Asas-Asas Kemahiran Kaunseling

Disampaikan Oleh Cikgu Noorhisham Hamzah

‡ Pengenalan Penceramah

Kaunseling
‡ Merupakan seni dan sains dalam komunikasi bertujuan meringankan keseksaan dengan penyimbangan, munasabah, dan pengetahuan rasional tentang penyebab gangguan emosi pada masa tersebut. ‡ Tujuannya untuk individu tersebut mendapat kesedaran tentang perasaan dan pemikiran di mana membantu diri sendiri menghadapinya dengan penuh tanggungjawab.

Ciri-Ciri Kaunselor
1. Bijaksana dan mempunyai pengetahuan yang luas. 2. Mempunyai latihan dan kelulusan. 3. Mempunyai keinginan membantu.

.

Mematuhi etika kaunseling.4. 5. 6. Menggunakan teori kaunseling bersesuaian dengan keadaan diri klien dan situasi sekeliling. . Mempunyai kemahiran komunikasi berkesan.

. . . .bersifat menerima tanpa mengira latarbelakang.boleh dibawa berunding.memahami dan menyelami.bersifat jujur dan tidak pura-pura.bersikap terbuka dan berminat mendengar.7. ketutunan dan lain-lain.  Genuineness  Empathy  Unconditional acceptance . Harus mempunyai sifat-sifat berikut: Approachability  Openness .

. Menjemput kehadiran klien seperti yang ditetapkan.Menerima kehadiran klien tanpa syarat dan secara ikhlas. Memberi keselesaan kepada klien/keluarga.Mewujudkan rapport. 3. .Proses Kaunseling 1. Memperkenalkan diri kepada klien/keluarga . 2.

memberi respon terhadap emosi klien . 5. . Jelaskan perkhidmatan diberi . . Meneroka/menganalisa masalah klien.peruntukan masa. memberi perhatian kepada komunikasi lisan dan bukan lisan. .tujuan kaunseling/terapi sokongan.sesi lanjutan.prinsip kerahsiaan .Berempati.4. .Mendengar .

7.6. Memberi peluang kepada klien untuk membuat pilihan/alternatif . Mengenalpasti/memberi fokus kepada punca masalah klien. .

. Meminta klien menyatakan semula keputusan telah dipersetujui. ‡ ‡ ‡ ‡ Menghuraikan alternatif dipilih Berbincang langkah perlu diambil Menentukan masa dan langkah akan diambil. Mengambil tindakan untuk membantu klien melaksanakan keputusan telah dicapai.8.

11. 10. Catatkan rumusan sesi dan keputusan klien . Memberi temujanji untuk sesi berikut. Tamatkan sesi kaunseling.9. sekiranya perlu.

Membalas (responding) 3. Merumus 9. Memberi Perhatian 4. Konfrantasi 10. Menyoal 8. Menginterpretasi . Mendengar 2. Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan 5. Parafrasa 7. Refleksi 6.TEKNIK-TEKNIK KEMAHIRAN KAUNSELING Kaunseling memerlukan kemahiran-kemahiran berikut:1.

. .Isi kandungan yang diperkatakan.1. Kemahiran Mendengar Mendengar :.Perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan dan perasaan yang dinyatakan.

memerhatikan klien dan menyediakan diri untuk memahami klien. .memberikan tumpuan secara fizikal dan mendengar segala petanda yang dilahirkan oleh rasa hati klien.Mendengar Isi Memahami tema perbincangan: . .

tingkah laku tanpa lisan seperti kedudukan tubuh badan. wajah dan penggunaan separa bahasa.kemahiran lisan yang asas iaitu refleksi.tindak balas secara lisan dan bukan lisan. pandangan mata. .Mendengar Perasaan Perasaan ialah emosi yang dialami pada satu-satu situasi yang dapat digambarkan dengan perkataan dan tingkah laku. . . . anggukkan.

. Kemahiran Membalas (Responding) Antara kemahiran membalas :‡ Penstrukturan (Setting) Matlamat penstrukturan ialah menyediakan nada dan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan.2.Memberansangkan klien untuk terus bercerita.Menunjukkan kaunselor faham dan mengikuti apa yang diperkatakan oleh klien. . .Menunjukkan kaunselor mendengar. ‡ Dorongan minimum Tujuan: .

.

penjelajahan ke arah penyelesaian masalah.bina hubungan antara klien dan kaunselor. . Dilakukan berterusan dari awal. 1. semasa dan akhir sesi.mengumpul data dan fakta.memahami perasaan dan fikiran. Kemahiran Memberi Perhatian Paling penting dalam proses membantu. .3. . Membantu dalam proses: . Beri perhatian kepada: . .mesej non-verbal dan verbal. 2.

Kemahiran Komunikasi (lisan dan bukan lisan) 4 perkara perlu diberi perhatian:.Nada suara .Air muka .Kedudukan badan .Gerakan badan dan kepala .4.

Suasana fizikal semasa menerima klien (SOLER) S± squarely O± open posture L± Lean toward E± Eye contact R± Relaxed .

‡ Komunikasi Lisan (Verbal) Guna perkataan yang senang difahami. airmuka yang bersahaja. gerakan tangan dan kepala menunjukkan mendengar dan sentuhan mesra bila perlu. gambarkan kembali perasaan. tidak menilai atau menghukum. memberi maklumat sesuai. . respon yang minima. ‡ Komunikasi Bukan Lisan (Non Verbal) Renungan mata yang tidak tajam atau terlalu kerap mengalih pandangan. kedudukan badan tidak terlalu jauh atau dekat dan tiada penghalang. merumus kenyataan.

. . .Refleksi Perasaan .Refleksi Pengalaman. Kemahiran Refleksi ‡ Refleksi merupakan satu usaha memahami klien dari sudut pandangan klien itu sendiri. .Refleksi Isi .5.

.

Kaunselor menggunakan perkataan yang ringkas. . ‡ Refleksi Perasaan :Pernyataan semula oleh kaunselor tentang perasaan dan sikap yang dinyatakan oleh klien. ‡ Refleksi Pengalaman:Refleksi pengalaman dibuat setelah kaunselor memerhatikan gerak-geri tubuh badan semasa sesuatu pengalaman atau perasaan diperkatakan oleh klien.‡ Refleksi Isi:Pernyataan semula oleh kaunselor mengenai idea yang disampaikan oleh klien. tepat dan padat.

6. Parafrasa ± ringkas. Bertujuan untuk menunjukkan kepada klien bahawa mesej yang berikan mula difahami oleh kaunselor. . Kemahiran Parafrasa Parafrasa ialah respon kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. tepat dan kaunselor memahami.

‡ Dua bentuk soalan dalam sesi kaunseling: Soalan tertutup.7. Soalan terbuka. . Mendapatkan maklumat lanjut. Mendapatkan kepastian . Kemahiran Menyoal ‡ Matlamat menyoal : Mendapatkan maklumat dengan tepat.

Elakkan daripada menambah idea baru. emosi.Memberi perhatian kepada nada. dan isi penting yang diperbincangkan oleh klien.8.Menyusun idea-idea dan perasaan yang penting dengan baik agar memudahkan klien memahaminya. Kemahiran Merumus ‡ Mengulang dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh klien. ‡ Menonjolkan perkara-perkara penting atau tema-tema utama yang mengandungi isi dan perasaan klien semasa perundingan dibuat. .Gunakan bahasa mudah. . . ‡ Panduan membuat rumusan: .

Ice Berg Philosophy .

Kemahiran Konfrantasi ‡ Dilaksanakan setelah terbentuk hubungan yang baik dan kukuh di antara klien dan kaunselor. ‡ Konfrontasi digunakan apabila terdapat percanggahan antara apa yang dikatakan oleh klien tentang dirinya dengan apa yang dilakukannya. .9.

.10. Kemahiran Menginterpretasi ‡ Proses aktif di mana kaunselor menjelaskan makna perkara atau isu yang dibawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru. ‡ Memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat event yang berlaku dari perspektif yang berlainan.

PERASAAN DAN KEPERCAYAAN SECARA TERUS.LATIHAN ASERTIF BERTEGAS UNTUK HAK PERIBADI DAN MENYATAKAN PENDAPAT. JUJUR DAN SESUAI TANPA MENGANCAM HAK ORANG LAIN .

KRITERIA UTAMA ASERTIF ‡ BERTEGAS UNTUK HAK PERIBADI ‡ MENYATAKAN PERASAAN SECARA JELAS. TELUS DAN JUJUR ‡ MENGHORMATI HAK DAN PERASAAN ORANG LAIN ‡ MENYATAKAN `TIDAK¶ BILA ANDA TIDAK MAHU MELAKUKAN SESUATU .

HAK ASAS PERIBADI ‡ MENENTUKAN CARA MENGURUS HIDUP DAN MENETAPKAN KEUTAMAAN DIRI ‡ MENENTUKAN MATLAMAT DAN NILAI DIRI ‡ MENYATAKAN PANDANGAN SECARA JUJUR ‡ MEMBERITAHU ORANG LAIN BAGAIMANA ANDA MAHU DILAYAN ‡ MENYATAKAN `TIDAK¶ BILA ORANG MEMINTA BANTUAN ANDA .

‡ TIDAK MENERANGKAN TINDAKAN DAN PERASAAN ANDA KEPADA ORANG LAIN ‡ MEMBUAT KESILAPAN ‡ MENUKAR FIKIRAN ‡ MENYATAKAN `SAYA TIDAK TAHU¶ ATAU `SAYA TIDAK FAHAM¶ ‡ MEMBUAT KEPUTUSAN TIDAK LOGIK PADA KETIKA-KETIKA TERTENTU .

TIPS MENJADI ASERTIF MENENTUKAN APA YANG PENTING DALAM HIDUP ANDA NYATAKAN PENDAPAT ANDA DENGAN TEPAT. KEDUDUKAN TUBUH DAN GERAK TANGAN / JARI UNTUK PENEKANAN KEPADA FRASA PENTING . KONTAK MATA. JELAS DAN PENUH KEYAKINAN BINA MATLAMAT YANG REALISTIK DAN MENGGAPAINYA TANPA MENGGUGAT MATLAMAT ORANG LAIN PASTIKAN PERMINTAAN ANDA MUNASABAH DAN TIDAK GUGAT HAK ORANG LAIN GUNAKAN BAHASA BADAN UNTUK MENGUKUHKAN PANDANGAN ANDA SPT.

ULANGI PERMINTAAN ANDA TANPA MENJADI MARAH. GUNAKAN UNGKAPAN `SAYA¶«.´SAYA KECEWA ANDA TIDAK TUNAIKAN JANJI«´ JANGAN HUKUM PERLAKUAN ORANG LAIN BELAJAR KATAKAN `TIDAK¶ DENGAN SOPAN UNTUK PERMINTAAN YANG TIDAK MUNASABAH BERTEGAS DENGAN HAK ANDA YANG SAH . NYATAKAN ANDA SIMPATI DENGAN KEADAANNYA KEMUDIAN NYATAKAN APA YANG ANDA MAHU DIA LAKUKAN.

. organisasi dan komuniti.yang membolehkan klien lebih menguasai persekitaraan untuk mencapai aspirasinya ( Hansefeld. 1987).MEMPERKASAKAN (Empowerment) Memperkasakan adalah satu proses di mana klien menperolehi sumber ± personal.

. kepakaran. kekuatan dan kebolehan untuk membawa perubahan. ‡ Struktur ± perhubungan dengan struktur sosial seperti mempunyai akses kepada sumber-sumber. interpersonal dan struktur:‡ Memperkasakan personal ± kompetensi. ‡ Memperkasakan interpersonal ± kebolehan untuk mempengaruhi orang lain.Memperkasaan mempunyai dimensi personal. Kebolehan untuk berinteraksi secara berkesan dengan orang lain.

‡ klien perlu memberi kerjasama.Strategi memperkasakan memerlukan pekerja sosial dan agensi percaya bahawa sistem klien mempunyai potensi:‡ pengetahuan ‡ pengalaman dan ‡ sumber. Dalam memperkasaan:‡ kekuatan klien diberi penekanan. ‡ motivasi klien diperkuatkan. .

Kemahiran Daya Tindak Kemahiran dayatindak diperlukan untuk menangani stres Berikut adalah Kemahiran dayatindak yang boleh dilakukan untuk menangani stres:1. ( Self-esteem ) 4. 6. 7. Yakin kebolehan diri sendiri (Self-efficacy) 5. Senaman. Tindakbalas menangani masalah dan ancaman. Bercakap sendiri mengenai cabaran yang dilalui. . Harga-diri. Relaksasi. 2. 3. Penerimaan hakikat kebolehan diri sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful