Drept internaţional public 1. Ce categorii de relaţiile dintre state pot fi guvernate de normele dreptului internaţional?

Relaţii in care statele sa fie purtătoare ale suveranităţii 2. Care este obiectul de studiu al dreptului internaţional contemporan? Relatiile internationale, in cadrul carora relatiile intre state reprezinta domeniul cel mai cuprinzator 3. Ce constituie fundamentul juridic al dreptului internaţional public. Acordul de vointa al statelor suverane 4. Cum poate fi caracterizat raportul dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor? Raportul dintre dreptul intern si cel international este un raport complex, de interconditionare dialecta 5. Care sunt izvoarele principale ale dreptului internaţional public. Conventiile internationale ,Cutuma internationala,Legea interna a statelor 6. Dreptul internaţional contemporan mai poate avea şi alte izvoare? Jurisprudenta si doctrina, in anumite limite si echiatatea 7. Din punct de vedere al dreptului internaţional, cum este considerat tratatul internaţional. Constituie cel mai important izvor , datorita claritatii cu care se exprima normele de drept, tehnicii sofisticate si precise folosite cat si frecventei utilizarii sale. 8. Ce este cutuma internaţională? Un izvor nescris, O practica generala, relativ indelungata si uniforma 9. Cum este rezolvată în doctrină problema prevalenţei dreptului internaţional faţă de sistemul de drept intern? Negarea dreptului international. 10. Ce categorii de subiecte ale dreptului internaţional sunt cunoscute în doctrina şi practica dreptului internaţional. Statele, oganizatiile internationale interguvernamentale si miscarile de eliberare nationala 11. Ce condiţii sunt stipulate pentru ca statul să fie considerat subiect de drept internaţional O populatie permanenta, Un guvern 12. Pe ce instituţii se bazează mecanismul de protecţie a drepturilor omului instituit prin dispoziţiile Convenţiei semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950. Comisia Europeana a Drepturilor Omului si Curtea Europeana a Drepturilor Omului 13. Cărei entităţi îi revine calitatea de subiect unic de drept internaţional în cadrul federaţiei?. Federatia participa in cadrul relatiilor internationale in nume propriu, statele membre 14. Cine poate avea calitatea de subiect de drept internaţional în cadrul principalelor forme de state dependente Vasalitatea si protectoratul 15. Care sunt drepturile şi obligaţiile unui stat ce beneficiază de statutul de neutralitate diferenţiată. Sa nu participe la nici un conflict armat, sa-si pastreze starea de neutralitate , sa nu participe la nici un fel de aliante politice sau militare, sa nu permita folosirea teritoriului lor pentru amplasarea de baza militare straine etc. 16. În ce constă recunoaşterea internaţională a unui stat? Intr-un act unilateral 17. Cum este apreciat un actul de nerecunoaştere a unui stat în lipsa unei motivări temeinice? Ca neamicala, crein dficultati in calea normalizarii relatiilor dintre state 18. Prin ce se caracterizează personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. Principiul specialitatii

ori de confiscare a produselor interzise alate la bordul lor. spre larg. penală sau administrativă asupra navelor străine care se află în marea sa teritorială. iar fata de statele riverane. cu pavilion străin. supun. 33. o linie trasata prin întelegere cu acestea. insa aceasta trecere unei aprobari prealabile. În ce condiţii trecerea navelor comerciale străine prin marea teritorială a unui stat este considerată inofensivă. desi nu exista reguli in acest sens 32. Când a fost consacrat. pe linia celor mai adânci puncte ale albiei care formeaza senalul navigabil (talveg).Multa vreme fiind stabilita la 3 mile marine.19. Cum se stabileşte frontiera fluvială? Frontiera se stabileste pe mijlocul apei. regimul cel mai favorabil care a fost acordat cetatenilor unui stat tert pe teritoriul statului respectiv 23. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale pot fi subiecte de drept internaţional? Nu. iar daca este navigabil. Când a fost adoptată Declaraţia universală a drepturilor omului? 1948 24. Ce măsuri poate dispune un stat riveran în situaţia în care o navă de război ori de stat afectată unor scopuri necomerciale. 28. Care sunt modalităţile de dobândire a cetăţenia prin naturalizare? Casatorie si adoptie 22. Care este lăţimea mării teritoriale şi cum se stabileşte aceasta? Latimea marii teritoriale nu poate depasi 12 mile marine. Cine a formulat principiul mării libere şi prin ce document a fost promovat? . Precizaţi conţinutul clauzei naţiunii celei mai favorizate în privinţa drepturilor acordate străinilor. 21. fara însa ca aceasta limita sa fi fost vreodata unanim acceptata 29. La trecerea navelor militare prin marea teritorială a unui stat este necesară o aprobare prealabilă din partea statului riveran? Trecerea prin marea teriotriala a nevelor militatre este de regula libera. 34. Conceptul de zonă economică exclusivă ? A fost consacrat prin „Conventia asupra dreptului marii” din 1982.Un numar mare de state. de control. Trecerea trebuie sa fie continua si rapida 30. Precizaţi care sunt condiţiile în care un stat riveran îşi exercită jurisdicţia civilă. Ce reglementări internaţionale definesc regimul juridic actual al mării teritoriale? Are dreptul de vizita. in baza unor tratate internationale. au calitatea de subiect derivat al dreptului international 20. echitatea. linia generala a tarmului etc 27. care poate fi de pâna la 12 mile marine masurate de la liniile de baza stabilite prin legislatia interna. Care este conţinutul conceptului condominium ? Cand un anumit teritoriu a fost suspus suveranitatii a doua sau mai multe tarii 26. Precizaţi conţinutul conceptului frontieră maritimă. ca una dintre cele mai importante noutatii aduse de acesta conventie 35. de retinere sau de captura a navelor comerciale straine. limita extrema a marii teritoriale. se află în marea teritorială şi încalcă legislaţia acestuia? Nava poate fi obligata sa paraseasca marea teritoriala. Frontiera maritima este. Strainilor li se acorda. conform unor reguli de delimitare bazate pe numeroase criterii între care echidistanta. al documentelor navei. Sunt stabilite de Conventia din 1982. 31. care corespundea puterii de bataie a unui tun. al incacaturii acesteia sau al documentelor echipajului. Ce reprezintă teritoriul de stat? Teritoriul de stat reprezinta spatiul geografic în limitele caruia un stat isi exercita suveranitatea sa deplina si exclusia 25. Care sunt drepturile asigurate potrivit normelor dreptului internaţional? Nu exista pe plan international norme unitare de aplicabilitate generala.

dar consacrarea sa conventionala nu s-a produs decât în secolul al XX-lea.U. înfaptuirea pe baze echitabile a transportului aerian si evitarea discriminarilor. cu iesire la mare prin Bratul Sulina. prin Conventia de la Geneva din 1958 asupra marii libere 36. Art. 44. orice tratat în baza caruia are loc un transfer de teritorii trebuie sa reglementeze cetatenia locuitorilor de pe teritoriul transferat.? Ca urmare a revendicarii de catre Panama a suveranitatii sale asupra zonei Canalului. Ce reglementări internaţionale definesc în prezent regimul navigaţiei pe Dunăre. Sunt portiuni de teritoriu in care nu este permisa prezenta unor forte armate sau a unor instalatii militare 46. precum si îmbunatatirea securitatii navigatiei aeriene 45. Conventia de la Belgrad 1948. Precizaţi conţinutul conceptului zone demilitarizate.A. dupa care Canalul urma sa dobândeasca un regim de neutralitate garantat de S. cu sediul la Budapesta 42. cu drepturi depline? Germania.Principiul marii libere a fost formulat în 1609 de marele jurist Hugo Grotius. un copil nascut din parinti necunoscuti si al carui loc de nastere nu se cunoaste se considera nascut pe teritoriul statului în care a fost gasit. Prin ce document internaţional este reglementat regimul juridic al zonei internaţionale a teritoriilor submarine? Regimul juridic al zonei internationale a teritoriilor submarine a fost stabilit prin Conventia din 1982 asupra dreptului marii.N. 39. pentru a lega pe o ruta mai directa Oceanul Indian. si Statul Panama potrivit caruia zona canalului trece sub suveranitatea Statului Panama. Ce state au devenit părţi la Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre. Care este documentul prin care a fost înfiinţată Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi ce rol are această organizaţie internaţională? Prin Conventia de la Chicago din 1944 s-a înfiintat Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI). cu scopul principal de a contribui la dezvoltarea continua a transporturilor aeriene internationale prin uniformizarea normelor si procedurilor care sa asigure respectarea drepturilor statelor parti la conventie. Bosfor şi Dardanele şi precizaţi documentul ce reglementează această problematică? Regimul juridic stabilit prin Conventia din 1982 prevede ca prin strâmtorile care leaga o parte a marii libere sau o zona economica exclusiva cu o alta parte a marii libere sau a zonei economice exclusive statele au un drept de trecere în tranzit pentru navele lor. în 1977 s-a încheiat un tratat între S. Când a fost construit Canalul de Suez şi în ce scop? 1859-1869. Care este regimul juridic actual stabilit pentru Strâmtorile Mării Negre. iar administratia Canalului si apararea militara a zonei sunt transferate treptat statului Panama pâna în 1999. 43. institutie specializata a O.. copilul nascut din parinti fara cetatenie trebuie sa dobândeasca cetatenia statului pe teritoriul caruia s-a produs nasterea.A. similar dreptului de trecere inofensiva prin marea teritoriala. Care este porţiunea navigabilă actuală a fluviului Dunărea? De la Ulm pana la Marea Neagra. Cum este asigurată colaborarea statelor riverane Dunării? A fost constituita Comisia Dunarii. 38. Croatia si Republica Moldova . Principiul s-a impus apoi pe cale cutumiara. 136 al Conventiei prevede ca zona si resursele sale sunt patrimoniu comun al umanitatii 37. cu Marea Mediterana. Ce au convenit SUA şi Panama prin semnarea Acordului încheiat în anul 1977 referitor la Canalul Panama. incheiata numai intre statele riverane 41. prin Marea Rosie. Identificaţi reglementările aplicabile în materie de reducere a cazurilor de apatridie. pierderea sub orice forma a cetateniei nu poate avea efecte decât daca persoana în cauza dobândeste cetatenia altui stat.U.U. 40.

Prin ce document internaţional este stabilit regimul juridic al spaţiului extraatmosferic.” 52. Ce implică conceptul de neutralizare ? Consta in obligatia pe care si-o asuma statele ca in timp de razboi sa nu se desfasoare operatii militatre in spatiul respectiv si sa nu-l transforme in tr-o baza militara 54. Rezolutia nr. semnată la Paris. neutralizata si denuclearizata fiind prima in acest fel din lume 56. incercandu-se si o codificare a acestora 53. care-l declara deschis navigatiei libere a tuturor navelor militare si civile. Dreptul oricarei persoane de a avea o cetatenie si cuprind angajamentul statelor-parti de a nu retrage nici unei persoane cetatenia daca prin aceasta i s-ar crea situati de apatrid si de acorda cetatenia lor copiilor nascuti pe propriul teriotriu din parinti apatrizi 51. 58. Cum este reglementată problematica suveranităţii asupra spaţiului extraatmosferic? Nici un stat nu este indreptatit sa-si proclame suveranitatea asupra spatiului extraatmosferic a lunii sau a oricarui alt corp ceresc.47. 49. adoptată de Naţiunile Unite în anul 1954. sa le ocupe sau sa le folosesca in mod exclusiv. în anul 1919? Fiecare stat are suveranitate deplina si exclusiva asupra spatiului atmosferic situat deasupra teritoriului sau 57. în conţinutul Convenţiei asupra navigaţiei aeriene. Precizaţi statutul juridic actual al zonei polare Antarctica. „Orice persoana are dreptul la o cetateni” “Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetatenia sa ori de dreptul de a-si schimba cetatenia. în materie de cetăţenie. potrivit Convenţiei referitoare la statutul apatrizilor. Care este regimul juridic actual al Canalului Kiel? Statutul sau international a fost stabilit dupa primul razboi mondial prin Tratatul de la Versailles. Folosirea spaţiului extraatmosferic de către state este reglementată sau constituie rezultatul cutumelor aplicabile în domeniu? DA 59. În ce an a fost instituită Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi prin ce document internaţional ? Curtea Europeană a Drepturilor Omului (înfiinţată în 1959 prin Convenţia pentru protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale a fost elaborată în cadrul Consiliului Europei. pe baza de egalitate. Care sunt drepturile apatrizilor. Sunt declarate patrimoniu comun al umanitatii . Ce reguli au fost stabilite prin dispoziţiile Convenţiei de la Viena din anul 1978? Privind rezolvarea diferitelor cazuri de succesiune a statelor. pentru toate statele. 1962/1963 prin care s-a adoptat Declaratia asupra principiilor juridice care guverneaza activitatea statelor în explorarea si utilizarea spatiului cosmic. adoptată de Naţiunile Unite la 10 decembrie 1948. Este zona demilitarizata. Care au fost drepturile statelor asupra spaţiului aerian. precum si regimul vamal si sanitar în zona. cu dreptul pentru Germania ca în timp de razboi sa-l poata închide pentru navele statelor inamice Germaniei i se recunostea dreptul de a reglementa paza canalului. în timp de pace si razboi. 1721/1961 care consacra principiul libertatii spatiului cosmic si Rezolutia nr. Precizaţi ce proclamă Declaraţia universală a drepturilor omului. Când a fost recunoscut pentru prima dată regimul internaţional al fluviului Dunărea? Tratatul de la Paris din 1856 48. Ea a fost deschisă pentru semnare la Roma pe data de 4 noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare în septembrie 1953 50. Cum se instituie statutul de zonă denuclearizată pentru un anumit teritoriu? Numai prin tratate internationale 55.

Conventia de la Haga din 1970 pentru reprimarea capturii ilicite de aeronave si Conventia de la Montreal din 1971 pentru reprimarea actelor ilicite indreptate contra securitatii navigatiei civile 61. un atribut intrisec. Când se pune problema succesiunii statelor? In ce masura intre statele noi si cele vechi sau intre statele implicate in asemenea modifucari are loc transmiterea unor drepturi si obligatii asumnate de statele respective pana la aparitia modificarilor teritoriale 70. Ce regimuri pot fi aplicabile persoanelor străine pentru stabilirea statului juridic al acestora? Regimul national. teriotriul. fie pricipiul jus soli 73. la bunuri. regimul standardelor internationale 75. regimul clauzei natiunii celei mai favorizate. u caracter normativ. Identificaţi documentele internaţionale prin care sunt stabilite libertăţile aerului. existenta unui guvern independent. Precizaţi conţinutul conceptul de populaţie a unui stat. pentru prima dată. Enumeraţi principalele caracteristici ale suveranităţii statelor în dreptul internaţional contemporan. Cum pot fi caracterizate principiile fundamentale ale dreptului internaţional public în raporturile dintre state şi care este valoarea juridică a acestora? Norme de maxima generalitate cu aplicabilitate universala. fiind apoi preluata de Statutul Curtii Internationale de Justitie 62. Conferinta de la Chicago din 1944 68. 5 libertati ale areului dintre care 2 de trfaic aerian si 3 comerciale. . izvoarele dreptului internaţional. Cum poate fi caracterizată personalitatea juridică a statelor ca subiecte de drept internaţional public? Sa intruneasca anumite elemente: populatia. Suveranitatea este o caracteristica esentiala si necesara a fiecarui stat. Principiul indeplinirii in buna credinta a obligatiilor internationale ( pacta sunt servanda ) 64. sa duca o politica de colaborare pasnica si sa intretina relatii amicale cu celelalte state 69. Care sunt principalele probleme care se ridică în cadrul succesiunii statelor? Se refera la tratate. Care sunt principalele obligaţii ale statelor care şi-au declarat statutul de neutralitate permanentă. Ce reprezintă conceptul de cetăţenie? Legatura politica si juridca permanenta si efectiva dintre o persoana fizica si un anumit stat care genereaza drepturi si oblugatii pentru cetatean si statul respectiv 72. Ce norme de drept internaţional sunt aplicabile în cazul dobândirii cetăţeniei prin naştere? Principiul jus sanguinis. 74. In ce document internaţional sunt sunt enumerate oficial. Reprezinta o comunitate umana permanenta si organizata. relativ numeroasa pentru a putea subzista prin resurse proprii si a forma ratiunea si substanta unui stat 67.60. si capacitatea de a intra in relatii cu alte state 66. Sunt adoptate măsuri în plan internaţional pentru reprimarea infracţiunilor săvârşite la bordul aeronavelor sau care afectează securitatea zborurilor internaţionale? Identificaţi câteva dintre aceste documente? Conventia de la Tokio din 1963 referitoare la infrcatiuni si alte acte savirsite la bordul aronavelor. la arhive si la creante si datoria de stat iar uneori si la cetatenie 71. Precizaţi care sunt reglementările adoptate pentru definirea statutului juridic al refugiaţilor? . sa nu produca si sa nu experimenteze arme nucelare sau alte arme de distrugere in masa. Statutul Curtii Permanente de Justitie Internationala din 1920. Sa nu detina. Prin ce documente internaţionale a fost reglementat azilul diplomatic? Conventia de la Havana din 1928 si Conventia de la Caracas din 1954 76. Precizaţi care sunt libertăţile fundamentale ale spaţiului aerian.Ele fac parte din categoria normelor imperative (jus cogens ) norme recunoscute de comunitatea internationala 63. Identificaţi o normă de drept internaţional cu valoare de principiu fundamental în materie. inerent al acestuia 65.

dar si intrarea prin care comunica cu alte mari sau cu oceanul. ale marilor si oceanelor 86. Din apele maritime interioare fac parte si marile interioaresau cele ale caror tarmuri. 83. libertăţile mării libere? Conventia de la Geneva din 1958 87. 85. de a construi insule artificiale si alte institutii autorizate de dreptul international. Dunarea fluviala si Dunarea maritima 90. drepturile decurcand din competenta jrisdictionala de a solutiona orice litigii privind zona . conştiinţei si religiei. afectate unor scopuri necomerciale aflate în marea teritorială a acestuia? Nu poate opri o nava aflata in pasajul inofensiv. de a pescui. Care sunt drepturile şi obligaţiile statelor în marea liberă? Obligatia de a exercita cele 6 libertati consacrate si sa ia in considerare interesele celorlate state. precum si baile si golfurile „istorice” care. de survol. libertatea de opinie si exprimare. conservarea si gestionarea resurselor naturale. cat si pentru cele neriverane si impartea fluviul in doua 2 sectoare. Ce dispoziţii au fost adoptate în privinţa navigaţiei pe Dunăre prin Tratatul de pace de la Paris din anul 1856? Libertatea de navigatie atat pentru statele riverane. În ce condiţii exercită un stat riveran jurisdicţia asupra navelor militare străine sau cele de stat. dreptul de protejare a propriei securitati. Care sunt părţile componente ale teritoriului de stat ? Saptiul terestru. de a aseza cabluri si conducte submarine. dreptul de a reglementa navigatia. Precizaţi ce drepturi are un stat riveran în zona economică exclusivă proprie. Care sunt drepturile suverane ale statelor riverane în platoul continental? Drepturi suverane de explorare si exploatare a resurselor sale naturale. precum si drepturile acestora cu privire la activitatile din zona inaternationala a spatiilor sbmarine.Asigurarea unui sistem international de protectie si a unei asistente materiale adecvtae pentru refugiati si sa ia masuri in consecinta 77. Se stabileste prin legi interne care reglementeaza modul de trecere al frontierei si controlul la frontiera. Precizaţi care sunt elementele componente ale apelor maritime interioare. biologice si nebiologice. dreptul la intrunire pasnica si la asociere 78. libertatea cercetarii stiintifice 88. Are drepturi suverane in ce priveste explorea si exploatarea. spatiul acvatic si spatiul aerian 80. Identificaţi principalele drepturi civile şi politice din conţinutul Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Cum este stabilit regimul frontierei de stat şi ce probleme reglementează acesta? Se face in cadrul a doua operatiuni – delimitatrea si demarcarea. Care sunt drepturile statului riveran în marea teritorială? Dreptul de exploatare economica a zonei. Cum este fundamentată natura juridică a teritoriului de stat? Statul exercita asupra teritoriului lor o simpla competenta pe care dreptul international le-ar acorda-o 79. Prin ce document internaţional sunt stabilite. dar poate lua fata de navele comerciale masuri asiguratorii pentru obligatii asumate in lagatura cu trecerea prin mare 84. desi au o deschidere mai mare de 24 mile maritime 82. apartin aceluiasi stagolfurile si baile cu o deschidere spre mare mai mica de 24 mile maritime. Regimul sau juridic si solutionarea problemelor economice si in zona impune noi reglementari internationale . adoptat în anul 1966 Dreptul la libertatea gandirii. 89. Libertatea de navigatie. Identificaţi care sunt principalele libertăţi ale mării libere. 81. în prezent. Care este regimul juridic al zonei polare Antarctica? Este declarata zona demilitarizata si denuclearizta .

Care sunt teritoriile declarate zone denuclearizate. în anul 1921. iar prin Tratatul de stat cu Austria din 1955 interzicea ca acesat tara sa produca si sa depoziteze arme nuclare 97. . in conformitate cu tratele internationale 94. În ce constă regimul juridic stabilit pentru Canalul de Suez în anul 1888. cat si in timp de razboi. Daca fluviul sau raul respectiv este nenavigabil. navele militatre ale altor state au dreptul de atrece prin strimtori in timp de pace. potrivit Convenţiei semnată la Belgrad. Precizaţi modul de stabilire a frontierei fluviale între două state riverane. precum si a asupar principalilor afkuenti ai Dunarii ( Muresul. securitatii.Care sunt drepturile statelor riverane Dunării. Prin ce elemente poate fi caracterizată situaţia unui stat neutru? Fiecare stat este liber sa decida pozitia sa fat de un conflict armat declansat. de a se implica sau de a pastra o atitudine de neutralitate care sa fie respectata de catre statele aflate in conflict 92. Identificaţi principiile care stau la baza stabilirii regimul juridic al spaţiului cosmic. Cum este reglementată problema suveranităţii statelor asupra Antarcticii ? Nici un stat nu are dreptul de a emite noi pretentii asupra Antarcticii. prin Tratattul de la Ratatonmga din 1985 Pacificul de sud . sanitar ori referitoare la imigrare 102. Consacra libertatea de trecere pentru toate categoriile de nave ale tuturor statelor atat in timp de pace. poate sa stabilesca porturile care sunt deschise navelor straine si poate interzice accesul oricaror nave in unele porturi pe care le declara inchise 103.91. În ce situaţii trecerea unei nave comerciale prin marea teritorială a unui stat nu mai este considerată inofensivă? Sa savirseasca acte impotriva pacii. dar cu unele restrictii 100. referitor la fluviul Dunărea? Instituia un regim international pe toata portiunea navigabila a fluviului. iar daca este navigabil. frontiera se stabileste pe mijlocul apei. iar activitatile desfasurate in zone de unele state nu le indreptatesc sa afirme sau sa contestet revendicarile formulate anterior tratatului de catre unele state 96. ordinii publice sau interesolor statului riveran si sa nu respecte reglemetarile acestuia privind caile si regulile de navigatie sau cele de ordin fiscl. Tisa. fiin obligate sa mentina in stare de navigatie zona respectiva si sa efectueze lucrarile necesare in acest scop 99. în anul 1948? Sa stabileasca conditiile de navigatie in portiunea de fluviu supusa suveranitatii sale in baza unor norme generale de navigatie convenite intre toate statele riveane. de la Ulm pana la varsarea in mare. prin tratate internaţionale? Tratatul de la Tltelolco din 1963 a fost denuclearizata America Latina. Morava si Drava ) si a canalelor 98.daca fluviul are ami multe brate frontiera sa fixeaza pe bratul principal. fara oprire si debracare si urmand indicatiile autoritatii de control 95. sa efectueze controlul vamal si sanitar si sa-si exervite jurisdictia in zona proprie. potrivit dispoziţiilor Convenţiei din anul1936. Care sunt limitele platoului continental? Se intinde dincolo de limta exterioara a marii teritoriale de-a lungul prelungirii naturale a teritoriukui terestru pana la limita exterioara a talazului continental. Libertatea accesului la spatiul cosmicm a exploatarii si utilizarii acestuia. pe linia celor mai adanci puncte ale albiei care formeaza senalul navigabil (talveg). Precizaţi conţinutul principalelor drepturi şi obligaţii ale statelor riverane Mării Negre referitoare la navigaţia prin Bosfor şi Dardanele. sau pina la o distr\anta de 200 mile marine masurata de la liniile de baza ale marii teriotriale acolo unde este limita exterioara a talazului continental nu ajunge la aceasta distanta 101. Care sunt regulile ce definesc regimul juridic al apelor portuare? Este reglementat de statul riveran. Ce a stabilit Convenţia semnată la Paris. Circulatia navelor comerciale prin stramtori in timp de pace este pentru toate stale lumii. 93. Cum se stabilesc frontierele de stat? Se stabilesc prin lege.

iar in lipsa acestora in temeiul legii interne a statului solicitat 109.N. în principal. ori pentru ratiuni politice. Identificaţi principalele documente ce conţin reglementări referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. notificarea catre alte state a ocupatiei. Luxembrug. econimice sau de alta natura 108. sapararea sau succesiunea transferul de teritorii 112. Elvetia 115. modul de elaborare a normelor. dreptul de autiliza mijloace de reglementare pasnica. principiile dreptului intrernational privind relatiile prietenesti si cooperarea intre state (1970 ). Care sunt principalele condiţii de fond pentru formularea unei cereri de extrădare? Fapta pentru care se cere extradarea sa fi fost prevazuta ca infractiune. fapta trebuie sa aiba o anumita gravitate. Precizaţi care sunt principalele trăsături ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului consacrate în doctrina contemporană a dreptului internaţional? Universalitatea drepturilor omului. Institutiile specilizate ale ONU 111. Ocuparea efectiva ateritoriului. dreptul de a-si asigura propria securitate. etc 106. dreptul de a deveni membru al unei organizatii internationale. Prin ce se caracterizează măsura expulzării? Se ia in scopul ocrotirii ordinii juridice a statului. Precizaţi prin ce document sunt stabilite. pentru ratiuni de securitte ori de aprare a ordinii publice.104. Organizatia Natiunilor Unite. În ce constau principalele deosebiri dintre dreptul internaţional şi dreptul intern? Obiectul de reglementare. 107. dezmembrarea unui stat. capacitatea de a stabili relatii diplomatice si consulare cu alte state 117. stabilirea unei autoritati responsabile cu functii de guvernare in teritoriul respectiv. Identificaţi condiţiile stabilite la Congresul de la Berlin din anul 1885 pentru stăpânirea de către marile puteri a altor teritorii situate în afara graniţelor. Identificaţi care este cazul tipic de stat ce beneficiază de un statut de neutralitate permanentă. concretizata intr-un anumit minim de pedeapsa privativa de libertate. Acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale (1960).U. sa nu fi intervenit prescriptia incriminarii sau a executarii predepsei respective. Identificaţi care din următoarele instituţii internaţionale fac parte din structura Organizaţiei Naţiunilor Unite. În ce constau modificările teritoriale ce pot surveni între state în dreptul internaţional contemporan? Reunirea mai multor state intr-unul singur. Ce presupune capacitatea unui stat de a intra în relaţii cu alte state? Capacitatea de a incheia acte juridice internationael. Begia. egalitatea in drepturi. faptuitorul sa nu mai fi fost comdamnat sau sa se fi dispus scoaterea sa de sub urmarire penala 110. drepturile şi obligaţiile fundamentale ale statelor în cadrul Naţiunilor Unite. Cum este conturată instituţia recunoaşterii guvernelor în dreptul internaţional? Se face pe considerente preponderent politice . . adoptate după înfiinţarea O. subiectelor de drept si sistemul de aplicare si sanctionare a normelor juridice 116. persoana extradata sa nu fie judecata si condamnata. „Declaratia natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de discriminare rasiala””Conventia Privitoare la drepturile politice ale femeilor” etc. intarirea securitatii internationale (1970 ) 114. cu precizarea situatiei geografice si a limitelor teritoriului ocupat 105. Precizaţi care sunt principalele obligaţii ale statelor care au un statut de neutralitate permanentă. dar se au in vedere si ratiuni juridice 113. Constituie extrădarea o măsură reglementată prin acorduri internaţionale şi care este aplicată frecvent în raporturile dintre state? Extradarea se face in baza unor norme foarte precise prevazute de conventiile internationale bilaterale sau in cazul unor crime internationale si in baza conventiilor multilaterale prin care sunt incrminate asemenea fapte.

maritime si aeriene 126.N. A fost creat un mecanism institutional. Zona economica exclusiva nu face parte din teritoriul nationala al statului riveran. Resursele din platoul continental al unui stat riveran pot fi exploatate de acesta? Da 129. În ce condiţii poate fi aplicată măsura retragerii cetăţeniei? A avut o conduita neloiala fata de statul de origine prin savirsirea unor fapte grave. sa nu participe la nici un fel de alinate politice sau militatre. sa nu produca si sa nu experimenteze arme nucleare. fluviale. sa-si pastreze starea de neutralitate. organizatii regionale. Ce drepturi sunt asigurate statului riveran în marea teritorială proprie prin dispoziţiile Convenţiei din anul 1982? Dreptul de exploatare economica a zonei. drepturile decurgand din competenta jurisdictionala de a solutiona oirce litigii privind zona si de a sanctiona incalcarile aduse regimului juridic stabilit 128. Orice activitate se poate desfasura numai pe baza unei autorizatii eliberate de Autoritate pe baza unor criterii economice stabilite intr-o anexa a Conventiei si in Acordul din 1994 . precum si in cazul in care cetatenia a fost obtinuta fraudulos 124. Precizaţi cum pot fi clasificate pot fi clasificate organizaţiile internaţionale interguvernamentale după criteriul arie de acţiune.Sa nu participe la nici un conflict armat. Ce organism asigură coordonarea instituţiilor specializate ale Naţiunilor Unite? Consiliul Economic si Social al O. Terestre. Organizatii cu vocatie unversala. dreptul de a reglemeta navigatia. bunurile de stat aflate pe teritoriul cedat trec in proprietatea statului dobinditor. existand doar reglementari punctuale asupra unora dintre acestea 127. sau de facto. Care sunt regulile aplicabile în cazul transferării unui teritoriu. Care sunt drepturile de care beneficiază apatrizii în temeiul prevederilor Convenţiei din anul 1954? Dreptul oricarei persaone de a avea o cetatenie si cuprinde angajamentul statelor parti de anu retrage nici unei persoane cetateani daca prin aceasta i s-ar crea situatia de apatrid si de acorda cetatenia lor copiilor nascuti pe proproiu teritoriu din parinti apatrizi 125. organizatii subregionale 123. iar in lipsa acestuia datoria de stat trece de la statul predecesor la statul succesor intr-o proportie echitabila 120. sa nu detina. Recunoasterea de jure. datoriile se transfera de regula in baza unui acord. Cum era stabilit regimul juridic al strâmtorilor internaţionale până la adoptarea Convenţiei din anul 1982? Nu cuprindea reguli general acceptate privind navigatia prin stramtorile internationale. sa duca o politica de colaborare pasnica si sa intretina relatii amicale cu alte state 118. dreptul de protejare a propriei securitati. în materie de succesiune a statelor. Cum este rezolvată problema exploatării zonei internaţionale a teritoriilor submarine. Prin ce se caracterizează componentele personalităţii juridice a organizaţiilor internaţionale interguvernamentale? Personalitate juridica de drept intern. Exemplificaţi care sunt principalele forme în care poate avea loc recunoaşterea internaţională a unui stat. sa nu permita folosirea teritoriului lor pentru amplsarea de baze militare starine. Identificaţi clasificarea frontierelor de stat în raport de elementele componente ale teritoriului de stat. Pe teritoriul transferat isi inceteaza aplicabilitatea tratatelor incheiate de statul de la care s-a facut transferul. personalitate juridica internationala 121. potrivit dispoziţiilor Convenţiei din anul 1982. ea este supusa jurisdictiei acestuia numai in ce priveste unele drepturi economice de exploatare a resurselor 130.U 122. Care este regimul juridic al zonei economice exclusive. sau expresa sau tacita 119.

a.N. Identificaţi care dintre statele compuse enunţate au calitatea de unic subiect de drept internaţional în raporturile cu alte state. 139.131. Precizaţi unul din obiectivele principale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Care este regimul juridic de care poate beneficia un străin sau o persoană fără cetăţenie care nu poate sau nu doreşte să se întoarcă în ţara de origine.U. fiind deschisă tuturor naţiunilor Marea libera . iar Romania a ratificat la cele doua pacte prin Decretul nr. Care este limita superioară a jurisdicţiei unui stat asupra spaţiului aerian naţional? Spatiul aerian situat dincolo de limitele jurisdictiei nationale. a zonei economice exclusive si a platoului continenetal. el constituind spatiul aerian international 143. este deschis navigatiei aeriene a tuturor statelor. Austria si Ungaria (19\867 – 1918 ). Care este regimul juridic al zonei internaţionale a teritoriilor submarine şi al resurselor sale? Zona si resursele sale sunt patrimoniu comun al umanitatii 134. Care este semnificaţia juridică a frontierei de stat? Este linia reala sau imaginara trasat intre diferite puncte de pe suprafata pamantului care desparte teritoriul unui stat de teritoriul altui stat sau de domeniile limitrofe a spatiului in care un stata isi exercita suveranitatea sa deplina si exclusiva 133. Precizaţi distanţa până la care se poate întinde platoul continental al unui stat riveran. prezumţia de nevinovăţie ş. drepturile naturale şi imprescriptibile ale omului precum egalitatea în faţa legii. Declaratia drepturilor Omului si ale Cetateanului” 140. Pana la o distanta de 200 mile marine masurata de la liniile de baza ale marii teritoriale acolo unde limita exterioara a talazului continental nu ajunge pana la aceasta distanta 144. deasupara marii libere. ca subiect de drept international 136. printre altele. din motive de persecuţie? „Conventia privind statutul refugiantilor” din 1951 si „Protocolul asupra refugiatilor” din 1967 la care se alaratura o serie de rezolutii ale Adunarii Generale a O. Precizaţi ce documentul adoptat în anul 1789 consacra. garanţia împotriva oricărei arestări abuzive. social si cultural 142. Poate fi extrădat un cetăţean român? „Cetateanul roman nu poate fi extradat si expulzat din Romanai” 138. 212/1974 141. cosntituind un act de constatare a aparitiei unui stat nou. sa dezvolte relatii pritenesti intre naituni si sa realizeze cooperarea internationala in domeniile economic. Când au fost adoptate Pactele internaţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului? La 16 decembrie 1966. Care este entitatea naţională a unui stat care exercită prerogativele puterii de stat asupra ansamblului populaţiei şi a teritoriului ? Guvernul 132. Ce semnifică actul recunoaşterii internaţionale? Are un caracter declarativ. Sa mentina pacea si securitatea internationala. Identificaţi conceptul care este definit prin acest enunţ: parte a mărilor şi oceanelor care nu aparţine mării teritoriale sau apelor interioare ale unui stat şi asupra căreia nu se exercită suveranitatea vreunui stat. Danemarca si Islanda (1918 – 1944 ) Muntenia si Moldova (1861 – 1862) 135. Care este organismul din mecanismul pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale instituit prin Convenţia europeană în materie? Comisia Europeana a Drewpturilor Omului si Cutea Europeana a Drepturilor Omului la care se adauga si Consiliul Ministrilor al Consiliului Europei 137.

Prin ce acord internaţional au fost interzise experienţele nucleare în marea liberă şi în spaţiul aerian de deasupra acesteia? Conventia de la Geneva din 1958 asupra marii libere 146. un regim juridic general privind navigaţia pe Dunăre? Tratatul de la Paris din 1986 150. Zonele demilitarizate sunt portiuni de teritoriu in care nu este permisa prezenta unor forte armate sau a unor instalatii militare. administrativ şi judiciar şi cu competenţă generală asupra teritoriului şi populaţiei Federatia 147. Cum se stabileşte regimul juridic aplicabil străinilor ce se află pe teritoriul unui stat? Se refera la conditiile de intrare. dar cu organe comune permanente cu caracter legislativ. Prin ce reglementare internaţională a fost stabilit. de sedere si de iesire a acetora din tara si la drepturile si obligatiile lor in raport cu statul pe teritoriul care se afla 149. Identificaţi conceptul al cărui conţinut corespunde enunţului următor: Uniune de state în care fiecare membru îşi păstrează o anumită organizate proprie. . pentru prima dată. În ce perioadă a fost construit Canalul de Suez? 1859-1869 148.145. Precizaţi care sunt elementele interzis a fi dispuse pe teritoriul zonelor demilitarizate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful