Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS
CAPITOLUL 1. SCURTĂ CARACTERIZARE A S.C. „CONSTRUCT” S.A.
SUCEAVA
1.1. Prezentarea S.C. „CONSTRUCT” S.A. SUCEAVA.......................................................... 3
1.2. Obiectul de activitate şi structura organizatorică a S.C. „CONSTRUCT” S.A.
SUCEAVA................................................................................................................................ 4
1.3. Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar-contabil...................................... 7
1.4. Cadrul juridic de desfăşurare a activităţii societăţii............................................................ 10
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA ..................................... 11
2.1.
Necesitatea
constituirii
resurselor
financiare 11
publice..........................................................
2.2. Necesitatea, structura şi elaborarea bugetelor de stat ....................................................... 15
2.2.1. Necesitatea bugetului de stat................................................................................... 16
2.2.2. Veniturile şi cheltuielile ce se înscriu în bugetul de stat......................................... 19
2.2.3. Elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetului de stat................................................ 20
2.3. Sistemul fiscal existent în România.................................................................................... 24
2.3.1. Presiunea fiscală şi limitele ei................................................................................. 25
CAPITOLUL 3. NATURA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR DIRECTE ŞI
REFLECTAREA LOR ÎN CONTABILITATE.................................................................... 27
3.1. Impozitul pe profit – componentă a veniturilor bugetare.................................................... 27
3.1.1. Natura juridică şi fiscală a impozitului pe profit..................................................... 27
3.1.2. Determinarea profitului impozabil.......................................................................... 29
3.1.3. Plata impozitului pe profit .................................................................................... 34
3.1.4. Reflectarea în contabilitate a impozitului pe profit................................................. 38
3.2. Impozitul pe salarii – important venit al bugetului de stat.................................................. 39
3.2.1. Precizări privind realizarea salariului ................................................................... 40
3.2.2. Natura juridică şi fiscală a impozitului pa salarii.................................................... 42
3.2.3. Calcularea, reţinerea, vărsarea şi reflectarea în contabilitate a impozitului pe
salarii. Principalii purtători de informaţii................................................................................... 44
3.3. Impozitul pe dividende – parte a veniturilor bugetului de stat............................................ 48
3.3.1. Conceptul de dividend. Natura juridică şi fiscală a impozitului pe dividende........ 49
CAPITOLUL 4. NATURA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR INDIRECTE ŞI
REFLECTAREA LOR ÎN CONTABILITATE ................................................................... 50
4.1. Taxa pe valoarea adăugată – venit de bază al bugetului de stat.......................................... 50
4.1.1. Caracteristici generale............................................................................................. 51
4.1.2. Organizarea contabilităţii sintetice a taxei pe valoarea adăugată .......................... 52
4.1.3. Contabilitatea operaţiilor privind taxa pe valoarea adăugată ................................. 68
4.2. Accizele............................................................................................................................... 76
4.2.1. Conceptul de accize şi sfera lor de aplicare............................................................ 76
4.2.2. Modul de calcul, baza de impozitare şi plata accizelor........................................... 76

4.2.3. Reflectarea în contabilitate a accizelor.................................................................... 81
4.3. Taxele vamale – venit al bugetului de stat.......................................................................... 82
4.3.1. Caracterizare generală a taxelor vamale.................................................................. 82
4.3.2. Reflectarea în contabilitate a taxelor vamale.......................................................... 89
CAPITOLUL 5. ANALIZA SITUAŢIEI FISCALE A SOCIETĂŢII................................ 90
5.1. Principalii indicatori care caracterizează activitatea desfăşurată de unitatea patrimonială....... 90
5.2. Analiza principalilor indicatori ce caracterizează activitatea desfăşurată de unitatea
patrimonială...................................................................................................................................... 91
CONCLUZII............................................................................................................................. 92
BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................... 95

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful