Norwegian I | Grammatical Gender | English Language

Norwegian Tutorial: Basic Phrases, Vocabulary and Grammar

Note: Before heading to the tutorial I would Strictly recommend to download any
online dictionary which could easily translate the difficult Norwegian words provided below so that you can understand them easily and learn quickly, if you have one so that’s good if not then I’ll personally prefer BabelFish dictionary which is free so you don’t need to buy it. The download link is provided below:

Download BabelFish Translator
There are two types of written Norwegian, Bokmål and Nynorsk. This tutorial includes Bokmål only. Thanks to Dan for helping with this tutorial!

1. Basic Phrases God morgen Good Morning God natt Good Night Vær så snill Please Ja / Nei Yes / No Hvordan har du det? How are you? Hva heter du? What's your name? Hvor kommer du fra? Where are you from? Hvor bor du? Hallo / God dag Hello / Good Day Ha det bra Goodbye (Tusen) Takk Thank you (very much) Herr / Fru / Frøken Mister / Misses Hvordan går det? How it's going? Jeg heter... My name is... (I am called...) Jeg er fra... I'm from... Jeg bor i... God kveld Good Evening Hei / Ha det Hi / Bye Ingen årsak / Vær så god Don't mention it / You're welcome Velkommen! Welcome! Bra / Dårlig Good / Bad Hyggelig å treffe deg! Pleased to meet you! Unnskyld Excuse me / Sorry Jeg vil gjerne ha... / Jeg skulle

. . in Norwegian? Vær så snill å gjenta / Vennligst gjenta Please repeat Hvor mye koster dette? How much does this cost? Jeg er trett I'm tired Kom inn / hit Come in / here Straks! Immediately! / Soon! Fare! Danger! Hvor langt er det? How far is it? Skål! Cheers! (toast) Jeg savner deg. holländsk. fransk.. Italian. Jeg er ____ år (gammel). dansk.. French.. Dutch.. Snakk langsomt Speak slowly Hva heter . tysk.] I [don't] understand.. Japanese Forstår du? Do you understand? Hva er dette? What is this? Jeg er sulten I'm hungry Jeg er syk I'm sick Ta plass Have a seat.Where do you live? Hvor gammel er du? How old are you? Snakker du norsk? Do you speak Norwegian? I live in. I miss you. svensk.. Spanish. spansk. Pronunciation Norwegian letter(s) English sound Jeg forstår [ikke. rysk.. Hvor er . Jeg snakker engelsk.] I [don't] know. på norsk? How do you say . I love you. Russian.. Jeg har gått meg bort I'm lost Pass på! Watch out! Det var synd. italiensk. That's too bad! Lykke til! Good luck! 2. Danish. I would like.. I am ____ years (old). I speak English.. ? Where is .. Jeg vet [ikke. ? Jeg er tørst I'm thirsty Jeg tror [ikke] det I [don't] think so Stans! / Stopp! Stop! Hjelp! Help! Vent litt! Wait a minute! Velbekomme! Have a good meal! Jeg elsker deg. German... gjerne hatt. japansk Swedish.

-øgn ng æ ø å 3. skøy gi. gy. as in yes sh. hj kj. but softer and more palatalized (as in German) sh yuh guh sk g is silent nasalized. -egl. tj sj. I'm . Technically there is a third gender. gøy g + other vowels sk + other vowels -egn. as in singer and not finger ah as in cat ay. such as in hvyuh. skei. ky. kei. sky. and in -ld. Alphabet a b c d e f g h i j 4. køy ski. masculine and neuter. gei. Nouns & Cases ahh bay say day ay ef gay haw ee yod silent at end of word. skj sl ki. but softer and more palatalized (as in German) sh shl sh. but with lips rounded aw as in saw k l m n o p q r s t kaw el em en ooh pay koo air ess tay u v w x y z æ ø å ooh vay dobbel-veh eks ew (lips rounded) set ah (as in cat) ay (lips rounded) aw Nouns in Norwegian (Bokmål) have two genders.d ig eg h j. -rd ee ay silent before consonants. -nd. which adjectives must agree with when modifying nouns. feminine (which Nynorsk retains). gj. but since feminine nouns can be written as masculine nouns.

In theory. the t is silent in the definite article -et attached to the noun. The definite article (the) is not a separate word like in most other languages. It is simply a form of the indefinite article attached to the end of the noun. The majority of nouns in Norwegian are masculine. Olavs hus = Olav's house 5. but you will just have to learn which article goes with which noun. but in practice. In the vocabulary lists. add -en instead of -a for the definite form.) Articles En words (masculine) Indefinite Definite en fisk a fish fisken the fish Et words (neuter) Indefinite Definite et a vinduet the window vindu window en a baker bakeren the baker et barn a child barnet the child baker en hage a garden hagen the garden et hus a house huset the house Demonstrative Adjectives masculine neuter plural denne dressen dette skjerfet disse skoene den dressen det this scarf skjerfet these de shoes skoene this suit that suit that scarf those shoes . the t of et as an indefinite article is pronounced. the indefinite article is ei and the definite article that is attached to the noun is -a. Note that en words ending in a vowel retain that vowel and add an -n instead of adding -en. And et words ending in -e just add -t. however. Furthermore. The only case of nouns that is used in Norwegian is the genitive (showing possession). a noun followed by (n) means that it is a neuter noun and it takes the indefinite article et. There are two indefinite articles that correspond with these genders: en for masculine nouns and et for neuter nouns.e. if the noun already ends in -s. However. Articles & Demonstratives There are two indefinite articles (corresponding to a and an): en and et. so they take the indefinite article en. it is rarely used and the feminine nouns are inflected like masculine nouns. En is used with most of the nouns (words denoting people almost always use en). and it is easily formed by adding an -s to the noun.including feminine nouns in the masculine category. this gender does still exist in Bokmål. i. This is comparable to adding -'s in English to show possession. then you add nothing (unlike English where we add -' or -'s). (For feminine nouns.

(The feminine form of demonstratives is identical to the masculine.to have I am jeg er I was jeg var I have jeg har I had jeg hadde you are du er you were du var you have du har you had du hadde han he is han er he was han var he has han har he had hadde hun she is hun er she was hun var she has hun har she had hadde it is den er it was den var it has den har it had den hadde it is det er it was det var it has det har it had det hadde man man man one is man er one was one has one had var har hadde we are vi er we were vi var we have vi har we had vi hadde you are dere er you were dere you have dere you had dere I you (singular) he she it (masc. and the conjugated present tense form is er and the past tense is var. To Be & to Have The present and past tenses of verbs in Norwegian are very simple to conjugate. and the conjugated present tense form is har and the past tense is hadde.Notice that the noun that follows a demonstrative adjective must have the definite article attached to it. denne and den. The infinitive of the verb to be in Norwegian is være. Subject & Object Pronouns Subject & Object Pronouns jeg du han hun den det man vi dere de 7. All the forms are the same for each personal pronoun.to be ha .) one we you (plural) they meg deg ham henne den det man oss dere dem me you him her it it one us you them .) 6. The infinitive of the verb to have is ha.) it (neut. være .

Useful Words sometimes always never often usually now and but or very here there with each other noen granger / av og til alltid aldri ofte vanligvis nå og men eller veldig / svært her der med hverandre already allerede perhaps kanskje both begge some noe(n) again igjen between mellom a lot. hvilket is used with neuter nouns. etc. Jeg skal være = I will be. hvilke How How much How many How long Where from What kind of hvordan hvor mye hvor mange hvor lenge hvorfra hva slags Hvilken is used with masculine nouns. 10. Cardinal & Ordinal Numbers .var they are de er they they were de var have har they de har had hadde de hadde To form the future tense of verbs. hun skal ha = she will have. many mye / mange of course selvfølgelig / såklart a little litt ikke i det hele tatt / slettes ikke / not at all overhodet ikke almost nesten really? virkelig? it is det er there is/are det finnes 9. just add skal before the infinitive. Question Words Who What Why When Where Which hvem hva hvorfor når hvor hvilken. 8. and hvilke is used with plural nouns. hvilket.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90 100 1. ett to tre fire fem seks sju åtte ni ti elleve tolv tretten fjorten femten seksten sytten atten nitten tjue tjueen. andre tredje fjerde femte sjette sjuende åttende niende tiende ellevte tolvte trettende fjortende femtende sekstende syttende attende nittende tjuende tjueførste tjueandre trettiende førtiende femtiende sekstiende syttiende åttiende nittiende hundrede tusende "Sju" can also be written "syv" (slightly more formal).000 million billion trillion null en. tjueett tjueto tretti førti femti seksti sytti åtti nitti hundre tusen million milliard billion 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th 100th 1. . and "sjuende" as "syvende" Similarly "tjue" can be "tyve".000th første annen. but this does seem less common and more formal.

11. Months of the Year January February March April May June July August September October November December month last month monthly year this year last year yearly januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember måned forrige måned månedlig år (n) i år i fjor årlig . Days of the Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday day morning afternoon evening night today tomorrow mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag dag morgen ettermiddag kveld natt i dag i morgen this morning tomorrow morning tomorrow afternoon tomorrow night day after tomorrow tonight last night yesterday day before yesterday week next week weekend daily weekly i dag morges i morgen tidlig i morgen formiddag i morgen kveld i overmorgen i kveld i går kveld i går i forgårs uke nest uke helg daglig ukentlig 12.

blå gul. The rest of the colors must agree.13. however. grått. Seasons Winter Spring Summer Fall 14. and they are listed in masculine. gule rød. svart. brunt. hvitt. 15. . grå hvit. Colors orange pink purple blue yellow red black brown gray white green oransje rosa lilla blå. svarte brun. grønne The first three colors do not change according to gender or number to agree with the noun they modify. gult. brune grå. Directions North South East West nord syd øst vest Northeast Northwest Southeast Southwest nordøst nordvest sydøst sydvest vinter vår sommer høst in (the) winter in (the) spring in (the) summer in (the) fall om vinteren om våren om sommeren om høsten to the right to the left straight ahead til høyre til venstre rett fram / frem Frem is slightly more formal than fram. grønt. blått. rødt. hvite grønn. røde svart.

a green dress. svarte sokker .a blue house.black socks 16.. 6:20 half past 3 quarter past 4 quarter to 5 10 past 11 20 to 7 noon midnight in the morning in the evening It's exactly.. Weather How's the weather? It's cold It's warm It's beautiful It's bad It's clearing It's icy It's windy It's cloudy It's humid/muggy 18... et blått hus . nå tidlig tidligere snart sent senere om ti minutter om et kvarter om en halvtime om en time akkurat nå med en gang straks klokken åtte .neuter and plural forms: en grønn kjole . Time What time is it? It is 2. About/around 8. Family Parents Mother Father Son foreldre mor far sønn Niece Nephew Uncle Aunt niese nevø onkel tante Hvordan er været? Det er kaldt Det er varmt Det er pent Det er dårlig Det lysner Det er isete Det blåser Det er overskyet Det er fuktig What temperature is it? It's foggy The fog is lifting It's snowing It's raining It's going to storm There's thunder There's lightning It's freezing (cold as ice) It's hailing Hvor mange grader er det? Det er tåke Tåken letner Det snør Det regner Det bli storm Det tordner Det lyner Det er iskaldt Det hagler Hva er klokken? Klokken er to. 17. tjue over seks halv fire kvart over fire kvart på fem ti over elleve tjue på sju middag midnatt om morgenen om kvelden Den er nøyaktig. omtrent åtte now early earlier soon late later in 10 minutes in 15 minutes in a half hour in an hour right now at once immediately At 8.

to know people kjenner kjente skal kjenne vite . brødre (brothers). To Know People & Facts kjenne . The names of jobs ending in -er only add -e and -ne in these cases. add nothing to form the indefinite plural and either -ene or -a to form the definite plural. fedre (fathers). pike barn voksen mann kvinne venn venninne Some family words have irregular indefinite plurals: mødre (mothers). and -ene or -ne to form the definite plural. døtre (daughters). Singular Indefinite Plural en fisk fisker some fish some en hage hager gardens some en baker bakere bakers some et vindu vinduer windows some et hus hus houses et barn barn some Definite Plural fiskene the fishes the hagene gardens bakerne the bakers vinduene husene barna the windows the houses the . Neuter nouns that are only one syllable.Daughter Brother Sister Grandfather Grandmother Grandson Granddaughter Cousin (male) Cousin (female) datter bror søster bestefar bestemor barnebarn barnebarn fetter kusine Boy Girl Child / Baby Adult Man Woman Friend (male) Friend female) gutt jente.to know facts vet visste skal vite present past future 20. sønner (sons). Formation of Plural Nouns Masculine nouns generally add -er or -r to the indefinite singular noun to form the indefinite plural. however. Neuter nouns that are more than one syllable form plural nouns the same way as masculine nouns. and søstre (sisters) 19.

feil mistake(s) forhold circumstance(s) høve (n) kreps mus mygg sild sko spiker ting våpen opportunity(ies) crawfish(es) mouse(s) mosquito(es) herring(s) shoe(s) nail(s) thing(s) weapon(s) .children children Irregular plural nouns in Norwegian: Singular and bok bonde fot hånd håndkle kne (n) kraft ku natt mann rand rot sted (n) stang strand tang tann tre tå øye Irregular Indefinite Plural ender duck(s) bøker book(s) bønder peasant(s) føtter hender håndklær knær krefter kyr netter menn render røtter steder stenger strender tenger tenner trær tær øyne foot(feet) hand(s) hand towel(s) knee(s) strength cow(s) night(s) man(men) edge(s) root(s) place(s) bar(s) beach(es) pincher(s) tooth(teeth) tree(s) toe(s) eye(s) Singular = Indefinite Plural angrep (n) attack(s) besok (n) visit(s) eventyr (n) tale(s). story(ies) error(s).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful