You are on page 1of 214

Biat.~ Ya~l~ .

S~[gJi;; So~t $3[[,"(elli~i'I'i!a'I.~~ le~, 431 'in· ~5

I'll'" nllk H'a~[~hk : ~i!lOOI. A.)I~Ins; 4.:;5 .n '(ljl

fl..l \: ~ j ~irL M.j)t~t. 433 1 t,50

Bi,R DiKi'N

iii.

UL,K,E

"Mecuuri lIUzmet' II ief~ ·,WfM:niu gOT.CVil Ulatak y~iI dU@ ~wrebil~yom.,~ iern,mkj, mr rom nlu pel"d'ir, m'nJ"lulll!:iu ~giduk oad~llJn\l '~,~k buroildft aJilh)"QT'lLllll Ozgfi~ gO]jml'l ~ Wn~ ol'dllpnu d~ :i)'l-~~ IIInlllyom,liIIl.

,E-:lemen pM:all:lllll2:t; mil bilm, lOu liOn 50miUf!a", KJrmll'll" h8k1uJm r.

A.~ taiPr~:nm~~ 1:Q'pmla~'~Zi y)~a li1rnatlru ~mMk i£lc_miyonl!"Jl.. Bi;1I1U:~ MCzQpotafj'!l~dir ve l?uira~ Anadohfdur, .4l!11ij:; ~ daha ~yi tElJrlila~o:.

BiI- p;an~ e'n, 8i!lllr~. 'ca~ G~~,d:llel!" Lokali'ftde, Burso.)!~ IlL ~'p' D:id ~ 'm uk, G~2l!E b~r p_nel oidlu w. wmadal1l gUZ.cl 6ldU,~'~" gurd,fi~,iilf!il,~ bir~:i.~r wplnl.lli:lm'lll:2J Wklty,OO'd~. "~O~' Gm7t~ doo,l .. ScrvgSh :atiF~. "Esklde . loJ;:ur okur ... Md8mazdllti" [,.e:nin;~, ~iiJ" ,~bd~l~ olurtlll~ l&nli~ be!enlmi~ bi~ 'Il.Je:"~11 "h_~n."; il.am roetdi. ,u~ain~ olwtlit;l. Ratip Didier "meal' rIklfl' an1al1I111u:.chk~ dNken mou. amluiIi:Ly,Uflitu,. "$lm.di anby~ro__z l~, tim.d~ ItEtJilen amlfOnz..," St!~:gili: ~ilip ~le dEi~ ed~yO'l"d~"

a]~ir.m mi aklm1lz a.~ld~ yom ]uwruter mi bo]J~b, yok.sp lmmlUtJl, jm huilon~,? JSelltC'e ,oiu:'e' :&:1!IlmLn ml~.I)dJ v~ SlOOU'iil i~llnal' 5Jk Slit ~1l1! !-y~Jeli g~trrm-e g.ealr ro'ldU1fU' ve SOl!!l!ll';i)... J:f. In akImllZ ~IM~. Ozq~Th1-~ SClM1!I t zensirW!tjlti .:r~ ~ade.ce ,1l~f:OteH~ b~, .~{hm ., milld"' ~'Iffli '¥e Wil'leoe 'hem ka~1I~.k ve ihem. de' aYITmi.lk d~ha k~lary olldUf.

:Ba~ dilIero..e-var !1T!,1. bElmiyo'rum; a~k 'be1t '1»rl:mnz'" s5zclirpTlli.d, aylmmyac 'bqladlm .. Alrl,Jk tek ' a~JM "korkmat" ya da ·ibrk~Uz~ sQ.zcl1i:Q. bamt. }'le!m (ll~e af'ljl~~Q sUrunmoyor~ 'it<:ork_'w~ dedHcl,erim1- bhidGI1 '''), 6ufk" nluyorlar.' 've ben 0])., d~~u:nu ,al1Jlama_~ ,g6~ilik ~j,l(Omum. Aooha 'ne ,oklo da ~mrk~~ suz," (dan ibirde,ntd' ir dt~kn Db:llYQr; tru "]gerdJil iomutunlWn ze,ngin!!i,iJtdre:. bir s15.zcrLijil pa~l~yaGl)!jk d:mfUma seUy1ommh.

":i(oTknStlZ" fa da "'kol'kmeJi~Ul ~~ nit.elili ild mommU~n oiu~~Y'Qr. Birind'Si, !!Il(rn,;,k1JJLYU a'~&1l~,~i' \!\~ dilf:ri~,]ge "'k9l'k'M!y4'I, kattil da-yamk' ~l~k dgvntnU~ o'laRk, ortaYl ~b1Gr. 'Siom'lJ,1Itun zen~~1fin&ind.e~ pek ,~'k clgll]n~n )~u~;5m_;sn'Li:t"'.c1 be:rd m. 1I;~Qr'lal'Liut 'olarat ~6rd~Hcl.'erimm· ~ju.nQn", ~lko:tk1rJy"'l ,~~~1m:'R .. yelH ri~e~ .~~~T,U o:1duldanm anta,m2l1ab~llyonlm. ''lK~'! ola~ak bi[dLkle-Jiml'11 bir bOll,im.1ii .. 5)1'nfm,d,.D a~a ~byo;r" ~I::tly.'t kMt~ w.n. d.e:;r:ece ~tl,· y~~11ksL~1'; . ,~n~ ~?t~ y~~a:ti:Rn a~n~Od~~ ~L~1ft~amadil(l~n iti~j bi!Jfl~''biL' la1W1te1en geb§mer:rn§ cldugu IQi1i1:.r' -/ Q,nlan~ ~OIra

kus,1l1!tt o.h~'f-ak S',&UI~rd~um. '.." ,

Halq,lJi}:i ~Inm, korkUyu ~lg1l1R8il~_ dokannJ, gell~tiV'e:l!'i1 mi

dGJI\~tndtm ~; l~l!!m korl'UlI~C~ m~,11l~1~.lr~ ':~~~I -c;all~tl~~]l' [ten d~ ,a;ydlI1LtNr. SlQZ koous'll ol1lDInrn .. ~1U.ri iIin\I~dele~ k~lldaj kot [Y(B yoldan ~k~Mill'l iJltle~fullmoel:. ~~ !lyd~til.hna, '~~D~ fiy;al ~1s yOk$eIUldii. Estider. kazaMlillix:ekJeJl:~ odian..al"~hnlairlnJl~ ~im~~ ~.J)-~,~tAm Q)~IIi'ldl. ~Ol"1<u amen 'ro~k[tm~E'}'~~ k.~~ ~on tJrnreo 1I.IJMlik bit hal.e g,elilil$ f k1Ol'kuyu hlZhi V~ ~.OlaY.]I]dilt

ru,g'lhn" old-oIM. ... ,

.~~.~ t:D'rkUYIm a~gllill~!'I ~~~[,l~rda. W.¥f~ 'hi,~k "':hlzl~.rt~l~~~ gos~'enler; bjf de koJ:"~u k~~~smda, da)'<~]kslZ]aTma. .. bnxfenbiH "'::lauwkJ:'iliiJ~ de:r'!!~sini hu'.akL}I'orlRor ve "ltorb'k" "Inyo-flaT. _

5u ~_:uhWa:nl,l1 ib~ti ve, a~~,laml~ :rol 'bilern~_yoru'~ ba!,,!1 ra~ r,~r.b getlyor. 'Tbpl "tnU'1!fl Gqmoo.m~i~i!!.1 blti'll\~ il~llfiLd~~

yal1ls:n:nala:~uld9'~ binsi Qh~yrJr" Arl1k ~~i ~~R1~ 'V~ ~~ '1i~md~1.' gJgal'lY.{l"~: Oa~l~ Wk. anhyorum. ZOru~b;jUil'lD, o~gudUk

rOldll~UniiJ d~JM' ~k ;an~lyoruZ. _

A~ U:tnUitTu h}sa.mf!L"se'~ebi~ere~illl arutyorllllm.

V!~ ko-[:kn~ wanllQ. li'bj~birr u~udlo o'lm~aearU:l~ ~6i'ray.gnfl;:K.or.kurtmtJi~ sa· ~ ifi$ill' akUruni. dWidurm:ak d~,git tyIlI,.z.aml'f,I~

da ''[~~rn 1irrmu~z ~ro'lm.akt:tr~

U lMtis.u i~n~ hayv.:a]J1Jihr .. I(Q:d~utma;k.. untutS'uzluk S-a~la~dl'r.

Um\l;fiS1il~ dii~erIJ il~!~H"'~ in&'1i~d~n ~~an Insafldn' buan-da.n ~§ro.a~ ,~~lrall;nnat_kb~.

Ya~lll. ~dn1'f.le:z.le:r'o 'Ya~h 1111s-anJ ~vi[lci bilmeyendir. Sm, llIep s~vtn~ lqifl'Gte tldr 'iiru!a:ll1m~

_ B~,_r,a~~a([.lmB, ~~nr~ yer DziUdti,iul1n ~Ulrhl;,.al,lca~. ~u y;a2:)]illilml Y~lg!rm I\;I~, mbtye "az.d~ 'ltfnl, {I]lu1!m, ~!~ yatuhgun i01il!l hep' ~eYiJ;l~ il'llityduDno

Birr gorev, hBlbm'la,. ba~kmi gj,bi 5' vd~li-m: katd~~ Kiirt 'I:m.lk.lrn& bi1l' ~rs'·od,crn;es] obu:-ak ~~rtjyoJdum: Se:Vlif1~mdir"

BoD; M ~£yi bir ~vi]!}5: ilmJine,getirebi1i yorum; hi~ ~Uiku.a\l:z.!'bUJ bo:rru:R.rJhU; bittnesiIDi ~!itIDniYDlLlm, A ncak §:1IJ. ~nd:a, .. kem'idbn± htrtlok.t.Oilu ek,]bi),J.ie. 'i,ri h'U' apcrMYQrtiu ~Q1"~k],ejtf(iIfi~~ bit heldmollilJilk. g,Oriiyorum. Bundlen !loma CilliliWhmm ayak'btn UzerJn - ~ yu:M[,~b.i[e(:e;gmi.1.m\ijJ t edJyorom, Bi~ ha:yij,tij'hti.yaclka.lm!lid~t"nl (lUi§.,iiijj,lii.;YQ.l!Um; bllmdlan s.g~ra¥(1j zd~T!!m 2: d,arM 'Iic~ fj~idrir'. '

"Bit"' tn.mi1Z:?

i Hiz" ekMliitkm QOt:~~ na, "8;jz" ~~]lrken ~D r H8C;h '8efel'i'ne h~ef olarnl2IJnz..

]lUi Sit! brian YH~y] ·planl.adlgrm h~lL1lI~ M1llI$~ Anter dec ~~r 'kn-. rk'Uoil ,~lhlldL

Iu y,b:J!"lan yalZRcr.glIDJ [1a~la.~da. "OI,DiJnsU:z~.filkt. c,];i11iL'\du~l! y~rgil1S]jllH 'IiJ IIDillm~ .Nede:iil i~jll,ar o,]omsiil:l~,Ulii is tel'ler, Inurn. pek

. . il'9J~!-'" ... ,' " , ... l.1\~j_ "',. ",g, 'I:.- k

~'l_~'f'JIm.. ''\!r'LIIIU.,.U o.J;IIJiEn;;llL&I~te 1~1(; .!I~ref"et yo .tur; Jrn~t:s~

bi~bb' y~m~ cdtn. is.'l.emifyorlltll-

~ Musa Antm' i~n yam.gl·m yazld~ I]Olu~ o'HNmrlijr"' du~unee:rne' yer \lm:dlm Mu~ ArrLler~ Olij:msu.zUi,ge, ~e'

"' ... , . ·"'1"'" .~ ~d - ",A

!Ill U:~·~}~Ul1"llim e S'4U\]f.ll)'O~Q,!ll.

MruEt An~r to,k 'Il~ 'ketliydi !6<]U'Wl1lS'uz[u,i,il karn.illm~ne r~n8irtmlf(],ro:m. ~ekll~j,~;'.kena.rda~ bir gun MustD, C!![~Ir'3k Qbp g;ele-

ock:~r; bulITtu~idd~_ye~1.!! d'i§~bi~'y01"tlIfl. '

. Y,~wl'llm VIe ~~u'1Ei'Lt1~a da y-el' a]ru:l YinZlWi!lfi, ~r prngrll~nl eksik,mOm::1e:rdifD. Oy'le ,g~ld~, j~~m{te:n:.. belki'~k kisa·mtr:rw~ iiledlim. By ay~· iahYW'1Illrn.

"MJ.L'Sa billUn d"~kfde' ,2'rJ M~ butiLn.diJi1e,Jd.e ~tusatdn:, O .. oii'irbk. yal~~~ M,wt~id~r ..

Gun kG ~ USfIJ An't~ ala~k geldJ~ VG ibl'r A~slo.s SiOll!i1/'llldfIJ Mt1.-

sa ald'u: O~ irbk. Ai6hlS Mllsa oldu. 0:. y,ainlZ MU&o:'l'drr.

Mu~'ldlr,

MUSBJ!

,

1I'D~,.....:l ..... '~ - :ij,Tj;1-.:L!\li; __ , .... ,.l ....... ' _,.1k -

'~u:;.iJL'I.I ' ya . .,.:UI\!IW"U.llLUWO, Lilir J:1I!lJ!Il 'Q,!I:".

'~apbk:]ai:.mUiul'll VC' ~~diImi:Z~TlJJ ~bili 'VOJ"; {azi~~t WH't ~k1n ~U1'te'1~ ~hlf:r ,~l( hep~iin:;hm . .ole boil' ru~iu~ !wi'.~". :ltllnQR ot~ ~ bb: !Ide, ~~, v~ kendi~ 'mOde] d.€Ji]~ antilk 'ym- o1!a_TiliI_fU\ h!~bbisird Dl.OO.eilla'Jarak ,k.1bu] ~1'0l',.

. Zor; 1t1a~iJ.. 1m-i]m;;1 risk] yiik~!, 'bill' y~l ol~yor~ "~,b~ nm btifme~ ~bi~" 'yJkI$rJDI1.

~if4w~, ~, @kuru(:~~ I~I ,9P'I;a~ ~~Il~lla~l1~lllIil, !fe .... l\r!rdUi" ,Bn ~k ~~~l1li~1lll Q)m~rdlr. ~I:'m.ar iile t.o.1li~yo!iUI\l; olud:J1II1~ bI~kI~~l,lll o:t'!J.1fm_H ~ls' ,1m ~-agI.'i[iAai' 0l8!1ialk 'k.a1iIata ,a.h~I1m.. ,A~n ~i dtitili ~a'Q-:liml dli.! btlltU-!l ,~irly~m,

~ 24 Ey~m_ l~ Ye' (blit~ $Onr,a, t7 Eylfi[ l'99l tarlhJi :ikJ kar-_ bll[l;alt.!aI ,~~ j5,ti~,:f1tLnt. 1}'Uiradleild d~,i,l1nmJootrdm'l ~T

bmijmii~~ itlimi i,:muI'lJ~YO(f. .

~.A-'i '~1' ,~n~1 ~.f~nj~t ~d~uft o!~~~ ,~.~iil", ., "B~i Um~rdu .n14't:11~1I' b'l'~~ Cl'~Jfl_ • .u

~.C_'il iL't • ...,~. ~J JIiI~..lI' ••• ...,_ .... '"' • ..t; .... _ I ~ MflU(1 ','_ ~~~~m~' ~~~~M.

"'1),,1 U~~'l',Q\I::Im ,~rJ'~~!dlf.r. ii

[)ah.a 'l~lnDekl karttaki d:~~IiI£rimln blr b.ol\l.JltUlri daN ~ ge1~~t~ pl~njlYi1t~, -

. A.] OI.~h$~XI titflmdill'. Ii "'B-1 yiJgl yiiJruf: yom~nd;l',n'. '"

"C~ i o.r1;ltJt~a~~ .r.fIayi1tl df~{~ml.~ ~~rkhl- ;;; "'Dol b~I~~~:t~'ItIqm:ak. ~~~an~i!fi'. 1!'

')'iE-1 '~ffl3l _..li..G'- ~ ,./,I - . ,IL '. ~,~~~",i' ,[.0;" -,;,..11 .... .1'..'1 '

'_' - ... .;r .. ~' ~;~""'!'J',J~ ... ~fl!lfil',(~DYl IlNf!l':1 ~ilN:i~, Q~ .~~~~yJ

b.6ct~~" _

'OF 1 A . ikir: i£' •• i'......' liIll'ft".1..i1· •• ~.~r..i '

, , ~ ·:tr~~rL: ,tr,i, lPZ~J.1 ,1~t.I'!!'I:!!~ ~ ~rr.1Q.IlIjfl ~~tij\~Ut'li~ 5lil~

~, iJJJiY4rl;g~ if(l't~rrir;c. ~

~~

M'U$Cil ~~r~ I~l geDii( bir' bUI;'II~l{;;h. He, i1llSiJirdarn iO!k:uiI.W'd'uJ.

Itit:t-

'~ki EhtirM ~~ti1 kD:nu:&db'1'

.l?e~i. ~[r d;~ pf:;li,gin~ 0' clruenip 'i,N~Dl~n.. l1l]:m~)le s.o;r'" 1DIt'lamlP~:if rrui?'

P:e.ki :lilaIkIat mriisiZ mrdU'~r.; peld ffiitllkffijr '~~1Z _la[ m.i£!ii~ler.

peki ~Jklal' plsUk 11JJro.t:e1il: 'biT d'fii7mb'd~.h£!P t~nrl:t ~I:n:larnu,?

_~tj ooQIri~ar.§ik d Gizer!! ~aM~ hjljllrnll::~rl~~eclefL dlilwr mu~ '~]d y;tJnethmde il!II'U!inll.iyellill ta~rls~d kaywtajl D:i.. }m'NlJ 'oJl~(k b1r idaJ':e" y6MtflJ,id JlI;a1kl.an, ~k ,~ruJ'tJa dqi'~ 'm&1

I6.k y6ne~f PtU.~ ,NUe) ~:rnnaZi mil?

H3~J~u~ safltilJ. ha[~b!rIflJ; mutJak ~~~ d"fiIJ.~ !il~OO (;Il:;~f:0T? Bir ftvahmru he~~ yo~bile~ dUl'IJL'm'liaylm; :9QS.~ JXPP~Ub;mrulll.n.. 'R~ ,mmd!t.llzmi~ ,ius;Ytt Ma:r.ks:izr:rui~ ve bum,~' dan da Ko~l1Ilfern sijr'lemnin~ ~dD ml" dUgIDMH".Bu, d~liru\

~s~ ~~~~ ... ~~d(f~_~ ~iltli~. KomintEm sQy~R~ ise bill" W yuzliUlIlI.gi'lm:n:si]' c.~yo;r.

~ PKJK. r,ar~a itammJ'll K~1<.d.lst~1'JJ." balroketmi

d~1M'I'imd ~d~jl bu Pintimn .b.Wilann bo~J~~il@ilJai}, v~'~il~~

,,- L~1!'_ • ,!II~ ..... ...ll '1).;' LUI,'" ,. .. '~,' • 'L!U"l"

:wr_~ ·~~~tl1ltm, _ eil~l.~n ,u~~~,~rmu;en ~11' wl,mnunu_l:IJ~:~I~ 'o.r~~lI

~~St lOOn b6:yle bilir :ss.F~I1 ~dJt~ rn dOs1]myomm,. oi'te~ bllf' y'1!!(' b:lltUyo·l'. Ber:dM ~dJrtd'~' l:ia 6aiJ:l't~jrnlLaj :P~'1i~ haJb;i!, ali!cak ptapi511ht Q1mayan blr 'koniUm.l gcUJiyo-,r.

rk-Vlm yohmoo'lQj, lUrlirp~letm 6nB.n~i en bUiyda;k ~~, dm1 'bfflsd :po~ o.luyb'r~ '5tm_W] ~ II tse. i;:edk]mn oo~i,-, 'I~ni ~~,{g) ~~$'kti:r~ il1tlJ,~~ A.~IQ y~~m~l\ifl' 'i~l\dM.i ~U!bl, pJg)ildeul~ AIl'I:miJmn, haill.klm.r., t:imd~ St!lji"LlftBIDil~ ~~51:m;lilYOIDum., A~Wi'~j ADiel'ilkaR 1iI:ajkmm :k!Qi ~ ~PlibnaSJj s\i.lllOOllW day.a~T. J(JU~, ooymffiillr,{ Sotv,~mr" ~].aikltirr," Yet yer iyJ ilc: ~WJ gP~ ~e' ~jr1dn ~T~lndati, f~T:b p.~ 'f::nkllJJ,~Crim ~bedi.~~~

~ sad.ece g;~ktllt~. Hem ~aln ~em ka.l1hirnan.dutv. ,Hem bozltiillmU$t. ~ de 'yit~;. ~ de bl:'J$o'le e~ftWdiUI ~ b!Jztm dlilwu.zd.ad~ V,~ 'b1lz; ld,bm icrlrd~F1z.,

Ilimla:l1 y~I)iI.jJ1 ~ bk ~i;rm'¥~J isJm, ~yoruJn,'~lll~ ~em R"f~ Su H~ ! I~Ui (ll~a~k yud*l!'!!",m ~ h~-n de "!mtpei'yi.. aliist '1Owkiy~1" '~blbUlll t'Qjm khlklL1!Ll.Ili" ''fib;l haUtlUJa 1:1,0<]" balit'iml yollu !lll~tiril0" o1dgtu__nq dUl}'uyqruM. E,1:I ~ta$hri )'~ ~~ ~1~li1riden ~t.c ~i "rnahtllm ,~~ ~rfi,lmn _ ~,lt;o~~ !filmImIiI:a dJ:!~lROOcgifml, A~k i)n;re bi .. l!j,yn n~ilI fizerindc d~ 'isti~mm.

~~ ~tbi~ m d~fiU'll:~hz:n1fL ~~ fa bQ:yl~i "mA,t'iill1,m{]'fi:r

'w·a;r:li'IJr,trt~ }/.3 cl:a bU~l~artn dah81 uJi{;e~ ya.zi1iJnlann ~mdildri y,;:) da 'hc.~M~1W~ b4'f 'kims~ t~H:alr:-n~atDiL ~~~~lIDi§" Q'id~~~ ~vJarr11~, ~IJI~&:. ve,riI:Woll. D~~hilO~l~[]mlllit da ha onee d:~nEhdl[]Jm ~ ~1,mas,]J

'Iietti, hit ~:ahab,j~ ettillly,or. ~nd.'tili '~"vel, @lIytml!ll't KKWlSCyE' '8:y}dl~,y.01Um ve bu ~~~L!n'Ie-.yanM~ f'lf!I~a~i~ma 'ris~ijvn] aL~fQru_m; M 8/1I:~"iJIi1 ,b(tr.ncl'tczh~:rirnliii pek ~:Z1, :M:a,Ol ~r,~f!iIilda:n:,[f.Ii:8i¥;'~ ;!iJtlIWU~IIiL'" LemJL~ !i:!~]i2!IT1J i.iz~RndeJd gp~~m"ln ~1errh1i ~~·dan Vii! ~Li~10@1J1 da !3u'haliill'f'diim i:I·IIL)"Of'. Q6tiiVlc wn~_a:If ..

d~.$ii;l~I' rojr~~yBl '~ tarihj1!'t.d~~ .tumuyli2 O'Z1lU~l ~'k a~

f.q:r;mmusJOnYndlaWh~~i]'l] &:os,_[yor~ ,. ','

Ben balb~~[1nQ1Gj'nfirl~"b, ~9k "du~tI'!1!,'~ ~d:lmbN i 01~Jll~t~rd 1'Jj]iJ, m>ylf! bi,l' durum y@imz..ta. b~la!tum 'a:F~ln!fdrll: ~~arJ'l\ biif' y,(i~!yla, da bmd~ :;~i~l~ .~H· 'oo1i'~~af:lmal.br. ']Jo~~~~mt'lI'l;~ 1,f'e ~efi'i~t-·

~i-n ~~ 'ooJ'li~m ~d:imb b3J~_IQnJillT,L y~~~. ~~ :t:1(Eel'flektl~. ¥~p ... ", mitNlin ~ btl:' "bo:r<IM ~:'i,'lla k"1!Iku ~~;.iIJI~ljI, ifl!]~ rak .

~ldl~ft!j dn ol,llJy:6r~ _.,' . .

':8iuiWldiiJ til1f:D11:i oli~ bM!1Th Qi~ Uaib, n.?~~a b,y.tI~inn

'~lGi~illn~O'mll'lJ. O~~1i ~,:d:t1n, L1i.r 'do~lin'~ ,Mnlil'k d~~d; o{fI.Eillilli ohnl b!JIiIU ,zam8Jrund~ VC: di!eF' dJ~Nfmik s.is1eOO~h~'1 'I1i1.yum L9111j,\e: ~k:t sO~lTi!de{. III ~~ilf ed~J---i" oaa~;al, ~ni&m ~lt'ete'bHm~~tl['- Ta~ ]ile"r ,trrde V~il'; 'ba~n rlalj;lr '~lli!~~ 1da Oi~liIym~, afim~ ~'!,;,.Iarr d~t mlm.;afllUi; phe:~ieri.,"~_j~!r olar-ak bhYO'lliIrr"

00 idlidar ki:littfulazd:un~, Wi' :.l~J)Ulm 6u~J ba~'L a;'i!:ntliijrll 'Tih:,kiY9lyi ,~~~J ~b;rk~ "o'~~~I"fi~ :1lLi,009em~drni y;m.plyorlard~!. K~l'~dmrrl(hm.. ~~~ UlLoal geliyorcl1l.i.. hennz Tlirtk,tY(l::ye ~kn!llg;~.sU"1 VI!lI ftnuyoniu- $.1~1 ben "oH,~arqik yaPl-D :rtIi~lQ~in] 9Jk 'nn':3'U1tlyotum~: ~1nl gOlfe' .zy'ljiHM d~m'bc. $Qru:~] l~ki~lyi lQ.1k· '1ft :~!lla'I:iLr~r. 'f'~~,kJr~~~llk oHS~~~~klrl1'. Dller d'n~m:Dk1'~re de ~yum giJ5 ~tl:t:tl:~ 1~~ryil~l21m al',~j~j!j tdigmlr~iik yiWpU1 .. Hil ;1lIWJil.hS1 01UY9'T. Bil5']li:l11iIj: bil' ti!:~U~, d~l!\"i~t ,fIty.g~h ~~]HlW ~e.]mfiQSij ttcv~e'Dn b~r., ~~~Sl ~~~..a~II, ~~~:, gi_~,~\O hrue}i1i frI.e1 e lll:1flnm;n, k.,lLtvvcll~nm;;l~"]1L hlr1s~t o.~IJ'IijjjS~, ol[.ga!f§'~ dumm n

birr jiitooeni 'W SQI:lJlP'JtJdlJ:lit'" f;imdi ldi~ ~1!JII~l1nul"tlr,

$,u ~11k, ~~~~ ~[lD'f!liU'lmft lSfi~Sas~~±lugti. '$tt ,.~~cl,l~C?,~fI. J;l1:~la.mtm y~pnilf,lt ~~lItl her ya~t~,r:Ii() a~m.ala!fl~ §t:lf bUJl!IR ~1k. sahl p= I~r!nio,l slLk1!llll'Qladan hliik1im~ti~ 'IlUr~nj·n.e (:f~~lin'JI, 1Ul D<llImll1!J ~:z;ctc f:Om;r~itlI['jJ, m,1ri[l sahip l:riril't~ t1I,n lim;~~ r ,~~~ ~!j... ~ttd(102:

lQ

s,~tJeJ:1U 'kUf ah'mar,~. (ll~gllI~iik ,d:it~!l; ~~l~l" ~r:iy~ ... " ~ilnl4~1n _§kta kMnJ~:mmfIiL qilimiY!ll[ ..

'r::"!;":,"~", _ ~.: :,;", 1!.:.ll_ '~'A,",' O:;~:~'iJ'''''''''r' ... 'JL. A ..... Mi;~. :);;:n"'rntlJi alan 'l"!;II'maru.TfI,o'm:. I!J!LIUlYlliilY'lIio1l me ~ "'V.J: ~,,",I·UI~ !i,!!~~ ~ 'I;;t "., ,_ _ .. _ • t

polili.l oJ.a~k ~nhtbl' y~ ,;n\Ia.~I1I' 'Ol~utll :iamamda k ulla,llmak 'V~. '~phmlllil, y,*l$ifitnt ~~ mornender.-i ~le blib$r:ini l~mam~aT lii.i!~ 'g~'~rin.~; btrnu, :y~~g~ m1: d,~ilit'UyQrllIm~ Eh;n:'r~ )lap~li,ila] d,~'Ill~dluiUm i;~~iiII .. It!!md telMl'hlnirn. ttUia intZe' Hem S:O~6i,til d:~ii:'Utcesif. 'bt~ f~~IZ ,emrtjy.or ve !ls~lik, 1~#'!~ndjlli]IQr"

$i'mdi R'td}i :SU']ltlllO E~ ",b:tuJ~ ve abiz.!· mfik1~e' ~"nii~~ik ~~I'i dlElIit S1rll~)n bu;!u~oo}l.digllJ gQrUf,ijnw gcl:iyprum. Cidd'i, oJdu,gkun~$M'lfliilJfPT~; $Il!,~ ~fliibir ~kQ~ 's<~kl[tbrma.h" i~it'l~ bu '~2liooe lrk(l,[j)[ ,,~ Ul"'kh,iJii] ~r.aki,~ ~bcl.SlL g.O-r~nieu o!.dllliJ. '1'i~ks1Z "'~ ~](l~~ o~,~l:kt~ Yflniil~ mT ~p:ki '!l:!i.'d!UJ~nu s5y[~ll"I£lk ot.ifurUlmUfldaytm. ~~im b~z Tti:r!klflm~,mlii:z.ijk" tm~ri; :O~m ~1' tfiir:tl~ttEn

" "1 . rl',3: . . " . . .. . ~ .".,.] -r"...,... Ii;.. " ~ ~;a!I, ~!( - I!oo-l.' .. aI..IlrT TUM

o n. !~~.V!llJ ~~i1:1n g:U'ru~mn"" IUJI!: ~S_"R$!i<L ~p:~dll~ !!.II_. '. __ "

5a.yI~an '\fe' ~z:ik dJe~r~ Io]~n ;Ilrtmk ~Wtp:~~~ln, ~k '!1O:yti.i blr.

II'.. ,.".. ... _J:.__ 'l1'1.lo..1,_ '1 ...... " . ."'1: I ~", \.~~j', A'· 'I':i~.. 'B.~' J'I-~. ". 11.._. ~~

~I;lIOJ!l]mU'lIru'~ lIl.y~ifi.... ,Ii)._!!.~~r~~ ~l!f'iQlr,. DU, .. a;!"lr, ,~nelBloj! l~mm, l!;iiUl

8,-&n:rt.'m~ :kar~\'JJI.I~~ Tuk~~ mliLtik d.ete:rl o~an g'll1l~h5i1hapl~rl-' nin Qbju~l1DmlLD. nen, .Bumu,ot; }f,a'll'JIDz,.. ¥eril~1iJJ tlm~kl1~l ~r.ii blil!'mil'llillJD'mlnil ve, aJI1~lI: k:i1'l15'e t8:~y,oli", TiI!i;;lty,iiDJ, 'v,a.;r;,. "901, ~.

V~nrum.. ~t'iJm ,e-o ,t;Qk: O'~~l v~rdijjmm biln\'im dalTI.li.lI'!I~l;l".

Da~~, Ndilemc mu~k d~ 'O~1lt ~Irt~" Mpb:."l'i, ,~k @,lobiF 'Itt V~' NJrk y0ft@te.n &is.'~r:i'Jj burtlJlm-d~l i1~ 1'w-J:i; Obll:1kWaill gutilia.k' ~hlt'!i1~.tli ia!l'Iill:lm'lISl!LI~a, ("1lbiTII~rnI~, b1J JimlnrlkWrui!lr· '~vle bjr diu-'

• ~. • ... ,-- ~ ~II ~ ~ f. ~ ~ Iii

'rumcla benclllmlL l~iinj:U1L dorpu~Hg~noo, da y:tWbb~l.ratiTI d~

g~~~.eriliml@-sl t~MB!JZla.'lYPJ" •

$umclli, d'ewm. e~ctl o~ .. h:¥mj y,a..ffl.hi ~kallltlO~1'n r-o,~tartftbtj ijze~~em.ek, tstiyownL ,t:b'ltl~ iL~Oztimlr; u,z.§.d:~ al;d~;t,ma'k ~Ol'U!l!'Llodlu(. Mf12'k, d~gm 101~N!! gl r,~hlik-l ~,~~n WZ v£'ya Y~p:Lbn!ft ~mzil tiFU~1ciI!E!DiI, b;a~nl,s:g ~il' £'ak:[ijU~,il'. ,Ib:!i~b~!\,: T-at]rse~lin ~~_gi1lt:i sevmeliLle~ 'm'umkUn~ln:fi r; K'Sini ~ya'rFiil~k ,Ieui~"row:. lkir'jdst gO(l_]em~ l:Jat1§,~drIT:tik!e b1rl[kl-.J n:H~Ugj ha'kkuxda net. ~'f,!lr ~VC]':~l:~~k ~;t'\liJiltli!tl1lill v,afr. Gu·Il~~m.n mii'lu:d;k, ~~eri v.a.r ~l,? BI!!I 1l}.1'duJ:c:<;a 'mil ,ne,m bh" d~erl~l,dinr~dk; ka~yl edi:f0flllitl- Am~ yi~l~ d"~ bfrt n~t1.t1.di.rm:e' ti\tp:m.~ ~jtltt[(lijJ ~11 ~ilif, 'tiY;rlIsruYl bh' _O'tDrile sny~ihJDm lke"sh1J~ yah1J'tx 'pira1lia He li.i,rm~lte UiilJn1!a~~ d,@j;e~e-ndir~hai

birh~lIc BJ.a'b~ l'iy.o;rnm. Uti.ncisi birlljiJe! ~Ld~lfIliIJ z ... 1l~ ..1~hi~l "aJt1ll~rll~ .. Ni~uter'j~r Cern KataC1~l'Lln ,gi'li'tk"ddennl n ~u:ri);, d.eijm ol:'IIIiL 8~l~r ~.k~nabiMithli ~y~mm. ¥a~:f;~:nl~vd~1t.. iburoaFa. ~mJtt b:ildJiklt.ri mnden\l' '·'bir B1]lr~S'llrYDJ ,~~Tey~i1iyona,~ fa_~1 W d,~]8m~ ~~Ili/n di~~ndi!l t1~l\J,yom m.

l'Z{.NeJl'ijcle,!! 11;ru sesli::::riJlI, dI~IDda ~ dQ bilmi~~~m. Ope:ray~ ~~~ :51k ~M~fdjm~ stln :b-il: kS dJal1le:JUH \!:e :R?1l~g~~'1~~Im.~, ~UJ !kada r k5W ~~I~ir ula~U][I\ Su pTl~~de m~~eIlt Unl'V~~~.t~l Guzel ~~-"_l\' Lar F;tk,'UI'teStn~ka:m Prof'€SPf 'Er!ioin fI'WriiilY'lfI./ ~~I~.rt .. Kal'"ild.enizrd~ ~roo kla'r:1, ypluain:d~; hlu~n ... , ~~W @kpdmm~ 1..3:hlar'dan1teJ!l@r v~fa BO,pn1ifiO ,Mamas~ bir flGm~d'll'. ~oJa~tfl~1 w rM~ :dl~,t rut'"

'~pm B1lgcs1!J. ~ari~:OOrl~m ~1d~~m ~~~' tnJ!tl]~rdl!r!" .

om ~rneyal BMter 'val: uu? Tur.lderde;JfIJ bJ:li~"'Im sesU!r ulaJ'b}- 1i r. if.hm~~r ~'~hr, vC' 'b!ILmr pij.a;SiR o~t~s~ o't~ bite u~a~ ~V1f1Iiyle :H.lu.zik dei@ri o1an pflak 01lan~ ";tizlem'" '~~;ae ~Qnu.~ ve b-1Il £hU'Uimd:~ ~m1llliL yamli ,o.]d;ujum gli5itlffj)I~f~ ~kl. g{rS1erllnme 1'Le o~W'?, BCw biT ~~r~~h~~n JF[l,~~ ,~ndall lii2;ii'ThUl"im. AMi} biU~u, ka.zti.nlf. I~ O~.lJr. (Jz.~ ,de ibll ;,daJiLda

y,fj,ril1l~, ~Ib-mar[ ~k i~m: Anmk ilwl~ii~i ~e~ ~t:lflOYQmm.. ••

Buftull dl§'!nd~ beJltm Y4:1R~lsl'lilm gtsl'enl~ wP QOSiW:r..llil' ve . belli bUfliUJl:1 yQh1n,'Ul. S6sI:eli;~,rorimm~[brB~ _"[8JI~~ln Titk G~-

dulU blltl]~~'I.r. E.e~ ~~'Wlm :Hilr.k oldugo ~Nt:I~l'illi!l'.~ ~mJm tIY,~1XO _~cv'kn:m,n '~el~im~iMe .'~ ~IT ~el'l! IH\lnp .~hrn ~ ~l>0 ~:ra!M'nm y{llnl~~ldda Bmu:!f\l Kih~;;! n4El' Y~p'da1'i dniltll ~~ giJmOtd1' '~fi h~ra:~tan[f. _ ~I ttiJ(m:I':r" de ~'E~~~ ~6lcnl~. d~l TIUik kllkenll, 91d:li~ (lJit:a,lf.a 1t!::O;ll'!J1i". 13a~b~ ,bl'!~, ~tn" 'Y'.t1r.., ~em.a!lilst-~eIi!J tiilrlui1ter sOyl~mi~ oba bile' R."'l~i ~'m wp ~ 'iblf a~a~ ve _~Y:!iIk bir ~n.dl £~im::! sahlp 'iIIl:irmSQ o'IiI~ bHi-yonnn ve 10] r &m~ru ~e

~e Nlbad~,n 'dotmlt~ ~~'_tlj.l; R'lii~~i]I;'i ,~~n ~Ii~i ~.~c{. iilmi Mh11;Y0'fl1~. ~ta da ~ krt.i hllIr JEnnE'", R-~l~ l1~ffL .... N:rka~-· ne, 'V~ ti"Drifhtn dog.~~tlLl!i .. , a'f!!nl! 'lie bflbaiSIDlmii l'fltkJel' walt]lld~n

ke-al.lmediym yemlt$'l\ bi;m'thi~ ge-r~kj~~u~., .

- Rir .Idieiik ookta dab~ 'viii'; is:tadstik. lfal1~lJ! ,a_9tro'liI~m~~@ ve

biyo]ojie.e d,~ ~unB~h~'nr,. ,Ancl~ t.op1.~a1 ~~~~n:~er(h~ b~r sonm;:a vaif'ab~l~k l~l11IJ (h~e'nu.ws, troundek1 ,~ll1lil m'dY9I11.Fru-ca I;o:zletne .gerok duyul:nnUYDT. lhtila~ 'Ie restQ~yo.n

,to£1Jmjm~ml\~ j~ 1li6tii:t yOBi~.md~ yom f'aI[~lIX11mok i~m mdy~J.ait-ca, ~htlm b-uilmak mOn"d\f.Un mtidfl[1 E~ b~g'lin ,~~rkifCl~,te~ ~dYlm.sadtJ bl(1uJ.:1Jnmlll '~e ~zma_mYa~fl 'l),II!.ayl~~ don ~~zi1 dcj'1Ull ~asil'lJ ~ahjbi de 'fiirk d~ilse.r Tm:Ms~'f1 ~iWk d~ oUm ~ .l:IHro hi bulumdl1Jklan ndSll 5Oyle-Jlu~b,iJir?

BilI~n blln:&1 r ppllrnadan Rtdu SlII:mul] ~1 vl~lI!IIg Ui.i~ mtaya ~~~~m bl~ hlw1e:mr.~e Tijd1:dhlJ. mm;i~ Qle'p plaHIm, tl~'L-?I!k, _h11bj ~mnlcihklanm soyledCiSiiI'il i(iioJ haM, U'~ diye.rdet l'Urk ~rk~st~:mat. :Bu4 blr., tkintisil, b~~' .!IjI~bSi~Z beni'Bu j[u;e]~~in l5adece bjr :y.a,~ !~rti~fi Ol£L1l h1u gnil;ak l.al"~,~ 'fi2i~ dun1'llfL~

'R~Ri kp~ln Ennertii ~~ Ci.-n.M.@ y~[k.b[nJiDill URldm~ runir.njt~ dal k~t· edlyor 0" Bun:taJ' 'Nfl<. ,1~kQ.~IlilI!'Ia.t.

'Dqs;i1n ~'-~4~ LTk~bktMlt ~~[()I rntem.aByoJilrui;!--· ~ y.:ak]a;,jllmlm,l i~k a.dLmlJ 1U1'\\l;. l~'b;d~n~ UlZakl~k.m .. Bug;mn TlLl'kiy<'d~ b"'I(;~~ IJ~hd3r bu.lmap ~~ fiirk llr~I~lru. gi:dm7t~e' ,a,f ymyor -' BiImQ11 'ya:p:ddBtiMall, ~~1!!i dU:l{'-

_u~. . _

~ltBm I~m; rutbk: 90k IuSa 'y.fI~,itmm ibbw ~ IlOO~Qt 1l.tml!JJyomm.. Hacim:Ll lkimplat y~~, um.m YSiiunak d~"Ek ([~J.dir; ~~~mm ,~du~ a~ 'l~njiM- ~n arok haeinill Wta;bma '00'\ ~~ 'y.a~dfJi~-l d'M.t;Hf\lI,yor.KllDlL

Yilmli1lfjl daha ~nyd ba~l(:t<:bm~

t'ok ~ '¥~ZlYlm!l~ m~.oJn.d'l~udalt~ ''''Fijr'kUm". dogm~. ,,'" na'QDtm:a ~ b~~~:driki ·N~ mQtlu fi.i:r.kfurn cd~.rene" iliin'iltllf1.M, b1~~ '~bnllfll!111 'rih:1k W:b;1 ~li~tld~Th 1w_1'tu~UIl, miunkim QJ~y"Ol~m IY~ ve:ri_yoro ml, Kgsa ~yl1rum: &m~, '!N~ mUlthJ1. ,KtiiJdGm di~"I :t;Uyq ~zdlllrn. 'Pii.:klerin ne ~daT fab;lmzllk duydiuldann:l bili~mm. BUilllU Ylfljz.a'rken ~k ]flU d)oCru y,flplml? y~.J nwkl~ ~k dog~1 ya,pbm; yrt]:kse1e:~ b:ilr hmUt mu,t1u h::tUdu. ~1I1lI1 bId:u:>M'i 'fi.alb [l~' t6~tD mu~~ YW~r ~~k;'t,. &t'i bSlJrm ~ia~t e~lUm, IhJ1 dQArndillu. AWlcak Kta,fjlet de hirr g;il~ Kindi.m'da he!d~.ap~y~ her filMlQye liNe .any 'I('ir-drtlm di"~Re'" dlye y~cak alufl~ y1tf'illi1t y.i:lJpml$' offiW'lH~ bumi;\, i~amyo'f;~_m_, IhItlJar_ ~;~1t~~'nl,. bia§c'L yii'~.e ~tbmntamtn ha~rtllisij t!rdW::.1i1iml ~. ·Mllaml't lie ~kel

!O~uyurlilr. Gij~l oLm'llm~:r. •

YUkHl!t.?]l, IIOOri .Ucadiiil~imUn Ti:irkl~ yeni!em:I11I:e9~;

~l!I'lmrtaSll, ~m~yo~,U1irt: oJ]:mas~, su~dinde fulem]jj biJr h ,-,][arn,. (l.ru.m1~i bfr. dt~'!a k oi¢lllll~aR11li d1litunUyo:m~. De'ifa~ ~deli1. sava~ml' enmde: som..lncta f~ halk~ Tijri<l~ lturt1ere' mut1l1!lhl~'k ,gCfiroc~.me iinD..31l(onmt, l'ai['b~D'L ve btl kll~Rl bulla katkllJ yoJun,dad'Lf,

tmh!.nll M~ Ita 'rbj:f'Il8;{hiI11 yaroayum. T~rnf.maYJI ilEr'leltJrtle't b;m'I'II. yeni mr It~ dabil OT~it~, ~'EabiiliiJttmt bDa ih'~ya~' g8rUln:y,or. Ru lcz :;j11Id'II..Iir.. ~5m.tistik '0~il1n'a~ T1lI ~l\o]~F.de l1iI~a~'~~m~ 0, iH1 ~ftla.k )]i:fI.a~ mA.l5J bllll' yilna,. ,y1lL'le 1.:Sl:i1l'l5 ~ oh:lrak. r1i~rde·· m S' y. tkm lli~bi'r klJlll.ik yokhl r, Dah~ cd - ~t:Jk 5OJleyebiitiyorum, TOrkle~in ku~agnl' istali~tilk oiarai ... mbiZ'ili' egeri olan 5efi1~~, ~eH gOrfiUi . uRti b~i'~~~~~'~ n ,~r,nt, ~tirt1i!~_ten U,Z athr !tlnr~ gU't]~k t_ ~im~~n,_ d~h~ ,a~~kbkl~ rOJtaya ktt~"!l bl]lyomm, ftirkt~l\n bl'ilg1yl~, ~Iml ~~m,.. ,!;~Ull",!k.~~r~'yht I[gi~i" 'I£drl'ld~ dol]jlm, :k~11'iLd im:.

BUD~ ~a~~sl!~ ~ri:l~biHr.im. ,r:-]'erk~h~~ 5Ua~1l 'ke-m:1tiIer:inin -se~."si iko~u]1LJ y.]:1" d a bUll'l'iII fII Ozerillc\e' ~1rlkll:e~~biJ:iri HiLI, 'Bl"oim k;e.. sin hir l<ftllttbm Y!ilt: ilr{il~ed~ zm£ 'An~b ve Aj ~ r~~ $iU' ''J) I llilbiliy0iI"'r5~~ de,gill ~h'et ,dmM:;t. d~l §Ulrrr .. t1erinl y 1l;;JJ1"('a. smdurmek. ~rt.~ wyl\eyff. k i~nfil:a'I1iI'~ doyulIr _.- 11 irli)r,]~~

;t,l ibi r d]lkOO~ nlil.D,~ k.ul~S~ yak. dcrnektil'. L1'V~:IJleli ,'\fie Fek-ka .,'a)., ,~[' ~I ~hy.l -t~ . ~n~ I !~)fnU~ zo/tin, rttl'l"V~an ~ll!ll,~kal~ tI;MkQl~, e t;lS k clliknreYIP ,bmrdar~ V'IJ'rrna~18 difH:hEli b1flylimk. bt ..

m1hik e~d\e ~:Hlebn~ini ile-ri, sillimyor'tJ m, -

$irm.di, bu le.zilTILl daillit. i:li::t' g.IMal, :PJr t.a}!' a 'ko"J11lJ1yor; ~r.d ·'t'tll;;hk'~m 'etm~1' ~~~~e:nilete 'bit ~Iin:lmoo, Vat" HerhMgi.lilJr ko~,ah:la~d3~ u~ tm"ic' ~ 3tretmeni blli1UJ!ULbJ lir ve U'I!3iittei" il~ P,cktru~,~liII1l, :s.e\lm somlabmt. bu Q)k kolla·. oJma,bdlrt. 'Eltei:l~.de ,'I ergl s.1 o.la~~, T'ih'kiye" \!k.i ~;m ogretmenleri arasmdtt bIT .ar:ilki t yarpabI!Jlrli2'r~ ~'k kolaydlr. Ben" b¢ni mahlkllim ,etm.enin y.oHmm g;Os,tedyllmm.

S9':yI6lii:k1~ri:m 1~lt'0Ir: BOtj: rre.ne:kelef.den Obcak mil k, Uvane11 'If\I2 fekkan'm glfrtlaWaTnnll L1:lil';lkocak oland.cin ~ok da:mt d:egcrlid1r. Vr!l 'ibu ul~ bUJlIllann lltlu:rik yapt"tiu;\f!, rurlamy,o:r. BUl b8[k., '&lr.nllaml ~ar.J,;ro iQMJIiJ~' 11"a 'i:Nrnc:hrrl~rlYQ'r •. ~'l:Ul.a i'[!iUl.a:mt. ~b ~udktlJJ~ $.~ik 1ru~ lijl olll'!adlt~na", k1daiiru.fi da bl.zUlld.~i,~na. kmliJili1i:la m.a 'J!i1 }''O'tU11Ii1,

I

l'liitkle 1lIil, w L"ivali1~JJ "Ie' "~iI'l se1fdit1el'i o~u, ~ KUrtlcrin d~, lrula.J~;l'.; fl iJo.,Zulhu. lltul.a l:;; (Inn i~dali' DoIiUk Lliltkimn:nz vM'. BUHan ka'1;,u~ Mlm"esmi ,p~y-QJ'1iI£m.

A"da, P ~l(kz1[1 me ubyor, bUl'ada bet'lli irLgilendinmyot. fira'RS: 'd Y~_'11~n doktor,alarm biw bOlulrQulIfI.iin /ifusmne! Mehm A~t:.m'nikinh'lli de 'bQym b]:r dok~:ra ~ldoguu.1I.I. 5~Ul1r1fP]'Ur,n, "'BOn pm.IDf rO:rlent" di,y'~e )tii2!L~r'1'~r.: "'I)olu f!;iDl iyiclb'll a'trlllil.miDeli geitytu', DI~·~~t '~a~rk~eI dilpJ~S:llIiuo; ~'yLt1rLiet: da1l'bQ i~!! blrlii::h~' gittiti y~j"tdISlrn-dla 1!l1!lile 'Q!lli;. ·bka~Jim~,vl!~, b1l Si~i~l_ ""'ilirkl~r j~ ~l'Q:rli,"

'd &ii d"· - ;,.......1 "i!" •. " .. : U .1. Ii' D ..:...:L -..-II 'L~

{h J\.lb~,f!lJU, U'tU'!;\ll'~,"U Vl!:] U1iNyC l'!of!))mWl~'l rarIlU:I.lL~ u, PJiiJ:'

~rktlil gG. kjy.ordlu. HepM b.u!J bda:r; bm'ulIITI. bu Hearl '_Ck.a~miilrm ~a Tu (W",· -, Ill' ~tfnulda bo,zulm~1 plauil ~l,

$ 'rodi ~ a81\3lllglQn~n ~i bil' gacZ'Jerode yamt-mr, De'1Uz Bar 'IDd":li bOyiik-.1UTttrL'CI saytJror \'lie D~lliz.. BeiI¥kru'1[I, biiyQik bT§l't~ Khl,I'~u 'Da:~Ul Sat Bil' ~le:~il';l~~'~ dev1iel zJ.yQrellmoo l:_abJiyor: iy~ ~i;r miizl~~ ,O:~du!um 5\)y~m~ifLru"'klc [biJdlkte i~i bir 'tUa~u 0']· d:q~unclan Thtli; ku.~ku dJUl.yrr!ll~ylo:rum. VQ ~Ji,yQl'U,rIii!. lbrJci~' K:nml1tU9t 1?! disi d~ fj.rld~~ ~IQti'ID1e Iqrdro'yt<l'i~KiJe:ll lob 'bi,CM-et~YQ Jj.clitZ~YID".

Gbr-~" :Jii1rIJit1 ozetif"1lJ: ~~ urik :lkaJb, sadeee 1t'l~k.degeri ornu

17]rrtlaktEm 'W'O'bUili!l, olrnflik1!i1 kallmmvo:r. ~'Il.frtl ~ - ·ulak I -: WI'

,.:~: J ~ I" -L"._. •

~lk -ol~u,a O'ltaya, ~mbJOT,

Clrt11fL1<$1Z voe :kul~blz bir haU:.t~n s~i)"ororn.

!'J~imiZ:' ~ Irt]ag;nll ,~e:Ii~th]i~ 4~ v'e' kUJ~~Ht] ,W1.Gin'I"Ci'tirn'fl.ek 0]· 'liItiIaibdllJ['".

i'~m1:z." halltulIIlrzu degj§~'nFiek v£ dfi1~ti:rir~;;n re1lTl,g:in]~~~r.

iSH ~ .. e y~ pI J~ dlin;a,t1rlJi;; .. O.f;G~]ve' d~vriMci m1f'\]lliT". O~taday "haU;;lJml~ Il Hgir ~r aevnm,; gu_ v bum~l1Inu;yot. PtipliUzmr ill d~vrirndltk, bimlrindn 2.'lltltt ·iiki ·l olJlllj'Orr,

"Oe':v 'm~i[~tijm· '", pe]l:j,,, nas 11 D ~n1m.ei1e,i:i~l:j' lml~,.ye:ni hi r 1btcim '\I'~' ru'kseJi~ wfmek anilarml1i!l3 g,e,liyo-r. HaJ~'kI, ye,ni hir '~Urif ~ na~~ v-e ~w,aw~r 4emaUy.I@ dOtl~l~l.t~1Jir ;-~l!;i'yWJ'.

~imdli en bi],rfil miUJl1u]uklAlnniLdlau N~,is~" b;.i~ ~~lg~B'tiJ!~ ,ka rd~ b~'r ba~b11lJ d~in.ilIn:dh~imi:! .sur~ [~i:mH~ girmi~ ~lmas:lru _gormdktir, .. K11I1!'t, 1~~lb tuihin tJu korak i.lidinUild~ yl2llid:~n-

d miUrI\ yLf li~n blip I Wni z:ol'llitym ve PUL1u.n da, ot ind.lIl ~D@ln]i rnesafere:r kSitelZhytn "Bu, I nirn ~mndmd4:r. H'etke'sin btl ~nci'P,yla~sm. d:in)'iO'f~fm,

~~dij bu tupt"akl·ard.a~ iqi bo~ y.a d~ sO·ylc~ s"t~iley,~ idiil! - . ~l h~DUZ ~~eri]1lJ i4)i Ido]u~r, ~ 'IltnJafdan mri:D I1Halklann kard:~lj~" sO~tidrLil"; iQ. ibo~rM 'lifo fLoMb • doldutuyotu:z.!! :!j±md~ !Isa-~a$lL rogmen halklann 'k~u'd~,Jip~ dir.0rH. A~, ~]lli;n\ ver :;(.ilcUJm dliinem1erir-de ~\1'ro~]ik k015:y ve bu !O~[9ilil t~n b~l:Uti ~, Ki.1t~ . kye Cumhumiy ti d~~r bril bil' BaIYal yihUttUkled bb' .z:amanda kaFd~ olali~d:r. ZQ:rcllW'i ben btl yolu s(rriyo[tmi.

.. i~ BaiI'lfml3~fi' iizenJle ya2dJlJm oomn !iI~le' o~nm.a~ rn

di~iyornm.. ..

&v.at.Lal' ~cidtr. Onemli alan kardt.lctfMU·.

1821 yilmd'~ '(hmilnl!t-Turk, r~e.mt:~Sie ka,~ SImi ba#J'D'f$.z1lJk hru\?leti bq~~d_. Elen Jhtiifa1i1 Os~nb dOzentlld~. Uk l:Ja~ a .,] Ii do: urdu; ~ TW'k:l . Qt_n 'iyi .00 oldu, MtU mi:i oldu? TMih Danrioiot!'tir,. mrih~ o1Ut&, fj1 g:OzUyl~ ba.bY>flJ'. Ilatwi~. Ya§n.nLU\P g1ii~lu V~ belki de '"iyiiI gO~,ae ~yor~. B1II. t~Hl bab)bl kU1ilr.1!Jlarrnn '!liU; ~ Eb ~sl..Zl]~ st}z ):otUlS~ O'hIXJ;ea, iki mi!ilii~ tyi..ti;f1j gorm~ ~eriygill'um. I~ TLiJrk eg~ Hiine Im]'il [l31~~ I _ tf' e Qmstl 'f~t ft1m_ ,.acakt1~ Ta~~t)' €l51:1'1l1an11 Mod 'fIYkas,yollurnda,. en kDkleJ'OOi . dmlJawdan biJrl$idilr. ~"; 1)11 ya d[~ kfbMt. O,J~I1[I~''fU!rk d~1'i baJb1ruJa,m~ 10$u;ro:!.&kiI keloiD braj'bbiu ~I lJe ~Ui O~1.Ii¥O' ._ Q~. OsInlnb-'fiirk e-g,e-,. ~n~ kaili'§ £leA 1lhilaili Q'Inl!a~" lilOd-mi 'ni Idye ~tenja:ltifY'" it ;'Im ok:&1 Wriblt~;;;ok dahai ~ d~t'a· 'mJll s~~eyebtl'Ecek 4'il" nnu:l.aYl:n"i" Dugmaml'Na mumk;.tmJ I'fIJ.i.yd~; Do. brrlt~nllilp attlamb. 'bUllmwyorllWi. A~ dold'IIJg~ .. fihtc d0t~!ma Elea bUilaJi"aln . . n bill" ~T:i v.a!'.

Bien :l.til -I"rlin Avrnpa aydlru 'iiLennd!e-k. t - "'n .1) nl:l '

deti~dim. iBun..dan IDn.c~ ~em TOddyill aydJIll yoklul do#lDIiuJW saj'kyo'r. ~Y 'lIE 'bilt~i'~ I!1tOOwie JalllYor: ilem '!httlaJ!i"n kad~r, yUkid d1ij~yd 'blic-oktasi de dahil ffimye1de ~ ~ydUM., I~ rrnml 'dB iiR:tun MiJiletil! dent( ~ E1e:n. ~~1IJ1en gJII)'Ordu.. B~f~

II

den cayr] okiuJd'fLru;,u s· ¥r~eyefladdal' UeJ~ifle !ihlah ·akill:ar .. ~Ir D.Mnanb-Tfirk yOoobcm.i amk Rum MilJeti'nden olanl.atl',o, g(htQf.lm~~~ ~;:tudc, tu~a]~ 'pebl ·d~R~O.tA'atiat:r mrdl~nIJ.[r nilSlll olla,C'akt;!i~ '&'$hlg\.i d~ldUltmJ:lk ~l!Zirn i'1'ercirne Odasl da:h:iJl, AVNpiJi'ya lYgi\enri gdnd~_rm.e. dtlhil". yaU full" iifElme dOttemi ba~b d . ~ e1iL Ihtila~' n~eniyied mao; rut ~ 1..1 n.glCoa i~l:'~ti ~~yQr ..

&ijl'ml~~ mut::la' a z.o:rdl.1r; Bugul1 "fijj.rk Jiydlf11~'filju I d,tlrum~· nu once a'ruflmlJumm 'I,I'f' $Om'rf~ lhlliamadl~[D'u iliI'ihyoru m. ~ rk aydrfD ~trl:' d.epemi y~nr. DftnyaJl iTlMfUU dopm't!!lL ;)1 lama I m'imldin my? .DatiB ugiiIne kadM aH:mI~ miltyoD 1Jlal~la W'tl.DUyo.rdU ~e ~amdli mtmD§ m.U}'QJi1I3, u~a.'~lniIk ![bel' Q!~al:l ''1'tI.l?k'Ter ~r-3.sHWi) da 0'ne:1tl1i b}r MUiro lirk: Qlrnn..1d I~rm stliluy\l(]j. H ~m ~ In_astH s~}'l ~ _ :1 ]3u sO um'llln d!!tJtdlllt'lasl i~ 91Iaha

. '1'111' or v . ~a_1I!, man 1" f;k ve Kul!t demedeJ\. 6n.'~lle 9kruu o~durOjiO;r. Si:mdl normal lbiJr.lUrk .4!;4n lX"yl 'bEr h:1dla, biir depretndb; "normal" o]anun a:u.lamIY(':H"llI ~ ~l\\""ak:~ d:epr.em 'Qlncip'l"Iiu tan]~:rum .

• 'C Soner daha k~k, flJn.GIlioetWsi daha bU· .'ul. d'1~:r gGUyot':

On~ gele.n !''furr '! d'·lcisi Tahsilil Sam~ .. , 'FYI' o:~duau'rTI.1iI jddi~·~li'y.

0r.d~ arM. ~rd~i,. d J~n. ~k (nk t~mm KiiTi Did~u i[~ s'lilrfiili'Uyt),r .. 1\if:k~,.. pek Jyl kQ1La.lla~,. TIim-kltigt!ttIJ dlhlY, pla:tfo,rmunda tek 'Ii] mil salfl\,.att;lsm Y~a_r ~9] ise ~hrf1luatin lIj~ lnkar e-1D1iynr. ~ir' dilitni p!k .g;Li.zi!1 ku.nanan Tijr~mn y,a ~n, ~m~M ladar )'.mI~ buyfiik p.ir'li2.rtnde 1 birisi olan CC!f:iIiaJ Sillreya doll ij~m~n(!! ~k all. .i'8I!a" Ql~mfillrUn y~lllmlh!llJJill3 'Wl~l!Q,e:n.. WI: gun bir Ytt~ ~lillEt7htL~al gei~ bana s8inldl ''Ilil;! "¥~l9Llil, ben. de Kmdmn" de)dverm. B1.mI.aJr dllpn,ru::mJrli,.~"

Hem Kili'tl.er ve 'hem -rudder, KurUUklmni ve Kmtleri ·~Jlredly{1Tl_laf. TU.I'.k dlltini ~eU$ti~k u:in kl\lru15n dil d~min ~~"IJ[U Proi~OT '$erdCtlill "f1l1l'lm 4SJ Ol'r gil" K'r~q~~ kqImene,

ru.(; ~:qJl1rnaJl11l. ~remd[r. '

Kolar' omililvorum. II Ollke5I. ve llillileti :UcP' h.::Ufifi:m~'j', denj,Lid~en, t:op,:raldarhn bir OOUllJll.liinde yog1:lt'll Q tlrak ~yan MUon TI,irk o~l'Il2I,dJgml kabu~ ctm~JfI~tl l<.olay ~~rn~ya~trn1 gje:ru,yomm. Anc~k~ ~tnalru tapt tmede ~n etkh~ ~illahnTl ~Il~ 2tilniul oldijj~U!nu da oge niyonun.

Oeprem,. de:p~mlil' ~e efldsiDi ,glj.stefdik.,t~ KJinra ~1~111i b['~jtula oo'k;a~1X Hi!pl d~prem ols~i~ b1lllfl{l '!~Nmi' d!~

Gegtmdn kabul ~4Jle~inl ;U:m~yo;rum. -

Depliem'den SOI~'r:a>eU~cek QI, ~ VEil gel .. .esi §eifcek-en birr ..

:-..'" .

de~l~tiJl' ..

Sav~l~!I:It sQnr.o'lI. leb;m):. ohm, vc ~fiitmegi !;@~iW. ortakJlIk1~r •. D~ ~k~I~lkbi.

E~~k !i~ yaplil~ ~li'~laI"U btr.d~ 'V oTfui~Uk i~J~

y~]JulI. s·av'ifl,tu. MtNriM~ a~yor-Jii1lr~ _ _

- Gtta:k~~lntk ve karde~Yi,~ g -UZDi V~ ~ yak'ilR h-.edeU~ <byte

,go~ii}'·ornLfi. '

Diiinyamo b,ef,' i'Jdi~~ne' ,pr~~tbk V~ Ik~e~hk gjlm~~~ b..1ila~ bu PlI.'Ii.u:::axteJemn deYa'ln edeceWni d'i:l~upijyotuM; eu 5Qfli", &11. eb.!d_ dwuR\. eFd€ ~ye ·kii.Fl :km- ~ftil) etJd,S~z_.(.q:trLa:1liI~t;. ba ffiflbliyOr,.

Ama in.$b ~I1m da bel" ffilbab nu • .ic~leyje' :~nife)ill ba~lamaktalTL ge~tif;ine :ina~lJy.o1'Wll. ~ a]~iI'.her yenRgj.~LID.r her gt!1I:'i: adm:m.da~ bir 1" m '~k ml1eadril.eID. -~~kWrr .. Dy.le

~QFityo-rum~ _

BM:k1 iste~ezdik.6e'I~ e ~jJilill. 'Bj!Ud <ln~'l!ltl~.n her kafelil.~ yt1?ilJ~~dan detlJIil. a dQyd,l1m. 'Bti-tld . sen ohll'~k. MMbwl G~ ba~oV"!8J ki«i~ dti~~m.ent 'hain!~m dh bb' ilLtlSt(mlLk Ull1ll!d!U oL1.r~;k gam:ilm" (olu Ylkdd~. Deem" (:ok Yzuld.am. ~~ aelJ.~ktiim ..

5on'llRda ismdiklerimrin he.ps o]du~; ~.~ v~· b-Jz., 'Ql1J CiP]a:):~

'kar\1~ '~fillY.{ij bJdllk. , a,

En Kmumtda. istedJt.l·rim.illINHUi oidu: ~II n OO'~~'f.' t5Dm.mii4 ',! bk.bg1, r~;I" biz.m O:bnl, t-opt.tkl~ Mf-'m:potaM¥ll vc Ana\" dlo:lu i~rni:rte geltu.

'§oillLundaiins:amlg.n ~yr~I~, y.!ne 'bl.:lim oLdJlW.

]Junlllo neyec~nllll diIJydmn. IUliln oovin-dyle yudm'!!".

YarUJarllD't!n a~i bwbS~a yayl1iili!-Mfak.... doo,e~en

@F.OIi"tlfIll'o,.;I,:

O~"'i""~!.-ItyUil

r bO$llmrUllllu ~nid@:ft ~Lm. BIlm]ain da Sil1':gm CUldn Ql,lIgtl'm d'~ind.en ~ liihmai, stmedim. Bn ka:, GuJ(llJn. ,U.e bJ!rlJ.'fk~ g~~ hUkL1k~ Saltuk: :Er.top da 'iJ1'e@]eill,;. 'IHer JL~ ~w __ llaibili'· r,aporU:..1iI/u ·aldim.

T~kkDr ~dj:yorum. Her yerdec.sawnm'lk ls·lyomm. 'Red~)!DIl;l' di~UiJJ ,,~ du~tl1Ile '~,a1IJ§-lMlmN Yeili '~ni@'f;] N~t3irt "lIlll;!' Gcikham i5~I~.di~~ Oh~ar,a da Jte.i~kkut· ~erimj, y.a~YOl'ii!lm. ,

~ IK •.

Kasw,1"2

I,bin(l <kit.p, DURUM.

~~m:kiIi!!!ii-!-!-i!"!.IiIU;:l:1 1 ••• IIii!'l.·r;;;i!iii .... ~.IIII!! ••••••• " •• 1ii!l1illjiE!o .... iii .. ll! .II •••• III~II~I'pfIf U"liI bI I '-llIll6

''FUrore N~: llU1l;j~:ma t9n. '~W ; ru .. 30

Sl:a..Mgn !"~ !,-a.:"'I:a:ill •• I!.U.JlI!II!l!~;'_': ;~.111I II". rl:ll~li'I i'i 1~a;I'" L._11:.1I ••••• II •• Il.lI:'rr~ --iii!jiF! , I!I!~I!II~iM

Cumln~-nymhm lkl~d a.mm~d~te~~ .·; .... """ .. ~ ..... OD"" ••• .,. ••• ,~;m

I -

, 'tldnti Mlap' 'YHNlIJitiNJlCtUM

"[r~ 'YDzyI,fd,a .fI'!i.!ll.!ii;j~ _ i.l0I;; III •••• IIZI r'1 .. " .... ii!i!-=-':J!!!!!!I'!.II.IIII.IIr.EI UI!lIlI'lr.-.~-!l!Il!l"'Il1IIU II ••• IJ.61 I

ll:iJ:i ~m 1I1I!!.1I.l:"tIl ••• 'I:'i-i i-I .. ·.OI ... II II I i"rl~ II I"I'II'! I !~! I liI"l!~IILI.:I ••••• lIl"i P.'i!i'!i!!!jiid' ...... III •••••••••• r..I? I

Y~i CU,~urlyet, II •• IIII!,III'iPi!i!!1 II Il.Il.1::1 r.ri i r.-!"1i~ ••• (.~I.I ••• II~ .1I1i .. ~"'!iiic!~I! ••• -75

.~ !~'V.ae Vi! ~kl1'6~i i .. ~!!!I!;;; III.;II .. III1I!;~"'I"";._ ~1..11-"=11:;I •••••• I~!I.!!!irr! !~"' .. .ilII.III.[1 79

MIl ve :lha1!i.~1 r~i i i!~~iii~aa IIII.IIII~oi~~~i!i!.ila II II.lJ.I:t!l!l:r!!!!!! _'1 "''lII.Ii;II.'''III'I~ ~F!I i.M

- a~1 VOl ~ P'!""~~!!iIl.III[riri~.!I'i~lI....;;b .. r.ll'.IO;II~II.!. _.i!liiiil!l ~ 1 'ILIIll.lli::"ll •• r.rF.PIia;~ .. ,I;II 89

Mk"Q·t0pk ~~a, ....... lJ'ileil I_'~_ ... 1....._,_.III.,II!:r-r .. ..lII!.1'~~.! .. '!I""' .. iI II •• I[II r.r; .. ;iiiii:;;alllil •••••• ~

Grim ~ul~ ... ,I;.:III" ••• ilf!rl'~!"Ii.!!lIlIi~ •••••••••• IIr.miil!!!- _ ~~~! !'-!-I II •••• .,..I'I'IIIIIli!- .. i·I;.!"!:;!I,;rJII .... II .... '7'

:BE~ ve ~ .• _ , a ;O~ ~ ~ ;: ••• ~.10t

IIT~ v-e ·ParailDi,_-II,.r;:,,:::r •••••••• ~:.!i!l"'!'!l!'ilill!lil.II.[I • ..:; ••••••• .__.;i.r.Ii .. " 1olII .. ,II.11 •• 11:1 1::r1l.1l1lr-i+- .... H ... iI l,-I, 100 SJbi~J T-arl~I.Illr.:III,.ii'!I .. !!!.!!P!-;;!!'!"!'1 I.~IULI. 1"1'!ii, 1::"II.L.I"'I""~I.O~·all .. '!!II ••• I[IIII~Iii!I!!!I+.!II!!!Ii .. IIIUi:1 L:1l.1l R ID

qiDd kita!' ~

. R.res~1q)]'iL& lid MlnGl I- · ,. -- •. ~oo

meR ~1ltb:gl ; - .~! ~,,~ •• ,.; u.· e s= • 3M

DURUM

DO:K,SANil,:[

Ge~ki' b~~WtQm ~5:rmel)!nk mlIi' Getooe]Q~]\, ib~gta~ ,Jooulir fJifi?' Sonml3 ~ :kUJ~kOihl.l' varr., AnCltk,goJiUrne~ ~.ud.1Jjr: l~j" tarihil:1 Wkill&faliliJ b'Jr YJJl ~~Jl~~~lr. t.:t1:ihin dt1nd:liiinljJd;iilii ve ~mudun (line' ~b~ldt~ ~ir Yl:] iQ!lm.'l!J~tJ1LIj'~,

~kind Cu61tlillta riyerr:ml~, rC]-~~~, ptm~U, tGk~'5U b~~~ndJfI 'fat~~I,]II:

G~S[ Ihb' cl1a[~- ~'d Q~lIlI bchn" bill' ka'bn.Jrudijr" Bln_t~]iil!r!J ~..ri'~ brbu;lilidi'(;, 'J';~~ri' '1.900 'liI]U:mmd.rnJ ~l'~~~n bUi~liI~'UJ aa_mt!J,1!.u:'I.~H'r,u tilik~nrmJ~U~ml' th"I~,k ,(bit' ibil~im_ij~ kabul e:diilm:esidiir;

rYWeb..~er·, Uk 'k~Zi ay:ml1k i'~iiU1:(I)~-n V'\U~.fQr.. ,

Ru ~_:gde ay-nilllT!.ia, ~" pevlet ~karu Jle' kial\:;Ur~., 'V~~:~~y tie AmYAsa MaJllk.~i~ ANAP nQ_1ulrg.11it 1~1 ... SE-'W ~e' CHPf ~ i1~basm. aynbnd u~mr.,

i"'\-' d _ ii!o-.~I G~~""'''' . .!li .0., t~~"';llTt. " .. ~,.~

'!<.,IIIlP'_ ~rnJ tmJ~J!ilJlrrtNtuli:"; -.' - .wi~mm, 1I;iI~ll'~\ll'I:JI".:o_".i~UU :~~U.l'_'NJ€!

ZOll'I_8IDlfiJJ ,Oliltaya._ ~~r v~ W(f.']O~~ ge!rt.ch~!' 'b1t~ 'di~dim'.

'Cwn'burly:e-t1 etlr<islini -v,~~il'lllilit!lii ~t]tf~1,~r. rt.a-~~ma~1 Tluid{ ,a-~dll;~nl f!i]~1 ya§amli!iJ1J"aiLd,an O:rt-O~ oimmii. g:()rrwi~\';ooir:, Namrl.1'lt ,~~Ld~~y!e ·i.t~m~, ~;jIn ¥e CIkiillli@: 'f'1itkiyc Gm_~ Lipnsiy:~SllD!'i~ ~end[s',~n.t!~ ijn~i! :V,j]Jlm2l1~l:l!tm ~lrt~~~I:H".

~:)IU'e~m-e;. .su ~UJl:e' ~~Pn$hr., ~lzml !)1!,l1d'ULktafi $011J'.;J, ~(h~d_~1 ~fn.'iljJlaJD '[i.t.kiY~J YjIDJd:en d.1llillmunl?k :~ulJ~,¥t)j bl11 ~~rt!y.adar. ~r ~ .. ~edh' 'We ~U"Ufl. ~:Mrti;n d~lUlliOO' knm~M]m kiliJ.n;JlllTiit:i>\i ol~ amlru y~faG;I],~

U - .- -'..' L. 1 iII:, 'b.~...!1!.=11L11" n\~ ..• ;i,.;J· "lli'--.:',~""'!..~

GIVern,l'I.e:1l'ffi .... un1rm'R.I~ 1IiI'611 ~"lI~ __ ~Iir.~~u ·,IL'Iiu.ltl.e:~

dii'i~ -ri dli~iinc~ UlW~ $lll Jt_Irlve-.$:i~ooem 'bekl~ ~a;kanl~;um dl~ yiltirmi~, w ibl!!lf'lfl!l m'iga_~1n¥n ,gaZEt:eil!l;imwi'n :~UI~ ~~ ~~Ie~ine h1),wi.e en]~lli:r. J1kla y'ilz.adan ya da :tilfirJiliiliLlll1L

L~ .. 'Iio.;;;iI,. ..... !ill~. ' ..... ..:L. '-I .~. II; i, - • 'ti.'I:~_ .R}I; - ~_~

,K~ ~rL'f;jl1't:i~ ~1.nJU'] en'y~e ,~aJ'~~ ~jlro'l1m WILe ~iStel-1::l[1 ~_gflt

'iiki ~~ ~clWtld~lwm'lrd~:nr['~,p d1il1rnit~ktlid_ij~:a!r. _ _

Aytl]mili fi:r'k~'de bliJ,lih~ ,aynhlda~ul de~rnmde ~,iilZ\; l.ek---

Ie-~_enJii, bdr:klI~ kana! tszl~k~r. B1ta1 k;::U}a~~~jjd§lm ~hlll;~ bugWMlft old1Ji~u gibi gij~ml.u-p_ g~!t1jJdl1IlW~~i '~rlnedfr. CillmJ1Jltri~~~&'tjlrnyel" elkib.i;l; me~t1,i1t dumJii1u:n~, ~talll~>QJ1l~n ko"-!n mu~~_nd~iIl ~N 'bw tU'~~m alri'Hd~lad.lr;.CgmhW'~ H~rnyei'eldbl~ ne 8.Gm- ,stii1t~~odil:~ ~bm;jl:t bi:iJl(Ult IlEihlj~.e1\er isermeklid'ic, Bumlfl.) .kalr~lH] Sdlblilill ek'ibi~ liI:1e'll€Uft' rth.rurn~'IlIJJA", :Ma,mik;onitiHl, ~O-~~~_S~ U1~~1 t:ll!!hln~iU ve ~mkan,iJ'z ~lCiulu ~firQ§ctlnlli saviUinllid~cbr,. Sa.bah. eki bine ~~. me.v-cudlll kO'ru¥,~b'l~~k :~in 'bazl 'tatd:il~,ana:r YWma1, 'V('

yeru tbp;Qkhtr~ ya~nna]k ka~lm~~'., _

,DeDndt'iQ MDd~kJ~r&!~!l ltun$l de W,ashington·[30mn

:S\D:rlti§m~'Bidir: La:ndm!tmlt,~~a1yla AV1Ii4.Swl}''311"mn ne~le 01 .. mas1 :n.~'\bllyla.. 8D[i[!l-,Willihingiofil ~H;ij~iio Turki~~d~' '"i ~ i~ I~ s:JJL~hst1:z ... ;ilnak se-rt l~ii:' 'ka~.c:aya yol ~t(Ldu· .• ~1!i11 W~8hiln_g. to;ll ''ille lBO'lm~a ~J"e' i'Itj,]?:e arnl~I~blr~ Sab'sl~ M'eh~t ,Jill1 !U ;a~Jd,1 n d'ltl!lU~!H 'lum,u~l~ Aa~rib:f'Ij bl,YUIi'~U'r~g~, ~~ tm~ su·['nl~n, ,~I~~ u,et liim1]~~l~ ~l1lit(,¥<en~iq]oo Ve' o,:roUtkLe A~rruitiJ~ ~lf iQI ~~"

}"'t! n§:liE'lTI~nt~ dqf\ill~U~~j(h·, " . , __ ~ .

lJ1illwllhl en ~:st' not:talmnda darlfled'ler gifm~lWr", 'iJ[IliLdJY.e ka--

~'a:r gete(~~rnni bh'> ~silt,eci d~d:~ye 00l~~ .(llan. ~iiI~t, :~l"i,~1 R :a!i.'l';asmilt!1'1~ D~v1~t 8atka]'Jri Tu~t, ,0.1 'tam 'tnt' ~_.sk:en di;lr~ b~,k~trnatiill,~lm bai,~br-. 8,Z8I~ ,9Q!t QlliIccid, 'l(udJl\l~, ,~k !bit. as~t!ri, dallOO J3Qutm£undQ ~libit~!r1Iii ,ijJji-O'l!!i~ir. _

M~, in]~]u-v,a 1i1l da. 'te~] p;l']I,'tiblC!l.la !,,~lfIJ ,y.a~dan L1tn;1l[~, EhllWlru"~ o;demokr~si" ~dnu~" wti.i;vrJ t.1~RmtiJe; 'ai~ 've li;:u~ ~1(i ibH' ,OO~. Miy,@, ''I,!''E' ahbp!)~ wl:i'ik5C1]~lL"" nUl QTleriylCJ b:ir ,a~ ~m d:ik:'tialm-1ill< -l~n l~t~~dEti ,~nm y~~~ ohnta:r. BUgUll;lI D~!edb: Onivef&i~e 'V~ Yarg~m:r ... ij~~r d~iif~NCEMn~ dUiIrulN bb ikOf;Numd~d 1,1a!, BfWS~l\ IwpT'!!I~'1n1 e-u §O:veJ\_ en ~hLabIDZ iktinlilM_~u l~al'ine gel ~tit, ~d'i~'lrur .. ii~:in mtmd)~W t~~ oJ~~ta:~ i1~ dye gidem~ktOOl!r. Op£Ile1, SIllrIJ SGll"QllaS{lm ~h,btl~ ~N_pJi;, ~\l. ~lilt n:d~~]ile i~l~tir. tam bg q[~md~ mj~ w,D~r't~I.I'~ ikstdlaI'i "l,l"enm, lQ~itimirn11i iidlm adnn g~etaill ~ p01,l~' ~I'lCl1~C: bll'~aidad:JJrlru'. .Pulls i~fi. biT v,a~iit ~ook~~, :y-a~l VIi! u~

[eie,ri ~'lliI1In~ Si~A.tl~~ hl~sm~,_,al~p "dees" vennelkt7' ve >ciWTIhtill'ba,kal,tIJ saiy~,hm rQ~'r kl~~_,~nli&lrm kaldw_fIi'llk h1~tti'l ~~ed ir, C~ral-,pOli:il §eiIi d~reMil7Vi, bun dan dw 'iJil ~Ps~l;; bi:ii" d~

ru rnu dfiiumDftk mu-mku:n detifidb'"

Pol~s §efi de'llle~. ~aJmS1Jzi~~r'. _ .

!lJNh'kiYe CUOOrutniyeti, :PK~ . -,jlffiMI ~,es:izl~~ :resf.i)efi!, ~alnJj] ,1lmljtir." WOOl pb ba~1iLw~ bu~k ,ro~g~~~r.t~~·:Pd:KK d~Wr;itljj , pl!lln)~ii ,~i9~ 1 ~2 yru~ so~a, ~dellIS~lS. gtl~U~'Iil!!"'. ."'''' _, ' i

T1iIf'Id~!~n k1lli~n1,$.ethk1en KutM~Jdelil ~;lkElilPl' ve kU(tl;k b-JJr

hf~Ol'h:ill ~~yell p~I'nl]:)t~~maalS~ ~~vI£t~ .~~~s.j~lig~ ~ir~r.rar.!si L~jkJ de' IWli~lt a,cl b11r OYMnudjYf, rohs, ~fleml1!-n Kij:rd!$ta~l~a er;tld8n 1ta~&mmYili liIm.du.lcllan s:i~aLlh ;mitaidi3~ffi~]\ 1~9!2 }iiiJbndall' .'lita'kjye)~ :&1~ ,a~:ea d:i]~1iodl~~1iId:ih. Silahb harek.et]~r

~~:,hliye}'e :st~ra~n, ... , m~l!k, ~~l'Paw;i ~lfl'l,fla_R ve ,~(kDlm~k 'vj]J1rtklMa y,Onelmei("~b"., 'B~ "YI1 ~H ~m ~~rru.~~~T. ..,' _ 8:tiWn bi'j1}-,~l[~m:eter' f~~@' 1992 ym Itarllll~ Wt~ln~ 'tIl1"ihae]

bJ~ry1l1a1mU:~IT, '" \ , o. _

,~k!lJtk. ~:Fa'[i 'l'i1lf~~'~2 1i'ie' de.ri:nde orr ,s'1ft1f ~ati~cm_;]~mmA

yl!Hb~idim'. An~ biimn btl ~~I~il.er ~l1l~lI.'T~ki~ bJ~)nl'tn ~a, ttl'flJllt ... ~a ~'~~DY'!lbl-tlDd~_n W~~ ltY.-iikc~, dUy'u~WlIImahdu. Un~tW!mapu11:du! C'ziL'illl SIDmf ve hal~]1in:tl ,umlli~'odJ~ d~te~ k.a~oM' SIm:!ld '¥e h~daJ ,g-Uw]'! dUYA'IlI$iU!l!il1~ ~rlii:ya tlrlrrta_~'li coem1li OmIiJlll..a}t_llad~l\

, E)1U!] ~sl datMejlliin, 'E· jm Devnmf'run ~l.(.H~~,Wllii] yaF.c'!JU!~~

um'ld:siiZltu.k ·dom.emi ~erid;e l::Alni~I1I1f. It-t'-e !']ll,u,k, y-l" 'K~l~~~ Tfiii'IrlyJ:; C'm:uTrb'lIlliiilyeli'" 'bitr a"u~)_a, ~la)i!in Kart ~Vi1ffi\1a~~ k~iIf1i.l"'lJ\d:a ,k:endi ''lil'arhtrm, ~~m:a~:;L 2liIDUfbr. ~iU:no 11 gCl':l.~ emi12k~ ~i~fI1I~J1 ~tiltem'!!~i du_ni!Jmll.ez.

Zlruftil:~JYklu ~cle 'ka'JRiI!libr. _ . _ .

Qiec1!lk mn. ~e Kml d~~~ ~lli1dMikr.

19.tM ~hl.al'l\i' bir lnte-~umf . ~~ :feb"et, biT- dUz_~ndeJl dOi~A! ' '~~~.'~,~~ o[d~ '\I:.~~~ ~!?~a1br ~iI~~~,yo·~d~'k.J ~mdi ~iHyt' mz retmi~ pl1latmrun buyak [' sa,v,-ap1ilf.lJ,. mid dp~ nln ~atJ§mBi Ii 11 dJY~Iii!l.t :lim.di (;Ok dab i.yit .u~bf:01';1!l~.

1f3.. Etto~, 'on'ly tliiooU'lh IlbIlr!' ijtm~ is oonql1.'Efverl"' dm¥OT~ f.l ~ _ 1I dar dDgnw! Za~nJn zaptl }!ine y. yalfillZ,~a ,~amarn ile ol'J1Uj UI~'I

"~ll'. ~e:z dab ~,oruy(tmm~" I

, ·0I~i!2Jluk:r ~I,kd dre 'P ,~ok 1JJ.)~k ~ batih tQ1.km_s.ik., l~~n .s :Jek I oluypr"

B'Qj ~m:m~Ol@ ill! gu~~ -,n!a~a "I:lt~.xdfD bUiurml'tal. i$JtJi:y,tlJum. ~ tu;tma~, dwum1uad.a,yun.; ~gralla U!!tilC!!n b1:r 'l'aipcOE. iiwl y.~zm:1]:ru ~lro:rtDfl;.

. " "2. ~~i I AguSt@:" ~~~" sen 0Ji1J gUiIDtUnde y<mlyomMo 11)92 ~!~I~!;. ~M, dOI~Stn~?~ .b~r bUk~J"o,lat.a.k. g'~riironm1. ,Dogll'1a m~1 ~l'IlaiIT 50DMb blir.ih~hfUJl ra.hJa~~na J$1p deg,"hm; 1992, It ir'~~1 I eJ?lmb! i~, ~wd·Utr; ama yin~ OJ!! 19~1 yibru tlli'idmIfl 'v • ,Kort~~~" ~:a~~~~mld bir. b'tItiHme nOi;~s.lL o1;Et.(,~ -,"lgIJ11)'O.l''Iltm.

" "' !a,lums~hj[t" ·~lmJ1;l~r.. ~M'k iy,imserl'k 've' ·~ut. hL~'i ~~~~, ~a;~YQ~. ,I ~,2 _rJ1[)l11 M~ i~1Jan1lI"Jru.n tlIlhiimn iyiy~ d!ot" I btiJ:,M]U~U. ,t)]aD~ ,1O:ruYOJ'I!Il[b;1.,

Ztu;na:run be-.m .ha:kh. 9.~s,ru ~nwk hli.k_kIlindU·, AIM kim def11s,llyo.~um~ Gel~t ~n.dun ,11M?' PeW g(!leeek zallilaDl 'filnn

'mujri '

DeW1n~,d.r ~na ve' ~el;~',m'l1ida.rnu~ ~~." ,kirtruJoo 1:':.

,. Bfi.~ , _ni\e~t~ir ~ ~~o Ve'~i5~ ~~]~~~ bitr bi~n~ flill \''e bh' de de:v:rtmci tm:n O~ITijlSl ~Iae:k:tii[rn. dil1!~'I.J:rnI)'Ql!'lllIl!tl.

""!:~ ",

- & 970 yl lan ~~]a 'ba'j]ayamHrjlm:,

11) ].5-16 Ha.zimn 1m ta'dhrindj~ ~a1lblll p o~~lM)i'alS~ tlij g,tln

I n de- ,~" ]stan]t1Ull:a, ~~~ olab~dl YOlWtcid~ 'b yt_k bu-

, r,1i;ulmm ih! . I . a[ ~lkWanemn. i 1m;, ~lti1er,.

!b) HOO filill!Jl1:W1lIlm ikifrit(j y~ns~ kit'l~'1 YL1bell1l top.l'iaf~n cb.yIllkJll lij"'~fm rmaIlal'lyilla :R~lt~".( o1a~* tam~masJ. Vte ;;f1en'J gel~

11.(11),1 . _. tWriiade ~p' Uc kWllruummda 6tumlli 'daft1L~~

,Ill. '·:I.l~:rb.m. 1.' ", -I~ ......... ~ - .1,;i'- 9""mIY~!.I! !.iL Y\.Iilrom Owl!li.

d G~'lipw4..eT. silak1i1 'ku:vv~lllari d~ etl'i1edl; ~ibUer 'Eijl.k!la.f:1~ 'f' ~ gar.a!lii-H' wn~sl 0 dJuyu ve u]key1 linj~ ;ddll." 'G~ratlU OlIf*R' I ~:rml!n ,mcl1il1hll'\e l.i~~ ,eli \( al~I'I~ OSn:\l1i~b'\nLfL $On zermaJl'!iI~1. da 'Ml~ ilk. ke! ge11>~'k10~mi~li;r. Anctil f!ln~ ,~~ 'Ve::J~iDdek ldM'iesel SCIlla bty~ . d~11!I)'le, gerwtaUe ,cwnmsl!,. da~a 50~ kafaTllbk po.~,itikal9~fijJ tfhniiyl'f! ury~ta~~a. ~J1fnu,)"MLa;r"

Il- Ye~ )'1lla.n 'ku:tI~el.l~ "$a"'~al' ~:IJl.emidir.lercici kesim .. 'k_mdm..sitii ~n~k v~ pets:.' ~lUi. ,0:1"11 bk 0l'lijtm-n yoks~,wlli'. O;r,:gilrtsllillllk ve :~lOO'k.tihi.tliJ~" ~, ~ s~nr,~m~ 'ID' :. ' . tm-dald, 'hil~ ]l~: ~,(tm.11l,ulm ,@l'lDlyor",

,~~ ~v:a~ar~ '~"afl3 'm muUak ~g~mon ollifii dtkl(;1!n birr duuma, i~are:t ,ediyor .

a). MoU, $1RiiDl ~~[ller~ ulkey~ ". m1lim~tlere lfay~tikl~rinjj d{l~ijInuY'oiliIf. ''OJrl<iye~ Iioil..mjn Ifm bftyUl. ,1J~et 'Damu;fErim ~ ~f .Z~~bllm."'!iervetJe(ia~J;l ~o8.!linu na;ktte ~~rek ,d;l~arlya Qbb,nrl~~.

1UTk),ye ~y . 1. IterrLa5y~iI~ oiUlaya ~1.yOT~

b) lP! tnll kJi~.\i il~" An,p' zen,8~Dl.erilr1d :pdtO .. d(d~u'la;r biriJkiy.or.

BnnJatla Anp i[keleri in~t 'yabr.l'mB~Jm h1~~lny.Mat~ Tiirl'!Yl! bllaatke;imi Ti1fkiy,~ dwtmdfi 1.$ a!~m~a ba~tyo,t'.

Bit 0l1'," d..,mdJl i.l ;yapl'fl~rnR'" ~lrraiEitk y.a d~ en ~1l1"Z]a kal£abLk

'~mlw.r, '

U - Genei~er ~ nta~l bu ki daJ\P, pub tt1larrait yonetimi

,a1~Jor; Eyl'iimt iI.ati:le g~~~\d~l.Ertliyo'r, .1lill"k SiIa1idJ lG1iIVV'0t1eri~, ~iy~ 'lttttu:u '~ h1l1 ailiI~r. Tgrek fuI:lk1lf1i4 'bili.fi.'k biT' SUild :kini~, Ki:iH ba:lbR1 S'u:n( 'kJniy[,a ibirUkte Jtk bui ~ll~,yO:r"

;",F'3;itSf' ~gilimi ,3ifbl. 'bU~ ~ a-;Idilo yetl'l'li bllltffIJUlyDmrD;

~k ~u ;m:.dSl ~~[J[h11mM dUe R'l!tiJf"· , : b.a~~a bit ~ bll.lmn.1lf.Orumn, lu dar1b"e· bf§;lS11nda Riit"tly '~h!IHU:n. ,iK: ~ "faSi~t gene'raII!!i Ildle'~IDJyo;i]'. ~ar'l .. bizim d~lbmj~ 'Ie gO!Jfil1rul:de ~

,31

fIlaclJ lklar I i~lf\ ITon]a;r-'lI 'Q:rgiiJ~ ~ ~s~ldj;fift ne demek uld ltA LJ I nl hilnwdikleri l~in,. bUfi'Yk bir ~evin~ v~ ii~ ru._VaS:1TLa GlriyorLJlr.

Sovyet sI~'t"J2.m..1Eti~. ~m~ ~o~(ilmGden ~m::E'_ bp:il~,~bZHftC y II d~k~dc, :t:d'lfn bill" sdylemi 'tlJ1lWr,niIB!\u. ~vldC!~n~ ,11t' bl fly fii • oM LI dOl\~ BUfGk Bntamya'd~ fhaeh:fWi.ew! A~ka Birle'llik DQvhJlit ri'1lide wn.gt'ID, "Ie 'fuf~re'd€' G~~,ail :Ii,v,niln j[e madenl ~!t')l . ill'''' v U seild~k.a$i~ gen'el ~b~Jtnm1Jn :g'Clon ~ rn~ yOJlt·n ~ ,dJ&:nemid.it.,

b1aaM~ Itarihi:T1de If)jj~cID.fIIler' M<:bit ~rIl bu ii~ ij y!1 ~

d!>t ·1iI· '~_ .. A, ~~ ~ .:.~ •• l ..... n~l, o! iii .x_ ... '~ ~ I

.li!1'~U tl!"o.¢IlU;~ ~,~ll!.~Unt12 ~~~erJlylli~ uv!UA!11Jh::um er.

~) 'S(l'vrn~'{ 'guwn., mr :ahlak degi_Jjm il.l~ ba~~t't:I.

['1- DevleUn yap.tsmda i~j'U!ti~,d~~ld:iilderi g~kh~lt1jrii~dI.

ill) lea,illl1~erl~ bu'kurt'!uJ't eblle$i, ~~rild.a '~abu[ ed~ld~. T(I~I AD, WaJ!~r IfJ~igl tfh'iJrtldettll zeLW~ Kt~iP' ~ dertl~HeI~, }'onetiilim'lll ~~ Ie p.a!rQ!ilan h3.l[ne tEl'linJtfi

b) Basin bir.' dEV1~t ola'iI'es~ oldu;: B~m i~il:lld~ reb·bei~ ""'~ ta]'b~ ~I~ ~5iU) U~ htl'ktim~tarrMm~llti 'haiJrWi!stz!ikj~~kiai lk.~~n. lit1e~o;pMlIJldt.

~) V~I rlru~l'in me~nizmal.m1nnddn birris~ oldu,

d) Once 'czyUdn2mip, be~, g IN.ah],~1i'L oD]tlj311 (;lI..!Il~~.&ll'!!ln yaSSJmiiI I~rpn ~ayll~s'IJl .6@[11;"~ ~anuliflJ hnir.kmilnde l&lI'am~il!;I!j;el~r Y'e bu't(~ rjf:~1 fcin[arl3\, mmel·~~hst devre d~~ l.m:ak lQ.l. !P[emsiiJ d~mohl'il,sl" y~.cia ""par;la ~n~ts' dJe'imQ~~,~II' ~Ien d~ tmhe ,kavu~tu]"tddUI

e-) Kurtl'lilik ~ir:f;!l,u_1le ~o~1Yad)~jJ] kaflJamal. :1s;teTItii; Sn kanh kema]iJt cilo~e bll~ ciIre ~ oojl~f!j btl" ~ol, 'N ruLsrr;al~ I.iirt~ )'az'Lm 'y:asaIdA'l.1.d~. KuriiiC y~ lfasaJ.<[uma$a~ l('8H~ koH~:m~~ de f~J.:tQ. Y.zfi~d~.

n B~ ~~~l!$~~d kti'fle'i$e ka~1:. i~n ~l ,drldl \:vIr PJ'O~ nda dBm!mi :j1I\11ih. Abna.p- m~r~; bir oll;m)E."kle ar~I~'~~n~~ik ist1)iiIiirum, 'B1I Grnetin hj~bi!if MR'!a~ lln~rll1mluna~1 &J:,~~,fifl~ d il~~h;,(i:v0r:u.m. 1 ~S8 _yJa.r~ 'kend~: ,del'8~mil.de.r To,lum_s~ KW'"ru~ ilDj~'! ta. rlck ~{!Jiil~edml, yaYlWfltamarca hasJad.g:uI11D2 ,za~iI~ hlcreI~ kmtchl~. 'l"I!Jlm,lda;rtd]~ bflmJ,yo[ v-e bonIa" t~kra:raaIi"tak ·ronnda ~j}hili~'im ~,'~jJlt Ul~lf1Iloforum. Antal:\: t'elerek 1:-a~h,l;U~r h;i1l!i $00 d~e ou,-,mU ~:Q~~~m 've bim: n!,~lik ~yd:.i1m bh' 'MktaYI ~u;1klsyabil mek :i~nJ bunlan mlTa'lllamak z.orlJID1Ld~: 'lr:ii!"~iye

~ Iltl'Vi~Iii'Sriteterrimo, em, ne~±d easa 'hu~u pl~nJ~;r]erir:rflem '~irisi]ll Anj;an Otd~~i auks f,aldw.IJtesrrui~n E-r~p O~~;nv bizLm I llll~ l£lrui~~ ·!~tlfti.ya Kru!kalf'~ JGiii;(-di-~bLn'!' i1'~iIf~~d~!ki, "Ka~ istinii oo:ocUI1i¥ ya~mn nhdl;i~~~k" old~1:l y6hmn~ bi~ I ~r'k ,~~ ~pon.w iI,;~dlli. 1Ji~ en w IDel.'i ca' ceta hukl.ll(u l}Ji-a{e.sQrir:run biI~I' 'iKiNl{i5~]iir 5iKt.!~tiJli_;!.iiJ ooll!lcUEut Ay,dJ~ b:ir"d.lu"U1Jiit'!l ptitJ[di.,

'8Ia.n.ctt gi.i('\~' d,~"d~tFn biir dlaill['~ 'b~din@ ge1mi§ 'baSllllill ~'ik~nJ:i ~''!Jlf[ll'tlilri~t,!! wr~~, ~~ b~rrgt hiT tad'l§madlr. A~amakta'_n ~.JI[)~fla Q'Jk llta:pa,1tma,Yl 'amfJ.~,!f,ij)]'"

V~ Faitat jJi1$l:ru~,m i~:. d~ya:,r W1Iiudu O].l~ dQAl'~ I~ n~iilhJJ.t Nt duMtmn.:La~iliiia flOOr' kez dJiD ~ ()li\iYOj'W!l~ ~clt5en ylLlanlm:ft SOIIU v~ dobfl~ yl~lalrnll~, b~IW.a, ~l]wudiii.nde rh:1!E~~nBer. i(tiiA o~,UJmm~uk ve D]mns!l!ldu~f '~il" yumak ol'alli'~;'k . '6mf!m!!f~ ba~iad~.

a) TU rkife SolfI.!ll~'l!!In e:!lbn&~l'e! biri~kte yOk l~iliIIlle~ID 0'1-

A K" .... \ijj)" - ...... - 1.,".a!Il· 'II" d _'~'::. ,.JI. .:_~~ ],;,... I !,l.;" "-h'l=~ .... ' _

uU. ,. 'll)".kr. uU' ,ti.ilJ.iiie, G'~:.:t :5li ~L._I'iiciSl ,fil.8lJu!~ sem~ m!i;.. ~ u8,

'lr~iI,rlldye solu~ kGn,dJi yo'll1lod@ ylt ~ta~~1 biT di~oe dot~i1..1. biiyiik bi'f i.~t. ~~ooi. IiBiv MaJls~ ~Ds~rn~ti1ll!i bw.dm ~ g.6~leJ!,M bl~miiw ,d.~L1~fi1er.,

b} :Biitliin, blr ge::l:~rme.]u-e blli',~_ '~y~frl~f.' t,ml_a i~k.o:noJtrt:ik ~O~ 11fU1I;llJarrm i1U,~bi ris~liIii ,~.z.em.edjj: Yiib~k fiYB,t ~I'!m,~I~, V¢ ~ek

' ..... rand"" ;;i;.q,j':i!i'I~ .no ~~~ b.~~]"",," "lIf'uT't.~.~fift 'V,"c'7J~'~I"''''' d.lt .... J\:i"=""~. 'JI, """.-ill ...... I-F •. ": _ ~ ~:f.~oI.' _I ,liM ... ~~ ~~ LJ!IiiI!'lI:;Ij; ~~i" ':,.111- __ N~~e!.lJ1 ,J'~'!!'!:!'Io;b!l II.J~~. IiJJl!l __ ~-~JI!tr-- .LW!l!'!~~

mi ~Va SftJmlaI,WU s n~'bsmaa ve W;a~~toll~~ Dun1a ~Il~ k;Hi1J"nrl3 ke ITS ~1De.n. '1:utgu ~ OU]!:iirn Id~gQJ~eii d!l!!' bu del'ta.~, nrinrnll.9:k'tan b~~k~ WI? ~0]ThU~ 'wnn~,i,

BU:mI ·~~~Idlan aRlan Ar~ g~nll:~ [-eJmlarillt~n yal'ili~

LtlJieb~1l ve 'i~ bommn M.i1JHiiM] if~lld1. -

.. \ T 'b ", . ..1 ... , 'r_";~.r~h., - Irn!, - Jll"..;;: .... !~_.,lIA' .. """, "1f"'..:~, ,1,,1 - •• - 1, ........ ,1, •

";1 ~,' Ill, Slr~ tJ!!,~. YlLIfl O~§,,~,~, ~!1;,!!;~l!!',,"" ~ Wlr'Wy~' :ya~~~Gn

m;;:!fB:I!Qdan ~n~m deBter ~taal~ A.merilitall ~~~j_zmimn b.tt ~OEl!llu o]iffiL"ak lbilly~mn1ll O:hn~ ~d'~0\ HUd rciihr ,~~leri gij~' ile' p9p:lj'larjt~ sijiiadlliktm :Ro:m--rt W,asltiil'i!;W!r!L'dalf!lJ dalha I~k te.tdi adma Wr.' '~dm.acillj, dJ:[I.e~G :ka'llkh.

d) ~d~m'aJ ~r~cl tt:ek. t~~~h BM:ReryaU_~t s~·yt~ ~Yl! yili~e~letini, iikiy~ l1Qld~ '~.ru;lam,"s~ sa-ddlam, '~gi~~4 ~u '~;l. ~!kiy~ adma ·5cUlrdJl~ek l~~lerle ~eni~~ ~~i'l MarUi dlDl:Gttinlrnte wjJ~ Q[~1ila_.ru~ ,o[[l;an aynlllVllya ba~dl.

, V]~, ~utma'bdar .Klliirt S-ell~~lI.l] aYJ;J 1il~himJ; _. Ut]'k g,Elili'ek1le b8y'I_ rap.'bro. ~Y ailllda ((u:rt C~P:hestR~ 'IaJI!"it::JijlilJ)~yjl, SQkn1~ :rnfimtkn ve gQ.ffklidir,

, ii) , " tuJ g,eli~~~ini .ait'mk ,PKI( ile bifUk:~ ~l~ etme~ .sad~ dosfll~u'l i9n d~t sagllktl1 him: "omrnl!~D:1I! yapmak ]site.y~

d~nl'[!lirllla~m ~A;in de zO'lI"lI!Inludull". '

b) lir laJrflru ~oesl, y~ cia 'pre-:I1~sj(brla'sl '\I'-arn'~ BU(ruk i.e: sav~ d.Q;llte'ITu:D\d~ Kllwt" mil;t~.tdel!e~i, k:lfudiimltdll- i1l$tej ~la1l1,j]r da dHi[~ T~rk ~,~z:gi v , ~3utll~rI mesimille:n, B,prdl. 8uJ] b'Gg{ink.iliI iII~:n~~:ya g,el:" ,ntede <0Tl.e:mh-bI'f bil~l~na:I,';l:lT"

e) ~urt ki,mllfk. ~aym ~ v ul~ Ibj~:i.n~lOOffl.~9.indC! mudzew 1hir. doA'u§ .y':~"~,yor. ~m~b;;mji tekeUI pol s devlelin~ dfjnll~nw ey:- 1€iIJiD~Jl a~roSlnda,!' .Kurtl'il8,1i! uilll ~ilumlUl;r bir 'Irkg:l~t' da rg;iiadt; d~.a:lektlk ~§-ledi '!Itt! K{lrU(tk" d~h~ k~zh blr yOkseU~ dttr~ml~ girtyQ'l".

d} l'~~'2. )'ljl.on.emU ltKi:r bUk(t~me oott\smu:; KtI'n~Lalk1' gurv€:n dt'lllyMtlik, 'lro['lu]~rl ~e;r~kw ~ud~ ttil:ilm:tk, PKK iT.a 'b:Limt:l]~me s'~:mcll:'m giriy,af• W~sh:m.llt.bn~Ankcal',a~abp ~nt' ve' $aQ,l, 'timnne yo.gunla~:tn'~an bas~lal'~ biitiin ,~i~t1tt1Cl p1'opa.g,and·. ya kariffi.r ~tl ,tlir ~OniLt~ aopr:madan gEliide kabyor. Avm~'\ bqkenrl~ri ..&e~YMunUc'n yogur. dtpromtlitik w MIT mancv,faJan.. 1 AgMslDa . 992 lar(lihl~~, ,Bocb,1llm StadYWll:UIJ'nda e11ii..alimTiIJ~bin l'fisamn topJlrurniliMt91yla '. af~ bglttl alnu~ OhlytU·'. DemiJte!Htnunu llIlukumeti~li'nl "'~~i1k~tli mlbn~' pflal]a,~'imd~~llve. b~tm yenileme~fi" A~ustos 1992 ta:rihirHd~' dddA bi'D' snfi~va ii311:uftJ~l:'.

,e:) Kur.illis;IJI'1I1L UI.usa I M~lis~ j~ul('" !lB9nl kD.mi ~~!t"r:i r ~a]~m~i&naIla

ba,by()1!'. '

f.) ~f1't _Fam1.Z.iit ve wllij~mCl,basl~ln ahl,'lilkas,!JJn~ 'kJ!L'nrrnl. ~

ckidl ~d 1~'Ia.r, ~JlbY9r, •

,g) Hrubln Emek Patti 'ill" mmO olmasa bile, ke'.di ~istesilrlib ~IM :mHletveltiUetini~ ~"Ok. biiYlllk bit bOlmnii Ue yemdml bu'I~ rtuy or , 'ee-"I~t: nla~CVJa&t '~lj[uyor. A:vn.pa'id.~ l-[a1kul EooQk B\I)rllt~" br.1p:n:h ,to.I?Jla~blail' Qrg,iUUiVo:r 'V,6conamt ,'blli milli i~_ ya~ ~atlh,m. HEr". Mlgj~~ rum emek'(:i1erii", lk:aM~li~: :retiiden laJ;urruay~va~-F. bu' ,~h aJtH:'ct top aJImifllln gg~ YO~l:mll gi~k

~l\e lkI.O:J1Igr~I,lv'" ba~ult~'l!Iij,yo . TDr'Jdye ,osyaJisi Mf1, . t rind(fJil~

wteLik 3'Qli.5Jndan O-rrern.1i ml~ HElP iQQd~ ,iliS.lk milJcadel~y·'

~urdiUme bi.r,MJ. akyo.da-r•. .

Vl1- Butiin bunl~l'L1, ~UI~ist d~~~IlUl yat,attuiJJ y6nccrde~'

... l£:n .. dan seli'in;U ve uDlUtlu ,d6t\ern. 50nutl~, ~~~ oluYOJf.

Sovyet s,iSIt:erru1ilij;1PI, iMt1il 1'Uirkfu'k ikt'bkef:'lli cwniJnudy;et1~l\f\ t~rrlU~ lan, ~kLllH; )'iem pamr- i~o1Dn rtt&le", wnut ~:k~ _uti

lillllrr\L~miylJ«:'. . ~

DiN 'mlkta I~k ,a.Qkldda, 'O:r~ya. ~~k;.y'~r!Kmt ~wimd]jti, TIl'r~k

~;;tent2LminWIl'~;Wmunu. kwy.or.. "

Yu~l~m. ;'(a t mu~.d,eI~m; ~il'!'k~nl ,pots. deY"l~1i rmwten.l,e;ri.ne; ~$i ~ojo.nizwsJon pl'CFm;nmJ e01per.yiiUst bi:r ,sltt.a~i :'1 g~ ",, ,ti're1lek. sU~id:6wrne hev~m~~ mij:trlt.vArzi o1malan g~kti,ii~;i,

~nlal~bHi:rm- .'

n ~1I1i11 !I K"' *-d . ·m:M ~ "I'!.-:I.' ,'~ ... _ ...,a",."" ••

IJIU 1 "",,: .. a.ny.l:el;!l ·.II1l'I~,: ,eVf]ID.a~.L ~yuu ~i1Io,l,a ,llUIrIflO u~'u ~~!~,~(: ~

~Ii (te OhlYOl"., _

VffilH~ "(i~bjp:nci yil;lzycd~ "'l"Uirk Yi~li" OLilC~ iddj~laJn~tn

atlltd1J;t b'UT ~J'Mnrla,.. 'filirkiyc :ka[p·lIwlii~mJ1l, _ ve. ~P.1ail.icmiNn ka.~dlifl 'nettik;JJe be1i.~YUl'. bUtJiln bu ,O']u:m1~ ve olum5Il.!z JCili~~iT. 'i~incle: Tilrrkiyf kApilalr'i:mnnt iii y'&n~ten id.ool'oj~i OI;Ul ~ ~Zlnjl iendlS!imi yenie~'lek btl' )'~ ,ormdan ka1bna 'I~ tit'~y:J¢ ik3'1ll b.TJ~~y'a Fil0f.,

al' ~I:b;n:l, 1,930 ydlm_~a_ fmm LSyonmw,. e>zdip 'fKP kadI'OlELny]a ger~kl~3Iiltif'M. TJ(P'den oiKa.dn:t dev~iml£ __ k-" !;lad-ece ke .. mI!l!J:t~,w~. kOtUrf'U~;!l!jsyQ:lirJIDrIl yapil~ '!'kadlw I d~iisi 92\1'~il!Ld.e nl~

"if'Ir. ••. JI. .. '~.i 'Il" 'iIi'~!..'fu, T 'II:.. 'n:,.. M' ~! 'iil .... ~'. _~·n':;,'Ih

m.uYOi';;:!I, I.:Ilru'i. ,11.;1',1111 ,p.;.uml!liluJ.'~ J(,!.Ulr:, , arl;~1IJ .iI1Wo'WUJm.tll. ' . ,ii1'JJJ:)",e ,1I;I;t,l~~l!.lIiIti~

W:U \!\ersire~ew." ''rK.:P '~iiinteledyl~ d,mliUlL1ym~

b} EyWJi~ l<.et'na1!~ en y.ksek [u.lktE!lsJld~T:.

Kem_a1J~zm ... ~,'l&p m ,y~ l.1oktada dDiramtyor,:,·En

yQbek ~t)k ' ·hyol,",. _

,I:) n~BJde.rlDd~ uow.t bdd€me, kemw1~min 9i~skl~~: 6Dnd ~lenJXL~yi, .MaoculllLl'tm, de~nne 'kadrru.3f,~. ve~ ,gQri~aycr. Bunllam:' \m. :k'1'!W,;, QI;Ii,~mr.s~~ .d,e ~a: ba_b,nbWu4a: ~e~I~j!' deyl@<tiin bir~ d;a!iX:si l!iar~t~ ,gd,em ·h\$:Lma kfldi{i]~YO'Ii. !.ugun '(!In, 'p::lli:'mt en ~en QA htliumcIL ,Tih',k baslJll.]pm 'bOm.n ~~elerl, AydUllik Clg~"rud!m I~ ~ MaOOlit b&@lMdarln . _

d~ :&;sm,. 'k~Li9,U:e:keUj po1llli d:evlti,mdn dl~un.m£; da1"lsMul'.,

;j,

J) KGJtletruf!, llj rldye.·d~ ~ovulm~1!. bu d3rd~n ~ ~i.Ul-H,k pRljed 1117. 'Iw:dtrr, IiutHstian~m, da tijrld,e' saydntJan [~nf. K."i.ttlerin KUlig~~pl'llIi'N bk ~f'W'!il'flfl ,ka_ ll~nl'1lidatllml ria koY\d~ I' s.a~btCtr ..

2) BtiyiinlUiJ ·rurld)'e dl§lhda iitf" yapmay., ah~m~~ 1'ilr.ki)'f' 501"-; nutypslrun 1(1.l7.ry lrnk !le Azm:OOycan Ozeri:rtdetl Ttbr.ldk 1m.{'I[I'k1I~Ul11L y,3~adi~] Otl:a, AS:f!L'ya,-dlogm ya~lnw~ dill·dan ~k.eJ1l iti.11l0 pfu~edilr. Bi:r 'fIltkik cl:.9!pa~i)tO~, sQ~ Iwn\lc$ndlllf.

e) Anc:al:. her .~mptlryaJ1i:5t g@m, rOO~~ft UI\l9Uff!. 1*~llIgm1

~o~g~ll~rnet [Zomntiachr .. Bu n~1ll~ '"'filr-'k" 10011 lWIiltllaJmk "Osm~h" V'i!.Iq;tISi!iJ 'In ~m·~mLvOT. bsnm:n Srol.ak-9lnin y:a~lllanm(['Ij bul1l1lluFF J4Ui1cTeJl" ~1iItu,ll1m~IMU bu (Q -denl~· O~UYO!".

. };J~ Empru.ya.Ust pm~r8!m1ru:\n kB~ndffI.iJZi U][fi'U'r'laJlL V . l.f~ lQerd~k ~g:i ~l~c;]'i ~]tm~k-J yirmin,j ~Zy'H' . gi~ Theo-dore lSoos~'\lIe.lt "Ie ~peryal' :lii,.ilD';'iiL}!a gimn Amu.1ika OW iik De-"~~tl~:ri d~yJm.inin l~k • .y •. L?!re:ltijt biE politiLbdn"

a,) ICiinki e~ryaDist oonamyo'laiiillTi. 'no,y$l!I.1wuw~n ~yn ge1ginHk·~e-ro'pedir~ Y.ijooien· im "lie ~yele:r ~~~In'da. bir uvg~1 !b~kLt"tll 1t . ~kivo:r. :~§te tam bu S'!lia~ ~-z~lnU~ '1ft:! ~rme esld, TIhk ,ay." nhrn ! sh11 topbllm"' pnlpiyle or !fa c.byor. BWlii e2/i[r:ni$ ve dev.~i:rme Kij1"~ ayd[lll~rj"M da kat.llyor,.

En[w~ Vf!·Id.te~rn:e'''il!i'k~Kurt E'lydtnlarul.n s~vtl t\!)plu~. p:ro~.l..

lleT1~ 'IDQ:uoplHSt pa~n... c"liI~ujlr. ,I

b) ~tlOO yl!y]~c:kt Kurt aydtru tdris-.i ~i't]tsL Osmub

. yaynIDaoJtg:"lAlln se;kin end rl inden Bl'r!il(:i ~ti.m kUfi~ leL;i:s1 Til lfin1im kabUl ed ere:k Kurt prens1ikk.~if,t·W is'tt Os-lTfI.«l\bJ egem]lemmt~ }1~brmjjA topltu.1ma-ya tk~ ooebi!d'~ K~ht rooo.ru. ~tyrd,[aJn, O~mtmiJ.tYT~]"k.,iiil J.i;t)nE:tiJmirni kabul. ettit ,

Q·lm.dilt nlrk ~rQneti il . i etnpeDYrJ'~8t ~ry(dar. ge]i~thir.k'lnlli ldTisr-'i Bttlbi \;re; K~1r i.QlI'dJ ~nl haltu] ~or~ KUrt gerkiUjinj[i kefl;d~· !t!Jllin YOO(ttimiliU ~iloof:~i d O~UrnQ)fOIf'

Ne k..ad~T SBrr.dm.i, oldtrldarln1 ~5tilrlnek wmun jlMak Tiitlab\t~ ni~Ba:rz~nif Ankam' T~ ~'U ynJda, messjVar ~~ , fit yo rlar;

d Ge~inen ~~8illili:icfuJ Tili':lilerde K~hil d~ fJ6]im,lly.orI.u.

d} Teitel baSJrnnd R1l&.i.M eli mh,miyeCn pelei'1likle i il~,t.e bu sirada Qr~ S!!l!·flU~.frI bUr ~ase' 8~t:lrediT.

A~u reyflJ ise buWn ~th]an!"ll ~iit ~e!'~i o~M'BIk

It:anlmJ ly,ahwY'l\f'llm.

x... Pe1a. n'~ ol...a r1

C~v.tP.r tarihl11 dO'~ lrmsunu gOn1liJek ki\da ~:nudall&lel 1[' ~ ~ ~lliJmrla da bag·~I.du'·.

~ nIT:l: tYt" ekomumjsl ~jl~sb!, ge'li;i1i.e' 'y9~~llflI'~~ ~J~jk.aCil'lda g&.mnuyor: l~rde buydk b~r yokslJJlulda k~d isj~i yellm ~zadru;{I UJZ.lt~ is'~ef:l bJ1" ~rui~ bi'rl~'k:le ilreti,YOl'.

. ) "i tifn~t~nJct d~ qnt:lrsUZilui~3 h'kUc~Lmenln (~g tad nil b1'rl1'±ld~ . lma.y:a bafl1l)lo~ A vrupa 'if: Am rjkim. yoootic ];eli bur. yjlrrta~ ma" ~ -n blmhmdm :yotl~~lm ml az.arl.uunftlrUD., onul"~1JiI11;:1~tu'l1Ia , ah~1'lIm t yfuiL;etid]~r. bUrQ,lb?a!lsrr" ~~md.i 'lUdd.!k )JJ.~,enu toe~k~rda~ ki ~~e (IJilmhum~§.bn.lam:u~ Ib:a_};a.nt,'ln~ yu IlPI ~er~tj'~~ rbryorlaJ'. 'lurk ybDc:!liminm ~ ~erl, Sovyet ,amlt 'firk' k. dcyi,e~ biil~k~lafl ya dil ba~ba_karnll!anru b:!i.efuroa acr.a:ya]"akl @!J SQfIl d~e(leri ko:m'i:Ulsuwda ~t:ltllJilyOO')'D d~ uyuabrniYO:JTIB,

etta Asya!yaJ gi.CIfln ,1Wr' Tt!irlt ba~}:;ml!1 yamlnda.. e.3iti'm i~ bt't'~ ~~ l}~ . n y.~.d,a mU "~r- gCti!J:'ilOf; bu ~eni. me durumd~:r ..

e) "Bosmaz.Hersek b.iI nl'k'Y netml ·,t'j.i SJI'Wd~1 d,(1_J1linmwa

zor]uryol"; .a~madruk'lan bir 'yem tJedf~~yi anllilll,or,.

d} 'Dinuill bQm1~n 'Y~~da~ TUl"'k ~l\~i~ Kitrt milCll~e~ini Y~fI!~~k[eltln1 de arutlmaya b' ~l'I.JOrbm.

eo) 1F\itktl~;; ttuihi~1in 1f1m, deyiaatt.ktk lIburud~Mlnda[} ~yur .. Tili'kJe{z' b1liyik bit k~$hlr d·~i~imioo zorlam.,ru: 'Kerd1~erinm

olmay n biT :k;ijll1ruTI.I. giyh:U'6~ b.t~yo1tar. _.

~ Ktlirl]Eran ke~i1~ri~i )\OOebime d&1cooi trt.JZ1fi Y'tdd~~. • ''fiIltlcl.yel bUGiin ta yQnetenl~ yon~tmneyecehi llir aurum~-dlIJr; blJijl ~;ile-tIi:llr.

1'tirkiye'.de 100 ~hz ler henb btl yonetim :r-azt oim.adlklaliuu sOs~enniy."Orliur;g6!tt~tece:ideirdiu ve ,SQnDit biJIrad~d~r".

.1> Do!t1 Ctu:nlll,uriyeUeri BirHg~ yl~ da Orladogp '~nIDunye~ .. 'ten, Bj~ligi pr{J~teri ort~uJ~dllL". 'Ptro~ leurik ve' po.litik hip:lmnl bu - mu§. go-mouro .

~enl. '\I"e y~enm~ eumbuL?yel1er' . irl,~li, 011a;nBk ~ooadJEr.

to l<.endismJ. y8;WLeten [tu"hStln~ID .g~: VI':: kirU Ib&r ~~ ~~~ disim, )'fl]1bUern~. bir TraB.jY'i~iJn ~iOO,~ dOz'e']ri 'h;i(u;ie balm·tllJ, I~ir Kntdis'lsn·a iIm olmas! :l'Irllilmkija g9,runmtlyul'.

Bu.na On KaO;p.syilJJ e:ki.enebilir. Ermeni~H:an V~ A.re:rlbey"Ca Imn

51' DION"

l3~fJd Y11lIbatui'uJa~. ~r.i A Vlrnipl Ida gezip sUy1ti.yoru m.. ~mrl eltmd~' a-s.8'liIIilL gGjp -ge2ip sttY~G.t,orom. i~n b~~lIl ga.~ldif1. ~ Q~fN8am da sO¥l'1iiynr. 'i- san i1~t evrel'liin 'er.t-gU1elfdir.

HoglroQ", :Do!s·t!laflmt 1ieWloo_,;

'N~7.i. Hik~tj [biro ~de.., I~. :RQDl!;~l'urn. m-ulru.mn'" di~ b~ijbyar, iBmlnu I~ Ulke'nlo ya;~~n[jj oJ_~ik dla du.ymamn mtI~m o[\dui11l!n~ Si5Y~{]YOfUm.

_ Rom.a~1'I!11.i1. m.ulha.f1'1rl

d~yo-rum ]d. g~ i:ldamal' ~Dcll<a;niltm1

iyi balk Y1Bdl:dnrn~

orum IbeIki 'bir dlha ·gGweme.zsin" Ba1ki bir daila.

}'ddlZla~m Jij1.g;rnd~.

ftm1J.anro iUJrnkltlir :r;~bi ~ ,~~zgih ....

Delik~

Son:i~ [I::~fann~ i~i. pdml bif'ardikhl1 'kudo' go. . ROl'knn\t .. k,ud~tU VIe iryirlir.

Yl1ld~1ar 'VC se.fl~D kafam

t~oo,en

I1f1;Sl'1l1l triJ~lJ. in~a gUul~iiifi:1 ~.e-~rr Y.<aJliUdu.

A k ~ .. m. "1' b. ,:: __ 1 . .:i.!~ ,. lr1ca. ne y'!;;:I,!I,.Ie ~1J FIJI nen mssn, n~ ~di!n msan 1~.Pfl g~WJIi.

Gibgm~ yili kselif11rrd edit; .

tilt. ~I .ri~ekle g~z.eldjr. _~P' yii. ~k ; un.un :lu'llllunlf

hep ydksejekalkhli. o~qUae .. gaze[ OhlilaSldlf Ba~n~ .~h:1Jmnm i~an. ve msM ~l gideldw .. K:Qn' ~lmC'U ,~ldi]'! 'Bajltu ka1~nryol'. . 'Setml ~~tm ~bi)~ J:::'lrttw~

5e-l~m,. KuF.'dJstaafl~ yibek yayla~~t1:1~~ Sl.iam dlAlgUllilna'l ScllM'llj ka1!!'d~~i~ Se1~brde~m.:e.!

..

H"'IIlH1i!lilil'll '~nli1'11

""' ...... , WI ~ ~~>I~. "J!,

OJ Wi.dJl,~ de a~~ hen ba~. 5l!l'l'j}i1l,5!!IJIit~ .. Akrida g ~nftne a heri ba~ XJiC l~Dln e~

~ ~1 d-V ser...1n. iflsatmmda e ltiki b~. s~ ~, tut,nd dlbc ~. NllhA.. . J ~ekwit 'bdmd ~hbC. E2; ]!. we, keh~vej diinm. Do5hiO~ ·00:;t1!!1f1Jrn..

~IHm~n 'W~, If.

Sa@' in$(Jn klll t;l11'mull dJlPe, ba.~ e,

~ cb w~ dine ma. ~ira ta.ed_ mezio, :mlrt).¥,~ ~.erb_dd.ayi y~. Nma .kurd se'~]ij ldtdJn. NI~a 1tJ§t@< 'Ir ri baJ k~rd ku

~r.tu:lda,yi fe,

~V, II rd~l serMdilyiJ. 5iI.a!,,~]1 ~jI'ily~n KU~d1s·~j\~·.

SiLruY', h y.!n k\rl 'Ii Ql'ayb, l(ww'staniisel'mhb:n i1 5tl~\f, '11 se:~ 'kY bJJln.ud d!m:'bfl"

s.mv~ 11 bj~~~ l;1J b ~y\~n. K"a.r,dlst~1iI11;~'~. S-Jl~lrj 1~ Ibllray. m T.i1IJ!H.

IDosUanm.

Insanllik, ·tnt :te1Rbekftr~

LJrgQl'tIk Loo her ~'I!iJ j~[.li. de: ·.Uldlrr.

UYM1'liLk ~~C:1! bu ~rail:dQrda bi:z;lwiD .§imdi, ~dlilmllZ to,mi1wda d~jdi~j' &"Qt~,tt. ;'VI0rim!i Hi hiP' dQnil~A 'in netLir a.J"a.S1I__ndaj Pid~·. v@· !Fl.I;iht!'m ,ai!rUSll.lda, ~M~po.'l!nmya'oo~ AJlffdJt)~ lu",dar MUII.r'b d@l,du .. ~1:11k bir iklilm.d.en. dJij~Fi11t4! ltaycb ve' bw. jlmdllJ ·inJarhhk h~ b][' topiI!'.'iilkmn di~iDe u~,

kisaRtlk; ba. .ldlrLTnkln".

lK;,illI;;~ ba~ yoksa n£a1l1d; da yokM~

~p' ytlbn, hr3p' yu~r' ~ imanl'lk hq:t y1lkseJde· ~~I,1". Bi"r tnpr.ak1il yukseU~ durduj'lll UmM\j' in$.f1~~k. 'EI·I~~~!iI. ge(:lJI'tekl:ed~r; msa~ aJ~a1.h~~ 8~!pi im~iIfihllJ.n 0\Il'U~ d~.r ..

Anoa~ ~h~lIll.1'1J ~J\U yokmr. tnsan IUkertIDU Vie' 'lnH1111k tlllkenmiyo '

»11 IilOO£~~,e: !TIi5anJItk bir' ~ebet@ ~J.!.I¥?r.,~ _" . ". "

ta.,!S3'rd~1m.en y.aik'llil ~'an .ve ~ ,t~nthi, ~(fP!<!: il7&9 YI]~~~ ~ I'L':

'£lilrnib.t '~_j;l__._~! w. '[?a'!i':LS1b,) f~brn~jj.. Brut Fra:D5(J!z..m h~,n

yazu'hytJ"~ a,~l~hl1¥ul' '~~ m~cl}~1 o~~r.;.~k '~~_~~J 'i~:in~gm, b~ :~b.mtL:a$D.'id_a'R sl1ZLI1~]erS1i~lJ~'~. ~nsekiZ1,~~1 ~~_~~' hliJ~ F"mlisa"'da orra,ya' ~i~tttl L"lQtlln lil'S"M'!iIIlk. ~ de- blr. ~ nl~ SalIllQII"; yeni, il1S.,~ ·ya· dal \~fdece hll~~ 'm~dR jdJN1OJ•

.L~ ~ i_~l1~ k~~ebe,gu 'f"r~1iIsa~rl~~ilr,. ,. .w ,

KabtliYQt'. InsLWtil .sa~;;lec.e ~]r h~d, _ ol~!@-~ ~Q~l£Y0mliL'"I' yuk5eI~) W~I:~ Uimejr ~~21giJeri~d~ki ga,M;] I~\lenm? boY-' '3tma~1 Eu riillmdell~jj[~ ;'1il;rama'Ia_~~ iVa :nnet'~~verrt '9ka~Ji~1~ l1i,ll!!e[IYQl'. ~liJ, k:ad;(n"~fl b~nlll"'Ol' .. (fyntl ~]]llflllrla, h~p~ b8s'b,~n bi'i ~tI~va1i" Tar:a:h. ol~r~k 'Wyik Brii:rlla:PQld"~n :ke5~ }1m11~y!e' ba~~:iU:lll~]Jil.. Mlknd~ da,\'!i:a Oi1t!@ batll~~ L~rj~i5i~:M'rM"'- s&M~, ,5:ilhL-d,~' birr i\lil~:rwllJ1 S;t1l1

a~m!lJj 'v-t' ~flrnma dl1!tarrtrlCl~,', _ ~ _ _ • ;

KeL~k.. litll];:Jy'~':Y~ I~}"{ilr - ~~S~1 mrd~~~zil~nI, y(lli~YI~1JIl1. ~~~I'" ld y.8ir~ndl .. Seri ile- i1~rl ~lm1il~ birr mo~~yi,Aldll_'f",.re oil' ~~I~_1~ Mrika:M gi:a'.a"k ~;]niyq~, J~11iliik Llllrl':t.f~ ,flki yo~; '~riILk :I~~'~ ~~~:I~ri ~~(Z d:ett~, R~,'WIT. Gem~~.ski.y ~ c ~~~~ye~~~!Y' ~~us, o[a~_k_ daituY'O:!1h:u; Pu~kln ve 'Ca~.'!;l~I,X die luf R,us,.dhJ~"va__S!l"I~, ~~ g'li~k hi3rrutMJ~l'., .D.ig~ ¢l~:·~~ad]j,~~._J].~ mya-D.(iiV' d\ojllmYOT~ 1b<i:JJ 'R~;5yd'~~ va dl~JadillO m;. bttyul;, dEl'1~iTU'ill2tl~rrdel,l

bi['i'!ari"ii.itn d\~ dO~IIJDiliUd~~, l1'1l$'BlDUiiL dO''I:Imll~U'i"., . ' _ _

Sel~m .. ~i~S-:llih]lllD WyUk ?]'L~, ~yd~ de1l'1'i.md l.eni;n,','I.;:! ._ ~ris1illi'lrbk ~~lekiieg1~ l.ciJ!_1;n~:I;El. b~yiik reseri d~. ~ro.r~ro.ll_a u~rnUmt1Ld~n @~re~, ~,b,. l~(~Ia-m, ~l~~~r ,~~O Y1~~~~1!ncl~ " t-:,

saruaMs!i'!J en, gfi:zel bir.' bn,~3'llill ~:5(pQliIY.~-d~ S~Wirlfuyor, ~spa;tf\ya .II~

~y,[~a, h;paJPIya ~ttlan hi1is[[~_ill(~, ,~~~l~JI]", i ,_ ,_ .... _ ~ .•

'~~ SAlv:a~, !my~mp,TIi;: '_Eh::be\k lll.~J(lgr '. ~$ka tnT saVa:j"~d~ 'C:ln~ gidJiyor' ayrnl ~lJilla!l!!lwl'd8 bu ~ hm t(i' M1!lka~etCj ola--'

ri;)'k\~,byo.r~ ._ ~ ,_ . . .~';.

[i'~;ra!l!Nlmi[!; ~I:yomm~ J~_j'!lhik~ mre~lik~:r. ,i~M~!kt m~~rr~_~)']

dI,~~j~ bu s.a¥C]1,jl~ll bi!:' ,a'V'll~ ~n~lUll Q~'rn~'mS~h~~~"'lird1[nden, ~ riyc' m1~ .ka:1i!ryOr! ~~k: u~ur'~ 'v,~' Im"S3nhk h.i~mf]r0l"f f,~kaPt dlMi:d'IJI~inJ dinii'imiikle~ 'v.f'I!I',.

--!'~'lrnhk Ilaribtnill'1 bi]" jj[oeriye dniru 8a'vqc oldu~'~ bir' '11ez. rlialha

af:lil~hJm'.

KuJ1,a:"ya ,~iyOr: CKe',~;u~ili,I\~~ ye Ride] t'~&IIliiJ' :Kd:~~il;tJ ,giriYOif. OU~-.1 ft' ~l;O~ b-~~etl~t1~t~ tti1S:rulldlll'b~t.

'selil~~ .~'kallrl 'Cmtstro"f'a,~

~btV' l1 '~k C~1;rQ1

f:r.I:L!IIi.dS" ~ (:l(}lfi1i,~d@~, ]e~ uS! ~Ol!D.[ l~g,e~n~ om ~.s ~ Ch9ir.mm,Cii.9lYO~

B~' ya~l~r.: Vi@tnormid,ad;l!r. Vieina1iEl, tor: dnntm'iLdUr; y~t V~fBlna-m lmlkl bi1lttru ~rYlllril[i!:~ tari,~iiJl'i;tll. en a~ '~4II]1la"nu"~ .en, ~ag:m.. ~disin'i I~ ~~mtl~' ola~: ~a-.w~ee ,e.-:nptryalli:l.ttl'LiiDe' IUd Uirll diyor. Diz.- ~k1ily-C!,:r'.ItlsaiIll11'IJk .qrada d'llr •

~~:Biml;. HD Chi Mi.'e~

'Ba~Lll',rut gtlcle-r ~~ 'valli'. 1960 J$ilU,L!ilI.nda T1!Il'ikiyec'dem, ~1:b11ay'Ei ~\iI~fOT. 1Q70 ~l~an b~]~ di! bu ~ ~~ 'i~e- t'i8J5'ltlfl1, a~smda, mm- sonb~~u~ Pf'r~a§JJI'~ 1 ~~~, FlIll~ !lda.lb:a5L11fi1illrYO'Ii".

Basbnllyor 1"[J)Ui~

Tdrk~~~h~l' b!ii!&brr:lilan Kilr~i it:Rllilda:~ :fI~kl!~y~([".

,Sjmi;U, iH~11Il"k Kiimfi_5:~ d;i~:~n·liid.arf'il f'I~t;iil"IY,o,l'. ,Be~~rn ~ tar:ih~ro lnidu.r;,

~]am !:]o]sun i;1;'urtliiitM, d3jla'ltli~ncla IIJ$kJ'm~ lru;oa]llan'l'~

Se]~~ .I<Urrdfis~ dajl~{r'I~1iJl k~~~be-k iilS!lllla~n~~ insa~, ~e!1e-. ~'klil!rlne!

-, '~t~:, lie:wail!!ifo;r

'loS,', - - ~A ,irr ~'ru~I,~. ~¥\IIoovta.1.~ i!"rii __ rPll'!,. ~

Nt!i~ ji ffiirovta.yI bU!~ m:~inik£.kn. h ~i.y'i\lyt rfild~mrB'e ,rilMti¥i!' .. .N~A1a m1:rGV~~,yi yU ~yn'~' ](;uroJis.Msi}~ye,

GJi. Km-t1J~o, :~.1hoovla}li h d~t~ ''I.''T~. ?9,l'a:F;a Dfoov!il~ C::.fj.l:a mir ft)~1at.r~~ j~ d;~t bemodllm, :li'l~1.liI.'d blkm~ 'lr:ev hillma bt'km;

S~]a;v Ii w~.

1\~a;Ia-f]m,. b(m oeo SQ~yo:mml' BHa~l~ ba'.~kala,"n1mrL @!,oml~dikte:ri.m go.udogiim;i k.a~ulIOOiJro'nlm, _M~~man, &ad~ ~'os'~ri~i g,Qrmiiyomwi Kurolistot1'n'1fi.aLlt[ CAP1hr. 'IGapu IT!ig)iti~ ~b~I~:k!l aTI1~_m111f1~ geUyo:D'~ G~ltEt-eyd)og1.l AOnd¥lu '~1 dliiyoll'l;l!l' 'lie ~llrdj!lWn/l~ <anlbnd~ kmJnEVn~r tliiQ.yut!ar-. U~'lPIiindjeti toPfa:k.~1 kiitl~I.er.' o:]amk~ ~i1!ler Vt' ~~~ld~r a~eak lIY~~1 sQyliliyo:ulllll,r'" gfisteri:yor1iu yg - ~~ b~rUkm iltili[i,yon..;.iil ~ak!l!l ~fI ~~bl

gfiruyorunK ,e:lmdi Kurt ~~sanmrn Ik&Wmm l~i~ _ b~n btl' kamfud a~byOr;. bunu, go· yo-rllm-I< 'rtl ',in ka:£~~mda,'iIi}in bit bah~e ~ru= h.l.yo,r r. belli blmlll g01'iiy.e«Wll- I((lrlle:rin hqrnIdi r-en.g~nk 9~ekler ~,'QIiYOl'; brn::l bunu gdmy.omm.

: ~em gmuyoxvm '!.le hem de s.evlfllyamTI'il. _

C;i~ gluZlfikli:r-. Aneak ilU~uun ka&t~m_m. i,dnde' ~aC3ln dt~er

~k dab", gi].zcl~jIr,. ~n, 'g;:iZi.e~idili ; '. _

Rn~"lll)'pnailiblJ' s Uiz eli c6rinektil. ~1illema~.Q,]!IaHzm~ n~' (teo tllr 1 ~·_nbk bihites'~ VBD&I b'tnvurll n~in seVille - i mektir. Ent~n~B,yot 1 ~' ~armu'j/m'n K~r&~ topm.gnidern ba~l~n k1rrru~lt ye,,~1!' sa-H 9~ ~Ii in._.;;am ~lkair,abl1en hrulit(.iY,oo_a· eL m" d IllI!ktiil:'.

~Uf,Sl "daYi _, bir Mn~d ydii~ ~ lip Djcl~ :Ali! _' ~ K r.,n~'r berabeJ "k a MjiP n Or-gutti,'nuz~arEit. ,ettlk. Bir Kfit;, ~1lUl., ~M~de ;s.Eli.ZI, dl',m., bjcf manav y~ da tl"1iJt'U'lit qc;is.i oJilb "Ib:di. ba ~Ia,d~ !!I.oylem~~ ~ g-O~l j:iIMl!!$a bil~ ~ltefdi. ~~, doa btllldl~ o'ndOE'dlllnd.e va.Nl, 5eSi1l"!rl~ db'i:1~liIItJb:lli1' 'mdiU~Ui!LU sttyleJit.'!lek 9lk mfidu; ,arna saaO!1!r're soyledUet" :H£p' &Oy'lem.ek.i_:s.li)'-odar~b Vl? btl

~ ~ok c;l;uiiiindOTdu. ~Qk ~tldlcdi. .

Sc\findim;; Kurtier <t~i ~" a yod8rftdl. Kw-t i['Uf\esa!l'iSlli'l~1

K;orran yeni~en_dn~u~a~, yWc~li, ~~~_ ~ Q0k ~ 1ID<~1a,Y,1 S>eVl.·yorum! Btl e:zlk" bu iimh,il ~1pledllmil~; bY. he1r 5n1i'ne g~en heg-e bct~mn' diyt:n b.aJl. -. t~mg,~~llil, YJg1 ~~ millelt arbk kencli5im~ getiy.oii., Ses1n-n Gii.~c.1 -okl~ Inaruyor~ d'Onyamn 'kCJ(di$iilll~n (ddUjunu '~bw oof\yo;r.

Jl1Ind31fl !evi~ dur~yen.tI"JiM N~tt dUI~n kendismh'll ~ld'U,'gun~ Siman ~n$tiln g<Ytsem.. sevi'ffiiyonnf'it. «;iimlkri,f bilifift g'fi'ro lJnsan:.; . U'!m,y,alll'lll 'saltibi oLand If.

Ufl'mt VC' ~v.m~ ~nt ktm'ilI:t;-lndi_ '.

Um~tsu_ilulll !bu laiF\ rfiz.unrn V~ korlCl:I, ben! .. u d.ii~Kl8.TlJlmdTll· ve

hep 'VU'r1!lyontm~ . _

Sb:~!ilbeur.g:ta N"ewl'o,z B;rytaTN~ idim ~ K»~ft.· Cil 'I"J' M

s'@Sh~1IUti1n; ~Kurt kam.nlan koc.alat'1DW ~~Iliniiz~' bof~hI5,l!ILnW'l!l dedvm. Co);. ~t: bloT nederile; 'kM.till!d!liU~ ggvelitemeyG~ kad.lnlm s~vemIfZ. [(rhi1t' 1~'~l!t1iIl looD.ciIisi ne gUvLr>nl yaktu 'v.e AVfI,!Ipab kad~M d q.k'irl,]ulu V8ml'0I. Bvtendi~. K;irrt ~d!IJnl sadoce ksroaym; lIvdek~ "ksik ~,tek! :rd!iJ; gU:vBl5i:ditmi kmdisil1i, ~n veya bu

~kild~, b'il' ya'baJllilly,a- '~~nr.:HrreMk ~~e ~~];yoJ'du. Simd:i

• 1!...~ ... ..:I···' b J 'I!..~_,..,.; ~JI·.!I oI[.,,.[h,,, 1\'",...11" , • L:....,~

lise .M;.MI~lS.UU U uyo:r v:e N!!lI,~lnm i;;J.1Ri,JeJ ' ~'IL~T,,, .,..,eFlyr nn UlI;ullfB

1Q«:". ~~ru:l1i$im1ft:iJ buBdulu VII!! kim1mgtn.e gilrVlenmeye: bajl::tchAt i9:;11 , a:n"§ ,i~si· "'v'yor.-

tlen, unu s viy;orum+.

Xun kadlllllJilJUfI 1ru KUf~U~ii:il I:Qnflsansl :iQinde yN ahna~lm,n ~JrLli]~ilm y.a;p.I)'Qfum. Mi;icad!il~~' ,~~~ti:i:r. Kittl hal~keli~ Kilimt kadllll!t]D'a mif:a.ctuiBeli:d!~ ~it1rk kapda:n:llu a9~1I";: ~lilU1gl~n~ . Miic~delLooe erkeg:iIn I"O~ ~_S'~nn;~ ve ;ay~ yO:ktur; 'bli ~ blilUn, etUlillclere ve yUbeli§e'tapl oh~'II_a_k dunJmundadtt~

KUrt mlldu1cd'i Kiirt k;ldtruna. 11. 1iw ~umkbm. rkeglTh GUl' ndan,. 8ennay~M i I ~ge:menJWnd.en kmmlUJ XapsUilll g6greri.yOt~, B~ 'Mplri-ru,. hemen \!Ie ynll z~da, ifllemek 2'.0- fil1itdradu,. BU.lOJ'lmlliiluik,. KmUka.d!mJDn o~Jri:iiliid~r..

, - UI)J;iJ'l ~'lem k~, ~Uyik ~:I(: .duyuy-Ol"Ulm. SUI. ok~7l ~me:ytlnlc bu dill~:wuneye y8lh&llI.rirna~tr .... lffi1l~~t Ibn 1I.iml~ibilden ru~L~flmhtn~, bu, hallul\ ~mtdi en ~k okuyan 'ye en ~ok :so~al1lJ ott uJijJ_)3l'lUik 101110 S - [dititii ·giiriycm.m. Bu_yuk !bit ydk!1i!li~ v •. BUy6'k bir yeRiE :.ni.\te verr. Ruyak bir yeldden dtrtu~ va]'.

BUM I K It'"(' OeyrJ1Dlu· Q,emi:yor.

)r: r tl ,.. K -I'tiiir D ",Ii.mini· -f.m1 -.

'~)g [bUM I~A~i t KiihiJJI ~V~]ilti" d I~l veriy.ontm~ KfirnugOn b~ yenid!!~ ,d.ojU~l1mtdii ~ rtiy.: 'Kiir'~prcul K(A'rd iS~l1'U:TL 'w, 1 d@~ B:~r.ayen mrn Apcl'i1tm ~uyliik btkffilll] gOr'Uryo':rwn. Ih.lR'Ul her y.e.rdft 55 lWybrum~ 50yle~yc dev,am ediY'0irum.

Ark.9.dqUif:lml DoSI:181FJ1ID,. Yo.1datlar!im,

Bir para~ 'ie~ 49yQfiIm: BUrada surl.Miliri'ri her' yad_ soyhiyarum. Oit!"l _ Gii~ Mable ll\eSi'nd@ !llyn, bu:radaJ ;!IYl'll lonu~;mQ)'O ,Ill ~Qyl:edikJe1im SU~ d~dj ; ~ak T'UrlPaye'd,e yeni, su~lar_T yaratmanm Yiim.1nda blr de sfirm:kU s\u~l!i.tl'uk ti ,Vas] Q],l1t1!1l.YOJi\ Bizim ~tlRv.im.i;z btl S1li~]yltnk ~all'~m [la, elkbilz ylipIll'iakh.r; 00' nAede:iiJeJ. biiitJil1l. di~iirrn:eleriDri ~ mahliiE"~ :rini:m o1'Liioo~ de cl!'le g~llrm_c.k~"'tli, ,~lnmi yorum... b!~e, b~~rdatl bif3" '~fid.e ve ~ltianbU'1 Dev1et GiVe.lllilk Mahike~~rtLd~ yap ~lm. saVWrUlilJl an b'w' ya baz1 pa;r~ r- at-yorum.. .

I

":!?jd!i . :i I ra:..r;-~- oniald,e kooUiu,yommj "'P~~rilmll .. ~ljMeriilIl:denl 3.1!mlaim'da lle ,.fintem1~rlfulel\ ,sa(jece btrjSfdK'~ lBu :par.-thun eylerrd~ ~ab~ma va a~L'IIli'i1an: pe'k ~{)k alma

~fJllYo. .... ~iddd ip;illr-aJru:tdalb y{}ntemidif. 'I! • ._ . L.

8g 'ni!d)~l1Jle J yarg1:~ar' ~iimd>e devmn !iltyOOU.T.El. "'rKK)1

~lddell eozd~ti.~eyi du.gm buJDlU'~~"

I1PK~, kUlIhu'i~ !lidJcmUI1 ()Il~m_~ d@. ·wl-dU'., V,c' ~le

,aal.JlliruallU~m;r,r'l ,

.,~ 'htJIlU 'j'1iiptyO'mm_i1' , ..

B~ biT. Bir' libIbtM~ ~OOM Ol\h!\~[SiJ~~ ,-rute~~es:ilru ~~nd.m~, biIDi'mse] &~lMw •. DGM ~ijn'ii$u.I~.e 8~lkl1llnflr~~ ~H r.31~m b'~imciJ yaplim. TO'r'lJre d~JI,1I~ em" bllyuk y$l11tlngi~anl, dam . bM~jnt y kl1'1 :itamandpi Y,~J!te b. 00)4

l(ufSosiW aden dUe' p'tii rd jm, :Bu ran ~j)JWHIlII.~rWror, . ._ '

"Bo iStiKtflil;l. ~OO y,al'd"i][ll §;-u,c)1lI.C Bu slli~ eg~.i!n TIJrk d/(izecnl., ,AbdIJUa:h '~ala~l, bill bill" TUrk ,d1~mk, :giiruyor. WT ~fk

s'~ylror ~~r~~_o~~.~,' yapb,:~, ,iI~Jl~, ~m~r.,"'. "_," ~", .,'

"~b:QIL'1 \,11" "f'iU'k ,gl.a1al< goren ifS'~fTI.ejJ 'liTk rcihJZI,NU , ~M

Untvsr.si.U$ir"lIidcki lfirrsamde stl;ilerirtii, 'b5y~ swm'ij.rij,y um, Apo ~.1'de$~mlf1. J'ya.ptnllanna ¢k kllZru.~1 'i~in oo~m.lkal: 'a 1~1~,~," K~rde~jm~ demefll'ie d;ii~la ~:k lu~yorr. ~ lilmde old:u~um. u;;m .. 'ii1k~ d;1.,ma~}'iII dti~M . Ii . t'Ctn ... ~~j Ibir lJIemmlilE .bbuJl edip, cr!MlandimlSik lstlymi.'"

~!en i~~ Apo bat~1mJi~ biT 'll],r)i:. o~~k. ~yorull~:' ~, . _._ i!!~ ,A.po'Yu b:rtI~ K n ~a]klm!lll~T CVJ]~ !l),1~;kg,ijruy.'or~wm, 'ye ~pbktmna,. ttru:;i!Ifk;l~ kendi ~~r.rutaR dc~. K:n'I1~&;r ,ac:)silmia"n

ttcge:rle:ndiriyomm.. .

. ·,Apo"~~, n, :~m-de~~_ K'Ort bal,_ ~,' jqjn_yap~~nml, 11~!~~~ ,\lie. bUlll.I;:tH Jr;dk Jhlemn bmU:Y0'nun! 1.1 ~ fullan .Ku~lm e-

Ii. 111

meYl SC!;iy·ormn.··

~I!hevalnf)~

KtiMlst;m. dcw.iminiJ "f,Uir.lci.reD.evrinirl O]:M~ ,gdriyqrum. Ktiifdi5taJli'll, dewimiWl!'~ ~!I!I1dj1~ af,'vliIIM~m ~,y.u:rortl!m.

Denim. K'iliJ"rl15,liul ftMlurun mUcadel~ind~ '~i:r dayal:u§rl,lIirO olalr~k go~m:rilm~E de- Olk i~rHYOfinl't, KentliIDl bl!l lJ\ii01dene:l'Ii~lE'IJ itind ,g~nA¥O',moi;.

H.er devrd.m muU~ biT "KilltUr Drntrimiu y.3ipmnk ZQfIInd.adu'" !t.Apoist KUTdistan KOUiii17 Dev:rinrllinin ba~inih almas'lll ll!byerum

IiIW.lUUir DWi'l ··'''ne thii:ri\~2 Y,M:.

ApJ ,l(arde~lmi,]lll· bu ai~ y,~pt!klm~1 bt ~yorum;. umul!tur_ymn. APOt SBI.lki J;''ef ~i I;nt8Jkm-aw ... !.U]lii:r S'amtl]~r iu~n kim1iti~ ki~m.l;;, ve kmrtrUre~ de-vrim He ~i¥a'JiYO'l". En .o11C~I~ paifil'! ~~plalr~laj)Jml ::m'kmt:i~, bir stIm ~\1'.ap., lScetUft51p:rlll"1i1i dnntm~I;H rmeye

~ilb~~yot. Kb'rknlil£ ~1:adCfl'l.brltr.d@~i ~:phl.~~IE~n'n 'bi! ~t~~rn\l okuyo~~m; 5Bnbi bar o~;rebi;LtnJ sanlti b~r ba§t1,i~-J ~lJre'kh, ,~Oruryor'Y imwmlar n d~~ bliyr.k sqrl!lnlann ~hilll O~J'f;IlaSU"_ :istlyor.

lJ,p,51tlarJ]F.Illt- YoJda.~lanmf.

. . 11. I .... ' .... 1!·I~t· T;').UY· = -...l 'If • ~d

:B~lan ,6.:rr~m€'k, lffi~Jj, a~~K111l!ii1.l', ll-,r...r.., .:m.lICue,» ·Ilh,ye' ~.-

dece 51iTmJere ~ak biiy.Uik ~k$]jkl~ldiT. Dojuml£1ra d~ !latIN ~'ki~.

1'~ mm 'IKt;iriHl,g-i Iek dei1:'~Wdi bh' iDklJ~ ~~i!j,i'~r., am b'Wl.!J @liiytDl1rm,

rom :ken((1 haHam o,ku"llar-a g.6:ndetb"se, ben blmdan &e~~ dujliIl[fomm . .Bg~ '~wde$ 'K;firt l1.aill!;.i ffie, sevlincrm dfib ~AkmdUi'. !1J~ h~p ezi]mj~ veo h,Qrl3iilfru.~" $e)~h1e:~tfI,t EJJg.al.ano eJmde 'Oll'ilktlIDl$

KW1 iwkm~~ sev:indm 9Jk da.]wa yO~ktir. _ _,~ .

W'~P' i~l~l1ft}:l. ,em,llm .. 'her m...lil·"ekh"m "jmMn[ar~ ,ge1iI'" en ,{o);. ,~~~tmen ,g~ll~ hG;!y~.n duynnm. El1 QOk ~[ko~td o~l!F!.ool geHitQ~ ~~;;u"rl~:I;u:r~m ",~oo~lrwh'ik ~Y8~mWdI'~ en: yaklin ~~ .Iele[ijji'] di.ye y~.nm, r1):~ram.~Utbl ~ bCiy(i'k loldiUfl!!l odn~i 'b;Ia.

t'lElng~ dJi~' ya.zar.1nl Y£ ~~ltOrun. _

SO~ya:~d.zm~ 'bmpru~ 'lWp~i :g\ize . .Anent bun1~., anm lepo

lumdla en biiyUk '9(lTUif O~~lfK!itlift~eug;eld 'r. _

{lgl'ft"TI1! nUfin' en bilyliik 'OJ'!iILl,!:, ol.th1lu d02:eni IkJURCil§m , BUi

du.zenc f'f!1a.],kumuz.

JOo.s~;@',

t:u'fdn.of we, l11illM mam~te x~ dtl:iye .. geto 'hay we j@o ~~y-e? Kurd._ ~ bJlI:,~,~mnf. APJ~· mhl NIlamoS!te we" ~ ~~21a ~.

P:'KK, hems komayeti .zl!om.l,d'~ zan:ilnge1wb y.e:~, det:$tl;ehj_ Se-o_tJt[ltimfl~tt wa Apo yeo

fe-v b~·pars..ni talll ibfLean! te\I' ibnr..ebnllV \\le 'plfo..E d!kIm..

Hep oom.:n,. hep ttirtl~lft. bq? "allilm. Sill. ku rnu)!'QTUfII!'.

A:ri:'t1da}hul':lJm,. , "

Bir soru VP!l!': p~ TfI' dml. ' (ifl' . gulll '014 rlO:rcU$3'1lL"Im" TO kiye

K~rdi:s'tam~nd81l tJ~tJ:J;maya b §'bdH' h 50nJlYll s~rmak wnmndayu:;. bllnBJ VEd~ w\!ablml~ Q8~JLd if. CeV;'[bl aJrark~ bizi. I " b rr lhnr.hlf:anmtz VDJi. ii 'ts~z; G li~e Y~l."' Henliz fU yasarp,. tiim(irle g;,ellii~heb~]ml~ , ~'ri2,' Henuz hu yasa bi~e nlekantzm~, 1anQklaDlUlda L-am bir imlqn sa_g~_Mriym'. beak blir HPl&irTn!;\ Y marnlz.:a funbfrl V' riyOT'.

, B'UI aplall1l1l ~t1dttl',: Ktt1i1liikJ ,en Q:i!ik Tfukiye"dg;, lTICdlJUn ~rlUye,·de;. 'kem~l~~ lliridyn~d~ ,ezi~mI~ttr. C;twney l:::iirdista!L\'d~,," Im'alfta lk' AtHp~f'Jn kendiimine '1;;.a.ym-i rI~" or ,iiISil '[I_let,., de:mel~rintn SOQIllC«1 K61der A~ sa~dlihui. :ReJtt"kienne illmdlrJ ,obmldl., Dug,1tlI. lKUOO:iSltan~d.a4 lr~d'dar Kw1lag,th!l. ;lOnlan ZQ~ f,' nlder _bill edUdi Vi2 ZilIi~n zam8D reddecllild i. 'Barb Ktll:'clista~·dl\. kem_3Ji$t Tifkfy'4td~ ise P!\1ri'eli'~ "Da,~ Tii1'~u;;; QEal'~k

a,a_gllalildmlal" 'Ie l': rotS.leri dargJamnaJk mst'e~dt ._

Osmanb d'i[zeni~ ,cn~J -- - yii~d~ B.1,'l1io:i'!1Ii. i] ~. - dJi;. ,CeJi

'ka]tt1. '

K " almzm. TihiilH ",'_il!l. [ra.k.'W ikralL1~ W' &9fas \l:'~ bm,'da. ~bJ ~Ie Hum£!yni d6.zen ,~6re dahA ililriyd~; Ktlit cntcti jas.liyasJ ~ma:ljizD)in ¥!1lI~ ~r.ile ,gi:m'lekte,.. I5Dpa ~ lta:~~~ pq1i.lika~[ruin d I!IJ y,~~thmtymJ '11liJr'~ glldu u .i~n K: Itt yl1:netrroJ~rlmn_ on£mJ bir b()lumuJ,. iiit 'li:y,dmlarm Q -- tm11!],g~ kM;IaUi%eo1makta p,9I0lk ~ooUet".

Bu tlOOenl de ~MOO~lIiin ,kt.mUk eroz}'Omu;r kemaIbt

TMnye~d_e da~ - h121t v,'e daM Xlp]:a~o iOJdlJI

B~IJs.i2 g~Uim~ yas~s.I .. ~l!1~JSimt sirm, U~J 1ib.ri'n:e:~t,. Q,0k basbnlan yWde-1 en son ·krbk cavtnl .bld.l~1 s,ii.mce~ h~~il ka"ImL~r!l'.

Kiirt yOb~IilJ:i1\ Nr ,5ivd g~ l1Iitrel:ie.lidtl',"

A:l:U1ak 1m kada:T deAlt PKK,. Kur-dimn dcvd_mJm ~~ etnlidt~ b"U'ikltej' bes ~_ J :Iltdil! 'mr.kiyfd demm,C!. h~ paJfll !)aHb~ b'wtd~n ku~'~llI d,wymiLY''O'.:um. PKK om a: sJJfidtjl :KUird i~~ll 1;9, ra:Jjt~L 01ilces.ind~_ TU[i,kiiye ~ faTe~3' vamlf." IFc b"r b1~~cangl~ Ihun-ek-etl" biro dioamSf!JfIl y~lJ" bdlUITl, oJm~;mr, UnullmaAk gewkir,.

en saflkb y~nlaJnTIdu biris~, :Ili~~ .s_oflm,'! ~Ie' lLI~~, ,~~BJlr: ~ pa~du; .. U trnaL• k ~Il':" birJeua.11P ~:,.r komwnst pal'ti 01- d~ 1(iln delil!. . irt9iUi't y.."'!Jpmriik ~1uc;mu ~ ka:pJ!anw, ~tI~1 ic~n~ J\:ru.\~ MaJl~i fa~d.liI. ka,pothlm~bP'. 'aD' ~. ~aNI' ~ ~ adql~ val"dll'. TiP' en, ~iddeti pcH~ mOcade'le

,iJ'l'drmi . ya]1mal icln ayrdan ~~~tn, Ul'i2ke-t;id.illi. !-ir D:erU~'l@f ''lie TH&CQ y,ru;drr. Kijyl(.'roc ~ilahJ;u r:nu~d~"eyi ~lB'bmlak It;m oldW,er-.. ir lW~klqkya 'a1'C'~l!ml ve su vermeym bif Ibrahim ~ypftkb)£~ vat du: " By "cn~]crl~ mrlUtre' :y;eaiden gen(1~ Il'oktm l"Rkooo-fV~rd mr. ~](K kad rol8.1iIJ'1Jln blullia.l'Ul d~yiooeiiyl~ ~de ~~ l~ndn;l m d I M~ u~u~ ... , MWllm'~ V,tkJra~ID, _I(Q:~~· .I Pll'!i1.~ Ha :i J<.i.1 rcr.·jm~ bunlardan renk- "Jdnkbru;n~l ~, bi~ kil1~\1 d~~~ rom, B!Jroanl 00 .iP" b-&-olwny. a~am lettiklel'm~ diilunuVDm .,

A ~~l da u~cmj~n.lH'I!. . "" Co

l!Iu nedewh:; bU'l'ad~1 btl sbi.-l'dYU_1JfU &dihn:ato. sli1C']r.! Wdikt(

11S@lal1l." elsue, o91am~' d:i}'W'U1ltl.

~ aR11~ ~lImdi araml -- ~ 01 . ttl~lllr~· $1!lpljHer'~~ Na,am'a,. ~t I&\raner'!I;~ Mrdtir'e:~ 0 Oil\!.r 'S'hT~ Il~~ Hllii8el'i:ml~e~ Yus1!lPa, .IK.~ypak~~~!ity Behicr- &f~;r:li~. M'ah~[ljM~~ Mazlum.'a,. Vedi'~ Aydm ~,r

Jf'I'8J1 l?jff'c'. tjaki, KareJl"e,. selam otu.k(,lhn;al

SLI8i'lf 11 we,

IhI bdn d· d lil. K:~L" d mmci]~iUn~ m~ll,ve ~ yillm'tn ~,~ . ~t VC d~' ,Hind PJlilibla~.~ en ~~~~ renkl9nn~ &iirmek1\e bi~~y"~r. Bu" ~~D, Q;mkll'~k goruyo:mm. BY ortaMtk d~ ..

lil y~l:.3:ra,Z8JU,Uul1lhd]l". • " ~ -. ,-,., _" " ,.

$bmd~ te 1"41: llyprul]\! Um~~ ve ~e"-ru: bilfWlll, k~ll1~~,I'll'. I~~t

lse ~m kintlig:imd' r, '6] nO'k~YI ';Ok a~.kbkIOi ooylefr\'ek d1ll1'U,~

mUtUlfll}l'llm; ~kl~~~n bu ~ ya~ ~ L<~~~'~~~a OO~~l~. ~~ de~tiirm:ed.in~. G:eJl1itilrid]im,>an~ak ~~ ~~j){l1'1WI. n bl'ri!!ll;U hit

d gl fut~'

:~. ~]b~~::~me~i ekseu1erioden 'bl-isi ~udll Kiird3StaJ\. TiiTidye

de-'\lTinliiinin. fi;c~Jt;;t!i" Almdll'.

- ~ [Be. bakl~~m .. ~~i ydl 'Ida, ~rida~l I, 'ro 1dy~ ~e-vr"imlci~~~~i ltlm.den 6:hn dJiI ;m~k beDd hlr~iki koldlne da'li" ~lId]. R~ca:m eli. KPrd~SI:aJmL dA}1JIrimi pat1ad-. IGtm]Jitalt'l devrlm<:l1Iig-i,. TU:r.~ de~,~

da baUrj ,a_]le~k ~or: .,'M aZ dl!iyliJ~u,or. (;'(tf~ ~;~.~ri() bJr

. , f

I.... III • r. III ~''- iii III I! '..' '" ,

OO1umn.. dLl,e.nnl ,kBsiiy:of',. BIIl~-\a d~'ml;l\kFas,l lei l:y.orlil1J";: , ~~zm, tile

d(!mQkr~!ii ,a:!lfasrooalki hlr nj~enk ~y],]n1il d~i~Ji' bill' .~\i~~,EtiI,l dj~n rnes4

;r;.: •• '~ II ~ ~ "II""~

r;;:llJ.'~u!,!lIi!:;~ &"9m w:y~l'.

, ~vam edii,yo;rum; Miijjn.;;'g_ fHfd~.yiJbil~fO:ru M1!.,., ancak, l..e~Jlillt·jn ns-

den bu ild(l-:m_Q'k:ro~~i • .,$ilir~iiiiUrM' K~~~P Wild~m ~!l:'tiJa~,aRruyornm. llii_~)_41 bit ·5fjtZCUls bill~M:aJk g~~elid,y1))l'4ol' ~(llkilllfl<;1:'ruIL dillJha, ,~o~ ~1· IrnrUllk &etiriyor.

Pe:ki;r 1iren1m :~J~illlv~~t.go:m~u~ el~U.J~i~~ il!ntat~O'§ 'mlU?' r·u~, l~il'lI;;kfIJSU~ m'ri;la,'t'lIyo~~ Eyl ~~ h2lmf, i~!E1tU !birr bfli y~pl,r d~'t~ m:rla 'baStUli'flti ':5&~redd,i]'. EyhHi>5r darbeden ,anC~l baiS~n!'" 1!;.1$1iLG!1 fa~ (iZ.ebi~M til r ~i~ti., Oni'll'~fSi~~ '~ffiII1,en ,r:.an dU$tHj'U~rrt 1011' ~~L "i1'fitgl M~l~k. '~g~~'lliL dt,ter ~J'INin~1jlllum:!' :c:"~k.E1bii itof4ju" EylUiiis,t" d ~fbe't bul'fh:w bu~~r:r bt'r ~r-~,l(~ geti3fd:i. ~~l~r(]~u 'u~ .,$ivr! ~f~yrdk, l:;.ir.· de~r1t61 y,a:pu. IThU.1I3 i ~ ~:h]'d~.

lBu ~m'~ reI:N mii?' ;5:tiiiltik !t\l~fak ,~~~jd'i!U'.Ili:ll!l~,m'ilk in;~a.Fa'l;t, ca~h ~jWlT ve' Z_'an1all ~Qil:'bcle:k[ ~li,rltcy~: a'11iI3'~myom;. .z~B.]lI i~deki geJi~nl{,~ an;latrnacl3 ~lc~llC billyor. Bid n1ll 'iila ifWeme.m jt!I'llikti'dffir"

[)e,V\It,~;,. b~r h~lfV'w!;diIJr.

]3I.a§'la~ :ya v rudur, ~J]j]:ngl~~ hTIll]_~n ylf!'vru 1iZl:y~arrd~~ se-

Vh'Ji'ilfrl4l'- ,

'B[llan'g~~~ l~iiWn 1I1~1-d~10:~~fUt¥ f!.~1Tr-m~~~ r seVim1J.~dlltl ba~d~1'l'pc;~. tlttim11t 'IliI~~}lM~Oikriiti k, 'm;O~d!I!~~1~lrh1'l, devh~~ (}lm~ ~~~~XI ~r, ~,mlidtiJr.

IJIUG-~I~~m(:l~c~tlk ,p'l8JiiI. oop 50vlimtidj'D""

fj 1<i:m~rnail~lInli a..:. ~ ;K~l~ d01dJa~ujj:t ;101 s'1ri'fZi~~ M~lli'¥'Mlti!n y .... I~in Dogar,i"1L!1 ~lkurfir,1y :Bil~ltoru Cene'JJa~ ~&'I!n C:u~i il'Q ,NapUal mi]~~ru:Mft'i(. CC:JIle.~ ~'1In ibi'l:' $!jIr.lwiiiI; a'ktal'1l,yotll.U'ri"

':l!iiLtii\ a~ke1't!Jf' otdt~}$J kBlllm_~ .f3~It~ h:.:'ii~hm:gL~fL 'ikurn ~~1l;jjym. Ohl~ lrtl."st~~l)Ii ~~~~Hr~~Ux' '??rtC1d~~il~ ~i1et1I.e1" ~~il!yM- ~htI:Y~"~il ,&:i ~r~ I~ d~ ~yn~ ~~, bit' 'i::!~~;hlI'i! Wrih, 'Qr. ~I)l!l< tr~ SlJ;.QSlitda 't£mm!ler. ~)!1.

si~m,1:md,ih~Iij'!. K.M tIl~ ~i ,~~k m~&u1, ~tibi. Bilyuk Wr '~lbo~lMk ~lcl:'I!.!. BUiiJiJ'ar.Ollu.t::ll:l Y,2lral'] ~iIldm~M', T!u lOOfJld~ tiln1.:l.'Hh."

T;,ohmmlerirni d~n!~llyor;[

Mi~~iye~,..- 2:6 Ey:Ju.'t, l:~

51

.... ~vhl~ O'l~k., ChH~lC"'t~. OJ!" dill!1I' ltaldhJtu~"a aUlaCIamadJ~t ,O~.C'jj~~ bOyle bu pe:r:spek~ten yll'Jiksu~ old.ytl:l rij"~1 bu 'wzyqnu1

gozlfl', r!rl IllzaIs- EliJftu~~:'o]~idei sevimslzdi4. ~

'Ya\'f'uhByvan dC'vlet .. k XiI i~kJ'inl.a~a'rhl~lf.

1920 "l!I]~]1ndft tem~]leri L1Tarn f1iil'~, VP De\T} -tJ , Tark

't,o.,;.~il •• ..,...... h J.... ~

em -,lI'Imrun ve "",nrt BllkmJ'1Iil1 ka_nmJ ~ 'Wiyimu$ V~ ~m. var1aq.rru:§'tJl' ,

H~r d~vle,n~:l ~yD,llili'8jude ,I!:l~~, vM~h]'""

~vl~1.r ~nind,e SOFtlllllma, ka " enllu"i"t1kjb-uynJ~ biT ,t!aJmi.a,y_dQo ~

''Ts!l''kiye, 'Oumhuniyelttj dev~,eti lotn ~~l b1liYUma~m:TI kimna Sl~?Z olldu. ~.Ytfitiznl, btl kalnna 5~~ldda bir liJ~ai'nm.dU',. Ttar~ye sOiul'lU,. _ ~~~i~.d~1lIr d.8~ kolay e:ro:m .• ~UittlQr'e yak_ ~ lim~_::_, a S ~f klru~1i_~, gt)J!lijJm~~ bjw 11<[nj,. elloorir AfaR LUkelfe:nnilc VliYleaI J1iElhk ya;pmtrYI 6gHlftdi. U~tftJJ1. &Y11lalL11 sanucu~d~, Mf k-s MIf:j~ .• kern:l is I: I~n hi ' di:b:r ceket sa}':a~ biT etilinrl de u~.ve 'b~lfm I.

E:yJY~].a1'f\ Til1"Jdye Oe--riet:i"mn V~nf£u~!yi 8~1 ddnemid'i:r.

,. By:lj]jH~ .ta~m k&n~llm"Nnn ~ yY~Jk - l1I.ok~l w hem dill TiJ:uk.i¥,e' De~W~,,,~mdisi~e g(l:tenmeyi 6jl81(hga ~ g;ih:ttIlJiWl s ~s~z OWru~lilH ,d~1!jfl.(ncy;e ba.~lad~tl bITd~llt'md~r.,

:E(urt dk~m~gl..- bUm;J "du r" ed i

'. 'veJ:ii vc gii~ 'ijt orne ~laY.an 'riirck: j'if' DWll!l1"nl2

'~iuiemiJll._duy.gus'unu taddllll'a, , K 'firi; devrirn~i~ i aldu.

DO'$tJaflm"

- -~p K~rdlis±im~lI.~ '~.h~p r<ih'tt(l.td~1'I seta !H11iLek 1Bter.ruyo:m:f]J:, j(ellcij ul~lmda!ti,; 'flllir,k,]li~a;fll dlurumur\dill~ ,da iSQ.z t'!9;ek i:!j,tir~ rum. 5-hodl !J.[~ ~lm.d:adl:t.

. Ancak 1mk hii.n~bl]n durU.f'JIfL1Ut:1 ~Men bfr ~ t yapll'IiIlk f;.. '!i~~~U'fll; ~.na g~re [I'rlIk lCrUrt,;~al~l\ilI, H, ~n~ halk.~ d m&mrl~k gcn:~Iy:or ~~rt hall~j am: k }1'lIJksel n btl" flaLkttf" .iC6rt fiJkl]lJ] ~belel'li ~m]' halk, oJaf,nkS,~yomm ve b1lm.dat'l~ bitr TIlrJl: olMa.k;: blL3yik s.evm~ duro ¥orum~ hual\ld:. ~U'e~hti e]iuize, :I.lmIJm~E" dJl'i,yorum.

~el1.eyallnQJ

NdlrlJ,;n. _~I}fa,ye KU~tti:$.ta_ne bJraye ~l cill lhtm .setokfdya. Apo'!,dn ilul:ida alit .. ;Irdm~ drum!iJ; deste X"'~

,"old .~' :a'TIlm,; "

BW'ada slPyledlklemnm ~ ~~erindls 'I,re rea ~ ~lcriEid io·y~e(Ukl~ tnrr&d dmend iJiiy.pm~. fzni1:iJ' zt ~ : unu;, da ~w ,~ k ,l ~'iy~:um ve DGM J(i.irsu,~li1:1i1d~ yapt1llm bir ~$aVUDIR'[ , kOlf1lUtmaS::ITfldl'W! ruttmM yapmitlk iSl::iymYlWL

rJ:K: o;1!1!derlikJjl:lde:. kilrrde,G Kiiri billlkJrnl1l~ .. eEkl:llk~ k~.mn ~i~ l[k~~1it OOurtUiiT:le ):~ri:tSer liirYnden, Y~p;L~~ y~:bontL ~s~ tallikJar<hm1' a.pl)bk dJuyg:l!lSu~\draJt, a~]rct batl~n]1ldUlI dar ~-;]filulde:1\. Ibntuln'n,ayt8J ~litd.~~fill g8ruyornm. DU6U ~Qk bou~k hir: ~\I' in;;Ie' k.ari1l1yomllL'!

. -KOfif b· lllbrtin o:r~ bir dti:zcenc dO' nJ yLJ1'iiYYi '. bam

'h ~lI:iI V 'yor." . .

~u o'kl1JJl1:3lyl ~jvm~, O~gJU\V ni DpSln_krn~ bu ~; Ll, §l,",d,i di.nyarun ~a ~ok ,oby~u .. ; ell I~ol so~!n"l ei'ft ~k '~TI ,h~]b QI.:n'!~

Y'ofu;Wl~djr.~ , _

l"RlILfU:1 ,Flliy~rum, n . '_ ., . l

f!8und0J PKK om w Ap;; K~rd€i'jml!tt rolimU g:tirmezhk~1l F~

nyorltm.'"

Ai~ d,a~l~nm.

I\lirt.Hfuguln. durumun". ~~tll~m. _. _ ,_ _ _

TIh:'hliigijn durmn1l1n1l Oz_I2U~Y,ornD'C a~ z TIIltt'lt]e~.. 'SliQM r:tl.IZIn

l:l~ t.!lm, en Qyil'~ parmakllil1l'J'mJza kada: pisltg'e b1Jt<a~n:nljilZ,

fUlt'RlfikJ ~imdli 'pis !fk i,L~de f1llz;~yo:r .

Ar:l(aiJ,q~]IDlIi .. ,~z ba~hlm't'b :b)l.lr.!llda:y~ TiiLIkiYe~~ .1}1.tI];m .. ~d.im" GfinhW m: ~~, IMUll ,d;l]1a '~k. pisl1'~ ~almu~,[~rr. A'CI. ~~eUY@:FWli!; At."I11in sider'Ie pay,la§m.ak l'SliY:QnL'M.e Bs~den sadea:' ~angn_rt saLoNan Wl'ru. H~ki(f9. ~zU _llbllmaTtwn~l~ 'VanfJ- ~:hl~ltl bii:wiIil te2en2}fO;'jlIl]af' kumarh,QfI;oo..iy. H . _ _ ~ aJkiam yem:ek saaH fId~ k~p 'birJjk~ k.llmar oynU},'Of. TontbaJa ~iriyo':iJa:r.

At;1IQ mM1lIWur. BIr z£1nul,n1.ar lurk aJdm:m krcm~lyd~1'. ~imJi n:e'li" bin blr :anakla, lfimbaJla 0YJ1.: l~y@1'~ar, tlIl 'unH.i 1~,y~,~1lculaa:'j' e1l1. UJli1;Ui ailUb~~er. BF!. 'iin~ij ~''fl(lcII~'', eps:l kUJfll'larJiul]lC 't;lpr-1k8m Q,llI'f"Ulf1!a.r.. ACi ~~ktim~, v.aTTlll~ b~li a~[~:tn ~~d~,. AmiElib'da liyl'lib"o ~'ghsi] ~'~t~rdl1~r .. J~8.m cez;-:i!:~r dan SO~, echyortlm; ,tel~viz.ye~da; f,;roe y.m~ y«pltnYOi:

Uta[l~ 'vemd hir dururndui.

&n a-Cl ~~kily?rJltlm. 1""Hkiye'cl~, ]sttulbm'da, em ,~2La '\i'EFtiyi", 'k.iIfr!u1fi-e ~~ete]il; ~[TIiI'cl1li Mad;-3nl M¢liflJuk;y.AI1I:·u'll ,M~ind9 ita ,~klf~frdkUl't N~ ~~d~:r; a~~k :Sf~~Y'~~ ~'~£IJ~!I;Lma'llpt"~] ,get,itlbm ling .s~n vikucllu rmn ~atlimdl\'n.. kel'h:~meeinklJ:~, 1\& r$~fC ()..mahu11ij¥J;lti

H!l2:i~£$L, ~nl~k ~gEHr lU'erg~si sa~~II}'(;r. H~~ itimlie U't1'!Jill1l1yPr,. '

,Alitlik, 'll~1'i'Ia)1 ~FlJlnmUf bi:r 'ti.i I'llt~ @kh.a.k.

BiUu,n ',aydlluIM'~ t!iJ\f.Iil'iJa]ag~ ha2ine~ihdn [e~ bUyn'k, [@!!l,y~urt.ag.l 'kerob~~4 ~1i1i:thJt M~h~f{tlnh:llll ",a[o &eb,'di! bir rur~JOk var; ~,~hlnmIZlll1L ~'e~'f~e['TL ard p~tm~~i<~~!:'U''.fum 'kaih.U' 'pi~flk 'i'gilrrde~j~" 5~~mL~ ~ ~:iilildl~D; prMlIimiilida.nrnjlfJl, iUeUna ~,3~:tilll'u.VD1"jIUlfI.. H!jrr TIll'~ 'i!J'lmk'

buyih:k a~l]a1' (e~Jl0:fiJ.tllI;l+ ~

A 'rkil~~liIIIl"Um,

l.i:I~rle[', bh killhiir ,~evrimi i~it;i~ mr ,at~in ~~c~,"h'[dCtIJ ~~~;k ~u~~h~'1m~:rl{;~(. Ti.i:r:kilrfil; pi5~,j~,e bliibf,'OF. DUr}\'tik' ~C,tl!a;Clrin a~1b ~d,'deI~r.il1rdi2 a k~am b(ft'llLbk ,d:ii~Ci'1"Ietl ~'k V~ )"dln f~a 1it~~1~T ~z~r,I~Rl1Or,. V'e 0 biiy'lillk ~ffilt~lMn arM ,C'add_\:o"tewhtdl2' ki~~ ibar, _ya: ~;rkJa ya p~ d.oh,.+l~, oaJe:1iil:ijii~f.

lB'i!.&I~ld.k bltQ1J:itbr. '~lm$~Zibl~n 'si'aiI!i~~5il o~a;n 'ilL~lm ~rl !k.~. 1b~lm.lID~tl.li~.

V'e _'I,'iltttn:marzbk" }myd~k;badhr" 'lILf-ki:y~ ]j',;J:D'I'rhtr K],U;H P~t -i,'e\erine· aW~~ 'ma:rk dll'lrim:len .&d~h.·1'ii Ion y,a~ :g:9~d ~r:m~.k'tetl[f. "liUi'[i}.;i)H~'~~~ pi5U~in j~h~lfO,Ea,md,,~ Y'Ti.'l'ierd~fl, bhi5:1 o~:~n M'fj]M~JLil~r Bil'llii~. taryelerl ,tt;_in d'tli2l~Al~i-l~ '1JJ.llle tri:pJu .. ma w to~Ql!illl1ill(iitl:n i],yahm tlf(;fu'k o]alliak.wld i mw~~~'CUIr-..

'5j~j!~'~i r.

Koku ~Ui!I.!I~[[uir, 1l3.'iJ b.itirni~Ug~; 'ti;u kok~m~bl1a., 'i1dl\r:nmtrasj" adllIlM v'~ri..rQrlllr[,.

bos~ K1iad ~ilIT'd~l~r.i1n1;.:

K'irtle.rji yi[j1k!l!ldt:ll~ IhUr h"r~l'!r; ~ti~~l~l') ~~:!ed:i[kJg;'ri~.li '~~~I y01 ~,.I~ytJ!rlar", Bi"r g,it&:n ~~l~b,m r, ~,$~:ed it:1tarim.i $il~t~~;jb']irler, bl1nu~ ~' o~ma)'~t~~~,nl l1mY'~]'hIm;' KilJf[l~r ~ '~y]~in~· 'pis1. do]u bir ro~mfya'lt ~O~'tl ya~ra_~l;1] bbu~, ~1uQb]l,i~Cr. Ama ~1iInu 'b:ilUIl1, bo tri::drm k.$bu]ujl:n~ o~a.~. B~~. blr It;e'k, Kurt' InUCildqle (lfmn~s~ d~i. bu .p~'3lil~ ~iz'~CLy]I'i,~ayt!· lcE1d~, II;ruJ .2i.iiIDt1i or:M.d,an, kiddmrurrc~~ k.'J d.m,r tka~lI:um~;nn '~01il._damJaSI]Th1 [tilM_r ootlmd.el~ M~C!gi~.

Il\~ 'llifi~irn 'furk: 1fNal:~HiLEl,. liirk emG~UMJnG oo],>C:M,m~u~.

I". hi~im :Ko't"t l~~.ku~~i' ',KiErt ~k,,~le:l'in~' ~~Z(11)·~UF·.

Latin ,Am.en'k:a f:tlmJju.lTlfyetleri'liIe, i'ln~. c!ll"m.'huriJ'e:ful.~d~llOT.10ir,. Bizimki lI~kblpot· C(;lml:m,rijl!lti" '6l~ym. Ri2.E~r:· Oltn· 'do~~ilJ ~htslPO~ Cum11'tlriY''etlcri'':mje~ ~{lptlll1lk O\f odtl(luoolj .. Y'['('iI.YOl'uz. 6u ~isU.IsJm'l tthiii~tUI1 koUa,11 l~rfj~A~~ ~2± smyer, ]Mzi :~rl.vov, Va bijzi bp,laaJkI ya lb32l1 bLiiacaliz<. hib, '~zum ~m:iLijyarum.

- Koib'leJ; Gele'~' K'u:r,tL

'~irmi '~l bin" m.iiUe~~,iniz.

K~rt '[)e;w,imdliiil bu lllimn, iflilajliBkllimm tW'Utmaya qailll~~rOO', i(~JtI_cr" '~,aii,?i tl?l. ~n" '~U?~t~ l!dz., ~i ~I~~~ bi:r ,a~l'haplt

€i.m'diurn,eu, bj~' pu;.;~~ binklutim olara}c; g.(jrijYO\nlI~. Ama G1ii,f[tflY l,llrdJisi~nXfil Kurt., Udll:!rleri v~r.. b,:ntilyg, btr ~n~t .ol~H'O~k ~.m.m,yor,I~·. ~'!wigtl'~ a~l']!'Jj il tu;.~y·o·rIM~ ~1i:lJ !~inle:ii yOln('~IJii]yle 'l!~ rn ~k ]st\Jy'Qflar.

~1:I.gU!niku yOltf:ijtiM '1~eJn6krtlili"' ~m~,r Hng~~r ~J~tjmJdilr Hepsi zei'l,~'l'Ldl['. Q<laUlt,11 f~kir-dn~r" ~R ""Iii yd kltdar G]uj~ dell'''' 'Il!~ ld2anel]ll~ gi·~~Ier. Ben d~vlet hizf1l"lleijfi~ g:Rt\~tymd~ blr .sin.t b!.-rnbE~' ~.I~~.hk. .. F'dlik]rdl~]eJJ". ZetF!l,g:m11. [ot'druL~r. Hepsi ~n$Jm;'id'i;L"'letr. K>ard~~l K04ur Q.ml .... h'i'r pe~[ ktalru olmnak nH'i1iediJrm ~111 Ah~ b~]" lt1"ev~CZiyarJJ kr-ah ohnak rohJndadsl". am gin di"r!Lie.r • Derrurl'-el~ ,pel? ,ltb'll~' yobllilljl. J"Qlban g'iI,Lil~ ohm',ak b~la(b. Kcndi&i w b~n:h:.~lerl vadm.~m oldu. WOOli1i:Ul' ~~llIglndilf. Ht:-;mn fua1M.d~i11 ~e' hem de k~!fl'f'!:bal~!ltd~n ·2£~ir~j!r. D~vl~t, B.:9J~rn C~hl'r, zengind.iJr. !)evIct ,wits/rill "taIDil:5Y Ct~ 1&... kiocasma SOyadIJ1'U WIiOO~ k~,br Z_ilHlgl rudi:r. Sp0t iJMat'!!l Yl1maz y-eni y,atfne U111~;'hru~~iyle ovm.i:h'OIy«.

:Bl!I m;[!s;fnjl~ diizeFLi~e"hir liIirattl dlmnk isteyM Gu.neyU ~KiOrt lirl~ller W~J

'. K~rf old~'kl~n, l.~11 b'lilnla:r~, Yilk'lI:J:hk dlllymuforuz. Tir,klLye).iJ YO:liLeletemi ~~e@ [U1SI] bak:lyotSa k. bWllM~rda Q,j'i~ b~y{l)nrl.

. 'Febliltrhrorn~~ B~ r I~ktnil't ka~m~' bJ11!.! bu ,~im;~'pott:tunhliJriy-

e!l!1le ~tll.l 'V~(i!i;!n.1:.1!~

'1]" ,. ., , • • ~ ... , 1\..,

..,~~m, ~'UTI~? 112m $,~r .. , L'IJJJ~Q,..-;;..flrr.,

D$:Ulanm, .

'6iir kr~k p~ak ,situ "~'kn1rilfO_mni. A vru~ tmi~l ~gurhlk ,EIJ,mtmrl: ,~focfu'- '[Slit 6fkenti'~ oo.;~v yJiP:!inilk isliyoriY2. S~'er In:~

~~balIDJz n.ademyl'e eeza 'mah:kem~~lnin on,ilrn~ ~_k.m~lyor~ak; 'ei! .'~ ~ehd·tirLe zoiJ8mYO~ h~ ~orda bir ~Orlik gB]jjOltil~ h;~p~ ~ kO:rsillerinj Ozg~r](ik kU'lrsillefil'lle ~evirlnek istiyonz. ~dC'Ce bm,ClC& d!li(~1 (!eZ6 ,milhbm8iJ k~rs~sUnd ,de TI:tfkiu yo.~'den Mri( e~UyonlZ..

Sir ~ ki:'r~iiS'.tmd " TUI''kJi:ik tin) m '\\'e savunm an akA .....

ma ]Mpm.Alma ~~iWI v'erin.

·Tttrk;. bti koku~mu~hd 'kOlj1 and 2(1 dDyD.n.d r,"

"HaE~l Sf'V~Il; 1':SI:a'D'~bnlidl~ en yiI,k5Qk geh, ~~silli kerl1lanm M d m Mam~kYi . R \".eFffi{lsinden ac.m d(ly~n kimfdi r. I,

I!Ti:illil:~ 'her Iifj,r ti ~,aJtn~Iit,~,Ite r 'mr:l1il ,~~-m:lil'~igt Jrier m,rl1il 'kiyu.zIUilugu imnai ehm!i!}I\(!:n~ ~~~a:kol' tst~rr!ib ~'da'en (ivk g~ir \"em:g1= , ~ M~ e11 ~ ~a~Jil kimse 5:Jlfa,tIlm keFMl1ed Madam '1a~ nukruEi blrakat~ Ve1ibi,J::~'a •. Rathmi ~a. Sakt.p Sab.[tncl"y,a~ ]k.. Z'.a;C]~]Jlm,# ~ar1k ~3rn·ya b'lifOk infW d!u~-'biB1dir.til

fl1U:rk QX'I!~'Ltla:nml1j s\Ud A,m(ffillmtl[IU' ~pltlr~ l\il'fIJ G~ek brl'I~-lru sf!9Tlel~ ~Jsm& 'c;mll ~;p.lal, !Oru'lnl~ gibi II!.IJ~TtI~· duyabUat.d'lr'."

"~rkl bd~~ ya dia ~ tt wlIlJ1\a!ruuf,l\< bliyQk 'kmll n nin ~JrUt. .eaddeI~riJl"lde w ,fai1riR p~j:'L:1Tmda~ krnd~lerini pa~ramBlk zonmda L:'"IlImaiilinndan )limn djllme' 'gi1'C:J'ldrr .~i

"Tfit~ .. lciml'ilimo yok cdilllYJ'Sii ild.EIl.,aa ~ebndi'f. "Ben bu UIt.,ln~1 v--e .IfL-Oyn, d'U}'lIJyonnn.'"

~u, a.~da TIllrkliit.tim ten~'m. ~~n bti~k fir aa v.1!! 1!Ib~~ bJ"=

n~lI.dL1".j! _

A.:rb~ urk:UEk de. kllrJ;:anl~yaml1~~ti:JJl'.

Sndeoo k'illrt ha[8m;nn, k'!!lrrlt'i1iU1iu d!~t TIiik ,hPlJtlnnt l-tlrlWu~U! dllJ I«:ndisf . ~l'liI:mak ~d r,

~o.rDoi!i'~Q..

Grider Kfi u ..

[(~rtuilll~'l.1Irrwli!: bl:r1iiktedlili". Kii:rU r ve TUrk1e:r .. Eytii1li~ bi!" do~L1ktu]".

Syl:W1st darbeyj e kemal:iz.:n v . l'~20 y.t~ij nnda IL£meIlriri ,ar tan bu m_:rI.uri.Y~t-, Q]'I yiibl;tk floktitslna ~Jkml$h .

'DstltiT,..

'En yfiksek .nokta, en son :rrt(:JIk:Wdu.

BIIJ 4Ul yfib!!k wa s-on no'~fl1Mfi &rtlik: '[pisUk m1W,~ l1tiha:p

,UkIYQ'C'. ,!I(gr:~1~ du~n b'i Wlii pisfuderi ¥2. Hfuibaplerl a~'yor.

TilirldeJ. DostlalllE\, ~y1011zm. z;l]umdu:f..

~n 'QClik Ktht ~~I k1Jlll ez~: ir. ,In '90ik tK,iiir~ hallkJ idamt~bJri

[('!!itt hau,h ~imdi Q flflarru~T. 1'tii'k Olililr~k, Ibull,\I. kabul mek g~~ . BUMan, komp1eld du;1mar:nrnl?:gmltr. BUflIdan ):ompl:e'k~ dJuymak. k~ztnm Kii Iittugu, ,~u~~'I~amt1S'lrU 'oJnli!\rda ~irfTiak d~me"diT.

o.ostlanm, bu, mil' ~nm'I!J$iO,l .kag~ldm Her' halk o-nriiliig:e

1 YlktJr"

Krfim:t 'ltlalkm1~, bir d-El:Vl'limd, :flmilaYlln~ ~rd!' ~lbJnaY~L1i1~ '~1~a'yaca~llIl d~y nmek, h~lj, ~V~ ulIMa'=. ~~e'Mektrlir" ._

'[:lostl9Jf1mil, Apo'nun l'derl:i~d~~ PKlK: yOMlimindji!' ~~ devnmei!ll:~j, TiJrrk"y-e ])tvietflm,C brtl btl' saVaj sijrd~rUyo[. Bu ss,va'j V!M. au sava~'I gljlfnleme'k mfirrdim d~il" ,Anca'k bu saV!ilSfJi ra~efl~ 'b11 saIv~m iki mrnm, N.<;"tlI,~ a-cl1!)1ral ra~me~. esae OlM Dn I'l);:i ~JkJn lardeill;m±dir.

i~~a~ 'biltI::u~, karde:jlit tilsun!lI. Su. y.anBIibtr. Yaru11br ~Ynw ~ _ tel; s:aWli biLtirtRsk bizEfn, ~llmU.d@ d~.ijJ!d;:r. Sa(ll;l'a~ "Ie iSava~~i:\r~ de~mler UlJQ 'Q '. I1Tbrruil3ir gibi, blzim. d!l.f.D.m1wadu·, Bizim h;Jmbde is:e ltardeel'lk olfnal"ldlU'.

i'5aVtJ_j btMiD,. kAr1.1~nik- ol"sun.1I! :Bu yarll~' fol'm~ldiClr. ~gru, fOJ;m l. 1I&,vaJ~a r-lil§me:1lI kllrlth:~~11!::~ formGibid'fir. Ben i2m 'bUrt:'iY. l)neriyorunt.

rnSav~ bi n, kaTd-e;$Bik Olslll nil. K~lD,y fom'Ul ijr~ So:nutsuz :fQXITIiwt:!ilkf',

"Savap 'ro~ ~Ift ka ~rc.n ,ZQ1[, JormildUi .... UetIJ 5:i~ :.i!;1}rtll on~fiJQr~n~ Zbr. g:e:bedir, Zar, wrhmlt.tIDir. '~r:IJ size v-edmU olalUt

un iyorllJlm. ,

Sa \I"a~.., ,a~)1L(ak hl'i' ZElIIl'UiI.n ge1!EC¢k mulUka biWceI;I~['. $tmb.di:bkf,.,

d~iktill'.

DosOii1J.1jIrl\o< Bitiny,orum.

faifkll b~_'kllg,lfl'll1 wyleyero):. bitirifOIW'll1i., &ku1._ ~. $"11 ll1(tlIt

aby~rum; lirruU J:ur~'I • .K:liimist< 'n UllDa I Meclisi. €U:ri. a!~I~tR.

Do Kiirt [tam ~bindt? Ol,l~m]l I1it ~:mi1j I r. 'C:iinkO her. aya~ ~ 1~plltain~, ,a1n~ zs'm3ildJa heir fW.'tr.[l'i,r~~ 50fU~Uf~~ kaiJ1~t,d3~1~],: no kayalltl v~, M~,rui,1e;t ya ",ptnf),'~an, ge1tro~' :~ d~ hB!lk~~ .MlmY0l". KmdJ'Stln c)i2'vlJliwl'l!in ~imd~ bu if&1,,~, ¥m3s n~ '~1d!Ii,

.arrull.SU~Y9\f" _ ,

Duma tepid d'1l.lJ1h1),ulilar. Bumw Rliz[aht &I.l)'1fOrlar.; ~n @yl,_-

di§~nmu.rritJlfu. len. burada 'biT ~laJll, ~~~i~. l1h:·, eksiklik gQ\fih~o.fUIm. . ~il, ,t)lan.r !1'urb){!. ,lIffik_ ~ISI d~r. ,.E:hik .Ol,atI1 1"jjrrk.tyEll]lil e~~ harkl!.l' M~rn, o~a.r:llkl:m;lS:d edEilli ibu1'nOC1Isf]r' ..

li1izlm ,amammn. })1iI: ,olmafld'lfl:.

Tu~'kir-~nm em 'k~ikril i~~lEri,. _ d~. ~Ierij . ~~r-~s~~ri, Kiird1stan lJl\ll:sa~ Medis _ projesiILlIe 'TmKIY I,:au.: Med $lpr'Qgra~lyl~ bfi~l k 'VertlffteUdiT.,

.ra...l1J~1k 'vrutneUcHl '1/<6 blrUka'in1n~T!ldtr,

Otlu rlu ~b' bIT]ik~ In.9rdtlm 01Tllllmntln yenide, ibu optll'l:<l'ar: ~~1'O~~my.,aI,.~ An:~9.iu·,n, gjf,;ld%~ni: .~h~£f,I[ill!L [leyeciin]~ BUlliu du)tLTh. i rligll'l. J\Sam.~ n ~yrn; .rml eh,ni ;a1H:r!I1THln hey~1jl11J

d~~;~.mm bayal mil- ~I<i IIIl .oyledil<,lerim ~b· ~ ~ ~ dlyum g:~k I'll),?' H~ml,z, $~~D ~1~, b !uadyurnda e1h hiltll·illI,· 5iEllntti :rop itftltJ!bilc.(~mi d,ij;~O~J~b:iJJtyo:rdll'lr'l!1a?

KiltdMa:ni De-vrinu, Tfirk·~ Di!vritniJ'd:hr. T4h'~~:~''!/Ie K'ilJrd~~an Devf1lnderi. b5J!;~ devrimiidir.

~dlgei dUn.Y~R _.... • .c '

Hay~~ mr? P'~ki bu ola~fij~r l,l~yru mif'I!Ii'? P~k:i 11u 1"~~~~tl1J]I3Jt

ge:n;ck. :~~tir'? Kawa"['II~n a.tqi bUtiin K~k A.sya·p,. b(;:bL1:~A:nddc;., 10)'u s:arl~:,~ ,ger(ek Imdir. l'ulyal mitllmir1

~~n'\faI1'iEO.

'Bu bPlge de!~~ewk. .

m~n~ Il,a yeti~~~. :[g;l~~ \6.k~nlti~~rrr: kurtoo:a~Sl!l:. Tant'll. y, . bIl1ih, ,ginteij1n zapl!:!LiI'L'l~:hze ~erdt

Kenm ,gudlmijrll~ ~bl)fOruz S:e:f~t kMd~ b,&lif.urITlJlz'la 5fia va~t~Ylz.

~ltfil s;jzlle~

Selam in~fi(~gll OOym~1:1U eJiill . am~ara~ SCl~m Kaw.a'y,a! 5elaml OIrUiflrltl, )'iiH K.un b~]kIWIJ~

selam~ bcmilm. hallttfri~; ~w;k lhalk!'ml.

Sc.·li1Im. d1iinJru:~ 'rum ormrlu halt~lanl:'iil! se1tifm<diQllyarull ~r

yerindc A,mc..'lliken ~p rJ lizmiyle sRva§a~lJ;ar " J{end'i.

:ycir!i!mnJe;'i1"~'e ~'a:va:}'t'IInl~~; sa·y'a_~llllar.:J·,.

&IBn1I:r 9nuiI'I1lI ve y,tgi l 'K'iiba hi; Tlana,.!

~Iam, iur.k'liiull ku~ fll]~unlli '.ke~di :kUli' m HiUlu say'8m

K:iia·r'&lEl"'~. _

~]Plllll" Kfirdis[tiln~mmi ll~ ~Pnd de-vrimi saYillll"uri(ler"',e. &l~m" K'Ii5rntisJ:lD'Il dnj']ann'CIaki 'k.ard.L'1~h:.irlme.

5e!- rn, Q;I!1Lhuh.ll, kindt ; f[i,l" Jd~illk![i :kard~~'eriiile'.

&lams:i~e:

S:rJrilI\I' h we.

"~CUMHUR ~Yf EN bdN,d C,IDdHU '.,tyrnlt ,l3ocbum-Alnmn~

Stadyum ya d1a Stadium.·a ,Latin" tadGum· da df!l:1lIYO~;

~biu Atm_all'ca~a di5\ kaUa;rnftlyor. Stldok aJil]~ml ill~9d,lli!r~ {lOO '" lem. (tyBl:g.~ 625 [fu]fNtI iYa8l. ya dla 6{);.9,~ lngiflz a,y.m,' d- UI;ta O~lJIryo:r. 'Bir' d~ A:ntit j\tim~dla ~ir y:arlfi' ,izle.me.k m~iJ1t dt1:r na~ bh;im± d~H.ueJlliili~, etuema . ,el'le:ri (iilill rmna I ¥W'; Boohum, f3!odi~ ou'nu otu'lmm ytw " ~ yt~ 4:7 bbldlf. Ta§'t,U' bu~u ~{)k ~,t:L. \ Ag)tlstoo l~99i 'mal'iibi~!!td€'ki ·U~U5I,M,aTIllSI, [(ardT&~fii 'Festivru]' bu '~~)'1 i,Ok gerlde ~,tlilllkL1; allmJ~bin :normai birr ~h_ .1f sa,ydJyo:r.

"Gm tti1etJ'l_ L"iIti~e !;~V!);'I~lareh VEl' ~ de: al~m bUr 51 diYUCn"da b.lpliS'lld ]iI1'. ~'k ~ldsEf '"do ,~ Ye' (lll'!iI1la;, ~ '. 'J ~~l;iin,ulk dlUm~sudul'; bllllarnla:jid~n "silll'adlbIJ" l~Hl'ftL wp:kJs],

'''Neth~nl da a om ' ~r D'~ya gelem.t;di ii oluyoNu.

ml$e51l ~!r.eHIIJ. Ay:§~ Zi!lirailrnh~ .. 't(. l('il~~~ bu giJrkemU kala'~- L~rga ~Tb &5y] ,me '. ~y }:;OllU~~ SQ'IViDCir.~ duya&Den u~ iin t'" tdi.l'sTM!l '~ik\i ~OkD~t!I bIT [l'\fiH;J a bu coik~ya_ ortilk ofdu: "'$tmirg«i1~e ve ~l~ryaUzme bItJi'! ~de;lenin metm 01- dugunu I _ }-'lunyO'l'du, <;ok alk:!;il ndl.

131:1 bey,aberJ:i~ bal~ya:l1 Oli,g~~ _Y3.p4 :PlG("t:I~r. m.~fm ,~ Apoid" • Pelti am" PIG( w A(pO' nooen TmJdyo l(ttrdistlruru,~ndan G~l.l'~i2I!; SQfl,t b\:.ld}ld. liu ~ru~JUn b~r oevBJb1 fcls£Jt ai~_nd1id;Ir; e~tfsu:, ~i~me Jyas~'lfi,1J daya~.1,yor" r-ra~ k,.:idli1,g;waf TUildye Kllj~dl8:tam'nda ~ck enJ~ OJ[;ffiI£l Va1!:'~ J,[ecelle~mll "SL traa_ gell~ilsr" ak~t1omuDu h~p telc!f~rbyID1lJm "il'e biDi1'lliy;ar: B1JID.Ia!1f.a ek, ola at, 1900 yillanndan ~Layamk ~IJI w.prnld rda, TIP 'V~ud., rHk£ v:art:h\r TH:K(1' v.aoch~ lKa:ypakkaya !;I3l'd~. .y~nleJiyle~ canb .. n}l't1 .. 'blli to'pmkla ' SIlJi dil:ar .. 2leugll~£~ilirdj r; rKfC ve Apdid~ bmil~rdan pill'(alar yll!ilyar. Ge:vabl bO,YJ:.e wrmek ge:reki}'~r; 'bf)yle v~n)',or[llm.

'Sel m 1l1mdm, £1II:.aml7rlL ' ~m -1rul1Jara! Seillam Suphllere' •. azunr~,

~l EbralllF!r"e. MaJ'lir"e-t. Den[z"e,. KafPl~·Y.a, 5€hi - BolFan',a. Mahsumi,'a~ Mazl,urm'3~ Voo.at' Aydin ,iI, Kemail Nrr'e, Haki K.aret~ , am oT-m 'cadol~! gelam onla.ra Mav'h. ''e,;j

AJh:ru~6in i.osanm bu ~Jl"1 sevln(Leriy1€' w bu 1~k ~k1!!lym bb!.l:m.a~1 llemm l:Qft d.e ibil,J1lik I r 5: ",jn~ai,f; bu c'O~ku.ru, "lIlll.l~bil~eAim1 SbmuY,:o:TIID'i.. Bil 'baym1lJ'la kamkhg,Im.1\1" bu lfI~' de sev1»lY°Il1l£ln"

Bu s.e~lC ve btl 1JOi~lIyl da IU ri~kh'id L'lLIm mriyem, ~rtl~mit$iT.lsil dijninek i:jiti~;rIIJln.Bun:nDn bh" ~en~ll.l~ M~hmet: AI~! If'll kO.n~11 bUyiik hir. . g~U2; u', ve aynea ~u~~ ~~l o.I.ud ,I "ttiyalrnm; allW~., bg )tar~fmaYi bp11m~ktiU"., M~· ~l A~1£iril ve U~ur M'UII: cu Il!ajti:lim~1J bu tam~:!Ip b_,abi.ak anJamu:ta gelli:y,or,; ilm.', 'mJlUiII'. ~n ere I~.liyur ve bWILmI, 'r;ill4Id,dl1 te:rrIe]llmi var,

'~dmdi . /Ili aLi'lnd:a ~l1di yiil2/dlklanmm 'blTIdcm,yo:rum; Mart t992 ltiirihli ve- C!rlYye ~vrt~ Uzeri:ni'it ~I~~m.ft$l i~nde ye:r ,Mn m.., ~ JIM mlln. A~'·fI.'Wl. nc~mhu.riytteA WIld Cumh:lfInyet" QO.Z\imilelfDill'!'SllIlhd:~ atkta r>M.; la r yarpma~ ,jstiyo:rt1Jn. tJ.sR'rl.a~b ~W-'; r~ K"ifdi '~n'dan d,urum ~llJd1t:l:r: mKaim. Kurt a~"f ~1f ve IC)'h t~klirn.1 ond'iUl'~miel talalO i\,in,. Osnl.anl, y~ a1e~ ijIJaj'~_k Hnnem bth~MI ge~ [kl~~ J:(j;rtl~1 Osmanl mn .;Oktuiii bu ~ij[l~~de. Nen~ i~, eo '~ond rliik~n yob;'!JiIiLdl1r,,'· Go,Fiiluyor; P.I!CK h~~"'11 ttiElW1t11.!1gull~. ~illliUna sal:up~llkml,fOr, Aydlril.a!rllJ~ du~ TlllmUIlUlloyle' 'zet]iynr: ·A~· .tk_. htl "ay;cbrnlat', bir K;bfi5mn!'m NYail eDrnIE gUelBndifll_ bll~' jr'Oksundull". kQn ~~~~ bciy 'V~' ~hin'n iW

Yb)li~~, Ernw~,'r~ lelldHidir ve c-t;fUCQ. oz~tk y,aJ?IIMI I l~ybellm~-

tir.· U:1J.i'lI-iI'lla;C~ 'bir uJ!t t~biitka lJe:lJi;rjyor, .

~er pa* da, itZ~m.aa olank 'M~Jfa Clk'lYO;TJ kcfln~liI5t1~.r, de 'l:n:l~ada~ 1,.ut\Si.. ancak "'Emperyal.isU~~J! mLa,IDi'Y ean ilmm _ ~tlJUS~~ ~I!aill:la ~J'iI~~nk 3t)TUl.1dadU". ~milly;a p;yonlltl; -kema~js't:lmfl 'zoraro· saJll.1l§O rnteliii b "CTdm d~ g6.fii~i:im olruyo:r. ilj4e !iW'u,}I'lm "l'e.((Ia!izmml!l, ~k 'hedsli \f,~m:rur. 0 dili dmrleti ,~'DtJ~~maitu',_ :B1ll atna:ea yo~Jik, hlT ~_ . olnrak 'Ollar Qkm!}l:1r.llu !ulthunda ,ltlioot ve Te'ak.ld'ni]il Q\eVfiliRtd1r.''; 'Ke:roalist kuratltu, I ttlN_t veo era.k}j'n:iJlj leutti rI'li1.e d.ah!l, ,~ii: ~.iil, v~~ .'llIThm\i:TIicimJc '

O:Ja lik .[]IJ'laya '. -lyor1Bfr. '

6\1

Hi:ikfimflli liIhym ' • .re Iktidnn]' aglari11l~bt--(hgl Q'~I1' ~~ ··it! aim 11 ve kkty.blldk tilz.~~nde~dl bai!lk,~ \;\C somfim, ]W1 ~klti." SrUl"tltiFUY,01r. BIl&~ lIol]'~1 [«(Jrtlier' t1" ya~nyod.a: ~ Apo, btl, S<OFuya:.: ·'Kul'l :halkjm 5UllIElMI d1.9i Til 'ku juwzminin 'bill uygulaJrta 'n'tila U'l1J, 'siy~a] vee y~us-al blr ~-~~ld]'l d!!:t!git sadeee lceodi ero:r.u.)mmJt q :kavhnmu d~t aU~ Vi :lEir,er ~lkafJ@r .. 1, ko:rlllill1lak i~ d~r~tlec.ek~r-·" di}l1l , v,~p \Ie irm. ,Kemalist d~Jlelnd:eki Kilrt w~kabjll? armJ" '~Kilrdbrt1inrdaki I]bl ayak1!aft'Wiil ~w:I' ~::dru:;fjJk l1h:iJL~lmY~').lr ve 'beni m d ~

d~~ - limfliO,I!!lerimi yrur: IILcmiE~' 0 UYOf. .

DeVil'ml,~ De\1l~m] l,pch!lir.~ "'~2 E--y' u~ lH}iznTIi, '~i!ltZlillln ,(JI-t1Jin~ l "mil hiijdlr. OI~.h~lecetJ ;scnt. Il1,Qlmdwr .. ;, iylU izm.,. ~adJke ~rmL· 1]7imh"1l sen nakt:tlu mldJrrf IUrafeD (fifO Ape! *~tle ~ijritluru}'@r: '!'12 f.JyliH 's doo kemilT:izm a~~~nnd~ n deAi," 'hakilTI SlllTtl~lr aSllsl'n.d~n di) ~h' ,~~ndur. t'iirkire d~ ~~kl~n bp~taJij~m w blll.rjuva.21i ~e' .'ebilec~~ kada:r g~ iml§., Wtt:l billecegi ~Qn no.. Jiay " u.lq:m~ru-" BU] ilill;~amdEli!, ne bUI stStrrmin De ,d~ ~iSl~ d~lrnp'Hlbl n.tal'll ~:mdl!l!tnn 'b'i~ ~eloo~~i )~okNrft ATltlk 'hrtih biro ~OrOme do m~~ ginm~lit. 'Ou, 'd~ j~koi fall poUtik Oh<1ind .. , d<:o~\oml~ vkl~il~, yap. ,ojal'OiJik ~y[edir. 1."opl~m5p.1 yspn1!;ut:JJ ula,~gl, d.urunt. arUik bu (k61':hnernlf Y 'pJJJl ka~duamBZ hald __ r." Du 100m . nu~ }"\\1ptd Ml bllr ye.J1jl' eu 'uny, Ein ~lkm"SJl ka~lliIillmwl2: ,ol~,~ JIG\('; bu 'netti1i'.

Bu ,t;iiIllmle:mfikID~ n~hrr kt&l,e~]IiT; ~~el, y~p15m n bOtin ~m~w,liigl1i I 'P~razH i;) "'i-ilk ~:Fi, isJl,tUl'I# ~nTt s_Z', fkiiyiizll. ilID, 1~.Jz' di'~rjJP. n he:p @rtaya, )(I~mi::i d [Irurr.~ 1-. Yen. il;,"iSzu:a"M~ffi<It lITe y~ni. n.~leI Til, Wri, &'fJuiktilriryCl']'~

t,,;Il1LA A.~m . 't{ 'Uiuz CUQI( uf,-yelleti" va~rl.il; bu 1!1j1te:m:c1cde ~ ~iJ.k ~1LOflliU't]t&· dU,Yfllll.lyom.m. i ,Ahtapot C-mld,huriY'eti~~ ~al'l;a .... ~!k daha yerl~ :l\}5 r soyleyi§' oi" rok g~rijnruy'or ." Ah~pbt Cu~btu-iye-

~m,!11 i~[lde'.y~yorUZ'< ,

YdQ~ak~r* ~'Bizjm" t~~:miz .. )f~i C~nthtuiY4lfi y~p}"~~li Ukdelt" uzerfM o tu.irt1l'tii'ikbr. "Bizim- l~imiL~ ~9l0 pU~unldaki bL~ig,~ rs.yU.I,~tmek~ir" Bunu a~l]d !k sorebilfyrulrm, 'VC: sOy~uyoru_at Sa~'ka, ne geroyomm ~ s.oyliyorll..kM l' 'h, ~{:jrilm1J~li~iI' bui a:h,~

pot Y'!'P11' .;ad~\: gllu~uz-]uk dQffl'ek olmu:ym' toptan O]ma:s, bile .. O2Jgirlukler ~eEiri1().j1i. Ifof'Oalil B~l~E iQo .. l:iamm, f~m~ ge&di!ii

62

\

OzgUf](j ~. ~da'n ~lHtu'IIm c;zgilr]tlgii'" @I"':r~k ~iriyor" Btl d;ii:Zen}o '~a'T,e '!Ie ba'LlI~1 YU(l:l'tla:rUl:lIZi erbl'dlm kaffidlll1ilHdan b!i§ka .. ver@']~~ bD oOEU yoktur.

.St-ad~yu~~~,~. ~o.yl{! haykdnYl)r.~um; ~~d~·m l(~(t h,tl]~11l1J11J 'lfiUlmde-1:esufI bnd~ mQcad~llmm ,sl!IJy.dm:glm 'r~n bu dQzemn b(n13~ w~lece!. ~Iumdert bZ!fk3 bir. cezaiill yokltU·. Kendi ~~lkI..m., e:m~k~i h.3li:urn_, Turk 1'!albi'ml11 yTal:1tideD1l. do,A"Uf ~' y.1iik~ is, m:th~adelesin~~u dolay~ tnI duz~th OOIITlU, ve~bn!i2C Ai l}h!imrilem:. bajka., bit' (i ~.yokw f. Til It ~ Kiid mek~l.erinin ka'i:di 'il."a.d:lclIiyJe btriklerm - kUJnnatirlin mU~d~e1!~i f(;jn btl du~nbl bHllIa, verebHocegl. 61 'rndJe~ b8~b bir "-iZam yo'kmr. Ve' 0011: bu yQlda

. yO"lidugum:' ]Cirin h6u1m a~rum.a" r~ y,~ , I'ml~ bll,t~)'J'~ . ' en

,§l~ U" ," 'Ehl b:!iIllim ~me:nt'lilmdjr'.

'Bocl10m'da ~OrrtlsnlTl, (ie atne1llil~'i:in:u· dG!' d1UeMirM!~ <;al1,ltIDlI" All'lhrra"da. Mt1DUb.l_k1dan v!' ISo L'fml'da " lebiuTi o,,~, Ie: 'Ynt.ti(f ,Ka:yift.'cl\ElIl I(Yiit'W y!1\~uillfl,.k"l!lf al~I~, ~ho:qWda a]tml~ him ~ ki~:~~~n omi.nlid~ diIIDle!:lQ:iraim; ~~l1hJlzumun a.11!iJow§lbr I.mbmlll1.a",na sevinliro.l"u:rrrt.

NJ1h~ h ~yaye K<uf(h tame lb 'l1aye' ;mIU ctl lnn seu~ki tiya Apo,!([l8l.

KlIIIIrrdla,. aglTl2' mi, vblyi du.nede te x:we.

[63

D~V\t'i:w-.ler yitzyll1ru c!rurak h:tilhliyoo"~ ]JUS :R1I.wS~ Oevri~~Je. ~I~!g~ ,~, y,u'U'I!;~Qt~ J!l$S~ ~m~_t. ~~ dJ.~l .. ilk Sof;Lt.I~~tEJ1t" •• tl~~,~~ 1904.- 'ilJ905 sa,v~'J;rtd~ 1\aiyfglllJ~lmll R_Y~}Ja" d~ Q)bumJi.esidtr; [}, ~a :lfudar am ~k, rl~,¥~lmf '~,II.!I~UI 1i.li" l';(Jn'Bat .. hep '~v~@tler: 'rUltm~, Av,m~ Rusiya?mn, reml~i)Uu 1~[,. dlgjQlJi'tu once. ~1Ii'S,.--a - haliRimlW :go:S~~i[~" RiiJ __ Sya"tuJt 'ye'rn~ D9]l!ll U:l~~ii;il1J ~~, biT' 1lly~,rut~n1du; R'IllJ. ~Imi, JaTII- 'Jilrm.

_..iI1- , 'I~ '~.. ,r' '11"'1'""" • "II..' • -'_--I, ~'-i-:"':_. •

u~v:rII:lil:l1I,.. i111L'31'1, J!JC;VrJn;u~ ';"'JlIiI! ~'!l[']m.L nu U]{artJlI~, 1~l;ru . .i~ 1tii1:D"IlI'JUi1111 :w-

letlL De.y,rlRllerin m~:~~~ aim Ilevf:imi,. g~.

T~ .. U .. J. ,IE~~, ~.timt,~W -'I~_i.L' ~ "',J01i).vaSlii di~ m,y:e aynh.jI'O!E"'. :SOrmHl~ ttill,_ 1fulll.lli Slmfl:M E:kiffl :~w1.h,i 100'fta .. ,t1Jm larld~'L '~J ~jjli,y.o],[al',}'ffitJer-.li blilJ billii~im:1 ad.tdttO"Hi:HOO( 1~ rdlyor; 'a~ll: a__~arw~ ~ bO~ C)l~~M !IiIl~iM~, '~yj!h ~'ti'!!~flir

AI~_ .,cl,;"'·1l~ 1',,,,_~,,"~,~.!II' '" ~.,' n~""'::: "'I,_jl~,"",

U'1;;':a:l ~"F!li.llil'fOr" .tJl.II;lL¢t' ~~ ~Qltm !E:iK1lIlI!l 1U'i!.:~!f-~~ITIilI J.~' <sn,'VU~U-OJ.q,lIr;

k __ apitaliZan kumm1~~ i:~rde, ~Ii;_e,te~~'ve d~d~r ~~Mi~~ 'ya. ~~ Mos.bv;a_ ,y,a~8l mJ~n demol:lFaitilk htlkUrm-eJ~M em. b~Cik

~ -""",--'l::sc,: - -1\j.. 'D .. ,i..,"_-l - '1:0. - --'I - -,-,.,'11..'1 -...:I, '._~~., l!;..""!i~ .lI - .T_'I - l~n\],.iI.:~I5.' VJ2reJ'E'r.,; 1~~-O~ 1:.:.!8l'JI~ oUI~.a:nli:_N_ell:a.,. ,luIlIIioUK1r. .... ar '!;,JI~n.r.ugnl

- - .'Il'~_ d~,'n~'......i: ....: • .,.,;~~.... R~""~'"' Jo __ '''tl .. _.:: t"'" "'" . ..,...,..... -

g,e]l~"ullfi.. '!L-..;~U:::ttW:"n '1I!!llL. , .. RUJI"in '';''~Fll~' ~;r-,guI -1Lt:'iD",lY ~ oo.'!n[liI!lli~lm, 'y.1.a

~B:dJ~~ltJ.e iru:1Jlil£ljllID>,J. '

:$a,~~a f'~1iaM bi~ml ul'I!J~j.~ :kaJr~~e: b~f:uJ~zdlirJ :Br.qn'i,~f~ 'pa;s;]amtml§' &iRa'hl~~a; ,MV11~ i~~GP~yle ~ u,g:mn!i, rut j~aderl.e" micnmUJiJJ ,adLdllT~ soo~ta.n daha, ~lt, lrii.~

10: '''-''~ - iIo." ,",,' 1I'li'.,,~" '~;:.:":'l!lih1n;~~' 1 'L:~C ~,- - . .Jl.:':. - 'l!¥tt;.. ........ '(!, 1l\I,'Ii" n:~Jt[.UlIliJ;u ;Ym','iIJl~ •. llii!)lII ru!rIr\:Ii.i~~ ..... ;u:a· valr IMl!Ilijl-r uuft'}ilasl,. ~ 'tI¥""

,~~h~;¢ bWm1t bit. karl- hri.i:c'llHlBJ g~y.oJj; 1etml~ YlU~nmn bililindar·~J·de, veosWikhmd~ ,["ilii':~re~~' kiumllut',gemml1iler ~~ !Yi bu U!F;$1. biim.trnU;1iJ iltru _nm. lIPi]UyGF. :§iilir!d~ -.le,~ ,~~~s~ y6;neliin1~ 'fiffirkiNijp ~llitMbj~r ~ d~~i, pr.o~Ban kmbyor; b~i: :ilill yenie Fri;:d~ ~OOIlilliJ9_ru' ~~ M Otal< Jl[.aj,a]';, ~_ar.m, QIfJ~ma:nJelli" lcl'a'resi)'l~ ~idiikre' :yed~~lji¥Ol".

8ur.ada i~l 'om ",lui' bi~htd51,t Sovyet d'u:~nil\:r . j§inde ... kartl UC:iJMUI\ $111 ve l\1rktye tU -,. en '~n ·3Jmu~"~t~irl.e itga,iidi:r. My-uk; e~kOflfi:llIi'ilk kd2£! ~lil:1L em~ltst iI:d.iJo_yamn blIJ ~1illr. ba~In'1Jar (!Id~ em@si~hl, Z3Jtu.n savunrna Plik.ozu i~ne gpmJ~ SG'vJet yinl2lminin azennde mo~d boz.:~ _. - 16 yarp8ib~ ~ab\d ~. y·orom. tki~dl iOlU!fUJ 'i1£e sap'!! form1ll~ ~d.ebil'yoro~m; ~ij r'.k1~~' de"rim.i ~,~kn yerNi' d'i rrd? 'Bu ~ruy:iIJ ,~I.'D mvah) du~(htebi1lyorum; ~ger T,iitr~ye d!o1V "mi He K6rdistrn de~T1li11liJ 'l;:tiF~ikte dfu\'i,tinfiJ:e mll'se1 ']ljj,rkire devrim:itLlj n t;~i!t -m1li bi mull'ro . - • ka,ybedeTel K'urdi5mn devrbrnfne ricait' ,~tti~~ 5Oy~fim1!1 . iT t\V~ 'bilt; bu gfii ~'t1ilJf!2 a1~ ril~d ill 'JIim.rkiy, de\frimlrlli '~erillgftl'ye' utira tan kmrum 'l(\e :kt1'n.~!lla_!i'lann hep m'!i.lwi:er dQm.em.tl1~' SQn v0iyor"

]'On.- Tiick Devrimi ve 2 'M'ayt5, I ~ s~barylaifm. eylfwil11r ..

MaN d~Ti· V~ ~mJi~ .. oJ'duyu hi f buttm OlV'B lui 'e_ - - ;e~b:',bi Len o:rgene~lIU~1'IJ O~fflS~]:}[tudur.

v ··t _j " "If:J'I}.{' !I.. .. ~~j" _,..i~" T~5 oiL It!IN 1jJ,:~, 1);'-

aUit' Ue\1TU~llrl¥nUl '!:iI'llIg'l!UlJi.r.,.U ~.maM!uilJi:It i!<U'.l!io i3!uIJI!Jll ,l!;"I,,'Uv-

veUe!" i~4nd - kmnuli! ~db.m~injn ~ ]:'11 st_pm 'kondujiunu - 'iji<~ "nemiyo "m. Orge ialU "!din gCli'!,~ ~tllbaylaT uzeriudeki efkile-rinlm a~.JdJguul k~m gOz. "yle" m l~a 11 i:r; D inliliCl'b\ keru]lffiini uzaik;1aibr-a11 (;aw,-ger'tBra1rler 'lurul ny y;.."1tld(m V~ ol~ugtiz bi.t. m~;mde ovnmye ba~t inlilt U ~ . l~ bu Q1lu1in.lrIJ ~oriihn.esi y il;J:)'Or" ~mi,re~,. btl aFi.lamda~ ser1l;e1!1ien k - fl - jsj.nden d ha !;Ok dQ.vl -tj dQ§ulIL'iycl".

Apo Kard~irm:i~j 'De;m:ircl..:tnp:ni.! a kiUsh'rin" eyiu.i~m re:s~rnJil)l'anu lt~tl sdtJ:ev ba.,iIM geld lId rI: yolW1daW. Saplam.a.sUfl2 katJibYOftUljL; do~udW"~ fnOnu,~Baar ikHi~ill Once bin ikti.dar-da \~ dil,eri mubal d~ ve 501lf, I yet deg~·dferek:. ke~liZfT'llill ~tor.asyo;n,ul'lu }1IpWlar,1 pm!!; 8~I[rnbJ.13IdiJn· ,mnd.Erdan.k }:_mna.JiiSt upi'IlaE I iZrN sisl:em Yitprrta d..eme:~'l. D'Cm.~I;'eI-I.nij'Dii, 'Udili~$i de ~,ttll zmin r.f!~tOTj1sy.i(mU1i'1.a ad ... rlaiJ!'; bu. d~ a~ll"lllkliem. ro':rpih:mml-$ t:e~~n~ 0' ~ vh~t bl~~r.. Mtsyonlarl.r 'olJl'ifda toplEnllYO.r~ Afi.filk y . -bilece'lder 'mH Demhilltl. - uyfik ~gilfllik edclJiyab, bi I yam}' (pzgidfikll.erin sahiplelillim -If:ld:i~uLn,2 gUVGh1 ,~llhi y.ttftr:dIklerimt~ ~c ' ~ioo~ ayna ~tht bii,cu.m.u kaJ:'~J[1da seni~ b"tr aydm, Vel' solcu C'e;pheJ.j :kumm lhdyaandm \lie b it1!l.b1 bunlara G\. ctirAk. him" 'uyuk ~~i~I~ktff.n byl'iaklaru.yot. ,oell:1IT@l]~ ym.e ~iz]j~i tem-

6, I

..

"

tKtl~ DE'VUM

~eJ1!1i, CUrom11Jn·~t VlY~ !iHnd' Cu~l;ni.y.er nl'd'!l~xa_$'I. I~ amm 'b9~e'~~~e' d~Tly,~__m,'mr ~kJ__fyt!· ~ynLId[joo S;~~yOtM,., ~e a'r\-lainJypr?' 1M' 'wkelIDl ,du~:etlln Utib~pl,1 beYi~j~. ~-e:r!nAeR fl~:ruran ·w. ;pm~r.a:rmn ~ljiU~ O'mnnailt~9tedlLer; b'u..a'~rk. ·ve1rilim¥~1' .. An;" ~J[ lhuQ [~'I( olam~ '\Fe' mnBlIillJ1mna5<1l ZOf b,Er yiilk$"i..im:u;k;1e ta~ma,}!'li 'kel1~dli diny:alm!~a 9~nJ;r'lfl. ,tQ,'na,1IJ d:ern.ediiu. Bay1e _ ~iiz'~\~ ya:l~ '"e' y..~. ~litdi dJu:1il~:a"h:trul1U!IJ "biziltn'" dJ1li:nryafQIztr,l, ve lC~D l'UI/ilm 'il~ .,a,ynhil~l, ~man d~'b:iliT,;' ~mym]ar ve ll!;,i, ayn Jd:wfaYi 'kalrul,~ o1uY'Oliial'",

f'r-ama*1lill Kmt.:esi ,Man~ AJlIJwi~teni:o "EkmUl:k lbu.L~~yorla~ ~sta yes&n~r'" :si):d~de '9Pl:;, 1Duyi.il- j~~' 'mi, l!'aT; Herede ~e 'Fr.~tZ De vri1M1 'n:i ~nJa;~at bilSllmill,l st},z kailml Mi~~m. ~, ~:ilil lMilrie, ;P.'&U'iL:;'in, ~bksul ~ eme~ kijt1le~erl~:n ~ta '~W'~ io]m_adl!~[iJ.., ~~.m:e'k l~OJlarnna'l!_li]~M pasls:yiJ :m~ ,~.l~fn~):IRri1n'l b:IFni'yor; d'Ct\ya S 1:1, CMIb 'tl! emek.1;i 1d:~~daD,_j. ~u$tla, ~~~Jibr., ItI~~ flr~ ~mi~nd9 fi~ ~riS"~ illd ,!¥yrn d~,ny~ ¥~fJ ~Imaftk ~ali-!;;~!m~, Sfiz1'eiri bu

·~la~~].~. ~ de'll.'-~ti b"~bi~. ~e. 'l!ade'~:r~u _ . _ ,_,

hki BGchun1,'d a'Dl g ~~~' H~'bel:Gl 'Obu\;u:t:. n'?' IhFaJnm

tatlln.es~~n ~Ock dllba., ~,t'e'k 'mplmtdartm NUan.thi'~rribf~ ~"h1iAll1J. StadY'u__mu~ ~1~ ,~, ~ki de ~ih;m]~!hm ":Mlilnm ibafloiltm"\ndm :ha.bet a~i1tT mll?' irF.mk p~j)~~iii~ dUViMlIEhl ~,~ a~8;k ultainJlll;[iNij]'i :Jm,f; mili~'inu bir buya [ti;.ta-ak:hll~ '\Onlarf[!~ 31'tll "'hi, .. ,~,"~ Azr~[11:'bi, ~zle~en. iJIDtilIml'iJu ~de:1'\ 8!_Wm M:am 'lUi, ~i,y'= QJ:'1~'r". :F~b;~: a$k dril1),a!~n b.~~tn[\}'~'r; d1!J~y~" G~ ~l~ ta,~rliru1J"lJi.i] cdmrmiy~Ja;t.

['SJnL~i'@.~i~! "oood~u',o; d&y.o:d@OO'. i'Biz,ill •. ,0Yl.laN(lJ,. ii'o.~aur~1I dJiyomz.

Dilmyatumtiz: aryl1a~~. -,

·Slll. [tIinyaillPJrdl9l1, b~ti~-~ oJ"tad~ l!;;al'kaC'aik1u'. !I1!ii:(;in 'p]_smill'J~~y~ 'biti~ ~JWl~rlyh~' badt~~.!Jrta.daTI ~'Ca'kbl');~&:rij'yQ~m.

~i~ I, nyacl milZ, ,1cb: aft,eaJ( fu n'lz talm ~'r n~nik

,gt~riJl:u''6iiYOJ. H~[lm tam ill-I sn'U'~saA Jt:tmr:~li a~m Y(iki: bu~ de-v;" rimci sO~~in i~ij!lilt". §ire1ld.i !in;frI.iI.yle ~an~.bul' te.neUmje o;r~ya. 9iktnlymi ve ~nej halkla ~~l:!li .gitti~ n tU~in] ka1bedly.QI'~ Jl3111 KUtdlis~an dRVElmiimn ,~OJfla.mes1Jd][J'+ PKK y,~netim:in, e ,geJi:ien «:t1rdista!n de\l'l(mi~ d~hlJ Ian ka'_ 1'~rkt~ yOTieh!rueT1r)r'I~~ krnnum]an biddJl o]~mallt sar:sdi!J1l Ba.na_ni-Talabam Kii..rlii'erl·:ni yaiklq~rnyor 'lie kene.tlelitmeye- g&illrlaryor,

Cela" Tala~nij 'Ba;.babn Demilfe1 ifi! ~Jiit'U,lu~nda., 'k.e'ridil:erl ,;i:n 'lir; ,~l~G.malitdl!n W,l eiU,yor. DilfllTld3l Sadd~ ;[e all\]aiBtak, l~clSI "~ftE!ik <;eFt. " ~t@ Saddaml[ de'V1rnFtclt '" O~ncfiSi lSC 'f'U:tk~ye n~ 'bti:tdnJ.ie!;ll,ek; bualan Ry.,yor., ~j~t cl Ji i~n '11'irnkaIll:)Iz'"~ i.kIDnctsi I.(!i,m, "zor" d yor; Talabanil Dero~ el'e", Ttiir]dye t:'

1riJt1h1Jl,~ ri.onmym., , I

Del:nrne.1,. Mus.tafa K'e 1 .' ve l~nwf :lt1MU e~olUn' ~ndB; ~ ..

~m;~dir. ft-!ilsapOI"lt: 'lftE!l.'tIlflyi, 1'i0 ula§'tJ~' yardum Yfitpmayt v~ad OO:i'yor;. W~$hil;i;gitnnt1i ujW"llJ1Ijm. Washin9toit'un daJh:6J 6n-cf#:lfln ~:I~oold~ye verdjii me5aji 'i5e a.~I- '!rrJ Apo. f.riartbiZmi v,~ siD.alU I a SIWiI_.; anlaialn:n, III 'F.altlban:~ eldbm' bill kez W.ilshiillLgton.'d~...a~ HSiIn'IJn C . ~~!dm:1cru btri~ k.D1'm old1JJgu .;;in. A mc:r:ib;ya ,gi~-

. n M~ut 'Ba:rZilMlj fie i}eTdliiM::r OlllJYort. Ame.rikamriJ gaR~£tinin jII~zd 11 '.a gore.. Washi1lilglD.lil~ daha 6ne: km yaT. Y.O~Chl,

mlbnal,arl'nd~nrL dol. y~' , 'I'Zant'mil1 g,a"ltinu .abyor Vi il:inr:i a1tef.. 'Mtif fizerbrlde yn . lend i rirYO:T. -;Ba.czan.i~T;ala bani, \tad1=erl~ diiE1tii.YQ11ilif.

I'~ B'i,'B"~~f'illlLem" f ti!' klljind . V\enttgUt()Z5~ldan tliifUn :gamlti!iT!eled ~ll1IlLaJ$ ~el1. Maoou, V'~ "ji~goist Cengi:z <;;. dar baibl., ebrrulK nzeI'C Maoc1il basm ~ "l3.Tzaru-To.la15apjj ~IQ hi .... le$mek ba.hR1\~siy!~ ~~~k':uaJ kl(ll~y.im}'BOO GUlley ~tud; S~'ll ~Iml.a.~maIJlljaJIl k-opuMtI ke}''f.la\lllOO,ya~ro.:rm~[', l~kQpu~ii hey~ i OOH bir pilJ'8nlE.za~:mna mm'1\lulug'UlYll g~tlifi"or. ,

Btr.' J(., 1 al p,~~, dar 'I,WfWdu bir OsmMU P ldu' '!fie kemal1rl1n;f1,

etejl" 1."rtrkler,in tar hi1ildle,. lSaruJ.lcliirmnrJe.n daba kls.a b1r ~ t OI,UYOI., Ol~~r~ y~i~~nm~ f~ fie bll bq"~ geliyol"; :k~m3rui.miI~, Kurt1M'ie t~! bu~k rud:d~:a~o:rt .' .. e:tnindet. am2l111 ~a " 'lrlIleniym. l(ema~lzm]R bu yerrlle1tllnlLeSi; TKP kadroLanyla

~~~~, ~~f6~.11d: BupO,lklnci yt."1libun~es·m de~f0r. Yay~bna,em ~r Tiil'klulk U~ ,k~aBzm~ b~gda.l-tlnna1J~,' n;o:in Cengiz 'CiHl-lihu, Hasan C~mal~ ~~ltin Alp~y~ ?~.~Il UI,g~o< H.Mf. UhJens,b~ 'le ~1l2~ri Moocnl~]j ~~m..ml~ gUfJljl1iiy~rlar" U~' iB~Ir' SQ,m~cu y.az:.ahihyom_m. KenI~llIZml n . 'OlD Y'enilc~ini Seta HU$,ull~am. kad,roslJl ... g:e~kh:~tffd,i, ~e ikind ysnilenmeyil D~u~. k~irn adamhm ust~ni~r,I:n-' D~, !;: D~f~dla~ dulruya) bt( httlliJ.ml,La Ut~ I] 0[~ 1!'iI~~a~ji1 ~uJ litre a· . ~I ~ Idupm l~m k..'1'ydedll,yorurm. B1!I' ,~run~eme .. ~9l(JI ~ ~ .. '. sl ile 1'9.70 M~ociU. akulOm.m o~tinUn milliy-

t,c;~ ,oldu_tufTl1!l QOk I' 'Of"laya '~ka ,yor.

'. DeVUJin, ~l~m: Devrinl ,geU,yur~ '-Oll't y,~ rak &;eUyol'. K~5a .don~n~dti!. r~~~k~ll . V~ lIl~M dlknemde bUIIi'H,'idmcl bf.E un ftmak ar:ar~llmirl~aJ uy.: ] kmkhl n Yi1~ay,ar-ak g I yor. "BL1J ned ~ e da,~ md'ib, geJiyor.

O·blfttJer Ub~di.rl. D!E~riffiler~ 8JenLcrl~ ge]ecek:~e Y~¥I~yortrur .

." ,Oe¥rlml~l~ .. bj~ dUl!IIya. i]loj dUlllyaya aynJd1J,! ~1lIl1an,. ik'~ ~U1!l!JY~ IO]~~I.]I! [§mdan, Qbyor. BC4 dumy, Mn biri.si 01 ~tu; d~";nm,, ycm~ b~t ya,a1)l d~ o[UYQ~"

"1~_la,!1 ,~ iyor .• : ", e~dm c;j~ ,~ITtirek ~Uyur. B'01"l.IIIJ.. JiIttff bakl~d ~ arzilil. cd.fI, bu~madllglmJU belli1ttneik is,f,yOn.im,, DaM~ • m~ .0 malan ldn. ve UZ'I:1JI1c.a sUr~ Hyrl vadi l'ewde111, aklY!;i,1Jlanm , . ,"re~li grl,~yorrdumj ~11C'~ zortm1u]uk, 'W. dHm 'bjrbb;iitl~ y4!!!k= la,lm)'Oa: .

Z~rt:llNutllR,. ~lzgi;irl~ ktur. Irademici Sltrllr'la_l;iiln Ibir ~~!Tydtik

ot..Y~k gel i~iy0r. .

. • J[~S~ y~ da cl~ha ~~~~ . ··yr~~l~ Apoist K r:dJs·tan ,Dev= nr n d~~o~bk, mtel~m .p~i' ZOl"'!I.Hlhmh.ik. ,olamk be]Jny,ol'. AI'lfo ~"k PK~ Kru n~hstm~ de-vtl mil'll susy~H2m~ a~al i<;ilill bii,,)fQk bfi' ma~~_~~gjl 'I, :1:;' ~ ~ ~[~i ~ktl,~i dii1; ni[~,

TUl'}ay d vrirJrLimn ~st ,ozo ~Q.k yiU1<sektir; rO,ZU .. zorarslulut ii~I.ITI,~3l bdlaroyomm. PalkAt yme de benim IThftLk~1I devri~ lm;l:rir: ]bi:tanm yak; te~1 ~ak:J~ ,a~lm 11IcdenJ-yh~ bu~~nmu1ill". k;:lk kitpllm ZQl'liiDl'lDiYl lli~bil' l:aDT.un:U- .s{¥\ilmiyorui~; ''f1]IIl'kt~e d(twi~ ntinm Qlk~ 'mmetii ~1r.i1ik sosyal ·f ~iz.giy " b~U1iJJlm .2: olal,aJ.i.

ijJ ~a;DcaIL1"I in. myoroBl., 1

I~ g'O'fUJv,icerim ~:dli((liyo~. "Bu gor.qil\e;rimjftL~ :lama n zanlan ~ ftl1St 'ldev~ml11 d~im y,a ~~ l'~tslin !tsGJiek]1 m devrim ,~balm, CayarR"m ,'i; l!Z1]anJltda yer ,iL~m!l: -'~esiilf~;7.·' ~~1iml,i;WLe5iy1e' .ayn~ 01-, d.~iY il~r.i 5UJrOlwii§,lur. Ba:n~ gijie, .,e.,al ,"~ ,ancak bo.yle'. ,,~ ya.bnlaIiitu'macdan ~zUoitu deg[l ~viflJ; dUf1Y:yom.ln.

Apiis't d,@¥d~, anI y~~In!ln bi!i' OOkl8$IM ·.~;ret enek i$tiyo~ JTlImi ik;lldilrd~11. 'Dna!' y' i~ yn.r.all5Ji'Raya biyiJik ~rrgu y.apI'I~,y'Q'r. ~u, vurgn beDiM d! vUiJj',gmndg~; €akat" marl:t$i7lm:m. haJY· nBi;~ <r ~ Rusy~ M:m;ksizmi ve KoOOil~m ~syalbmillte tfire onemli bj/tt' Qiylllbk oldmttJ.nu yu, am gj,ereWdi1'. Apo .. !~ ~'"' ldrJ~. Kitrflu,gu. 'btr d.ersJli!.e tQ:pl~m.tt .. he]) ~;;'~k 'i&-te}!lem

b).v Pglitl:Jinel.1J;; ~or; 6~ bw,uy>Oru.ID: '

ABO" dC]rI.110fl" k]~ g~nmvyor. "SSOiijj di2miyo~d~. kil1Ji"lSe

}:I-_...... • ... 1 ~r ,.u ', ... W ..... ,.~'L~.. ""'-"iiI' l~1! Al.. •

11!I!.'oI~11i.mlyo:ruu '~\.-mUlli. ' '(ljf~,"ye~ IIi....IWJ;!fllll;ny~U. ~ J,~- 9'!i"nI,Of Vie

'K1YmmIl~tl~i' '~pa.nhy-m', ~ k:adJaf'~'bnpn oldlllmlar~ l'li~ ye Cu1mh'lll.~ dyti f,imd:i "PKK ill~' ~a"Va:~ i~indJe lli~ ,alrada'~atii"la" dOnemi~e' ,gir ....

rl rr-. ~- 'I' ,"'., ........ ,,...1 T'NJ'l .:-;1,_..11' •• ' .' 1-.. -

mj~, ~1l:IYRU.YQ(f;' ~ m.e:n :son ~,I~If. bil'JU§'Y-!/IL'I,lIIIlfiiJ¥._Or;' ;ilC2lu3

"Ia~, i~nd, '., afada Y't~lnii/!' 'Yilt lik:ii eOO 'rrU y~;~?' tnsam ]i1IEP 'pedal ~eyi~k zotunda bit bi,iJ~;'Ie~ olaDk 8~yOFl~riiIb D@mrn-.

d. _~@ yem devt'tm aJ:iI1ruil: bulnmlk mru,ndfldu~., '

N: za na, bdlarr? Dih~ya-dJa devrim ,:iI~:iln t~k-eJiJilftoey.e ka" dar d1~1fJimci iQ'n dlU1iinak imk1lWi~(Zthr; 'bOy]e dii4'9mii~yonm. ~'aLf' ~\fr.:iID~ de my~,s ~kly()_mm. SeJJlJunq, dek.. "DMya, U~, Bfi." 'Var~ i~I;'.-dll":! biJlfM~da )!8pmari il'keBi1lll" £ormiUe ede:bUJiyomm.

OnJ;aTlfn (I,inya;sl1 Uo/I! biz~m, d.illn,,~nuz; sa,va" hallndedir,. Hg( 'tiiil1~ yc~]arla;. UU1.an zatmsn bafrl§-~ ,YQ!lhmlle-rlc de' GaV,fii i~ndedlli', i'Oblairl1 dJa blJJ.mu f}:otttYOll:'lar ve Ibu lleCIJen1e jim! tgml:iUa riye~ Ut~t1~ yitzSg b5Jf' 1ilfl!1~,.. ~lIJfdth:iiii'keR Borrihu;m Sladl" '0'fIi,'Uitti go.nn~[fI.et, i~m.go:;d'c.uiru lta:-patJ,yorl r,

-_' n ise Hdli, " , evri'_~ ,~,riymum.

15

xa~ammazor: ~io ,a)lldlntann mi l.i kat1BlJiarda- tbmb~l!ll oylJa~"ll'?!lTlJJLd~If, Fare yaI:i_§lna sestyh~ ,katl[ma~al:'~Trldan. "'HI!s~fl 1dma:z. basan ahr" Q.YRallm'l:'mla:Md3,~ ·~elC'roi'll\ ~1L'ILHmU'Qlafim5 'liam !bill' '~rmar fi~ine dij;Ji(iI:~fl'Uri.il~j'ind~'ll ~CI ~'k1yonnn, tfe,~et; ;lCI, veren bill 'cundrtu't~ye;~ 'lrittrtiJ~tif.

'1i!l1211€ii; c&Clf'D1!:1!ZI dindiHlW!.ek i~n bUJ curnhudyetin biri~lni

Juzlandl~k durlullundayrz. 0mTi.1iI.1C:1(. m.UdaJb§ll~ ed.eodi]'~ t'3fihQ" ~2Itzyt;!:ndJ'1",

D~\J.T:in'\C! Uui~Q.t mtkhd:TIel ~ nm kaydu:lI 'tu,1lab11endiJ'.

i8~ uikenin gijzeJ '~~n'ri.]B'Ii'D. ~imdi. lCt'eY'tzlf'JniMda en like] ku~r1a;ra 'figUranl~k ~plyoda:r; Ui'num ooruldaJlille zmna :l111J. Tom-bo1acrn ii¥d~n1 n da,i.t~nL2 dttituk1eri tl)li\_L1lk dummdarn k,tWta:r.ma"k i~trt de'~ct1C"et(rl£k ~ ;}I:dijrl~i dli~unliii,ynrYm.

()r;gy't$YZ mo,;fJ~~lt'.l1in olmay _caprt] aekraTliIy.-01"Um.

ATiak bticyul biil 'n~tUk ''''tflli~ h~r ·aila~ kemdi ~udaJ~ 6~t](llun en m yam1tntn k zomndadn;· bl'll,biUniyor ve 'bbmJJ. ~ lliYOr - AQk ·,a8antan", yay n ;al~tdi!trmn. da~ltlm, .Iattiianm ~imdi bi:r ~enara.. lUJ'uyom m, ve d~1;i'i'im!7i mi.dalil,de ~'Ia,vu ii,~ciRdE! 'd!uri'l'liilk isliyomro. Bir Ibqka deyiilC! Cf1tTL ,II\:l~)"aJ da 00 "Inc; a]lC!- m~dJ~j~, ;Ja.IU ~n4e yMll"b'lk S : •. ghti cl~yorum.

,Ad) finrmrdi lotb~,uy0J:; .. tAvrimt Parlls:lri "a da "1IJe'Wimd

bdk Parretisi I olabiUr. 'Onem~; olal\ ~udiW";:: K:fiJEt10f dahll Tir ,iye'dt: 1~y,an "hlilkJar devFlmc m~hta.; bir 'MJ~ ge1dil~. "fOfLldye hfll~ .. Iannm tum soruii'dannm ~k c;Oz":iH'tit devrirncl ~t1re;I:ii~ bD 'bu!,1lin !b,~r zamrutlkiPde,n ic;oik d ha. aQ,k ve rwt·bb'r ibi~hnd~ ol"tada duroy~ or:,

Halklair .. devrimd s,uEle'CKn ~r;iRdt"diider.

Afloot ba1k.J.anf l~ ~ rijze]UkIe Tij t-li baH btn o1du~u gi"Dt al'lOOk ·mumi6n geFtID"miiyon-bfwb ~.ks.~kJiklev' biT rana Turk balkil, red g~len~ olm:nayao hii' I alktif'. Tiirk halkl, bij1m~i 'biIrm·~l'e;n 'V"e: hep' top1a.T./Ilal Nikumu bir hal\tbT; hcT dce~ $U'f~r ~mda. kiUl~ine reddi Ylfioollne it1endm, ~tmek z{)lronda;drr~ .

Red. 'ile bat1anl~y',an h~ ,ievrimd yo,l, hUiI"-ana mMkumnduJ.'.

Bilr 1\~!kta)'ri.j:n 'inlYttlld,UgW'l:~ $amrl!n1Dnt; 'lil'kim:n l;,ge~m;Tjlikl~ ri ~t8lJa 2[00 anJlammda y;oRe~ ~\e'v~ vC! beceri1eJ'i~ .sadece

76

ijl:':talIDetlm~im yar,~bneik d1!l!I"WQ1Il.lnodlada.r ~e :yu~~daimL ~UI,ik;ad~YmDy~]n.

"tl b61g~ Pl'llJJk potitlk a;~ro.n tM@UlderldfjJ'nemil' giilli-d'i. O\L"~ij,I~.en.~r ~kul 'bir' ~;,!unfmda o'ttay.t ~'!Zidcl1l';. P!f(l(l!litnn va.dl~!\Jo huiII'W bJJ!a,yt~.§liIna biT iOz ta'iJ.ycrr. :faIA~ burada bit S'o'i"u g&rOyornm; Til rr k)' d~vii1mi,rL'w ist1eiil.el1 b'T ,@r,~,U~i!E1lJ PItK ~~~~nde Olmoo:s'~ Sa'kU1eiil~,n;bJrr,. BQybi t.ir f(i~i ;ii1l'muyofum;

fa,kat :saku'jcay,t bel'irtm.@' ge-.:~ du}~y,o:rum. .

Saikln-caf1 be1iriJrne)1 §liUlU1, f~n, d 'g~relhH g0riya:~!; 1II1l~~ ~Im ~Ttis~'l ra ala. !'1leVlimdHid}:, P'a.1ifb"ill lr;,ifl b-~ lUl'lli ~yel;. ,anlik 'ft g~]ple pas~(.a;n ,a~iS~n.. ,dlUlmtfS11cZlvikllarr ~lyQ-r. ~almz 1r.~bir zaman, Rep o.l~ff.l!:lu~iLk o:1far,§1Ik. ka'h:m.yaeaik 'bi~ b~~ dJ\1!mm daha ''liar. Hi~ J'rIlI,'I:dd~ pilt~ ~mtima g~elm~~ yOJii!~1FIJ mlulaka 'kemd'isilJlilr!:L~an)!Q~. I~ok biPi.k I:\.e'~m( V¢ -a:~lddda, fHI,no gordY.-Of ve ya:mYpn.i!jm,: ~~_f l':li.JJd:dY'i2 de:v'r~md, smeci:. brrg,ut ~9V1(1!!'a.izmJ, 'bsuldt, Tuddyc'1fi"'~ Mtmi§li~ ve 'klokll~\ln1l1~lUAuiIfLun yafrl,SIMaS.l 'ned~leriyle" @tg'(.i'Wn;u wht~,buri ~ f'jKK'fttin U~D'fI.j]5{I ka~II.lil~ ola.h1tocekir., B flU ~ik. netgplB,,Y(n:tlnL .

Ycni 16r.e.vl(!1" v,e yefd alanJar ittltl gerek~l, b.ru;'J5rom~'Qn ve~l~leri y~pml' bit' fKK'mn bert]' billr W~lN ve y:e1iljdlen yapdaIU7ffiLsJrDJ diJ hi~ sakn:u:al gtirrm,uyomm..

Vesay@t lokry]~ ya,p:mak ba~ k~nd,iiru_m cd r.~k:y:apm~ bamNcikWdJlI-

. - C::tka.rdl~~,m ooml'; ~1)l[d.m: Biri!l'cl C.1l1rrdlUlri)'Gi~ bitrn:lJ~tJjr.. Arliik yarahc:ubk liI~ k.tum(u[-Llk, anahtan b_iiZd~ir. "'Bi1-" lse b{aJml~~Jki: ta,bllail~. ~~iiRUd8;i 1iap:tsha.fiel~ri bmrat ]~e ~a-"bun», ZQR.D-

da.~. ,

Bilr Ylilt1b~!n s!litad,.~l ozgi(ru~fI, tw;bu van:mtd~ doru:mun~ da,YI.z~

lJi.usa.] kL1~~u~ ~ilVi1~:JJ i~ savq ~UdB'~ 341 ~~ri~tde "uhl~] il.rurNJUf sapva~.n D~j ,;zall$l;l, ~m 've !;Ok- uman f~ ,sav~1aJl ~klll)'(ll. l"i;, ~lftlt~Ta a.yruJ mlu kilm1j~ ilki y~ .~ynl'mas~ &ij~," ~00Tt1lJSllll d~uyor ;,tB~t ~kj .y~f;l~ .'~yrdmak Id'li$aJ1 ku.rtiuNll~ 5a~' ·v;a2Farrnda. da . S'~riil,~~.~,. ,~!~4] ~~ ~Jl'~l~a Kur, decvrimci !'!ii'UJ):,ltade ;a'3;J1yle l~ :s;a;va.~ tnmllR1'illlfl:Q.,t1tC' gn'iliyOJ'.

k ~va§ .. bir d\evlet. ;h;;inde.,. 'iiJ ayn ta,m_r" b~ll"biril'L'e 'm'UJtlBlk !'ts·fWII.J,iik So"lrglaYI!:rftlmla51 :durom~dllrc: bir de ,let dnnmut:lU1Jt, Demolr~~i d~ ba:r devler qlw!runmd •. u~" Dev1et de ~ir' gGiJer' mpMmJ

,dJulUrn-ud1llff. . -

Ya:.z;u;akbr,lni bsU;,i ~apbo gel~ktkt; bunda hlQbir!j kU:lQ Vera. :~i.lJa.m'k !pit. yan gmtmiyon m.. BI!a oolge .. )tf!tY -bili_me" gebed][r ve yeru o]BliIt. Uk, b~hl M, ~afl~bo Q1mtmk mr~·lr'. 8W'ad~, s01Ie;ret,~ldffimm O'2.ilntI~~~ for.m.1iile ~ebi1jj;yo\IUm,;, 'l~ ,sa.'V:q l1e

d.~~~-a,~kL~~n ~ITbtm:~n z~tb. ~ ~8, ~~I o_[d~iUr]lU d'll1~{D n~ ~iLl' InllrjUW aJ~a:~~~j lim; :a.Urtizy,o:n ~,'4~ s MTb~lk ollln~dldir. l~ 5aJW,:ll§: jfu d~mQ:kr~lS'l\ birbirinin d~", bifbiidntn :kol'li\wudJlltrl tc salta I' in, demob'a~ ara,s~ndallC~ suur .. sa~~dJ~l1d[tn'QJk da- it ~n '-'~g6 r ii'f!iyo.l'.

Oy~e mi, deS "I, mi? "S3SN'~CI" (;jrnetler venn - k dumm - ndl voo.

Alnllinka '1nf~e~]1( D vletiefi'ni:n §ilRd;]~ [(adlsr' plmi$ ,en 'b6y1!ik "'~~~i ~.:tht~l· A1?!41_iam ]:...in~b1lJ ~y'l~"'OJi veekH[~y'o~~· b1rl" U; sa;v,(iliJ, M~mFtJ:ndf_ll'. mgtn~~nin M .ti~o/Ii~, d~m~k[aiS~ ka~,· ~~ 'Cro~w~U (;JI1:f1N1ik 'I:!illiimym w e1f1~O'"JIm,. Ibjmo ~ ~3;V-q li{i.eti~, di'li, FramlSalmn eJliIj bu1Jiik d"e~;ei k~mJan.,. R~~~ 'Dantan '~ d~e.rt ve i'mtta BtI.yiU: N'lClpoly.w·,btru1 edIJJiyor; cikli .. YOrtl.lD~. ~ :s.a v,~~, i5imleridirl(~Ji"+ .

i~,;n,c,""'~'''' II 1__ .. ~~ '~..:I on,: I n'__' II ~

~_""'.I!Ir..!\.'';'';;;;'~ Mvr!3lll11 .:I.!I.'fiLJJllUefl, I~ Yva§, melfoOi;lllfJUl:t±ril!m iilF.I da

M bllimdyor; ~~rind~ ~J~y..e s;a_~lyorum. $'mcH~ ~ada:r i~ ~,,, "''''' IJ"LeIkmtizm.al~nl aynnby]a luulliuna~fj, 'be:r~ ,. ~,m~ ',83,-

i'i\Oi "7

VH:§ dbn~nllttimi ort:aya ~lkJu'abildit~mi di:tiumijcyo~m.. Ir~ 1 ~ 1826 'mod~ JiJJ!'k1ye twrll'!lirun~, Mo'im ortay.a ~R~tiiidjgiifL.. "b~H.~ ell I~ sava~ d.Bnem~~Hlr. 'Ttil~m8tt1~ru' .. Re,jit AU ve Fll'af P~;;urJ! bundJafIL M~ ·kal1Jn]al',ciI,u;.lKia.f:dis~pn·Ln TfukJe:r bJlratn:!dan .kind fel'" h' bllIJ it iSa"lni~l b.1m,y'rllr 1ki: t 906-1J. 926 TOrlidye 'hJribjnm ikitIlci _i~ sa~ vaildrr. K i\1lt!aJ1~ ffimet ve fe:V;l.'1 P~lal' bu i, sa~n~'tan ~~ kG.bmlltrclil!r; cU'l1l'1In'I:ITiye't y.~ ,KUrt kiM1llirull1 basl1n1m~~1 bu ikirnci saY~l 'izUyor. D~: HiM b~'1a.Fl.81~ tM'jl'~nden ~min-,olam'1mtnit'll, ill ncal 19m Yllhm'llJ~ it::mja"yl~, 1.980 yd1aru'run hemen &RcGSa vey~ 1l1Le-men sotJ,'rasl .. 'ucunClli i( sava$ d()~·'ol,UJ01!'" fid en ggrid d_a_rbe i1e K~rrlerin Ilmlm'k1etine ko~m bMi~ sa Va§ 'i~~ ~a.Hze edflty·or.

!Bulll]ar k.i'ta'plaf.'lnrtdll r~:ti'klanm:dtf. H ,1Uz k ~]llai1ma. ~rmcyen. nca giincel yazJ~llnmd~ driUC'1l'ld[fdiA"in::k~, don8;~IllcU, ~, w, d,onemidir. 1991. yaz ba~Jl!1l1 donduncu i~ N.V~II1,l iI~n~ 01B1'llk ~Dr.'Ill,.omm, V:ed~t AydlLn"m Kurdb;. tan·d~. birr ~3rtga Dev·-8011~rle.. rintT'l. lstanbrJ~,!da, btJediliiil'!khin~ d~fdfiueu ~ fiva_~m. Uaw ~iIl}'1y'o rWl;li.

Ttl ~d1e C11I.11Jj1t1l1;uriyeti. gU~ler~1 A moo. 1m Bi~tq,:ik Devletl " 8a~kQ!t"l GMtgG' B~h''IIJ\1I_ lir"k:lye zlra;reti~dG!n yu_reklJendiial i( SA."

Vtlft Uan1'tTLa den'k grelttdUer. B1li:rim~ yireUeniT'h~r._. . .

Paw,aJrlrteZ;, ~~;rndLynll; 'I}a .. kind zi1B:ret ohJY03J'. Dir.iuc.s1nJ. d-e bll - rim. 1:959' 1:iJ11 OOlll!L aytrwla~ a~ ~ma_ya, 0 ~af.!!!!.WlliJk~ h~D Ej.ii2.nhc~ Wet. A'~'ra'ya &,e~~ti~ Gok [iyi ha'bm;byorwn: <;unki !isei~Ower'irll Ankara~ ~libi' tamau", ,erkcnden" ~m abp A.rWxa·$lyllsi ~ubenin pa!i m:ahzettJe-ri1J"ue kQjtdQE~'r ve 'ijlif~ ~nik~r.i· sgn(a bll'~'kb[a' i ben hii~ Ml'lduj'um.da Ei~n~ow!i:r1~ gU.,enti,~i

SL!W11-1Il:m1~ Q~dlll. • _ _

"'Bizle:;(" am.k tur;1fL~ i~o1 nz; ~rrp klnJitt;' kayMkmn..mm yard t. Uluea1filar ~~ ~E1lvi·f.lde 00rab~' ya,lm.g.l :HZ bldm KJjc;iik Ap<l~ ye~p W~] fnlfl t;~uw ge dennek'lao, 5~~-0~ dDkhU" olm~ \li.r Htoku1i t)g-Ntr:n.eN liirih'i.dexw_ b~'aA\, dil1Yanz. Ba$~"l kiva~mlz ~i1II ~nf; Anb:r,lmn.. <;nnbfl Ca-di~lln.d eki bi~ ri:nc· 'luhem~.z'! milldYiml SiJ_n. Nevzartt; 'Itm.mm mjjjd'W11muz~ Ol~B r~l biliyoJ:'U:Z. [Sa:" N~'~r. da Hyett~tir.d';kn;. bkim {iieri'mi%d!~ r~ tistl", sonm vali ve ;1mdi de' . 1[1' ~v1lItinla Bak,nn Nevr-mit A'Y~ ~1- du. Ycldfti1liya,nU!:,

_ KapabFrum; ~ sav ~Iann dftk!,~iJ J ~1!IlYflruyor.13, I scm, j~ S&-~~ en 'O'~i. figiirle:airnd~, b,id$i UrulB ErkM'du", Vedat A)rdfrL He ~ man~a ~v~~] ]id~dmn ;kaHedi\hn~ UMI H(Mn'm. tmmiy,..,

~l PlC~ mijj~fidfig~~~ b~M~n.R1 dGJ'lk .geliyOl"+ 5rndii .. D yarbab:r ~:a lkJ~~e· patIU mu abi!d!ltdfi .. Bam:..,m'J~a Olke mllb~brcl~ih ,b,~~:t~ de U!.1i,t1 ~rkan·m .g,ene1 villi obm Sm~ der1k diquror.

'" B~ tu~a( yaraJf.:J k]En"l~ N~ olt!iyol'~, yoi¢sQ, bJr 'ku&~ mJj vru"r

~a~t~,soYle,erek.l~~ vat: Demhel1- Ihir i~~ sava$ poHtikaC:ISJd:II~. ,U~~ l~ sa ~~;. ~mirel umanuljd~ ~~hy.m,. "JMim~~, '~p'b~ 1e:r' hepl ~~ zammnlnda. kLE'ulU)!;or. Di'i:rm:f~.!ll ey. ~t· darrbBm:n

~ lca,lIb D~~~l~ J(ult(Hst~~?fI.~a ~t G~~re£Ck De~ K'I!lmdiS~[l ~ gfne'~ vliLh ~]ijlrakr eym.mlu~11H AmbT'~ !51'31l~;lid iem.mi.r~t -§.etl~1, ~oe.fI!a~ Ev n'in,i' Turgu. O~.~I~I"i .. M~u~ Y:dm,aZ.'ll ~vgiU pot.shu ;o"'''~~1''II.~~)f v~· dlmlO~rMm·dnn. ro~ oo1Y01" .. aemm dJl!!' IR.mirelJe ft ib~ ~zl:erUl!.e bill L1i:r sOilii~ va]': ilJhdi ~flflm Slen de:! H

,Al1Ilkt~i:myoru m_:, bjirtid(el'~ ~~~f yed~~ sij'yl!ed'ig!ft\.. ~~rIQd~m W~ g_~en bAa Bur"a'dDilllir ~ daha diUClil,drrdi_jim bie devl .t ta_11IJU~lm vermali i t(y,oIUrrn, ~!~ k bubl~l ~~;;,mri' 1ilrorifil' tu;-

FlitOf'; e.r b:fit if, g~la n.nda.~. bI~ t· . fell allan b:i~ g~~ Olarr.a

dQ~i.i~.CIhnetid~,r, B'fI:sml,i' ueuada lte~li O1m.'1I. blr" !Ull1!zrnktu"

unh/e.rslte bjj" ~~S1j yarr_g~ ~_r(ltlfl~. yaMIna,. aydml~r" iKJIle~

ncr~lMj .~ OO~Ol. h~ h~p!i lfi~ 't£mrmmJt 'm~ olgrak al81!a'nma]~dJ~~_ De_y.Jet~ ,unbrrm rto~ nJli durumu,duf, Bit·1:; bun~anll hepSlJw bL~ :f11 ;[Ide rut. d:emet 1tal.1!l'!.e. setinl'rOO" nla~i'l ~6tdigu demet de:m.ettU 'Ie fa~ttm bUr-adM gellyo~· gi~f;I '~e m:uHak bir d7vlct. V~iI' .de.ektaVr; bu devleti f~zme' bdar ~zaJtilruik ya da be. ~un t.~~]m~e ·f~keJlli~ ~~n d~~k. ~n O'~REdbtJiYQr.'", Hg.~ Ibe-.,;~~nh m:~uald~r Inm'bm.n '. ~e]IYG~. ~el' a:ydlItllan~ y6n'u~i ru_~·ltne~ k8fJl ilS~ eger· ¥a:rg~ Wmtlfle ,ytiliirtmeyle aym ~fide: de,~~ e~Ji' ~aSHlL l'Ler gti aJ}'i'U bir yiJn aJ~h"wyo-[s.~ dl!ize-l:1,. dJe..

, - . kmtt~lr; bOyle· d~~Qn~!~~:d . ~~~v~~. !§er fiiiJler ya da ~~mror1!! ml~k1~~1iIl 1)1], bOlUnmtllJ. ''biT ooimTlru_ne ~~ tse, au t'lak

liilrr' yeR~ dU~WlTLU V~M~ j sa~um ~z ~ S~ei'e,~m:ii duYlllYO~1T!; blLLn~ _llUIfntJ but SCKn'U'WM ~1dLm~ Ued .~ wmqkms~ ularillk mia,a;Whyon.Jm.

91

Guml. KlJirt· t'idd1ed,. dev'l,eti ohJl§tum',",a; ~~ler.in yon

dL'i~~1i.m:lesill~,o1 at;ml~,nl'; he]'hn~i bir kompmkS:~ ,btUlu btbu1l tmem,:yt bj_UmselU~,e iti"ljtdflm',amnYO'f"tlrm.

Gibel, AIl_cak bu ~idd(!t. €tevlt£!d yetli oklar ooj~;Ull:eye df' ZOT'~amt~_, r;, bI!!J1iiI.]W'odm bbisi. aydiliL MlIek;eti 'okw\UJ yaniJ10 ~htHiSJJ Ql'l.!a<yo:r. Biztmli, benim. Aziz Ne:sin'i d ~1a:r~. ~laJHi~lmIZ ayHui haIe'keti,. "a:ydm~lg,e:dn, ekin ropl~,nhlan~ Jl'fip IJ?!J;;:I( as'ken hal '~ 'O~W ;fLrym ;zam.arn~ :ru~tir;: a~\ii ~yd]1ll h~reke'~~iFl :yuksel.i~il'fldg., devle,t', b~dml! hep ikaJrj'lstna aM~. F.ak.n: daha SOma aydlIL11~, 1.120'~,~ma yo,Uanm amdt PKK iiidd~W\jn y'&ydma_su:un bUDlldiJ rolia ol= d~umrn:u oluiullOyorum.

'GU~I,,,, f,llknj dii~oo' '~:n~ ated'r.; BL!hiee- Barao'm So'ii'yetL~r'd~n yardun al1d._gllnm ~kI~9] ~UU yotmrmam Y'o~ a~. Ben ":u.nlJ, ~cmsem1yo.rum; bana gOre 'So~fJ1;er"i yard~l~.nncl~n drdaylL de,g~n.r devrim,eik.on y,anhm el.med~,ip:u:8en dol~}"m.iere:iti.nne.k ger~ldycDl:. Dm !k,d~l degi~ OM. konuyihl "i'Eglli olara'k U'iu~ Mum:CU·R~"~ MilMyefte .. ]() ~umt 1,92 tririhH y,rwLSm~,. f1l11e~ l1uJuy& rum. Ug-ur~ !'BOl':an'L~ c~irun rurtiye-)'Ie iJeti;~il~ni w

,8MMd.eo ag- I!!r.i Wtefl ,YWP,lmasuu s~llay,;m, G'U1..'el"bl 8~wlem, okiu" diy.e yazlYOJ.'~ U~,'U:r1 arac!lm~ y,nplryor V'C H~san Cclru C1!lze]~

, _.mol Harumiu cen~inijl ;8etiri1l'T"!eS!uli 5aglvyQ'J". Ehmu hem.~:k ~~!lJJ:'bCl buh,yo:_rum VIC! hero Ide bOyle olma~u ge,ek~#hn d1J~Unityo.rum. <;ii!na.. Ra~UiL Ce~~ Ou~eJ~ AN AP~f1 WT bekan.tyd-;' M~,1", bir "ml lref~· y~ de "0 ~)lIiZele'rirlf Wlu."' :i~Tdif.aa;l.n. du,uygtrdu. h ibl:!iJYSi£:ltl mebniZnu ~anl,d n, bU'ml Ie" rt

cO • ..!..Ii • ..J~,

i1ou.ctlulLJ' •

Demo,kr,ati klir .

. lrt]rri~{J.fu1TiL! C..Q~ ~~~ BilJroa'da, Murnt Dag,4c;tell'bl yOlldlit.i aQ~ ow,1'II.ttI.ld~1t:~'lk. MiUet¥ek-ili, Hat:ip,Di.cJ.eI, Til~~, ~il1I.IluTill[l diz .;5kel' itlurwilla ~tiri1d.ifinde1l ,&& ettil. Do~dm,; 'bea nim 8J'lJlllilBnmlJ:a i~~ S-Iwun ~til devl~tle a!fll~ yti, ~emlmi§'I!ir. "'t§imrll." he:r 'ne 'pa1ita_SIDJ, o]u' 1\1 '1~un, b~ m.:m;tID:}i mill:[ ~n YOnUhu ~:am tl3'l'Mnc ~t ~l1nalJidttr. HBP, ~.e11jekrot~n A~~ ~n 1t: ·~llnat~ Arlada~ fI1Il" tek h denrn iktida:r G:ilQ~Urn1l!l ~yledi, ~k doirud~r.. ~iktidm hedefl"'"m~y¢1 ~-~ llareket11 d,Q};k~'mcuhr. bdmdd.i~~ sadece k,el1i,diis:irnri 51jr~ ~~m,yor. d~m~kti!r'.

UlI,tlda:r ~ ikl.idfl~ Bu t~ S'av,a~:r.rn SOllLU ~kQ, iktidan Qllwihd[f',. hnm g6rG!y.or~m ve btmu yaz~mn bi5~iik h~aiiIJ drUl.1uyaR mm-

..

A.kl.l YE, iHANfT

ic;in tSimpon balgenin y.etind . ~nklyOrclU; II1Il ~I cia, Ok~YIJl«Jy3 uta; mak u~eN ohmreru btr ~1~Irtamda g,65'~~ ~1t,bmJ ,q:er W mpon~ 0: . ka~ya'!d~ (blIsinku ~:ler1 .. Enreru, GWriT devfe11eorinln fedensYOD1lurnda :rtaJU.c ¢djIJeb~lseydi, 'IlI;r'kiy.(!'ni,n sinn' 10)1< daM be~ka ve [ddu~~ dam kmQii:k qlljibJ1ece'k. ".

Se \Irs ras rndit tam~ an ... ~n K.wftasyA ehtrElJk dtl~DtUdiir;. bier b,*S '1'a"iS1Z Kmrd11l'lil't), ~lebHtyoTdu" f3a~ImS1Z Azcrbtycan, Erm_m!staJ'Jj 'Ie G'tkcIstan_'m bol~lIIze edillm.elf.,lo]i11~ Saurya ,ZlJ,t1xi ~ 'l'arihli.dl~r, a,fllL<:. 't:.IlI:mpor'l Ti1l'kiye· CUQlhulI'iyeti.. Ki~rdJ~trulL'l . '!IE bn:dr'i, i~me' .aJabUe(:ek bix hi9m~ ,gkijijll!yr:hUi}19":ud'llt. '~i~cJ~ Inl yn,b deg:~!\I' 1991 ydl sQn't]~~r~ Bol~vjzc'm v.irrli '],imhl ~e5iW1liJll .. Ib:~ lillf1d1lJt,u ·dti§(nuWy>o!. Bt:Hgel ~ ~ taraftanr her 8.L:Jdao, her tftrl~,

, • 11-.

~r:rne ilt;IH o:r·.

CijTufQ~~)f nUll!? Pe;; emin d nuyCrurn DWt}'8:. r~1 yanul Gar-. bawv ttbund-, b 'r Min '1 13wh 'IUrilhd.en biLl' ~yabW:l yon~timiude ~'mJiulhj bitlikte gbZIt!'R ktsr eden bi~ IkaTanl~ y,ElI. ratf:1;laJ'. C~~v"un ~It' helm, ri~d1d~MaJJ1 hie ~kl1 duyp,lI.YO. ruft1i ... ~ Imau" g;t'!;~tn~'!!ir. H~,I,l. ~ .. di p;ut-tme Sa'ller'liJtU~yel~llJ'; w ba_D. ba~Lngl~ta yaroJtiCt Q'iabiliy01". CadJ~C:Oi'lu.n ba~~arrgl~ :Ko:mu~rdu Filrlisf~ 'Ie So,'~yet dfize:ni:me ,o:n~llti~j el~jtii':Dl~rJ1" si,i. lilm'ii law1-tm'!.e l~aJlarl3 dlBAe.rl~nttird[ik; '~el ob.u·,8ik~ g"O~nmedi~, BU5Il'U~ ~ri'S1;;:I*1 'V~ n'rI!iynpl~pp Gi1~lv'a~ :k"~nd:i n~vzH@rjn1 hi, bif'diruunitJem- I ·OtiU5l;lM, said~~, ~aD'¢'t ~Idl; arnk ~k'i kI,r anlafrililyor.

Po]~:tikal so'zcild'eJ~, &u!;' ala' . y,a dai pan;~ lan~k Ug.ere Ir:ekl:rdtekle:rd.en ,J)1~ bit ,ii.mE',

Bu,h lse h. ro mjyop vI' hem de ~~edir' So:vyet d' . ZerJifi'in ylkdlVllla bakarl1lk. Bu stL'u aoowanUil. buylik It;ilir YiUYI]g, olamjml dU'§U['rLUrlOEuiLm,_ H p yanildt ~ .00IDy~anp SBnsbtde bid!; ~~ Yllar ~. &js:~ ~~ S'tey"'ea Djr lmpm'attnh.lJun ]l:d~n ~hU',ak s~tem pk1:1mH ~r-et1eti g5s:t-e-.rinre .. Wyilt. bD paniik YThlad'L. ~allitik dleyI.eUer1nbl. ajITd.1fDll dfu!Ildumu:.1t ~stOOj. UkMlyttlJlj'JI enl~ d~1 0.i010; 'lib ,b:roo9a:r~mm Sovyet d.ut.:liiJt;l,i ya§-3'tnlalya ~yWdu 11'0 en son oJa:mt, da 'fillll d.ot.m. lla~iZ Dev~et.I.eT T-o;pluh!lgu'n:a

rind], BeUdi -d~ ill'lipa;rntorhatunun tQ.ndQn, 'r;llD.rfid1i.ilti3i1Y m iy1 kt.-"l1dbii dUJIIllyom Ii!) \fJI2' b@lki d~ bu nedenle hibanm - ~in',ilk

'Bai,dat~b;\o ~iji1du ~ bfJki. 'd,e ,gu01..U:·1 gii~ii fro ~ Japo:r,ya.''d:a.

I. A ,j': >. .. .~~ ~ . ..III "" ~'_..l. AI:._ ·'k"''!.

~1l.iJ,.<'1U] ,¥t!, ~aJPOn )7Oli1'et'. '~nn1il.'li. -otrlillru/~' lI.laY1~I~l"mr. ...w. QQ I'Y.

Ammk afbk di2leri tutmayan bb' em.pe:y~lis~r 1"opal empemly.al1%m.. ~UJk.ieri art1lk. W'asWn,gmrL'u anlat :fOr.

]fa Ta!rliy;e? Ytfm'i!!lu:~. 'Yiii~lm scOnuj! .;erPSIZ d.avUet ,t)d~Rll~Il d!01\emi. mldil'" ~~ somyu ~n\1~d$n ·c:ev.a .llJ,n- ~lta'maJk istiynn.Ui£lT E~e~ lr ulk,e)"tDO" diye bir y "'m Ifd__t:r yaril1tlna.k ,zomm,Wt!lgunu duyuye:rsa, q~~1ZIjtl sm\una. k.adil([ ya,~lyOf'.i' de11Ji1ektiJ. ~,oona nim~~ ~ : OWi'd!an 'l!tiir'kiv~'y'~ bJr r der yatal!'1iL~k ISJte:niYoli', 8;lnki mlli~h:l1 a birlil1Jfmne :fapu.1Jm"lm'~]3r-, 'YQ'tll:tell. dev]et' b~lllm "'bu ·i~m,y.ii besmiI,Ylftli ,~i,e }'~[ a"~" Bin )'Ietmiro-J'", ii~l1ndem blf Hder iU',anllyoT. .•

Dcmliro~I ... O.z.al 'ii\e ~m.Onu':fi Vi! ka~I]ma2. ola1rcS'k" ANAP U~

SHPYi bi.r aHtya getinn du1rn.mullda. laliLyor.

Jdeolop~i.z, ~g.p~tim yqnl!lilenuYOJ:'. 'Fel.i~ i~kcUn ideo~jisjclir .

Ber!trti(reri~ l'eli.Jle~tirnm~~ d.enem:.ri '~~_tyor,

.!rru~fw l~\. O~~'ln ftrsnnJllanndan (d:r.a yaDla ~g,ana.hm ~ lit t1imrl§ ti; §Lmdi YaJ~u'l Oo~anl' Dem~n;~ hlhdtn")101 y,~~ya dOkifm. O~kJmiLl ~imdi n tlnd~ ~.a:hm D~ml]1'el pi~~ik(!ISil "t'aT~~~ldl!l1'~, ~~k y.aZlllam'i!l~ biTisiiJl1j;i1ll1, ba-1'bll, '"Dem.!r~l} SHP"yi

ij..... "'~,~.,.1., l~ H=~L. ...... ~ rI""" ... i: v~'Ii f'ri.d. J i1'~' • ..:.1 ....

!li,.'IJ,YUI!il~~l· o g~r'. . ·1.NI . .I1Li;::;l '~l!.!"llj .~ m-o:n ,,-,"..;roan iij ~IW[J,'(el.Ij.m_ii2:

iandmaz ·~i1'·~eAqill:ti1k "VaLf.· tem'boes.1llli VG axad1i. ge;en YiUatda lalza_ndl~k1anru brr tere daM 'ko ,,1ql"u[Jj'ou" dcmii;, deM.l~ 'r. Wura-· daki i·~mi.re.f" ~2;Cgg-,unii ~lk.armj Hi.knaeften hl1!l1m betize:r oo21e.v ,~'9k ~d~ illi'a.aa. 'bit boyte" bins-iN b~hu:m.a:dalR edermym. Ahme.'~ Uki Ob;uoglU da. ~ KiiTi~ MfmhllJlll ~ s.:a.flsmulL 9kDfl nedimiyle ~mirml'~l'nil~;ra.n1f)jE'IDJ.. an e-bltte.kten g.ee ka1im1yor ~ ,

Petri,~ iUte tl ideolQj~idk".te~fbyotum,. $m.diDerni~ _ if oo1'iinl 'Kfrre olaf·ak dltmyaya ge1lrni§ ba. arkadlil~Ii:1]fj.m f~ti~"id~r,:' 'bu nrka.,· dalLarflm1 amamiyomm. lhmlann da .~ anlaA.'IIc]ailfil hk Siallu!myomm ..

Oniwrs;UM.e .. doktor.a d~yi~d~ bilDm &l[tef~i, ders· yeriyo-f.Un'tL, .' ~k teb"aria¢f...ijlm. toortnt ~fl$3ft .akbrun yUlt.mya ~k y,atknIIl}Id~udlUj". ~ alkb muti~k 0 sa, bilim ve felseifenin .a;h,~. m~lle d~ir hil' ~, olaeagmi ~my-o~ iWUlJ'lJ arkh en C0'k ~kendllisi ~till ~fs[z OIIl'm11ij)r-.

~~ '~~lar 'VM" ~ 'kard ~!iJ{: . m mi~;: l1J!maJl ~o.k ~viy.,?rn~ Her aiM.d I hap SQz Mni!k \Ie ~e~e~l IQti:'dei~ik QJabi- 1~l.[1We, lLl~rJ:ta!Mkla birlik~ bIrD. til:' m$an]mra OOYlna.yo.rum; .n]r~ !l""Pl!n:'IQ ~ b.abaR'~' [,aydd ~~ Aut r Ib.ay]hyorum. iBm 10- ~~ var; ~ep bainSCd yo~(m sOz edfyorlar. Bunlatr:a cia bu.ytlt l$yr~lhk, d'u,yuyomm; n.e g~r ben~ n '~lI; dah~, iyii kalpli: b)_safWlanll bu~u1~mal"md' fI bUYQk' vb~ till ~yor~m. Bu i :t5mlar'vebu ;r rkad.1a"~laTJlm l:adlamo 'iyJ 'kqllpU 0tilmadll~lm. ic;lm Url1yam.adl~ dta.

rOlu)!or. -

'Sim,di bu Uy(kIJil51~!~'YIk m:C~flde' bi1iim r1i]S!:!t~bindm

9~~n'~1 a~~a d~ 1l1~~mj '~opI~a',a ~J'I~IYD.mnl,r ~flmr. :~ m1Jrel.in ~u)'uk b:~i: poll t1JIciCI o1d',*u dti~Yfiru['e '1""01:0'. B~rU1dju['. Wa:sliTi_hJ'~U;u,'~ yak1lll-lllJ "rg'lil~~myo~; yakmd~f'- B"s~"W"Ii ~~ei!l! dest:ek, ollmll jlorooJuqlllftLda;"mf si12. ooiUyo:r; :zaru.n1ud1uili'. ·~ushj:g.le!se .. _~m'·~ '~~t _~,ya;Pilb.iJrI-1 ~ ~HlWa~hing~on'un elhte b4~ar ve 8eka Va.diS ':ru basar. B.t~r· nu, b6rlil.az Ern; basu. Bw.d:an onfit &vzaru ne ,.~pa'i'; en) JlJlhk: I!n'tieadete ·bl.rikiimhrl barmiCJ.1 ~Oziim

I .... _I-.,~"" k ............ - OI'ii\ftt:iO.. ;;,_. Iii<;(', '" D-o.::.':~l.~" ~, j~ IIili '

~llllllh .. ~, ': ·~UJyW'rnm; ,~er UUYWIIh' !l!.A:JiiJiIIUi!b' l[il!lshlJ) Ib~'h:

Y~p~;rsllj Bu,sb .. ~m!a oo~kI yapl!l<I:'stiliI- Sa,n-l", V~'~Yi ba.~ lie $am ~ a~l. yi . baSaTSaI B~~ .. d~ ~~ka y0.'ileri basa.r. :J;tu.n.hu."", akhn urun~!!ndi:r; h~liIlL du,ullimt"8;1, FrektigiiJni'lC du,linoo ·td;b~r

Sil:kll"011 01 ~ . _ d.~~II.f'iJl du,i:i~lilyQrum. .

. AllLCil.k 'beill, bilim f@l~~i'ml.d~ l~~n ak'1! fl1lW B:araf!llZ Oll)mJidJ:i1;l SO"l'LUCtlil;'H.I, tlkanyo:Nm;. ~k;gl yliri-t m~de:ti bu bastna.~,mJoIlll!MlI I if rna Ml[_, temenru ~~3Sl'njD 'izlemlkS' nden. kaygdaw.D.yomm, T,e~ mettm 'le yWdeFliir,se a:d" bW,gula~ d'a.ba blilyiUI:;. 'III~,rb:1:. \!"eri'!mr

" .1 ... ' "'\F,i ,!. ~

ve i1.~n l"€l~~ ya~l":. 't;eme']1ni fie gii~Je~iii' akd b:1dp'5du .. tem-~ lyi

dalfla - a g-o~lcJtdln10r. B'urtdtrl't ~:nr.!ra1se k..91~l'ull~ b~r ~J~UJ'ia. 80- ~ ~)'QlI:"j ~l:1~ bwlgus,l1Iiltl'mi, Irf~lig~y'O~1I!JM btklda: b.ul~ iili1l1ene:m~z bar I11ltku haHn! aH:iyor,

NBSl_1 'm1'? CUI;, ·m.evziileligi ,pt.fadan kah:hm1ak;~ bunu 'is~k; J urnun 'Idn ~]I~m~,. akltl, I ~ullYla.rn~ hi" oorr!lUCU o[arrak ,(:Ibyor; J~aTrlG~r. I. rbawv. ,~ali1 deg'U~ 911~'k.. nel bir haind:ir., Btl lled'efHte td~ kimsE!nruu. ~k 3.k~1]1 olmM'lm lsterru,o:ru~ iI:\au~~ind.en TI(.al'b~

r~rum,. H.t~ knmsJemn EIi~nem kadu 'yt b~pU ol.m.as[]jJ] iistqefb.1Iy,omm; rnBrl1jJe~ren m:rbiynl1illti.

BAR" VE IESiF

Harp n e-lin iNan i~idtr, YUfe'kli oLmak .~Wdl" r, YUirektiUk, leh~lkeyi kfi¢~ .tir.

Ha'c-p meydao:u, bi~inmeycml'lI:r YUIfmBl~uiu~ Ha'rp'l yailrUZ£a:po.Utikallfn §kldet yo - uyhl sii:rdU1!'ii:mlfU~:5i d~i ~ aynJJ .za~d~ en k.o)'~ oolfi"~r - iklLet i Qifld~ poL1tikA y:1Rm.a e~~ 01 uyor , 'w 'ned' nl . yar~ik v,e ~~t saVBKinlil"lJ v~ecUr1:Ie'Z ~i~ ildtnri !ii8yiJihyor; InlJula:r olmaasa ,s.ava~~1 \Ie 6zeJl"lde b¥k savill~~] D]muyor.

~~, va"91il1~ , 1· . b:IJti yenme yo.UiUJli1I.dai,JTjj hlds~ 've belk~' OJ . I .' ~nemli id:ir; iimri dedu:mmk mstiy@fum. K~i£te hEm i:iJ~(jk 9!ph bir n"ilZUm, 'lie h-tin de bUgi It)plalL'1iil 'QIIl1! =liUdl:r~' anC'ak bUg1 I.\o.pla~y~ slr3.chll!. b Js.tah~tvlml dei;]j. iir _~em1:i~il]ln. im .. · !kania-run tru"~ bi9nTlim;u!' anlamHlk zoOln'i' ohruyor. Keiif, birr ~ff 1:_01 yl~, kall' S@ nalta ~k yabn l~:lir,~ztde ve ~ild de kimlin oledullJl bitirt.mey:f'J:'I J{crJ.erde, ~idd~ flir at'a~bm1adar, TiHnri'i1linl ooyle Y3plyorum.,

E-Ii£p ·nutle<tvekilia[ bit ~i~ l<oludurr.

J:ia~bde k~ f k~lu hep yi ~~iteHIe~ !~_i,~or-; \a~l'Lm~l $~[reldl OOOl ya ,R ba.lk al ,c nir:Jald uygeliD sOzle "Ve,ZIl" ~ da Tem~11 0[~S'~ imkan da.1EdUmi;e but-anarua dan da ke~re ~~ridanlar ,oll1Y'Gu. ~if~ !OJ:1I, (trarooe §idd~H] bi~' datlBlne ilidir. ~if bir1ilderi. ic;;m 1i~ iht1ma1 g~rorum, 1C r;~1 ~fda ~ebJlirl~rl anz1 c;bu'lar, g5mv-leri'hi ya~r,a!k. ~1J''amHI!1IIIl, dril:zey1nt!, yabn bD:]jkl~· e d.oiIJ~lel"; ]t~r o~ Httimid, d~' va]'; I'n~ Q:ri~-m.U: elan '~f~n :kendi~i,~ dif. Cbte.vi biten "a' aa i§ yapm.a im'ka1l1 iaJlillElyan d5nebili.l'; fm'~ ben, h~z mll~t:vekj Ii kqi f GllwtnJ'IiL lb~f f mi~YUltunu _ b ltJ]e.. dildrui dfi~uil!1l.uyo{Um.

Arli.k SHP I'll' SYOllilllt1, yitmt-u~ bemziyor w SHP ItoFa'tb1till' 'btr liT "'no ll1:iJn"s laJ!i!.d", hi~ Iki~smiilil lolmayran M .' I' Jiki Ifn_ a~ bogh:a k. nheligEgQ's!temle-ye 'lNq1Jyol'. W'ashingtoo '00 va

lra·a~I~ltyl. SHP YORii:limine ~ btll kSLrn~l1~ d-evll!]~ Ida:~ine E~darr ,olm.alaranu'fJ. . n~ :~_:Hr.~.p g,i5ru~t"ce~lhd _ MflEiT!~ya ~h~Jryor. Unl t:er devl~t~ l'sr~rh !orul~mlf;l!kl\e bJ.f:l ik~ d,i,g~r .atlerMlilflcrin...

a1(Q'k, wr to:fl.dat 't.1rbil~~lnda s~lqr'L'Ca f.1im:lilYOT.

HEr Kgn,gtd:iPrid~, 'Dlyal'lmklr' n g€!~ 0 1ha,W~I .. yUZ~IlQ DelH1icl'e dJj["terek.. J'-I) ~Fcaftll"nl.a}'~ a.Qk'lllk getiml~im i:i too.~: 1000r~k ~i,r ~~ern.s}!(}fb mll~ 1rr".ng~i? BIDUar(:iJ 'oplak ba.~llOUldlk ya da ~m d~ ~ '987 yllrlIHd3j Sr>vyl~t dizemnjn ~ft~ 'in) Iklm.

5 ;fJii~ d~~.m:'moo,]~ 117« ~a1i1_,d~. Q'ftliya ~t~gun Dot:1I.t £UmhUl'i, ... etlen Dlr1~#~ ~ 5 de etJ tl¢!bi Ir' h.hflgyl.? SinIridi ke(lfi, yapdmak ~~~11 bu giiruni.irydr. .

OyJ~ ~'unyoJiU a, by MlJni~~ n .ee%·~bl b1!J'1 ulul.rikeD ea~baJ.<am_ ]Je..

"1'" ,II. I

HUm' 'e mul"acaRl elmJ'"j;;, ~. km .yocck~ ~tklimun dinamikl~ri

. a~ka ~rde ratty,,:;, Birll~' • ynya . ~~II ric birl'ibe (Q~n imp1-' .~~rhdliU:lll1 'fuPl;"lI~fi~d "l'iiillf ~n der.ec~ Irtrre~k. btt p1l'ti ~Je' ~ktrdar~ bpf] ve Q Lirot]q cbularil' bir yOlletrne becerisi ve ~rll i ya!r~tn! ~maI'in f,apbtl .»~ mfiadc-lf;)'~ llia~lary~ 6rgUltJlm-~ bp p~ n\ibutLm ~p ~f '01;de~mk mr ~13 i Id k ~. vurru d •. ~'kiB r .s~vuffLma P tfii' if, M~fidafaa~ Hu. uk F,~rwl ilee bir yt n tim Neka~ mZDUI1U YiEM'atlmaslldlr. Kerrud ... ibjr yandt1J1it ~:iII\l'a,~ i~roiirOrk:e-n .. ~.e~)'flllit ~ lsu n'bul;u1n. lt1ncl)a hlr y8. l]'m me.k~~izm~ m 'IV lx!~rul yamtab:lild1; lell n~' byddll'l15i g,ere'k,en nokt.aJar~fi ~I .d;p\ bttr:as~ vat ...

(;OzIDn· Denrl. Id" v,eya se !'!flerlflde ya ds ha1etlrinde

.... r.;'~'l. .-I

I'Offl1I.uyornm.. [,,;;yf·disIaIl'!.!l1l Kiirtlecjl1~ kf'ruiflennin clm 0netim

~~i~U',~1 d~@~cim o;Jk ?"ne.nni ye g~11 .brl1d~yoru~. Kur.t~f_T yUnC:!'tim ru1).Jund~ .. fiddctb ge rnrsl[ d.enemfere mubJm;.lIrhrr.

Kmbriyoru.k "£(lirdistan Mil ct MecU8iiil a¢mhLnJ Ibu ~an ~h~mJ' biT rm-dmrn v~ .~~i~ ~1 rek~ 1 ~aYlyom j bunu ~aThyQ.mm. ~~I .ll~ !l'nfsb yo.ne]m~I;III., HEr t?k ~~'nifla-til(i8~lnl ve xe;nii ~.~ll~rl'uu \Qmyl~'i~np tn zJand l]'abJl~lru ooMb:di",,~__Jm.., Du Kllrd~stan c~lb ~n1J1l 'liIall~m ,~y~k· nru by ~ d . ttktif; I pljt~al1 puna l~a.re~ ed'iyor.=

:P,em 'rQrkiye; ~llesi'? ·.~i~ D~m1 s.and.d~lltl~.an u.;Ok bi.r pnniye dij)y..,a1Ii;~r.ak. ge1q-H;' btl,. btr randan dellemcktem. kol'ku~.ftk, vt

d;ig~r y.antli~JniL d~ ber prntiif \U yaZlmd~j Si~ylem]~1 J1H ~~~i.f:~y: [eMi]1!l!~ bir lINn. dllze:-ytE"le ~:ilnp k:tU:s~~I;. ~mna ~.J]'i!l dJl),~l]rl1Y0r. Du ,egi~tmhlC!rJ' by]ttt'L~ g~~k ,<;oc~kl~ 'ba$ta.bk1~n._ da ~bi]mr I' TIl rki,¥f!' soh,mun. ~~itD1derl ha~I'Ile 'g;e'l'iy~l':; kie~dren: k~ rkuyorr. ~H b~k~~Jj1en koTka,YOl', ~I!iN t.ay~hfnel~J~f.i ~.o.rbn t~lli,a gi~Ued .o'looa :ftelll~'~lyLe' ~~'fil Jt~~,1J,~ ~~¥9ilmr,. ,

IEkaieli ~'Jj!il ell 'kes.in }"cluJ yiiregi datl,3mal~:m. A~.k

yu~~i it lI'e ~khj" I::imiul ne yapmal!J,? _ _

CA5HiMn. diomn&r:enni~~, 'Ttj]'ldy'C «p_hes!:fNd~ bawk~niffi!i,m.ede ve Kii.fdt~p. M,b8vnde yijnebnc be~mi~ ydb.cltmede jnl!t~Lm :gfirlUfOro1n. mc:btr ~nnJJt&IW~nk l~an:::~-gtln:niiyomm.

SilYilil' sen d~ too:Til. bit fzy']em'tii!:. Cifunki saV."!II, alml ~]\ de:rooE biUmuneyenUdtt·. ~~~;~ m.,~n,.r 'kaf~t '~4J:rai .. haUa kmmdi

J.,u"yet1mru~ 'biWya_k bi.r i;rn1l[~m,D't:~;!1 mmtlrl,OOIi.f; 'bOyle 'L~hn·illUJfI.~auI~l komu~m~ ... , dMa lie l~d gpcii ~;mltiiriyQ:r,. Ki'¢iik. i'pludam1a dayamIJiJak 'bHi.n:f'l"leyenler d~tintn ~mnIDitoo ~5.F.fi\irlyi, rOll ~i~ ~~ ilyg~~~Y1 ge~~ttri,yo:r,~ !ba1~l'Il9llZ~I:k V!Ie. m:~ Si!l:lta"laT daha 90k bj)yledif .. ~n'kitH bai~]' , ve .i~ sa.''Va~~r~ mu~a:k,_ot,arak eb;ikH. ,w1~]~iJe 'bq:byot; ,bi.lJIilIW"~ blm.utan.ld!i: ya,da dnderhk ~,~~n ~dl:J111 yef.ll!:hj1i~'fiW1lm.

Mtcalk ~,e~ bOyle almuym;;, Ti.kkiy~' Ozeri~e: T~zl~r d~isinin bi2~flici l:J tab~in.~a ge;lli~thditnJ CanaJ~~ Viii' cia d.ail1a c!ottOJ ooytey1§l~"" G~l:iiool1!!1l ~v,a~lJ. biT kWili1iuj~rdnk ~vrup iol:D\f~ ;gftriimnu,or1- Ctha:kd1. GEUl:~,'}~[I~~f!Ll1ft kQ~iJJ'k ya,11~1arj ~peler ve' '\!'8~ dilel'le. th;-a1miUf snttawltd;~ 1!Iel~~ ~~'may,pn hi~iT. ,c~¥ yo:ttur;

d-- "I~' ........ "' ... 11.] jj Iko:: ... .!'....,., t r _ ~~~

U~ma!U:,g~ ~JiJl, ft ru~a:n _e 11J'~1 IfaR': [~ice )1-lflYO:T .. ;""'ellw-'

iu.. ko~UWlililik ya ~Q; <!I([!_ iSilvan dQ2,giJdir; ~il!i' kY'~l~ fa. da i~iU ~r V3-Ji Q\wak '!iLriLI-m Y,UJ]rl)'OJ'. IBOY1~ d~li'yomm.

~ V@~~ p~ibJ~gj:iikij1".

Sava~,," eniooe 'OOM\Ultila:., ka[l~ taf.',af:I!~ is:ad~ini ~~i.m aillma,

i~idh'. '

. SalliJl~\fI~ iON, ~t).tdliQ;r~m~d,e p-silob::l1i ~i3lVa;l*~

~,]' d'ikfm~ durum'!lll'u:taytnl; ~ok ~rf,tml kertdlim.i!1!J om~yan gjl1'\ak1~,~ ahf y~~m!liyQllllm; ~ ynkhu;, y:!l dlii, hm bi]m!y~nl'ilm; "['ijz1dy,~ U~ne 'f9~~r dbi~lll.itn ikln~1 k;,Mh,IMa Bi!rinei 1m.llY "Za~ '&Tit> di¥~ ~ir &apirlmR '~e ltnJ~ d~~ Me_bill~l bit: sa~ln 01- ma,(hll.m ,00rnto1fa atnm \'iTS' :umtl(llmD~ ~bru ,00li~i:ro1~, BlUlIIQf' ~Q b~~ nda ~brdlm;h~m. '~ri1i!li1it Q~lmrlhl!~e te~d,u(e' 'Me ilrlLtm.11'li2idjgl:mL

I • _ .... "hi . I 'I' t-d "" ~1i '! .. ,.J',~!i'In'" ! ~

~t;1T11-,!' I~n_ !l(WI'!i~l}'3 lS !"'U!I'tl~rnst W,gtMIU"'6","",L i~ W ILtem i!l:,I,e SR~

~a'1fl,hu' paJikelo,p SftVtl'iil oJ;d~mlug&m~~~m i~t ~Lbrab~l:dim.

H'eT' k,uttulu§i 5i:tl{~'\, ~ynl ~JNl'1da. bir suu avqld ' Her bag1msrzbk s.av~~ ilYm. zaroanda b1lr ~~ ~a,va§bJ'. Her. d3J~ sa:\" ~ iI.yru ~n&.nd biT yu t S.BlVtar_§1dK~ ,

I(cmBil E~ ve arkada~lfin qo'k muhaf-a.~1¥1r biI~, e~ptir~ AI1~-

a'ya yel'l~~ ~rl~~ h-~ _~'~r~ ~1te~ll~ ~b2an kuv~~~,en'il'f!1 v~ ern de '~'Ul5tal' Stlp} 'l1m Ek~m iDemlW.]ii~ b.tlt;h g~Ol'UI'i D s~vat es~rle'rind~il 'Oh.fi~:n ala,Y,ufu !~niiz1~~ ·tstiyor. Bu i~ \tamyeyt milEt«li!' 1s,e t yw_ l1Iafta: ya da ayr!!1 ay u;r~<h;:;,:se:~~~.le!.ti:r~~ ~ lite tam bu S'u'ad il. l~C1"]et I~e' ku' 'II;eU ~ u b111 uyuk b1r zafa" kazalliYOll". Bu.. $6~e liinnel 'h16llii Zaf.e~i. dir;. buna h~l'~' in~rf!l[yoT ve' n bOy!e31 biityilk -, !i?LdYfe )fa di(ij 1'ann"n!1l ;;:e;~l r. It,/1 at _ a~f3nn . b3ylu~n.e liUlii fk_a~'I~~na 1m n~d~ >U1~ u;m, IWUm'uy:prurfI. EU1~n"I'iffil, parttMn 1aJLvvet]il!!l-'l11~ SU lfoIJi'TI,Ul ~!ictr,iJ" 1antnn ta$.ffy~' 'kesi'F\ Qld!IJ~u ic;;m [n6FLilL Zaiffi'nilLl M;;- I old U'~u

~za:ni QI"~ QkalJ:-a - 'L 'i"rn.· Ka!J:u.t1a1i'W11~t:rr. ..

"Bta U ~d<;~yru U1\1'ari~ir n iyd llnr,ori~'l, ~w. n:~ s,1u~aynl,,?1J _

5taUn"in en Qlk. ""dig. sOzilerll1l.den biri3i lll!Ed.urr: "Bu birt~ 'sadii nui yo~d8.§~ar.1 biIil;fi yQltlQlttrl by bir 'r€S3dOf dnU i~." "L~ayrr yo1dr\'jwrl", 5Sim~d~ l~f1Iu~t'Sezti"l!j:i]l].i S~.niy~ ~,~11~~~ f:).1_n1

." 'lefOr Hrgi;im oldug'l!l So. '!l3ti1t b"lb'~l, e'~f~ib.w h~bet~fi~n.

KnrdiSilari'& otu~ki ~n lamn old .~ ruI~'IlD,' ~[mb ruu~_ jS'r.illbtll'da l(Tobin ~ldiiTUlIl'I.Ck yriluy~Bt rifljj'n~y(!! Y2lkUi ~'..sa] ITU,~ U,tamDlft ,orkl;dan /ddlrdrna _'1 ~\abertnitrli, ne'ted'e is'e ~I radyo bliJ1 ~n_tne ~Jett~tlli1rmlo:si WI" tcYdijl o~a~z; bunlara iwvk~lil i- nsa d~ bettl'm :~tl.mlmmn roomldii n £O:f1linmijyO[,. l ~ 1 ~n.a:ru~~ gi rer\;€:flJ 'l~m 1?\ _rlimnlan 'Ye' S-uphi Kuvw 1 ri til· fiye ,QdibnlflLir \Ie S'~v~~ (ij~n unda,n "iyi h«bcli'Jer vaT" ,,~eslfJ 11 i1lti)'itQ ~1J~~I'l!Iy.m:'. 1992 bahalli1nd~r O~'V·SOl·of'l oo)''llbi dagUllm1"i'l1:r ve p~k: y~. ,en bfiyyk d~1tJe ndinn~!ltir \lie Sam'dak P]~i bab-erler Yeal'l', n:-~~~a W~k ihtl~ du ~ lUI ffball:iladu:. ,~~ftl sava~'~l Ff'l- IJloJI~ T11Jtc--

Ugind~1l d~Suyo]'

s.'1li'~.r teOI'~ eyn dil',

5a\i'~'l;lsi1(oh.)j~k,s~r.I~:r.;, , Co)o,-,~, _. _ -

Arbk ya~~ bir bl]~i 'teonsl ai81f!lllJndta bmt bUiYij~ ,setUveud i!i'.

Dun (lj' YCfridcn £ ~s.cle,y ~h.", dUYU)'Qf, _' _ .

tjan~; si dogTRI y~ da ]~a'lm_gi$:i. da b~ ya;nh,~ 5011l . u~-r. a

~,":Z; Kfirt'til1 OIUn1U tam biT bi]illll~dir. 't: nkt\ blJ.i"aM fevb~ ~a~,e vaXi oml iridi{)jan lI\~ ordu ~a d~ polls fu~I:1gTilJ~IDnom ~iml~ ,~1tL (h~da ootlJ!f~~Z w yn ~i1IP b<tdul:uDIl..lyo:r < Qidurii[m[I p]a~ bl~I~r? ,e ~1lNy,abihr: HaTh:tan oldiilrU~ r,nUI olab"]irler; yAAlanll6t. di.!pod~ 11 S1]ah k@llillfillta]", Kl~~l€lI:lI, ~riUiI 61d'llfiiihn~"trl.i:r. ktsrDe'n ak1~tlr ya, da ka,men ~dd',dlr; hepd olabilir. K'e$in 'Q,ia1rL S~ ID" J!j;~nb~~ ~. ~Iy~roo It rasmda tflh;iz.terin i,,:£milt· h.aJlx.~le$ )''e~~ti"nldJII'dmt'".

D v·'Sal.l~ -Igm, h 'bere ,eJilli1.re~ 51'ba1t1t f(~rn1iii-$ 'Ie SiIflan Kn~ ~U~'UlIl '-ldUrilld6ikl'ert kt'smdir" Om .. 11!lI~ri ... lurk ~tUillf1.itlJ vi ran, bu mnsomd l'lmlzm, Q1ilmci'fm kurk:rli'tadltlllF~ ~~ bil;1istm o:r;tarya t;- r-ml t r.,YYir-tcl~ifL~kmI§]~l"f YUJrtd1$~ kaT~mJ$Il:IJr:r bvgal~cr1fun:m kez:i nde olti.miI~ dans emli~iemJr; y~r~ toorlkttr. Ol:~m.te~ k.eSl ndir-. ArlO! k b~ !'k'ie. &\CJiiFUJerlerrjn du ru MU i$~ dalla

_ rl1im!il~m giltilLliIuyo.r· pSlikQ~pjik s~· v,~ irade tes~"m alma plaru ViI~ l.e1 ed1il1l"l&$ ol!nid1Uf'~ imb TIl d etlhtiU~de g6riJM ¥'O(I.'.

. ~~" gel1?~ T~Ykw'delltii i'N.e S~:'m_~keri ~A ap'u'IJ ytazO,"'

d~flf.mi.._ ha ~k, ()rbd~u 'U ~~ n:un dlveti 01ma8'1

lc;t~nde ~~k ~HrndTm. 5am'd~ hep l:eMran, gelmc1~- 00#1 Ee_~~e .a~i'~ -g~~k~r@f; ~3i", B Mada teoli ,Bfi}i\afl ~nj!L bun'll l)JldWJ@'ltrn w oona go.rc'~ IIiffi\I old1!lidB ~mll.i 11Y-o-

~m. ~~cak ~u' ,~rla, "b~zll •. H~~l.'l~ gOst~millgi ~:UzUn ~8m ~g~nt bLli;llf~"Uyurl1lZ'; _ ~~ r ~liIil~ bildu1>fC_.; ":r~ t2l1Jr 0fgurudu-r" i:flld'li'!si y :'lIt l)U~r bum •• Tm ~Y'e ~~ I d~n IQ:K lJ~yu obnasa Ibn .. b1i" ~~r' ·fII.~m~kFlliekli~ni ~~$VhOy..o)'i~m, ]..U1I1Jl1'E1 (brlndn .. M-~f~i'Hi11 Bc~:il!;iJ tlz:en~de' eg-emeTI hg! okll,l~u .saVini bbu'l eb,::n~d:iigi ~ !l~

!~~b)'OT~, " • ' ,~t~ \I. ~ dO~f'lll n bir I~~ _ 'hit giT', k~nse, LWbl1&lJi1, I~e 1:thl1riilg~lll vand ~~r{)r.

~klem;m ',e 1 ~ifr ,gelu,1ine Ol~'ak l'hiJ~l~li,y.Qr; Amerik ~d~ b~1ITIlm.k .s~ ~lefme dar,J3u~b~m:l .. yem sa,V~1 g,t},ze atm~k encak Y~~ll s~_\l~:af' ya!pmad~Il:r. 'Ortado,gill'ld~ 'u{jt~miJlil ,gtV!l",U' Qj,. dugunu~, ~enk.uIt S~fir.b~~ _ n~ g~term~k iMedl~~ k,~ft!&r Af~

[1M n dElki vc ,Llbya dilld tGHi11tle~eDn &acl"l Bon de ~

ddh ~~ olJl'!iaS1 B~Mku~,5ciiniiyor,. -

Sti-~ekJd ola ark ~:fu1 PQ']Hi va~. ~~ 'biliJl\rne~'lIinlidi~_

rilU:ir.. ".f' "It J'" .. _i!-

Gin! LEGAI-IT-

~~ uruvasite :re~;()rl~rl .. , ,11 mda OfIJi~ rJ] te p1p(eso-r erinim ve-o~U~ -''kldemliprd-~or1m'n ~io :zlka ~:ziIlbiQdl(!ljr. y~ bJltyamm_; ~mlku~ r;ogu b...~i~) ak:n1t1lHn o~~yc!rLa[,. R~ktorlerin ~gu., ,yal'nmea, 2.Iilkil QzUiI!hlBsQ deii~t aynl 2la_am£la ki~Ubia)i'r]€r.

~"I~~

,~lu)fOtli!im.

N&ad v.e ~~fm, bihliycarum? (lyle ~Ud~klmini 'c;,p,k i,yi hiliyomm. BU!nbnn ~ ,~30 ydkm rtl.njv(!f.sHe ~J'2fidstdlrt~r; bu f,D]Wda u~~w1'S-Ht hi yiik bi·. S'~{l'al'fla yaph. He'm Ankan:'~, 'Oniv.eP.il't'esl VII! hem, d~ 15t1tt -ll!1 Omvers4Ll8.i~ t3M~. -'O~ nlarla i9liBll~ 'VtQ 'lil!k-e ,50~lI1lal1m bJUI~] bit ~k.1iila U!ice1em~(r M§1a dltlar , ~i:oo !iiu'llritan ~'i!1malfll '" rdln"'L:!!r; bu 'k~aJ" bUe' yetti, rejirn. z.t!' - o~ij1bi-$u ,!)Jmay~uui 'k"b1!ik beliF:I;i5i gPlitereai" akadem[k, kar.iy re a.1~~ 'bJJr din lldi,

'Olni'vetsif,£ mrotleri §~ ... '~niversne' o,g,etim ~y~erimn ~ogu ve bze1Ukl~ ktd~ oianlw- ve ~u pnda -inl'Vershe\eri y{)nQ'~er mkd.an n31sibsimu1er. KJti~Uik ise bun1lru N.~ Qil£1m.;uru~bJr veo ~un'~a__nJll. ~olu kj~ilijt ~'i»dfllikl~nde hem~n ufa ~Cl18 gtnu,mriell".

UydL1tmyo-nnuy !1 Bu 1',cl<.tij'll"Ier~ lll' ho_~a~ umvelts.iteyi :LyU~ti1'nl~ _ba1~a mle bill ~!k!blaT.'m $,imMi wliwnB:te og~dim tirye:leri j~~bymlait' \ffJ: ~;~] rim jyil~nri1~W isliyorhw. lS~,]el'L bu im~arl~ aj.d'l~1' bfl~' at ~ ~~1 kai'§1~iJt.1rahi~,r R ~ru b-il~.. 'hilkilmEtt~ i$i,lrl ablil't"a

dbyodM., .

5jj-l~h 'iCSlt old1!l. ve ~hLaIr. bOIY du, Bu,gup 'unlvmtle 'oArniSlm uyeleri:rii:mit kldemU al_ft1ar:r ahlak tizulrUldwJ!N.

Bl1111!~afl n.e 'i-:in ,ytl1~yoJ''ILllm? $uniWl 'iclli\ '~~ty1)lillun. r!B~b~] M~ k~q,abllm_qw. S11l'a iruvet Ued:}' IDhniIJillJi Lc;iJil. ),'! 'l,orom. Sim fmh"e:re~tEd,e.. bonu devlet_. ~,u M1rulki1e.:mer mrJ.Dti. '~1iUnd.en y-a.r! It! viet kurumlm ~leyeee~ heps~, 'k~~b-1icakbr. Hepsi zapt edU '

, ~kli~l. l'By~~,de:rr d~h8, f-a:dM.1 a1l'M.CaklU"~ biuJd!M, kilitlSf"-

,utin k,WJ,jkuS'~ 'QIJl,l~ma'~,t ~1'@ktiI1ai Yil~orum.

B.asJIDIdali ~My,a~l unlversi'ttylc' d~vam eltm~"k istiyonun.

Wel.~tr Te'lf~Q~ (JILe ve CUnder1\, ~ r 'ku~ trot'), ;!ificiTinhl -p.M~,1an ol -YnlrmT. (:ilindem d ' 1faylma o~u.J:atakpr; ki msrun ku~lkuS11ntm cdm1l:masuu i;n riynl'Um. ¥iilna bUlIiiar d,~n: G fQiik"' de b;;li~T1~1 oll"f1ak. du~u : ad:! r, Demokrat!m yi?_r~ d!~ui1l.illen 'haf'ti!ill k d, lba,aoll oln»k z:orundad IT. He,pSl~ne y'i!T v,ru', .. He,pa~ ~e!l~ nbi~a !ibdlzim"! !mYJ!1~~t1.d!LT; arll'ITII]z;dBld tMtI~m~!ll1 hem buyiJbnemck '\'~

hem. de s.~!f'~kU y~pm~k ~ellegi llii duyu.yaru m. H~pi~~ y~r- ~~ ve It-e'P.b~ k~nd:i ~il!' ~m ok~yurc'llIlmuzl] ya.r,atroak 'm~btlny.c:[ill1t-

d yiz. __

~rnllil'n ]'e~lei$i ned it; bul'W. sby1~k d:IlllFtm}da ~egmm.

A k 1m:~n:51i;zh,gtn nedeninl a~ k.llarya:lbil~'~i, ui}6n,llyofl1,; '1!IP'~'~j s:m;~ilInwllld" ~ '~ma_a~.iI [In',la, $u~b;umas~an kf¥r'k- 1:namayt a~Jln IZh,gl aid _§.:. IBtmel1~~ onemli mt -~' al'la:r:n1~,n:rt 'bi.rni si Q.iilL18li g6T1.iryorum. 'C:(mku PKt:! I .S'l.u;lama~]n o~r,e' ilJ'A'W!aiflm C;arcsizlik oId.u~W"iLQ bi1~yo~'nl.. rC;aJ'€5lll"k;tiT, SQn!J '~·,lthk ~ Y • leRilk$b:;likli-r.

Sevm d~l1m i§]ecrden brrjj~:i~_l yapl.'lULnll!"~ Ofll:e'k WfLyorum.. [t'llJdtwl 'un QJmllJlk an 'ililb~ bVI 'ULi:E.mlj PKl<.16ru~lerinm bil,-, ~1£si gernktig-iVlrl {i'Wjund" k; alll~ak ~irllci S8ifluu.zda qYS1lillamaya ~y-ati]dik, Bu~,tr . BUM, k O'I~Tak, en ~sek nokt~slna 51ta] rn ~1~ Q~8Gil1Th Komi.JJ:~rel'n rmiUet teorisi'llid del~irme gq;~~ du.y~,um; (lhlkU bu liK'iri "paz..9Ji' ~TUInUr.rt3 'lakll1yor 'lie bJ:g m de-Hie ]((jrtleriu ayn dcvlet: ku~a,nnin ~~rilillilm ~ki~or u, • Ayn d vl~t~ '~b§lh~bilIDr. loo;[(;llL i.§irn too-.,;ik k:ap~ .a~kbir ve bendel'l, o'ru:: PKK k{lfO ,(,yor. 'Ka .. oii~ ~b~'lGrl]'Jmu; oldu" Th"l'h§~ ~k ~~l;:iId:a:J1~ '~ril( d.rlz-eyde ~m.a)la bpr]rlliiillTflZ.l a~ltk. '. \ak Q)kevdiSim v' . ~ ~ da 5 v .. ditim 'lilT' Kurt lIir:bda~, m ~k a~k 'bir b~mde tID "~~:r dJ ~"'Le:tl s.avunan ~, y: a at g,on'derdi.,~, y.armJa~,ma gerekt~ !(jrti~ oTwyn, koy~ dum. Uhiw de'V"h~t saw:lJfrWL~m ~ 'IDt 'ben ~:.e1i' t{.\mi:madan yana,yc 1m" A~k 0 sira ben, ve arbda~l 'nm. PKK~U '1dug'Vl uz ~ciL'lfk.liiesiY,tc l'nf1l' h~i'ta obna5tJJ biae~ her ay siyw §uooye, Dal'a ve

ii~~' g,ummWY'OJdruk. gel'# btl yazlp yaY.1uhlIrhk de-v1, ¢J yanh~, btr m~ai v~~~, O,h.U:,8ktw.~ D-eVI~t mzfu:n ~Oi:"k:hJl'IJlLmu:lu d 'I~ti.

,~

B~r milc;'lldcledhr. "II~1I1 'i~j d' biiyilik :;.eIv~nlL bilL pat'~sljch'I",. BIJtl mucadeled.e ka~J ta raJa yanh§ bilZi vem:lJ~k Ii:~k Yan~1 iJ.1,'I'; bumu yap-ll'!Ia-m y~ ¢attdk. a W basm 'itlerimilzde~ 1M A~i'oin k\1~b ImaSUlm yairdlJ bH,~ v'Cm't!Ek" yanh~~LlI::t\l'-

K U gorunrrte'kt kQrk:m~~k ,~,e.r-e:kJ:I~cim t:e<hll'l"I!l~~rum.

&IH AU ~a i hYQi. ~t; '~d,i~ki] . dG' "lbi~'1 yartbfi!L e&'iyor. jstruilbul" ,A~kar.a Caze i[- C~nl1i,y.t!tleril 'ffirl<iY¥ ~ricinginill1l ~l1emli! ~]e~,eri ar,aSl(Ti.df1j YE" 'I yor-~ . -g)1i&Jiin gert-e_r~!er rej~lnh'lii:Jil. des tckkJicisi~ iI.UM'i~ €~mlye1ilcri trIer. 'P'a.Ja'lan, va:r~ ba,yram ga te]~d ~T'al.aT,urul1 bYl1ak'~~o['da,fl b~idir~ ~ ba}'fa rnda ~klllJ;yQfr,

·'Delll t":. buyu, ftdnmla' oo? Bizim ifOeli"l Perro dtl -~iTJj .~,J?yo~r~1iI n ~ 'ndi ~[l(l ra'lnid~ld ad] V ~~iIdy I'7:ol-r o~ui-oa.'; "B1JL~~ PetrO' derm - fir,. llefflek biz bu,yfikhi' , 'ile d.ellilli.g; uzcJ.e~lerltiriyuruz; '&!tim bir it~,riilZ! III yok M~)";l('n~ Velikiy Pyotrr i~in gtixa): bir sOzii var; «us ~:;nrb~l"lllgl.ru kend[ ba'm rh~~y'~ .yen dli~in] uy,ded,lyut". Sabah Cs,zewsl1 1w,kiy,!! ~eridltiin-fi, .o·~~mdi blelerhlden blm In ~pld~ng fn:sattjJb~'la a§:J~dl]'.1)'ot;'se~IJlJjyomID.

R JJSjla 'Iij,?,_enne ~t!~ill(,llOO]e:ri sijniuriiIJt.I'J1.W1~ ISO yt.'t d,'ii2~n ;,.!k}'lma~l. Y1e:~l bir de~ede~!}dl['m" ~md Qriary"- Qb r;mak1i1 bitr- 1;&. t::', y~pllamhnmn lUIll1DI'II6 M~ ~htuyo1'". OOyi1k blr ~1kld[r eye ~yik -so-zt~r ~'~1 nrni~tiT~ buola it;inde i~"pyaUentii~r c:;ctllJ' gp.jlr"1 .wrz.iir b~bn s~vdn h~1]m. D.rM!lhda "f al~,.0]' .. "Dort 'ytbjaJ ~ yr~I~i(j QT\!amuma g~Jiyor; '~ yJilhk pl~uila1'ln d5r ,ydd ' cnma:mlanroo,sm i$;.iIdle ~d IVGf.

farih(il' 1 tr ~l'yooJmsyon ca ~Std1Jf". PolUiktl t.;llltde i g:e.. ~11! yoneliJk piaolarn.oiil 'OllcmH b:ilJ1' rete s.~h'ip ,g'Oropuy'Q:l' .. Iq yd ya Ja 'i'PY'@t1etka" ne 1arnml b,;~adl? T'iilrlriye '~on oon 1 a:2 soml8l'llU ve 19'83 ba~lrt!~ iLk; bF:§ }'11 ~~,yonP1. ~~ Qluy~r ki 1'92 SOIlUU'

iki ip)i'atl~tb ~eride k~~lyor. B1..I n~n }'~m ~ iii ... ]1984. y.hm:l k.: ,_ J ~ r o)a Z~TNIi_n~, Kurt mkcadelesu"hl1Fll, On~ Tarim" ~HiS'tCk~ sa y;ooak ~mmdeyint. .. ~rl devrinl.ciliti ictJ\ bh1nci ""pyatletka" 1984 YlIblld a W91~ynl'; ~c p,atidkft, vc 'Q~tire gada' dlIy~kQlum15~ lU1)111m SOlilUI da I~~ iliban bq yd sona e-rmck iifu~rea1i]".

'T~. 'tye .. ,~arbcl~r lite gen-ernnST rejimidir. Sml€ iffl!- l_fk ~~clinli! d ,yaJ3J bi' .. ~yiJk Zllllti:m yai8il\mtibf'. ,Ark~mclan SovJ'@t ~~~_ d

~kUYOf. Bpti:n ib"u.nuur ~bj,r. &r-.a;it!a t'l:i~tJnilld~ft<de iki bei 1d ya alii "be~. )11- ~rt· Jnlda.i! jlJ;ceslne gore iki ~ yunl1< 'p~n .aouem.irnin Ml;as][l~:an \d~[la._n !:t~all1I_ap ~k tinemi buIuY0f:'um. BayUk J:llora]i b~~ clwfor.

'Ba~ Ali kll.f8111mq!b!t;', .IrQ ·nivmit:£jre ,gdiyOI;'. Onemltdir ve ~ me~ g~Teliyo:r .. Se.vgtii ~SJmJd_l son derooe h;;JJklm.d!ll"; Kurt kiIn-· ~~Alyle·'~ ·twl;livlersi,tdel\~ k;arifC'l"' y1apmn. -:.am.a~y]a, ,~~.lin jm~ ka'mslz ~idlqlllrnlll b'iUY-0nJIJllI1. ScB~(lWiBt~ s.~J'QU ol~YIl l;)]Ir.a,rlaiml;1Z 'k:i~ilikll ol~ \ da bu ~mv 'is 'wlcm;! gi~ mWii:lkfin G~.I;'Om;m;fiyo~. '~Ur. '~~k }.I''OJ, 'VMif [ega] t_;,1r.i~ gb;li ola~'ai(.;g;Hl'm_ek ik<filh~.

V(ijncu "'pyadek_"; do.~,emind~ ~metiJmi" add) oJa.ra·· diil1ii:lfL:mru:k m:nlooa ~. Du 111 Urili''i/ iil~ biliren ~Jer,~ sesrelDyg·nm. Gll!ll,re llb'ttivm ·tel~ bri,er yan?~ u~t~ glfmelh;iifh:r" [\tIerindcld, d~r.imC!i a~i sfire:ldi. ya~gLIlil 'ha1inde' lw'tairalk ;tUlu'k lmn bilV W ] tJ\rgUt ·~Ifld~ym·i ;ib] .1l'El[I:',eket~·trri.eUdi C!f. A_hi ~de

'y~~dmn.a~:hu·. .

Arum adJrn ve.b r pla]\ ljE!vresilild~ 01lJ diizenj'v,e d -~ I'll ri sona ~l'djrJ'ni.tk ~hJ!ru~u d,l~~z...1faMn ku~':Il1m1~b.r;. sua (i.J't"::v£mt·eY;f! g~ lif.'Of. AfgStDitd~ d0\r:ld valL'" ~ MiUkJyeliI¢r Bb'1*t ~~rij~ld1;n ya:n d.~v et ~~.u'Ulu~_j'1 ve S'~Dd.ikabr geliiyo:r. HepSi -"~~iyo,naUze

ed i] kti . d!l!vri.[1J·.u:i'fe;tiri etekti'f; DunI.U", ic)n mn~limi2l' ~Uh

Ttir~Ok u~rlde ayr.u:.~ dUJr.a~ tekral'byorum. B1!lrolda.

H~llun Inln'k Partis]'ne ~ok b yuk. ve onurlllll somml.W!luhJar dO_fuy,or. Yerip~ ge~m.-ece.~ni tu:nu~m_m. YeDj~d:.ti]'", '''Kildler yiJ'kse1m bj~' ~a~'k v£ 'TUjj~:d~ apj;i1lan ~D:' mJJl:lettir,1f 'N!t'kler, ~_mde' ~}'le il~a~~Ll:myor; Tir-Jaet1E! dm;!liltdan yeni lDirr ~LirldUk ODUru ~retirj'Me'k <!i:1urumlllll;ld:8iflz.

DiU sevi'Y'OiJUa ve Ttuf~~ gelrj~~i wI! ijn .. ~yom.mn Ancai tJ~ll ve b~~ ~~:antatd.a T."m~e·nj Iaz~ I U§mi~ '0 dull]J,nu ~e d~~ nuyo~ - $a~H.~ bu Y,~Z[YI }'3z(b~~m. zQnTLatnda de. ,011 ~lu bit,dikfi]o. drWjUnebi iYQrum. Yedi tu~a, ~qsu;,ru~a ;rynJ .sozcQk ka:g1da geliyor~ 'Han n, '· 'Selclzim:d ~ !'yo' edier.r ,"' ijO~!ta~.ii ~Zl)"Ot. BiOla ,gt\;fe dok:uz'iJ~cljD. ~s:~[iI 'oLm.a;i~dli' 'V{! OllwtCU "'se\;!'y-Drwm" lle b;' tmelidirl-, ~Zltn Wyle on NJll.n baaa yel~ecegi~n d ii~UrnUtYON:m.

~e]"l, diu~iJ\IntlJtUd~el:'iW. Q~}LtyOf,'um, DIU. d}Gitu~e; ya di b'ilil\'Ce

llilO

CJs,~ifi:tu:~u ~cuk !!bgka,'" n~ Jeb~ birmirin!:!i kili:lI~J1rnli:l!f"

IIII'J!L,I'_"," - _", -'JI_,;~"I ~!'j., !.......,., -".." 'iZ!<';"~!''iJ''O'" ... ,,- _, ;fi""'-~ i~'t'''''m ,~b'_'I"""'!"

~I!;;!;~ J. :;'Ufe,t'i,J!1 ~!P.ii.. !IllllLoIlI:~ .• Ulll!L'Il (iI','!L.LI,.I' ,.L "" rc ocw W "j!i.!\1I:I!. I~u .... ,. "'it""~'Ir _'!W~ J

d~\\"l\d=ltn 5:u~ldiUg;1 tn)i!illtv.id.\(i kuiI1qlJljlby(t1'" Sun, Z~mjlmilV~ TUi'k devletitii1~ ~~a=t.. ~~~ V~dJtsj:l~e kE~l~~d I," ¥md:i ~}ER B~ kaa Vadi5t'n:i:tIJ ~~db]lIp oo~arubllT!iad ~I ~rp]uYOJl!. ~~~r boqaUdml ~M.. cl,evl ~~ 11 bGk~ll .~al;p~l11d~l'; t!1!J11l8 imtanl1l!;Y~'F ve buI'!II.1JJ11 ~.si nd :I b:uyGk ~ir pt~g~ , da sa'V@~,: 'VQ1'myd't.

B~~ 6!Zed~1'I1 Mr.~, P'KK m1lb~detesimn heka.s~nH'II1 '"ar.~'k: &E' Jt~~'y.!;1 b~i'h. oh.~lI,a[h~~tu s."JJvundum; oil, ~le 'Ill ... p~~,a:nd..~ ;mlla~'l.fla 1~kil1ldilI'" ~Ig.i~eni,yon.r~. !Un1I,di!r Tid;:, &e'Vh2linin :nntll. Ii l~ttri'lm]~ dev~e.fil~tiri1m1§ d(!~k el lIyor, ·ba~I~1ilJm n ~rbk J<m,l~ Iztk!ElI l$mM '~l:$'iJ1l"~:iIt sam ,gler:~iyle l},b·U~~e. l"i~ile girl. ijfkit~ mu~ffe]" 'ha:,I'a,ya ~rk. C'~el ~q1~d'I~J~lnM ,g&rtlyprun1L ii$a.'In',a guwni1llir' lmii?'i scrusu devret iba;j:li~'lilJ'Inl f,\~mi d:Hi !olmara-· 1:t~ladl~ ~f,IIC~' bll.~ k ~~Ire[ pl~~k :gJ6~J~{Ij;mek ve !lub~'R'dan YU''RiI,lm,,~tmat.. proM~l'f!da b_mpi!lryab!)r.lltl'! h~oo!" Vl~~ j]~rm, sayan '~.s.inllA, ~~Ikiii]iii oldu.

'lt~nm'a 3ci'\i''€T~i]h· mY?- Sez,~n'ln ~i!lm gf?ZJs~at1~' bit!ll'1fl2' d uvar'Iardaki h~_;riJbi.l .$~im In!! ~l'i!dc~' ,g1i~di;i ha lui ~ypru~" ~m-.i' J--]:j'~ ~.~ 'i~ne'. Wlm. l'htritda.T:l1 ffialllp ~ ~~lu'aJn aSl"~1i', t51uet 'S~i;glfl

'~~ . .:!I' .• • 'I!.._' 'I .,' ..ll" 'j, ,I" ,eo:::......, " ... ...t.:ll

wr 1!iI~;iaytL glr;mj~' ,~w,fI'~ M J!n~~]]:llLl!''(iit ¥e< Ji5!melt ~;;o.QiI:'i. 'u.i!.:lAytlLlll

~~lnt"a hinitahn" ~j~'k~n as:Iih}lor; illi)~r bud'~r. 1~]~l~rifr]l:in ~'di\ lw'nd i l~olis;, 'ya da ~llcl]atmul olmil1.ci1;(;iI i~~l,.· edaclan CikmGb; [ia t~yl~ ~~al'i ~'I~R. aslhJilill~!Lrn Qal'~Y¢'Fllll.iy01"

yj],l~ln DOg.fllll'1n. &~a.'.lfii1J gidlip Apa Karo~m iI!l ,P~lu~~Q ~r-a, :yaz:dlJldan t;i'lJ y,iinal o~l :i'stihbarnttlll Demi'r,el'~, a:nla~nl y,M:mJ~hm; '~'ia;tI!I![aMGa-ll~1 u muyomm .. AnM:~aya 'i~,k ,ge~dif;D gi:in~erllm ru:huil1~nl li'ie bu ,t'lmLi)tl ~"Z1~~ Arl.a~m mJllilranl DmkmeJ,leJ' ,~t.hna bnllan Cumhur]~t c;17~~il· ~;r;ndell '~~d:J!~ odil ild~\ 's~v~~~'ijiTI'!i Yal,~N~I;n yazl~<$nnl, Ilrl.'iJk

", - -11,1L..'· "'Iciv""" ... iii ·.'.tl~"'m

(li2ie i, IUalili" '[ 'tic.) iL't:: u~ y,,[, "'"' J. ~~ •

Bir. p.a:ra~~~. a9~u:m; M_IT ml1J5ie~,Il. :i[,~ ~'TII~W1~ya ,oduru verHdiSirlJ i~ k ~~!l d lJY'IiDyo rum. ~ ,;~~e~ SO~Ta Y~~u;iL~.:n birn 1; u'tBlI1al,liik G:lIl'r@jl[1t! ·iBt"fiJ ntu'~~kat.. ~temech;m,

Mrlst,eitl( P.als; he:rMl 'c;aju'd1 lI'~'ail1;t'~tJn d.~itifnj ibl~i,ofL!llm.~ [~~. Mij5le~l'I.1" h~~~~llin ilirilatbkktIn.n~f yaz<b,~1 l~lTJj ~,~]~rn'~ :[:1J!l mhuTI-'

~'e~J' ~du'l vcriJ{O~. ~~ cl~f'~~? ~,~ ~~l~~ ~I.~I'I' bLl"~~~~~]~~Y'?r. ,

Be-n ~:ftik WT:llfl n.e dlU:.iund ug;unJlll nleta,l:;, et1iS'I'mI %~OO~nl

Y"ah;n:fI @k,~yorum. Arb1t M !Tin lJlI~ ,~21Im~i~]f i5~ i~ani 'Y~~iLilI:'dan rl!-ro1J[Lyorum. ¥~b;.m'~a. '~Se!l S~ijJ.1.t I~m.it illyemvn" ,

YElfcnn ya:itYJ.]r, ld ~kaa V~d'i:si bjr L;J_b:ml,~iIiN]njUi'l_.§i ve bu. :Un}nooll !l'vaU'tib bUla~\ bq~a]w";"i' cljy,ormuJj; ""geUrtll' tef~'i:i~~[J;1j,· di~ ye:ZQduy'O,nnY~'.I'~Th~y('JJjyk~d~mi~~gy'o:r. M1Ti'MlMb~1~~ 'P'ai,a'Si bu.1liLdj)~, ~~ikJ\o.lI~~~ t~nmllt 'i ij ~SL1t l'm!.H\UI y~y;or v;c! ~ndi~~ de ·k.~~kJ!il~,m1f'Ol"" IJogrW!l~ ki m roli~ ~~all" fuau~ QTillhnYO~~Ill; Y~lCI1l1 ffll~, 1~)'mah p~~ :rmlil, ~ 'k~:~af:' ~~i,¥~n1: p.rar, k:~1nd.ileri,d~ ~.w~ ve©dikl.e:ui i~n~1(a, ~-e(t:d:~le're~j~~~~,r,

Mieb'me2LA.U mr~!na'ln y.:azdTltl~l" da'g cidarldir;, Me~.\met ,A~i~ rKK tr!!IUt:3~Vlrli:u'11t!1lrt Bek;aa;~1'U!iJ ~te'kJ'e'tine ;~e'bi~.eatt1'lii, im.'a, e(lil¥O.T. Or2!l1a 'r.JJ mli/Jim. n~iiml.ii~dur, '$.hlltdi Y~~u1L"m MIT iLe ~(~ la~, by~l.i'i~y1~~: Mci'hmelL Allu Bi'ran:.dl'I~" y~~]ali'nl'l _ ~~€~tii:r,i.yarum lurk iteflJ§ hczy~MJ.Jj] ~B.kiffi'n gorurnlIJJ~'nu!' bl~ ,~ud.Hk 've 'P~K geri:U~t~;rn., ~k.a~ Vad iSl~nm[jj, etekleiFl~detiY. rgtL~ h~ti

gidh'lc:.e biT .didt!_~ Is_f~r mistim~ :r»~~ )'Uk~:rn]a olS'~n.l:!1if" ..

hki ooy,~)~y*, "["i.filt Devl~titmn bek~~, nfr ,ctl~~k? _~~ti~ bey,@t11,~ :Qir dtld,u~ g~f_ma1il_rr ~~'~lero,e:!le'r" _ telti§ 'lu~~e~~dW~\~e: bit d'ud,u,k;. gern'l1~Jar ~pm,eterr, BQy~'r..:: bit dl1rn~:R.t TUrk; de,,~~ mitnin '~k,r}st. siiuk'l~n~~ b~r k~'e t.:~ca:\ biT ete)iJe·rt HTi]~ .. :Mle-oek; lR.e:tak dyofl1lm. Me~ak eden[,f![" bu.~_d::uiJJ ilki S9J~ Q~~ O • .@:'d~' '~lkaTli.r 'tll'~l!,I_~: ~~~['L'l~ mBe):.;a\:lian Botan\lli ~~hkh h.~= b~ril'lli ylBriid.(¥a"Il·,Q'klJ'y~bj;lilder~. O~U bJ~ ~~b€r :yofU!1itK.'hmf,

iij '_.J. ti~1i" I m~ ~ '" I""" '·L 1.,,,",'" ...;:,. ... lInu' .... '" ,~111!1i'1i':;;~~

!bIel.'\ ~l'JlWru'~ liI!il'--"li!!~ Y'~ u1.g;',i'i!MP UI1J: . [j!E~ ,:.;u;li 'I:.\I!,' '_JLL\'II, ~~.~

1s'yoJ'i.llim .. Tftn:k d~!,i1[etliltb,. slb:etl~;liJti 'ne' alenflde:d~1'; tm:nil,.g6~~ 1920 ylU~in1\ii~ fum,dli!ri ,anla:ll TUJrldye ()j_Ili!l~~11i:f~ti w.n'ar errnck ,uzeredii". y-ef1isi Ru~.k'l,~'kh;f, bU1TLlJ, hW ~1aaTll}1lDru:m. Nm~d kUI'IU,]QI@~l:t1llr; },-U somyA t:ervap i!;in Jf1191!ld kuru'ld~imtu.

ImbJflla:m~k il5t1ryoru,mt.. .

Tiirkt,y.~ Kurm!, '§ Sa~$llr btu i1'yurn~1l SB\lia}tl" mUcade.-

'I' ...... .:.... ~,~,a, T~" ~~l' i.... i ..:a..,j!l;;~'1 - 'n' d

. e5h .. w,. ~~ UIl'i.:.IIre KIlrad l.h-bll, empe:rya.iu;R!L '. e fOT:,~11I.

:gilmliIY01r ~ O'M EJ~l];en ,sijru.yol". T(:kk kUl'tul!l\iU" ,men ve 11r~ meni. ktV~mIthg." otu1'tulIliyur; AtlN'de:n 1i1Meket OOI!H Elen~mn Ana~o.hlJ'daki tadalan ve .. Bi:rin~ Diirnya ~.'Vii§l~a PrarulllZ, ~,_

- d'lllS"gj ve R:u:s B17rUkle1ii lc;i~E' ged gehm Enl:ti!!w 'sa v~.lan'l'llllll da TmK we Kurt z,engmlerinin Gikri:lfl.e G . n amzj, ve bln.,nnl l'ei'1<4l1acakian kotku5U ya·lIhy,~r. Yorgil;l'li'i ava~. halkm kUlimr 1t1f m~del~~ ·k.aJtn ]rNlS~V'!rl31 b1il 'topr~k_ karkusUHlUl bOyft'k

'pa}'3im gONyorum, _

8;1' 'pa'l"dFJ'it{:I; aQyornm: '920 ydlantbUl liI!Lik ve [{:UrI Hn,gvnlij~inde.;l' Ant:ep"tE:. Ma.r~! ~ Ma'lJ1,;d~ Er:Z'u,rum~d3 we ~a~!kA yet~ ~l'deki .EmliZ-ni .zealgiruiklerini~ et d~gnne~in{n bii.yOk, ro,)111 va!'~ Yeti zengin'~eri I'll 'Di(r M10miti E~ .zen.gm-llli, paharun dH.

Deviu~ '~~yUrtlm,;: mtk '~nete:llIled~ 00. ~~lrUliU1i bq-l5li:u:ta bir dO:liiliuk satl~ddijlr" Kfitt §efhl~ ve Jir-~t lidGrl~ r:mj adak bir mucadeley' irkna ed®ildil~l'. B1l ttna oot$ sdJ11ech\t~ S!Dl\u.cund~~ Uri:. i-.DRltttMlllan, 'muttl;del001ik~ ~rkez v,e Stipli b~r'l[hk1En;i o]~k ~~~:rej. iloo~, 'IlNurlaJ"J tasi.re e.tti;I~:r.

$imdl durum de~i§lUi~". meru~n 'billi AlLladmu i9laia~u. ~nrti5ryor ve K1.bns".1 butattflaYi ~t~1l)'Of]lIIr. 'emw~rill:er ]s~ Mr d!i!\'1cttu. Kurl ,~ht.::siinde ~ KQrt ~~tidUlVn1rn eWs;i g;id~ . k a .. :za11}"ur ve' ~ .. a I~ktln Ko.rt ~ewirl:t:ltl:l]gt" Tfu:k ilerid- 11~1 dos.l:1u. 'kaNna'li'~ .~a~ dem..yor.

~rumullliL ~o.k deil,qim ~~:Jl'u..m; 1992, ytll nda1. l.~ yallndakil tabla gMUpmtiY'OT. AltJk SUriYlB F!l::al'iS1Z 'Ve]~~k 1ngiUz mandDl 'aHul;G)a }'tt·!i"a.:'9¥or.

Durom ~ g@rQM;i\y.ol~ "kU~Uk'" .Bnn.em ,devtelit ~l.yilk· A7lln wlletirni p@rt~_ ,dGbi1iyor. Dal a. clhun~' bdM: biytik em~ryaID tei'e1'l!niim eden ~b~~" ~re.s:ix,. selm:il~1I tefdIJh.,ed1yor. 'Beba'yt OOil1.1~p'·db]dm'm.ak Biri(l!:~ 'CUmhJl.m1yet'm. belcii_SlOlj Si~IliJ]mgini sa:AlaQlayll y'ftrif(I!T ~ H.i. bn kadar,

H~i b1ll·bdar olmaJdla birlmw. de'vlel ba,slm.na haklkl:ak o~ll'fSai bzp,i ye:t&p de arbY(jf. Ama 'bu basma ~ .p'IWde RkIlabi.1J!r:G'e~ekl~n.b.u ka)~1!JlT ttl.ai. blr ba~~ run b~r tete YMoIl}'1tB ~ill~line g tti~ d~ha M i1'b-a'~at 'ba_~l1frornm. Sad:eee btl no'k· ta va~; bu '~m Dal]dl;.ICar~~ bOi_gesln:im. ,~] ow:rak E~

Gi,d~'lJlnu ye' rlfiffiu5.~IU!nlJllltunun Ef~fIliB~dcl' ,oJui.1ugunu. ya~ ~m{U1l. Sa?:~~ (nlkiE!.d~, yazruldJt v,~'~ll~ ..ueri b,Wlmn btr ,enflgD,d~ d:lle!tI~!e ~QnQ51 u:r.eno ~ 'nyfn§un Q)tlllnJ!JJt.I)1uJ'iI E'flllI.m Oldulutl1.U tL'Ok1i11miik wmnda krud,1.

Pe'.ki :ne derm:eU? ;!&s111 rru, basahm 'l'(kI~ demell:ttn V~ bu'llu [OOk~~~I~nktan ],a~ bi]' y.ol gOm!t~Gmm.

MIT Mnslle~i:lJ'il !mn. doIdurd.11ltp W tl d~i,t¥,ed1p ~;zan bit

kj_mseye ,ficliil veJ:ie::IiL ~I~l'.a neden saygl d Il!Y!.lb~Urlm?- .

~ _ ~~~~rm:t1im. .. lit. G~O~~Ji~ ~§a.~laT diUycm.am., Gindem, .iU&~ mn keru11]1den bijyuk. lolm.ayca aday ~rtmft4o[. W!ke;l' daM

mlkadaeci ve C:~Dde~ ~~l~ kU,aei~ olmarya. ada". ~.uyOr. OID~ ~8.M ~ld];k 'V~ C1.Jl,f,uJ~ i.t~hal;opl~YI~ hir - g,ihbdei'n~

ada!' ohty.~,r. Kutluy<:!mm. .

r Once 'tJDe'~in .Qfuhirpli~ ~patlll Serhat r:hlC'ark~:I k~i'tDu~lJJm; .h~' ~ ~ ltep .tem.kinlm. olm_,umlD bu s.om;1Jlf;ta. P"YI '\I\U .. Sonra ~enJ!l )-'11 n y8ne~ni Htieytn Aykol _ rkada~nm lI'fi1u,yo,:nu:n., Prolett1iiL ba$m~a:'i 00ti i~ndedilr ve hcp Dzvm1l~d]r" SO~.l"ir a.~gt ~~e!~e· bi:r ay.~j Cindefit"de .!nm~Z;}In'I. blltlluryorum,: 1'1I~ - (I"~I .D~~~'Un ~u sc:niJUCtH btkusl LJuJrfrik'Mr~ SOnra Gr:ifund~m'1J!1. Sa_bJllbI l'-a_~.aj' Kaya Arxiujailm.1! kuthIYO:Tl!I_Jn. He1tt 'ili'mk; 'Vel hem J(iln soll!lnda'ki ~trLldmbm]n vi! yonelicilil. w d~e~ yiifnir_~_ G~~Dl'~l\ b~~~:nb olmasmda bti~k; HiT ~l o~y,tt. eag:m8 m:anJ.y'~,B'L 5o:nl'a. g~ll 1 yar)1n y.lnetmem. ,arkadSliJDIUlZ ~glLp Du.1!ran~Dn kUJtluy.omm, '~'k saYgB\ bit MnireHUJkak1m: Proa festiTd alan tutli Du.ralli~~n YlI:z Ilanm' YfiA"d.,m hBbrb)'Q,mm. Ha lair]! ~ip.Dw'~o',~ ~~~ ve d1f~' d~jl'nlerim birnt"\1ti~n:k ~Wltdem'l9< ~~ ~JJ' br~Q1 ve ~~ V~lru dmfQm:JlWi. Him ULk«iilll"'r.i veo hem de'iQiinilemdl. • kl1t1uYQl'bm.

S~r$U~ hinnijliji-n iciv,j . eo deltt ,dt~mdaW:r.,

Qe~J. ~ni d.o3umlardadlr. -

lUr ~.~uken ..... l§'in betH a~mi'l5mda Y.tl'_ffltl~~C~ olftbiltir. ~yaJ ~!er_ or~y,a Q~l:)iiI .. ir. Bilftlulr 0 bdar 5nei'hli deftlt 6t.l~J_ O~fi yanil~Wcl.m druzelt~k· ml!b_nb;~mn e~idir. On~?,U Q~n yaP~~1Th dfinil!.id '~~Ma uJrlp' o]maa landl~i geel krn~Jen l~ tel~ .' etnt>ek h'e-F m.lnan m mk.a I .d;,h,ilifide gotinuyor:.

lOS

T' O. oj ve PRATiK

"Bit Yeai Cumhuriyet j~~n'i italbrm~ blr I!' liiH ayP N~lr:tda """ltooa~,tan ~ki1lbiMIi; 'hab:wlmyorum. B~b qezOml mao1e]~ biTIdJkte ;g~heraJ lerjn. yonet'l me el 'koyacak]an~:L1 ilQH. :iu.ruryontum; 11 lE.yl11 I. ak:pirru~ ar~1da~jm Rahmi ') ruJ::un Btmek.lftekl evt.1 d:~ kaldlm, 12 Ey1i.H g-unU1!'LU b~~ha~a ve lilefOlllla kimlmn ,~~ aI.l1mll ~hil1dmklann] tzl 0/' rek ~,rd4 ; gen ncr geldlils£,,,

B'11Jj ~]~lTiamd1n doloi'-}'i ::;1~~i"11 y~U:ara ve ''Vefrli Cumhurf-

~r' i~e miie))ool b3'fSCo mahkum eldu ; ned. - j ~inde h~'Il ~'tI~dii~tinailerim \I'~'l", G(!N~n~rilil.~l&I~1iI gel~oo;kleriJd t ·kmim. et~~l. ~OT de~i ~ ben, g~Ill2l['a.l]'oon gel~c~i.ni Necmetti n Erb. bn I. Ilapsc .:1Jta.cag~m V~ ETbrutFtlili . a'chu"!! dii h~ dmd tm" po .. [iti-b izrlZ!y~ekliEf:inl de' nm £l1ilr'-ij'O'rdUHt= Zar ol~n hudur \{@ S(l$} ti - ~an >CIa bu oldu.

KaLl1 'VN~l, iilrnrMmL'IIHl og~.u" kj5,~,nl!SlyJE sah.neye ~lkll ~"2 Turkiye'yP £;:d·T.·'~m"·rniq - ;ir d~neiHs~~ ~ti1'1C.JOklu

f! liiIist L;I ~ rbe ~Ie bijlik~_ 'kf! - lizu dln h "Me de iki-

yQ211 i. oldu,' .'

r~]Hiik~y~ Sl!mis31 ve fi~~ d lJ~finmeyB ~'~I'ilyori1J m. Yo~~tmlI fi ~tm:D~li yiIllN'da,. Tumy ,-i kmunnizmin tehdUi i;llnn-da ,gd-riyorl rdl, Bilm RU 'k,emlJJWml ve ~ifaUzmle' d~H din'CHj~ 'V,e htiyik h'r oo:sk.1iyla d'III.rolllJ:'ab.il{_~klenni dt\.iQnQyol:'laTd,.

S]rI1l:mfs~1 've fi;cu!kse] o~~un k1l.~mtlm~zl~g-1 val'.

Ge~;eil h~ ftald ye Zimr pet~_ uribe gunu mmam!i a.yabHd:Jm;; '80~f du:zenin~I' , nkazmdan (lkan l' erJ.e.ri· ~c· Dldng,l!.lJOu tien s.irdiim.. Yazun okuy:nrnyil ultl~:madall A:1m Mutm.l.ibov, A Zoemtlryeru 'd a Y,aYz. oId~. Digcrle:rhrln e' ~ O[fle km_

N'~d1lllli suufsal \r~ filzlk$eldtr.:; l~enfQz SnlllSsa] ~e1i1Lgeh~r reri~]~

:nOfi

b'L,ttlmanu llli' ve Mil ~zt'rinde e<Hka.m~ b(JI1Jtdd« liu~umII.ilyor. O~r la$l zamiUi ~.s..tiyo· .

M~dy.a e b~i;ta "In~~k'r basll~ &1 .. f5iil lie fiz,ib~

d~Ui .~ m on1 mek it;in.dii" ,OIm.lk or,'ttni:a'l:~rfinof': AH.--£ooy· ran'dakl 'kavga. :Knmt·ag'Jn N~gDmB I:Gua:baA d!Eni~G "t~ghk bb[,ses I ' m,d';r. Buraiflln, E1mcm oddQ~n~ yain1Zca 0011 yazmm~ b1L1illUIU yorum. '6111" d~ O]ltli!lIin bu M~k.i: ;1~), o!JJTil,.unundan

o~d;ml "fBMM hlSaO a'klan Kom~;:J.YO]lu 'B!'jk['JJw A~

Tili'k DoS'tu'Dl'iLU2i tJ-" b,'i1$l11't 3~lklamaj~yla Orta.]w K;;n;illDat.~in nu ft:lsUTliul\ yQzd.e a.ltm]~seld~i~~ln Et'"~ _ '}1~ .~~riye kl1,a Un-In.. Az • j Kurl ve S ,v h~l.hlar.dao ' lllJ~rugtr u d )'tlll'l1rox. HepS'L bu kild', r,

Buyiik baS1:D l~i~ dUji'nluyo:r VQ d yur.muyo.r. $overuzm" kam:nbk~liiuedirr.

<»'*

k~;tnilll bu l1af~ld a9.k nturumu sOn derOO' Q,Imlid oldu; TBMM DI~iijo'lt:r'i ~i&yonu K.t tl,~ '~HP 'Id;kemi SHP MiUetvetiU M'Uz(l'(fer D~mif" ".&Cud miUe:'V~ -H olduguRU ben rt'!·k. S!,}Tt d~ ayehroallc~ ils;iLQr veni[: Bu bdh;cy~ &lkan (:etln ile Mdi~~ .sitml~ or~d'lIkI ~n:i~t1l1ann ''1'ijrkiy~iyi kU'LI'It1itJp .0J rak gmdikl nIT konus nda 1iLi~b.tr liz]e-n."mi btl U1iltnuyor .. 'N.r~jyeYi lfa;atJL Av"p0!9.~ ve Amen~'~ a~hrk~n hi: .. koprO ohuiak hi~ L [makistlyorl~,

A~~'k .o~.urumcla Ugu r Mtunc1L1J d~ bu no'kt~a kob~d., TIij~:tl< C~Mhuri)i;e~ler. U~'IIIT"'a S;om.. AXlrfcr1kar:r]B. sfiro§wk' i1)in

"NI1''k.i~~'l1hli! _-',i~ailnl:'iJ kOl1:u~1iJ.yOrIar. '

,.;*'"

qDk biiiy uJk bir dtiit~'kH~ lmuyoT; en Mi ndan '~uim eski yazlltlll'1mda fer allyo,T. Esld:.idcn So~l YQJ'!Ie:Ucile:rm, f'u rlJy:eiye s5y ooilde-rinin h psiill'~n .A me. ilq Iya gi.1lJtiSI!ifi.i di§u~iiy{ld rrdl, 'Ef;ki(Jen bUftd!'JJ'I 1ii1IhalM~ o'~u,m'\1m~th 'Vf.! iimdt bl'mu kul]~nl~ot~ 31f.

. Olkie a~ ,00U'rU'UmLUl-djl!1"'L bk ~!lJfI .5nce o:urO Ulruslomntst .li4tJ]er gplli.du~u'·~"m dih:etlied,',.i Fa Ie bbldi:rn; T~.~u

1.07

Ci1ler., 'bl1indiJm ijfru:~ki hi.i1:rtimedJll B I~OOlan Yar-dunoSl EkJ:em ·Pa.hJeliJlildi ~ben ~,gnll]1d.li .. A.rbd~t1ffi P;m~r -Y,akup K.ep€mek rone ~ ~ "Iansu HElmm yo:k o~du,

byaIDm. TaIi1lJ:s~"m maBnel:eri WJFUride~ ~t; iki t

ih'iI.f!Sillld~n ~b:rrtJ nka basa diO<luY'-d~, O~bu~'k sa t, rlSNSOO 11'11- ~n~ (pk, GaJda, bJilllliiirl!Jl~:mol yatan:dlJ Ya_)up I-'~pen~k, yonetidHk :iimtbJ'l[aT- m SHF nin g,on ~Ie:riml dile ~I.iJ:'flle'k ili;in lmtlallda. !-JAkin:;1 II:'; SH"P htr ~lyazl1iOl pa d o]dut;tl ~lR "iltb]'ttU;I, etmek. Sereki:yor.

. It,

Demil'-el ~Ok pIils.l~dH'. Kiminte evUe;nilf:Se ,gnu n ttl] r ' ~sijnu s~yleyen. bill' ort'il.g;a v; - ~rnyrl£aMiJ~m 1m.' at iyi" bir 3t1:'113 mu~ld ~ le sahip gG:rijfiUyO~, Pa.kd~mimrli~ 1a-nsllD HOBlll!(1Jl'm ),'01(;1 u~unu ltre.lmad ; ~ ,~ h'iliil umeti]il] eLCHQ" po]:iti~ J~] sa,wfl, Uf. Thnsu' C;me~i~ btr pa1k.et ortaya koydM~onu ~lq,!in'ne'k j~ n bek~{tm,cik lerektiAin>e 1§afoeUt" "'Biz 1anslla lH~uum"n _pakennden memU1lJRU:lt ded"L Hundm ne kas.~iimr ben, d~nleyitil1.~ :ilcrd1fl!~.

"D~~ W~bj~D ,~i;sinl tam~Jaymm Ammk81b yo~~ er,. iwtw, eIDoorum :iuu:l: tweredtlldoo' d~trye ba$.lIamlj~aJ'; btm\ri!li~. Sedat Er.;i.n Hi:i:ni'yofl-s' y~zd.1 ,~~ Ue _ ~jli;el,'i kazl'~:ed1ym'Dar; "hill( dlemm,fi burnundan d'dima~'" olar,aik Turla;e'y~ (eVi:rebi[iriz,. Ya da m r rUmi Cemaj S~~a'mn ba -u11ll~k6ti I kilii.ci "lleni ~,p i ~eri W~y t i'la~arra kiki rj II IO]i;IIr~}t,~r.irlf!rdi.

'Kakara IdkL"; Washim too"a gi:ire.. Om] Uc De~ ire] ~r~mdati degl§lldik b'tIla,d,."Ir oloyor.

i!I- :

:too

ma;ilJll'1J,. ikh"ldsl.M1Tilll, filQinOOsu IMFm[l, kotllta~m;d-lif; ~l.1InliI,ta Df!.mirit:rlin gijfg ~,f'or,. UgUTr bwnJara, Oljitleri ·Ra .. k&\J'j~!iIiI!l da ekh'iyor,-

,A,lk oit:l:trwrrtda en 9.Ot ge~.~Uaw be.f;~d[m., <;.~ ~, diwdt!l ls ~iO,k ki~~likli soroll r son3Jyo:rtmr.

'Gert9 ik 1!l!YaILUYOr. •

~'lli, )!aZl)!1 bitirlncfJ Hi~G~[Ii~] 'Ba~knl F~~.;n 'Y~ Ar.'k_a,~ daitm Ue Mli.Sa Aole' slumttl;im. ka' I t!~I, ~lhit o ~vmsi~~nd,cki . "'Urrk--K"'rt Kardle1 i1jjiill ld;rdu:tiS'IDal ye= l1~e~a.'h1lae.,*I:m_. :Onlt~ ~(]in..r~, da M:u~ Anbfr D~ha,l'W)JI%. Ue D.iyait~kJrdiil\, . a~, ~aldan pailllmfiM gid.eo,*m. rQ!n:~11 u1- &nltlJ1r1 ~ran It jm~IM:a g5tiin1,i;eyi, umfillyornRl~

p,M;

TeoM j bakl§bir. Ne-tlir ve aokor.

Fdtl-tt Mi~d.m ve fi1izd:~. fratii" 'lrilz.in11 iplIIClum.ti '~e ueu-

_-'II "r\ -= 'I·L" • i. ,fj ~ . ""l .. ,.,![r •. ;,;

,muzu'!!f. J. OO:el, II:lII2I:M 1!.1i1il!'!!,l!Iim~'LII.II.

Toortd~ ve pta,'f:ij • . IU~ tJ-e 9]lffiroa, o']mak z>dmndayiZ,

~

otn1J pa~eJlina'e de soyled~m w ~ekra'l'l~yomD1'!;; 1923 ydm - kwulalrt rumJnwtyetjl sa-tunl ge1mi!$Iir. Tlk..1mm~lu v~ ,amk end'isirm:i ,'Ch]~mjy.oli'.

Tij'rlcl~l',,, Y'Ilnj C'l!HimJn'illri1'~Ol!rini kUf,acaklrunu.

Bu 'OOJgerl£ lb'atOn siyasal yaplla' ve pel:;. ~k SHUll' ~lci gfirini.tyo:r; tJemm trunl:: g6m~~ Myl~ oi'lI.!IiUytu'" Du MFg-ed~ }1m bj'iiM~r I'fuQymum.

Tlidder vc lCliiTi:!~r bu birfL ~nllit o:n:IID'Lu klll"Ucull ndbial'. mlryie ,g6Filll)'J'Jlrm V~ 1b~b gQJ1Iliiy;orum.

"i5lld~ r ir.l tanh! sl.k:&~mle, hr. ,t,::{l1tl&ifN '~:a't"']b~ v,~ laUbi ~1.k.J~ml1!b.r"

Bnmenl turr~hl d~' tflka~l'ktlr. u~lr;di'k:lBiljh~eri hasKt aJ]bJidadrr,. HeX' dtiiN,~. pek ~olt akt~ ~~L~ ~'r ht~raj ~I~vi ~(irulo,r.i $rrvy.ect

di.i ~nimbt f~ k:ulnrlifsl. ~al'.ajl~ ~~pllrn:l~L'\-. a~.I~:a~~ ~;H'u~d~J'u:hr' a, K.,~r~bag"di) )\"l;I~.an~l:ll'l]a:r;o Sovyet ~aiifJlmm ~~1d~~ViJIJ~. !S01l\l~~iLn al .. rnk. Qr~yn ~,'kl¥Qr; bb .lI!1k1~IJ.hik It"e:.ndisini kanl~ ~~T:l'ila,~

(a'h.~!:y!lJr,. .

Tfirk!~r.h~ Q;r,ra ASY.8 ta~hi f;in 8e'~ndett.h'·. (;in'l't." yapl[~n 'M yg~lhjr'la. V~ ·t';inlnll$:J'c la~ ~;undifilfl j?lLllknli,lu'; C".jjn~ biil.m3:'l~~l -r~Jr'kler"~l\ me ~~ 1l'a~l~~nn bUm:ek im~li1s:LZ ~mi1nil.y~rr~ C>.:::rimll B~.i~h1ij'J1 r(H~.~U,$ t~u::n~1 Ise h1lll'11ll'bu'~ Sl.ulaFJhl1lrl~dfl.'f. Osm~nrjn ~ndl ~i p .1., b:i I·~m:.mi,~~r; OS;'flU)MI ~ruT:kler,i~ i;Qma ll1~S] d~nHM, A:ta:~a, '~K~m ", Rom~ d.4mlc'ktlr... l"(lr~' !'iF ll.1tlke an'lwniJniil ,g~l'ijf10TI ~li.Im!1:!li~YG ge.otU,=t 'n SOlilij',a b.lT' t~rih ~bi'bi oluyor]a'r. Daha Q')'k "'~1ans!' ~Ia d ellH~u RnIDJ ta'rihQ1:1&~ ya.z.lJ.yo:rla:r; 3:0(a k bu don~ iJ'!1il'k t~rihi .. ,0n~'I~i. 51Jf .d~SpotHU~ILl ~,~ Do~'U R9" tflii;1hll~T ve :Gl::l!ha ~i,;IIl)'li'a da V.eiru .. .,Jik. l~e y~1I't1'i" [!Io;~,u H!lIN, G!1E![rle.k. oi~,n l~J!;al1bu I ~r.J'~IOOlL 5likl~p 1<.11 UYO'I\ .

Kurt lWtr,ibi. de !\lJk!~.kUT:;· y~kn1 ~tt1Jn Kmt'~,G:rihl Osmaa.'dJ Vie ~·r,~'I~ bi'li'hlililri a'i"<'$~ooa sr'kI§-1iyJGI1!' 1V'f" y~zl~,llf6r,

Blla s~11dlgm erIl lipil v~ en canh knrnm,l![~nndan biris~ of!emH bir '~JiI h o'l~n Serefname~nin y~un $e.~f "H,an·1 riJ y~'~nn ghn~~hdlili;' ~r.~ $~!ff@ym]1Ldi!in t;erm~ a]~ Mt KM, pfi1m!Stdir v,g ll:at{~JfI. UJtt egenwn!.Ig:~ ~]!llll,ola ,NabC1l:yan ·.:;:evreshtde Emii~& YilP y.m " ~nro i)i'R1et"l h'uiIl· sa'm.yn'll bJrrnklp ~:manh~:~ta'nbu~, StM:arma batd ~di yQr ve Hitlis 1~\l'~liounde yine bir Kt1l:f pl'en~l ot:ilrn"3k Inlk;u me'~ ed i yor.

ED th-.emU eser]llii ftlirs-~ )fdEYor.

R@~: ard!Ln~n. i~.n lirtini{Se ne)'5f~ :tfiln 'saray~ >etici~,bw,~ I@.

1tO

lanlar h;]11.1 de f'a~~ 001..111:'; b.ulim~ UZljfn yin~U .. ~t1J Latiflcc' ~ d~

,~rs~a yg~I'hyPl'. .

KI$1t:1Q yaZ'lyO'f!ilim ve d~~fl, o~ b~ tanh fi~t):Z;gIf:~,

SilYl~al)llcwk ~~n 7~yn~~ :ka~by{).Tum: DRnyay~ sMIJet,(! bi~~i I~Oi.Jila V~ di,S'G1"i I nUl. olmak riiirefe i ki o~~n kuru:tml" 6aT.ay, ve ~~l£-:31 '~y~iilJt1j~ f:G1m.l~tir - ~lnlli1l. .elj:1ey@~ ''!'.al': Os-m;:a,ml. (j.ri,~'rI~:e 'fa~k-15'1inl'lJ ol.makMVIL ~o~ didll~ faZ'lla R.Qt;Lt1!Gi/~lfl_ ~;t~ vamr.dIT." )sWillbu] ~ll'a.Y'(' Roli8C'L W:.iliiYI(hr;,Ofioo de i5~Illl"~ d~ tran il~ $il vailYO -

c;~'keu~omen~~l" 1~.e :rersl~r ¥C! Osma:rhll1a:r il:e ~hllltief h~ (;~'ir-

'kiplitl~, I

FtI!rs~ Dl~ 1i1~~n~ Iraf) ·k~,y"",'lk1a't"!~~ inrelemdetn Pf:.fj r!_ ttJJ,Tf~i· n~n g.u VQni~lJ' bilf biQiill® fa~t~1jlle(~in:i ttumtlyO['ti'tl,; W:rklter, ka\('lll~2ir :ule dIan ;s~v,aijlltnnda Knrtk~ri lCll~p .ilerii, b.J~kO] ~ar~ kull;;.qJ_YOl'JD!r" KuroiS!~lI:'ii~ac1ii 1(urt ~yiiktediJ~ [lio~11l'J!j1 ~~!)yg. ihi!:p IT~n',~ kcnr,l dh7I~!l1:n.]iy{lj ~ ~~JUjJ hd IT. lran, D-lllillidi'3n .QJk ihti~'JfJiilH· bit :dCr'·So qm.k~T'I?t()r; Hrm.em1l~i1 j'~rkti!l'I~ ktJir.~m. 11&1. :ki!llJ'a':&trill ot;ill'a'k hazrrhyo:r,

&rnemJ~, 'illi ~ur.tlSr~ Rom:3.~fe.l's fill ~9 oS~'Ilh-l1r~1iC ~ka~

bel;,~tll k'lill rDM'Jlth:tJat, "

Ka'ta_~g. ~~l1I; !i:a'.8rl;~Th1[1t-, T~~ _.~,~ydma.s]!.u d1l]Td~mbilm£.i'.~ !tin 'ky~d'u~'~ b.IZ E~. Mcll~h;i~ qni',

Ka:T:aba,g. tiim~yl.e E rmcni.'dir.

HJJrng· ~L1'blnlda <nYIfiLTlibislylft yaxcl'i;~lm~ h9tlLf]iJ,~ar.rl'ipmm~

tlaJiii,hse] q'lru"'ak 1E!i'Ii:'J!!n:i~~i ~ze:ri nde 1Im\~'15 tr ijlrtJ ~rr(a,

buhlnmlill},cf. On.~izinci ytiz,y!~d'.a hem ~$~Wi Y''e l~ft"ii d!! ' 1·~il.llLil!i:lr-1 g~~n Muslmva lit~r:t!S1!u3a sur.eildi tElPJIak k.a1~wJ"lru'; (fndoku~u.u.c:u yiWydrn !fttla]~:nnd~ ku~iH,iiyorl!=lr. VE h~ b~nse~ede.birli!k;: Ka~~f Rtl~Yil~Y~ g~iY~l: ~:1m.cak E~el1I]"d~r" $In;dm 5CJ,vvt"t dJll[~nml]"ij pa~a.Ia1l1:J1asly;la 'biihlf.t'e s~kn~n1wh~

Pfi~Jlr[U~ya .. ~&Aii~uYOJ ve M:rih de .!H~lriI~d. t.lT.llSClciziRd. rUf,YI]m; d611uy~r, T~~rkJC1l"; l'rafl~ler ve 1R.1H!J~. yiJt'Ilidm ~. cskil tl11fuz yt:!{I'l§mil ~]jyo.l'irut; b'll.ll'l3 bir d.e AJifleriiull!I. i.lgi§i t"kl~iyol'.

'Bil" ~~i!:um ,gUmu~~., DaM. -S!2l1i~ ~~tlm..!i1lirlirkl:er

_. 1- ~

goru,yarullll,i.

m'lIJii

Karabaj'll Jru.u btilyOk ~~I~m;utalim pl'QVal3l OW.~kabll] tt:~ met g,emkiyw.

Yizacaklanrn ~k '1~11Sadlr,;. ~giin Sovy~t d~imwrt Xl~~·~i\ orlaya ~kaDii [i.dei'1~ri~ ~ b~r lo'k~lltada a~~ aJ1.p ~~imn rna "ttadan ve 'mantara degmi~ ~ pt .. u ·olarak ~,rl,)ru;DJ;l. Hep~' ~tJllijcaklar~

Sir[: Kambag tlil' pnlv.adn7'. TbitkcJefl"i1Lem, 1\;~:I;D.,mms ntH bjii:y1lmesinin ~ 'bu IUn Triiirki1e1fe' lii~~nlillil!l"1nn o.wi!nebi1~i~u iii imlm'L¥oru_ Id~ Dapak, Y"'@inideXl. kurul .. Nl1~tI!I .. " f'ooerasyo~" anIarmn~ ,e~l,yor; D~. TIiTl-ibulju~= dJ~Blaua.l dewi'm.dl\erin ill oireb..enl£ril1den birifi~diir. O~: &~ Z!Jl'llfIDJ 'once EIiI1'teD 1 ,.i~~ !ro:llLra KOrlJ:~m.. en so:nra da nrld~m. siy.~get w. kOUw- R'n~t:kezI~riud~dil'. m t;: Hl!;.lbir ~ , mew PlHtikaosmul Da,nak'ul e'~1 dlllrnl !;Ikab.i!_ecegi'fite ihtimil~ 'PI~ydtYm. ' : Edd ~.n p;DIOr~r Henry- 11G.~-'lli~gui1l.r waibingt.on'a, 'Oria. A8y,~ se~0.-]ru:nu" dfim:n.lerk.en TOrridd.e bir ro1'Vl~ iR\nJ rt ~ A~ka a~1S.nda", 'wtath gQrilntlyo ..

On~mU li)~ mlllJ~ tlbrJ;yorLVm~ mrb~ 'P~igED'klQn1li1liJIfIJ [~mpGJr $l:a,1 '~IUU:yola[l .~RQ.TL1fun~ Dimya:r. :pirinQC gHfttrlt_t: " ewe¥i. bulg,l.a.roarn blirla[aft [btiPlta~ gomyo:mrm. OHga:rkla.r, kO:~iz ltOye g.eld.illmfi', ~nllyQf".llaJr ve 'be;t'~yi ko5ay :smlyOJ_ar.

SIr k(,1BJyhida i V~: TUr.kiye iyd~.fli1ar.l. fW'k 9~]i· , , i:YalSfl'E d:u:zen d.~i~t1rml,tn.r", Halkmr:!! btat: ~tm.ek y' lIineJ\ $,e:re·f :Han drne.gil' litaoo J Oli~., rldainnm eg' lfI'tellJigruni bu~ etmi~ iJ'Br:Ut"ll'tiyol' liM.

Tijd~tiYe !ilfOllnJan. ki,i~(iJrIj ~ttriyorlard ; O-1LI_b:~O:r o du~,jjr.

DOb!a~an ba~iJfpar!l~ar kazamym~r.

Yl:~ece~im. 58llmtYON~ Yi.urund Jfu.:~y.dm ba~l]lda Am rib e.mpeJ'YWi$.'f ~m.aya gi ea::klZrr Amenkan ~it~j~iimUri.i T. Veble.n. nooDspi~S' cof1sump'tto:n"~ ~sterli I~ brna~1Jll Cti1aya ,a: til. Zamamn . ,~~km ~~ll!I,eri-,i oli,gar4ibn gOriillmemi~, btr yU:zs1iri]o:klE't. Wlketim. yaml~I!M we I~hi~rnt.e bl;~~d~~al';' t-O'krtye~ §i~~ji iinrunlma-z blf teiifdh~ ~dlill ... ekshim:ii:Yo.- 1ilizm:] ~~lyo:r. Bliil:iin m~1 .'nlll [!ly;baya d6~tlhr., tiJJketiyndM, tef,biT ,edliy.MaJI- tUkef:h:'ken ay:!dan ~Biimy~r; b.lket:e'fflk. goste~k maJ1 n o~mayan]ar.!' so.y~lf ~n n ortaya

ttz

k>oyuyori~r .

Yirmiftlcm. y1i~VlJIf!!j ba~mdilki A:mli:!l'tkan Ubmma.gru-; yl-rm~ftE eJl yuzytl~n :!lnr.i~~nrJ~, doA-m Tiia:;Jd;ye~de te'knu'l~f;uyo~~ YClltmez.

~ '~e~u~ bUiyorlar·. ~~~f}!a~mu ~~. hi~' ~~~~; ~i['

,gUCUI gm't'lkti:nyq;r. Snoun J~UlJl.liffigm gQJlllln~'k, 1(;1'lit,r b~ama~

r.edd_!:kti~leriui. ~ilrr.t$flmek ve iIII~inlh'le eMri~k ihliy,acl1u duydtl~ ·I~. Ruhl'Yf, :N~1_mn·l .. Yimaz~ res..li~tU~tirml!ye ~~Jymla.J'llar'. tSm~]h;t oo'il'ili1l'yo.tarJin &jlbl~iana ~kml~ e!okj $0\ "lydll:lIMlft k;Qpu~l.u ,a~lZla-rnyh'ir Rum!y.i, NaZlm'j, ylintaz l asuu.ille' ~

5evd~:ad"adrr~ar" "

GYzel. A:neak Rtll'ti SIJ 'nun, Van·C:ii. kes'ilmJl bitr: 'Hr:meni U.ne-babadan dog(hJlpu g6sterebi.l:diji.mi !!ioMUOmm§ KOnsmn~ li~ 'B~rj~~~iiin ~(yrllmt~. ~l~du~ bilin~Y01". Y]]m.a~ GUrRer l!je' KurlJugUD.lU dU'y ,(In fa o~du.; kimse' sakl:muyo.r.

Bur.Jillernn 5lkl~rll~51 yu'kslil'.[Juldtillt. Ut1man n Olma~1, ofmgidl.lth.

Bu ~i[dJk :ilmk billJi;m;:I~edlir.

Bu ~i fl~.. ~u ~mli~i, . b'1 etlin0tim, ~m1ij;im I~ii:llril!'m, btd~UgiiiiL yI.loel-.em etkisiNlc~ Olrtak yazglIfll.n.IiOHS1J:t mUJltltJ~,~unn kab'lil etm.edellJ. KliiIl''a!ba!'$. K tidlLitalr.{a. lite. T" rklly.e··ye: hf~' r ~ozU.m ,gurem' ;yomm.

OsmElltl1]1 Mederd HuklJikg olen M~I]e'mlit b]r d,ibtJtirJ:tI V,ii]', her Z!iUllaD sevI,o.rum 'VB :h..er~ m~n tekr~fhvonJm. 9~ll'sa ."'e--

~le(. . ~- t'

S.1kt)'DiIJ~, 'blribterln gem~leyen "bUihll.ere d-&mu~~e.~i Qill.igmMBr:ut q'egU, ·Jbjz,]enll'! eliiridtedk. I~ lei. "biz.eRn" W1:u

• .... ["'..... 'G'" ,,..

·~JilUBuI.iI:'... O]'!Ui,yoru,m., ~

Adanaf'~UR ' gil _ unn2~~ ~O'mi~;~ Kem3[ ~J!alt!l giill1i:ik y~amd~ €a'tL1latiLdlliiarn '5~klr .Ap 5'4Mn~,. en ~,~ nla~~'n ~~~ @:ta~ y~ koyInUti ,gazete otog~laJ"ma ~OftWll.U go.stermJ~, gord um;. Aruk bedl A;lmruyeti 1!IJJduklail:'rW 5T1iaDlyor r; tfie.ydaln, san{d onUal1n. W 5anl:f bim11lJ koyler' t()t£:\(SlZ kabruf .. 'bO':yle dav-

, RJUv,CftlM'" lKaM~'l klz[en<'lte meb'OO]ertyle orhrlaku.

_. ,-,1:.., ~,. 'Ik • '1Ik._11~ JIJ j. , I'L"",L 1'" ,t'ioill,""':~

Ay.<i:linalltJlt,anum ll.wnJtI1 1~(ionU!t'ft~a. O~UmlUljJ. ·1'!,Q1U1I.I 'a,,"'M'*'I

ya;p]rlfirrrri'i Zllii1&tdallJi. btr otQlTiITtQbil g~lt m k~ru]m~;J' .,~ bizlm §:l'VTO ' . diy'e buym:anU§. brae ,ania.byor3a.r. So:nra bir ba!ib:n g~~\I' itMb,a b;i'zmm €o:rd"' dJ!mj~ w ·o1'1i'kis!l.1idara ~~fi~ de "aha bu~im bdl U~kl! di.ye HleDIIi~;. bo ,0000AlOCU dfJ blr de safl~n old1!l~unn Wild ytJ\ifar - , ·0 4a ki~,n?'! fllly'e B-oruyor]ar. .Ada:n.alt htUnm bi~ d~ klliLrltlmw; IIG da bt.zim .~~~imizl1 my ,

OVY['iOOH" O~ffiliGle' VIil! baln~.i(i]lld~:bi'r tto{blJ ya~lyQ.1"lAr. .

.c~i'[lC'ij;l1"!i'GiI1IJ ~l1I,.n dl:li~uJ11l~esiM' ~i~ b_ltkJlliol hBitei;;.~tin d~.1 hareketteki deg:i~~in 8~U o!dlllA:Il.n.u ~&~:eume5i.d1J; b~'r ,au~i1['i.m . _ 'I~mlibgl 'yeo bit diu§:'Gnoo_yanlemi ol1llilk ¢tlrnmundadIf ··l .. HrJid~l}'g4'n devinimmdg. ey1tHisl da:fbeodea bu ya~ bioc d~.~;i~mR v~r; ~~'k~iiL (;priiH~yoJ .. SaJtipcri ,Itho \fe' O~~r Beyl~. bel!ld de r,nusEvi. 'k.6ke'Jlll i fddu'ki1~n i~l'Il,. EylU1lzmden ij5r.~ Rendilenm, kamtunm p1c·'rnl~h saklamak itt,in b.:iyiBlk (aha han;adartlru; ~Hldi. OfitRdidar ve k.tzl~r,t}'la bi Ji te, S~~~,

A~a iBJe ~]yo{]~r= Omy.iIlr Bey 'G~h: ~mk1iyel~ler-in ls~~~ SUJ~i~ji feth'f;tti~. rsllit:i;l'k ~y /it. ~tQ111 oorlJiii'liIJ p:ttneH:erir~ d{2t!~m:ez ko\mil. _a !lSI dJdu,r AHtta"ya. stirilen b-tanba1 Eenltent~j,. mas- 1egme d~ el ~tml§!kf biflikte ~]r d ~:"'Il! tnm.esi_ .~~~l,kui# ~oo]etd d'~i~oou :5:iif,aslooa Qku:d~~ bu~.ada knzlan le~l~i IfdldcQltes1, dlerin'" '1&1aI1!;iul ~~3'lrn~rlni ajui1Y'oT.muI" 8]1()aRU1d'jM#< "dekoHe'! l.a~n ao,k giyiirLm~k dgm~1(ti;t"dl(:L!m ll;.sd.d.;!rin OMca~l)tU ulaQlliunm;. m:U!achglm, .arbk; :koJr'Ic;D~ y.e,ochk,. rld,ilf. Het y;erWiiyL€ aQ~I.yofl{'llf. .AlI4tik ~lldi liUiTq1anrnn,. pax,;

11.4

g~]d].gi['ie "namy·crda· ,.

'Pa:~ Am~r:icana .PBI.)!; b]i~arka derk&li ·a~~ P,i}X Turidk.a 'ml ldiYO"r.?

B;i.yUJ~ ko.rktilanr 19110 ym1l.an1iitk~ ,ser~t:l.erini A lI'm.f'i '~. blildlXBIf. Ey.Uitiat d rr~50ma .. bueada, ItiIlfldOOan S~ ttm:.. n.i pelt ~ok kez Qoga~tbl:aT ve bOyl~ ~~a;syoww~ii~'f ~enna~die o LdukiJr. Q~l; 'kQ~lrnrnmt u.zer:Eoe ge1t:!n. OJi!rW tie- !cn1'iklli·

lanl1l yer':dil~.. _.

G'ilrveiileril1i. brzainmal~T~oo~, eyl:UI.iisJ~ d.~en d ,h~ (iil)l d'l1IifDe la1§J.~l1nda bu tar~fufit ~rUJldiigu ~n.emrdi biT ro1 O~1; ,1ii)'le dW,Ulfll'Uyotum, Y,etmiiili ya]lM"Qli. ~iid.ni: Dev~Y'o~ n~ T1C~' t~1l'I5il,ediyotd1Jt; hia; 'fisk£de ~k.i~'i d€ d.i~iz .m1ddM. DiU sebenJi yn;l~a-lf1n ba~m.dad1f.' ve biriricisidi r; gihl\~IiIl])e-l'imn. iklni:i bynajl~. dlr!k$aruJ )']J anAba~]al'u~da ~klet'}yo]"m 5O~t sosyalLizmiLrun b6ytilrle db'eo~'z hi:r. bh;iDlde ~<i~u~r~" dU'lil~mnn biUin ~e~il'll tLeri i~if'\r sqD§lUZ bfayik hir. g;:iInr,e.1l :n~ :nJ, 011!lyDiIi; T~l'ki1e.'d~le:nn biJ)1es:iD~. J0bek a~"IIliiIJfiI~ _ ~ c;ijzillmelITiJJIi'i, paYiIllJj[_mflJ biiJyfi1c:. 'o[du,lllrllillJ mruuyoJ1wrn. Btl. iltJnc't netl~dmrr.

PKK MLd!ll:rUgtnde ,KUrt sUilb h~ti.. btl! t;1ii ven 'buJ,1ll1'la me--rindeol' lhtemill bir po..ro~.ijJI" artCak 'U!ZM slif,e bu sn~NlI, hLre'~~ tin rim1m"' ~a.; ~~ki~a, i,t old~11Im:Uif~ Is.ra:cla ~yl~ir kfit1e1m'~ k:akd:rnu~ oJ! n ke;m.allst W'Verri~1 KiHt: yDkse[i~_iIDo "fbre' y~t£n[e ... i ,ve·ze:ngirule:rkuleki. gil~r:t yUbeLt~' nin, Krr.Lc.il ·etikisi1l ~ ~tab]ldi:. Doiksanlt yuilbrrm. ~at.l~da PKK. ·tinem~,i Mkel':i avaD~ lajta:r ~ilIrgladL; e,l Uzmd~n ve ~6e'1limUt~cn pl!en gUvenler ,~nme-

y{l' balladl. .

.~m'~ DB !Mt· a 'fOli"ldy;e Ttilrld~rir~'i!'i~ t.ewalizmin M~·' Millil";iz:g:is'ui ib--ir ~~ra a.tal·iiik, ~fikls:m't yJ!lltdC!1 kqf~bmmleri yepy~ btl dt!l[1U_m.:d:gr;~ 'l'ur'lijsm!~ tI~·n~ '~a yay byoJ" W 'fuli'kler ar,as- Nla lilbj,rll.i~k T:fu~uk'n ~afifi:U't .d1o,glYfuna yol_w;l.)'tQI'. 'GeneJlLiitt.ok b?m]inli 'Ile:Mirel'in, Da:vos" SOvyet lul1i1 W:~ Turk.it 'ktl);;,enli yonomyh.;- '~im. ~,cl:tirdln(len mnr~ ~~OOdJ~: ~o~g.:a'hl:l a]l:nmi;r ·Y'~111 geciknU~, flol'Ogrra:f' yazm.aJlatu"l1 em.retmeSJjw; ~-:ok ilgil.1~ ~luygrum1J; Z~ k3;ke1'lJ1i. 'Tii:rl!:i~ Ziya G6kaJp"irn" IV.alan m~' Tur1drye-dlT Tfu'kiter!.!!", fi~

1'tirl;tslffi1; "V,iiiltan bilJyii~, v~ mu~oot bir Ull:kedlir. fura[rt~· rd:~ ~im, lmJtll"ladl,~~ an!~lhY9l'. Bj['~lbi~', ~D_ki ugGrn~n~ez C]fI td~FiC :iadiYM", hu~, ba:$u\ Ol'w Aba 1'"Uvk1~i1~i'liit yenid~1l'iJ k~ife.dilf{)r; ~~p&1./~mg'nilmM emika:zlmli1 arUl.lIIi!a:Ii1,. 'I'urklJJ!]:gr:' V~ is:lama b~Wk bir ~9)~ln (lkbglf'ra. liriiyiIDt birr se:vill~e hal'lErn' v,e~ me Ja,T'l~mld8ilia'f. Umv@tshe~enie 1)iiyik TW::kihii!<- k_Ol1ru~~I~;r.m, ya'F u l~~" sosyaWzrnkt DaJ!!k1S!i:nCB1'l 'ku.hn'l;:J~ J~kf so:~mar

TI.", 'I\r~"",~lh.~, • !i l'_... :1 • .. • .... 'h t· lli'!l:N'ill!'ll ._ - M.,.. ",'c..;, i6.~ J. -

,!!;!jr!!\'lLUAlLer..~ .t'i.Y~lii:fO[ ar ... :m~_, ~I.eL J.....,.~a.r:; LIIl!tiOOhliil!WUllf lJMiI'OOlfl,

an~mH. mD1QM~ ayn1fi'laSij, ~11~od e 'Oh,lm:~CBI~rn, koH;l!!ljk:~~.U"ln i»h,~y!illooru k'I!tRyo~t. l'orrlri!jm'e d,O;rHUI ~l!li ~ir '~ivQn ,by.nMI ol~k 'Ilm:ret'ed.tr.

'P,amanlez ~fnaJe. 8'!Sr~kiyo ~ Mar'k:!;~m~ !E1j~' Si:J\tJI. 50~ d~~~.- tari· :llfiti.n belli 'fID,k.tJlSJlnd!l b~y1l5Jk ~[ b~larngu;ttr. Mm~ ondol,uzua'!i~ eu :yfi~ra lItHda'rli ~nsa nb~, diUillfi(lf$:i!~frn ,ejt~~tioo] a~~.il b'~ d~::l~c~la]"h:J~_.a!)~dw ~ hi]" e]~~irif5id]ir; 2:C.Rgt1.%li.~i ~ yai~y,abmfU~~ ~~,r~~oo 'k~Y',~~~alThl1Y-O]"'" L~~H. :~a~"] devriLmdlettiren ~s'imdlir;. ~m;~~a.lljly,u~ ~1in;.~ v~], fec~;d(!kartki~mrOnl£t,mBetUlyOn;lm. 6mlinf z~g~'n biJr mari<;$~'t pt,litiktit~ ali'Coli( P""'Jtik g,~dug1Ll n~ u:nu~_iik Gemld;j~i, du::¥u;FrI,,;g,yorct1m. 1ftlm"ll~l1 ~11~,OO ii;.in y.aZ1--yo.rum;: ~er bL"W ~g:rt"Qd nks" :Wl' ~rk'5i:st ,ots~yd:ltn, tl'i1 ertodoks ~~ffil:1erilll, m~~eyikr~r Qlcb~~i!.Inu d~~1ijn~y-prnm, 1.991 yaZilfll.lln b:~~@rnlda.~, 1\IrkiliYi~~in emperyBlm_:r.me ~~e:1di~in~1 ya~ zamaza I'm, Y:.::llzarr~' tol: h:)1"lct~~: ~i1lili1idi Ib'u karlaif' hlllla

I ;a~11n:u]sJ~:lIa ~~~~nlfOl['um. 'lliUlm'i1Iin ,~U'L'1IUrn, i~iil!!i. y~z~yQrlJ~~ Ma;Tx;n ~me'n ii!iM]ojhlim. yOnct~~iItfcrill idoo':lojasl O]d;Il,~lii yoh;u,td~ki teo:c,remilll1l'im. do!ruliJ!u $:OU de:l'ea~' ~a~~fl1cwn·,. Heikes ¥l!li:' 'b~yuk bir. llu-z'la. 1il,rb~,"e dfl!n~~ ma'!ll iil~ yiirilll.Cf~ bathyali:':.

P,~mntez a;~mtIim, !:l,emkiym; futai~kJ:i1iltlla fl:zelam~~n r.IJ ~;k b'iyiij[k '1liJ' W~UtmiD nU okum«m vaktim yet. An~a.k dl(J)tiIii,yonnn~( [Ci:rta~ ~,hi dii~tin~ ~TIi1 bs~ Ql,dugul\l] 'dlll'1IDa-cl~k~ OkUW1UYO~ NM. :Fabt b:Rr ~1imEili,l~8!lJ" TKr"t<lin ~~l' y~wuniii:~i- R. Y6mkG~~IJ' lluiil, ,.alflit~$~ blr de1J~de bel\lm uk~~ old~~'lilmulQ ,,~rzl]d~~[IIIl d lly&Um; za'mal,l~ tcllilf" D.op 1?~ril!l~1I::.ril'lJ ~~is:il~l_d,e '~l'iIii:~ KuTl mi.bli'fl?t'c;i~i oldu,~1IIm'Um1t lteori.lej'rntli'dilim de dA.llr~ dtml; oku:ml!lJyomm.. A~'k ZilMiUlbdu'! bu buy.Ok lfi~m:,to donlilii.' m.aIl,tN btkJj~ ~I;li In 'Ie bu ru-ada llism.aJl1 B~i~~/:u1in:rr~

, .

ve Kud ~]Ii~<~~~ o~dl~ltilm'J1aj ~~llil 'mlimkftncUiJ'. ,Z"am.3Jt'lIhdilT.

Perl.n~r:k ... , ,e~iwtllcl'de.. F~bmi ~IGilar.I,~ "km,}te,iO I]~JliIJ ,ellti. Bi)z Oel!i'd'~ Topl1!lllri5[1i~, I<Ufru~,t1~~, :i!:1DFye (dBr3]!;, biv IMt~ka iSlm

01:1:. .. ... I·~:..;, L:." .;Ii' d 1!l.~' 'I'J 11-... • i .~,... ...'1. ,.. i;.

. :tl!']jJ~i~l"," ; !IA1I5JJirh.Il8i.lr ve ~ ~l'1D;11~~; ."'~ nun zeru i1.._!~' ulU:m:1Jtlio se-

m~"dadlr. e. :b'lr,. 'run~isJ~ 'ni31S)$lli..1H~t :nFt.arjilnrr lIT1i~birr .Il!!lhtl :~Ulm.am. ulu~ YUab]rqad.aa, Vi@ yO~k ~~"E!; OO~Mlniyor. U~~n~:h.illW .. ClIlmb,uriyel sol a¥d:.mM'a yfu.te.IO!ti lie -belk:i, de: ",~'II!' tti.I~ li'ay.dmlaJIrnn" S:QnA el1,d:igill~ 'i:mJaD:uM~A1 'i~n sQm£II enyoj',. HilJl'ri~t i:se '~ k:[j~:el~, oo.~~'k ~~'rIdl!r he:p nTudfJ~ki. yal'lIllm.atJ~nd.i:r" Hep i di~m.aJil ulus" ~lmruq:til1f~, bb' bm\m~:af :ElenE Ler,d.t ,Al1itk AHleTika.n bBilantnbrn bj't l']ita m d iiI~mtli~fltl~~i! )l-O]~= nu 'kHi?ati}",I):m-, 'Birr ~m;j[mf1lBiU'f ~ulgarla1l.'d~ ~~y.aJ~i~im ~jjJtfiy6r l1'e ,l'I:l1~.a'k Bu]~,aill']a.T '~ko:~u;n '0:1"')10'"'(1'1'. [):t1.rt; Tl"lliOOu,~eJ v-e Hl1r.J'ijy~t'e bl,r i'd'ij~malra Tillihl~!ilil ,ge~kI'ldlli~ Ittlrtle;rd1F:l kaRt' bi.md.k Q~r£: g'14uk.Ja:r1 iJJnVi1,Ib.yor, .Afidil1'"d~ veJill~ir.lI, lunffil .h~Ibe-['~ buadiiir.dilf; ~k_aJn:~~ dij_~manbk, ,yamifmJaflllytl'r.

rlAlr.[ln.~~ aQ1Qrwn v~ bili:r1yorum; Bag ~ert[etl PIOtes'iO ~ kilfiirr m.ckmpJariThl & 'oku muyqrom. Y-a'kln;[arcUll hilirY1H't~tI "I!~ , ooy'l@i.)e blr kG!~ d®' Yii!_zmI_§ ol:Uyo;r~;un. FslikAt bi:Jl'isiDi ~!lcudlbg; duzg;ili n dalktl.plu vli 5;'1" zrn:f i~~n~h~J g¢ll)i'VlL'i:lu. S~J:1 ~rt.1~n bli1!pl d'~v:le~iIrn idnu~~Tl."d~t; :kimbr:rm. 6Il!nd~, ~1,Om.Ia:n Kame~tnf' ba$~i.kljJ YElJZlm :soz blm.u!iu ,~dj!!i'yOl' ve .1,arlll]a1n, y,a~,filZ blM<9,Ok ~W'ot }fEI1'i~vettii IX tlfp~is.iIl'i ~klin (h~! dellj~l' .. Di::;vtel Gn. 'V!e'n~~k MailiilkE'~si~f!!ln de t'epkisinl ~:k~; Yeni mke 'wpi,fl]b]dl, v~ d~,~~, b~ ay ~3~a Iy,~r .. M:ektw P' !1ii!hh]hi~, 'Ba:tnil.3[rfd8D s~Hyor '!Ie aih~'ri:JJ Yi!m'irJydIlUnI ... yat.ml~f 1llI!rnllJs.'liIil~mada !Od:di~,ni!an Ulh~ s·· fi;~~rl~ d:U'riI:lrIIa.nu obJ.1lI1Ilu ,swymakl~ 'b~,Tl[kteJ ~jr 'lilftii'tiel'fm uiliUSm~'limIMlll1Il tse 'd~mfm, Wi~S,o 'kaVl'~ru bir kt:nM,tlJ, b:n:-~b:fak PlO<.'nm mfa day:o i1]1 mdOld<~~ifl~ b~~byprstlnuzii dafeF~. s.er~· 'I}i:r bi~~i!e, ~l~iibTWYOill. :Sm:'ilJ.t,i:e~ ~~'I_Ei, ve mku.xbil1'e:I'e.$~]riclm t;)bc'Jii. (til' ~Ter i.~'n du'~m1i I) 1J1,UBoln~ fJ]mad.l~ll'!!l h.i~blr yer-de _raz:miju::hm, U~1ii1l!~t~! :r~ak bltalfli 'iJ·e 00 dfil~md@ lfi'iiI, aJaJf:frla m{ ~I t3p '01:;I~ ""Kw-~[e-r U4"'Fiin~ TCl:Iel" Drl,adildl r; ,sadece" Ape 1Car~~h~~1:mt K""u.rd.errn, r6ne.sam;liil\, bi:r 'Tu:rk, d{i~~.nJ]jl r:a[,unn:ad~iIDI ~e~l.e'~'tiJn:tI:e:~~~~l,,~~~ya~d.lm. hJgGru~'Wni.itekf.arlJlyo:rnm.

MCktublJn Oz.tI ~liEduG ~I PKK ~nb~l ,olafak ,~mY't\T vt '3i'O~t~ ed.iyor. ~~nla:n d~ yazly.,or: ''$ayUil. H~1l\ ben sl:m ~~~ .ai1:ri.i_L~ ve ,~~ bit bJ;!'im ,ad, nt1I OlairB gJ~'beti lamyomm. SJi~ kl OOM"J.en Uni.versitelere, ll;kad· imliler.e ~lrmii b:~f' itn~ san~m~. DOfmuY{kmm kii. aca'~iil Slit y: :t;1~ 'K'u~ft ~~- egemell Or:tiI.do~ ." 1u&~lU:l. b'1llSm"3 iJl.MT.Iayaeak 1md~ ~el:Sb;le§ti m1? q'eJ!'iijpl'Tte~eri'm ,ft!'u lse biime illanet ~iyorsu:nruz.'li;ot .aqu. Vf: ben i1!nhyo!rum;' bi!l,1lIm PKK Yl1;lhs~ ollmamd~ ~!~u]a~IY:~ v·~ 'fipi't: ~ 'ur1a ~l\a' ','f! o1d~u.mn 5co,y Ii yo r, 'Bu dU;j,Ul!li1f~e~niTi dJe' Ve~l Ulke. at" '~. , mA9~,rn 1stl,yOir;. ya~t.orog.

TUMS'tfmill!2 dchtui ~mlUll qabnd'~" btr stt.adt\j YOriJ!kog1u \!''C_Pf~~ek y.artbs1 d~H'I~~~~Vf iJd T~r.k~."ben.i.1rk9ibk ~ }(llil' nlU", ye~1 l!llylc :;;u:~I)l[JJ~lIlRr; ban KiirUeT' de ~!1ainl]' bl.d.iU4uwu kmt tl~1'Jfrr.u ~ar., FbI( ~ k~[nIIJk ya da. lih~y. A~fu~it nl~ d~meli.,-i:m? Ben s d~ ''llli P'KIrYI ,n rapma:iJJ.?'YI dflyorum."

.18

D(MiR'EL.'U ·N SONIA TORKi

KOpm P ~mu IqJ ~M~~li" ve nerl~ fi.fuf'~~1 hep k6p.m ol;m@,. ya.omllrler?Biffiemyorum. Kopta ~ndi~n ~IDmek :I~jnd~; ned~n l"urkler u~f1erilldeil ~ilBilr5lne bl!JJ kadm ~k fizenlrCldar .. bu.n~ cia hilmj.yorUllM. 'SiJdLtim hep k.oprii. ehrn:ifk istedUdlaidir; [)a;glJ hle Bab araSililiitda kOpru ohnaJk ·tst-edli1er. B"unun il9n AVTU~ ij)rm pa:laflM lLleveslel1diler~ h:rn~m iile Hvm.Ili'y'~ ~Jlia1iiuuta koJJlpr,~ ,o],ma'k iit_ler;' ve bul~UIl i!;in A.r,ap erta . pazanna ka,plldl'lar .. 'B'Q~ obnath v-e §;tmm kefidri~I'ri~ yen( birr ropriimik b· d I ~r; SQ''!Yet 9O:!ifa~bminin ~zJ\j[(i~_i.l. ile' lor tad a:. bLwJ;l lor-Uk. GlI:dh1r.lrlyeUurl,~ y:ine ~t1 v·e b.1ll ~a~ .' A . ~ka a~a'mda. k6pri O~lliIak' istiyortu BClk~ de ~l:~~ ,~~ .~I~ml! G~lrh~~?v)'U~ :~r~~k AVTu,a ]i'vil' ~la.:inm~:r smwmjiyle Ortak llUT,k lEVI I~,n Iltulfl· '.yod"u.

O~ 'fIJ;ft~tii 'v~.rj _ !l~bN ~~:k. dlJJ!'Jia'11.1u~.d.~'m. Bir~ Tijrk yoni!~_eJIl.leri sruuJdlgD'lttian Qlk dabta 'fficoordu;lar. P'a_mya iko~oiIrlM, AmQikan do~ ko~;rlav~ Anlenkam'd.oJarl~rI, terlk . . _ ~i~mjdp • eft~dol~ir o]~EI..s'l.am~a k'Ot.u'1M'. Slmili On :KIl.f1kll!iifa,!p~,n pe~lfi nun ve Or~ .Asya~rnn ilttU;'!J1 ~n'11l1n 'kiok1!aSUlllLti illd~ fa1l'; Rnver P,a~'l'y. ml5lI'1itya[',~ Jro.~J:naya, l~j7imrJanllYMJ r, l:kj:

Turkiye, M"a1'x'ln. zem,bem~ 19Re .trnmi~UJ', Arhk Ti~kiyeitd:t"ll, y~mi~ ~}e- sckt:Qriinlm ~Ib!r di:imEI;ll, oolJ'diyor ve digederlw bas'.tn~ un'iversU~la .. yi1.irg1 Vi!: aydJlI1l~a1' v~ tet s0.z·~!li,k1e ·d~!Oj.jy:, 1a~1.ianJ3r·; 'ti1Jl~ruiI~z biT' h12Ia ... bu d.Utnene ;ore )"omlerfT1i, al~,yo~lal'. '~imdi hi!r y«de '"TUfkin> sozu v.;t~ biitfhj ~y1!erriler:_ !'T!i1t'ki" ~~iIllroir. <;'clm'kiIJ; Tilrk mUJteah'hidet .. Arap i.il~erulde b:roottikieri, i~le:l'~ - i~a As;ya'l1.~.almaY' planhYO~~I: .

. _ 0fU~u,. JJt?k~~ bu. ~fu-ici"j 'i1z<':~tiy~ ili~lgnid.U'; 1'V1(~!ii 11 ~ok5uzllnpnu kihrp~~nrode yaZdun,. buptda ,tqkr.M"l311'!ak ze-

nJndiil)l1m. 0Jt1il Asya"ya furtiW< adl;llill bk ~t kO~hlf.ma senrIry· ~s. V'M"~ f,abt ad .A[,llPQ 'dK. Cok gam'p' T'~Rr. Orta A~a.·ya Arap;.a ,ko.i:myo-rlar.

111

Su. ookmyl ,,~. bu .Sa'fabetil- kUllklLlj l_Yjlk'fllliiiY.~c. bi~ b,i~.m4.e, ,~S', . ek 8~egim dUyllliyorum. £c:arynak o'la:raJt keadjmi dttHI' onlfi ttl rurnlaman fJofe.sfir MM~~m Er,gbru'l:n Os:manllca. ·Ot:r$leri" kUabrnu ku]~~mn~k istiyonml'~ lI!:i.mbmlll II Am~ Un .. surlar" btjlWtitindi: 'Iism·,'· ~b· ya:pt bli,~m "ncetiyo: \p,e' i}un:1J!in yaz'Ilyor: 1'I[B.lml~T aridlye:!~ fliis>'OOt Is m1eiid[r.1)igE!r ke'.t1me ~'"tierj gibi vezi~en. yo tar. t:k. i[ yaptl r, OC~llm \f~1ndeki '~eU,me1ere n:i.Wet ytlSl (y,a"'p !tiI~b~t) ,~Uill, verdeWi bi]' ~ lila.\ile et'mtl, surotiy,J;e ism-j menwb Y 'plm;. As,hllda Ara.~ ... ~qa "isOOl eld 4yyun ~ekf~¥ld!l;!' Q~l,JJp. s'si ~Qent:l~r.~' JToJ'e:OO-r 111m Og,. mru~~i'Il"dl8 Arap "r kaYM!B gO~ ~dd -en ya~,e~I.d·iiin~ i~[\et dt]k'wn :llonm. ~le d:cvam'OOD:~: I!~ ki T-1iitk~..ooe aSl1 ekin l~d~l \:re renvin± atdH' ve nisbet .ek,i 'UlZ9R' • 0) tek1 fie g~0 ,tI [~ep~l", 1m1' ,bda" BU] ~ad.ar: :ra:rab,phk~liR ve ke.ndlnden lIlJ ~a:k ()~1fiEIjktam ut'flJr:II:mat gerekti3i ni d~Unil)'iQNm Tur]d'· Arrap9-'1l yapjl§Ji.J :ve- Aii~ cldi bhr s..o~alG; . ,j "i¥vil'~1 jnlU~ri y~ da "mu'bammedf' ftiribtd€.ud·k.

'B 1:.. i"lf1ll',.~~(=j·~.11 ... ~ ,on" ... I ..... 'iiI I. ~.... I .. " d D~

en .E1C'P i y~ :;H;J.oc~ti 'I.!l~u. ,.,,~n }lo:JFtllm;.: lU'!t:fum K.I , ~ ~h

diJIel"itiden g~liyar" 'ScJ:np tiJk"I,"f; la:i'~k' t n~tw.l1tOmflk·1 nAr,l!i~

IL.~'" . ..:1 I _ r .... ~ 1':1 . I' ib. ,~ I, .rt.,' 110., 11'..' t..;:.11 ........ .:.

lUll, yEll na LIliZ,.otol 1'11 _ _II ~ ·an a:til:tlBll1.. lllZO-1ll' a%lJ&'o- ~ .!l~ep IUrr ~~p.jl

mr men!!lubi~~ hi iy~1i~~ gtlsterij'\or; mr~, oJ.lmal:t.an 'LWlktldall",. An.c:gJt" oomm. bit Tii~Ulk .p da ikDnci SlnlJ,r 'eMPf1Yi1~i:zm lddia:m yckj. y~l'l1l,lZ dili ~oJ£; SHtyuf1irm.. TOr~

.. ~ 'Il.~.'" II i'TC., 'L. ... ·,r,,-I.. d""""'_"'_ ,.1 - 1i5' .... 1 - 1'~l!..·. ~ . ..!l.' - L.. ~

!!ouir."Nitl, 1Il(.~ ya a.~nltl" !!Jly "EII;uemc;nlflUl4'Om,~~ 1~'OI,-

d ut 'tiU rclEn "!11i:i:rkjfi - dlef'H~~1;JHiV'; bUAUn ~rtJ~..Bi ru b'trwyomm, fUun Du ta,l't:u~~ad,M ~ ,udur~ T1lrikiye dliiizeQi. bbn~~ l'Ii-r ,NDiye d:fiztm :l1eT ttWtU.~ta.llt".llliml:yi.Lirmi~'r+ Emperyftllizme bile 'b5r ba_~'ka dnde heveslfZlll!Jl blIr dO· n 'trk~nnn~ Il1J r.

Bema r 1; b Iikaruru:jbjI fI!. ~mdnd ~tils'id6[".

Burailt\ Betl(~dan'd!} ·,~G)k etan ~tiyl~yru ~krarPaJmal.is-tenUYOl'lnn; T'iirklye fimdi De iRrm ,jfibillesim oy:muyor. Jiibile1e h~p esklleyullali' '~kn.rrlalt"1,..r; ,aneal. daba }flWlTl~.aikJtlr. Dem:ire'I"~n oyunl~ a~f 've bmobljJda h[~biJr d,leii1il<JJk g6Ttirilmayo:r~ 'B~rmd Ifl}ro1ti Dem.ire4t. clll~ pUliti_A}1 hep Wi\lSIrlnCilnn.'a b;rr~k]J[". bind OOJflrya 'SB:v",,~~"ftl'dan roM T~r1ci:1e'd€J.ll

120

.. Am:erib'ya gidell iI k bUfS]U stajyerd,ir; B3~bn '121 rd~,nlC1S1 johp,· scml.ui:i ,kol'hJ:gyg in ~Iti'ndan ~'ktiRrgi (ot®grafl \Fe "M.ori'ison Sl1leym~Qn O]'ti:f;l!Ik; il1< s, ~jm'h1· ,apJ,or. $imi 'lil:!lshingto:n~~ bi· Ta~ km'l"§lMllr,; ~ Ame.nka 'k:il).eg as ler ellI yle' dUl}artjhnt.~rd limlemfd.i "-e:y~ :hri~ oJimIl'ZSa ~ber vermedL 'Krurgll'l!(hr; alllcak yiWl~ d ~·liktm duyuy,Ql'., (:on'iu~em!kle i JAdS~jjldelli k;·el~mi ~lIJJrJl;iIJt'"mafU Wa_ lbiJilgD sa.re!ittldootr, bunu 'b"UYO,f 5li1S\h ida bW1iItH1 bH~yor; D~:m.iirel .. bu kez, HeysQ! Sarai ' se~1!n Moo,m :z;aydJm"Jl1IJl~ .otmakJa biTJi~ J. ~inuJ~ kad ... j' lnti~ kiDl~nki a~:licne:mey~gi kad:HIJ!' b1li.yt!k bir ii),ydnrn. des~)i'[e geUyor .. Bey,\!kZ Saray-'da r~lI!1an-l '~~~ bit W~ koc-In mbll ~azel~C$id if; b~rhl . ne liWfat· ·ebnek. mrn:n.d;;·dhlr.

Dcincl oyun~ 1~ J;ii1 wnlii' ~ ffilTeI stiri ~SkTS(!' ~Hs o1!i:uoj.. - .. nuMUZ ~c::l~' bttElikmak1ili.r. 'Demi:rcll bu tLl)"JIl'iU da aru1 titizli~~ . e ~ ,dlym; ,11)' dnlllan ve- ya.rgl kurullalrlffrll arbs.:' la-mas] .. bu 'kez Mqtsll1idflk~ ~rl!lllD!,i!lJnTci d~ha bil~t mmasll:'ldClJ:lj s~liifQr. iziJmj 'J bukrrum1D;~\ ]olldiJ:leri..nt kay:~I!In:i" a~n:nJaT ve S,QJ.cull.. @ t.1JkM.(~k bir ~r an,JQTlar, ~ mdi Delli'tH.el, uyp D ~M,{)r r

[Wild cyu....nun C'Ok $k bi;r gostergeJt ICIbJr Demi~-el

'. th"dtstal"!/I.. tlJkm 'Bak:m"nm ~e=ti"li."ffi!'$i. ,HUiWn Ai1;ka]"~ ve tsltitribul Em1l],:yel M"ihfu:m'1 6f111i~t MIT nJpo;11lf!iw!'~~ bllmgl(n~ larmd o/. ~a""mgton'a 1~]b.nr :plUdkllm. ye~me Unal ET.~an~a bJm~yul". Um] &bn~ i!lnn:iye' G®_l\eI M''ddwN. ·olur Q.ll~~ Vfir' dill. Aydul1. ka' ·edUm~~ti· .. 'OnaJ E,rk_ E:mniyet Ge_ l 'Od"r(I ·o]Ul' ollmu.· C[A'~~Ji'iL 0: ~~Rd~m S;iLnthgm.m is'tUl! r-at 8c;fIlttlli~undl

o ,_ ·..go11u'k dedi1~till". '

U:rual Edmn~ .~imdi J(tlfu!liili&lan Va Ist"·drlir"

Kti:rd:istarn~d~Am rilka"lun C.eki\, G1i~"1iI Hi: V'!;l1; -O:lta ETkaVb'~n I~;ok :rah~t. ~bpmk]an1liLll tahmi1l'l,c(iJYQnn't1.

hdoci oyun ic;;guVl flUii.. ,ala \Ie Kwrt1.e·Fe kaJ1l. polibk:ayt'l Gel't lK~l1"ma'Jla. Vi! (;en~l ,KuD:i'imry ,g,Qwrim,inde wt pol.u$ gi;l4eril1e' b1!1"~kltmr. Duron) bwur, kaU:iarMu 'lepkili:t olarak devam ~ttE~ s.ih'ccu,. bu k~mru S.0y'~1'1LI 00111 a!JilC' I :hI~mk evinde fl;; genq, lu~~' tepa yar~l-.ad; ~l" ,ot· uf(:Udi,~ s,lir-oc, ;I Tmki~'iH sUmhmoo i!d1y:a~ yokw.:r; [kroirdl!in ikmd O"yUi.t\'I!Uilda, len kfi<; k bi.1[' detJl:s-lklik ~~]'Di(u.yO!ftWm.

tIl

UQinmi lO)'W1U JOO: .. ekofl~miyil .IMF'ye bu,akma];:, ola~~. or!a."til 91k1yrJr;' ,i!!'kQ:mmrrnll 1'I1]ilirnlld~ l:lemit~I'i[1 ANA pi tan ay,Fl bl! pa-' Utfu 1 bu Ufln\UYQf" Biirmn pol~tibl~n·1 Ir,MF dfmiLg~hdlr; lkii,tlEleri~ bOy.:Ie-S1ne 'S 'irUh~I,~i rih:hlldjt~J. ed!llgm hale ,g~tirildtgi bi; zam~.l.1td.a, yOnet'el,j,er ea!laZlyo:l1'ldan cr:kmiIJyor]ar~ Dealt a}l1nd~ ki yitz.dc onbiFJik fiy.at· Mtlil ~~'l"ettilF; CjyullWil V;l S~ nm;lannm Ileg£~~"lli, d.u§um1l.emf."k 8~ ki}'"t)r,.

S"mdi ~flfI're] dE~gasl varr. 1':t:ilr1(ye mUu ve aythm hep lblga'lru-a '~b:hJ gllti. Simdi buyO:k btr -aTSlzillk [~nde .. ' 'i~ dB'lg~sm y~iniJJy.o r, eiihilm.i~~bu, da~amn eU.gsj~c ,Ddl1ilr~] 5bn;rMIID g:8Jiiezrny(fli V;i! d'~iiililemly.'11r.

DfUniTffl d3lgas3 ~eciddbr~ k~c.a", g6rebH .'i#"m ,.wd nJcr.i~i !tllra1iiya'b~liy:'Q:lI..I:rn. 8ir:, Dem.iirel'm en:f!hlsyo:n.u dJ'urt]JLU'.m~~ brr haya~. ir. fk'h De~I\i2!1~I:n sanaYI' :e~m i1£ 1~:3i.zllije ,~are bluJm;JjS~ ~ay .aJ~dir'.. O~: ~'lnDel'jn q. r1ig,~nuslil oozuimU! SliT ~ol~~Qmila.ltm d~i~1tm!~si hayllldir .. ·Oon.: 8uiltin bt1.nlitT:IR ~]"i!U<cu~da. Olt"ay~l Q.kan blli.yuk 3Nak bunaJl1mllU, yenme".5: ooy~ld1~. B~: ~ 1lliil'ldiya so.Ju ~iT ~a1llatn~~l g.~mEzse .. tttHu~ bu M,denJer1 j k;pl'LI md ald ·ifw,]aft""l;f.\ 'kO$i1I~Ui d Ilr.rd~ffil'a~l:· v,~ dol~!f9.1ryl~ lafsizmj, tu.b:U.meSiJ- lilaYjll!iir. A.11t1~ l'TuvJU1' :ief,etOOrr'J'rk, ~yle arna:al~.llltY0rf Wa~hlTiLgton~M0Sk.Ova Ankara ~ksei'l .. irnm i~lruIIms $lcn~' d~Yill;l.clll:dlYO]". Hayald'ir. 1\i r'kler i Ie Rus1ann. Ort:a,

A~¥a dzer;inde ,~wfl~mal:OJ1 ha,aldrif- .

rcld Kfut ,ce:pllesj1nd.e 'Q~1inll? YiiI kI:II za'm nd(l, ha,.~ ol~1t'iLk; gm-ullUyo'f •

C;ul,lkii ~ill'Df.1a brr;ilsc' 'Oemirel kattl)d~ '¥"e digcr.t aydl!fi'l 'f :a~Imldla.1YJ. r·~ozlimm ~llI~ruru]QJfOr.. !M Ud~i, dtr:' PK((tnu1r"rillttJidim bh::bn~~ d: ~a:ruyl,)'I' ~fl@l'katlndaki c;oo:®ml W .. shi~gt(ntu arMs na ,alliillk "'kaa VadiS'i ~ed:nde yo,go_N !y\1i. "(Iern. dejU; aY~Vl:lal'" .. bir Kwt tevlett"ikJUnlJp cmt:adan kaldlrm~

nall}'osu iiz.erilU::b~' ala yorllyodar. IOnce. K·-rt dev! I:b kurlfla-· .~~k; SQTIril PICK ile b~'fnkte: ortadru:L kalkacal,. harYo'il!lcHII:'. AynO!l ihikanrtu:!l ~j"kiye~~i~, bQ'yl:f."SlM usnn s.~na;ryf)~arr uyg!lJlla}labn~ ~~:irni M~ sanm yorulll1L

'OZ-UmII, senaryo!ar:", Demire['~w ~'l!Ddur .

.... "Ii ~

............ ' ~" ., 1IoQ ...... ~ Ik d . ~\,;'" 1.···...· .~nl'!lrel m yo;ne"'UiliJIlI ne' . 1;\ ar 'uzu:n (]J.!iyffi[ll-.r .!J.'5;Nen, yorml.IRU

10 kadJ'alf ya;k~~I.yor.

Demiiit'efUi sonanu ~orOOl; lUc~rdl!r. hbt § 'mdiden Ku~d~l~ 'bicazkBf rrn, )'OIba TilirWli hi,eilz);:,eJr 'IlItU ·b]l,cmm.yon.iM, '6nd..i!I'm~. bll'tlll'! ~~~pllanl'iJ bu &0_ ,lim y.apl1:ma$I'il~rekLit[a.ir.

Mar.{IJ1~ !lfrft trade Soe'rl:JieSl Ii~ar~a Ichins' lnrol{:ffie'a.ri h~ t.a:rbl~l~rmlb:T; hep 1ta~~lmB5 gereki).l\or. ~mpe1}". nzmin ~~~nde., e~nomrk duzltimde'kj ,.~OO ~nJde/· .. ~:II!best ~eare~ rum~ lemES~1 ~riJt1ii "open. door"1 i51~1 . ~,Pl tamJa aSLM'i:nrabYG1i., Em ..

1'::"" • L. d _L.,i L~d" ~ i'A~ L·r>"·

~Si~t ~am:a:ya gucr.li nt"r .... C!vuf!Jt,.. .M;,r~ ~~ ~.'I1L,; Illulltiin

~daanya da ~~unIQ~'t] iltun a~~ 0 masnu ~se-yo.j' •. A~ma,k iA;i['l se ~Y]larlltyo]".

. Bu inoo1.~fPi!yll' ~fk Hiikliir:rwti'm~ .Kwr:s"IJiL IIAm7iB.Jldt~i.

U;esi'nd~Tl Nahavan'a yeni bUr 'pam1?Ot't' kapt5 a~llbiI.y. 'katra[ veWilinJ ·Q1ltlad~g.' gUJ:lde )'@Z:lyonul'l. i1u soru O:rladLT'~ "TUrrk eD~Fry~I:til:~ _ gel~Ei celt mid~r!1i B1 9.otU:yla ijgHi ol~mi'l:iti oolt~a V~cl'; blr-~ndSl seRlAiryodur. l:klndst '(&e btmu n ~f!l In, oTup ol.~,cail tl-o:U •. 9~ldrl:r.. . er ikj 51 de ~.a;rtltJnilif'\ at;nk 'lie tarb§maya d~elt gQriinuy1or.

fl!k ~k ,ijf1Em. v,sr;' birb 'rlin<e b.a:I~,hr['ma!k!afiJ kO\tk111yomm. 8\1 nedenle hzeld~ yam'UJl: istiy'OtDm ~ tittztikle ~U~611mll d~ llynrumL.

KaT] M: J'X,. ~_ C'arere' &¥gU d;:izsr.ken~ aeIbest_ Hc~t!Iler

ger,i 'blpmklw-a k pita]~t ilii'kil\tirin akmay b~ayaeag,Ula vur~ go d:~tiyom'u. COml; iifU]!TI,Mn m.~~[i!~[na5~, v,~ 'a i\gudlniirn meb l\{d,ifle' gelm:e-s:i t.a~]m' ba~Jg l~nerletidd]r·~ btUU1 t:r. ~~ tek!ral'hYQrwn., Anc-ak b-ur:>ado g,el t.!Cei:t,eki n~rici agm,d,lk :ile- bugtmkn

gertci1tk ltlm;aslrrlda bir yom y~~~ maWl'llS ·o:lfi'iils]Jn~

\I',~ ,,~,-, iI""'",,~!i .. w . 'il n1 "':.",~;I<.:'~ ,~:j- 'il..c.,~ If...+. 'Jk.' 1 h

uZlIlwu"orum" ~~fil[(iI, Cf1JC~IO'~. ~1!l·I§.lYO] IIiI:'lLlI,1 iI~ 'uJI' gC' ""

ve bu yoJla '(Bl~kj]eJi biTiktd'nn ~1' bi ' y.~}1lcla, v.e gul:lti~ ger:ici~1i' diier yanQ$ duru.)'QrJ 11".

- eeri 'iDt'iim' ,-J i~~lerU:Wl ptlf9lL1@ytaJ etkismden clW,lffY1 empG~i;z.m " II,enddiJr'~. Gtiz I~ a1i\C8 em rya]:i~ .. ge idB 1~ nn"htHulllq~ sj VIe bJltb:hrJ~e. t;k1~~ de d:emek Olluyo:r. 81l , moktlmn ilJrrmal edad.i~jJlll do~lln:'iyonm'il.

EM;P'mYa;~ g '~n IkkF~n ~lem'l~m _si SYl1..-..d tr,

12,1

0, mtj~ mi? Onem1Ji bulG1!l. dlaha GnEm1H - saNta co'll bp'l. ~~bl :endirn-. Blf:nim, gmjdl~IdM~\ eklerurmerncs~ dii§liiMero ... bana, !QO~ dahe o~t &tJm"a in kapSllill :ilQyor.

Sir + ~m~.FJiIi mDi. arll.~ [l d i1~ru ~rid,e 'l:elildffit alhudaclu.

, Sm' mu: Buuu'Illt . dl~'JI"I9.S~IU... ,mha OOllll'aya '11(1' bu agdil!l1 'y3:p 11 a cfik arrtl,tl'~rDi!ala:lia· b1ratIfi10:lfl[l'M.

Dl~t Y.',ukiy.e ClIJillhuriy.diJ ikls! ea T~ !kind Dv..nya Sa~ va§l~mtlln oonunda Ame'riiafl ~perY9IDlzmiryl~ etlemlcm:irJ.£;tll i~da1, kdldit ~l tlUGTa.y<ll ve bunu1 d~~~, te~dit: g~ru ~~y[.e 6[tI'D£y~ 91~ly~Lt. B~~lez; benim ~aill'1~'1danmda ye~ri', dar le~e;m,hn~~h;lfM.rad1t!i.. fiOmo:t.rle elm.ekl~' y£ta lij~mm"

O~: Tiir~iye bugiin.., Arika.n emperya.Hzmini~ 'fiiSJt· ytHwtimJnd.e kNIdis.~ bir ruqo' Silluf emp?~lllist deV:~~t cilmaya. o'zent~r. Bunu ~m'i!)lL'mk dummumday.nn; ~ ·~t 111m bu strada 11g20yillBlmda klJliru). A ~fi,rJcl'y!!' CuH\luuiyelfl.'lin bu,yilk bt ~h{"]' l til bnda QW:u,~l;IlnUJ tact1l~rrm g~i bn~ duy.m.'UJyor.il:"~~ Dar'nave benim 'bi~imsm o]nW<. il5'~f._1ll dcAerl~ndirrru1me' tO~~, i1ilE1ci~ Cll~lIhJu:Ji'm,~ll d1:lzenl, biti'i'U~lirr. BiriDd d;b:en, kencl~ Rli!UlIlbi-, .~~ 011 r ea ld.gRl] yi~,im1rl~~'r; 1hlLl,l .. d~n . ~~k" dUlymlllY'p.. rum.,

Uu aiild~n ba!~ a~. ;bj~ ''Tilr1t Empe:ry.a.ll~j tilr.~~mar$mm i§~ twn tin suade. ormrya c;m;kJN,~nu b]tF RstlaDt' OI3:tBlk ;9-mm.i]ljfO,mm. Birinrl Cl1lm~~,unyet DY~ ~~l'ILtHDi l~bdi~ , ~'ooda ~ l,yo ve var.]Jtllu surdureb"lcLt'!.ek i~im empe:ry,~is! sena~~]at' pe§.indi: :koju)!'QI"'.

Bana g6m" Tur~ g~rici' iii ~Ji.~inj $u:JLdiirnlllY y 'tmly01t.; TUrk, em . ry l' ~l1'ilj .. Tift .ge~i[igimlil' ye'rd g ridnlfderie ~k]em·

~e~e' m·ayti~dl1r.· ,

P{l'ki, bu OOfW1m\ cevab;L y.al'ti~~ TUrk ,'uttpery.mttm~t ~le"'e~l·· lie ~aIJ;l gOl1.Bnmuyor. TUrk oJI.sar~~sil'Lim ,2io:tlIlld!.:d1JkI~n kad.a:r U'~Wi!It1l:8/rasl '~]Ii,'k:i, v e,ngger de ~rl'1k ta,l,O:r. -" ,epsinin b!r liII:$m1nb1.S; ru ~d~rum.

Bu tartl§:ma i,~jade teo.nde Hye-f1irmi2.r bul!1TI11 i~~JU da 9ka1bi]erekJ[1i,r; l'~m 11 man Quk kiN enYant, 9lba~linfrr\i1f1L ]'L~gdrfiyle ~Bri~la~g;n!l:!! u mt!Jyorum. Empel'J',)H~~JII, d e\ll~t· le ve d~vleThn biilyUWI~si U'e yahn btr .,kisini ~5rUyOJllJm,

Y.allfll~ ~n' k.u~akl~n cilrrelitBlT dQfi_nm!~ye II;uIZtrlBJrnak ve fl~]~b.n1'Iak ·tiP daha gr~ua "tad€ ~tme: ter~~i ,i, d'~yu,omm:

Ma:rxl,- n~ ]ls, 'VG bUD~IL",~ 'bt:iJg1 olamk LemiR de:vlqri ~.eteri oh( de a~tk ya~J:na'hlar. Lenil\ mn_~:ryal~~ iJ)~ 101m~1~ ~:I'flzeliL~ ~msmdill "bh'e.hh: 'iH§kiyi, wrgutadll ve otlll~ "Jl< rdl; ~ yerill1ded~r. l'bkiU~r diltzeru oL~d.trIJ bit oo:'I!pcT}'-ali2m d,~,,'i1I'IlU'!il1'!ri m,jmktiii:'!t, gnrem-llilyon1!1iII'. Emp ~,il!j2.1l1Iiliw tek~Ui dliKuim;l' dl~B: Yilnsrroo~W_llr,

Inr parra'nt,~ aOyoruD'H' ei'~r artIk 1'fa$iz_WL"'Q~l!ii'ij _ kl!..!Li'Iantil~sa. IIb"im" bT miili'tuz dplm a~ o}aCi.llhT. Ancak b'u sozcti3ii ben- de k1li:IJ..anmackti'iaj1l g~ri b~m1yorom' ~timmtl ~1!Irndill£llm~ t~eln diiizen, ~e, fa~I2,Im'n. t~J!T~ldigi ~r d,;5~1 0]8i;'ak or 1B~'6 ~: ¥fiT. I~t-erunwe b~-he1li dij~1!: _S;W:ekU'iI~iZJn de de-m illi.; d'OtrudulI' ~ bWl doj;fu ~1l1 _fI;~ !I~mJl1' scm:~~iirnU ku lIa1Tl.m~ sacloce tekrar aru:k'tlmI~aJ, g,eliyor.

Fllk~t ""biz'!' "'&b-1 ,~~Ji l(apI51'" Wrtt~en i:ek'FM'Il~_n 2L$~ffli~e et-

'mil b] lupl'I!Jlu:guZ\. ~~t1lllnli\ pa,m:li~ ka~!tD.yQ~m. _.

D~rimd 'rna, 'ks:izmiin, h~o~I\'i~m11\ lll'l'veWM:l1i1IlU d~vl~ti ,tic:'lkbkl~ yaZi\ma:Yt~aTmd~ :H'ege['e ba_jtllbtJan rnn to V,~I". Dwn n -"Ie biteysel yap1'D1m:lnda de-vll>i,i yeteri h:~de~:aru;madd J'; :M:arx ve 'f,~elf Sil ,!ilk ~~ a~'Il:iJI'filelde' bl1'!liil:ifl pM ,de Sanayi De-v-rimJ, 0, ,Jj~U.rU1lir Ijb!r-a izmini y~rujjLllru:". 't1- :nin"in :n9~ SibiFy,a de:neyimi pHoFmtir V~ bllJll1i.m d ~lliIda h~p ,Avrnl'~'d_a katdl.

Dei.l'~lit.. bu bolgede ~o;k d~ha, Qplald:ui.

rr~, yah Aguskls ~Ylind",. js;~emlil'dil' H;Jke1!}'!n:irn '!lOP: la"~n"ldall' giU'Ley kcbap1MImi'i ~~i ~l!I de yar~ mnarak" d~vle:ti OU{l. hir lor to!plllU'l1l ve sonea da ~i§Jel' dem_eti olaraJk ~_r,datm~\EI

,~'I~bm. Her ~mr. i vekWr "1' d~ bir u~:tir; Qneml~ '?'~t~_ ~ ~]~[erhit bil ~gl~ bimifine bagla-llIlWl dtJi,l. bueumla bLflik,tl!. b~!il'l'Iil.1In bi1tirine gOTe.y6n1eridiir. Diik.tlitU\I'lfik.. ~ifle:~n ~l1l\l~ y6nul'lu btl l~ltlIiNNk kalm bif ~i~ 10 ln~tunn8lkJti1rrr. 1Jmn~~a5l,. ~i_§]e:rl!l ytmleriNtl bi1"bill,']"mIl~ ¢dJd~'iw au] ta~,~ bl~l~de

bir'blJr-iyle: 'Q1"~i,ti'kleri 'hit rluru~u[~ _ _ , w

TelCener- dtlJ.zeni, ~·~Ieri", tek yonlu bir d'erue-t baiUne g~lbntL..

m Hdir.

DIm bundan fiJt(ti~'d(" "devletjn biJyDm~ ya~sl" cd: 1 blr eti~iHli ,~kard rn. Onemli bu u.r~~~ ,.~~~I ~. O~aJl~rel r-ejl' ,nde devletin ku~u dl1g~:iiJn mdlduli ~d:llI_m~lne

'kall'llih i'd li,rleti!m bUy6~,i y t" son . . ~ ayd'IJJ1!il~!I'U1I: 'II

g5runn~r, Eg€r dogroysa, bir 'ba. 'ka mli~dlb.". R _ .

]:lif' ;p.ai(allt2:1 a~lryprnm V~ hu bal'~~ ~l]m adma, ~lovimm~mC· ~in ~liitm_~i:m ~9ItiyQruUl. B\ii, topla D'1II~~ Ihrn ~'i) .. (ll~lJikl~ ~l.i!ren 11E'-aik Sav.a~ :nGi.lCJ.-1L,.le !War~~ ~R'~lerl1i Kurdistln'lrI nrhun'W~'illin ne o~a~-'l sona Imu-thl1l'i ya~nl8.nn11zda Y"U alti1fjIID ~l.1ttlyo ~ ~ Cevahlm, ~~,er , '~va~ ~I'ka_ ~" blI.U'l 'R - '. " j~n yeoi_ i~ ~~~~ ve F· . Ltden Abd:uU 'h (ka]an"l'LtTI, da :sotlJikbnhve dikkatlii h;~:p. y~~ biT Iider o.kJ1r1gu~ 'btl ~e.d.ml~ 1m K,rizi'lJle sadJoc ,~_ a il~'t~Ulnu it~5Ul~n bo1li;mlilY~ca~ ~MiRde o[du.; ~alLnNA~ ~1 dolml' ;aI"

Tifrk ~pery8~izm.i '@JiaYl:J:1aa;t. bi~' QI~d:e' de: l~mbmr1tl;~ brii~

bit tepktdir. ~ .

Pal1u)tezi :bp*ra.k d,Qv1!eti y~Me,urt aQJ'@rnro~ Turk die", atl

[nlyiijili\U~b.ir, H~ zo.r demMiWTt~ yeni ,~i~~ ka~l~hl'. ~ mm dl! ~ri'!f!! yonu, OJk bUyUli ij tUde, .d(izcltilrrii~ \i'~ bm:durJjn~ ])amD.e1 hale gC'Urilmi~rn-- 1195Q r-naTlJlli '. ' 't1l!i'rk~¥e"nirI;rekaOOLV ka~' pH.aUml . d~R~uUnde ,a~ bit :;j~:;i ~~Ja __ ba~lt.. ~esitJ:1ikle' de'lfJ~~te~tiiri ml§,. 1s:t1hbarat 'OlJ,'I!.I~r:iylec biiUtlllrd~Ol!I~ \'Ie artlk '~,F bl "dOl;du II ;' kuv 'iI~t'" o~~~n pkarra ~ "mf~, '~U' nran tit!> .• "LO_T ~aa~: ba.\b'U';! I:elmi~tir, Unlv-eI'Mte!ij YflJl dll:liumu~ll'. ~tellJAliLsiyl~j de:"~~lm b"titim~~ bilL" ~OllU ha~1~,(t ,elm~~ w ge1mle~. fj z;eredJir,

'U~bmy.orYmi lle\fle:~li1l ~lily01l'!ea] yaa SJil\d~f[ll'Rha:tWrtla sOz.

etIilleJrin m:irnkull oldiIJgunu b~radlyorom. _ .

Ned n.? MarkstmU1ii~ ~an'ya 'ul~~yan e:r deVlinlCI Q!k1l'ln .. m .t1~ b d.ahtIJ biiy1l):, Ib:aslu ' g:iden~~ "'?~'~ '~ yoa..sa:Sl. &on der~ d~d:~r. 1'970. YI~~ f__ da p~ .... ~kli!~ yo~ !iiitIDltl, bl r del11'imti dlUUm. y~:irUil;' d :v]et bt~d;l_jnu tehdl1t . 'In~£\:a g5~dfi. Dev1e~' ~,' ~ 1984 )'1hnda ,.~§<h~rall, ~~ ybreomlndm K'iirt l(~)kI~~:U~1rn~ k~rr~ d~-vleti bfi,yutme ya]u-

I1U ~ t± _ .,' _

Yetrnit1i ydlan ,a,ywmnyta irdel~y 'O!k dnrumda 'del~lmt Fa-

117

kat ~~iS j~rru:le' iJ(rgi:Hll~lInw V1~ hl.-DiM" ell!:'~~~ Hilrp iDJ,::wu ir:;ii:ro.ie:ki' d~', :fimd gru p:1a:jmala'f 90l!1, d~ Oiifi.em1id.iIII. BlIJiJU]5:!l ~'!IeS.ind\e., ~d:Ulfl..ali[mda, 'Demma 'tlo'l ~d!I!ffiI.] bydct;ti~~m. hruc; ku§k1illSUJZ 'tam bj]" 1~ '$~l?il~ v,e, apu ztnliL«UR.tl'a, ~um:!illiy'le demokra= ltik 5rg!iHt~rume]e-m Q,1an 'flOJi.Teni~ ko:m~b!l@rii' am~m~~n. g~ki(!ll mtriliUcr oluYM'Ialr. r;:urern~ KrrmiitE!llmm:ik l5-~6 fll:U;h',m 19ro DJSK yoneliiulli 'bitJyiik ~~~i d iw~~biJtil;i!!il g,eoikQOOU oolgeimoe

y,ilil.i1ts~a]~~1J glaralk. !oriyomm. "

Buywik iix'kiinludiilr. ~IK'Il2;'l] ~rl<ui! ,~dml da \!"~Jltbj I~,rirn~ BU donemd~u nllJj~~J~u~'Fr,a~ lift!anu d~flm 'bu. bii],yfik ~h·;kOin;ffinfillfn tamkfairldldar; m[~ye'd&;l, ~Fiilllm'em~ birr ~~Htlr!lye 'rra;ns1fferi Y$ndl. f.!1.i"lllk ·~rmayJi;'j ki~i' ve ~imil~ "d'Iiii~eyjfflde .. l's\l'j~lye hl~ul.da" 0s]1J]311.'1h burjl1vazis~ u d(!lit ,son.!"!l_" ,M:u_sb!if~ F(:em_al"in ~j! ~l1k 'bk' b,v:t~e Sfjlkirud:i:fJ, l'UidJ;, .ser,rm!L,'E$inin nsv:h;reU~e.jm'tSi i§te bu ,dfineTn.dt: ~lll,:yor. ~SVi~ff'~dlll ond~ gE'len keJl1l,drnnd~ blL-.er ilnaihHIUe, ,klJl~ab'il~iyu:g']u!,

BUfllUlil onem V31I'~ :M Ocilk ] ~30 yLLIIt1d~ 1910 ytU8m.fid& fa§bu ~il~'dG de'JJi!w\~i 'e~n(}mik polm tiblm:llf11.. 'fUrk 'p:a;rBSlnllPIJ d]~ a;r;nJme.lilllil1li ~iE kID1lliti!n'ij'hili:te yql:uHlda 8drml~f' 21fIlJJmasml:rtj. Th'~7C ,ru1.~UrnQ~~ \'K1Z~ I ~'orlku" ire! d.1~~ '.Ft! sermay:ey]e biiy:Uk 1)j!!f 'ba~la~I~~:S:Jr.u :gOrliyom [-no Dt~a' ~'kafll, i~;rmit~' i~rif£r ~lrip

te"'!tr~i' ,~kabilme.k ((~ yem b~1r ~·kctiDmlk diU2l:em ,btiYGH!'" - .

. Bn rlluzen an~ak ;g;en~Ji'alier repmiyl,~ lJ'ysiLdamabili:r. Genel'fJlller rejilrnll devle!il:1 bQyU~l~Slif!ri ~r,'~c'IkJtWiITn~d~ ~k Ofl.eMU j~ell]et w;~Jen~Y'Dm:'.

lUi!' atra Sf)l1LU~ y11.tklqlyorum: DiJyutn~ dev:le~f i~;riclelki m:-i~~iI. ZonJIlnlJ, d~aroa ida ku~II~,I!lirna!k druHi:'tlmt:l.,d'~d.ni". Son @'!1fI: YI'l bUln~n b~~ld'~full'l'Y~~ .g~fO:r.

U~ ha:lllith~ snl&:.-ecil11:den $QZ etmern .ge1ek~Jrilf. Bilr. 19rQ y~ll=n1lln liat~[arJwll!ilgkj petrol krilllllllelii soma, eum-doUar pet~s= dalIiar.'a &~~m \fi@ 'I)ilrral !Ii.1il1;egj Anp ,d~~tcU~rinl:n cliru:t~'; ,~k ooytik 5l~u~:eNe',- ~o~.J' bifilkti. BttriiaTIJ~ bk 1~riat' lilLllImm~5~ h~,~ ~[m!~ ki!l.i~!2tJlmillyl. delledl.liit'\~ l'tittki,~ m,u~hhidel',i A::r.~p tHkeh~,i.;rindL1 ~ahll,ftt i$l~1ine ,si.ri~Jtffilet. B1!i, T~:r'k bfi,yiik ~r-rna~ s-i'mn dh~rd~ '~ yap~ slI!r.u:n ~Jmkh~ do:!tu!midu. l:!i alMil}'].1 m~w~ Wy-Il\'e}'~1 ya,1h11:'iL.i u]tffilaird~nt adam ~tmaYlI pr;):l.iti~~,

£af,1r;Ii iidlt1al~\I' "['-urit-ofLl. ooa~ar y~m!MlaYl 6~mJye ba§'ladrulillr. 'Btf' ii,W.,f!lime s~wmd_it·;, 1tiTaiL'a~ yrr Mra:~ d~vIrerot dJ~ dun.r~da ~~ yap~~;IJ 8~[-e-IDIme}m ballat.'hw. Hlll, y~pyeni ~jir rlu-

rumdur, . ,

l~]: ~~~k l(~ihiiislaJIL.l"lldB, ~ ~Iernlnig~~ oSlll1l], Qt~5t1i'L(le lliia¥:a kuvvetl:e~ ~llUafil!ui[tD'I1l Imbn ~f. OnemlJildili; lfislli z ~~~r:y~li~. doMn~1f;m d:ay~liLdl, v~ Amerita~ ~m~1:aiI[z.. mtntle dfma1'h~ brl~'I' rnr,l/a knllli.fetl~1'!Jj VB b~vll! lJilakllJ¥~tl tilnem

blmll'.yO,:r. _He;rlit1z< 'Illdd,}'f Mva aakJlli!fa'~ru 'fi,!lc(,~mekterJj tl!Zalkbr ve 1'97; K:ilbT1l:5 de]1ey~m~ 6~ffltici o~m~ktniL daha ~k ,ogtdtme rO]UrrLU k~patlyi)r,. AnClIik;, [r-ak ~lir-d:isbJrIll'[I!da;kt 11.a:va kuvVi~r}l~rini_¥e TUi['kiye'·,Kiiu:distmj''n,:j.~ ikilU",m \fe p~falrn1Uter bj~ liJd:eri, kwfi!JJtm_3'k; empery'il]na ~:r-enlmde O~lew~, bi:r. yei" tUi~,'!i}r.

)j'iC,: MAltryala'zrnln, 1¥llIa.n i~e bf1i[Rcin Vt~ buna ekleflleb~lm.r ~un ~~lirrGnm~ i]keiii ~~ ~Ii~ ilrti hie;, QiYib~~y:m'. 'lnrkiye 'oh~r~~, \i'e nt~~etlerle.r.~ i~-d.cld, fddhdlUJ, He 'oJ.Q:r!!1 ~1~!llli", l'timtly]e biF '~ij§t1\jJ.". ~k 'il~kcli '§oirkci~ aria dti.zeyde billt ymetids.iL'-:jlin biUo(' ~E lIIfk~ ndadwl~r. rul'k Cum h'JJlrijl'elfrnrltn, b81gb~l~:.~uu~~ y~ dil, Wiku~'I~n!I1I ki ij,k go;rselt:;1 'bUe bir 1~~i51fi(,. ,g~l\![ mild:Ltril, ya • ,mme~ mlJdi:il" y8ir.dUV'U~U;.l kaIfl1SJ!~dQ kuy-'mk 5t'dtarma~ ~~~rnn:i~:afdk, BUlf!Jkli':iiidan da. ayrg bi1i:L~~ ¥~' :uaJ~ ku paJt]~~J:_yJOrlal' ve.d81htt d QimslI(J :payl-a~]yo:rl.m-dl .

Simdi _\if\e ,t)~][kI~ SGvy~l diUze:nf~1 b8~'E~ d~lm:itEr.'I~ bjrr!:~k~ ttjjkijl§ ~ii'iId,eF!i ~iI:'i ufuklal'lillId'~ o_mli ~i~ik:li~le_r ,01ma~l kaCU1l'llmat .s:ijrUnj)~oli. &l5n'a~Hersek ;fa ella M"l69m-!l) r;::;erra bal r~ da N~dl~V~li1 i le ilgilcmillie~ Ttlr~ bi.imkQf Vl~ polULka~lilj'l l'~un )!I!!P~I, O:Jt du Nm- ~hg.ym.

Bu . MJfuJ; tratil.sbfD1lQ}t~ru:rda .~'irt ~i ~hh muCt"ide'Jesuniltl. ba§ta ]Sl'JilI~;i] Bc:Jilk;i olanat ~~re~ iller ancfd;;, €lldn a~:rm, imtQ, YJ.Z]~'~Ui'lrun e&.iJsi ayn£D finem.liidiT. ~k2llt bu elkil iki 1m'lB. ,~l'IuC;fl~r d~<Ir.ru ym; 'lill_xkiye eal'le]¥ja~i1"'a sun, d!l,1-l~ :a~ b.ili S~~l~~:~e . ~tIQr.i.~· ilydJlnlarl} '1<fi~ 'TUrkj~" ve I~Biiriik ThJ';kiye. ;)]a:r:ak:iltiy!2 '~Ylnyor..

~p1d~ :IDLetlik'J~' orttYll Qkrn~yti ~'Ii!Jmlarr: Y:akl~,zalTtiln~anida 501euIDukti\1l dOnmQ~ oL,9!n ~lI:;jl tinUi sol(:tl e;~tilJ:l .Anan'm

,Oil-OJ A; unet A~ta_n, lbelifmlit 'bif '''K,uitk 'Fiilhlye,i} ya~I' kampanya. yom: 'yor, K]iT-d[staf!!t~R,Kur~ y.~~iyk: ge'R,e k~ "KtiWk l'mkiy;i'mu daha n1U][~1l olJ:1~iml,. uHa1111I'taL5i ~~r bir iktiMt ntaill't+tIY]2iJ i,~eri ffi,in::bitvyorr. ~WUD ktir§:lSJ1'lda e'£kt ~aocu vc ~imd[ jiHgoi5t, Ce:f~LZ; <;_iiindat" h ITt ,tok .J~~k bi.f bUyUk 'rurltiye oo~, ZiUU ~hyor ve hem de Nag,omo Karabat j~e' 'M1clvan mOn 'knvvel ;btUWflll.Im:tmSI~I'n ~amptynnlu~u

y.~PJ.ry1Qr. ,

131.1 ~-v:nmm, M~iL'IIn ve bliyb~ini 'tmmin cl:mek d,D. 'rumundaYJI'Jtl: Empe:ryali~t Q.1I~'1~~~ lin I&sm =~f ku);;lik iilke ~"hnblany~a jj11,gp,is,let~n~ 'bidli.dl ~yle ~1id1 k~a'kb ol~wu~n di,ig iil1lw!{!_ "n .D.hlerirui~ Faz.dld'.i['.1'in~istt1t!l" .. Ck~pa.mI,YDm&t o~salar·bim paiitist pllilikacHI'i[,i;l '~MmmRlI ,~¥tDrhu'.,

Uir nok.taYI aQkI:u.kla ~Qrebi~iYQmmo: 6aim¢l~ S'ii1, ,ymat'i ~~ [fhlfJel'u\ ve al. , poli n~an'I!D d,iD11"Jeltlhd.~ y~ da ko]tug-ultLda Hikm~t t;etill'ln. bJ!l~,ln\duiu blr ih;iiktlmclim, emperyaliist l'laJryulBir l~jjn ku'VVeI1: kiurlJan l)i[~~tiillile' 'fit$: ihtim~l wmliyuriitm. HE:fi'kis! de' ij]k6 dJ~1fn.da, a.sken Q~~~nE~l'dan- b\ty[k ~~~rgi ~DJk duyaca:k pon,~lkRC~l!Jil~l'; 1Denlir,et lTak Ku['-distaru."nda.~, Kfidfter r[imTmde "kw.'wt kulJlil:nmaY"i bVr it ~dv€n1tik 'opcra51onu $ayJi~£. , ,

S6yl&J'iE'n'lercdcn'iu';lk ,.-or~ E~~ em~ry;~lli1t,~alJolar ~~b ic/M8;('aisii. bu til' pO:~ittiko.1C1ilum ~Vtri'm'lln, de ~I'il~ '~l'JlleSj ZQrup]iUdur ~ Bo'~iukaalmt ve 'b1l4gun'ki . ,Qnlum, k.ideme-si, aJl~kanbklany'la, bidiJkt ~ d@life&kffr; bundan );;y"k.lIJ.duymt:liyo.~m,

Peki_ 'fiiri:, ein~a1Jiiz-~~ bilt: i:S~' ~m:pelY.aII1l;~1illi, ,a1tiJnd~ da ollila •. kemlm~ ~UJ" b:lrr ~Jtn~Fy'a~i.sf 'd1Th.ze.nlgep;ek'le~fi~lecek mi:,e'konom;.i;5iimn titmu z.olliiya~» ke5irndi~. Tii:rkirye kaptBiliiz.. miJLu[I atil1'ii',i!< yaplSlr b.~~ o~tom.otif' s~n tyiri.. bll)1ik te,keller a1i1l$.m aJki pa~r 'yMfi!t ge[i~" '._ 'ntim:'I, ~_tsb:li~i yis~JylaJ bir:~e~l~l!1 'pelt ,(Ok ol1ici'nU ti~tim ilkn:m,tj~ 'firkt~ dj~ ~z • 'r.?J(mub~ dUl:ruDtlJ so.k1!Jl:yor. D!..~, ~d r, do~~·~k bi,ijf id~ ,pLojik Si.ddmin '~tJilutt1~b. md1ladst>O'~raSsronhlt· .elde ,edileh11j,,, y,o:r; te'keJPi dUzenle1,d.Q $cilah uret~'rni~ ~ " ~ "ilr ,amk d~enn re~lizf!J5i.yoou D'lEb~fZilfLlJS.l de..A-iJ .. '~ ~m:anda i~ ve d~ $BltlJmlan~ g:ereg'~ o]pyodM.

130

An&ak eiWnomUc:. 20'liLuuhd,uk ba~kiad if'. eDi'pelf~ U~_n ~kl~esi bambajkadrt. t ,lm.osi ~a~a pek. ~k f,;\lkJmiC a~yaruYm'j bumar ;~~te, f~b'ki1e' li1mi.1d~, lu:,mlit ilki1l\~ fJu.nf Ib r eliflHpeltytlilz~' aday ~ix e~mi it:DD~ h§il.la11 e-mpe~alist ;g.iif;'ler ,atasnT!d~kii ek$erilqrnen.hrt ayEI bir yen Vilf. B;t~,tl)d~\f bu. '~lhnil'lL.da .. ~ uzm.tmadan ' 11JJllJil ,s~leye'bi~iy~~ W·~iTtlg~ tQ; "1m Mi(!skov~ ~ hir l~mtu~a01A1 giuu\~, dana Wyifk b;~r ~hlilma1 O~Tak OcTit8yl! ~lb,)'Qct.. Btl ii5~'~ :z:amaJ];l i~ind~', nen!i 'JUr'idyc'niJl W~ahi"'ilt~on'un ~.ester;m:1 lc~ybe'hFtlesi '~ hCQl de 'bYyfi' ~j:r t~1?e1llt d:ev Qlm:.aya aday RUoSya/tlwn ~btieliy1e' klil~~l!i~§~s anlilmLna ~cll]llO(f.

Ermcuista;n:ln ~inldiW, QiS!~leri Bflika~ So:vyetlea: Bl,'rUgl ~iJJliii1i'l;C.eye !kadar 'hir' A~i~ y:ur~!l1,d~l' ve Amm~'dl~ &.. n~rd kblen_~l mull bit' tar[ll~~ og;tu ol.maftJLn dt~~nda ibi.r ti~Utii bi~~tumyq,r. E~rustairft.. _ ayrn zflDmindl,," Rusya,~ Y~k.l~b,r~nlM koPlill~~,~ _. bH' itiari~lset '~g1 , . y,1flIM,br; O~ll bir blJdikte'.I:U ve ~~] oolulyor~

NaD,o,r,no '~l'aN~ 'ItJ arb.cS:lnd!~n Naklvan'dBkJ g'cll~m~lt:t~ bebeWI~, domelllhild~ld. ,uk empery,atizm'i ~TI pmu~ kmCJ. ~rtiniy.ur; "1::uQfik1i E;rrn_enistm De"ilre'n., T~lrkjs~ C,WDkYf~~. 'Ili?ni zaal~ 'Ie ~al'eSiz[Jjse J;cbilm.t~6r. Su, 1b (lim acnndan ooki~ nmith'.. a~la:k tiiIrk' pJ:'Of1.:a~$1 flfcdBliyl'el OOkB~m~~

~r.11Jt~JTil geli$:me (il:t~inde de dllrr;lflliam gerekiyor, _

On.re bir nokhlya, dana ~~~t ,~tm.em zomnludur~ T'O:ridi,~ dqatd R ;'~w hl Tiir:kterm gijrdiikleri ~umg~ gbm1miiy,gr, Musb:ffa .K'emal, y.Rmi~ - yti~ l'ti k poki~ih:~thul U;;~nd:e em ~isi, .,~ uJlku M d:.(l!~la{n1a:nn.d.,a1R bid~dir; y,~oellt.mtfl g-elm~i8~ yo~gtu1 V~ ~iIi1i~]girye a.hil'nli yenik'~i'Utl'k halkimlm ~i~ kQlo~:sil'l.e ~n· d'u ~mesiinl~ {lynbir agu:ltg, ,o~U~rUIJ dO~ilihlt~ru_ Mi~1;k:-:1 Mim~ Kem~ ~!l'iiij ve ~ 'J~~'~ mm~lnm m~y]a, 'Y0r~ ~vj}~r ~'it kutle:y~ nrygwll. dil.~iiyor,

I<~a1izm\. Mjsd~l MiJjJj ~'b"~:I\r i~-el W'k yO,~"W\ ve '$idd~l1i, btl" tiilrkif:ikasynn PQ'Ii!ttkas,\:y]Eli yer~t1r,llfOl'; till ;u!JkaS~ If'e, ~isa1<-'l ~um ~tnLtlan i~e dO:funIDe ise 'fUm ikltt1e1elY .. '~db yUllJqna ve eo· l~j;uiylara k.:1ki1Iy'Uf.

iF~, Bmfi'C ,eumlTtmi¥et v.e ~Jl;$iIali:z;m.,. nl"}\rJ~r'in Wihmde

Ul

sa;iuld~g.ndan d:aha hSa blr :!Iliairsctl~ ,Eiyrlt:~, dq;an~aki_]eT; ~irr' zaman ,'Ill. bakl~la deAedendlrmiyorlalf' Bmren:DIcr, A1Jeri~er", On Ka~:iyia'mn ve:Ql'til A.sya'rurn dl~ hruklaTI W '''c .kUjll.utS11liZt Ruslar. i~n 'fiirkiy.e, el<~ansj:~ist ve Tu~ yo ~ rrd er Z(t= man afu'l b~5 OIdli',.Bo mW nW ml'lhte]l\el 'b'1' TUrk emperyaUzmine~, m(: Tiili'i:lmftM SflzlililkleriyIe 'b.a:1un&!llikla:nndan ufikllill cluymu)'orum,

Ildncl Iilokta pdur. 5:'1 nd CllmhurlY'e~, sontJl1t clar,al:, Erme-'rill v~ Hl~:a] f@' l~l v~di1iinya~Jn da y()':r~_ ~s' Ii yeIDi Scr\l',~l dlJi.!e'F!t.inil 0 ltil&U bt'~dn'_a ya da sarrurhnna, kOhU~JiIda, a_n~ la~madLklal1 biT: ,mmalll~a, bi~ kurbJ'IY;i sa;va~u~da Olit1!~ oby.or'. B'IlI kuw]~~ ~Bvalnll.d~ lUr:' U erUiini~, Kilrt lided "riyIe hill" Htif!l.k k1lJJrabitmi§o o~ooa1l1n bUyiik batandn:.; ~.I V!~'~- 1d d ~~an~ Kwtt ' yb~~rl \Ie ,qtr~t rmsll fiy~e' bill: irttitakumr,flk.. &t:r'!8~~:n bq1~d~ki i~md Ti1-rlk. biriild:!!:rbti ve brmg~dlu:m ~~mi z-

ey 'ldil:cJ' Dab:a ktsa bir soylL~~l'e'~ 'kUrMlij; sa\\'quun ballnda ,sayaJablferek bii lta.kltaSR1ldla,. J(ij'r~ ,~ericmgiy'~e Tur.!t 'te-:rici~ij' '. talta5 c-de'\lHd '~r •

5imdi Ibu k~uUanh 1Mti~bi,ri£i U!ll'lU,o:r~ EI _lief', l;nIJlIk kllHlmUnd 11 ~~n blr ~~ ~~§l'i tam,m'Ia~1 i~nae OlBliUl'liiK bl r j'iUla., Ki, ,J~ n ' ~nirle .kel\dlerim StlVmlilTrilida gJ)my.u:r.lnr. Errn'IlI!nile:rl' da,~1mk tiir i:;;@;tle ,oi'mlEl ilI,~maS{1W ,g_erid~ b~ra. ,I ~ ve bir olg8,t1u dtv1e!e 0 bil~Jef,dirr, K; 'rt:ier ise devlet o]mann1 le~,j~nd~ ye ttirk geridUgi-n€ ka:r~1 ~idd U' Iii rnm;adelenin olldndbdider .

Pek.~ '5OJ:'I,1lI~ ]'I 01- )"Or? Mildahi!esiz bu' , sonucu

du~1I.ir1l9'd}N;)rum. '['irk geridlig1nin eJ~.onQmik z{)rtlnli3Jl.u~ha_nfli. 6tesilt'\dco Oita Asya [If aynk otlan I~d~ £~kI.]'jiUl _ ~~:rldk mt61t1rMB &e-ddJ1l:hle ihrlyarCtfL.Bt artiI]gmm dQ~i.iJ!LuJ'orum. ~lifi!Li8.t dlarN U'f!' ollgil,lJ'kJa'rlJiL ko~y~ ka~iildd(lao V~ Sov~t s' ~aentbrim, c;o~u ii!juyle peli~en gti'\f.enle~ son zaKmrunda, ;lianJ]m"y~ ba~llyo:r" As.lmd~a SUllen 'birik:irru 'O~mayu. Tiii:r.kJer i~'n, ~~r SJvu~ ~ri 'Slt" oJ.ara'k !lOX] nan:. 1i12UJ1L ~iIl.1!re, dl ,"~Z1 ahl~yankill:'t, miicooe]Qsim ~ PICK ada '~~ edliiere:k ooliin u1u51arara~j.] p1otfilmlJa1'@ Icirilme:fl ve fesmi 'bitd~rih~rde' ismiOlin ~ sIma ic;i~ ms:ral' mes].. IT gUven Ylla1i~ olamk. da ele

~ll'f1abiliJ w ben, ahinmaSI ,gerekt ~i' 'filyormn. Tijrk yO]i.eftn;]etaJlAno!' ~ou~ey ~ [ral<"la bi:r. KUi.n d,-v _ et:~ i~n Was:mlltJ·' kml'd.n g I ,I I zn,l]klara, 3n'~-PK1( _ 'Ie T rkofll 0] a~ \0 wuyhi ra~NiJma~ ve ~tta 'kallikubl bWmu'QImya c~1i~ deJ $O,noef® ill.' at Q?'kffidiF; Turk yonctGrum ,. bily1es.ine' hull 'marrt ,,"~!~Ta hlIlZlf~lkrm 'oltiilLlkla:nm ~'yltnn~k WI' 36rttwU~[u:, fhlfljJ omelrtemey;el.'i, Er'Il1el'1li, ,'Ietl~ de ekleoEiwlmt;; ,!,wk yfinetenlmin l, geridlfk etlew' esllQfn biyiik bir b,a'sl« w:tma sob:&Uec.elim dla~Ul'[fI1Jbe:}\tdU:f1)~imUiRnlaYJm.

Peki oonu~ lit D~uynr? 1&1mlii ~re 'mudllilIL' eh1'Wk

;erekiyor,. ~'~ k{d~an mMal1~e etrnek gerekj~o~." ,

AcU m,- dahale, Baku'ye,.. Envall a, A::b'naata ya..... ~~ke'nf.e.

Jdnce~i1clte MosJ(ov,(j ve Ltm11l~d~a yaymlanmntl G:0N'rme'kUr'.

J3iiyij!l=~ bir 'sl~h'k oldn.tAunu d-a~'-IJj'nayonun. _

Arbk dum: it ter,~ itn.e dO,nmtitlDr: Flu 'b01],G' msam yillafUi , ,00Sko.W'~ 'Urrungti!d'ma,\r atk(iiden,. E: ... j\l1jn"daJlI ,g~~~elit biT ya,ynu d~r~ g:oz!c ~" ti!miitir. $imrli ya~JJla'nm~~l lit ek 'ka ...

&iiI' 'ihtiyiil~lfJn vaW'. , _ ,

'O~TIY de~dl*-i'il1i~ or.ru:~l~kllt" ,\I batg in ';;BIf51j.Z (leV'ri:nJldlerilf11i~ bu bOlgefttin ,d vrimcl y,aymlanna. Eiklmek kadarr n ~

~yru;l~fl o~d1Jl!kliU'11lmhmL ,1'1ii~ k:uqku d~yrrfl'lYOO1liLtL, _ ,

I)t'firinl ve bi~ bisW~t, 1ii~~dedir~ S·· reicH pedaillIln ,~vrU~± ,z@fufiu Ollly'Of'. P'td:i1l~jmrl Q12vriIM{!$i, du:rw:rea. devrimn ve biUl'i\ ", ~;y.or. isyo I]. '- Jrr kel:eook tijri~d mil ~ka

'bOlgdem ge-Q)for V'g UC;UYCif'. , ".' L' _ ,

Zayllf BiJ~~ev.ik PltrlIs.i"nim .her baKlml2Iill!!l im til ve l'ffil)'al1 ~lil'

~utu cdan Ekilm, Devrim i, UJil mh;a~ ~Jmd~le-:rin,:1 ko.IU~abIlmek ~~iln_ gep~Uk:IeN! yayruladMi ~,91)111c:blkl~ wrlm kru'tl.yg,~ ~ lmet iqi'n kend.Merbu f;da cUiler.

YabIy v,~ dikey O:lariIJk devrimlerim, d~tinlCltimmedler. Billfrhl ~ Clur.du: Kislll!' bi r kadi~u~ ke :1disini tekrarl&n'\'aS tro1 ,da~dii. HiUrn. adaml" 111' bu biUpn Mylcril'lde bfliftl.n. yruarn:a '~fif'lam'lii)a b~edilelr. Oll1WyaJn~rl S:;I_d,eee ba,;saJlLtldft1al'~

K~d1 [b'U erm.dlen ~are9b.tm1 E1Jfl i!mkaDSlz gtn;1~F1u~i'., "fl!lThi ku~alilanll~ dev1im hllly,a,'llmn daha derinden g{j,tilnUnwai gemkiyw-.

Bu gooovd1r L BIIfI['itjD b;io bizler~ d~ II:Misatk~l Mill" bI~ Z~ .lc.rl< elm\~_mjz _~,m:u~!1lllutu ofl~ya ,~:;d~lyt)r.

i'e-':k 'eh'nel'lYf;z '\': m,i.id~ha't~ etmo~triz.

_::urnd~ gu~ beMOO ya:p3maytZ: (~filtdUlLelim. 6lffrde:rtiIM 5ille s~ roO kaI~YJZ'.

KalLarnSai<, De Q'iur? 8eiki dil! dev-rlr.n, "';E' btr rn t~I~h!!gijli ,ka~ m-rrrz. V'i2 hle'p g2rid ka~lnl:.

B6yiik h~y,~"Ll1li'1tm yair'. UfU;~ ,·int"UliifDde 8~Z.' rot{ t l~ lop ytlptp dwkkiiJ~, :gg.ziem yapFWI¥a ~lilt ~~y(J<mm. "'Yel1i 'Ni'MJiltiJ '=_ r ye kll~c.:lII1·ftllZ!" orunYJoo ~yarp . 'rty'un:.im; Ye11i Gur.!m~h1!l1i~])n yeflri ba,~ti o~Jin.8Jhmr ~ ~ ~kmwe~, bnblilm~1!dlLr;l' 5yle d~fUril,~.yonnmJLc.

OtOOM'lc' te~erara501 }"olGfluk y3pt1wilild~ en ~q)k ~tlimi1 rden 1ralla~1Z O\l~YOliilm. MilTlilllrlf daha dr'Kin iiliasil OhIT; btl S01"U'" va ce~p bll1lilnJtl,anuWi. Bu i~e. mimnr{JR, ~u 'll::ada:r 00 geTid '''f j'e1lin 111eli'ilraSlfl;u1a, yo~, 'l(en;m?ll'rda 'kooar1. n QUd!!n'll11'1r1tp'tat:es ~,eMiltenz.tym:lar vB: ,y,an'la~;nul ha,wc, ya,pl~hfdml~ ,adl~'iIa ",camft'" diyOO"]or. Dah~ ~lr:kln bir )f,apl ~'Si]. Ohlf~' glUipn ber'ye1d~ kilti,.., se Ve ~:;JJr!ilrif~rl g\!~mekt~n bUyii'k baz dUYU),'Ofum. f:ra;okfu:rt'la bi f ke'yd,e B~lha] mplln~" go:rd~ 'kjXiS'~ 'ile !CamPi k~n'Jm]1 vi! tlRW, mir)a.'resizdi. C;'Ok b~d~l~l ddii~dt ancak, ,yi~ de ,)fai Jtap1~'ial;;J.:bit ba Jan,l)~ diiye dU~ii~1I.d:um.

fsta)rlbuLI's ~ - _ ge1ClJWMde ttStaillibw'llJJ fIlasd YI'l~;l~lC.(l!jIDU d~iin'b!yo:rum." Eu dutinleden buyhik hey~n dJ1IIi.y.uyon,m. ~:StaIDtbuil\J at:~fl:mrJaml ~e top.fan y.dtma.k g~ttitin~ imuimy@rum .. 'I MUllil s~wer de]~k gerekiym" 1£1 $O~ SOn 2.jman'lar,da uy .. d}~ru]iIlJiUjJ~tu:r; ~a'1k1 Rm" n.m fanes d~~l;n dall1ii itly~un 0,1 dugwn1w, S'll1l,yorurn"

Qs.maTNh nmd~~iriRe gO:re seianik .. ~'i1be-J' , jjmyet'" Vie ~atanbuJ~ '''ka'hpe. 'Blzaon5'''ltJrr" B~ 8:g6R' duny.aoLu en wytik Tall ... de'l1"U y~ldi'r;; ilJ.UJWn '~anhs~.z bu'hJ~malafa m~91n o,]uyoro $'Im.di, bil:iiu ,t In~iz l',and~\!'U~at.a ate' _all olmak iQ.<ll 'dAlla q,ok Ni,ZlrlSftlfOl( '1". '0 aha 'cok OvUJlfIItlyor.

KUrm;uSt'lllUfi adl1'l!! 1af1yOr-: Bi~$. 'Da"'a SOTllr:ar 300 ytbndl tmparawr KonsUiJ~tin~s, ... Romill ~mpal'a~;fhltu~nl!ln l~k' ~iD.l b~:ra,ya ~t\)lIHaI!l "Secunda R~'" ya d; "'NoVa R.oma~ admJ a'lirynr. H'I1l<i~c~ 'Ramal' vt !"I(eni, RoR1l.Oi"' deme}:Jt!i'f. ~a;t. KoIls.~aJml" tinQ~Us ad~ ~~ ~ 1'U'Nyot~ ~ yi.ne de" ~m~ !tmpal'~kyr~tiliL1 !D~amk 'ft~lI1!JnChrdIiYOt' li'C! hi'iUllM "]iklm~u"n.·1 y.; M'

!!~ilJlio'· d 'nlUyor. '"RIll,," ~ Romani:,. :IomalrJ,. 5i5:~gtim\ih A~~'81dlT; TijJd~~~1fd2 de yerB~ifOl'.

~l' I-C"~ MtI"rm~r iylil kad~ yaYlLarn bi.r ii~ _ zenndOOJilr..

Bilyqk. su.rI r ~'<;_j_f.idedlir. H~i(.jn, Elence WI ~ y,(Jj da B[1I1" 11~~(~1lD ~ Vlif "A]ti~': ~~~fi ken'ti~ ,~n,s1 n~ig~ _v~ pafl~1d'tL }"l~il, d:en 5011tad( n e:k1emryor. kadlkoy v12 Mo _I,!'I!UI. ad'. ise

"'K6Tler Ken6" o]uyor~ Halli~i~. gQz.e]lli~ kai!iil5lMti .8in'rnik lcii~l~1l btuaya yerle~btI~ini anLalztyor ..

Cok iSltlfi vax f! en guzclLi sa '\f' d:iiUeri nd~~r; "'<;ari C~odIl! derdyot~ kf-ntJer Ulhan1 ~n]aQlUlii_ij geliyor. om cag ~yutlr4 en 'biyi.i'k QitOe m:ei~jd.ir 'pdt Q)t fetih denemcsiile b~~ kbya. ilty-or. Z~' ooUemez. (illdu~u dUjuniliiyO~1! zatedi ~d til ~ ~ d:o~yanm. $g"'uJrmfi1gehd)iij~e lnan.~IYQ'I'" [kinrl MfJ,bmeti~n za:ph:I1In, ~~~dGl:atn, fiztZritl~e [bir ·.Ibyame~· eUdsi blrakbtl 81fi:.. laSJhyor;. blr iI.a anu ~lt bir 2am,aNtl bail ng'Iodlr

1st~flbu~ 1ki .k~ ~pteflil~,y'YrJ illldi .. 12OO')i1 Illnd'a v,e uthUler' '!:ataindan ~le gedriUyor. &tl]llar~ LatiJUer, ~hri ~trUJm~j, - ~i~y1) tarbi lull,lyor 31';' rm~ .. e F: ti_11~ ,as _e:r'Je:rme ~dk Wytik

:ll~agSim1l]fkle, bh,YM. .

G~da kI'l ba51mdl8fDl.llhcrl kt:mbuil·ll~ d_(~md1 drr, 1514), u[ bim' ROm .a or.nunmes~di.r ve dJ~ _ 5CllI'va k ~Ok ~.el~t t~tarlibill'il dykoniyor" ROffiaJ ~umll~em _yed:i ~pe fi7.eEinde k~m]ilJ.ryor; ~llICmc ,~(Dk: ~<tnBln s 1:!11~~~a snUld.~. ~ilii !mftl I .ara5'1fldla lCamhca bulu:r1JM )lo.r. Buffin 'tep21eili eslh btanbu['dad ' ... eJer te.e ~ SElymlnrrsa'J op_kmP] ~:r41y1"'lill~ ImllundugY ye:r ya d:a aeYa2lt Meydaittm lsita;olrufun iki le:pes;:dli r

H ,f Y:lri~d·T. H~ kBi"g~ ~~nrdlb-. Kav.gtJ nfhln h psi oYU[ll}dw. 'OIImJmen IDl.le Oyug_fIl biIDiyo:rl::u:- 'i.e ~ugim 00 mabal~~!d~ 6hlimru'~ ayunlilll', iR;Q[JlH ~amarRft la bu.g.o lkli S1l1lbrnahmet yaklnl olaxt Et' Mey.dMm'lii1:d~~ki oUimcill ~porlm h~b'l'D'a~yn1'. ~dh~e~ bitrlJ ls'~anb\1!J]H jdn 0I'1iirm h~p y~'banr:nhr Ve Atpl ~b]atlin ollltmtlne aghyo veya oynuJDJi.

On~~a11l1i Hari ra1ik btl' kooa_nl bttabJ~cak o1't1~ mod,~l I sJtanbu.l hire;bir devrimcl ~]im'lmi~, tm:1.~ ohrJ'l'Iyor. fab'onal Ha1U~ KabakQ_ fa de. ()iI;luwir' _ "tift A.yald~ ~malaT1! .t-mnDWUi'IJ ~jdl:r; :k,~mncllaIM:_ y~ gelanlk' tf!r.. fa daAnado'Jy:ditD ge1liyor.

ISfBlribul U"Ur1 kar~l !l:ljru'; ~VDilfiimld.e Klrnn S a~I, 6nemli bir fer tUltuym; :lk1vawtcit ya'r~h togUiz sOlbay[runrma hllslababahk yap~~ ve - g~1 vatiJt getinneil$1m ~:lamal idl, ~ntwl_iz ,Mil, ~zl",~lI; em~h~Ul8if1 kurueusu ~~mrtCe' ,Ni,glil'm:tsafe d~ bumLla!t" arasl!U1_dl~dIr~, ,15t-ti]l(jh1!rl·~ a lun edlYQdiBlT. ,[s:taIfiJOu hit bunlann a;Manm gGr~yor ve - dm i[ etk,e:k ar'ei~'ltda:kl iJJ~~Tj mkl:i t retmc:rye bi!i~h:y'O·t. KJnm' SaVit'llillLlf'IJ hemen 1)]'las.11IiLdal1. da!1la j500e bpiftal ize elan 'f!vbsl uri prens "lie p.1eMeglcr.i" 1stard::Hd~SJ *m ~yQl";.Is.la'n_ 'illida_;.suillfi.1ne" rab, S'IItmrilihyor ve Pera'dEJ ~fahalarda '~ d.~1 VII: ,gQ,z; sU£mLtyi yaYI'Wll"l~ .,yor. Bogal1tBki !biHilli! a mU yail ~~tm MI5luh 'pnj:n51 , " af b]Y~J ~1:1 d01U!IA:;IeI1 kalm~d.tr, '·~S;la;nbulifl~ ;.ymeye NI~ay';a.m I$ULnbul. ~kekI~~ Mmlt'b pr-ens v,~ 'pR~Jer an:t$.md~lki

aiklama ~ak.bk Mmj'Q,r;],Etf'. -

Ohain,gtt J k modern mi:i5<lii.iman mahal1es',Ur 'W! tstan'bu tu it! n qi blJli!uomaz: b3 r ye:rl sim'1}eUytu. He-m Pen~/Jflnl. Lo-nd~ir ve ~ ,~le b~r rcl~ ayuiliY'cu; hem, :i~ndc' dlmalk ve hem de llytllLlrn.ttk bk1iflbu J ny.dunn . im:U;8idir _ W!! bu l4~Jild.ruJ seli,yo'lI". aha:mtgiir,'d~m fCalDt1!l~·il yijrruye:r:ek ,fl'ltilliy-ol';:. 1'3!bi!!JHti .. 1s,tan~ullImQ Uk aydl nJ~]j v~pUjrl ~ &~l AU'y:e ve Jstatibul]~ iQn c:ok OI;J~[1"ij olan [l's.krLimr"a; \fIlE Bogaz'a bag]lfOT" N'akliyat' ;'3)~8'lIldM d~ kvkatladlE!! (!l~e.riiLi. btl" kmnun-u Qzi:yol'.

Serum ~taTlibul··da, r6-trcnt:i o]dlJt~- m yd~'fda ~1'Il pa'h _ II bdm {ahlte~~rir:. Y' ri olmaya b*l. m1If,b. Smi-d'i erkek fa~~l1l' en 'modern ",dmJan mnu t 8:!rpyo:r.,.

dhan,gk1 Tab:im'd!~n lbUyiik oteUer ve 'bb1l1liar ayJ1rl.y.'Qt' Mehmet. b"nblJlll'~ ~lll_ btair ve«li~iJidl!' bUJ."l:i!lar ba Id IT.

Gemilerim:li .sta;dyu flU n arkaslnda:o, :beHd d~ r,irriaiki. HUW~l Ot~ [li il'e Divan OteRJmn ai'~ndla~.!' baglarin ietndtm &eQ:riyor v '-~tm, PiliLja dcr-ainden H~lj~'e' ind~n'y'Dr.

Mebmet'io yohwnu 'Lzle1ineyi dii\tumjyoru,m~

tstaliWu]'un fubi:rru2' Ta'ksb'n"den' ta$.lamnk ,gtiirektiti nJ d.ililWlfi~mnTL

Y~, ~JGim'den bi!lilaTI'!llI~dl'r.

l:aksi~ dl1i.i~mtyamn en b¥k trpes¢.. e' ~(jyUk ID;ydam yal?~Im.a1IdI]",

131

Bir ~lffUdiD S<1lI lleRQ5.1lI1 ile AlIn(h'l. Kti! ml MC!~~i·ni y]kmabyl.J.

Ylll_'Qlad~nl '~nOO 'bu ild biu.adM1t 'Bu Deposu ili! A t.Uudt K~Umffi" Me4~"hdmrL ttaf,gi6~mflill ,dIl~a ~~rkirn oldqtlJ kon!'IIsu_n~ d~ bh' 1t1:rlrma a~m(fl~iz~ Bit kez i~ina, de' gOll'dltim1 •. A;~turk 1(i1~ Meried :JI::ada:r gr'k;io bir loper-a, blnas d.~~un!2'1li! !Y0~m., l,:;i~i1Ii1l' ~md.an ve ~mm i .i dlil~l~ [~r:ld n aldut1iHiIla karat !;.!eRmi.tyonun. '!'Sana'k;i 'Dep'!nt' aila'rk inl~ I~' Icr~ini

SllLrilyorrwn. ,

au l~q.Ylit lan, tilu owUer l't mi!ll )lJl!:J]liD:8'llthr.

l1u: ~",~ar~ .. S11inneLN 'hT~t YMUadllti binala.r ~rm.."'n )'m:1~ bifr OOli1m It i!rr, 51m Sehllj er1dekJii J:i.im,e,l~!te kAdaw ta§ t1S[liulld~ 'Ciaf 111~· ,k I ' !rd ~r.. Qrtl,ya,. diln)1lnID hilt" bestn h .:[ ~ LSI cil n mi'U\~ tibl . tI_~ dOz i-r·.pe ~~,kn1alldmr. Tr-aflk t~~fii ,~J:DnClan ve:r:ikileUdiir.

,

Bu diirnyamn en buyik t ~~~m1~·, ~u. he: yuriiym:dn a:f!n:i1l gord~.ij Y'flJ de.t bll d:unyawn en hlly'"tlk mltilffl!;' al' '_wnda birr [Eek. S er~tof!l ka~n;u.l1i .. dlJ'~ Sberaton. dev.rtm.j~J yarpamaDUi ulkemdt!ft &e'en gcJ;"l~~cr 'i~i", 14m-uk evi o~fl~D km[[rurrtdmahdll',

~s'Ln@bu~. biU:' laJYlltTh(: BIZ yt'k'!'r!:W rrflZ:.

• TiT.ii'·

IB,IZANS .lJ u RKIYE.SI·

"!'l[atk~¥e K-Ordijtn.n( tamla.milsr yad,~aruyOtl' S.ijD~h. y'it ,~~ 'l!)iJle sa-yJlri!ym'dll. Btl Il'ii.lil~ V,§1r; rlak I(i~rdiis·taju ~. d'lii lr-3l1 'Kiiirdist!',Uflll. ltar:nlam.aJa:T'lyl6J [gdrUkte variill',,, n;Rusya r-Mrf ist,rrll." t mla"mM'1 da V~·tlfdtl ve !"<;jll Tjr'M.5~a~:n ~Ie bi.rUkte kull81nll ,amI),,, Dk IVth bO·lijllmtl:~1.~tu~,Q_ far~tl nufu;l 'Vi'! e~' erl~rk lltl![~da y~a'yljll1.'ft~ an~bY0ir •. Bar .z~n'larr ''rur};,iy , ErmJ!nisb.liTLl' v-e [jRU30~, :raTI11B1~(;tarun tamnbnmJa ~ dil g.er;:e1dlycH; 'bu~ .. '!~'lQ Ennenia'tam" ve "~(allJ. E'rmem.sta.JUn nUel-em lcrinin kalU1l1]aftih~. OndoklU.zUTitCt:l ylzyl1m

a iaJ'lii(ida Jran :Snne'ru.s.~nl~ R1Jsy~jiy", G~Iii'\1 . "mzans imwnis" . "HI da OsmamJll1Glr. _ ~1"as k~Jtd].

Bizam;. neclb1 'Bizam. Dutiln ~iddi~tIi.J1Ic'~ bi'lU1I!JL

,A~U'~~hlliSilna ve bY fin gtiJt~mc [(a~$.m Mit oyuMi'ihu" dePOS\JI Id\e:lnse n~ir? Bizaas·; b~ f3iri11lLn en uzuJt impa~iIltorllil\l::~imlnd~n ~ris-i,. 'bu Ot-Ia Cafd~·d.tny~nm k~nd~i,. b-q RomBJ, ~u 'Dogtl RQa rna .. A~ap~8'da:rIi Oim1lD!hca'ylll :t,~ .so.zctikl~ bu Ir~mi!~ g:lJJru.r

bOl~1 ~l1cla]'nn 'btit~e.. f; vee lrf9.[~~~:n b~i~jru2 ~~ii.inn~ zanaittl i.i.cgjbs-e n~K? B'rihl1'lim(J~ AnslktotpOOtsl. IngiJtzce Mlmd~,j!

, Blr 'MIlt bi[" dilar ltaJkla de~ -Leruyordtl ve etnp!"ryal i~Me b~,i'lnJ~ r ~I'a.:ilnd~ Tel;; 'b~t ~ neht kornk'lli,rordLt· diye ~.ZJrYOl". U#UA O-]m'I]'inde~ telk ha~"iiL oJm.am~dda tdrl'iik'ter b~ ~'Ii'laab. ·~omMn~t"~ ve ~ lu~klts:u:z' ~a.11ryla ~y,gulanlasln fI[ oohiii

bllyli:tt gurontiY!D(·· . _ .. r _ • -"

B'1Jff;.iin. Tudt,<]y~ hir oyuinl..w d apgaud:uf[. Bug,u:n T8rkll~ [B'Ii'-

Ul,n~.ltIrAyesi.·d~r..

D,al,.a dtine 'bdM'l(iurtl.ed yo .p,yo,flTdu, "Kurt halitesimi'" biT 11 anilLdlt V~ iiHI aSlIyla. MUldllJ. @i mcl lfaJahrirni'-linrzan i ;K'Qrt]eri"ni _ ""nd~sli'iJ~' 1:ataJra-k K~r.tl,e:,rl yen.id.~n Mlmwn hewsi

~~ru1e gO'rii:n:u"yo:r _

IIiUflS\r S;1inlTM IlJ1~k]ar aJira.sm-da nefret '~r~tme ve ~j;k$.de b6 ttb~ ¢l~kiTm 'Iaglltllara 'klllllit i~ etme ia1:f1sartu:h'f.,. UZj'JjktEm

l'izan~. hiH:1l'llli SOylill d~illin~le~ [i'!~dllffl ,etme u~ltat~l_1dnl'; ~Jrrnklinfak Mumkljjn mi[,· ~mdt ~ yem:~ yenJ, cu~tEt,iyet: '~bS~l Via]", HAJLa .sQ~adilll'Li yanl~ YJWiin 'EdUin:lJ O.dt~kj H'l!ijtt ~~'~~ ikind £tI!mi1r~riyet; - dl~ui1t~lm ,crf~}!~ .[i~n1Ian ·~mjlii olafak MehMe;t AIIt1i~iill UiiJ~ ~\1'iriyor,~ijk fl(ik ula~ak belhlnu;;!'k, 2.\[}l!"IllIOli.l]utu '~I!'W; M~~t Ai~lt\ ]Iti~bir ~al!'I:\an bir dtiJ~Qn~ i~pQrtaol~mm (j;k"Siine g'~ YM~:etme 's.wp g~riI]'rLm'@.yof. ~t~ml ~ bile M1el du~'ill~ ~~~c6l~j'(lI.m ~il!ldam,'ClJ~ I~! HI i:islleQjy,p~.

'~(k a~lk 1b'i~' bi~cilde l>ekr~.rlaflli\iaktam ¢ll1miy:m:um: 1m djj~'Wtor1j ortaya atan Ve1liLt UUte'dD'. Tmil:1sel ~wEilk baJQ]lfJ(l_alk OblQJi['9a.. '9~ 5,](j~ a,y;mm ~ II!: Wtasincla ~W:-l, U2 ByHi I H~ NrJlik~' ~ h~men ,top]a,td_an· ve ~li1.oe 'band :5e~~ y.lrhk 'rn.a:h'ku~~~t geEle. [r,~11 ham, i',asnk '91:IJ1'~ ld.l'a'blmu~ a'dllJ iiftlr Yeni Cu~]~J'1ri~~ f~i~" nlll!l yPT; hunu b.H:m,~ ,id~~~n b1!.albJllWtLa-d~6:U s-af!!Jym'Uin1!,. J~, r:rul!$um ~~ l~lll.Ii!Iaya, bu kadar klZl~5uun nOO~[I'Ll ,i~1liLdi «;;IDa

i)'i ~Jl.hy~bi'li_yon:tlm. _

"'1"~i eYn'L~r~ye!~ y,~ da iii nti c~ml1:u~ifi:ret\ tta'rtI~~mR.. ma1fn~u \f.~ r~~11e1i~ debuJunm(~~ ~Dn.mi.i.yOf:Ma~ ~ldler s.a~ b.aJh'h!i Cen~iz 'c:.artd:!ir iI'@ Hlimyel:'te Hadl Uhlcmgi~ o'i~Jk91 b1t" ~}dnci (!ij;ll'muriyeUen yanBJ h.i m-m a]lYQf']la:r.' ve QJl< ~~~k 'Qhm1k bugril1nklii tf'kellii ~h~FQtla~n bir' yen] ~l;.nl'nh~riye.lliniTrlI '~'~Ir~ka n_h~Lnl y~p;lr\\;'U't:3Jr. CIlL.I'L'lj.\i\'~~i ye'l~'itt!' ,nl11!,a:r'Il ~1~1l1< Ue' U~~ r M'~mCIJ iJ~ ~mal!st CUm.._h1J.Uly~ hem YVUHUyo:r1a:r v.e ~ .. em de 'hmke~m saVkVllmliS1 ~effik~inj bag;l~y.or1!:iW. Oyte g;O:m];liiiym' tlGtl Se~~k. iclml h a-r at. Imld,emellil1. ge.r-e~h:riru 't:ilidmJa ~ljI~' ThRtu;,~~r; e)\:ru(l1izm on~~Qe CfIP'. Ik~td~!i.1 i(in b2~tzyi (j:Ttle:rir~ren ~imdi, Paris, ~".L 1li.:mr[~ b£', btrJl::w, 'ti,).,it y~min ltl~~i, is'tiiyor.

fttl'l8]lJ1 ~l~_.. D~[fIiiml'jt'l ~i~'ru;(~n d!l~:rr!.~ Ka_m ohna1; is .. \ey~ knik YU]]lk ~~ll'!'i'f(lalli sen l8Ii~ ram, ~a''tliirun ~t~rltQ~d~ b~ki!;.q duyamJ~n tid piu;1la o[af'.ik sal1'uy(,tD' '!Ie "!ialppnllklat'l ~y[e ~l~\()F: !'Lt.m\n ~1tr m..i.i' l~~lF:rte~ mi:f tk:i~i mJl!.'Y,i'r:SO!-

w~!~~d~ .1Mmt. l?'a~.11 :r~l:I~~~.d. flMlar~a ;~al~~. ~" ()Mkkale ;ta,fer,lnd~' .A.(ah]lik'lluf li', n~'? T,~'k ~t1 .roneaiHlindle

'imdl:1il'nla b~ lboy1!11.i,~ ~~ ~l:(tii.r Oyne g6:nl!;1LUlyo:r .. t!UirI,t]m

111

14:1

fiJ~d!r2 m~hep]e ,e a yn1%r. Nedlwi? Cok bDSU: lsa, bem la:I'i.H'dR" va hem ruh ye MIT!! dc' ~ o~ar~k ;unulJu.yor, Bit, ~ om o~ra'k fil2la tan!jmik gONlluyor; dJDler,. haD;ian. basi:t l"i::l!' wi zam~n '~li~lk Slrgdllilyubnnul h~lo.g1itlilP'W~~tldIJi.

~S!~;eJilik d~Jif3 d.lw GJUl ea .. bill 'basitiem.e iIIDI:tiyac~ be'liriyQl' lie Mr ~epr ~gtmNl rdtdikl,ejfinden binsme (aZI Q]uyo~.

tijl]sm-:wk.t!lrue~y pey~kr :Mm~l'i'mlLC'd,'in, ~uyliilk ,o.e~~ Qlt b~&~~ bir ,ki. sl:l:rw~b;liLmesmd" lir. M9Jl~ iifilSilJuilr,' ~ Ttmn ise T~"'dm;; ~p bit el.~Uk miekamzm:as gLriyor. Hem, 1m1 ylmyla .~ hem te~ Ukel'etli m1115liii1id,an ts'L~m~,lUI~'lirmilik 1»bmmd~ bay-uk blr basit~l me: oJwrak Ql'taya Qiklyor:.

Htda yay.hyor .. ~Sipa(Jlya)ia Ohfor ve blr ~r tlWab]Jjym,~ ancQt d~M giri£ltt ,O'D.3fl11l ,samn.D.anm Y~iay,at!L A\I'!Il'~pa;y,e 'nuru

Ulemiym:"

flaw]~tm~ vg '~~ ~ll'Dl,OO ~,~f;ld!;r: Ma["~s;i~ .. w.k g~

'I~';::,' ...-li....s.~ ~~ d" .. i k" 'f:',.,,'

"'iJinli§ lire B~u'", 1i;P.~ _rU$u:n.ce Ilij.nZjlllm~..s1"p ara d,o,~jyor, ,.:,~ht

~E!'ya:c~kj\ ltusy( Marpiz.R, ijnemH bir' b U.i:e~ o:iarnk 'ka;hyo:r. 'Ko.mi~terl'l, kodlfiWyo:mu ise ,dMi1JJ U~ bi.~ '~~i~l~ediF,.

u.siz," ktiU~' ,i~ da~~a k6httm~ i(lj'\@k h~lde 'dlaha, gifih

otmak dUmll!l)wld,it)f1z. -

·'Biz'; b.1[~ otm..1ya mw~mz.

OglLli" M~mCl1l ~ 'I]bin 5ell~P.i"" Yil.Zli'Iru:ma ~b~JlIno1" ve '''~ini" ~ M ~,enmt, t1L~fincliiyU kllm1~ }ian~ dmhTIIm,!i! bai1!tklanm koyag - bli~iml'j ile daLg~ g~i)"o~lar.

·Uit" d~I,gp ~mi.y6ru£" -:6lll;"" ~UR~~~n'YZ. Gii"r:ndir~ JDE~k .~m ~~e ,~]~en g~le.m 'f plyaruz. 'l!ljz"", "':I( ,U1oiI].tSt ~mrh1lJ~~~: ltijtmlJ~!ttt~" <byoruz.. ~lDl!iilist]erla' bnndlan Mylll!'~ ~Itir~,J~!! un;Uill-ngl~ v' C ... darln aihta,~f runil~ur:i.y.~linde' MW:S1lZ b1i' razali~' k 'kabyor y da. bdyik do,ill ~:ilr1~lmm onurlu b~r tumclDU ,o.lA~al b\u~m, emtik~i (!lUmhuT.iI~~ti\i!zi~ O;f.I,~aJ!l ~y

alma var.

He:rB~ bu ~du, Dil Owns ~CM,klam:ia.r bu di~ij~

dliiPf~ullmn b_blZlanM~, bu 'fiJk:I'r 1~po:r taC'~lanrntll bi'r SQ~l haMl hn -~ var. Ape ~rdetiimm.. '1'1lrki.ye ~vimi Uzerlool ~JiI~n~Sli1rlllllt ,i~inae yB alan hiJ' bil)~umJ. II!lo.:.~!rIrl"ettell ~1clmzi, Cllmburiyetell oo~rul~i'u '~yO(. M.art, 1",2 tarlMdLT ve yetew 001

N1SWROZ~D~, POGROM

"Hb[ld~ y~n lme2" d~f.le1;' ~ fuzl~ iu~mfl' gmkirY,or" Yen:ili~\Ii'~'ij.r.,

Her haUtlm(. her II1[U~'U[,,. tnrlhbtd~ ~l~~gUer V!'Ul'. KliBrt ulusunun 'l:afihibd'll!l de 1iat' v.2 bella de Kurt "'IIJIJUO'l.UUUl tarihi", bu a 1wn bakLldltmd~ yerulg:il rio tarih] oluy~u,.

H'alki1M' y~nHjf'iJTF~r. Uh:k.]' r ~fliyQrl;:rr. R kat , i~bir ~mun yok, il mj10:rlaJ'. Omll'k I ,yenideJil oJuyor1_ 1!".

[)~g,]'Ull O]uIne en QO~, halklann trurJru:nd ymn~.

IOrgijtl1j 1u.1lk yenilmez'''' dedil~r-& Yenfl~dm ,oldu_J orptlnlmm: 'n~ rile ,~zen ir~raf"I' g(kn1in~~ baA'lldlt. Y&kan mIDaJTiida Ui orgi'tUly.og ve- y.efII~lldi. ¥ahl'Lta za~d~'. yimufl,d yliz;Y1hn b~ ~lanndal' K~r 'h"Jkt "fgiUJ!!mncy, bil.ad1, ve 'Pl1uth.J ij~-CfolrOn ~[k .~~m:;1 mel TUl'k halby1a b'.tJikte 'QTt.8k hi .. lUlrlwu~ yolIDJllL~a Q'kl1, OrtiWI1U'i. kU'lr~lmlu~~ ~flndli ta~ l'arh.l'll!li YCI~a'U'ItIJ[l'll.m. ilruaY1Tl(a. 'wa~l"n] kalw:rdiJ; org~· tltilydu-.. ancak w.-pm ~yuf:b. l'"'~J!itildli, 'V'Q 'bijy6~ bir kJ:JrIm d~~'U~M ~[!lJtlUdllJ.

~ A di,7i zaYlJlf ti±r Q.~tlenma: o Imllljrur . CibtM]l ,I-{alit B~ ~ken mr am nOO ol'tldan kalmrillutCEl;~ ooJ.:ka1dJnnmllidel1liL.. ~~:k Sai'fifl ha;m:rhkSI _ QrnuZlanrta b Idl1; ~ri;;te Id I fak~rt,

getUTrooe'k. birroomi ohrt.eld~, cabtdt o.rhiJ;ya ~'kt.ll. _

Uyamm~ biT hal ve yetkil' alInay.an bir orrg,ii l~ iLlilk, 'v.aMl: "r,~diJ.1 r.

Verdi s;id.e-n ~ort(.fIJh lml~, '0"; tll.1lnu lie: ih:--gtit, halkll1U bnr1rlkb. mr.

acn:naSliZ ~ko]lU~ SD!lToct v,e ltadhi ~abld1.

Ha~ y:.erirt\ aJl.tm.n~. S~Ttn. 'mWi,jl 'kokt~rtne ~elilld].

DabS! Heme yeniden do 'N: i<in ~disina. biriktiriyom'lll.

l['Halkt,an }l:;optt.t dedllei 'W k!Otill:edtler" (jnem. V&~ek ge-

Irtkligil1Li d.uIUIibUy,Onl!lD.r ,.' •

:H~!" d vrimcl orglltr bfll$lan~u;l~lda M.lkrn.dan y;e kuth~J[,deJ1lJ

h[)puitu:r; t :~hsel 0 arak.r_dogmsunu1'!l ~una ya1l:' oId, i~a iMru},ornm. . srunuJ!i,. blU! t.oprakl!ada Y'e y,(!r.m a1tllld I li:j'krrdllJ~l1rUl t[llmklilk ediynrnm.

Or,'r tier ri~''lhr~ Klii~dl1iid ~D kppu,klt:l r, Ij.@Udar 'V~rdl r. o.r~frihjj,1JlIden 1!l~k~lJt""

YUksr!lis.~ halkulJJ om':g_mUllrriii btdma$<l Vi" orgijt(h'~ 'krrl r~~1 'ku~:akki~ . Q.,' - ~Q ' dlr,

nil bill! 'faZejel'illne' ve meyVi mnma dClnemidu'. Newm~~ UflIift iarukhk edlym.-.

"H~rknxUZIR 'ltliQ~mez, t.arlhool Qimtlan" ~ rehbln~ bu:dtu", ,Halltlrur .. g nlftk: 'y~]a1il:rtda\l' hm'li1l:JEii 1a_ ~~ ?~~ka]q, kM'uk ya de:JJ (esur, natn ~ da. sa _I,. ez~k ya d~ ~~ll ka_~~I:n ~

,dayU!t~ldm, ko~yada~ , I ~',rJ j;'~'M",3'~ '1ft .

dade. hem ("Jrki!~ v,e hem de g(lzeldirl(U'.

Tcarthin' v ' vazs~ilmaz rC;l~lmma bait tse '~lfRftn

guzel;" .

Gu.ru!tlk l a,}j.nde ~laU, ~ha~d1r: 'thdu ve gcv~cktir Ta-rihsGl V2i~(~ ~k1rd~jtfLd(¥. aruk btr llJ]liJJ ve bj r ,~sansb[£". If. , bk ~Uiil:\;;tir; &tU~U I~bmrf~ tJirhk ~z~i ~ll dah:@ ZOl

~~~ _ .-

'''fa;riJhs~ vChZge(ilmez ~bd~ul" ~u ~OZU~ londra ~ StiI ~~ tilI'd bld.lgi'm. Nvro% K!J~.m~ II (rf}'nrJti1 V_ld~ n ~t, fi~irn:

PKK Lidt:.Mfi AMul\la'h Ocala:11 ~n ~I\:i yl1 I1le5 L1:ldao ak-

Wrlyerum. Apa K;a~dWiim~ bu?u ~e~r.a,ldl~ ~ylii.~ur~l1~' ,~~ IHlkfaya S Jm~~lel kliaVU!2Ul1l lsa.be:tM I~;uwnm O]!WW1 ilk yen,

raldQi!lfL'ililJJ LMlUyorWiJit'l- ,

Do~ru, rehher 'Ie' de~i tut:. yenitlm.e21~ID, IlJrnahtan .lbura.-

d~l~bym.

1NtJ. hi . stwf! ya1'ru.zhktii.n ~a.'J1la.'_k d~mekril:'. ~

1'992 N'e<wmzund::iI~l Tirkfy~ E;ird:ist~~r:KI~ Ktrrt u~.US'llat Org'riiltUliI!il 1!.;aI1b~a~ai~ !n'lb]1I]J'u bI!a]mll~hlF. HO~mLit bu y1j ~~n:d~]".

Otgl1lStiz ~ yet"mr~ p~]lQDl., ttl1;itiin~' gii[ven~ OT.~ullfjnulfi ~11berligim ~b~l. ~n1.~\1g~J~yan [~:t!lt. UE G~o,tii ~ita:§;lltla yeJllirl;en 'hilt '~in DJurvaFl d ikm~'k l~mtn[.

W!'YIk'hn'dl~ gi.ive~ ihili~C1 bu1ulTLmyof. - Dtv[ele .Y~ ·da. ~~,lttfli~ ,ya. d~ OOgl~~ gu~nfl'u~k i:htiya~~ i1~ 'I;jilyilrybr '~&g~~li}lOr y·a da ~'~iUJttlu·l~~i1Ja.rIiIYQr •

·CjYY'e~:f-e1!!l, :hgJk;~~l'" ,a:J:bj:lt 'Y:r~I:YO~. !!I Pal'lik" ya~~~.

T1I1Ul "PaJill" ~·Wodb ~~'ii'rri!.lk v~ ~OT~:k de~!l;:k el1JfM; [?Qa~ rom.. "urt :FnaillkJiru .re-rnd~(L' kQ(ktulun d~ri'D1]lilkJerlD~' g~[li.Bbilm~~ l~iIftdi,r,

,OjgutUlItGJell YC!! rdun "seIDm~~billt or,g!!l'~ne g1ll,W'~I.ml;emt."';l)] ~tifi'itrii ti~W~~1n yclbO:I~OOgl~l~ i,lBJllkIar.l]lL Waai·na. kak.m_a "i~mdbi",

:~

19~'2 Newro:t!11 U~ bltdiklt,.. Tfimye Ki}.Rilli'ta-tll'J.'iI.OO Kfir~; ff;ulc:a.d~~i nil@Rik de~~~ti~:;ror. [5u y:ilill~ M~~ .~yl SOlil!l~Y[.a bidilC·

I' ... 'Il fiii'Y •• ii'l. '-I:J • L·"' -!ill d - h. ~. ~~.... I

1!i'G iilL'~!.!Ii; I-.""~ l;'in'1 .Klill!L.:i~lli!.l:Z; IJIllr o~ ~ I eme.r> mUJlttllioyn .o~J"i'ri.!lror+

G6l'fi~ .. e~ 've dun1~ U!le\!']zyj~;mJanttdJ~. d;Bk:giiledl~. 'r~ TeihOOtlig~!IliWbiC' halk h~§~titnt.

r~~mrm. bll ':gQ:nl'n~n~ .8i~,k ve OO~dRn. kaJdt~t: .a_~i)~I~.il y01'OO"~~~or.

~ ~~ ~ma:nn. w .y.~~~ Y~Ul ctmet y~~p Wt~m~k. ~lal;lJ !l!'tm~

Eht8sm-l·!.lI~ki:y ~\~~r", !)->~

'D, ...... '"' k!' ;l.;.;.r ...... 'l..l" . .'~ -. 1\ .. _. ,i - .·I~~"",,",_ "'l~'l-"" . .-.:1 .

.L'\~1lI. mT ~'I.i!!!\ CIiLi!ln ~!"O~. arti,KC 1[Jl1LiI~!WH. lULl 'CflmL m.allY,iE.

~i'DP DEV;rl:Uni'~d!E!)\ 8fic'8 "M~llfalifej' H~tslmnesi!· onenak M!inen . :R'iilsydd~ .kfli~Bik. lllxlihl."NiIlLiifl o~llikIe yoo~i m~Jffllrgte.ri!i'i£' y,i)'~~ <l!~l1:tbrn ~i1.'fiil~1 @~~,firmel~r.I, <i;llds;h1fDl1. 1J~Ji. oltl~.l·t. .~dil b$r

tebill:]illU,jro'r. .

TMb.re-'Devh~lLijrunt Nj~.lg,9'2; .ii1liQiri.J]~. her C~hcd£iSu.Ji.ye'de .. A:v1iu~''ftla lie W,8.c(~ton't[t,t ~ardlmn~yila W.M~a.Iij[liS:1 01",Gt.1.m3];d . .a1 ~5:n.m~n 'ibn bu~,a~a'$1.r 'bJir hQ&.1iI!f!'·bJI:" ulil1ihiin et' 'il:e

I •. ~~.I.. I" !1f,;J ~m' 1k,~_;: ,...... 'L.'" ..... : ] •• ._...11 -

~1I!1!Ilir( 'dl!I,j1I;U~.e I!o!rnl:JlLlll.y~ llJu'.;.un ~:liU o:rt.:i.u,~ kald n::maik

i~~ lQ~kfil:l, ~b t1f~Vn!Lza ~liii Bf(:l]a~[hiyQl'.

] ~$t2. I\h:twl'!Y.Zllil yarHJfil.5e'l. y,~n~t~. ~n .. t1ir~~m", Jarl - ~}(]en~llk bill" ba.fl'm:El o11l1ta dU:zeymll ~J:YO([~ ,0nem1i hi .. !9~]{~!ilal ®!]a~dmf . Rli:' y("'1l:Uda dq&tli~ slt~llde bjr '~h .Ila'ktastdu; ~Qd oon~~~\nrn yq~ 1i:ii1ll' 3L~m~yfl goo dyor ve yfipj1i::ui oo.~~t- 1~1(:!l7"'\):r'1.Ilr~r ..

y ~li'Iiid~ dJi.1~tl itamo .. A!a~td~ir W~ ~v~~]i:cllr .. Acl,;. d.1iri1li.ih~; lh1~1IIkA.)Ii1md'Uf,,,

~G:Ud d~ bu N~r0Z 8.'r91t. h(~iDni2uu i~~mrl ~'~l~;Erndlt.. ~Q,Wz y~~looan t:an±z,1l?1Jl1mQek mU~Utl d~'fiJd(iT.

'e9lrimi~ d~' sa:y]i1y:PJ'~ yir~d.:'1n ayd~Tlila~tlt'hik imkMs~dfit,

141

_ UI\ffi olnuk, dii~n,1an u]I1sI1 bulrn Ikla, bR~llyor. Ne yaz:mkJ n.er IJ.IlulS, d1Qgar~~'n~ dfi~~11 ulusu nu yar,any-oJ;; Fr$ns~l;Lrln A[~ ,Alm~uilann rraMiZ dtl,~mBrnlrIg., bii , 11 ~yga._lrJ:l' gosfetierm.e km:'~ln ij,£l'r.l.ntien deIiIle.,. bug;uJl~ kadiu" simyor- .

, 'J1ii.rkler, ulu ,J,.gHr o!dis'W~den o.~.~,·da dJu~man ulus ya~ rjlJJnn~d.Al_ ~QmdJl1~lu; ]~ tm:' d~iIll u~ dij~l1:'rd.n lii]~~, ile ooijilIY()fliiD'. ~us fa da "Mosb·· i dii~maIlJI~ biyuk g;elli or; bu~ k~r~lm T.~rk miLII ~,w lu!un~ rid, 1"1~1[ffi dQne:mio~ .. '[u!rki~jde yanb~ld::~ Yuna- Vt1Y Rumlt di;nilll~o Ele-n ve. ~rmeni dUfrrtiii;n~lkJ~n 6:rtfpDai'~ 'cib,yttt". Tfrrk ~Tlcri So:YUnt~ ~rkLm '1.:lIUiaut'" t-mtlndem. fiiJi']'e'r :r.'ll.z~u·'ken Tu r'k yttncte:rderi de ~~el.1 ve ErmeruJerm ~ir bQ1umUit1JU d C)~uklarl lQp1F.Mdar-dAln ;srU r:rf)~]/'e h~2:IJF~rul]~r!~u,'; ,~~l:r il iJsk ti h tt!ki~tin tarilll~el c;ak~~n'las.1 var,

., K~tt Ull11,f; ~_,ugJnYn ~hQi~md:;'! bir d~1' <tflJ ~rU:l

gUl'mIlll,y'WU,W:1•

. B. Ocal~n r<arde§jRlJin roJiU l:UI gO'royorwn.

,ZO:nju~ ulY$.luriJ Q]IIJ i;~Y'r!;d:a. du.~.JJ'I.;Ut u}~.. btiyin~t bir ~]?ybla 'i<l::et ~ diyCJT., lI3lThlh lJJu5 .. 5U'b hlr a,y~ atuyor. Ir ~;J~a uXusu o~myor~ UJUfi .. bu sul"m,'aynada ,gOroUkl~iy~~ b~giir ede\I~.kettd~s~l'hi b,~j'lllJy(:m# b'~i~l ndi ·y01' 'Ve yikseHyor.

, ~~mlll Man onoo ul'lllI sa klmllk~ muif:la'lka -bi r 'ba:jka ulusun !~~~.~I . ;lJIU'ldaJdlJ.f ka" iI OIl1n1.lIIl ~ 10 ·yor. Kavga VM v,e go'r~]oyor. A ak I(\trt lJ'ltlSal[ [ODl~~~ Hedemesb l, kolaya de,gi] zora daryanchnyor ve bir d'i~an ulus ya.rn t.ntadtlill' QzJerd.e

~u; IIY;0l'; pe!kgon'Hlftt:yefl .. budlli'

y,&n .za~n Nrkiye tMihjndo. u.; BnemU 1S;lmJll, !Dl'taYli ~I~,yo r. tum:.l Mah_ult, ~~nci H'amilt 'lie Mustaf~ K ma~. K NliDTt~n .fiJC:il"lla£1Z bom'barillm<1m i~~nde yeti~en 'ku~illar ~.dll bu ih;;, i~mift!- birbfirlIMll devamJ ~~ .. ngull1LU ve 6zd~ bir ve a:ynl ,sa.y: l~hm g~kt3 gin] kaBul elm.ek .fie: ]X'k zor- gONilrtih;ror hat ii91 de KUro't paUlik ·IM.I MemLi isimiero'i[1er. r. ~~'L;Ut:." ~k

1 l8

di;n~i \1'(" '901( WUs.[u \;fir ~~Jke2!'i hn;?Qmi~l"hJk 'kl1omJl_ istiryor,; Kiki: food.an~ile kurUly'o~. Hami;f'~ imparatDrlu~n aairu g~ru:yow,; yspmak- js:t~diCi~ Q)k U]l1S anok tel. d in.1B. bi'r i-ra[,artqrh.tklm'. Arbk KUrd pm:1Sl!erJ ~rid~ ka mJ§ r l'\e l<J ,t a "Nt lim ,t;iedgri'llj kt..~dltsi~~ ~gla,pm:,a;~ Ermem!igi Ql'~~clMl 'kaidlRJna~ lP]anllym; H~midmye Al y~an'ndll toP.lad~,g. Kiirt ~lJret tidllJ1.@1i~lw~ni1Of.

'M,u,s'taFa ~ ijn 'ki~1 tanhi ... s.- srk w .1 i~ dO\Ri,~leri'UI

I$iNdn'~ Sam_sun1a..l 'Ekim 'Ilevrtrni"nd'l!n ~inl.etretl ~ rail ve Kiirt :harEiketmigmi basbrnla ,gijre~yle Qluyol'. A.DlMF;ra gel 'gom" ka~ldlnd~, J{aZltairi,LJ~lI'l bi:l;' '~tnMa ttlP, bir y"J'i.d.~ 6~~tJelm"t . ~ ba'~8ra11L TUlik mubvemfllel~~ wle 'biitl~me~ v,e dl~t da Kurt Ii - erlerinj bu ~ukavemete kayna~tJrnu)Ui yQr.l.E!'n~,t:; Ki!iLrl ~et" 'lidlerLerij leJ'ltl,h~ Si)nlD,l\d~ Tmk ondcr]igjmlde !bir o,nak kurlll~U¥t katdma m;~ . und isl:ek &5i1e ifOl'la~.

- MlJi1s'lJif. Kern lijf;!l ba;afls:,~ kurtulu::; hamki~ltilli .. mfl1l1, '\fie Ell'rrne~] br,~ltg~I'] i~ !Kji'lft orta~k&ni} OtlJjrlnlas1Madar; ,AfD Kard~m,J' Akademi'd:.e 0 ' ttlL der~ li,oflannda bUinlun of!i~ne ~are~, d'iyol". KahIIY0m"um. TQ]'k liderleri 11;UF ~iirn bu ~.kh~ 1:1agtl J:(a]1 yorla:r' 1924 Ana}' ~S~ I, Uk cidd~, ve olmemU ayril1Jk i~relidiir. 1924 A~l.a:yasa~li· "resmi (fil,i taJl~mull ~et~riyM ve bOy! ':e [(iiJt~,yasillkl.i1in1TiBmakltt 'lb:ir'l ikte ... MmUS ] Gtgj)'f]Bn,me ve ,yOn~limhl ih~llna (: 'karunu[~ oluyo!". H mUU,:ye ·rnutaJ\:.. lal'Jl'nd n A~bay Ci1l5r,nb HaJU'm Lider~ilindl: 'bll;r1.aY.B.n aI1Clilk HaIU'il1 ,erk~ y7 ·a~~naJli'ak 5aJ~. 'I§] ka:rmils~yta~ ~h ~t' n h.am11 !l11Z ybl1ieo'i1UQnde kaHall baikaEdlindJa~ lKu,~mn YolleJHminin dl~lW1it ~kim'l~ ~_ln onernl'm '1'01"" 01 [u!lllinu dii§un~yn:ru~

Co. mal, T'llirk JIid - 1~. MiS F1da u':z;a~ ~ u ve y - , . eft! ~ol{ b$btlll.arman birlsadir,;' ba~,MidL'Uliru.n" 100m bnzlrbbl~l:!mrJJ ka~m yaydma:Slndan . a: £ iW.1tijl;~k; hit; 'siiz'llni etrn&djgt fbi]' politn ka}i'it ac;lll~Qr. fT1ilrklifikMym but'u.1~r.1I 5pnl7l. ~r, Uimlin ltemel poi 'tiUsldJ!i:i Kurt kimliAi, yeniden ,ZApted1iHyo:r. HanTIljt· JonNrk p:o.Ut;;bsmda. !~niie.rill do~dJ1Jllda.n to'P.T~'klardt!l!l1L

Dl!lU.l~all''I!Jla, ):;liITil~l~ "'W"kifi~10n :illiedndci KilrtlGIdc

~i",!'it[~~Il_i kazg'D'!i~laS~yQ;nt'~i 'i2l1e,n:iy,~r; .h~ O!iNll''' t'e Gallal g~bimj~, e!~u~u k.ibuJ, ~tn1~k m uf:lli'l.l1lup\l'Dl'.

_ ~~1l1 ~~r~'~ii-in Ud~rlil:linde b.a"!~Y~1l ''Ie SWlGJlt Kilt"!: ,~~~a~!d I~it Sal t~l~nden bu yana ve ~tt'mki <k dahiJ~ _ dr.t ~:!-~ ~d ~J~n]11h en ~~,~ml'lsJ ve UZUQ ~ri~tisi :aluytW; l;9}Jl }"ilJ,mi:lan ]'~fiba,ro or rki)'~ OlLllmh1d,riY'rii Gemel KllI~,y &~kai~t1, kar~ll'a§l1~i:. ii1~kt"T]ik du.nt~u~q s.ava~, 'b:.~ni.]l(}Jis~~.e' djil!l~]tdir.~ ~tek·~tUlfliltl~"OT. ~lmD KU1'1t $,i~al1lJ hauo:keiUU,llni,n ge'~1~3 .aiama~&.:nde b~8ka.Nl.k-i pam 'an Sa va~~~'11 du.zeytne g:e"hll1Jff!1 k.abu:l ILhtiy60 bda~ br~da~daJ1lJ dQrum1iiB'li aSbrlik a~i$~ndit~ kolay ve yalan 'biJr ~Mijmllm:tn ifltf.liJ:S.]ii1~I'il anllrtrna lSt~1 de r4.1~ o}Un',YGt. l"u:u-l, Sm~MI Xuvve~Je-ril- Thr,k, askei;]jk sanllll ~ :j,mkAnlan 'kOFl/LmsU nda abarl'lntlJli edebiyattBikTn...'iIda~ 'r!l~~k ~lJr ubI) bay,~:~~r1'ld~1 ki1il~jJLtjllilda ~~m kendisitrl lornm:.ak va Mm de ~yaI'U~~1 o]maJIi dlummumta k~hyor;, buRu

:1a'Ply'Q~," -

kliitrl._::.;Uanh _,harekeo, Kiir' :haMk~il.igi!l1fi1lL mer:kezindc;nir lnu:!d~ 'Ib -!rl~~ ~IRtaifujl ~~i!nd;ir.. K'(ht h~J:'3k@'tli]ill, t.;i.nde 'P~TIi¥:a iKat~n K;ill:dJsatl,'tn rel:'-ldsi \!"e ~1Lil sd "I} arb'mllkJII, 0] lOne b.unu!fbla· ~nl;~h :kahnB~tgl d:a bUi:llrey.ofj rutc'fiil h~~ 11emen

, lil~i1~:de ,gonU_ btl' ~iiTk dU§1FIan)j]imnt 'P1ma'~J(:llr: Neslit!ll ,vt!r!' ~~~1 ltooerue_m' _ ~, y:aJla~ _~rl' yimb~nfiNn li,uyUk bhi Rolarlik ve dogaiLbik a fur kfi~lf. ~u d_ay.mltdlnl£mi<S~ Imkaa

d~h,~~~e ~~en, bundart 'btlyi1k btr lil!ti-Ukle IiI!ta.k d.u~Ld~, ~oi"1l]jL~Jyor; 'ti~zer~M~ durullitAa11.dl r.

~(Ltk~~~:on~, ag_~11 ~~~~ ye' :~nu~lan~ qitsi'z g'erpn~ ya~~m~TI ~f k~:;!1; daba ~~~d'15'lm duyaJ'lNSIM nm:w-t mu!V'O~, ~tI]'lkmye' aY~'fI.da Ktkt -I, ar~lmUiljg1 Y~llIIn sure uykrwad]!i.

~¥;a~~S:~~l(~a .. lb~~. !~,~ ,paTris~ ~JimrIBJHlU ~a:mayan 'ffi'ijr,£'ye' ~K~ P_tiS:l"nm. >GIu b 'yUktut; y.1li~un ~IJlrU!J, TUfkiy,~ ta ·h~nln bl;l.

e~_Y1~ns.a~ e~ek-gi pa!f:b;jIDliQ. ,Kfirn"~UI,lk n~~~~yLe;. A~yaSQ ,MlIil\keMl~SI, .arany]:a, ~1paI1l~, (limaSI 1 dik,kBit '~1d~i V~

hab;r1~llma~ ~~'e:r ,bu,~u~~_~ ': ~~_g,i.in Kii rt hareketUij,i.m_n n _ ~~:U;J~~ f(~ ... (hSlalil hi~ P,a~~t~1I1 oo~un__masmJJ da ~.ym: oL'(ude

~~~_~dilli~~, $~yoru!fli bu 'bi)" yu;~j Pat~ya :~rk tar.t ~~~th$tan'1L' bug;~n ltd _~§ttiJ yej'j'de .. t·UlFkiy _ HaJik J(·~:lu~. 'artiSI le 'l1-DOO 'fe' Ka~al.bya"nln y~pmy!, oldilUkian 'ba§la;op~Jar,1

1.90

dla gD.riiyoTIWm~ Ba;jla tldl:1al1 ~Td~h:rll\l' :Kifr-~ h!l~~tH1ijjnl'n i{ind~ olllffttann.r oo,gitn Olltmde bU~Wla~latl1Dll pelt .;utu" ertak b:Jir m.amdelec• lOptag nda· ge_llioyo~; hi!' ~l:danld,a b1Jl ballaJlg~;~n. ebikliklcriru ~tlJP .. r31d:U!el y5rirrtge:3\itm rO'tucmlr,ak,j ma1ll;b!ksj], I irLlr]anna 'ra§~yotb,.

Onet:li1HdlJr~ XurJ! silahh m~IlS;JfDda,. bill" d.~cm n lim YJ a:ra~md 1;1. il'adl v~ planh hi.: bdQmde kA~ta, o,r ik k!lrpral{latd.i1Ji 'btf1al'n'irfk11'1l 6ncmine min'tJ:YOnun. Al;t~k W ~itirecin S;tilli[!~er ~'-ir ya'mdi;T; dlter yam lsrz!' d:opDlUn do~tlS!d~r. 'OCpm, w her dio~uml Drl'~laka a~1 ve ~rtClal o'lrblyor;. :ilLQ~ dQ~Rlda hell'lL dogU1~an ve bem de dg;tan m-1JIjtJiI~ .. ;1 ~yor ve 'Mtltliab @g,b)lleJr,. Uo,v.]~a m'llltLlu kg'pallL Y& da l<0~:nma~, biif g~ek '~Ji 'ir'Hrd1Jl:~; trf1a".m_a'g, laJ ¥,a d.a di~le', ancalk doj1!limt1n m:iill'k-un~ ~~illlL'ti'iIlm i~n 'mu:(biu, ,g~bek 'ba;11Pm hlp.AJn lmasr gerekiy@Ti"

B1!1ftti;r L1 'Jtaft.a ~ her oephOOWl' kol.illy ·ve erken d~m

ba,al~~rine' ka.,p"ilrrm ~h,tilr~I.r~1 ka1l1~'IUdi~, t(!t~ffiiz e'trwrLe, g~. 1e~t1i dJuyuyornm: V,lTolan S'liLreicln SoilU deg,iW ba,h:m:gu::~dl_T.

A~ 'oonm::un.a, 't!lJ:a§~N'kh!".

KeJru,;U .yulUfilo @J~f-lak ~'Ucun~ un,a~acil~ Mt1~~:dlyo.r-; .K"irt yiD,be~i§i .. ~ I a$Q~¢la, ~_Q18'r~ de.en ·QrlJl ~~~Jr. Karr~1!;lna Tbr.k botktm, 'fiif:k yillu-,pmu d~l~ ~ '~c:a 7.C~ dla~ak Hi';d.e H iJ@11 'biT tlrgtlMenme bi,=imim.~, bilt" hukUlk diUl"llBrnmu. vs lOll' 5·iy.ma~ )I:Eip4XJl k~u.tJr.; d~~ da tb~t. :Ku[lTt: tdum~ mn~5!J.Tif.SmmJ bU.f ~mal1 u]l!U! fo~ulune daY'~J :du~a'l!al(, degi~ k\eilildi~iro daitcrck g~i2!k]~~tE~'iI:lel 'is-UYOI~' t;:ok a~k ve ~ ~lt~1e., Q]~Uili ~~d1tmi;' Abchd .. , lah ~1Q;1j1j! eo serr e]e~'iriltlrinir Kiit1t halib Wl y.o~.~lttiyOl'. [E~. 1~~aSi~ g;~§lerin] K1iirl ,i:)ydmolamm :f!virl·yur;. oo[td~; 'Q1phdc', ~~d;i, hHlin.de bl'[ lI:urhDu, :rertme,p mutadele' 'itinde gel ~nle', chjlii~me' ve ye]ll~,'e~ii~le m .I,lrbl~~ g:B:"U).r,oxu~ Bu r.a[l'I<Kjit~ ,!;I.Lap11 ·r--6nes.ansuu~ pel t;Qk ~~ oorik~tlteJlilJ ve ~_Nl~§, Mumd,~lQj'i'ndi"n aym,jgr~

,K6:lay d '. 'it IOC' b~T yQM.ur. ._

'Di,jj~llllJl;lus U~tiy~t'Lnl Ol"tadan ~dJr~yor. Dc a hna;fl g,erok"" sirle1tinycrr.IG01~ik b~,II, o-madalITl (hll ort~ik1tk 'kapllanm ~Qk lu= tuyqm:.

'Dcalm Ka"de,fjm, ~1~in~Fimtze/· tile arnl1ii:aryallJ we (!Ie ~frnlyan

b~, ~brl;;lbycir" •

51

DegJ,erlru KluuJ,

'Do d:a'v'Eirl~ iJlgf1ir o'~arak ~'im ,aJlllama,dliillllL Iwftlrli]\ar 'V~:r .• SOI'Stllt'frrL i~Hl bunlan 8lru..amam mBfih:xd~f.

'1- K~d~nk MW mUcU&t1' _

If~lral'l "i!)l'd~~fm;' ba§.1dth biT ya,}H'F!d~f;l d()lay~ Ml!.i!l'k ela-

l§ 'Il.. - "..:II.... oIIl:"'_~'i 1Ij)f'~ -.~ e, i'lll· ... 'L.M.LI,l, m..".! ~,n-"l'

~afj!!.fnl ,1r1'!it;i ~!!ll~YJUL~~It ~~~ IIMJ!l.YI, ,IiI!I.'I\ul(;,r _ _

'YazlnlJn- OZU ~tld1!.!],,~ FIeI' balk. y.l1U:s, bil~ ~e kirnligim_~ kaZiilllg"~~ ~tr "d {j~mm l1l\l!IDs"' 'b'iJJ,~ ltyo:r ve' yokSJ,ii ~ataUrOf. II BiliR lO;rlc]l2r.. ~.Lus~l kmm]iid'rnn:i~i rU(ill1lr~FU ~Ien \ole.. E:_~ni rlo'~tl[l.llina '~nt!rm vm:tU'k; ~W'-~'U11!t~, 5a_y~1".m, ij)~i ,~Jf1M.t!' .. muyYk Bri,t:l1'rya}1i b~~t bIDr tt~~~l:e;t OLIJlI.a1:t';Hll '~lkalfiP.'t [llen V~ Erm@n:i, ~"iIt1ltU'm ~bLl.:l1m'a.ya ~all§~k~

U lu~!~'r;~ 6a~ka, lliIiT ~jnl i~ '1il11~1IJ kOWlIe,!r'~r krtf41la'rilik km~ d jE~rtnJ ~l;ll_tlY{):Ii'liilf.

Y.a~!kl~ui'Hl'~,n Ori hudur: K'@rlila-rG '~11IlLe" 5aYJrSt I:M]mo.l~~k :bcll~i" ~dk KUrr1itn~ KirdLsJSJ~·m J1f1nei.. ~a¥i!iJ_:Z ?'Em~lll\1' Uci~'t~l Mahmu'~ ~~n~,fufiblltlri ~:lr~lnd:rI! 1~25 SOi\ra~~ t!jjl:k.i£]kas¥rn~ ~~I«:i:n;d~ hIiya1t\1 al'll'11 ~oottliklF(i bti'Uf:\n(1!Cif" Kdr;liJem'n is:yan eWk1~ri n~ri sYm]ebi~iD', ~llli:' i!lym l$~I~ bb"llk£e yQ~aJn~yl, iSteD'fl.ek 'kadar t5iym etm_e~ I~ o~]nj_lr. ,lMI(tYJS1yl~ bu 'QUiml~n feti:W~[e ~l[~a ~i~iDl'Jjl,f1ir:l 'ven '[5;,Y'!u1. ~~e= lel1 ~~Dcil!ille ~e.a1I2e 9cllildjf~ 'We dOil~y1SI.1r.~ h:Blkb. ti~d:ug;lll sa,:vun~J3~. Bu nQkt-~ -IQ.'klil1l:1a ¥8Zl1\1fiTlililll.

()lmQ~bdi.r,.

S5yled a].:,lmrrun 6~iJ ',ud~rt KYf't ,a!?V;ri"IimI~dledt ~ tin bu tarHiue:i ,~e~WtikI.ere 'k_mril~r T1iirk diiJ~,~n~ ya:ra~'1m3ya ,~ biiyy,k ~11IJ g&~eriy~rlar.

n.. R.ioeS81i1JE ~Dti:ii. ,mii,du7

Asl!.ru1a '"rq,nesan:t ~ieU*Iin.u., ben.!' 9J'k ~ i~llde ~~i:k!'i 1;. bllliitlyon.rum~ Fmu.-s,\z~ ,r~;roI:l!l~~~@:11 '~~ 1~.I.d~fru~l~ ~~rH~ den do_g,l!.I§ d~;k oi'll;YQl"; e~;ld.ye »n~· !lz]~ 19~-rlyOl!:, 'SG:zcY~On t¥!f'~I'l£el 've '9C).~yo:lfl~n~ b';r bvrarlmiL Ola~'k. klilU~iiU 1tL~~nd.i!!~ AWiU= p~.!nJ~ On~ ~Bn .~~~afl1t, ~ pa]\~~l~l~d~ kurtu~~ ~_9lRi Att:D~ ve J:o--mu d{n,t:lill'l~ v,~ ya§ilm b3~~11TIJ(~B d~§u a1tiB.atlll'i.'Lak

'istero'l.l'Uf,. ,

:.;' kil 'b.--!l..._II1·,'~1L '11.. ii..., --,~ >I I~' ';'."ji" ,~- " .... " -

OOyl!e (:Itma aa ,jl~ ,II1~'11ll! llJl't" ~aIU1U"'-:tiIfft;!J. 'We. mr ~[r:IU~' a~i!l'::liml

'!/aIr.

Kutt]er~ di rrili1©rlar viol ~]l[Iru:l~~rlaV'l ben bunu _ :5.~Ofu1iljli.

Bdim '1o&!LI1'1it.nln!iID.j :sewLni,yorllfm ydlamdu: 'bWlkm oldJu~um kaF-

d~l~rhm OO'l1I~jli'ilU'Sa' d~,h2t ~k~""iTf1~yt)l'lU:il. __

1nK,1ift· 51.1ahJ~ r.6n~~)~il'} cafda~malian 51~ahh o~ ~Jtm.

Stdttl?IU olro~ftult~ ~'1a'lhs:uz @1.'l~J§'Mr. e~d d~[:s;i~ ol!llJ'itl~nuibll'. ~mse Wm~~h,' o1m~int i~b!~e2!.

S~dd~~C' aid iLlg:nn: m"~fn b~im :mm~nsl. g6r~e.m mi1mk;j~

d~nd,lw. _ ' _ _ _ ,

-f{ui!Ilte:7~ rO~~~]alrnm]j sibJtla, ,yalpm~k 21ilmnda ka;]dl[ars-a, bu

ne ~~I~ "Oi!' die ~im i1iJ~'ntld~I.

m~ :fM~!irun 'Vak:sem~'J'lK~ffi, miid.iLI'? _

Yenm"dm, dn~'mn dilllia ~,ok '~j:m sevdiprn~ yiikselri ~tiw.

~rn!ij h~p )i]k~1i~,yacb~g]",.. '. k I _ .. _ ._, '

~,V't,"iI;l~.r ve ~e[1d d.e y,,;u~1 kll1rull~I";IJI ~rl ba~~b~h[jljlilde

~efJij de he,p sue;;: ~m.vml.u+ Benirir;d~imslll~"gOrJiinek de~i1t1]r, .

Ben :Kurt hil~kWiailintl~If.~.ep lt1]ik:3el~ ,g_omytln1m.

Sbl'u1l!l ~i~d:~u:; Hep' ytib~Em. inyn is:'~l)iy,or.· m.w., ]ste1i'im.iyor mU?

DiJJva ;iudu~~ H~p yvbe:]!::mI i~~~nlm !~lllz_~JllI.'ij o:~acak rru,

olma;Y(l;cak m.1fi .

, S&I~dl ~'Q baTe~Ui,li:iin$-onu:nd~ eae~ KiiirUt}]' i'b Tj]ilikl~r ~ di~,,~F h[;l]kJar v,e·til~ftt~r", bk bUyiiJk. b]lrLikiQinde ve"G~gU~ bfur ~.~lida faij,a.y~j;:-aks~, bu ~]ik .,i~nde'Ktirrtt1CH ;~~ J~'im" di,yen ~111ll1i IJh~t01\k;T.atr:,. )'QkstJi.lr~'ks~·hni~ V~ h~ yIlilcit~lenJ ~rlYSlim ~q~ey€n~. da:r!i9Htl yapaln;r t~aihi.ni' liIli:!i~tlrm., ~~disii:d ~~'tti;r.tn1 ii;)I1U.I.r1:1l1j, kJaJf:a$1 'bo¥m~ rU~fid e Glikj b~p 1ti~1m'G '~'kQ'A

taMer!! n-M: oh~£'~ik.~r1 .' •

'Ben. ·~kmclJs.irrui il~;V''():rU 11'11. tkhtctsJI11 ~S~rOTl1n'.,

IfiH~'t~.~]m." dli~e~ btr tek ftOl!t bld~~~ bu dU~llJJl'iUdf2j!r •. , K1rur~~ f~iu ya Tur'Id~1' 'iJe' bcu,aber li~l d,a 1'ii!DJ"kl~d~n a}l'1J

"II, '~n ~~I·- 1i d dlg;' • '1'.:.. '.;I 'j) :r

I."lli~ ... ~t:' m • e~,' ,~1'l~ 'MIl.~~k;bt'fii.l_I!1i'. ,u~, DuU ~1JIfiyc=

iU'nJiIl~. H:ep.y;l~~len ml' d~)jI~~Jlu. ba~bm~;s.1l!1JJl ]s;llliyGnrm~ ~M~:[~im ve K~W:~~ll1. hi~ k~~~lI$1U 'fihk,!u:rryliilstti§] l~. Bafilru ba:fI~I~. Iflrlhr"

f.[~p ,rdl.te'lti~~ ~'b,' hl~iilr gere'kQell'e' day~'u:hrd~d~1m~ i~=

d~ .. F

~ On ~~kcller d~ei!iindel bu oUgll:'ll'};.1all' diliizenlRde:. 'bizt' ~Ji~lfe"~~ijm 'h.~~i~ ,~~r~,m1z.. S01"JVtiaym: unutmu~ ~uhl~Ma" dt1~, ; n:tn!I, _ hR~r:rnz,. tJmJtk~ lhil(bu- ger~@'!iI\@ ~~~'k o]~11~lff'l'

kf)lildir. . ~ "I' CI '" .,.

. (;

IV- ,idd~0Do1!11;fe~'dl~ ~~'tm~;lJi'

~V:C]~~ MaMmiA! lb~[u B]i1ettm~lfO~. 'Ktktij rd~~'~' ~,l1kIaDrntl ,~O.$~~Enwy~~~I'n; Yil~ imr.k:e~t .a.~~e Ue~ ya~nlQI~ W~ yafl,]1\i. 61r h19mde tt'!ldl3;mame ye ~n'ldlln,u samyonH't'iII. '·Mus'taFa. ~rifriJ k;lf1~~~ tarlhi SJl'k' sJ!k ve nk~iz dutl't]i)enn

,It'arilidlir. ~P.Q ~d~i~~ ;~Ik~~emid(l! (,,~ult!lH ders nn~'rllr:u;l~ bunmn oJtter.gd[1~ iH~t ~riyQr" ,ltAltIJbyorum."

. ~?~~, y.~zlmda. My1€: bilr parag~,alf yokiWlh, Btl paw_graf

liyrt;lk bIT y~l.lh~hlj] 1~1t:or-. .

_"'~~lI;afa K~ldli~ ki§~se1. talihlii" 9tk, sIlk V~ '11ik'~~~ 001lLiil~~.erilii taJr.lh!ilil f ~~Jlt',a .~kimDel\'Jj~1'IIl/n~, esinl~~. ~tI]7j~ ve ~'~T~ b~~~etl'iI~"r-~ ~stllrma gOrev.iyt~ ~k,"yhr .. A.rnaSya.'ya, geUWl101l!l' S0;1ie\i'" QI&dlJl ... G1Ja ru:m]~n bIT ke:nuw-~ ,a1:lIp~, Iji[" ),'a!nQ;l:Ul

154,

6:Sg(j~[en~ey£ ba~la,an TItrk mUb~~1i U~ !bjl'!e~TIWfG' "'~ d~ter y~.ru][an da K1.irt ~~deir]'erirntt. ~I.r Dlub'l'cmeie bym~'~nna¥a! yijileUyor; 'K1l1~t ~~ifet llder'leri, cnimd.e ~Oiunda ')l;r~k :fi!Jdledit;~ID1Id.e bir orliil'~ b.iUtlhl~ kati~m.!l, ~,mlfliilll8.unda ist'e'k

~$t:eriYOfhtr.!I! . '

y'a~dlrlJar;llm ~~dU1"., B.iJ, ~ 'b$'i' :l\9lih ookJ~tlu·.

B~1ILll. ~~'rada" a!j1k.1~huilk. duromllll'tdAl.,d~i]im= ·Ou.la:1ng, );j~ mp hailmde ,,.,ay~!!rIJad~. '"Te',z'hrrl dj21i$iyle'l mevcut mribiln, :mhnt '~s~1fun:~ ,s:eti"rclift~mi bl?ll] ~i:~ym. 11irkj:Ye 'O',3erin~ 1:ce~'"" I.M di!\liiB,mi~l b':~oo kfutibl rI~\t~,~{E'~' dl:lis.i~bil'l 01 N;urt'l€'l' O~iliJ'te

"f~l~r· '~~( cnUmClI!I, 'ki:itabidim"rn

" , .~~d, ~~ta'r:la!.~ll, s?:rl~~ ve ~I!tf alt'ad~. :Ke~] E~rta/~m M~h.a ~~n'd.en:1f$hnrn b~lgcls;rl 'Iffl ~rev' kal;td •. _yer ~hy-Qf.,

So;rgu:m~]]]j, hir l'iR~aSI QW(8~ ve oov'liru~D"ia~a. kU~~ll'm!l); O~\l' ~~·di :K'tIlii1dD]lJ!J~ SURUYOClm:1-

Bb~ ~atall~ ,li ·-yortlW!!: '!Ktl1I!']]jJ~~JJl: da l1\~tkik .haldmui- kru:h'O .. tan ~'~r-A'i '

__ ,. ,Ie"~AI!:,JI!o!\' ;r"

'Bu ~.gri incel~eye za~l:ntt G~may~biUr:~ ~D~~k 01-·

filDS~lj diliryon:rm.

~I,~li" ~'ilLkti~~mememi!l iUtiyo:rum. D'ev~.m edliyoru.~

!'U'Ill!ua'fa ~~rrml'jIDiL ba~anS<lt '~rrbj1'u~ haMke~ml E]g ve ~[;-

merrdl' 8!fj.ilrui1 ~,~.~ ,~iirt orl~'k~~,~na D~~,M~d~r;· Ape Karde~!n:l" It k::niem.t·(j~ o!kuh.Han. d~rs ~JJlhrJ:mdltr bu nun on~TrIIi,ne

~ . ~~. ~

:Ip-re~ ~i~'.I1'., .

Garii.10y{)1"" benlm ~~und$,j\ Ap1 KalftlqLmi~ ~eEll!t;lJl,

'~~'Ifl~ j!~l~~in~' 'cl'el\~1; b~pn]anl'!l2U m~ret .e.~~i mUml~yorr" ~BlI.ro:rt·I:f!_ KOrkma:z Aka:dernLsjfnde1tiJ d~ 'miioilWi"nu ~noelOO'imt; M~15~at\i Kemal 'h~~]@... 11btJ&l"b'lJ k'lutu1nJ~,11t1.e", ol~]"it'~", be~[m gOtdUj"iimden <QOk filaba. btiyif»; bit deJ~-f biQ.yor. Y.al.Z'lmda 'b'U~ ~a, dt1~rnyor~TIiL.

,td~1Ume'nh:l oon~m 'fa~m1 o~th~Yf$l' bijlrDMiin'U bbUl] 'e~.

DlLlJ'Oru-m. t'iim:i Je:~Ii;iden. ~ya~l]ma~W:lf. 1DO,~ Q:~mU. 'BaM R:~~iZililk oillm['." Ayn~ ben bu hia;~12ili:kl~fI g.u$lterebil'@t)!k< d'lll ~

nalmdayrm.

'V-'~f~i Kant _~i;mil' Uzerirte

Ml[lI tala .Kemttl .. "N mutru T'irkum, dl,9r€: 'en demi~'Ill.

R"n ~kaa V~d im'nde Abdullah Ocahm"la k,PnllJurb:.'fi .... p ~I.rchm; H . . m ttllJ ray3 yapayahm g~dim.. Wtiin :k 1'1laiL" ~uzU}m~ kapalayor-du,," <L').T!.~j'r }11~ qttrtdl bu.m lJlI oktay~ ~elecegimiz·e hi( jhtimtal vern-uro' 'm:' dtyor;dj1lm'. Beba Vadis I'PKJ(, bOl'Umi, bir. tUltol ~ha!ill bd.1JT-dn:. ~~'da Mit' aptrmmrn1'lJ datr . i v"tttdu." Onc;iort yddJr~ A po ,1l(ar.d~im:if!L ya~IDI~ bUl'~da g~yor'; blr ItUr ,g~l'tij 11 • h~pi£~1 c1r~I;l.ebmll.

sa~n-(:hi!D\ makta ~udttr: hrn [a rl . :alkl . 9n Yiiiplyor. A rkad."b~~8[;'m~l' ~~,ml!l,i 51mu~tu ... kh'ml,1s" i'dam Edjlmii~r~ kimisil yifri~ 10 mlltillrl IdnuSi, ald~,m.l1n'!limr~ kimisi bl~ij'lr .. ki '(nisi iBil~lmet: enn±:j:tiT .. lmfliCl}ikt n, kO~,~llll lmm dotdw-an bir 00' k o.lrum nibh!al1!~ ~~ _geUni:A adlktl ror ,s(l gibiJ yeni 1,e:1m.~ler,de. bir yerl~re g-tnleye (alIjIYQ,r, Bil:' dar 111Lekatttd'ad11'. J~:tirt ba Iklll)lL yU] k~~ll~k g1 br [mryu!k bb'ub, ,a~i~r.nak a,sLiy,or,.

Cdt,d,u~:iim §trud1!l!.f: Hem. b~nlmrn y~'IYO w hem, de ha[·_'fil ,~k eJeiliriY{J\I!',

Apo Ktild '~"min Kurt halbll'lil hem el~li~ni "" . l'~m de yi:iJluelllJlm.e'k ~SJ-elnesi:n:i ~g~l!J@rl3lm "'N'(: muUu 1Ci;D rd UM dlr~' 'file" dClniyor,. IK r4~n yUkiseli~:illi g;fi' flek burm ~ elil '.m. ,ekli:YQrum.

]dd-aNlh1e'de '"Dikin . Ocalan K.aH:le~im" ba~hkl ,ymdil, bdlfieti v.~ bijlg cl '~T o l'g;i tW, PICK He mliUJm!. IrndeJ'i. AbdJu~~ai~ ,Oeala:n lta)k~~" dendya!'; o;Di1ci!mt' yazI'm 'l'i d~[I ~niluQ!Ilmll,n ~~i' ''Sid~l'" 'El~:I, A1b4ulialit ~anl~ saVl:lh~ fl\It\kaItrn'Illll'11 g~iJry~e' g~mUyo:rum" Hem Turk kW"i~I!lIt!l~ ~ \i!llil1l1i bWd0t daha t;bk onems~~t\ \lo"e - ~m de om.ek Q]lSUn, betUm de o.kudu~ UiD'fl. Siy"BF ~L SU,tJ~eL'" f'~iiIIMi :kQct1J~f]i1a, benden~(lik. ,daha f~:da"se~.g:i duyan 'biris! OJarak goru y»m.m. Ya.m:mda" Apq K ~9rI1l. 'fiiJ!'lldy,~ delftimr:i haN'kftlidl'd~ '~llQm~~J' hEllkn;)ll l~tirl1!rni yO'. I trne'k isl:ey., [I" .a]kmnn g. Sibe~,;rJ~ kiml:igim liiJ]aih dalill: her ItQrlJUl i~aj"lllJ lCul HiJama'k kta.r.mJ'l1l!lll.y~ ~I!imnfIJ hiT lidN ola:r;1'k g6r.zyo -m..

Abd.unt;Jjl1l ,0ca~i11 hi]' bo~t dev;r' mc-isl o!ru:ak "iiri;Y~1\l' 'Bll'J'IQ., iI omm ben ;Scilah k<u1ill, as III b1LmemJ onillllla.r

1:- .

Y'on~uyon.nn"'dfyo d . Demek< silaha 'bllrdu~kllnUJ!U ¥o,~ OrdLd.atr yO<Ilf'~]yOJ'Sl\ bUaul'l. zarWth1lllgumu Chlyuy,oT o~lDabd il\ Kurt g:~I"Q?](Ii~trni!Ll kabul gOriii JIJ le ~~H\e. 6netn1li :katktlan y'a~ ]1'" mayan bit k:ilf<le§irne S8:Y:('l gt;Ziuy]e bakmanu !kUrt e ·beMen. b~ell.dU-. I

.. vc~ll~; (j~ !¢zuy ~ oo~tlr;

'Ben ketu1i ~d.zl1m1~ ~eattm,

De:tUm ~tulruhlk am:&J'l~[m ,:gavel '~.Dmylefiel,l~m goZliJ.mul1

~'Jf'rJbg~. Ueliml~dif. .

'f;iTl}l~ i~'blflik ·smdi~,·, den~ omk ~!iIi~ a '9:JiJa. y.a§~ ts-

ie4:Htlfuden hi>!; ):J\J.§ku duymuyoRlmn. ~~er mdJli:lih b IhUUTlU zanmda tail .. - y5a~ bunu, 1Y'm. gas.pediJ.mrt 1icimiU,gmJ. kUfrtannak lI'e hem de btrlik t-o~,1LtDanIJJ bJat:m~ 'i~fIJ yapll,yor Ql/:rDalhdu'.

Bu JiIlI.a:r gerJ>c • dir • ACL~U:hf".

Ancrlk ~idd,it.

'8111. toprIlldar.dia b'jrrUk ,olacaiktLr.

l3'1l.lJll31 'inofllyorn:m. . _

"1f1drlyeo OzeMlle T z.:l' r" di2:'s-rniil ~in,.n~:tta'bJyl~ "KiTtler O~rb'(e 1'elJ~r'" dl2:i~!rt'iD blritl~i kilab.ml~ bu Wl'gur;tlDIfl pan;.,'!fJSl w' ilfJl'id0ki.YMf~m bit katkloill rail:: sUl'Luymu:m.

'Sl,j1}e saYfjdanml ]£ad:~' ecUyornm,

157

DejerU Yallgldar Kuru]ll~

_ . _ YeJ1!i O~b'-d!~ ~ 1'-Q3lKas:Km 1991 ~dhlj sayllJsmda ·yii'i.ym1~n~m, ~!~i'!J",.~~rdq:bn· ~'~'kh 1~ :~ -···y,er bMm yqhlyla oo.,]udiilluk yap~\'rl ~u,~' -Is:n.ac;ayla. v.e 1foIiUZtU'\J_fI{Gi.zd~ y,~rg-l~ alHliyoru m. '$avabk M;a b mill, ~n nUl ta~aa~n&,,- Ie_e_Ia~ ~i!lndllnhhaml 'is;temi~ ,b-UhJlJfUI}'Ql!".

Sa~rnna yapmak ii~ mahkem mjl ' gelmi, bul.1Jtlituy-oIfL:Inlt.

~ ~'. ~~ddityq~ alflly.o~. mr ~umi}l~t taJel:dlul b01]~ iil:l@l ~~~k9ru hiu:lrl_annu:~ btr b;~tla. ,o:rl!aYi3i kionmasntt ¥Ji~£ItiCii 'IE' l.l~CG btdiJJ!yornm, Pel; 'QOiI: yaz.J.k;' ·Oim:ak :si~ YarsI~~a:r Kunilll\ t.a?'JCS'·n blr .~T.~a.m.~~ '·e~ ~ul.kkInd!i mtiltWa~" ,s~Y1yor.5BrJlJx, betl ,@ d1y~)h'lfam? ~ 'mah'~niz~ ~1:smd~lI-; tmy~~ ~jr 8·n::rl iS~ilkJit~~ - m',. lli~ buyU~ a~di:yet y(Jk_s.,,~ h~'i--unll tru: bdM keI~y 'rta!u~' kij];bu] t(h)'or.-5:~nl!.lz; blllR'lli awt1 l~lyorun:L, Pedd, kGibld ~~yim". . _bid ediy~~$urnut d:fi. })'1 . ruk o[~.ak !~ bu ya~~ day4tlL'llAml!;; b$lim Da~d UViU:n~ yillpnu\rm beldi'OIi'Slul' z? S(tvobk" su]it bi1didmUlC:ll· bana" yaJntUa nb8,judU~k yi2i,'lyn""Ul1~1 d1.yar '!Ie' Kurol1!ll fIlU.~La~l ceza. ~eojjzi ~stlfar. Bell de sadeee 1Ifb61i,idll:ik Y.apmlY0,ruD,i de-:me~F . W'''llifn~k d!urum-lU'fIda m_~1 Hepsi bUI I [I-'jutM :00 b_a~~i KQuu.l~~uzi "yapJy0t',sun'" ve: .iyapmryontm.'" !!JozcUlde:r.knden oonn ~a ~~I ~~ l' Gel¢'~ war WIi,~llltleoo'k: mjailrLia? ~ti~l.e hu kruta.rya:baneiri_~~'t1lPliZ lim?' KaFar w'e1'inek btl kadarsm1il d~11l11 . .w.~ mm? ]noo~Jann cr-q';udllgti.'I b~ kadlf.,rr 1lI.~k m:I y~]yOli's1liR1iz1

8u, liJ[n1..<Iz. hn1ll y'a~pm&im.."n~lzr d'~liy'oru~,,,

Mall mele-l'd~'IJ dmha. ozen:lri v.e daba add ~i'!" yargmJa~

~'Id~mdt li'n.U:kLmd..r. .

15

w~ m~hkemf:'·Q;flrunde.jXk ~ez ~~ade oo:m.yo-~m~ Tild:: A~,lelif.!.e g:ijvenhn olmad1#_w Ik ~~ di~~didyo' m,. Bl!1n'U ~en. yaPIJ{Q.~lI~ tlunlll B~I~aJlliIjk ge~~'ln'l d;uytrynn1'il't

HI] ii]kede br ' fOc~k v~r.;. ,a~e:1~ ".il .. a¥~n~ gelen topu~ kale OOk1~.rQl'hi]:1fi·,afl1i.lall?~k mC!tereg~:h:~dermE$id,b. Bu ~ii jyi yaphgl anlal~ I ~1' ve bUinGm d~1a yl I{irvlii o]d'q~u bl~ lniym. ~m~ ,

-.... _., .s , .;a. 11.,....,.1 Ifml., ..... -

~~IllII.l ~Wle !YO ~ _b. y~~eye lul;s oto'mobtller ge-Uyul'mu~ ve

giim.rllk odenteden ~uliU·da]l" ~.~,ifd giri~QI-' rcnaU poli.s·~ 'Ifu,Yrn~ l~rda.n hazl$lmrn jz1ru, beJkj de ist@m..lJtyere;t s1i:rilyor .. bu u.nUi t.o~tlya 1J~~~ruyID'1 haber oidll.[. ~Jl ijnl:d wpt;lil "'nllberlm ,okil demI$r- o.ku'd~ mr '[oks] ~t?~bU dam ~VJlum:ni% llhn.10 1O~,yu bu lqyCMU".; ·top:!1 )~beri Ql!mt"L~u~h,~iru :s6-yldyor.

'" Bi~. p6LT~mte· a~k d~_romnn.da.:f1m: 000.)(311 111, I :r ycnnde g,umru.k kru;dfkQhg;IMa 8U'i,'l!1T0 y.:1I da. 'lOp 'kA]ttfil~rl ,~~a ol~-.:'Ilk

k'1!Jna~l,tycnlar. B~ rn1 .£1 ket\ . 'ii~~ .'~erl.deg&e biHe.br~ .~~~ P?US~Q yaka! rY"t~ iJtlJl 'llLedet'lll~ blhy~ruz; fspany;a."da t.}Jy¢rn n 111:110 'bi:r SiLllll!IJ13 o)'tinCtiS~ v' -ya ~!l tanb1!l11~a !Il"akistiIDlit';rii (5_,"]~ 8' nema .:d~lIj~!!·~ii!~_ veya bif b"a:ik§ mi;l!.lla~a~lmjmdiJn.. hap~ y~bYOr. .. 811d~'nlZI sanJ:ymum.

.. A~a~i!!e, g;1hfel,~jzH,IL~i~ 5,on .. ~ya , ~~~lfU. aZ'EU,E_meyi smdu~yoron"~ polls bu unl"ft top oy rJM~~a dO~'IJlnmuyor. Fa ka t: dosy,aYI kapa._ .k 1~t5~gi vai'; ,;a-'ka]afianlal'dan bin:!!;i bu top.~y hakkmda UtMi2' vru'Jiy0:J:';. ooomJidire" .. ·8]r m11i~etrt~ ~.~tuJd~nta. .~rLi] ~hyoJ'; fakat wWI h~so kooamu.y,or.,

'mw SCIiU 'V(U" 1<ufynUlrl'lllZ D.bllll.ay'~bmr, bJPlml ~k. ma~ 'lI.!eril' biT li~yli2' k'a, sok~ hap. g;:bmieroi'l

])t-vam ed'iy{~[(jIfm: .A'VtUIPa!d&ydim;l, dtijm:1um. n~yiiJ~~' el- , d~, ~pse g~rd'i miT' diye' somrd"l~umd~, ii tMl3~J !a'an a1ldJk d~i,ier. Ki~m .mbA' ,zan:mn zaman ~k d,Q~ 'f~atJ\dmr; ,a;tada]d ~b jzm:a~!,]Ifl v!' zip .glan. ,8ltb;yo(f •. TopQil hakblfU' ki tutukla;·Dli!iL.'kam:anl:'l.lJli kaldmh'ltUIS''1m~ hallfk 1:'l"taIIlh,~j' ta_1lIl.S111-'S(}Itl!1lIi .a.hn:ilr.ak 'ifad~~~~ d'(}mnesme bagbyor.

Ben deijyle d1iiijoUfui}'Qru.m.

Ttip;lI batkmda mluklama ]:;m8n bddulb:u~;ti1r.

159

~ok aadnr, T'ul'k !lda'~~M~ S'u ~emTirtyomm, Giv~n:l1n~k i~in J~fu;ir IL,.Erlen ib~~amn,y'Omm~

S.izt" ~ giJJ'~i2Jitim y~~~ Ozel, o'bif.a~, ~jl~ guvEnm~ i~i~ birn' nedene SIlJh~p d~iUm,

A.~{"aJ ::I:ll ollia~j s,eYi,orum. 8M '~!lllilernertDi8'i sev~iy&UJm. $imdi by'.nti yaJlgll~ya~ ksau l;; bunu, blr ,dbi!t'!l1ti&izlBf taro~m~Hlyl@j goIg@:[e:m.i2k is~lif;riyo~m.,

'~jI T~d::. ,~;ita~et Itupi~uilltlg1!l~1'I ~:Qven duymuyurul1\. Size say# d.uYUiliYO:r:um,

~iiI y'Q]U¥]~ pfOp$J~a~Ql8i y.~p~ :arw;l~Q~@mM. "'PFQpag~nd a" 'S~il:j~utJ" ,Laq_I~e Ppn"ag,a:re'" rulhl~m geJ.i~l'. ,A[da,~ar:utJ ~5YJe ~lra~fa_bil:ir,im:.

fBi]" r~tiI]]YI f su r;d urme'k lYiIl cl~ (y~idl~m tI~m yollityla,

cill!i1II1.JflI) al"l~Lrma~

Y€ni kl~~lda!ra ;aktpnnQ'k.

(&'ir uyg!il'l"'llgl yE1l1d '~~[r i~Jl1~,d UZi!l!lrn'r!~~, ieiil~M'r ha[e g,eim!fL!2'k~ .

y ~unnslllU sa:g;1ai'Mfikl,

¥~ymak. .

~i7L 'lJ):wllall'lfl1 ~lMgis:hrui yap~n~l; lru lily lliilmek ~;h~,n.tmotr~ da~.

_. "~:]I:ln ~r~~" )1l.z;ISJ,~Ii}~ PK~, ya dla :~ideltil: AbGlJI1lIJ~h ~hlllil Sou r.diltd Lim ft'Ul~ art:irrdl:rm, ttu, 1~!kta!rdJm IttU.J uz;p;h:'mi mt.. I1jl inilr' ha!~~ r:ni ;_e'timi 1]11:"" ~ll1Sltrta<i1lru. mI S~ladiIJlll ve yo,k."sa yay-dam ou? BIlT'IJ~rm en. a~ ~lris.inin bana 'ri~~8 yq;k]enm~'i V€' Kumn.lJnl!ill~ ~lllt~mi\~ ~tt:rilme:ai S~Kiy{;l:r" 2:muWlklud1a:f.

S~ yYJtleDLeyen ve {lI1,1~ gOs'lemLeyeEI. idclkun.aole' !Olab):i1I~r mi:'1 AYJica bunlart I't WFisi, y~,~~ 'biJ~ SU~ o1w- mu; ,~ly~uIk bittUfiL l«lJrtJUS'll QhYiltlY~1'1 1Ii~~1 ,~m~1\~ bh' gen~1 g~~r.uk Wf.fJ6kM. lI:if'~'r, BAer b.iir iUIwd i:!:' Flt]( "lie Ud\erl iLc ilgiH beruj~n qok da~a (.8Jzl;i. "ya~~I' Isy1~~[ ~eklefl)'1mial' b!l:1rum yap bkbnma, SOL;. o;z;emti, :ri~d-eiln~Bi wrun]1I;I ,hl1!l,yol"'. Duro_ btldiu:t'""

1Q§illElfi 1!tlk.a]lLlJ ~sme'~ Se1i&i~ ~am'a \!',I]! Btilk'rof,'e gidiyol' lfe bJiI, ~'a'rafa !1e'.t)~tl_d·m"r~irum~ler'~ E>uy~mtot" 51lri1~ v.e RoniLl;lJIi~ y,tIJ,inJ~fI rKif(; 'f''iti~ i~n1any~a ka:fnM~htl~:i!JJ "filJrki~ C"Umhuriyeti 8:fh.1:lS, i!s]'a~ ,~~d~~ mIrQr" ~~bn SF~gi~ hri~ we ROn'!L([nfa :f.'[iiku'm,e~)eri'orleo i~h'.!rllle su::rfll:§i PKK mJ I-bru(tl'lj in alnlli1afUin nca edl~YO'l!·.

[lJ;"i~H:e!i R;:i. ka WI ,Hrikm~t l~ti'Uli"r )@ljIJrl/a. ~~~f(lr .. ~imrf!di1ll buida~~r' v~ ~~l~ud]jrJifl"' diyor" C£JL1\ A1~ .Li:'i~u.unet1nden J

, , A,...!iiJ~' A, I .,lI;_.~" "

[~Ii·h .. liI;:"'"t ~~ Qin g'VJa Ilroilll] IsttiYID:I'.

ea~bab_rn De.oo~ 'He~ ~l1r«](u~ m~tJup gblllderlYIl)[ ve 'ba~h'til"itrH~a, A po. rartiya 'Ka:r~r~n K~mi5'ttal'{~n Vliy.~na k~[~ularrl~a\ ~l9-a..nd~luu, 'h~bet ~eriy'GI:; A WShJJtya.,Jii;ikrune1i'mn I<i'Yg:. dUJ7fl1~~nl1 H~lsj f!lt ~rilittsll'tda~ :m::Lmda." talep ~di.yDr.

B·~~,bn ¥ilmmrut P:m~rr !nUiiElU~ !Ji~mi.zde~Cr.d.i~ 't-!'llIYUru'lil'o'I'.

-I' •

Barni! ~6~. en 1r'u:}'1JiIl, 'Pm~.ar:u:iliErYI bu Ih:~kiinr~£~ ~~kfnn,'Il; yardJ[rrtC~ V'e~, WM:AtII.'i Y~;Ply(j(f. Bunl~m .. gPN2 r~ 'v.~ A:~~Jar 'her yru:dMi'r; ,I\-po b~ ]fuai~1- VIe APlif..

6ger' ()e.z~hlindU"~~hm.a.lar1, ~.~1l1~l." \I',arr~", ortadahrr. ~~ detiLI", dJurum tUUl.ut ~

~ek] i}eni]']'il drntIJ1(Jl'U1m!1 ~l~ im- ,;;'1" 'd3 ~~ ne :y.j;l~ply~.t'unl?

Wr.: Kifurtl~., T1Jj]'Jj;;'I~re d~(w~~k, he5]e~feri lQIl IrlIrihscl ~nteri_ dchi,lu__fIlll, ,mc:~k .b~l~m~ooilde:r[ni V,E:' tiut'ilda 'f'KK ltoo,i O~:b~'Ili ~~ ijnooJ ~ ~r ilWkiisfi buh.u'IduguJII.rU. ,Sc;9rph.Y9rum.

I kh Btl sapmmBdan/bil." I'ua:-k 'Q~~rnkt bo~;n'IIJ.tl~k €.h;tYlllfOJUm. S~t'V'c:dli k Msk~t:nl :lise, fiZ~~Fi yO:~n bjidiri~.t1d~, M y[lp:I~r?

'B1T: Ku ~ tleri['lj~ 1'1iJ;1I::Ie~' ~~lll ihl~~n~~Jilik bes[em~l, i~i'n g08te-mild~ ~en r-.a]u~t.suhk du~y<Jif'.

W: BIJiI ral~flrbuzhld~ gij~leri]llri .,g~i!ld~e' bpabyor. Bll. ~a,v-a.lb!:~y,I~~'b:iir l'l1hailS'l~bgm.J:!ava£l OI:UiyQ1'.,

:Bu ti:aJV8, aymn ,Ziim'laftdo1 bH ~~md yacnJll§=lmln tla'VQSldu'. '5i$temill '~~'I y\allb~hl~ ~:U,dUN: B'Ilru sjj~ ~gef:lliren ruJF;k,

d1li_zeni, A1IduUah Ocal." hila blr "I'Erlt $.liiu:~k Gmuy-or'. 'Hir

Ttarl!:: S3,Ylyor Vie lI:iil" 1tI~k nlta a:'k y,ap'bkla~b1a ,~I,yOr., _

~~ ':fJ.ir Tik, o]ank gOT; n eg~nli _ TUrk dtQmi Y'~f:llklon ' .a Q)k kJm.~~ i~i:rt bw~im ~l1..o1 "'Cblan Karoe§im" dcim.erne dalba '~li kmyor,. 'eJLt, [elmLie oldlll~m m!;;Illl aDke difllfll:i'IJ ,Qk"n~, J ',_ du'~nmed!i;illb, 'i~~.J beni birr' rehlfie kabllllil ~Pi cesa.La.ndU:'JIbSlk is'Hye +

]km, ise Apo Kudef;im.e birr. Tiirk olaJl'ak _~yO'rum.

~il\ Ap'i~ 'ka:rd,~ Km1: fti1ll1hnm bj!li' ~vlaib o]ank £iirU]HlmQ, V'C' yaptlktanru i}.tlceU:ki~ .. l«mdi ~]nld1lltll d~a tii rtl~r a~lslnd~n ile',gerl~ "dyoi' •

Apoi~,tl!m!m ki~c;1q~m KUrit hallikt i~n yaptiManna balIDyol'Witii, lI'~ btUflL:iI!fI QJk <on~R ~'li.lu~jWHIm~, b~, f1.~,@]e .iOcal~li1, 'Kar .. dgfi II d'emey'f st.<lyoru.ln

M, h_keme. de' 'bel1im y~p~lurn yap~J[<hr.

:?~ semlaJbifUir: P'~ld a__nila Pl([K ¥le ancien ,A.,pQl:I~n TIlJrk Oev~ let] ~~, yal'"Q,ttlil~ ror!lJiNall.il:l hesabl yapdabiUr., 'Y~plll:mamal[l(i:r~ ~~likil:e b1!ll.J1l. ,ge~,ddH'; ik.ilpm fltu.-'i:1 a~JLrut hi, Hlitilan diJimi :~~illjl[de bUI11~t'ln ,oftadialiJJkalbe~tDl ~a.~iyQNm. 1~cl&i~, Myh~: ibtr n:esapta, TIkk d~emniFtli a]~~kJm,!J!:1t c.:~inl, Sitl1mt,yommu. O-~lil!ZUS~~ benlm ,,(\ a~u1l'i.'J]m. gifum 1. .h-sab n,~;k ~jndOOir., ,Cole d mlta kaj]IOt"hlr.

OM, ki:citlci yiiz.y.lhn b.a!i~nnd.~ Rus¥a '," raIL ,Peb"o da TUrf.

Devleti, l(in b~yDk sorunhiir yatfJ~tl!r~ taidhtep biUniyo '. ~ nedesde lP<~tftolnu ad'llu_!biz' ~1i ~tra,lya .~~karddt, Am:.ak' p~ kw_di ruukl i(il1,. '1Uiyiit, Petre" oldiu, VeliJLldy Pyotr Qlal'~ ,'ruhyOf ve billul;l, diU :ya dla, blylte ka~lIJrn £d.iyo:r~ An~~Q--.' A.mailiflin dilUyr~Fetfro'Y~ '''P'e~et t'be 'Great" den] iy~' .

y~u; ,liM sorunj'ar .geG;iddwl:: (;..@riye 1* ]taUtllli'ilJ rQnf;!!5~!pSL blt~y.·Qr. Bu ye1litid~, dofu.~llJn >iilaldl, ~~)(;tui~]~ lle ;;e~e~qmes.i, [tl'a:l1h ' y,anloo'eblj 5liilahJa old!~ ~'~ bend\en bu WliI(:$aruU.

gPrm.~m~j'il~Jfii ' l~d;lf. ' ,,'

BU$L1iI 11esaJb;I ka:taJo.ai~:U1lilZl uuayOl"1im: "ES.ar AbduUa b O!aiau·] timor 1nJrk ~wak g8nnrekten vazg~~~ bmlSi ~M VerIne ge~4uyn , .,zsnuz.

Dugum b:Ulfadadur.

Bu btr 'buyli'k yarnl $Ilkn, •

:llrgOO~ll ,fudt -d1llteN1 nu~S 'ka~d;l, yazul~ dola.~lYla, d~,~i[j" ,~~Ii~~~ ()cal\ein,"t TGr~ Sily-ma~Jta 'IMt ,00 .y~. ,~1JI ~Y'§ . ~'

, fi1!"~,ea' ireti'" tarb~~aJ~ havaya kaJ.dl:Qyor;. KUl't;,ge~n[ kabul ~tri"l!k ApdrnJrI bir b~b l~lkm e~lath oldujlllJrlru k,~buru '1fJm~.Dc 'ltiidir, 'Qu kabul" ~in~' qua nf.)lIf !)~~ o]~

"k0!iul.d!u, , .i!L ,",," 'k i [I. I' k "Da"'Il

BgemeiLit, T1ill:rk dii2en:i A¢1U halm J IlilT : ''II'e'' iIIII §llie :n tr iIr

, kli vey~ "K:uyrullu 'rurk Atl;rm~kte' lSI'.a.11 d.avra:rnyOl. Ken-. disinil hep kU~~illUj~~, ~rtdj gfic-une lnii~ gftverreme~, 'Tth;~ 'K&ot l'Iafbul!. "p.a,gl~ mit'~" dlaJ'a'li; gQTd~~ b~rli. ,ol_!lrak kij.;um ~ mbi. w _ til ,olmk ~ ill m~ 0-[ tlyo. Bu" llIden ' Apoj'nun .¥~ei~~@ K~r~ h.a'i mn ,~,k Delr~efi'l1,e ~'~,ver~ d'ilj m~~ctcle.Yh eMf! ,etti,~I"B~n.-lt~~n, ~u~l~ ~Y!Lk.gonm!l:y,~r: }(J1j~iinl5ooi~ k~5il 'PKJK ybnetinthiddti mlllc_ad~I£lU[l h,,' dl~ kaylta,k11". da;~, desteJdj ya:tlaJliCall gtiJ.;lere di .y~11 olidugtltlu n

pmPA,gadiDlJru r~ptye]"· , _ ,', ~_ _ 'c

Tem:u:~ yanl~,~dilltl t1kan da'ha buylJik bJJf" y'~lnlgJ Sel-gJ11,emq.

oh]ry~

P:KK 'VIi ~mDEr

l"'a'r'tiyu ~d'.iI!!'a:n Ki:inii5'~n", bk si¥lasali 'pill'tidU'., ~Lzli ,~t~§JMifa ba,§i ~~u; ~jmtl!i Hrgi:HI, ~fTlfn~JI1 vs eylemi hilln onem:U Mr' b61iiniU .a~il\ota g«~fo;r.

~dde~" P[<JC'nin OzeniJhl~'lld,en. ~bm]aIn~~n _ ve

~()nfemler.demt sadece ~ldir i !lu ranwl~-ey]emi~ ~l§~ V;t:: ~Lklaft'@lan pel. Q!)k alanfll yaYl[I,yQ1; \'ildd~t :blf a~~~

)"onttnUdir. _. _ _

au ltEd.enle P~:yl iJddet: LIe Bzdl~l~l.i~yi doj;rn b.ulmUr yomm. ,Kcsin .... ,polli~ka:d~ Iotddeti _yOfI~t~m ~I{lni~ ktd:I'!I1] OOiyOT~

an~tlk yapttklarntin sad.~ b.Iris::i olvdk or1:3,ya 9lkiyor. , .

~K. 'polilik ~~~I~i~e ~~U!)nd~g~_i~~ldeliVl' d~lda da va,Fdrr ve ete ~j~d.1Jl\ Ben bunu yapyorum.

Tmkiyeideki ~]i yasalliU'ill' gOre ~. d et • k~11Dlmnu Qtll~ ve ~d,det- kuhl4wLlmmru ~zemdi:rJl"lie"k y'l d~ O'v.mJak

5U~tuf·. Ben bu ~U~lU b1~1 y:O:rulm,.. but S1JJQ!I, hi;:'hw HfJ'I!!!Ul i~ emJi)'tOIn.m

. lkLn_d nokta ~u u~; 4~nyad~' Ce2a d"litulfti,<les:r an~~Uik hIT yaPl)13. w~mTI kilYU~nUJ~~UJr. Ce21i, ma:TIl1~l, art p.a(~;lrr'-~ a1Jlf1C1 ve tolitml~yi'ciWr,. Ceza ,ijili~tislmd-t rtopla~ .~_UA; y~ da ~optan SU(hll ilkeleri a.c~n~. buhmuyor- Bll:.I1un Tn, l~ye'de d

~~ddJt..;[mfi !fJ~ID'[mesi gen!kiyor. _

PKK"nllTh fi~d ~t ktd~,atl;ld(lg;WLa h',k,a:r-ak,. [1]{X i~ ~iddeli ozd~l~ 'nne'R ve buradiUilr A.PJ' If(; fd~fJ]'tiJ bir "'top-tan :5pJ; ru~' haUm getilr:mek: 'ilk lliktiim:; ben Apo'n;uA y~ptl!klan.mll.'fl; ~rk Ce-

a Y!'Isis. ve 51 stew d'IfUtda hllanl@r~m, ~'~Ill~yp:rpm. Turk CeM Siste-mi"ntTI k.':lpsam • ~~r1~,gi u~.er :iM De:"rum dlmjl rndadll". D~I\ go'k .gurillHi ·ijnull. ~an abn, seUn ~eru.m d'I§lmda. olmas I. ka:dlwr be:miim uz:a,lrmdwi'p;". By~~a'~ bunl~d dlgli o~aTaJk ,spath alit qi:ll1I _ \Ie blr sorum],1W1ItIg'Um ord.llgun.u diii nmuyorum_

P.KK ~a~fl d~ uJi{glUDhUlan ~iddeti .,.~ ~L'1IU~ann gQ,nnelde b1[likJi~1 PKK b1r.lllf'ilind!~n yap1!am ba~kil 'i~~:eri dB' ~m}WI'Lrm.

:BunJa ~ ,y.i[,IYfirulll. . _

fin clnd~d:i.ginrlt!. Mrd~ KUrt. Iknn". eziJlkHIc!"' y't;'mJ:iksjd~n1 bGflli~ -n.e bn~r tUJ"lIiim;gdelllJ ra~!JliI1j y~bano lm::!~ ·ta~iJ' ·;,m JIll, a~l1~k dtuygusunda1l.r a,i1'@t bat,1aT.l!ml::1~J da! . ~~r'61. kten k'llID(':tulmEiYB: l{a.JIa! ~IIlU .gori ~. rn. Bunu ~k b1J:ylilk bir .'icvim! 'I~ ,Rat~).hyO;rilm.

Kun haJJ ~aJiL_Ili1li QTblIkoql '1&K du.zen~ dogru yiim~u MM 11~-etan venym.

Bu ckun~ !3~. ~, 8zgu'lffl'llIi kopanlDu~ bu balk, ~lmdi BilnyQ!l'Ufl n (OJk OkDy~lt, en !~dl; so.earn,. e]t ~t1k-.tvh~'ll Hiiliki·cllM yoblMad1r.. Bw'i:\l. g?ntyorum. Bunda PKK'rum. ve Ape tliU~ d~imin. m:O~alfii ~iir'~Likten g~nemirorum.

GO:TIinle~ SOl~ d~ldtr.

GorrdOgil!rnfi dirn~.e11 irdijim ~ dQi!jydli.lt,u_i~l\ bana-ceza ke. - me.z.si'N2;.

aWtll1 ~,5'~ v·~ bll'det biT halkin yuksi1iJlnden MViru; duymak Q~ ~i:lc;Ht.

,A~ . ~idd ,kuUm:uD'Unm ltttrlli~e ~IJl4lmaz lmle ,g !lebU ...

dj~ ini gormu~ orlma k da SU!; d~iJ)dir. , ~pimizin ~u~yaya gel~i de bir 'bilyUk. ~hidet: S!!1fi'lllC<tlCh.fr; du:nyada, m,ruiilll[lg~tlm~n doluMundiil.1i'lJ, dalta iidd;e~ n~ o:]allbjUj'~ 'blJmTy.Q-nlM. OOyUh 'r~S-I~ Oavri ·1 "nin 'ke:ldis~ ~dd~ttir-. EikJm Dem. ,W~E! r, Ttir~i'ntfi kuTrn~t1~ 'm,icadele:d bnemU ~'Uc:itle liddratudirr'i

h!Jll~M ~i'6o]ma~, beDim il~m_ d~d:i'r·.

A;yr.lca, bIp t_cavi «ilddlf; TIp I Mm.mdir,,, Pabt zaman za~ man ~lddflt bpta da kaondmalZ olgyor. ··or:kudan e'knml ka~tl'm~ bdl" ki~~ 3~~ ~ dere .!iidd.et 1Wygulan~rak. ·ade·M'i~ lebmym.

&mn pm]llderln :~m~le'ftI~lesi l~n ~dd.eti.r,t ka~u'!jlllma~ 0]=

du~ UIi1'IJ du§ulCIlilIyorU:ml _

halU a,;I1I~bkli4 ya~orum:' Uii$ii$iJ~k SIJ~' d~ld~F" ..

B~~n aYM::~ pannakhlrlDll:QlilJ ueuna, sacJanGRZwn kokillile k~ -

dAr pis·~g:e ba~nu.zrda§.nnuyarnrn. .

tim~btmrda en J~la geJ.b ~er,gbi.!l'· kefrhane· i'fl.teren. Erm i yurttaf Madam Manuky~,r"m Qd@mi~ ebnrurun biT p:is:~k ola gtlrUyOl'um.

Scm, zarrulnlaroa Ttirkiy .ode en yjik~, k!l~l~lIi1n ""It) sets 1"i1etmclenilil _ . n .. Ide. edD~m ~1llf ll§1uk cSa}nlyom. m, Odaok-w, Olr$l!ci~~erjnin, bimim o]"ta{)ku~a, ?]kudlutt:~ 5IJ1l'-arla ¥k b~lI'l d'cui]e1fl bir 11m I sadec~ ~merlbma~il\aJk [(;In

~w duru 1 ~ ~1m,e rtrl:rrci/ bif ~(i.l"1l!mebbu~ ,ed.iYQrurn. ~

Btiytik koeriJl:ll:e.r.in~ (sliar:abururt, Anbril'mn, ~~a C'ftdd!el rf'llilde ... iiI'kJBm1an A~t se'ki'ztim :Sf;mra v-e a~lkta~, bdM 'v~· ~~ fa;~

~e]ertn. pa2:a'rla~d~~~ gOl'd~:k~ Ilk$jnti duyuy~ru.m. r

Ya~;iarl insan vtirudiUn3, y.abil1zca, ",e'VS'lflle do. IUIJ[1t~

matlrur. '

.lUJi;ml f ev:renin en .~] YJIiroltljI OIB_ ~yQrUJil1l. fml~mn oo~~. harika 'lie viic~ uikel'fllm.e di.~~

-lnsarun bas,] e~hnmIl oQh~i ve rncndu .. p" kSan;m 1l\eta51 Ml'ine 8,etiri~m!!mC'ltidiil!.,

E~~,!n e~ g.~2iel y.u·abtm:rnI, ya ,-JLan]an gijmiJ~ tus~ ~I::: ~i~n k.endnru ;0. hiJituyonm'!;"

'?nmLi . k~tJ~n . s'~~n ~e~leri1tl~~_ kfufaJarDl,r ,dgl~r ya d mElFi(, &~:n_DdcU't ~1~~II1U O~'I~ OIlUmmlUl aydlilr a]t~a:,almd~1lm dQ~;llJD'ltl:yO:fUm,

Ya,T-gu;I.a.l' .. bu 8(Jlidttl<IGrim]c'oenlm i,~ if: ,I.,. daVilru:a5u,da. dcrinde.n VI2 ~Ib bi!!' 001 ~u~U!niuy'CF. Buttin b.~nlaT 'Binoti Cumh~~rin ~i~~e l:aJl}~. ed:iyO~. 'Nm"~i,e bOt,f1lhm1ii~rj i\tmem l~ru.yO~, lime l~.me, ol~Qf r 1!a'rtlbyo:r~ B1H(1]'fL habi~, '~,rle:t', blla; O~ke - e taht kum:dl1lar. B lUI~ i9n, bu. dava VItT.

~:iJJl bit' day"~ deiU "f.EytM ta~arn i~idLirr.

lBel!~ de bun]! .o1i1~~n ~l'iNeli:~ [s~llbtd Sdhy~tim. Mah~

m~t 1 ~J )ftmlutda beini 'sekiz yiJa ~~'t I urn ooerkEm,. g-erek¢ll UTMndaJ~ OOIiim,. ~~eytmla paD1IICUHU ter:S_ gj1diron.1I Ib1ir mteUA\'! s( IllJp aldu,llnll'iJ )l:a~ ~gim .duyd1~. S~tanDJiJ y rille" Je:yblnn pClib..:u;:uuu te:r.s·gl~. ;adp.mJ, ta"li1J~_k da~1l!~ koli%y 'ol~· bi~i¥-OT;' 'Japl.l~n boy'l!§'; I~ ~t 1M Oi1dug~\1nili .swyorom.

"fVlU(1(bom!ll'l1'

~d_Tkl btl koko~mu§1~, ~'$SIM~ :a~ d:up:ridmr.

" H.tll.krnJ,~ven:j -ls;l;aRbutda.~. yUba g'eUr verg~$ini k~ha:hea Ma ~ M2lJn'U!ky~n~[n~litdem sa dUy~[:l ki~edliJ'.,

, T~~~: _~f!' ~rld, ,~d;atil.'bf' her Wdu, ,g~lrD)_~li,l~ ~r mrlfi ~k1~~~~~.~gu. ibma1 eml yeJll,. anc~ l;s . 'bUlli'dla em ~ok g¢1H t1m'§UJ Od~e.k en ~k l:ilzamam kII~ :s~mtnu kerba:neei Mil~ dam .MiUl~.k)'tm~a 'bn:tan \7ei.!bS. Ko~'a~ Rah_jll~ ICOIi'a .. 'Sabp ~ b;mC1.ya, Em-acIJbq1'rul,. ~k lJ:l"a)~ bUyb:1;, blr iuial (luvi1lbJ·

~d.~ . 1

Tm'k,. '~d] ya -dll eD' .. it~a~all'i1lln., bUyGk bn'['l)erln iim1i

ca-dde~enn . ;e lie ~~bj,e p8zada~'"'rtd!l; kendile:rii"!!i ~ilariamak zo-

~ ~.]maJlaITfLda_n yerin diJ1:Ji'rU3' gt-rem ~rd'im". .

TIi$~1 kimlig~ain ·yo.k ed1lro~:nden am )~'CIir.

~e 1 t;'I!lI, 'u'tan() ve aay.L dll1l,Yuyo - ,

su. anda T.1llrri:Ju.tmn 1DEnlm. .~'" 'biiyillk ~ act \re utam; kary~ nai"rdl1f.

'Il'U-" DT~""~' ."?""'.ii!h. __ p. I .. -.:y,~~I~Q.u.~1

lSu dliizeru bC!l;vim!~mum!,

'1311 du~eni ~~ bel,~emem ~nikti,ilnil bana kim ve ~a.~d ~~tacak? BJlnU,m;ll~~

.. Ba~'b.,9ikalll!1Ik'~, ~vh~~ 'PJ~u)'I~: 'fretkilatl1'nd~ bmu g,OfeVil ba~m.dl-iun. ~m.an. Y'edek S{)1~y ~man o~:1iii~;a,k;. S~I~rmM! to.emim~ 'y-e ~'~~ndan Twpt· 6ulj bi,,~qtI, y,~MmJz·a ~Idtl~r. 0 2:~nd~~ bm Im,yoTUm~. Twg-;ur Bey .. ydasmdl2li yemek I~ke " ri delu bi'f. eTb~.'fJeY1C ;:e'mt ~ld~dj., $irJrd] -5nem1: bur zen~ndiU·'.

·Karde.i' iGCWJ;::Ult ilia! ~a ,ifyhzydi ~'~imd!J bilm~i,k bir ten-~11\!"

d)i'l"l.. . I '.I"-.~

lOra AUesi .2e",gl~1ir~.

S.j}t~ymlll!l. D'em.11: I~ bizim ~ruwlid:JJ 'Q1ki,bk-tn~ ooI:U'a~ m.&cll' i1' (il.'OOn~cltt;k.olm.a~ C;oM:n. SOJa' acby.~:a potu~"lY giv(H; prO~Masml r:iilkirlik, OzcfUine leur-du .. SLmdi 2i~ngiri. i%'!I}1'hr".

K!lilfd~~ ~,. ~;m]reti i~k z~gindirl'. .

Erd;Elll ht{IJ'n~ .~gi.n(Ur. 1, ~m bam \fe hem, de RBrymbaoo y'3illl~a;m1t z~nsimeh.r.

. 8~~~ l)ev- et Bakam caVil" c;aIJar, zensindJ~ r, Veni yetrlr1.e ~g~nd'r"

B!ko'RC}Qd ~aikarru • a ~'U c;me1i' .mmgtndm:r~ .ltoea.s, . .Sif,)'.~duu

"~rerei: f;j.1~Ud@ t(."'1l8;irui.r:: ..

, ,:5po:, ~.m ~~~m:et Al~ ~'~m~z leilgm.4:ir. -Y'en~ zengi'n· li,g:iy1e O;V1n1~ o1~1Llde mngi dr.

Ie~~ 'tt:i~~Uk. amfil~1mda f~;dc!lr" ~11cl1:e-r, em .~ilel'~ ayd ar, .sana~~.r va, .. Allm eg;',em IHgini J1ta1l)ul ooen.r dtizen.e ~n:pna-yail i:lJm ·adl~mIar:. V(lj~~ ~I ~limm 'bi:D" ~] ka]J!nftSl olaIi,a .. valia-r,.

~. t~pm~· ~Sl, yok" P ,zevenk; yo~ ~~it:a1nst yok, ~n ~1l0l 'ltekeiJ1li. d\1J~n silrupl.eri yo1ki- v~· Ltd~lifi1fJli ik.erJit9.hed

_ ada I. M~I1~mti.lnl'abDlaI'.yo'khir. .

Heps~ ~bJa.m"'.

],67

J3iiy~e gil~m z,

T'Ilr]k-l~u ve mr;klye Cumh.l!Iriiyeti':m ~~e b1Takm.1m1z oS0.z konus,l!t deJVtdir,

K irt bde:f:lerlinlg bit] kte bil" yPiJ!e'lm~nm k2i:P1SIRI tut·_ kt~um.uzuc di~,1)inijyomm.

~urum degl~~1of ve bliri_'hin bii' buyiH{ mlth~le :ra~ler bi~ ''e1~qJ,

[~~ne cW~tUli dlilrumdan Tij~~ugttl l'mkiye ~olwlugii!l, Jtur= t&ra.catbr, Ta.Zl!te.J~k*, '1 tili\a!pl~~'nida~, ,8Jnndlrn'C1kl~r, lud;;lri,. koodinden ve ,t_yd_lnllguuJan. Olf!rlUI' dUyilJl1t b,ir hat\ bail~ m~set:bec'f!kti;r" G~ekli1se $O.k.urmtllil'}lUC'ak!lrt atrulI g~li .~ -1',.

A~~Tl e]lerlmJJ~e"B~·I.yom~. PKK ve 'PQ~ birr $Okolmut(\ll'.

. Acm! I vc (ii'ltimliiii bif msibat ab.nU;ttn'.

Si. hi:rUgilil y-o:J~an ~~.hiY.Ol'.

"'BlUfic(i'J degH bid~§;tind dld+mm nt d~lntiyoru:m;. Ot'f!_'IJlJ'~ ~. i~nJal'ilJll ve k.imUkH llaJlk1~rn' ib~fliiilni ~S~V1b1___nU)1()mz. , iiJde-)"e d.ay.lnall bemheriiiin b_;pmnu ~ruyo~JlliIU.

B,izim rh;ifb o JnL"Ulr, 'kimll:k we i;radeyB dafan3.1lIJ ~m, d8Jh8J dnd - iT. AQ!.;ta beH:rtJiy-o,'rlltm~ btu-liar bUUlS.iftil ken.dllijM€D, d_:~_ha '[;1l111emUdiw;

lie-_( ne pMlasfEa ~m1llltlc brrli k OlP1:aZi ~hiU . Ild~mk ilid'i:rfa~l,arm ve s.uruJerin mrii~h'deti s(l\Z ediblJlj'\,ec~uu 'b.bIl'l ElUneJ!'lizili is: iyarnm.

K JHeir~ tl¥'iUklcrinl ve IdJimlliklruilli bu rna yolul1lI8 giidiller. '$1,1 oiiIrnQ1a !biz lUr'kJ.\r.lri:n ttmrinrlelfl".

6111 On~ g~t~. ~1~.ulldla 'Mm.;plekse kA'prnnaD'll_ . gm)itiA-ini

drarrhYG.:I"Um. - .'

Bu b.il'U,gm TIlT' 'er Vie Ki:irrt iIe SUUUI. ]bdmaj':a.cci~lm Vtl'

'n~~ • I~·· " , 1 "'iiI~' H-

Al'I •• d~ eb.liSl "lie :J:r;atfUl a. a~uaa. 1!L'laDI,Y'C>J' m..Ul1iU~ ~n

Olll§]yp~"

. !i]f ~gti£d II~ l'ns8nblu~ ilUlSl olabilir. .. $aJUmD21i ~l"I1' ,alim.dc~it •

J ... ,,. L, b d·' - .

~un~an dl1i~fj]iLM. b4r \rl~~ ve:!bu ;tI1f:a...w. lI:!!iII a, Ill', uzemn

'\!Ierftbi:l~ hi~bh~ oo.za buhtnrnu·fOl', .

~n d1!l~;iinci!mde... ~l',is:lmk ~le ol:gUr:I:al awsl.l'tdakl ,s~n1n

!;ok;l!Bn ~tun. _ .

01'1lim~ hi~ yi!i~~ bU~ymder i~~ Il.M13):dl!. .

Olum, y~Dl!I, ~§ ·lanlai:r 1~ln ~. 1(01 yd!r. Ya:pml

. tllMt\1la,'f1 51U:m[e y.a~tI~ trura~l!IJ'iid:·8.kl SllU'fJ g~d!2 bU'~luyotltlr. ..

Cza" :J1iItiIlya ya da kabui1ii}')hk 'turn 'mes]~kl~deo:ld1li:'l1 ,"~~l 'ksideme ~a!dOOlyio1S9~ dlli\:y.~i1n. n~meIJe:M.iie a(l~k dQ;),' nJ~1l" 1~~'1l

,t;D~k mmti.r, - ,-

£ela,. dU y,m~n TlimellerIDe doygnn__1\ O~i\n13T i~m t;Ok kolay-

dlif'.,

8 -lriim ij(in'~Z(Ji yoktl1!!l' •

5ilygultlnml.a.

169

B~ sa.v31hl'rda. YW1i .. m:t~'n~'", fCr:ribufl~l(tilr'.

'f'(i_rk. p~ala~, ~u 'i~il1gJaz kendi ~Ier,'ffd@ f~ SJaJJ~~'Jm ka~lI~,dddannl ~aiblil etml§e .be~~yO'da1r, ShrUllil\r ~k[llmm.fi W ijze~l1jMe Tjirk n.aJk!mJril 'blli:!n] ~~~ni. Qni¢rndc ·ola:~ pru fiJu,ynr. & rntH iti.Ji1 'rliili~iJ'a d~v~~~: ~iI'ra ~ :sa.V~iL ~·ynl~~Jt;a~, 1l;Jijltb '~ir y@~ ,~tlremly,CV'; 'wril'nc lff S61va~Lmlr fu!AriSi~~ ~}iVly,O]" .•

FlICK saV.a§1.. ~!fi~{l' ~la &iJ-l}.IiI1: :urfGrl \!'e yeJitlm,' dtaha b~l'uk Y'~fiil~~ r.a!~_~~~k hir tTI~kWJ}l'~ ... d0irU afi~l r{11; Sl1' ~md~1 PI(K i~teTi K1!li'fUi~fi[N, ,~ d,ahii Xaygm alf)nl'olinWrLl ;~i n~ .al~,a, ~n.slnr 'b~1j'111~~1i' w d~,ger y.am::1a:a11iilrJ~j,.el e.t}~iiD i~i t1lU~m ~JIfi d!lSln{l~, senu aydmJJIJ,! ~lM]ilB~~lfL P:im' -se~n ;,rEne

~itmclii soru:n:uyor. .'

$tnlli d:i'f~1Jd_a. l'ulllki1lJe Sl~I5:1I.1da!~ UZ'Urn Ei;,i,t;:e~ ~1r sa¥a~, '~~lam~;ib( .

BiZ'sa.vtlil& 'yaJ mrlbUiL :ka,~pd!~1lJ ·'~21rU~~iti.r p dla soru~

- ,'Ii;."" .. ..ll~...: ~ "1 :L-.,' 'll:il: I' i'!ril b I~~

nun :f',;'lQIIjL'U1li31L ",..;m eC:el'i<1I.11II: ,wit ~il!ri yo . ;3i"r!,.~ 'nl).l[lili~lr.

'"IDil!rk1fer oo~~~ ~~~ ~d~T:~~mi,~.s;03,~IB,~CaS;t ~iT :SQ,Viql 21TiJflitml§ a~~,yor-. JW.rl~ hili fBCllmlnlnJm;:t: ,Ba}1'I',wmt half..

l~s~'n&1 1iirlk~~d~ .. yenid~1;f ve emtlhUriry~t on'C~iM~ Qld l!I;i,llJ trud~ ""lrniJ\gl ~tDWiL'i len~ ba~]Sl:n'U§ttri' '~~maJ1anrm ,~tljJ..lmW ·biJtyorl~~. "Y~llgi ~~h' ii~_m1flt~n M v~tJ:.-t~ mil ~ en ,8:gretidsidlil" .. Ozet]eyere~, tNTa~a:~k '!le hOyl~e!! ~y!u;-

imBik ~:stiy!O;rnm. '

'(ln~ tl~r p:a~liLte.z n~ hir so:ru ~[}-Tmaik d un.rnm1l] nd~yam:

J~m.5U; 'k~la y~ id.,-a, k'~LmSl! dl'd~1\eTJ, klili'tldhi Uza'ba'dan '~IS'~~,ap v-enneJ:; ~01"und~lfITllJ~ ~dj to'pr~liI!jfi ,~k d.er:inhn,de "I:lIIlI'U:!1 'btr. dep~,ohm Y~' tlU1lL'ILlL dluryb 'lcim.sedif. K:JsaQ:Ic~kl~ mek, g,e:~1rn1 d.uyaYlll:tllEn; Tiir:.~¥dni~ sci d.evt'~md w.1lltibp:lan ~n'llJ d.u~I:IIlJ;' v@' d11l~1$ml1~,t @~aik - i~ye !l¥tlbybrJ~u",! Du~a)'ri!la,; de:pNfl]iI_fu ~]~~trr!~T Ezi]m~ u~k

gort!.:mnilym. . .

lew~. "05 lWs,~ D:emmi'i'~i '~, ~l~~fli~m uya~!E~~la ~rnU.bll'· b~it;B[nsl'~~~YolI' ye bu ~ok Jbih:ll~~l'i k~ b~~'UQf 1~ Rtiy,ij De",ri[$ilru him: ~~a~t; de,ii~ ~!'Ii ~~u~ ~y;vyu:rum.. J~'lki l~rn",(. [i;JiifitZ daha Bab~d~ ~ 001:1ci, ~n b:ii[~ ~itfM' Do,lu'da'l1t Nby:ij-~:.Z. Vu:rg:u iark1, b~b~ :rulkt.1iSIf;!.d,BIlL

QiktWOr, ' ,

~ T~1p'~fb1i.onm:~W:~la~)s, .l~ RU!5,ya,.1D:~~~ ~n:J 'i~04;-

1005 RWl-JafOfIL ,sa\t~~i.1d3f ~t~h-- RU~~~!OliIl~ ~Il~dr halJW,~~ }tUl~U~ Rus.y~, 'CarhgiIilm';, ,adJ. d~~'l~,. tanh~ ~'Y~'I~ b.~ 'TIoS~'~u" fr.li~ lBj;~€l''''~I' ~r~ beMt]~1lL J~~mll;,r ~ar.ai~dM, ~1~' mesid lr, lf~}I-uk ;iiv,~tiL b~~I. Oluyor; O~u ~~l~" yeme~iJ~ ~ei(J,erillli, do~'iiD~~ b~~i.Y~!l:mr. R!!~!l~~ ~Vfl~~ :I~e~ De~, N!I?~. '~]dJl,':'Fo~~ :Devrirnl" (:m ~val1ifi11. '~2]~eA b~I!k_alaif.' Qluyor-

'tali'. Rus¥,a itanhi. y~~in. bU!~ti.k. 6w=eme~ ?U!diij~ b~ ,~bl~, ~

llusya. '~ribiil!jd~¥i en bfi.~.'~ ~i~ru~~~~ _ bi:rr~~;" ,~a~J; dietti~'~l'me@nih~~ 1.&% K'irnm Sa'~~l ~da~. ~1ii.Y~k Ro1!l5: ~'~.g,~s~ni 1:iI1)1lM; kGile]~~ resmen ka!I.dln]~~~ .. ¥.~ aua~:a'd,~.,jI cen-

[allr:.:lay,a,'yo.l a~lYOir'. ..

O~r.d]~!'fii-k ,ltarihilL1i "Ie' 1'fL'Odle:;r.rrdz~yo[jl. ~~~~~"!~. ~)I~ ~i~gi:~ere 'lopkUer zi:nd:r1 ~~~lfiiIk ele ;Elilian t'U.lel'imin ~;LIUQd:~~I~1Ll V,B.rsa}Wyo,:r~ml hH '~_1"lu, m~emn::uisyQ,n ilclitm.~'a_~_m, ~tk lb'UryD ~dlgj QllJiP '[" KU~ ~ynat~ A_nt:]~,n,as'l ~e! ba:,l~~rl,m:, ]:"4 Il".@nbli Pry ~ni],gi ~m'etm.e,ullt, Nlz~m~~ Cedldf ~e~] 1?fi~ df;munek ot0l"~iij '~OOerrci~ffiYCU~!I1Ul,~ ~Jla;ucror,', Ttik~~~ egemeutiji.ndM Uk ~~!rmflilt ~~y]~~ ~~b~alJ 1821:1R1'I. ~Jtlili W~l~Ln B~lInslzhk Sa!tr~~ 11lil!k~~ nl!L oo]lL d~H~1'iI}fijJ ,~ 'buyUk Yenitgi ,(}!rt~,~·cLi.f. T?r.k..os:rr~arnl~ 9u]iL _dQ~nln ~ :Jf.~il,ntii yef!1i1i k I~b :5 a ydJj,tm, Tan:Zlnilafm:;, Eif!81er ~ }.-1h.s[,(,MIH gele,Ti\ ~ehrn~t AI[ V'e QI~'!l t~,b.till '~m- biru:l£iklJ

:yctUjlg[ye bflglrlrQrum~ _ . _ . .

Tarih bal:lTla.tm~1af'lfnl ~umda b]if;ak].y~l'um. ~Dih. ~~am1t'il.

'Jmm~lui Icliy'o~m, ~~:; ~l( la~'hltildl~:n!L ~a~at"i~ail. sa~ C~ lurriret Torlrl,~''fj,in 'kaq_i.t~~~~ Len hoyfi!k. v;. '~~~ ,?m.nrlISI 9 n~illk" l·t~hd1~!' o]ar-.a'k ~,n\hlt:i::Ey,oti CUJIlmhu~~t~lJ 1 'll.il'kJf_', ~It\ll1 tQnl ~irrdiye :k_~dI1T ok.ml§, d]a11l, (ehdille<r 1d'nde blli.d~me.

':l1,.u~g;a: ~i)11l k~r4e,.Uk _ duyp lan bersledj,lllil'l1, Apo'JiiIW'il ~def" ~JII'Jltdeld ,Ja<. ~~keMi alei'M;, TKP, lP:., TWtO y~ da ]~70 ydlamun D-ev ,_ Vol v€' TKf ltun~rl_,dm' kullele;tiTil fit ehdit1~ .. i~'

~~ g~~ ~~ . dM~, U2ajD d:w~uyw" Da"a kC'~Ci~~T 'Ie $U, a~d~ ~k onertW mevzlle . de yethe~mi~ o",duju ,anbflllyti!1'"

tk~: Cl!tml1L1Jrlye~, 'ftk'kiye' b.!'UVC~t~fL:!;l, 'mdlmye kadillf. bu te11- dUi ortad~n, kaldumRd~ b"~:nJI o]aJl'Jiiamlcf,!bI;r :B~ir.di olamaIl'bBLkj rOO100S[Z olrrw-ktar. Ye'R'ern~ek... ,enilgi drt1ru_uJll1l f~1lmilJk~l' •

.,_ 9~~.~ ,d~r-c T'fri.trkiye Gencl Kunnayi~, Apo' 11f! s~1"2I!teihjl',~IID. i~,ne dUfmllilltir. BiJ1Au:n. $Onu~N.!IJ~ l{Jen'i 'gi dI~iI1!!JmytlilJn d,f!l~ ~ UZU~ "Una y,aywla.cng] bltimde, tabmi:n,r 'dijrornm, UmmuY(l1'lLlrn lie biJ' so:ru~Ci. t~um: Sahne slI),imp fl!OparUJewkU.r.

TIb'kiye;. iraded~~I, )'ienHgi Oretm~l'li'n ~efit:;te,t'il, :z~.

Njiruti i9[~ ~riym. ArtJkj Ozall,!. DeJUlJlj,ell'jl hcl~'~ lie rn~Q"yi ve B:afb~.l,_ ,,~o rna ~k g~·d ~:6rijJot1lrun. . enJJt Y~IJl'tI:aZ'1E :!Iaym(;lIyo:r~m; .;urliRii l~k kab AiLMallUl poitibClidlu '¥c buJ:' da b:i1f" ,~.hl~i·fi ~~;mlyor.lY_m. Di~~lkrlTl!i :stiptiir{jl1miJJ~ eskl k~.~ olar.EI1k ~orUyuru:m ..

5M sahD'll.e d~~~l2"Cektrr.,

Um"~ll1 billi" i~nH'\ p.eld nmuU1!I 1> oo·nu~~L1iwr.IY0f mu-

ruM? QvatnmfIIJ ,~1!,m'd1.lf: lhnult.. blr yUrek, hif,~ va blr rrad;~ b:ridh·.

111Jrihe doniyor m~ ~opl r~~ bUe hUe s'lii:prilIMj~~I(]m-nn:1- "All. lie P~:l.. b~ de-st'IPiirul)Lly~n' dL~'ikierini bi]rolyofum. &J1IJin;~ ~dig!. • QOpia'1 $u.pilDldWeri 2a~!rdaj['idA da kelld.n1!riru c;t)k 8Jill!l~mliJ SoayJyorliar. bb' ille ~a'lYO~1(" saAn soia, ~hOl Y~~~ .

Bt~gu!fle _ gelifO~.: ]:60 .,'ve ~'~iO ~dan alan,. saj~ sola ~~~m; sa.ta~ eski s.'l.a:~Ifun~l\en~1 rem-den, k~'~k lsteyelfl~ "jPW'kl~~ fJOJ~Jiil.1Ui,. _ '~~ll~lll hii1i" bOl1ti,k; org:~t w lti§iled~ Silp~~k:t;dTllW. 'Y1etdlgi. 6i~etm f\. bunlann ~Diunul tarlhllllJ <l1p.lmgU1ni! blt[i1JJkAea~~J'.

GQr-d~pm. fl1(bJI!, Sadece ~ed:lfodl'llr. Sa' _1~' aktL veri}'QT-

171'

lat. ~Pl a'll"kaS,lif'i~ 'ItrphJ1iiLml§ dr~&, '~pl~ akil yeriyo.T~ar ve dr.tel" ~ijp.e~l~ yaf]~lYOf,1:ar. S'ij:,iliml~~ktirtt:!f.

-Ve' topa:agln, derlJi~Llt:lt!ld depmn1,r wpra.g.n Ut~rini dJmmik

yapac kl1l

Ne o~du ola£ak:br. v·e '50nu~..ufJDu1t da all, kO'rkry da ml, kala-

cak~~~'

Umu tlu i~nlil]l' hep fmlu~d!~ I'1J bzaniiQiiJg'liin umut ,tiliet4er.

1'993 YJbmut bH,ydk birr umutl~ 'boklyorum,

Lf~~ "m~ete l'nld1llr:r-'l' diyor'Um~ IiSiipUmi'lel ya 00 s.Up.ijrulm~i;t

Oyle htamYOTllu!tJ1. kit Smk'e!l!~JU~e )'IUlaSaydl~ n'lO be OJ' flO'~ b) te .. ,this. the queslti,on'· y(!rine_ !,,~ sweep 00" '1:0 00 Slwept:, l:llis· is the 'qtlestio~" de;di. SOyler mtyili1' Oen S1Dyl~1o-rum~

OCAIAN liEDE

Kiiul~ta nl'-da, e . ~]eu vardl:. UmUit YQ Jt!J.lJ~

K'ii_:rdt5tan"a '~9n geldir. Kot'ku giRt :5imdl OcatIt:A 1lfUIe']\.ti~.

Kork,lltru: hfJd.e.f a'ld!I. H~' ogdlU. SimdJ hederulJ}Jfllldhill.

Umut 'klilrkUHULn. ~dduilr- Umut,. bJir yiirE'ek ve yq1l'exii]ik i~.~im'~ korl~'~'fIi~ mt; 'Ir~ ~ifHlUt~ ~.Hrrotlu \re 'L'Im~'~ o]am..yaJi·. T1l1TkIYlty1 yon ·ltm~e- bUllY c;ok. "y.i bniyorJal; ~onku cl€lD .flW'o yaruJma If'0lu.yh~l '\Ok "yi 8t~:emdi'h;~r.

. . ~l~~~ }'mUM fuk~j§u;,TrUrtiyeide gm,-ier CUn~ z.~e,· m~yt dll,§lu,yorlao:-dl .. YOI1@tenJer. korkma'yBi bqlftddar., Mm't '[,n

dar~~ yan~ ql '. k~.miiM WlJ;udu ko~p ko.!'kuYlll ~rL~Ht,etl;te(ti"_ 1970 ytUliirnm!l.aki :i~ sa.WI~~ ,o.~ua nd.e~ ~fku i 'e u.mellI'li sal"'q~U'. Hy.]u~ Tiirlciye'dcJb 1!lrrnudu Mvmna ve ~rk'UJ'U 'fuik:i~e ·~l:I$il.nl'fIJ kyrri~e y~rlt1ilrme' O~ymll!l o!ou.

Somn VC!.);i; ~,p .. tidy ;'de korkuyu kovu:p urnudu eg:emelll lq~~~~'blr, $imcb 'buR1iJjtl ~rdan v:e' p.ns'~ ya.li. B1lJ:ny ~i}k. neJlilJe gm-0yoli1Jm •

. Bunu g@TOyOrum. 'Ie. 'I1.Qyay~ bu~u ~~m gbtDeJbnle ... b.a,by(:!mm~ B6yle bakll:':lfilln IdJ1J de 1992 ""P~Yl'I~ O]du" dJrye Jfaz~n Th;p '0 I aj] Kulttd~ ~~i'nm SQll ~Y1Sm.m J$tan1iluW D'e~iL~t 00 veil.u~ Mal1.kemesJ tal'afmd,an '~~tttrJiln;.asnn Q)t ~inde- bulrmryQruH\" & k yu e-ge el1lJ kibnak. blr d~ lSuOO'~'ti1rme. i1lke.s~ o,:I~a, Gi.ivenHk: Mal\'rl'b:~i,lmm~ bu tGr sbzIere imkan venn' es~ni., lllrglu~· m h' dina ygun g,ofl'fltk ~e-ai'~IiYQ.f; ben de: g5rl1:yoru~.

OCM baJd~.d[lr. 1"ii uy~,e gmudu n ge1rn Rei ~. n, 'iicl(y~de :km-kunun beyll11ffi1ifi i~l p~~m ~in~ geXmesi ~Oi~ e,l~izmin ge~ek~n '~bi o1ab.ilmes'i ~i.ETl!r 1992 'pJlJnm, "'PKK, ,Yiliit ,olm.amaS'l ~eM,oj'", B'llL aOtdi(iLA baiki1d~~fD.da VUlfUl yaZ8:n[~ bpaJblllWiSlN mJ~k zcr oJmu,or.

17'

A~~nwSl,~ O]fi]'Il iL'II,cdir.?' An~A'~~ l1~. 'k:tI;Th ~r o.Ja:n

'\1\ H@ ~2lkJ! I' l~ ~[k1ye SOhll'Wjllft p!l: o~m]li b01t.mi.mM 'Jjiw 'mrla ,~n1IiIma<dlt~, dii,ttiol,. b,Uyidc biil.' bUimstl b~tuIlJi:ikl'iilr. An!a~ll.lJCIi[Sl .. eskiJ _ka!.JpbJ rl a h:tk,1k1 1~llda.., gc~ektel1 lmkm.su: obm Th k'~ y," I«IM:ist~n devriTnleomn g6 .I~rimi~ yerimn. y! . b t dibilnde V~ ~t,un y~ :kat ~jflde\l' b.irb;irn1e k1lwllm~ o.l~!:mdlr, Galliba ma:t~lo~ V(! I m'rnQhl'~ hlblb@ti i!;ind~'~ de" i-~1rL, aym ~Rultnda .. bll' felSefi ~IW~d~ i~! oldugu", ayru. ~ mand@ bir uhdik yU s i,i oldut;n.. arj-'D1 WiI.lnnda bit, ·.sterne &th~ij~~ S:1Q'a1i~, C1~d1l1AU, ay~l\" zamanda msana:nl g~~etjm eiJi~ , ~ alma (iZD"Iit old ifu 1;I.nulult1yor; d vrim Y' ~u d ps'ikolo-pk bif

eLhatb:r. Un'lll.~ll.~i- .

, CQriI~m1;i~J. B r" $11 ~~j.OnkHi ·de Ti~i~E . Kum1statu Mlkiru ko£kU~k ve urr.uHlJttzlui~ :£1'I!8J~kum ~~k, ~rokam:ll1 ka[-· manu~·bf. bu g6rU!Luyojj'~ Bunu y'6~~ttcn]I& ~l'if0r'. ~kind~mi.r yi~ !'D~~" oJilra.l y@;y,un'lan~n n A~l W Thamet" razlDldan aWIYQrlWliIl~ ~'k ~tI~jdtd ~ileWfi:t.. b1:.m-.~n,. i1;irm yMily0.r.UB1~ Y~,Ylml~ 1!.ro~ ta:r.iihi 1'9 Oeak 1992 ~:iluyOf:. '8'u y' '~n: OOJ~mnda blU'~ dar ~ YiILI)] yor: It~~il.d.i bu 'u:y Uts~zl.11Jk. ~Qnde ~lliM C~~$>.in~ den i~'dtu!JLjja"rnJa dm;unre] flli ~p~ama:y,1) ~aJJl~lyorum; DIliQ;:, DemJm"]1I, bHfU.k hiT pol'~~1 Qkh .. g.u d~tmilb.iooliy,~ r, lSti.yuhtm". W,ash)'ngton"a y~kmh~ mrsultmlyO-r; ya~dvr .. 'Busl\"UQ/. Demi~,'~' deste~, ol~ ,'2o.'nI'l11.mult~~~rft ~.z ~d.illiycrJ ,Zl@rUllilhtdur. BUih f:iJerSe $am'", ,,;)&b ~p.~bibrr.,~ In r 1\ Was~· hh~.ton~un ~.ti.m.e ~r vtl! &k,a{!JJ Vadi5i~lU basae u Basav m~. basmu nllt1 &u~r" Rundafi . aura Banam M yap art; eU] Y1J~lk mriJ(ltde'll. ~triktimiw ban¥1] ~DB1£n brb{])llj), basar. ~t~i.yo.mnt;· ,e,~,er 'Bi,YIk~ '. mi:rrd.J! Bush'" 'baskt yIWI;ra;rsa~ Bl.ish~ ~m'a barskl. ~~l'Sa. ~~;m,r V.adi""yi bas.;u ve '~mJ;J. Vadiiyii ~SlIJT~~ 'IJaJ;zi1ru e 'bqbyer1eri 00 .'i"' •. ~te ~ ayuul hLmii ~ De ~, @;~dl~d'C ~sk1 v(: ne de Balli'zani,lnin fiaidUtlSl sOl; 'kU1)llS0 rlle.tJruk,G'f\ y~&Ja1a:r.lm budur,

Bu ikiJiLCL nokmda~ ruki Il(¥tm va.r;, IMriJtqh.i ... O;:,aik; Th992 ltarihin~ de yazd~llm v.~ "A'll) ve Ihan ell " ba~l~g;.~ihi. yay.mllJdj~ll~' bu s~ dlyo ad.m ,~d'm ~~~mj~tilll. l?eki1ben mUl1lOOcl- :miy.tcm~ ~ki ~ btl illiiafn~m..l'Z :Sei:.aryoyu mtSll bil(!lim; blll scm O1tad~l'.

eva.]:. ~'i.!l.du['"~ Belli H, ~'Idj1TytJl o]dllJ~u ~-jb3 bir ,ltSlm i<1lJJrt iI:rkadtljJ~'r;JlmdarJ ~lrll"m, &:nu, bmd 'kha e-iJ:n@'k iQ:D.r Ib~qa fOY "L r, 'II HocatD)). P.,KK'nj~ i~i bidk L dediler. "'Hoca $elft bilme2$io, lb:i~ Kird'tlz~ bu 13l:1m1m e~]i, yddu geriilta. be91eT~ ~emml ~;Td~ifll Apory'ill ~h; h~f.~lk $;ud~ OO~~fi dedUen-. O!Hla~ hefa1l,~Jru hn.. dogru yo~ .g~1I buywrdu~r'. B~ sruryoyu beuirm ~o.k ·'akL1[]·' Kt}l't arkadiUjilanm ~ rulatl::il't t. "Ben lse Ql!1:]an Uw'ri!.~~n ~~]\de gimum; Y'lazrn;u_lfIiihi}~]lgrru ·A'kll~ ve hnali!elo'! ikoyd,tlm.

Bn ;fl!kl UI il~ a:rdt'tn 9Jk l.orkannt ~n 'I'll ~i\[,d ~m h~lhle"11 ~lepsi'~ m ,l;1bIUid~r. &n on[a'l" tirlli1l en "a1b.Ik'1 olngk is· t tt'ljYOrru;m., Ol1l[an gerd ulG'Illti ,c;nde1j~ g~er 'y-e dmi1i~e Iw~uymtum.

~iw.td IlCJk"h~ lse aktJlI~nn 1liik1-lOOig·'. sonueun O$y.1 ~:1d:1 lOU', ~rat, KO liIistant'mrla PKK lruVWa~I" -:Ie yfu1el'IiI.~ll ~](hr.a,nn~ ; it s~uetJ]tu~ p:~, V~ ~'rile.g:im Apg"nulIn, 5OiM:m1u· 'luiMnun bfiyall't-es~ olarak goru--yorum. '1900 Ag:nsto.s ay M_ • I'!ra-"k s.a;-\l'·~{ndan hemen OIJift(~ muhtertl:e'] Ifr saW~I'11L PKK i~1

eni imkanli;ilil" ~~a~!lnl ta1'lrmtlo etlim ooyled~ru v:e y~2'dlun. $;imdU:.i 'W'e~bi~'hpn .. Anb_r-a-ZBih~ e~flli ''''a]drU1: 'is.e ~J Sii'i.IaVlal ve y,~i cSllJlunt!1lliluJdan d81{M E_oeteko 'r'_ Uk - ~tI, 5f:vgi]i B(l~ijNd~,1in de-vh.~l1gfatr~_;IJ51Lnd8l ve d@ov~ener ~r-.arfnild~m. ~~ blr ha~k oli:lf k gOTd~gu Kurtle;r'm, kortu]~ftI b~lIdm '~y:~~' ve . - 'Jr. - btr Ib . i'md~ dl.'lv,,~,. [J;I ~5~ bl~ , yuta 'IIJiiiiini!C@ktiw, Da~

htEf a~ yn8bUiYO'rLllf1l,; b~ i5ald"lH~ Kirdlmslriuij'LTl. yUkru1lh~.im '"fill-' lema~y'onalh OJ edoceklil7.l!t!!l'~u 9i~ldmlda ~5I'@bi~iyo um

C9ldttgti' blr de: ,i1LlJ var~ .. ~~(!~ [opyeldm biT sava, 'g.e-;U~tbiy'Odmr - ,Aslllnlita bunb!r' Ktirdts:tahn'ru by:H:~tfkl~Ml d~Wlfi~rtEhl'. VIS bu ~ _ elde salt3~ 'ni'kiye:y~ Sl lr.liIl 6n1~mey-e ~,ah~~}'OiJiI!lI'". Bu remlde ,d~mmdi I~~lerin bu F" ~ i~mele-r:f! ,(j(Wap '~~m g,~re'ki ." h ooz:t@Ir~: 5'j(r,a:f:~lLn A;p~ m!'fI1!.IR ~all~nrW3, ,gun - {i'~' nOde y~yu:ril~man d meclQ~ ahyofillDt, K~4Ilti.~I. g,tl]IYCrtJD](i. (ok OOOn:lU blr DD~tadu-; bogfin A po'tll;UR kifm~ rre:rec.te ise liek hOOH h~lin~ gt1m1lw1es] ,de bill S\~aYl:~ Twkiy.e'ye Si~mruiJ]'tI oru:eD)~ye yOm;.tik. diJilym:.;,

Btt nokJ1la)139Dlmg@'ro~ijffir,.b 1!l1\t'filliillU .. ~'mfk nitclltlli QJ!..

~]; d1lJJlumund'a de,!iklil'. Bu S1~l'mnadal\ 'PiCK p:naJarJfltili'i tmklye~de 'cy1ew y.pmalaTlnlif Bat{da l~tkil\ ohnaLQnm m:t.... ' t~[QlI;ra~IUIDl; ! tin bu ym,unt a dar straiOOjik. so.rm1iiym~wn Stra~

. jil ~ Rfudm~k'5e1i~illi[,]\i' Kiil"l demmtu harekriinin

Tilirrkiye' deyh;~nm IQlmi~UI~' sUirij]d@m imIin-j he;p

~~ij.. .11 ' '.' fimO~ bu Mada A'po'nln'llj gilft1'"k~ dOln,j!.tut. da-

he Ql>k ilglni.n h«!£Q ~me galmeil~1 Tor);;l},,1Z iru.a,jil:uun w~ 'lhmda y~pa.bil~~~ yiiJ;s.illii et:ki;fdir ~ ~ol b, ndan ~ki I-Uyo'Ji.

. Oil. neden'~.r rnJi1': 'yandM~ ~er gtin PKK",nin, hi!~ dlg,el: 'bel \ut1mryot' ve d'iger ya ma daer gU" bi yem oimoi'aUb kelf d]tyo]" '~r g)n ,alb mora, ge iyoJi poltse lllinn:nil,gel"ym) m..§.~btn DemimJ'in 10 il' ye-m e" ~2..'lJJli'AdAIl ~~'mI;(l1lgl, ~ieJe' ;6te1 Gene,tkW'lI'r\i1)' 8a$kani.!na~ MiWittaf.a M'uJlal veya., RUQtii I'rd~l~ hun Mi:iOm!1 M.I'liU.:;undtl g" v.enr:e ve:riliyorj bu amda, ;-~ t:{t][ere mo:r~ 'vcmUyo:r, QLOfir] g~rnyal:; he, 'JTIOralll bw {m~e' o]u.-· yo:ruz.'; H~ gM "bf!] kl~ yo!'~" ve ·i.mtitht~ t\'\OfM. i rybiUz"', ~k Qok. "[ita~h bir ijlk;e oIQYQ.rQ:Z~" YOJieteruer- bill, 1$1 ci:ddi sa1'Uyor:~'aTj am-a halkei~~ l~, ~lltf'Ot~

At\oot. nedense ben .. e ciddi otffit1lk ~~~gil:li d'uyuyurum. Bu ~eruer yllt1e "'IJikinell Qllat-a)l'1 N~n. 19,9Q! s.onianmlda ,a.~it n.p,8'ikQI~ik ~,\I'j~" :1' ~1'l\dj.n alkt1rlTlla y~~~nti ~~ .. f~i duyu.yorum ..

"~vat.. psLkoloJ ikta.: .i

~IS~~~., ieni'nd~ :so;n:i.irnd~ km;~] 't8Jl'af~ndaJ hi - I~\in:i ,1:t"SUi~ alma ~1 'r~n

"Sav8t§i~j t-n scm ~zOtn]e-~ ·'I»i.kc oji :sava~ld r ..

$l;a;niJii .... eldmyoru.~, Kiin;tm.gtulIJ ha[klJm 'made5!' nden wrnudu"Ill) kesenl'e-I~. TtltJdye h.alkmJn tr.adeslni eneTind~. 'ka.-;I~ i&te:-mi~b:r,lar., 5on: ~nl.Td!a,f psiJ;glkijik NV~~l1n btl!lUm killrlerinin A~ Ka.m~imin izerin~ . > fikOlmG:k 'isilenmesin~ bunu nIa

·a~LYo~. .

Bll 'nQk;1,l'.aY~iiL bitirn:tek ~s'UyomD~ Onoo Nis.tm ] 992 ~fi~' ~.de Ylliytn~an~ ilNkclojlk, 5,a,vq"' yatlSmilll SOIfl,11U\11I, d~ at... 'blttyo,rum. !"B!tiJ~b:n:lm: G h~ $amrdmt, ttstrlJibi1[',dan. 'W Ki[l~i'hil'ta~:'!{daJtl, imli~ habede.rde 1:d:r, psiJrolojik ,sall'~ I~Ui, ~g,k

1'1"

ko~u~. Okt31y Ek~~in ya'Zllli~w.. 'bll,g, ~ifll!\l~~ml dqAndlU"y~(f'i ~Grll~hi~ .~[f @q;ufj,erl~ illL'2lmilnlJ 'o]~!fik,amn IQkta,. :E~~ 'pra:", I],\(, SO:IiIiU~1 ~~ar~t;; g~T.I~kljiim i~~t ~dA'rC,kjl ~,pol~'s ~mQTaiI ~~1l1r" d~k'tlm l~k1iE1.m.iy:(}j'. ~ b'aif~JiL u"tlesi'ruj, b:.$a Jim, oh;f~k k~ln Q'LOl,,-l bZ~Ull~k: ~OJ'Uru'1J GJb.ryor.1I '~ ne ya.zrl. ;kell,di]~rji demol1,iiilliil:e ,p:lotrunhwt, pbU!il~' Ja·~~ll ~nclllnn~iUa ,aV'JlgJ~ Du.,tJrl'~_r~

LJz!IDl'~ldi~" }!~~k~nm ~~ ~Jl'iU yi];le' cl~ b:i:ti([ya;rum': B1f rn2jtla~II:~ df:i~n~ T~1~,~m1"-h!:'zrIWNi ,~!ciIm:il~n da ~ok rekJaml ~_'Ii!;!ln SCll!1.!:W vmmo~f~b( fu'd~t!mBt daha .douosu ~i)hu] edJilir milm~,z~, Hmrip{~;. oo~ A'~mJlun MIT ~-amtYrn:l~n ·,~DT.UQlifrJui ai:rlupn'lL1J,i' 'bujilun ~5Jnda ,M'1'J tanIrncl_wn '~Wlirii]oc_~en va~~jd~ti-m d:oywdlll. elll:l;~[i lt~~o ar~~Dda '~~ ~u "I'Y&ZI~md' lli:libe~~lln y'~yu::~,~ ,~i:I)-elkU b:la:r.,QJ~ ~ Us ~!~~l']nmp, ~]erlru y,aza;n ~Y8JI. Oztu,,~'~ bir CIl€' ~lI,lIlmhn d@l y,~zd'~ 1lfIG( ~ldmnin 81lJji_st-im'lIl~ru;. 6rgiH '~tdfl!' ,(@11d isim r,a.-

kiP. olan_]arI 61d.~n~omJl ApdrtLllin ,"wt~' ''b~~~~111~ 'fetth tdn~e YMad.1ri;JLI:U _ ,imla:Mmadm](., Devle,t, p5Jk[dojiJk, !!la.lfa~ bug,;ine karltlr x~t~n~ ,6,11E~n) .v~rnll_ccli. h yli~IiI~1\ :~yi,k k~yblD,'t\'l~ ~]du;1I' ATblL~Qk a~~k.. il~ la:n.·hedte.fj, oJd'u.

Oyle ,am~~jhyol' f Thrkiy~ a_t_h~u Apt.) 1hfbo:tuyor- ..

Psikola,~ik ~y,~~ 111i?ti yeyi lOir pSiiikiy,am, k1lj.nii~e ,~yJ[~~'~~mliy~li. Hem Apol ~l~dr~ adJwnld~1I. H~m A~ ~~k ob:IDl.:U';ar. ,fI~m .Apo ~_r:bi~Ui~. He:m.. I\pq oolficj]d'k~ ~J~ Ape) 1~ d~iOOMiI,aii!f'. :Hem A~; ''iE'uitk hrllkilmifltelline laklrn1dut._ ~~1l1 M~'r ApD!)n JjstedJi,~~, ,gmam. ij'ldrimr, H\~ ,Mtt AfiO'yu ist"edi~i zam~ OldlUTm.a Hem Apo lettlmisttr;. Hem Apo an~1.~ryn~:j8t· d~!lD£k. "furki,ye- ~~'hmlLn ~~italfl ~l!lltnM~a, ayn~ i2lEb'li1lam:nda ."~a~m, :ist~'r:Iiy01.

B~~fim: bwmlam im:tiuiiabii,ea msUID. k~~a ~mn ~gDj' b2, yl~,dlll~IJ bill!' A:m~ri].z~n Qiteli.nlfn lqap 'Ii~m~'~~ ~a1" tJ~ekllt~ ijOtia1~n keder' o.~~ 'nLrWYI! ~MMmlln kruasn'!i!lt. bk Am.ert'kan. ~~Mimtim,,~ ttene~aJlnt~ ~vi1"mek ~tiym'ffi~[f'.

, l'Utkire ~~~l\ topyekon sa:v~~, lOProllli:t ·liikenn:u~,y,e EJ~ld"').1'o~ hlYnlI'IlW tt1J::eHekl~[':,

B~n en ~Qk bunil, y(trHfyo:rUlm~ mn ~pk; ~Z;I 'iIDetidJ~ir.i\l' blm

tiegirm.en~ 5U la~lmaya d~~arm! ~t~l~wi'Jl;~ y'~~~ll~rmn., 'Ie ~fi.. ',~,hne... lHyi~1~;r,huij2i ~W tf;:lilek6it:n~ d~nili~~!ten bu de'~~~ if1:u]'rl'urtrut'k tt;in rumr~ooze d.fi_~ .. m]~ yapllp ya_plnadlg,ri1I;IzJ se-

myJQrnm"

la~ea~Ial[IM'I~ ,~:khll!r,. Yamc:UJ~i[UllJi~ ~kwr."

BllJJJ yaZimiml o~u~CIJJI~:rlI rna ~I~~llg~, hSJftacJ!:il1 ~2 f~mmilliz 11; 992 t'aJf;ihiiL1id:e, lSm:AbI!I] IJev[~~, Guv~~.ik M!lhk~me8;i lxl:,§, y]~a k£tdax hapis is~em~Y[f! ~~~ I1}I~n dl~\tada kMaroo ~eoe'k; O1lke·d.e; 13 ltasi:rill 1991 tadlMfb'trle ya}'iLmlallunl~ alan "Orn]an K~!I;d~an-t y.a~:5H'!.dln ~QlaYi yaTgWla~uyomm. ~Wm_''N!Ill;U,i

~n,Eli~ru1l'i'ffide yjjpm~ i.i!,~@lieyJm;; \1-'imdi iOkurucu~~,

~tl~ ,g~ru dilryu.ymu_ '

.Apu¥a !Cbr'dt:iim" d:edi~!thn lv,in ~ yd lnl? ,E'ler fiYfllh b:1l~ s:tv;~ sev~ oii(::Am. [ltlha lWz~asm~ da ,OOeyt1b:jiiri.m. Vc;,o; 'lGk{iIrf i·t!l~lM iKard~]lft denmr Dmmo bifinci nnkJfaJ Qlat,mJ~.

ki!l,ydedJyomm. ,

]il\lijnci IID~ ~tJdllJ.r~ Hii"' m~ede' ~lan Xard,~tim'"' clli:,en, hi~[", sinj ~ ,ll'la kJa:dal' !ih~~lAe_ 'llk~~m~, Y9llal1mu aran:-.a ile b:1J, ulkel~tn e.f!I ~gtll lrontmde e;~ yUUl.i:ik g~ir ~a,n~, k1:!rban~ i~le;hen Mad~m Ma~!Jl.yan'~ V'~i ,aj:';d'J3un.d!~ d~riWlIim; ve' ~o.k ::ub, biF 'bff! b:U;l\\lml'Ufy~~. BU!rIJu boyle S,9ru¥.~rontI;, E:D. ,t,n ,ara. ka:i',:~m'Jijj_arnJJlIi "a'lo, ~!kB"" iflctr:nec:iLJiThy]e genjr!kiq;~, bi:r y,andadFr '\FQ bll d§3lv~I,.d~ ~at\dt¥iu .. Cmikii (tiJi'M'~~lYk iki ymbdJU',.

K{)tu~m;I4~luk ~Id J.tttnilltd~r.

liilin 00 dSiva, ''Ie hem de btrhan~ MalJiill},lIi]/]rI verg;D ha~ '~~~si ~ihn~i bilmi~~lii f;l(!r~]jyow.,

my da \til .. D$rind CamlnJtiyetciin bltm~'Ugi dIlViI__s],dll1i: OOyle lele aDY0l'ii:Uili1.

iEliell bum bOyle fj~myOl'ttm\ pekL slstmn ~yJ. Van]~ gOr.lIiJ,yor vc ooyle DJl!,'laffl_§'lJz 'ftvalli~r' ;Ii!;~&1iyoT.; birr ~n:l da bu-

dluJ" Bu imuya M!lap.1 bJ.i~m geR1do/Olf. .

'Bu soJ"lJ;ya cevabUDit i9)ile, o'l~y01": 5aVCI'~aT;r, 'l1'Ii@lhkem~aer, rS\1.s .. ~~ h1~~ Abdu~lah '~aban,~'1 Tiilr'k Sftytydr,. Hiti' 'filmic saymaJllta Inat OOlmiik .Ap'tnu~ y,aptlkJ,~rlL'l'm ~t ~'~, kl~'o:r v@ ApJ',a ~'~[iird:~lm"' d~,tim r~n de' '~1.d~ ~ '-k!ztyo.r" Hosum.e:t

1oE~li)ur" 'Sorum bua:adacllir; ~5iEmi~ y,aru~lJl1S1 b~'WI_lR;j;d~~, 'k~ynak~ lawYO:t" Mcab~~ Apo'yu Nfl< saymarl~,gl 3~~ 'Om tJava hiler.;

'Il>...!i_~',j"i.1 I!'U'IJL~.Ul[lUr~

Ap1 ~m~~:ilt:rdn yaphk1a~m d~,etl~~~jJir'ken A ~il1un T:ilF1cl~a $2!lvli;:l!~a.Tl'1 btr :k.~ a,~ onerij'Q:iu~ ]p.ru ~msa~klrd!l~ va~,E1.ek gereldyor,. Bu ~fsJbilar.-dat'n l1a:z~li~e~ A~~ dUilly "~la"v b~~ TIir,kil.W'iIlfl, ~&: ~ktfrdlii b:il:r b'rdl~ I'll al km, bim' le\lLi)jjru ilMWlK di~unUllik~" ~ot dah~, ,,~rinde ~i1i"

d~~li]er.tdJ .. m;~~ u] ~~!t'I~JlI~E~1m1 d~.funuyDr1tlm. "

.31 ,AM~U~:ru ~'~an'~ bil; kame'll h~n~IJt ~trf hlkllru~f.

Y~:RbJd:uLLy1a, ¢rmd;i&o ta'rih~ ~ o;~m~ bir evl~<lI~ !;J1;!U',81k gOruf'o['~.m, ~,la1\. ,karcle;LM Km:-t ~alkJ.illiIJn, rek ~~ biT I oilud'll1i; i.'ktuiliCli~ diy~ ~ila,:p e;1l1le:kte,n ~~IC@ ~viJ'b~du)!1J,ro= 'M'im.

''Bi~':ef!! h~in llUihi _y, da ~'lkla.n1J:iI, d~l~Li"lmle:sim de£J~l'immi;vo~z; 'Pe~mlya '!DeH P'e~;;l diYMU~. Ama $t.L.., 'biJn ,~[e djyom'z; AJ't.g-10"Ameri~D, d'i'l~~ITId~ jd~:J 'flrelel' 't!hil!! G,])~af' aluy@:i' '~,e' Ru:sy,~!/'d~ ,da ~~d $o~elt d1ffi~ru:l~ "Ve~i~iy ryo~ii Qm~~k 'ljd.iiru,ym-. SUJii'k P.@'~td1iW[" ve bizE "'DeU 1tebd" d~~~b., d~iUlde. l:n'i:ytWk1J~A.iIl o.zd!21 dll1lf-al! kul1:;,Ulmt:rO~4 !hi-t;'mr ,~nla~ ,~Ellmiyor:.

Vet'lrki1 Pyok h'mTI Qis.Tft{lnH:i, d~nll!te' bUylik ~,n:!lI'hU' ~r!iY.l" ~ hem de m~em R~~m'l; ~ru:d;M'itliI'lU bazlmIYCl";

Ta:rnle .. 1Uj~Lere ve' tarih~'1 kH$i]Cilr;~~ boyle (la}.;ruln'tills]:" ~y'"

IOfl€! babht'li~Z dlai, !b~m1ZJ, ~ ~la, bd.a!1' ummtan ~apts '~~l verjU~se:ne char? C~m ~filmermiii. 01 .. " Cttrd:(Ju'lI!D (}ik v~,gt v~ ron ~'lYJ'to~ ~~Ta, 'k.~~ Mar.~k~l'{~ day:anM b]~ d~n bana veliOOC~t ~aa yGl!lnJl'i Mtiii.t bu d,lIze\V!ijn 61'ijlRden bal~a ba~ l1a vu:ebi'ieeeli, 'hir ~R ojm.tun~J dI~~Urnmlfl~., J:.la.pislik still 1wMiU'S'~ ise\l' !1::riJz" hUJ ,~~ ~C\kw~ albiC;, 'w~ M~nu~kyl'Ln',a dayzlirH.iR 00 d~ ~eti~iml'Ceyt ~adH ... bel" yet id" :z"im, ~~~ak~-aia~J_fD:tJj~t,.b!' 'Vf; h~ yer b~ ha[pislik Qlaf:~ leliY'" or.

~]n;d~ ;l(OO!I:)}te'de. H~n \f-,at,db~ !HJlij~fl. HaD!Ltt'it dOOi~ kiZ(ffiiiJ. !'Matv:il"' ~nMlIl,a ge[iyt) 1" Ye' '·H~~~n. Hwr.r.ieien.di1i decUD\ d~ha 'W~·tlgzdl ... sev1m.IJ:i "~_ ke]fLdl;"SiiR~ ·flikadq'" dem~ isli.yom~; T_kif,Q :sahli dlrula ~]'L(el(!jj, ynhtrdJa bu sllzcul1li ~k S(lT~ rs5yledigi, 1l~\Iil ~ri. de "ra~kat1!a~'i' demep se~¥md!ll1m. Ku:r~l nheval"' l5,lren~hn:; '"Re Hwa'I" d .. ~ dlafuaJ oo~ s.~,im~ IlYnl,. dq;~ ail:1]~m1n80 ggi,~ll' ve "R~ 'h~l" da.. !'~1~' stiln~r.e·II' dent~ ~my~ bJ:. H'e~ift!,~ l1L!niJi[.]atn,~,qlldim.

H~p~ t[rer,~em Ktiir~~ _~ire~~p]~ymum.. .

B~Lece' ~,!I1k m'Uj, 1lJir bi~i.te adHilit aJtml$ olac8~u'i.1~ d~,fi[\~yO(I'Lun.

HiiifiSI~k de' e~iT,~ut a!ilntd 11'. 'Bo aNa ~k g6nc-e1 yg§iadlMJ 117.110 dAj)l1i@m1i dtii.i§1iI'I1II~ i;hli:yB,C'~m, va 'I'.. 'iilf.bldlE!l.l:iIl1iIl11]· :Ytllp'~~_'Ijl1 iloOnI:nI,1lI]u~lmLll gQ~y,ontm,; t7aia't okuy~~~ltm v.e' y.at~C'aJ:.~ l.1ta"pla~ bil~ biT 6.tlem d.'UlL~y~ b~§illly,~~m:

Bu ayUlJ mI'liUiIl~~. ~bJ;,9 ,a,~rHJn b1rtt,n~ ](,O:ID yabmM~, ~clnlm;dliii ~ dBa, dJ0:~na:@u 'BccllilM S~dyuM1iIilih~ Q:lm:a.mllZ :pJ\~Mijllarnmlibm'. Al~~m~, dl.o!1l,tw:iIlm1:a '¥e a~Jml~ii1l ,Sifkca~unbt 'blf:nik~ Q~r:mz s~:;;; .kQ!l!tUS:udtlJ'; ~ridlin. Yiizatr 'vc' be'ruim de i~ind£ rildl.!lg,um1)lz dart ko.aUilJ~ma '~'-' ~iUIJLfIJt otacBik 'v~ 'l8iil~ 'E~, EUiI:1le.N, ko:keilU SlJili\'~~ ARM 'Tig~, Kiirt I~Qrnc dO$~I~n'!;OJ~ ~b!ar' soym,I~€~ w.l:ktiJ1e-l" dkuya~~hlT .. dattsla1i" '\1'>12' opnl~r lol~aTh;\I' 'hi]' ~fn bJir1lkte]~ diI!aJy(t~IZ,;, l1BM.rulll;dt· d'iz~ru~ lle h'ai-I~k o~uy~j[;' 'I,ril' baglan,~'~ ohlJl;,al, l.o:rii_~mm.

¥,~m ~pwkJ'fuilu~ iQ1!!J d~.iUj' loo~,~k i~~~, d~ ,s~yu;mlaT bi .. .7Ji;m'td.ir.,

3i1 __ _

UU~ef,e: Iltii~lanal~ya~

,_. 'B~[~_ ~r~~~~.~ ~r,ekj1~~:~~,~~~~t'd&Jim ~~i~rs~ _~il~~ .~~ bu ,:aJmrt ~o]IJU.na b.dm; ti[~ 19itllde ve~]M~t hitb1r y1e:re

i!i~g-nlm~~~ ~~ijyCif~

dl~ltnnUl1: k1il'u.1.,~4~w,," 'B~nl~~~,1(kai18n K~d~imiJil, hel\,~ ki'~p' ha-Ime l~til',i~~~, M~ ],,92: 'llIrihU ~SiI.v~, ~Nnla,r:i~' bilt~~,1lld1 ~t&pi;!~!ll,d- ,uJt'3nyDHnt. Umtlan ~1em~t, dl~., buIl.'ll.l~n '~1k- "de~ Sll~' d~~ldil'"

Sui~ bUllU" ~mdll'?

!lHL$r ~iiMm~nl bl]lmn a}~lk1llJy]a~, hasta '~[iI'jc dtikUnt~ inYlfi, y~t~rl'_~'kBm ~~~ l:.kanlYl1~, iusan ~],~ P~~'ii "q1]~; dW~k1' PKKlilik"" iifLsanbgln en ti~Hl :i£ad~ de~'ij(. [tts~n~11k. 'ta~1nd.em: wk\\i;pl ~e1JilJ ~b~]" m1!]O bmikllJ(a.. habl;z;l~I' .~~J' Mi'rgilllThl,g¢'l qi~izl~le' t~ d~}la hit~k ~dM'- .. MY~lQn 1(Md~flri ,~teT~ 1DJ~ S~~ far'~~ _kLlma¥~. ?~~' kI~~~~'~j ;sBlv~l1Ihr ve ba~rl,lllr' ki1lniiIY~ ro1tI~.. PkiK de.'kj ~!

kilrulili'k ~tr. Ii

"'l'l!r.,alik b ~.~IL', bet" ~Wal' 111]~~ duzeyde' ~5jt(l~-:r de ~azl~~h.t ent'm1a~yo:vna1dtr. T -C. g~bs... ,~1mnilmj' Qtta-(lOAU~; ~ As:y~~ ~;y~ly~ balta Mrib""~ ~lllbk Tm,H At! oVarak 'kg~~mal;i 'i1sl~iii pre bl'~m rKK)d~l ~ Mya~fII:. ~Ulfum... tla A:frtb!~Ji baar 'SIl iMy~ ~v,a~lI1il 'bir r:~ GbIi:m~. drnldilmC$i ~stU'. ihll' @JiN,UTI ne ~~t l<oktu bill d~yri~lIe

kar,~l k~i1.~\ili ~dgj'UIJnu gOs,mnr." " ,_ , .

'Htzl1lJ ~~h.aJl]~r ~rmilnd.a A lI'l"i!if.O~ b'.:IJlrl~n o'k!U;}!liJ~;~U\l. 'Btr de '""NI~ire' O~mi'nm, ~Iafl!"l' ki!tiip~ft~~ gill'~bi.1Jdinl~ 'bJafndruil dla t4r alk.~TM1I 'Y,apmBJk. Jjst1!QTUmf:t. 'Pe~, 'CiOlunum1il• a~!Smdafi~il!hi]~gl;i- ~~UW~T; !~n Otri,emliSi i;le T.'ub;kt-ye"~i!mL kBjp]la.nfl~ ~adrui gelip da'B~ Idevri.md -gEllJli.mr::~j:r. 'U:z.mllde d~, :ka;p&~]l dmwal1~llr. P;::,nmisia]l, diye t@btr edil\i:!~" a1a.ndIti:1d de~m~e~, S~~~~ .. tere:k 1'U~~,y~~:.ew .kti~aTl~J:!~ll~1!lm~" icr~t Mr-m ... g,t'![enegi 'va ~):s~ Nt~ '11t~l1l:kn'ln y:a~i:,hl ~:r~1(~er ~~~ ,~¥le, but dcvri..n ijJmeH KThi'disl;a'ni'dU dlal1~ ~1~ 1lirk.~t'Wn ~C slyasi Q.~lfllISU haliDe ~,eUynr~.:Z!i!!~ 'b~i~ da Qrl'eydi, am.a a.Qil1l ~~m~ttr '~vrim ~_t1Ji ~una datia .: ~ aQ~p 'Qlk.,1!H,yor", En y~kla ~kil@ri~i 'TiirWye Ciuri[lc! tq:ilri3Jhilfur. HI BII ,~~dn'~ ~tlli):a esm~ zri[Li;IIJi[r.du1'u~llln{:l (IDll,YOYOl,

lijl:in1~' Roj 'bai- ']!l:.e Rev-a1.,

1(;01 TOR DEVRiMI

SI~I]PUj ]imondan ,Y2~~i Umon i!,BpdwyOl'. SlhlIrqJ ll~onuJt1 ~n5:\bl Q)'Ifll'ia-Z.

A:ocat, iller mucadclemnt ISt,:r s'ibd,hi ve h~ef$e 51~hli1 ilgisi o])mHln~ Tiiluitlaka, bir gelina, apim 5] val!". Genna ~pmaSl ya da gert1l!aJ. ~1:em1f Rlrulft'ndu b;i~ yiiksd:. ,~~~~i Dbag,Antit:u clay-· armkhJJk \"[i sicrckli aJtJlbm :Ue gQTev1~.Fe Ofi~ yak'la,m m d.cm~kl~h. b.\I ~zeliliiktl!rin Ib.llr· bijl'tilm(l ;mCicad~ream dtJlihiJ $Onr.aki d5nemllffimlJd£ die' ;erekU o~u.ygr. Rabt mo.Quletel ~ :ki3Jtl~-lle'j!;j:gl ~l'~;~l'l',dlll .dro thliY'ilfJi dah~ ~ak onplMdadw ~ cnyBki ~iqi~e' ~eJidlliituj duY'Mn!VYOI:'.

Kndr-o ~eredm l~lk(lcak;,}iotu .. budG(,.

Di 1 .' tarim .. bu,s.o[u~,.. bi Ol.1em1i ,~jygeliiri;ror.

l~'~f baikl:yo[1!(,jn~ n k1tthn' ye~kU w ~~rtkHdiT .. eevap veieoek ·d1lliru.m:da d~g:mm. Orthya artbg-., dilRin.r aur.ld!~· So:!il1l1~da.. biLl' vilzyon.. bi!l:" ball«~ i[e b:Ir~~lk s~in ~ekitr~ef kadro i~[ 0·' C!tt!unli Ibm,yorum. Ii 'lis'tiya~\lI~,lj ~ '\!'1i.~y{mu~'U.1' rn!iia'd tt c;p:' ~k ustUfi.b£H,rol.jBJT ,o!,a:n ill_avarriI~~, ~~yd~1 ft yw'l~m]rd:Uer, Pe;f'e:i1. Paul ve djgmleri.,. ~ baikal vtzy.6-n~: d~ 'b.lkj~'tii~l:g]ll adiAmlan o]arTa.k geU:;;;tiler "'\'! sonra :tsa yoktna $mdi1e-J v~ g'eI~'mr-d~leT.

P~gaJmb~r f ~li Mulli1Lammoo~~ d¢ ne k.'td~r y~eltjllm1- dut" _ sdyl~ '. elk durum.tI_ d~l1f'Qlr :rakat ~aJanmn UsWn brdm old:uiktan ke::iind iT. HaUf.e, -kalftt:" d.cm.:e:ktil' V£' Mubammsd1 vj~~ bit 'i lJ!m diiiz- ~t bit lslamik empertyru s.is rn ha,Iiorrte g~~je1" lirurlll:a,'L" (,[uyoda~. :&ikir1~n 'b.l'lla~ Elb-u: ~Bekinr. OsW.api Orner ''II! ,i1zemkle Ali, .. taiiliin 'kftyd~mii '~nk_ 0 ,l;iHQlh~1I" amsm¢)a ~r all1Drlar, Haya·t:a pU;~I'I~"1:tiJk)13 da 'hrlb~~hk fie ~,hn!hlar:. Son:r:i3J Muil~ed'i bk peygil_~r)l! bir y'Cd gQGi:eTI,ci, btldiUer; y,Q[a gitdJiler, la_hkim etllih.'I' ... lrm ytme yol attiliIiT.

]linler ~nl1indp bir :SOltyt ~ik~i'lY'ClI'QDl1~' HjJT' ~I~I bit \i\~

~ yot alQ:CLOIJ1l biiyiik ba'j]llgl~'yF~ ortaya. 1~lkIyo; vr" yerIqmeSi!, 'bir a~~ ~:k giic;~u "de\1in'1\e- k dT'o i'I~ ~~·M~iyG.r:. Bu, d:tmyevl ~~:lCl\de de: ,aT. ~k9&zmi ·bllfakiyonnn .. Ple~~ noV'RR kendist ~nil1l .yoluna, .bii· .gti(~· ·LTlll';I'!oferd,IT. B~b'~ da bilirnyor; ftdt~'t,;. ber yoh:mt .a:5i1J "aygr:ID!lla~nmsr.mn k.iiUese1! d.~~efdl!! . k~nd,i ~ 'roilar.JlJ ~Ii)mme line ,1111 oJdu 'Il1l'1un bi~ll)~~:mi.is,liiJyoJl'1Jnt

!lCiUese:Il'f~ ~¢lIfO .. yen! !man dem~l1tr .. Yeri:i hl.~n, bhl' h"!l~tii; deg1~ll['r:r.l¢e $W~«id~ r.

"(em hr5an,. ~nLn kalfa$IOO81 bin Y,et""U obJJI't at;d~l anlam.trui l~li-YM.

Neye '~yor, 'Y~ddy,~ K;:~.i:fai5la'ru'ndl" b\I,gbfl hil" GJ\.f' pI1).je$i vn; t@.px,aQm al tlJooa. 19,iiy& . . . l~aUD!li a,';lblyc;r. 50 veril iCek" ijsttiJ re~~eiOO'k, vc l'Op-rag.u iisnimdc·'bin 'ba~ a~~k; bull' p] nliluY01r,. 'Bunu gorliyoro I fait t so]'-e~ldigim, bi OO§;Q brnal ~~~ ~fIlred daha vit~: ~n KiiTilerln ~afasl~J n i:t;un.d;~ her I:ln '.'~ gUl bal'TLQ!~9~, a~UJyor .. Dupn Ape J<fn\d imin ~8nillt~mda PKIK bJr yol ~~lIlf~· i)[lCClikle Kilitlmvn. kaf!1&I!t't'l~ [~.11I!~bi:r·~u·ld(ll~ leer 'ru;m gimti~ .. b1Jl yeni yol ac:;ma)'l deniy·or.. Biy'Jlk bit y.~d ~pUll g.t.ire1yo'mm.

l(;af rUin i;Qrndl~aQ:l:an btJjn YO]f. f,in. gUJ Mhcest d.em@klif'. l"rinde .gm ~h~l ,,,,ian birisi, olara!k g,ol ~tI§fi~nin ZOl'-< 1~lunu ve g~ II ba_b~jo.j,l'1!degeriatl OJk . yl ttU~Q"j,.

,Iki p3:fru:tt(! a~arm .. g.aekiyor.: i<rind, pa;ren~z;l~'I ill'bik b1\l, Kdrtie]'e hrffll ,G!l~_lTIiJ~ ~lladLglliJ1'i.1 'V'e' h(l!M de za~ 2~ beom, iU~ tunu~WlU bMlirtmek istiyorl1 m. "adm ve ("r~ k.". ytl~h y.a. da· gell~ he~i yemiderl !iJ:kuI~ yw idlWr. "1W~~.£rIJrl ok'll,adu1rI.lllj 1('ewloiyu, rlItlL1uJ Betxweda 'deL OQ var" Selx· bum .. 'u gQrdU.'[l;n'l O1.g'(l~i K:.lk Fld~i~ O[kt.~' '1m1d.1JIU1l'I,1!11 ~li Kfut kM:~llillq,u!N(;1 ~,te kODiIJ,U¥01' v . de:r.ha! ihLib' r1rdflllJ ~loollJ~.ru o]uya, \Fe b" . '1- :r:ini SlruliV,a ,i;lb~o:r.

Bu b.da[' d~!~t; A'Vl1.I.~'&L Eme\ mi.llti .yijn tid~irun. ·,o~uJlf['iJln b.iR!1' tilZ ~linn.saL K~tll~.Il~ ok1lli,ytlcimbii.gU dO:m' ml .o,Edup1m :5e'Y:ift~e girdiimn. 1-lila, anycda • Bn kadlaJ' d~i]; pek qJk Yi1;y-m ve "~dyoyu da i:diyodar. Bu kadar' dejlt lGpkntl at" dil var.'. 'l!h.I .b.dar clJ2~gi.1 bir de Wdeo \\'a ; &lTh.rn I;'~ vid~(}:¥Q ~ir

et~tim m~~~i olilllirmtk lku~li1ruJti1a dfin~mj ~·.CirnU,l~; bft d,e video "iz}lfi.o:m~ matm.eleri val".

liiTiad :~antez i4ll'rCi:le 'b"'1t parah~Z '~ii1;YOrurn: Sm.ttgan."t.:,

CIDel Ba,kan f'eridl.tR YllrZ3f~ Hlillelvek:ill(!f:i 20tieyir Aydar ve ~ijm SadJdak 11& bif.'liJ::1,; Ba~kaft A po~rLun,. lQ§~m Balkan. ts.m~t 'SeZgh1in ~m Zliy- retiitld .. ~i!i1l'd y~pl::i.~, 'Oil l;mjU~ilnl..a~:(Jm vidoo kaydU;lI'~ iizlm:.'k. 'PK'K yoluflll1"L,r b5]gedekil "'eSi~!lirid etlld!i!ri ~iidE dWiUJ"'Or' •. 'Ap<iyu# gidl~c'€'~ , . ndistni dl~'h~a ~k ooig:e d£llrimjne iflYllJiilli !bit Mill' ohuuk g5:d.i,orum.

Dun Den Hmlg'd.aJd yotuD ~a'h~fI:\aJ ti'litfijiimizdml SO-:Dltrn g,e~ 'I~~ ",'~Iclt~ yWn~ fe 'diu', Vazw.., Ztibe,yir Ayd~r 'Ie &Him. Saddak il:e bil'lilkl:e bh: 'ba~'bJ i':fi~ntiOl! gtiFdik, ~.bm' di!I!~Y1lh.d~ 'WI' rKK: partizan bi~·lf,ghr!.i1lL btl' Tude; ~o]Yna tuam1Z1l;Hu, ~bklan ~]TI,U~ keclar lib-a ~.ydmt ~fraWik~ Oc;; b~k. iWm'bbli 'tam 1;jil' , _ V . fj]llni dem· uy tJIpdur; bidroC; PKK 'l1(akuwnnm kolayca 111 ~klqtm::h,S;1 :s.onuG5uz bt'r.~l;j helikopte;r d~Fl~i tliT'YaT:t.."!.,. TIll" kar . olunwn bio bdar y.~uid.lfll:MZ mrMtlJim lim dlltbt ~kid b~kh~m- :K.~rakol 'biF k"~J.a.J bUytlkhiitili1:dedlirrl.· g-e.Ql/i! 'baiLay~J;t tlil1lT~Z:1I.Il!l giin<diiz d~ ijrnrrteS<tn~ 'kari1bk. "JUt'k ~v~ \f\~t~ri bar 'tak~ye gb-D.dermiytlf .•

~ Savq hep i5.a:v~blj', SoImJ1U •. 'lda yj ksel~nr ~q~rl ~tlayan bomba j'l.gmlari, ".g6':mv . j~tit~ mrem., 5ftY:. in vyruiD,pu':I o:lu-

.)!'or.. Som,mda r:KM: f'~r~zan lllbu'l:'u 'ktonnnnru ~·~tIiiD;le Qei~t:tj kam1"gah194"dan w Jru~kus1l.l.Z Apo"dan p1m,1 kuC,arma 'm-esaj~ 1~ al.ISI:IYOf.f. 'I:whitleir.ill' isi'[riil~dy~ M) YWi; P~K tam.h Ibn '83'" aH1U:d ontl~ Kafl:P venyor. giztenmily'Ol'l ~d~('e v.e rutd n'l~. U1..~ U.Z.W'f 'lnermi ya:kJJiIya'r.

mki ci pat~l:ee ,genyo u I J(ms kra~,a:91r &fq K~l1OOyii.' "01- mnd.a/dili bi, '~ttq ~um:1U§iudI!JH V'' TIid;;i~'!d.e ba~lnda Murat ~e' rd~ bultilllilrlluSIi He1s nki YtJrf~lar. M"ediBi!R ffiribldefIJ d:';'~]~mclerin de sponso ~~ak bil~hiyo1'. ~k. .Wml.ruu G mad~ ba.~ ydlM ~EKTh ediyor; Geltr~1 SekrelEr PerleI:' I!lr.', Jan f r iB£ ;am~ii~eJiIl bw' ytlnw_, . _ senm Ort1rye. ~ .defi~k ~ti1o;r,um: l-cder Jru.'JJ . lIleT'~ K.Urt haJkJimD odWlk:rine buytlk yaluN' . dmyu¥or; ancaJc b m .iidd~t 'k1!J1B' '1IiUil~fll .se~ly,or v;~ hen'. de ·l?'KK'~ de:i~)JlYof' mnumuilila

d fi~ltlekih 'by~~~amyer~

P-ed,~~ Fa~r'!I" "'PQ'yi, de.stelllliyg~~ ,kO'nlllilTIUlWI dlYj'ml!l'Ull r'~ tim Q;Wflij!f'uln~lJo bigim d~ cl~,u',!jn~ym~~ Olduill1[1'l[ OOy']elhm. Flu; ~~:mditn u~J~1bUm~k itl]iJ, bi~ 'lm:aJklLlii1iJ ~~k }!\u11Ll.1lIJ ''PKKp mahl::;l&:m ehlii~l,m bkau~U'llLU I@lded~m; :islIBQ(Hllr budl1:J r. B1!a .. bh:~,m,' ~,jmni:z dcgi]~ {lynft !bllQ,f1iIl; ¥~fJTt~kf devle~m y:.aTiiitla d'lli~~k.l]rl ;bU':IJ, da 'beHFt~i'l'rll. ~tln.!lil ,yar~~?ru:z; b111n~~, Y'MlUve fKt;;'Nn ,~id.d.et delu yoh] it;e ~fi;r'~ lnI_aU~j it;:J!ooe Dfl@ylil ~1~81i1 -C'a~ 'IB:ur_ ~~ }tlikSJ:::l1~ ar,alsmntla' lftJ$rt6 plaTlda 'bi]" Sf1f~I~1U8J~ 'a])s", triu:;tiol\ Y"PlY0I'UZ. oov;[j:!ml' llflnl.' ~f'ls~feyi. ~\\"ml!id~kI@rii V~' 1m,a UlIiI, d~ ,fclS'~f'Wil!l;l, an~~ITl(jihkla!1 ~,mI" :bill ,~UtbLTt.f~lilJ'!!I2l! 'heS:aiba ~,~:yaflaT)'\ta bb:;ler~' 'mBh'kun) 'etme:t t:JtiJOllu", BU~ r~er Faher I~~ ~1 f~:kefl OOnlj~~~, ~] W!'I"~1IJa, gJi]ooe~~ ibifHk:~~ !lr~Jaj kat;fi:k bir f»rk. y.Lt'[,a.t1ji\(u·" P.~l Filbei .. Ibia maTh iiltlaml' ~eI_ki b~ 'k<mWll1!lm~ra' 'MWdfi.. &'Iki m,dirdumm[tnH: se:~,~ dl; kllseleLlte b~r]~~~, g~rall(~_ro~ iMynldJik"

r~ente~i, La.p:a~¥fir '\1",12 biir \1z1~-_diifGrnoerni yem biro 'bi)~nJt.~e :y~lrf:om~ :Br~jrn:-yej ;r~LI o.ldrilJ. {) Z&I:liILtRfur' "Bu 1Ml.e(h::: h~ &~C )'§-n~~d ,ad,rryl yol :m:ili {II! !~liye rlDfuou~tIJi'rr. ~irnnd~ e5i~;i ku~tann yeti i,limikled gepl'i_~~Pi ~fuememl~,nIQl~lkla],-lJ $O'nUC!JIj· ~liIJ t:nbfi'~tt.arIiJJ' 'GArlJiu;:;Q'v l~1iLd~ hil!T-gH~ bnJJliI,bi~h;1i~;~r; Ijl¥~kla k~J.aJ)jhil'iel .. ~~ 11 si!i5temn. iild,wdu. Nk~j! l;\edeD'li~

K' ii.~... "] 'I" '~~. b -..I '..... 'v..'

n:tavJmll.ll3 ve ~ g;hl Ir.;.I,tal illnLU08, yolJrn um~~" .~4flirj] 1,(:lS8Jn'l Y2lrni'ta·

.;1.11"1 ".....:n. ... ,;;, 'iIii' •• .• ~'I' . 'I 'I. ..1 'k

mB!i,iJlfii.- !UI :t~lfn """~'~'i:Uj.,.;em 1~[J)l~ 8'U.f.'(:lI.I; I. yt:'JiU ~o agfill@"- ~e~e ,g

t~1i:r; bl!t.r 'b:iir", 'Y~n'~ hU3Jl.., ~{afflkli i Ie:rr~eil, ha;~~tlm i.l ~'M~r H ,s~~iI rur.~y:eu. ~ti,!~l~I~~~. fi:n.anUJ o'l~'k 'hJl'r.l.1~lLl,l1diiAH:; ~~ bM1j ~&idiir- W_nGUS~i" yeru ~Man mu~aka kMii m~ d~vrlmritiini gerel-m"'ty<)1',.

Hep &$bfi M~tt~UB :k:lilruili' d.evtitimte :ift,giy]~' ~a~Jbil1ili. Hcp mci:m; D¢vr.ioofm '\1"t CSo~t Dliz~ni'fLj; lutmm; &~:k..alt Mao'l:1U1:1 k~IDt~Jr ~it~ri~ini. 1960 J]IJOflOm iWl'dar~ ~ok Q.H~ilJ~ttlii ffi.:rd:~m ,~, curi'm~irn yazmadhtulD Sovy~ d-i:iJ:ren~ l,~i n b~]' ,~;m (,I~i1,~k :SO'l71rrn~k j ~te(Um" 'B~bua M'aQ .. ~drn k1iil(lU[T dewrimi~ ni lliece~edt k~ :tgJnm,.llgllJm iki kawchr.,

~1at1 Apo"m'lliD ku~tU .. dle~ri:m.i_ buyulk d~el' b~WlforlllJm" 'J:U~jkllSUZ bu :kjiUUif .de,moo, p~rru.n ~iddQ~ii YQ'hrty]a

'~~lt(filJltdl,(hf. A[fN~_bm1[m d~ l\i~eD:l bu ~idd~ttmTh soWt-

~. -~

Kii~:tiiF devrimiml£' 'ben;im rU~sck dq;et" 'b;~~ su~.s'!;l~!l!Dl'.

KUrt ~r~:s).b1t!da bin ,gOJ!, 'bah~~n~ll.l ft~U'iIU ~md~i i)'lidllir lie lbe~l.esme :iyflm ]iI;~ iid'ta $~n SG~l olma:k durun\u ~i!ld[f. -~dT.i11\](m, klil!MT d~tI':rimi TiJllrkJ9~ra, kijl~r demm ire yan

:Y(i.m c~trn;~k ~"F~nd~~." . '"

Ud kiHillf dev.ru:mM l'tttlfuy,3(liQll:il: V'a!r~ "il~k "km'atil'ruft!iln

l~mde1ci 'be-~l'i~JI_n da kirmak ZGrn[l~9J}'J'z. m~];:. ~&!i]:ailiuid!'il lla

~j;n ,gu] b~~~i ol:fflibdIf v~ ~ok~,b~k,a~du. _ .

\(@IDru.zJ. ~kul'm d!C!wi'miirrirni I1!Bd~ bi.r kafa Iti ~d~~IlI.] t~"Jt...

TQfla1Wh'alk d,ll111i'1ImuJidayuIWI.: QlceUklf; d,br!;~mi~, 'lir,e' ~allikab'_!filiiU) bil-:

'~t1lie ~i6',elci,.t)t .. OnC1Il" '~~'k(~ ~['un'h, 'G1]~JYQ:r'. , .

'H3.Nb&. edi,)om~., 91;1 ~~lYl fUm ~~~~~ iiQllM. ~;Ji~, W·' ken 'Ie y,a~ak~ yaJd:n.j~. . " .• di· ZtU'i-eyi.T J\,JdtRrr-ll, :b.U[~d~l

'bjDb~rofr;l!llz. ~rjlt'tlll;' Ya~~ ve 5e'~m, StYd4a~ ~t" )tm5~~D1'~, g,eOyorQ;ll.z; Qllee' A~W [n~~G(Uilfi1 mle' :g~~;§i- va]':. 8tl~ yarp;n,. Ho[hu1t:da~ilaf;'a... '~r panel Vat. Som"l [(,~l~!e ,;~~~~ l«:!illn'de.. o~'bim, 10',1 ,a1rm.iis~ ~Jdf!n~nl- '~ir 'kull~e ,~0Th~ So.mia , F~id1lll. n, ~le, ~~~'ti~b~ Pa~~"e, ,"~li~I,1i .: ~~.ru~l~ ~ld~~Vlli!~~~~~. ~arls b~ DI". Ali EGtb~~n hiLi:1Um Ic;nn

dii~te.£doo~ p.r9.gr,nm ~(k~ha yopa, mrinil~af' _ ,

.I~iliUuiL" dririim:], bit' Y,~:Wlr@gk'lUr~ 'DevTr~m~, biill' ~i1Ull!1tilkta;r1Jj ki!;u:IiIil'hina :ve's;~nimt o~nr'bui" '~ka 1filt,1I.lln~ui 'yru;~J~~, l,i(l:1r"

,Dilssdrro~ ~~ul Uqat..,

H~biji ille' St:u~tltf: >;ta 't~nl_qtJl'k~ Biz mi ondan a,)I11lmad1 'IL 0. fjTI,U bjz,den Ayrllm~d'ij bi.hniyomm,; 'itbirimi,z,e :ya~,nik. KUrt ~I:~.aik pb'k'IJ~nlld" '~izt1 TI11'r'k'~ elima'kl~n V~l'. ~'neaim. Bir' o.Alu sa"'~t1 01mO§; ilkl olio ,savatIY0l" 5i '-l btllft mt og-ul, ve k]~lB'rrin bi\ba;lt Ilbi :Ph ba ", V3J'i Kl,lm l_eya HeyglrtinEl Malhaj~n S€L1,id Q Eifl:1)ilWl KU(1.i'15tan~ orgjJw~,1ia,'n bflt$'ksru,@,ru ¥ll'pliftU". ~kit v ' Tutuk.lJu Aiielerl Dayamilpn,a, 1J _~i, d~kUr" rn ,kezj Sccllum.ida ve pr-{t~fIlda O~:f'l"L'i.~1M5lna k~11l Hemiyi ;m~ BQ;C"hlll[lWQ tQWI~ ~jl kqymak '1.:km.1S'JIz,.. bill .vada~ H'amM, ]!;" J!) tHy , i~l\e die gom~1iil,. ,'syal de:mokrat ve pro'feseF W bamm be'lediy' ba~1U biD karllli1-1~ P.~ld,li n Bey~le h:im'~iltle &dnnn 'D.fI1iv~~t~~II:ruje 6i;L"end]ece se.mmel' y.a~.

"He- biji·i lCatt~ 'lilll:p YUIjiI," @Diamulili g,~l y'ur. ' ~iwld~1i "sen

~~k ,r.' J-.'1tiji'· d~ g~Uyo;r. ,:Her mme~:e gO'~e1 ~z~+ ~r.kerJJ '~~nl [~(j nu b:~ly~, h!)s ve e~m ev~adard.a'1'II b,En-

sfdi:r~ ~ he~3mNJm iQ_~ ooylel:erl, b~b h~ .. yetiyor; a~k Jie1'biji b~ ~~I'~et.~ bl~ Kl~Il~, ~e d aJ!1 a, dO~ll$~lJi[ ~LZ~~ C'Uww~ yalp~ Iliti.yo~" Inlll,u ve K'urd ~ cy d~lI gun~ eweNmlI. s-embollt ol" YOI'.

&ilamJj (j)1a.J~ bi~' !J.U:'U[Ullu ',. Am btl hey~ veriym;".

III sefurinule ikin~i it),' '. 1m b1J.t ku ,I,,~~ b~h:naya 1ba;la~~;ma, g0nlt.m.. Al~n.1al~ 'F.r.ansa:d~t ya eta HoU!ll'ld.'d)~ do.pnu;Aar ~ da eak kU,c(jJdr.;en g,Ot;, c~ el'i tam (l,]WinlJII ye o'hJn'I5ll~ btiJIjim:ll'ijguy~ A vrupall1a~cakh,u'n ~:r su;ad.a ha:rekeli ,gOriYOli'lar,. G~rollim ~u;d!I!Jr: 1fiT.mriy~ KUrt~ kol1lU~'l!ay{l:r]alf. Arocda b'r. T(i~:.',ly;e g:e9YO~ ", Ari;(&ik bU'btri~~ blldlklamtda AJm.aJfI,c ya da Ptr'~Il'l~ca'y.a a:~h;yo..f~ar. Bund_m \~[Uili Kii~ ve 'lUnr~~mm, ,ete:ri1 !tadH 1l3SKa.S bir diiJI, I)~DIlfL('Jm.~1 ,50nu~1U nu

Q btr:ryu:mm. BiLl ~ kl.:ijiak. ~m .KiU'l~ kondfma diU, ~~ tllinima ~ni \I'll' A'hn:,u,l'I.ca ya Gli fran~]~C:i\ ~1Iil illilda, du,~n_e diU dlr, 13,Dfilar ,di J(U .. UQk:IErini duyuyot ~r 11 l<ium' ~I'L'I oz]uyorlru-.

'Y'e,py nl ~jr ~ma~dw.

Kriuth1:tull1 feodal [l 1mb] rlmn rU~tne kapitJlii rm b .. d~ siplim seltyar.

Su d m.a dl]j hey~ri' '\I'v1.d buluyornm.

TIiTJc1Oiiill1 Ikendisj]t' blliliY§unthl . ." yle birr dttmmu-' }·oklu V'e' hi~ otfl,lild'll.

KUf is'Ian IJhlsal Mtcli~ ~irn h~trhk kUnJlu

o11'1~,turu~mu~; '7 HilZ~:r3ll IJ92 ~Bdhli i'Uk biMi:FlSini nkudllITI~ S~im.:in iki d~i ('ililj:a~ 1!lC coirafi degi1~ n YO,tW1!IJiJgtmii gOre yaptlatll~1 anb§Jbyo:r~ pJatilk lolamk. doArtl gQl11~jj yor:. BlII biJld:bid:e ~1J p~iragf,~ra d~ yet v.eriUyur.. '"lUsam§l, 1~ u'h,JJS[antrasl a]amda KIlr4istan h L n ~sj~, q'~~kt bl.!l ke§:~~ son VeEerek gerCek ,ill1}em.d,~ diploDlil~i ynntmck. ve kern di! Oldllll~n :tC~~d~ s@.'Im ~aJb:nLn bu eon dcU'oco tm~1i tari];seIEliki~IIrU y(j,1l!~end irmck. '[('.mrl ll.aJ~ ild,tnfl kldertni kcnd~ eline ,a]d'.:ak we ken'G1t k'!{ldiru yo~'m!~bnerel ',rum1ara utiljmak iQn to. Ktltdlis,tan ha:tkl adJU kO'ru~'tbi~~k.r 'k:ad'ar: aEaibilecek ve 1lIl1,u~alI$UIihldu<i :iiiyas~tml yooetil' ,ortlen ~ jn!~iJ~~l< bit u]ijsam F'adam~nlnya zonmlu i1f\liyru;' V'dTd~r.1! 'Veleri kadat aoklay:Jt1 trlr'l~Grik 'tatlry'Ol'.

f(UM,. nk zanwrnwrda lrufku,s,ruz.. bOllnbillrdJman u,~k1annlll Gtj'lge~iade top1 emblarl, n y~p~~ak~l r. KIllU dBn 1li'[metrvek:i~i olmak hu fLede1'l!le' arell. bu :B~lir. A.Wl,~k ~ zafNljnCl~ a~lla_,nn dill ~] o~liUtk ilW1JD1 Ildadrr. "(ahu~ iJin bu y.uu pra~ 'Iik" Bill' 50rnn oli1 ,ak g6ri.Jl\Y. JOT. ~ b'hifada wndan ,o~ 'PWg;'fi]9.JaJtik 1jf~ Imrik ,afrJ.'la b11llhliYOTUWI.

Pirogr~matik Vf ~"Orik olan . udur, J<tiltU taln [I~. M~i~

Sl~run g;m:~~~ ,s'jjlreti j,QItde ek,Q4~tigl duyu;t~rn). olan T(iddy~ Balk ,'e&5i~dlr, 1BMM .. adrm &egi§tl~k bit -Doirltk," meclfSii 'OlnWik zonmd d r"~

y~ :l:nsaA"m son 5aYlsmda 'ba-tkentm, ~ kw:~la.GIll W= [IIlSUf1iU lor.tay,a a,tb:m, ve eevap 8!f,sdmTh" Benye:m wmhud~tl_mj::idll qke Ji;, ,o'lara,l;, Bcl]u"ytml o~~~~y rum. lirlIDk ~: . ,~fiti ()I1amk Vani~ Qfi~ind~mu J~Im. .P'-eirid.u Y,HM "'V~, oln1il-Z DJ~rb:tbr'" d~y,e, :i~ e ", K~' Ueoo wj1loen~ thJle~ dt:Elrlimt .. nd~ d~ilbn; ama w&ald~ 'Di,yaT1li9;kr(~ terlfiih oolyoda •

P.ari~:~ ~1SSe1dP(r.a. Jin~ ~ Ue gidebi]dJk; bi: §&fOrJeri,p.ilin g11~'lil~Rli Yi!1ii8dltk. faris;ten Illn rkllO'JitJe.tk" u~, ~.a~lililI.% ~ Ma'~' m.ilm"killIIit oW'll., k.oy~yo])~ d$ediit,'b:ir ktly kri\l':§aglmd~. mSm tlf ~l'le:' -¥w bttll!~~ak zomnd.a. bJdtk.r blzl ~tfil"@lfl ~ShaW,m SC - uika:nIDd. Ile, Ylne 4M-,cak sat1(1hm 1~~~ilCakilr.QhSmd~ Dtffi!liGldorljlta, o]albildik. :Be\le~ Agi.lf"ht ~hflesi'v baba5'l 'liaThrva l'bJ hazl1illanu~tl; ~im Ciriikby.~, '~le bir~ li.kte 'kaKv~tI ,a,ptlik.

Sf: lim; Aimanya'dalq Diyari)albr h:il,isilli~ deil&yimJm zi 'Il!:Ifl:lbrI}Y)!Ia. ~'.1iIl hir ha~deydii;. 5abaha b.daar 1!lfUmfl'dan, fu]:rj beltJ~;i' yine ~v!~Qnl1 anJaHlr. d:!JJj]\)ju~ Oyle .atniLa~~~YO[1 ~ l "m''de ' . Z n R~tik dun~inl!i ~yld giitiiniiJilJ g,errj~iemeMJfLe re1. a~ly:O~ '\I'e b:ir.'t€levlzyon kl1_~ ~ __ kl~an lliJbtreDlyor.

Biz. de: bu. yo.k'uilugumwu lu~ akbmJl2dan :~,braJlluyoL11Z.

~~.

Av:rup3 :~Wkm Eroe . Uirl~,li'n:in irn!k ''!le Wyiik gi:n;tml o1Idu H¢:r a;~dMl "l'Utkiye ~n, Kti~mtdan itin .. ~m~Jilei ~~in .. ,deft~m y~l]jJj i,Q,tl y;arn:rb g~[rti. '~ nedJenJe ba~:f,a b.irlikBalfJka,l'u Allitm..-et fi\aiUia,~t1l1tf .A:rbdil1JIPM olma'k 1i12i~ hiilun .r{lJ:rteliilidled' ku~!J.YO~ flIUn·

A lune'~;"in :PH.1da Ktjr~", b~mOO dili. olurYOT.

~

r ;iris 'tOol ~'Itt Vedat Ay.wn~ iInIDa to,a,fmfiSlM dB katdd.lm, Tophln,uy- fe h 'V~l A!:i ~b.. niT a-pai:'tmm Ikaibna

~:~=~==~~~::.~~:~:;

'~. kD~~~, ,~~;;Jjlti. Be:ll, ~I 11 .. A.r.:ai'da b~eJ/fIr. :il-:1Wan,

!(;C)TlpesjJ'llde :1ftj,ft~,em[1~_~]'N.lMmha:bJ'b~t!i.m; yanefemlmll bunIDi af~~miitl, ~o.T o[dugl1na depndiim" Veclat: 1:W]''Ilb'tdJ~n m~n~ Iarm HEP'rt:e mfi.md'eleshooDoo. ~~patd ... n. isleJJlii1om,UJ.

19

. V,eda, ',~ btl i. baiI,Q gO:r:c~ bir ,t.; sav*f d6~llfwnin ~~eid.tr; a)'!U zamaada ]hj,sh TUr : ·fe' ~ ~tr ~ ,ii),j1t1 I,l~ Oa, Jstu:rib,1~!d.a De'vBSoJ k,..'1,.dro!afl or ~ .. am kmdnn1tyor. 'Unal1B:rka ~

E~,e~.Gen~~ ~i~~~~fiir .. ve _bana ,_gore ~g:?n birisi, TllIrldyede vedll Kurdmtanda 'iku~yn ~ sa~ sumyor,.

Aym 'm:l!l'kad12U y6~tnliy,o;_r.

"fu_'I"kJt~ ~dooe gaMt.EiJUeF d~ det~~", ay.m ~riliIll'!l a 'Poli~ ~eth::TI lIf~imidif. B1J1 ,~m~mr; bllJll1JJtI .~oruyol:' v,e s,t\yh~1o.l'UIiiil.,

lIu dUZW\r:!< li!derm.)~asi," d I,remer QNa:nhr" "Onlar" i[~ i'b:I*'~:r~m~,a . fa k v . rrd1:r;' E1J,ym "eyer". 'bak.lyoru.z.. '~rkh s6IrnyQJ"~!' Om.a.f m1temm~JJalll"tay.fa~:dU" y,e n1blzler" deti~tiHlilek isliyOfiJz.

. ~

TU[ki~ . ye' d~du~ JiJ'eJ:irLim:~I .. yiDe Turgut Oz~,r~ :J[ltol]",iym.' ve S~, sa,~c8n. yi['ru~ ~h!'l!Il ~~[k~ _ ~e, bm'l'l1kte parm ku~f'or,

Sri!: LIl,g-m1b.z seleusu On'if! gJbniS .. bir Onli,. ~ob'k Ke'J1Ju'nrLa, ok1rm'l[<jc 6~t ~a:r(nrmU;i, ayda: [btl" se~t ijdlyor W bir ~~ :sa'tJyo~lUj~, ... , dtlr,li~ QlIJdUIIl". lmgi]az bmgl~W:(~ kiu~lam'lJitt1!l~ .!~ ege,~ ~oy[e $iiyl,¢ y~pa'fSai~ otU2: gtmde biT detil~ otu "sep:~ o~glnl ~nJ tm~:. :gO .,e]. Afrnii Chi'li, 'Jpekj' priye ~l rn 1~ ,gllllib~ ~~' Y 'rp ,C'H~m?" ~ye OOl',~~ ~rnCld r,

Pm lt~ gOn KU!ru~etm.e'de 'pa]'1ti 'kUiflIP parti kr"lpElitnla5aJlI1Ir ~ yapacal:.laT?

~n!~'J ~ul~e C O-zal ~ . ~nd~ rip Qika(~!l'k hikayeleriy.le '~;U~ ~tI'L1eylp d.~ ne :yapataik? Hir- 'F" yaplJ~ ~~rillD'f1Uryar.

... .

_ 'B~]" _~IDS6~i1i1 i e' 1llnttlYOrum~ o.r.ruca.it Oilnl, ~ok~d,m be1U o]ur,. WlZ1, ]!Jerni1'E'1'i b~li~rn.z, w yapb,A1 "~~en/' Olktandlir

taHlya:ruz. -

·., • 'II..... V

.~ 5T BDUIGE DOGRU

P~ris. .. l.f/~m~1ji ~f,b

irD';' 'lII' _, t.,;, ..... ~ .~. aif '

~n ~ U'r~y~ l,I;IeWIITnChlrWlli OfiEmil~ [btf" ti;51fimuniin

Klirrli la- :DevMmiru i . b~'b;z b'rr bit; 'rndc t:-;tcWJ mn~ w d'

~kledik~eri~e i~i:I:Ei1~ya:um.!!' ~airil'. L 0;0 dfa ~ ~~~b!vi·n.· de top~ana~ TIirk.ye- V~ K\<1l1'dUil ~ (lc.VfJlITI( ienlfJe SDyl.'JI[y~rdum. Ke:.

m.em hemen IUmij [~~ 1~1ni V~ ds~kh.\':IUk1~ni dtt ge;tiriym.(l~j. b.ca]: dil IlfuFLdldllT" S1.dt I . . a miJrt"ulI '1::1.1 tlarla ·rr~ ][k:~ nhlIliluk" WzlmU ·tmgel'tlyOTwn~ r:ar:k ed~ Lmem~k ~tin a~~ ~ ~bnyoTlaj""

s]dJ SQvyet-lw!~ b ~ 1112 Ku,rt- di:!vrimci hU!:!lketmc Ib*~ ~sl.liId~ bitr ~raJe'l[ik ~ur!.lblti~'I!.lIl'L; hep I ·lqtirl~1.'lar· ve hep tJ.it.:!. ntecek. blf yet If }']p !bM]ayolrlard . CONn~te fled daM ~~. bjt SO~li!m. 15t~),Jtn;' ~tna gOZ'e;.. ye~ri bdi;iJr SOSY;jlh..s~ o~:amJy'~~a·n;;h. Y~l:eri l~diilt 5Qs~aU~t olamad.tk1an ~tiri SOvyet ~.~re;arh~l'u n Amen,MV!. empe~dJUbtii-ne! ki1ir.~1 Slgl~~ ~~IIIU prf!ffllyor~ _ «II. 's,irnd I b11l ia:nbn lid~ go riinmiiyor .

G@Nn:tt§te .. i'firl d vrlmd~ttlm, y ~ rio ~dar !I:rufs~ bU!.1TLn'z> ~~rlai~ .. '~~~~e.~EPin Hf' j~'@ 'y1~pnf!l'l~ o,rdu~ sc9m Utifaklru b.~rA I~l~~e Sl~~~ ve' haJ~ ~"yak bir ginab saYlyo:r1ar. An~ak bana ~ ~~~ttef. yeter1 kada-Ji Tttdd¥~ d;~wmcl~ olaimtrJ)rlar; nmn KUl't d~vrlmciJ]jinm T rk, gt.~iliti['U~ yan~ _soml'll1Jm gOrelilliym1~ V~ he.m d.e dzufl.d~ 1,,1)1 dtirZ.End~11 rad ~ if bit~md'!3 :k-o:~~dJk9 .rml ormya .. koy~.yorla'li.

. (tlrr zarrnanla:T ye~.en bdaT ~~aJI5~ ol,t'iJ1"li'Iyudu;. ~ yefe-n ~a ~ar d~:'~c~ ~!!lvra . mll.y~daJr; ~ p Ojre11d kaillfyodlar. 1.6~ tit ~.alJk~~ ndela, ~.li1bacllk. lbb~ik ~rl~~~.flda bu nokta!DlIJfI blr ket d,aha aU .. 11B Qzm~ mruruRil -'t'rUdU duydt1rm. Birlfk Ilnl~ y;a~ "Ie; di~j;ucesinhJL ~~m blr 'b.iQm.d~ ya:y.Jimakta ,oTdugurnu diili. gtSrdWfi.

~nsemd de' ~ljp do.«·ir~tlljtlm; 0 ,zam1Ul. ·~,~rt kim.lik amyetndj; m -dlev:i S1~ama i gO!Z: oo'm. di W2liniim V€: Devlel

196

CU\il~]ik Malnk~es:i\1de yarg'daiEild,I;m" ~~JI;ldi go~~,iilmt lKun ijrgtUI011i1li, ~:iiUreymde1.iJ' biJr m.uru: W .~.~tam:a ~nd.Jltdll'~ Ozl"Cf ~t.fi$,~ '. usaybi]l'd~iQ birlik, It:e.kliik V~ ktUt1~IUl Londm'da.,. ~sb:na!rl'd!a ltc' Pa s'te de gem 1{.!jfOr. A:rtdk IJDir Jek kine ve biT [ek s1ry~t ta_~1 h\ikihn sUnJ.yol": YOOWrnTIIlyi o~eruyro'latr,.

Katrd~enm benlm j~i . ~~k y~n 'bim" k(l:lilrtr~. ~" ~net pwgramJ haZ1rlaDlll~JIM; "'OO1{' ~ ml~ zacrhan'laTI o~maSilUi ~frrtll~,~f~ elv~~lRil~ i!tfa;y~ y~an;ea. ga2lL':!h~dl~[\(2_ me eOOi· aT slk1rbn'm~lar, L.ondll:\a'd Kot:l!'lela Karren Krl'tdishu'L1,dia bj~ 'ngDi;!: hamm ga~i!}d~ lntn ~U;·I]b. blrr d~~ri mft'laka;t ya'l:,.,ord~ dekua fUc,mda yo~, - . til' .ZI yak1a~ti .~ ~~Il~ "Sen esk:id~l J'ngiUzdill d~] m:i? ' dKye.ootd:u. I &1ddlen hi:gil . ?lIfi!!a:'k"'J hMt g6rund u ve 001il de. ~~k !ida tuAaf ve 'belli de milt :k-eI. bir ooi~l'I ~t"ll~yl(lj ,c:ev:ap ~eJd~m.,; liSen b;tni ~wr 11'1111 $iU;lwnt' ~ im, Kti~k Kurl'bsi)nm br'~ilJ·i'1~~b.C] ve kabu:l. ~ltmelir~m;. b n; uta ndn';GL Qldu: ·tngiH~r gaVUl" d~IJ t"glllz polls gi'i1'<Wfdil!!r:' .1Jm B)"IQ1i1 ve' Inuvom, 11' bdar km~k ypJta' .)l.a.:pllmasm~ ~~,f(h~ml tekrm:a,darnak durum\1in.d~y~m.

, C(~. ;,~,tik ~tigtf· ;. TIl Id~ bii~kel~mi!~ni basrru~fjr ve Ingl~lz pnr~runJ Tnrk pol Lili ,~ra,bnayan mu.me]· 'ni ~f:D'fI1iitlfid~. Gen;~r KfiI~:}ler. arll, ~u ltJiir i)j1(M't~ bdm1rli~tt;OJul QXuk hep b],'(i']ikte gidiyor]ar. oonn .ya . hklarlRl h. p billilo. Uk-Ie ~am!il.yorht:r.: ilDOO'k; yi~'il~ de .aylll'flltalt netUIi ~~utlC.L bu:lfu'" yoIj) 'M,

m1gi~i 111 ka~jl "qII't'i'la~hr; :P~TiJ'ttroj pJ:'ogr~.m:drl olm~f'lU'Sln br§lm-l he-men ·Sltra.$bourg'~ gptilrru]~e ~~lrmlildJm,. A1per·i:n. y~i,}] b~bilSlyl:a~ K.e:rem \!'e ldal'l. fi.emcn yola lI;oyu:lduk; Sn'asbc!u]'g'da de~fn ediCtil ~ew.mz kllt'lthfn5mna ,,~H~blldim. hI:' dl'lk!i );oruJ~m ela bu kOQik lKwrl: klZUThI an1:at!ttoo,l ki:mrk I!I~YI~mdan ki· n~j~, kttZa~1a hlz11 bif 'J ku'h.l k . ;6mniiybI:' . r~atr ,i:nul Puis, le, WI' loktTLtad'a K.urt ve Inn oi. aryd1lIDa!]a ·~ulu~~.; "!Kti(-d~:stan'm Ssg! Radjl~''m~ n :s tra !1~1.l rgida yaphrgw konu ~ma~ ban nan ve 01' u~ gtbi yayunlad I:n1

U.yCh.Ul,,: biz RlteliJk degilfll !"IiTiU,,! ip~~~ ooiyomm. Bi:r

yii:k$en~~~ bwlikleir kaYl1aja dijnil~ Y'M'. in ililkile.-nrm etki~

liyoJ." Vll: deW§,liri fur,

19T

Strg$ , : UT'g"ta leyaz elbise1~riyh,~ ni~~]erj' ~ ~i er---trun ~~ItDda, ~ 9kBl1'1lna:thJ:dlllil"ll tti~leri1~e dedem ~.u 'iC;indeJQ!';-KUIIr ~ kaidmJanmt ~]endim. ~er b1!I yenid~ "y,rug j, > ~oZ ,j}'~e~1 o][mClsa~ Kiirt er:ke'k.1cn bu Avrupa d enileJii batakJ Ikl,f) 'bybo~a,ca~ af~ , 'III] olsa!af b:i~e, ,- ~jnd~'II. :kul'tul~~a!M ia~a~ ~?ml!l>ek5'iy]e AvmPllli:1 bll~II' ~i~ petindemt '~r' ba:i-dtaT~ ~I:OO;I,le _l.ofll~Jru-1' 4bunu sij,a~rum. ~lmdm, KticrUC'lr .. de!Jha t,~tniz[er~ hep '~~~lLlm:'i 'aJba~~a:ri~ e"'lenmi~, Ktir.t e_r~id.er.ilild'of' hlzh blr bo~nma dQy.dum~ khm.Ui}. \lie Jti i113:k ,am~~ i9tld~ k~driiru:R 0],)'111.1 lh J? da'lb gi[iiel ,giirtl.yor,. ktm_dj kad'l~n] S@~~ U.nn"i!l,Y.QiI.. b~ ati1IiJilttLm; 'bundari: buyUk 'titr sevio~ ~Ikml",ofi1m ve ,QZ ,~I[yoruDL

":ep sevilL1~lerimjj ooylilyOf v' hazlanml yMlyo.TU m.

S5fJi'"m k dl!lfYm'Undia Cid,UjU'M ~udlJ,mlr. KOrf mfl.ll:'C)d\e.le-si ... $C111_ Nli!wnr:z. tie- birli~te nit:e:nLbml hir d~me g.~liiTI!1~. Arbl eski!l~ gibj d,~ ~~l gitbi t;~,'k1J~a'fm~y~w dtl~i"fiiy-o:mm.

(:ok (!Siid,~' d~'" da;1l'ta &.e'~~we Kuirileria ~1!Jl. ~~.erin ,'klDW~-,j lrLliikilMt ~ihmlerin l!IJ~'fI~ !air~iya, )(ark~raln ~urd.lstirm ~Il . _k Itlede' ~opuk ohiQj\lma :_~'!.Ia,lll yOf ve l]1lfljndl~.nda~ M.lilaSl3ilD -" ')"11 f~;yord u, Do~ ~,1Ilyd:IlJJ' ilQ1tn m". ..

,ni~ , ~m ~" :srn!l lr!ep' tersind n mk~!k e' 'Qlb\l~ tersi.ne bUkmektit. 'Baaa !gQr"t 'PI(l{, kij t1eden, degil .. ku~ fKK"d~D ~op:Ltkh.t; ~mdi kopmdJl]k ~mt~~Hr. Ab:' tiit kilUe ~Ie p,~~_ et: ,n~ ke~Mn~~)"lWJ'.

, A rl1~k 1(161:1 'klirUesi bih~,rek gi ~;ti~,m hel" verde b~1f'tJa 'PKK ~Ik'lrror. Son_:JJn eL1mmiyol'um; de\ll'~@ll; eve k"tlJUoo'lIn ko:plll:, lUirUm sorun ohtrak g.ormUJ¥ornm,.

Her ba':i~mgu;;1li d.'evnmci orgfit) J!::ntJed~, IUZ{I.k,'t.'Iir v . :0011 bunu bil~yo:rum.

_ Nire]ikd~~dir~Y~~~H"'lyor'veduyullJ'o .Ah:n0my1a,Bl _1il~ d OOny:a&.nraf,]"nd~fl 9!)m'a i':revJZ,.:bDjri~ 'idi; bliiyilksa',~tffa.n.$O:mf(IJ d,a ,ev'2YOm:lllst~~,i2~~~ben7.fyQr'_ Uh.'lsl!iiII.i'ett'-a£ ~Ji~k]ICJrdc -re;Q~ya:~~ sjrurr1lan d.L:®~:tjrm'12 progr.a,tm:~l rlnlptly,gr', Ablnanya'fI_J n 'f,U rk i,~}'e ",-efr.d;i~ ltBiIl'k YesUa]r(I~J"l!il, i~gj U yetii.'~iJl.l1tl1illlltl.rSI[}oo 'v~~Y~lko.liUJS.l~'fid!~ki ,poIUib-tilm'lm devam] o,bfa;k. gONIl'lyOf .. Sblidifi:Jn 'llleo k Ime:!ilnl vezon.m~lIlug;n;rnllJll'Or-Oyomm.

Btrin'd ])Crmya ~{lil S1~:mda tn '~: ,~fI em~;lifaJlist wikel' H~k BrU~y,a~,sl&t(i).oOJ, jeli; ~~ Amtlre:r.ih staJ~Jroeu.d.m:'~ Uylkta o1c:.'iliidym He.;ald-T hu~ 'Iun bm~u~S.1 fttftiikdhUR da zor~f'i. 'g,bSlBi)"OiJ'; A~ribltm hila Er.ak rc:~eri~n.ii m: sernnilatJ,yJa, ye;omnek isliymlw:. ~~ ~k ylM de 'i.il.Mlllar

, ",err.: iiJ[IIIJ 11'ie PKK fM Tm'ks do ~ace a ~rlOJU. and ~ly Th'l"eet hl1li.er h~w' ~1fIt $l1ow Is el'lt~:dO'n:' po'lill-Clll 'Q~ona ~nd They OO~jift:ed SY9-:tem~c 'h~m~, iight viohltiOli'ffi. H 'l'ngi'I~*jlR.i, de ak~dlImi rn Ute, TUr.klerin cidrJ:H w ~:din. biT tel:u;Ut1£- k-~!!i.§] :b-'¥yBi 3e1digi,Eab,t, TUlTliy-c!mn ppIDiIJ'k a)!Ir.eR\ati.~j ~ra¥lirmada, yaw~.·, av\'£'andlllQ1 Vie insan,hakl,an jlbl.dl~~ yaptLfil, yazlh:Yo:l'", ~:VWJJllJ em:tai on~ bi:p.,pM'anmg: w;Jyo-mm Loo~!Il'a

, "'" b-· ~.l -,~ .. A • 1 VI'\"I; "" .' ...... _.d 1

UwversU(!5J!E'Urn '., :S:ll~hl~al n-rOC e' ~' mguu.ll[]l.\.lie,' .• 11,

Dc'r'lilSb.iJfj~ :i:le bil'U~~~ yap~nlj~ pane, ~wru~rdf! de i~[\et eta '~m~, KDlit Sormlg\1u i~n M'L_ m oorufiil GlaJQ~ al'Olhlill:k Y8lNI§ W gf-1']dilr", 'Oevam ooiyamm; TI1dd.y,J!'dd_i mei.!'~1It ~ vibindle-, U ~lnikar,~I~nft :alac}1wrtcll{l,. '!)eM.TElI"den 'In ijno "yte', 'bwm HikI'iiI.e't~'ten M'emt Vllmaz,iaJ b.dl'li" liH'IIIt1iirtd~f' Kult ~n,m~!~u .(Iull1rn.ebjleoo'k ~po£Ue gMeinilyorum. Bu w.rtinl~ birUkt.e hep&i;mi ~~gO'myorum.

~ftli~'YrnLkla'IYo1U~.

1J&t bhl:i,ie ,(iO,~1I1 u~uyoru.z.