

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

Τι Σοι προσενέγκομεν Χριστέ
ότι ώφθης επί γης
ως άνθρωπος δι' ημάς;
έκαστον γαρ των υπό Σου γενομένων κτισμάτων
την εύχαριστίαν Σοι προσάγει·
οι Άγγελοι τον ύμνον
οι Ουρανοί τον Αστέρα
οι Μάγοι τα Δώρα
οι Ποιμένες το θαύμα
ή Γη το Σπήλαιον
ή Έρημος την Φάτνην
ημείς δε Μητέραν Παρθένον.
Ο προ αιώνων Θεός, έλέησον ημάς.
(τροπάριο από τον Εσπερινό των Χριστουγέννων).

Χριστούγεννα. 
 

 

 

 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζει τα Χριστούγεννα
"Μητρόπολη πασών των Εορτών". 
 

Από τα Χριστούγεννα ξεκινάει η ιστορία της Εκκλησίας. 
 

Ο Αιώνιος καί Άναρχος αλλά καί Φιλάνθρωπος Θεός, έρχεται στον
κόσμο μας, γίνεται άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.
Σαρκώνεται καί γίνεται άνθρωπος από υπερβολική και άπειρη αγάπη για τον
άνθρωπο. Σαρκώνεται καί γίνεται άνθρωπος για να επαναφέρει στην
αρχική αρμονία στη διαταραγμένη σχέση του ανθρώπου με το Θεό.
 
"Ό Λόγος σαρξ έγένετο..." αναγγέλει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (Α' 14).
Είναι το πλέον χαρμόσυνο άγγελμα που θα μπορούσε να δώσει ό Θεός
στον άνθρωπο. Ο Υιός και Λόγος παρουσιάζεται στην ανθρώπινη ιστορία ως
Θεάνθρωπος. Με την παρουσία Του αναδημιουργεί το κόσμο, επαναφέρει
την αρχική αρμονία ανάμεσα σε άνθρωπο καί κτίση, επαναφέρει τον
άνθρωπο προς το χαμένο αρχέτυπο, τον Δημιουργό Του.
 
 

 

 

"..Ό τε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου" λέει ό Απόστολος Παύλος,
"εξαπέστειλεν ό Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό
νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράσει, ίνα την υιοθεσίαν απολάβομεν"
(Γαλατάς Δ' 4). 
 

Είναι τόσο μεγάλο το μυστήριο και θαυμαστό ώστε κάνει τον Ιερό
Χρυσόστομο να λέει με κατάπληξη: "..άνθρωπον θελήσαι γενέσθαι καί
ανασχέσθαι καταβήναι τοσούτον, όσον ουδέ διάνοια δέξασθαι δύναται.." 
 

 

Η εμφάνιση του Χριστού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, μέσα στη ζωή
μας, είναι ένα γεγονός ανεπανάληπτο, μοναδικό, συγκλονιστικό. Ένα γεγονός
που προσδιορίζει την αξία του ανθρώπου και τον προορισμό του. Για μας
τους ανθρώπους πού ενώ δημιουργηθήκαμε μέσα στο χρόνο, προοριζόμαστε
να κληρονομήσουμε την αιωνιότητα, ο Χριστός είναι και πρέπει να είναι ο
σκοπός και το κέντρο της ζωής μας. 
 

Επιβεβαιώνει με τη Σάρκωση Του και την παρουσία Του στην
ανθρώπινη ιστορία, ο Υιός και Λόγος, την αξία της επίγειας ζωής μας για να
πετύχουμε τη σωτηρία. Επιβεβαιώνει καί αποδεικνύει το μέγεθος της αγάπης
καί της φιλανθρωπίας. Επιβεβαιώνει τον σκοπό της υπάρξεως μας.
Αποκαλύπτει σε κάθε άνθρωπο τους ξεχασμένους δεσμούς του με τον
Δημιουργό. Προσδίδει σε όλους το χαμένο αρχέτυπο κάλλος. Η αγιότητα της
θεότητας του Χρίστου γίνεται πλέον χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης.
Του κάθε ανθρώπου.  
 
Γιαυτό ο Άγιος Αθανάσιος παρατηρεί:"..επειδή γαρ οι άνθρωποι
αποστραφέντες την προς τον Θεόν θεωρίαν καί ως εν βυθώ βυθισθέντες
κάτω τους οφθαλμούς έχοντες εν γενέσει καί τοις αισθητοίς τον Θεόν
ανεζήτουν ...τούτου ένεκα ο και φιλάνθρωπος και κοινός πάντων Σωτήρ, ο
του Θεού Λόγος λαμβάνει εαυτώ σώμα...". Λαμβάνει λοιπόν σώμα
ανθρώπινο, γίνεται άνθρωπος σε όλα, εκτός από την αμαρτία, καί δείχνει σε
μας όχι μόνο τον χαμένο Παράδεισο και την χαμένη δόξα αλλά και την
αξία της επίγεια ζωής. Μας δείχνει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε όσο
βρισκόμαστε στη γη για να αποκτήσουμε καθαρή σχέση με το Θεό καί τον
πλησίον μας. Μια σχέση γεμάτη αγάπη. Αυτή την αγάπη που έχει πηγή την
Αγία Τριάδα. 
 

Θεοφάνια.

Την Θεοφάνεια της Γεννήσεως ακολουθεί η Θεοφάνεια της Βαπτίσεως.
Η Θεοφάνεια της Αγίας Τριάδος. Της Τριάδας πού φανερώθηκε κατά την
Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη. 

 

 

Η σύνδεση και στενή σχέση των δύο αυτών μεγάλων γεγονότων
φαίνεται από το ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια τα δύο αυτά μεγάλα
γεγονότα εορτάζονταν μαζί. Αρκετά αργότερα (μετά το 3ο αιώνα) χωρίστηκαν
οι Εορτές. 
 

Όλα τα γεγονότα από τη ζωή του Χριστού στη γη έχουν κάποια
σημασία. Αυτό είναι πού κάνει τον Ιερό Χρυσόστομο να αναφερθεί στην
Βάπτιση και να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν το Χριστό στον Ιορδάνη. 
 
Ως αναμάρτητος δεν είχε ανάγκη βαπτισμού. Όμως το έκανε ώστε: 
 
-"Πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην" (Ματθ. ΣΤ', 23).
- Να προσδώσει κύρος στο πρόσωπο και το κήρυγμα του Ιωάννη.
- Να φανερωθεί η Αγία Τριάδα.
- Να φανερωθεί το Θεάνθρωπον του Κυρίου πριν αρχίσει το κήρυγμα
Του.
- Να φανερωθεί η αποστολή Του.
- Να αγιάσει τα ύδατα. 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Ανατομία των προβλημάτων της πίστεως.
(π. Γ. Φλωρόφσκυ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ-1977). 
 
- Θεολογία καί Εκκλησία.
(π.Δ. Στανιλοάε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΝΟΣ - 1989). 
 
- Η Εκκλησιολογία τον Αποστ. Παύλου.
(π.Αθ. Γιέφτιτς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ-1978). 
 
- Άνθρωπος καί Θεάνθρωπος
( π. Ι. Πόποβιτς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΗΡ - 1987). 
 
- Χριστούγεννα.
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ - 1985). 


 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful