P. 1
0elemente de Noutate in Doom 2

0elemente de Noutate in Doom 2

|Views: 46|Likes:
Published by Tamara Briciu

More info:

Published by: Tamara Briciu on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2011

pdf

text

original

Cine este chemat la o slujb , s se in de slujba lui. Cine înva pe al ii, s se in de înv tur .

(Romani 12:7)

STUDIEREA I APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE I PROBLEME LA ÄElemente de noutate în DOOM 2´ Lec ii recapitulative pentru elevii din clasele V-XII Prof. IOAN HAPCA

Reguli de scriere i de pronun are literar
‡ Se pot scrie cu sau f r punct între literele componente abrevierile compuse din mai multe ini iale majuscule (C.E.C./CEC, O.N.U./ONU. P.F.L./PFL). Actualmente se prefer scrierea f r puncte desp r itoare: SUA, UNESCO, HIV, SIDA. ‡ Se scrie i se cite te cu Äs´ în cvasi~(cvasitotalitate, cvasiunanim), dar cu Äz´ în concluziv i coroziv. ‡ Unele împrumuturi terminale în Ä-a´ accentuat i-au creat ( i) o form nearticulat [carioc , lev , nutrie].

o singur accentuare sau dou «
‡ Normele literare actuale recomand o singur accentuare la cuvintele: adic , anatem , arip , avarie, caracter, c lug ri , calcar, cobalt, doctori , duminic , fenomen, infim, prier, regizor, simpozion. La unele cuvinte mai vechi sau mai noi se admit variante accentuate literare libere, cu unele deosebiri fa de DOOM 1: acatist/acatist, anost/anost, antic/antic, asfixie/asfixie candid/candid, firav/firav, ginga /ginga , hatman/hatman, jilav/jilav, manager/manager, mijloc/mijloc(talie), penurie/penurie, precaut/precaut, puber/puber, trafic/trafic. ‡ Se recomand o singur accentuare la formele verbului a fi: suntem, sunte i.

numele proprii str ine«
‡ Numele proprii str ine se scriu cu ortografia limbilor respective (atunci când este folosit alfabetul latin) i se pronun ca în limba de provenien . ‡ Exemple : Baudelaire (Bodler), Biedermeier (Bid rmaier), Bordeaux (Bordo), Bruxelles (Brüsel), Cagliari (Caliari), Chateaubriand ( atobri ), Chicago ( icago), Chippendale (Cip ndel), Diesel (Diz l), Eiffel (Efel), Einstein (Ein tain), München (Miunhen), Newton (Niut n), New York (Niu Iork), Racine (Rasin), Shakespeare ( ekspir) , Stendhal (Standal), Yale (Iel), Wall Street (U l Strit).

numele proprii str ine« ‡ Numele statelor trebuie scrise în forma oficial recomandat de acestea: Belarus. . ‡ În cazul numelor proprii latine ti i vechi grece ti. Myanmar. normele actuale recomand formele: Damocles. Procust. Côte d¶Ivoire. Menelaos. Cambodgia. Oedip/Oedipus.

manager (cu ambele accentu ri acceptate: manager / manager). wagon-lit (vagoli). D m în continuare câteva exemple dintre aceste cuvinte uzuale. (uanmen ou).office (box-ofis). ‡ Advertising (advertaising). talk-show (tok ou). pub (pab). bodyguard (pronun are: bodigard / badigard). plural bayti (pronun are: bait. bai i). cappuccino. box . mozzarella (mo arela). bitter (bit r). ad ugând. breakfast (brecfast). body building (badibilding). acolo unde este cazul. one . rugbi / rugby (ragbi). CD writer (sidirait r).un num r mare de substantive comune« ‡ În ultimul timp. aftershave. . cea mai mare parte provenite din limba englez . un num r mare de substantive comune au intrat în limb .man show. referitor la automobile sau la meciurile de tenis). cea mai mare parte dintre ele fiind scrise i pronun ate ca în limba de origine. cow-boy (cow-boy). pointillism (poantiism). bypass (baipas). punkist (pankist). management (meni ment/ mana ment).babysitter (bebisit r). design (design). discount (discaunt). pampers (pemp rs). party. cheesburger (cizburg r). break (brec. . supermarket. brandy (brendi). science-fiction (sai ns fic n). mass-media. training (treining preg tire). bayte. puzzle (paz l). cash (che ). i pronun area (în parantez ). CD player (sidiplei r).

premis (nu premiz ). adverb). mesad (nu misad ). izbând (nu isbând ). (nu masor/ masez ). leoarc (nu lioarc ). p tl gea (nu pl t gea). insera (nu însera). a zvânta (nu svânta). incrusta ie (nu încrusta ie). disident (nu dizident). eterogen (nu heterogen). hebdomadar (nu heptomadar). peruchier/ peruchier (nu perucher). repercusiune. trotuar (nu trotoar). chiftea (nu piftea). a ad uga (nu ad oga). neap rat (nu neaparat. cabinier/ cabinier . chintesen (nu quintesen ). n prasnic (nu n praznic). desear (nu disear ). sering (nu siring ). fascicul (nu fascicol). conjunc ie (nu conjuc ie). basorelief. clovn (nu clown). zvâcneal (nu svâcneal ). (nu repercursiune). otron ( nu odron). maseur/ maseuz . magazioner/ magazioner (nu magazeoner/ magazeoner ). aievea (nu aivea). izlaz (nu islaz). diserta ie (nu dizerta ie). maiou (nu maieu). milieu (nu mileu). asterisc (nu asterics). eteroclit (nu heteroclit). escatologic (nu eshatologic). bezmetic (nu besmetic). itinerar (nu itinerariu). adverb). filigran (nu filigram). p trat (nu patrat).Un num r mare de cuvinte« ‡ adesea sunt pronun ate ( i scrise) gre it: abia (nu abea. praznic (nu prasnic). talasoterapie (nu talazoterapie). ie (nu iie). pate de ficat (nu pateu). incriminare (nu încriminare). gheab = ciuperc (nu gheb ). prerie (nu preerie). a asambla (nu ansambla). agheasm (nu aghiasm ). a tr sni (nu tr zni). repaus (nu repaos). pricomigdal (nu picromigdal ). ralanti (nu ralenti).(nu bazorelief). paliativ (nu paleativ). dizenterie (nu dezinterie). ezoteric (nu esoteric). ab ibild (nu ac ibild). . elicopter (nu helicopter). pl sele (nu pr sele).

sandvici/sendvi . fier str u (!)/ fer str u. chestiune/chestie. poliloghie/polologhie. clovn/claun. niveluri/nivele. perchezi ie/perchizi ie. decofeiniza/decafeniza. topogan/ tobogan. zi/ziu . piept n/pieptene. muschetar/ mu chetar. luminescen /luminiscen . ligheane/ lighene. amanete/amaneturi. halo/ halou.La un num r mic de cuvinte« ‡ Sunt considerate corecte ambele forme : ‡ acont/aconto. cartilaj/cartilagiu. etc. c p une/c p uni. cear af/cearceaf. tract/tractus. piunez /pionez . cire e/cire i (fructe). pampas/pampa. tumoare/tumor . pântece/pântec. corijent (!)/corigent. derby/derbi. anteturi/antete. pricopseal /procopseal . vodc /votc . coperte/coper i. a se dumeri/ dumiri(!). filosofie/ filozofie. bulg r/bulg re. . fric iona/ frec iona. l ca /loca .

poncifuri/poncife. regaluri/regale. jersee/jerseuri. evuri/evi. ‡ Pentru formele de genitiv-dativ: ‡ îmbr c mintei/îmbr c min ii. sloganuri/slogane. vopsele/vopseluri etc. . savoarei/savorii etc. toren i/torente. debu ee/debu euri.La un num r mic de cuvinte« ‡ Sunt considerate corecte ambele: ‡ Pentru formele de plural: ‡ cicatrice/cicatrici.

rabata/rabate. incarna/încarna. inventeaz / invent . înve mânteaz / înve mânt . frec iona/fric iona. reanim /reanimeaz . cheltuie te/ cheltuie. biruie te/ biruie. zbârli/ zbârli Pentru indicativ: anticipeaz /anticip . pricopsi/procopsi. se îngâmfeaz /se îngâmf . datora/datori. chinuie te/chinuie. demarcheaz /demarc . chioap t / chiop teaz « . se str duie te/se str duie. mântuie te/mântuie. încorpora/incorpora. biciuie te/biciuie. se dest inuie/se dest inuie te. învolbureaz /învolbur . învie/înviaz . decofeiniza/decafeiniza.‡ Sunt considerate corecte ambele: ‡ ‡ La un num r mic de cuvinte« ‡ ‡ Pentru infinitiv: cementa/cimenta (din ii).

i tehn.) varia ie (modificare.)/prospec iune (cercetare geol. i tehn.La un num r mic de cuvinte sunt: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Diferen ieri semantice extensie (med.) vise (imagini în somn)/visuri (aspira ii) înseamn (constituie)/însemneaz (noteaz ) frec ie (masaj)/fric iune (frecare) pate (de ficat)/pateu (produs de patiserie) .) radioemisie (producere de unde electromagnetice)/ radioemisiune (emisiune radio) reconversie (profesional )/reconversiune (ec.)/extensiune (lingv.) ocluzie (med. diversificare)/varia iune (pies muz. sau tehn.)/ocluziune (închidere a unui orificiu) posesie (de inere)/posesiune (teritoriu) prospec ie (cercetare ec.

molf ie. evapor . secret . chioap t / chiop teaz « ). cheltuie/ cheltuie te. desfat . Astfel DOOM 2 renun la formele lungi. dezagreg . uguie. ignor . normându-le pe cele scurte (d inuie. zuruie«) sau ad ugând pe lâng formele vechi i variante scurte (biciuie/biciuie te. . secret .Principiul minimului efort ‡ Una dintre tendin ele actuale ale uzului marcheaz preferin a vorbitorilor pentru un efort minim de pronun are. perturb . invent /inventeaz .

titan.. Evul Mediu. cu litr mic . gigant. Patruzeci de Sfin i). pentru a realiza un anumit efect stilistic (ceau escu. Reforma). pcr) sau grafic (univers enciclopedic). Excelen a Voastr . 1 Decembrie. cu litere mici. ocazional. de regul . Sfin ia Sa). ‡ Se pot scrie. ‡ Se scriu cu liter ini ial mare numele proprii ce denumesc epoci istorice i evenimentele istorice majore (Antichitatea. ‡ Elementele ini iale (cel de-)al. muz . în mod obi nuit se scriu cu liter mare. unele cuvinte care. (cea de-)a din num rul de ordine al unor manifest ri periodice se scriu cu liter mic : Participan ii la cel de-al X-lea Congres. .. s rb tori laice sau religioase (Anul Nou.Scrierea cu liter mic sau mare ‡ Se scriu. precum i toate componentele locu iunilor pronominale de polite e: (Alte a Sa Regul . siren . Rena terea. elf. substantivele care desemneaz fiin e mitice multiple: ciclop. Domnia Sa.

a exînscrie i majoritatea derivatelor cu sufixe. ultra. chiar dac sunt formate de la cuvinte scrise cu cratim (albaiulian. ‡ . negruvodean) (srilankez).Scrierea derivatelor. prefixelor i sufixelor Se scriu într-un cuvânt majoritatea cuvintelor derivate cu prefixe: preaderare. ‡ Se scriu separat prefixele folosite cu rol de cuvinte (devenite adjective invariabile) extra. super.

Scrierea cuvintelor compuse ‡ Se scriu legat adjectivele neologice care au în componen elemente de compunere: aeroportuar. neoliberal. sociocultural. autocopiativ. binevenit Äoportun´. cronofag. . spre deosebire de grupurile de cuvinte care î i p streaz sensul (bine crescut Ädezvoltat bine´). electrocasnic. ‡ Se scriu cu cratim compusele: bine-crescut Äcuviincios´. bine-cunoscut Äcelebru´.

dar cu cratim formele alalt ieri-noapte. mâinediminea i separat grupurile de cuvinte cu o structur asem n toare. în care componentele î i p streaz în elesul o dat . nici o dat .. ori icât. precum i prepozi ia compus á la« Scrierea cuvintelor compuse . disear /desear .. al (un) milionulea. etc.. azi-mâine. dup amiaza.‡ Se scriu legat adverbele compuse: odat . ‡ Se scriu în cuvinte separate unele numerale ordinale mai pu in sudate al (o) mielea.

). adverb+numeral (M confunda i. nici mai mul i. . nici unul adverb + pronume nehot rât (Nu-mi place nici unul. nici cel lalt. etc. nici un incult.).). vreun ². nicio.Scrierea cuvintelor compuse y Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui negativ niciunul i ale adjectivului pronominal corespunz tor niciun (niciuna. prin aplicarea consecvent a principiului conform c ruia compusele trebuie distinse i grafic de îmbin rile libere asem n toare: nici un adverb + articol (Nu e nici un om prost. eu nu am nici un frate.) ² la fel ca a lui vreunul.

dublu-casetofon. policalificare. dup cum urmeaz : bun -credin . teleconferin . bun cre tere.Scrierea cuvintelor compuse ‡ Se scriu într-un cuvânt substantivele compuse sudate. . prim-solist. ‡ Se scriu cu cratim substantivele compuse cu unitate semantic i gramatical mai mic decât a celor scrise întrun cuvânt ( i. bun -cuviin . gastroenterolog. metaloplastic. eventual. formate din sau cu elemente neologice: acvaplanare. prim-balerin. cu articulare i flexiune numai la ultimul element. prim-procuror. cuvânt-înainte. mai-mult-ca-perfect. cu articulare i flexiune i la primul element). bun-r mas. neocomunism. bun -diminea a. aeroarnbulan . duroflex.

pe te-ciocan (pe ti). pe te-cu spada . bun diminea a (plante) pe te-auriu. .Scrierea cuvintelor compuse y Se generalizeaz scrierea cu cratim a compuselor nesudate care denumesc substan e chimice i specii de plante i de animale: cinci-degete . vi -de-vie.

odat ce. . M ria Ta. de bun voie. odat cu. ‡ prepozi ionale: de jur împrejurul. ‡ pronominale: Domnia Lui. în locul. cu bun tiin . Excelen a Sa. ‡ interjec ionale : Doamne fere te.Scrierea cuvintelor compuse ‡ În general. pân ce. se scriu în cuvinte separate locu iunile: ‡ adverbiale: alt dat Äîn alt împrejurare´. în jurul. în jur de Äaproximativ´. în ciuda. pân s . ‡ conjunc ionale: chit c . ‡ substantivale: b gare de seam .

pe cât posibil.C. într-|însa). este interdic ia de a l sa la sfâr it sau la început de rând o secven care nu este silab . indiferent de ordine: Roman |SA. Abd-el-|Kader/Abd-el-Ka-|der) ‡ Se tolereaz plasarea pe rânduri diferite a abrevierilor pentru nume generice i a numelor proprii din denumirile unor institu ii. RA | Monitorul Oficial. ‡ Regula general i obligatorie a desp r irii cuvintelor la cap t de rând în limba român . | Arge . F. . evitarea desp r irii. Excep ie: grupurile ortografice scrise cu cratim (dintr|un. la care se recomand îns . Abd-el-Kader (nu Po-pescu/Popes-cu. nu se despart la sfâr it de rând.Desp r irea în silabe i la cap t de rând ‡ Pentru p strarea unit ii lor. (valabil i pentru desp r irea pe baza pronun rii i pentru cea pe baza structurii morfologice). ci se trec integral pe rândul urm tor numele proprii de persoane: Popescu.

Este acceptat i desp r irea dup structur . dac este necesar.Desp r irea în silabe i la cap t de rând ‡ Normele actuale prev d desp r irea dup pronun are. ‡ Desp r irea dup structur este acceptat atunci când cap tul rândului coincide cu limita dintre componentele cuvintelor formate. îns cu unde restric ii fa de recomand rile din DOOM 1. Ea coincide. cu desp r irea dup pronun are. în multe cazuri. . desp r irea dup pronun are. Elementelor componente ale cuvintelor formate i se poate aplica.

nesprijinit/ne|sprijinit. ‡ derivate cu prefixe: a-nor-ganic/an|organic. drep-tunghi/ drept|unghi. ine-gal/in|egal. des-pre de|spre. dezechilibru/dez|echilibru. etc. ‡ Compusele care p streaz grafii str ine sunt supuse numai desp r irii dup structura din limba de origine: buck-hand. por-tavion/port-avion.Desp r irea în silabe i la cap t de rând ‡ Se pot desp r i i dup structur cuvintele (semi)analizabile (formate în limba român sau împrumutate): ‡ compuse: arterios-cleroz / arterio|scleroz . altundeva/alt|undeva. su-blinia/sub|linia. .

deoarece elementele componente sunt neîn elese sau neproductive în limba român . ± Normele actuale nu mai admit desp r irile dup structur care ar conduce la secven e care nu sunt silabe (ca în într|ajutorare. ca în apendic|ectomie [apendicectomie]. spul-bera. vârst-nic. ± Pentru cuvintele a c ror structur nu mai este clar . su-biect) sau evitarea desp r irii. dac aceasta ar contraveni regulilor : a-broga. nevr|algic) sau ar contraveni pronun rii. ‡ dintre derivatele cu sufixe.Desp r irea în silabe i la cap t de rând ‡ Nu se despart prefixele care s-au redus la o singur consoan : ra-lia. numai cele formate cu sufixe care încep cu o consoan de la teme. laring|ectomie [laringectomie]. normele actuale recomand exclusiv desp r irea dup pronun are (ab-stract. . o-biect. terminate în grupuri de consoane: sa-vant-lâc.

bun-|gust. v zându-m . ex-|ministru. fir-ar. într-însa (caz în care se recomand evitarea desp r irii). dute. aide-|mémoire. flash-uri. flash-ul.Desp r irea în silabe i la cap t de rând ± La cuvintele scrise cu cratim sau cu linie de pauz se admite ²atunci când spa iul nu permite evitarea ei i desp r irea la locul cratimei/liniei de pauz . ‡ grupuri ortografice scrise cu cratim : ducându-se. Este vorba de: ‡ cuvinte compuse sau derivate i locu iuni: aducereaminte. chiar când rezult secven e care nu sunt silabe: dintr-un. shakespeare -|ian. . ‡ împrumuturi la care articolul i desinen ele se leag prin cratim .

reflectând tonul persoanelor cultivate. norma actual . admite la feminin forme cu i f r alternan a Äo´ (accentuat) . în timp ce la altele nu admite forme cu Äoa´ (baroc .oa.Câteva norme ortografice la adjectiv La unele adjective neologice. . în ordinea de preferin : analoag /analog . echivoc ). omoloag /omolog .

tehno. vorace. open. precoce. sagace.Câteva norme ortografice la adjectiv ± Adjective invariabile ± bleu. second-hand. cool. unisex« ± eficace. feroce. ferice. gri. country. alto. latino. disco. atroce. single. vivace. video. retro. kaki. locvace. horror. flu. . Fac excep ie: rapace. nonprofit. oranj. propice. tenace. vernil. perspicace. motrice. sadea.

degeaba. . CU PREPOZI IILE .. numai. deodat ... întruna (. niciodat (. adeseori.nici. acolo. rareori. oriunde.a. dincolo. desigur. anume. încolo.. deodat . CU SUBSTANTIVUL .dat ´ : odat (. bun oar . adineauri. în untru. cândva. niciodat . din. ori icum. precum. adeseori.. îndemân . alt dat (. devreme. degrab . alteori. niciunde. încotro. îndeosebi. ori icât. în´ : acas . degrab .în acela i timp´). încoace. dinainte. nicicum.odinioar ´). departe. deun zi dinadins.. demult. totodat (. uneori. oarecât. va´ : nicicând. ori iunde. pas mite. negre it.. oare. alene. oare icât. dincoace. îndat .nicicând´). oridincotro. cumva. fiecum. adesea. fie icum . deocamdat .. oarecum. deoparte. CU ELEMENTE DIVERSE : ast zi. oriîncotro. deopotriv .. dedesubt. vreodat . CU ELEMENTELE . ori icând. afar . . oare icum. nicidecum. arareori . dinafar .. defel.cândva´).mereu´). al turi. îndat . deloc. . adineaori. bineîn eles. câteodat (.Câteva norme ortografice la adverb Adverbe sudate: CU ELEMENTELE .ori. de.odinioar ´.. fie´ : oricum. oricând. dinapoi. desear . înadins. din untru. undeva . oricât. acum.uneori´). anevoie. deasupra.

târâ -gr pi etc. de-a v-a i ascunselea etc. dup -prânz .de-a´ : de-a puia-gaia. de-a babaoarba. într-un rând. ast toamn . pe nea teptate.dup ´ : dup -amiaz . dintr-adins. de-a binelea. în sil . din nou. ast -iarn . ast -sear . de-a sila. DIN CUVINTE RIMATE : calea-valea. într-adev r. de câte ori. ast -prim var .. de-a surda. harcea-parcea. într-ales. de-a curmezi ul. într-aiurea. în fa .. dintru´ : într-aceea. NOT : Celelalte locu iuni adverbiale se scriu în cuvinte separate : pe alocuri. de-a c lare. ast -noapte . dintr-acoace.ast ´ : ast -var . hodoronc-tronc. de-a bu ilea. Locu iunile adverbiale nu cunosc categoria num rului astfel. dintr-acolo etc. ori de câte ori. val-vârtej.. într-ascuns. întradins. CU ADJECTIVUL DEMONSTRATIV . de obicei. dup -mas . CU PREPOZI IILE . CU PREPOZI IA . locu iunea alt dat nu are plural. talme -balme . .întru.ADVERBE I LOCU IUNI ADVERBIALE CRATIMATE CU PREPOZI IA COMPUS .. nici una nici dou etc.

± Se recomand ata area f r cratim a articolului la împrumuturile chiar neadaptate sub alte aspecte ² care se termin în litere din alfabetul limbii române pronun ate ca în limba român : boardul [bordul]. itemul [itemul].N. .Câteva norme ortografice la articol ± La unele substantive provenite din abrevieri exist în prezent tendin a de a se folosi nearticulat. weekendul [uikendul]. story-ul./ONU a decis « (nu ONU-ul. hippy-ul. godgetul [ghegetul]. Articolul hot rât enclitic (singular i plural) se leag cu cratim : » în împrumuturile a c ror final prezint deosebiri între scriere i pronun are: ocquis-ul [achiul]. hippy-i. gay-ul. » în împrumuturile care au finale grafice neobi nuite la cuvintele vechi din limba român : dandy-ul. dandy-i. playboy-ul. bleu-ul [blöul]. clickul [clicul]. ca nume proprii O..)..U. show-ul [ oul].

rândul întâi . la primele întâlniri. Forma compus sudat . primii ghiocei. invariabil dup substantive articulate : anul întâi.. invariabil dup substantive articulate : b rbatul dintâi. Forma simpl . dintâile dragoste. NOT : Se numesc numerale ordinale adverbiale sau de repetare locu iunile adverbiale : întâia dat . prima oar . dintâiul r zboi.. la o prim întâlnire. Forme articulate i nearticulate primul ministru. de prima oar . viorile prime. dragostea dintâi. factorul prim. Forma compus sudat . Normele actuale accept la femininul nearticulat al numeralului ordinal întâi postpus substantivului i forma întâia: clasa întâi/ clasa întâia . variabil înaintea substantivelor nearticulate : întâiul an. clasele întâi. întâia oar .dintâi´ (de + întâi). întâia clas . întâii ani. r zboiul dintâi. câ iva primi secretari. pentru întâia oar . banca întâi.. dragostele dintâi. în întâia i dat . anii întâi.întâi´ . prim ministru. dintâile drumuri . prima întâlnire. la prime evalu ri. întâi´ .. clasa întâi. prima dat .dintâi´ (de + întâi). pentru prima dat .Câteva norme ortografice la numeral Forma simpl . întâiul rând . drumurile dintâi. variabil înaintea substantivelor nearticulate: dintâiul b rbat. întâia i dat . întâile b nci. Acestea pot fi precedate i de prepozi ii : de întâia dat . . rândurile întâi . b ncile întâi. întâile rânduri . întâile clase. dintâia dragoste. întâia banc .

Câteva norme ortografice la pronume În construc ia cu prepozi ia de (care i-a pierdut sensul partitiv. o prieten de-ale mele/o prieten de-a mea . cât i singularul: un prieten de-ai mei/un prieten de-al meu. norma actual admite atât pluralul. . dobândind sensul Äde felul´ )+pronume posesiv.

.m. . bluz . colind/colind Äcântec´. basc/basc Äberet ´. a (sunet) s.m. respectiv masculin sau neutru (cu implica ii asupra formei lor de plural) se afl în una din urm toarele situa ii : ‡ cuvinte de genuri diferite (dintre care unele învechite. z log Äarbust´. basc Äadaos la bluz sau jachet ´. regionale sau populare) sunt specializate pentru sensuri sau domenii diferite a (litera) s. z loag Äsemn de carte. ‡ ambele sunt admise ca variante literare libere: basc/basc (beret ). z log Ägaran ie³. vest ´. colind/colind (cântec).n. basc Äalbie. basc Älimb ´.Câteva norme ortografice la substantiv ± Substantivele la care exist ezitare în ce prive te apartenen a la genul feminin sau neutru.. capitol´. lâna tuns de pe o oaie. colind Äcolindat´./s.

.Câteva norme ortografice la substantiv ‡ Norma actual a optat pentru un singur gen.m.n. elemen i.. norma actual admite i genul masculin ( i deci pluralul în -i) la substantive ca element (de calorifer) s.n. pl. ‡ La substantivul împrumutat din englez : mass-media s-a admis (în acord. robinet s.m. .. component ´s. cle te masculin. cu genitiv-dativul articulat mass-mediei.n. . pl.. pl.m. pl. elemente. virus . virus Äprogram de calculator´ s.agent patogen´ s. cu forma i în conformitate cu trecerea unor plurale neutre latine ti la origine la feminin singular) folosirea lui ca feminin singular (mass-media actual ). viru i. foarfec feminin . la unii termeni. ‡ Conform tendin ei de specializare. i anume astru masculin. a masculinului pentru limbajul tehnic. pl./s. robinete/robine i.. fa de element Äfenomen. virusuri.

-d. . surorii. g. bretea. sanda. art. ‡ Unele substantive feminine omonime la nominativacuzativ au genitiv-dativul singular diferit: maic Äc lug ri . art. (nu sandal ). cafele. sofale. art sorei. maicii.-d. sora Äinfirmier ´. g. g. cafea.-d. ‡ Tendin a distingerii între forma de singular i cea de plural se concretizeaz prin acceptarea unui nou singular precum cârnat (nu cârna ).. maicei/maicii/maichii . art. maic Ämam ´ g.-d.Câteva norme ortografice la substantiv ‡ Sunt admise noile forme de singular pe care unele substantive feminine i le-au creat dup modelul: sofa. sor Ägrad de rudenie´.

op iunea normei actuale este una dintre urm toarele : ‡ ambele forme sunt admise ca variante literare libere. cire e/cire i. poieni. ‡ se admite o singur form la unele substantive feminine (monede. nearticulat) în -e sau -i i neutre cu pluralul în -uri sau -e. coperte/coper i. corzi. sg. niveluri. dar gagici. cu preferin pentru prima: c p uni/c p une. normele actuale permit variante de flexiune: Ilenei/Ileanei.-d. ig nci) i neutre precum chibrituri.Câteva norme ortografice la substantiv ‡ La unele nume proprii. g lu te/g lu ti. ‡ Poate exista ezitare în ce prive te forma de plural la unele substantive feminine cu pluralul ( i g. . la aceste substantive. dar seminare .

racke i. i anume : ‡ folosirea unor substantive cu aceea i form la singular i la plural dandy. brokeri. clickuri [clicuri]. legat ori direct la cuvintele care se termin în litere din alfabetul limbii române pronun ate ca în limba român boarduri [borduri]. hippy. story-uri. cu alternantele fonetice corespunz toare adida i. în curs de adaptare. dealeri. ‡ la cele neutre. ‡ încadrarea în modelul substantivelor române ti. norma actual a adoptat solu ii diferite. bodguarzi/bodiguarzi. gay.Câteva norme ortografice la substantiv ‡ La împrumuturile recente. itemuri. peso. etc. . show-uri [ ouri]) sau care au finale grafice neobi nuite la cuvintele vechi din limba român : pariy-uri. playboy. în general cu desinen a -uri. prin formarea pluralului : ‡ la cele masculine cu desinen a -i.. ori prin cratim la cuvintele a c ror final prezint deosebiri între scriere i pronun are (bleu-uri [blöuri].

‡ Verbul a continua are. ‡ Verbul a decerna trebuie conjugat cu -ez (eu) (s ) decernez (nu decern) ‡ Verbul a absolvi. persoana a III-a plural. nu [sîntem]) ‡ Formele f r Ä-r ´ la indicativ mai-mult-ca-perfect plural sunt învechite/populare. suntem. forma (ei) miros (nu miroase).Câteva norme ortografice la verb ‡ Verbele sunt. trebuie conjugat f r ıesc´ (eu) (s ) absolv (nu absolvesc) ‡ Verbul a mirosi are la indicativ prezent. sunte i se pronun cu Äu´. inclusiv pentru sensul Äa termina un an/ o form de înv mânt´. persoana I singular. . conform normei actuale. nu cu Äî´ ‡ ([suntem]. la indicativ i conjunctiv prezent. forma (eu) (s ) continui (nu continuu).

(el) defalc .Câteva norme ortografice la verb ‡Forme verbale noi ‡La infinitiv: ‡ decoto m na. s fream te« . irig . exhib . enum r. sfârteca« ‡La indicativ: ‡ (eu) continui. pietrifica. dispera. se decoto m neaz .

d-voastr /dv. (domni oarei) ‡ Cuvinte compuse: ‡ d-ta (dumneata). dnei. (domnul). dna. dlui. (domni oara). (dumneavoastr ). 1 prescurt rile uzuale la: ‡ Cuvinte simple: ‡ bd. drei.M. dra. (domnului)./dl.O./dvs. d-lui (dumnealui) . (bulevard). (doamna). (doamnei).O. d.Câteva norme ortografice la abrevieri Se p streaz din D.

Filipe tii de P dure. Piatra Ars . . Bistri a-N s ud. Cop a Mic .Câteva norme ortografice la: ‡ Denumirile teritorial-administrative: ‡ Formele nominativ-acuzativ se scriu cu cratim : ‡ Alba-Iulia. Prundul Bârg ului. Baia Mare. Vi eu de Jos. Bolintinul din Deal. Valea Seac . Cara -Severin. cu adjectiv se scriu f r cratim : ‡ Gura Teghii. Vatra Dornei. Drobeta-Turnu-Severin ‡ Formele nominativ-genitiv. cu prepozi ie. Cluj-Napoca. Curtea de Arge .

trailer. expulzie. betoane. utor. hagialâc. jobene. canale. deten ie. lipoame.Câteva norme ortografice la: ‡ Forme noi de cuvinte-titlu ‡ Se înlocuiesc forme ie ite din uz cu: angin . corozivitate. suzet . machieur. algoritmuri. machieuz . escatologie. paricide. sanda. porthart . zbucuimuri. fe e. fotoemisie. monologuri. ziler« ‡ Forme noi de plural ‡ anacoluturi. aragaze. clinci. pandi pane. pardesie. sfârtecare. posomoreal . scream t. hogeac. paradoxuri. foarfeci). habitaturi. luntri. crevete. foarfec (pl. regicide. marochiner. recens minte. recamiere. container. secreter. marfar. crenvurst. remarci. saun . muchie. fundaluri. gradene. verzitur . intermezzouri« . pudibonderie. magazioner. pietrificare. maseuz . infanticide. arboreturi.

.

com Autor > Prof. 1111 Tel. nr. Principal . IOAN HAPCA .DESPRE LEC IILE CUPRINZÂND ÄElemente de noutate în DOOM 2´ Concept original i realizare: Numai pentru UZ INTERN la COALA CU CLASELE I-VIII Vi eu de Jos ~ Jud. 0262-368013 E-mail: ihapca2002@yahoo. MARAMURE str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->