PEMBENTUKAN & PELAKSANAAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

Disediakan oleh Zaity Nabilah Nur Hazirah A Gafa Adlina Yuskelana

Pengenalan
• 1982- KBSR dilaksanakan secara percubaan di 305 buah sekolah • • 1983- dikuatkuasakan di semua sekolah rendah • • Matlamat : m’bekalkan murid-murid sekolah rendah dgn kemahiran berbahasa & matematik utk berfikir, b’komunikasi & menyelesaikan masalah.

rendahkurikulum budaya sekolah pembentukan perubahan KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) prinsip struktur proses pelaksanaan penilaian penekanan Strategi P&P bidang pljrn asi terhadap sistem pendidikan negara .FPK matlamat & objektif pend.

Subjek baru diperkenalkan .

Jasmani – berfikir & mengira • Penggunaan sempoa .Kurikulum • Tujuan 3 subjek baru diperkenalkan :  -Bekalkan ilmu. Jawi (baru) kepentingan unsur kesihatan dan – tingkatkan kecekapan • Pend. Moral – menjadikannya 16 • Pend. Asuhan. sains kemahiran asas berbahasa & tatabahasa 4 nilai murni ditambah ditegaskan • Bahasa – • Pend. alam sekitar. Tilawah al-Quran. kemanusiaan. Keusahawanan. Asas Ulum Syariah. kemahiran. Islam – kecergasan bidang Asas Akhlak Islamiah (baru).

Budaya sekolah • Suasana sekolah  * suasana yg ceria & kondusif  • Unsur patriotisme  * diserap dlm semua subjek  * tujuan: melahirkan warganegara yang cintakan negara • • Unsur kesepaduan  * menegaskan unsur penggabungjalinan & penyerapan dalam P&P .

Secara ringkasnya…. 2 perspektif bg perubahan-perubahan KBSR: Ø Secara am:      .penerapan nilai dlm P&P -penguasaan & penggunaan kemahiran asas dlm aktiviti harian -penyusunan semula kemahiran belajar mengikut tajuk -penyemakan semula sukatan pljrn bg setiap subjek Ø Secara khusus:    -p’integrasian unsur penyelesaian masalah & arimatik p’niagaan dlm topik.. “wang. Ukuran panjang & Berat” -pembahagian mata subjek Alam & Manusia kpd 2 subjek baru (sains & Kajian Tempatan) -PPSMI (2003) .

.

1. Prinsip-prinsip KBSR i. iii.Perkembangan individu secara menyeluruh iv.Pendidikan yang sama untuk semua murid .Pendidikan seumur hidup vi. vii. Pendekatan bersepadu ii. v.

Dalam satu mata pelajaran Antara mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran bahasa Pelbagai bidang ilmu Unsur merentasi kurikulum PRINSIP 1: PENDEKATAN BERSEPADU Penyerapan Alam sekitar nilai Kesepaduan antara: Kurikulum & kokurikulum Pengetahuan & amalan Pnglmn sedia ada & pnglmn ba .

keperluan murid intelek emosi rohani jasmani PERKEMBANGAN POTENSI INDIVIDU .

PRINSIP 3: PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP GURU Memupuk budaya membaca menyampaikan ilmu & kemahiran .

PRINSIP 4: PENDIDIKAN YANG SAMA UNTUK SEMUA MURID kurikulum sama .

-B. Seni Seni Kemahiran asas Tahap2 -B. -Pen.B. .2 & 3.B. -Pen. Struktur KBSR & bidang Bidang Komunikasi Komponen  Mata pelajaran Tahap1 B. . Inggeris Inggeris B.KT . . Tamil Islam Tamil Pen.Pen.Pen. . Manusia & alam sekeliling Kerohanian Nilai & sikap  Perkembangan diri Kemahiran hidup Kesenian & kesihatan individu Kokurikulum . Moral Matematik Moral Pen. Islam B. Cina Cina Pen. Muzik Matematik Muzik Pen.Sains . Melayu Melayu B.

4. Penekanan dalam KBSR Kemahiran berfikir Kemahiran asas Prinsip mudah alih Nilai merentasi kurikulum Bahasa merentasi kurikulum Pemulihan & pengayaan Patriotisme merentasi kurikul Penilaian berterusan S&T merentasi kurikulum Strategi P&P berpusatkan murid .

Strategi P&P SUASANA & PERSEKITARAN FIZIKAL Ruang pembelajaran Sudut pembelajaran & sudut kerj Ruang pameran hasil kerja Bahan rujukan Mewujudkan kemesraan Memahami kehendak murid Mendorong murid bljr SOSIO-EMOSI Bahan P&P yang mencabar .5.

.

formatif sumatif . Penilaian Ø Bermaksud “Proses mengumpul maklumat secara sistematik bertujuan utk membuat pertimbangan dan selanjutnya PENILAIAN membuat keputusan”.6.

.

.

ujian bertulis) serta-merta1 hingga Tempoh Dari tahun pelaksanaan Aspek penilaian tahun 6 afektif. masa akhir tahun 6 Pada & tarikh yg ditetapkan Kognitif. mengira. belajar). psikomotor. bakat. kemahiran (berbahasa. psikomotor. kemahiran (berbahasa. saintifik. perkembangan (minat. sosial. amali. afektif. Kognitif. terancang. ujian Berterusan. kesihatan diri Sumatif Hanya menilai pencapaian Formal (ujian lisan & bertulis) mengikut Terancang.Perbandingan antara PKBS dan UPSR UPSR ASPEK PKBS Bentuk Tujuan Formatif Menilai pencapaian & perkembangan menyeluruh formal Kaedah Formal & x Cara pelaksanaan (pemerhatian. sikap). penghayatan nilai. lisan. mengira) .

diri.ASPEK PKBS Amalan Fardhu Ain (dilaporkan dlm Cara pengrekodan Markah. Perkara yang dilapor pencapaian. markah) Perkara yang direkod UPSR) Kemajuan. gred Gred Pencapaian Pencapaian . gred. kelemahan diri pencapaian UPSR Markah. skala penyata keputusan kadar Cara pelaporan Lisan/bertulis (gred. kekuatan Kemajuan.

Tindakan susulan: .

Implikasi KBSR terhadap Sistem Pen. Negara Ø Memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Ø Ø Membawa pendidikan negara agar setanding dengan pendidikan di negara-negara membangun yang lain .