You are on page 1of 1

NVO “Eko-pokret Bijelo Polje

Ul.Muniba Kucevic br.7


50000 Bijelo Polje
068/727-775; 069/601-367
cikadzo@yahoo.com