KEPELBAGAIAN RAS & ETNIK MASYARAKAT DAN MASALAH PERPADUAN

DISEDIAKAN OLEH: SITI SARAH BINTI ABDUL WAHAB SHAARI @ SHAARANI NOOR AZMILIA BINTI AZIZ 890826-02-5552 881017-02-5654

1 Malaysia .

MAKSUD RAS?? Kaum atau keturunan MAKSUD ETNIK?? Kaum masyarakat majmuk yg mmpunyai kelompok hidup berlainan tetapi dibawah sistem politik yg sama .

POLA DALAM SISTEM POLITIK/ PARTI POLITIK .

POLA DALAM SISTEM EKONOMI .

POLA DALAM SISTEM PENDIDIKAN CIRI PERBEZAAN PERSAMAAN .

AGAMA DAN KEPERCAYAAN .

AGAMA DAN KEPERCAYAAN .

PERMASALAHAN DALAM INTEGRASI NASIONAL .

PERMASALAHAN DALAM INTEGRASI NASIONAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful