UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Examen de primire în profesie Sesiunea noiembrie 2010 (avocat stagiar

)

SUBIECTELE LA MATERIA „DREPT PENAL”

1. Legitima apărare - 3 puncte 2. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului - 3 puncte 3. Relele tratamente aplicate minorului- 3 puncte

NOTĂ: Timpul alocat probei este de 3 ore