SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2

Kod Kertas

: 21

Penyedia Penyemak Disahkan KB

: En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor : Puan Shamlah A/P Nagalingam : Dr. Lim Bee Lee

Mata Pelajaran : Sejarah Masa Bil. Calon : 1 jam : 244

Disahkan Pengetua :

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab iaitu bahagian A,B dan C. Jawab semua soalan. 3.

perdagangan antarabangsa B Menjadikan Kedah sebagai pengkalan tentera terkenal C Mengelakkan Kedah daripada menghantar ufti ke Siam D Membuka jalan campurtangan Syarikat Hindia Timur Inggeri di Kedah Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai Kedah walaupun mereka berminat terhadap kegemilangannya sebagai kuasa maritim? A. Kedah mendapat bantuan dari Bugis B. Kedah mempunyai pertahanan yang kuat C. Siam mengakui Kedah di bawah naungannya D. British terpaksa bersaing dengan Perancis 4. Mengapakah SHTI ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang? A. B. C. D. Menghadapi ancaman Perancis Menyekat kedatangan kuasa asing Memecah dasar monopoli Belanda Menghalang dasar keterbukaan Siam

Bahagian A ( 40 Markah )

1. Apakah tujuan penubuhan Syarikat Hindia Timur Inggeris? I. Meluaskan tanah jajahan II. Menjalankan perdagangan antarabangsa III. Meneruskan peperangan dengan orang Islam di Timur IV. Memonopoli perdagangan rempah dikepulauan rempah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

Dasar Buka Pintu di Kuala Kedah

2.

Pernyataan di atas ialah dasar yang mengamalkan oleh Kerajaan Kedah. Apakah faedah yang diperoleh Kedah akibat pengenalan dasar ini? A Memajukan Kedah sebagai pusat
1

5.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri

W. Menandatangani perjanjian perdamaian 7. SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai benteng pertahanan.II.III. Residen Jeneral yang petama di negeri melayu bersekutu ialah I. III dan IV Pada tahun 1874.Long Jaafar D. I. II.Raja Abdullah III. Perak C. Pahang D. Ujong 10. Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini? A. I. I. Negeri Sembilan IV. Francis Light D. III dan IV Menguasai pengeluaran bijih timah Menambahkan pelaburan orang Barat Menamatkan mengutup cukai di Sungai dan IV C.Raja Yussuf C.Tengku Kudin B.Apakah buktinya? 6. Dato’ Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian. Selangor B. II. J. Birch B. II Menamatkan perang saudara D.dan IV B.II dan III C.rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rachaldo telah diserang. II dan III B. dan IV A.W. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang dari dijajah British. Rodger C. Peristiwa di atas merujuk kepada kejadian di negeri Memajukan ekonomi Mencontohi usaha Sultan Johor Membawa masuk pelabur eropah A. Imigran Cina telah menimbulkan kekacauan dan kongsi gelap ditubuhkan. I. Frank Sweettenham 11. 9. I. J. II. dan IV D.P. IV.III.Selat (NNS) dari India ke London pada tahun 1867? I. Mengapakah British berbuat demikian? A. Tindakan kerajaan British menjadikan NNS sebagai tempat untuk membuang banduan telah dibantah oleh penduduk tempatan. 8. Mengapakah British amat bimbang pada tindakan Perancis yang ingin membuka terusan di Segenting Kra ? Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari China kalau ingin memajukan perlombongan 2 bijih timah negeri Perak . Kebajikan SHTI tidak diambil berat oleh SHTI di India.

Rusia sebuah negara Eropah yang kuat. D. II. Bahasa Melayu. B. Menjadi Menteri Besar Johor yang 18. I. B. III. Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan? A. C.II. C. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri 15. Mengatasi masalah kewangan. Pada 1924 keluarga Brooke telah menubuhkan Jabatan Pelajaran di Sarawak. Rusia sangat baik dengan negerinegeri Melayu tersebut. A. B. Mengapakah Inggeris menganggap Rusia sebagai salah satu kuasa Eropah yang berbahaya kepada kepentingannya di Negeri-negeri Melayu Utara ? A. 13. Kedudukannya lebih tinggi daripada Gabenor British di Singapura. Apakah faedah daripada perjanjian tersebut kepada Maharaja Abu Bakar? I. 16. Membekalkan guru-guru. III dan IV. Bantuan tentera daripada kesultanan Sulu. Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Lembah Menam Chao Praya adalah hak British. Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor. C. 14. II dan III. Siam pernah berjanji akan menyerahkan kawasan ini kepada Rusia C. IV Diiktiraf sebagai pemerintah Johor. III dan IV.A. B. Pada tahun 1885. Menyediakan sukatan pelajaran. C. Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak? A. Mengatasi masalah kekurangan pegawai 3 pertama. Perluasan kuasa Perancis boleh menggugat perdagangan British di Singapura. B. Raja dan menteri besar mempunyai hak untuk memilih jemaah menteri. satu perjanjian antara Maharaja Abu Bakar dengan British telah ditandatangani. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan. I. Penguasaan Perancis akan mempengaruhi kedudukan Negerinegeri Utara Tanah Melayu. Membantu guru-guru di Sekolah. C. Apakah faktor yang membolehkan James Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak? A. C. D. 12. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh Dato’ Muhammad Salleh bin Perang kepada negeri Johor? A. I. Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam Mengawal perkembangan pendidikan . Melaksanakan undang-undang tempatan. D. D. B. Sumber kewangan yang mencukupi. Berhubung terus dengan kerajaan British. D. D. B. Menerima Penasihat British. Rusia sedang berpakat dengan negara Eropah lain untuk berdepan dengannya. Sokongan padu penduduk tempatan. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi dalam Undang. II dan IV. Melukis peta pembangunan negeri Johor. .undang Tubuh Kerajaan Terengganu kecuali A. B. Tenteranya yang kuat. Raja mesti mengadakan mesyuarat. D. 17. D. Rusia berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang. Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan. C.

Pada tahun 1704. C. Mengapakah Sultan Brunei berbuat sedemikian? A. Penduduk Sabah menggunakan teknologi moden. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan penanaman modal Eropah secara besarbesaran. D. B. Pada pendapat anda. Mengekalkan ekonomi tradisional Sarawak. Tiap-tiap Residensi di Sabah dibahagikan kepada daerah. kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu dalam peperangan. Menghadapi masalah modal. Menghadapi masalah kakitangan. 23. kerana ramai penduduk Sabah tidak suka mendiami kawasan tersebut. SBUB telah memperkenalkan tanaman baru seperti getah dan tembakau ke Sabah. Gabenor Labuan. 20.Siapakah yang menyandang jawatan sebagai pegawai daerah tersebut? A. C. Sabah mempunyai tanah yang luas dan subur. Tertakluk kepada Perlembagaan Sarawak 1941. Ketua Anak Negeri. Mengapakah kerajaan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran? A. 21. Sarawak tidak mempunyai sumber ekonomi yang banyak. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak. B. 22. kerana Sultan Sulu membantunya mematah pemberontakan. 4 24. Apakah syarat yang dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan yang dikenakan? A. D. mengapakah Brooke melaksanakan dasar tersebut? A. C. Sultan Brunei telah menyerahkan pantai utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu. B.Pentadbir. Menjaga kepentingan ekonomi keluarga Brooke. B. C. W H Treacher telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada sultan Brunei. Menjaga kepentingan ekonomi penduduk peribumi. B. C. Setiap daerah diketuai oleh Pegawai daerah yang berfungsi sebagai ketua pentadbir. C. D. Baron Von telah meminta bantuan daripada Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877. D. Bimbang kedatangan pemodal Barat akan mengancam pemerintahannya. Mengapakah Overback terpaksa meminta bantuan syarikat tersebut? A. Menghadapi serangan Sultan Brunei D. D. . kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. Penduduk Sabah memiliki banyak modal. Ketua peribumi. 19. Mengapakah usaha ini dilakukan? A. B. Pegawai berbangsa Eropah. 25. Sabah mempunyai ramai tenaga buruh. Menggelakkan campur tangan kuasa asing. Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British. Menghadapi ancaman lanun. Pemimpin yang dipilih oleh penduduk tempatan.

Mempunyai kepentingan 15 Julai 1831 Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi menyerang Naning. Sehingga akhir kurun ke-19. Permintaan dari negara Asia merosot. 31. 5 . Daerah Naning dan Rembau. Apakah ganjaran yang telah diberikan? A. Mengapakah serangan itu dilancarkan? A. B.II dan IV. Daerah Naning dan Melaka.B. C. Mempunyai kepadatan penduduk.III dan IV. Pam kelikir IV. harga getah jatuh. D. D. Kemelesetan ekonomi dunia. C. Australia B. C. melombong bijih timah B. I. Mempunyai tanah yang rata. W H Treacher dilantik sebagai Gabenor Sabah. Manakah kaedah melombong yang digunakan oleh Cina dalam tempoh berkenaan? 26. I. Kapal korek A. Salah satu kegiatan ekonomi penduduk di Semenanjung Tanah Melayu ialah meramu. Lombong emas yang terdapat di Raub telah diusahakan oleh Syarikat dari A. Pada tahun 1832. Amerika Syarikat C. D. C. Menjadi Penghulu di Taboh. 33. James Brooke telah mengambil alih tapak pemerintahan. Mendapat desakan daripada rakyat. Permintaan dari negara Amerika Latin terjejas. I. C. D. C. Pengeluaran getah berlebihan.II dan III. Mengapakah Rentap mula menyerang kubu James Brooke pada tahun 1853 ? A. James Brooke telah menghapuskan penempatan orang iban di Sungai Skrang. Mengapakah pembinaan jalanraya banyak tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu? A. D. C. Lombong dedah A. Pencen dan rumah di Melaka. James Brooke telah menganggu penempatan orang iban di Sarawak. menangkap ikan. Mengapa? I . Dol Said berpakat dengan Rembau ekonomi. III. B. B. Dol Said memberontak B. Britain D. 32. orang Cina menguasai kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu. menanam padi. D. B. Palung II. Dol Said telah menyerah diri kepada British dan pihak British telah memberikan ganjaran kepada Dol Said. Kegiatan ini berkaitan dengan aktiviti A. Overbeck akan membayar sejumlah wang kepada W H Treacher. James Brooke telah membuka penempatan baru. 30. II. memungut hasil hutan. B. Pada tahun 1920-an dan 1930-an. Austria 29. 27. Syarikat akan membayar cukai tahunan kepada kerajaan British. 28.III dan IV. D.

38. Menggalakkan amalan poligami. dan IV. Antara berikut yang manakah akhbar yang dimaksudkan? D. Menggesa kaum wanita agar menghadkan mendapat pendidikan. III dan IV. D. Perasaan cinta dan taat setia yang Agi Idup. Menasihati ibu bapa supaya memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak. 35. Syed Sheikh al-Hadi. Usaha menjadikan Tanah Melayu sebagai kuasa besar. C. Menyatupadukan orang Iban menentang pentadbiran James Brooke. Mengharamkan amalam penghambaan. Utusan Melayu III. II dan III. Masuk campur dalam adat istiadat raja. A. Semangat memperjuangkan negara. II. B. D. Di bawah ini adalah bukan saranan majalah AlImam dalam proses idea pembaharuan Kaum Muda. Menjadi slogan orang Iban untuk mempertahankan maruah mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan? I. B. Perasaan taat setia. I. C. Membawa maksud selagi hidup selagi berjuang.C. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar. Antara berikut. 34. Maklumat di atas berkenaan adalah Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu? A. Apakah tindakan British yang mencabuli adat resam sehingga menimbulkan kemarahan Sultan dan pembesar Perak? A. Warta Ahad II. B. 36. yang manakah boleh dikaitkan dengan slogan di atas? D. Dol Said enggan mematuhi arahan British B. Abas Muhammad Taha. 39. Mengetepikan adat resam dan kepercayaan kalut yang boleh menghalang kemajuan. Warta Malaya A. Lembaga Melayu IV. Dilahirkan di Melaka Mendapat pendidikan agama di Terengganu dan Riau Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara III. 37. I. IV. A. C. III dan IV. C. Menghapuskan amalan bercukur. Syeikh Muhammad Abduh. I. 6 . Dol Said membicarakan kes jenayah D. II D. Hj. Mendorong orang Iban membuka petempatan di Sungai Skrang. Dato’ Onn Jaafar mendapat pendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. • • • II. C. Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Syeikh Muhammad Tahir. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun 1870-an. I. B. Agi Ngelaban mendalam terhadap bangsa dan tanah air.

_____________ 5. Apakah mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya di atas? 9. ____________ 2. ditentang oleh rakyat Filiphina yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Moses British NegeriNegeri Selat Durbar Perlembagaan Sarawak Martin Lister James Brooke Prince of Wales tradisional yang diusahakan untuk tujuan eksport. Cina Peranakan merupakan masyarakat kacukan antara Jepun-Melayu. 3. Pemerintah Sarawak 1841-1868 Diisytiharkan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 Sepgtember 1941 Mengetuai pemerintahan SBUB di Sabah. 6. D. Menimbulkan kesedaran pendidikan.S Mason C. Singapura dan Melaka Nama yang diberikan oleh Francis Light kepada Pulau Pinang. _____________ 3. Ekonomi dagangan adalah berorientasikan eksport. Pentingnya perpaduan kaum.A. C. Gabenor J. B. . Penasihat British di Kelantan. C.L. Penyatuan Pulau Pinang. 7. III dan IV. • • • Anak Mat Lela Gila Melati Kota Bharu Mari Kita Berjuang 5. B. Industri mengetin nanas berpusat di Johor. II dan III. A. 1. Kaum Muda terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama. Senarai di bawah berkaitan dengan novelnovel sebelum Perang Dunia Kedua. Persidangan Raja-Raja Melayu Mendesak Siam menerima kehadiran mereka. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman Bahagian B ( 10 Markah ) Lengkapkan petak berikut dengan jawapan yang sesuai dan betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. I dan IV. D.Penjajahan Sepanyol di Filiphina telah 1. Residen pertama British di Negeri Sembilan. Memelihara hak orang Melayu. _____________ 4. Menerima konsesi tanah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 4. 10 . I dan II. 40. 2. ______________ 7 . Mencetuskan semangat kebangsaan. 8. _____________ 6. Bahagian C ( 10 Markah ) Tuliskan BETUL atau SALAH untuk setiap kenyataan di bawah.

SELAMAT MENJAWAB. 8 . ______________ 8. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama diadakan pada tahun 1939 di Kuala Lumpur. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh KERTAS SOALAN TAMAT. _________________ 10.7. ______________ 9. Akhbar Sekola Melayu dikendalikan oleh masyarakat Melayu. Akhbar Bintang Peranakan dikendalikan oleh masyarakat Cina Peranakan. ______________ Ibrahim Haji Yaakob di Kuala Lumpur pada tahun 1938.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful