PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN WANG KOKURIKULUM SEKOL

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2

BIL.

NAMA AKTIVITI

KOS BELANJA
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI (RM)

PERATUS
BAKI

206.00

5.5

3,538.00

94.5

265.00

7.1

3,273.00

87.4

682.00

18.2

2,591.00

69.2

434.00

11.6

2,157.00

57.6

1,457.00

38.9

700.00

18.7

700.00

18.7

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

0.0

--

0.0

100.0

--

0.0

JUMLAH
JUMLAH IKUT KAUM
PERATUS KAUM

0 0.00 PERUNTUKAN KOKURIKULUM 3.25 0 100 .0 0.0 L P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 7 0 9 0 16 43.0 0.00 PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM JUMLAH MEL/BUMI L P CINA L INDIA P 7 L LAIN-LAIN P L P 9 7.G KOKURIKULUM SEKOLAH DKKK -S PERUNTUKAN YANG DITERIMA 4.0 0.860.744.0 0.75 0 56.0 0.0 9.

0 0.0 0.0 0.0 0. NAMA AKTIVITI KOS BELANJA (RM) PERATUS BELANJA BAKI (RM) PERATUS BAKI 936.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 --------- 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN WANG KOKURIKULUM SEKOL SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2 BIL.0 -- 0.0 -- 0.00 100.0 JUMLAH JUMLAH IKUT KAUM PERATUS KAUM .0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 0.0 0.

0 7 100 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.00 PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM JUMLAH MEL/BUMI L P CINA L INDIA P L LAIN-LAIN P L P 7 7.0 0 0 0.G KOKURIKULUM SEKOLAH PERUNTUKAN PEMBANGUNAN SAHSIAH 936.0 0 0 L P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 .0 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful