PRÁCTICAS TIC

1ºBACH

ALUMNO: DAVID RUA

HORA 8:30-9:20 9:20-10:10 10:10-10:30 10:30-11:20 11:20-12:10 12:10-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-16:10 16:10-17:00 17:00-17:50

LUNES FILOSOFIA TIC

MARTES INGLÉS TIC

MIERCOLES MATES DIBUJO

JUEVES FILOSOFIA TIC

VIERNES INGLÉS MATES

RECREO
FYQ E.F RELIGION FYQ INGLÉS CMC MATES DIBUJO TIC FYQ

RECREO
DIBUJO LINGUA DIBUJO LINGUA FYQ E.F. CMC LENGUA LENGUA LINGUA

COMIDA
LENGUA MATES

1