tender-ertesito.

hu 

Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál :
www.tender-ertesito.hu Tesztelje 14 napig ingyenesen!

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium : Részvételi felhívás, EUHL   
Közzététel dátuma:
Szerződés típusa:
Jelentkezési határidő:
Dokumentáció beszerzésének
határideje :
Teljesítés helye:
Ország:
I.D.:
Kiírás típusa:
Összefoglalás:
Külső jegyzékszám:
CPV kód:

05.01.2011
Szolgáltatásmegrendelés
14.01.2011
14.01.2011
Budapest
HU: Budapest
6825387
Közbeszerzési felhívás
Kommunikációs stratégiai és szakpolitikai tanácsadás, valamint véleménykutatás és kapcsolódó
közvéleménykutatási szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.
38603/2010
79400000-8, 79300000-7, 73200000-4, 79417000-0, 79416200-5, 79411000-8

Teljes szöveg 
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma:

2011 / 2

Ajánlatkérő:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Nyertes ajánlattevő:
Teljesítés helye:

1011 Budapest, Vám u.5-7.

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatásmegrendelés

Eljárás fajtája:

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény típusa:

Részvételi felhívás EUHL

CPV kód:

79400000-8; 79300000-7; 73200000-4; 79417000-0; 79416200-5; 79411000-8

Közzététel dátuma:

2011/01/05

Iktatószám:

38603/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2011/01/14

Ajánlatkérő típusa:

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális
és helyi szerveik

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

infrastruktúra

Rövid tartalom:

Tanácsadói szolgáltatások nyújtása

Tartalom:
EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29
29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int 
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Postai cím: Akadémia u. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Címzett: Közbeszerzési Koordinációs, Felügyeleti és Nyilvántartási Főosztály (1011 Budapest, Vám u. 5-7., VI. emelet 616.
iroda)
Telefon: +36-1-795-6882
E-mail: zoltan.takacs@nfm.gov.hu; gyongyi.gaal@nfm.gov.hu
Fax: +36-1-795-0122
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

© Tender-Értesítő Kft.

Oldal1

.... kérjük töltse ki az A............1.............................hu A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: x  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő...........gov.............II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő.............. valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő..........................III mellékletet I.................................................................................................................... valamint véleménykutatás és kapcsolódó közvéleménykutatási szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére...................... Fax: +36-1-795-0122 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www..... © Tender-Értesítő Kft.....2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei x  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság.........hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! .............................. kérjük töltse ki az A..................................I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő......................................................nfm.......................tender-ertesito.. amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés ....................... II.. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  II............1) Meghatározás II.....................................2) A szerződés típusa....................................hu  Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www.......................................................... kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): infrastruktúra Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II............................................................................................................. Oldal2 ... kérjük töltse ki az A.....1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Kommunikációs stratégiai és szakpolitikai tanácsadás.................1..................................................................... valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –................tender-ertesito.

.....5) A szerződés meghatározása/tárgya Kommunikációs stratégiai és szakpolitikai tanácsadás............1........3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II................................................................................. az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatásmegrendelés x  Szolgáltatási kategória 11 (az 1–27........1...........................5-7........2................ Oldal3 ................ Tervezés és kivitelezés Kivitelezés....... mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II..........................1....1) ............ módon.......................1..................................8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B..................tender-ertesito..Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www....................... Vám u...........................1.....................1.................................. valamint véleménykutatás és kapcsolódó közvéleménykutatási szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.................................... mellékletében) A teljesítés helye 1011 Budapest......................................hu  .. adott esetben...................................................................................................... szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II..9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II........6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: 79400000-8  További tárgyak: 79300000-7  73200000-4  79417000-0  79416200-5  79411000-8  Kiegészítő szójegyzék II....................................1.. maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan............................................. © Tender-Értesítő Kft............... 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II..................... ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.......................... bármilyen eszközzel.................4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY....................... II........7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II........hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! tender-ertesito.. NUTS-kód HU101 II...

............. imázsépítéssel kapcsolatos tanácsadás. 6) Egészségpolitikai tanácsadás.................hu  Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www..... alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet.....2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Az ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon és tartalommal igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében....................... aki.2) Részvételi feltételek III....... 2) Általános stratégiai tanácsadás.... §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni...............1.. 305. illetve jogi személy (adott esetben) nem követelmény III...... hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a dokumentációban foglaltak szerint......... ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező.1............. 5) Társadalompolitikai tanácsadás............... Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (későbbiekben ajánlattevőt). a Kbt......... 7) Energetikai tanácsadás.. © Tender-Értesítő Kft............... 16) Véleménykutatás Fenti tanácsadásokhoz kapcsolódó közvéleménykutatások elvégzése és elemzése................................. §-a szerint...... 62...................... 4) Közigazgatási kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás.................... 12)Önkormányzati tanácsadás........ 60..................... III..............1.... akülönleges feltételek meghatározása III...1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok).... Teljes mennyiség (adott esetben......... 10)Médiapolitikai és médiapiaci tanácsadás............................. pénzügyi és technikai információk  III.........................1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi.. törvény 36/A........... 3) Személyi pozicionálással..... és opciót beleértve) 1) Általános Kommunikációs tanácsadás.. III....2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert. gazdasági..... 8) Informatikai-telekommunikációs tanácsadás.................hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! ...... aki a Kbt............. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. valamennyi részt. illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója....... a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő utalással történik.................1) A szerződésre vonatkozófeltételek III... a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert........... az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II............4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen....................2.tender-ertesito........ 13)Makrogazdasági tanácsadás..... szakasz : jogi................2.......... Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003...... évi XCII.................................... §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll............ Oldal4 .......... 15)Külgazdaság-politikai tanácsadás................................................... 14)Gazdaságpolitikai tanácsadás.... becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.................3) A szerződés időtartama vagy a befejezés....... 9) Honvédelmi és Biztonságpolitikai tanácsadás................ vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt.............tender-ertesito...1...................................3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság............... 11)Oktatáspolitikai tanácsadás............... Ha ismert........... Igazolási mód: ................. Ajánlatkérő előleget nem fizet..... a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés 2011/05/31 (nap/hó/év) III............................

..... Oldal5 ..... illetőleg nyilatkozattal kerülhet sor..hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! ....... együttesen nettó 150 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű.. d) pontja alapján valamennyi..tender-ertesito..... § (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell... M2) ha nem áll a rendelkezésére ................ 67..... 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III................................................2.. azaz legalább 3 fő szakember biztosítása szükséges... a) pontja alapján valamennyi...................................2... III...energetikai tanácsadás............legalább 1 (egy) fő felsőfokú politológus végzettséggel és legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakember....... ... 68.gazdaságpolitikai tanácsadás.stratégiai tanácsadás..................................kommunikációs tanácsadás....................informatikai-telekommunikációs tanácsadás....... ... . § (1) bekezdésére...............a Kbt.............. § 3/E......... § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: .... ...társadalompolitikai tanácsadás.. III....2..legalább 1 (egy) fő felsőfokú statisztikus végzettséggel és legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakember..... 63........ a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatását......... Részvételre jelentkező az M2 alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelését kizárólag külön-külön szakemberekkel igazolhatja..A kizáró okok igazolására a Kbt...... saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk és rendelkezésre állási nyilatkozatuk benyújtásával..... illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek és a Kbt......... § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik.. § 3/E...kommunikációs tanácsadás.... 67..... .........társadalompolitikai tanácsadás...... és azzal összefüggésben a 4.. §-ának (3)-(4) bekezdésére. aki..... § (3) bek..3......... az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását).. illetőleg amely a 60........................... §-ának (3)-(4) bekezdésére..informatikai-telekommunikációs tanácsadás................... . ..... ...hu  Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www.. hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan.... 65...tender-ertesito... Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a részvételre jelentkező (10% feletti alvállalkozó) ha pénzintézete nyilatkozata alapján bankszámláján 2010-ben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő....... III..........3) Műszaki.. a) pontja alapján a tárgyévet megelőző három év (2007-2009................... (együttes megfelelés) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt.. 2010-ben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a bankszámláján........) összesen legalább 6 (hat) db.... M2) A Kbt. 63.................................. §-át a 136...2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek és a Kbt........... Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét továbbá a Kbt.... . képzettségük............gazdaságpolitikai tanácsadás......... ....... ... 66....................... pontjára..4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 71.. A megrendelő által kiállított referencia igazolásnak tartalmaznia kell a szolgáltatás szerződéses határidőre és megfelelő minőségben való teljesítésére történő utalást............. Részvételre jelentkező igazolja legalább a teljesítés idejét és helyét.. pontjára.... Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a részvételre jelentkező (10% feletti alvállalkozó): M1) ha nem rendelkeznek együttesen a tárgyévet megelőző három évben (2007-2009.. végzettségük ismertetését és iskolai végzettségüket igazoló oklevelek egyszerű másolatának... 71......... §-ának (4) és (8) bekezdésében rögzítettekre.. 65.A részvételre jelentkező(k)nek – a Kbt. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót.. ...... a bankszámla száma................stratégiai tanácsadás........ § (4) bekezdésében foglalt eltérésekkel......energetikai tanácsadás.. és azzal összefüggésben a 4............ (önálló megfelelés) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt... § (3) bek.................................. .... § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: M1) a Kbt.............1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem ........... 69................................. figyelemmel a Kbt. a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét............. az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését..... email cím)...... valamint a referenciaigazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét (telefonszám......... © Tender-Értesítő Kft.... § (1) bek...... a cégkivonatban feltüntetett bankszámlája tekintetében a számlavezető pénzintézetének a részvételi határidőtől számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: mióta vezeti a részvételre jelentkező (10% feletti alvállalkozó) bankszámláját.legalább 1 (egy) fő felsőfokú szociológus végzettséggel és legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakember. és a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó tájékoztatójának megfelelő igazolással...............................) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését az alábbi témakörökben: . .... az alábbiakban felsorolt témakörök legalább egyikére vonatkozó feladat elvégzését igazoló referenciával: .

.......... illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem IV. Annak érdekében........ napjáig használható fel.........2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen.................. május 31........................................... további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S ......1............................................................. az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont  Súlyszám  Nettó ajánlati ár (HUF) 50 Az ajánlat szakmai részének minősége 50 IV..hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! tender-ertesito...3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás.hu  .... © Tender-Értesítő Kft...................................3....... amely sürgősségre tekintettel a Kbt..... hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások.......................................... Oldal6 ........... Versenypárbeszéd IV.. június 30............................................... versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és.................. 2) Bírálati szempontok IV.......................................1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x  x  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban......................Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www........ További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos x  A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tevékenységének hatékonyságnövelése érdekében szükséges tanácsadói támogatások...................... a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III... szerinti eljárási határidők más eljárástípus választása esetében nem lennének betarthatóak............ maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV....3) Adminisztratív információk IV......2.......................... a szerződéskötésnek legkésőbb 2011. megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.........1) Az eljárás fejtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása................. szükséges megalapozó tanulmányok elkészítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet az államháztartás működési rendjéről szóló Korm..........1. rendelet szabályaira figyelemmel legkésőbb 2011.......tender-ertesito.......1) Az eljárás fajtája IV.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás................ az ajánlati/részvételi felhívásban..................2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen IV......... SZAKASZ: ELJÁRÁS  IV................ Ha igen............................................1.................. adott esetben..........................1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.................... napjáig elkészülhessenek és így a pénzügyi teljesítés a fenti határidőig megtörténhessen.................3.............3...... február elejéig meg kell valósulnia.................................................. versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében........................3..........2.... hogy a megalapozó anyagok megfelelő minőségben 2011..

.......5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás... telefonszáma.....6) Az(ok) a nyelv(ek).. 7... A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. napja 12............1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI....... amely(ek)en az ajánlatok....... 124............. e-mail címe.............. helyszín: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium..... 804-es számú tárgyaló helyisége............. A részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele a dokumentáció igénylése..... illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV... §-a (2) bekezdésének d) pontja........... VIII.. Az Ajánlatkérő írásbeli visszaigazolását kéri – legkésőbb a következő munkanapon – telefaxon a részvételi dokumentáció kézhezvételének.............hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! .....2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.......................................... 1011 Budapest.......3......) Ajánlatkérő a Kbt....) Ajánlatkérő – a megfelelő részvételi jelentkezés elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében – elektronikus úton (e-mail) dokumentációt bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére..................... valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2011/01/24 (nap/hó/év) IV........ székhelye. 1011 Budapest.......................... telefax száma..tender-ertesito..........1) pontjában foglalt indokokra tekintettel.. 112......7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV. Vám utca 5-7....... Részvételre jelentkező telefaxon megküldött kérelmének kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: jelentkező neve.......... Vám utca 5-7...3......... szakasz: kiegészítő információk  VI... 136........) A hiánypótlás a Kbt... a felhívás IV...3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/01/14 (nap/hó/év) Időpont: 12.......3.......... em...00 óra...... akik a dokumentáció megküldését telefax útján előzetesen kérik..) A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 2011............. 6.................. illetve a részvételi határidő Dátum: 2011/01/14 (nap/hó/év) Időpont: 12..........................................4) Az ajánlattételi határidő.......3.... §-a szerinti gyorsított tárgyalásos eljárást folytat le...... Oldal7 ............... 3......... 4................. §-ának (2) bekezdésére................) Feltételek minősített ajánlattevők jegyzékében foglalt minősítési szempontoknál szigorúbbak........................00 óra Kell-e fizetni a dokumentációért? nem Igen válasz esetén. Ár (számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.......3. © Tender-Értesítő Kft............................... 110..... A tárgyalásos eljárás indoka: a Kbt. helye: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium....................... §-ának (2) bekezdése szerinti személyek.... (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S (nap/hó/év) IV. §-ában foglaltak szerint. VIII.....8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hó/év ) Időpont: Hely (adott esetben): Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) VI... amely alapján a részvételi szakaszban az ajánlatkérő nem kérhet.......................... A dokumentációt Ajánlatkérő legkésőbb az azt követő munkanapon elektronikus úton továbbítja azon jelentkezők e-mail címére............. em...............3) További információk (adott esetben) 1.....) A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 2011......... 804-es számú tárgyaló helyisége................... napja 12..... kapcsolattartó neve és elérhetősége..... január 24............ 5..3......00 óra...............1............. 2......) Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét a Kbt..............hu  Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www...... 100........................................... január 14..00 óra IV............ teljes körben biztosított.......... ............... a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.....tender-ertesito.....

...személy (szervezet) a ........ megjelölve a bankszámlaszámokat......... Folyamatban lévő cégadat-változás esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell továbbá a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát... kötött.......................... valamint a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók .......... 71...... Felügyeleti és Nyilvántartási Főosztályának címezve........ illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetnek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell csatolnia a Kbt..... 70................... hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá...) Közös jelentkezés esetén nyilatkozni kell a közös részvételre jelentkezésről........... közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyítóerejű okiratba foglalt meghatalmazását.....amennyiben szükséges .. 70/A.......................................................... §-a (1) bekezdésének a). A módszer (módszerek) ismertetése.... §-ának (5) – (7) bekezdéseiben rögzített előírásokra........................ valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát.. zárt borítékban vagy dobozban.. 60....) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező........ © Tender-Értesítő Kft. 4.. 136... 70......) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.... §-ának (1) bekezdésében rögzített formai követelményekre....a Kbt.. 15................) Igazolások formája: A Kbt.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Részszempontonként adható pontszám: 1 – 100. vonatkozásában ........... §-ának (3) bekezdésére tekintettel....jelentkezési határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi ...... a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzési Koordinációs.......... § (1) bek. 13.........a 63.......... 11.... továbbá a részvételi dokumentációban foglalt nyilatkozatokat......) A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a részvételre jelentkezőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak a részükre számlát vezető pénzintézetekről............ § (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat. 65...... 110. résszempont esetében: pontozás 18... minden tartalommal rendelkező oldalt folyamatos sorszámozással ellátva.......cégkivonatát.... 12. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak............... § (8) bekezdése szerinti szervezetek...... § (3) bekezdése és 69. amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontok értékelése az alábbi módszerrel történik: 1................................ ha nem tartalmazza a részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a részvételi szándékáról........ amelyek értelmében egy személy (szervezet) nem lehet egy részvételi jelentkezésben/ajánlatban egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. 20..... a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak.......... valamint. illetőleg abban más részvételre jelentkező . 20.... valamint véleménykutatás és kapcsolódó közvéleménykutatási szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére” és „csak a részvételi határidő lejártakor bontható fel” felirattal ellátva kell benyújtani... hogy a nyilatkozat a cégkivonat adataival megegyezik vagy milyen okokból tér el attól............ 9........) A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell elhelyezni a Kbt.... § 2.a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt.......ha valamelyikük nem szerepel az adózás rendjéről törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban......... továbbá . §-ának (3) bekezdésében meghatározott adattartalommal. a vezető céget és a közös részvételre jelentkezők nevében nyilatkozattételre jogosult személyt meg kell jelölni......... illetve az ajánlatban benyújtandó minden igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 16......................) Érvénytelen a részvételre jelentkezés. § (1) bek...... §-ának (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően... résszempont esetében: fordított arányosítás 2. a részvételi jelentkezésben. b).... § (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásokat...... 14... Szintén be kell nyújtani a cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek aláírási címpéldányát és ... „Kommunikációs stratégiai és szakpolitikai tanácsadás.......................... pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó .........) A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a Kbt........................................ Nemleges nyilatkozatot is csatolni szükséges............. 4 papíralapú példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 db másolati példányban).... figyelemmel a Kbt......hu  Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www.......) A részvételi jelentkezést a Kbt.................... 19.. valamint más részvételre jelentkező számra erőforrást nem biztosíthat... Ha egy .) A Kbt......) amely szerint a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem nyújthat be közös részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel. valamint az üzleti titokra és a költségek viselésére vonatkozó nyilatkozatot......... tartalomjegyzékkel ellátva..) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételi dokumentáció szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot.......hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! ..... Az eredeti és másolati példány közti eltérés esetén az eredeti példány az irányadó...............tender-ertesito... a) pont)................. vagy fűzött formában........ A benyújtott jelentkezések példányainak borítólapján fel kell tüntetni a jelentkezés „eredeti” és „másolat” megjelölését........ hogy a részvételre jelentkezőnek..... §-ának (7) bekezdése alapján az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot.. Oldal8 .............az általuk adott a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra.... §-ának (4) bekezdésére (104.............. 70/A.... §-ának (4) bekezdése értelmében a részvételre jelentkezőnek.) Formai kötöttség: A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania.. cégszerűen aláírva................tender-ertesito...... a Kbt.. 70/A. c) és d) pontjával kapcsolatosan................... roncsolásmentesen nem bontható kötésben (Kbt. 17. továbbá a Kbt....... illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben kizárólag nyilatkoznia kell arról.. 130. 8... 10............. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt......... és a közös jelentkezőknek/ későbbiekben ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk és az erről szóló nyilatkozatot a részvételi jelentkezésbe be kell csatolni.......

......................részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés ............................................hu Fax: +36 1 336 77 78 Internetcím (URL): www......... ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: ......4......4.............. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok.. VI................................1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt...... közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés ................................4... © Tender-Értesítő Kft.................................. 85. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt................................tender-ertesito....hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! ....4.) Külföldi székhelyű részvételre jelentkezők/ alvállalkozók esetében a benyújtott igazolások és nyilatkozatok mellé csatolni kell azok magyar fordítását is....tender-ertesito...........................4............ §-ában foglaltak szerint.................................3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt................hu  Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www.............. hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből...................... 21..........hu A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI....................................................... törvény rendelkezései az irányadók........ VI..........kozbeszerzes...5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/29 (nap/hó/év) A................2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI............................. 22.................4) Jogorvoslati eljárás VI.............................. Oldal9 ....... évi CXXIX............... 323......... Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: +36 1 336 7776 E-mail: dontobizottság@kozbeszerzesek-tanacsa........................ Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: +36 1 336 77 76 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacs... akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni.........hu Fax: +36 1 336 7778 Internetcím (URL): www................ 23..................... hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen....................................2............3....hu VI...teljesítésében....) A részvételi jelentkezések elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség a Részvételre Jelentkezőt terheli..... rovatot VAGY szükség esetén a VI..........kozbeszerzes................................................................... 85......) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003.. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg........

......... évente több mint 1 millió tender...........hu  ....................... A tender-ertesito..........tender-ertesito...............................................................és egyéb pályázati kiírásokat.............................. ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): B.............................................................................. További információ: www.......................................... Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok............................................................................Ezt a kiírást és még több hasonlót is megtalál : www.................................... © Tender-Értesítő Kft......hu Tesztelje 14 napig ingyenesen! tender-ertesito........................................................................... Közép-Kelet Európa legátfogóbb adatbázisa.................... Oldal10 ...............................hu szolgáltatja.. e-mailben kézbesíti a legújabb közbeszerzési..................................................hu naponta......................... becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről Az információt a tender-ertesito.............................hu ............................................................ MELLÉKLET  A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség Ha ismert.............................................................tender-ertesito.....................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful