22Planul de Prevenire Si Protectie

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.

Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
Loc de muncă/ post de lucru Personal Tesa Măsuri de altă natură

Cod Editia: Revizia pag. Pagina Termen de realizare Când este cazul Când este cazul Când este cazul 11.2006 Când este cazul Când este cazul Când este cazul Când este cazul Când este cazul 11.2010 Când este cazul T>25° T< 5° Persoana care răspunde de realizarea măsurii Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă

1 0 1 din 18

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Riscuri evaluate Executarea defectuoasă de operaţii Nesincronizări de operaţiiîntârzieri Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate Solicitare fizică Mişcări periculoase -mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă Proiectare corpuri sau particule Suprafeţe sau contururi periculoase Temperaturi ridicate sau scăzute obiecte Curentul electric Substanţe toxice Temperatură aer ridicată Temperatură aer scăzută

Măsuri tehnice

Măsuri organizatorice I Instruire periodică Instruire periodică

Măsuri igienico-sanitare Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Verificare medicală Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor

Acţiuni în scopul realizării măsurii Instrucţiuni de lucru Instrucţiuni proprii SSM Instruire specifică Măsuri coercitive Control medical periodic Sedinţe analiză SSM Colaborarea cu reprezentanţii lucrătorilor Verificare periodică Exhaustoare, panouri protecţie Evaluare EIP Intocmire listă dotare Asigurare cu EIP conformizat Evaluare mijloace protecţie Asigurare mijloace protecţie Verificare anuală instalaţii electrice Verificare echipamente electrice Asigurare tablou electric şi prize Evitarea accesului Utilizarea măştilor Tinută adaptată sezon Apă minerală Reducerea programului de lucru Tinută adaptată sezon Reducerea timpului expunerii

Obs.

Asigurarea echipamentelor de muncă

Instruire periodică Instruire periodică Stabilire sarcini muncă Instruire periodică Stabilire sarcini muncă

Verificare periodică echipamente Asigurare zonă Asigurare EIP, mănuşi protecţie Mijloace protecţie Verificări periodice instalaţii şi echipamente electrice

Instruire periodică Instruire periodică Instruire periodică Instruire periodică Instruire periodică Interzicere acces Instruire periodică evitare

EIP, alimentaţie EIP, mijloace încălzire

Program redus Program redus

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
Mijloace încălzire Instruire evitare curent aer exhaustoare Evaluare nivel zgomot Asigurare căşti, antifoane Asigurare iluminat mixt necesar Stabilire program iluminat Planuri acţiune asigurare materială Folosirea filtrelor de praf Utilizarea mijloacelor igienice Modificare traseu Instruire mod acţiune

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 2 din 18

14 15 16 17 18 19 Paznic

Curenţi aer Zgomot Iluminat Calamităţi naturale Praf şi pulberi Plante sau animale periculoase

Echipamente de muncă EIP Mijloace iluminat Indicatoare evacuare şi intervenţie Mijloace intervenţie EIP, exhaustoare

Instruire periodică Instruire periodică Evaluare nivel zgomot Numire responsabil Instruire periodică Instruire periodică Evitare Instruire -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie electroizolante. -Efectuarea lucrarilor la instalatiile electrice numai de personal autorizat. -Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea -Respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice -Se vor respecta legislatia aflata in vigoare pentru circulatia

Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Trusă prim ajutor Săpun, cremă mâini

Când este cazul După evaluare Când este cazul Când este cazul Lunar Când este cazul

Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă Sef loc muncă

Electrocutare prin atingere directă (deteriorări ale izolaţiilor), atingere indirectă (deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împământare) -Indepărtarea tuturor echipamentelor electrice improvizate -Utilizare mijloace de protectie electroizolante -Verificarea bornelor -Verificarea conductorilor

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Conducat or Auto

Lovire de cãtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

2

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
pe drumurile publice - Raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele mijloacelor de transport -Controlul stării tehnice la plecarea în cursă - Inlocuirea imediata a parbrizului in cazul in care a fost spart sau fisurat -Instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare precum şi testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite de către executanţi. -Executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent de natura lor. -Control medical periodic -Alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei conducere/odihnă, funcţie de starea de oboseală a conducătorului auto

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 3 din 18

Autoblocarea funcţionãrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers

-Executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de celelalte norme interne

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Proiectarea particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia Electrocutare prin atingere directã: deteriorarea accidentalã a izolaţiilor unor cãi de curent la autovehicul. Identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra -Verificarea vizuală a integrităţii acestora

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Solicitare permanentã a atenţiei în timpul deplasãrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasãrii

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

3

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
în condiţii atmosferice grele – ceaţã, ploaie, ninsoare) Mecanic utilaje de constructi e folosirea spaţiilor de odihnă în intervalele dintre deplasări. -Instruirea personalului lucrator din punct de vedere al protectiei muncii - -Risc intrinsec meseriei Coliziune cu alte utilaje sau autovehicule in timpul transportului; Verificarea starii tehnice a utilajelor inainte de inceperea lucrului - Respectarea indicatoarelor de circulatie si de limitare a vitezei -Instruirea personalului privind consecintele nerespectarii prevederilor legislatiei rutiere si a normelor specifice de transport intern Macaragi u Proiectare corpuri sau particule: -elemente de legare sarcină (şufe sau gaşe) la ruperea accidentală a acestora; -particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia Lovire de cãtre mijloacele de transport auto -Instruirea cu privire la necesitatea utilizării mijloacelor de protecţie din dotare -Semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locurile de muncă Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM. Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM. Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 4 din 18

Permanent

Sef loc de munca

-Verificarea stării fizice a elementelor echipamentelor înainte de începerea lucrului

Permanent

Sef loc de munca

Permanent

Sef loc de munca

4

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră şi a restricţiilor legate de Cãdere liberã de scule, piese, materiale: -la lucrul sub utilaj în cazul reparaţiilor -din cârligul macaralei etc. -Ancorarea pieselor conform normelor specifice de securitate a muncii, zonele de circulaţie -Instruire lucrători asupra consecinţelor neutilizării echipamentului individual de protecţie prescris -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc.

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 5 din 18

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM.

Permanent

Sef loc de munca

Jet, erupţie ulei la fisurarea accidentalã a elementelor instalaţiilor hidraulice

-Verificarea tuturor traseelor cu fluide energetice şi remedierea acestora

-

-Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic superiori cu privire la respectarea restricţiilor de securitate

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM.

Permanent

Sef loc de munca

Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas

-Aducerea în stare de conformitate a tuturor tablourilor electrice, cablurilor electrice sau, dacă acest lucru nu este posibil, înlocuirea acestora cu altele

-Instruirea periodică a lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM.

Permanent

Sef loc de munca

5

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
-Asigurarea, prin închidere, a panourilor şi tablourilor electrice

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 6 din 18

securitate - Respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilorde muncă şi a activităţii; Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM. Permanent Sef loc de munca

Efort dinamic ridicat la manipularea manuală a unor piese, subansambluri grele, poziţii de lucru forţate sau vicioase în timpul unor lucrări de reparaţii

Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate mişcările extreme, - Examinarea medicală mişcările bruşte, mişcările periodică a angajaţilor repetitive potrivit

Solicitare permanentã a atenţiei în timpul deplasãrii, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt Deplasãri, staţionãri în zone periculoase: în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat - pe cãile de acces auto

prevederilor legale Respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de muncă şi a activităţii; -examinarea medicală periodică a angajaţilor potrivit prevederilor legale

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM.

Permanent

Sef loc de munca

lucrătorilor -Instruirea lucrătorilor în -Instruirea importanţa acest sens, a staţionării sau privind deplasării în zone respectării codului de periculoase circulaţie rutieră şi a -marcarea zonelor restricţiilor legate de periculoase zonele de circulaţie Neutilizarea echipamentului Dotarea lucrătorilor cu EIP -Instruirea lucrătorilor individual de protecţie şi a corespunzător activităţii ce privind consecinţele celorlalte mijloace de urmează a fi desfăşurată nerespectării restricţiilor protecţie din dotare de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM.

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM.

Permanent

Sef loc de munca

6

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
de protecţie etc. -verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea Sudor -Asigurarea unui sistem de ventilare eficient care să asigure eliminarea noxelor din încăperile de lucru -Dotarea executanţilor cu mască de protecţie împotriva gazelor şefilor ierarhic superiori -Control medical periodic cu determinarea concentraţiilor de agenţi toxici; -Respectarea graficelor de prelevare a probelor şi determinare a concentraţiilor de vapori, gaze toxice din atmosfera locului de muncă -Utilizarea EIP specifice pentru operaţiile de sudare cu arc electric; -Marcarea suprafeţelor sudate; -Elaborarea şi aplicarea unei proceduri care să reglementeze „lucrul cu foc” Utilizarea EIP specifice pentru operaţiile de sudare cu arc electric; -Utilizarea EIP specifice pentru operaţiile de sudare cu arc electric; -Respectarea instructiunilor SSM Trusa de prim ajutor

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 7 din 18

Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la procesul de sudare

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Atingere accidentală a suprafeţelor recent sudate, cordoanelor de sudură, zgură

-Dotarea executanţilor cu manusi de protecţie

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Flama produsă la amorsarea arcului electric Orbire de către arcul electric şi contrast scăzut între mediu şi detaliul la care se lucrează -Dotarea executanţilor cu ochelari de protecţie împotriva gazelor

Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent Permanent

Sef loc de munca Sef loc de munca

7

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
pentru sudarea si taierea metalelor -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc. -Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic superiori -Operatiile de sudare se vor realiza numai de catre personal autorizat, conform legislatiei aflate in vigoare - instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate - respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice -montarea corpurilor abrazive de către personal autorizat, numit prin decizie -urmărirea gradului de uzură al pietrelor de polizor şi înlocuirea imediată a acestora în

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 8 din 18

Trusa de prim ajutor

Neutilizarea EIP, EIL şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare

-Dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Instalator

Organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mână la lucrul cu polizorul unghiular, menghina Lovire de către mijloacele auto la deplasarea între punctele de lucru Proiectare de corpuri sau particule - la lucrul cu polizoare (polizor unghiular,)

-verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor -utilizarea protecţiilor (apărători etc.) împotriva organe de maşini în mişcare

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent Permanent

Sef loc de munca Sef loc de munca

achiziţionarea de corpuri abrazive certificate din punctul de vedere al calităţilor de securitate

8

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
momentul în care se constată că nivelul uzurii depăşeşte limita admisibilă -Verificarea periodică a modului de utilizare a mijloacelor de protecţie din dotare -Control medical periodic cu ţintă către investigaţiile oftalmologice. constituirea echipelor care manipulează mase mari dintr-un număr adecvat de persoane, astfel încât solicitarea să nu depăşească posibilităţile individuale; angajarea şi repartizarea la asemenea lucrări numai a unor persoane cu condiţie fizică foarte bună; instruirea privind modul corect de manipulare control medical periodic -Utilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare -Instruire cu privire la necesitatea utilizării mijloacelor de protecţie din dotare -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 9 din 18

Strălucirea arcului electric şi contrast puternic între faza de sudare şi cea de privire a mediului înconjurător

dotarea executanţilor cu filtre de lumină adecvate tipurilor de operaţii practicate

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Efort dinamic la: manipularea maselor mari (, ţevi,) lucrări manuale de săpare Poziţii de lucru vicioase (aplecat, ghemuit) în interiorul gropilor sau la sudura de poziţie

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Omiterea utilizării mijloacelor de protecţie din dotare (mănuşi de protecţie, bocanci de protecţie, ochelari de protecţie) Tamplar Organe de maşini în mişcare: prindere mînă la, pânza ferăstrău, masini, circular -Verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor -Utilizarea protecţiilor (apărători etc.) împotriva

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

9

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
organe de mişcare Tăiere, înţepare provocate de contactul cu suprafeţele înţepătoare, ascuţite ale materialului de lucru, scule tăietoare etc. Neutilizarea mijloacelor de protecţie ale echipamentelor tehnice – tăierea materialului lemnos fără apărătoare de protecţie si a dispozitivelor specificate in cartile tehnice ale utilajelor maşini în -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate si necesitatea montarii dispozitivelor de protectie specificate in cartile tehnice ale utilajelor -Utilizarea EIP specifice pentru operaţiile de sudare cu arc electric; -Marcarea suprafeţelor sudate; -Elaborarea şi aplicarea unei proceduri care să reglementeze „lucrul cu foc” -Control medical periodic cu determinarea concentraţiilor de agenţi toxici; -Respectarea graficelor de prelevare a probelor şi determinare a concentraţiilor de vapori, gaze toxice din atmosfera Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 10 din 18

-Verificarea periodică a stării tehnice a sculelor -Utilizarea mijloacelor de protectie -Realizarea instructiunilor proprii de securitate -Verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor -Utilizarea dispozitivelor de protectie specificate in cartile tehnice ale utilajelor

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Lacatus Mecanic

Atingere accidentală a suprafeţelor recent sudate, cordoanelor de sudură, zgură.

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la procesul de sudare

-Asigurarea unui sistem de ventilare eficient care să asigure eliminarea noxelor din încăperile de lucru -Dotarea executanţilor cu mască de protecţie împotriva gazelor

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

10

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
locului de muncă -Dotarea angajaţilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată. -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc. -Verificarea modului de utilizare a mijloacelor de protecţie din dotare -Instruire cu privire la lucrul în condiţii de securitate la utilizarea maşinilor-unelte

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 11 din 18

Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (E.I.P., mijloace electroizolante etc.)

-Achiziţionarea EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată potrivit reglementărilor în vigoare.

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Prelucrato r prin aschiere

Proiectare aşchii, material abraziv la operaţiile de prelucrare prin aşchiere

-Dotarea tuturor maşinilor-unelte cu protectori împotriva aşchiilor, şpanului, desprinderilor de materiale abravize Interblocarea stării de funcţionare cu poziţia de lucru a acestor protectori -dotarea cu ochelari de protecţie

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Lucrul cu scule (ex.: cuţite de strung, burghie etc.) cu profilul aşchietor uzat

-Inlocuirea sculelor uzate (ex.: cuţite de strung, burghie etc.) cu altele noi, certificate din punctul de vedere al securităţii muncii;

-Verificarea echipamentelor aflate în dotare şi realizarea certificării celor care nu îndeplinesc această cerinţă; - Interzicerea efectuării operaţiilor cu scule uzate.

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

11

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare -Interzicerea începerii sau continuării oricărei activităţi în momentul în care se constată neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare -Instruire pe teme de informare asupra riscurilor favorizate de neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare -Controale periodice cu frecvenţă aleatoare asupra modului de utilizare a mijloacelor de protecţie din dotare şi sancţionarea abaterilor -Instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare precum şi testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite de către executanţi. -Executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent de natura lor. -Control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate. -Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Cod Editia: Revizia pag. Pagina Permanent Sef loc de munca

1 0 12 din 18

Electricia n

Electrocutare prin atingere directă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii

-Identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra -Verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru -Asigurarea de către membrii formaţiei de lucru că în spate şi în părţile laterale nu sunt în apropiere părţi aflate sub tensiune

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Electrocutare prin atingere indirectă ca urmare a deteriorarii a circuitului de

-Verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

12

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
legare la împământare priza de aparatajelor, a stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru -Descărcarea de sarcină capacitivă a instalaţiei la care urmează a se lucra -Utilizarea, după caz, a mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu mâner electroizolant - Repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie (atât echipamente tehnice cât şi echipamentul individual de protecţie). -Control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 13 din 18

Prindere, antrenare de către transmisii neprotejate, organe de masini in miscare la executarea probelor functionale

Apropierea la o distanţă mai mică decât cea admisă prin norme de poziţiile aflate sub tensiune

-Semnalizarea corespunzătoare a zonei periculoase -Prevederea, acolo unde este posibil, de mijloace de blocare a accesului în cazul în care instalaţia este sub tensiune

Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (E.I.P., mijloace electroizolante etc.)

-Achiziţionarea EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată

-Interzicerea îndepărtării dispozitivelor de protecţie -Verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului -Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate -Verificarea modului în care sunt respectate restricţiile tehnice şi de protecţie a muncii -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării zonelor de securitate, în special ale expunerii din această cauză la efectele arcului electric -Dotarea angajaţilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

13

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
potrivit reglementărilor în vigoare. desfăşurată. -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc. -Instruirea periodică de protecţie a muncii privind modalităţile de transport, ridicare a sarcinilor mari -Se vor respecta instructiunile SSM pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii -Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării instructiunilor SSM pentru lucrul la înălţime -Accentuarea în cadrul instruirii de protecţie a muncii a aspectelor privind importanţa respectării normelor de protectia muncii privind lucrul la înălţime -Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 14 din 18

Zidar

Efort dinamic la manipularea maselor mari

Controlul periodic;

medical

Permanent

Sef loc de munca

Cadere de la înălţime prin dezechilibrare, alunecare

-Dotarea lucratorilor cu centuri de siguranta -Flosirea scarilor certificate de organismele abilitate

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Neutilizarea echipamentului

Dotarea lucrătorilor cu EIP

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru.

Permanent

Sef loc de

14

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
individual de protecţie din dotare (salopeta, casca de protectie, mănuşi de protecţie) corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc. -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate Trusa de prim ajutor Instructiuni proprii SSM

Cod Editia: Revizia pag. Pagina munca

1 0 15 din 18

Betonist

Organe de maşini în mişcare: prindere, mână de către betoniera

-Verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Lovire de către mijloacele auto pe traseele de lucru

Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare ( mănuşi de protecţie, cizme)

-Respectarea instructiunilor proprii de SSM -Interzicerea, ca şi -Instruirea lucrătorilor instruirea lucrătorilor în privind importanţa acest sens, a staţionării respectării codului de sau deplasării pe căile de circulaţie rutieră acces auto de - pe în cadrul instruirii de acc drumurile publice protecţie a muncii a aspectelor privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră -Dotarea lucrătorilor cu -Instruirea lucrătorilor EIP corespunzător privind consecinţele activităţii ce urmează a fi nerespectării restricţiilor desfăşurată de securitate – Neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc. -Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea

-

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

15

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
şefilor ierarhic superiori -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate -respectarea instructiunilor proprii de SSM -Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră -Accentuarea în cadrul instruirii de protecţie a muncii a aspectelor privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră -Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate –Neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc. -Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic superiori -instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 16 din 18

FierarBetonist

Organe de maşini în mişcare: prindere, mână de către masina de indreptat fier beton sau ghilotina

-Verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Lovire de către mijloacele auto pe traseele de lucru

-Interzicerea, ca şi instruirea lucrătorilor în acest sens, a staţionării sau deplasării pe căile de acces auto de pe drumurile publice

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare ( mănuşi de protecţie)

-Dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Dulgher

Organe de maşini în mişcare: prindere mînă în abricht, pânza ferăstrău panglică, circular

-verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor -utilizarea protecţiilor (apărători etc.) împotriva organe de maşini în mişcare

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

16

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 17 din 18

Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare ( mănuşi de protecţie, salopeta, bocanci)

-Dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată

Muncitor necalificat constructii

Efort dinamic la: manipularea maselor mari (ţevi, materiale) lucrări manuale de săpare Poziţii de lucru vicioase (aplecat, ghemuit) în interiorul gropilor

-Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate –Neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc. -Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic superiori -Constituirea echipelor care manipulează mase mari dintr-un număr adecvat de persoane, astfel încât solicitarea să nu depăşească posibilităţile individuale; angajarea şi repartizarea la asemenea lucrări numai a unor persoane cu condiţie fizică foarte bună; instruirea privind modul corect de manipulare -Control medical periodic -Respectarea instructiunilor proprii de SSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Trusa de prim ajutor

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

17

B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita Tel/fax : 0245/211531; 211671, email: complis1992@yahoo.com CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992 Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
depozitarea materialelor -Utilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare -Instruire cu privire la necesitatea utilizării mijloacelor de protecţie din dotare

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

1 0 18 din 18

Omiterea utilizării mijloacelor de protecţie din dotare (mănuşi de protecţie, bocanci de protecţie, casca de protecţie)

Trusa de prim ajutor

Instructiuni de lucru. Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de munca

Director , Staicu Gabriela Mona Stela

Inspector SSM Bogdan Eduard Daniel Reprezentanţi lucrători .......................................................

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful