Myanmar

Dati ay tinatawag na Burma Ang major kultura ng Myanmar ay ang Buddhist at Bamar. Ang Bamar ay naimpluwensyahan ng kultura ng mga karatig bansa ng Myanmar. Ang kanilang pambansang epiko, ang Yama Zatdaw, ay naggaling sa Ramakien ng India. Monasteryo ang sentro ng kultural na buhay nila. Mataas ang pagtingin ng mga tao sa mga monghe nila.

Ang tradisyon na ear-piercing ng Myanmar. Lahat ng lalaki ay kailangan na pumasok sa isang monasteryo at tuturuan sila ng mga monghe. Ang lenggwahe nila ay Burmese, na malapit sa Tibetan at Chinese na lenggwahe. Ang Relihiyon nila ay: Buddhism, Kristyanismo, Islam, Animismo, Hinduism at iba pang relihiyon.

Ang Longyi – ang nasyonal na kasuotan ng lalaki sa Myanmar

Ang Htamain – longyi ng mga babae

Laos

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful