DOA SEMPENA HARI KARNIVAL / KANTIN ِ ّ ِ ْ ِ ‫ب ِسم ِ الله الرحمن الرحي ْم‬ ِ َ ْ ّ ، ‫الـحمدُ لله الذي ب ِن ِعمت ِه ت َت ِم الصالـحات‬

ِ َ ْ ِ ُ َ ِ ّ ّ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ ُ ّ ‫والصلة والسل َم على رسول ِنا المي ْن وعلى‬ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ . ‫ءأل ِه وأصحابه أجـمعي ْن‬ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َ Ya Allah , Tuhan Penguasa Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Hari Keluarga Sekolah Rendah Agama Darul Ulum Sg. Udang pada hari ini . Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya Allah Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim,bermusyawarah, bertukartukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan dana kewangan sekolah kami . Ya Allah , Ya Qahhar Ya Jabbar ,

Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalaliwal’ikram . anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang. samada dalam aspek akademik mahupun kokurikulum seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia mahupun di akhirat.Berkatilah usaha-usaha kami . Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbal’alamin . Kami memohon kekuatan dari hadhrat-Mu Ya Allah. agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan . supaya kami yang hadir pada hari ini. pelajar yang disegani dan dihormati. Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkan keburukan . terbilang . mudahmudahan (dengan usaha-usaha kami ini) . Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan .

Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. Ya ‘Azizi Ya Sattar Ya Fa’alullima yurid . ‫الدّن ْيا حسنة وفي الخرة حسنة‬ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ َ ‫ًوقنا عذاب النار‬ ّ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ َ ‫على محمد وعلى ءال ِه وصحب ِه‬ ِ ْ َ َ ِ َ ‫، وال ْحمدُل ِل ّه رب العال َمي ْن‬ ّ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ‫رب ّنا ءات ِنا في‬ ِ َ َ َ َ ّ َ َ ‫وصلى الله‬ ُ ‫وسل ّم‬ َ َ َ . dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan.Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful