‫בס"ד‬

‫תרגיל בית שביעי– סטטיסטיקה ‪1‬‬
‫‪ .1‬חוקר השתמש במדגם של ‪ 10‬תצפיות לחישוב רגרסיה ליניארית פשוטה‬
‫לניבוי ‪ Y‬לפי ‪ .X‬הנתונים אבדו לו‪ ,‬אך זכר כי סכום כל ה‪-X-‬ים שווה ל‪100-‬‬
‫וסכום כל ה‪-Y-‬ים שווה ל‪ .250 -‬בנוסף זכר כי‪ ,‬כאשר ‪ x = 0‬אז ‪ . $y = 0‬מצא‬
‫את קו הרגרסיה‪.‬‬
‫‪ .2‬מרצה לסטטיסטיקה מעוניין לבדוק האם יש קשר בין זמן המבחן לבין‬
‫ציוני הסטודנטים‪ .‬מקדם המתאם של פירסון = ‪ . -0.86‬ממוצע הזמן ‪2.5‬‬
‫שעות וסטיית התקן שווה ל ‪ . 1.55‬וממוצע הציונים ‪ 82‬וסטיית התקן=‪3.2‬‬
‫א‪ .‬מה עוצמת הקשר בין זמן המבחן לבין ציוני הסטודנטים? ומה המשמעות?‬
‫‪ .1‬מצא את משוואת הרגרסיה המנבא את זמן המבחן על ידי הציונים‪.‬‬
‫‪ .2‬מצא את משוואת הרגרסיה המנבא את הציונים על ידי זמן המבחן‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר סטודנט קיבל ‪ 87‬מהו הזמן שננבא לו?‬
‫‪ .4‬כאשר זמן הסטודנט הוא ‪ 1.8‬מהו הציון המנובא שלו?‬
‫‪ .5‬המרצה החליט לבצע תקנון על הנתונים שלו )גם על הזמן וגם על ציוניי‬
‫המבחן(‪ .‬ענה שוב על סעיפים ‪1-5‬‬
‫‪ .6‬המרצה החליט לבצע תקנון על נתוני הזמן ענה שוב על סעיפים ‪1-5‬‬
‫‪ .7‬המרצה החליט לבצע תקנון על נתוני ציוניי המבחן‪ .‬ענה שוב על סעיפים‬
‫‪1-5‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful