Cenová mapa k dani z motorových vozidiel za rok 2010 v SR

druh vozidla/kraj
osobné automobily
zdvihový objem motora
do 900 cm3 vr.
nad 900-do 1200
nad 1200-do 1500
nad 1500-do 2000
nad 2000-do 3000
nad 3000

Bratislavský Banskobystrický

58.42 €
76.68 €
105.89 €
135.10 €
171.61 €
204.47 €

úžitkové automobily a autobusy
počet náprav 1 alebo 2
celková hmotnosť v tonách
do 1
65.72 €
1-2
116.84 €
2-4
193.52 €
4-6
292.11 €
6-8
387.04 €
8-10
485.63 €
10-12
580.56 €
12-14
726.61 €
14-16
872.67 €
16-18
1,018.72 €
18-20
1,164.77 €
20-22
1,358.30 €
22-24
1,555.47 €
24-26
1,748.99 €
26-28
1,942.51 €
28-30
2,136.03 €
nad 30
2,329.55 €
úžitkové automobily a autobusy
počet náprav 3

58.08 €
74.68 €
102.90 €
132.77 €
165.96 €
199.16 €

základné sadzby
66.38 €
119.49 €
195.84 €
292.10 €
388.36 €
487.95 €
580.89 €
726.94 €
876.31 €
1,022.37 €
1,168.42 €
1,364.27 €
1,556.79 €
1,752.63 €
1,948.48 €
2,141.00 €
2,336.85 €

Nitriansky

Trenčiansky

Trnavský

Košický

Prešovský

Žilinský

58.08 €
75.35 €
102.56 €
130.12 €
164.30 €
194.84 €

61.40 €
81.32 €
109.53 €
139.41 €
175.92 €
209.12 €

59.08 €
77.67 €
106.88 €
136.75 €
173.60 €
206.79 €

56.43 €
73.03 €
102.90 €
132.78 €
165.97 €
199.16 €

56.43 €
73.03 €
99.58 €
129.46 €
162.65 €
195.84 €

58.42 €
76.68 €
135.10 €
171.61 €
173.60 €
204.47 €

63.07 €
112.86 €
185.89 €
278.83 €
368.45 €
464.71 €
554.34 €
693.75 €
833.17 €
972.58 €
1,112.00 €
1,297.88 €
1,483.77 €
1,669.65 €
1,855.54 €
2,038.11 €
2,223.99 €

65.72 €
116.84 €
193.52 €
292.11 €
387.04 €
485.63 €
580.56 €
726.61 €
872.67 €
1,018.72 €
1,164.77 €
1,358.30 €
1,555.47 €
1,748.99 €
1,942.51 €
2,136.03 €
2,329.55 €

vozidiel (nie vozidlá EURO 3,
80.32 €
74.68 €
139.41 €
134.43 €
209.12 €
202.48 €
292.77 €
295.42 €
387.04 €
388.36 €
487.95 €
486.29 €
582.22 €
580.89 €
728.60 €
726.94 €
874.99 €
873.00 €
1,021.37 €
1,019.05 €
1,167.76 €
1,165.10 €
1,362.94 €
1,360.95 €
1,558.12 €
1,556.79 €
1,753.30 €
1,750.97 €
1,948.48 €
1,945.16 €
2,140.01 €
2,137.68 €
2,335.19 €
2,333.53 €

EURO 4, EURO 5)
67.71 €
63.07 €
120.49 €
112.86 €
199.49 €
189.21 €
301.06 €
285.47 €
398.99 €
375.09 €
500.89 €
471.35 €
598.48 €
564.30 €
749.18 €
707.03 €
899.55 €
849.76 €
1,050.25 €
992.50 €
1,200.62 €
1,131.91 €
1,400.45 €
1,321.12 €
1,603.59 €
1,513.64 €
1,803.09 €
1,702.85 €
2,002.58 €
1,888.73 €
2,202.08 €
2,077.94 €
2,401.58 €
2,267.14 €

celková hmotnosť v tonách
do 15
533.09 €
15-17
631.68 €
17-19
777.73 €
19-21
923.79 €
21-23
1,069.84 €
23-25
1,212.24 €
25-27
1,358.30 €
27-29
1,504.35 €
29-31
1,650.40 €
31-33
1,843.92 €
33-35
2,041.09 €
35-37
2,234.61 €
37-40
2,428.14 €
nad 40
2,621.66 €

základné sadzby
534.42 €
634.00 €
780.05 €
926.11 €
1,072.16 €
1,214.89 €
1,364.27 €
1,510.32 €
1,656.37 €
1,848.90 €
2,044.74 €
2,240.58 €
2,433.11 €
2,628.95 €

vozidiel (nie vozidlá EURO 3,
533.42 €
531.10 €
634.33 €
632.34 €
780.72 €
778.39 €
927.10 €
924.45 €
1,073.49 €
1,070.50 €
1,216.55 €
1,214.89 €
1,362.94 €
1,360.95 €
1,509.32 €
1,507.00 €
1,655.71 €
1,653.05 €
1,847.24 €
1,845.58 €
2,046.07 €
2,044.74 €
2,241.25 €
2,238.92 €
2,432.78 €
2,429.79 €
2,627.96 €
2,625.63 €

EURO 4, EURO 5)
549.69 €
517.83 €
650.93 €
614.09 €
801.63 €
756.82 €
952.33 €
899.56 €
1,102.70 €
1,042.29 €
1,249.75 €
1,178.38 €
1,400.45 €
1,321.12 €
1,551.15 €
1,463.85 €
1,701.52 €
1,606.59 €
1,901.01 €
1,792.47 €
2,104.16 €
1,985.00 €
2,303.99 €
2,174.20 €
2,503.15 €
2,363.41 €
2,702.64 €
2,549.29 €

507.87 €
604.13 €
743.54 €
882.96 €
1,022.37 €
1,158.47 €
1,297.88 €
1,437.30 €
1,567.71 €
1,759.28 €
1,948.48 €
2,134.37 €
2,316.94 €
2,502.82 €

543.72 €
644.79 €
794.66 €
944.53 €
1,094.40 €
1,237.30 €
1,387.17 €
1,537.04 €
1,686.91 €
1,882.10 €
2,084.25 €
2,282.91 €
2,481.58 €
2,676.76 €

úžitkové automobily a autobusy
počet náprav 4 a viac
celková hmotnosť v tonách
do 23
679.15 €
23-25
825.20 €
25-27
971.25 €
27-29
1,117.31 €
29-31
1,263.36 €
31-33
1,456.88 €
33-35
1,650.40 €
35-37
1,843.92 €
37-40
2,041.09 €
nad 40
2,234.61 €

základné sadzby
680.47 €
826.52 €
972.58 €
1,118.63 €
1,264.68 €
1,460.53 €
1,656.37 €
1,848.90 €
2,044.74 €
2,240.58 €

vozidiel (nie vozidlá EURO 3,
679.81 €
677.15 €
826.19 €
823.20 €
972.58 €
969.26 €
1,118.96 €
1,116.97 €
1,265.35 €
1,263.02 €
1,460.53 €
1,458.87 €
1,655.71 €
1,653.05 €
1,847.24 €
1,845.58 €
2,046.07 €
2,043.08 €
2,241.25 €
2,238.92 €

EURO 4, EURO 5)
700.06 €
660.56 €
850.76 €
803.29 €
1,001.46 €
946.03 €
1,151.82 €
1,085.44 €
1,302.52 €
1,228.17 €
1,502.02 €
1,417.38 €
1,701.52 €
1,606.59 €
1,901.01 €
1,792.47 €
2,104.16 €
1,985.00 €
2,303.99 €
2,174.20 €

647.28 €
786.70 €
926.11 €
1,065.52 €
1,204.94 €
1,390.83 €
1,567.71 €
1,759.28 €
1,948.48 €
2,134.37 €

693.59 €
843.46 €
993.33 €
1,139.71 €
1,289.58 €
1,488.25 €
1,686.91 €
1,882.10 €
2,084.25 €
2,282.91 €

Obchodná spoločnosť so sídlom v Bratislavskom kraji používa na podnikanie nasledovný vozový park vozidiel,
za ktoré má povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel za rok 2010
(príklad berie do úvahy, že predmetné motorové vozidlá sa používali 12 mesiacov roku 2010)
sadzba dane
osobné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora 1400 cm3
105.89 €
osobné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora 2000 cm3
135.10 €
úžitkové vozidlo s dvomi nápravami s celkovou hmotnosťou 3,5t
193.52 €
úžitkové vozidlo s dvomi nápravami s celkovou hmotnosťou 8t
387.04 €
úžitkové vozidlo s tromi nápravami s celkovou hmotnosťou 20t
923.79 €
úžitkové vozidlo s tromi nápravami s celkovou hmotnosťou 33,5t
2,041.09 €
úžitkové vozidlo so štyrmi nápravami s celkovou hmotnosťou 28t
1,117.31 €
4,903.74 €
Obchodná spoločnosť so sídlom v Prešovskom kraji používa na podnikanie nasledovný vozový park vozidiel,
za ktoré má povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel za rok 2010
(príklad berie do úvahy, že predmetné motorové vozidlá sa používali 12 mesiacov roku 2010)
sadzba dane
osobné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora 1400 cm3
99.58 €
osobné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora 2000 cm3
129.46 €
úžitkové vozidlo s dvomi nápravami s celkovou hmotnosťou 3,5t
185.89 €
úžitkové vozidlo s dvomi nápravami s celkovou hmotnosťou 8t
368.45 €
úžitkové vozidlo s tromi nápravami s celkovou hmotnosťou 20t
882.96 €
úžitkové vozidlo s tromi nápravami s celkovou hmotnosťou 33,5t
1,948.48 €
úžitkové vozidlo so štyrmi nápravami s celkovou hmotnosťou 28t
1,065.52 €
4,680.34 €
rozdiel:

223.40 €

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful