t\) ......

I'\} :n

I\) ::Ji

o I\J

I\)

+ +

I-' t~

<,

'"

o

I\J

[II iJ) c

., , ,-j-

I-"

~ .. , I'D

Po, II)

. "

~. ~

I II

,.

t-' \.1 . tV . 1\1

~ @~

.,:,

o

~~

I

e-Io.. >-'

~I~

11 o

.~

~ -tf Q,1n..

'" --f

II

~!Q..

...-....

::.-

2-'~'

~

+ :x:

~

, >-

-

i'1~

,-

,

.--.-.

>,,-..

~l~ ;:-:-

._____.

II I

~In..

>'

~19j

0.. )(

..

i

;

~ .... II>
" ~ III
{.Q " ...
10 tl ... ~ (II
p. ~ til
0 ~ I"'" P. j1;:g
a' ('> III ... III H ti ~
... t 10 II) III ~ ~
.' . t>- tl
~ 0 ..... 'd ... >1 ,
U; ~ III l 1-' (II tI> ~ t; ~
"d \-'" ! ti
Ii ... ft> o III ~ 0 .~\ e
~ >' <"> <"> II) III ~ . .,
IT- ~ 1-" ~ <1' <"> ~>' II>
"~ ~\~ \3 ~\Q. ' III III I<i a
~ 0.1 Q_ )( -4 '" t> ~ !3 ... III .- Q ~
)C<J: ..-t ~ "i :s
... a' t'" ('> <"> ... 01, If ~
tV U III It> ~~ Ii III ti III "'"
I ~ ...,.
1 1.'1 .... III .t'3 ...
""N ,-.. II> ~ ft
'" X '" I-" It> e+ 0 e ti
,., >- ;: .~ .... It"
ID ~ 'i f;' 'ia ~ 11 >!I _~ ~~ ~\~ I»
11 II> I"' I{ 0
~ '" ID ~\~ (II m ... 10 + Ii s a
I 'd .... ....
< . fA ill I ,
~ (II r- ti
~ . ~. III ~ ..... Ao ~t;,
",-I . ..:;1 ~ <"> " III 11', I) ....
'1 ~ ~ 10
... '"" i e ~ i'- :E II,.)
~ ~1 ~ I'" II ti
~ <I ~ I -01'1 \).1 0 til I ,
:c .... 0. .: a ~ b'. fIl •
t t:. ~ .... :;0 •
I"' u:. . '"
11 ... II Po n (0, o
~. 10 ~. "'. ~ (!) m (II " x r, ,~
10 I m \~ .,
1.'1 .... >' ... '" 0
~ ft) III ..... U c1
1-' :x: u::\>- w >,. 0 ~\~ .0
... to ~ ~ . .IE. • . "\ ...
1"1 0 it: Ul III 'I "')
t! 0. '" !I
'" Q. -I :n N e+ • Co f· "
-I 1-' --- <)
.... (II ... 1"11 10
,- ~
P- ,- .. ,., o
o (> 0 0 .., o.
cr ID o ..... I'
11 ,.... II .... I' ~, '1
'" ,... 0 .... ;0 1'1
III "" :l 0 .-- 'r
<> ." \-'- ," .,
"'" - ~ ~, I I \
.... .4 p, .1 0-1 ,.l.
.. .,
.... . ~ .,
., I: ~ ... ;.
t· ...... .,
,1 n ~. .• , .
... ~ I" n· .' \.'.1
.,
0 .-. ..... 0 r.> _. .~
:os - "' ..
III .... ~ . .... n· ,;I ,. .
.... (II .... , ... ... ,.)
'_' . '"
. '" ..., •
VI ""
I.JI
'"" ];: on

.4...>0,

-cr>--

III Il' III

:-l .... '0 t\l

~ ~

tQ <D

", 'i III ~

\-'" c:1"

< ~

1-" .......

e+ r-"

I't: .. ,~ t-',

'. ,I)

1" ;f'I

. ''. ~

" ~

I· ~ lEt'

.: ID'

or:!

II

t.,), >-' :t:

~~ ,. ~.

'Q. '"'I ~

Q. " n e a ,

n:

I: •

';0

..J!

,__'

~-I

I .:-1 ;~

~

.... w • V1

'"

n

'.

~ >i It'

~I

t'i 'toi

III C

l l_

!.C. 'if

'II 'LOC

~ 0

o '" "'"

1'1 r+

....

't:i .....

1----+--+--1 a'

n ~ N I

"I' I.....,

~.

o

.

'" w

n A ..

~ .,f

0. -to

o~

;0

I"l -.::r

e-I~

It

a-\~

-

>',

I

,0.\0-

.... ""1 .........,

,"

(~

~'" "Q {J I'D t~ "tJ ~ ~

"_J. t:s

C n. ..- 'l-J L~-

" ,-

J;: f-" .,

;-" I~

r

'I'

I .... '

II

'S:

.... ,

. ,

r

~

w .j D.-

t

.~

....

,. , .

, .....

~~

,w

III III 1:0 <1" I-' '" e, 'd ,[], .... ' n ...
'0 '0 n, :'Q I-" X I'D Ill< III '"I 0
"1 'i '''I .... ... 'tJ (II ~ ... 1-" ... "" ""
0 t; ll> It> III a ... .... rt 1= "" ;a p.
.... I'D "lj !II ... tJ ID Ii 0 "I '1 C n I'D
§ P. ~ 'i 10 I'D ~ J: a .:: I:!" ii' c !II III
ttl 1-" § !II ~ C \IX 9,
Po '~ ... t"' ::I ::<l I-' e-t- ~ m n III .,. I-' ti' . '1 >i !?
ill to '" ~ I!> It> I,..t ..... <I) ... ill ~. ell !II i'II III
n- Il! CD .... '0 ~ . I-' I'D 8 t1 I-' to 0
ill' til ~, < 'i '1 . r'>J :J IJ) ,., II) t:I' . I'D III I=> It> ~
.... 't ... ro .... It '"'" . ij "" ~ '"' P ~'P ~ .rt H
ID ~ I'>C ,.,. 0 to .,.. .... !II ... ... .. '1::1
,.,. I'D !ol."; 0 P- !II ,. I'D ... c I~~ (1) 8 ..... III I'D e
.... ~ f>1 )-'. to It> '1 '1 I--' ~ Ie .... Q. c :::t I:: I~ «1j 't:l ..... ' ... '1; ,
I-" P. Q '1 "1 11) :..- ' ..... I'D 0 1-:3 It> 0 .... .. ... I ...... , I'D I'D I'j'
to I'D I-' '" ..... Ii> ~ n " I'D C I-' Cl
... a I)) 1'! t: ," I-" ..... .." o a III ~ 0 1:1 g t-
o ID, ... .... c;. til § H I'D II ~ p. 0 '1 '1 ....
.... !II .... n e+ 01)1 i p. Ho I1l e. '0 ..... ... !f
.... c- o:: .... ..... It> ... s: CD ~ .' r!> .... I'D .... I'D ~ ~
F'" 1-" .... e+ ,,1:1 ~ 'D :;1 ..... ' b ,.. ... pu tJ !II ~
.., ... co a> ..... S til I'D n <T ,..... I~ ..... '1
'1 !; I-' '" III ... 'd ~ !l>< ... ofl ~- ... ,I:. B t1 ..... (!> p.'
0 Po <I> ::> ..... to '1 :.- ..,. 0- 0 I'D a, ... ;C ~ '" III I'D
0 II> '0 ... 0- 0 ,_.. ~ ..... e ~ ,., m- 0,
II> I-' g .. to ... ' n ~ ..... I-' In II>< ' .... I'D !II ""
'" ~' I:: I-' I-' I'D PI «> ~I~ . .,. ... ...... .~, I-' ,III '1 t-
E - <\l III ", ,.... til oe:-t- m J;: ... 1», P- i .. Po. ..:>
I'D til '" to ..... 0 ~ t",( III '1 0 b I'D <II ... '
c C '" ... III :Q.l,( P. '(3'l 0' I~ ... It> po< [! '1
..... III I'D 'i :II ':I (1) 1'0 P. 0 I-' C ...... "01 !II I-' '1 0 It> ,I,
p. '1 0 Po .,., ... >! ..... III H III ... 110 I'D '1
o· I'D c r;l :il ... ill 'C ::I "'" II) a "" !II 1""' ..
I'D i-"" ,.... '1 "1 til, ~ t:I :1;1 III ... l-' ''1 III i C'
'1 II> t; t-'- o ... .. "I '0 ~ ..... ,-' ,~ ,. ... c J:;; >:I
III Q ..... .... ...... '1 !II ~ '1 -o <l) er j:>. '" '1 c-
'1 l!I -< ,ill 0 ~ 0 Q "" "- I'D !i I>" ~
<I. .... .... " <1" :J I'D t>. ~ I Q '1 oIIl II .~ .... I-" I-'
11> ... ... ~ 11>' .... ;:]' c ..... ' .... I)) C <11
'1 '" II> :: cD "" II ~ ,~ to .... ' "eJ .~ 'tI :J
(!l III '" 0- Po I-' (II III t!) 0 1-. (II 0 l-' l- t;) ...
. rio III c :: s:: ... l-' ~ " C> i III n to, '"' Ii>
. Cl) .'0 .... t!) '. Po r> 1)1' ID<
r:.. ~ ... PI< t!) Ii!) ... .... S OIl' .... III'
t!) :.I .... '0. .... II> 11K " ... Ie'
~ c- o II> 11> 0 - ' ... ~.
I'> ..... III cr, '1 o(J! a' II> .... U
t!) II> I-' '1 ... tt> .... .... I!I :I "1' n 11>
.... I-'- e III ,...., ... ... al· III .... ~ ... ..
r» 0 ;C!o " !II "" t!) -I .... '1 0 "
0 1:1 't;I e+ o '1 ..... ... § .... III dl
;1 a. '1 t!) 1)\< n, I-'- ,.,. " .. ' ...
.~ " j.o 1-. 'i ~ t!) .... III ~, ... 0i!I " 1"; i
1- ..... e ..... ' s. ...... .. to ... .. •
.... til . ." n III 1-" II II!<
~l 0 t:: Ie' .". Q != .. , JII ~ ::! 'd
til :iI .. to 'III I-' ~ I-' iiri" .... 1111 ~
,.... .a. III p" e. ~ .... .... '"" .... Po I-' E
.> '" III c' . ,"! '. +"', • I:: I-'
!to til i' ,t!) .... ' ... -l ' .... -l '-l (II Ro !:
~ I I, \D ro . ..,) ,110 III I 1 -SIx 1>

o ,., n

n

.. q ,

~I

~I'I'I\

II N) 0f1)!

~Im

!J

.'

i

" 1:10

.11

til

1

I> .. )C

."

I-'

I '"" •

CD CD

• Q

I

co '" " :l

" ,_. >=

Po ,.., 1= '1 ..... .....

,g~fT\

11)

J

~I~ -(.

II

"

-c::ltIl

N::l

..

(b

II· "'= <:11))

,.-... .. -I

~

1

.-1 .

......

I •

j.~~:. ,~. : j;t
It P. ldi ~' "l P- I ...
'" 1]1- '"'" I..J ... m i
III n . pX
~ t+ ,I:' 1)1 o 'oj t: >i <I (Il;
tn g P ~ 0 "'" ~ rl II)
P' tn III t-' m
". om [ll t-" II> 'E () '~i-
til t-" "" m r::r'
0+ ~ I ~ tj " :r rt ,0 0- n III i to H
til< i' 1-" o '" '-" .... ._. 0 ...... rt I..J
III fD Q .... i10 ~' 't:I III 15- ~ .
H' t<I ~ .,. ~ '''I til I:i'j II> III N Ilo.;;j,
t:j, jilt P ;a Ill' "I o t-" <1- fD tl g '0 <+ 'I::i . m~
B '"" ~ oct ,.... P' ~ rl) !-j' III U'I
f; Ii: ~ ~ 't:I to <I '1 ,~, 11 n, .... .' ~t-"
t rl (I) III P. f!2. ~ CD .... OIl, - ~ ~ 'd.~
II'l ~ I:l CI'l tlI ,Ill >II ... ,I-" 'i::!" ij:>.. til J Hoot
· m .. ~ tlI II) o(tj m i'" l:l III I:l ~ 5 E~
I'-' fD ~ ~ ~' ~ ... - i-' 1-'- ~ ~ .. ~ ....
\..oj Ill' III m P- ili
& n, c+ 0- ~~ '"'" (I) III n ,~ <Ii III
i-' 0 III Po n !-j Ill< I"- a III 'd Q a ~ III
t-' ~'III tn 1::- I t+ J;..! c I:l, ~ -, III ~ tao ~ m
· § 0 .... .~ e+ P. 't:! III Ii
til (It '"" <I ~ t'I ~ 0 >J : § ~ ill E" noq
· ~ I-' i-" ~ t-' l-'- to 5' 'd III 11 ~;,li!,-
'" 1)1 e+ 'd 'ill ~ .... III !-j <+ t::
'f:. III () !II § i-" "-'. Po, 'd 0 I;: j:>.. ....
P_:< t<I .. II' ~\. 'd ,.._ P ,m § Po Q
ti_~ '1 fD () III ,.._ ~ ~ I:l ~ II I " !! l;
(I)' ~ e ~ e+ ~. ,0 () til
, Q r; . ' III III . III et- nl .' ,,.,. -'11 •
-- "d '" ... m til
II'~- J! m III 0 '~ I'D o(Q <l:l ta 1-" 100- ~,~ 0 ~ () 01; ~ g ~ P.
,Ill ~ at 1-'- t+ ~ I:l () ''0 ~ i - .~
III ." '1 ~ P- .... til II) 11 (II E
,. 0 p. III Ii-' (I) .'!- '"" ~ c !!II II! ~ '" i il: oft ~
~ til m 'd '0, .... m ~ e I-' p. 'fit 'tl g '0
n e+ ~ di _'t t'I 0 ~ a ... I:: ~ t-' OJ
0 1]1 .[. til I-' ,III 0 ~. .... !II f:I Q • i n
III ~ I: QC ~ .... It r- ,~ ~ e t: ~ ! 'Q •
III t:l § '1 n i ~ " It ~,
51_ Q ,.,. <1l fD .... m '~ Q • 't-'
g fD n ~" til o ... (11 m II' 01' :.' III 1=' .... .I ~
" C' 1-" g 1-', .... ~ 1:1 .a ... .... ,n [
~ I:l tj l-" (to ~ 10"- 11 ... D !~ Ill' i t
~ "'" () ... ,11 ... til, ~. 0 III, (I, I:l ~ ~ 1
': I I'" 'd ~ e P- I!'< <1l .;~ :; :~ a ,It
t'1 § ]:I lit q' 'd I} ... ~- " 11 I-'
til III "" ~, or; ~. (0 Q ~, ~, !'"' <0) ~. ; !II 1-00 ~ .. cr
~ III 0 It· t:I t:I II! 0'1' 1-" 'Q ft' .... ' I-'
U ,"" ~ ~ II .,. Q .... "" 1:1. . ., III III, 0 . ,.,. III ~
'Ill !II ~ I:: III 1-1 ~ ~ '"" t; N ~ )i II t;j I
Q Q i~ . 11>< .... r- .. b' 8: II' 'd
oct t:. III s (11 Kt ("> <:' , ... '11. ~ ....
It ~ ~ IP I-" § ~. ~ '.II A- li! .: S Ii b I .I:i
= I" :ij. .... ~. :a ~ It) ....
1-00 ,0 II ",. OJ OX ,III .... C. ,~, ;'i
ill, II) 'd -<I l"I Po t=l ~ .... ts ; III ..
~ (I III .... g. 1;, 0 ... III 0 ~ ~ ~ 'ft
.t 0 0 .... ·t 1'0' III I') !: I
III , .... 10 <t- !II C. .. 0 III
I-" (q 11>< ~ Q t:! !II t1' .... ,"'_ Po I"' ,-' 1-1
'" III ~ ~ .... I to ." m III II> I
I: 0 - -, ~ .. -~: .~~.~":. .

. " M

. \!l '

W'

...

.... 'I I .... '

• '"

g

~ ,
•• s ~ ,! .. II> hi! .~ t 0- po ~ \1
Q J . ." J;; 1- s ~ b
III ,_ .. (J!I rt a~
l~ ti' rl I-' II> I;: po
11>< W l:I .. Q
ID <1" f-..I ,_ s '" lilt
, 1 ~ i ( .~ c: UI < N ~ ..... E' ~ ... ~ ~
a -J . 0 !I> • • R
" It Q . ~ ::s '"
It , , I; 1- 01 t: I-' ... t;, b' ,_ : '1\)
'. l:: , . N :1 ~ e+ "~ ,_ III ~.o •
,_ ~ .. - • ~ '" & 0+ Ho .po --4
'r ",,':'0 0 '0 ~ e CD Ii b III •
.' ; rt 0 a-! 'tI Ii. s:: Ill' .\a i~
4"· lid i·~1 • n (]) , Ii r; ~ .... ." to
.1.\1 0 tQ ", . 0 0 t-j III .... ill
. C1J El ~ ::. Q 0 H i?. H t:I ....
g' ~~ !'D po po ,_ iii .'po i
l~ s:: a:I ,_ II> e+ til Ho II
I (II Vl po f}a ~ .... Itt oct" ..... 0 N !=l~
.. ro , j:: 0 tD 0 0 0 !'D
l~ ~ [ ~ t: I>' 0 III Cl ~. '"l
. 01 ~ ,_ l;' g. 'IJ 'ti · ,_ Ii
" i ,~ II> I:l ft 1- ~ • · r
tJ· III ~'a Cl ·
. til r Q.. ~~ . (D a, .~ e+ 'rut
~ft . B t ~ ~ ~ III &- 0
III Ii ,_' ~ i C>
i.' J, ~ til a' s:: Il ••
~ ~ ,_ ,_ III c- li-
I GI to ,_ ...J r;: I\>-
.§ III< ~ P. ." trl '.~ o-
n rI" a 111 .. 1- 0 ... .:""
t1 ! . 0 ~ Ii o 8 ..,. 11 III !II n !II I;: C'.l
. '01 ~ .. ~ ~ "'" 1'0' >1 .. !; ~ ... ('l (ll<' ~ i I
td'j t:I t-", g. fD< .... Ill' "d rt I!
, i~' gl [ ~ t<J P. Ill! 'U ,_ Iti ~ ... 'Po ..... '1 C
Q"lN o II> ro Ii ,_ ,_.. 0 (II p. U Ii I" ~ c:
s:: s t1 1- p. .. I-' j:j ::. ~t s:: po ,_ P til
. tf g 0 J l- I-' s:: m ,_ '" • II! <T 0 Pk c r0- O'\" ~
ort r:> ;.J I:l e < .... j:. '1 0 Ii .....
, I~ fte. ID .... J; III ,_ P. ,_ I- m .... (1) .... I
..... CD iI· ..... I-' CO ... ... 0 l"l .S:: or g-·o t:S P 0
.,< ,rt' Ii rr ro III II! Iii, · 1-'" 'Il'< ..,. III p'
tt l-I", III 0 III 0- ~ '"" t-1 I-' '1 .... ,_
i'd ts s:: <t- \I t'"'" <II '"\ til \".J ... El .... .; I ro p.
i. ~ !' i~t:l ~i ... .... '" · I1l ;3 III II' 5
0- S •• 10 P. P. .... I-' t: '0 p. '"
.... " ~ 0 I-' '" '" .._J .... I"' .... o 'I> III
I';j. .... '1 .s:: '6' 'tI · I-' '1 '1 .,., e-r-
~ ~. ~ l;' I . ~ , ... tl ;n. f!I '" fit '; 0 .... '1 .... ru
-< to< f" ... II ~ ii n ...., ;I tl (J "
[il .... s:: "::I "" .... 1= <" II> <> r"" '<'
:-60< a c- o r. .... r~ >j III m ... ., >: 1= 'i I') ~ ~
'" 0 '1 .... 0 rt '1 ~ . ~ ... to) ,_..
tf, , .. ; '" !" p.. .~ CO Ill< II> H ~
~ 0 '"" " '" " ttl P. C!' "" f" <> ,,, ,
~ Ii >I ..... ,..., ,. " t;lI o, III ~I r:> 0 'f
r/44, !II ~ n I-' '. '1 ..... , .. it> '" ~ , .. 0 OJ ,_..
~ It! ~ .. 1..' " I'. , . Ir . '("1 ... .~ ::> ~I II' N
I . 1 I" \. .\ " tt> III
t:i I4:J ~ t, I~ ,,. ." 1 "I 'I ".
-.l ,. 1 "
, oil! i'l
I'l' t-
o i
III "II
~ ~ J'
e+ §
It) t' IC. e • . 'till (11 :
>i Ii Ii 0 i!. '"
C) [j p.. i . ...,. 0 a! ."'1 <l- e
0 III GI 0 t- 'd ~ P. ... ' ('I <I
';:1 0 11> III 0 1::1 g. ,....
po. $ ~ 'CI ...... p.. rt ....
t- 13 ';;, .. ~ CU' . IlK
..,. ~ II> ~ .... n .. '~
Ci ~. Ci 1-'" o 'CI CD i=1 c). -0- ~, Ii .. 0
I-" III :~ ~' !II t.:! lilt i!) ·rt· 11K
~ • I-" ,;"I", .... .... i 'Tj
III n ~ II! go '1 'I-'
()I 0 n !oj III 0 Ii ,...,. 0 ~
~ t;, CD ~ ,.... It cr ~ n
t - l III ; T\~ !II
'«I f;:: ,....
, o<T .... rt rt s:: 01 ...
..... ~ "" i p, ~ .... ~ III'
f!I !,,( III Ii
Ii ..... ~ a.[Il.'" p. ~
...... " ~ 11 e. ()...." Il P. I: m .... :1)1,
.... 0 N 0 111
'i >oj '-'" III ~ ~ rt m ~ P- Oll
• om III .....' ",:111 N
itI ttl 1"'" -= a! .() !lo. ,p
.... 01' . .... ID III 0'
0 n "-::1
Ii >-I, ~ 'l:! g n .". r-;;:::;.'"" i po. ~ a ~
0 ~ ~
0 III .... ' til· .
-e+ S + 111, ~
c1" ~ P III ~
m I-" >.-1:- 0 III
01 III (II G
!II Jj :1>1, m ~ 'd
!lo ID 0" I'" i
jj !'O ,.... ID i e 0
Il'l 'd ... px
.... II) CD
... I--' !II ,.... rt ...
m 1- ~, D ~ ..... b: 1= III
~ ..... Ill< '0 OJ ',",
IU' I=f ~ , C1'i P t- !!I
I-j ..,. G ...... 1''' a
iii l"" ~ n
Ni 0 ~ l"" ., '!:l '" m .....
Ill' ..... t"" I III !II =
'1 II>< t-'lI ........ 'CI .1'"
1-" "~ III 0 .... 0' .....
;:I . m w ''I III P.
... ~ . l"" s nI'
I--' fti ..... t!
tl 'tt b III ('I
o .. III ~
.... """ Ill,
,,.. r1" t.
!'O I"Ij l
I-' .-.. ~, ...... I" " ill
- ·m I"" ,.I, to' 0:1 I-'
I,.J, W VJ ...
.... ' w
w . ., '. III'
.... I--'
~ .... .... 0
0 0
~ ~ N I--'
~ ~
._" ~

t:.,

'"I

N

>-

~:I~

n

"'1 p.

ON

''d ..... n j.'< ~ ~

~, t>:l

n

~ ~

.,.. ""'" !II ,....

III po. !lI

n
a::
1:1
'0
M .,. ~
I"Ij III
"""
I ....
III po.

." .....

N I;'

·0411 ....

.... II)

~ ~ ~ ~

I--' It' ....

Il>< ro Q

.. ~

III

se-t.... <Il I-"

Ql '" .... III n <!J

e '

o~~

...... , ....

+

':"0<:.1 ... <;, c N

t

\

N o r,)

p. ro

.... I'll

III o

i

I'

·, I'J Q

I' "'"

.... ... w

1 •

I "I\) :,,_ ..0 't:T

.j ~"'

w

Q

o

...... I"" I.J . I' I-' -I'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful